KLONLAMA VE BİYOETİK UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU BİYOETİK İHTİSAS KOMİTESİ KLONLAMA ÇALIŞMA ALT GRUBU UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KLONLAMA VE BİYOETİK UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU BİYOETİK İHTİSAS KOMİTESİ KLONLAMA ÇALIŞMA ALT GRUBU UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU"

Transkript

1 UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU KLONLAMA VE BİYOETİK BİYOETİK İHTİSAS KOMİTESİ KLONLAMA ÇALIŞMA ALT GRUBU RAPORU İÇERİK UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU BİYOETİK İHTİSAS KOMİTESİ KLONLAMA ÇALIŞMA ALT GRUBU RAPORU I. Giriş II. Tanımlar III. Etik sorunlar IV. Klonlama ile ilgili uluslararası belgeler V. Avrupa Birliği ne üye devletlerdeki düzenlemeler VI. Türkiye deki düzenlemeler VII. Grup görüşü ve öneriler I. GİRİŞ Ankara, 2005 Yapay yolla genetik kopya oluşturma olarak tanımlanabilen klonlama günümüzde insan klonlanması kavramı ile birlikte hem yaşam bilimleri alanında teknolojik 1

2 tartışmaların hem de etik tartışmalarının içinde yerini almıştır. Üreme amaçlı klonlama teknolojisi hayvancılık alanında tükenmekte olan soyların korunması veya ekonomik açıdan değerli türlerin elde edilmesi için kullanılmaya başlanmış olan işlemler dizisidir ve ilk olarak 1997 yılında Dolly olarak hepimizin tanıdığı klonlanmış koyun ile başarılı bir sonuç elde edilmiştir. Yaşamın temeli olan üreme ile yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesi sonucu yeni bir embriyo meydana getirilir. Yeni oluşturulan canlıda gen bilgilerinin yarısı anneden yarısı babadan aktarılmıştır ve temel amaç çeşitliliğin korunmasıdır. Üreme amaçlı klonlama teknolojisinde ise amaç çeşitlilik değil tek bir ebeveyne genetik olarak özdeş bir canlı yaratmaktır. Bu amaçla geliştirilmiş olan teknik somatik hücre çekirdek transferi (SHÇT) olarak tanımlanmaktadır. Çekirdeği çıkartılmış olan bir yumurta hücresine klonlanmak istenen kişinin vücut hücrelerinden elde edilen çekirdek yerleştirilir ve embriyonun gelişmesi taşıyıcı bir dişinin rahmine implante edilerek sağlanır. Bu embriyo sadece tek bir kişinin genetik bilgilerini taşıdığı için o kişi ile genetik açıdan özdeş (genetik kopya) sayılmaktadır. 2 İnsanlarda üreme amaçlı klonlama, etik açıdan ciddi endişeleri de ortaya çıkartmaktadır. En temel kaygı bu işlemin insan onuruna aykırı olduğu inancından kaynaklanmakta olup, bugün insan klonlama amacı taşıyan işlemlere çeşitli uluslararası bildirge ve andlaşmalar ile yasak getirilmiştir. Diğer yandan biyomedikal araştırma amacı ile SHÇT tekniğinin kullanılması rejeneratif tıp (doku ve organların yenilenmesine yönelik ) kavramını geliştirmiş ve Alzheimer, Parkinson gibi hücrelerin dejenerasyonuna bağlı olarak gelişen hastalıklar için yeni bir tedavi yaklaşımı ortaya çıkmıştır. SHÇT ile elde edilen 5-7 günlük embriyoların blastosist evresinde fetal dokuyu oluşturacak olan iç hücre kütlesi (inner cell mass) izole edilerek laboratuvar şartlarında uygun büyüme faktörleri eşliğinde çoğaltılarak pluripotent embriyonik kök hücre hatları elde edilmektedir. Bu hücreler şu anda hala araştırma evresinde olan belli faktörler aracılığı ile çeşitli dokulara farklılaşma kapasitesine sahiptirler ve hastalara transplante edilebilme potansiyaline sahip hücre kaynaklarını oluştururlar. Tedavi amaçlı klonlama olarak tanımlanan bu işlemlerin hedefi embriyonik kök hücre eldesidir. Ancak etik açıdan kaygılar embriyo oluşturma üzerine yoğunlaşmaktadır ve embriyo hakları tartışmaya açılmaktadır. SHÇT dışında embriyonik kök hücre eldesi için 3

3 ikinci bir kaynak ise yardımcı üreme teknikleri (YÜT) ile elde edilmiş ve yedek olarak dondurularak saklanmakta olan embriyolardır. Bu durumda da embriyoların farklı bir amaç için kullanılması etik bir sorun haline gelmektedir. Bu etik kaygılardan yola çıkarak embriyodan farklı kök hücre kaynakları günümüzde araştırılmaktadır. Erişkin dokularda da kök hücre ve öncül hücrelerin bulunması ile bu yönde de araştırmalar sürmekte olup bu çalışmalar kapsamında hücresel tedavi yöntemleri de geliştirilmektedir. Bu bilgiler bağlamında çeşitli ülkeler klonlama konusunda yasalar ve yönetmelikler ile iç hukuklarını düzenlemekte ve uluslararası belgeler de bu bakımdan yönlendirici veya yol gösterici bir rol oynamaktadır. Üreme amaçlı klonlama konusunda hassas davranan ve biyoetik alanında öncü çalışmalar yapmakta olan UNESCO 1997 yılında yayımlamış olduğu İnsan Genomu ve İnsan Hakları Uluslararası Bildirgesi ile insan onuruna aykırı olduğu ilkesinden yola çıkarak insan klonlanmasına yasak getirmektedir. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Biyoetik Komitesi nin oluşturmuş olduğu Çalışma Grubu nun amacı klonlama konusunda çeşitli ülkelerin 4 düzenlemelerine dikkat çekerek uluslararası belgelere işaret etmek ve klonlama konusunda uzman görüşü niteliğindeki bu raporu hazırlayarak ulusal çerçeve kuralların geliştirilmesinde çeşitli kamu kuruluşlarının temel alabileceği bir kılavuz yaratmaktır. II. TANIMLAR 1. Klonlama: Bir organizma veya hücrenin genetik olarak özdeşlerinin oluşturulması işlemi. Bu işlem üreme ve tedavi amaçlı olarak iki farklı amaç için kullanılabilir. Bu iki farklı kavram çekirdek transferi ile üreme amaçlı klonlama ve çekirdek transferi ile tedavi amaçlı klonlama başlıkları altında aşağıda tanımlanmıştır. 2. Somatik hücre çekirdek transferi (SHÇT): Çekirdeği çıkartılmış bir yumurta hücresine somatik bir hücrenin çekirdeğinin aktarılması işlemi. 3. Çekirdek transferi ile üreme amaçlı klonlama: Döllenme olmadan çekirdeği çıkartılmış bir 5

4 yumurtaya klonlanması istenen embriyo, fetüs veya erişkin hücrenin çekirdeğini aktararak rahme implantasyon sonrası embriyo oluşturmak suretiyle özdeş bir organizma yaratmak. 7. Totipotent hücre: Fetusun tüm hücre tiplerini, plasentayı ve fötusun etrafını saran zarları oluşturma kapasitesine sahip fertilizasyonun 2-3 üncü günündeki özelleşmemiş embriyo hücreleri. 4. Çekirdek transferi ile tedavi amaçlı klonlama: Üreme amaçlı klonlama teknolojisi ile aynı basamaklarla başlayan, ancak embriyo gelişiminin blastosist evresinde durdurularak embriyonik kök hücrelerinin rahme implante edilmeden laboratuvar şartlarında hastaya transplant amacı ile istenilen dokuya farklılaştırılması işlemi. 5. Somatik hücre: Gamet hücreleri olarak tanımlanan sperm ve yumurta hücrelerinin dışındaki tüm vücut hücreleri. 6. Somatik kök hücre: Bir doku veya organın özelleşmiş hücreleri arasında bulunan, kendini yenileyebilen ve köken aldığı doku veya organın hücrelerine farklılaşma kapasitesi taşıyan öncül hücre tipi. 8. Pluripotent kök hücre: Mezodermal, endodermal ve ektodermal germ tabakalarının her üçünden de köken alan hücrelere farklılaşma kapasitesine sahip olan ancak embriyoyu oluşturamayan öncül hücreler. 9. Multipotent kök hücre: Özelleşmiş bir organ veya dokunun tüm farklı hücre tiplerini oluşturma kapasitesine sahip öncül hücreler. 10. Fetal kök Hücre: Fetusun somatik hücrelerini oluşturacak olan fetal dokuya özgü öncül hücreler. 11. Erişkin kök Hücre: Erişkin bir organizmanın doku veya organlarında bulunan farklılaşmamış öncül hücreler. 6 7

