NİGTHM Stratejik Plan Taslağı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİGTHM Stratejik Plan Taslağı 2015-2019"

Transkript

1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdur. 1 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

2 GİRİŞ Kamu yönetimi ve hizmet sunumunda şeffaflık, katılımcılık, sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi gerektiği, bu ilkelerin aynı zamanda etkin bir kamu yönetiminin zorunlu unsurları arasında olduğu bilinmektedir. Stratejik yönetim kapsamında; ortaya konan yeni zihniyete uygun bir şekilde, misyon ve vizyon belirleme, stratejik amaç, hedef ve öncelikleri şekillendirme, ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma ve önceden ilan etme unsurları vurgulanmaktadır. Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması ile hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını, işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla hazırlanan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Hükmünü amirdir. Bu kapsamda Müdürlüğümüze ait dönemi Niğde İGTHM Strateji Planı hazırlanmıştır. Niğde İGTHM Strateji Planı Bakanlığımıza ait stratejik planın yerelde uygulanmasını sağlayacak bir belgedir. Niğde İGTHM Strateji Planı ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde mevcut durumunu gözden geçirerek gelecekte öngördüğü vizyonun gerçekleşmesi için amaçlarını, ölçülebilir hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri kurumsal öncelikler ve kaynak ihtiyaçları ile birlikte ortaya koyan ve gerçekleşmelerin önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda izlenip ölçülebildiği, katılımcı yöntemlerle hazırlanan bir belgedir. 2 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

3 GİRİŞ.. 1 İÇİDEKİLER.. 1 Tablolar Listesi. 1 Grafikler Listesi.. 1 Şekiller Listesi...1 Kısaltmalar Listesi. 1 Yönetici Özeti.. 1 BÖLÜM I. 1 1 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ Hazırlık ve Altyapı Çalışmaları Stratejik Plan Çalışma Programı Stratejik Plan Çalışma Takvimi 1 2 BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ Kurumun Tarihçesi Yasal Yükümlülükler ve Mevzuatın İncelenmesi Birimlerin Görev ve Fonksiyonları Teşkilat Şeması.. 1 BÖLÜM II DURUM ANALİZİ Paydaş Analizi Paydaşların Tespit Edilmesi ve Önceliklendirilmesi İç Çevre Analizi İç Paydaş Anketi ve Değerlendirilmesi Birimin Yapısı GZFT Analizi Güçlü Yönler Zayıf Yönler Dış Çevre Analizi Dış Paydaş Analizi ve Değerlendirilmesi GZFT Analizi Fırsatlarr Tehditler PEST Analizi 1 BÖLÜM III GELECEĞİN TASARIMI Misyon Vizyon Temel Değerler BÖLÜM IV AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ Stratejik Alanlar Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Göstergeleri MALİYETLENDİRME İZLEME DEĞERLENDİRME Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

4 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1. Çalışma Programı Tablosu. 1 Tablo 2. Çalışma Takvimi Tablosu 1 Tablo 3. Kanunlar Tablosu 1 Tablo 4. Yönetmelikler Tablosu.. 1 Tablo 5. Paydaş Tablosu 1 Tablo 6. Personel Tablosu 1 Tablo 7. Personel Eğitim Durum Tablosu 1 Tablo 8. Personel Cinsiyet Dağılım Tablosu 1 Tablo 9. Fiziksel Yapı Tablosu.. 1 Tablo 10. Araç Durum Tablosu 1 Tablo 11. Teknolojik Yapı Tablosu 1 Tablo 12. Mali Yapı Tablosu 1 Tablo 13. Politik Çevre Tablosu 1 Tablo 14. Ekonomik Çevre Tablosu 1 Tablo 15. Sosyal Çevre Tablosu 1 Tablo 16. Teknolojik Çevre Tablosu 1 Tablo 17. Bütçe tablosu GRAFİKLER LİSTESİ Grafik 1. Personel Memnuniyet Anketi 1 Grafik 2.Personelin Mesleklerine Göre Dağılımı 1 Grafik 3.Personelin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 1 Grafik 4.Personelin Cinsiyetine Göre Dağılımı Grafik 1 Grafik 5. Müdürlüğümüzün Dış Paydaş Analizi-1 1 Grafik 6. Müdürlüğümüzün Dış Paydaş Analizi-2 1 Grafik 7. Müdürlüğümüzün Dış Paydaş Analizi-3 1 Grafik 8. Müdürlüğümüzün Dış Paydaş Analizi-4 1 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1. İl Müdürlüğü Yönetim Şeması 1 4 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

5 KISALMALAR LİSTESİ AB AKA BÜBSŞM BÜGEM CBS ÇATAK ÇMVA DSYB GGBS GKGM GTHB GYŞM HAYKOP HSÜSÜŞM İGTHM İlçe GTHM İMİŞM İÖİ KETBİR KKKS KKYDP KHK KKÖŞM KKYB KTVŞM NİGTHM PEST SÜTBİR STK TAGEM TALDŞM TBTF TMO TRGM TÜİK TÜRVET TÜKAS Avrupa Birliği Ahiler Kalkınma Ajansı Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemi Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Çiftlik Veri Ağı Sistemi Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi Gıda Kontrol Gene Müdürlüğü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Hayvan Sağlığı Üretimi ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü İl Özel İdaresi Kırmızı Et Üreticileri Birliği Koyun Keçi Kayıt Sistemi Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kanun Hükmünde Kararname Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik Süt Üreticileri Birliği Sivil Toplum Kuruluşları Tarımsal Araştırmalar Genel müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Düzenleme Şube Müdürlüğü Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Toprak Mahsulleri Ofisi Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Türkiye İstatistik Kurumu Veteriner Bilgi Sistemi Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi 5 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

6 YÖNETİCİ SUNUŞU 6 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

7 BÖLÜM 1 1 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ 1.1 Hazırlık ve Altyapı Çalışmaları:5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurum kuruluşlarına stratejik planlama hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Bu yasal zorunluluğa istinaden Niğde Valiliğinin tarih ve 5691 sayılı emirleri ile İlimizde stratejik plan çalışmalarının başlatıldığını kamu kurumlarına duyurmuştur. Bu çalışmalar kapsamında ilk olarak İlimizdeki kamu kurumlarının bu konu ile ilgili görevlendirdikleri personele Stratejik Plana Eğitimi seminerleri düzenlenmiştir. Eğitimler Niğde Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verilmiş olup, Müdürlüğümüzden üç personel Aralık 2014 tarihlerindeki eğitim seminerine katılmışlardır tarih ve 518 sayılı emirleri ile Niğde Valiliği, kamu kurumlarının stratejik plan çalışmalarını başlatmıştır. Bu emir üzerine Müdürlüğümüzde tarihinde Şube ve İlçe Müdürlerinin katıldığı ilk hazırlık toplantısı yapılmıştır. Toplantının akabinde ilk olarak Stratejik Plan Kurulları belirlendi. Daha sonra çalışma programı, çalışma takvimi hazırlanarak çalışmalara başlanmıştır. İl Müdürlüğümüzde toplantı salonunda tarihinde NİGTHM Stratejik Plan Kurulu üyelerine yönelik olarak Niğde Valiliği Stratejik Plan danışmanları olan Niğde Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından bilgilendirme ve eğitim toplantısı yapılmıştır. 1.2 Stratejik Plan Çalışma Programı Tablo 1. Çalışma Programı Tablosu Çalışma Toplantısının Yapılacağı Ay Gün Saat Yer Katılımcılar Şubat 7 14:00 İl Müdürlüğü Stratejik Plan Kurulu ve Hazırlık Takımı 7 14:00 Stratejik Plan Kurulu ve Hazırlık Takımı Mart 19 09:00 İl Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlık Takımı 26 09:00 Stratejik Plan Hazırlık Takımı 2 09:00 Stratejik Plan Hazırlık Takımı Nisan 15 14:00 İl Müdürlüğü Stratejik Plan Kurulu ve Hazırlık Takımı 30 09:00 Stratejik Plan Hazırlık Takımı 7 09:00 Stratejik Plan Hazırlık Takımı Mayıs 16 14:00 İl Müdürlüğü Stratejik Plan Kurulu ve Hazırlık Takımı 28 09:00 Stratejik Plan Hazırlık Takımı 4 09:00 Stratejik Plan Hazırlık Takımı Haziran 13 14:00 Stratejik Plan Kurulu ve Hazırlık Takımı İl Müdürlüğü 18 09:00 Stratejik Plan Hazırlık Takımı 25 09:00 Stratejik Plan Hazırlık Takımı 2 09:00 Stratejik Plan Hazırlık Takımı Temmuz 11 14:00 Stratejik Plan Kurulu ve Hazırlık Takımı İl Müdürlüğü 16 09:00 Stratejik Plan Hazırlık Takımı 23 09:00 Stratejik Plan Hazırlık Takımı 5 09:00 Stratejik Plan Hazırlık Takımı 12 09:00 Stratejik Plan Hazırlık Takımı Ağustos 19 09:00 İl Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlık Takımı 22 14:00 Stratejik Plan Kurulu ve Hazırlık Takımı 29 09:00 Stratejik Plan Hazırlık Takımı 7 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

8 1.3 Stratejik Plan Çalışma Takvimi Tablo 2. Çalışma Takvimi Tablosu NİĞDE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN TASLAĞI ÇALIŞMA TAKVİMİ FAALİYETLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ *Hazırlık ve Altyapı Çalışmaları *Kurulların Oluşturulması *Çalışma Program ve Takviminin Oluşturulması KURUM TANIMI ve SINIRLARIN ÇİZİLMESİ *Kurumun Tarihçesi *Yasal Yükümlülüklerin ve Mevzuatın İncelenmesi *Kurumun Görev ve Hizmetlerin Belirlenmesi *Kurumun Teşkilat Şeması DURUM ANALİZİ *Paydaşların tespiti *İç Çevre Analizi **Kurumun Yapısı **İnsan Kaynakları **Fiziksel Kaynaklar **Teknolojik Yapı **Güçlü Yönler **Zayıf Yönler *Dış Çevre Analizi **Fırsatlar **Tehditler GELEĞİN TASARIMI *Kurumun Misyonun Belirlenmesi *Kurumun Vizyonun Belirlenmesi *Kurumun Temel Değerlerinin Tespiti AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER ve PERFORMANS KRİTERLERİ *Stratejik Amaçların Belirlenmesi *Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi *Stratejiler(Faaliyetler)'in Tespiti **Performans Göstergelerinin Tespiti MALİYETLENDİRME 8 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

9 2 BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ 2.1 Kurumun Tarihçesi Tarım Bakanlığı, Osmanlı İmparatorluğu nun Devlet Teşkilatı içerisinde Tanzimat-ı Hayriye nin ilanını izleyen dönemde, Ziraat Nezareti (Tarım Bakanlığı) adı ile yer almış ve Mutlakıyet, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde bazen isim değiştirerek, bazen başka bakanlıklarla birleşerek, kimi zamanda ayrılarak veya kapatılıp tekrar kurularak günümüze kadar çeşitli evreler geçirmiştir. 1838, Ziraat ve Sanayi Meclisi; İlk yapı, Meclis şeklinde kurularak tarım hizmetlerini Dışişleri Bakanlığı na bağlı olarak yürütmüştür , Meclisi Umuru Nafıa; Meclis, tarım hizmetlerini Ticaret Bakanlığına bağlı olarak yürütmüştür , Ziraat Meclisi; Meclis, Maliye Bakanlığı na bağlı olarak kurulmuştur. Her Eyalet, Sancak ve Kaymakamlığa birer Ziraat Müdürü, İlçe ve Bucaklarla büyük Karyelere birer Ziraat Müdür Vekili atanmıştır yılında tekrar Ticaret Bakanlığına bağlanmıştır , Ziraat Nezareti; Tanzimat Fermanı nı izleyen yıllarda Batı örnek alınarak Tarım Bakanlığı kurulmuştur. Tarım Bakanlığı nın bağımsız yapısı 4 ay devam etmiştir , Ticaret ve Ziraat Nezareti, Ticaret ve Nafia Nezareti, Ticaret Nezareti, Orman ve Maadin Nezareti; Tarım Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı birleştirildikten sonra tarım hizmetleri değişik adlar altında yürütülmüştür. Bu dönemde Ziraat Müfettişliği (1881), Ziraat Müdürlüğü (1883), Veteriner Müfettişliği (1885), Hukuk Müşavirliği (1890), İstatistik Müdürlüğü (1887), Halkalı Ziraat ve Baytar Mektepleri gibi Birimler oluşturulmuş ve Ziraat Bankası 1889 da Bakanlığa bağlanmıştır , Orman, Maadin ve Ziraat Nezareti; Ziraat Fen Heyeti ve Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu adı altında yeni bir kuruluşa gidildiği görülmektedir. Bu dönemde, Tarım hizmetleri Ziraat ve Veteriner Genel Müdürlükleriyle yerine getirilmiştir. 02 Mayıs 1920, İktisat Vekâleti; 3 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair Kanunla ticaret, ziraat, orman, sanayi ve madenlerle ilgili işler İktisat Vekaletince yürütülmüştür. 25 Mart , Ziraat Vekaleti; 432 sayılı Ziraat ve Ticaret Vekaletleri Teşkili Hakkında Kanun la Tarım Bakanlığı kurulmuştur. 21 Ocak ; 1200 sayılı Ticaret ve Ziraat Vekâletlerinin Tevhidi ve İktisat Vekaleti Teşkili Hakkında Kanunla Ziraat Vekaleti tekrar İktisat Vekaleti ne bağlanmıştır. 30 Aralık , Ziraat Vekaleti; 1910 sayılı Ziraat Vekaleti Teşkiline Dair Kanunla İktisat Vekaleti nden ayrılarak, Birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş, Tarım, Veteriner ve Orman Genel Müdürlükleri Bakanlığa dahil olmuştur. 14 Haziran , Ziraat Vekâleti; 3203 sayılı Ziraat Vekâleti Vazife ve Selahiyat Kanunu ile 1937 yılında Merkez ve Taşra Teşkilatının görev ve sorumlulukları ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Merkez Teşkilatı; Bakanlık Makamı, Danışma ve Denetim, Ana Hizmet, Yardımcı ve Katma Bütçeli Bağlı Kuruluş Birimlerinden, Taşra Teşkilatı; Ziraat Genel Müdürlüğü ve Veteriner Genel Müdürlüğünün İllerde örgütlenmesiyle oluşturulmuştur. Teftiş Heyeti Reisliği ve Hukuk Müşavirliği kurulmuştur yılında Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü İlgili Kuruluş olarak Bakanlığa bağlanmıştır. Orman Umum (Genel) Müdürlüğü ( , ), Zirai Kombinalar İdaresi ( ), Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu ( ) ve FAO Genel Sekreterliği ( ) Bakanlığa katılmışlardır , Ziraat Vekaleti (Gelişme Dönemi); Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü ( ), Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü ( ), Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ( ), Topraksu Genel Müdürlüğü ( , ), Türkiye Tiftik ve Yapağı A.Ş. Genel Müdürlüğü ( ) ve Yem Sanayi TAŞ. Genel Müdürlüğü ( ) gibi Birimler bu dönemde Bakanlığa bağlanmıştır , Ziraat Vekâleti (Planlı Dönem); İlk planlı çalışma döneminde Planlama Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü vb. birçok yeni Birim Bakanlığa katılmıştır. Çeşitli isim değişikliklerinden sonra Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 9 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

10 Strateji Geliştirme Başkanlığı adı altında kurularak (2006) görev, yetki ve sorumlulukları tekrar düzenlenmiştir. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ( ), Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ( ), Yem Tescil ve Kontrol Genel Müdürlüğü ( ) yeni katılan Birimlerdir. Dış İlişkiler Birimi ilk kez oluşturulmuştur. 26 Ocak , Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Bakanlık adı Cumhurbaşkanlığının tarih ve 4/92 sayılı Onayları ile değiştirilmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (1974-.), Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ( ), Suni ve Tabii Tohumlama ve Nesil Kontrol Genel Müdürlüğü ( ), Yaş Meyve ve Sebze İhracatı Projeleri Genel Müdürlüğü ( ) bu dönemde Bakanlığa katılmıştır. 17 Şubat , Tarım ve Orman Bakanlığı; 2384 sayılı Orman Bakanlığının Tarım Bakanlığına Devri Hakkında Kanun la Orman Bakanlığı ve hizmetleri devralınmıştır. Devlet Üretme Çiftlikleri ( ), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmıştır. Toprak ve İskan Genel Müdürlüğü ( ), Bağ- Bahçe İşleri Genel Müdürlüğü ( ), Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel 79 Müdürlüğü ( ), Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü ( , Daire Başkanlığı), Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü ( ), Orman Ürünleri Sanayi Genel Müdürlüğü ( ) bu dönemde bağlanmıştır. Değişik Birimlerle yürütülen hizmetler yeni kurulan Personel Genel Müdürlüğü ne ( ) verilmiştir , Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı:14 Aralık ; 183 sayılı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK çıkarılarak Bakanlık ile Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı birleştirilmiştir. Kooperatifler Genel Müdürlüğü ve Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü ( ) bu dönemde katılmıştır. 18 Haziran ; 183 sayılı KHK yı değiştiren 212 sayılı KHK nın yürürlüğe girmesiyle 1937 den beri görev yapan Ziraat İşleri ve Veteriner İşleri Genel Müdürlükleri ( ) ve birçok Birim kaldırılmıştır. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Yayın Dairesi Başkanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (1984-.), Proje Uygulama Genel Müdürlüğü ( ), Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ( ) vb. Birimler bu dönemde kurulmuştur. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ( ) Bakanlığa bağlanmıştır. 6 Mart ; 183 sayılı KHK ve 212 sayılı KHK, 3161 sayılı Kanunla taşra kuruluşları içerisinde gösterilen Bakanlık Bölge Müdürlüğü kaldırılmıştır. 9 Ağustos 1991 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; Orman Bakanlığının tekrar kurulmasıyla Orman Teşkilatı Bakanlık bünyesinden ayrılmıştır. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (1991-.), Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ( ) bu dönemde oluşturulan yeni Birimlerdir. 3 Haziran 2011 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar name ile merkezde; -Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. -Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü. -Hayvancılık Genel Müdürlüğü. -Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü -Tarım Reformu Genel Müdürlüğü -Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. -Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Gen. Müd. -Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı -Strateji Geliştirme Başkanlığı. -Hukuk Müşavirliği. -Personel Genel Müdürlüğü. -Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı -Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başk. (Ek: KHK-651/1 md.) -Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Ek: KHK-651/1 md.) -Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Taşrada ise İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri kurularak hizmete başlamış olup bu haliyle devam etmektedir. 10 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

11 2.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuatın İncelenmesi Sıra Tablo 3.Kanunlar Tablosu Kanun Resmi Gazete Tarihi Sayısı 1 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Sayılı Kooperatifler Kanunu Sayılı Su Ürünleri Kanunu Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kan. Hük. Kararname Sayılı Kamu Konutları Kanunu S. Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kan Sayılı Kanun (1380 Sayılı Kanunu Tadil Eden Kanun) sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Sayılı Mera Kanunu Kamu İhale Kanunu Sayılı Kamu İhale Kanunu Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu sayılı İş Kanunu Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Hak.nın Kor.na Ait Kanun Sayılı Özel Güvenlik Hizmetine Dair Kanun Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Sayılı Organik Tarım Kanunu Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu Sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu Sayılı Tarım Kanunu Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sayılı Tohumculuk Kanunu Sayılı Biyogüvenlik Kanunu Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu GTH Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hk. 639 S. Kan.Hük. Kararname Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Pay. Düz. Hk. Kanun Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

12 Tablo 4. Yönetmelik Tablosu Sıra Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi Sayısı 1 Afrika At Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği Ahşap Ambalaj Malz.Nin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yön Arıcılık Yönetmeliği Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönet At Yarışları Müşterek Bahis Yönetmeliği Atların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği Bağcılık Yönetmeliği Bal Arı.nın Küçük Kovan Kurdu İle Tropileaps Akarı Hast.na Karşı Kor.ve Müc. Yönet Bal Arılarının Amerikan Yavru Çürüklüğü Hast.na Karşı Korunma ve Mücadele Y Batı Mısır kurdu ile Mücadele Hakkında Yönetmelik Belirli Aktif Mad.leri İçeren Bit. Kor. Ür. nin Kull. ve Piyasaya Arzının Yasak. Hk. Teb Bitk.Ür.de Kullanılan Bit.Kor.Ür.nin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hk. Yön Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği Bitki Genetik Kaynaklarının Toplanması Muhafazası ve Kullanılması Hak. Yön Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliği Bitki Karantinası Yönetmeliği Bitki Kor. Ür. Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Bitki Kor. Ür.lerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesine D. Y Bitki Kor. Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hak.Yön Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Bitki Koruma Ürünü Üretim Yerleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönet Bitkisel Gıda ve Yem İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği 27 Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönet Bombus Arısı Yönetmeliği Bruselloz İle Mücadele Yönetmeliği Bulaşıcı Hayvan Hast. la İle Müc.de Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yön Canlı Hay. Tic. Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi İle İlgili Usul ve Es. Hk. Yön Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik 34 Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik Çiftlik Muh. Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasl. Hk. Yön Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kul. Hay. ların Refah ve Korunmasına Dair Yön Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

13 Sıra Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi Sayısı 41 Durin Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği Ev ve Süs Hay.nın Tic. Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hay.Sağ.Şartlarına Dair Y El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliği Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri İle İlgili Yönet Evcil Hay. Genetik Hak.nın Korunması, Sürdürülebilir Kullanımı ve Tescili İle İlgili Yön Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik Gıda Hijyeni Yönetmeliği Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlerine Dair Yönetmelik Gıda Kon. Lab. Kur. Görev, Yetki ve Sor. ile Çalışma Usul ve Es. Belirlen. Dair Yön Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği GTH Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği GTH Bakanlığı Uzman ve Uzman Yard.lığı Sınav, Atama, Çalış. Usul ve Es. Hk. Yön GTH Bakanlığı Taşra Teşkilatı Per.nin Yer Değiş. Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yön Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeliği Hay. Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hak. Tebliğ Hay. ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kont. Dair Yönet Hay. larda Soy kütüğü ve Önsoy kütüğü Esasları İle Çalışma Usulleri Hak. Yönet Hay. ların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Y Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği Hayvan Islahı Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Y Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırma ve Denetleme Usul Ve Esasları Hak.Yön Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönet Hububat, Bakliyatgiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliği Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Bir.nin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yön Islah Amaçlı Yet. Bir. Kur. Hizmetleri Hak. Yön.te Değişiklik Yapılmasına Dair Yön İhbar Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik İl Koor. Çalışma Usul ve Esasları Hak. Yön.te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği İyi Tarım Uygulamaları Hakkındaki Yönetmelik Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hak. Yön Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Kamu Kurum ve Kur.da Çalışan Görevlilerin Islahçı Hakkından Yararlanmasına İliş. Y Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

14 Sıra Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi Sayısı 85 Kanatlı Tifosu İle Kanatlılarda Pullorum Hastalığına Karşı Korunma ve Müc.Yön Karanfil Yaprak Bükenleri İle Mücadele Hakkında Yönetmelik Kır. Kalkınma Prog. İzleme Kom. Teşekkülü İle Çalışma Usul ve Esas. Hk. Yön Kır. Kalkınma Prog. Yönetim Otoritesinin Görev. İle Çalış. Usul ve Esas. Hk.Y Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hk. Yön Kırsal Kalkınma Prog. Yönetim Otoritesinin Görevleri ve Çalışma Esasları Hk. Yön Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönet Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Prog. Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Yönet Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Kapsamında Yatırımcılar Tarafından Yapılacak Hibe Başvurularının Desteklenmesi Yönetmeliği 95 Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Desteklenmesi Yönetmeliği Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı İle Mücadele Yönetmeliği Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği Kurumumuzun Akreditasyonu ve Akreditasyon Kriterlerinin Uyg. İlişkin Us.ve Es. Hk. Y Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliği Mera Hizmetlerine Dair Özel Ödeneğin Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik Mera K.nun Gereğince Yapılacak Tahsilatlar İle Ödenecek Huzur Haklarına İlişkin Yön Mera Yönetmeliği Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Metil Bromür ün Tarımda Kullanımının Azaltılması Hakkında Yönetmelik Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Eki Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu İle Pazarlaması Yönetmeliği Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Müc. Yönet Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği Organik Tarımın Esasları ve Uyg.na İlişkin Yön.te Değiş. Yapılmasına Dair Yönetmelik Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Örtü altı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Pancar Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği Pat. ve Dom.te Bakteriyel Solgunluk ve Pat.te Kahverengi Çür. Has. İle Müc. Hk. Y Patates Halka Çürüklüğü Hastalığı İle Mücadele Hakkında Yönetmelik Patates Kist Nematodları İle Mücadele Hakkında Yönetmelik Proje Değerlendirme ve Seçim Kom.nun Çalışma Usul ve Esasları Hak. Yönet Risk Değerlendirme Komite ve Komis. larının Çalışma Usul ve Esasları Hak. Yön Ruam Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İth.İhr.Hk.Yö.e Değ.Yap.Dair Y Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hk. Yön Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması Hakkında Yönetmelik 123 San-Jose Kabuklu Biti İle Mücadele Hakkında Yönetmelik Sebze Fidelerinin Tedarik, Üretim ve Ticaretine Dair Yönetmelik Sebze Fidesi Üretim ve Pazarlaması Yönetmeliği Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

15 Sıra Yönetmelik Resmi Gazete 126 Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği Serbest Veteriner Hekimlerin Salgın Hastalıklar Mücadelesinde İstihdamı Hk. Yönet Sığ. Vebası, Koy. ve Keçi Vebası, Dom. Veziküler Has. Mavi Dil Has. Gey. Epizootik Hemorajik Has. Koyun Keçi Çiçeği, Vezikülerstomatitis, Sığ. Nodüler Ekzantemi, Afrika Dom. Veb. Klasik Dom. Veb. ve Rift Vadisi Hummasına Karşı Kor. ve Müc. Yön. 129 Sığır Bovine Tüberkülozu Yönetmeliği Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği Sığırlarda Löykoz Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği Sözleşmeli Üretim İle İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sperma, Ovum Ve Embriyo Üretim Merk. nin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hak.Y Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Su Hayvanlarının Sağlık Koşulları İle Hastalıklarına Karşı Korunma ve Müc. Yön Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları İle Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Y. 139 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Su Ürünleri Yönetmeliği Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hk. Yönet Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Y Suni Tohumlama, Tıbbi Tohumlama Ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hak. Yön Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik Şarbon Hastalığına Karşı Korunma Ve Mücadele Yönetmeliği Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği Tar. Ür.Bir. ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hk. Yönetmelik Tarım Havzaları Yönetmeliği Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Çiftçi Eğitim Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği Tarım Sigortalılarının Ödemek Zorunda Oldukları Primlerin Hesaplanması, Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönet. 154 Tarım Şûrası Yönetmeliği Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 156 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışıp Suni Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinde Bulunan Veteriner Hekim Ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerine Verilecek Primin Usul ve Esasları Hk. Yön. 158 Tarımda Kul. Organik, Organomineral Gübreler Ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğ. Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Y. 159 Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yön. te Değişiklik Yap. na Dair Yön Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmeliği Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği Tarihi Sayısı 15 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

16 Sıra Yönetmelik Resmi Gazete 163 Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönet Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği Tohumculuk Kanununa Bağlı Yönetmelikler Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Ve Denetleme Yönetmeliği Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği Tohumluk Patates Sertifikasyonu Ve Pazarlaması Yönetmeliği Tohumlukların Yetiştirileceği Özel Üretim Alanlarının Özellikleri ve Bu Alanlarda Uyulması Gereken Kuralların Belirlenmesine Dair Yön.te Değ. Yap. Dair Yönetmelik 174 Tohumlukların Yetiştirileceği Özel Üretim Alanlarının Özellikleri ve Bu Alanlarda Uyulması Gereken Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik 175 Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Ulusal Baklagil Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik Ulusal Hububat Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş İle Çalışma Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hay. Yür. Veteriner Kont. Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Ülkeye Girişte Veteriner Kont. lerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönet Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kont.nin Düzenlenmesine Dair Yönet Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği Veteriner Sınır Kontrol Noktası Md. ün Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yön Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik Yağlı, Lifli, Tıbbi Ve Aromatik Bitki Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönet Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği Yem Hijyeni Yönetmeliği Yem. Tane Baklagil ve Yem Bitk. Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yön Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodlarına Dair Yönet Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma ve Denetimi Hakkında Yönetmelik Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik Zoonozlar ve Zoonotik Etkenler, İlgili Antimikrobiyal Direnç ve Gıda Kaynaklı Salgınların İzlenmesi Yönetmeliği Tarihi Sayısı Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

17 2.3 Birimlerin Görev ve Fonksiyonları İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün kuruluşu, idari teşkilata bağlılığı ve görevleri; tarihli ve 6223 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar kurulunca tarihinde kararlaştırılmıştır. 1) İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye göre belirlemek, 2) Her türlü il yayım programlarını hazırlamak ve yayınların kendi elemanlarına, tüketicilere ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak, 3) Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını hazırlamak programın gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel sektör ile işbirliği yapmak, 4) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği halinde uygulamaya dönük deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek, 5) İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek, 6) Tarım ürünlerinin işlenip, değerlendirilmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek, 7) İlin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak, 8) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda il düzeyinde risk kriterlerini ve yönetimi esaslarını belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli iletişimi sağlamak, 9) İldeki hayvanların refahının sağlanması ile salgın ve paraziter hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla il çapında plan, program ve projeler hazırlamak, gerek bunları, gerekse Bakanlık tarafından belirlenenleri, ilde uygulamak, izlemek, denetlemek, 10) İl dâhilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak, 11) Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında yaygınlaştırılması için il bazında gerekli çalışmaları yapmak, 12) Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik v.b. merkezleri yönetmek; özel sektörce kurulacak bu çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve kurulmuş olanları denetlemek, 13) Hayvan sağlığı ile ilgili madde ve malzemelerin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek 14) Özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme işletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek, 15) İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin gerektirdiği hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği ön etüt ve envanter çalışmalarını yürütmek, 16) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak, 17 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

18 17) İl dâhilindeki bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini mevzuatı doğrultusunda yürütmek, resmi ve özel mezbaha ve kombinaları sağlık yönünden denetlemek, ildeki damızlık boğa, koç, teke ve aygırların sağlık kontrollerini yapmak, uygun olmayanları enemek, 18) İl dâhilinde bitkilere zarar veren zararlı hastalık ve organizmaların tespitini yapmak ve koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak, 19) İl dâhilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek, 21) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve yetiştiriciliğe, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ve balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek, su ürünleri ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler yapmak ve her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, üretim alanlarının kiralanması ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak, su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirleri almak ve aldırmak, balıkçılık ve su ürünleri ilgili ihracat, ithalat işlemlerini mevzuatı çerçevesinde yürütmek. 22) Mera tespit tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek, tarım arazisinde ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatına göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak, 23) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak, 24) Çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için teknik ve yetkisi dâhilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek, 25) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, 26) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler konusunda faaliyette bulunan yerlerin gerekli kayıtları yapmak, izinleri vermek, üretim işleme ve satış yerlerini mevzuatı çerçevesinde denetlemek, bu malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek, 27) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlarına göndermek, 28) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek, 29) Tohumluk üretici ve bayilerinin kontrolünü yapmak, 30) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek ile ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek, 31) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili kısımları 18 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

19 uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek, 32) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar il düzeyinde olanları yürütmek, diğer afetler ve tarım sigortası ile ilgili olarak tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım ve mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak, 33) Zirai mücadele alet makineleri, tohum ve gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak, gıda ve yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri hazırlamak, ruhsatlı yem fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından denetlemek, gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek, 34) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruma amacıyla il düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen tedbirlerin ilde uygulanmasını sağlamak, izlemek, değerlendirmek, konusunda faaliyet gösteren laboratuvarları 35) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak, 36) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin teknik yönden kontrolünü yapmak, 37) Hayvancılık projeleriyle ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, mevzuatı doğrultusunda projeler yapmak, yürütmek, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapıp bunları denetlemek. 38) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek, 39) İl dâhilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek, 40) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek, 41) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek, 42) İlde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulması ve kullanılmasını sağlamak, 43) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak, 44) Tarımsal üretimi arttırmak, geliştirmek, kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak ve maliyeti düşürmekle ilgili iş ve işlemleri usulünce yürütmek, çiftlik muhasebe veri ağının il ile ilgili kısımlarını mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek, 45) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak, 19 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

20 46) İlde bulunan toprak-bitki-sulama suyu analiz laboratuvarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek. 47) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek, 48) Sulamaya açılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak, 49) İlin, tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, aşı, serum, zirai alet ve makine, damızlık hayvan, alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. Yumurta, civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan, sperma zirai kredi gibi girdi ihtiyaçlarını ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit etmek, bunların tedarik ve dağıtımı için T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, tarımsal amaçlı kooperatifler, döner sermaye, bütçe imkânları ve varsa fon gibi kaynaklardan yararlanmak üzere tedbirler almak, 50) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini düzenleyen, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yapmak, uygulamaları yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak, 51) İlde, kurulu bulunan döner sermaye işletmesi ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatına uygun olarak yürütmek, 52) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi edindirme, tarım arazilerinin parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması, sulama verimliliğini arttırmak için uygun sulama tekniklerinin kullanılması ve tesislerinin yapılması, toprak kaynaklarını korumak, tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek, 3083 sayılı Kanun çerçevesinde ve Bakanlıkça verilen yetki ve görevler dâhilinde gerekli faaliyetleri yapmak, 53) İlde bulunan Bakanlık kuruluşları arasında merkezden istenen verilerin toplanarak merkez kuruluşlarına bildirilmesi ve Bakanlıkça verilen talimat çerçevesinde koordinasyonu sağlamak, 54) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan il yıllık yatırım ve bütçe tekliflerinin planlanmasını, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak, 55) İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek. 56) Mevzuatla verilen diğer görevler ile Bakanlık ve vali tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak Bakanlık İl Müdür Yardımcılarının Görevleri 1) İl müdürünün olmadığı durumlarda il müdürüne vekâlet etmek, 2) İdari, mali ve diğer mevzuatın kendilerine yüklediği sorumlulukları yerine getirmek, 3) İl Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak. Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünün Görevleri 1) Gıda ve yem güvenilirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek, 2) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak, 20 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

21 3) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek, ç) (Mülga: tarihli ve 28 sayılı Olur) 4) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği yönüyle denetimlerini yapmak, 5) Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikayet veya alo gıda ihbar hattına gelen şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme işlemlerini yürütmek, 6) Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek, 7) Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek, 8) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, işleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek, 9) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençler için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak, 10) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünün Görevleri 1) İlin bitkisel üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak, 2) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek, 3) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde ve tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek, 4) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak, 5) Ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek, 6) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak, 7) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak, 8) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet göstermek, 9) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette bulunmak, 10) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlara göndermek, 11) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek, 12) Tohumluk üretici, işleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü yapmak, 21 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

22 13) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb. üretim materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek. 14) Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek. 15) İl dâhilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek, 16) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek, 17) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek, 18) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak, 19) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuvarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek, 20) İl dâhilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak, 21) İl dâhilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak. 22) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve zararlıları ile erken uyarı tahmin vb. yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu işlerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak, 24) Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol etmek, izlemek ve denetlemek, 25) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel ürün hareketlerini ilde kontrol etmek, 26) İl dâhilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek, 27) Zirai ilaç satışı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek. 28) Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek. 29) (Değişik: tarihli ve 14 sayılı Olur) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençler için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak, 30) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, 31) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak. 32) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak, 22 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

23 Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün Görevleri 1) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek, 2) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek 3) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek, 4) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek, 5) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek, 6) İl dâhilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak, 7) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi, kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek, 8) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak, 9) Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları hususlarda denetlemek. 10) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak, 11) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek. 12) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak, 13) Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek, 14) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, 15) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, 16) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek, 17) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek, 23 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

24 18) Hayvancılık ve su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak, 19) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve yetiştiriciliğe, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek, 20) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak, 21) Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak, 22) Su ürünlerinin yetiştiriciliği kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerini Bakanlık faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirmek, 23) Su ürünleri üretim, işleme ve satış yerlerinin ruhsatlandırmak, denetlenmek, 24) Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak, 25) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme çalışmalarını yürütmek, 26) Kalıntı - nitrat izleme çalışmaları; alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler yapmak, 27) (Değişik: tarihli ve 14 sayılı Olur) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, 28) (Değişik: tarihli ve 14 sayılı Olur) Balıkçılar ve diğer sektör paydaşları için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak, 29) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak, 30) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) Av kotalarının takip ve denetimini yapmak 31) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) Su ürünleri istihsalinde bulunacak gemiler ve kişiler için ruhsat tezkerelerini, avlanma izinlerini düzenlemek, ruhsat tezkerelerinin vize işlemlerini yapmak 32) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik olarak, deniz ve içsu alanlarında, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulunmak, 33) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) Yasak vasıta ve usullerle yapılacak araştırmalar için verilen iznin, uygulamasını takip ve kontrol etmek. 24 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

25 34) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) Nesli tehlikede olan türlerin ticareti ile ilgili işlemleri yürütmek, 35) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) İlçelerden gelen bilgiler ve talepler göz önünde bulundurularak balıklandırma ihtiyacının teminine yönelik işlemleri yürütmek, 36) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) Çevre dostu üretim modellerinin uygulanmasını sağlamak 37) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) Balıkçılık idari binalarının işletilmesini sağlamak, 38) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) İnsan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünler ve bunların türevleriyle ilgili iş ve işlemleri Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde yürütmek. 39) (Ek: tarihli ve 28 sayılı Olur) Kombina ve mezbahalarda görev yapan resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin görevlendirmelerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve bunları mevzuatta belirlenmiş görevlerini yerine getirmeleri yönüyle denetlemek. 40) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak. Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğünün Görevleri 1) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama işlerini yapmak, yaptırmak, 2) Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak, 3) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak, 4) Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak, 5) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak, 6) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak, yaptırmak, 7) Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarını hazırlamak, hazırlatmak 8) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek, 9) Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su, biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından kaynaklanan bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak, 10) Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek, 11) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak, 12) Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek, 13) Dağıtılmayan hazine arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak, 14) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek, 15) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak 16) Tarım arazilerinin bölünmesini engellemek amacı ile gerekli çalışmaları yapmak, 17) Tarım arazilerinin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi taleplerini değerlendirmek, 18) Toprak koruma kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda bulunmak ve katılım sağlamak, 25 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

26 19) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve uygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak 20) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini değerlendirmek, kontrol etmek, 21) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak, 22) Yeter gelirli işletme büyüklüğünü hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek, 23) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve temlik işlemlerini yürütmek, 24) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek, 25) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak, 26) İdari bağlılık işlemlerini (köy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni köy oluşturulması, bağımsız köy oluşturulması) yürütmek, 27) Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak, 28) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak koruma açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak, 29) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak, 30) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını sağlamak, 31) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek, 32) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak, çç) İl dâhilinde sulamaya açılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak. 33) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları yürütmek. 34) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, 35) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması amacıyla, yapılacak müracaatların ilk değerlendirmesini ve uygun görülenler için yer seçimi ön çalışmalarını yapmak, 36) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine ilişkin sekretarya hizmetlerini yürütmek, komisyonlar oluşturmak, teknik destek sağlamak ve çalışmaları koordine etmek, 37) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) Kurulmuş tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin uygulamalarını takip etmek, izlemek ve değerlendirmek, 38) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) Su kaynaklarının, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğe karşı korunması ve su kalitesinin izlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek. 39) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında köy gelişim alanlarını belirlemek, köy imar planlarını ve altyapı hizmetlerini yapmak veya yaptırmak. 40) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak. 26 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

27 Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünün Görevleri 1) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak, 2) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek, 3) Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve yetkisi dâhilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek, 4) İl dâhilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye işletmeler, vakıflar, tarım ürünlerini işleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak, 5) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek, 6) Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak, 7) İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak, 8) Tarım ürünlerinin işlenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek, 9) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak, 10) (Değişik: tarihli ve 14 sayılı Olur) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, 11) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, 12) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak. Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünün Görevleri 1) İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek, 2) (Değişik: tarihli ve 14 sayılı Olur) İl yayım programlarının görev alanları ile ilgili kısmını hazırlamak ve program gerçekleşmelerini izlemekle görevli ildeki diğer şube müdürlükleri ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yaparak; ilin yayım programını ildeki tarımsal sorunların çözümüne ve belirlenen hedeflere ulaşacak şekilde hazırlamak, ilin yayım programının ve programlarla ilgili gerçekleşmelerin Bakanlığa ulaşmasını sağlamak, 3) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak. 27 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

28 4) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak, tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak, 5) İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime göndermek, 6) Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek, 7) Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları ilke ve hedefleri doğrultusunda; il müdürlüğü görev konularına ait ilde üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri tabanı oluşturmak, istatistik ve döküm çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, bu münasebetle il müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi ni kurmak, İstatistik Veri Ağı (İVA), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, 8) Ürünler, riskler bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine ilişkin çalışmalar yapmak, 9) (Değişik: tarihli ve 14 sayılı Olur) tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek ve tarım sigortası uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak. 10) (Değişik: tarihli ve 14 sayılı Olur) Afete uğrayan çiftçilerin hasar tespit çalışmalarını yapmak ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ile ilgili çalışmaları yürütmek, 11) (Değişik: tarihli ve 14 sayılı Olur) 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde Bakanlığımızla ile ilgili çalışmaları yürütmek. 12) Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak, 13) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) Afete uğrayan çiftçilerle ilgili yapılabilecek diğer mevzuat düzenlemeleri kapsamdaki çalışmaları yürütmek, 14) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) İl müdürlüğü faaliyetlerinde birden fazla şubeyi ilgilendiren konular başta olmak üzere şubeler arası koordinasyonu sağlamak, 15) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek, uygulamaları yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak, 16) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) Köy ve beldelerde istihdam edilen Tar- Gel personelinin yeni çalışma alanlarının planlanması, faaliyetleri, eğitimleri ve yer değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 17) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) Kırsal alanda yaşayan kadına yönelik ev ekonomisi konularında eğitim ve yayım çalışmalarını planlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek. 18) (Ek: tarihli ve 14 sayılı Olur) Kırsal alanda yaşayan kadınların tarımsal üretime katılımını sağlamak, eğitim ihtiyacına dayalı plan ve programlar hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, fiziksel ve sosyal çevre ile olan ilişkilerini düzenlemek, kadının durumu ve sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, çözüm önerileri ortaya koymak, projeler geliştirmek ve uygulamak. 19) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak. 28 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

29 İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğünün Görevleri 1) tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak, 2) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek, 3) İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri işlemlerini yapmak, 4) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, il teşkilatının personel web sitesini oluşturmak, il teşkilatının görevleriyle ilgili iş ve işlemleri bilgisayar ortamında yapmak ve güncellemeleri takip etmek, Yönetim Bilgi Sistemine ilişkin hizmet ve çalışmaları yapmak, 5) İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek, 6) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak, tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek, 7) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 8) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak, 9) Bilgi işlem sisteminin kurulması ve sağlıklı çalışmasını temin etmek, 10) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek, 11) Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. Bakanlık İlçe Müdürlüğünün Görevleri 1) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak, 2) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek, 3) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak, 4) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak, 5) (Değişik: tarihli ve 14 sayılı Olur) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, bu girdilerin temininde yardımcı olmak, 29 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

30 6) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak, 7) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek, 8) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il müdürlüğüne göndermek, 9) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak, 10) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek, 11) Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak, 12) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek, 13) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 30 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

31 2.4 Teşkilat Şeması İl Müdürü İl Müdür Yardımcısı Hukuk Bürosu Koor. ve Tar. Veriler Şub. Kırsal Kalkınma ve Örgüt.Şub. Bitkisel Ür. ve Bitki Sağ. Şub. Hayvan Sağ. Üret. ve Su Ür. Şub. Gıda ve Yem Şub. Tar. Altyapı ve Arazi Değ. Şub. İdari ve Mali İşler Şub. Altunhisar İlçe Müdürlüğü Bor İlçe Müdürlüğü Çamardı İlçe Müdürlüğü Çiftlik İlçe Müdürlüğü Ulukışla ilçe Müdürlüğü TAR-GEL Personeli Şekil 1. İl Müdürlüğü Yönetim Şeması BÖLÜM II 3 DURUM ANALİZİ 3.1 Paydaş Analizi Paydaşların Tespit Edilmesi ve Önceliklendirilmesi Katılımcılık unsurunu her zaman ön planda tutmayı hedef alan Müdürlüğümüz, iç ve dış paydaşlarımızın taleplerine karşı oldukça duyarlıdır. Bu nedenle iç ve dış paydaşların katılımları stratejik planın oluşturulmasında önemli bir rol oynayacaktır. Niğde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü faaliyetleri ile toplumun her kesimini etkilediğinden, her bir faaliyet gerçekleştirilirken çıktılar üzerinde hak iddia eden ya da kuruluşun çıktılarından etkilenen kişi grup ve kuruluşların analizi yapılmıştır. Stratejik Plan çalışmaları kapsamında Müdürlüğümüz faaliyetlerini gerçekleştirilirken kuruluşumuz içinden yer alanlar İç Paydaş (kuruluş çalışanları); kuruluş dışından olup faaliyetlerin yürütülmesi sürecinde işbirliği yapılması gereken temel kurum ve kuruluşlar ile çıktılarından etkilenen hedef kitle Dış paydaş olarak tanımlanmış ve analizleri yapılmıştır. Bu kapsamda belirlenen Müdürlüğümüzün önemli iç ve dış paydaşları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 31 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

32 Tablo 5. Paydaş Tablosu PAYDAŞLAR İç Paydaş Dış Paydaş Temel Ortak Stratejik Ortak Yararlanıcılar İl GTHM Personeli * İlçe GTHM Personeli * GTHB * Niğde Valiliği * * * Kaymakamlıklar * * Niğde Üniversitesi * İl, İlçe ve Belde Belediyeleri * İl Özel İdaresi * * Defterdarlık * * * Milli Eğitim Müdürlüğü * * * İl Sağlık Müdürlüğü * * Çevre ve Şehircilik İl Müd. * * Patates Araş. İst. Müd. * * Halk Sağlığı Müdürlüğü * * İşkur * * DSİ * * Meteoroloji İst. Müdürlüğü * * Tapu Müdürlüğü * * * Kadastro İl Müdürlüğü * * * TÜİK * Ziraat Odaları * * * TMO * * Köy Muhtarlıkları * * * Üretici ve Yetiştirici Birlikleri * * * Sulama Birlikleri * * Tarımsal Amaçlı Koop.ler * * * Ziraat Bankası Şubeleri * * Tarım Kredi Kooperatifleri * * Niğde Ticaret Borsası * * ZMO ve VHO * * * Çiftçiler/Üreticiler * * * * Tüketiciler * * * * Sektördeki Özel Firmalar * * * Esnaf ve Meslek Odaları * * Çiftçi Malları Koruma Baş. * * * 32 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

33 % NİGTHM Stratejik Plan Taslağı İç Çevre Analizi İç Paydaş Anketinin Değerlendirmesi Niğde İGTHM ve İlçe GTHM lerinde çalışan çeşitli mesleklerden, yaş gruplarından ve eğitim seviyelerine sahip erkek ve kadın çalışanlarımızdan 215 kişi ile yüz yüze iç paydaş anketi yapılmıştır. Çok Memnunum ve Memnunum cevapları ile Hiç Memnun Değilim ve Memnun Değilim cevapları kendi içlerinde birleştirilerek anket sonuçları, Memnum ve Memnun Değilim iki ana kategorisi üzerinden değerlendirilmiştir. Ankete katılan toplam 215 kişiden; Müdürlüğün çalışma ortamının fiziki şartlarından, memnun olanların sayısı 131, olmayanların sayısı 63, Personel özlük hizmetlerinden, memnun olanların sayısı 117, olmayanların sayısı 72, Müdürlükteki görevinin eğitim ve yeteneklerine uygunluğundan, memnun olanların sayısı 115, olmayanların sayısı 61, Kurumdaki temizlik ve güvenlikten, memnun olanların sayısı 92, olmayanların sayısı 88, Kurumun eğitim (kurs vb.) hizmetlerinden, memnun olanların sayısı 89, olmayanların sayısı 75, Müdürlüğü teknolojik donanımdan, memnun olanların sayısı 117, olmayanların sayısı 65, Müdürlükteki birimler arası koordinasyon ve bilgi alış verişinden, memnun olanların sayısı 81, olmayanların sayısı 87, Müdürlüğün içindeki dikey ve yatay iletişimden, memnun olanların sayısı 95, olmayanların sayısı 74, Aldığı ücretten, memnun olanların sayısı 132, olmayanların sayısı 59, Müdürlükteki görevinden, memnun olanların sayısı 133, olmayanların sayısı 56, Müdürlüğü birim amirleri ile iletişimden, memnun olanların sayısı 120, olmayanların sayısı 61, Müdürlükte kendilerine verilen değerden, memnun olanların sayısı 125, olmayanların sayısı 60, Kurumun tanıtım faaliyetlerinden memnun olanların sayısı 98, olmayanların sayısı 52, Müdürlüğün vatandaşlara verdiği hizmetten, memnun olanların sayısı 142, olmayanların sayısı 42, Müdürlükteki iş yükü ve görev dağılımından, memnun olanların sayısı 75, olmayanların sayısı 109 kişidir. Bu anketin sonuçlarının oransal dağılım ise aşağıda grafik olarak verilmiştir. Grafik 1. Personel Memnuniyet Anketi Memnunum Memnun Değilim Kararsızım Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

34 3.2.2 Birimin yapısı İnsan kaynakları Kadro ve Personel Durumu Tablo 6. Kadro ve Personel Durum Tablosu Görev Unvanı İl Müdürlüğü İlçe Müdürlükleri Altınhisar Bor Çamardı Çiftlik Ulukışla İl Müdürü İl Müdür Yardımcısı Şube Müdürü İlçe Müdürü Toplam Ziraat Mühendisi TARGEL Zir. Müh Veteriner Hekim TARGEL Vet. Hekim Avukat Elektrik Mühendisi Jeoloji Mühendisi Makine Mühendisi Sosyolog Tekniker (Ziraat) Tekniker (Vet. Sağlık) Tekniker (Diğer) Teknisyen (Ziraat) Teknisyen (Vet.Sağ.) Teknisyen (Diğer) Ekonomist Şef Şoför Geçici personel 4/c Memur Toplamı İşçi Genel Toplam Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

35 Grafik 2.Personelin Mesleklerine Göre Dağılımı Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

36 Personelin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı İl Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüğümüze bağlı beş ilçe müdürlüğümüzde de görev yapan personelin eğitim düzeylerine göre sayıları tablo halinde aşağıya çıkarılmıştır. Oranları ise grafikte gösterilmiştir. Tablo.7 Personel Eğitim Durum Tablosu Eğitim Durumu Merkez Altınhisar Bor Çamardı Çiftlik Ulukışla Toplam İlkokul Ortaokul Lise Üniversite Yüksek Lisans/Doktora Toplam Grafik 3.Personelin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 11% 4% 9% 76% İlkokul Ortaokul Lise Üniversite 36 Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İŞİN KISA TANIMI: T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; ilin tarımsal potansiyelinin geliştirilmesi, çiftçilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi

Detaylı

Niğde Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2015-2019. Startejik Planı

Niğde Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2015-2019. Startejik Planı Niğde Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü - Startejik Planı NİĞDE 2014 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRÜ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014

Detaylı

T.C. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü

T.C. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü BELEDİYE YÖNETMELİĞİ REVİZYON NO: 2 Sayfa 1 / 38 YUNUSEMRE BELEDİYESİ BİRİMLERİNİN TEŞKİLAT, KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE TEMEL

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Tekniker (Bilgisayar Operatörlüğü) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Teknisyen (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Bitkisel Üretim, Gıda ve Yem İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ Yayın Tarihi 29.01.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014 Revizyon No 05 Sayfa No ~ 1 ~ MÜDÜRÜ İŞİN KISA TANIMI:

Detaylı

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Müdürü İl Müdürü Yardımcısı (Teknik) İl Müdürü Yardımcısı (İdari) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş 2016 YILINDA UYGULANACAK TARIMSAL DESTEKLER BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Amaç ve Kapsam 1. Tarımsal üretimde sertifikalı ve çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini, erkenciliği,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ

5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ 06/07/2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ Madde

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bitkisel Üretim, Tarımsal Altyapı ve Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcısı Hayvan Sağlığı, Gıda Yem İl Müdür Yardımcısı Su Ürünleri ve Örgütlenme İl Müdür Yardımcısı Tarımsal

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İLKADIM GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI STRATEJİK PLAN VE ÇALIŞMA PROGRAMI

İLKADIM GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI STRATEJİK PLAN VE ÇALIŞMA PROGRAMI İLKADIM GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI STRATEJİK PLAN VE ÇALIŞMA PROGRAMI TOPLU TÜKETİM YERİ GIDA VE YEM BİRİMİ TOPLU SATIŞ YERİ 2014 YILI BAKANLIK VE VALİLİK STRATEJİ PLANLARINA GÖRE

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

Gıda ve Yem Şube Müdürü

Gıda ve Yem Şube Müdürü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü; Gıda Yem, Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29985 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2016/65 03/05/2016 BASIN DUYURUSU 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve 30/05/2014 tarihli ve 29015

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bulunan Tarımsal

Detaylı

DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN

DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AMASYA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZURUM

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZURUM T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZURUM Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI (10-12.05.2017-MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER Dr. Nilgün SEZER AKMAN Türkiye Tohumculuk Sektöründe Önemli Gelişmeler 1923-1960 Geleneksel tedarik 1961

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI GAP-TEYAP KEREM AKDOĞAN

İYİ TARIM UYGULAMALARI GAP-TEYAP KEREM AKDOĞAN İYİ TARIM UYGULAMALARI GAP-TEYAP KEREM AKDOĞAN İyi Tarım Uygulamaları (GAP) İyi Tarım Uygulamaları (GAP- Good Agricultural Practices); bitkisel ve hayvansal ürünlerin mikrobiyolojik gıda zararlarını en

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURDUR

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURDUR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURDUR Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADANA

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADANA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADANA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin 13/5/2008 26875

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin 13/5/2008 26875 TOHUMLUKLARIN YETİŞTİRİLECEĞİ ÖZEL ÜRETİM ALANLARININ ÖZELLİKLERİ VE BU ALANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLARIN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 13/5/2008 tarihli

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

FASIL 12 GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI

FASIL 12 GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI FASIL 12 GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI Öncelik 12.1 Gıda, yem ve veterinerlik konularında AB gereklilikleriyle uyumlu ve AB müktesebatının tam olarak aktarılmasına olanak sağlayacak bir

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

2006 / 9922 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar

2006 / 9922 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar 2006 / 9922 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar 17.01.2006 / 26052 Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı : 2006/9922 Ekli Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda

Detaylı

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ)

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ) İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 12.01.2016 İZMİR KURULUŞ KANUNU Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında Memleket Sandıkları adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. 1972 yılında çıkarılan

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı / ERZURUM

Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı / ERZURUM Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı 22.11.2016 / ERZURUM TARIMSAL DESTEKLEMELER Bilgehan ÖZEN Ziraat Yüksek Mühendisi HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tel : 0312 258 73 47 Faks : 0312 258 73 43

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEGİ Fındık Desteği 170 İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri Meyve- Sebze Örtü Altı Süs Bitkileri, Tıbbı Aromatik Bitkiler

Detaylı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Hayvan Sağlığı, Su Ürünleri, İdari-Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Hayvan Sağlığı, Su Ürünleri, İdari-Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı İŞ UNVANI Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Yapılan çalışmalar 1- Çiftçi Kursları Sıra No 2014 YILI Kursun Konusu Açılan Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı 1 Arıcılık Kursu 1 30 2 Süt

Detaylı

BÖLÜM III GELECEĞİN TASARIMI Misyon: Vizyon: Temel Değerler (kuruma değer katan ilke ve prensipler):...

BÖLÜM III GELECEĞİN TASARIMI Misyon: Vizyon: Temel Değerler (kuruma değer katan ilke ve prensipler):... GİRİŞ İÇİNDEKİLER İçindekiler GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER... 1 Tablolar Listesi... 3 Grafikler Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 Yönetici Özeti... 3 BÖLÜM 1... 3 1 Stratejik Plan Hazırlama

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar.

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar. PROTOKOL 4342 Sayılı Mera Kanunu gereği tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlaklar için uygun ıslah ve amenajman tekniklerinin geliştirilerek verimliliklerinin

Detaylı

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 31 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28604 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı

Detaylı

Ziraat. Müh. Fatma MAMAK

Ziraat. Müh. Fatma MAMAK IV.ULUSLARARASI ORTA/DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYAORGANİK SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER KONFERANSI AB VE TÜRKİYE ORGANİK TARIM MEVZUATININ UYUMLAŞTIRILMASI Ziraat. Müh. Fatma MAMAK 13-14 14 NİSAN 2012 AB VE TÜRKİYE

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI KAPSAMINDA İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ÇALIŞMALAR 2 Gıda Güvenilirliği Gıda

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN İZMİR

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN İZMİR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN İZMİR Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Gıda Yem ve Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Gıda Yem ve Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Gıda Yem ve Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst

Detaylı

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşletme Kayıt Belgesi 2 Sertifikalı Fide/Fidan Kullanım Desteği İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Meslek odası

Detaylı

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek.

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek. Çiftçiye, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi Bakanlar Kurulu'nun ''2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin

Detaylı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 24.10.2017 Tanım Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik

Detaylı

2003-2011 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ

2003-2011 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda sorunları

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ Selin ŞEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ II. TARIMSAL AR-GE PROJELERİ DESTEK SÜRESİ VE TUTARI III. DESTEKLENEN

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

Gıda Mevzuatı ve AB Yasalarına Uyum

Gıda Mevzuatı ve AB Yasalarına Uyum Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Mevzuatı ve AB Yasalarına Uyum Zeliha Bahar KENTEL Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Kodeks Çalışma Grup Sorumlusu bahar.kentel@tarim.gov.tr

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZİNCAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZİNCAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZİNCAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26759 SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, ticari amaçla üretilen,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

3. ULUSLARARASI BİYOSİDAL KONGRESİ

3. ULUSLARARASI BİYOSİDAL KONGRESİ 3. ULUSLARARASI BİYOSİDAL KONGRESİ 22-25 Kasım 2016 ANTALYA GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı Türkiye de Veteriner Tıbbi Ürünlerin Mevcut Durumu,

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

12- GIDA GÜVENLĐĞĐ, VETERĐNERLĐK VE BĐTKĐ SAĞLIĞI

12- GIDA GÜVENLĐĞĐ, VETERĐNERLĐK VE BĐTKĐ SAĞLIĞI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 12.0708.1.01 Gıda Kanunu

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİ ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015)

DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİ ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015) DEVLET DESTEK VE ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015) SANTEZ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik San-Tez Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Detaylı

AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (İŞ GÜNÜ, EN

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I Toprak Bilgisi (ZF 301) Matematik (ZF 301) Toprak Bilgisi Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş Fizik (ZF

Detaylı