KOP BÖLGESİ BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIĞINDA GENETİK İLERLEMENİN SAĞLANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOP BÖLGESİ BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIĞINDA GENETİK İLERLEMENİN SAĞLANMASI"

Transkript

1 KOP BÖLGESİ BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIĞINDA GENETİK İLERLEMENİN SAĞLANMASI Şükrü DURSUN Fatih ÖZDEMİR Oktay OKUR N. Kürşat AKBULUT ÖZET Türkiye, Suni Tohumlama uygulamasına 1926 da Rusya dan sonra ikinci başlayan ülke olmasına rağmen, bu metod ıslah çalışmalarında yeterince kullanılmadığından, diğer ülkelerin oldukça gerisinde kalınmıştır. Suni tohumlama, yüksek verimli bir inekten elde dilecek buzağı sayısını artırmaz ancak yüksek verim potansiyeline sahip boğanın sperması kullanılarak birçok yavruya aktarılmasını sağlar. Dünyada son 20 yılda yeni biyoteknolojik uygulamalar yüksek verimli hayvan üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye de hayvansal üretimin artırılması yönünde geniş çaplı çalışmalara girilmiş, ancak üretim talebin gerisinde kalmıştır. Türkiye'de ıslah çalışmaları hep süt yönünde olmakla birlikte, et veriminin de artırılması, birim hayvandan kısa sürede yüksek verimin elde edilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bugün gelinen noktada eldeki genetik materyalden daha iyi yararlanabilmek için embriyo transferi teknolojisinin de uygulamaya konulması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye de genetik kapasitesi yüksek hayvanlardan elde edilmiş spermaya olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Yetiştiricilerin sperma ihtiyacı, verim seviyesi tam olarak bilinmeyen boğalardan veya yurtdışından ithal edilerek karşılanmaktadır. Konya Ovası Projesi (KOP) bölgesinde sığırlarda genetik ilerlemenin sağlanabilmesi için boğa seçiminde uygulanması gereken en hızlı yöntemlerin başında baba bir üvey kızkardeş (halfsib testing) verimlerinin karşılaştırılması gelmektedir. Son yıllarda, özellikle verim kayıtlarının yeterli şekilde tutulamadığı ülkelerde baba bir üvey kızkardeş sürüler oluşturabilmek amacıyla Multiple Ovulasyon ve Embriyo Transferi (MOET) yöntemi uygulanmaktadır. sunulan çalışma ile bu Metod literatürlerle özetlenmeye çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler:Suni Tohumlama, Boğa, Sperma, Embriyo transferi, MOET 1. GİRİŞ Bu çalışmanın temel amacı; Türkiye de son yıllarda; kaliteli, adaptasyon kabiliyeti yüksek ve daha az su tüketen damızlık hayvana olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Türkiye'nin iklim ve coğrafi yapısına adaptasyon kabiliyeti en iyi olan ırkların sayısı arttırılmalı yada geliştirilmelidir. Bu ırkın sayısının artırılması için biyoteknolojik yöntemlerin kullanılması ve bu teknolojiin yetiştirici şartlarında uygulanmasının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Sahada bu teknolojiyi kullanacak kamu/özel sektör uygulayıcılarının eğitimlerinin sağlanabilmesi için uygun altyapının oluşturulması kaçınılmaz bir geçektir. Bu teknoloji ve MOET yönteminin kullanılması Türkiye'nin ihtiyacı olan kaliteli sperma sağımlarının yapılacağı boğaların elde edileme sürecini de kısaltabilmektedir. 2. HAYVAN ISLAHINDA SUNİ TOHUMLAMANIN YERİ Türkiye, Dünya da Suni Tohumlama uygulamasına Rusya dan sonra 1926 yılında ikinci olarak başlayan ülkedir. Ancak başlangıçtaki bu hız, ıslah çalışmalarına yeterince yansıtılamadığından, suni tohumlama yapılan ülkelerin oldukça gerisinde kalınmıştır (Gökçen 2010). Suni tohumlama da bir biyoteknolojik uygulamadır fakat yüksek verimli bir inekten elde Dr.,Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Zir. Yük. Müh.Bahri Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Enstitüsü Müdürlüğü Zir. Yük. Müh.Bahri Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Enstitüsü Müdürlüğü, Veteriner. Hekim.Bahri Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Enstitüsü Müdürlüğü,