5 12. Embriyonik kök hücre hatları: Embriyo kök hücrelerinin laboratuvar ortamında kültür şartlarında farklılaştırılmadan çoğaltılması sonucu elde edilen hücreler. III. ETİK SORUNLAR 13. Blastosist: Sıvı dolu bir boşluk ve içinde yer alan iç hücre kütlesini (inner cell mass) çevreleyen dış zar tabakasından oluşan, embriyo gelişiminin yaklaşık 5. gününde hücrenin oluşturduğu küremsi yapı. 14. Farklılaşma: Özelleşmemiş bir hücrenin, kas, kalp, karaciğer gibi dokulardaki özelleşmiş işlev gören hücrelerin özelliklerini kazanma süreci. 15. Embriyo: İnsanda fertilizasyondan sonra hamileliğin sekizinci haftasına kadar olan gelişim sürecindeki organizma. 16. Fetüs: İnsanda hamileliğin sekizinci haftasından doğuma kadar olan gelişim sürecindeki organizma. 8 Tedavi amaçlı klonlama teknolojisi, doku ve organların yenilenmesine yönelik rejeneratif tıp için büyük ümitler vaad etmekle birlikte günümüzde felsefi ve etik tartışmalara da yol açmaktadır. Bu yöntemle hastalara transplante edilmesi öngörülen dokular embriyo kök hücresinden farklılaştırarak elde edilmektedir. Bu amaçla kullanılan dokular : a. Yardımcı üreme teknikleri kapsamında oluşturulup kullanılmayan ve dondurularak saklanan yedek embriyolardan b. Yumurta bağışı yolu ile araştırma amaçlı oluşturulan embriyolardan elde edilir. Her iki seçeneğin kulanıldığı yöntemlerde de temel biyoetik ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun ilk ve vazgeçilmez aşaması aydınlatılmış onam kavramıdır. 9

6 Onam (rıza, consent) Embriyo oluşturulması için yumurta bağışında bulunan kişiden onam alınması gereklidir. Bu onam ayrıca yedek embriyolar kök hücre eldesi için kullanılacağı zaman her iki ebeveyden de alınmalıdır. Aydınlatılmış onam şu öğeleri içerir: Bilginin kişiye açıklanması, bilginin kişi tarafından anlaşılması, onamın gönüllü olarak verilmesi, kişinin onam vermeye yeterliliğinin ve yetkinliğinin olması. Ancak tüm kurallara uygun bir onamın alınmış olması bu işlemin yapılması için yeterli olmamalıdır. Embriyo üzerinde araştırma yapma, insan dokularının ticari bir meta haline getirilmemesine ilişkin araştırma etiği kapsamı içinde ayrıca ele alınmalıdır. Biyoetik kök hücre araştırmaları, embriyo araştırmaları gibi konularda yol gösterici ilkeleri ortaya koyarak ve ülkelerin hukuki düzenlemelerinde uyumlaştırma (harmonization) yapabilme kapasitelerini sağlamaktadır. gösterilmesi gereklidir. Ayrıca tedavi sırasında adalet (justice) ve yararlılık (beneficience) gibi temel etik ilkeler doğrultusunda davranılması zorunludur. Tedavi amaçlı klonlama Türk Ceza Kanunu nun (Kanun Numarası 5237, Resmi Gazete 12/10/2004 sayı 25611) insan üzerinde deneylerle ilgili düzenlemeler kapsamına da girmektedir. (bakınız Bölüm VI ). Rejeneratif tıp uygulamaları için en yüksek potansiyale sahip hücreler embriyonik kök hücreler olmakla birlikte yeni bir canlı yaratma konusundaki etik sorunlar nedeni ile araştırıcılar farklı kök hücre kaynakları aramaya devam etmektedirler. Aşağıda farklı kök hücre kaynakları özetlenmektedir: Embriyo dışında kök hücre kaynakları Erişkin kök hücreler: Laboratuvar aşaması işlemlerinden sonra hastalara tedavi amaçlı olarak farklılaştırılmış hücre ve dokuların verilmesi işleminde ise bireylerin özerklik (otonomi), mahremiyet (privacy), gizlilik (confidentiality) gibi haklarına saygı 10 Erişkinlerde sınırlı yaşam süreleri olan cilt, bağırsak, kan gibi dokularda öncül nitelikli ve multipotent kapasiteli hücreler bulunmaktadır. Kemik iliği, hem hematopoetik kök hücreler hem de stromal hücreler kapsamında başta kas, yağ, 11

7 kemik gibi farklı hücrelere farklılaşma özelliğine sahip mezenkimal kök hücreler içermektedir.ayrıca dolaşımda da sayıları çok kısıtlı olmakla birlikte hematopoetik kök hücreler bulunmaktadır. Günümüze kadar yenilenme kapasiteleri olduğu bilinmeyen sinir hücrelerinin de beyinde bulunan öncül hücrelerin farklılaşması ile tekrar oluşturulduğu gösterilmektedir. Bu hücrelerin tanımlanması, farklılaşma kapasitelerinin incelenmesi, farklılaşmamış durumda gen ifadelerinin ortaya çıkarılması gibi araştırma konuları günümüzde öncelik kazanmaktadır. Fetal doku ve organlar 1-Hamileliğin sonlandırılması ile elde edilen fetustan izole edilen pluripotent kök hücreler. Ülkelerin rahim tahliyesine ve doku nakline ilişkin düzenlemeleri ile etik ve hukuksal düzenlemeler göz önünde bulundurularak bu hücreler kullanılmalıdır. Bu hücrelerin kullanılmasının kuralarının belirlenmesinde etik tartışmalar devam etmektedir. Bu tartışmaların en önemlisi hamileliğin sonlandırılması kararının ticari bir amaca yol açacağı düşüncesidir. Bu 12 konuda etik ile ilgili kurallar oluşturulurken dikkat edilmesi gereken öngörüler belirginleşmiştir. a. gebeliği sonlandıracak kadına teşvik ya da ikna yöntemleri kullanılmayacaktır. b. düşük materyalini kullanacak olan ekibin gebeliğin sonlandırılması ile ilgili kararla ilgisi olmayacaktır. c. kadının gebeliğin sonlandırılması kararını daha önce vermiş olmasına özen gösterilecektir. 2- Doğumda elde edilen kordon kanında hematopoetik kök hücreler bulunmaktadır. Bu hücreler allojenik (genel amaçlı kullanım) veya otolog (vericinin kendisine kullanım) amaçlı olarak kullanılabilir. Kordon bankaları doku uyumu durumunda allojenik transplantasyonlar için kullanımı yaygınlaştırmak üzere düzenlemeler yapmaktadırlar. Diğer yandan çeşitli ülkelerde ticari amaçlı otolog transplantasyonlar için işlev gören bankalar da mevcuttur. Ancak bunun kullanım oranı allojenik transplantasyona kıyasla çok daha düşüktür. Kordon kanında ayrıca farklılaşma kapasitesi taşıyan kök hücrelerin bulunduğu 13

8 düşünülmektedir ancak otolog transplantasyon için bu kök hücrelerin yararı tam olarak ortaya konmuş değildir (bakınız bölüm VI). IV. ÜREME AMAÇLI KLONLAMAYA İLİŞKİN ULUSLARARASI BELGELER Yasa ve diğer düzenlemeler ile genelde insan klonlamasına izin veren ülke yoktur. Üreme amaçlı klonlamaya ilşkin olarak ulusal hukuklar aşağıdaki gibi karşımıza çıkmaktadır: a- SHÇT yöntemi ile embriyo oluşturulmasını yasaklayanlar, b- Klon embriyonun uterusa implantasyonunu yasaklayanlar, c- Yöntemden bağımsız olarak genetik olarak özdeş bir insanın yapay metodlarla oluşturulmasını yasaklayanlar. Üreme amaçlı klonlamanın yasaklandığı belli başlı uluslararası belgeler aşağıda belirtilmektedir: UNESCO İnsan Genomu ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 1998 Bu Bildirge nin 11. maddesi üreme amaçlı klonlama gibi insan onuruna aykırı işlemlere izin verilmemekte, bu yönde uluslararası kuruluş ve devletlerin gerekli tedbirleri almalarını öngörmekte ve bildirgede yer alan biyoetik ilkelerine uygun davranılmasnı vurgulamaktadır. UNESCO bildirgeleri bağlayıcı değildir ancak UNESCO ya üye tüm devletler tarafından imzalanarak kabul edildikleri için devletlerin bildirge içeriklerine sahip çıkma sorumlulukları vardır. Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (Oviedo Sözleşmesi, 1995) ile bu Sözleşmeye İlişkin İnsanlarda Klonlamanın Yasaklanması Hakkında Ek Protokol,

9 Gerek Oviedo Sözleşmesi gerekse Ek protokol,insanlarda canlı veya ölünün özdeş kopyasının yaratılmasını yasaklamıştır (Ek Protokol Madde 1). Oviedo Sözleşmesi Avrupa Konseyi ne üye Devletler ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanmış, yeterli sayıda onay sağlandığından yürürlüğe girmiştir. Üye Devletlerin bundan böyle insan klonlaması konusunda iç hukuk düzenlerini bu çerçevede gerçekleştirmeleri beklenmektedir. V. AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE DEVLETLERDEKİ DÜZENLEMELER AB üye devletlerin büyük çoğunluğunda embriyonik kök hücre araştırmalarına ilişkin düzenlemeler üye devletlerin iç hukuklarında yasa ya da yönetmeliklerle yapılmaktadır..bazı ülkelerde ise halen bu konuda özel bir yönetmelik bulunmamaktadır. Genel olarak AB ye üye devletlerde embriyonik kök hücre araştırmaları bakımından aşağıdaki yaklaşımlar gözlemlenebilir: 16 Belirli koşullar çerçevesinde yedek embriyoların kullanımına izin veren ülkeler (Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık). Yedek embriyo kullanımı yasak olmakla birlikte insan embriyonik kök hücre hatlarının ithaline bazı durumlarda izin veren ülkeler (Almanya, Avusturya ve İtalya). İnsan embriyonik kök hücre eldesi için yedek embriyoların kullanımına izin vermeyen ülkeler (Avusturya, İrlanda, Litvanya, Polonya, Slovak Cum.). Yasa kapsamında insan embriyolarının araştırma amaçlı oluşturulmasına izin veren ülkeler (Belçika, İngiltere). Araştırma amaçlı embriyo oluşturulmasını iç hukuk ile yasaklayan veya İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi ni (Oviedo Sözleşmesi) benimseme yoluyla klonlamayı yasaklayan ülkeler (Avusturya, 17

10 Danimarka, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Irlanda, Portekiz, Hollanda, İspanya, Türkiye). VI. TÜRKİYE DEKİ DÜZENLEMELER T.C Sağlık Bakanlığı ilgili düzenlemeleri ve bu düzenlemeler ile bağlantılı önerilerimiz : organ nakli hizmetleri yönetmeliği ile bağlantılı olup amaçları dışında kalan uygulamalar bakımından doku ve organ nakli yönetmeliğine başvurulması gerekliliğini belirtmektedirler. Bu nedenle kök hücre çalışmaları ile ilgili bazı önemli noktaların bu Yönetmelik kapsamında ele alınması sorunların çözümüne yardımcı olacaktır. Bu öneriler şöyle sıralanabilir: Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarih Sayı 24066, değişikllik Resmi Gazete Sayısı 25748) Yönetmelik, tedavisi doku veya organ nakli ile mümkün olan hastaların hayatiyetini sürdürmek için nakilleri gerçekleştirecek organ ve doku nakli merkezlerinin, organ ve doku kaynağı merkezlerinin ve doku tipleme ünitelerinin çalışma esaslarını belirlemektedir. Bu yönetmelik hazırlandığı zaman embriyonik kök hücreden farklılaştırılarak elde edilen doku nakli kavramı bilinmiyordu. Gelişmeler bağlamında Bakanlık kemik iliği merkezleri ve kordon kanı bankacılığı ile ilgili yönetmelikler hazırlamıştır. Ancak söz konusu yönetmelikler doku ve 18 a. Hücrelerin doku ve organların birimi olduğu bilinmekle beraber 1. maddeye hücre teriminin de eklenmesi kök hücreleri ve geliştirilmiş hücre hatlarını da kapsaması açısından bütünleyici olacaktır. b. 5. ve 8. maddelerde oluşturulması öngörülmüş olan Bilimsel Danışma Kurul üyelikleri için özellikle kök hücre ile ilgili ayrı bir çalışma grubunun kurulması, her geçen gün araştırmalar ile yenilenen bilgilerin ve uygulamadaki gelişmelerin izlenmesi bakımından yarar sağlayacaktır. c. Bu yönetmeliğin 8. maddesi kapsamına erişkin dokulardan elde edilen öncül ve kök hücreler ile stromal hücrelerin özellikle kemik iliği mezenkimal hücrelerinin 19

11 vitro şartlarda farklılaştırılarak oluşturdukları ve transplantasyon amaçlı kullanılacak hücrelerin cümlesinin de eklenmesi uygun olacaktır. d. Hastaya nakil amaçlı kök hücre ithali ile ilgili olarak biyogüvenlik konusunu da içine alacak şekilde yeni maddeye gereksinim vardır. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği (Resmi Gazete tarih Resmi gazete Sayı 25869) Bu yönetmelik ile üremeye yardımcı amaçlı olarak dondurulmuş olan yedek embriyoların başka maksatla kullanılması yasaklanmıştır ve bu embriyoların 5 yıl süre sonunda imha edilmesi öngörülmektedir. Embriyonik kök hücre araştırmaları çok hızlı gelişim gösteren ve rejeneratif tıpta büyük ümit vaad eden bir yapı arz etmektedir. Bu yön göz önünde bulundurularak embriyonik kök hücre araştırmalarına kaynak oluşturmak için yedek embriyoların 5 yıl sonra imha edilmeyerek eşlerden onam alınmak suretiyle araştırmalarda kullanılması konusu tartışmaya açılmalıdır. Geniş bir kesimin görüşü alınarak konunun ilgili yönetmeliğin kapsamında yer alması ülkemizin de bu gelişen teknolojiyi yakalaması açısından yararlı olacaktır. Kemik İliği Nakil Merkezleri ve Kemik İliği Doku Bilgi İşlem Merkezleri Yönergesi (Resmi Gazete sayı 1832) Kemik iliği ve kemik iliği hematopoetik kök hücre nakilleri şu anda ülkemizde çeşitli kliniklerde uygulanmaktadır. Ancak yeni bilgiler doğrultusunda kemik iliği destek hücreleri (stromal hücreler) arasında bulunan öncül ve kök hücre niteliğindeki hücreler örneğin mezenkimal hücreler hastalarda kullanılamaya yönelik araştırmalar devam etmektedir. Bu işlemler in vitro deneyleri kapsadığı ve doku mühendisliği gibi alanları da içerdiği için bu tip hücrelerin kullanımının sadece kemik iliği nakil merkezleri sorumluluğu ile sınırlı kalması sakıncalı olabilir. Bu hücrelerin kullanımı Organ Ve Doku Nakli Yönetmeliği ve TCK madde 90 ile Oviedo Sözleşmesi İnsan Üzerinde Deney kapsamında ele alınmalıdır

12 Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği ( Resmi Gazete Sayı 25866) Kordon kanından elde edilen kök hücrelerin nakli kemik iliği nakli kapsamında olabilir. Ancak kordon kanından elde edilebilen ve doku mühendisliği yöntemleri ile farklı hücrelere dönüştürülebilen öncül hücrelerin kullanımı şu anda deneysel aşamadadır. Tedavi amaçlı olarak bu hücrelerin kullanımı aşamasına gelinirse bu uygulama Türk Ceza Kanunu (TCK) insan üzerinde deney ve Oviedo Sözleşmesi kapsamında yürütülmelidir. Türk Ceza Kanunu (Kanun Numarası 5237, Resmi Gazete 12/10/2004 sayı 25611) Bu kanunun 90. maddesi insan üzerinde yapılan onama bağlı bilimsel deney koşullarını; deneyin öncelikle insan dışı deney ortamında yeterli sayıda hayvan üzerinde yapılmasını, hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin amaçlanan hedefe ulaşma bakımından insanlar üzerinde de yapılmasını gerekli kılması ve deneyin insan sağlığı bakımından önceden bilinen kalıcı ve zararlı etkisinin olmaması koşullarını öngörmektedir. 22 Bu açıdan kök hücre çalışmaları deney safhasından insan üzerinde uygulamaya geçildiği zaman bu düzenlemelerin dikkate alınması gereklidir. VII. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER (UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Biyoetik İhtisas Komitesi Klonlama Alt Çalışma Grubu Klonlama Teknikleri ve Araştırmalar Hakkında Görüş) 1-İnsan onurunun korunması ve insan varlığına saygı ilkelerine aykırı olması nedeni ile üreme amaçlı klonlamanın yasaklanması, 2-Dejeneratif hastalıklarda tedavi potansiyeli göz önünde tutularak belirli bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde kök hücre araştırmalarına destek olunması. Bu araştırmalara destek verilirken; a. Embriyonik kök hücrelerin taşıdığı etik sorunlar nedeni ile bunların dışındaki erişkin kök hücre, kordon kanı kök hücreleri gibi alternatif hücrelerinin araştırılmasına öncelik verilmesi, 23

13 b. Deneysel amaçlı embriyonik kök hücre hatları oluşturulacağı zaman, YÜT ile elde edilmiş ve yedek olarak saklanan embriyoların kullanılması (Bakınız Bölüm VI. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği için öneriler), ancak deneysel amaçlı embriyo oluşturulmasına izin verilmemesi, c.embriyo veya fetal hücrelerin kök hücre hattı elde etmek için kullanıldığında ticari bir amaç ve maddi kazanç kaynağı olmamaları için gerekli özenin gösterilmesi ve önlemlerin alınması, d.sağlık Bakanlığı nezdinde klonlama ve kök hücre grubu kurulması veya ilgili yönetmeliklere ekler aracılığı ile bu noktaların gerektiği şekilde ele alınması (bakınız madde VI öneriler ), 4-Dünyada hızla ilerlemekte olan özellikle tedavi amaçlı klonlama teknolojisinin takip edilmesi, ortaya çıkacak olan olası etik ve hukuksal sorunların tartışılması, bu araştırmalarda danışmanlık rolü oynamak gibi misyonları olan çok disiplinli (hukuk, etik, tıp,biyoloji, biyoteknoloji, teoloji vb) bir Danışma Kurulu nun kurulması ve bu Kurulda ilgili tüm Bakanlıklar, Üniversiteler, TÜBİTAK, TÜBA, Araştırma Merkezleri, Ulusal Etik Komiteleri, hasta dernekleri gibi kuruluşların temsilcilerinin bulunması. Klonlama ve kök hücre teknolojilerinin hızla ilerlemesi ve değişime uğraması nedeni ile bu rapor final bir rapor niteliği taşımamaktadır. Bu konudaki bilimsel gelişmelere bağlı olarak raporun güncelleştirilmesi öngörülmektedir. 3-Embriyonik kök hücre, fetal kök hücre gibi hücrelerin hastalara tedavi amaçlı olarak verilmesinde TCK insan üzerinde deney kurallarına tam uygunluğun sağlanması, 24 25

14 İlgili internet adresleri: htm s/en/index.htm UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi üyesi UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Biyoetik İhtisas Komitesi Başkanı Doç. Dr. Kumru ARAPKİRLİOĞLU Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Prof. Dr. Oğuz GÜÇ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Uygar TAZEBAY Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Biyoetik İhtisas Komitesi Raportörü 26 27

15 UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Biyoetik İhtisas Komitesi Klonlama Çalışma Alt Grubu Prof. Dr.(Emeritus). Ergun ÖZSUNAY İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Biyoetik İhtisas Komitesi Danışmanı Doç. Dr. Nurten AKARSU Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri ve Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Tıbbi Genetik Derneği Doç. Dr. Nüket Örnek BÜKEN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji-Tıp Etiği ve Tarihi Anabilim Dalı Türkiye Biyoetik Derneği İkinci Başkanı Doç. Dr. Aykut ÇOBAN Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. Emin KANSU Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) / Hematoloji Derneği Dr. Gülay ÖZTÜRK Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 28 29

YAŞAMA HAKKI KAPSAMINDA YAŞAMIN BAŞLANGICI (Beginning of Life Within the Context of Right to Life)

YAŞAMA HAKKI KAPSAMINDA YAŞAMIN BAŞLANGICI (Beginning of Life Within the Context of Right to Life) HAKEMLİ YAŞAMA HAKKI KAPSAMINDA YAŞAMIN BAŞLANGICI (Beginning of Life Within the Context of Right to Life) Değerli Hocam Prof. Dr. Nur Centel e sonsuz sevgi ve saygılarımla... ÖZET Hamide TACİR *1 Yaşama

Detaylı

KISITLILARDA VE ÖZEL GRUPLARDA KLİNİK ARAŞTIRMA ETİĞİ

KISITLILARDA VE ÖZEL GRUPLARDA KLİNİK ARAŞTIRMA ETİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2009 KISITLILARDA VE ÖZEL GRUPLARDA KLİNİK ARAŞTIRMA ETİĞİ Nesrin ÇOBANOĞLU İnsanlar üzerinde yapılan araştırmaların en önemli boyutlarından birisi de tıbbi etik

Detaylı

GENETİK ARAŞTIRMALAR VE ETİK

GENETİK ARAŞTIRMALAR VE ETİK 51 GENETİK ARAŞTIRMALAR VE ETİK Uygar H. TAZEBAY* With new advances in molecular genetics and novel gene analysis techniques, medicine has increasingly gained a predictive power in addition to its healing

Detaylı

SINAÎ HAKLAR ÖN RAPORU

SINAÎ HAKLAR ÖN RAPORU T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SINAÎ HAKLAR ÖN RAPORU Raportör Yrd. Doç. Dr. Feyzan H. ŞEHİRALİ ÇELİK Ekim 2005 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Yaklaşımı., HPD Hukuki Yorum ve Haber Dergisi, 2004, sy: 2, sh: 172. 6 Belirtelim ki, doktrinde, bu Sözleşme nin de münferid bireyin

Yaklaşımı., HPD Hukuki Yorum ve Haber Dergisi, 2004, sy: 2, sh: 172. 6 Belirtelim ki, doktrinde, bu Sözleşme nin de münferid bireyin AVRUPA BİYO-HUKUK SÖZLEŞMESİ NİN TÜRK HUKUKU NA ETKİLERİ 1 DOÇ. DR. YENER ÜNVER 2 GİRİŞ Bilindiği üzere, AY nın kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı başlıklı 17. maddesi ilk fıkrasında herkesin

Detaylı

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 Bu kitabın hazırlanması İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı nın İsveç Başkonsolosluğu ndan aldığı destekle gerçekleşmiştir. HAZIRLAYAN İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

Detaylı

ŞUBAT 2013 - SAYI 130 ÜREME MERKEZLERĠNĠN YAPAY DÖLLENMELERDEN DOLAYI HUKUKÎ SORUMLULUĞU*

ŞUBAT 2013 - SAYI 130 ÜREME MERKEZLERĠNĠN YAPAY DÖLLENMELERDEN DOLAYI HUKUKÎ SORUMLULUĞU* Son Güncelleme Tarihi 13.02.2013 ŞUBAT 2013 - SAYI 130 Makale: ÜREME MERKEZLERĠNĠN YAPAY DÖLLENMELERDEN DOLAYI Yrd. Doç. Dr. Hayrunnisa Özdemir HUKUKÎ SORUMLULUĞU* I. GENEL OLARAK YAPAY DÖLLENME Döllenme,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK İNSAN HAKLARI, HASTA HAKLARI VE ETİK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

ULUSAL SAĞLIK PROĞRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

ULUSAL SAĞLIK PROĞRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROĞRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI BİRİNCİ BASKI ANKARA KASIM 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA

Detaylı

Klonlama ve Kök Hücre Çalışmalarının İslâm Dini Açısından Değerlendirilmesi

Klonlama ve Kök Hücre Çalışmalarının İslâm Dini Açısından Değerlendirilmesi 36 Usûl Klonlama ve Kök Hücre Çalışmalarının İslâm Dini Açısından Değerlendirilmesi İbrahim PAÇACI In Point of Islam, Evaluation of Studies Stem Cell and Cloning Islam encourages any kind of useful studies

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

Kök Hücre Üretiminde Güncel Yaklaşımlar

Kök Hücre Üretiminde Güncel Yaklaşımlar ARŞİV 2011; 20: 168 Kök Hücre Üretiminde Güncel Yaklaşımlar Arş.Gör. İrem MATUR* Prof.Dr. Suna SOLMAZ* 1. Kök Hücre Tanımı Kök hücre basitçe düşünüldüğünde yaşamın kaynağıdır. Patolojinin öncülerinden

Detaylı

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37 Suppl 3 51 EK 3 Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları,

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI MEDINE Avrupa Tıp Eğitimi Tematik Ağı DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI Niteliğin Sağlanması Çalışma Grubu DTEF Copenhagen

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TIBBİ ETİK: TEMEL KAVRAMLAR VE MESLEK SORUNLARIMIZ*

TIBBİ ETİK: TEMEL KAVRAMLAR VE MESLEK SORUNLARIMIZ* TIBBİ ETİK: TEMEL KAVRAMLAR VE MESLEK SORUNLARIMIZ* Prof. Dr. Berna Arda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji- Tıbbi Etik Anabilim Dalı Burada "etik" kavramını tanıtmak; onun konusunu, yöntemini,

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve ÇEVRE 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların çevre alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİMDALI TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi S. Serhat

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER makaleler İnci BİÇKİN ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER İnci BİÇKİN * I. GİRİŞ Farklı iletişim araçları kullanılarak yapılan iletişim, zamanla teknolojik gelişmelere de ayak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

YÖNETMELİK. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 6 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29111 YÖNETMELİK Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR hakemli makaleler Şafak PARLAK ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR Şafak PARLAK 1. Organ Nakli, Konuya İlişkin Yasal Düzenlemeler ve Tarihi Gelişim I. Genel Olarak Hayatın kaçınılmaz gerçeklerinden

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı