Birinci Kesime İlişik Ek 1 1 Kasım 1914 tarihinden önceki Osmanlı Kamu Borçları Çizelgesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birinci Kesime İlişik Ek 1 1 Kasım 1914 tarihinden önceki Osmanlı Kamu Borçları Çizelgesi"

Transkript

1 OSMANLI DAN KALAN BORÇLARININ ÖDENMESİ Giriş: Osmanlı Devleti ilk dış borcu 1854 de aldı ve 20 yılda borç sarmalına girerek iflas etti de Düyun-u Umumiye İdaresi kuruldu. Devlet Avrupa nın mali denetimine girdi ve ülke yarı sömürge haline geldi. Yarı sömürge durumundaki İmparatorluk, Almanya nın yanında girdiği Birinci Dünya Savaşı ndan yenilerek çıktı. 30 Ekim 1918 de imzaladığı Mondros Mütarekesi ile tam bir dağılma ve paylaşılma sürecine girdi.10 Ağustos 1920 de imzalanan Sevr Antlaşması ile de tarihten silindi. (Antlaşmada dikkati çeken husus, metninde artık Osmanlı Devleti ibaresinin olmayışıdır. Bütün hükümlerde artık Türkiye vardır.) Sevr Antlaşması nın en ağır hükümleri, (Türkiye nin mali denetimine ilişkin olanları) Mali Hükümler bölümündeydi. Bölüm, otuz madde ( nci maddeler) ve bir Ek ten oluşmaktaydı. Antlaşmanın 231 nci maddesi, mali hükümlerle ilgili gerekçeleri sergilemekteydi: Türkiye bu savaş nedeniyle Müttefiklere büyük kayıplar verdirmiştir. Türkiye nin bunlara karşı tazminat ödemesi gerekir. Türkiye küçük ve kaynakları kıt bir ülkedir. Hem bu tazminatları ödemesi, hem de gelişmesi gerekir. Bunun için gerekli önlemleri almak amacı ile bir Maliye Komisyonu kurulacaktır.. Antlaşmanın nci maddeleri ise, Maliye Komisyonu nun statüsünü ve Osmanlı İmparatorluğu ndan kalan borçlarla ilgili hususları açıklamaktadır: * Türkiye bütçesi, Parlamentodan önce Maliye Komisyonu na verilecek ve onun yapacağı değişikliklerle Parlamentoya sunulacaktır. Parlamentonun yapacağı değişiklikler de Maliye Komisyonu tarafından vize edilecektir. Maliye Komisyonu, Bütçenin uygulanmasını da denetleyecektir. Türk parasının değerini Maliye Komisyonu saptayacaktır. Türkiye nin bütün gelirleri (Düyun-u Umumiye İdaresi ne verilenlerin dışındakiler) Maliye Komisyonu nun emrine verilecek, bunların kullanılmasını Maliye Komisyonu düzenleyecektir. *Maliye Komisyonu nun onayı olmadan Türkiye iç ve dış borçlanmaya gidemeyecektir. Maliye Komisyonu Türkiye nin borçlarının ödenmesini ve taksitlendirilmesini de düzenleyecek ve denetleyecektir. *Kurulacak Maliye Komisyonu nun görevi, Türkiye nin bütün dış borçları ödenene kadar devam edecektir. Görüldüğü gibi Batı, Anadolu nun küçük bir parçasına sıkıştırılan Türkiye yi tam bir sömürge haline getirmeye karar vermişti. Lozan Barış Antlaşması ve Borçların Ödenmesi: 24 Temmuz 1924 te imzalanan Lozan Antlaşması, Sevr i ortadan kaldırdı. Türkiye Cumhuriyeti nin hukuki, iktisadi ve mali açılardan temelleri atıldı ve sınırları belirlendi. Yeni Türk Devleti Osmanlı borçlarının düzenlenmesini ve tasfiyesini gerçekleştirdi. Lozan Antlaşması nın II nci Bölümü, Mali Hükümler başlığı altında, I ve II nci Kesimlerden meydana gelmiştir. I nci Kesim, Osmanlı Kamu Borçları başlığı altında nci maddeleri ve borçları gösteren bir çizelgeyi, II nci Kesim ise, Çeşitli Hükümler başlığı altında ncü maddeleri kapsamaktadır. Lozan Antlaşması ile; - Kapitülasyonlar kaldırıldı. - Osmanlı Devleti nden kalan borçların, hem Balkan Savaşları ndan, hem de 1 Ağustos 1914 den sonra Osmanlı Devleti nden ayrılmış olan devletler arasında, her birinin aldığı arazinin geliri ile orantılı olarak paylaştırılması kabul edildi. - Müttefiklerin, ödemenin altın veya sterlin ile yapılması konusundaki istekleri kabul edilmedi. Konunun ileride karşılıklı olarak görüşülerek kararlaştırılması hususunda anlaşmaya varıldı. - Osmanlı Devleti nin kamu borçları, Antlaşmanın II. Bölüm, I. Kesim ine göre aşağıdaki şekilde tespit edildi: (2) 1

2 Birinci Kesime İlişik Ek 1 1 Kasım 1914 tarihinden önceki Osmanlı Kamu Borçları Çizelgesi A Bölümü Borçlanma Sözleşme Tarihi Faiz (%) İtfa Devresi Çıkaran Banka Birleşik Borçlar İkramiyeli Türk Tahvilleri Osmaniye Osmanlı Bankası Tömbeki Osmanlı Bankası ark(rumeli) imendiferi Deutsche Bank Yüzde Gümrük Osmanlı Bankası % Balık Avcılığı 1888, Deutsche Bank Bağdat birinci tertip Deutsche Bank % Osmanlı Bankası % ,1903, Osmanlı Bankası Teçhizatı askeriye Deutsche Bank Bağdat ikinci tertip Deutsche Bank Bağdat üçüncü tertip Deutsche Bank % Osmanlı Bankası % Osmanlı Bankası Soma-Bandırma şimendiferi Osmanlı Bankası Hüdeyde-Sana şimendiferi Banque Perier (Fr.) Gümrük Deutsche Bank Konya Ovası sulaması Deutsche Bank Dok tersane ve inşaatı , Deutsche Bank % Osmanlı Bankası Tütün avansı Tütün Rejisi % Hazine tahvilatı Türkiye Milli Bankası (*) (Harp gemileri alımı) Bank-ı Osmani 1912 Hazine tahvilatı (*) Osmanlı Bankası Doğrudan doğruya çıkarılan Periye ve ürekası (*) tahvilat dahil. Avanslar Avanslar Sözleşme tarihi İtibari anapara Faiz (%) Bağdat irketi Fenerler İdaresi, Fenerler idaresi Köstence Kablo idaresi Tünel irketi Muhtelif tarihlerde Yetimler Sandığı Deutsche Bank ,5 Fenerler İdaresi Anadolu Demiryolu irketi Toplam Genel Toplam lira (*) 54 ncü maddeye müracaat. 54 ncü Madde: İşbu kesime ekli çizelgenin (A ) bölümünde sayılan 1911, 1912 ve 1913 Hazine Tahvilleri, sözleşmelerde belirlenmiş ödeme tarihlerinden başlayarak on yıl süre içinde kararlaştırılmış olan faizleriyle birlikte ödenecektir. Lozan Antlaşması 6 Ağustos 1924 de yürürlüğe girdi. Antlaşmanın 47 nci maddesine göre, kurulmuş olan Osmanlı Kamu Borçları Meclisi, Kasım 1924 de borçların yıllık ödeme miktarını borçlu devletlere tebliğ etti. Tebliğde, ödemelerin altın ve kıymetli para ile ödeneceği belirtiliyordu. Bu duruma, Türkiye, İngiltere, Yunanistan ve Fransa, Cemiyet-i Akvam nezdinde itiraz ettiler. Cemiyet-i Akvam, 10 Aralık 1924 de bir hakem seçti. Hakem, 18 Nisan 1925 de kararını verdi. Karara göre; 2

3 - Ödemelerin hangi parayla yapılacağı ve ödeme şartları ilgili taraflar (borçlu devletler ile alacaklı temsilcileri) arasında yapılacak görüşmelerde tespit edilecekti, - Borçlar cetveli, Antlaşma ile tespit edildiğinden, buna itiraz dikkate alınmayacaktı, - Türkiye, savaş öncesi Osmanlı borçlarının yüzde 67 sini ödeyecekti. - Geriye kalan borçların yüzde 11 ni Yunanistan, Yüzde 8 ni Lübnan ve Suriye, yüzde 14 nü ise, Balkan Savaşlarından sonra Osmanlı İmparatorluğu ndan toprak kazanan ülkeler ödeyecekti. Hakem kararından sonra Türkiye nin ödemekle yükümlü olduğu Osmanlı Borçları aşağıdaki tabloda görülmektedir: (3) (A) BÖLÜMÜ (B) BÖLÜMÜ (Avanslar) LOZAN ANTLA MASI SONRASINDA TÜRKİYE NİN KABUL ETTİĞİ OSMANLI BORÇLARI (Türk Lirası) Borçlar Tutarı Birleşik Borçlar İkramiyeli Türk Tahvilleri Osmaniye Tömbeki ark (Rumeli) Demiryolları % Gümrük Bağdat I nci Tertip Balık avı % % Teçhizat-ı Askeriye Bağdat II ncitertip Bağdat III ncü Tertip % % Soma-Bandırma Demiryolu Hüdeyde-Sana Demiryolu Gümrük Konya Ovası Sulaması Hazine Bonoları Hazine Bonoları Hazine Bonoları Borçlanması TOPLAM Bağdat Ortaklığı Fenerler Yönetimi Köstence Kablosu Ortaklığı Tünel Ortaklığı Öksüzler Eğitim Sandığı Deutsche Bank Anadolu Demiryolları TOPLAM GENEL TOPLAM Hakem kararı doğrultusunda, Türk hükümet temsilcileriyle, alacaklıların temsilcileri arasında Ağustos 1925 de başlayan görüşmeler Haziran 1928 de sonuçlandı. 13 Haziran 1928 de Paris te borçların ödeme şartlarını belirleyen bir sözleşmeye imzalandı. Sözleşmeye göre; - Lozan Antlaşması nda 10 yılda ödenmesi öngörülen hazine bonolarının ödeme süresi 20 yıla, yine 20 yılda ödenmesi öngörülen borçların ödeme süresi ise 30 yıla çıkarıldı. 3

4 - Borçların, borç sözleşmelerinde ( arasında yapılan sözleşmeler) yazılı dövizler üzerinden veya altın lira ile yapılması kabul edildi. - Türkiye 1912 öncesindeki Osmanlı borçlarının yüzde nü, daha sonra alınan borçların ise yüzde unu ödeyecekti. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti, faiz ve anapara olarak 1929 dan itibaren aşağıdaki tabloda görülen miktarları ödeyecekti: 1928 PARİS SÖZLE MESİNE GÖRE TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN ÖDEME PLANI (*) (Altın Türk Lirası) Yıl Ödenecek Miktar (Her yıl) Haziran 1929 dan-mayıs 1936 ya kadar 7 yıl Haziran 1936 dan-mayıs 1942 ye kadar 6 yıl Haziran 1942 den-mayıs 1947 ye kadar 5 yıl Haziran 1947 den-mayıs 1952 ye kadar 5 yıl Haziran 1952 den-borç bitimine (1959) kadar ÖDENECEK TOPLAM ANA PARA Faiz ANA SÖZLE ME SONRASI KABUL EDİLEN BORÇ (*) Osmanlı dan Cumhuriyet e Dış Borçlar (Düyun-u Umumiye). Faruk YILMAZ, Berikan Basın Yayın LTD. Tİ. 2003, ANKARA Bu sözleşme ile birlikte, aynı tarihte, yine Paris te, Türk Heyeti Başkanı Paris Büyükelçisi Fethi (Okyar) Bey ile Osmanlı Düyun-u Umumiye Meclisi temsilcisi arasında Osmanlı Düyun-u Umumiye İdaresi nin tasfiyesiyle ilgili olarak bir sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre; Osmanlı Düyun-u Umumiye Meclisi Paris e nakledilecek, bunun için Türk hükümeti Meclis e nakit olarak sterlin verecek, Meclis de bütün görevlerini ve Türkiye deki tüm gayrimenkul varlığını Türkiye ye devredecekti. Paris Sözleşmesi 1 Aralık 1928 de TBMM tarafından onaylandı. Hükümet, 12 Ağustos 1929 dan itibaren, Eski Osmanlı İmparatorluğu %5 Faizli 1928 Hazine Bonolarını çıkardı. Sözleşmede belirtilen taksitler, 1929, 30, 31 ve 32 yıllarında, yıllık 2 milyon altın Türk lirası olarak tam ve zamanında ödendi 1929 dünya ekonomik bunalımı ile birlikte Türkiye Düyunlar Meclisi ne, bunalım nedeniyle tarafların sıkıntıya düşebileceğini belirtip, 1928 Sözleşmesi nin tekrar görüşülmesini teklif etti. Türkiye nin önerisi, senelik faiz ve amortisman (anapara) bedeli olarak altın Türk lirası ödenmesiydi. Böylelikle iki milyon altın lira olan yıllık borç taksiti altın liraya indirilmiş olacaktı. Uzun görüşmelerden sonra Türk Hükümeti temsilcileri ile hamillerin temsilcileri arasında 22 Nisan 1933 de Paris te bir anlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre; - Türk hükümetinin teklif ettiği yıllık borç ödemesi miktarı altın liradan altın liraya indirildi, itfa müddeti (borç vadesi) 50 yıla çıkarıldı, - Sözleşme ile borçların en kıymetli dövizle ödenmesine son verildi. Ödeme akçesi olarak Fransız frankı belirlendi. Bu kapsamda 1928 Sözleşmesi nden kalan liralık borç, altın lira olarak yeniden tespit edildi ve Fransız frankına çevrildi. O tarihte bir altın TL.= frank olduğundan, Türkiye Cumhuriyeti nin borcu frank olarak tespit edildi. Yine o tarihte 1TL.=12 frank olduğundan, Türkiye nin borcu liraya indi.(4) Türkiye Cumhuriyeti, 1933 den itibaren faiz ve amortisman olarak yılda 700 bin altın lira karşılığı Fransız frangı ödeyecekti. Antlaşma 28 Mayıs 1933 de TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Borcun adı da Yüzde 7.5 Faizli Türk Borcu olarak tespit edildi. Hükümet 1 Ekim 1933 den itibaren Türk borçlarını kapsayan yeni tahviller bastırıp eskileriyle değiştirmeye başladı. 1933, 1934 ve 1935 yıllarında, yıllık 700 bin altın Türk lirası karşılığı Fransız frankı, Düyun Meclisi ne tam ve zamanında ödendi. İkinci Dünya Savaşı nın ufukta görülmeye başladığı günlerde gerek uluslararası piyasalarda para karşılığı mal almak yerine, Kliring sisteminin (malın malla takası) uygulanmaya başlaması, gerekse hazırlanmakta olan II nci Beş Yıllık Plan nedeniyle Türkiye nin geniş ölçüde dövize ihtiyaç duyması, hükümeti bir 4

5 ödeme kolaylığı aramaya itti. Bu kapsamda Fransa ile 4 Mayıs 1936 da Paris te bir ödeme planı antlaşması imzalandı. Antlaşma Düyun Meclisi tarafından kabul ve alacaklılara tebliğ edildi dönemi için geçerli olan bu anlaşmaya göre; -Türk Hükümeti her yıl, yıllık taksitlerin (700 bin altın lira) yüzde 50 sini teşkil eden yaklaşık Fransız frangını döviz olarak ödeyecek, diğer yüzde 50 yi teşkil eden miktar için ise Fransız hükümeti Türkiye den mal alacaktı. Fransa bu malların ithali için gerekli kolaylıkları gösterecekti. Türk Hükümeti 1936, 37 ve 38 yıllarına ait taksitleri zamanında ödedi. 5 Nisan 1938 de Düyun Meclisi ne bir mektup yazılarak, döviz sağlamaktaki güçlükler nedeniyle, faiz ve anaparanın tamamının mal bedeliyle Fransız frangı üzerinden ödenmesi için yeni bir anlaşma teklif edildi. 18 Temmuz 1938 de Türk ve Fransız Hükümetleri arasında Paris te yapılan antlaşmaya göre; - Türk dış borçları, taksitlerin yüzde 50 si döviz, yüzde 50 si mal bedeli olarak değil, yüzde 100 ü mal bedeli olarak ödenecek, bu mallar kurulacak bir Fransız Türk Şirketi tarafından Fransa ya satılacak ve bedeli Düyun Meclisi tarafından alacaklılara Fransız frangı olarak ödenecek, - Türk hükümeti, Fransa tarafından satın alınacak yıllık 400 bin ton kömürün, (yıllık borç taksitlerinin karşılığı olan meblağ) Fransız sömürgelerine ve Fransa nın himayesindeki memleketlere ihracı hususunda, Fransız Türk Ticaret Şirketine izin verecekti. Antlaşma doğrultusunda, 1938, 1939 ve 1940 yıllarında, taksit bedelleri Türk lirası olarak Düyun Meclisine ödendi. Meclis de bu paraları Fransız frankına dönüştürmesi için Şirket e verdi. Şirket de alacaklılara peyderpey Fransız frankı üzerinden ödeme yaptı. İkinci Dünya Savaşı nın çıkmasıyla birlikte Türk Hükümeti, Düyun Meclisi nin, Türk dış borçlarına ilişkin görevinin sona ermesi gerektiğine, bu nedenle de, borçlar servisi görevini kendi üzerine almaya karar verdi. Bu doğrultuda 30 Eylül 1940 ta, Paris teki Düyun-u Umumiye Meclisi yle olan ilgisini ve Meclis e ödenen komisyonu kesti. Borçların ödenmesini bizzat üstlendi. Türk Hükümeti 25 Mayıs 1944 de, borçlarına ilişkin tahvilleri erken ödeyeceğini ilan etti. Alacaklılar ellerindeki tahvilleri 10 yıllık süre içinde ibraz edeceklerdi. İbraz edilmeyen tahviller zaman aşımına uğrayacaktı. Zaman aşımı tarihi 25 Mayıs 1954 tü. Türkiye, arasında aşağıdaki tabloda gösterilen miktarı ödemişti: Mali Yıl YILLARI ARASINDA YAPILAN DI BORÇ ÖDEMELERİ (*) (TL) 5 Ödenen Yıllık Taksitler TOPLAM TOPLAM BORÇ (1933 Sözleşmesine Göre) KALAN BORÇ (*) Osmanlı dan Cumhuriyet e Dış Borçlar age.

6 Hükümetin erken ödeme ilanıyla birlikte, yoğun bir başvuru oldu. Hükümet bu tahvilleri 1944 den itibaren yılda 1.8 milyon liralık taksitlerle ödemeye başladı yılında borçlar bitti. Düyun İdaresi nin, Türkiye ile ilgili muhasebe arşivleri imha edildi. Sonuç: Görüldüğü gibi, yüz yıl süren ve Osmanlı Devleti nin yıkılmasına neden olan borçlanma sürecinden ve Düyun u Umumiye İdaresi nden kurtulmak pek kolay olmamıştır. Düyun-u Umumiye sürecinden, bugün gümrük duvarları yıkılmış, açık bütçeyi prensip haline getirmiş, dış borcu kamu açıklarının kapatılmasında tek yol olarak gören, sonra da yeni krediler alabilmek için IMF programlarına harfi harfine uymak zorunda kalan ülkeye bakıldığında, başta yöneticiler olmak üzere, herkesin alması gereken ibretli dersler olduğu görülmektedir. Tabi ders alındığı takdirde. Aksi halde tarihin tekrarı kaçınılmazdır. Tayfun UZUN KAYNAKÇA ve NOTLAR: (1) Mondros Mütarekesi, Yunanistan ın Limni adasındaki küçük Mondros limanında, Agamemnon adlı İngiliz zırhlısında imzalandı. İngiliz güldürü ya da mizah anlayışının, tarihin sislerine gömülüp gitmiş olaydan binlerce yıl sonra, efsaneden benzeri bir olay çıkarması ibret verici ve Batı yı tanımamız açısından önemlidir: Türkler (yakışıklı Paris), Anadolu yu (Güzel Helen) Batı (Menelaos) dan alıp kaçırmışlardır. Şimdi Agamemnon, dört 30.5 luk ve on 24 lük topuyla, 18 bin tonluk bir zırhlı olarak canlanmış ve malını geriye almaya gelmiştir. (Sevr Dosyası, Cahit Kayra, Boyut Kitapları, Mayıs 1997, İstanbul.) (2)Türkiye Cumhuriyeti nin Uluslararası Temelleri: Lozan-Montrö, Reha Parla, Özdilek Matbaacılık LTD. Lefkoşa. (3)Osmanlıdan Cumhuriyet e Dış Borçlar (Düyun-u Umumiye) Faruk YILMAZ, Berikan Basın Yayın LTD. ŞTİ. 2003, AN- KARA (4) Osmanlıdan Cumhuriyete Dış Borçlar...age 6

BARIŞ ANDLAŞMASI (Traile de Paix) Lozan, 24 Temmuz 1923 (Metin)

BARIŞ ANDLAŞMASI (Traile de Paix) Lozan, 24 Temmuz 1923 (Metin) BARIŞ ANDLAŞMASI (Traile de Paix) Lozan, 24 Temmuz 1923 (Metin) Bir yandan, Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya,Yunanistan, Romanya, Sırp-Hırvat- Sloven Devletleri, Ve öte yandan, Türkiye 1914

Detaylı

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 9 Ekim 2012-Salı 18:00 HATIRLATMA! Bu sınavda sorulan sorulara verilen cevaplarda; Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi

Detaylı

TEK PARTİ DÖNEMİNDE İNHİSARLAR (1923-1946) *

TEK PARTİ DÖNEMİNDE İNHİSARLAR (1923-1946) * , s.s.203-232 TEK PARTİ DÖNEMİNDE İNHİSARLAR (1923-1946) * Sinan DEMİRBİLEK** Özet Bu çalışmada Osmanlı döneminden İkinci Dünya Savaşı nın sonuna kadar olan süre zarfında inhisarların tarihsel gelişim

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 140 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. BÖLÜM ANONİM ŞİRKETLER...5 A- KURULUŞA İLİŞKİN DÜZENLEMELER...5 B- BORÇLANMA YASAĞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER...

Detaylı

1. Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı

1. Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı 1. Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı 1.1. Yatırım Bankacılığı 1.1.1. Yatırım Bankacılığının Tanımı Sermaye piyasasının gelişmiş olduğu ülkelerde atıl fonlara sahip kurumsal yatırımcılara, fonlarını menkul

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 12 Ocak 1996 tarihinde kurulmuştur. Şirket in temel amaç ve

Detaylı

Cumhuriyet tarihi kronolojisi 1923-2007. Her şeyin bir nedeni, mazisi vardır

Cumhuriyet tarihi kronolojisi 1923-2007. Her şeyin bir nedeni, mazisi vardır Cumhuriyet tarihi kronolojisi 1923-2007 Her şeyin bir nedeni, mazisi vardır Yoktan var olmak savaşını veren bu ulusa inancım sonsuz. Benim milletimde bu yürek, iman, kanaatkârlık, aile ve köklerine bağlılık

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 30.000.000

Detaylı

DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ

DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ DÖNEM: 24 YASAMA YILI: 3 TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ SAYI: 19 YAYIM TARİHİ 08/07/2013 1 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Dilekçe Komisyonu Genel Kurul Kararı Karar No:19 Tarih: 04/07/2013

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ NİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ NİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 20, Sayı: 1, Sayfa: 427-442, ELAZIĞ-2010 1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ NİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Effects of 1929 World

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Banka nın hizmet ve ürünlerine ilişkin koşullar ile bu hizmet ve ürünlerin ticari ve mesleki amaçlı veya Ana Sözleşme/Tüzük/Kooperatif Senedi ne uygun olarak kullanımı

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE Eylül KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE Eylül Yayınlayan : Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Yayın Adı : Küresel Kriz ve Türkiye Editör : Ekin Fıkırkoca Kapak : Cennet Türker

Detaylı

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Sabit Getirili Menkul Kıymetler www.imkb.gov.tr İçindekiler SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 1 Devlet İç Borçlanma Senetleri 1 Devlet Tahvilleri 2 Hazine Bonoları 3 Gelir Ortaklığı Senetleri 4 Gelire Endeksli

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

İLLER BANKASI. BELEDİYESİ ALT KREDİ ANLAŞMASI

İLLER BANKASI. BELEDİYESİ ALT KREDİ ANLAŞMASI 07.07.2010 Sayfa 1 / 33 İLLER BANKASI İle. BELEDİYESİ Arasında ALT KREDİ ANLAŞMASI (... Projesi) ( 20..) (Alt Kredi Anlaşması No: ) ALT KREDİ ANLAŞMASI İller Bankası (bundan böyle İller Bankası veya İB

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Đnceleme Raporu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kabul Tarihi 18.10.2012 Yürürlük Tarihi 07.11.2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNSÖZ

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2008 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Đnceleme Raporu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim

Detaylı