2 dilecek buzağı sayısını artırmaz. Ancak yüksek verim potansiyeline sahip boğanın sperması kullanılarak birçok yavruya aktarılmasını sağlar (Alpan 1989). Dünyada son 20 yılda yeni biyoteknolojik uygulamalar yüksek verimli hayvan üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye de ise biyoteknolojik uygulamalar suni tohumlamanın ilerisine geçememiştir (Gökçen 2010, Alpan 1989). Ayrıca Türkiye de suni tohumlamada kullanılmak üzere üretilen spermalar test edilmemiş boğalardan elde edilmektedir. Yüceer ve Özbeyaz (2007) yapmış oldukları çalışmada Hayvancılıkta ileri ülkelerin kendi sığır ırklarının ıslahını sağladıkları ve ülkelerinin ihtiyacı olan et, süt ve spermayı ürettikleri gibi ihtiyaç fazlasını hayvansal ürünleri ihraç ederek Ülke ekonomisine önemli katkı sağladıklarını bildirmektedirler. 3. TÜRKİYE VE KOP BÖLGESİNDE HAYVANCILIK İŞLETMELERİ Türkiye de tarım işletmesinin i (%69,8) aynı zamanda hayvancılıkta yapmaktadır. Türkiye'de 2011 yılında baş sığır varlığı bulunmaktadır (TÜİK, GTHB Nisan 2013). Türkiye Büyükbaş hayvan varlığının %9 unu oluşturan KOP bölgesinde bulunan hayvancılık işletmelerinin üretimlerinin ve gelirlerinin arttırılması gerekir. Konya Ovası Projesinin kapsadığı dört ildeki hayvancılık işletmeleri ve hayvan sayıları Tablo 1 de özetlenmiştir. Tablo 1: KOP Bölgesindeki Hayancılık İşletmeleri Hayvancılık İşletme Sayısı (Ad.) Hayvan Sayısı (Baş) Büyükbaş Küçükbaş Büyükbaş Küçükbaş Konya Niğde Aksaray Karaman Toplam (HAYGEM 2013, Konya, Niğde, Aksaray ve Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Md. 2013). Türkiye de hayvansal üretimin artırılması yönünde zaman zaman bazı geniş çaplı çalışmalara girilmiş ve önemli başarılar da elde edilmiştir. Ancak üretim, daha hızlı yükselen talebin gerisinde kalmıştır (Gökçen 2010). Ayrıca Türkiye'de ıslah çalışmaları hep süt yönünde olmuştur oysa et veriminin de artırılması ve artan ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışmalarda yapılmadır (Aydoğan ve ark. 1997). Bu talebi karşılamak hayvan ıslahı ile mümkündür. Böylece birim hayvandan sağlıklı olarak en yüksek verimin elde edilmesi ve kısa sürede ulaşılması bir zorunluluk haline gelmiştir (Aydoğan ve ark. 1997, Gökçen 2010). Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalardan birisi de geniş çaplı gebe düve ithalatıdır. Kültür ırkı hayvanların sayı ve oranının artması, hayvansal üretim konusunda olumlu gelişmelere neden olmuşsa da bazı adaptasyon sorunlarından dolayı istenen sonuç alınamamıştır (Kumlu ve Akman 1999). Adaptasyon kabiliyeti yüksek, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle su tüketimi diğer ırklara göre daha düşük olan ırklarla çalışılması gerekliğini ortaya koymaktadır (Aydoğan ve ark. 1997). Bugün gelinen noktada eldeki genetik materyalden daha iyi yararlanabilmek ve süreci hızlandırmak için embriyo transferi teknolojisinin de uygulamaya konulması ve geliştirilmesi gerekmektedir (Kumlu ve Akman 1999). Türkiye'de yapılan çalışmalar süt ihtiyacının karşılandığını ancak et açığının hala devam ettiğini ortaya koymaktadır. Türkiye nüfusunun et ihtiyacının karşılanması için etçi ve daha az su tüketen sığır ırklarının yetiştirilmesine Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri uygundur (Aydoğan ve ark. 1997). Türkiye de genetik kapasitesi yüksek hayvanlardan elde edilmiş spermaya olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Halen ülkemizde uygulanan suni tohumlama sayısı boğa altı inek ve düvelerin %50 sinin de altındadır (Gökçen 2010). Örgütlü yetiştiricilerin test edilmiş boğalardan elde edilen spermaya olan ihtiyaçları sürekli artış göstermektedir. Yetiştiricilerin ihtiyacı olan spermalar, verim seviyesi tam olarak bilinmeyen boğalardan veya yurtdışından ithal edilerek karşılanmaktadır. Sperma ithalatı kısa vade de çözüm olabilir ancak hayvancılığı gelişmekte ve birçok ülke için model olan Türkiye gelecekte kullanacağı test edilmiş spermaların büyük bir kısmını hatta tamamını yurt içinden karşılaması ilerleyen yıllarda da ihraç edebilmesi gerekmektedir.

3 2010) Tablo2: Yıllara göre ithal edilen ve Türkiye de üretilen sperma miktarı (doz). (TÜGEM Yıllar İthal Sperma Yurt İçinde Üretilen Toplam Türkiyede suni tohumlama uygulaması yeterli olmamasına rağmen önemli miktarda sperma ithal edilmektedir. Diğertarftan, ithal edilen her spermanın ülkemize uygun olup olmadığı, kalitesi, üretici ülkelere güven gibi konular gündeme gelmektedir. Bu durumda ülkemizde kendi şartlarımıza uygun yüksek verimli damızlık sığır yetiştirme amacıyla boğa ve sperma üretiminin kaçınılmaz ve ivedilikle çözüm bekleyen konular arasında olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Tablo3: Yıllara göre kamu ve özel veteriner klinikleri tarafından yapılan suni tohumlama sayıları (TÜGEM 2010) Yıllar Toplam TOPLAM HAYVAN ISLAHINDA MOET YÖNTEMİ Sığırlarda boğa seçiminde uygulanan yöntemlerden bazıları da ana-baba bir öz (ful-sib testing) ve baba bir üvey kızkardeş (half-sib testing) verimlerinin karşılaştırılmasıdır (Düzgüneş ve ark 1996, Akman 1998, Kumlu 2003). Son yıllarda, özellikle verim kayıtlarının yeterli şekilde tutulamadığı ülkelerde, ana-baba bir öz (ful-sib) ve baba bir üvey (half-sib) kızkardeş sürüler oluşturabilmek amacıyla MOET yöntemi uygulanmaktadır (Leitch ve ark. 1994, Kosgey ve ark 2005). Bu amaçla belli sayıda donör inek ve bunları tohumlamak üzere boğalar belirlenerek, süperovulasyon ve embriyo transferi tekniği ile öz ve üvey kızkardeşlerin bulunduğu sürü oluşturulur (Mpofu ve ark. 1993). Almanyada yürütülen bir MOET programında 15 donör ve 3 boğa kullanılarak 34 dişi ve 40 erkek olmak üzere toplam 74 buzağı elde edilmiş ve yapılan testlerden sonra erkek buzağılardan 5 i damızlık boğa olarak seçilmiştir. Makedonyada yapılan başka bir MOET uygulamasında da 6 farklı boğadan elde edilerek transferi yapılan 226 embriyodan 67 dişi buzağı elde edilmiş, seçim kriteri olarakta süt miktarı, süt yağı ve proteini oranları esas alınmıştır (Medić ve ark 1999). Bu uygulamada, mevcut popülasyondan damızlık değeri en yüksek olan ve sayıları bir kaç yüz başı geçmeyen inek ile damızlık değeri yüksek bir kaç boğa sperması kullanılarak elit bir sürü kurulmaktadır. Bundan sonra dışarıdan hayvan alınmamaktadır. Burada yetiştirilen boğalar popülasyondaki sürülerin ıslahı için suni tohumlama istasyonlarına gönderilmektedir (Yüceer ve Özbeyaz 2007). Yukarıdaki literatür bilgiler göstermektedir ki; MOET yöntemi uygulamaları sürüde birim zamanda sağlanan genetik ilerlemeyi arttırmakta ve hızlandırmaktadır.

4 Islah yöntemlerinden biride yarım MOET uygulamasıdır. Yarım MOET 32 baş üstün verim özelliklerine sahip donör (vericiler) ve 256 baş recepient (taşıyıcı) inek ve yüksek verim özelliklerine sahip 8 boğanın sperması kullanılmaktadır. Bu uygulamadan elde edilen erkek boğa adayları teste tabi tutulmaktadır. Test edilmeye aday boğa elde edilme süresini kısaltmak için ovumpickap, İnvitro fertilizasyon (IVF) teknikleri kullanılarak süre daha da kısaltılabilmektedir. Progeny test süresi bahsi geçen yöntemle beş yıl olarak hesaplanmaktadır. Bu zamanı kısaltabilen Geneomik seleksiyon yöntemi mümkün olması durumunda (bazı ırklar için bu mümkündür) faydalanılabilir. seleksiyon beş yıllık zamanı iki yıl kısaltarak üç yılda sonuç vermektedir (Özbeyaz ve kocakaya 2011). Mevcut sürülerde değişik sebepler nedeniyle her yıl yüksek verimli hayvanlar kesime sevk edilmektedir. Bu hayvanların kesime gönderilmelerinin en büyük nedeni infertilitedir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar da bunu desteklemektedir. İnfertilite nedenleriyle Dünya da her yıl ineklerin %30 unun, Türkiye de ise %50 den fazlasının sürüden uzaklaştırıldığı bildirilmektedir (Yaylak 2003, Kaya ve Gülyüz 2005, Kaya ve ark 2005). Bu uygulama ile yüksek ırk özelliğine sahip dişi ve erkek damızlıklar yetiştirilerek, bu hayvanlardan elde edilecek olan et, süt ve spermalar gerek KOP bölgesinde gerekse ülke genelinde yaygın olarak yetiştirilen esmer ırk sığırların zaman içinde ıslahı sağlanmış, ayrıca sperma ithalinden kaynaklanan döviz kaybının önüne geçilebilir. Ayrıca MOET yöntemi uygulaması ülkemizde yeni bir çalışma olup Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyasindeki bazı Araştırma Enstitülerinde uygulanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu bu yöntemin ivedilikle hayata geçirilmeli ve bu konuda yeterli sayıda eleman yetiştirilmelidir. Bu çalışmaların getireceği yararları kısaca başlıklar halinde sıralarsak; Ülkemizdeki suni tohumlama laboratuarlarının yüksek verim kabiliyetine sahip daha az su tüketen Türkiye koşullarına uygun ırk boğaya olan ihtiyacının karşılanması, Yüksek et ve süt verimine sahip damızlık hayvanlar elde edilmesi, Birim hayvandan elde edilen verim ve gelirin artırılması, Bölge yetiştiricilerine üstün verimli damızlık verilmesi, Hayvancılık işletmelerinin gelirlerinin artması, İşletme sahiplerinin ve ailelerinin ekonomik refahlarının artması. İşletmenin karlılığı arttığı için işletmelerin kapanmasının engellenmesi/azalması Türkiye de embriyo transfer teknolojisi ve ilgili tekniklerinin yerleştirilmesi, Ülkemizde MOET programının uygulamaya aktarılması. 4. HAYVAN ISLAHININ SOSYO-EKONOMİK VE BİLİMSEL FAYDALAR: Hayvancılık alanında gelişmiş ülkeler uyguladıkları ıslah programları sonucu ihtiyaçları olan et, süt verimi yüksek hayvanlara ve suni tohumlama boğalarına sahiptirler. Ülkemiz ise bu ülkelerin pazarı durumundadır. Bu çerçevede ülkemizde de en kısa zamanda ıslah çalışmalarının başlaması ve ülkemiz şartlarına uygun et, süt verimi yüksek hayvanlar ve test edilmiş boğaların yetiştirilmesi gerekmektedir. Biyoteknolojik uygulamalar hayvancılıkta gelişmiş ülkelerde rutin çalışmalar haline gelmiştir. Örneğin Avrupa da 1990 yılından sonra embriyo transferi yapılan inek sayısı yılda 100 bini aşmıştır. Türkiye de ise bu sayı henüz bir istatistik oluşturabilecek sayıya ulaşmamıştır. Türkiye de üretilen ve transfer edilen embriyo sayıları ile ilgili bir veriye ulaşılamamış ancak 2009 yılı dahil olmak üzere adet embriyo yurt dışından ithal edilmiştir. Halen embriyo transferi çalışmaları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı birkaç araştırma enstitüsünde ve bazı Üniversitelerde tez çalışmaları olarak sürdürülmektedir. Rutin uygulamalara aktarılamamıştır.

5 Tablo 4: Dünyada yapılan embriyo transferi sayıları Afrika 1,918 8,766 6,454 Kuzey Amerika 88, , ,911 Güney Amerika 12,582 35,254 98,767 Asya 22,299 49, ,753 Avrupa 115, , ,235 Toplam 239,72 360, ,795 Türkiye nin Avrupa Birliği yedinci çerçeve planında hedeflediği bilgiler doğrultusunda ülkemizde 2013 yılı ve sonraki hedeflerine ulaşılması için ülkemizde suni tohumlama ile hayvan ıslahının yapılması ve genetik olarak yüksek hayvanların oluşturduğu sürüler oluşturmak gerekmektedir. Bunun için de kaliteli boğa spermasına gereksinim duyulmaktadır. 5. HAYVAN ISLAHININ MEVCUT PLAN ve STRATEJİLERLE UYUMU Sunulan konu TÜBİTAK ın ilgili grubu olan Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Grubu'nun, Veteriner-Hayvancılık alt grubunda öncelikli konu başlıklarından Hayvan ve balık ıslahı ile entansif üretimde, embriyo üretimi, transferi, dondurulması, cinsiyet kontrolü vb. biyoteknolojilerin geliştirilmesi ve yaygın kullanımı ile ilişkilidir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından oluşturulan "Uygulama Fırsat Alanları Sınıflandırılmasında" TAGEM Araştırma Fırsat Alanları, Programları ve önceliklerinde yüksek önceliğe sahiptir. Türkiye nin Avrupa Birliği yedinci çerçeve planında hedeflediği "Türkiye'de 2013 yılı ve sonraki hedeflerine ulaşılması için ülkemizde suni tohumlama ile hayvan ıslahının yapılması ve genetik olarak yüksek hayvanların oluşturduğu sürüler oluşturmak gerekmektedir. Bunun için de kaliteli boğa spermasına gereksinim duyulmaktadır" ifadesi ile örtüşmektedir. Hayvan ıslahı DPT nin Dönemi Kamu Yatırım Politikaları Öncelikleri başlığı altındaki 8,13 ve 14. maddelerle doğrudan ilişkilidir. Türkiye IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı nda Türkiye nin tarım alanındaki sorunları içerisinde hayvancılık işletmeleri genelde küçük ölçekli olup, birim hayvan başına elde edilen verimler düşük, yem bitkileri üretimi yetersiz ve suni tohumlama sayısı uluslararası ortalamaların altında olduğu ve bununla ilgili gelişmelerin yetersiz olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle bu tür çalışmalar ile ülke hayvancılığında hem verim potansiyelinde hem de genetik potansiyelde bir ilerleme kaydedilmesi beklenilmektedir. Yine bu tür çalışmalar Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan IX. Kalkınma planında ( ) Ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın istikrarlı bir şekilde yapılması için belirlenen beş stratejik amaç ın gerçekleşmesine, büyük katkı sağlayacaktır.

