Mustafa DUMAN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim dalı Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2010 Her hakkı saklıdır

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mustafa DUMAN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim dalı Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2010 Her hakkı saklıdır"

Transkript

1 ETÇİ EBEVEYNLERİN YUMURTA KABUK RENGİ ve YUMURTA AĞIRLIĞININ KULUÇKA SONUÇLARINA, CİVCİV PERFORMANSINAVE BAZI STRES İNDİKATÖRLERİNE ETKİSİ Mustafa DUMAN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim dalı Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2010 Her hakkı saklıdır

2 T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ETÇİ EBEVEYNLERİN YUMURTA KABUK RENGİ ve YUMURTA AĞIRLIĞININ KULUÇKA SONUÇLARINA, CİVCİV PERFORMANSINA VE BAZI STRES İNDİKATÖRLERİNE ETKİSİ Mustafa DUMAN TOKAT 2010 *Her hakkı saklıdır

3

4 TEZ BEYANI Tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, tezin içerdiği yenilik ve sonuçların başka bir yerden alınmadığını, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. Mustafa DUMAN

5 ÖZET Yüksek Lisans Tezi ETÇİ EBEVEYNLERİN YUMURTA KABUK RENGİ ve YUMURTA AĞIRLIĞININ KULUÇKA SONUÇLARINA, CİVCİV PERFORMANSINA VE BAZI STRES İNDİKATÖRLERİNE ETKİSİ Mustafa DUMAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilimdalı Danışmanı : Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU Bu çalışma 32 haftalık Broyler Ross 308 etçi ebeveynlerin yumurta kabuk rengi ve yumurta ağırlığının kuluçka sonuçlarına, civciv performansına ve bazı stres indikatörlerine etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Deneme 3 yumurta ağırlığı (55,0-60,0 g; 60,1-65,0 g ve 65,1-70,0 g) ve 3 yumurta kabuk rengine (E<80,00; E: 80,00-83,50 ve E>83,50) göre yumurtalar seçilmiştir. Denemenin hayvan materyalini her grupta 120 adet, toplam olarak 1080 adet yumurtanın kuluçkaya konulmasından alınan etlik civcivler oluşturmuştur. Kuluçka işleminden sonra üç kabuk rengi ve üç yumurta ağırlık grubu üç tekerrürlü olarak deneme kurulmuştur. Her tekerrürde 25 kanatlı olacak şekilde toplam 675 etlik Ross 308 civcivi yetiştirmeye alınmıştır. Kuluçkalık yumurta ağırlığı; kuluçkalık yumurta kabuk kalınlığını (P<0,05), kan trigliserit düzeyini (P<0,05), kuluçkada 18. gün gram yumurta ağırlık kayıplarını (P<0,01), çıkış gücünü ve kuluçka randımanını (P<0,01), 0. ve 7. gün civciv canlı ağırlıklarını(p<0,01), sıcak karkas randımanını ve soğuk karkas randımanını (P<0,01) önemli derecede etkilemiştir. Kuluçkalık yumurta kabuk rengi; döllülük oranını (P<0,05), çıkış gücünü (P<0,05), kuluçka randımanını (P<0,05), 14. ve 21. gün civciv canlı ağırlıklarını (P<0,05), kuluçkalık yumurta kabuk kalınlığını (P<0,01), 7. ve 35.gün civciv canlı ağırlıklarını (P<0,01) ve kan trigliserit düzeyini (P<0,01) önemli derecede etkilemiştir. Sonuç olarak; araştırmada ele alınan özellikler bakımından koyu kabuk rengine sahip yumurtaların ve orta ağırlıktaki yumurtaların daha iyi sonuçlar verdiği söylenebilir. 2010, 69 sayfa Anahtar kelimeler: Etlik piliç, Yumurta kabuk rengi, Yumurta ağırlığı, Kuluçka sonuçları, Civciv performansı, Kan parametreleri i

6 ABSTRACT Master Thesis EFFECT OF EGG SHELL COLOUR AND EGG WEIGHT OF BROILER PARENT STOCKS ON HATCHING RESULTS, CHICK PERFORMANCE AND SOME STRES INDICATORS Mustafa Duman Gaziosmanpaşa University Graduate School of Applied Science Department of Animal Science Supervisor: Assc. Prof. Ahmet ŞEKEROĞLU The present study was conducted to investigate the effect of egg shell colour and egg weight of broiler parent stocks on hatching results, chick performance and some stress indicators. In the experiment, eggs were grouped into 3 egg weight class ( ,0 g; g and g) and 3 egg shell colour class (E<80.00; E: and E>83.50). Animal material for experiment was broilers which were obtained from 1080 eggs, 120 eggs for each group. After incubation process, experiment was established using three egg shell colours and three egg weights with three replicates. Each replicate had 25 animal. A total of 675 Ross 308 broilers were taken into rearing period. Hatching egg weight was significantly affected egg shell thickness (P<0.05), blood trigliserit value (P<0.05), 18 th incubation day egg weight losses (P<0.01), hatchability of fertile eggs (P<0.01), hatchability (P<0.01), 0 th and 7 th days chick live weight (P<0.01), fresh carcass yields and cooled carcass yields (P<0.01). Hatching egg shell colour was significantly effected that: fertility (P<0.05), hatchability of fertile eggs (P<0,05), hatchability (P<0.05), 14 th and 21 st days chick live weight (P<0.05) egg shell thickness (P<0.01), 7 th and 35 th days chick live weight (P<0.01), blood trigliserit value (P<0.01). In conclusion; it can be mentioned that the dark shell colour eggs and medium weight eggs gave better results in term of studied factors in the experiment. 2010, 69 pages Key Words: Broiler, Egg shell Colour, Egg weight, hatching results, Chick performance, Blood parameters ii

7 ÖNSÖZ Bu çalışmanın planlanmasından sonuçlandırılmasına kadar her aşamasında bana yardım eden ve yol gösteren danışmanım Sayın Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU na sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım. Tez çalışmam sırasında her türlü katkılarından dolayı bölüm başkanı Sayın Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ a, bölümümüzün tüm değerli elemanlarına, tezin yürütülmesi sırasında maddi katkı sağlayan GOÜ Bilimsel Araştırmalar Projeleri Komisyonu Başkanlığına, denemenin yürütülmesi ve materyal yumurtaların sağlanmasına olanak sağladıkları için FATPİLİÇ A.Ş. ye, kuluçkahane sorumlusu Sayın Vet. Hek. Aykut KUZLAK a, laboratuar analizlerinde yardımını esirgemeyen Sayın Doç. Dr. M. Şükrü GÜLAY a, Sayın Eren BAYRAKTAR, Merve DİKTAŞ ve tüm son sınıf öğrencilerine, deneme süresince manevi desteklerini esirgemeyen Esra ÖZER e ve çalışmalarım sırasında desteklerini esirgemeyen aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Mustafa DUMAN 07/2010 iii

8 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET i ABSTRACT.ii ÖNSÖZ iii İÇİNDEKİLER...iv ŞEKİLLER DİZİNİ v ÇİZELGELERDİZİNİ vii 1. GİRİŞ 1 2. LİTERATÜR ÖZETLERİ Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Kuluçka Özelliklerine Etkisi Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Civciv Performansına Etkisi Yumurta Kabuk Renginin Bazı Özellikler Üzerine Etkisi MATERYAL ve METOT Materyal Hayvan Materyali Yem materyali Metot Deneme Gruplarının Oluşturulması Kuluçka işlemi Kuluçka sonuçlarının belirlenmesi Denemenin kurulması ve yetiştirme periyodu Kesim ve Karkas ölçümleri İstatistiki Analizler BULGULAR Kuluçka sonuçları Yumurta ağırlık kaybı Yumurta kabuk kalınlığı Kuluçka embriyo ölümleri Döllülük oranı Çıkış Gücü Kuluçka Randımanı Performans Özellikleri Gelişme Özellikleri Başlangıç canlı ağırlıkları gün civciv canlı ağırlıkları gün civciv canlı ağırlıkları gün piliç canlı ağırlıkları gün piliç canlı ağırlıkları gün piliç canlı ağırlıkları gün piliç (Kesim yaşı) canlı ağırlıkları Yaşama Gücü Yem Değerlendirme Oranları gün yem değerlendirme oranları gün yem değerlendirme oranları 42 iv

9 gün yem değerlendirme oranları Karkas özellikleri ve karkas parça ağırlıkları Sıcak karkas randımanı Soğuk karkas randımanı Göğüs eti ağırlığı But eti ağırlığı Kanat ağırlığı Sırt ağırlığı Boyun ağırlığı Göğüs eti renk (E) değeri Göğüs eti ph değeri İç organ Ağırlıkları Karaciğer ağırlığı Kalp ağırlığı Dalak ağırlığı Abdominal yağ ağırlığı Kan parametreleri Kan glikoz düzeyi Kan Total kolesterol düzeyi Kan trigliserit düzeyi TARTIŞMA VE SONUÇ..60 KAYNAKLAR...65 ÖZGEÇMİŞ.. 69 v

10 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil Sayfa Şekil Farklı kabuk rengine sahip yumurtaların üzerinde bulunan S. Aureus bakterisinin aydınlık ve karanlıktaki yaşama güçleri...15 Şekil g grubu yumurtalardan koyu, orta ve açık renkli gruplarının kuluçka işlemi öncesi görünümü vi

11 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge Sayfa Çizelge Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) yumurta ağırlık gruplarına göre civciv çıkış ağırlığı değerleri (Yıldırım ve Yetişir, 1998) 4 Çizelge New Hampshire ve Rhode Island Red tavuklarında yumurta ağırlığının kuluçka randımanı ve 0. gün civciv ağırlıklarına etkisi (Witt ve Schwalbach, 2004).5 Çizelge Japon bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) kuluçkalık yumurta ağırlığının kuluçka özelliklerine etkisi (%) (Toplu ve ark., 2007)...6 Çizelge Kaya kekliklerinde (A. graece) yumurta ağırlığının kuluçka özellikleri üzerine etkisi (%) (Çağlayan ve ark., 2009)... 7 Çizelge Kaya kekliklerinde (A. graece) yumurta ağırlığının, çıkım ağırlığı ve yumurta ağırlık kaybı üzerine etkisi (Çağlayan ve ark., 2009)...8 Çizelge Bıldırcınlarda kuluçkalık yumurta ağırlığının 42. gün canlı ağırlığa, yemden yararlanma oranına ve ölüm oranlarına etkisi (Petek ve ark., 2003)...9 Çizelge New Hampshire ve Rhode Island Red tavuklarında kuluçkalık yumurta ağırlığının 46. gün canlı ağırlık, günlük canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma üzerine etkisi (Witt ve Schwalbach, 2004)...10 Çizelge Japon bıldırcınlarında kuluçkalık yumurta ağırlığının (g) kuluçka sonrası 0-6 hafta yem tüketimleri ve yaşama gücüne olan etkisi (Nazlıgül ve ark., 2005)...10 Çizelge Japon bıldırcınlarında kuluçkalık yumurta ağırlığının (g), Haftalık ortalama canlı ağırlık değerleri (g) üzerine etkisi (Nazlıgül ve ark., 2005)...11 Çizelge Yumurta kabuk renginin yumurta kabuk kalınlığına ve yumurtanın içinden geçen ışığın dalga boyuna etkisi (Shafey ve ark., 2004) 12 Çizelge Yumurta kabuk renginin yumurta ağırlığı, yumurta kabuk ağırlığı ve yumurta kabuk kalınlığına etkisi (Shafey ve ark., 2005) 13 Çizelge Yumurta kabuk renginin; yumurta ağırlığı (g), yumurta ağırlık kaybı (%), embriyo ağırlığı (g), embriyo ağırlığı (%) ve günlük embriyo ağırlık kazancı (mg/gün) üzerine etkisi (Shafey ve ark., 2005) Çizelge Yumurta kabuk renginin; döllülük oranı (%), kuluçka randımanı (%), erken embriyo ölümleri (%), geç embriyo ölümleri (%), kabuk altı, canlı civciv (%), kabuk altı, ölü civciv (%) ve civciv çıkım ağırlığı (g) üzerine etkisi (Shafey ve ark., 2005) 13 Çizelge Denemede kullanılan yemlerin kompozisyonları..17 Çizelge Kuluçka işlemine tabii tutulan yumurta sayıları ve grupları Çizelge Yumurta kabuk rengi ve yumurta ağırlığına göre denemeye alınan yumurtaların ortalama yumurta kabuk renkleri...18 Çizelge Yumurta kabuk rengi ve yumurta ağırlığına göre denemeye alınan yumurtaların ortalama ağırlığı.19 Çizelge Kuluçka işleminin 18. gündeki yumurta ağırlık kayıpları (g) 24 Çizelge Kuluçka işleminin 18. gündeki yumurta ağırlık kayıpları (%)..25 Çizelge Kuluçkalık yumurtaların ortalama kabuk kalınlıkları (mm).26 Çizelge Kuluçka işlemi sırasında oluşan erken dönem (1-6 gün) vii

12 Embriyonik ölümler.27 Çizelge Kuluçka işlemi sırasında oluşan orta dönem (7-17 gün) embriyonik ölümler..28 Çizelge Kuluçka işlemi sırasında oluşan geç dönem (18-21 gün) embriyonik ölümler.28 Çizelge Kuluçka işlemi sırasında oluşan toplam (0-21 gün) embriyonik ölümler. 29 Çizelge Döllülük oranı (%). 30 Çizelge Çıkış Gücü (%)..31 Çizelge Kuluçka Randımanı (%).32 Çizelge gün civciv canlı ağırlıkları (g)...33 Çizelge gün civciv canlı ağırlıkları (g)...34 Çizelge gün canlı ağırlık (g)..35 Çizelge gün canlı ağırlık (g)..36 Çizelge gün canlı ağırlık (g).37 Çizelge gün canlı ağırlık (g).38 Çizelge gün (Kesim yaşı) canlı ağırlık (g)..39 Çizelge Yaşama gücü(%) 40 Çizelge gün yem değerlendirme oranı (gyem/gcaa) Çizelge gün yem değerlendirme oranı (gyem/gcaa)...42 Çizelge gün yem değerlendirme oranı (gyem/gcaa).43 Çizelge Sıcak karkas randıman (%).44 Çizelge Soğuk karkas randımanı (%)..45 Çizelge Göğüs eti ağırlığı (%).46 Çizelge But ağırlığı (%)...47 Çizelge Kanat ağırlığı (%)...48 Çizelge Sırt ağırlığı (%)...49 Çizelge Boyun ağırlığı (%).50 Çizelge Derili göğüs eti renk (E) değeri..51 Çizelge Göğüs eti ph değeri 52 Çizelge Karaciğer ağırlığı (%).53 Çizelge Kalp ağırlığı (%).54 Çizelge Dalak ağırlığı (%)...55 Çizelge Abdominal yağ ağırlığı (%) 56 Çizelge Kan glikoz düzeyi ((mg/dl)..57 Çizelge Kan kolesterol düzeyi ((mg/dl) 58 Çizelge Kan trigliserit düzeyi ((mg/dl)..59 viii

13 1 1. GİRİŞ Tavukçuluk sektörü Türkiye de 1960 lı yıllarda gelişmeye başladı. Tavukların jenerasyon aralığının kısa olması ve yedikleri yemleri hızlı ve etkili bir biçimde hayvansal ürüne dönüştürmeleri bu alandaki gelişmeleri hızlandırmıştır (Çelebi, 2003). Tavukçuluk işletmelerinin kuruluşundaki hızlı artışa paralel olarak damızlık/kuluçkahane işletmeleri de benzer bir değişim geçirmiştir (Erensayın, 1991). Bu gelişmelerin sonucunda üretimin ilk aşaması olan damızlık sürü oluşturulması ve kuluçkacılıkta etkili faktörlerin belirlenip geliştirilmesi önem kazanmıştır. Kuluçka sonuçlarına ve civciv performansı üzerine genetiksel ve çevresel faktörler etki etmektedir. Bu faktörler; yumurtaların depolanma süresi, genetik faktörler, yumurta iç ve dış kalite özellikleri, beslenme, damızlık hayvanların canlı ağırlığı, damızlık yaşı, mevsim, yetiştirme sistemi ve sağlık koşullarıdır (Sarıca ve ark., 2003; Roberts ve Nolan, 1997). Ayrıca yumurta kabuk rengi ve yumurta ağırlığı da yumurta kalite özellikleri arasında olup kuluçka sonuçları ve civciv performansı üzerine etkili olan faktörlerdendir (Shanawany, 1987). Bu faktörlerden yumurta ağırlığının kuluçka özelliklerine ve civcivin performansına etkisini araştıran bir çok çalışma yürütülmüştür (Proudfoot ve Hulan,1981; Testik ve Köfteci, 1989; Witt de ve Schwalbach, 2004; Abiola ve ark., 2008; Elibol ve Brake, 2008). Ancak damızlık tavuklarda ve ticari yumurtacılarda yumurta kabuk rengi kalıtsal bir özelliktir ve bu konuda fazla çalışma yürütülmemiştir. Ancak son yıllarda kabuk rengini veren pigmentlerin antioksidan özeliklerinden dolayı dikkate değer bir konu haline gelmiştir (Stocker ve ark., 1987; Kaur ve ark., 2003). Kanatlı hayvanlarda yumurta ağırlığı ile kuluçka sonuçları arasında da önemli ilişkiler bulunmaktadır. Yumurta ağırlığı çıkış gücü, kuluçka süresi, embriyonik ölümler, çıkış ağırlığı ve çıkış sonrası gelişmeyi doğrudan etkilemektedir (Altan, 1995). Bu nedenle çok ağır ve çok hafif yumurtalar kuluçkalık yumurta olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez (Özen, 1989). Kuluçkalık yumurta ağırlığının g ağırlık sınırları içerisinde olması istenir (Türkoğlu ve ark., 1997). Düşük yumurta ağırlığı çıkış

14 2 gücünün artmasına, yüksek yumurta ağırlığı ise çıkış gücünde düşüşlere neden olmaktadır. Ayrıca hafif yumurtalardan çıkan civcivlerin ağırlığı düşük olduğu için bu civcivlerde yaşama gücünün de düşük olduğu bilinmektedir. Buna ilaveten, civciv ağırlıkları ile hayvanların ileriki yaşlarındaki gelişme düzeyleri arasında pozitif korelâsyonlar bulunmaktadır. Kuluçkalık yumurtalar seçilirken yumurta ağırlığının dikkate alınmasıyla, gelecek jenerasyonlardaki bireylerin yumurta ağırlıkları da büyük oranda belirlenebilmektedir (Uluocak, 1991). Kuluçka sonuçlarını ve civciv performansını etkileyen bir diğer faktör ise yumurta kabuk rengidir. Yumurtanın üreme kanalında kaldığı süre zarfında yumurta kabuğu oluşmaya başladığı andan itibaren kabuk bezlerinin salgıladığı biliverdin, çinko şelat ve proprin pigmentleri kabuğun yapısına katılmaya başlar (Butcher ve Miles, 1995). Mavi kabuklu yumurtalarda biliverdin, Çinko şelat ve prototrombin, mavi-yeşil yumurtalarda ise sadece biliverdin ve Çinko şelat pigmenti bulunur. Ancak kahverengi yumurtalarda üç pigmentinde olmasına rağmen prototrombin miktarının daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Kennedy ve Vevers, 1973; Kennedy ve Vevers, 1976; Schwartz ve ark., 1980). Prototrombin pigmentinin yoğunluğuna göre yumurta rengi açık krem renginden koyu kahverengine kadar farklılık gösterir. Bilindiği gibi kahverengi yumurtalarda yumurta kabuk renginin açık veya koyu olması kuluçka sonuçları ile ilişkilidir. Aynı damızlık sürüden alınan yumurtalardan koyu renkli olanlar, açık renkli olanlara göre daha iyi kuluçka sonuçları vermektedir (Erensayın, 1991). Yumurta kabuk rengini oluşturan pigmentlerden biliverdinin antioksidan; proprin ve türevlerinin fotodinamik antibakteriyel ve prototrombinin yumurta kabuk kırılma direncini artırıcı etkileri vardır. Yumurta kabuğunda bulunan biliverdin miktarı annenin yumurta antioksidan kapasitesinin bir göstergesidir (Kaur ve ark., 2003; Ishikawa ve ark. 2010; Solomon, 1987). Ayrıca sağlıklı tavuklar koyu kabuk rengine sahip yumurta yumurtlar ve koyu yumurtaların yumurta sarısı antikor (IgY) seviyesi yüksektir. Yumurta rengi, yumurtadaki IgY seviyesini doğrudan etkilemektedir. Bu sayede koyu

15 3 kabuk renkli yumurtalardan çıkan civcivlerin kalitesi yüksek olmaktadır (Moreno ve ark., 2004). Son yıllarda damızlık hayvanlarda verim artışı ve kuluçkahane yönetiminde büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Damızlık tavuklarda yumurta ağırlığının kuluçka sonuçlarına ve performansa etkisi yeterince araştırılmıştır. Ancak günümüzde yumurta kabuk rengini veren pigmentlerin antioksidan özellikleri önem kazanmaya başlamıştır. Bu nedenle çalışmada yumurta ağırlığı ve yumurta kabuk rengi birlikte ele alınarak kuluçka sonuçlarına, etlik piliçlerin performansına ve stres faktörlerine etkileri araştırılmıştır.

16 4 2. LİTERATÜR ÖZETLERİ 2.1. Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Kuluçka Özelliklerine Etkisi Farklı kanatlı türlerinde yapılan çalışmalarda yumurta ağırlığının kuluçka özellikleri üzerine etkili olduğunu veya etkisinin olmadığını bildiren çalışmalar mevcuttur. Yıldırım ve Yetişir (1998) in Japon bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) yumurta ağırlığının civciv çıkış ağırlığına etkilerini araştırdıkları çalışmanın sonuçları Çizelge de verilmiştir Çizelge Japon bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) yumurta ağırlık gruplarına göre civciv çıkış ağırlığı değerleri (Yıldırım ve Yetişir, 1998). Yumurta Ağırlığı (g) N Civciv Çık. Ağr.(g) X±Sx 11,0-11, ,98±0,044 a 12,0-12, ,56±0,049 b 13,0-13, ,39±0,059 c P * *Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen değerler arasındaki farklılık istatistikî olarak önemlidir (P<0,01). Araştırmacılar yumurta ağırlığı arttıkça civciv çıkış ağırlığının da arttığını belirtmişlerdir. Bu çıkış ağırlığı artışının istatistikî farklılık oluşturduğunu saptamışlardır (P<0,01). Özcan ve ark. (2001), kuluçkalık yumurta ve çıkım ağırlıklarının Japon bıldırcınlarının büyüme performansı üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada; kuluçkalık yumurtalar ağırlıklarına göre A grubu (<10,00 g), B grubu (10,00-10,99 g), C grubu (11,00-11,99 g) ve D grubunun (>12,00 g) çıkım ağırlıkları sırasıyla 6,28 g, 7,10 g, 7,67 g ve 8,54 g olarak belirlemişlerdir. Yumurta ağırlığının civciv çıkım ağırlığı üzerine etkisinin önemli olduğunu belirtmişlerdir (P<0,05). Petek ve ark. (2003) bıldırcın yumurtalarında yaptıkları çalışmada küçük (<10.51 g), orta (10,51-11,50 g), büyük (11,51-12,50 g) ve jumbo (>12,51 g.) ağırlıktaki

17 5 yumurtaların kuluçka randımanı ve çıkış gücüne etkilerini araştırmışlardır. Yumurta ağırlıklarına göre çıkış gücünü sırasıyla %91,70; %95,30; %95,69 ve %96,56; kuluçka randımanını sırasıyla %79,43; %85,83; %86,16 ve %88.96 olarak tespit etmişlerdir. Araştırmacılar küçük (<10,51 g) yumurtaların çıkış gücü ve kuluçka randımanının orta (10,51-11,50 g), büyük (11,51-12,50 g) ve jumbo (>12,51 g) yumurtalara göre daha düşük olduğunu bildirmişlerdir (P < 0,05). Ancak orta (10,51-11,50 g), büyük (11,51-12,50 g) ve jumbo (>12,51 g) yumurtaların kuluçka randımanları ve çıkış güçleri arasındaki farklılığın istatistikî olarak önemsiz olduğunu bildirmişlerdir (p>0,05). Witt de ve Schwalbach (2004), New Hampshire ve Rhode Island Red tavuklarında kuluçkalık yumurta ağırlığının kuluçka sonuçlarına etkisini araştırmışlardır. Yumurtayı ağırlıklarına göre orta (43-50 g) ve büyük (51-60) g olarak belirlemişlerdir. Buna göre yapılan araştırmanın sonuçlarını Çizelge deki gibi saptamışlardır. Çizelge New Hampshire ve Rhode Island Red tavuklarında yumurta ağırlığının kuluçka randımanı ve 0. gün civciv ağırlıklarına etkisi (Witt de ve Schwalbach, 2004). New Hampshire Rhode Island Red Yumurta Büyük Orta Büyük Orta Ağırlığı Kuluçka 81,5 76,1 92,6 81,5 randımanı (%) 0. gün civciv ağırlığı (g) 42,0 a ± 0,4 34,6 b ± 0,3 40,9 a ± 0,3 33,8 b ± 0,4 P * * *Aynı satırda aynı ırk için farklı harflerle gösterilen değerler arasındaki fark önemlidir (P<0,05). Hassan ve ark. (2005), yaptıkları çalışmada deve kuşu yumurtalarında yumurta ağırlığının kuluçka randımanına etkilerini araştırmışlardır g, 1451 g g ve >1650 g yumurta ağırlıklarında kuluçka randımanlarını sırasıyla %27,3; %22,0 ve %26,8 olarak tespit etmişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre yumurta ağırlıklarının kuluçka randımanına etkisinin önemli olduğunu belirtmişlerdir (p 0.05). Nazlıgül ve ark. (2005), Japon bıldırcınlarıyla yaptıkları çalışmada (Coturnix Coturnix Japonica) kuluçkalık yumurta ağırlığının civciv çıkış ağırlığına etkisini araştırmışlardır.

18 6 Araştırmada hafif (<10 g), orta ağır (10-12 g) ve ağır (>12 g) şeklindeki üç farklı yumurta ağırlık grubundan civciv çıkış ağırlığını sırası ile 7,3 0,08 g, 8,3 0,03 g ve 9,3 0,06 g olarak saptamışlardır. Araştırmacılar yumurta ağırlığı arttıkça civciv çıkış ağırlığının da arttığını gözlemlemişler ve bu farklılığın istatistikî olarak önemli olduğunu belirtmişlerdir (P<0,001). Toplu ve ark. (2007), Japon bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) kuluçkalık yumurta ağırlığı ve depolama süresinin kuluçka özellikleri ve civciv çıkış ağırlığı üzerine etkileri hakkında yaptıkları çalışmada kuluçkalık yumurta ağırlığının, döllülük oranına, kuluçka randımanına, çıkış gücüne ve erken, orta ve geç dönem embriyo ölümleri üzerine etkisinin istatistikî olarak önemsiz olduğunu saptamışlardır (P> 0,05) (Çizelge 2.1.3). Çizelge Japon bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) kuluçkalık yumurta ağırlığının kuluçka özelliklerine etkisi (%) (Toplu ve ark. 2007). Yumurta Ağırlık grupları <11,5 g 11,5-12,5 g >12,5g P Döllülük Oranı 83,00 82,49 81,62 Kuluçka Randımanı 76,50 78,21 74,26 Çıkış Gücü 92,17 94,81 90,99 Erken Dönem Embriyo Ölümleri 2,41 0,94 4,50 Önemsiz Orta Dönem Embriyo Ölümleri 2,41 1,42 1,80 Geç Dönem Embriyo Ölümleri 3,01 2,83 2,70 Abiola ve ark. (2008) broylerlerde kuluçkalık yumurta ağırlığının, kuluçkada yumurta ağırlık kaybı ve kuluçka randımanı üzerine etkilerini araştırmışlardır. Yumurta ağırlık gruplarını küçük (41,09-50,97 g), orta (50,98-57,39 g) ve büyük (57,40-69,64 g) olarak belirlemişlerdir. 18. günde yapılan tartımlarda % ile en düşük ağırlık kaybı büyük (57,40-69,64 g) yumurtalardan, en yüksek ağırlık kaybı ise %11,57 ile orta (50,98-57,39 g) ağırlıktaki yumurtalarda tespit etmişlerdir. En yüksek kuluçka randımanı %96,67 ile orta (50,98-57,39 g) yumurtalardan, en düşük kuluçka randımanı ise %82,88 ile büyük (57,40-69,64 g) yumurtalarda tespit etmişlerdir.

19 7 Elibol ve Brake (2008), yaptıklar çalışmada yumurta ağırlıklarını hafif (~62,4 g), orta (~65,4 g) ve ağır (~68,9 g) olarak belirledikleri yumurta ağırlıklarının kuluçka randımanına etkisini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda sırasıyla kuluçka randımanlarını %86,34; %88,29 ve %89,44 olarak tespit etmişlerdir. Ağır ve orta yumurtaların kuluçka randımanları arasındaki farklılığın istatistikî olarak önemsiz olduğunu, hafif yumurtaların kuluçka randımanının orta ve ağır yumurtalara göre düşük olduğunu bildirmişlerdir ( P<0,05). Çağlayan ve ark. (2009), kaya kekliklerinde (A. graece) yumurta ağırlığının, çıkım ağırlığına, yumurta ağırlık kaybına ve kuluçka sonuçları üzerine etkilerini araştırdıkları çalışmada yumurta ağılığının kuluçka randımanına ve döllülük oranına etkisinin istatistikî olarak önemli olduğunu (P<0,05), fakat çıkış gücü ve embriyonik ölümlere etkisinin önemsiz olduğunu bildirmişlerdir (P>0,05). Ayrıca yumurta ağırlığının, yumurta ağırlık kaybı ve çıkım ağırlığına etkisinin istatistikî olarak önemli olduğunu belirtmişlerdir (P<0,01) (Çizelge ve Çizelge 2.1.5). Çizelge Kaya kekliklerinde (A. graece) yumurta ağırlığının kuluçka özellikleri üzerine etkisi (%) (Çağlayan ve ark. 2009). Ağırlık Kuluçka Döllük oranı Çıkış gücü (%) Embriyonik grupları (g) randımanı (%) (%) Ölümler (%) <18 38,46c 53,85d 71,43 28,57 18,00-18,99 62,03b 72,15cd 85,96 14,04 19,00-19,99 67,06b 80,59bc 83,21 16,79 20,00-20,99 67,86b 80,36bc 84,44 15,56 21,00-21,99 76,44a 86,67ab 88,21 11,79 22,00-22,99 79,78a 89,89a 88,75 11,25 23,00 55,88bc 70,59cd 79,17 20,83 Ortalama 69,30 81,11 85,44 14,56 P * * Önemsiz Önemsiz *: P<0,05. Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen değerler arasında fark önemlidir (P<0.05).

20 8 Çizelge Kaya kekliklerinde (A. graece) yumurta ağırlığının, çıkım ağırlığı ve yumurta ağırlık kaybı üzerine etkisi (Çağlayan ve ark. 2009). Ağırlık grupları (g) Yumurta Ağırlık kaybı (%) Çıkım Ağırlığı (g) <18 11,18e 11,47g 18,00-18,99 9,84e 12,43f 19,00-19,99 11,84e 13,12e 20,00-20,99 14,45d 13,98d 21,00-21,99 17,30c 14,51c 22,00-22,99 20,44b 15,07b 23,00 26,53a 15,94a Ortalama 15,48 13,81 P ** ** ** : Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen değerler arasında fark çok önemlidir (P<0,01). Dere ve ark. (2009), Japon bıldırcınları (Coturnix Coturnix Japonica) ile yaptıkları çalışmada <10 g, g, g, >12 g yumurta ağırlık gruplarında kuluçka randımanlarını sırasıyla % 65,67; 72,48; 73,68 ve 76,18; döllülük oranını sırasıyla % 73,28; 84,07; 83,15 ve 87,02 olarak tespit etmişlerdir. Bu sonuçlara göre yumurta ağırlığının döllülük oranına etkisinin istatistikî olarak önemli olduğunu bildirmişlerdir (P<0,05). En hafif yumurtaların döllülük oranının düşük fakat istatistikî farklılık oluşturmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca yumurta ağırlığı azaldıkça kuluçka randımanının da azalmakta olduğu ve bu farklılığın istatistikî olarak önemli olduğunu bildirilmiştir (P<0,05) Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Civciv Performansına Etkisi: Proudfoot ve Hulan (1981), yaptıkları çalışmada; erkek ve dişi broylerlerin 48. gündeki canlı ağırlıklarının yaklaşık olarak kuluçkalık yumurta ağırlığındaki her 1 g artış karşısında 12 g daha fazla olduğunu belirlemişlerdir. Tullett, (1987), yaptığı çalışmada kuluçkalık yumurta ağırlığının yaşama gücü ve yem değerlendirme oranına etkisinin olmadığını bildirmiştir.

21 9 Testik ve Köfteci (1989), etlik piliçlerde kuluçkalık yumurta ağırlığının civciv çıkış ağırlığına etkisinin olduğunu, ancak performansa herhangi bir etkisinin olmadığını bildirmişlerdir. Yıldırım ve Yetişir (1998), Japon bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) yumurta ağırlığının civciv çıkış ağırlığına etkilerini araştırmışlardır. Japon bıldırcınlarında 11,0-11,9 g, 12,0-12,9 g, ve 13,0-13,9 g ağırlığındaki yumurtalardan elde edilen bıldırcın civcivlerinin 6. hafta canlı ağırlıklarını sırasıyla 178,16; 182,92 ve 181,32 g olarak saptamışlardır. Sonuç olarak yumurta ağırlığının 6. hafta canlı ağırlık üzerine etkisinin önemsiz olduğunu belirtmişlerdir (P>0,05). Petek ve ark. (2003), bıldırcın yumurtalarında yaptıkları çalışmada yumurta ağırlıklarını küçük (<10,51 g), orta (10,51-11,50 g) büyük (11,51-12,50 g) ve jumbo (>12,51 g) olarak belirlemişler ve 42. gün canlı ağırlıkları, yemden yararlanma oranları ve ölüm oranları üzerine yumurta ağırlığının etkilerini araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlar Çizelge de verilmiştir. Çizelge Bıldırcınlarda kuluçkalık yumurta ağırlığının 42. gün canlı ağırlığa, yemden yararlanma oranına ve ölüm oranlarına etkisi (Petek ve ark., 2003). 42. gün canlı Yemden Yumurta ağırlıkları Ölüm oranları ağırlık yararlanma oranı Küçük (<10,51 g) 180,7±1,40 b 3,12 7,43 a Orta (10,51-11,50 g) 183,3±1,93 b 3,01 2,65 b Büyük (11,51-12,50 g) 191,3±1,57 a 2,86 3,95 b Jumbo (>12,51 g) 192,8±1,82 a 3,01 1,17 b P ** * * : P<0,05 ** : P<0,01. Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen değerler arasındaki farklılık istatistikî olarak önemlidir. Yumurta ağırlığı arttıkça 42. gün canlı ağırlığının da arttığını ve gruplar arasındaki farklılığın istatistikî olarak çok önemli olduğunu bildirmişlerdir (P<0,01). Ayrıca küçük yumurtalardan elde edilen civcivlerin ölüm oranı diğer gruplara göre çok yüksek olduğunu tespit etmişlerdir (P<0,05).

22 10 Witt de ve Schwalbach (2004), New Hampshire ve Rhode Island Red tavuklarında kuluçkalık yumurta ağırlığının 42. gün canlı ağırlık, günlük canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranı üzerine etkisini araştırmışlardır. Bu araştırmanın sonuçları Çizelge de verilmiştir. Çizelge New Hampshire ve Rhode Island Red tavuklarında kuluçkalık yumurta ağırlığının 46. gün canlı ağırlık, günlük canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma üzerine etkisi (Witt de ve Schwalbach, 2004). New Hampshire Rhode Island Red Yumurta Ağırlığı Büyük (51-60 g) Orta (43-50 g) Büyük (51-60 g) Orta (43-50 g) 42. gün CA (g) 703 a ± a ± a ± b ± 14 Günlük CAA (g/gün) 15,8 a ± 0,5 15,2 a ± 0,5 12,9 a ± 0,3 13,9 b ± 0,3 Yemden yararlanma oranı (gyem/gcaa) 2,45 2,31 2,48 2,34 *Aynı satırda aynı ırk için farklı harflerle gösterilen değerler arasındaki fark önemlidir (P<0,05). CA: Canlı Ağırlık, CAA: Canlı Ağırlık Artışı. Bu çalışmanın sonuçlarına göre araştırıcılar, kuluçkalık yumurta ağırlığının New Hampshire ırkında 42. gün canlı ağırlık, günlük canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranları üzerine etkisinin istatistikî olarak önemsiz olduğunu (P>0,05) belirtmişlerdir. Ancak Rhode Island Red ırkında kuluçkalık yumurta ağırlığının 42. gün canlı ağırlık ve günlük canlı ağırlık artışı üzerine etkisinin önemli (P<0,05), yemden yararlanma üzerine etkisinin önemsiz (P>0,05) olduğunu bildirmişlerdir. Nazlıgül ve ark. (2005), Japon bıldırcınlarında kuluçkalık yumurta ağırlığının kuluçka sonrası büyüme performansı ve yaşama gücüne olan etkisini ortaya koymak için yaptıkları çalışmada Çizelge ve Çizelge deki sonuçları bulmuşlardır. Çizelge Japon bıldırcınlarında kuluçkalık yumurta ağırlığının (g) kuluçka sonrası 0-6 hafta yem tüketimleri ve yaşama gücüne olan etkisi (Nazlıgül ve ark., 2005). Yumurta Ağırlık Grupları Hafif (<10 g) Orta Ağır (10-12 g) Ağır (>12 g) P 0-6. hafta yem. Tük. 701,36 641,37 685,56 Yaşama Gücü (%) 100,0 a 89,2 b 97,6 a * * Aynı satırda aynı farklı harflerle gösterilen değerler arasındaki fark önemlidir (P < 0,05).

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI 2.3.2. ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI : Yumurtlama Öncesi Tüy Dökümünün Yumurtacı Tavukların Performansına Etkisi : TUAM -Veteriner Fakültesi Birimi : Metin PETEK*, Faruk BALCI, Hasan BAŞPINAR Yayınlandığı Yer

Detaylı

Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Depolama Süresinin Kuluçka Özellikleri ve Civciv Çıkış Ağırlığı Üzerine Etkileri

Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Depolama Süresinin Kuluçka Özellikleri ve Civciv Çıkış Ağırlığı Üzerine Etkileri Erciyes Üniv Vet Fak Derg 4() -6, 7 J Fac Vet Med Univ Erciyes 4() -6, 7 H.D. ORAL TOPLU, E. DERELİ FİDAN, Araştırma A. NAZLIGÜL Makalesi Research Article Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Ağırlığı ve

Detaylı

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (2), 77-81 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (2), 77-81 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (2), 77-81 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Denizli Tavuklarında Kuluçkalık Yumurtaların Depolama Süresi ve Depolama Öncesi Isıtılmasının Yumurta

Detaylı

Eser Kemal GÜRCAN 1*, Özden ÇOBANOĞLU 2

Eser Kemal GÜRCAN 1*, Özden ÇOBANOĞLU 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2012, 22(2): 85-90 Geliş Tarihi(Received): 13.03.2012 Kabul Tarihi (Accepted): 21.05.2012 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Japon Bıldırcınlarında (Coturnix

Detaylı

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Kahverengi Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Kahverengi Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri çuluk Araştırma Dergisi 7 (1): 10-16, 2007 ISSN:1302-3209, www.turkishpoultryscience.com Ankara çuluk Araştırma İstasyonu Ankara çuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Kahverengi cı Ebeveyn ve Hibritlerin

Detaylı

Derleme (Review) Yumurta kalite özelliklerinin kuluçka sonuçlarına etkisi. İsmail DURMUŞ

Derleme (Review) Yumurta kalite özelliklerinin kuluçka sonuçlarına etkisi. İsmail DURMUŞ Akademik Ziraat Dergisi 3(2):95-99 (2014) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Derleme (Review) Yumurta kalite özelliklerinin kuluçka sonuçlarına etkisi İsmail DURMUŞ Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Farklı Kafes Tiplerinin Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Bazı Yumurta Kalitesi Özellikleri Üzerine Etkileri

Farklı Kafes Tiplerinin Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Bazı Yumurta Kalitesi Özellikleri Üzerine Etkileri coturnix japonica) Bazı Yumurta Kalitesi Özellikleri Ali Karabayır Kerim Kılınç Hasan Helvacıkara Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 17020, Çanakkale e-posta: alikarabayir@comu.edu.tr

Detaylı

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri Tavukçuluk Araştırma Dergisi 7 (1): 17-22, 2007 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde

Detaylı

Broiler Civcivlerin Karın Bölgesinde Görülen Tüylenme Bozukluğunun Performansa Etkisi

Broiler Civcivlerin Karın Bölgesinde Görülen Tüylenme Bozukluğunun Performansa Etkisi Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi Elektronik Versiyonu Yıl 2002 Cilt 02 Sayı 2 Sayfa 1-5 (orijinal dergide sayfa 3-6) www.mikrobiyoloji.org/pdf/703020201.pdf Broiler Civcivlerin Karın Bölgesinde

Detaylı

Tavuk Yetiştirme Tekniği

Tavuk Yetiştirme Tekniği Tavuk Yetiştirme Tekniği Etlik Piliç Yetiştiriciliği Kasaplık piliç; 6-8 hafta besiye dayalı olan en kısa süreli tavuk yetiştiriciliğidir. Derin yataklı yer tipi kümeslerde yapılır. Kafes yetiştirmesinde

Detaylı

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveynlerin Çeşitli Verim Özellikleri

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveynlerin Çeşitli Verim Özellikleri Tavukçuluk Araştırma Dergisi 9 (1): 5-10, 2010 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen

Detaylı

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ 21-22 Nisan 2015 / İZMİR YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ KANATLI HAYVAN BESLEMEDE DUT YAPRAĞI TOZU VE DUT YAPRAĞI SİLAJI TOZUNUN HAYVAN PERFORMANSI, SERUM PARAMETRELERİ, ET KALİTESİ VE YEM MALİYETİ ÜZERİNE

Detaylı

Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Kanatlı Hayvan Hastalıkları Kanatlı Hayvan Hastalıkları Kanatlı sektörü ile ilgili genel bilgiler 1930 Merkez Tavukçuluk Enstitüsü 1952 Saf ırkların ilk kez ithal edilmesi 1963 Damızlık (Parent stock) ithali 1970 Yatırımlarda artma

Detaylı

Japon Bıldırcınlarında (Coturnıx coturnıx japonıca) Kuluçkalık Yumurtaların Anaç Yaşı ve Depolama Süresinin Kuluçka Sonuçlarına Etkisi

Japon Bıldırcınlarında (Coturnıx coturnıx japonıca) Kuluçkalık Yumurtaların Anaç Yaşı ve Depolama Süresinin Kuluçka Sonuçlarına Etkisi 59 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 23 (2004), 1-2-3: 59-64 Japon Bıldırcınlarında (Coturnıx coturnıx japonıca) Kuluçkalık Yumurtaların Anaç Yaşı ve Depolama Süresinin Kuluçka Sonuçlarına Etkisi İbrahim

Detaylı

Broiler Damızlık Sürülerinde Kümesler Arasında Horoz Değişiminin Döllülük Oranı Üzerine Etkisi *

Broiler Damızlık Sürülerinde Kümesler Arasında Horoz Değişiminin Döllülük Oranı Üzerine Etkisi * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (3) 265-268 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Broiler Damızlık Sürülerinde Kümesler Arasında Horoz Değişiminin Döllülük Oranı Üzerine Etkisi * Mete GÜÇBİLMEZ 1 Okan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ FARKLI KULUÇKA UYGULAMALARININ ÇIKIŞ GÜCÜ VE BROİLER PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ FARKLI KULUÇKA UYGULAMALARININ ÇIKIŞ GÜCÜ VE BROİLER PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ FARKLI KULUÇKA UYGULAMALARININ ÇIKIŞ GÜCÜ VE BROİLER PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Nezih OKUR ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI ANKARA 2008 Her hakkı saklıdır

Detaylı

Profoks Cihazından Üretilen Gazın Yumurtacı ve Etçi Tavuk İşletmelerinde Kullanılmasının Etkileri

Profoks Cihazından Üretilen Gazın Yumurtacı ve Etçi Tavuk İşletmelerinde Kullanılmasının Etkileri Profoks Cihazından Üretilen Gazın Yumurtacı ve Etçi Tavuk İşletmelerinde Kullanılmasının Etkileri Uygulama 1. İşlerler Yumurta Üretim Tesisi, Burdur-Antalya karayolu 5.km Burdur. İşletmenin Özelliği: Yarı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULUÇKANIN İLK HAFTASINDA UYGULANAN NİSPİ NEM SEVİYELERİNİN ÇIKIŞ GÜCÜ VE ETLİK PİLİÇ PERFORMANSINA ETKİLERİ Reza EİSA BEİGLOU ZOOTEKNİ ANABİLİM

Detaylı

ZOOTEKNİ (VETERİNER) ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

ZOOTEKNİ (VETERİNER) ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ZOOTEKNİ (VETERİNER) ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI I. YARIYIL D. KODU DERİN ADI Z/ Teo. Uyg. Top. Kredi VZD 101 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 9 VZD 102 Tez Hazırlık Çalışması Z 0 1 1 0 1 eçmeli Dersler(eçmeli

Detaylı

Serpil AKÇAY 1 Ramazan YETİŞİR 2

Serpil AKÇAY 1 Ramazan YETİŞİR 2 Tavukçuluk Araştırma Dergisi 11 (2): 5-9, 2014 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Farklı ten Broyler Kuluçkalık Yumurtalarını,

Detaylı

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Hindilerin tavuklara göre daha dayanıklı, uzun ömürlü, karkas randımanı ve beslenme değerlerinin yüksek olması, yılbaşında tüketimi, etinin sucuk salam gibi ürünlerde dana

Detaylı

Japon Bıldırcınlarında Sürü Yaşı ve Kuluçkalık Yumurta Depolama Süresi: 2. Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkileri

Japon Bıldırcınlarında Sürü Yaşı ve Kuluçkalık Yumurta Depolama Süresi: 2. Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (1):32-41, 2012 ISS 1304-9984, Araştırma Makalesi Japon Bıldırcınlarında Sürü Yaşı ve Kuluçkalık Yumurta Depolama Süresi: 2. Kuluçka Sonuçları Üzerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 1. Dünya hayvan üretimi 2. Kanatlı eti üretimi 3. Yumurta üretimi 4. Kanatlı üretiminin geleceği 5. Dünya yem üretimi 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN

Detaylı

2.3. ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 2.3.1. HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

2.3. ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 2.3.1. HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2.3. ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 2.3.1. HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI : Saccharomyces cerevisiae Canlı Maya Kültürünün Süt Sığırlarında Süt Verimi ve Bileşenleri İle Bazı

Detaylı

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi KONU etkisi İLGİ Tamponlanmış organik asit kombinasyonunun broyler performansına Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık

Detaylı

Yerli ve Dış Kaynaklı Kahverengi Yumurtacı Hibritlerin Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması *

Yerli ve Dış Kaynaklı Kahverengi Yumurtacı Hibritlerin Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (2) 182-187 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Yerli ve Dış Kaynaklı Kahverengi Yumurtacı Hibritlerin Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması * Ahmet N. FATHEL

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hacı Murat KILIÇ BILDIRCINLARDA BÜYÜTME DÖNEMİ SINIRLI YEMLEME UYGULAMASININ YUMURTLAMA DÖNEMİ VERİM ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ ZOOTEKNİ ANABİLİM

Detaylı

KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama)

KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama) KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama) -Ders Notu- Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Adana ADANA-2008 ÖNSÖZ Hayvan beslemenin

Detaylı

Prof.Dr. MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ

Prof.Dr. MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ Prof.Dr. MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Eğitim Bilgileri 1989-1994 Lisans Ankara ÜniversitesiAnkara Veteriner Fakültesi 1995-1999 Doktora Ve Hayvan Besleme

Detaylı

Effects of Different Plumage Colors on The Egg Quality Characteristics in Japanese Quail

Effects of Different Plumage Colors on The Egg Quality Characteristics in Japanese Quail YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2014, 24(3): 248-256 Geliş Tarihi (Received): 11.06.2014 Kabul Tarihi (Accepted): 18.08.2014 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Japon Bıldırcınlarda Yumurta

Detaylı

Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlık, Erkek Dişi Oranı ve Anaç Yaşının Yumurta Ağırlığı ve Kuluçka Sonuçlarına Etkisi

Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlık, Erkek Dişi Oranı ve Anaç Yaşının Yumurta Ağırlığı ve Kuluçka Sonuçlarına Etkisi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(1): 13-22 Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlık, Erkek Dişi Oranı ve Anaç Yaşının Yumurta Ağırlığı ve Kuluçka Sonuçlarına Etkisi Aydın

Detaylı

Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri

Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 1-8 Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri Taşkın DEĞİRMENCİOĞLU * İbrahim

Detaylı

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1 YUMURTA TAVUKÇULUĞU Yumurta tavukçuluğu piliçlerde 20.haftadan sonra klavuz yumurta görülmesiyle başlar. Yumurta verimi 23. haftada

Detaylı

Doç.Dr. HAYRİYE DEĞER ORAL TOPLU

Doç.Dr. HAYRİYE DEĞER ORAL TOPLU Doç.Dr. HAYRİYE DEĞER ORAL TOPLU Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Eğitim Bilgileri 1992-1997 Lisans Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Pr. 2000-2005 Doktora İstanbul

Detaylı

Mehmet Kaplan, Ramazan Yetişir *

Mehmet Kaplan, Ramazan Yetişir * Hayvansal Üretim 52(2): 20-28, 2011 Araştırma Makalesi Embriyo Gelişiminin Kritik Dönemlerinde, Broyler Kuluçkalık Yumurtalarına Uygulanan UV (Ultraviyole) Işınlamanın Çıkış Gücü, Performans ve Karkas

Detaylı

Ebeveyn Sürüsü 2. Basım

Ebeveyn Sürüsü 2. Basım Ebeveyn Sürüsü 2. Basım W-36 KAHVERENGİ Performance Performans Standartları Standards Manual Kitapçığı Performans Özeti Dişilerde Yaşama Gücü, 1. 18. Haftalar % 94 Dişilerde Yaşama Gücü, 19. 75. Haftalar

Detaylı

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Hızlı Tüylenen damızlık cobb-vantress.com Giriş Cobb broiler sevk ve idare Kitapçığı, damızlık proramınızı oluşturmak için Cobb damızlık yönetim rehberi ve Cobb karma yem

Detaylı

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Yavaş Tüylenen damızlık cobb-vantress.com Giriş Cobb broiler sevk ve idare Kitapçığı, damızlık proramınızı oluşturmak için Cobb damızlık yönetim rehberi ve Cobb karma yem

Detaylı

KÖY, SERBEST VE KAFES SİSTEMLERİNDE ÜRETİLEN YUMURTALARIN KALİTE ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI SALİHA ARTAN

KÖY, SERBEST VE KAFES SİSTEMLERİNDE ÜRETİLEN YUMURTALARIN KALİTE ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI SALİHA ARTAN T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÖY, SERBEST VE KAFES SİSTEMLERİNDE ÜRETİLEN YUMURTALARIN KALİTE ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI SALİHA ARTAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ORDU 2015 I ÖZET

Detaylı

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2009: 23 (3): Ü. Gülcihan ŞİMŞEK Murad GÜRSES Nihat YILDIZ

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2009: 23 (3): Ü. Gülcihan ŞİMŞEK Murad GÜRSES Nihat YILDIZ ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2009: 23 (3): 147-151 http://www.fusabil.org Ü. Gülcihan ŞİMŞEK Murad GÜRSES Nihat YILDIZ Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE

Detaylı

Geliştirilmekte Olan Yerli Ticari Yumurtacı Hibritlerin Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Geliştirilmekte Olan Yerli Ticari Yumurtacı Hibritlerin Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Tavukçuluk Araştırma Dergisi 8 (1): 5-9, 2009 ISSN:1302-3209, www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Geliştirilmekte Olan Yerli Ticari Yumurtacı Hibritlerin Verim inin Belirlenmesi

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

Stabilize Rumen Ekstraktının Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) Büyüme Performansı Üzerine Etkisi

Stabilize Rumen Ekstraktının Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) Büyüme Performansı Üzerine Etkisi Hayvansal Üretim 42 (1): 1-7 (2001) Stabilize Rumen Ekstraktının Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) Büyüme Performansı Üzerine Etkisi Güray ERENER 1 Nuh OCAK 1 Aslı ÖZDAŞ 2 1 Ondokuz Mayıs

Detaylı

Hayvan Islahı ve Yetiştirme 2. ders

Hayvan Islahı ve Yetiştirme 2. ders Hayvan Islahı ve Yetiştirme 2. ders Akin Pala akin@comu.edu.tr Seleksiyona cevap Et sığırlarında doğum ağırlığını arttırmak istiyoruz. Ağır doğmuş olan bireyleri ebeveyn olarak seçip çiftleştiriyoruz.

Detaylı

Tavuk yetiştiriciliği

Tavuk yetiştiriciliği Tavuk yetiştiriciliği Günümüzde tavukçuluk tüm dünyada yüksek verimli hibrit tavuklarla yapılmaktadır. Bir çok ülkede insanların tükettiği hayvansal proteinin yaklaşık 1/3-1/4 ü tavuk ve tavuk ürünlerinden

Detaylı

ET VERİMİ. Et verimi kavramı. Karkas kalitesi. Karkas bileşimini etkileyen faktörler. Karkas derecelendirme. Karkas parçalama tekniği.

ET VERİMİ. Et verimi kavramı. Karkas kalitesi. Karkas bileşimini etkileyen faktörler. Karkas derecelendirme. Karkas parçalama tekniği. ET VERİMİ Et verimi kavramı Karkas kalitesi Karkas bileşimini etkileyen faktörler Karkas derecelendirme Karkas parçalama tekniği Et kalitesi 1 Et Verimi Kavramı Et verimi denilince: Genel anlamda; hayvanların

Detaylı

Damızlık Yetiştiriciliğinde Kuluçka Aksaklıkları

Damızlık Yetiştiriciliğinde Kuluçka Aksaklıkları Hayvansal Üretim 45(1): 31-35 (2004) Derleme Damızlık Yetiştiriciliğinde Kuluçka Aksaklıkları Gülşen Çopur Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Antakya-Turkey e-mail: cgulsen@mku.edu.tr;

Detaylı

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2016; 30 (2):

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2016; 30 (2): Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK 1 Zeki ERİŞİR 1 Seda İFLAZOĞLU MUTLU 2 Yasin BAYKALIR 1 Mehmet ÇİFTÇİ 2 1 Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE 2 Fırat Üniversitesi, Veteriner

Detaylı

KAYA KEKLİĞİ (A. graeca) YUMURTALARINDA FARKLI DEPOLAMA SÜRESİNİN KULUÇKA SONUÇLARI ve BAZI YUMURTA KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

KAYA KEKLİĞİ (A. graeca) YUMURTALARINDA FARKLI DEPOLAMA SÜRESİNİN KULUÇKA SONUÇLARI ve BAZI YUMURTA KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAYA KEKLİĞİ (A. graeca) YUMURTALARINDA FARKLI DEPOLAMA SÜRESİNİN KULUÇKA SONUÇLARI ve BAZI YUMURTA KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Şamil GÜNHAN DOKTORA

Detaylı

Performans ve Besin Değerleri. broyler. cobb-vantress.com

Performans ve Besin Değerleri. broyler. cobb-vantress.com Broyler Performans ve Besin Değerleri broyler cobb-vantress.com Giriş Bu kitapçık, Cobb500 broylerleri için saha ve karkas hedeflerini ve bunlara ulaşmayı sağlayacak önerileri kapsamaktadır. Kitapçıkta

Detaylı

: Bağımsız Araştırma. : TUAM-Ziraat Fakültesi Birimi

: Bağımsız Araştırma. : TUAM-Ziraat Fakültesi Birimi 3.9. ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ 3.9.1. BİYOMETRİ VE GENETİK ANABİLİM DALI Varsa Destekleyen Kurum : Türkiye Koyun Irklarında Arilesteraz, Seruloplazmin ve Amilaz Tipleri : U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ Yeliz GÜNAYDIN TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA 2012 Her hakkı saklıdır ÖZET Dönem Projesi

Detaylı

KATALOG Küplüpınar Mah. İstanbul Caddesi No:15 Osmangazi/BURSA Tel Website.

KATALOG Küplüpınar Mah. İstanbul Caddesi No:15 Osmangazi/BURSA Tel Website. KATALOG 2017 35 YILDIR TAVUKCULUK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERMEKTEYİZ ÜLKEMİZİN PEK ÇOK YERİNE SATIŞLAR BİZİM TARAFIMIZDAN YAPILMAKTADIR. BURSA GÖKÇE KÖY'DEKİ KULUÇKAHANEMİZDE ÖRDEK,HİNDİ,ETLİK VE YUMURTALIK

Detaylı

Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Çıkış Ağırlığının Gelişme ve Yumurta Verim Özelliklerine Etkisi

Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Çıkış Ağırlığının Gelişme ve Yumurta Verim Özelliklerine Etkisi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(1): 23-32 Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Çıkış Ağırlığının Gelişme ve Yumurta Verim Özelliklerine Etkisi Aydın İPEK * Ümran ŞAHAN ** Bilgehan

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

GİRİŞ I. PROJE ÖZETİ Projenin Genel Tanımı Giriş Projenin Amacı Projenin Kalkınma Planı ile İlişkisi...

GİRİŞ I. PROJE ÖZETİ Projenin Genel Tanımı Giriş Projenin Amacı Projenin Kalkınma Planı ile İlişkisi... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. PROJE ÖZETİ... 2 1. Projenin Genel Tanımı... 3 2. Giriş... 3 3. Projenin Amacı... 3 4. Projenin Kalkınma Planı ile İlişkisi... 4 II. PROJENİN AYRINTILI TANIMI... 5 1. Proje Uygulama

Detaylı

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER KAFES YUMURTA TAVUĞU RASYONU Ca % P % Ver. Mik.% HP Yem Mad. HP % ME kcal/kg % ME kcal/kg Ca % P % Mısır 8 3400 0,05 0,3 52,00 4,16 1768,00 0,026 0,156 Arpa 11 2650 0,07

Detaylı

YAZ KOŞULLARINDA ETLİK PİLİÇLERDE GECE-GÜNDÜZ YEMLEMESİ VE AYDINLATMANIN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

YAZ KOŞULLARINDA ETLİK PİLİÇLERDE GECE-GÜNDÜZ YEMLEMESİ VE AYDINLATMANIN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI YAZ KOŞULLARINDA ETLİK PİLİÇLERDE GECE-GÜNDÜZ YEMLEMESİ VE AYDINLATMANIN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ MEHMET ÖCAL

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EMBRİYO GELİŞİMİNİN KRİTİK DÖNEMLERİNDE, BROYLER KULUÇKALIK YUMURTALARINA UYGULANAN UV (Ultra Viyole) IŞINLAMANIN ÇIKIŞ GÜCÜ, PERFORMANS ve KARKAS ÖZELLİKLERİNE

Detaylı

KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ

KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ Resim 1:Doğada keklik 1.Genel bilgiler ve özellikleri Eti ve yumurtası için beslenen kekliklerin eti çok lezzetli ve yağ oranı düşüktür. ABD, Fransa, İspanya, Macaristan, Slovakya

Detaylı

Yerleşim Sıklığının Kafeste Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Bazı Yumurta Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Yerleşim Sıklığının Kafeste Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Bazı Yumurta Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Bazı Yumurta Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi Ali Karabayır Onur Uzun Güner Çakır Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 17020,

Detaylı

Kekliklerde (A. graeca) Yumurtlama Zamanının Kuluçka Sonuçları ile Bazı Yumurta Özelliklerine Etkisi

Kekliklerde (A. graeca) Yumurtlama Zamanının Kuluçka Sonuçları ile Bazı Yumurta Özelliklerine Etkisi Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. Yıl 2008 Cilt: 3 Sayı:1 Sayfa: 11 17 Kekliklerde (A. graeca) Yumurtlama Zamanının Kuluçka Sonuçları ile Bazı Yumurta Özelliklerine Etkisi Orhan ÇETİN 1i Kemal KIRIKÇI

Detaylı

JAPON BILDIRCINLARININ (Coturnix coturnix japonica) ÖNEMLİ VERİM ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ BAZI PARAMETRELER*

JAPON BILDIRCINLARININ (Coturnix coturnix japonica) ÖNEMLİ VERİM ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ BAZI PARAMETRELER* JAPON BILDIRCINLARININ (Coturnix coturnix japonica) ÖNEMLİ VERİM ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ BAZI PARAMETRELER* Turgut KIRMIZIBAYRAK ** Ahmet ALTINEL *** Some Parametres About the Important Yield Characters

Detaylı

Prof. Dr. Aydın İPEK. Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı ÖĞRENİM DURUMU. GÖREVLER Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Prof. Dr. Aydın İPEK. Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı ÖĞRENİM DURUMU. GÖREVLER Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Prof. Dr. Aydın İPEK Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Telefon : 224 2941557 Faks : 224 4428152 E-posta : aipek@uludag.edu.tr Adres : U.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Görükle Kampusu, 16059 Bursa

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar kelimeler: Japon bıldırcını, ebeveyn yaşı, yumurta ağırlığı, kuluçka, yaşama gücü.

ARAŞTIRMA. Anahtar kelimeler: Japon bıldırcını, ebeveyn yaşı, yumurta ağırlığı, kuluçka, yaşama gücü. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2010: 24 (2): 93-97 http://www.fusabil.org Mehmet SARI 1 Muammer TİLKİ 1 Mustafa SAATCI 2 Serpil IŞIK 1 Kadir ÖNK 3 1 Kafkas Üniversitesi, Zootekni Hayvan Besleme Bölümü,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Emine ALTINKAYA URUK ANKARA TAVUKÇULUK ARAŞIRMA ENSTİTÜSÜ NDE GELİŞTİRİLEN ÇEŞİTLİ TAVUK HATLARININ FENOTİPİK ÖZELLİKLERİNİN TANITILMASINA İLİŞKİN

Detaylı

Yer Yumurtasının Kontrolü Ve Çözüm Önerileri. Dr. Tolga Erkuş Ross Breeders Anadolu

Yer Yumurtasının Kontrolü Ve Çözüm Önerileri. Dr. Tolga Erkuş Ross Breeders Anadolu Yer Yumurtasının Kontrolü Ve Çözüm Önerileri Dr. Tolga Erkuş Ross Breeders Anadolu Neden Önemli??? Yer yumurtası nedir? Temiz görünüşlü yer yumurtası nedir? Sanitasyon ne işe yarar? Yer yumurtasına nasıl

Detaylı

DİŞİ DAMIZLIK BRONZ HİNDİLERDE CANLI AĞIRLIĞIN FARKLI DÖNEMLERDE YUMURTA VERİMİ, DÖLLÜLÜK VE KULUÇKA SONUÇLARINA ETKİSİ *

DİŞİ DAMIZLIK BRONZ HİNDİLERDE CANLI AĞIRLIĞIN FARKLI DÖNEMLERDE YUMURTA VERİMİ, DÖLLÜLÜK VE KULUÇKA SONUÇLARINA ETKİSİ * F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2005, 19(2), 93-97 DİŞİ DAMIZLIK BRONZ HİNDİLERDE CANLI AĞIRLIĞIN FARKLI DÖNEMLERDE YUMURTA VERİMİ, DÖLLÜLÜK VE KULUÇKA SONUÇLARINA ETKİSİ * Zeki ERİŞİR 1 Nihat YILDIZ 2 1 Fırat

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü b

Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü b SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2012-1) E.ADIYMAN, A.K.BAYHAN v.d. FULVİK ASİT TEMELİNE DAYALI ORGANİK BİR SIVININ BILDIRCINLARDA PERFORMANS, YUMURTA VERİMİ VE KULUÇKA SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ Elif ADIYAMAN

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü ARAŞTIRMA 2007: 21 (1): 21-26 http://www.fusabil.org Saanen X Kıl Keçisi F1 ve G1 Melezlerinde Büyüme ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Araştırılması Ü. Gülcihan ŞİMŞEK Metin BAYRAKTAR Murad GÜRSES Fırat Üniversitesi

Detaylı

Geriye Melezlemeyle Üretilen Etçi Genotiplerin Bir Ticari Etlik Piliç Genotipiyle Büyüme, Kesim ve Karkas Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması

Geriye Melezlemeyle Üretilen Etçi Genotiplerin Bir Ticari Etlik Piliç Genotipiyle Büyüme, Kesim ve Karkas Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması Tavukçuluk Araştırma Dergisi 11 (1): 5-9, 2014 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Geriye Melezlemeyle Üretilen Etçi Genotiplerin

Detaylı

Bıldırcınlarda Kuluçkalık Yumurtaların Döllülük Oranına ve Kuluçka Sonuçlarına Bazı Faktörlerin Etkisi

Bıldırcınlarda Kuluçkalık Yumurtaların Döllülük Oranına ve Kuluçka Sonuçlarına Bazı Faktörlerin Etkisi Bıldırcınlarda Kuluçkalık Yumurtaların Döllülük Oranına ve Kuluçka Sonuçlarına Bazı Faktörlerin Etkisi İbrahim ŞEKER Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ / Türkiye ÖZET

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta verimi Kabuk kalitesi Civciv kalitesi Döllülük Çıkım oranı Karaciğer sağlığı Bağırsak sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA

Detaylı

Japon Bıldırcınlarında Çeşitli Ağırlık Ölçüleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Japon Bıldırcınlarında Çeşitli Ağırlık Ölçüleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Tr. Doğa ve Fen Derg. Tr. J. Nature Sci. 2014 Vol. 3 No. 1 Japon Bıldırcınlarında Çeşitli Ağırlık Ölçüleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Şenol ÇELİK *1, Hakan İNCİ 1, Bünyamin SÖĞÜT 1, M. Reşit TAYSI

Detaylı

Farklı Kuluçka Uygulamalarının Etlik Piliçlerde Kuluçka ve Saha Performansı Üzerine Etkileri #

Farklı Kuluçka Uygulamalarının Etlik Piliçlerde Kuluçka ve Saha Performansı Üzerine Etkileri # Tavukçuluk Araştırma Dergisi 13 (2): 17-23, 2016 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Araştırma Makalesi Farklı Kuluçka Uygulamalarının Etlik Piliçlerde Kuluçka

Detaylı

Geliştirilmekte Olan Yerli Beyaz Yumurtacı Saf Hatlar ve Melezlerinde Bazı Verim ve Yumurta Kalitesi Özellikleri*

Geliştirilmekte Olan Yerli Beyaz Yumurtacı Saf Hatlar ve Melezlerinde Bazı Verim ve Yumurta Kalitesi Özellikleri* Tavukçuluk Araştırma Dergisi 7 (1): 23-30, 2007 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Geliştirilmekte Olan Yerli Beyaz Yumurtacı

Detaylı

Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı

Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı İÇERİĞİ Kanatlı hayvancılık sektörü genetik calışmalar, yem teknolojisi ve beslenme rejimlerindeki bilimsel ilerlemelerle sürekli gelişmektedir. Dünyada artan kaliteli

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı MEVZUAT 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Kuluçkahane ve Damızlık

Detaylı

ÖZET Doktora Tezi SENTETİK BİR BROİLER DAMIZLIK HATTININ ORİJİNAL DAMIZLIK SÜRÜ İLE KULUÇKA VE BROİLER PERFORMANSI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI Farshid

ÖZET Doktora Tezi SENTETİK BİR BROİLER DAMIZLIK HATTININ ORİJİNAL DAMIZLIK SÜRÜ İLE KULUÇKA VE BROİLER PERFORMANSI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI Farshid ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ SENTETİK BİR BROİLER DAMIZLIK HATTININ ORİJİNAL DAMIZLIK SÜRÜ İLE KULUÇKA VE BROİLER PERFORMANSI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI Farshid MAZLOUM ZAVARAGH

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Oksijen tüketimi 1,63-2,17 ml/g/ saat /dk ml/kg / mmhg Eritrosit 7,0-12,5 x 10 6 / mm 3 Hematokrit % ,2-16,6 mg/dl L

Oksijen tüketimi 1,63-2,17 ml/g/ saat /dk ml/kg / mmhg Eritrosit 7,0-12,5 x 10 6 / mm 3 Hematokrit % ,2-16,6 mg/dl L DENEY HAYVANLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Hayvanların taşınması: Hayvanlar için, nakliyat mümkün olduğu kadar hafifletilmesi gereken, stresli bir deneyim olduğu unutulmamalıdır. En sık karşılaşılan havalandırma

Detaylı

Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Aydınlatma Programları ve Cinsiyetin Etkileri

Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Aydınlatma Programları ve Cinsiyetin Etkileri Hayvansal Üretim 49(1): 20-28, 2008 Araştırma Makalesi Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Programları ve Cinsiyetin Etkileri Ramazan Yetişir 1*, Mustafa Karakaya

Detaylı

Ticari Yumurtacılar 2. Basım

Ticari Yumurtacılar 2. Basım Ticari Yumurtacılar 2. Basım W-36 KAHVERENGİ Performance Performans Standartları Standards Manual Kitapçığı Genel Yetiştirme Önerileri Hy-Line hatlarının genetik potansiyeli ancak, doğru yetiştirme koşulları

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas ESERLER LİSTESİ Doktora Tez Çalışması Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas kalitesi ve GSH-Px aktivitesi üzerine etkisi Projelerde Yaptığı Görevler 1. Bıldırcınlarda galeopsis

Detaylı

Yerleşim Sıklığının Broiler Performansına Etkileri

Yerleşim Sıklığının Broiler Performansına Etkileri İstanbul Üniv. Vet.Fak.Derg. J. Fac. Vet. Med. İstanbul Üniv. 36 (1), 9-19, 2010 36 (1), 9-19, 2010 Araştırma Makalesi Research Article Yerleşim Sıklığının Broiler Performansına Etkileri İlker KAYNAK 1,

Detaylı

KANADA DAN İTHAL EDİLEN SAF HATLARIN HAT İÇİ SELEKSİYONLA ÜRETİLMESİ

KANADA DAN İTHAL EDİLEN SAF HATLARIN HAT İÇİ SELEKSİYONLA ÜRETİLMESİ T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANALIĞI Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü KANADA DAN İTHAL EDİLEN SAF HATLARIN HAT İÇİ SELEKSİYONLA ÜRETİLMESİ PROJE NO: TAGEM-İY-97-13-03-009 Dr. HÜSEYİN GÖGER NİSAN 2003

Detaylı

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK Hayatın erken döneminde ebeveyn kaybı veya ihmali gibi

Detaylı

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 BİRİNCİ BÖLÜ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi KABUK RENGİNİN BAZI YUMURTA KALİTE VE KULUÇKA ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Şermin YURTOĞULLARI Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Ens

ÖZET Yüksek Lisans Tezi KABUK RENGİNİN BAZI YUMURTA KALİTE VE KULUÇKA ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Şermin YURTOĞULLARI Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Ens ANKARA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUK RENGİNİN BAZI YUMURTA KALİTE VE KULUÇKA ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Şermin YURTOĞULLARI ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI ANKARA 2011 Her hakkı saklıdır

Detaylı

SERBERT OTLATMALI (FREE RANGE) SİSTEMDE YUMURTA TAVUKÇULUĞU

SERBERT OTLATMALI (FREE RANGE) SİSTEMDE YUMURTA TAVUKÇULUĞU SERBERT OTLATMALI (FREE RANGE) SİSTEMDE YUMURTA TAVUKÇULUĞU Erol BİNTAŞ Ziraat Yük. Müh. Bahattin KOÇER Ziraat Müh. Gökhan EGE Veteriner Hekim Toplumda son yıllarda daha doğal ve sağlıklı besinler tüketme

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

Uzm.Dr. KÜBRANUR ÜNAL ANKARA POLATLI DEVLET HASTANESİ TBD BİYOKİMYA GÜNLERİ, SİVAS KASIM

Uzm.Dr. KÜBRANUR ÜNAL ANKARA POLATLI DEVLET HASTANESİ TBD BİYOKİMYA GÜNLERİ, SİVAS KASIM Uzm.Dr. KÜBRANUR ÜNAL ANKARA POLATLI DEVLET HASTANESİ SUNUM AKIŞI Giriş ve Amaç Materyal Metod Bulgular Tartışma Sonuç GİRİŞ ve AMAÇ Ramazan ayı Müslümanların güneşin doğuşu ve batışı arasında geçen sürede

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU.

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.13-17 Nurten BOZDEMİR 1 Murat ÇİMEN 1* Seyhan AKÇAN 1 Özet

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI KAYA KEKLİKLERİNDE (ALECTORİS GRAECA) FARKLI BARINDIRMA ŞEKLİNİN YUMURTA VERİMİ, KULUÇKA ÖZELLİKLİKLERİ ve YUMURTA KALİTESİ ÜZERİNE

Detaylı

Etlik Piliçlerde Su ve Altlığa Kalsiyum Karbonat İlavesinin Kümes İçi Amonyak Konsantrasyonu ve Performansa Etkisi

Etlik Piliçlerde Su ve Altlığa Kalsiyum Karbonat İlavesinin Kümes İçi Amonyak Konsantrasyonu ve Performansa Etkisi Hayvansal Üretim 39-40: 91-97 (1999) Etlik Piliçlerde Su ve Altlığa Kalsiyum Karbonat İlavesinin Kümes İçi Amonyak Konsantrasyonu ve Performansa Etkisi Mehmet Bozkurt 1 Ahmet Alçiçek 2 Metin Çabuk 2 1

Detaylı

KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/09/1998 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23463 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ

TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ 1. GİRİŞ Beyaz et insan beslenmesinde besin değeri açısından tartışılmaz bir öneme ve yere sahiptir. Tavuk eti; uluslararası terminolojide Kanatlı Eti kavramı içinde değerlendirilmektedir.

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Pilavlık ve Köftelik Bulgurların Kimyasal Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Mardin İlinde Üretilen Pilavlık ve Köftelik Bulgurların Kimyasal Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Mardin İlinde Üretilen Pilavlık ve Köftelik Bulgurların Kimyasal Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Zuhal CAN 1, Murat ÇİMEN 1*, Şerzan ASLAN 1, Birol ÖZTÜRK 1 Özet Bu araştırma

Detaylı