T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALBİNO IRKI SIÇANLARDANSÜPEROVULASYON İLE PRONÜKLEER AŞAMADAKİ EMBRİYOLARIN ELDESİ, VİTRİFİKASYONU VE VİTRİFİKASYONSONRASI EMBRİYO KÜLTÜR KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI TOLGA AKKOÇ YÜKSEK LİSANS ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI DANIŞMAN Prof.Dr. M. İHSAN SOYSAL EŞ DANIŞMAN Doç. Dr. HAYDAR BAĞIŞ

2 1. ÖZET. i 2. İNGİLİZCE ÖZET.. ii 3. GİRİŞ VE AMAÇ GENEL BİLGİLER Spraque Dawley Soyuna Ait Sıçanlarının Genel Özellikleri Dişi Sıçanlarda Üreme Fizyolojisi ve Aktiviteleri Sıçanlarda Süperovülasyon ve PN Embriyoların Eldesi Embriyoların Dondurularak Saklanmamaları (Kriyoprezervasyonu) PN Embriyoların Dondurulmasının Avantajları Embriyoların Dondurularak Saklanması Süresince Embriyoyu Olası Zararlardan Koruyan Unsurlar Hücre İçerisine Geçebilen Dondan Koruyan Maddeler Hücre İçerisine Geçemeyen Dondan Koruyan Maddeler Hücre İçerisine Geçebilen Düşük Molekül Ağırlıklı Dondan Koruyan Maddeler Hücre İçerisine Geçemeyen Yüksek Molekül Ağırlıklı Dondan Koruyan Maddeler Embriyolarda Kullanılan Dondan Koruyucu Yöntemler Camsı (Vitrifikasyon) Yöntem ile Dondurma MATERYAL VE METOT Kimyasal Maddeler ve Ortamlar Cihaz ve Ekipmanlar Spraque Dawley Soyuna Ait Sıçanların Üretilmesi ve Kullanılması Embriyo Yıkama Ortamlarının ve Hormonların Hazırlanması Yıkama (M2) Ortamının Hazırlaması Enzimli (M2) Ortamının Hazırlaması Süperovülasyonda Kullanılan Hormonların Hazırlanması Ozmotik Dengeleme (Ekilibrasyon),Camsı Yöntemle Dondurma (Vitrifikasyon) ve Çözündürme Çözelitilerinin Hazırlanması Sıçanlardan PN Embriyoların Eldesi Süperovülasyon Uygulaması Sıçanlardan Yumurta Kanallarının Eldesi Embriyoların Yumurta Kanalından İzolasyonu Embriyoların Katı Yüzey Camsı Dondurma (SSV) Yöntemi ile Dondurlması Saklanması ve Çözündürülmesi Deneysel 30 2

3 Düzen Farklı Hormon Dozları ile Süperovülasyon ve PN Embriyo Eldesi Farklı Kültür Medyumlarında ve Atmosfer Koşullarında PN Embriyoların Kültüre Alınması Katı Yüzey Camsı Dondurma (SSV) Tekniği ile Embriyoların Dondurulup Çözündürülmesive Kültür Edilmesi SONUÇLAR Farklı Hormon Dozları ile Süperovulasyon ve PN Embriyo Eldesi Sonuçları Farklı Kültür Medyumlarında ve Gaz Karışımlarında PN Embriyoların Kültür Sonuçları Etüvde Yapılan Embriyo Kültür Çalışmaları Etüv ve Cam Kavanozda Yapılan Embriyo Kültür Çalışmaları Katı Yüzey Camsı Dondurma (SSV) ile Vitrifiye Edilmiş Embriyoların ÇözündürmeSonrasındaki Kültürlerinin Karşılaştırılması TARTIŞMA EKLER KAYNAKLAR TEŞEKKÜR ÖZGEÇMİŞ

4 Bu Tez Çalışması, TÜBİTAK-MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü (GMBAE), Transgen ve Deney Hayvanları Laboratuarında Gerçekleştirilmiştir. 4

5 3. GİRİŞ VE AMAÇ Son yıllarda embriyoloji ve genetik alanında yapılan çalışmalar umut verici sonuçlar doğurmaktadır. Gen teknolojisi ile embriyo transfer çalışmalarının beraberce yürütülebilmesi ve çiftlik hayvanlarına adapte edilebilmesi için ihtiyaç duyulan koşulların ve pratiklerin öncelikle laboratuar hayvanlarında (fare, sıçan) sağlanması ve tekniğin oturtulması gerekmektedir. Türkiye de fare ve sıçan gibi hayvanların embriyo kültürü ve transferi çalışmaları laboratuar ortamında in vitro koşullarda yapılmaktadır. Laboratuar hayvanlarından özellikle sıçanda embriyo dondurma teknolojisi dünyada yaygın olarak uygulanırken, ülkemizde istenilen düzeyde çalışmalar yapılmamıştır. Embriyo dondurma teknolojisinin kullanılması, başta biyomühendislik alanı olmak üzere ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır. Son yıllarda transgenik canlı elde etme ve klonlama teknolojileri ile hayvan üretimi çalışmaları; biyoteknolojik ve fizyolojik çalışmalarda giderek önem kazanmaktadır. Özellikle laboratuar hayvanları, transgenik çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunların başında fare ve sıçanlar gelmektedir. Sıçanlar, hipertansiyon, ENRfu (Okamoto 1969), diyabet (Zuker 1965), otoimmünite (Hammer vd 1990) gibi insanlarda görünen hastalıkları çalışmak için önemli transgenik hayvan modellerini oluşturmaktadır (Ishigame vd 2004). Transgenik sıçanlar ayrıca mikrocerrahi alanında uygulanan tranplantasyon çalışmalarında oldukça önemli bir yer tutmaktadır (Hammer vd 1990, Charreau vd 1996). Sıçanlar özellikle geniş vücut yapılarından dolayı cerrahi müdahalelerde model hayvan olarak kullanılmaktadır. Bundan dolayı, deneysel uygulamalarda farelere göre daha pratik olmaktadır. Bu avantajlara karşın sıçanlarda uygulanan üreme teknolojileri farelerle karşılaştırılıdığında, çok daha yetersiz kalmaktadır (Ishigame vd 2004). Biyoteknolojik çalışmalarda kullanılacak sıçanların yaşı, ırkı ve yetiştirme koşulları, bu hayvanlar ile yapılacak çalışmaların sonucunu önemli derecede etkilemektedir. Sıçanların kızgonlık (östrus) döngülerine göre süperovulasyon protokollerini oluşturmak son derece önemlidir. Ayrıca kaliteli ve yüksek sayıda embriyo eldesi için kullanılacak sıçanın ırkı, yaşı, akraba içi veya dışı yetiştirilmiş 5

6 (inbred veya outbred) olması, besleme ve barındırma sistemleri, çalışmanın ana basamaklarını önemli derecede etkilemektedir. Sunulan çalışmada; Spraque Dawley Soyuna ait Albino Sıçanlarından süperovulasyon tekniği ile çekirdek öncesi (pronükleer safha (PN) embriyolar) elde edilmiştir. Çeşitli hormon kompozisyonlarının sıçanlarda embriyo gelişimi üzerine etkileri ve embriyo sayıları araştırılmıştır. Elde edilen PN embriyolardan bir kısmı, katı yüzey dondurma (Solid Surface Vitrification, SSV) yöntemi ile dondurulup çözündürülmüştür. Çözündürülme sonucunda sağlam görünen PN embriyoların farklı ortamlardaki kültür koşulları araştırılmıştır. Sunulan çalışmada, ilk defa sıçan embriyoları katı yüzey camsı dondurma tekniği ile (SSV) dondurulmuş ve çözündürülmüştür. Yapılan bu çalışmadan elde edilen süperovulasyon, embriyo kültürü ve katı yüzey camsı dondurma sonuçları gelecek transgenik sıçan üretim çalışmalarına basamak oluşturacaktır. 6

7 4. GENEL BİLGİLER Embriyoların dondurularak korunması çalışmaları günümüzde, biyoteknolojik çalışmalarda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Fare embriyolarının uzun süreli saklanmasında Camsı Yöntem ile Dondurma (Vitrifikasyon) tekniği dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır (Bağış vd 2005). Özellikle laboratuar hayvanlarından sıçanların, transgenik çalışmalarda model hayvan olarak kullanılması yaygınlık kazanmaktadır (Pfaff vd 2000). Ancak bu hayvanların üretilmesi, beslenmesi önemli ölçüde zaman ve maliyet gerektirmektedir. Bunun için bu hayvanların embriyolarının donduralarak saklanacağı bir yapılandırma, bahsedilen zaman ve maliyetten tasarruf sağlamasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu nedenle laboratuarda üretilen çeşitli soylardaki sıçanların korunması için etkili dondurarak koruma metotlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Fakat sıçanlar üzerinde uygulanan embriyo dondurma çalışmaları farelerde yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında oldukça yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla sıçan embriyoları, fare embriyolarına göre daha az sıklıkla dondurulmuş ve fare üzerinde yapılan araştırmalara göre daha sınırlı sayıda veri elde edilmiştir (Pfaff vd 2000, Han vd 2003). Aynı zamanda sıçan embriyolarının dondurularak korunmalarında kullanılan tekniklerin (kriyoprezervasyon) fare embriyolarına göre daha zor ve pahalı teknikler olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (Pfaff vd 2000). Dondurma çalışmalarında sperma için gliserolün dondurularak korunma aktivitesinin keşfi (Polge vd 1949), embriyoların dondurularak korunmaları üzerindeki araştırmalar için yeni ufuklar açmıştır (Bağış vd 2005). İlk başarılı memeli embriyolarının dondurularak korunması farelerde gerçekleşmiştir (Whittingham 1971). Fakat bu çalışmada embriyolar C de 30 dakikadan uzun bir süre tutulmuş ve dondurmanın embriyo canlılıklarını azalttığı gözlenmiştir (Whittingham 1974). Embriyoların camsı (vitrifikasyon) biçiminde soğutularak korunması diğer tekniklere göre daha iyi neticeler alınmıştır. Sözü edilen teknik yine farelerde yapılmıştır ve bu teknolojinin uygulanması birçok çalışmada yol gösterici olmuştur. Fareler üzerinde yapılan bu araştırmalar ile kriyo-teknikler üzerinde ilerlemeler sağlanması birçok araştırmanın da önünü açmıştır (Bağış vd 2005, Bağış vd 2004, Whittingham vd 1972). 7

8 Embriyo dondurma çalışmalarında embriyonun yaşama gücünü doğrudan etkileyen nedenler olarak; ortamın kimyasal kompozisyonu, dondurmada kullanılan çözeltiler, embriyo soğutma düzeyleri, dondurulmuş embriyoların saklanması sırasındaki ısı değişiklikleri ve embriyo çözündürme düzeyleri gibi dondurarak koruma faktörleri sıralanmıştır. Bu çalışmaların sonucunda; fare embriyolarının C de dondurulduklarında ve C de, 8 günden fazla bir süre saklandıklarında canlılıklarını yitirmedikleri ve çözündürme sonrasında embriyoların yüksek yaşama düzeylerine (50-70 %) sahip oldukları gösterilmiştir. Sonraki çalışmalarda, embriyolar C de 8 ay kadar bir süre saklanmıştır. Bu embriyoların yaşama düzeyleri ise %100 e kadar yaklaşmıştır (Whittingham 1974). Donma ve çözünme sırasında, hücrelerin, dokuların ve organların zarar görmesini engellemek amacıyla, dondurma ve çözündürme solüsyonlarının içerisine dondan koruyucu (kriyoprotektan) maddeler katılmaktadır (Bağış vd 2002, Bağış 1994). Dondurma teknolojisinin başlıca avantajı; hücreler veya dokuların kriyoprezervasyon ile uzun süre canlılıklarını kaybetmeden saklanabilmesidir. Embriyo dondurma çalışmalarında vitrifikasyon tekniği yaygın olarak kullanılmaktadır (Bağış vd 2005). Sıçan embriyolarının dondurulmaları esanasında soğuğun etkilerinden korunması için camsı yapı dondurma metotları (vitrifikasyon) kullanılarak transgenik sıçan üretimi gerçekleştirilmiştir (Popova vd 2002) Spraque Dawley Soyuna Ait Sıçanların Genel Özellikleri Çalışmada kullanılan Spraque Dawley Soyuna ait sıçanlar; akraba dışı yetiştirilmiş (outbred) olup genetik bakımdan heterojendirler. Bu soydaki sıçanlar birbirleriyle akraba olmayan bireylerin kendi aralarında rastgele eşleştirilmesi sonucunda oluşturulmaktadır (Bağış vd 2006 ). Spraque Dawley Soyuna ait sıçanların dölverimine ilişkin çeşitli biyolojik özellikleri aşağıdaki Tablo-4.1 de özetlenmiştir. 8

9 Tablo-4.1. Sıçanların Döl Verimine İlişkin Çeşitli Biyolojik Özellikleri ÖZELLİKLER DEĞERLER ÖZELLİKLER DEĞERLER Erişkin vücut ağırlığı (Dişi) gram Erişkin vücut ağırlığı (Erkek) gram Doğum Ağırlığı 5-6 gram Vücut Sıcaklığı C Kromozom Sayısı 40 Yaşam Süreleri yıl Yem Tüketimi 5-6 gr / 100 gr / ml/100 Su Tüketimi Gün gr/gün Cinsi Olgunluk (Dişi) 12 Hafta (60-100) Gün Cinsi Olgunluk (Erkek) 12 Hafta (60-100) Gün Kızgınlık Döngüsü Uzunluğu 4-5 Gün Gebelik Süresi Gün Yavru Sayısı 6-12 Adet Yavru Üretimi 4-5 (Ayda) Sütten Kesilme 21 Gün Doğurganlık Süresi Gün Ortam Isısı C Ortam Nemi % Dişi Sıçanlarda Üreme Fizyolojisi ve Aktiviteleri Dişi sıçanların kızgınlıkları, yılın her mevsimine bağlıdır. Kızgınlık döngüleri 4-5 gündür. Cinsi olgunluğa (seksüel olgunluğa ulaştığı ve ikinci eşey karakterlerinin ilk olarak görüldüğü döneme) yaklaşık 50 ± 10 günler arasında ulaşırlar. Bu rakamın kesin sınırlar içerisinde olmamasının sebebi; erginliğe ulaşma yaşının; ırka, türe ve çevre koşularına bağlı olarak değişmesidir. Üreme işlevinin başlayabilirliği (Vajinal açılma) günler arasında gerçekleşmektedir. En yüksek döllenme kabiliyeti 100 ile 300 gün arasında gözlenmektedir (Sharp vd 1998, The Laboratory Rat; Patrick E.Sharp, Marie C.La Regina,1998). Normal üretimlerde iki dişi, bir erkek ile aynı kafeste tutulmaktadır. Embriyo eldesi yapılacaksa bire bir eşleşme uygulanır, yani bir erkek bir dişi ile eşleştirilmesi 9

10 yoluna gidilmektedir. Bir yaşını aşmış dişiler eğer farklı bir çalışma öngörülmemiş ise üretimden çıkarılarak damızlık grubundan ayrılır. Uzun süre bireysel kafes bölmelerinde barındırılmış dişiler farklı bir kafeste tekrar bir araya getirilmemelidir. Aksi taktirde birbirlerini yaralamadan kaynaklanan stres faktörleri oluşabilir (Resim 4.1). Resim-4.1. Hayvanlıktan Genel Bir Görünüş 4.3 Sıçanlarda Süperovulasyon ve PN Embriyoların Elde Edilmesi Sıçanlar, dört günde bir kızgınlık göstermektedir. Deneysel çalışmalarda kızgınlık döngüsünün (östrus siklusu) takibi ve hayvanların gruplara ayrılması zor olmaktadır. Bu nedenle dişilerin aynı anda kızgınlık döngülerine ulaşmaları için bütün sıçanların aynı anda kızgınlık göstermeleri için yapılan işlem (senkronizasyon) gerekir. Senkronizasyon; çeşitli hormonlar ile sağlanmaktadır. Bunun için çeşitli gonadotropinlerler; örneğin, Gebe Kısrak Serum Hormonu (PMSG) ve İnsan Korinonik Gonadotropin (hcg) enjeksiyonu dişilerde hormonal bakımdan aynı anda kızgınlık göstermelerine neden olarak eşzamanlı kızgınlık döngüsünün oluşumunu 10

11 sağlamaktadır (Mukumoto vd 1995, Popova vd 2002, Bağış 1994, Bağış vd 2000). Hormonlar ile dişiler eşzamanlı bir biçimde uyarılırken aynı zamanda yumurtlayacak (ovule olacak) yumurta sayısı da arttırılmış olur. Bu olaya süperovulasyon denir. Dolayısıyla daha fazla sayıda embriyo elde etmek amacıyla uygulanan süperovulasyon, aynı zamanda yumurta veya (PN) embriyo elde edilecek dişilerin eş zamanlı bir biçimde uyarılmalarına olanak sağlayacaktır (Bağış 2004, Bağış vd 2000). Süperovulasyon ile sıçanlardan elde edilecek fazla miktarda PN embriyo ve yumurta transgenik hayvan üretimi ve embriyo dondurma çalışmalarında kullanılabilmektedir. (Ishigame vd 2004). Erkek ve dişi pronükleusların birleşmelerinden önceki faza singami denir Singami sonrasındaki tek hücreli embriyo, zigot evresi olarak tanımlanır. İleriki safhaları, 2,4,8,16 blastomerli evrelere sahip embriyolar izler. Sonraki safhalar; morula, kompakt morula, erken blastosist ve şişmiş blastosist, ve iç hücre kitlesinin zona pellisudadan dışarı çıkması olarak adlandırılan, sarkmış blastosisit devreleri izler. Sarkmış olan iç hücre kitlesi rahimde uterus duvarına yerleşir (implantantasyon). Sıçanlardan embriyo eldesine ilişkin metotlar, istenilen gelişme dönemindeki embriyoya göre değişiklik gösterilmektedir. Tek hücreli çekirdek öncesi safhada bulunan embriyo (zigot) eldesi için vericilerin eş zamanlamalarından saat sonra oviduktun ampulla bölgesinden, 2-16 hücreli embriyolar gün sonra ovidukt yıkamasıyla, kompakt morula ve blastosistler ise gün sonra uterus yıkamasıyla elde edilir (Bağış 1994, Hogan vd 1986). 11

12 Resim 4.2 de dişi sıçanların üreme organları genel bir biçimdegörülmektedir. Resim 4.2. Dişi Sıçan Eşey Organları Işık gün uzunluğu, yumurtlamanın oluşumunu birinci dereceden tetikleyen faktörler arasındadır (Mukumoto vd 1995). Süperovulasyonda uygulanan hcg enjeksiyonunun hemen ardından dişiler fertil erkeklerle bire bir eşleşmeye alınırlar. Çünkü hcg enjeksiyonunu takiben saatlerde yumurtlama meydana gelmektedir (Bağış 1994, Hogan vd 1986). Eşleşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğinden tam olarak emin olmak için vaginal plak kontrolü yapılır. Vaginal plak, erkeğin seminal sıvısının pıhtılaşmasıyla (koagule olmasıyla) şekilllenen ve vaginayı eşleşme sonrasında kapayarak tıkaç görevi üstlenen bir bariyerdir. Bu da eşleşmelerin kontrolünde önemli bir belirteçtir (Resim 4.3). Vaginal plak gösteren dişilerin tümü embriyo elde etmek için kullanılır (Bağış 1994, Mukumoto vd 1995). 12

13 Resim-4.3. Vaginal Plak Vaginal Plak 4.4. Embriyoların Dondurularak Saklanmaları (Kriyoprezervasyonu) Embriyoların dondurulmaları ve saklanmaları önemlidir. Bu teknikle çiftlik hayvanlarının, laboratuar hayvanlarının, yaban hayvanlarının ve insanların embriyoları uzun süre dondurulularak uzun süre saklanabilmektedir (Kasai 1996). Embriyoların dondurulmaları esnasında meydana gelen ani ısı değişiklikleri hücrelerin metabolik aktivitelerini ve canlılıklarını olumsuz yönde etkiler. Bunlardan en önemlisi hücrelerdeki ozmotik dengenin bozulmasıdır (Sağırkaya ve Bağış 2003). Dondurma solusyonlarında kullanılan ve hücreleri soğuk etkiden koruyan bu maddeler aynı zamanda uzun süre dondurmanın oluşturacağı zararları engelleyen maddeler olmaktadır (Sağırkaya ve Bağış 2003, Kasai 1996). Dondurmanın başarısını etkileyen faktörler; dondurma süresince koruyucu unsurların zehir etkileri, soğutma hasarı, hücre dışı donma ile oluşan fiziksel zarar, yoğun elektrik geçirgenliğigibi unsurların zararlı oluş niteliği, hücrelerin uygun olmayan sıcaklıklara maruz bırakılmayla oluşan hücre içi buz kristallerinin şekillenmesi ve ozmotik denge olarak sıralanabilir (Kassai 1996, Sağırkaya 2000, Bağış vd 2002). Dondurma ve çözündürme işlemlerinde hücrelerin canlılıklarını doğrudan etkileyen başka faktörler de bulunmaktadır. Bunlar; türler arasındaki farklılık, hücrelerin geçirgenlik özellikleri, embriyoların büyüklükleri ve hücrelerin bulundukları safhalardır (Sağırkaya ve Bağış 2003). 13

14 4.4.1 PN Embriyoların Dondurulmasının Avantajları PN embriyoların dondurularak korunmaları; insan embriyolojisinde ve gen bankası programlarında (Bağış vd 2005), transgenik teknolojide (Bağış vd 2004), nükleer transfer ve in-vitro embriyo üretiminde (Dinnyes vd 2000) ve hayvancılık alanındaki çalışmalarda (Dinnyes vd 2003) önemli bir yere sahiptir. Transgenik çalışmalarda mikroenjeksiyon sonrası elde edilmiş embriyoların, embriyo transferi için kullanılması birtakım sorunları ve güçlükleri de beraberinde getirmektedir. Öncelikle embriyo transferinin yapılacağı yalancı anne olan alıcı dişilerin (recepient) embriyo transferine uygun halde olması (eş zamanlı olarak uyarılması) gerekmektedir. Bu durum, mikroenjeksiyon sonrası embriyoların transferinde güçlük ortaya koymaktadır (Bağış vd 2005, Bağış vd 2004, Sağırkaya ve Bağış 2003). Embriyoların dondurulması ile eş zamanlı uyarım (senkronizasyon) işleminden ortaya çıkan alıcı anne sorunu aşılmış olacaktır. Dondurulmuş transgenik veya normal embriyolar alıcı annelerin uygun oldukları bir zamanda transfer edilebilir (Sağırkaya 2001, Sağırkaya ve Bağış 2003, Bağış vd 2005). Dondurulan embriyolar C de olan sıvı azot içerisinde uzun süre canlılığını bozmadan saklanabilmektedir. Dondurma teknolojisinin birçok avantajı vardır. Dondurulan embriyolar üzerinde çalışılan canlının genetik bilgilerinin güvence altına alınmasını sağlar. Olası bir doğal afet, yangın, mutasyonlar ya da nesli tükenme tehlikesi olan canlılarda, genetik materyal sabit kalacağından ilerideki çalışmaların devamlılığını sağlar. Bununla beraber laboratuarlarda üretilen transgenik ve nakavt fareler ile sıçanlar güvence altına alınmış olunur. Embriyo bankalarının oluşturulması ile bu riskler ortadan kalkar (Sağırkaya 2001, Whittingham 1974, Dinnyes vd 2003, Bağış vd 2004). Embriyo dondurulması ile birlikte hayvanlardaki genetik çeşitliliğin korunması büyük ölçüde kolaylaşacaktır. Mevcut bölgelerden başka bölgelere dondurulmuş embriyolar metabolik özelliklerini kaybetmeden transfer edilebilirler ve istenildiği zaman çözündürülüp kullanılabilirler. Üstün niteliklere sahip hayvanlar farklı bölgelere taşınmadan sadece embriyolarının uygun koşullarda dondurulması ve embriyo transferi ile istenilen gen kaynakları farklı bir bölgeye aktarılabilir (Sağırkaya 2001, Sağırkaya ve Bağış 2003). 14

15 Hayvan üretim çiftliklerinde veya deney hayvanları laboratuarlarında sürekli üretilen hayvanlarda genlerinde mutasyonların meydana gelme riski vardır. Embriyoların dondurulup saklanmasıyla bu riskler en aza indirilmiş olmaktadır (Sağırkaya 2001) Embriyoların Dondurularak Saklanması Süresince Embriyoyu Olası Zararlardan Koruyucu Unsurlar. Embriyoların dondurmak sureti ile korunması sırasında hücrelerin soğuk etkilerden zarar görmesini engellemek amacıyla bir takım dondan koruyan maddeler kullanılmaktadır. Bu maddeler, hücrelerde, dokularda ve organlarda donma ve çözündürme sırasında meydana gelebilecek ani ısı değişikliklerinin yaratmış olduğu olumsuz etkilerden korumaktadırlar (Palasz ve Mapletoft 1996, Sağırkaya ve Bağış 2003). Uygulanan tüm dondurma yöntemlerinde amaç, dondurma ve çözündürme işlemleri sırasında hücrelerde meydana gelebilecek hücre içi buz kristallerinin oluşumunun engellenmesidir. Hücre içi sıvının hücre zarının içine nüfuz edebilen dondan koruyan (kriyoprotektan) maddeler ile yer değiştirmesi; hücre içi buz kristallerinin oluşumunu engeller (Sağırkaya 2001, Sağırkaya ve Bağış 2003) Hücre İçerisine Geçebilen Dondan Koruyan Maddeler Hücre içerisine geçebilen dondan koruyan maddelerden en az biri dondurma solüsyonlarının içerisinde kesinlikle bulunmalıdır. Hücre içi osmotik basınç farkından dolayı hücre içi sıvı bu dondan koruyan maddeler ile yer değiştirir. Böylece hücre içinde buz kristallerinin oluşumu engellenmiş olunur (Sağırkaya 2001, Sağırkaya ve Bağış 2003). Hücre içerisine nüfuz eden dondan koruyan maddeler; Dimetilsülfoksit (DMSO), Gliserol, Etilen Glikol (EG), 1.2 Propanediol, 2.3 Bütanediol, Propilen Glikol ve diğer bazı alkol çeşitleridir. 15

16 Hücre İçerisine Geçemeyen Dondan Koruyan Maddeler Bu gruptaki dondan koruyan maddeler düşük molekül ağırlıklı ve yüksek molekül ağırlıklı maddeler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır Hücre İçerisine Geçebilen Düşük Molekül Ağırlıklı Dondan Koruyan Maddeler Bu maddelerin temel görevi, hücre içinde mevcut olan suyu dışarı çıkararak hücrede suyun giderilmesini sağlamaktır. Hücre içi sıvının uzaklaştırılması ile donma sırasında meydana gelebilecek hücre içi buz kristallerinin oluşumu engellenmiş olunur (Sağırkaya 2001, Sağırkaya ve Bağış 2003, Rall 1992). Galaktoz, Sükroz, Glikoz, Trehaloz hücre içine nüfuz edemeyen düşük molekül ağırlıklı dondan koruyucu maddelerdir. Şekerler, dondan korumada genellikle ozmotik tampon oluşturmak amacıyla kullanılırlar (Sağırkaya 2001, Palasz ve Mapletoft 1996, Bağış vd 2004) Hücre İçerisine Geçemeyen Yüksek Molekül Ağırlıklı Dondan Koruyan Maddeler Hücrelerin dondurulması ve çözündürülmesi sırasında meydana gelen buz kristallerinin yaratmış olduğu zararı minimum düzeye indiren maddelerdir. Buz kristallerinin şekil ve büyüklüklerinde birtakım değişikliklerin oluşmasını sağlamaktadır (Sağırkaya ve Bağış 2003, Rall 1992,). Bu maddelerden bazıları; PoliVinilPirrolidon (PVP), PoliVinil Alkol (PVA), Sodyum Hyaluronat ve HidroksiEtil Nişasta (Sağırkaya 2001, Palast ve Mapletoft 1996) ve buz kristallerinin oluşumunu engelleyen Antifriz Proteinlerdir (AFP) (Bagis vd 2006). 16

17 Embriyolarda Kullanılan Dondan Koruyucu Yöntemler Embriyoların dondurma işlemi sırasında koruma amaçlı kullanılan yöntemler başlıca üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar; a- Geleneksel Yavaş Dondurma b- Hızlı Dondurma c- Camsı Yapı Dondurma Yöntemi (Vitrifikasyon) ile Bu yöntemlerin içerisinde en yaygın olarak kullanılan dondurma tekniği camsı yapı görünüm yöntemi ile dondurmadır Camsı Yapı Yöntem (Vitrifikasyon) ile Dondurma Camsı yöntem ile dondurma, uygulama tekniklerinde basit ve kısa işlembasamakları içermesi ve düşük maliyet gerektirmesi nedeniyle diğer dondurma sistemlerine göre daha avantajlı bir tekniktir. Hücrelerin, dokuların ve organların dondurulmaları ve çözündürülmeleri sırasında hücre içerisinde oluşan buz kristalleri ve dondan koruyan maddelerin yaratmış olduğu zararlı etkiler; hücrelerin bu işlemler sırasında ciddi zararlar görmesine neden olmaktadır. Bu nedenle belirtilen olumsuz etkilerin verebileceği zararları önlemek amacıyla geleneksel dondurma tekniklerin yerini alabilecek yeni tekniklerin geliştirilmesi söz konusu olmuştur. Camsı yapı yöntemi ile dondurma için dondan koruyucu madde; hücre içerisine alınır, fakat kristalleşme oluşmaz. Bu metot, soğutma sırasında hücre içerisinde viskozite son derece yüksek olur. Viskozitenin yoğun olması camsı yöntem ile yapılan dondurmanın başarısını doğrudan etkiler. Neticede hücre içinde buz kristalleri şekillenmez. Bu nedenle hücre içerisinde vitröz yani camsı bir görünüm elde edilir (Sağırkaya 2001, Dinnyes vd 2003, Sağırkaya ve Bağış 2003, Bağış vd 2004, Bağış vd 2005). Camsı yapı yöntemi ile dondurma süresince oluşabilecek zararlı yan etkileri en aza indirgemek veya önlemek amacıyla camsı dondurma çözeltilerine hücre içerisine geçebilen bazı makromoleküller ve şekerlerin ilave edilmesi gerekmektedir. Ancak, 17

18 hücre içerisine geçebilen çeşitli dondan koruyucu maddelerin de camsı dondurma çözeltileriyle birlikte kullanılması, donma işlevinin sağlanması için gerekli ozmotik denge süresinin kısa tutulması, iki aşamalı olarak uygulanması, olası zararlık yan etkileri önemli derecede engelleyecektir (Bağış vd 2004, Sağırkaya 2001, Palasz ve Mapletoft 1996). Camsı yapı yöntemi ile dondurma tekniğinin uygulanmasında en önemli amaç olan hücre içi buz kristallerinin oluşumunun ve çözündürme sırasında devitrifikasyonun önlenmesi amacıyla bu uygulamaların yapılması gerekmektedir. Camsı dondurma (vitrifikasyon) süreci sırasında hücre içerisine geçmiş olan donan koruyucu maddelerin çözündürme sırasında hücre içerisinden dışarıya alınması ile hücre içerisine buz kristallerinin yeniden ve daha hızlı şekillenmesi önemli bir risk olmaktadır (Palasz vd 1993). Bunu engellemek amacıyla çözündürme sırasında, hücre içerisine geçemeyen yüksek molekül ağırlıklı dondan koruyucu maddeler kullanılmalıdır. Örneğin, Fikol, Antifiriz Proteinler (Bagis vd 2006), Sodyum Hyaluronate (Palasz vd 1993), Rafinoz, Sükroz ve Trehaloz gibi şekerlerin, çözündürme solüsyonlarına uygun konsantrasyonlarda ilave edilmesi gerekmektedir (Bağış vd 2004, Sağırkaya ve Bağış 2003, Palasz ve Mapletoft 1996, Dinnyes vd 2003). Bunların dışında çözündürme sırasında hücre içi buz kristallerinin oluşumunu engellemek amacıyla, uygun olan çözündürme hızları kullanılmalıdır (Sağırkaya ve Bağış 2003). Dünyada camsı yapı yöntemi ile dondurma ile ilgili yapılan son çalışmalarda; 1 hücreli, 2 hücreli ve morula fazlarındaki sıçan embriyolarının dondan korunmasında camsı yöntem ile dondurma tekniğinin oldukça başarılı olduğu bildirilmiştir (Pfaff vd 2000). Bu çalışmalar çoğunlukla Wistar sıçanları ve değişik genetik yapılara sahip diğer sıçanlarda uygulanmıştır (Pfaff vd 2000). Günümüzde camsı yöntem (SSV) ile dondurma tekniği çok farklı genetik özelliklere sahip sıçan embriyolarında henüz test edilmemiştir. 18

19 5. MATERYAL VE METOT 5.1. Kimyasal Maddeler ve Ortamlar Tablo:1 Embriyo kültürü ve dondurma çalışmalarında kullanılan kimyasal maddeler ve ortamlar Kimyasal Maddeler Katalog. No Firma Molekül Ağr. Gr/Mol NaCl S-5886 Sigma KCl P-4504 Sigma MgCl 2 M-2393 Sigma KH 2 PO Merck MgSO 4-7H 2 O 549 Merck Sodium Lactate L-4263 Sigma Glucose G-6152 Sigma Penicilin-G P-7794 Sigma Streptomycin S-6501 Sigma NaHCO 3 S-5761 Sigma Phenol Red P-4758 Sigma Sodium Pyruvate P-2256 Sigma 110 CaCl 2-2H 2 O C-7902 Sigma Hepes Solid H-6147 Sigma BSA A-3311 Sigma PVA P-8136 Sigma EG E-9129 Sigma Trehalose T-0167 Sigma PMSG G-4877 Sigma hcg Organon Min. Ess.A.A B-6766 Sigma Non.Ess.A.A M-7145 Sigma Glutamin G-3126 Sigma Mineral Oil M-8410 Sigma Hyaluronidase H-3884 Sigma Embryo Tested Water W-1503 Sigma

20 5.2. Cihaz ve Ekipmanlar Çalışmada kullanılan cihaz ve ekipmanların bir bölümü Resim 5.1 de gösterilmiştir. Tablo:2 Araştırmada Kullanılan Aygıtlar ve Nitelikleri Cihaz Firma Katalog No İnverted Mikroskop Carl Zeiss Axiovert 35 M Stereo Mikroskop Soif DA 0671 Etüv Ehret 3023 CO 2 İnkübatör Nuare Hava Yastıklı Masa Newport M-MV-3660-OPT Hassas Tartı Sartorius 13P 221S Osmometre Gonotec Osmomat-30 ph Metre Hanna Instruments HI 9321 Isıtıcı Tabla Electrothermal Azot Tüpü Bos Otoklav Medexport Otomatik Pipet Eppendorf µl. Video Monitor Sony Pvm-122CE (31CM) Mikroskop Kamerası Sony CCD Mikroskop Fotograf Mak Contax 167 MT Cerrahi Set Eusclap 20

21 Resim Çalışmada Kullanılan Cihaz ve Ekipmanlar M2 Ortamının İçeriği Tablo:3 Embriyoların sıçanlardan eldesinden sonra yıkamalarında kullanılan M2 ortamının içerdiği kimyasal maddeler Kimyasal Maddeler Gr/Litre NaCl KCl CaCl.2H 2 O KH 2 PO MgSO 4.7H 2 O NaHCO Hepes Sodium Lactate Sodium Pyruvate Glucose BSA Penicilin G. Potassium Streptomycin Sulfate Phenol Red Ticari Embriyo Test Edilmiş Su ile 1 lt ye tamamlanır (Bağış 2004). 21

22 Ayrıca M2 Medyumu hazırlamadan önce çeşitli stoklar oluşturulmaktadır ve bu stoklar kullanılarak günlük taze M2 ortamı istenilen miktarda hazırlanabilmektedir (Bağış1994). M2 Ortamının hazırlanmasın 5 farklı stok kullanılır. Bunlar, Stok A,D,C,D, ve E olmaktadır. Öncelikle bu stoklar hazırlanır. Stok E, Hepes tamponu içerir. Hepes, medyumun CO2 siz ortamda (dış ortam) Ph nın sabit kalmasını sağlar. Ana stok hazırlanacağı zaman bu 5 stok protokol dahilinde belirli oranlarda karıştırılır. Sonra bu karışım embriyo bakımından test edilmiş su ile en son konsantrasyona tamamlanır. M2 Ana Çözeltilerin Hazırlanışı Çözelti A Kimyasal Maddeler Gr/100 ml (10 x Konsantrasyon) NaCl KCl KH 2 PO MgSO 4.7H 2 O Sodium Lactate Glukose Penicilin Streptomycn Çözelti B Kimyasal Maddeler Gr/100 ml (10 x Konsantrasyon) NaHCO Phenol Red Çözelti C Kimyasal Maddeler Gr/100 ml (100 x Konsantrasyon) Sodium Pyruvate Çözelti D Kimyasal Maddeler Gr/100 ml (100 x Konsantrasyon) CaCl 2.H2O

23 Çözelti E Kimyasal Maddeler Gr/100 ml (10 x Konsantrasyon) Hepes Phenol Red Ana Çözeltilerden Çeşitli Miktarlardan Kullanıma Hazır M2 Adlı Ortamın Hazırlanışı Çözelti 10 ml. 50 ml. 100 ml. A (X 10) B (X 10) C (X 100) D (X 100) E (X 100) H 2 O BSA 40 mg. 200 mg. 400 mg. Ana çözeltilerden kullanılarak hazırlanan M2 ortamı, yanal akış adı verilen kap içerisinde 0.22 µm.lik filtrelerde süzülerek falkon özel adı verilen tüplerde +4 0 C de son kullanma tarihine kadar bekletilirler (Gordon ve Ruddle 1983). 23

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 2, 2014 / Vol. 2, Issue 2, 2014 Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri *Arzu BİNİCİ ve **Gülderen KURTKAYA Özet Beslenme bakımından su ürünleri, içerdiği

Detaylı

a) Fare embriyonik fibroblast hücrelerinin dondurulması ve çözülmesi 11 a) Stromal hücre izolasyonu 12 b) Glandular hücre izolasyonu 12

a) Fare embriyonik fibroblast hücrelerinin dondurulması ve çözülmesi 11 a) Stromal hücre izolasyonu 12 b) Glandular hücre izolasyonu 12 EMBRİYONİK KÖK HÜCRE İZOLASYONU VE KÜLTÜRÜ İçindekiler Giriş 4 1. Gerekli Kimyasallar ve Materyaller 4 1.1. Kök Hücre Kültürü Amaçlı Kullanılan Plastik ve Cam malzemeler 4 1.2. Kök Hücre Kültür Ortamı

Detaylı

POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ.

POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ. T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ. Arif TAġAGĠREN DOKTORA TEZĠ DOĞUM VE JĠNEKOLOJĠ (VET)

Detaylı

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ İbrahim GECİLİ Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Biyoteknoloji

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Yıldız Teknik Üniversitesi nin Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler,

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Yıldız Teknik Üniversitesi nin Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler, YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMLARI TEZ ÖZETLERİ Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Yıldız Teknik Üniversitesi nin Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler,

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler;

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler; FERTİGASYON YÖNTEMİ, FERTİGASYONDA KULLANILAN GÜBRELER ve YAŞANAN SORUNLAR -2* Çalışmanın ilk bölümü Fertigasyon1a dosya adıyla web sayfamızda yayınlanmıştır. 6. Fertigasyonda Kullanılan Gübreler Toprağa

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİZEL MOTOR İLE ÇALIŞAN BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN İNCELENMESİ VE EMİSYON ENVANTERLENMESİ BİTİRME TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Şeref SOYLU

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar KKGM Tarih ve No : 25.04.2006, 24 Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar Đçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma,

Detaylı

Broiler Sevk ve İdare Rehberi

Broiler Sevk ve İdare Rehberi Broiler Sevk ve İdare Rehberi broiler cobb-vantress.com Giriş Ürün yelpazemizde sağladığımız genetik ilerlemelerle, broiler ve broiler damızlıklarının tüm alanlarındaki potansiyel performanslar, sürekli

Detaylı

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI)

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) KLORLAMA REHBERİ (İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) Uzm. Dr. Recai OĞUR Doç. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ Prof. Dr. Metin HASDE Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara 2004 İÇİNDEKİLER

Detaylı

GENETİK DERS NOTLARI

GENETİK DERS NOTLARI KAFKAS ÜNİVERSITESİ VETERİNER FAKÜLTESİ GENETİK DERS NOTLARI YRD.DOÇ.DR.ALİ RIZA AKSOY 1998 KARS 1 Genetik sözcüğü gen kökünden gelir. Bilgi ve oluşum anlamını taşır. Genetik biyolojik bilimler içinde

Detaylı

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 02 Sayı: 10 Sayfa: 1-28 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702041001.pdf Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Detaylı

II.SINIF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYLERİ

II.SINIF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYLERİ II.SINIF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYLERİ 2014-2015 Tıbbi Mikrobiyoloji Pratik-1 Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç ve Gereçler Dersin Amacı Dersin Hedefleri Bilgi Tutum Mikrobiyoloji

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL İLETİŞİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK KÜLTÜREL BAKIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL CİHAZLARDA KALİBRASYON 523EO0204 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1 Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1 01. Genel Bilgiler 02. Personel 03. Fiziki Yerleşim 04. Laboratuvar Cihazları ve Ekipman 04.01. Otoklav 04.02. İnkübatör 04.03. Etüv (Kuru Hava Sterilizatörü) 04.04.

Detaylı

GIDA, SU ve BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (II)

GIDA, SU ve BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (II) GIDA, SU ve BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (II) HAZIRLAYANLAR Gıda Güvenliği Daire Başkanlığı Çalışanları Ekim-2006 ANKARA Birinci Basım : Ekim-2006 Ankara 3000 Adet ISBN : 975 590 181-7 Baskı

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1 EKMEK HAMURU HAZIRLAMA 1. EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER 2. EKMEK ÜRETİMİNDE YARDIMCI BİLEŞENLER 3. EKMEK HAMURU EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER Ekmek hamuru hazırlarken

Detaylı

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ KĐMYA BÖLÜMÜ KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT BĐTĐRME ÖDEVĐ Mine AYDIN Banu Esra AKSOY Mayıs 2009 T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım alanına sahip klima sistemleri çeşitli özellikleri bakımından incelenmiştir. Klima sistemleri ülkemizde endüstriyel uygulamalarda ve konfor amaçlı

Detaylı

BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR

BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR Doç. Dr. Ufuk Çakatay Doç. Dr. Seval Aydın Prof. Dr. Ahmet Belce BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR 2 BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR Doç. Dr. Ufuk Çakatay İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HARDAL YAĞI BİYODİZELİNDE DEPOLAMA SÜRESİ VE ŞARTLARININ YAKIT ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Atakan ALTUNTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA

Detaylı