6 6. KAYNAKLAR: Akman, N. Pratik sığır yetiştiriciliği, I., Ankara, 1998, ISBN Alpan, O."Biyoteknoloji ve Hayvan Islahı" Lalahan Hay. Arast. Enst. Derg, 1989, 29 (1-4) Düzgüneş, O. Eliçin, A. ve Akman, N. Hayvan Islahı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1996, Gökçen, H. AB uyum sürecinde ülkemizde süni tohumlama ve embriyo transferi çalışmalarının geçmişi ve geleceği, 2010, Kaya, M. ve Gülyüz, F. "Doğal kızgınlık gösteren ineklerde çift sun i tohumlama" YYÜ Vet Fak Derg, 2005, 16 (2), Kaya, M. Gülyüz, F. Taşal, İ. ve Uslu, BA. "Reproduction and Causes of Infertility in Anatolian Cow in Turkey" Indian Veterinary Journal, 2005, 82: Kosgey, IS. Kahi, AK. ve Van Arendonk, JAM. "Evaluation of closed adult nucleus multiple ovulation and embryo transfer and conventional progeny testing breeding schemes for milk production in tropical crossbred cattle" J Dairy Sci, 2005, 88 (4), Kumlu, S. Akman, N. "Türkiyede Siyah alaca Sürülerinde Süt ve Döl Verimi" Lalahan Hay. Arast. Enst. Derg, 1999, 39 (1) Kumlu, S. Hayvan Islahı, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Yayınları, 2003, Leitch, HW. Smith, C. Burnside, EB. Quinton, M. " Genetic response and inbreeding with different selection methods and mating designs for nucleus breeding programs of dairy cattle" J Dairy Sci, 1994, 77 (6), Medić, D. Veselinović, S. Veselinović, S. Ivkov, V. Grubač, S. Ivančev, N. Ivančev, A. Ćupić, Ž. Mićić, R. Popovski, K. Mickovski, G. Adamov, M. Dovenski, T. Kocoski, Lj. Petkov, V. MOET program in improvement of genetic basis in nucleus herd of dairy cows, 7 th Conference for Ovine and Caprine Production & 5 th Symposium on Animal Reproduction, September 8 th - 11 th, Ohrid, Macedonia, 1999, Mpofu, N. Smith, C. Burnside, EB. "Breeding strategies for genetic improvement of dairy cattle in Zimbabwe. 1. Genetic evaluation" J Dairy Sci, 1993, 76 (4), Özbeyaz, C. Kocakaya, A. "Süt Sığırlarında Genomik Değerlendirme" Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2011, 51 (2) TÜİK (2010) Hayvancılık istatistikleri veri tabanı TÜGEM (2010) Hayvansal üretim (http://www.tugem.gov.tr. Yaylak, E. "Siyah alaca ineklerde sürüden çıkarılma nedenleri, sürü ömrü ve damızlıkta yararlanma süresi" A Ü Ziraat Fakültesi Dergisi, 2003, 16 (2), Yüceer, B. Özbeyaz, C. " Süt Sığırlarında Çekirdek Sürü ve MOET Tekniğinin Kullanımı" Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg, 2007, 47(2) 23-30

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ 1 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 www.ulusalsutkonseyi.org.tr DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 Üyesidir 2 3 DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ HAZIRLAYANLAR Dr.

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE Durum ve Tahmin Kırmızı Et 2014 Hazırlayan Dr. Umut GÜL Burak UZUN e-posta: umut.gul@tarim.gov.tr burak.uzun@tarim.gov.tr 1 TEPGE YAYIN NO: 236 ISBN:

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana. Giriş Süt hayvanları arasında önemli bir yeri

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYVANSAL LİF ÜRETİMİNİN DURUMU VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE HAYVANSAL LİF ÜRETİMİNİN DURUMU VE GELECEĞİ TÜRKİYE DE HAYVANSAL LİF ÜRETİMİNİN DURUMU VE GELECEĞİ ÖZET Gürsel DELLAL 1, Ayhan ELİÇİN 2, Erdoğan TUNCEL 3, Zeynep ERDOĞAN 4, Turgay TAŞKIN 5, Fırat CENGİZ 6, Mehmet ERTUĞRUL 7, Feryal SÖYLEMEZOĞLU

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele

Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele www.tarim.gov.tr 1 2 Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele Teoriden Pratiğe BİYOLOJİK MÜCADELE Editör: Dr. Nevzat BİRİŞİK Yazarlar: Dr. Nevzat BİRİŞİK Dr. Halil KÜTÜK Uzm. Mehmet KARACAOĞLU Uzm. Ferda YARPUZLU

Detaylı

ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP)

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) GAP İÇİN EL ELE 2012 Yılı Proje İlerleme Raporu GAP-TEYAP Proje Ekibi

Detaylı

ESKİŞEHİR ISSN 1309-8144 TİCARET BORSASI YIL:1 SAYI:2 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2010 DERGİSİ

ESKİŞEHİR ISSN 1309-8144 TİCARET BORSASI YIL:1 SAYI:2 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2010 DERGİSİ ESKİŞEHİR ISSN 1309-8144 TİCARET BORSASI YIL:1 SAYI:2 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2010 DERGİSİ Yönetim Kurulu Adına Sahibi : Selim ÖĞÜTÜR (Yön. Kur. Bşk.) Yayın Kurulu : F. Yunus POTOĞLU (Yön. Kur. Bşk. Yrd.)

Detaylı

ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU www.pirigroup.com Bu rapor, Şanlıurfa Yaş Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği İhtiyaç Analizi Raporu, 2013 yılı TRC2/13/DFD Doğrudan Faaliyet

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI Ulvi ÇELİK 122008577 YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Yrd.

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı. Sürü Yönetimi Elemanı Benim. Başvuru Sahibinin Adı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı. Sürü Yönetimi Elemanı Benim. Başvuru Sahibinin Adı. Başvuru Sahibinin Adı Projenin Adı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı Sürü Yönetimi Elemanı Benim ANKARA 2013 Genel Bilgiler Başvuru Sahibi Proje Adı Projenin

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

Hasan ÇİÇEK*, Çetin ŞENKUL**

Hasan ÇİÇEK*, Çetin ŞENKUL** Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Hayvancılık Sektöründe Kullanım Olanakları Hasan ÇİÇEK*, Çetin ŞENKUL** Özet 21. yüzyıl bilgi çağının ve bu çağa ayak uyduran bilgi toplumlarının yüzyılıdır. Bilginin derlenmesi,

Detaylı

ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU. EDİTÖR Prof.Dr. Naim SAĞLAM. 29 Kasım 2014 ELAZIĞ

ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU. EDİTÖR Prof.Dr. Naim SAĞLAM. 29 Kasım 2014 ELAZIĞ ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU EDİTÖR Prof.Dr. Naim SAĞLAM 29 Kasım 2014 ELAZIĞ 2 HAZIRLAYANLAR Prof.Dr. Naim SAĞLAM Prof.Dr. Metin ÇALTA Doç.Dr. Ayşe GÜREL İNANLI Prof.Dr. Erdal DUMAN

Detaylı

Süt ineklerinde Reprodüktif Sürü Sağlığı. Prof. Dr. D. Ali Dinç

Süt ineklerinde Reprodüktif Sürü Sağlığı. Prof. Dr. D. Ali Dinç Süt ineklerinde Reprodüktif Sürü Sağlığı Prof. Dr. D. Ali Dinç Sürü Sağlığı Kontrol Programında Veteriner Hekimin Rolü Program SSKP nın önemi, amacı ve temel ilkeleri RSSKP nın önemi, amacı ve gereksinimleri

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı