HİSSE SENETLERİ PİYASASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİSSE SENETLERİ PİYASASI"

Transkript

1 HİSSE SENETLERİ PİYASASI

2

3 Hisse Senetleri Piyasası Şirketler halka açılmak ve İMKB de işlem görmek suretiyle daha uzun vadeli ve daha uygun maliyetli alternatif bir finansman kaynağı sağlamanın yanı sıra kurumsallaşma, yurt içi ve yurt dışında tanınma, ortaklara likidite sağlama ve kredibilite gibi imkânlardan da yararlanmaktadırlar. Şirketlerin sermaye piyasasının sunduğu imkânlardan yararlanmasını sağlamak amacıyla İMKB bünyesinde farklı nitelikteki şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem görebileceği çeşitli pazarlar oluşturulmuştur. Bu çerçevede, kotasyon koşullarını sağlayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem görebileceği kot içi pazarların yanı sıra, kotasyon koşullarını sağlayamayan küçük ve orta ölçekli şirketlerin hisse senetlerine de işlem görme imkânı veren kot dışı pazarlar bulunmaktadır. Bu itibarla, şirketlere ait hisse senetleri aşağıdaki şemada yer alan pazarların birinde işlem görebilmektedir. 1

4 Ulusal Pazar İMKB nin en büyük pazarı olan Ulusal Pazar da, kotasyon kriterlerini sağlayan şirketlerin hisse senetleri işlem görmektedir. İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 13 üncü maddesinde düzenlenen kotasyon kriterleri aşağıda özetlenmektedir: Ortaklık haklarını temsil eden menkul kıymetlerin kotasyon başvurusunun, başvuru tarihine kadar ihraç edilmiş bu tür menkul kıymetlerin tamamını kapsayacak şekilde yapılmış olması ve ortaklığın; İzahnamede yer alacak mali tablolar ile bağımsız denetim raporlarının Borsa ya sunulmuş olması, Kuruluşundan itibaren en az 3 yıl geçmiş olması, Finansman yapısının sağlıklı olması, Ortaklığın aşağıda yer alan koşullardan aynı grup içerisinde yer alan koşulların tamamını sağlaması, Halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değeri Vergi öncesi kâr elde edilmiş olması Halka arz edilen hisse senetlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı Bağımsız denetimden geçmiş en son mali tablolardaki özsermaye 2

5 Esas sözleşmede menkul kıymetlerin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya senet sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmaması, Ortaklığın üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmaması, Son 1 yıl içinde ortaklığın faaliyetlerine 3 aydan fazla ara vermemiş olması, tasfiye veya konkordato istenmemiş olması, Menkul kıymetlerin, piyasadaki mevcut ve muhtemel tedavül hacmi bakımından Borsa yönetimince önceden belirlenecek kriterlere uygun olması, Kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi, Grup 1 Grup 2 Grup 3 Asgari TL Son iki yıldan en az birinde Asgari TL Son iki yıldan en az birinde Asgari TL Son iki yıl --- Asgari %5 Asgari %25 Asgari TL Asgari TL Asgari TL 3

6 4

7 Hisse Senetleri Piyasası nda, Ulusal Pazar dışında, kotasyon kriterlerini sağlayamayan şirketler ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler e (KOBİ) yönelik olarak İkinci Ulusal Pazar faaliyet göstermektedir. İkinci Ulusal Pazar da, Ulusal Pazar da aranan kârlılık ve özsermaye gibi kotasyon kriterleri aranmamakta olup, bu pazarda işlem görme şartları hafifletilmiştir. İkinci Ulusal Pazar İkinci Ulusal Pazar ın amacı; Ulusal Pazar kotasyon kriterlerini sağlayamayan şirketler ile gelişme ve büyüme potansiyeli taşıyan KOBİ hisse senetlerinin Hisse Senetleri Piyasası nda işlem görmesine olanak sağlayarak bu şirketlerin, -Hisse senetlerinin fiyatlarının düzenli ve şeffaf bir piyasada, rekabet koşulları içinde oluşmasını temin etmek, -Hisse senetlerine likidite sağlamak ve böylece söz konusu şirketlere sermaye piyasasından kaynak 5

8 elde etme imkânı tanıyarak ucuz finansman ve büyüme olanağı yaratmaktır. İkinci Ulusal Pazar da işlem görmek için; a) Başvurunun sermayeyi temsil eden menkul kıymetlerin tamamını kapsayacak şekilde yapılmış olması, b) Ortaklığın halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değeri ile bu hisse senetlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranının sırasıyla en az, TL ve %15 olması ya da TL ve %5 olması, c) Hisse senetlerinin tedavülünü engelleyici bir husus bulunmaması kaydıyla, ortaklığın 6

9 mali ve hukuki durumu, faaliyetleri, hisse senetlerinin tedavül hacmi göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ortaklık hisse senetlerinin İkinci Ulusal Pazar da işlem görebilmesine ilişkin olarak Borsa Yönetim Kurulu nun olumlu karar vermesi, d) Son 1 yıl içinde ortaklığın faaliyetlerine 3 aydan fazla ara vermemiş olması, tasfiye veya konkordato istenmemiş olması gerekmektedir. Kot dışı pazarlarda işlem gören şirketlerin, kotasyon şartlarını sağlamaları halinde kot içi pazarlara (Ulusal Pazar) alınması mümkündür. 7

10 Kurumsal Ürünler Pazarı Kurumsal Ürünler Pazarı nın amacı; menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları hisse senetleri ve borsa yatırım fonları katılma belgeleri ile varantların ayrı bölümler halinde özel bir pazar bünyesinde işlem görmelerini sağlayarak söz konusu menkul kıymetlerin fiyatlarının düzenli ve şeffaf bir piyasada, rekabet koşulları içinde oluşmasını temin etmek ve böylece Hisse Senetleri Piyasası bünyesindeki pazarların etkinliğini arttırmaktır. Kurumsal Ürünler Pazarı nda işlem gören Aracı Kuruluş Varantları, Borsa Yatırım Fonları ile her 3 ayda bir yapılan değerlendirme sonucunda halka açık piyasa değerinin art arda iki kez 10 milyon TL nin 8

11 altında kaldığı belirlenen Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları zorunlu olarak Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede Yöntemi ile işlem görür. Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede Yöntemi ile işlem görmesi zorunlu olan menkul kıymetlerde (Varantlar haricinde), atanmış bir piyasa yapıcı üye olmaması ya da atanmış olan piyasa yapıcı üyenin faaliyetinin sona ermesi durumunda, ilgili menkul kıymet Tek Fiyat Yöntemi ile işlem görür. İMKB 100 Endeksi nde yer alanlar hariç olmak üzere, Kurumsal Ürünler Pazarı nda sürekli müzayede yöntemi ile işlem gören menkul kıymetler, talepte bulunan bir üyenin piyasa yapıcısı olarak atanması halinde Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede Yöntemi ile işlem görür. 9

12 Piyasa yapıcının faaliyetinin sona ermesi durumunda, alternatif işlem yöntemi olarak bu menkul kıymetlerde sürekli müzayede işlem yöntemi uygulanır. Gözaltı Pazarı Gözaltı Pazarı nın amacı; olağan dışı koşulların ortaya çıkması sonucunda, şirketlerin izleme ve inceleme kapsamına alınması durumlarında 10

13 sürekli gözetim, denetim ve izleme ortamında, yatırımcıların devamlı ve zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak önlemlerle birlikte, hisse senetlerinin İMKB bünyesinde işlem görebilmesini sağlamaktır. Gözaltı Pazarı nda işlem gören menkul kıymetler, SPK nın 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/657 sayılı kararı gereğince C grubunda yer aldığından tek fiyat yöntemiyle işlem görmektedir. 11

14 12

15 İMKB Hisse Senetleri Piyasası nda İşlem Gören Şirketler, BYF ler, Varantlar ( itibarıyla) Menkul Kıymet Sayısı Ulusal Pazar 237 Toplam İçindeki Pay (%) 64 Kurumsal Ürünler Pazarı* Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Girişim Sermayesi Şirketleri Borsa Yatırım Fonları İkinci Ulusal Pazar Gözaltı Pazarı TOPLAM * Kurumsal Ürünler Pazarı nın altındaki Varant Pazarı nda işlem gören 128 varant, menkul kıymet sayılarına ve yüzde hesabına dahil edilmemiştir. 13

16 Hisse Senetleri Piyasası nın İşlem Saatleri Ulusal Pazar, Kurumsal Ürünler Pazarı, İkinci Ulusal Pazar 1. Seans Açılış Seansı i) Emir Toplama ii) Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi Sürekli Müzayede (SM) ve Piyasa Yapıcılı SM Tek Fiyat Seansı i) Emir Toplama ii) Tek Fiyatın Belirlenmesi 2. Seans Açılış Seansı i) Emir Toplama ii) Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi Sürekli Müzayede (SM) ve Piyasa Yapıcılı SM Tek Fiyat Seansı i) Emir Toplama ii) Tek Fiyatın Belirlenmesi Gözaltı Pazarı (Açılış seansı ile başlar) 14

17 (+) İşlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak değişebilecek bir saati ifade eder. 09:30-12:30 09:30-09:50 09:30-09:45 09:45(+) 09:50-12:30 09:50-12:30 09:50-12:25 12:25(+) - 12:30 14:00-17:30 14:00-14:20 14:00-14:15 14:15(+) 14:20-17:30 14:20-17:30 14:20-17:25 17:25(+) - 17:30 14:00-17:30 15

18 16 Notlar

19 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Müdürlüğü T F

20 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi Emirgan İstanbul T F Kasım 2011

Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası www.imkb.gov.tr İçİndekİler İMKB Piyasalarında Yatırım 2 Hisse Senetleri Piyasası 5 HSP İşlem Yöntemleri 6 Gelişen İşletmeler Piyasası 13 Tahvil ve Bono

Detaylı

Yatırımcılar. için Borsa. İstanbul

Yatırımcılar. için Borsa. İstanbul Yatırımcılar için Borsa İstanbul YATIRIMCILAR İÇİN BORSA İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 Borsa İstanbul Piyasalarında Yatırım 25 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası 41 Yatırımcı Tazmin Merkezi 3 Pay Piyasası 27 Vadeli

Detaylı

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. MAKALE Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. 1 - Kobilerin Halka Açılmasının Faydaları Anonim

Detaylı

12.1.2 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Genel Kotasyon Esasları

12.1.2 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Genel Kotasyon Esasları 12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12.1 Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz Ve İMKB de İşlem Görme 12.1.1 Genel Anlamda Kotasyon Kotasyon, menkul kıymetler borsalarındaki sürekli işlem görmesi talep

Detaylı

I. GENEL ANLAMDA KOTASYON. A- Kotasyon un Tanımı

I. GENEL ANLAMDA KOTASYON. A- Kotasyon un Tanımı Şirket hisse senetlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem görebilmesi için Şirket hisse senetlerinin İMKB ye kote edilmesi veya ilgili pazar kaydına alınması gerekmektedir. I. GENEL

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME YAYIN NO:2010.ARŞ.09 HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME Halka Arz: Sermaye piyasası araçlarının (SPA) alımı için halka her türlü yoldan çağrıda bulunulmasıdır. Sermaye Piyasası

Detaylı

12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME

12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12.1 Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz Ve İMKB de İşlem Görme 12.1.1 Genel Anlamda Kotasyon Kotasyon, menkul kıymetler borsalarındaki sürekli işlem görmesi talep

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Sermaye Piyasası Kurulundan : Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, menkul kıymetlerin

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Lehine Faaliyet Gösterdiğimiz Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin lehine faaliyet gösterdiği herhangi bir kuruluş yoktur. Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri METRO

Detaylı

Halka Arzda (IPO) Başarılı Olmanın Yolları

Halka Arzda (IPO) Başarılı Olmanın Yolları Kurumsal Finansman Halka Arzda (IPO) Başarılı Olmanın Yolları Yanınızda Deloitte olmadan halka arza hazırlanmayın Halka arzda nasıl başarılı olunur... Biliyor musunuz? Deloitte Kurumsal Finansman ekibinin

Detaylı

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş EK RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş EK RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş EK RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz borçlanma araçlarının alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar etme riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI İÇİNDEKİLER 4-6 Sermaye Piyasaları 7 Piyasa ve Pazarlar 8-11 Pay Piyasası 12-13 Yatırım Fonları 14-16 Varantlar 17-39 40-45 Sertifikalar

Detaylı

HALKA ARZ YOL HARİTASI 2010

HALKA ARZ YOL HARİTASI 2010 HALKA ARZ YOL HARİTASI 2010 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park B1 Blok Kat:14 Yeşilköy İSTANBUL gucbir@gucbirdenetim.com.tr www.gucbirdenetim.com.tr Tel:(0212)465 39 33 Fax:(0212)465 39 35

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

11. HAFTA 1 (FİNANSAL KURUMLAR BORSA İSTANBUL) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

11. HAFTA 1 (FİNANSAL KURUMLAR BORSA İSTANBUL) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 11. HAFTA 1 (FİNANSAL KURUMLAR BORSA İSTANBUL) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PARA YARATMAYAN FİNANSAL KURUMLAR MENKUL KIYMETLER BORSASI Serbest piyasa ekonomisine dayalı bir toplumda fon talep etme durumundaki

Detaylı

DÜNYA UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE KOBİ BORSALARI

DÜNYA UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE KOBİ BORSALARI TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ DÜNYA UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE KOBİ BORSALARI Ocak 2006 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ DÜNYA UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE

Detaylı

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 Borsaların Piyasa Değeri 8 Borsalarda Şirket Sayıları 9 İMKB ve Endeks Performansları 10 İMKB ve Halka Arzlar 12 Halka Arz Nedir? 16 Halka Arzın Tanımı 17 Halka Arzın Avantajları

Detaylı

EN İŞLETMELER PİYASASI ve KOBİLER. Aydın SEYMAN. 25 Ekim 2011

EN İŞLETMELER PİYASASI ve KOBİLER. Aydın SEYMAN. 25 Ekim 2011 İMKB GELİŞEN EN İŞLETMELER PİYASASI ve KOBİLER Aydın SEYMAN İMKB Başkan Yardımc mcısı 25 Ekim 2011 2 ANA BAŞLIKLAR 3 ANA BAŞLIKLAR Gelişen en İşletmeler Piyasası nın n (GİP) Kuruluş Amacı Küçük ve orta

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL İŞLEMLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL İŞLEMLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL İŞLEMLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

KOBİ FİNANSMANI VE BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA HAKKINDA RAPOR

KOBİ FİNANSMANI VE BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA HAKKINDA RAPOR TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ KOBİ FİNANSMANI VE BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA HAKKINDA RAPOR TSPAKB KOBİ LERİN FİNANSMANI ÇALIŞMA PLATFORMU Temmuz 2003 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE

Detaylı

KOBİLERİN HALKA ARZ SÜRECİ EL KİTAPÇIĞI

KOBİLERİN HALKA ARZ SÜRECİ EL KİTAPÇIĞI 2012 KOBİLERİN HALKA ARZ SÜRECİ EL KİTAPÇIĞI Bu rehberin temel amacı şirketlere halka arz sürecinin temel adımlarını kısaca özetleyecek şekilde rehberlik etmektir. ASIM ANIL DİZDAR- DİREKTÖR [ERTA BAĞIMSIZ

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt

Detaylı

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir?

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir? 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; dolaşımın gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar; iktisadi açıdan gerçek piyasa, mali piyasa olmak üzere ikiye ayrılır: Gerçek

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI Şirket Satın Alama Birleşmelerinde Temel Amaçlar Azınlık Hissesinin satın Alınması Joint Venture (50-50) Çoğunluk Hissesinin satın Alınması %100 Satın Alma Şirket

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir.

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir. 20 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, İMKB kotasyon şartlarını sağlayamayan şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin

Detaylı

ĐMKB'DE ĐŞLEM GÖREN HĐSSE SENETLERĐNĐN GRUPLANDIRILMASINA ĐLĐŞKĐN ĐŞLEM KURALLARI BĐLDĐRĐM FORMU

ĐMKB'DE ĐŞLEM GÖREN HĐSSE SENETLERĐNĐN GRUPLANDIRILMASINA ĐLĐŞKĐN ĐŞLEM KURALLARI BĐLDĐRĐM FORMU ĐMKB'DE ĐŞLEM GÖREN HĐSSE SENETLERĐNĐN GRUPLANDIRILMASINA ĐLĐŞKĐN ĐŞLEM KURALLARI BĐLDĐRĐM FORMU 1- Kurul un i-spk.128.9(30.10.2014 tarihli ve 31/1059s.k.) sayılı Đlke Kararı: 23.07.2010 tarihli ve 21/655

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı