HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ DR. ONUR YILMAZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ DR. ONUR YILMAZ"

Transkript

1 HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ DR. ONUR YILMAZ

2 Teknolojinin biyolojik varlıklara uygulanması Temel bilimlerin ve mühendislik ilkelerinin ham maddelerin biyolojik araçlar yardımı ile ürünlere dönüştürüldüğü süreçlere uygulandığı bir teknoloji (OECD, 1982 Yılı Raporu) Klasik Biyoteknoloji: Mayalı ürünler ile bira, peynir ya da ekmeğin üretimlerinde insanoğlunun yüzyıllardır kullanageldiği bir uygulama Modern Biyoteknoloji: Günümüzde ileri teknolojilerin gelişmesiyle modern biyoteknoloji ortaya çıkmakta ve daha ziyade rekombinant DNA (dizilimi yeniden düzenlenmiş DNA), hücre fizyonu (gen parçalanması) ve yeni biyo-işleme tekniklerinin kullanımını beraberinde getirmektedir.

3 Biyoteknoloji: Özel bir ürün ya da üretim süreci için biyolojik sistem veya türevlerini kullanan teknolojilerdir. Biyolojik unsurların mal, teknoloji, enerji ve hizmet üretilmesinde kullanılmasıdır. Günümüzde bu tanımlama etki ve uygulama alanı genişliği nedeni ile zaman zaman sadece genetik mühendisliğine dayanan teknikleri ifade etmekte de kullanılmaktadır.

4 Hücre ve Moleküler Biyoloji Mikrobiyoloji Genetik Anatomi ve fizyoloji Biyokimya Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği

5 MÖ 1750: Sümerler, bira mayaladı. MÖ 500: Çinliler, küflü soya fasulyesini antibiyotik olarak kullandı. MS 100: Çinliler, toz haline getirilmiş krizantem biktisini böcek öldürücü olarak kullandı. 1590: Janssen, mikroskobu icat etti. 1663: Hooke 'hücre' tanımını getirdi. 1675: Leeuwenhoek, bakteriyi tanımladı. 1797: Jenner, ilk çiçek aşısı denemesini bir çoçuğa virüs inoküle ederek yaptı.

6 1830: Proteinler keşfedildi. 1833: İlk enzim ayrıştırması (izolasyonu). 1855: Escherichia coli (E. coli) bakterisi tanımlandı. Daha sonraları bu bakteri pek çok araştırma, geliştirme ve üretim uygulamasına temel oluşturdu. 1863: Mendel, bezelyeler ile yaptığı araştırmalarda karakteristik özelliklerin bir kuşaktan diğerine belirgin, bağımsız birimlerce aktarıldığını keşfetti. Bu birimler çok sonraları 'gen' olarak tanımlandı. Bu araştırma genetik biliminin temelini oluşturdu. 1869: Miescher, balık sperminde DNA keşfetti. 1877: Koch, bakterileri boyayarak ayrıştırma ve karakterize etmeye olanak sağlayan bir yöntem geliştirdi. 1878: Laval, ilk santrifüjü geliştirdi. 1879: Fleming, hücre çekirdeğinde küçük çubuklara benzeyen kromatin adlı bir yapı keşfetti. Daha sonra bu yapının kromozomları oluşturduğu anlaşıldı. 1879: William James Beal, Michigan'da ilk klinik kontrollü mısır çaprazlamasını yaptı. 1900: Sirkesineği (drosophila) ilk gen araştırmalarında kullanılmaya başlandı. 1902: 'İmmünoloji' (bağışıklık sistemini araştıran bilim dalı) terimi ortaya çıktı.

7 1906: 'Genetik' terimi ortaya çıktı. 1911: Rous, ilk kez kansere yol açan bir virüs keşfetti. 1914: İlk kez Manchester'da bakteriler atık işlemede kullanıldı. 1915: Bakteri virüsleri (bakteriofajlar) keşfedildi. 1919: Biyoteknoloji terimi ilk kez bir Macar mühendis tarafından kullanıldı. 1920: Evans and Long insan büyüme hormonunu keşfetti. 1928: Alexander Fleming, ilk tanımlı antibiyotik olan 'penisilin'i keşfetti. 1938: 'Moleküler biyoloji' terimi doğdu. 1940: Oswald Avery, DNA'nın kalıtımın temeli olduğunu ve genlerin yapısını oluşturduğunu keşfetti. 1941: Danimarkalı mikrobiyolog A. Jost ilk kez 'genetik mühendisliği' terimini Polonya'da verdiği bir derste kullandı. 1942: Elektron miksoskobu kullanılarak ilk kez bir bakteri virüsü tanımlandı ve karakterize edildi. 1944: Waksman, tüberküloza karşı etkin bir antibiyotik olan 'streptomycin'i ayrıştırdı. 1946: İlk genetik rekombinasyon örneği, değişik virüslerden alınan genetik materyalin birleştirilerek yeni bir virüs yaratmanın mümkün olduğu görüldü. 1947: Barbara McClintock, mısır bitkisinde zıplayan genleri (transpozonlar) keşfetti. 1949: Pauling orak hücre anemisinin hemoglobin molekülünde bir mutasyona bağlı olan genetik bir hastalık olduğunu keşfetti. 1950: Besi hayvanlarında dondurulmuş sperm kullanımıyla yapay döllenme sağlandı. 1953: James Watson ve Francis Crick, DNA molekülünün çift sarmal yapısını keşfetti. Bu çalışma modern genetiğin başlangıcı oldu. 1954: Hücre kültürü teknikleri geliştirildi.

8 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ÜREME BİYOTEKNOLOJİLERİ Üreme olmaksızın üretim düşünülemez

9 9 ERKEKLERDE ÜREME Erkek hayvanlarda üreme denildiğinde 1. Canlı sperm hücrelerin üretilmesi 2. Dişi üreme organında üretilen yumurtanın döllenmesini sağlamak için üretilen bu hücrelerin (spermlerin) üreme organında depolanması akla gelmektedir.

10 10 TERMİNOLOJİ Türler Sığır Domuz Koyun Keçi At Tavuk Erkek Boğa (Bull) Erkek Domuz (Boar) Koç (Ram) Teke (Buck) Aygır (Stallion) Horoz (Rooster)

11 11 ERKEK ÜREME ORGANLARI

12 12

13 13 ERKEK ÜREME ORGANI KISIMLARI 1. Testisler 2. Epididimis 3. Duktus deferens (Vas Deferens) 4. Ek üreme bezleri a) Ampullae b) Vesikula Seminalis c) Prostat d) Kovper bezi 5. Üretra Maskulina 6. Penis

14 14 TESTİSLER Normal olarak vücudun dışında skrotumun içinde bulunurlar Bu durum testislerin sıcaklıktan etkilenmemesini sağlar (özellikle yüksek sıcaklıklar sperm hücrelerini öldürür) 1. Sperm üretimi (seminiferous tubules) 2. Erkek üreme hormonlarının (testesteron) üretimi

15 15 EPİDİDİMİS Testislerden ayrılan sperm hücreleri için bir yol oluşturur Görevi sperm hücrelerini olgunlaştırmak ve depolamaktır

16 16 VAS DEFERENS (Ductus Deferens) Çiftleşme sırasında spermin epididimisten üretraya kadar taşınmasını sağlar Üretra semen ve sidik vücut dışına atılmasını sağlayan penisin bir kısmıdır

17 17 EK ÜREME BEZLERİ Testislerde oluşan spermatozoitler bu bezlerin salgıları ile karıştıktan sonra sperma adını alır. Ejakulatın büyük kısmı ek üreme bezleri tarafından üretilir. Vesikula seminalis, prostat, ve kovper bezleri ek üreme bezleri ismini almaktadır

18 18 VESICULA SEMINALIS Vas deferensin bitimine yakın bir yerde bulunan bir bezdir Sperm hücrelerinin beslenmesi için fruktoz ve sitrik asit içeren bir sıvı salgılar

19 19 PROSTAT Sidik kesesinin boyun kısmında bulunur Sperm hücrelerine besi ortamı oluşturmak ve spermin iletilmesi için bir ortam hazırlamak amacıyla mineral salgılar

20 20 KOVPER BEZİ (Glandula Bulbo Uretralis) Bu bezin salgıları, üretrayı çiftleşmeye hazırlamak için temizler (sidik sperm için toksiktir)

21 21 PENİS Kopulasyonu veya çiftleşmeyi sağlayan erkek üreme organıdır. Penis üreme aktivitesi için uyarılıncaya kadar retractor kas tarafından vücudun içerisinde tutulur S şeklinde sigmoid bir yapıya sahiptir

22 22 ERKEKLERDE ÜREME ÖZELLİKLERİ Tür İlkine Damızlıkta Kullanma yaşı Bir ejakulat için semen miktarı Ejekulattaki toplam sperm sayısı Boğa ay 6-8 ml 7 milyar Domuz 7-8 ay 200 ml 40 milyar Koç 7-8 ay 1 ml 2 milyar Aygır 2 yıl 100 ml 10 milyar Horoz 6 ay <1ml 3 milyar

23 23 DİŞİLERDE ÜREME Dişilerde üreme denildiğinde 1. Yumurta üretimi 2. Doğuma kadar embriyonun uterusta gelişimi 3. Süt üretimi (laktasyon)

24 24 Terminoloji Tür Genç Doğumdan Sonra Sığır Düve İnek Koyun Toklu Koyun At Dişi tay Kısrak Tavuk Yarka Tavuk

25 25 DİŞİ ÜREME ORGANI

26

27

28 28 DİŞİ ÜREME ORGANI KISIMLARI Vulva Vagina Döl Yatağı Döl Yatağı Boynu (Cervix Uteri) Döl Yatağı Gövdesi (Corpus Uteri) Döl Yatağı Boynuzu (Cornu Uteri) Yumurtalık (Oviduct, Tuba Uterina, Fallop Kanalı) Kanalı Yumurtalık (Ovarium)

29 29 VULVA (Döl Yolu Ağzı) Üreme organının en dıştaki kısmıdır Dişilerin kızgınlık zamanlarında şu şekilde sinyal verir Kızarıklık ve şişme Mukozal akıntı Kısraklarda açılıp kapanma (winking)

30 30 VAGINA (Döl Yolu) Serviks Uteri ile Vulva arasındaki kısımdır Çiftleşme sırasında penisi içine alır

31 31 UTERUS (Döl Yatağı) Memelilerde birçok işleve sahiptir. Bunlar; 1. Çiftleşme sonucu serviks uteriye gelen spermatozoitlerin yumurtalık yoluna taşınmasını sağlar 2. Spermatozoitlerin kapasitasyonuna yardımcı olur 3. Nidasyondan önce zigota uygun beslenme ortamı sağlar

32 32 UTERUS (Döl Yatağı) 4. Fetusun implantasyonunu ve plesantasyonunu sağlayarak doğuma kadar beslenmesini ve korunmasını sağlamak 5. Dölleme olayı gerçekleşmemiş ise ürettiği prostaglandin F2a ile korpus luteumun dejenerasyonuna neden olmak

33 33 CERVIX UTERI (Döl Yatağı Boynu) Vagina ve uterus arasında yer alan kalın cidarlı mukozal kıvrımlar gösteren bir yapıdır. Uterus boşluğunu gerek mikrobik gerekse makrobik zararlardan korur Serviks kanalı kızgınlığın ikinci evresinin sonlarında spermatozoitlerin uterusa girişini sağlamak amacıyla gevşer ve açılır.

34 34 Cervix

35 35 Cervix

36 36 DÖL YATAĞI GÖVDESİ (Corpus Uteri) Döl yatağı gövdesi ve döl yatağı boynu arasında yer alır.

37 37 DÖL YATAĞI BOYNUZU (Cornu Uteri) Sağ ve solda olmak üzere iki tanedir Kısrakta iyi gelişmemiştir Nidasyon ve plasentasyon inek ve koyunda uterus boynuzunda kısrakta ise uterus gövdesinde olur

38 38 OVIDUCT (Yumurtalık Yolu) Yumurtalık yolu Tuba Uterina, Oviduct veya Fallop Kanalı olarak da bilinir. Görevi yumurta hücresi veya döllenmiş yumurtanın yumurtlamadan sonra uterusa gitmesini sağlamaktır. Yumurta bu yolculuk sırasında olgunlaşır ve genellikle spermatozoit ile birleşir yada döllenir.

39 39 OVARYUM ( Yumurtalık) Sağ ve solda olmak üzere iki adettir. Ve temel iki görevi vardır 1. Dişi üreme hücresi olan yumurtayı (ovum, oosit) üretir 2. Üreme hormonları salgılar

40 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA KIZGINLIK VE KIZGINLIK MANÜPLASYONLARI

41 41 KIZGINLIK Dişi hayvanların belli fizyolojik ve psikolojik belirtiler göstererek çiftleşme isteği göstermesi durumuna kızgınlık denir.

42 KIZGINLIK BELİRTİLERİ Üzerine atlanmasına izin verir ve diğer hayvanlardan kaçmaz. Kızgın hayvan sürekli bağırır, huzursuzdur ve sürekli ayakta durur. Yem tüketimi düşer, süt verimi azalır. Vulva şişkin kırmızı görünüm alır. Vulvadan berrak bir akıntı gelir

43 43 Kızgınlık (oestrus), yumurtalıkta graaf foliküllerinin yumurtaları geliştirdiği ve ovulasyonun olduğu bir döneme rastlar. Bu dönem dışında normal olarak çiftleşme isteği görülmez. Ayrıca memeli hayvan türleri arasında da kızgınlık etkinliği bakımından bir takım farklılıklar bulunmaktadır

44 MEMELİ ÇİFTLİK HAYVANLARINDA KIZGINLIK ETKİNLİĞİ Türler Kızgınlık Döngüsü (gün) Kızgınlık Süresi Yumurtlama Zamanı İnek sa Kızgınlık bitiminden 8-14 sa sonra Koyun sa Kızgınlığın başlangıcından sa sonra Keçi sa Kızgınlığın başlangıcından sa sonra Domuz sa Kızgınlığın 1-2 günü Kısrak gün Kızgınlığın Günleri

45 45 KIZGINLIK DÖNGÜSÜNÜN HORMONAL MEKANİZMASI HİPOTALAMUS GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) HİPOFİZ ÖN LOBU FSH (Follicle Stimulating Hormone)-LH (Luteinizing hormone) OVARYUM Östrogen (Estrogens)-Progesteron UTERUS Prostaglandinler

46 ÇEVRESEL UYARIM HİPOTALAMUS GnRH HÖL Olumsuz geri bildirim (-) Olumlu geri bildirim (+) FSH OVARYUM Olumlu geri bildirim (+) Olumsuz geri bildirim (-) ÖSTROGEN LH CORPUS LUTEUM OLUŞUMU GEBELİK OLUŞMUŞ İSE OVARYUMDAN PROGESTERON SALGILANIR GEBELİK OLUŞMAMIŞ İSE UTERUSTAN PROSTAGLANDİN F2a SALGILANIR

47 47 Kızgınlık Dönemindeki Hormonal İşleyiş FSH ÖSTROGEN ÖSTRUS LH Yumurtlama PROSTAGLANDİN F2a ÖSTRUS PROGESTERON Yumurtlama CL da küçülme Folikül gelişimi Folikül gelişimi CL gelişimi

48 48 Kızgınlık Döngüsünün Evreleri FOLİKÜLER EVRE PROÖSTRUS 1. Üreme organlarında etkinlik 2. Oviductun epitel tabakasında gelişme 3. Uterus ve vagina mukozasında kalınlaşma 4. Vagina mukozasında boynuzlaşma 5. Buradaki bezlerin aktivasyonu ÖSTRUS 1. Graaf folikül en büyük aşamaya gelir. 2. Östrogen en yüksek düzeydedir. 3.Uterus gerginleşir ve kan dolaşımı artar 4.Uterusun mukozal salgı miktarı artar 5. Serviks genişler. Ödemli bir durum gösterir 6. Vagina ve vulvada kızarma ve ödemli bir görüntü meydana gelir METAÖSTRUS 1. LH etkisi ile CL gelişir 2. CL progesteron salgılar LUTEAL EVRE DİÖSTRUS 1. CL tam kapasite ile progesteron salgılar 2.Uterusun endometriumu kalınlaşır 3. Kas tabakasında gevşeme olur 4. Vaginadan salgılanan mukozal sıvıda azalma 5. Mukozanın rengi soluklaşır 6. Döllenme olmamışsa prostaglandinlerin etkisi ile küçülür

49 49 Genel olarak genç hayvanlar kendi ırkına özgü ergin canlı ağırlığın %70-75 ine (2/3) ulaştıklarında ilk kez damızlıkta kullanılabilirler.

50 50 KIZGINLIK DÖNGÜSÜ TİPLERİ Kızgınlık Tipleri Monoöstrik hayvanlar Mevsime Bağlı Poliöstrik Hayvanlar Yıl Boyu Poliöstrik Hayvanlar

51 51 Monoöstrik Hayvanlar Bunlar yabani hayvanlardır. Yılda bir defa kızgınlık gösterirler ve uzun süren bir cinsel dinlenme dönemine (anöstrus ya da kızgınlık dışı dönem) sahiptirler. (örn: Kurt)

52 52 Mevsime Bağlı Poliöstrik Hayvanlar Yılın belirli mevsimlerinde birbirini izleyen kızgınlık döngüsüne sahip hayvanlardır.

53 53 Yıl Boyu Poliöstrik Hayvanlar Bu gruba giren hayvanlar gebe kalmadıkları sürece yılın her mevsiminde belirli aralıklarla tekrarlanan kızgınlık gösterirler.

54 54 Kızgınlık Takibinde Dikkat Edilecek Noktalar Gözlemler gece, sabah erken ve akşam geç saatlerde yapılmalıdır. Gözlem yapacak kişi bu iş için rahat kıyafetleri ile ahır içinde hayvanları rahatsız etmeden dolaşmalıdır. Kızgınlık gözlemi sırasında yem kontrolü veya herhangi bir diğer işe bakılmamalıdır.

55 55 Hayvanların arasında yavaş ve rahat bir şekilde gezinilmelidir. Bir gözlem süresi barınaktaki hayvan sayısına göre değişmekle beraber en az 25 dakika sürmelidir.

56 56 ÜREMENİN HORMONLARLA DÜZENLENMESİ Kızgınlık döngüsü ve yumurtlamanın yapayfizyolojik uygulamalarla denetimi eksogen üreme hormonlarının kullanımı ile mümkündür.

57 57 Eksogen Üreme Hormonlarının Kullanım Amaçları-1 Kızgınlık döngüsü ve yumurtlama zamanını denetleyerek, doğal veya yapay tohumlama programlarını düzenleme Birim tohumlama giderlerini minimum düzeye getirme Doğumlarında istenilen zaman ayarlanması ve toplulaştırılması Bakım- besleme, işgücü bina ve diğer kaynakların daha verimli kullanımı

58 58 Eksogen Üreme Hormonlarının Kullanım Amaçları-2 Bazı biyoteknolojik yöntemlerin (yapay tohumlama, embriyo transferi vb.) etkinliğini artırma Bilimsel çalışmalar için aynı zaman diliminde doğmuş öz ya da üvey kardeşler elde etme Sığır ve atlarda bazı hormonal düzensizliklerden kaynaklanan fertilite sorunlarının giderilmesi

59 59 Eksogen Üreme Hormonlarının Kullanım Amaçları-3 Sığırlarda ve atlarda bazı üreme hastalıklarının sağıtımı Koyun ve keçilerde normal çiftleşme mevsiminde ikizlik oranının artırılması Mevsim dışı kuzulatmanın sağlanması

60 60 Üremenin Denetiminde Kullanılan Başlıca Hormonlar Gonadotropin Salgılatıcı Hormon (GnRH) Gebe Kısrak Serumu Hormonu (GKSH-PMSG) Kadın Plasenta Hormonu (KPH) Progesteron Hormonu (PH) Prostaglandin F2a (PGF2a) Östrogen Hormonu Oksitosin Hormonu

61 61 Gonadotropin Salgılatıcı Hormon (GnRH) Sığırlarda yumurtalık kistlerinin sağıtımında, geciken yumurtlamanın düzeltilmesinde, Postpartumda (doğum sonrası) sakin kızgınlığın giderilmesinde Fertilitenin yükseltilmesinde kullanılır. Kas içi enjeksiyonla verilir.

62 62 Gebe Kısrak Serumu Hormonu (PMSG) Koyun ve keçilerde normal aşım döneminde çoklu yumurtlama Anöstrus döneminde kızgınlık ve yumurtlamanın oluşturulması Sığırlarda bazı fertilite bozukluklarının düzeltilmesinde Atlarda sakin kızgınlığın giderilmesinde kullanılır. Kas içi enjeksiyonla verilir.

63 63 Kadın Plasenta Hormonu (KPH) Sığır, koyun ve keçilerde fertilitenin artırılmasında, Sığırlarda yumurtalık kisti sendromu, sakin kızgınlığın giderilmesinde Yumurtalıkta foliküler kistten kaynaklanan sürekli kızgınlık (nymphomania) durumunun tedavisinde kullanılır. Kas içi, damar içi veya deri altı enjeksiyonla verilir.

64 64 Progesteron Hormonu (PH) Sığır, koyun ve keçilerde kızgınlık döngüsünün düzenlenmesi Yumurtlamanın düzenlenmesi Yumurtlamanın toplulaştırılması amacıyla uygulanır. Ağız, vaginal, ya da deri altı implantlarla uygulanır.

65 65 Prostaglandin F2a (PGF2a) Koyun ve keçilerde kızgınlık döngüsü ve yumurtlamanın düzenlenmesi ve toplulaştırılmasında Luteal evreyi kısaltmak amacıyla Bazı üreme hastalıklarının tedavisinde Sakin kızgınlığın giderilmesinde kullanılır. Kas içi enjeksiyonla verilir.

66 66 Östrogen Hormonu Sığırlarda bazı üreme hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Kas içi enjeksiyonla verilir. Oksitosin Hormonu Sığırlarda uterus tembelliği, uterus kanaması, uterus zayıflığı, plasenta atılması ve uterus involusyonunda kullanılır. Kas içi ya da deri altı enjekte edilir.

67 67 KIZGINLIKLARIN TOPLULAŞTIRILMASI (ÖSTRUS SENKRONİZASYONU) Hormon Uygulama Luteal Evreyi Kısaltma * Aynı Zamanda Foliküler evre * Kızgınlıklar kısa bir süreye toplanır Luteal Evreyi Uzatma *Foliküler gelişimi baskılamak

68 68 SIĞIRLARDA ÖSTRUS SENKRONİZASYONU Prostaglandin F2a Yöntemi (PGF2a) Syncro-mate B (SMB) Yöntemi Vaginal Yöntem

69 69 Prostaglandin F2a Yöntemi (PGF2a) Sığırlarda Östrus Senkronizasyonu KIZGINLIK DÖNGÜSÜ 2-4 gün 1.PGF2a enjeksiyonu gün 2.PGF2a enjeksiyonu TOHUMLAMA

70 Sığırlarda Östrus Senkronizasyonu 70 Syncro-Mate B (SMB) Yöntemi sa 9-11 GÜN İmplant Norgestamet uygulama+ 3mg norgestamet ve 5 mg estradiol enj. İmplantların alınması IU PMSG enj. TOHUMLAMA

71 Sığırlarda Östrus Senkronizasyonu 71 Vaginal Yöntem sa 12 GÜN 5 mg estradiol ve 30 mg progesteron içeren spiralin vaginaya yerleştirilmesi Spiralin vaginadan alınması TOHUMLAMA

72 72 KOYUNLARDA ÖSTRUS SENKRONİZASYONU Koyunculukta östrus senkronizasyonu için yaygın olarak intravaginal süngerler kullanılmaktadır.

73 73 INTRAVAGINAL SÜNGER UYGULAMA Vaginal yöntemde 3 aşama vardır Vaginal süngerlerin yerleştirilmesi Gebe Kısrak Serumu Hormonu enjeksiyonu Çiftleştirme

74 74 Koyunlarda Östrus Senkronizasyonu VAGİNAL SÜNGERLERİN YERLEŞTİRİLMESİ

75 Koyunlarda Östrus Senkronizasyonu 75 Gebe Kısrak Serumu Hormonu Enjeksiyonu (GKSH) GKSH süngerin alınması ile birlikte kas içine enjekte edilir. GKSH enjeksiyonunda dikkat edilmesi gereken noktalar Sürünün döl verim düzeyi Laktasyon durumu Son kuzulamadan sonra geçen süre Irkın dölverim performansı ve fizyolojik durumu Çiftleşme mevsimi evresi Amaçlanan kuzu verimi düzeyi

76 Koyunlarda Östrus Senkronizasyonu 76 GKSH enjeksiyonunda kullanılan doz Ergin koyunlar için Anöstrus dönemde IU Çiftleşme döneminde ise IU

77 Koyunlarda Östrus Senkronizasyonu 77 GKSH enjeksiyonundan sonraki 1-2 gün için kızgınlıklar görülmeye başlanır. Bunu takiben sürünün pedigri bilgilerine göre koyunlar sınıflandırılır ve akraba olmayan koçlarla çiftleştirilir. Çiftleştirme de 1 koça 6-7 koyun verilmesi uygundur.

78 Koyunlarda Östrus Senkronizasyonu 78 İntravaginal Sünger Uygulama 48 sa 48 sa GÜN mg progestagen içeren süngerlerin vaginaya yerleştirilmesi Süngerin vaginadan alınması kas içi GKSH enjeksiyonu ÇİFTLEŞTİRME Koçların ayrılması

79 Melatonin İmplant Kullanımı Koyun ve keçilerde üremenin denetlenmesi amacıyla 18 mg melatonin içeren derialtı kulak implantlarının 70 gün süreyle kullanımı da mümkündür. Erkek ve dişilerin en az 45 günlük bir ayırım periyodundan sonra sürüye uyarıcı koç/tekelerin katılması gerekir. Koç/teke etkisini sağlamak üzere melatonin implantlar çıkarıldıktan sonra 17 gün süreyle koç/tekeler sürüde kalır. Uyarıcı erkeklerin çıkarılmasını takip eden günlerde kızgınlık ve çiftleştirmeler yoğunlaşacaktır (implantın yerleştirilmesinden gün sonra).

80 CIDR (Controlled Internal Drug Release Device) Kullanımı CIDR olarak bilinen plastik cihazlar da progesteron analoğu içeren ve vagina içine aplikatörü vasıtasıyla yerleştirilerek kullanılan silikon cihazlardır Koyunlarda günlük uygulama süresi sonunda vaginadan sarkan uzantısından çekilerek çıkarılır ve çıkarılma anında PMSG hormonu enjeksiyonu yapılır. Yapay tohumlama 52. saatte veya koç katımı 40. saatten itibaren yapılır..

81 SPERMANIN TOPLANMASI VE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ

82 82 Yapay tohumlama ve doğal aşım başarısı erkek hayvanların yüksek kalitede ve sayıda spermatozoit üretimine bağlıdır. Spermanın nitelik ve niceliğinde meydana gelecek değişimler doğrudan yapay tohumlama ve doğal aşım başarısını etkilemektedir. Bu durum göz önüne alındığında sperma kalite ve miktarının belirlenmesi ve bu özelliklere etki eden faktörlerin ortaya konması üretkenliğin belirlenmesi için oldukça önemlidir.

83 83 Çünkü sperma kalitesi ve döl verimi arasında yüksek derecede bir ilişki söz konusudur.

84 84 1. Yaş 2. Irk Sperma Verimi ve Kaliteyi Etkileyen Faktörler 3. Mevsim ve gün uzunluğu 4. Testis Özellikleri ve Ejakulasyon Sıklığı 5. Besleme

85 85 Spermatozoitinin Kısımları

86 Sperma Toplama Yöntemleri

87 ELEKTROEJAKULATOR YÖNTEMİ Elektriksel uyarım 5-7 kez belirli aralıklarla yapılarak sperm akışı sağlanmaktadır. Libido özellikleri gelişmemiş genç hayvanlardan, biniş davranışını gerçekleştiremeyen veya yapay vajene alıştırılamayan hayvanlardan sperma almayı sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde kızgın dişinin bulunmasına gereksinim yoktur.

88 YAPAY VAGİNA YÖNTEMİ

89 89 Spermanın Muayenesi Spermanın biyolojik muayenesi, sun i vajenle alınan ejekulatlarda makroskobik, mikroskobik muayene ile fiziksel ve kimyasal özelliklerin araştırılmasıyla yapılır. Muayene sonuçlarını güvenilir olabilmesi için spermatolojik bulguların 4-5 gün ara ile 2-3 kez tekrarlanması ve diğer androlojik muayenelerle birleştirilmesi gerekir. Muayene sonuçları dikkate alınırken hayvanın türü, ırkı, yaşı ve çevre koşulları dikkate alınmalıdır.

90 90 Spermanın Muayenesi a) Makroskobik Muayene 1. Ejakulat Hacmi 2. Spermanın Rengi 3. Spermanın Kıvamı b) Mikroskobik Muayene 1. Kitle Hareketi 2. Spermatozoa Motilitesi 3. Spermatozoa Yoğunluğu 4. Anormal Spermatozoa Oranı 5. Ölü / Canlı Spermatozoon Oranı

91 91 MAKROSKOBİK MUAYENE Ejekulat Hacmi Bir ejakulasyonla dışarı verilen spermanın tamamının hacmidir. Ejakulasyonun hacmi spermatozoa ve eklenti bezlerinin salgılarından oluşur. Yapay vaginanın ucuna takılı olan dereceli sperma toplama tüpünden miktar okunarak saptanır. Spermanın Kıvamı Spermanın kıvamı ejekulatın akışkanlığıyla yakından ilişkilidir. Spermatozoa sayısı arttıkça spermanın kıvamı da artar.

92 92 Spermanın Rengi Genellilikle açık kremden koyu krem rengine kadar değişir. Spermanın anormal renklerde olmaması istenir. Bu renk çeşitleri; pembe, kırmızı, kahverengi, kirli sarı ya da yeşilimtırak olabilir.

93 Spermanın Muayenesi 93 MİKROSKOBİK MUAYENE Muayene ısıtma tablalı, faz-kontrast mikroskop kullanılarak yapılmalıdır. Muayene sırasında spermanın temas edeceği lam, lamel, pipet ve tüplerin steril ve uygun sıcaklıkta olması sağlanmalıdır.

94 Mikroskobik Muayene 94 Kitle Hareketi Kitle hareketi; taze ve sulandırılmış spermada gözlemlenmekte ve spermatozoitlerin toplu hareketini yansıtmaktadır Kitle hareketi ne kadar yoğunsa spermatozoit motilitesinin de o kadar yüksek olduğu bildirilmektedir.

95 Mikroskobik Muayene 95 Spermatozoa Motilitesi Bir yönde ve güçlü hareket eden spermatozoonların hareketsiz veya diğer hareket biçimi gösterenlere oranıdır. Bir yönde ve güçlü hareket niteliği gösteren tek hücreye ise Motil Spermatozoon denir. Motil spermatozoon ların dölleme (fertilizasyon) güçleri olduğu kabul edildiğinden, yapılacak muayenelerde motilite saptanması önemli yer tutar.

96 Spermatozoa Motilitesi 96 Mikroskop altında 4 tip spermatozoa hareketi görülür. İleri doğru hareket Spermanın yerinde dönerek yaptığı dairesel hareket Spermanın durduğu yerde titreşim şeklindeki hareket Geriye hareket

97 97 Spermatozoa Yoğunluğu Birim hacim spermada bulunan spermatozoa sayısıdır. Spermatozoa yoğunluğu çok değişik yöntemlerle belirlenebilirse de, uygulamada genellikle üç temel yöntemle saptanır. I. Hemositometrik Yöntemler II. Fotometrik Yöntem III. Elektronik Sayaç Yöntemi

98 98 I. Hemositometrik Yöntem 1/100 veya 1/200 oranında sulandırılmış spermadaki spermatozoit sayısını özel lamlar kullanarak saptanması amacıyla kullanılan bir yöntemdir.. Spermatozoa sayımında en çok kullanılan Thoma sayım lamıdır. Thoma sayım lamında biri üstte, diğeri altta olmak üzere iki sayım vardır. Her sayım sahasında büyük kare, her büyük karede ise küçük kare bulunur. Sayılan Hücre Yoğunluk (mm 3 ) = Sayılan Büyük Kare x Büyük Kare Hacmi x Sulandırma Oranı

99 99

100

101 101 II.Fotometrik Yöntemler Fotoelektro - kolorometrik adı da verilen bu yöntem pratik oluşu ve kısa sürede sonuç vermesi yönüyle tercih edilir. Yöntemin temeli; özel sulandırıcılar (%3 lük soydum sitrat) kullanılarak sperma solüsyonlarının ışığı az yada çok geçirmelerine göre spermatozoa yoğunluğu saptanır.

102 102 III. Elektronik Sayaç Yöntemi Bu yöntemde kullanılan elektronik aletler, elektronik bir sıvı içinde bulundurulan iki elektrot arasındaki elektrik akımının ortamda bulunan partiküllerin sayısı ve büyüklüklerine göre değişmesi esasına göre çalışır. Elektronik sayaç yöntemi fotometrik yöntemden daha sağlıklı sonuç vermektedir.

103 103 Anormal Spermatozoa Oranı Anormal spermatozoa oranının belirlenmesinde Giemsa Boyama Yöntemi kullanılmaktadır.1/200 oranında sulandırılan spermadan bir damla alınarak lamın üzerine froti alınarak hazırlanmaktadır. Froti 5cc methonelde 10dk, 5cc Giemsa da 30dk tespit edilmektedir. Bu süre sonunda preparat yıkanarak mikroskobun ısıtma tablasında kurutulmaktadır. Boyanan hücreler preparatın ortasından başlayarak toplam 200 hücre sayılır. Anormal Spermatozoit Oranı ASO (%) = x

104 A. Knobbed acrosome (common form) B. Knobbed acrosome (beaded form) C. Pyriform head (severe) D. Pyriform head (moderate) E. Pyriform head (slight) F. Nuclear vacuoles G. Diadem defects H. Detached head I. Distal reflex J. Dag-like defect (broken midpiece) K. Dag-like defect (severely bent midpiece) L. Proximal droplet M. Distal droplet N. Teratoid (severe) O. Teratoid (moderate) P. Normal spermatozoa

105

106 Ölü / Canlı Spermatozoon Oranı Boyama testleriyle ölü spermatozoa ların boyayı alma, canlı olanların ise, boyayı almama özelliğine dayandırılarak yapılır Boyama işleminde eosin, eosin-nigrosin, opal blau ve fast gren gibi boyalardan yararlanılabilir. Spermada genellikle % 25 in üzerinde ölü spermatozoa bulunması istenmeyen bir özelliktir. Ölü spermatozoit Sayısı ÖSO (%) = x

107 107

108 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA YAPAY TOHUMLAMA

109 HEDEFLER Genetik ilerlemeyi artırmak Hastalık kontrolünü sağlamak Fertiliteyi artırmak Yetiştirme giderlerini azaltma

110 SIĞIRLARDA YAPAY TOHUMLAMA

111 Aşamalar Boğaların Seçimi Kızgınlık denetimi ve zamanlama Semen elde edilmesi Tohumlama için alet-ekipmanın hazırlanması Tohumlama

112 ALET EKİPMAN

113

114

115 KOYUNLARDA YAPAY TOHUMLAMA

116 KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARDA YAPAY TOHUMLAMA VAGINAL SERVIKAL INTRAUTERINE

117 VAGINAL TOHUMLAMA Basit ve hızlı Başarı çok düşük %30-40 Kullanılan sperma dozu ml

118 SERVİKAL TOHUMLAMA Yaygın olarak kullanılır Cervix uterinin ağzına donmuş/taze sperma verilir

119 INTRAUTERIN TOHUMLAMA

120 AŞAMALAR

121 INTRA UTERIN TOHUMLAMA Uygulanması diğer yöntemlere göre zor Pahalı Başarı yüksek %60-80

122 DİĞER TÜRLER

123 Deve Develerde yapay tohumlama başarısı yumurtlamanın çiftleşmeden sonra uyarılması nedeni ile oldukça düşük Son yıllarda yapılan çalışmalarda yumurtalıklardan yumurtadan serbest bırakılması için 1 mililitre semen veya LH uygulamasının başarılı olduğu ifade edilmektedir. Körfez ülkeleri ve Umman da yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

124

125

126

127 DÖLLENME Semen dişi üreme organına verildikten sonra yumurta ile karşılaşırsa döllenme olayı gerçekleşir

128 SPERM CİNSİYET TEKNOLOJİSİ

129 Bu teknik ile doğacak hayvanın cinsiyetini önceden seçme şansı bulunmaktadır. Tercih edilen cinsiyete sahip spermatozoitleri kullanarak tohumlama yapmak mümkün olmaktadır lilerde ilk olarak geliştirilen ve spermdeki cinsiyet kromozomlarını ayırabilmeyi sağlayan flow cytometry, 1980 li yıllarda bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi ile geliştirilmiştir.

130 1989 da Lawrence Johnson spermatozoitleri X ve Y kromozomlarındaki DNA içeriğine göre ayıran bir yöntem geliştirmiştir. Amerikan Tarım Servisi bu metodun patentini alarak, Beltsville Sperm Cinsiyet Teknolojisi olarak isimlendirmiş ve birçok firmaya bu teknolojinin patentini satmıştır.

131 X ve Y Kromozomu Taşıyan Spermatozoitler Arasındaki Farklılıklar Parametreler DNA Büyüklük Tanımlama Motilite Yüzey Yükü Farklılıklar Y Kromozomu Taşıyan Spermatozoitin DNA Miktarı Daha Azdır. X Kromozomu Taşıyan Spermatozoit Daha Büyüktür. Y Kromozomunun Bir Kolu Daha Kısadır. Bu Bize Boyama İşleminde Avantaj Sağlamaktadır. Y Spermatozoiti X Spermatozoitine Göre Daha Hızlı Hareket Eder. X Spermatozoiti Katota (+) Doğru, (Rens et al., 1998, Johnson and Welch, 1999, Johnson et al, 1999)

132

133 Spermatozoit yönlendirme memeleri ve başarıları (Rens et al., 1998, Johnson and Welch, 1999)

134 Sperm cinsiyet teknolojisi hem klasik olarak hem de uterus içi yapay tohumlamalarda kullanılabilmektedir. Klasik olarak yapılan YT larda milyon civarında canlı spermatozoite ihtiyaç vardır. Derin uterusa girilerek yapılan tohumlamalarda 300 bin spermatozoit yeterli olmaktadır.

135 Fakat cinsiyetine göre ayrılmış spermatozoitlerle yapılan in vitro (IVF) dölleme yöntemi 1 veya 2 tane spermatozoite gereksinim duyulmakta ve bu da bu yöntemden etkin olarak yararlanmayı mümkün kılmaktadır. İlk kez cinsiyetlerine ayrılmış spermatozoit ile elde edilen buzağılar In Vitro dölleme (IVF) yöntemi ile elde edilmiştir. Son yıllardaki çalışmaların çoğu ise YT kullanılarak yapılmaktadır.

136 Flow Cytometer Yöntemi ile Spermin Cinsiyet Kromozomlarına Ayrılması

137 Spermatozoitler DNA ya bağlanma özelliği olan özel bir boya olan Hoechst bisbenzimidazole ile boyanır. Boyanan spermatozoitler kısa dalga boylu lazer ışığına tutuldukları zaman X kromozomu taşıyan spermatozoitler, Y kromozomu taşıyan spermatozoite göre %3,8 daha fazla mavi ışık verecek ve parlak mavi görünecektir.

138 Sperm cinsiyet ayrımında kullanılan flow cytometer

139

140 75 Conception Rate % 84% of conventional 50% Gender SELECTED Semen Conventional semen

141 100% 75% % heifer calves 50% 89% 25% 0% 48% (n=5300) Conventional (n=1657) Gender SELECTed

142 Gelecekte bu tekniğin daha etkin kullanılabilmesi için ayırma hızının artırılması ve fiyatının düşmesi gerekmektedir ET, IVF gibi biyoteknolojik yöntemlerle kullanılması durumunda bu tekniğin etkinliği artacaktır. %90 oranında başarılı olduğu bildirilmektedir.

143 2006 YILI SATIŞ HACMİ

144

145 Gelecekte Süt fiyatları Düve fiyatları Boğaların daha uzun kullanılması için uygulamalar Üretim kapasitesi Alternatif cinsiyet ayrım prosedürleri

146 146 EMBRİYO TRANSFERİ

147 147 Embriyo Transferi Döllenmiş ve normal olarak gelişmesine devam eden zigotun ana hayvanın yumurtalık yolu ya da uterusundan alınarak aynı türden başka bir hayvana aktarımı ve gebelik süresini doğuma kadar burada tamamlaması şeklinde tanımlanabilir

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I. ÜROLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: DOÇ. DR. H. METE ÇEK BİLGİSAYAR DESTEKLİ SEMEN ANALİZ SİSTEMİ (CASA) İLE YAPILAN SPERM MORFOLOJİSİ İNCELEMELERİNİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır.

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır. 1 Ankara Üniversitesi Üreme Sağlığı Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezimiz Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce ülkemizde üreme sağlığı ve yardımcı üreme teknikleri üzerine bilimsel araştırmalar

Detaylı

POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ.

POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ. T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ. Arif TAġAGĠREN DOKTORA TEZĠ DOĞUM VE JĠNEKOLOJĠ (VET)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL İLETİŞİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SIĞIRLARDA SUNİ TOHUMLAMA

SIĞIRLARDA SUNİ TOHUMLAMA SIĞIRLARDA SUNİ TOHUMLAMA Suni tohumlama, günümüzde sığırlarda genetik ilerlemeyi sağlayan ve yaygın biçimde kullanılan etkin araçlardan bir tanesidir. Bu metot, genetik kabiliyetlerini satın almaya gücümüzün

Detaylı

GENETİK DERS NOTLARI

GENETİK DERS NOTLARI KAFKAS ÜNİVERSITESİ VETERİNER FAKÜLTESİ GENETİK DERS NOTLARI YRD.DOÇ.DR.ALİ RIZA AKSOY 1998 KARS 1 Genetik sözcüğü gen kökünden gelir. Bilgi ve oluşum anlamını taşır. Genetik biyolojik bilimler içinde

Detaylı

Son çare miting olmasın!..

Son çare miting olmasın!.. YIL: 4 SAYI: 21 1 TL! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2013 www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Son çare miting olmasın!.. BAŞKAN DAN İ şimizin kaderi bu, yonca, saman ve mısır silajı derken iki ayı daha

Detaylı

Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği

Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği Giriş Çocuk sahibi olamama, birçok çifti ilgilendiren, sorulara, endişelere ve kuşkulara yol açan bir konudur. Ancak aynı zamanda kabullenilmemesi

Detaylı

SAKARYA COMMODITY EXCHANGE

SAKARYA COMMODITY EXCHANGE YIL:2014 / SAYI: 49 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE TOBB BAŞKANI M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU BORSAMIZDA BİYOKÜTLE ENERJİSİ POTANSİYELİMİZ TÜRKİYE NİN YUMURTA SEKTÖRÜNDEKİ YERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 2014 Ü AİLE ÇİFTÇİLİĞİ

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI VDJ YL- 2013-003 SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI

Detaylı

Süt ineklerinde Reprodüktif Sürü Sağlığı. Prof. Dr. D. Ali Dinç

Süt ineklerinde Reprodüktif Sürü Sağlığı. Prof. Dr. D. Ali Dinç Süt ineklerinde Reprodüktif Sürü Sağlığı Prof. Dr. D. Ali Dinç Sürü Sağlığı Kontrol Programında Veteriner Hekimin Rolü Program SSKP nın önemi, amacı ve temel ilkeleri RSSKP nın önemi, amacı ve gereksinimleri

Detaylı

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİM KİTABI

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİM KİTABI 0 i GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİM KİTABI Ankara 2014 i Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Kitabı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Ankara, 2014

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL CİHAZLARDA KALİBRASYON 523EO0204 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EPİLASYON

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EPİLASYON T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EPİLASYON ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME Doğumdan sonra kuzu hem çevre koşullarına hem de sütten kesime adaptasyonda sorunlar yaşayabilir. Bu adaptasyon aşamalarında özellikle besleme ile ilgili önemli değişimler olur.

Detaylı

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 sa lık Ücretsizdir, alabilirsiniz... GLOKOM NEDİR? KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up İçindekiler 2 içindekiler Rumeli

Detaylı

ANTİ HOST UYGULAMASI SONUCU SPERM MEMBRAN FONKSİYONEL BÜTÜNLÜĞÜNÜN IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOP DÜZEYDE İNCELENMESİ

ANTİ HOST UYGULAMASI SONUCU SPERM MEMBRAN FONKSİYONEL BÜTÜNLÜĞÜNÜN IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOP DÜZEYDE İNCELENMESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANTİ HOST UYGULAMASI SONUCU SPERM MEMBRAN FONKSİYONEL BÜTÜNLÜĞÜNÜN IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOP DÜZEYDE İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ Yekbun TUTŞİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği

Detaylı

Actimo nun Çalışma İlkeleri... 29 Actimo nun Etkileri... 30 Actimo Altıgen Suyu nedir ve Faydaları nelerdir?... 31 Mine-Q ve Super Cube karşılaştırma

Actimo nun Çalışma İlkeleri... 29 Actimo nun Etkileri... 30 Actimo Altıgen Suyu nedir ve Faydaları nelerdir?... 31 Mine-Q ve Super Cube karşılaştırma İçindekiler Doğa Bize Ne Anlatıyor?... 1 Suyun Kerameti... 2 Su Sağlık Ve Yaşamda Ne Gibi Önemli Bir Rol Oynar?... 3 Suyun insan vücudundaki rolü... 4 İyi su olmadan sağlıklı kalamazsınız... 5 Yeniden

Detaylı

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Editörden Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; 2012 yılına merhaba diyen dergimiz Hospital ın yeni sayısına hoş geldiniz.

Detaylı

BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ

BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ Biyoloji eski Yunanca da bio, hayat"; ve logos, kavrama", Hayatı kavrama anlamına gelmektedir. Doğal Bilimlerin bir bölümü olup, canlı organizmalar,

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALİ TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ HAZIRLAYAN DUYGU ÜNAL 050557038 TEZ

Detaylı

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. 1. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Dostları Kulübü (HDK) 2009 yılı bahar döneminde kuruldu. Kulübün

Detaylı