Suprecur 1,5 mg/g Nazal Sprey

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Suprecur 1,5 mg/g Nazal Sprey"

Transkript

1 Suprecur 1,5 mg/g Nazal Sprey FORMÜLÜ 1.0 g çözelti, mg busereline eşdeğerde mg buserelin asetat, koruyucu madde olarak mg benzalkonyum klorür, mg sitrik asit monohidrat, mg sodyum sitrat dihidrat ve ad 1.0 g enjeksiyonluk su içerir. (Bir sprey dozu 0.15 mg busereline eşdeğerde mg buserelin asetat içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler: Suprecur'un etken maddesi buserelin, gonadotropin serbestleştirici hormonun (GnRH) aktif bir analoğudur. Buserelin in düzenli alınımı sonucu gonadotropinlerin ve gonad steroidlerinin sekresyonu belirgin bir şekilde inhibe edilir. Hipofiz-gonad fonksiyonu üzerindeki inhibisyon etkisi hipofizdeki LH-RH reseptörlerinin desensitizasyonu ile açıklanır. Erkeklerde gonadotropin sekresyonunun inhibe edilmesi sonucu testosteron sentezi ve sekresyonunda sürekli bir azalma elde edilir. Kadınlarda, pulsatil gonadotropin serbestisinin eliminasyonu östrojen sekresyonunu inhibe eder. Buserelin in gonad steroidleri üzerindeki supresif etkisi hem uygulanan günlük doza, hem de uygulamanın sıklığına ve tedavi süresine bağlıdır. Buserelinin serum seviyesi tespit edilebilme limitlerinin altında bile olsa, hipofiz bezinin ön lobundaki reseptörlere güçlü bağlanma nedeniyle, gonadotropinin serbest bırakılması korunur (yaklaşık 3 saat). Uzun süreli Buserelin tedavisi sırasında sadece gonadotropinlerin sekresyonu inhibe olur, diğer hipofiz hormonlarının (prolaktin, büyüme hormonu, ACTH, TSH) sekresyonu ise bundan direkt olarak etkilenmez. Ancak, östrojen eksikliği, büyüme hormonu ve prolaktinin salgılanmasında azalmaya sebep olabilir. Adrenal steroidlerin salgılanması değişmeden kalır. Farmakokinetik Özellikler: Emilim Buserelin suda erir. Nazal yoldan, usulüne uygun olarak kullanıldığında burun mukozasından güvenli bir şekilde emilir. Böylece yeterli derecede yüksek plazma seviyeleri sağlanabilir. Buserelin nazal solüsyondan, nazal emilim %1-3 dür. 200µg ın subkütan enjeksiyonunda, biyoyararlanım %70 dir. Oral uygulamada, buserelin etkisizdir. SB Onay Tarihi

2 Dağılım Buserelin öncelikli olarak biyolojik hedef organı olan hipofiz ön lobunda biriktiği gibi karaciğerde ve böbreklerde de birikir. Buserelin, serumda ağırlıklı olarak bozulmadan aktif formunda dolaşır. Proteinlere %15 oranında bağlanır. Metabolizma Buserelin, peptidler tarafından (piroglutamil peptidaz ve chymotrypsin benzeri endopeptidazlar), gastrointestinal sistemde metabolize olduğu gibi, böbrek ve karaciğerde de metabolize olur ve böylece pasiftir. Hipofiz bezinde, reseptöre bağlı buserelin, membranda yer alan enzimler tarafından pasifleştirilir. Buserelin dozunun küçük bir kısmı anne sütüne geçer. Mevcut klinik deneyimlere göre bu miktarın bebeklerde hormonal bir etkisi yoktur. Eliminasyon Eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık olarak intravenöz uygulama sonrası 50 ila 80 dakika, subkutan uygulama sonrası 80 dakika ve intranazal uygulama sonrası 1 ila 2 saattir. Buserelin ve inaktif metabolitleri böbrek ve safra yoluyla vücuttan atılırlar. Serum konsantrasyonu ve idrardaki buserelin miktarı, aynı zaman profilini göstermiştir. Erkeklerde, idrarda bozulmamış buserelin miktarı yaklaşık %50 dir. ENDİKASYONLARI Primer cerrahi müdahaleyi gerektirmeyen endometriozis. Ovülasyon indüksiyonuna hazırlıkta, gonadotropin uygulamasına yardımcı olarak hipofiz desensitizasyonu. KONTRENDİKASYONLARI Buserelin asetata ve/veya bileşimindeki yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılık. Suprecur, gebelik durumunda kullanılmamalıdır. Buserelin küçük miktarlarda anne sütüne geçmektedir. Çocuk üzerinde olumsuz etkileri gözlenmemiş olmasına rağmen Suprecur emziren annelerde kullanılmamalıdır ya da emzirmekten kaçınılmalıdır. UYARILAR / ÖNLEMLER Hipertansif hastalarda, kan basıncı düzenli olarak takip edilmelidir (kan basıncının artması riski). Diyabetik hastalarda, kan şekeri düzeyi düzenli olarak kontrol edilmelidir (metabolik kontrolün bozulması riski). Depresyon anamnezi olan hastalar, dikkatle izlenmeli ve gerekliyse tedavi edilmelidir (depresyonun tekrarlaması veya kötüleşmesi riski). SB Onay Tarihi

3 Endometriozis Tedavisi: Oral kontraseptif kullanımı, tedaviye başlamadan önce sonlandırılmalıdır. Güvenlik nedeniyle, tedaviye başlanırken non-hormonal doğum kontrol metodları (örn. prezervatif) kullanılmalıdır. Önceden oluşmuş bir gebeliği bertaraf etmek amacıyla, tedaviye menstruasyonun 1. veya 2. günü başlanmalıdır. Herhangi bir hamilelik şüphesi varsa, hamilelik testi önerilir. Tedavinin sonraki aşamalarında, eğer tavsiye edilen doz düzenli olarak uygulanıyorsa hamilelik oluşmaz. Buna karşın, tedavi birkaç gün bile atlanırsa ovulasyon ve hamilelik meydana gelebilir. Hamilelik oluştuysa, tedaviye derhal son verilmeli ve doktora başvurulmalıdır. Kemik yoğunluğundaki azalma göz ardı edilemeyeceğinden, tedavi tekrarlanmadan önce, tedaviyi üstlenen hekim tarafından fayda ve risk oranları dikkatlice gözden geçirilmelidir. Ovülasyon İndüksiyonuna yardımcı olarak kullanımı: Tedaviye başlanmadan önce hamilelik testi yapılmalıdır. İn vitro fertilizasyonda, ovulasyon indüksiyonu sıkı tıbbi denetim altında gerçekleştirilmelidir. Gonadotropinlerin Suprecur ile beraber birlikte kullanımı, gonadotropinlerin yalnız kullanımından daha fazla ovaryum hiperstümülasyonu sendromu (OHSS) riski taşır. Bu sendromun olası klinik belirtileri şunları içerir: Karın ağrısı, karında gerginlik hissi, abdominal kuşağın artması, ovaryal kist oluşumu, bulantı, kusma, overlerin masif büyümesi, dispne (nefes darlığı), diyare, oligüri, hemokonsantrasyon, hiperkoagülopati. Overlerin pedikül torsiyonu veya rüptürü, akut abdomene neden olabilir. Ağır tromboembolik olaylar da ortaya çıkabilir. Ovaryum hiperstimülasyonu sendromu öldürücü olabilir. Etkilenen hastaların erken tanınabilmesi için, her stimülasyon siklüsü dikkatli bir şekilde izlenmelidir. Eğer gerekliyse hcg (human chorionic gonadotrophin) ile tedavinin kesilmesi gerekebilir. Araç ve makine kullanımına etkileri Bazı advers etkiler (örn. başdönmesi), konsantrasyon ve reaksiyon kabiliyetini etkileyebilir. Bundan dolayı araba veya makinelerin kullanımı gibi bu özelliklerin önemli olduğu durumlar risk taşır. Gebelik ve laktasyon Gebelik kategorisi: X Gebelik durumunda kullanılmamalıdır. Laktasyon Buserelin küçük miktarlarda anne sütüne geçmektedir. Çocuk üzerinde olumsuz etkileri gözlenmemiş olmasına rağmen Suprecur emziren annelerde kullanılmamalıdır ya da emzirmekten kaçınılmalıdır. SB Onay Tarihi

4 YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER Suprecur ile tedavinin temeli, bütün bir tedavi boyunca kadın cinsiyet hormonları (östrogenler) yapımının baskılanması esasına dayanmaktadır. İstenen terapötik etkiye ek olarak, doza bağlı advers etkiler olabilir. Östrojen yapımının inhibisyonunun göstergesi olarak, çoğu hastada, genellikle tedavinin ilk haftalarında menstrüasyonu taklit eden bir uterin kanama ( periyod ) olur. Nadir olgularda ise tedavinin ileri aşamalarında da kanama görülebilir. Ayrıca sıcak basması, fazla terleme, vajinada kuruluk, cinsel ilişki sırasında ağrı (disparoni), cinsel isteğin azalması (libido azalması) ve birkaç aylık Suprecur tedavisinden sonra kemik yoğunluğunun azalması gibi menopoz benzeri semptomlar olabilir. Açıkça hormon baskılanmasına bağlanamayan advers etkiler şunlardır: Meme büyüklüğünün azalması veya artması (memelerde hassasiyetle birlikte), tırnakların kırılması, akne, cilt kuruluğu; nadiren vajinal akıntı ve yüzde ve ekstremitelerde (kol ve bacaklarda) ödem olabilir. Ayrıca, laktasyon, midede veya alt batında ağrı, anormal hisler (özellikle kol ve bacaklarda), gözlerde kuruluk (kontakt lens kullanan kişilerde göz irritasyonuna varan) olabilir. Ovülasyon indüksiyonu sıkı tıbbi denetim altında gerçekleştirilmelidir. İnvitro fertilizasyon/embriyo transferi (IVF/ET) programları ve benzeri yardımlı reprodüksiyon uygulaması, kalıtım ile ilgili riskler (örn. ektopik gebelik oluşumu, düşüklerin veya çoğul gebeliğin artışı gibi) taşır. Bu riskler ek tedavi olarak Suprecur' un kullanımında da mevcuttur. Buserelin tedavisinde folikül uyarılması (polikistik over gibi) bazı hastalıklarda artabilir. Buserelin tedavisinin başlangıç döneminde ovaryal kistler görülebilir. Buna karşın, siklüs sitümülasyonuna dair herhangi bir negatif etki bildirilmemiştir. Gondotropinlerle kombine kullanımı, gonadotropinin tek başına kullanımından daha yüksek ovaryum hiperstimülasyonu sendromu riski taşır. Buserelin in de dahil olduğu LHRH agonistleriyle tedavi, çok nadir durumlarda hipofizde adenom gelişimine yol açabilir. Buserelin tedavisi sırasında aşağıdaki etkiler oluşabilir: - Saç ve vücut kıllarında artış veya azalma. - Hipertansif hastalarda kan basıncı seviyesinde bozulma - Hipersensitivite reaksiyonları. Bu kendini, deride kızarıklık, kaşıntı, deri döküntüler (ürtiker dahil) ve dispne ile alerjik astım, nadir olgularda anaflaktik/anaflaktoid şoka varan reaksiyonlarla gösterebilir. - Glukoz toleransında azalma (diyabetik hastalarda metabolik kontrolün olası bozulması). SB Onay Tarihi

5 - Kan lipidlerinde değişiklikler; karaciğer enzimlerinin (örn. transaminazlar) veya bilirubinin serum düzeylerinde artış; trombopeni ve lökopeni. - Baş ağrısı (nadir durumlarda migren benzeri), palpitasyon, sinirlilik, uyku bozuklukları, yorgunluk, uyuşukluk, hafıza ve konsantrasyon bozuklukları, emosyonel instabilite, anksiyete. Nadir durumlarda, depresyon gelişebilir veya varolan depresyon kötüleşebilir. - Baş dönmesi, kulak çınlaması (tinnitus), duyma bozuklukları, görme bozuklukları (örn. bulanık görme), gözlerin arkasında basınç hissi. - Bulantı, kusma, susuzluğun artması, diyare, konstipasyon, iştah değişiklikleri, kilo değişiklikleri (artış veya azalma). - Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve ağrı (kadınlarda omuz ağrısı/sertliği içerir.) - Nazal ve farengeal kavite mukozasının irritasyonu; bu burun kanamasına, boğuk sesliliğe veya koku ve tad bozukluklarına yol açabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER Buserelinle tedavi boyunca, antidiyabetik ajanların etkisi azalabilir ( Yan etkiler/advers etkiler bölümüne bkz). Seks hormonları ile beraber kullanımı sırasında, dozaj tedavinin başarısını etkilemeyeceğinden emin olunacak şekilde seçilmelidir. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Endometriozis Günlük doz vücut ağırlığından bağımsız olarak günde 0.9 mg dır. (herbiri 0.15 mg olan 6 sprey dozu). Bunun için sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde 3 defa her bir burun deliğine birer sprey dozu uygulanır. Suprecur, doğru biçimde uygulandığında nezlesi olan kişilerde bile burun mukozasından tamamen emilebilir. Böyle bir durumda burun iyice temizlendikten sonra sprey uygulanmalıdır. Tedavi süresi genellikle altı aydır ve bu süre dokuz ayı geçmemelidir. Ovülasyon indüksiyonuna yardımcı olarak Günlük başlangıç dozu 0.6 mg dır (herbirinde 0.15 mg buserelin bulunan 4 sprey dozuna eşittir.). Günlük doz her defasında farklı burun deliğinden uygulanmak üzere eşit aralıklarla günde 4 eşit doza bölünerek uygulanır. Bazı hastalarda 1.2 mg/gün e (herbiri 0.15 mg olan 8 sprey dozuna eşit) varan daha yüksek dozlara ihtiyaç duyulabilir. Suprecur, doğru biçimde uygulandığında nezlesi olan kişilerde bile burun mukozasından tamamen emilebilir. Böyle bir durumda burun iyice temizlendikten sonra sprey uygulanmalıdır. İhtiyaç duyulan doza bağlı olarak, bir sprey dozu, burun deliklerinden birine veya her ikisine, sabah, öğle, akşamüstü ve gece aşağıdaki şemaya göre uygulanmalıdır. SB Onay Tarihi

6 Doz Şeması Uygulamaya, foliküler fazın erken döneminde (1. veya 2. gün) veya hamilelik tehlikesi tümüyle bertaraf edilebilirse (şüphe varsa hamilelik testi önerilir), luteal fazın ortalarında (yaklaşık 21. gün) başlanmalıdır. hcg uygulamasının ilk günü Suprecur uygulaması kesilmelidir. Gonadotropinlerle sağlanan ovaryum sitümülasyonuna, sadece uygun down-regülasyona ulaşıldığında başlanmalıdır. Bu süreye hastaların çoğunda 2-3 haftada ulaşılır. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ Doz aşımı belirtileri; asteni, başağrısı, sinirlilik, sıcak basması, sersemlik, bulantı, karın ağrısı, alt ekstremitelerde ödem ve meme ağrısıdır. Tedavi semptomatik olmalıdır. SAKLAMA KOŞULLARI +2 o C ile +25 o C arasında saklayınız. Donmasına izin vermeyiniz. Kullanılmaya başlanan şişeler 5 hafta süre ile oda ısısında tutulabilir. Bu süreden sonra şişede kalan bakiye atılmalıdır. ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ. TİCARİ ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ Suprecur nazal sprey, intranazal uygulamaya mahsus 15 mg busereline eşdeğerde mg buserelin asetat içeren 10 ml sulu çözelti flakonu ve birlikte 1 adet dozaj pompası. İthal Ruhsat Sahibi Üretim Yeri : Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti. No:209, 4.Levent-İstanbul : Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Almanya Ruhsat no. : /11 Reçete ile satılır. Prospektüs Onay Tarihi : SB Onay Tarihi

7 Nazal sprey uygulanması Bu ilaç ancak tarif edildiği şekilde kullanıldığı zaman etkili olacaktır. 1. Şişenin vidalı kapağı açılır. 2. Dozaj pompası plastik taşıyıcısından çıkarılır ve her iki koruyucu kapak açılırbeyaz ve renksiz olanlar- 3. Dozaj pompası şişenin üzerine çevrilerek takılır. 4. Sadece ilk uygulamadan önce, dozaj pompası, solüsyon pompayı doldurup düzgün bir sprey elde edilene kadar yaklaşık 10 defa, dik tutularak pompalanır. Bu işlem sadece ilk kullanımdan önce yapılmalı, solüsyonu zamanından önce tükenmesini önlemek amacıyla daha sonra tekrardan kaçınmalıdır. 5. Şişeyi dik tutup başı hafifçe eğilerek solüsyon burun içine püskürtülür. Gerektiği takdirde uygulamadan önce burun temizlenir. 6. Kullanımdan sonra koruyucu kapağı üzerinde kalmak kaydıyla dozaj pompası şişenin üzerinde bırakılır. SB Onay Tarihi

Bir draje, 2 mg Siproteron asetat ve 0.035 mg Etinilestradiol içerir.

Bir draje, 2 mg Siproteron asetat ve 0.035 mg Etinilestradiol içerir. Diane 35 draje Formülü Bir draje, 2 mg Siproteron asetat ve 0.035 mg Etinilestradiol içerir. Yardımcı maddeler Şeker Demir oksid pigmenti, sarı Titanyum dioksid Farmakolojik özellikleri Farmakodinamik

Detaylı

Bayer Türk Climara. Climara Patch 3.9 mg/12.5 cm 2 Transdermal estradiol sistemi. Formülü

Bayer Türk Climara. Climara Patch 3.9 mg/12.5 cm 2 Transdermal estradiol sistemi. Formülü Climara Patch 3.9 mg/12.5 cm 2 Transdermal estradiol sistemi Formülü 24 saatte nominal 50 mikrogram salgılayan, 3.8 mg estradiol (3.9 mg estradiol hemihidrat a eşdeğer) içeren 12.5 cm 2 lik flaster. Farmakolojik

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen.

Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen. Trisequens Film Tablet Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen. Formülü: Her bir film tablet: Mavi Tablet: Östradiol 2 mg (östradiol hemihidrat olarak) Beyaz Tablet

Detaylı

Myralon Tablet. Formülü: Her bir tablette: Desogestrel...0.150mg. Etinilestradiol...0.020mg bulunur. Yardımcı maddeler: dl-alfa-tokoferol, laktoz.

Myralon Tablet. Formülü: Her bir tablette: Desogestrel...0.150mg. Etinilestradiol...0.020mg bulunur. Yardımcı maddeler: dl-alfa-tokoferol, laktoz. Myralon Tablet Formülü: Her bir tablette: Desogestrel...0.150mg Etinilestradiol...0.020mg bulunur. Yardımcı maddeler: dl-alfa-tokoferol, laktoz. Farmakolojik özellikleri: Farmakodinamik özellikler: Myralon

Detaylı

NASACORT AQ NAZAL SPREY

NASACORT AQ NAZAL SPREY NASACORT AQ NAZAL SPREY FORMÜLÜ: Her bir püskürtme (sıkım); 55µg triamsinolon asetonid ve yardımcı madde olarak mikrokristalin selüloz, karboksimetilselülozsodyum, polisorbat 80, dekstroz, benzalkonyum

Detaylı

ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin

ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin Formülü: Her bir yumuşak jelatin kapsül, etkin madde olarak 10 mg veya 20 mg izotretinoin içerir. Farmakolojik Özellikleri: Farmakodinamik özellikler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI QLAIRISTA film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI QLAIRISTA film kaplı tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI QLAIRISTA film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde (ler): Hormon içeren 26 adet ve hormon içermeyen 2 adet film kaplı tablet, aşağıdaki

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİAMİCRON MR 60 mg değiştirilmiş salımlı bölünebilir tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİAMİCRON MR 60 mg değiştirilmiş salımlı bölünebilir tablet. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİAMİCRON MR 60 mg değiştirilmiş salımlı bölünebilir tablet. 2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Gliklazid...60 mg Yardımcı maddeler: Laktoz Monohidrat...71.36

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir flakon 8 mg lornoksikam içerir. Çözücü ampul: Her bir çözücü

Detaylı

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

Metoject 25mg/2,5ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 25mg/2,5ml x 1 şırınga

Metoject 25mg/2,5ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 25mg/2,5ml x 1 şırınga Metoject 25mg/2,5ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 25mg/2,5ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

1. Tıbbi farmasötik ürünün adı : LH-RH Ferring 0.1 mg/ml Enjeksiyon Çözeltisi 2. Kalitatif ve kantitatif terkibi : 1 ml çözelti içeren bir ampulde:

1. Tıbbi farmasötik ürünün adı : LH-RH Ferring 0.1 mg/ml Enjeksiyon Çözeltisi 2. Kalitatif ve kantitatif terkibi : 1 ml çözelti içeren bir ampulde: 1. Tıbbi farmasötik ürünün adı : LH-RH Ferring 0.1 mg/ml Enjeksiyon Çözeltisi 2. Kalitatif ve kantitatif terkibi : 1 ml çözelti içeren bir ampulde: Gonadorelin asetat (0.091 mg gonadorelin eşdeğeri) Glasiyal

Detaylı

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616 Wyeth Ativan Expidet 1 mg FORMÜL Her tablet 1 mg lorazepam içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Lorazepam bir benzodiazepindir. Anksiyolitik, sedatif ve hipnotik özelliklere sahiptir. Benzodiazepinler muhtemelen

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: 50 mcg mometazon furoat a eşdeğer 51.75 mcg mometazon furoat monohidrat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: 50 mcg mometazon furoat a eşdeğer 51.75 mcg mometazon furoat monohidrat içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONALİZ % 0.05 burun spreyi 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 50 mcg mometazon furoat a eşdeğer 51.75 mcg mometazon furoat monohidrat içerir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Radyoopak, biyolojik degredasyona uğramayan, beyaz-kirli beyaz, yumuşak, 4 cm uzunlukta ve 2 mm çapında esnek çubuk.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Radyoopak, biyolojik degredasyona uğramayan, beyaz-kirli beyaz, yumuşak, 4 cm uzunlukta ve 2 mm çapında esnek çubuk. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI NEXPLANON 68 mg Implant KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM NEXPLANON, radyoopak, biyolojik olarak parçalanmayan, yalnızca progestagen içeren, steril olarak

Detaylı

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BLEOCIN-S 15 mg Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Bleomisin sülfat 15 mg [15.000 (15x10 3 ) IU ya eşdeğer olacak

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Diklofenak sodyum 75 mg (her bir ampul: 3 ml) Yardımcı

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ARİSTU 1 mg Film Kaplı Tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etken madde: Yardımcı maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ARİSTU 1 mg Film Kaplı Tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etken madde: Yardımcı maddeler: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etken madde: Anastrozol 1 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat Sodyum nişasta glikolat 95.250 mg 1 mg Yardımcı maddelerin

Detaylı

Exjade 500 mg Suda Dağılabilen Tablet

Exjade 500 mg Suda Dağılabilen Tablet Exjade 500 mg Suda Dağılabilen Tablet FORMÜLÜ Suda dağılabilen her tablet, aktif madde olarak 500 mg deferasiroks içerir. Yardımcı madde olarak laktoz monohidrat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat (monohidrat)... 50 mikrogram/püskürtme

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat (monohidrat)... 50 mikrogram/püskürtme KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MOMETİX AQ % 0.05 Nazal Sprey 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat (monohidrat)... 50 mikrogram/püskürtme Yardımcı maddeler: Benzalkonyum

Detaylı

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEVPRAM 10 mg Film Tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 10 mg essitalopram (oksalat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARMANAKS 275 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Naproksen sodyum 275 mg Yardımcı maddeler Laktoz, Alkol (Etanol) Yardımcı maddeler için,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. - Yardımcı maddeler: Jelatin, DL laktik asid/glikolik asid ko-polimeri, mannitoldür.

KULLANMA TALİMATI. - Yardımcı maddeler: Jelatin, DL laktik asid/glikolik asid ko-polimeri, mannitoldür. LUCRİN DEPOT 3.75 mg Kullanıma Hazır 1 Aylık Enjektör Kas içine ya da deri altına uygulanır. - Etkin madde: 3.75 mg leuprolide asetat KULLANMA TALİMATI - Yardımcı maddeler: Jelatin, DL laktik asid/glikolik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONOPRIL 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Fosinopril sodyum 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 136 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ BELOC ZOK 25 mg KONTROLLÜ SALIMLI FİLM TABLET 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata

Detaylı