T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ KARADENİZ KALKAN BALIĞI (Psetta maxima Linnaeus,1758) YUMURTA KALİTESİNİN BLASTOMER MORFOLOJİSİİLE TAHMİN EDİLMESİVE TRİPLOİD UYGULAMASININ YUMURTA KALİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ İlhan AYDIN Tez Dama: Prof. Dr. İbrahim OKUMUŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ SU ÜRÜNLERİANABİLİM DALI Rize 2008

2 T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ SU ÜRÜNLERİANABİLİM DALI KARADENİZ KALKAN BALIĞI (Psetta maxima Linnaeus,1758) YUMURTA KALİTESİNİN BLASTOMER MORFOLOJİSİİLE TAHMİN EDİLMESİVE TRİPLOİD UYGULAMASININ YUMURTA KALİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ İlhan AYDIN Rize üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce Su Ürünleri Yüksek Mühendisi ÜnvaVerilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 02/01/2008 Tezin Savunma Tarihi : 23/01/2008 Tez Dama Jüri Üyesi Jüri Üyesi : Prof. Dr. İbrahim OKUMUŞ : Doç. Dr. Hamdi ÖĞÜT : Yrd. Doç. Süleyman AKHAN Enstitü Müdürü : Doç. Dr. Kerim SERBEST Rize 2008

3 ÖNSÖZ Bu tez çalmaskaradeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Mühendisliği Ana Bilim DalYüksek Lisans Program nda balamrize Üniversitesinin kurulmasile Rize Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Ana Bilim Dal Yüksek Lisans Program nda yaplmr. Bu çalman tüm denemeleri Su Ürünleri Merkez Ararma Enstitüsü Deniz BalklarKuluçkahanesi nde yürütülmütür. Ülkemizde Karadeniz kalkan yavru üretimi son on yldr baaryla yaplmaktadr. Üretilen yavrulardan bir ksmdeneme maksatlözel sektör iletmelerine verilmektedir. Yakn gelecekte özel sektörün yavru üretimine girmesi beklenmektedir. Yumurta kalitesini gösteren kriterlerin oluturulmasna ihtiyaç vardr. Yetitiricilikte triploidi, balklarn kalitatif ve kantitatif özelliklerinin arrlmasnda kullalan bir yöntemdir. Bu yöntem yumurtan erken gelime döneminde uygulanmaktadr. Bu çalma, kalkan balğkuluçkahanelerinde üretim yapacaklarn kaliteli yumurta gruplar önceden tahmin ederek üretimde baarsağlamalarve kalkan balğnda soğuk ok ile triploid uygulama yapabilmeleri ve soğuk ok uygulamasn yumurta kalitesine etkilerinin belirlenmesi amacyla çallmr. Hayam boyunca maddi ve manevi yardmlaresirgemeyen bata annem, babam, eim ve oğlum olmak üzere tüm aileme, yüksek lisans tez damanlğmüstlenen ve yardmlaresirgemeyen sayn hocam Prof. Dr. İbrahim OKUMUŞ a, çalmalarm destekleyen ve yardmlaresirgemeyen tüm arkadalarma ve Su Ürünleri Merkez Ararma Enstitüsü idaresine teekkürlerimi sunarm. Rize, 2008 İlhan AYDIN II

4 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ...II İÇİNDEKİLER... III ÖZET... V SUMMMARY...VI ŞEKİLLER DİZİNİ...VII TABLOLAR DİZİNİ... X 1. GENEL BİLGİLER Giri Kalkan Balğn Sistematikteki Yeri ve Morfolojisi Sistematikteki yeri Morfolojisi Dağlmve Biyo-Ekolojik Özellikleri Kalkan BalğYetitiriciliği Ekonomik Önemi Balk Yetitiriciliğinde Yumurta Kalitesi Su Ürünleri Yetitiriciliğinde Triploidi Triploid oluturma mekanizmas Triploidizasyon uygulamasnda kullalan yöntemler Önceki Çalmalar Yumurta kalitesi Triploidi Çalman Gerekçesi ve Amac YAPILAN ÇALIŞMALAR Materyal Ararmada kullalan damzlk balklar Ararma ünitesi III

5 Sağm ünitesi ve kullalan malzemeler Hormon hazrlama seti Soğuk ok uygulama ekipma Yumurta kuluçka ünitesi ve kullalan malzemeler Ararmada kullalan diğer araç ve gereçler Metot Hormon hazrlama ve uygulama Yumurtalarn sağmve döllenmesi Triploidizasyon (Soğuk su oku uygulamas) Yumurtalarn kuluçkalanmas Embriyonik geliimin incelenmesi Erken dönem yaam oranlarn karlarlmas Erken dönem blastomer morfolojisi ve yaam oraarasndaki iliki Verilerin istatistiksel analizleri BULGULAR Döllenme ve ÇkOranlar Soğuk Şok Uygulamasve Yumurtalarn Kuluçkalanmas Embriyonik Geliim Erken Dönem Yaam Oranlarn Karlarlmas Erken Dönem Blastomer Morfolojisi ve Yaam OraArasndaki İlikisi TARTIŞMA Döllenme ve Çkoranlar Soğuk Şok Uygulamas Embriyonik Geliime Ait Sonuçlar Erken Dönem Yaam Oranlarn Karlarlmas Erken Dönem Blastomer Morfolojisi ve Yaam OraArasndaki İliki SONUÇLAR ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ IV

6 ÖZET Bu çalmada, Karadeniz kalkan balğyumurtalarn blastomer morfolojisi incelenerek yumurta yaam oraile ilikisi belirlenmeye çallmr. Ayrca, triploid bireyler oluturmak için uygulanan soğuk okun yumurta kalitesi üzerine etkisinin tespit edilmesi amaçlanmr. Anormallikler blastomerlerin 4-8 li aamasnda, 1) asimetrik hücre, 2) büyüklüğü farklhücre, 3) birbirinden ayrk hücre, 4) kenarlarbelirgin olmayan hücre eklinde tasnif edilmitir. Yaam oranlardöllenmeden itibaren larva çkndan 1 gün sonrasna kadar takip edilmitir. Şok grubundaki anormallikler beanacn üçünde önemli ölçüde olmak üzere kontrol grubundan yüksek olduğu belirlenmitir. Yaam oranlaraçsndan yalanckontrol ile ok grubu arasndaki farkn ve yalanc kontrol ile kontrol arasnda ise farkn önemsiz olduğu belirlenmitir. Ancak, ok grubunun yaam oran kontrol grubundan 1., 4. ve 5. anaçlar da önemli oranda düük olduğu belirlenmitir (p<0.05). Normal blastomer oranlarile yaama oranlararasnda önemli bir pozitif iliki görülmüiken asimetrik hücre anormalliği ve hücre büyüklüğü farklolan yumurta anormalliği ile yaam oranlararasnda önemli bir korelasyon ( =0,05, n=10) görülmemitir. Fakat bu anormallikler ile ok grubu yumurtalarn yaam oranlararasnda negatif iliki belirlenmitir. Kenarlarbelirgin olmayan hücre anormalliği ile yaam ora arasnda önemli negatif bir iliki belirlenmitir. Blastomerlerde asimetrik hücre veya hücrelerin farkl büyüklükte olmas hassasiyetin ve ayrk hücre veya kenarlarbelirgin olmayan hücre anormalliklerinin görülmesi ise kalitenin kötü olduğunun göstergesi olarak değerlendirilmitir. Sonuç olarak, erken dönem blastomer morfolojisi yumurta kalitesinin tahmininde kullalabileceği görülmütür. Anahtar kelimeler: Karadeniz kalkan balğ, blastomer morfolojisi, yumurta kalitesi triploid, soğuk ok V

7 SUMMMARY Predicting Egg Quality Based on Blastomere Morphology and Investigating of the Effect of Triploid Induction in Black Sea Turbot In this study, blastomere morphology of Black Sea turbot eggs and its relationship with egg viability was investigated. In addition, determination of cold shock effect on eggs in the triploid experiment was purposed. Abnormalities in blastomere cleavage (stage 4-8) were categorized as 1) asymmetric blastomere, 2) inequality of blastomere size, 3) poor adhesion blastomere and 4) poor definition of blastomere margins. Viability was observed from fertilization to one day after hatching. Cleavage abnormalities were higher in shock groups than control groups, however, significantly in 3 out of 5 females. There was no significant difference between sham control groups and shock groups in term of survivals at any of the day. Moreover, there was no generally difference between sham control groups and control groups, though only significantly in term of survivals at third and fourth days in 1 out of 5 females. Survivals were lower in shock groups than control groups, however, significantly in 3 out of 5 females(p<0.05). Significant positive linear correlation between normal cell rate and egg viability was observed whereas no correlation between asymmetric cell abnormality rate or inequality of blastomere size rate and egg viability ( =0,05, n=10). On the other hand, there was significant negative linear correlation between these abnormalities and shock groups egg viability. Negative linear correlation between poor adhesion blastomere rate and egg viability was found. Furthermore there was significant negative linear correlation between poor definition of blastomere margins rate and egg viability ( =0,05, n=10). Asymmetric blastomere and inequality of blastomere size was sign of vulnerability while poor adhesion blastomere and poor definition of blastomere margins was sing of poor egg quality. Consequently, blastomere morphology can be used egg quality estimation. Key words: Black sea turbot, blastomere morphology, egg quality, triploid, cold shock VI

8 ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa No Şekil 1. Karadeniz kalkan balğ, Psetta maxima... 4 Şekil 2. Kalkan balğn Avrupa kültür üretim miktarve pazar değeri (URL-1) Şekil 3. Balklarda poliploidi (triploid, tetraploid) oluumu. (Reddy ve ark., 1990 dan alnarak yeniden düzenlenmitir) Şekil 4. Karadeniz kalkan balğa) göz taraf, B) kör taraf(orijinal) Şekil 5. Yassbalklar için kullalan sağm masas(orijinal) Şekil 6. Kanülasyon seti (Orijinal) Şekil 7. Hormon hazrlama seti. A) LHRH-a toz, B) Pelet hazrlama apara, C) LHRH-a pelet D) Kakao yağ, E) Kolesterol, F)Etanol, G) Havan ve havaneli (Orijinal) Şekil 8. Şekil 9. Soğuk ok uygulamasnda kullalan malzemeler. A) Soğutmalinkübatör, B) Süre ölçer, C) Dijital termometre, D) Yumurtalarn muhafaza edildiği beher, E) Soğuk ok ortam(orijinal) litrelik effaf polietilen yumurta kuluçka tank. A) Su girii, B) Hava girii, C) Drenaj borusu, D) Su çk(orijinal) Şekil 10. Damzlk balklarn markalar. A) Plastik marka, B) Balğn dorsal kas içine yerletirilen elektronik marka, C) Marka okuyucu (Orijinal) Şekil 11. Soğuk su oku uygulama düzeni (Orijinal) Şekil 12. Yeni sağlmkalkan balğyumurtalar(orijinal) Şekil 13. Scaklk kontrollü inkübatör (Orijinal) Şekil 14. Soğuk ok uygulamasn yapldğbeherlerdeki deniz suyu scaklk değiimi. Ortalama değerler ± standart hata. Noktaldikey çizgi soğuk okun balama zamagösterir Şekil 15. İkili hücre aamasnda normal görünümlü yumurtalar Şekil 16. Dörtlü hücre aamasnda normal görünümlü yumurtalar Şekil 17. Sekizli hücre aamasnda normal görünümlü yumurtalar Şekil 18. Befarklanacn kontrol ve ok gruplarnda gözlenen toplam normal ve anormal hücrelere sahip yumurtalarn oranlar Şekil 19. Sekizli hücre aamasnda asimetrik hücre görünümlü yumurtalar Şekil 20. Sekizli hücre aamasnda farklbüyüklükte hücrelere sahip yumurtalar VII

9 Şekil 21. Birbirinden ayrk görünümde hücrelere sahip yumurtalar Şekil 22. Sekizli hücre aamasnda kenarlarbelirgin olmayan görünümde hücrelere sahip yumurtalar Şekil 23. Soğuk ok uygulamassrasnda yumurtada görülen çatlamalar Şekil 24. Döllenmeden 1 gün sonra gastrula safhasnda yumurta Şekil 25. Döllenmeden 1 gün sonra kontrol yalanckontrol ve soğuk ok uygulanan yumurtalarn hayatta kalma oranlar. Ortalama değerler ± standart hata Şekil 26. Döllenmeden 2 gün sonra embriyo oluum safhas Şekil 27. Döllenmeden 2 gün sonra kontrol yalanckontrol ve soğuk ok uygulanan yumurtalarn hayatta kalma oranlar. Ortalama değerler ± standart hata Şekil 28. Döllenmeden 3 gün sonra embriyo safhas Şekil 29. Döllenmeden 3 gün sonra kontrol yalanckontrol ve soğuk ok uygulanan yumurtalarn hayatta kalma oranlar. Ortalama değerler ± standart hata Şekil 30. Döllenmeden 4 gün sonra embriyo safhas Şekil 31. Döllenmeden 4 gün sonra kontrol yalanckontrol ve soğuk ok uygulanan yumurtalarn hayatta kalma oranlar. Ortalama değerler ± standart hata Şekil 32. Döllenmeden 5 gün sonra yeni çkmprelarva Şekil 33. Döllenmeden 5 gün sonra kontrol yalanckontrol ve soğuk ok uygulanan yumurtalardan çkan prelarvalarn hayatta kalma oranlar. Ortalama değerler ± standart hata Şekil 34. Döllenmeden 6 gün sonra prelarva Şekil 35. Döllenmeden 6 gün sonra kontrol yalanckontrol ve soğuk ok uygulanan yumurtalardan çkan prelarvalarn hayatta kalma oranlar. Ortalama değerler ± standart hata, Şekil 36. Soğuk ok uygulanan, yalanckontrol ve kontrol grubu yumurtalarn 1., 2., 3., 4., 5. anaçlarn ayrayrve genel olarak yaam oranlar Şekil 37. Döllenme oranlarile yaam oranlararasndaki doğrusal pozitif iliki* =0, Şekil 38. Normal blastomer görünümünde hücre oranlar(%) ile 1., 2., 3., 4. gündeki yumurtalarn, 5. günde yeni çkmve 6. günde 1 günlük prelarvalarn yaam oranlararasndaki doğrusal pozitif iliki. * =0, Şekil 39. Hücrelerin asimetrik olma anormalliği (%) ile döllenmeden sonraki 6. günde 1 günlük prelarvalarn yaam oranlararasndaki iliki Şekil 40. Asimetrik blastomer görünümüne sahip hücre oranlar(%) ile ok grubu yaam oranlararasndaki ilikiler VIII

10 Şekil 41. Asimetrik hücrelerin oranlar(%) ile ok grubu yaam oranlararasndaki doğrusal negatif ilikiler. * =0, Şekil 42. Hücre büyüklüğü anormalliği (%) ile yaama oranlararasndaki iliki Şekil 43. Hücre büyüklüğü anormalliği (%) ile 1 günlük ok grubu prelarvalarn yaama oranlararasndaki iliki Şekil 44. Hücre büyüklüğü anormalliği (%) ile 1 günlük ok grubu prelarvalarn yaama oranlararasndaki önemli doğrusal negatif iliki. * =0, Şekil 45. Normal blastomerli yumurta oranlar(%) ile yaama oranlararasndaki önemli doğrusal pozitif iliki. * =0, Şekil 46. Normal blastomerli yumurta oranlarve asimetrik hücre anormalliği oranlar(%) ile yaama oranlararasndaki önemli doğrusal pozitif iliki. * =0, Şekil 47. Birbirinden ayrk hücre anormalliği oranlar(%) ile yaam oranlar arasndaki doğrusal negatif ilikiler Şekil 48. Kenarlarbelirgin olmayan hücrelerin oranlar(%) ile yaam oranlar arasndaki iliki. * =0, IX

11 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1. Sayfa No Deniz balklarnda görülen blastomer morfolojisi anormallikleri (Rideout ve ark., 2004) Tablo litrelik kuluçka tanklarndaki döllenmiyumurtalara ait çkoranlar Tablo 3. Normal ve anormal blastomer tiplerinin kontrol ve ok grubundaki oranlar(%) Tablo 4. Soğuk ok, yalanc kontrol ve kontrol grubu yumurtalarn döllenmesinden 1, 2, 3 ve 4 gün sonra, larvalarn çkve çktan bir gün sonraki canllk oranlarn ortalamas Tablo 5. Yaama oran incelendiği deneylerde elde edilen verilere Kruskal Wallis testi uygulanarak elde edilen p değerleri. * p<0,05 göre gruplar arasndaki fark önemlidir Tablo 6. Yaam orana ait verilere çoklu karlarmaltest uygulanarak bulunan p değerleri. * P<0,05 göre gruplar arasndaki fark önemlidir Tablo 7. Yumurtalarda gözlenen anormallik tiplerinin değerleri (%) ile yaam oranlar(%) arasndaki ilikiler. n=10 * =0,05, ** 5. gün yumurta çk X

12 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Giri Su ürünleri yetitiriciliğini ilk defa MÖ 2000 yllarnda balatan Çin, bugüne kadar dünyan en fazla su ürünü yetitiren ülkesi olmutur. Bata sazangiller olmak üzere çok sayda türün yetitiriciliğini yapan bu ülke dünya üretiminin önemli bir ksm sağlamaktadr. Sazan yetitiriciliği daha sonra Asya ktasn büyük bir bölümüne ve baya doğru Avrupa ya yaylmr lu yllarda Avrupallar sazan yetitiriciliğini Filistin e getirirken Brezilyalbiyologlar hipofiz hormonu kullanarak anaç balğn nasl olgunlarlabileceğini kefetmilerdir. Alabalklarn yetitiriciliği ise 1850 li yllarda balamr li yllarda gökkuağalabalğndan alnan döllü yumurtalar önce Avrupa, daha sonra Japonya ve tüm dünyaya yaylmaya balamr ylnda Danimarka da modern alabalk yetitiriciliği balamr. Somon balklarn yetitiriciliği ise 1970 li yllarda yaygnlamr (Shepherd, 1988). Deniz balklaryetitiriciliği muhtemelen Endonezya da M.Ö yllarnda gelgit olaysrasnda süt balğ(chanos chanos) yavrularn sahildeki havuzlara stoklandğ zaman balalmr. Özellikle Tayvan ve Endonezya gibi uzakdoğu ülkelerinde süt balğ yetitiriciliği hala önemli bir endüstridir (Shepherd, 1988). Bununla beraber, deniz balklar yetitiriciliğindeki son gelimelerin büyük bir ksm1960 lyllarda sarkuyruk (Seriola quinqueradiata) yetitiriciliğindeki gelimelerle Japonya da meydana gelmitir. Daha sonra bu ülkede krmzmercan (Pagrus major) son olarak da orkinos (Thunnus thyunnus) yetitirilmeye balanmr li yllarda Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri somon balğve 1980 li yllarda Akdeniz ülkeleri levrek (Dicentrarchus labrax) ve çipura (Sparus aurata) balklaryetitirmeye balamlardr. Kuzey Avrupa da ise kalkan (Scopthalmus maximus) ve morina (Gadus morhua) yetitiriciliği gelitirilmitir. Son yllarda ise Akdeniz de ton balğyetitirilmeye balanmr (Pillay, 2005). Avclk yoluyla gerçekletirilen dünya su ürünleri üretimi yllar arasnda milyon ton civarndadr. Dünyada ilk üç srayçin, Peru ve ABD almaktadr. Kyuzunluğu 8333 km olan ülkemiz avclk yoluyla su ürünleri üretiminde yaklak 500 bin ton ile 32. srada yer almaktadr (FAO, 2007). Diğer taraftan dünya akuakültür üretimi 1950 lerden itibaren artmaya balamve bu ar1990 lyllardan

13 sonra katlanarak 2006 ylnda 56 milyon tona ulamr. Dünyan srlkaynaklarna karnüfus ardevam etmektedir. Artan nüfusun protein ihtiyackarlamada avclk yoluyla üretim yetersiz kalmaktadr. Bu sebepten dolaysu ürünleri kültür üretiminin önemi daha da artmakta ve vazgeçilmez duruma gelmektedir. Kalkan balğyetitiriciliği çalmalar1970 lerde İngiltere de, daha sonra Fransa ve İspanya da balamr de kalkan balğüretiminin % 50 civarnda artmasna karn ticari saağn güçlendirilememesinden dolaybu sektörde bir kriz meydana gelmitir. Bu krizin bir diğer nedeni de kalkan balğçiftliklerinin küçük olmasve maliyetlerin yüksek olmasdr. Sektör bu krizden sonra yeniden yaplanmaya balamve bunun sonucu olarak üretim miktarnda ve üretim yapan ülkelerin saysnda armeydana gelmitir. Avrupa kalkan balğüretimi 1985 te 40 tondan hzla artarak 2005 ylnda 6800 tonun üzerine çkmr (URL-1). Atlantik kalkan biyoekolojisi, yavru üretimi ve kültür ararmalarözellikle İngiltere, Fransa ve İspanya da çallmr. Son yllarda ticari olarak Avrupa, Şili ve Çin de yetitiriciliği yaplmaktadr. Lei Jilin ve ekibi (Yellow Sea Balkçlk Ararma Enstitüsü, Qingdao, Çin) ilk olarak 1992 de kalkan balğyavrularingiltere den Çin e getirmilerdir. Bu tarihten sonra Çin de kalkan balğüzerinde çeitli ararmalar yürütülmütür. Çin de ilk deneysel yavru üretimi ise 1996 ylnda gerçekletirilmitir ylndan sonra üretilen larvalar ile Çin in özellikle güney bölgelerinde yetitiricilik çalmalarbalamr (Ma ve ark., 2006). Karadeniz kalkan yavru üretimi ilk olarak 1990 da Rusya Federasyonu nda yaplm(maslova, 2002) ve daha sonra 1997 de Trabzon Su Ürünleri Merkez Ararma Enstitüsü (SÜMAE) nde yavru üretim tekniklerinin gelitirilmesi çalmalarbalam(hara ve ark., 2002) ve halen devam etmektedir. Kalkan balğüreticisi ülkelerin banda gelen İspanya n yllk üretimi 1998 den itibaren artarak 2005 de 4275 tona ulamr. Bu değer dünya üretiminin % 70 ini oluturmaktadr. Fransa n kalkan balğüretimi 1993 te 150 ton iken 1997 de 980 tona çkm, 2005 de 800 ton olmutur. Bu yllarda Portekiz in üretimi ise ortalama 540 ton/yl düzeyindedir. Avrupa da bu ülkelerden baka Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Norveç de kalkan balğüretimi yapmakta olup (URL-2) son dönemlerde Şili ve Çin de kalkan balğ üretimi yapan ülkeler arasna kalmr. Türkiye de 2005 ylnda ton levrek, ton çipura ve ton alabalk olmak üzere yetitiricilik üretimi toplam tondur (TÜİK, 2007). Türkiye de son yllarda yeni türlerin yetitiriciliğine ilgi artmaktadr. Kalkan balğyetitiriciliği 2

14 çalmalarjaponya Uluslararasİbirliği Ajans(JICA) ve Tarm ve Köyileri Bakanlğ ortak çalmasyla Trabzon Su Ürünleri Merkez Ararma Enstitüsü nde 1997 ylnda Karadeniz de Kültür Balkçlğn Gelitirilmesi projesiyle balamr. Bu projeyle kalkan balğn yavru üretim tekniklerinin gelitirilmesi amaçlanmr. 10 yldr kalkan balğkültüre alma faaliyetleri baaryla yürütülmektedir. Üretilen kalkan balklarndan bir ksmstoklarn zenginletirilmesi için yaplan pilot çalma çerçevesinde markalanarak doğaya braklm, bir ksmdeneme üretimi amacyla özel sektöre verilmi, bir ksm ararma yaplmasamacyla üniversitelere verilmi, bir ksmda damzlk stoku oluturmak ve çeitli ararmalar yapmak amacyla SÜMAE nde muhafaza edilmitir. Kalkan balğavclk yoluyla üretimi 1967 den 2006 ylna kadar 300 ton ile 5398 ton arasnda değiim göstermekle birlikte ülkemiz deniz balklaravclğiçindeki pay% 0.1 dir. Kalkan balğn avclk yoluyla üretiminin % 91 i Karadeniz bölgesinden sağlanmaktadr (TÜİK, 2007) Kalkan Balğn Sistematikteki Yeri ve Morfolojisi Sistematikteki yeri Sf : Kemikli balklar (Osteichthyes) Alt sf : In yüzgeçliler (Acanthoptergii) Bölüm : Hakiki kemikli balklar (Teleostei) Takm : YassBalklar (Pleuronectiformes) Aile : Kalkan Balklar(Scophtalmidae) Cins : Psetta (Scophtalmus) Tür : Psetta maxima (Linnaeus,1758) : Scophtalmus maximus, Psetta maxima maeotica 14 aile ve 716 türü içine alan yassbalklar (Munreo, 2005) takmn bir üyesi olan kalkan balğn sistematikteki yerine ilikin çeitli çalmalar olmasna rağmen isimlendirmede tam birlik sağlanamamr. Karadeniz kalkan balğn Atlantik kalkandan morfolojik olarak farklolduğu (vücudun her iki yandaki kemiksi dikenlerden dolay) ancak taksonomik olarak ayolduklarbildirilmitir (Amoaka ve ark., 2001; Nielsen, 1986). Karadeniz kalka, Amoaka ve ark., (2001) tarafndan Psetta maxima olarak ifade edilirken, Froese ve Pauly (2007), tarafndan Psetta maxima maeotica 3

15 olarak isimlendirmektedir. Chanet (2003), Karadeniz de yaayan kalkan balğn Psetta maxima maeotica olarak ifade edildiğini bildirmektedir. Bununla birlikte ayyazar Karadeniz kalkan Scophtalmus maximus ile aytür içinde değerlendirilmesinin en lml yaklam olduğunu ifade etmektedir. Amoaka ve ark., (2001) Karadeniz de iki alt türden bahsetmiler fakat bu alt türlerin kolayca ayrlamayacağbildirmilerdir. Buna göre çeitli kaynaklarda kullalan Scophtalmus ve Psetta cins isimleri birbirlerinin sinonimleridir Morfolojisi Kalkan balğüstten yass, dairesel, asimetrik, gözler sol tarafta yerleik ve küçük, ağz büyük, yan çizgiler her iki tarafta yerleiktir. Bazlarnda saylardeğikenlik arz eden tüberküller (kemiksi yaplar/çiviler) mevcuttur. Srt ve karn yüzgeçlerinde dallanma yoktur ve bu yüzgeçler srt ve karn bölgesi boyunca yaylmaktadrlar. Balğn vücut rengi griden siyahmskahverengine doğru değiiklik arz etmektedir. Balk, bulunduğu ortama göre renk değiimi göstermektedir. (Amoaka ve ark., 2001). Deri kaln ve kaygandr. Balğn sağtarafbeyaz, bazen de kahverengi-siyah lekeler olabilir. Kalkan balklarn bazlarnda vücudun belirli ya da çeitli yerlerine dağlmolarak irili ufaklkoyu kahverengi veya siyahmsnoktalar, halka eklinde lekeler veya haleler bulunur (Akiray, 1954; Slastenenko, 1956) (Şekil 1). Şekil 1. Karadeniz kalkan balğ, Psetta maxima 4

16 1.3. Dağlmve Biyo-Ekolojik Özellikleri Kalkan BalğKuzey Afrika dan balayp Avrupa n Atlantik kylarboyunca uzanan bölgede, Akdeniz de ve Karadeniz de görülmektedir (Liewes 1984, Amoaka ve ark., 2001). Karnivor olan kalkan balğ yavrular yumuakçalar ve kabuklular ile beslenmektedirler. Kalkan balklar10 cm boydan itibaren diğer balklaravlamaya balayarak beslenmelerini sürdürürler. Mezgit, kaya balklar, barbun ve hamsi gibi birçok demersal ve pelajik balk türleriyle beslenirler. Beslenme faaliyetleri üreme döneminde azalmakla birlikte özellikle sonbaharda artarak yl boyu devam etmektedir (Liewes, 1984). Kalkan balklarüremek için ilkbaharda kyeridine yakn yerlere doğru göç yaparlar Üreme faaliyetlerinden sonra tekrar derin sulara doğru hareket ederler. Kalkan balklarn yumurtlamassu scaklğna bağlolarak Nisan-Haziran aylararasnda gerçeklemekte özellikle Mays aynda yoğunlamaktadr (Slastenenko, 1956; Genç ve ark., 1998). Karadeniz deki kalkan balklarn ilk eeysel olgunluk ya, çeitli bilim adamlarnca farklolarak bildirilmektedir. Bulgaristan kylarnda yaplan bir ararmada, kalkan balklarn 2 yanda da eeysel olgunluğa ulaabildikleri, ancak eeysel olgunluğun daha çok 3 ve 5 yalarnda meydana geldiği saptanmr (Ivanov ve Beverton, 1985). Genç vd. (1998) ne göre ise dii balklar 4 yanda Mart Haziran aylarnda üremeye balamaktadrlar. Trabzon Su Ürünleri Merkez Ararma Enstitüsü Deniz BalklarKuluçkahanesi artlarnda tutulan dii balklarn bazlarndan 24 aylk iken doğal yolla yumurta alnmr (Hara ve ark., 2002). Doğadan yakalanan kalkan balklaryakalandklarndan 2 yl sonra ve en az erkekler 2,5 3 kg ağrlkta diiler ise 3,5 4 kg ağrlkta üremeye balarlar. Kuluçkahanede üretilen dii ballar ise 4-5 yanda (2,5 kg) ve erkekler ise 3 4 yanda (>2 kg) gamet vermeye balarlar. Doğal koullar uygulandğnda erkeklerden kasm ayndan eylül ayna kadar sperm elde edilebilmektedir. Diilerin gonad geliimi mart sonu nisan bagibi balamaktadr. Yumurta elde edilmeye mays ortasnda balanmakta ve ağustos bana kadar sürmektedir. Kalkan balğ, yumurtalarüreme dönemi içinde, partiler halinde brakan bir türdür (McEvoy, 1984; Devauchelle, 1988). Nasr ve Poxton (2001) a göre kalkan yavrularyerletirildikleri ince kumlu, kumlu, çakllve kaln çaklltank zeminlerinde saklanmak için ince kumlu zeminleri tercih 5

17 etmektedirler. Ayrca doğadaki balklar aktif olmasna karn kuluçkahanede yetitirilen balklar evcilleme sürecinde pasiftirler Kalkan BalğYetitiriciliği Kalkan balğyetitiriciliği çalmalar1970 lerde İngiltere de (İskoçya) daha sonra Fransa ve İspanya da balamr larn banda kalkan balğyavru üretim tekniklerinin gelimesi, üretim miktarve iletme saysn oldukça artmassağlamr. Damzlk balklar doğadan ve yetitiricilikten temin edilebilmektedir. Yumurta almkontrol etmek için LHRH-a (Hara ve ark., 1998) ve GnRh-a hormonu (Mugnier, 2001) pelet halinde diilere uygulanmaktadr. Kalkan balklarndan üretimde kullalabilecek miktarda döllenmiyumurta doğal yumurtlama ve döllenme yolu ile elde edilmemektedir (Aydn ve ark., 2003). Bundan dolaysuni döllenme için sağm yaplmaktadr (Chereguini, 1999). Yumurtalarn suni olarak döllenmesinde kuru, yarkuru ve yadöllenme metotlarkullalmaktadr (Chereguini ve ark., 1999; Hara ve ark.,2002; Maslova, 2002; Kjørsvik ve ark., 2003). Larva üretimde, Isochrysis galbana Tetraselmis sp. karm(kjørsvik ve ark., 2003) ve Nannochloropsis sp gibi alg türleri yeil su tekniğinin sağlanmasve rotiferlerin beslenmesi için kullalmaktadr. Yumurtadan çkktan 2 gün sonra tanklara, 10 adet /ml olmak üzere rotifer (Brachionus sp.) ilave edilmektedir (Moteki ve ark., 2001). Larvalar 2. günden 30. güne kadar rotifer ile 10. günden 45. güne kadar Artemia ile daha sonra ticari toz yemler ile beslenmektedir (Şahin, 2001). Kalkan balğlarvalarn C de, 70 günlük büyüme döneminde morfolojik geliimleri üç bölüme ayrlmaktadr. Yumurtadan çktan sonraki 0 2 gün önlarva safhasdr. Bu dönemde yeni çkmlarvan boyu 2.5 mm, gözleri renklenmemi, ağz açlmamve anüs olumamr. Larvalar su yüzeyine yakn baaağsuda aslolarak dururlar günler post larva safhasdr. Larvalarn gözlerinin renklenmesi, ağz ve anüs açlmasüçüncü günde gerçeklemektedir. 4. günde ilk yem alm, on ikinci günde ise aktif yem alm balamaktadr. Dorsal ve anal yüzgeç nlar yirmi beinci günde tamamlanmaktadr günler araslarval evreden yavru evresine geçidönemi olup göz göçü balamakta, balk tank dibine yönelmektedir. 51. günde pektoral yüzgeçteki n saysn ergin bireyinki gibi tamamlandğgözlenmektedir. Kalkan balklarn yaam ora0 40. günlerde yaklak % 10, günlerde ise % 75 in üstündedir. Kalkan 6

18 yavrularnda renk bozukluğu, gözün göç edememesi, solungaç kapağn kapanmamas gibi anormallikler görülmektedir (Çiftçi ve ark., 2002). Yumurtadan yeni çkmlarvalar 20 adet/litre yoğunluğunda stoklanmaktadr. Kullalan su 5 µ luk filtreden geçirilmekte ve UV ile sterilize edilmektedir. Dördüncü günden itibaren su değiimine, tank sifonlanmasna ve yağuzaklarcn (yüzey tarayc) kullalmasna balanmaktadr (Şahin, 2001). Kalkan balklarn yetitiriciliği ön büyütme ve büyütme olarak ikiye ayrlmaktadr. Kuluçkahanede 4 5 ayda yaklak 10 g ağrlğa ulaan balklar g ağrlğa ulaacaklar4 5 aylk bir dönem için ön büyütmeye alnmaktadr. Bu dönemde stok yoğunluğu 10 kg/m 2 olarak balamakta ve 30 kg/m 2 ye kadar çkmaktadr. Ön büyütme sonunda ilk boylama yaplmaktadr. İletmeler arasnda değimekle birlikte hastalklara karbalklara ayaplmakta, kullalan yetitiricilik suyu UV ile muamele edilmekte ve periyodik olarak ayda bir formalin banyosu uygulanmaktadr. Bu dönemde balklarn büyümesi su scaklğbata olmak üzere cevre artlarve yavru kalitesine bağl olarak değimektedir. Dokuz ay sonunda 200 g ağrlğa ulaan iletmeler olduğu gibi g ağrlkta kalanlar da vardr. En yüksek risk balk ölümleridir. Su kalitesinin iyi olduğu artlarda yaam ora% dir. Bu dönemde 0,8 yem değerlendirme ora sağlanmaktadr (Person Le-Ruyet, 2002). Kalkan balklarn büyütme döneminde karaya kurulu ack yada kapaldevre yetitiricilik sistemleri kullalmaktadr. Yüzer kafesler deneme mahiyetinde kullalm, uygun olmadklargörülmüve terk edilmilerdir (Person Le-Ruyet, 2002; Aksungur ve ark., 2003). Yetitiricilik sisteminde uygulanan stok yoğunluğu 300 g balklar için kg/m 2, 750 g ve daha ağr balklar için 45 kg/m 2 dir. Kalkan balklartank tabakullar ve genellikle birbiri üzerine yatarlar bundan dolayyüksek yoğunlukta stoklanabilirler. Yetitiricilikte en az iki kez boylama yaplmaldr. Yemlemede yüzer yemler tercih edilmektedir. Elle serbest yemleme yaplmalve balklar yemlendikten bir saat sonra yenmeyen yemler sifonlanmaldr. Büyütme döneminde beklenen yem değerlendirme ora 1,2 1,3 tür. Kalkan balklargenellikle 3 ylda 3 kg ağrlğa ulamaktadr. Su scaklğ kalkan balğyetitiriciliğinde önemli bir faktördür C de 3 ylda 2 2,5 kg ağrlk elde edilirken, 9 19 C de 3 ylda 1 1,5 kg ağrlğa ulalmaktadr (Person Le-Ruyet, 2002). Balklarn büyümesi üzerinde ekolojik faktörler srlaycve belirleyicidir. Scaklk, tuzluluk ve k bilinen belirleyici faktörlerdir. Atlantik kalkanda optimum 7

19 büyüme 10 g ağrlktaki bireyler için C ve g bireyler için C dir. 14 C n alndaki ve 20 C n üzerindeki scaklklarda büyüme yavalar ve durur. Su yüzeyinde 200 lüks k büyümede ve yem almnda olumsuz etki yaratmamaktadr. Maksimum büyüme için gerekli olan minimum oksijen miktar6mg/l dir. Oksijen miktar 3 mg/l olduğunda büyüme durmaktadr ve öldürücü konsantrasyon mg/l dir. (Person Le-Ruyet, 2002). Kalkan balklar 10 gibi çok düük tuzlu ortamlara adapte edilebilirler. 3 g lk balklar da 19 tuzluluktaki büyüme 35 tuzluluktaki büyümeye göre % 8 daha yüksektir C su scaklğve 20 tuzluluk yavru yetitiriciliği için uygundur (Imsland ve ark., 2001). Kalkan balklarnda büyüme döneminde bireysel farkllklar görülmektedir, bu fakllklarn sadece yetitiricilik artlarile açklanmasyeterli olmayabilir. Cinsiyet, bireysel büyüme faklğ oluturan etkenlerdendir. Kalkan balklarn diileri erkeklerinden daha büyüktür. Büyüklük fark500 g dan itibaren görülmeye balar ve ya ilerledikçe devam eder. Erkek balklar 2 yanda, diilerden 1 yl önce ve 1 kg dan daha düük ağrlkta cinsel olgunluğa ularlar. Bu durum, balğn pazar boyuna ulamadan önce cinsel olgunluğa ulaarak ağrlk kaybetmesini önlemek için tüm dii ve/veya steril stok üretimine olan gereksinimi gösterir. Bunun yanda ayamaç için cinsi olgunlaman geciktirilmesi veya geç cinsi olgunluğa ulaan bireylerin yetitiricilik amaçlseleksiyonu da uygulanabilir. Kalkan balklariçin yüksek protein düük yağiçerikli beyaz balk unundan elde edilmiyüzer pelet yemlerin kullalmasbüyümeyi etkilemektedir (Person Le-Ruyet, 2002) Ekonomik Önemi Kalkan balğ dünya üretiminin 2004 deki ticari değeri 50 milyon dolar civarndadr. Üretimin artmasna karn pazar fiyanda bir düüolmadğgörülmektedir (Şekil 2) (URL-2). 3 4 kg ve daha büyük balklara özellikle İspanya da talep olmakta ve yüksek fiyattan salmaktadr. Kalkan 0.5 kg dan 4 kg ağrlğa kadar pazarlanabilmektedir. Ağrlk arkça pazar değeri artmaktadr. Yetitirilen kalkan balklargenellikle bütün ve taze olarak salmaktadr. Büyük balklar fileto halinde salabildiği halde bu tip sayapan marketler halen çok azdr. Fakat gelecekte bu tip pazarlaman daha da gelime göstereceği beklenmektedir. Kültür balklarn çoğunluğu ortalama 1 kg (0,8 1,5 kg) ağrlkta pazarlanmaktadr. Fransz iletmeleri üretimlerinin % si büyük balk olarak pazarlanmaktadr (Person-Le Ruyet, 2002). Kalkan balğn safiyabalk ağrlğ 8

20 arkça artmaktadr. Ocak 2007 tarihinde İspanyada kültür kalkan 1 kg fiya, 1 2 kg/adet için 10.40, 2 3 kg/adet için ve 3 4 kg/adet için avrodur (URL-3). Asya ülkelerinde ve bazavrupa ülkelerinde canlkalkan balğna olan talepteki arbu tip pazarlamaya iletmelerin ilgisini arrmaktadr. Özel ön hazrlk ve ambalajlama ile kalkan balklarsusuz olarak 2 gün yaayabilmektedir. Susuz nakilde, 18 saat sonra % 85 in üzerinde balk hayatta kalabilmektedir (Person-Le Ruyet, 2002). Karadeniz de en fazla avlanan ekonomik dip balklarmezgit, barbunya ve kalkan balğdr. Kalkan balğadgeçen diğer balklara göre daha değerli olup 2005 ylnda tazesoğutulmu1030 kg kalkan balğihraç edilmitir (TÜİK, 2007) Üretim Değer Üretim (ton) Değer (1000 $) Yl Şekil 2. Kalkan balğn Avrupa kültür üretim miktarve pazar değeri (URL-1). Karadeniz de en fazla avlanan ekonomik dip balklarmezgit, barbunya ve kalkan balğdr. Kalkan balğadgeçen diğer balklara göre daha değerli olup 2005 ylnda tazesoğutulmu1030 kg kalkan balğihraç edilmitir (TÜİK, 2007). 9

Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi

Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi PROJE Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi Cennet ÜSTÜNDAĞ -SUMAE Birinci Dönem Ülkemiz, 6. beş yıllık kalkınma planında (1990-1994) balık üretiminin geliştirilmesi yolu ile iç tüketim

Detaylı

Yeni Türlerin Yetiştiriciliği. Dr. C. Güngör MUHTAROĞLU Akvatek Su Ürünleri Ltd.

Yeni Türlerin Yetiştiriciliği. Dr. C. Güngör MUHTAROĞLU Akvatek Su Ürünleri Ltd. Yeni Türlerin Yetiştiriciliği Dr. C. Güngör MUHTAROĞLU Akvatek Su Ürünleri Ltd. Su Ürünleri Sektörü Günümüze kadar olan deniz balıkları yetiştiriciliğinde birçok türün üzerinde çalışmalar yapılarak kültüre

Detaylı

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ Muharrem AKSUNGUR SÜMAE, Mühendis Bu proje çalışması; Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) nın biyoekolojik

Detaylı

ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Recep BİRCAN - Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Recep BİRCAN - Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Recep BİRCAN - Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi SİBİRYA MERSİN BALIĞI (Acipenser baeri) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULUÇKA VE YAVRU ÜRETİM TEKNİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Farklı Su Sıcaklığı ve Işık Ortamında

Farklı Su Sıcaklığı ve Işık Ortamında Karadeniz Alabalıklarının (Salmo coruhensis) Farklı Su Sıcaklığı ve Işık Ortamında Sperm Kalite Parametreleri Gökhan TUNÇELLİ, Devrim MEMİŞ İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Yetiştiricilik Anabilim

Detaylı

LYS ANAHTAR SORULAR #6. Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme

LYS ANAHTAR SORULAR #6. Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme LYS ANAHTAR SORULAR #6 Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme 1) 2n = 40 kromozomlu memeli türünde, Dişinin ovaryumlarında yumurta hücresi oluşurken anafaz I evresinde gonozomların

Detaylı

2 Ders Kodu: VET Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: VET Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ ve BİYOTEKNOLOJİSİ 1 Ders Adi: SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ ve BİYOTEKNOLOJİSİ 2 Ders Kodu: VET3512 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI Hacı SAVAŞ-SÜMAE, Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanı Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanlığı enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren bölümlerden birisidir. 2000 yılı başından

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ. Hazırlayan Çiğdem CİVANER 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SU ÜRÜNLERİ. Hazırlayan Çiğdem CİVANER 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SU ÜRÜNLERİ Hazırlayan Çiğdem CİVANER T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SU ÜRÜNLERI TÜRKİYE'DE ÜRETİM Ülkemizdeki su ürünlerinin üretim alanı milyon hektarın üzerindedir.

Detaylı

KARADENİZ DE KALKAN BALIĞI (Psetta maxima) YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

KARADENİZ DE KALKAN BALIĞI (Psetta maxima) YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE KALKAN BALIĞI (Psetta maxima) YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (TAGEM/HAYSÜD/2000/12/01/011) PROJE SONUÇ RAPORU Nilgün

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

Türkiye Balıkları ve Temel Morfolojisi

Türkiye Balıkları ve Temel Morfolojisi Türkiye Balıkları ve Temel Morfolojisi Balıkların Sistematiği Regnum Animalia (Hayvanlar alemi) Subregnum Metazoa (Çok hücreliler alt alemi) Filum Subfilum Chordata (Omurgalılar şubesi) Vertebrata (Gelişmiş

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Halim İbrahim ERBAŞ Nadir BAŞÇINAR Mehmet KOCABAŞ Şebnem ATASARAL

Detaylı

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Adnan ERTEKEN, SUMAE Projenin temel amacı Scanidae familyasına ait balıklardan mavruşgil

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nilgün AKSUNGUR Ünvan Mühendis Telefon 0312 3157623/1351 E-mail Doğum Yeri- Tarihi naksungur@tagem.gov.tr Afşin Yüksek Lisans Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Akademik Birim/

Detaylı

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli su kalite özellikleri ve bu özelliklere ilişkin sınır (standart) değerler uzun yıllar süren araştırma ve deneyimler

Detaylı

BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III. SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAYI 25.02.2015 ANTALYA 1 POTANSİYEL 2 SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİ Kaynak Sayı Alan (ha) Deniz 4 24 607 200 Doğal Göl 200 906 118 Baraj Gölü

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1 TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI No:1 1 Meyve ve sebze işleme tesisinin yenilenmesi "Rustami Doston"Ltd.Şti. Yeni teçhizat alnmas, ofis, labaratuvar ve yeni tesis binas inşa edilmesi, eski tesisin yenilenmesi

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ DERS KODU SM6002 SM6003 SM6006 SM6007 SM6008 SM6010 SM6011 SM6012 SM6013 SM6014 SM6015 SM6016 SM6017 SM6018 SM6019 SM6021 SM6023 SM6024 SM6025 SM6026

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLB RLİĞİ EGE İHRACATÇI I BİRLB RLİKLERİ Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, i, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan

Detaylı

4. TEKİRDAĞ SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜNÜN REKABETÇİLİK ANALİZİ 4.1. Giriş

4. TEKİRDAĞ SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜNÜN REKABETÇİLİK ANALİZİ 4.1. Giriş 4. TEKİRDAĞ SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜNÜN REKABETÇİLİK ANALİZİ 4.1. Giriş Su ürünleri yetiştiriciliği; balık, yumuşakça, kabuklu, eklem bacaklılar ile sucul bitkilerin yetiştiriciliğini içine almaktadır.

Detaylı

Turkuaz Ege de Yemden Balığa

Turkuaz Ege de Yemden Balığa Turkuaz Ege de Yemden Balığa UZANAN yolculuk... Denİz dostu olduğumuzu DÜNYA BİLİYOR! Türkiye nin en güçlü ve büyük topluluklarından biri olan Yaşar Grubu nun tam entegrasyon felsefesi ile 1983 yılında

Detaylı

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi Dünya da halen genel olarak çelik üretimi GENEL OLARAK ÇELİK Entegre tesislerde demir cevheri ve kok kömürü ile veya Elektrik Ark Ocaklarında hurdanın ergitilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Çelik ürünleri:

Detaylı

BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ

BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ Hastalığın Çıkışını Engelleyici Önlemler Hastalıklardan korunma ile ilgili öncelikli emniyet tedbirleri, sağlıklı canlılarla, sağlıklı yumurtalarla uygun oranlarda stoklama

Detaylı

OZON ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN YÖNTEM VE CİHAZLAR

OZON ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN YÖNTEM VE CİHAZLAR OZON ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN YÖNTEM VE CİHAZLAR Ankara da ozon ölçümlerine 13 Ocak 1994 tarihinde başlanmıştır. Ozon Ölçüm Yöntemi Ülkemizde ozon ölçümleri Ozonsonde Yöntemi ile yapılmaktadır. Ozonsonde Yöntemi,

Detaylı

Kalkan Balığı Üretim Tesisi Fizibilite Raporu

Kalkan Balığı Üretim Tesisi Fizibilite Raporu Kalkan Balığı Üretim Tesisi Fizibilite Raporu Kapasite: 100 Ton / Yıl Hazırlayanlar: Cennet ÜSTÜNDAĞ (Su Ürünleri Yüksek Mühendisi) Dr. Haydar KÜÇÜK (Makine Mühendisi) 2006 Su Ürünleri Merkez Araştırma

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU Haziran 2008 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İzlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 46

ÖĞRENME FAALİYETİ 46 ÖĞRENME FAALİYETİ 46 SU ÜRÜNLERİ ALANI AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile su ürünleri alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Alan içerisinde; ekonomik değeri olan tüm

Detaylı

Mitoz. - Mitozda 2 yavru hücre oluşur ve bunların genetik yapısı birbirinin ve ana hücrenin aynıdır.

Mitoz. - Mitozda 2 yavru hücre oluşur ve bunların genetik yapısı birbirinin ve ana hücrenin aynıdır. Mitoz - Mitozda 2 yavru hücre oluşur ve bunların genetik yapısı birbirinin ve ana hücrenin aynıdır. - 2n --- 4n (anafaz) ------2n - İdentik kardeş kromatidler ayrılarak yavru hücrelere giderler. - Somatik

Detaylı

Çimento Üretim Prosesinde Mikroalglerin CO2 Tutucu Olarak Kullanımı

Çimento Üretim Prosesinde Mikroalglerin CO2 Tutucu Olarak Kullanımı Çimento Üretim Prosesinde Mikroalglerin CO2 Tutucu Olarak Kullanımı 1 Projenin Amacı Karbon dioksit (CO 2 ), küresel iklim değişimine sebep olan en önemli sera gazıdır. Projedeki temel amaç, AKÇANSA Çanakkale

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Dr. Savaş KILIÇ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Konyaaltı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Detaylı

Subphylum Pisces. Perciformes. Dicentrarchus Species labrax (Linneaus, 1758) şekliyle sistematikteki yerini almıştır.

Subphylum Pisces. Perciformes. Dicentrarchus Species labrax (Linneaus, 1758) şekliyle sistematikteki yerini almıştır. LEVREK (Dicentrarchus labrax Lin., 1758) BALIĞININ BİYOLOJİSİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ 1. GİRİŞ: Su ürünleri yetiştirme teknolojisinin gelişimi ile beraber levrek kültürü üzerindeki çalışmalarda yoğunlaşmıştır.

Detaylı

ÇALIŞTAY III. OTURUM Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ertuğ DÜZGÜNEŞ-KTÜ, Sürmene Deniz Bilimleri Fak., Trabzon.

ÇALIŞTAY III. OTURUM Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ertuğ DÜZGÜNEŞ-KTÜ, Sürmene Deniz Bilimleri Fak., Trabzon. Doğal Alabalık Çalıştayı 22-23 Ekim 2009 ÇALIŞTAY III. OTURUM Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ertuğ DÜZGÜNEŞ-KTÜ, Sürmene Deniz Bilimleri Fak., Trabzon. KARADENİZ ALABALIĞI (Salmo trutta labrax) NIN KÜLTÜRE ALMA

Detaylı

OBEZİTE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ORANINI AZALTIYOR! AKŞAM GAZETESİ

OBEZİTE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ORANINI AZALTIYOR! AKŞAM GAZETESİ OBEZİTE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ORANINI AZALTIYOR! AKŞAM GAZETESİ İnfertilite (Kısırlık); döl oluşturma yeteneğinin azalması ya da yokluğu ile karakterize edilen tıbbi bir durumdur. Hem erkeklerde, hem de kadınlarda

Detaylı

ÇOK HÜCRELİ ORGANİZMALARIN GELİŞİMİ

ÇOK HÜCRELİ ORGANİZMALARIN GELİŞİMİ ÇOK HÜCRELİ ORGANİZMALARIN GELİŞİMİ Seçici gen ifadesi embriyonun gelişmesini sağlayan 4 temel işlevi denetler: 1. Hücre çoğalması 2. Hücre farklılaşması 3. Hücre etkileşimleri 4. Hücre hareketi HÜCRE

Detaylı

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI VE ALABALIKGİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARAZİ ÇALIŞMALARI. Prof. Dr. Telat YANIK 1

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI VE ALABALIKGİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARAZİ ÇALIŞMALARI. Prof. Dr. Telat YANIK 1 GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI VE ALABALIKGİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARAZİ ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Telat YANIK 1 1 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü 25240-Erzurum. Atlantik

Detaylı

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir CANLILARDA ÜREME EYLÜL 3.HAFTA MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir Üreme canlıların ortak özelliğidir 3 4 Canlılar hücrelerden meydana gelir

Detaylı

Doğal Alabalık Çalıştayı Ekim 2009 KARADENİZ ALABALIĞI ÜRETİMİ, SAĞIM, YUMURTA VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI

Doğal Alabalık Çalıştayı Ekim 2009 KARADENİZ ALABALIĞI ÜRETİMİ, SAĞIM, YUMURTA VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI Doğal Alabalık Çalıştayı 22-23 Ekim 2009 KARADENİZ ALABALIĞI ÜRETİMİ, SAĞIM, YUMURTA VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI Şirin FİRİDİN 1,*, Eyüp ÇAKMAK 1, İlker Zeki KURTOĞLU 1, Yahya ÇAVDAR 1, Nilgün AKSUNGUR 1,

Detaylı

Kuluçkahaneler ve Balık Çiftlikleri için Merkezi ve Kendiliğinden Hareketli Yemleme Sistemleri

Kuluçkahaneler ve Balık Çiftlikleri için Merkezi ve Kendiliğinden Hareketli Yemleme Sistemleri www.akuamaks.com Kuluçkahaneler ve Balık Çiftlikleri için Merkezi ve Kendiliğinden Hareketli Yemleme Sistemleri 2 Amacımız çözüm ortağı olduğumuz, Feeding Systems SL firması ile beraber, Su Ürünleri Sektörüne

Detaylı

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi 2011 y?l? itibariyle Türkiyeden vize istemeyen ülkelerin

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Fındık Üretimi Dünya fındık üretimine ilişkin veriler incelendiğinde, son 15 yıllık süreçte dünya üretimi ortalama 800 bin ton civarında gerçekleştiği

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

Hangi balık ne zaman yenir? Çipura: Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan çipura ya seyrek de olsa Marmara da da rastlanır. Ege de Kasım, Akdeniz de

Hangi balık ne zaman yenir? Çipura: Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan çipura ya seyrek de olsa Marmara da da rastlanır. Ege de Kasım, Akdeniz de Hangi balık ne zaman yenir? Çipura: Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan çipura ya seyrek de olsa Marmara da da rastlanır. Ege de Kasım, Akdeniz de ise Ekim ve Aralık ayları arasında üreme mevsimine

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

1- Aşağıda verilen mayoz bölünme geçirmekte olan hücrelerin evrelerini ve her birinin kromozom sayısını yazınız. (6*1,5=9 ) 5- Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliği sağlayan olaylar nelerdir? (2*4=8 ) Profaz_I

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1(e): Turkish Survey Template

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1(e): Turkish Survey Template Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1(e): Turkish Survey Template INTRANEMMA, Avrupa Birliği Leonardao Da Vinci Yaşam boyu öğrenme ve bilgi transferi projesi

Detaylı

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir.

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir. 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖRNEK 8.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI Adı Soyadı : No: Sınıf: Resimdeki türlerin bazı hücrelerindeki kromozom sayılarını yazınız. (4x2p) Aşağıda mitoz bölünme

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01. Tedarikçi Adı Marka Model Teknik Özellikler Birim Miktar Birim Fiyat Tutar

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01. Tedarikçi Adı Marka Model Teknik Özellikler Birim Miktar Birim Fiyat Tutar TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 0.5.0 BAŞVURU FORMU EKİ A 3. Makine Ekipman - Detaylı Tablosu TL'ye dönüştürülecektir. Azami uygun harcama genel toplam tutarı: 400,000 Avro, Asgari uygun harcama genel toplam

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

ÜNİTE I HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1.1 HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi canlılar aleminde görülen en önemli biyolojik olaylardan biridir.

ÜNİTE I HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1.1 HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi canlılar aleminde görülen en önemli biyolojik olaylardan biridir. ÜNİTE I HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1.1 HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi canlılar aleminde görülen en önemli biyolojik olaylardan biridir. Hücre büyürken, hücre zan genişler, hacmi artar. Ancak hücrenin

Detaylı

Karadeniz Pisi Balığının (Platichthys flesus luscus L. 1758) Yetiştiricilik Ortamına Adaptasyonunda Yaşama ve Büyüme Özellikleri

Karadeniz Pisi Balığının (Platichthys flesus luscus L. 1758) Yetiştiricilik Ortamına Adaptasyonunda Yaşama ve Büyüme Özellikleri Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt:6 Sayı:1 (2010) Karadeniz Pisi Balığının (Platichthys flesus luscus L. 1758) ÖZET İlhan AYDIN Hamza POLAT Orhan AK Ercan KÜÇÜK Su

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Balıkçılık TÜM SU CANLILARI BİYO-EKOLOJİSİ - Su kaynaklarının yönetimi ve korunması - Canlıların özellikleri -Canlı-canlı, canlı-çevre

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Mehmet Emin Turgut Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi Başkanı. Antalya-18 Nisan 2016

Mehmet Emin Turgut Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi Başkanı. Antalya-18 Nisan 2016 Mehmet Emin Turgut Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi Başkanı Antalya-18 Nisan 2016 Yem Mevzua*! 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde uygulamaya esas

Detaylı

Tilapia Yetiştiriciliğine Giriş

Tilapia Yetiştiriciliğine Giriş Tilapia Yetiştiriciliği Giriş Tilapia nın Tanıtımı Taksonomik sınıflandırma Tilapia nın Biyolojisi Anatomik özellikleri Genetik özellikleri Tilapia Yetiştiriciliğine Giriş Yetiştiriciliğinin Yayılışı-Gelişimi

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ

ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ Halkalı solucanlar çift cinsiyetli olmalarına rağmen döllenme kendi kendine değil, iki ayrı

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

MERSİN BALIĞINDA DÖL ALIM ÇALIŞMALARI. Konuşmacı: Dr. İlker Zeki KURTOĞLU-Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon

MERSİN BALIĞINDA DÖL ALIM ÇALIŞMALARI. Konuşmacı: Dr. İlker Zeki KURTOĞLU-Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon MERSİN BALIĞINDA DÖL ALIM ÇALIŞMALARI İ.Z. Kurtoğlu 2, D. Memiş 1, B. Akbulut 2, E.Çakmak 2, İ. Aydın 2, H. Savaş 2, Y. Çavdar 2,. N. Aksungur 2, E. Ercan 1 1 İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

10 m. Su Seviyesi ----------------------------------- 1 adet balık 0,25 kg (250 g) ise = 15700 kg balık = 62800 adet balık yapar.

10 m. Su Seviyesi ----------------------------------- 1 adet balık 0,25 kg (250 g) ise = 15700 kg balık = 62800 adet balık yapar. YUVARLAK AĞ KAFES = Çap: 10 m Su derinliği : 10 m 10 m 10 m Su Seviyesi ----------------------------------- HACİM: r 2 h : = 3,14 x 5 2 x 10 = 785 m 3 1 m 3 hacimden 20 kg balık elde edilecekse = 785 m

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye

Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Motivasyon Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Analizi TOBB ETÜ ktisat Bölümü Stratejik Dü³ünce Enstitüsü, 28 Aralk 2012 Motivasyon Kamu Alm halelerinin Önemi Ara³trma Sorular Kamu Alm

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

O Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme

O Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme BİREY GELİŞİMİ O Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir. O Gelişim; organizmanın

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI TAVUKÇULUK ARAÞTIRMA ENSTÝTÜSÜ MÜDÜRLÜÐÜ www.arastirma.tarim.gov.tr/tavukculuk ankara.tavukculuk@gthb.gov.tr TAVUKÇULUK ARAÞTIRMA ENSTÝTÜSÜ MÜDÜRLÜÐÜ TÝCARÝ KAHVERENGÝ

Detaylı

ç Ü Ü Ş ç ğ Ş Ü Ü Ş Ş Ç ç Ç ğ ç Ş ö Ü Ğ ç ç ğ ç Ü ö ç ğ ç Ç ğ ç Ç ğ ç Ç ğ ç ç ğ ç ç ğ ö ğ ğ Ş ğ ö ö ğ ğ ç ç ö ğ ö ö Ç ö ö ö ğ ö ç ö ç ğ ğ ö ö ğ Ş Ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ö ç ö ç ğ ğ ğ ö ö ç ö ö ğ ğ ç ç ö ö ğ

Detaylı

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AR&GE ŞUBESİ

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AR&GE ŞUBESİ ARMUT RAPORU ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AR&GE ŞUBESİ TEMMUZ, 2017 1 İçindekiler 1. DÜNYA ÜRETİMİ VE TİCARETİ... 3 1.1 DÜNYA ÜRETİMİ... 3 1.2 DÜNYA İTHALATI... 4 1.3 DÜNYA İHRACATI...

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

RAPOR KAZ DAĞLARI KOÇERO DERESİ ALABALIK ÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ ALAN ÇALIŞMASI. Prof. Dr. Mustafa SARI.

RAPOR KAZ DAĞLARI KOÇERO DERESİ ALABALIK ÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ ALAN ÇALIŞMASI. Prof. Dr. Mustafa SARI. RAPOR KAZ DAĞLARI KOÇERO DERESİ ALABALIK ÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ ALAN ÇALIŞMASI Prof. Dr. Mustafa SARI msari@bandirma.edu.tr Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi KOÇERO DERESİ Koçero Deresi,

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, YEMLERİ EVREK & ÇİPURA L 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin

Detaylı

Pagrus pagrus (L., 1758) Yumurtalarının Gluteraldehit ile Dezenfeksiyonu ve Embriyolojik Gelişimi

Pagrus pagrus (L., 1758) Yumurtalarının Gluteraldehit ile Dezenfeksiyonu ve Embriyolojik Gelişimi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue (2): 159 163 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 4) Partenogenez Döllenmemiş yumurtadan mitoz bölünmeler ile canlı gelişimine PARTENOGENEZ denir. Arı, karınca, su piresi ve bazı kertenkele gibi canlılarda görülür.

Detaylı

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU DÜNYADA YAŞ MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİ FAO nun verilerine göre; 2012 yılında dünyada 57,2 milyon hektar alanda, 1,1 milyar ton yaş sebze üretimi yapılmıştır. Domates yaklaşık

Detaylı

YUMURTA TİPLERİ BÖLÜNME ŞEKİLLERİ İNVİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO NAKLİ. Doç. Dr. Alev Gürol BAYRAKTAROĞLU

YUMURTA TİPLERİ BÖLÜNME ŞEKİLLERİ İNVİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO NAKLİ. Doç. Dr. Alev Gürol BAYRAKTAROĞLU YUMURTA TİPLERİ BÖLÜNME ŞEKİLLERİ İNVİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO NAKLİ Doç. Dr. Alev Gürol BAYRAKTAROĞLU Yumurta tipleri : Çeşitli hayvan yumurtaları, taşıdıkları lecithus (vitellus) maddesinin azlığına

Detaylı

24 Haziran 2016 Ankara

24 Haziran 2016 Ankara 24 Haziran 216 Ankara Sunum Planı I. İktisadi Görünüm II. Yapısal Konular III. Genel Değerlendirme 2 İKTİSADİ GÖRÜNÜM 3 3.15 6.15 9.15 12.15 3.16 İktisadi Faaliyet Büyümeye Katkılar (Harcama Yönünden,

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 10. Sınıf 1 MİTOZ BÖLÜNME EŞEYSİZ ÜREME

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 10. Sınıf 1 MİTOZ BÖLÜNME EŞEYSİZ ÜREME YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 10. Sınıf 1 MİTOZ BÖLÜNME EŞEYSİZ ÜREME Hücre döngüsü uzun bir interfaz ve kısa bir bölünme evresinden oluşur. Hücre bölünmesi tüm canlılarda büyüme, gelişme ve onarım sağlar.

Detaylı

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır.

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır. Alüminyumu metal olarak değerli yapan özelliklerin başında hafifliği, mukavemeti, geri dönüşüm özelliği, korozyon dayanımı, dayanıklılığı, şekil verilebilirliği ve elektrik-ısı iletkenliği gelir. Diğer

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı