AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ"

Transkript

1 AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ 1- Gebeliğin başında amniyon sıvısının içeriği ekstrasellüler sıvı ile aynıdır. 2- Amniyon sıvısının birinci trimesterde major kaynağı amniyotik membrandır. 3- Gebelik ilerledikçe, bu sıvının büyük bölümü anne kanının plasental membranlardan süzülmesiyle oluşur.

2 AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ 4-Keratinizasyona kadar fetus derisi amniyon sıvısı dinamiğinde, sıvı ve diğer küçük moleküllerin transferinde rol oynar. 5- Fetal yutma ve solunum harketleri de amniyon sıvısının dinamiğinde etkilidir. 6- Gebeliğin son aylarında ise, buna fetusun günde yarım litreden fazla idrarı eklenmektedir.

3 AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ 7- Amniyon sıvı hacmi gebelik haftası ilerledikçe uterus hacminin azalan bir kısmını oluşturur (16. haftada %50 iken, 40. haftada %17 ye düşer). 8- Amniyon sıvısı: %99 u sudur, geri kalan %1 i inorganik tuzlar, organik maddeler ve fetustan dökülen epitel hücrelerinden oluşur.

4

5 Genetik danışma verilmesi gereken durumlar: 1- İlerlemiş anne yaşı (>35) Anne yaşının ilerlemesi ile (örneğin Down sendromu) bazı kromozomal hastalıkların görülme sıklığı artar. Bu nedenle ileri yaş gebeliklerinde mutlaka genetik danışma verilerek ailelere prenatal tanı uygulanması önerilmelidir.

6 2- Ailede bilinen veya şüphelenilen kalıtsal bozukluk: Kromozom bozuklukları için yine prenatal tanı önerilir, gen düzeyindeki bozukluklarda Mendeliyen kalıtım kalıplarına uygun risk hesapları yapılır ve bazılarında moleküler biyolojik teknikler uygulanarak tanı koymak ve yine prenatal dönemde tanı koymak mümkün olabilmektedir.

7 3- Tek veya multipl malformasyonlu fetus veya bebek doğumu Bu tip olgularda fetus veya bebeğin karyotipi incelenmeli, sonuç normal bile olsa daha sonraki gebeliklerde prenatal tanı önerilmelidir.

8 4- Mental Retardasyon Ailede zihinsel özürlü birey varsa bu kişinin kromozom analizi yapılmalıdır. Mental retarde bireylerin gen düzeyinde de bozukluk olabilir veya hem kromozom hem gen düzeyindeki çalışmalar normal sonuç verebilir. O nedenle hangi nedenle ortaya çıktığına bakılmaksızın ailedeki indeks vaka incelenmeli ve sonuçlara göre aileye danışmanlık verilmelidir.

9 5-Teratojen etkisi: Gebelik döneminde mutasyona yol açan ajanlara maruz kalan kişilerin bebeklerinin etkilenip etkilenmediklerinin araştırılması gerekmektedir. Burada önemli olan teratojen (radyasyon terapisi, enfeksiyonlar, toksoplazmozis, alkolizm, diyabet, fenilketanüri, ilaçlar ve kimyasallar) ile karşılaşılan dönem, teratojenin cinsi, etki süresi ve miktarıdır.

10 6- Tekrarlayan düşükler Birinci trimester düşüklerin yaklaşık % 50 sinde kromozom bozukluğu saptanmıştır. İkiden fazla düşüğü olan kadınlarda uterus anomalisi, hormonlar, immünolojik faktörler gibi nedenler öncelikle incelenmesine rağmen olayın nedeni açıklanamayabilir.

11 PGT NEDİR Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) kalıtsal bir tek gen hastalığı olan veya tek gen hastalıkları ve kromozomal translokasyonlar için taşıyıcı olduğu bilinen bir çiftin etkilenmiş çocuk sahibi olmalarının önüne geçilebilmesi için embriyo seçimi yapılarak söz konusu gebeliğin bu hastalık için garanti altına alınması işlemidir.

12 PGT işlemi anne adayından elde edilen yumurta ve baba adayından elde edilen spermin vücut dışında birleştirilmesi ile başlar. PGT yönteminin en önemli özelliği elde edilen embriyoların test edilerek sadece hastalıktan etkilenmeyen embriyonun anne adayına transfer edilmesine olanak sağlamasıdır.

13 Bu yöntemle nedeni bilinen kalıtsal hastalıklar gebelik oluşmadan önce engellenebildiğinden oldukça önemli ve güçlü bir yöntemdir.

14 PGT AŞAMALARI 1) IVF (In Vitro Fertilization) 2) TEK HÜCRE BİYOPSİSİ 3) GENETİK TESTLER 4) EMBRİYO TRANSFERİ

15 IVF Ovaryan Stimulasyon Foliküler Aspirasyon Maturasyon İçin Bekleme İntrasitoplazmik Sperm İnjeksiyonu (ICSI) Fertilizasyon Sonrası Embriyonik Gelişim İçin Kültür Süreci

16 İnsan Oositi İLK GÜN Hazırlanmış Sperm

17 İNTRASİTOPLAZMİK SPERM INJEKSİYONU (ICSI)

18 2. GÜN 2 hücreli embriyo 4 hücreli embriyo

19 3. GÜN BİYOPSİSİ 8 hücreli embriyo (72 saat) Yarıklanma aşamasında biyopsi (blastomerler)

20 Blastomer biyopsisi (3.gün) Kutup cismi biyopsisi

21 5. GÜN BİYOPSİSİ Blastosist (Trofoektoderm) biyopsisi

22 PRENATAL & PREİMPLANTASYON GENETİK TANI FARKLARI Kalıtsal herhangi bir hastalığı olan ya da bu hastalık için taşıyıcı olan ailelerin risk altındaki fetüslerini test etmek için preimplantasyon ya da invaziv prenatal (koryon villüs biyopsisi, amniyosentez, kordosentez) genetik tanı olarak 2 seçenek bulunmaktadır.

23 PRENATAL & PREİMPLANTASYON GENETİK TANI FARKLARI Kullanım alanı: Her iki yöntem de nedeni bilinen tüm kalıtsal hastalıklarda kullanılabilmektedir (Ailesel kromozomal translokasyon taşıyıcılığı, tek gen hastalıkları yada taşıyıcılığı vb) Ancak sadece PGT yöntemi kemik iliği uyumlu kardeş doğumu için kullanılabilmektedir

24 PRENATAL & PREİMPLANTASYON GENETİK TANI FARKLARI Tanı zamanı: Prenatal tanıda örnek almak için en erken 11. gebelik haftası beklenmek zorunda olup yapılan tanı işlemleri için bekleme süresi de eklendiğinde tanı işleminin bitmesi gebelik haftasını bulmaktadır. Prenatal tanı ile herhangi bir anomali tespit edildiğinde ailelere abortus ile gebeliği sonlandırmaktan başka herhangi bir tedavi yolu önerilememektedir. İlerlemiş gebelik haftası maternal mortalite ve morbiditede artmaya özellikle de psikolojik travmalara yol açmaktadır

25 PRENATAL & PREİMPLANTASYON GENETİK TANI FARKLARI Tanı zamanı: Oysa ki PGT de henüz bir gebelik ortada olmadan tanı imkanı bulunmakta ve böylelikle belirli bir hastalık için test edilmiş sağlıklı embriyo anne adayına transfer edilmektedir ve abortus işlemine gerek kalmamaktadır

26

27

28

29 1- Ailenin ayrıntılı ve etnik kökeninin de sorgulandığı aile öyküsü alınmalıdır 2- Hastalara kendilerinin ve diğer aile üyelerinin riskleri anlatılmalıdır 3- Prenatal tanı endikasyonları varsa genetik testler ve doğum öncesi tanı imkanları sunulmalıdır 4- Hastalık riskini azaltmak için yapılacaklar ve tedavi seçenekleri bildirilmeli ve verilen bu hizmetin gerekleri anlatılmalı

30 5- Hastaya testler ve hastalığı ele alma yöntemleri açıklanmamali ve nasıl bir karar vermesi gerektiği söylenmemeli 6- Hastaya bilgi ve destek verilmeli

31 Ailede Hastalığın Tekrarlamasının Önlenmesi Prenatal tanı aileler için kolay bir yöntem gibi görünse de çocuklardaki riskin tek çözümü değildir. Genetik hastalığın tekrarının önlenmesi için kullanılabilecek diğer seçenekler;

32 1- Genetik testler (karyotip, biyokimyasal ve DNA analizleri) ailede genetik bozukluk hikayesi olan çiftlerde hastalığa sahip çocuk sahibi olma riskinin artması konusunda şüphelerini giderebilir. Bu testler yapılmadan önce ve sonra genetik danışma verilir. Test için bilgilendirilmiş onam alınır ve testin sağladığı bilgiyi anlamalarına yardımcı olunur.

33 2- Aile daha fazla çocuk sahibi olmak istemeyebilir veya hiç çocuk sahibi olmamayı planlayabilir. Bu durumda doğum kontrolü veya sterilizasyon tercih edebilir. Gerekli işlemler için uygun kişi ve birime sevkedilmelidir. 3- Daha fazla çocuk isteyen aileler için evlat edinme bir seçenek olabilir.

34 4- Eğer babanın otozomal veya X e bağlı bir hastalığı veya kalıtsal bir kromozomal bozukluğu varsa suni döllenme önerilebilir. Suni döllenme; - Anne ve baba otozomal resesif bir hastalık için taşıyıcı ise uygulanabilir. - Anne otozomal bir gen bozukluğu veya X e bağlı bir genetik problemin taşıyıcısı ise başkasından alınan yumurta ile in vitro fertilizasyon yapılabilir. Her iki durumda da genetik danışma verilmeli sperm veya yumurta veren kişiye uygun genetik testler yapılmalı

35 5- Bazı durumlarda in vitro döllenme ile oluşan embriyodan erken dönemde alınan tek hücreden PCR kullanılarak DNA analizi yapılabilir. Bazı ebeveynler için anormallik saptandığında embriyoyu uterusa yerleştirmeme kararı alınabilir. Ebeveyn hamileliği sonlandırma kararı alırsa uygun bilgi ve destek verilmesi genetik danışmanın bir parçasıdır ve gebeliğin sonlandırılmasından sonra gebe takip edilmelidir.

36 Psikolojik Yönleri Genetik bir hastalık taşıyan veya var olan bir hastalıkla başetmeye çalışan hasta ve ailesi çeşitli derecelerde duygusal ve sosyal streslere maruz kalır. Hastalığın tekrarlama riskinden dolayı endişe olabilir. Bazı bireyler suçluluk hissedebilir Toplum baskısı (kınama) hissedebilir Tekrar çocuk sahibi olma konusunda baskı hissedebilir. Uygun birimlerden destek almaları sağlanmalıdır.

37 Destek Organizasyonları Hastaların ve hasta bireye sahip ailelerin yardım ve bilgi almak, deneyimlerini paylaşmak için kurdukları topluluklardan oluşur. Bazen bu bir hasta yakını olur bazen de bir sağlık ekibi veya gönüllü olabilir. Hastalıkla ilgili yeni gelişmeleri, tedavi olanaklarını veya ilgili kişi ve birimleri bulmalarında yardımcı olan destek gruplarıdır.

38 Genetik Danışma Ailelere ve Hastalara Nasıl Yardımcı Olur? 1- Teşhis ile hastalığın seyri mevcut tetkik imkanları ve tıbbi gerçeklerin anlatılmasına, 2- Kalıtımın hastalıktaki rolünü, kendileri ve diğer aile üyelerinde tekrarlama risklerini anlamalarına 3- Tekrarlama risklerini önlemek için seçeneklerin ne olduğunun anlatılmasına 4- Kalıtsal bir hastalığın veya riskinin olması nedeni ile etkilenen ilişkiler, hedefler, inanış ve değerlerin belirlenmesine

39 5- Kendileri için riskler, aile hedefleri, etik ve dini standartları bakımından en uygun hareket şeklini seçmelerine 6- Aileye destek olarak ve uygun destek servisleri veya gruplarına ya da her ikisine sevkederek hastalığın tekrarlaması riskine veya hastalığa veya her ikisine en iyi şekilde uyum sağlamalarına yardımcı olur.

40 GENETİK DANIŞMADA VAKA YÖNTEMİ Genetik Danışma Vaka Analizi Bilgi Toplanması Aile Hikayesi Tıbbi Hikaye Test ve/veya ek değerlendirmeler Değerlendirme Fizik inceleme Tanı (mümkünse) Danışma Hastalığın doğal seyri ve sonuçları Tekrarlama riski Gelecekte yapılabilecek testler Karar verme Diğer uzmanlar, sağlık kuruluşları veya destek gruplarına sevk Takip Tanı yoksa klinik değerlendirmeye devam, Psikososyal destek Vaka yönteminde her hastanın ihtiyacı ve durumuna göre kişisel olması gerekir. Ancak genel kurallar izlenir.

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) yönteminin bazı endişe ve dezavantajları bulunmaktadır:

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) yönteminin bazı endişe ve dezavantajları bulunmaktadır: Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) Kimlere Yapılmalıdır 36 yaş ve üzeri yaştaki anne adaylarına İki veya daha çok tüp bebek uygulanmasına rağmen gebelik elde edilememiş çiftlere Tekrarlayan erken gebelik

Detaylı

PRENATAL (DOĞUM ÖNCESĐ) TANI

PRENATAL (DOĞUM ÖNCESĐ) TANI PRENATAL (DOĞUM ÖNCESĐ) TANI Özge Özalp Yüreğir 1, Selim Büyükkurt 2, Filiz Koç 3 1 Adana Numune Hastanesi Genetik Tanı Merkezi 2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 3 Çukurova

Detaylı

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

İmplantasyon Öncesi Genetik Tanı

İmplantasyon Öncesi Genetik Tanı This information (19) on pre-implantation genetic diagnosis is in Turkish İmplantasyon öncesi Genetik Tanı (İngilizce'si Pre-implantation Genetic Diagnosis) Kalıtsal genetik hastalığı (genetic disorder)

Detaylı

Kanserde Prediktif (Presemptomatik) Genetik Test

Kanserde Prediktif (Presemptomatik) Genetik Test 16 Dalı, Bornova, 35100-İZMIR, Türkiye Tel: +90 232 390 4917 E-posta: tibbigenetik@mail.ege.edu.tr Web: www.tibbigenetik.med.ege.edu.tr Kanserde Prediktif (Presemptomatik) Genetik Test Bu bilgiler Genetic

Detaylı

Pompe hastası iken çocuk sabihi olmak

Pompe hastası iken çocuk sabihi olmak Pompe hastası iken çocuk sabihi olmak Pompe hastalığı, kalıtsal bir hastalıktır. Bu da, her iki ebeveyn de hastalığa sebep olan genetik özre sahip ise, hastalık çocuklarda da görülebilir. Bu sebeple, aile

Detaylı

Prediktif (Presemptomatik) Genetik Test Nedir?

Prediktif (Presemptomatik) Genetik Test Nedir? 16 Anabilim Dalı nın resmi web sayfasıdır. Genetik laboratuarlarında yapılan testler ve bölüm hakkında detaylı bilgi bulmak mümkündür. Adres: Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

PREİMPLANTASYON GENETİK TANI (PGT) KILAVUZU

PREİMPLANTASYON GENETİK TANI (PGT) KILAVUZU Array CGH ile Embriyoda 24 Kromozom PREİMPLANTASYON GENETİK TANI (PGT) KILAVUZU GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ w w w. m i k r o g e n l a b. c o m Bu kitapçığı preimplantasyon Preimplantasyon Genetik

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞ KENT SAYI 11 / BAHAR 2013. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

SAĞLIKTA ADRES BAŞ KENT SAYI 11 / BAHAR 2013. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞ KENT SAĞLIKTA ADRES SAYI 11 / BAHAR 2013 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

This information (20) on prenatal diagnosis is in Turkish. Doğum Öncesi Tanı. (İngilizce'si Prenatal Diagnosis)

This information (20) on prenatal diagnosis is in Turkish. Doğum Öncesi Tanı. (İngilizce'si Prenatal Diagnosis) Doğum Öncesi Tanı This information (20) on prenatal diagnosis is in Turkish Doğum Öncesi Tanı (İngilizce'si Prenatal Diagnosis) Bebeklerin çoğu sağlıklı doğar, ancak küçük bir grupta (yaklaşık 30 da 1)

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Sağlık Amaçlı Genetik Testler

Sağlık Amaçlı Genetik Testler Sağlık Amaçlı Genetik Testler GENETİK TESTLER HANGİ DURUMLARDA İSTENİR? PROFESYONEL GENETİK DANIŞMA GENETİK TESTLERLE NE ARAŞTIRILIR? SİZİN KARARINIZ Sağlık Amaçlı Genetik Testler Hepimiz ebeveynlerimizden

Detaylı

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır.

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır. 1 Ankara Üniversitesi Üreme Sağlığı Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezimiz Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce ülkemizde üreme sağlığı ve yardımcı üreme teknikleri üzerine bilimsel araştırmalar

Detaylı

11 13 +6 hafta ultrasonu

11 13 +6 hafta ultrasonu 11 13 +6 hafta ultrasonu Kypros H. Nicolaides Özhan M. Turan 11 13 +6 hafta ultrasonu Fetal Medicine Foundation, Londra 2004 Herodotos ve Despina ya Id çindekiler Girisc 1. Kromozomal defektlerin birinci

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com İNFERTİLİTE: İnfertilite, son 12 aylık zaman diliminde korunmadan cinsel birleşme olduğu halde spontan konsepsiyonun olmaması olarak tanımlanır. İnfertilite geçici veya çoğu azoospermide olduğu gibi kalıcı

Detaylı

GENETİK TESTLER VE ETİK

GENETİK TESTLER VE ETİK GENETİK TESTLER VE ETİK 1. Genetik Test Nedir? Bireyin genetik bilgisini (DNA dizi bilgisi) ortaya çıkarmak için genetik materyale uygulanan testler, genetik test kapsamına girmektedir. Bu testlerin amacı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI. EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI. EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ Ankara 2013 1 Doç. Dr. Turan BUZGAN Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr.

Detaylı

This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis)

This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis) This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis) Kistik Fibroz nedir? Kistik Fibroz (Cystic Fibrosis, CF), kalıtsal bir genetik (genetic) hastalıktır.

Detaylı

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA

Detaylı

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS Nedir? Sistemik lupus eritamatozus (SLE) deri, eklemler, kan ve böbrekler gibi vücudun farklı organlarını tutabilen kronik, otoimmün bir

Detaylı

Üreme Hakları. Yasal Kürtaja Erişim. Basın Birimi. Tysiac / Polonya

Üreme Hakları. Yasal Kürtaja Erişim. Basın Birimi. Tysiac / Polonya Basın Birimi AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Tematik Bilgi Notu Üreme Hakları Aralık 2014 İşbu Tematik Bilgi Notu, Mahkeme açısından bağlayıcı değildir ve tüm ayrıntıları içermemektedir. Üreme Hakları Yasal

Detaylı

- Kendinizi çok iri ve rahatsız hissedebilirsiniz, üzülmeyin, kitap okumak, sinemaya gitmek gibi keyifli vakit geçirebilirsiniz.

- Kendinizi çok iri ve rahatsız hissedebilirsiniz, üzülmeyin, kitap okumak, sinemaya gitmek gibi keyifli vakit geçirebilirsiniz. GEBELİKTE 9. AY Sizdeki değişiklikler: - Karnınızın altında basınç artışı ve bebeğin aşağıya doğru inişini hissedebilirsiniz. Bu duruma angajman denir. Nefes alma ve yemek yemek konusunda biraz daha rahatlasanız

Detaylı

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma, lenfatik

Detaylı

DERGİ YIL: 2014/11 SAYI: 32. Başarı Öyküsü: Yıllar Süren Hasret Ahmet Mahir

DERGİ YIL: 2014/11 SAYI: 32. Başarı Öyküsü: Yıllar Süren Hasret Ahmet Mahir Başarı Öyküsü: Yıllar Süren Hasret Ahmet Mahir DERGİ Röportaj: O Bizim Duayenimiz Prof. Dr. Refik Çapanoğlu İRENBE DERGİ Sayı: 32 2014 Başarı Öyküsü: Yıllar Süren Hasret Ahmet Mahir ÖZEL İRENBE KADIN

Detaylı

MENDEL VE GEN KARAMI

MENDEL VE GEN KARAMI MENDEL VE GEN KARAMI Karakter-Özellik Genetikçiler, bireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtılabilir özellikleri tanımlamak için karakter terimini kullanırlar. Çiçeklerde mor ya da

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı