Mustafa DUMAN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim dalı Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2010 Her hakkı saklıdır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mustafa DUMAN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim dalı Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2010 Her hakkı saklıdır"

Transkript

1 ETÇİ EBEVEYNLERİN YUMURTA KABUK RENGİ ve YUMURTA AĞIRLIĞININ KULUÇKA SONUÇLARINA, CİVCİV PERFORMANSINAVE BAZI STRES İNDİKATÖRLERİNE ETKİSİ Mustafa DUMAN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim dalı Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2010 Her hakkı saklıdır

2 T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ETÇİ EBEVEYNLERİN YUMURTA KABUK RENGİ ve YUMURTA AĞIRLIĞININ KULUÇKA SONUÇLARINA, CİVCİV PERFORMANSINA VE BAZI STRES İNDİKATÖRLERİNE ETKİSİ Mustafa DUMAN TOKAT 2010 *Her hakkı saklıdır

3

4 TEZ BEYANI Tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, tezin içerdiği yenilik ve sonuçların başka bir yerden alınmadığını, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. Mustafa DUMAN

5 ÖZET Yüksek Lisans Tezi ETÇİ EBEVEYNLERİN YUMURTA KABUK RENGİ ve YUMURTA AĞIRLIĞININ KULUÇKA SONUÇLARINA, CİVCİV PERFORMANSINA VE BAZI STRES İNDİKATÖRLERİNE ETKİSİ Mustafa DUMAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilimdalı Danışmanı : Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU Bu çalışma 32 haftalık Broyler Ross 308 etçi ebeveynlerin yumurta kabuk rengi ve yumurta ağırlığının kuluçka sonuçlarına, civciv performansına ve bazı stres indikatörlerine etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Deneme 3 yumurta ağırlığı (55,0-60,0 g; 60,1-65,0 g ve 65,1-70,0 g) ve 3 yumurta kabuk rengine (E<80,00; E: 80,00-83,50 ve E>83,50) göre yumurtalar seçilmiştir. Denemenin hayvan materyalini her grupta 120 adet, toplam olarak 1080 adet yumurtanın kuluçkaya konulmasından alınan etlik civcivler oluşturmuştur. Kuluçka işleminden sonra üç kabuk rengi ve üç yumurta ağırlık grubu üç tekerrürlü olarak deneme kurulmuştur. Her tekerrürde 25 kanatlı olacak şekilde toplam 675 etlik Ross 308 civcivi yetiştirmeye alınmıştır. Kuluçkalık yumurta ağırlığı; kuluçkalık yumurta kabuk kalınlığını (P<0,05), kan trigliserit düzeyini (P<0,05), kuluçkada 18. gün gram yumurta ağırlık kayıplarını (P<0,01), çıkış gücünü ve kuluçka randımanını (P<0,01), 0. ve 7. gün civciv canlı ağırlıklarını(p<0,01), sıcak karkas randımanını ve soğuk karkas randımanını (P<0,01) önemli derecede etkilemiştir. Kuluçkalık yumurta kabuk rengi; döllülük oranını (P<0,05), çıkış gücünü (P<0,05), kuluçka randımanını (P<0,05), 14. ve 21. gün civciv canlı ağırlıklarını (P<0,05), kuluçkalık yumurta kabuk kalınlığını (P<0,01), 7. ve 35.gün civciv canlı ağırlıklarını (P<0,01) ve kan trigliserit düzeyini (P<0,01) önemli derecede etkilemiştir. Sonuç olarak; araştırmada ele alınan özellikler bakımından koyu kabuk rengine sahip yumurtaların ve orta ağırlıktaki yumurtaların daha iyi sonuçlar verdiği söylenebilir. 2010, 69 sayfa Anahtar kelimeler: Etlik piliç, Yumurta kabuk rengi, Yumurta ağırlığı, Kuluçka sonuçları, Civciv performansı, Kan parametreleri i

6 ABSTRACT Master Thesis EFFECT OF EGG SHELL COLOUR AND EGG WEIGHT OF BROILER PARENT STOCKS ON HATCHING RESULTS, CHICK PERFORMANCE AND SOME STRES INDICATORS Mustafa Duman Gaziosmanpaşa University Graduate School of Applied Science Department of Animal Science Supervisor: Assc. Prof. Ahmet ŞEKEROĞLU The present study was conducted to investigate the effect of egg shell colour and egg weight of broiler parent stocks on hatching results, chick performance and some stress indicators. In the experiment, eggs were grouped into 3 egg weight class ( ,0 g; g and g) and 3 egg shell colour class (E<80.00; E: and E>83.50). Animal material for experiment was broilers which were obtained from 1080 eggs, 120 eggs for each group. After incubation process, experiment was established using three egg shell colours and three egg weights with three replicates. Each replicate had 25 animal. A total of 675 Ross 308 broilers were taken into rearing period. Hatching egg weight was significantly affected egg shell thickness (P<0.05), blood trigliserit value (P<0.05), 18 th incubation day egg weight losses (P<0.01), hatchability of fertile eggs (P<0.01), hatchability (P<0.01), 0 th and 7 th days chick live weight (P<0.01), fresh carcass yields and cooled carcass yields (P<0.01). Hatching egg shell colour was significantly effected that: fertility (P<0.05), hatchability of fertile eggs (P<0,05), hatchability (P<0.05), 14 th and 21 st days chick live weight (P<0.05) egg shell thickness (P<0.01), 7 th and 35 th days chick live weight (P<0.01), blood trigliserit value (P<0.01). In conclusion; it can be mentioned that the dark shell colour eggs and medium weight eggs gave better results in term of studied factors in the experiment. 2010, 69 pages Key Words: Broiler, Egg shell Colour, Egg weight, hatching results, Chick performance, Blood parameters ii

7 ÖNSÖZ Bu çalışmanın planlanmasından sonuçlandırılmasına kadar her aşamasında bana yardım eden ve yol gösteren danışmanım Sayın Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU na sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım. Tez çalışmam sırasında her türlü katkılarından dolayı bölüm başkanı Sayın Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ a, bölümümüzün tüm değerli elemanlarına, tezin yürütülmesi sırasında maddi katkı sağlayan GOÜ Bilimsel Araştırmalar Projeleri Komisyonu Başkanlığına, denemenin yürütülmesi ve materyal yumurtaların sağlanmasına olanak sağladıkları için FATPİLİÇ A.Ş. ye, kuluçkahane sorumlusu Sayın Vet. Hek. Aykut KUZLAK a, laboratuar analizlerinde yardımını esirgemeyen Sayın Doç. Dr. M. Şükrü GÜLAY a, Sayın Eren BAYRAKTAR, Merve DİKTAŞ ve tüm son sınıf öğrencilerine, deneme süresince manevi desteklerini esirgemeyen Esra ÖZER e ve çalışmalarım sırasında desteklerini esirgemeyen aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Mustafa DUMAN 07/2010 iii

8 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET i ABSTRACT.ii ÖNSÖZ iii İÇİNDEKİLER...iv ŞEKİLLER DİZİNİ v ÇİZELGELERDİZİNİ vii 1. GİRİŞ 1 2. LİTERATÜR ÖZETLERİ Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Kuluçka Özelliklerine Etkisi Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Civciv Performansına Etkisi Yumurta Kabuk Renginin Bazı Özellikler Üzerine Etkisi MATERYAL ve METOT Materyal Hayvan Materyali Yem materyali Metot Deneme Gruplarının Oluşturulması Kuluçka işlemi Kuluçka sonuçlarının belirlenmesi Denemenin kurulması ve yetiştirme periyodu Kesim ve Karkas ölçümleri İstatistiki Analizler BULGULAR Kuluçka sonuçları Yumurta ağırlık kaybı Yumurta kabuk kalınlığı Kuluçka embriyo ölümleri Döllülük oranı Çıkış Gücü Kuluçka Randımanı Performans Özellikleri Gelişme Özellikleri Başlangıç canlı ağırlıkları gün civciv canlı ağırlıkları gün civciv canlı ağırlıkları gün piliç canlı ağırlıkları gün piliç canlı ağırlıkları gün piliç canlı ağırlıkları gün piliç (Kesim yaşı) canlı ağırlıkları Yaşama Gücü Yem Değerlendirme Oranları gün yem değerlendirme oranları gün yem değerlendirme oranları 42 iv

9 gün yem değerlendirme oranları Karkas özellikleri ve karkas parça ağırlıkları Sıcak karkas randımanı Soğuk karkas randımanı Göğüs eti ağırlığı But eti ağırlığı Kanat ağırlığı Sırt ağırlığı Boyun ağırlığı Göğüs eti renk (E) değeri Göğüs eti ph değeri İç organ Ağırlıkları Karaciğer ağırlığı Kalp ağırlığı Dalak ağırlığı Abdominal yağ ağırlığı Kan parametreleri Kan glikoz düzeyi Kan Total kolesterol düzeyi Kan trigliserit düzeyi TARTIŞMA VE SONUÇ..60 KAYNAKLAR...65 ÖZGEÇMİŞ.. 69 v

10 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil Sayfa Şekil Farklı kabuk rengine sahip yumurtaların üzerinde bulunan S. Aureus bakterisinin aydınlık ve karanlıktaki yaşama güçleri...15 Şekil g grubu yumurtalardan koyu, orta ve açık renkli gruplarının kuluçka işlemi öncesi görünümü vi

11 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge Sayfa Çizelge Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) yumurta ağırlık gruplarına göre civciv çıkış ağırlığı değerleri (Yıldırım ve Yetişir, 1998) 4 Çizelge New Hampshire ve Rhode Island Red tavuklarında yumurta ağırlığının kuluçka randımanı ve 0. gün civciv ağırlıklarına etkisi (Witt ve Schwalbach, 2004).5 Çizelge Japon bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) kuluçkalık yumurta ağırlığının kuluçka özelliklerine etkisi (%) (Toplu ve ark., 2007)...6 Çizelge Kaya kekliklerinde (A. graece) yumurta ağırlığının kuluçka özellikleri üzerine etkisi (%) (Çağlayan ve ark., 2009)... 7 Çizelge Kaya kekliklerinde (A. graece) yumurta ağırlığının, çıkım ağırlığı ve yumurta ağırlık kaybı üzerine etkisi (Çağlayan ve ark., 2009)...8 Çizelge Bıldırcınlarda kuluçkalık yumurta ağırlığının 42. gün canlı ağırlığa, yemden yararlanma oranına ve ölüm oranlarına etkisi (Petek ve ark., 2003)...9 Çizelge New Hampshire ve Rhode Island Red tavuklarında kuluçkalık yumurta ağırlığının 46. gün canlı ağırlık, günlük canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma üzerine etkisi (Witt ve Schwalbach, 2004)...10 Çizelge Japon bıldırcınlarında kuluçkalık yumurta ağırlığının (g) kuluçka sonrası 0-6 hafta yem tüketimleri ve yaşama gücüne olan etkisi (Nazlıgül ve ark., 2005)...10 Çizelge Japon bıldırcınlarında kuluçkalık yumurta ağırlığının (g), Haftalık ortalama canlı ağırlık değerleri (g) üzerine etkisi (Nazlıgül ve ark., 2005)...11 Çizelge Yumurta kabuk renginin yumurta kabuk kalınlığına ve yumurtanın içinden geçen ışığın dalga boyuna etkisi (Shafey ve ark., 2004) 12 Çizelge Yumurta kabuk renginin yumurta ağırlığı, yumurta kabuk ağırlığı ve yumurta kabuk kalınlığına etkisi (Shafey ve ark., 2005) 13 Çizelge Yumurta kabuk renginin; yumurta ağırlığı (g), yumurta ağırlık kaybı (%), embriyo ağırlığı (g), embriyo ağırlığı (%) ve günlük embriyo ağırlık kazancı (mg/gün) üzerine etkisi (Shafey ve ark., 2005) Çizelge Yumurta kabuk renginin; döllülük oranı (%), kuluçka randımanı (%), erken embriyo ölümleri (%), geç embriyo ölümleri (%), kabuk altı, canlı civciv (%), kabuk altı, ölü civciv (%) ve civciv çıkım ağırlığı (g) üzerine etkisi (Shafey ve ark., 2005) 13 Çizelge Denemede kullanılan yemlerin kompozisyonları..17 Çizelge Kuluçka işlemine tabii tutulan yumurta sayıları ve grupları Çizelge Yumurta kabuk rengi ve yumurta ağırlığına göre denemeye alınan yumurtaların ortalama yumurta kabuk renkleri...18 Çizelge Yumurta kabuk rengi ve yumurta ağırlığına göre denemeye alınan yumurtaların ortalama ağırlığı.19 Çizelge Kuluçka işleminin 18. gündeki yumurta ağırlık kayıpları (g) 24 Çizelge Kuluçka işleminin 18. gündeki yumurta ağırlık kayıpları (%)..25 Çizelge Kuluçkalık yumurtaların ortalama kabuk kalınlıkları (mm).26 Çizelge Kuluçka işlemi sırasında oluşan erken dönem (1-6 gün) vii

12 Embriyonik ölümler.27 Çizelge Kuluçka işlemi sırasında oluşan orta dönem (7-17 gün) embriyonik ölümler..28 Çizelge Kuluçka işlemi sırasında oluşan geç dönem (18-21 gün) embriyonik ölümler.28 Çizelge Kuluçka işlemi sırasında oluşan toplam (0-21 gün) embriyonik ölümler. 29 Çizelge Döllülük oranı (%). 30 Çizelge Çıkış Gücü (%)..31 Çizelge Kuluçka Randımanı (%).32 Çizelge gün civciv canlı ağırlıkları (g)...33 Çizelge gün civciv canlı ağırlıkları (g)...34 Çizelge gün canlı ağırlık (g)..35 Çizelge gün canlı ağırlık (g)..36 Çizelge gün canlı ağırlık (g).37 Çizelge gün canlı ağırlık (g).38 Çizelge gün (Kesim yaşı) canlı ağırlık (g)..39 Çizelge Yaşama gücü(%) 40 Çizelge gün yem değerlendirme oranı (gyem/gcaa) Çizelge gün yem değerlendirme oranı (gyem/gcaa)...42 Çizelge gün yem değerlendirme oranı (gyem/gcaa).43 Çizelge Sıcak karkas randıman (%).44 Çizelge Soğuk karkas randımanı (%)..45 Çizelge Göğüs eti ağırlığı (%).46 Çizelge But ağırlığı (%)...47 Çizelge Kanat ağırlığı (%)...48 Çizelge Sırt ağırlığı (%)...49 Çizelge Boyun ağırlığı (%).50 Çizelge Derili göğüs eti renk (E) değeri..51 Çizelge Göğüs eti ph değeri 52 Çizelge Karaciğer ağırlığı (%).53 Çizelge Kalp ağırlığı (%).54 Çizelge Dalak ağırlığı (%)...55 Çizelge Abdominal yağ ağırlığı (%) 56 Çizelge Kan glikoz düzeyi ((mg/dl)..57 Çizelge Kan kolesterol düzeyi ((mg/dl) 58 Çizelge Kan trigliserit düzeyi ((mg/dl)..59 viii

13 1 1. GİRİŞ Tavukçuluk sektörü Türkiye de 1960 lı yıllarda gelişmeye başladı. Tavukların jenerasyon aralığının kısa olması ve yedikleri yemleri hızlı ve etkili bir biçimde hayvansal ürüne dönüştürmeleri bu alandaki gelişmeleri hızlandırmıştır (Çelebi, 2003). Tavukçuluk işletmelerinin kuruluşundaki hızlı artışa paralel olarak damızlık/kuluçkahane işletmeleri de benzer bir değişim geçirmiştir (Erensayın, 1991). Bu gelişmelerin sonucunda üretimin ilk aşaması olan damızlık sürü oluşturulması ve kuluçkacılıkta etkili faktörlerin belirlenip geliştirilmesi önem kazanmıştır. Kuluçka sonuçlarına ve civciv performansı üzerine genetiksel ve çevresel faktörler etki etmektedir. Bu faktörler; yumurtaların depolanma süresi, genetik faktörler, yumurta iç ve dış kalite özellikleri, beslenme, damızlık hayvanların canlı ağırlığı, damızlık yaşı, mevsim, yetiştirme sistemi ve sağlık koşullarıdır (Sarıca ve ark., 2003; Roberts ve Nolan, 1997). Ayrıca yumurta kabuk rengi ve yumurta ağırlığı da yumurta kalite özellikleri arasında olup kuluçka sonuçları ve civciv performansı üzerine etkili olan faktörlerdendir (Shanawany, 1987). Bu faktörlerden yumurta ağırlığının kuluçka özelliklerine ve civcivin performansına etkisini araştıran bir çok çalışma yürütülmüştür (Proudfoot ve Hulan,1981; Testik ve Köfteci, 1989; Witt de ve Schwalbach, 2004; Abiola ve ark., 2008; Elibol ve Brake, 2008). Ancak damızlık tavuklarda ve ticari yumurtacılarda yumurta kabuk rengi kalıtsal bir özelliktir ve bu konuda fazla çalışma yürütülmemiştir. Ancak son yıllarda kabuk rengini veren pigmentlerin antioksidan özeliklerinden dolayı dikkate değer bir konu haline gelmiştir (Stocker ve ark., 1987; Kaur ve ark., 2003). Kanatlı hayvanlarda yumurta ağırlığı ile kuluçka sonuçları arasında da önemli ilişkiler bulunmaktadır. Yumurta ağırlığı çıkış gücü, kuluçka süresi, embriyonik ölümler, çıkış ağırlığı ve çıkış sonrası gelişmeyi doğrudan etkilemektedir (Altan, 1995). Bu nedenle çok ağır ve çok hafif yumurtalar kuluçkalık yumurta olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez (Özen, 1989). Kuluçkalık yumurta ağırlığının g ağırlık sınırları içerisinde olması istenir (Türkoğlu ve ark., 1997). Düşük yumurta ağırlığı çıkış

14 2 gücünün artmasına, yüksek yumurta ağırlığı ise çıkış gücünde düşüşlere neden olmaktadır. Ayrıca hafif yumurtalardan çıkan civcivlerin ağırlığı düşük olduğu için bu civcivlerde yaşama gücünün de düşük olduğu bilinmektedir. Buna ilaveten, civciv ağırlıkları ile hayvanların ileriki yaşlarındaki gelişme düzeyleri arasında pozitif korelâsyonlar bulunmaktadır. Kuluçkalık yumurtalar seçilirken yumurta ağırlığının dikkate alınmasıyla, gelecek jenerasyonlardaki bireylerin yumurta ağırlıkları da büyük oranda belirlenebilmektedir (Uluocak, 1991). Kuluçka sonuçlarını ve civciv performansını etkileyen bir diğer faktör ise yumurta kabuk rengidir. Yumurtanın üreme kanalında kaldığı süre zarfında yumurta kabuğu oluşmaya başladığı andan itibaren kabuk bezlerinin salgıladığı biliverdin, çinko şelat ve proprin pigmentleri kabuğun yapısına katılmaya başlar (Butcher ve Miles, 1995). Mavi kabuklu yumurtalarda biliverdin, Çinko şelat ve prototrombin, mavi-yeşil yumurtalarda ise sadece biliverdin ve Çinko şelat pigmenti bulunur. Ancak kahverengi yumurtalarda üç pigmentinde olmasına rağmen prototrombin miktarının daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Kennedy ve Vevers, 1973; Kennedy ve Vevers, 1976; Schwartz ve ark., 1980). Prototrombin pigmentinin yoğunluğuna göre yumurta rengi açık krem renginden koyu kahverengine kadar farklılık gösterir. Bilindiği gibi kahverengi yumurtalarda yumurta kabuk renginin açık veya koyu olması kuluçka sonuçları ile ilişkilidir. Aynı damızlık sürüden alınan yumurtalardan koyu renkli olanlar, açık renkli olanlara göre daha iyi kuluçka sonuçları vermektedir (Erensayın, 1991). Yumurta kabuk rengini oluşturan pigmentlerden biliverdinin antioksidan; proprin ve türevlerinin fotodinamik antibakteriyel ve prototrombinin yumurta kabuk kırılma direncini artırıcı etkileri vardır. Yumurta kabuğunda bulunan biliverdin miktarı annenin yumurta antioksidan kapasitesinin bir göstergesidir (Kaur ve ark., 2003; Ishikawa ve ark. 2010; Solomon, 1987). Ayrıca sağlıklı tavuklar koyu kabuk rengine sahip yumurta yumurtlar ve koyu yumurtaların yumurta sarısı antikor (IgY) seviyesi yüksektir. Yumurta rengi, yumurtadaki IgY seviyesini doğrudan etkilemektedir. Bu sayede koyu

15 3 kabuk renkli yumurtalardan çıkan civcivlerin kalitesi yüksek olmaktadır (Moreno ve ark., 2004). Son yıllarda damızlık hayvanlarda verim artışı ve kuluçkahane yönetiminde büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Damızlık tavuklarda yumurta ağırlığının kuluçka sonuçlarına ve performansa etkisi yeterince araştırılmıştır. Ancak günümüzde yumurta kabuk rengini veren pigmentlerin antioksidan özellikleri önem kazanmaya başlamıştır. Bu nedenle çalışmada yumurta ağırlığı ve yumurta kabuk rengi birlikte ele alınarak kuluçka sonuçlarına, etlik piliçlerin performansına ve stres faktörlerine etkileri araştırılmıştır.

16 4 2. LİTERATÜR ÖZETLERİ 2.1. Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Kuluçka Özelliklerine Etkisi Farklı kanatlı türlerinde yapılan çalışmalarda yumurta ağırlığının kuluçka özellikleri üzerine etkili olduğunu veya etkisinin olmadığını bildiren çalışmalar mevcuttur. Yıldırım ve Yetişir (1998) in Japon bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) yumurta ağırlığının civciv çıkış ağırlığına etkilerini araştırdıkları çalışmanın sonuçları Çizelge de verilmiştir Çizelge Japon bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) yumurta ağırlık gruplarına göre civciv çıkış ağırlığı değerleri (Yıldırım ve Yetişir, 1998). Yumurta Ağırlığı (g) N Civciv Çık. Ağr.(g) X±Sx 11,0-11, ,98±0,044 a 12,0-12, ,56±0,049 b 13,0-13, ,39±0,059 c P * *Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen değerler arasındaki farklılık istatistikî olarak önemlidir (P<0,01). Araştırmacılar yumurta ağırlığı arttıkça civciv çıkış ağırlığının da arttığını belirtmişlerdir. Bu çıkış ağırlığı artışının istatistikî farklılık oluşturduğunu saptamışlardır (P<0,01). Özcan ve ark. (2001), kuluçkalık yumurta ve çıkım ağırlıklarının Japon bıldırcınlarının büyüme performansı üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada; kuluçkalık yumurtalar ağırlıklarına göre A grubu (<10,00 g), B grubu (10,00-10,99 g), C grubu (11,00-11,99 g) ve D grubunun (>12,00 g) çıkım ağırlıkları sırasıyla 6,28 g, 7,10 g, 7,67 g ve 8,54 g olarak belirlemişlerdir. Yumurta ağırlığının civciv çıkım ağırlığı üzerine etkisinin önemli olduğunu belirtmişlerdir (P<0,05). Petek ve ark. (2003) bıldırcın yumurtalarında yaptıkları çalışmada küçük (<10.51 g), orta (10,51-11,50 g), büyük (11,51-12,50 g) ve jumbo (>12,51 g.) ağırlıktaki

17 5 yumurtaların kuluçka randımanı ve çıkış gücüne etkilerini araştırmışlardır. Yumurta ağırlıklarına göre çıkış gücünü sırasıyla %91,70; %95,30; %95,69 ve %96,56; kuluçka randımanını sırasıyla %79,43; %85,83; %86,16 ve %88.96 olarak tespit etmişlerdir. Araştırmacılar küçük (<10,51 g) yumurtaların çıkış gücü ve kuluçka randımanının orta (10,51-11,50 g), büyük (11,51-12,50 g) ve jumbo (>12,51 g) yumurtalara göre daha düşük olduğunu bildirmişlerdir (P < 0,05). Ancak orta (10,51-11,50 g), büyük (11,51-12,50 g) ve jumbo (>12,51 g) yumurtaların kuluçka randımanları ve çıkış güçleri arasındaki farklılığın istatistikî olarak önemsiz olduğunu bildirmişlerdir (p>0,05). Witt de ve Schwalbach (2004), New Hampshire ve Rhode Island Red tavuklarında kuluçkalık yumurta ağırlığının kuluçka sonuçlarına etkisini araştırmışlardır. Yumurtayı ağırlıklarına göre orta (43-50 g) ve büyük (51-60) g olarak belirlemişlerdir. Buna göre yapılan araştırmanın sonuçlarını Çizelge deki gibi saptamışlardır. Çizelge New Hampshire ve Rhode Island Red tavuklarında yumurta ağırlığının kuluçka randımanı ve 0. gün civciv ağırlıklarına etkisi (Witt de ve Schwalbach, 2004). New Hampshire Rhode Island Red Yumurta Büyük Orta Büyük Orta Ağırlığı Kuluçka 81,5 76,1 92,6 81,5 randımanı (%) 0. gün civciv ağırlığı (g) 42,0 a ± 0,4 34,6 b ± 0,3 40,9 a ± 0,3 33,8 b ± 0,4 P * * *Aynı satırda aynı ırk için farklı harflerle gösterilen değerler arasındaki fark önemlidir (P<0,05). Hassan ve ark. (2005), yaptıkları çalışmada deve kuşu yumurtalarında yumurta ağırlığının kuluçka randımanına etkilerini araştırmışlardır g, 1451 g g ve >1650 g yumurta ağırlıklarında kuluçka randımanlarını sırasıyla %27,3; %22,0 ve %26,8 olarak tespit etmişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre yumurta ağırlıklarının kuluçka randımanına etkisinin önemli olduğunu belirtmişlerdir (p 0.05). Nazlıgül ve ark. (2005), Japon bıldırcınlarıyla yaptıkları çalışmada (Coturnix Coturnix Japonica) kuluçkalık yumurta ağırlığının civciv çıkış ağırlığına etkisini araştırmışlardır.

18 6 Araştırmada hafif (<10 g), orta ağır (10-12 g) ve ağır (>12 g) şeklindeki üç farklı yumurta ağırlık grubundan civciv çıkış ağırlığını sırası ile 7,3 0,08 g, 8,3 0,03 g ve 9,3 0,06 g olarak saptamışlardır. Araştırmacılar yumurta ağırlığı arttıkça civciv çıkış ağırlığının da arttığını gözlemlemişler ve bu farklılığın istatistikî olarak önemli olduğunu belirtmişlerdir (P<0,001). Toplu ve ark. (2007), Japon bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) kuluçkalık yumurta ağırlığı ve depolama süresinin kuluçka özellikleri ve civciv çıkış ağırlığı üzerine etkileri hakkında yaptıkları çalışmada kuluçkalık yumurta ağırlığının, döllülük oranına, kuluçka randımanına, çıkış gücüne ve erken, orta ve geç dönem embriyo ölümleri üzerine etkisinin istatistikî olarak önemsiz olduğunu saptamışlardır (P> 0,05) (Çizelge 2.1.3). Çizelge Japon bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) kuluçkalık yumurta ağırlığının kuluçka özelliklerine etkisi (%) (Toplu ve ark. 2007). Yumurta Ağırlık grupları <11,5 g 11,5-12,5 g >12,5g P Döllülük Oranı 83,00 82,49 81,62 Kuluçka Randımanı 76,50 78,21 74,26 Çıkış Gücü 92,17 94,81 90,99 Erken Dönem Embriyo Ölümleri 2,41 0,94 4,50 Önemsiz Orta Dönem Embriyo Ölümleri 2,41 1,42 1,80 Geç Dönem Embriyo Ölümleri 3,01 2,83 2,70 Abiola ve ark. (2008) broylerlerde kuluçkalık yumurta ağırlığının, kuluçkada yumurta ağırlık kaybı ve kuluçka randımanı üzerine etkilerini araştırmışlardır. Yumurta ağırlık gruplarını küçük (41,09-50,97 g), orta (50,98-57,39 g) ve büyük (57,40-69,64 g) olarak belirlemişlerdir. 18. günde yapılan tartımlarda % ile en düşük ağırlık kaybı büyük (57,40-69,64 g) yumurtalardan, en yüksek ağırlık kaybı ise %11,57 ile orta (50,98-57,39 g) ağırlıktaki yumurtalarda tespit etmişlerdir. En yüksek kuluçka randımanı %96,67 ile orta (50,98-57,39 g) yumurtalardan, en düşük kuluçka randımanı ise %82,88 ile büyük (57,40-69,64 g) yumurtalarda tespit etmişlerdir.

19 7 Elibol ve Brake (2008), yaptıklar çalışmada yumurta ağırlıklarını hafif (~62,4 g), orta (~65,4 g) ve ağır (~68,9 g) olarak belirledikleri yumurta ağırlıklarının kuluçka randımanına etkisini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda sırasıyla kuluçka randımanlarını %86,34; %88,29 ve %89,44 olarak tespit etmişlerdir. Ağır ve orta yumurtaların kuluçka randımanları arasındaki farklılığın istatistikî olarak önemsiz olduğunu, hafif yumurtaların kuluçka randımanının orta ve ağır yumurtalara göre düşük olduğunu bildirmişlerdir ( P<0,05). Çağlayan ve ark. (2009), kaya kekliklerinde (A. graece) yumurta ağırlığının, çıkım ağırlığına, yumurta ağırlık kaybına ve kuluçka sonuçları üzerine etkilerini araştırdıkları çalışmada yumurta ağılığının kuluçka randımanına ve döllülük oranına etkisinin istatistikî olarak önemli olduğunu (P<0,05), fakat çıkış gücü ve embriyonik ölümlere etkisinin önemsiz olduğunu bildirmişlerdir (P>0,05). Ayrıca yumurta ağırlığının, yumurta ağırlık kaybı ve çıkım ağırlığına etkisinin istatistikî olarak önemli olduğunu belirtmişlerdir (P<0,01) (Çizelge ve Çizelge 2.1.5). Çizelge Kaya kekliklerinde (A. graece) yumurta ağırlığının kuluçka özellikleri üzerine etkisi (%) (Çağlayan ve ark. 2009). Ağırlık Kuluçka Döllük oranı Çıkış gücü (%) Embriyonik grupları (g) randımanı (%) (%) Ölümler (%) <18 38,46c 53,85d 71,43 28,57 18,00-18,99 62,03b 72,15cd 85,96 14,04 19,00-19,99 67,06b 80,59bc 83,21 16,79 20,00-20,99 67,86b 80,36bc 84,44 15,56 21,00-21,99 76,44a 86,67ab 88,21 11,79 22,00-22,99 79,78a 89,89a 88,75 11,25 23,00 55,88bc 70,59cd 79,17 20,83 Ortalama 69,30 81,11 85,44 14,56 P * * Önemsiz Önemsiz *: P<0,05. Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen değerler arasında fark önemlidir (P<0.05).

20 8 Çizelge Kaya kekliklerinde (A. graece) yumurta ağırlığının, çıkım ağırlığı ve yumurta ağırlık kaybı üzerine etkisi (Çağlayan ve ark. 2009). Ağırlık grupları (g) Yumurta Ağırlık kaybı (%) Çıkım Ağırlığı (g) <18 11,18e 11,47g 18,00-18,99 9,84e 12,43f 19,00-19,99 11,84e 13,12e 20,00-20,99 14,45d 13,98d 21,00-21,99 17,30c 14,51c 22,00-22,99 20,44b 15,07b 23,00 26,53a 15,94a Ortalama 15,48 13,81 P ** ** ** : Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen değerler arasında fark çok önemlidir (P<0,01). Dere ve ark. (2009), Japon bıldırcınları (Coturnix Coturnix Japonica) ile yaptıkları çalışmada <10 g, g, g, >12 g yumurta ağırlık gruplarında kuluçka randımanlarını sırasıyla % 65,67; 72,48; 73,68 ve 76,18; döllülük oranını sırasıyla % 73,28; 84,07; 83,15 ve 87,02 olarak tespit etmişlerdir. Bu sonuçlara göre yumurta ağırlığının döllülük oranına etkisinin istatistikî olarak önemli olduğunu bildirmişlerdir (P<0,05). En hafif yumurtaların döllülük oranının düşük fakat istatistikî farklılık oluşturmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca yumurta ağırlığı azaldıkça kuluçka randımanının da azalmakta olduğu ve bu farklılığın istatistikî olarak önemli olduğunu bildirilmiştir (P<0,05) Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Civciv Performansına Etkisi: Proudfoot ve Hulan (1981), yaptıkları çalışmada; erkek ve dişi broylerlerin 48. gündeki canlı ağırlıklarının yaklaşık olarak kuluçkalık yumurta ağırlığındaki her 1 g artış karşısında 12 g daha fazla olduğunu belirlemişlerdir. Tullett, (1987), yaptığı çalışmada kuluçkalık yumurta ağırlığının yaşama gücü ve yem değerlendirme oranına etkisinin olmadığını bildirmiştir.

21 9 Testik ve Köfteci (1989), etlik piliçlerde kuluçkalık yumurta ağırlığının civciv çıkış ağırlığına etkisinin olduğunu, ancak performansa herhangi bir etkisinin olmadığını bildirmişlerdir. Yıldırım ve Yetişir (1998), Japon bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) yumurta ağırlığının civciv çıkış ağırlığına etkilerini araştırmışlardır. Japon bıldırcınlarında 11,0-11,9 g, 12,0-12,9 g, ve 13,0-13,9 g ağırlığındaki yumurtalardan elde edilen bıldırcın civcivlerinin 6. hafta canlı ağırlıklarını sırasıyla 178,16; 182,92 ve 181,32 g olarak saptamışlardır. Sonuç olarak yumurta ağırlığının 6. hafta canlı ağırlık üzerine etkisinin önemsiz olduğunu belirtmişlerdir (P>0,05). Petek ve ark. (2003), bıldırcın yumurtalarında yaptıkları çalışmada yumurta ağırlıklarını küçük (<10,51 g), orta (10,51-11,50 g) büyük (11,51-12,50 g) ve jumbo (>12,51 g) olarak belirlemişler ve 42. gün canlı ağırlıkları, yemden yararlanma oranları ve ölüm oranları üzerine yumurta ağırlığının etkilerini araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlar Çizelge de verilmiştir. Çizelge Bıldırcınlarda kuluçkalık yumurta ağırlığının 42. gün canlı ağırlığa, yemden yararlanma oranına ve ölüm oranlarına etkisi (Petek ve ark., 2003). 42. gün canlı Yemden Yumurta ağırlıkları Ölüm oranları ağırlık yararlanma oranı Küçük (<10,51 g) 180,7±1,40 b 3,12 7,43 a Orta (10,51-11,50 g) 183,3±1,93 b 3,01 2,65 b Büyük (11,51-12,50 g) 191,3±1,57 a 2,86 3,95 b Jumbo (>12,51 g) 192,8±1,82 a 3,01 1,17 b P ** * * : P<0,05 ** : P<0,01. Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen değerler arasındaki farklılık istatistikî olarak önemlidir. Yumurta ağırlığı arttıkça 42. gün canlı ağırlığının da arttığını ve gruplar arasındaki farklılığın istatistikî olarak çok önemli olduğunu bildirmişlerdir (P<0,01). Ayrıca küçük yumurtalardan elde edilen civcivlerin ölüm oranı diğer gruplara göre çok yüksek olduğunu tespit etmişlerdir (P<0,05).

22 10 Witt de ve Schwalbach (2004), New Hampshire ve Rhode Island Red tavuklarında kuluçkalık yumurta ağırlığının 42. gün canlı ağırlık, günlük canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranı üzerine etkisini araştırmışlardır. Bu araştırmanın sonuçları Çizelge de verilmiştir. Çizelge New Hampshire ve Rhode Island Red tavuklarında kuluçkalık yumurta ağırlığının 46. gün canlı ağırlık, günlük canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma üzerine etkisi (Witt de ve Schwalbach, 2004). New Hampshire Rhode Island Red Yumurta Ağırlığı Büyük (51-60 g) Orta (43-50 g) Büyük (51-60 g) Orta (43-50 g) 42. gün CA (g) 703 a ± a ± a ± b ± 14 Günlük CAA (g/gün) 15,8 a ± 0,5 15,2 a ± 0,5 12,9 a ± 0,3 13,9 b ± 0,3 Yemden yararlanma oranı (gyem/gcaa) 2,45 2,31 2,48 2,34 *Aynı satırda aynı ırk için farklı harflerle gösterilen değerler arasındaki fark önemlidir (P<0,05). CA: Canlı Ağırlık, CAA: Canlı Ağırlık Artışı. Bu çalışmanın sonuçlarına göre araştırıcılar, kuluçkalık yumurta ağırlığının New Hampshire ırkında 42. gün canlı ağırlık, günlük canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranları üzerine etkisinin istatistikî olarak önemsiz olduğunu (P>0,05) belirtmişlerdir. Ancak Rhode Island Red ırkında kuluçkalık yumurta ağırlığının 42. gün canlı ağırlık ve günlük canlı ağırlık artışı üzerine etkisinin önemli (P<0,05), yemden yararlanma üzerine etkisinin önemsiz (P>0,05) olduğunu bildirmişlerdir. Nazlıgül ve ark. (2005), Japon bıldırcınlarında kuluçkalık yumurta ağırlığının kuluçka sonrası büyüme performansı ve yaşama gücüne olan etkisini ortaya koymak için yaptıkları çalışmada Çizelge ve Çizelge deki sonuçları bulmuşlardır. Çizelge Japon bıldırcınlarında kuluçkalık yumurta ağırlığının (g) kuluçka sonrası 0-6 hafta yem tüketimleri ve yaşama gücüne olan etkisi (Nazlıgül ve ark., 2005). Yumurta Ağırlık Grupları Hafif (<10 g) Orta Ağır (10-12 g) Ağır (>12 g) P 0-6. hafta yem. Tük. 701,36 641,37 685,56 Yaşama Gücü (%) 100,0 a 89,2 b 97,6 a * * Aynı satırda aynı farklı harflerle gösterilen değerler arasındaki fark önemlidir (P < 0,05).

Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Depolama Süresinin Kuluçka Özellikleri ve Civciv Çıkış Ağırlığı Üzerine Etkileri

Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Depolama Süresinin Kuluçka Özellikleri ve Civciv Çıkış Ağırlığı Üzerine Etkileri Erciyes Üniv Vet Fak Derg 4() -6, 7 J Fac Vet Med Univ Erciyes 4() -6, 7 H.D. ORAL TOPLU, E. DERELİ FİDAN, Araştırma A. NAZLIGÜL Makalesi Research Article Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Ağırlığı ve

Detaylı

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (2), 77-81 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (2), 77-81 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (2), 77-81 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Denizli Tavuklarında Kuluçkalık Yumurtaların Depolama Süresi ve Depolama Öncesi Isıtılmasının Yumurta

Detaylı

Eser Kemal GÜRCAN 1*, Özden ÇOBANOĞLU 2

Eser Kemal GÜRCAN 1*, Özden ÇOBANOĞLU 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2012, 22(2): 85-90 Geliş Tarihi(Received): 13.03.2012 Kabul Tarihi (Accepted): 21.05.2012 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Japon Bıldırcınlarında (Coturnix

Detaylı

Derleme (Review) Yumurta kalite özelliklerinin kuluçka sonuçlarına etkisi. İsmail DURMUŞ

Derleme (Review) Yumurta kalite özelliklerinin kuluçka sonuçlarına etkisi. İsmail DURMUŞ Akademik Ziraat Dergisi 3(2):95-99 (2014) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Derleme (Review) Yumurta kalite özelliklerinin kuluçka sonuçlarına etkisi İsmail DURMUŞ Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Broiler Civcivlerin Karın Bölgesinde Görülen Tüylenme Bozukluğunun Performansa Etkisi

Broiler Civcivlerin Karın Bölgesinde Görülen Tüylenme Bozukluğunun Performansa Etkisi Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi Elektronik Versiyonu Yıl 2002 Cilt 02 Sayı 2 Sayfa 1-5 (orijinal dergide sayfa 3-6) www.mikrobiyoloji.org/pdf/703020201.pdf Broiler Civcivlerin Karın Bölgesinde

Detaylı

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ 21-22 Nisan 2015 / İZMİR YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ KANATLI HAYVAN BESLEMEDE DUT YAPRAĞI TOZU VE DUT YAPRAĞI SİLAJI TOZUNUN HAYVAN PERFORMANSI, SERUM PARAMETRELERİ, ET KALİTESİ VE YEM MALİYETİ ÜZERİNE

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ FARKLI KULUÇKA UYGULAMALARININ ÇIKIŞ GÜCÜ VE BROİLER PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ FARKLI KULUÇKA UYGULAMALARININ ÇIKIŞ GÜCÜ VE BROİLER PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ FARKLI KULUÇKA UYGULAMALARININ ÇIKIŞ GÜCÜ VE BROİLER PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Nezih OKUR ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI ANKARA 2008 Her hakkı saklıdır

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULUÇKANIN İLK HAFTASINDA UYGULANAN NİSPİ NEM SEVİYELERİNİN ÇIKIŞ GÜCÜ VE ETLİK PİLİÇ PERFORMANSINA ETKİLERİ Reza EİSA BEİGLOU ZOOTEKNİ ANABİLİM

Detaylı

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Hindilerin tavuklara göre daha dayanıklı, uzun ömürlü, karkas randımanı ve beslenme değerlerinin yüksek olması, yılbaşında tüketimi, etinin sucuk salam gibi ürünlerde dana

Detaylı

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi KONU etkisi İLGİ Tamponlanmış organik asit kombinasyonunun broyler performansına Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık

Detaylı

Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri

Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 1-8 Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri Taşkın DEĞİRMENCİOĞLU * İbrahim

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 1. Dünya hayvan üretimi 2. Kanatlı eti üretimi 3. Yumurta üretimi 4. Kanatlı üretiminin geleceği 5. Dünya yem üretimi 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN

Detaylı

Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlık, Erkek Dişi Oranı ve Anaç Yaşının Yumurta Ağırlığı ve Kuluçka Sonuçlarına Etkisi

Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlık, Erkek Dişi Oranı ve Anaç Yaşının Yumurta Ağırlığı ve Kuluçka Sonuçlarına Etkisi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(1): 13-22 Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlık, Erkek Dişi Oranı ve Anaç Yaşının Yumurta Ağırlığı ve Kuluçka Sonuçlarına Etkisi Aydın

Detaylı

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1 YUMURTA TAVUKÇULUĞU Yumurta tavukçuluğu piliçlerde 20.haftadan sonra klavuz yumurta görülmesiyle başlar. Yumurta verimi 23. haftada

Detaylı

Stabilize Rumen Ekstraktının Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) Büyüme Performansı Üzerine Etkisi

Stabilize Rumen Ekstraktının Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) Büyüme Performansı Üzerine Etkisi Hayvansal Üretim 42 (1): 1-7 (2001) Stabilize Rumen Ekstraktının Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) Büyüme Performansı Üzerine Etkisi Güray ERENER 1 Nuh OCAK 1 Aslı ÖZDAŞ 2 1 Ondokuz Mayıs

Detaylı

2.3. ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 2.3.1. HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

2.3. ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 2.3.1. HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2.3. ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 2.3.1. HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI : Saccharomyces cerevisiae Canlı Maya Kültürünün Süt Sığırlarında Süt Verimi ve Bileşenleri İle Bazı

Detaylı

Mehmet Kaplan, Ramazan Yetişir *

Mehmet Kaplan, Ramazan Yetişir * Hayvansal Üretim 52(2): 20-28, 2011 Araştırma Makalesi Embriyo Gelişiminin Kritik Dönemlerinde, Broyler Kuluçkalık Yumurtalarına Uygulanan UV (Ultraviyole) Işınlamanın Çıkış Gücü, Performans ve Karkas

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

Damızlık Yetiştiriciliğinde Kuluçka Aksaklıkları

Damızlık Yetiştiriciliğinde Kuluçka Aksaklıkları Hayvansal Üretim 45(1): 31-35 (2004) Derleme Damızlık Yetiştiriciliğinde Kuluçka Aksaklıkları Gülşen Çopur Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Antakya-Turkey e-mail: cgulsen@mku.edu.tr;

Detaylı

: Bağımsız Araştırma. : TUAM-Ziraat Fakültesi Birimi

: Bağımsız Araştırma. : TUAM-Ziraat Fakültesi Birimi 3.9. ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ 3.9.1. BİYOMETRİ VE GENETİK ANABİLİM DALI Varsa Destekleyen Kurum : Türkiye Koyun Irklarında Arilesteraz, Seruloplazmin ve Amilaz Tipleri : U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

Yer Yumurtasının Kontrolü Ve Çözüm Önerileri. Dr. Tolga Erkuş Ross Breeders Anadolu

Yer Yumurtasının Kontrolü Ve Çözüm Önerileri. Dr. Tolga Erkuş Ross Breeders Anadolu Yer Yumurtasının Kontrolü Ve Çözüm Önerileri Dr. Tolga Erkuş Ross Breeders Anadolu Neden Önemli??? Yer yumurtası nedir? Temiz görünüşlü yer yumurtası nedir? Sanitasyon ne işe yarar? Yer yumurtasına nasıl

Detaylı

KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ

KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ Resim 1:Doğada keklik 1.Genel bilgiler ve özellikleri Eti ve yumurtası için beslenen kekliklerin eti çok lezzetli ve yağ oranı düşüktür. ABD, Fransa, İspanya, Macaristan, Slovakya

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Emine ALTINKAYA URUK ANKARA TAVUKÇULUK ARAŞIRMA ENSTİTÜSÜ NDE GELİŞTİRİLEN ÇEŞİTLİ TAVUK HATLARININ FENOTİPİK ÖZELLİKLERİNİN TANITILMASINA İLİŞKİN

Detaylı

YAZ KOŞULLARINDA ETLİK PİLİÇLERDE GECE-GÜNDÜZ YEMLEMESİ VE AYDINLATMANIN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

YAZ KOŞULLARINDA ETLİK PİLİÇLERDE GECE-GÜNDÜZ YEMLEMESİ VE AYDINLATMANIN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI YAZ KOŞULLARINDA ETLİK PİLİÇLERDE GECE-GÜNDÜZ YEMLEMESİ VE AYDINLATMANIN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ MEHMET ÖCAL

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar kelimeler: Japon bıldırcını, ebeveyn yaşı, yumurta ağırlığı, kuluçka, yaşama gücü.

ARAŞTIRMA. Anahtar kelimeler: Japon bıldırcını, ebeveyn yaşı, yumurta ağırlığı, kuluçka, yaşama gücü. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2010: 24 (2): 93-97 http://www.fusabil.org Mehmet SARI 1 Muammer TİLKİ 1 Mustafa SAATCI 2 Serpil IŞIK 1 Kadir ÖNK 3 1 Kafkas Üniversitesi, Zootekni Hayvan Besleme Bölümü,

Detaylı

JAPON BILDIRCINLARININ (Coturnix coturnix japonica) ÖNEMLİ VERİM ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ BAZI PARAMETRELER*

JAPON BILDIRCINLARININ (Coturnix coturnix japonica) ÖNEMLİ VERİM ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ BAZI PARAMETRELER* JAPON BILDIRCINLARININ (Coturnix coturnix japonica) ÖNEMLİ VERİM ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ BAZI PARAMETRELER* Turgut KIRMIZIBAYRAK ** Ahmet ALTINEL *** Some Parametres About the Important Yield Characters

Detaylı

Prof. Dr. Aydın İPEK. Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı ÖĞRENİM DURUMU. GÖREVLER Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Prof. Dr. Aydın İPEK. Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı ÖĞRENİM DURUMU. GÖREVLER Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Prof. Dr. Aydın İPEK Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Telefon : 224 2941557 Faks : 224 4428152 E-posta : aipek@uludag.edu.tr Adres : U.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Görükle Kampusu, 16059 Bursa

Detaylı

DİŞİ DAMIZLIK BRONZ HİNDİLERDE CANLI AĞIRLIĞIN FARKLI DÖNEMLERDE YUMURTA VERİMİ, DÖLLÜLÜK VE KULUÇKA SONUÇLARINA ETKİSİ *

DİŞİ DAMIZLIK BRONZ HİNDİLERDE CANLI AĞIRLIĞIN FARKLI DÖNEMLERDE YUMURTA VERİMİ, DÖLLÜLÜK VE KULUÇKA SONUÇLARINA ETKİSİ * F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2005, 19(2), 93-97 DİŞİ DAMIZLIK BRONZ HİNDİLERDE CANLI AĞIRLIĞIN FARKLI DÖNEMLERDE YUMURTA VERİMİ, DÖLLÜLÜK VE KULUÇKA SONUÇLARINA ETKİSİ * Zeki ERİŞİR 1 Nihat YILDIZ 2 1 Fırat

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü b

Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü b SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2012-1) E.ADIYMAN, A.K.BAYHAN v.d. FULVİK ASİT TEMELİNE DAYALI ORGANİK BİR SIVININ BILDIRCINLARDA PERFORMANS, YUMURTA VERİMİ VE KULUÇKA SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ Elif ADIYAMAN

Detaylı

Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi*

Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi* Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2(2): 36-42, 2007 ISSN 1304-9984 Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi* Ali ÖZBEK 1 Veysel

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta verimi Kabuk kalitesi Civciv kalitesi Döllülük Çıkım oranı Karaciğer sağlığı Bağırsak sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA

Detaylı

Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Aydınlatma Programları ve Cinsiyetin Etkileri

Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Aydınlatma Programları ve Cinsiyetin Etkileri Hayvansal Üretim 49(1): 20-28, 2008 Araştırma Makalesi Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Programları ve Cinsiyetin Etkileri Ramazan Yetişir 1*, Mustafa Karakaya

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü ARAŞTIRMA 2007: 21 (1): 21-26 http://www.fusabil.org Saanen X Kıl Keçisi F1 ve G1 Melezlerinde Büyüme ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Araştırılması Ü. Gülcihan ŞİMŞEK Metin BAYRAKTAR Murad GÜRSES Fırat Üniversitesi

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı MEVZUAT 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Kuluçkahane ve Damızlık

Detaylı

Ticari Yumurtacılar 2. Basım

Ticari Yumurtacılar 2. Basım Ticari Yumurtacılar 2. Basım W-36 KAHVERENGİ Performance Performans Standartları Standards Manual Kitapçığı Genel Yetiştirme Önerileri Hy-Line hatlarının genetik potansiyeli ancak, doğru yetiştirme koşulları

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas ESERLER LİSTESİ Doktora Tez Çalışması Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas kalitesi ve GSH-Px aktivitesi üzerine etkisi Projelerde Yaptığı Görevler 1. Bıldırcınlarda galeopsis

Detaylı

TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ

TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ 1. GİRİŞ Beyaz et insan beslenmesinde besin değeri açısından tartışılmaz bir öneme ve yere sahiptir. Tavuk eti; uluslararası terminolojide Kanatlı Eti kavramı içinde değerlendirilmektedir.

Detaylı

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK Hayatın erken döneminde ebeveyn kaybı veya ihmali gibi

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar Süt sığırı işletmelerindeki en önemli sorunlarda birtanesi periparturient

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU.

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.13-17 Nurten BOZDEMİR 1 Murat ÇİMEN 1* Seyhan AKÇAN 1 Özet

Detaylı

YERLİ IRK MANDALARDA KESİM YAŞININ KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YERLİ IRK MANDALARDA KESİM YAŞININ KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30 (2), 79-86. 2004 J. Fac. Vet. Med. istanbul Univ. 30 (2), 79-86, 2004 YERLİ IRK MANDALARDA KESİM YAŞININ KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Filiz AKDAĞ* The effect

Detaylı

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 BİRİNCİ BÖLÜ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATAK-S YUMURTACI TAVUK HİBRİTİNİN ÇUKUROVA (ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ) KOŞULLARINDA PERFORMANSININ

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI TAVUKÇULUK ARAÞTIRMA ENSTÝTÜSÜ MÜDÜRLÜÐÜ www.arastirma.tarim.gov.tr/tavukculuk ankara.tavukculuk@gthb.gov.tr TAVUKÇULUK ARAÞTIRMA ENSTÝTÜSÜ MÜDÜRLÜÐÜ TÝCARÝ KAHVERENGÝ

Detaylı

Filiz AKDAĞ* The effect of slaughter age on slaughter and carcass characteristics in indigenous water. buffaloes

Filiz AKDAĞ* The effect of slaughter age on slaughter and carcass characteristics in indigenous water. buffaloes YERLİ IRK MANDALARDA KESİM YAŞININ KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Filiz AKDAĞ* The effect of slaughter age on slaughter and carcass characteristics in indigenous water buffaloes Summary: This

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Halim İbrahim ERBAŞ Nadir BAŞÇINAR Mehmet KOCABAŞ Şebnem ATASARAL

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI KAYA KEKLİKLERİNDE (ALECTORİS GRAECA) FARKLI BARINDIRMA ŞEKLİNİN YUMURTA VERİMİ, KULUÇKA ÖZELLİKLİKLERİ ve YUMURTA KALİTESİ ÜZERİNE

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Dünya da genelde hayvansal üretim ticari işletmeler tarafından yapılmaktadır. Dünyadaki hayvansal gıda eksikliliğini gidermek, daha ekonomik ürün elde etmek

Detaylı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (20-25 Temmuz 2013 Madagaskar Ziyareti) Serdar KAMANLI Ankara-2013 1 Sunu Akışı Madagaskar Madagaskarda yaptığımız

Detaylı

Ticari Yumurtacılar 3. Basım

Ticari Yumurtacılar 3. Basım Ticari Yumurtacılar 3. Basım W-36 Performans Standartları Kitapçığı Genel Yetiştirme Önerileri Hy-Line hatlarının genetik potansiyeli ancak, doğru yetiştirme koşulları sağlandığında ortaya çıkabilir. Hy-Line

Detaylı

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Olasılığa ilişkin olayların çoğunluğunda, deneme sonuçlarının bir veya birkaç yönden incelenmesi

Detaylı

TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ

TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 28 (1), 64-73, 1997 TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ Muhlis MACİT, Mevlüt KARAOĞLU, Mustafa YAPRAK, Sinan KOPUZLU

Detaylı

Van İlinde Yumurta Tavukçuluğu Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi

Van İlinde Yumurta Tavukçuluğu Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(2):57-66 Geliş Tarihi : 22.05.2001 Van İlinde Yumurta Tavukçuluğu Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi Ahmet

Detaylı

www.kanatlibilgi.com

www.kanatlibilgi.com www.kanatlibilgi.com TAVUK EMBRİYOSUNUN GÜNLÜK GELİŞİM SAFHALARI Kaynak: Dr Stephan WARIN, DVM, Avian Business Unit. CEVA Santé Animale, La Ballastiere, BP 126, 33501 Libourne Cedex, France Çeviren: Barbaros

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : 12 : musakaraalp@gumushane.edu.tr MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTELER. Mezuniyet Tarihi. : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

ÖZGEÇMĠġ. : 12 : musakaraalp@gumushane.edu.tr MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTELER. Mezuniyet Tarihi. : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Adı Soyadı : Musa KARAALP Doğum Yılı-Yeri : 1967- KAYSERİ Ünvanı/Yabancı Dili : Yrd. Doç. İngilizce ÖZGEÇMĠġ Dahili No E-Posta/Web Adresi : 12 : musakaraalp@gumushane.edu.tr Lisans Okulu MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTELER

Detaylı

Civciv Kalitesini Etkileyen Etmenler ve Değerlendirme Yöntemleri

Civciv Kalitesini Etkileyen Etmenler ve Değerlendirme Yöntemleri Hayvansal Üretim 53(1): 38-43, 2012 Derleme Civciv Kalitesini Etkileyen Etmenler ve Değerlendirme Yöntemleri Çiğdem Şeremet Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Bornova/İzmir e-posta: cigdem.seremet@ege.edu.tr

Detaylı

Performans ve Besin Değerleri. broyler. cobb-vantress.com

Performans ve Besin Değerleri. broyler. cobb-vantress.com Broyler Performans ve Besin Değerleri broyler cobb-vantress.com Giriş Bu kitapçık, Cobb5 broylerleri için saha performansları ve karkas randıman hedeflerini ve bunlara ulaşmayı sağlayacak besleme önerilerini

Detaylı

Çizelge 1. 1997 yılında patlıcan ve 1999 yılında domates serasına ait bilgiler.

Çizelge 1. 1997 yılında patlıcan ve 1999 yılında domates serasına ait bilgiler. ÖRTÜALTI SEBZE YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐNDE ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMINDA ĐLAÇLAMA HACMĐNĐN DÜŞÜRÜLMESĐ AMACIYLA AKSU U.L.V. CĐHAZLARI ÜZERĐNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR Seralarda ilaçlama hacminin düşürülmesiyle ilgili

Detaylı

Kanatlı Kesimi Prof. Dr. Ali AYDIN

Kanatlı Kesimi Prof. Dr. Ali AYDIN Kanatlı Kesimi Prof. Dr. Ali AYDIN Kesim Aşamaları Kesimhaneye Taşıma Askılara Asma Bayıltma Kanatma Tüylerin Islatılması Tüylerin Yolunması İç organların Çıkarılması Duşlama Soğutma, Paketleme, Muhafaza,

Detaylı

Soru 5) Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar hayvanı barınaklarında düşük nem seviyesinden kaynaklanan bir durum değildir?

Soru 5) Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar hayvanı barınaklarında düşük nem seviyesinden kaynaklanan bir durum değildir? Soru 1) Aşağıdaki İfadelerden hangisi laboratuvar hayvanı barınakları için doğru değildir? a) Hayvanları dış etkenlerden korur b) Hayvanların doğal davranışlarını sergileyebilmelerine izin verir c) Hayvanlar

Detaylı

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim KONU İLGİ Düvelerin beslenmesi Sütten kesimden tohumlamaya kadar olan dönemde besleme ve yönetimsel pratikler TERCÜME VE DERLEME

Detaylı

Kanatlı. Broilerlerde Kesimden Bir Hafta Önce Selko ph Uygulaması

Kanatlı. Broilerlerde Kesimden Bir Hafta Önce Selko ph Uygulaması Broilerlerde Kesimden Bir Hafta Önce Selko ph Uygulaması KONU İLGİ TERCÜME Broilerlerde Kesimden Bir Hafta Önce Selko ph Uygulaması Broilerlerin kesim öncesi döneminde, Selko Ph, bağırsaklardaki mikrobiyal

Detaylı

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3 1 Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

Broylerlerde Yaz Mevsiminde Erken Dönem Sıcak ve Yem Çekme Uygulamasının Vücut Sıcaklığı ve Bazı Performans Parametreleri Üzerine Etkileri

Broylerlerde Yaz Mevsiminde Erken Dönem Sıcak ve Yem Çekme Uygulamasının Vücut Sıcaklığı ve Bazı Performans Parametreleri Üzerine Etkileri Erciyes Üniv Vet Fak Derg 4(1) 5-10, 2007 J Fac Vet Med Univ Erciyes 4(1) 5-10, 2007 M.K. TÜRKYILMAZ, Araştırma E. Makalesi FİDAN Research Article Broylerlerde Yaz Mevsiminde Erken Dönem Sıcak ve Yem Çekme

Detaylı

Kanatlı. Üçüncü Jenerasyon Bütiratlar

Kanatlı. Üçüncü Jenerasyon Bütiratlar Kanatlı Üçüncü Jenerasyon Bütiratlar KONU İLGİ Bütiratların yeni bir formunun broyler sürülerindeki etkinliği TERCÜME VE DERLEME Üçüncü Jenerasyon Bütiratlar Kanatlı Özel Ürünler Teknik & Satış Müdürü

Detaylı

Civciv Kalitesi Değerlendirme Yöntemleri ve Civciv Kalitesinin İyileştirilmesi Konusundaki Son Yaklaşımlar

Civciv Kalitesi Değerlendirme Yöntemleri ve Civciv Kalitesinin İyileştirilmesi Konusundaki Son Yaklaşımlar Tavukçuluk Araştırma Dergisi 11 (1): 40-44, 2014 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Civciv Kalitesi Değerlendirme Yöntemleri

Detaylı

Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Hayvansal Üretim 42 (2): 53-62 (2001) Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Yusuf Çelik 1 Turgay Şengül 2 1 Harran Üniversitesi

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI

MANİSA TİCARET BORSASI MANİSA TİCARET BORSASI KANATLI SEKTÖR RAPORU 2015 EĞİTİM ARAŞTIRMA BİRİMİ TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nca Geliştirilen Yerli Hibritler (ATAK

Detaylı

Kırmızı Tavuk Biti (Dermanyssus gallinea, Tavuk Akarı)

Kırmızı Tavuk Biti (Dermanyssus gallinea, Tavuk Akarı) Kırmızı Tavuk Biti (Dermanyssus gallinea, Tavuk Akarı) - İnfeksiyöz Hastalıkların Bulaşma ve Yayılmasında Potansiyel Tehlike - Kırmızı tavuk biti ( Dermanyssus gallinae ) evcil kümes hayvanlarında özellikle

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

Esra ÖZER Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim dalı Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ 2011 Her hakkı saklıdır

Esra ÖZER Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim dalı Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ 2011 Her hakkı saklıdır KARAYAKA KUZULARINDA KESİM ÖNCESİ VE KESİM SONRASI ÖLÇÜLENDİRİLEN GÖZ KASI ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Esra ÖZER Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim dalı Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ 2011 Her hakkı saklıdır

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY*

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY* ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Hakkari İlinde Yetiştirilen Yerli Kıl Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Seviyelerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının

Detaylı

Nobilis Salenvac T. Salmonella ile mücadelede öldürücü yumruk

Nobilis Salenvac T. Salmonella ile mücadelede öldürücü yumruk Nobilis Salenvac T ile mücadelede öldürücü yumruk Yağ içermeyen adjuvant minimum aşı reaksiyonu, aluminyum hidroksit jel içerir. Yağ içermeyen bu adjuvant güçlü bir bağışıklık cevabını uyarır ve aşı reaksiyonlarını

Detaylı

Ziraat Fakültesi/2008

Ziraat Fakültesi/2008 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Dr. Cengizhan MIZRAK Daire Başkanı Telefon 3435673 E-mail Doğum Tarihi - Yeri cmizrak@tagem.gov.tr Keskin-1969 Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Yüksek

Detaylı

Etlik Piliç Karma Yemlerine Farklı Düzeylerde İlave Edilen Düşük Ham Protein ve Yüksek Ham Kül İçerikli Et-Kemik Ununun Performans Üzerine Etkisi

Etlik Piliç Karma Yemlerine Farklı Düzeylerde İlave Edilen Düşük Ham Protein ve Yüksek Ham Kül İçerikli Et-Kemik Ununun Performans Üzerine Etkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):111-118 ISSN 1018-8851 Etlik Piliç Karma Yemlerine Farklı Düzeylerde İlave Edilen Düşük Ham Protein ve Yüksek Ham Kül İçerikli Et-Kemik Ununun Performans Üzerine

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENSTĠTÜ KURUL KARARLARI. Toplantı Tarihi: 12 Haziran 2013 Toplantı Sayısı : 2012-2013/2 Karar Sayısı: 1

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENSTĠTÜ KURUL KARARLARI. Toplantı Tarihi: 12 Haziran 2013 Toplantı Sayısı : 2012-2013/2 Karar Sayısı: 1 Toplantı Tarihi: 12 Haziran 2013 Toplantı Sayısı : 2012-2013/2 Karar Sayısı: 1 Enstitümüz doktora programı öğrencilerine, yönelik Bilimsel Araştırma ve Metodolojisi entegre dersinin araştırma görevlisi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE KÜMES ISI POMPALARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE KÜMES ISI POMPALARI YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE M A KÜMES ISI POMPALARI ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş. İsmindeki (Can-inovate) inovasyon ruhu ile hareket eden şirketimiz, 1965 yılından beri elektronik, IT, haberleşme, enerji, inşaat,

Detaylı

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU BROYLERLERİN PERFORMANSI ÜZERİNE SEÇMELİ YEMLEMENİN ETKİSİ

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU BROYLERLERİN PERFORMANSI ÜZERİNE SEÇMELİ YEMLEMENİN ETKİSİ T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU BROYLERLERİN PERFORMANSI ÜZERİNE SEÇMELİ YEMLEMENİN ETKİSİ Prof. Dr. M. Rifat OKUYAN Proje numarası: 2001-07-11-038 Başlama Tarihi: 29/01/2001

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

Aşılama Denetimi Prensipleri. Dr. Bart van Leerdam Çeviri: Polimed İlaç Teknik Servis Vet. Hek.. Demir Özdemir

Aşılama Denetimi Prensipleri. Dr. Bart van Leerdam Çeviri: Polimed İlaç Teknik Servis Vet. Hek.. Demir Özdemir Aşılama Denetimi Prensipleri Dr. Bart van Leerdam Çeviri: Polimed İlaç Teknik Servis Vet. Hek.. Demir Özdemir Aşağıdaki başlıklar ile aşılama başarısının değerlendirilmesi : Epruvasyon denemesi Aşı reaksiyonunun

Detaylı

Kınalı Kekliklerin (Alectoris chukar) Canlı Ağırlığına Ait Genetik ve Fenotipik Parametrelerin Şansa Bağlı Regresyon Modeli Kullanarak Tahmini

Kınalı Kekliklerin (Alectoris chukar) Canlı Ağırlığına Ait Genetik ve Fenotipik Parametrelerin Şansa Bağlı Regresyon Modeli Kullanarak Tahmini Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9 (1):127-131, 2014 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi A.N. ÖZSOY Kınalı Kekliklerin (Alectoris chukar) Canlı Ağırlığına Ait Genetik ve Fenotipik

Detaylı

Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları*

Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* O. Karadağ 1 E. Köycü 2 1 Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Bandıma, Balıkesir 2 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni

Detaylı

A. SCI-EXPANDED KAPSAMINDA TARANAN DERGİLERDEKİ MAKALELER

A. SCI-EXPANDED KAPSAMINDA TARANAN DERGİLERDEKİ MAKALELER A. SCI-EXPANDED KAPSAMINDA TARANAN DERGİLERDEKİ MAKALELER 1. Sarica, M., Onder, H., Yamak, U.S., 2012. Determining the most effective variables for egg quality traits of five hen genotypes. Int. J. Agric.

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları.. VALİLİĞİNE (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) Yem kontrolleri ile ilgili olarak İl Müdürlükleri arasında uygulamada birliğin

Detaylı

Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma

Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma a Ersin

Detaylı

KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI

KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI Prof. Dr. HĠKMET GÜNAL Dr. Nurullah ACĠR Ziraat Mühendisi Emre MATUR Ziraat Mühendisi Ahmetcan KILINÇ TOPRAK ÖZELLIKLERININ DEĞIŞKENLIĞI

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

Kanatlı. Kanatlı Rasyonlarında ATK Kullanım Miktarının Arttırılması

Kanatlı. Kanatlı Rasyonlarında ATK Kullanım Miktarının Arttırılması Kanatlı Rasyonlarında ATK Kullanım Miktarının Arttırılması KONU İLGİ Kanatlı Rasyonlarında ATK miktarının artırılması mümkün müdür? Soyanın kısıtlı kullanımından dolayı ATK bir alternatif olabilir mi?

Detaylı