ÖZGEÇMİŞ. Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi Y. Lisans Hayvan Islahı Bangor University 1995

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984. Y. Lisans Hayvan Islahı Bangor University 1995"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Zafer ULUTAŞ Doğum Tarihi: 17 Eylül 1960 Doğum Yeri: Dörtkonak/Gümüşhane Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hayvan Islahı Bangor University 1995 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Hayvan Islahı Bangor University 1998 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : The Application of Blup and Reml to Estimate Breeding Value and Variance Components of Weights in East Anatolian Red and Brown Swiss Cattle Danışman: Dr. Ioan Ap Dewi, Bangor University Production Traits and Market Values of Welsh Black Cattle Danışman: Dr. Ioan Ap Dewi, Bangor University Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl İşletme şefi Nev-Yem (Nevşehir Yem Sanayi-İstanbul) Mühendis Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yrd.Doç. Dr. Gaziosmanpaşa Universitesi Doç. Dr. Gaziosmanpaşa Universitesi Prof. Dr. Gaziosmanpaşa Universitesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1. Jersey Sığırlarının Süt ve Döl verim Özelliklerine ait Varyans Bileşenleri ve Genetik Parametrelerinin Tahmini (Aziz Şahin) 2. Tokat Yöresinde Yetiştirilen Karayaka Koyunlarında Yapağı Verimi Ve Bazı Fiziksel Yapağı Özelliklerinin Belirlenmesi (Selim Gürgen) 3. Karayaka Irkı Koyunlarda Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklerin Belirlenmesi (Yüksel Aksoy) 4. Tokat İli Artova İlçesi Sığırcılığı Mevcut Durumunun Analizi (Aynur Göçer) 5. Tokat İlinde Farklı Bölgelerde Yetiştirilen Karayaka Koyunların Büyüme ve Üreme Performansı (Mitat Belgüzar) 6. Karayaka Kuzularında Kesim Öncesi ve Kesim Sonrası Ölçülendirilen Göz Kası Özellikleri Arasındaki İlişkiler (Esra ÖZER) 7. RomanovXKarayaka F1 Melezi Kuzuların Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi (Serdar Mavili) Ocak 2011 Şubat 2011 Nisan 2012

2 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : 1. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Bağlı İşletmelerde Yetiştirilen Farklı Sığır Irklarının Süt ve Döl Verim Özelliklerine Ait Genotipik ve Fenotipik Parametre Tahmini (Aziz Şahin) Aralık Farklı Kesim Ağırlıklarında Karayaka Kuzularının Karkas ve Et Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (Yüksel Aksoy-Devam Ediyor) Projelerde Yaptığı Görevler : 1. Tokat Süt Sığırcılığı geliştirme projesi 2. Yetiştirme Sistemlerinin Tavuk Yumurtası ve Etindeki Besin Madde Kompozisyonuna Etkisi, 3. Çiftleştirme Öncesi ve Sonrası Dönemde Omega-6 ve Omega-3 Yağ Asitlerinin Koyunlarda Üreme İle İlgili Bazı Hormon Konsantrasyonları ve gebelik Üzerine Etkisinin Belirlenmesi 4. Karayaka koyunlarının canlı ağırlık, karkas ağırlığı, karkas kalitesi ve döl verimi özelliklerinin geliştirilmesi 5. Koyunlarda Ananın Beslenmesinin Kuzuların Post-Natal Kas Lifi Gelişimi Ve Et Kalitesine etkileri 6. Kuzularda Doğum Ağırlığının Besi sonu Kas Lifi çeşitlerine, Toplam DNA ve Protein Miktarına Etkisinin belirlenmesi 7. Tokat Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Karayaka Koyununun Islahı I. Dönem 8. Tokat Yöresinde Yetiştirilen Karayaka Koyunlarında Yapağı Verimi Ve Bazı Fiziksel Yapağı Özelliklerinin Belirlenmesi 9. Karayaka Irkı Koyunlarda Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklerin Belirlenmesi 10. Tokat Bölgesinde Türk Saanen Keçisi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması İçin Döl ve Süt Verimleri ile Gelişme Özelliklerinin Belirlenmesi 11. GOÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yumurta Tavukçuluğu Alt Yapı Projesi 12. Sosyal riski azaltmada Mikro hayvan Kredisi Geri dönüşümlü Bafra koyunu yetiştiriciliği 13. Yerli ırklarımızda İvesi, Kıvırcık, Akkaraman, Morkaraman, Karayaka, Anadolu Merinosu koyunlarında et kalitesinin belirlenmesi 14. Bazı Yerli Koyun Irklarında Mikrosatellit DNA Polimorfizm Tekniğinin Kullanılması ile Ebeveyn Tayini 15. Tokat Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Karayaka Koyununun Islahı II. Dönem DPT, 2001K BAP)2003/09) TÜBİTAK 106O835 TÜBİTAK 104O329 TÜBİTAK, COST TÜBİTAK 108O392 TAGEM BAP BAP BAP BAP(2009/69) Tokat İl Özel İdaresi TAGEM-ARGE TAGEM-ARGE TAGEM Görevi ( ) Yardımcı Araştırıcı ( ) ( ) ( ) ( ) ( Ocak 2010) ( ) ( ) ( ) ( ) Yardımcı Araştırıcı ( ) (Haziran (Temmuz Yardımcı Araştırıcı (Temmuz (2010 )

3 16. Tokat Halk Elinde Ülkesel Manda Islahı TAGEM Yardımcı Araştırıcı ( ) 17. Tokat Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Kıl Keçisinin Islahı TAGEM ( ) 18. Amasya Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Karayaka Koyununun Islahı 19. Amasya Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Kıl Keçisinin Islahı 20. Tokat Yöresindeki Ağılların Yapısal ve Çevre Koşulları Yönünden Durumu ve Geliştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma 21. Tokat İli halk Elinde Yetiştirilen Mandaların Çiğ Süt Kompozisyonu ve Somatik Hücre Sayısı TAGEM Yardımcı Araştırıcı ( ) TAGEM Yardımcı Araştırıcı ( ) BAP(2010/57) Yardımcı Araştırıcı ( ) BAP(2011/13) Yardımcı Araştırıcı ( ) 22. Farklı Kesim Ağırlıklarında Karayaka Kuzularının Karkas ve Et Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 23. Farklı ağırlıklarda kesilen Anadolu mandalarında karkas ve et kalite özelliklerinin Belirlenmesi 24. Türkiyede yerli keçi ırklarında Mikrosatellit DNA polimorfilizm tekniği ile ebeveyn tayini TÜBİTAK TÜBİTAK TAGEM ( ) Yard. Araştırıcı ( ) Yard. Araştırıcı ( ) İdari Görevler : Ziraat Fakültesi Hayvansal Üretim Koordinatörü 25/01/ /01/2002 Zootekni Bölüm Başkan Yardımcılığı 17/09/ /09/2005 Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı 24/06/ /06/2006 Ziraat Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği (Doçent Temsilcisi) 18/11/ /11/2007 Zootekni Bölüm Başkan Yardımcılığı 10/02/ /06/2006 Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği 13/09/ Zootekni Bölüm Başkanı 17/09/ /09/2011 Zootekni Bölüm Başkanı 29/05/ /06/2014 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı 29/09/2014- Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : British Society of Animal Science, Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Dönemi Güz Dersin Adı Büyükbaş Hayvan Yetiştirme Bilimsel Çalışma Yazım ve Sunuş I Damızlık Et ve Süt Sığırcılığı (Lisans Üstü)

4 Bahar Hayvan Islahı YAYINLAR LİSTESİ Bilimsel Çalışma Yazım ve Sunuş II Damızlık Değer Tahmini (Lisans Üstü) 1. SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts&Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler: 1. Saatcı, M., Ap Dewi. I. and Ulutaş, Z Variance components due to direct and maternal effects and estimation of breeding values for 12-week weight of Welsh Mountain lambs. Anim. Sci. 69: Ulutaş, Z. Ap Dewi. I. and Saatci, M Six different models on suckler cattle to estimate of genetic parameters and breeding values for pre-weaning and post-weaning weights. Turk J. of Vet. and Anim. Sci. 25 (2): Saatcı, M., Ap Dewi. I. and Ulutaş. Z Effects of embryo-transfer, recipientdonor mother and environment on lamb weaning weight and variance components, Turk J. of Vet. and Anim. Sci. 26 (2): Ap Dewi. I., M. Saatcı and Z. Ulutaş, Genetic parameters of weights, ultrasonic muscle and fat depths, maternal effects and reproductive traits in Welsh Mountain sheep. Anim. Sci. 74: Ulutaş, Z Estimation of Genetic and Phenotypic Trends of 305-day Milk Yield For Holsteins reared Gelemen State farm in Turkey. Indian J. of Anim. Sci. 72 (10): Ulutaş, Z., Saatci, M. and Özlütürk, A Prediction of body weights from body measurements in East Anatolian Red calves, Indian J. of Anim. Sci. 72 (10): Ulutaş, Z., Akman, N., ve Akbulut, Ö Siyah-Alaca ırkı sığırların 305 günlük süt verimi ve buzağılama aralığına ait genetik ve çevre varyansları tahmini, Turk J. of Vet. and Anim. Sci. 28 (1): Sezer, M., Berberoglu, E. and Ulutas, Z Genetic association of sexual maturity with weekly live-weights of laying-type Japanese quail, South African J. of Anim. Sci. 36 (2): Sekeroglu, A., Sarıca, M., Demir, E. and Ulutas, Z Effects of Housing Systems on Some Fatty Acid Contents of Hen s Eggs Asian Journal of Chemistry 20 (5): Şekeroğlu, A., M. Sarica., E. Demir., Z. Ulutaş., M. Tilki and M. Saatcı The effects of housing system and storage length on the quality of eggs produced by two lines of laying hens Archiv für Geflügel. 72 (3): Ulutas, Z., A. Sahin and Saatci, M Genetic Parameters of Milk Yield In Jersey Cows. Journal of Aplied Animal Breeding. J. Appl. Anim. Res., 34 (1): Ulutas Z. and Yıldırım, M Genetic variants of β-lactoglobulin, α s1 -casein and β-casein of milk in East Anatolian Red cattle breed and its association with milk yield, fat content and rennet clotting time of milk. Asian Journal of Chemistry. 21(1):

5 13. Ulutas, Z. Sezer, M. Aksoy, Y. Şirin, E. Sen, U. Kuran, M. ve Akbas, Y The effect of birth types on growth curve parameters of karayaka lamb. J. Animal and Veterinary Advances. 9(9): Ulutas Z. Sezer, M., Saatci, M. Sahin, A., Estimation of Genetic and Phenotypic Trends of 305-day Milk Yield for Simmentals Reared in Kazova State Farm in Turkey. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 16 (4): Şahin, A., Ulutaş, Z., Tahirova Tarım işletmesindeki Siyah Alaca İneklerin Süt ve Döl Verimi Özelliklerinin Genetik Parametreleri. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 16 (6): Şekeroğlu, A., Sarıca, M., Demir, E., Ulutaş, Z., Tilki, M., Saatcı M. and Hussain O Effects of different housing systems on some performance traits and egg qualities of laying hens. J. Animal And Veterinary Advances. 9(12): Tahtali, Y., Şahin, A., Ulutaş, Z., Şirin, E. ve Abacı, A.H Esmer ırk sığırlarda süt verimi üzerine etk,l, faktörlerin path analizi ile belirlenmesi. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 17(5): Sen, U., Sirin, E., Ulutas, Z., Kuran, M., Fattening Performance, Slaughter, Carcas and Meat Quality Traits of Karayaka Lambs. Trop Anim Health Prod. 43: Sahin, A., Ulutaş, Z., Adkinson, A.Y, Adkinson, R.W., Genetic and environmental parameters and trends for milk production of Holstein cattle in Turkey, Italian Journal of Animal Science, 11 (3), (e44), Sahin, A., Ulutas, Z., Adkinson, A.Y., Adkinson, R.W Estimates of phenotypic and genetic parameters for birth weight of Brown Swiss calves in Turkey using an animal model. Trop Anim Health Prod (2012) 44 (7): Tahtali, Y., Çankaya, S., Ulutaş, Z., Canonical Correlation Analysis for Estimation of Relationships Between Some Traits measured at Birth and Weaning Time in Karayaka Lambs. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 18 (5): Ulutas, Z. Sirin, E. Aksoy, Y. Sahin, A. and Kuran, M Estimates of (co)variance components for direct and maternal effects on birth weight of Karayaka lambs. Trop Anim Health Prod. 45: Karaman, S. Aksoy, Y. Duman, M. and Ulutas, Z Impacts of Climate Parameters on Physiological Characteristics of Karayaka Sheep. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 16 (6): Yildirim, A., Ulutas, Z., Ocak, N., Kaptan, M., Effects of Birth Weight And Feeding System on Fattening Performance And Feeding Behavior of Karayaka Male Lambs. Italian Journal of Animal Science. 12 (4), (e89), Şahin, A. ve Ulutaş, Z Anadolu Mandalarının Değişik Metotlara Göre Tahmin Edilen Süt Verimleri Üzerine Bazı Çevresel Faktörlerin Etkilerinin Belirlenmesi. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 20(1), Sahin. A., Ulutaş, Z., Karadavut, U., Yıldırım, A and Arslan, S Anadolu Mandası Malaklarında Büyüme Eğrisinin Çeşitli Doğrusal Olmayan Modeller Kullanılarak Karşılaştırılması. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 20(3), Yildirim, A., Ulutaş, Z., Ocak, N., Şirin, E., Aksoy, Y., A Study on Gastrointestinal Tract Characeristics of Ram Lambs With Same Weights From Six Common Turkish Sheep Breeds. South African Journal of Animal Science 44(1), 90-96

6 28. Yildirim, A., Aksoy, Y. Ocak, N., Ulutaş, Z., Some Gastrointestinal Tract Characteristics Of Karayaka Ram Lambs Slaughtered At Different Weights. Hindawi Publishing Corporation. Scientific World Journal, Volume 2014,(1-6) 29. Sahin, A. and Ulutas, Z. Adkinson, A.Y., Adkinson, R.W Genetic Parameters of First Lactation Milk Yield and Fertility Traits in Brown Swiss Cattle Ann. Anim. Sci., Vol. 14, No. 3 (2014) Balcioglu, M. S., Karslı, T., Şahin, E., Ulutaş, Z. Ve Aksoy, Y Türkiye de yetiştirilen Bazı Yerli Koyun ırklarında Kalpastatin (CAST) Geni Polimorfizminin PCR-RFLP Yöntemiyle Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Degisi, Cilt:20, No:4, Şahin, A. Yıldırım, A. And Ulutas, Z Some Physicohemical Characteristics of Raw Milk of anatolian Buffaloes. Ital. J. Food. Sci. Vol:26, Şahin A, Ulutaş Z, Yıldırım, A. Aksoy, Y. and Genç, S. (2014). Anadolu mandalarında farklı laktasyon eğrisi modellerinin karşılaştırılması. Kafkas Üniversitesi Veteriner Kakültesi Dergisi, 20(6), Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: 1. Ulutas,Z. Aksoy, Y., Şirin, E. and Saatci, M Introducing The Karayaka Sheep Breed With Its Traits And Influencing Factors. Pakistan Journal of Biological Science. 11(7): Şekeroğlu, A., E. Demir., M. Sarica and Z. Ulutaş Effects of housing systems on growth performance, blod plasma constituents and meat acids in brolier chickens. Pakistan Journal of Biological Science. 12(8): , (2009). 4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: 1. Ulutaş Z. ve Çağlar, A Kars gravyer peynirinin yapılışı, duyusal, fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine bir araştırma. Gıda Teknoloji Derneği Yayın Organı, cilt:18, sayı:3, Ulutaş, Z., Akbulut, Ö., Tüzemen, N., özlütürk, A. ve Yalçın, C Saf ve melez Doğu Anadolu Kırmızı erkek tosunlarının besi performansı üzerine bir araştırma. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 34: Ulutaş, Z., Akbulut, Ö. ve Dayıoğlu, H Erzurum çevresinde karışık yerli sığır sürülerinde gebelik beslemesinin buzağıların doğum ağırlığına süt içme ve mera döneminde ilave kesif yemlemenin buzağıların gelişmesine etkisi. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 4 (2): Akbulut, Ö. ve Ulutaş, Z Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırlarında büyüme ve gelişme özellikleri. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 4 (2): Dayıoğlu, H., Ulutaş, Z. ve Doğru, Ü Otlatma mevsimi sonunda muhtelif şartlarda besiye alınan Morkaraman kuzularının besi performansı üzerine araştırmalar. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27 (3),

7 6. Ulutaş, Z., Akbulut, Ö., Tüzemen, N. ve Özlütürk, A Farklı sürelerde sütten kesilen D.A.K buzağılarında büyüme ve gelişme, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 36 (2): Ulutaş, Z., Akbulut, Ö. ve Saatçı, M Hayvan ıslahındaki gelişmeler ve Türkiye. HASAD, 143: Bozkurt, Y., Saatçi, M. ve Ulutaş, Z Nucleer transfer yoluyla genetik klonlama ve yetiştirme alanında katkıları, Tarım ve Köy. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, sayı: 116, Ulutaş, Z., Ap Dewi, I. and Saatcı, M Factors influencing weaning weight in the nucleus herd of a Welsh Black cattle group breeding scheme. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(2): Saatçi, M., Ulutaş, Z. Ap Dewi, I. And Akkuş, I Environmental effects, variance components and estimated breeding values of milk yield for Holsteins cows in Dalaman state farm, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2): Ulutaş, Z., Saatcı, M. and Ap Dewi, I Çiftlik hayvanlarının damızlık değerinin best Linear Unbiased Prediction ( En İyi Doğrusal Yansız Tahmin ) ile tahmini. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(1): 84-87, (2000). 12. Akman, N., Ulutaş, Z. Efil, H. ve Biçer, S Gelemen Tarım işletmesinde yetiştirilen Siyah-Alaca sürüsünde süt ve döl verimi özellikleri Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2): Ulutaş, Z ve Şahin, A Tokat ili hayvancılığının mevcut durumu. Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Dergisi, 340: Sarıca, Ş. Ulutaş, Z. ve Şahin, A Türkiye Hayvancılığının Mevcut Durumu. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1): Sezer, M. ve Ulutaş, Z Kazova Tarım işletmesinde yetiştirilen Simmental sığırların süt ve döl verim özellikleri. Hayvancılık Araştırma Dergisi 13(1-2): Ulutaş, Z., Şahin, A. ve Bedirhan, A Karadeniz bölgesi hayvancılığı. Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Dergisi, 345: Ulutaş, Z. ve Sezer, M Genetic study of milk production and reproduction traits of local born Simmental cattle in Turkey. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1): Şahin, A., Ulutaş, Z. ve Kaptan, M., Tokat ili Manda Yetiştiriciliği. HASAD, 26 (301): Şahin, A. ve Ulutaş, Z., Amasya Hayvancılığının Mevcut Durumu. HASAD, 26 (305): Şahin, A. ve Ulutaş, Z., Polatlı tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Süt ve Döl Verim özellikleri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 25 (3): , Şirin, E. Aksoy, Y., Şen, U., Ulutaş, Z. ve Kuran, M Karayaka ırkı koyunlarda kas lifi tiplerinin ve sayısının belirlenmesi. Hayvansal Üretim. Derg., 51 (2): 2-6.

8 22. Şahin, A. ve Ulutaş, Z Tahirova Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah-Alaca ineklerin süt ve döl verim özelliklerini etkileyen bazı çevresel faktörler. Anadolu Tarım Bilim. Derg. 26(2): Şirin E., Aksoy Y., Şen U., Ulutaş Z. ve Kuran M., Kuzularda Doğum Ağırlığının Semitendinosus Kasındaki Lif Sayısı ve Çeşidine Etkisi. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2011,26(1): Şahin, A., Ulutaş, Z., Yıldırım, A., Şirin, E. ve Aksoy, Y Türkiye Hayvancılığı. Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), Şahin, A., Ulutaş, Z Karadeniz Bölgesi Manda Yetiştiriciliği ve Geleceği, Hasad Hayvancılık, (Mart-Nisan) 27(323): Karaman, S. Ulutaş, Z. Şirin, E. ve Aksoy, Y Tokat yöresindeki ağılların yapısal ve çevre koşulları yönünden durumu ve geliştirme olanakları üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), Şahin, A., Yıldırım, A., Ulutaş, Z Türkiye ve Dünya da Manda Yetiştiriciliği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi. No:8, Şahin, A., Yıldırım, A., Ulutaş, Z Anadolu Mandalarında Bazı Çiğ Süt Parametreleri ile Somatik Hücre Sayısı Arasındaki İlişkiler. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 11(1): Uluslararası Atıflar: 99 adet 6. Uluslararası ve Ulusal kongrelerde sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler (Tam metin) 1. Saatcı, M., Ap Dewi, I. and Ulutaş, Z Variance components due to direct and maternal effects for weight of Welsh Mountain lambs based on embryo transfer data. Proceedings of the British Society of Animal Science, Scarbrough, UK, March Ap Dewi, I., Ulutaş, Z. Owen, J.B., Axford, R.F.E. and Saatcı, M Genetic and commercial progress in a group breeding scheme for an upland suckler breed, Proceedings of the 6th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Armidale, Australia. January : Saatcı, M., Ap Dewi, I., Jones, H.E. and Ulutaş, Z Genetic parameters and estimated breeding values of liveweight, fat and muscle depth in Welsh Mountain rams. Proceedings of the 6 th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Armidale, Australia. January : Ulutaş, Z., Ap Dewi, I. and Saatcı, M Estimation of direct and maternal genetic parameters for weights of Welsh Black Cattle. Proceedings of the British Society of Animal Science, Scarbrough, UK, March 23-25, pp Ulutaş, Z., Ap Dewi, I. and Saatcı, M Factors having effects on market values of Welsh Black cattle in pedigree sales, variance components and estimation of breeding values of sales price, Proceedings of the British Society of Animal Science, Scarbrough, UK, March 23-25, pp.192.

9 C.6. Saatcı, M., Ap Dewi, I. and Ulutaş, Z Correlations between weaning weight, carcass traits and ultrasonic body measurements in Welsh Mountain sheep. Proceedings of the British Society of Animal Science, Scarbrough, UK, March 23-25, pp Ulutaş, Z., Efil, H. ve Bakır, B Siyah-Alaca Sığırlarına Ait Süt Veriminin Variyans Bileşenleri, Genetik Parametreleri ve Damızlık Değerinin Tahmin Edilmesi. Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi, İzmir, Eylül, pp Ulutaş, Z., Akman, N. ve Akbulut, Ö Estimates of Genetic and Environmental (Co) Variances For 305-Day Milkyield and Calving Interval in Holsteın Cattle. Proceedings of The 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Montpellier, France. August 19-23, Saatci, M., Ap Dewi, I. Aksoy, A.R. Kirmizibayrak, T. and Ulutaş, Z Estimation of genetic parameters for weekly liveweights in one to one sire and dam pedigree recorded japanese quail. Proceedings of The 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Montpellier, France. August 19-23, Bozkurt, Y., Ulutas, Z., Uzun, N. and Dogan, C. (2010) Challenges in the Implementation of the Organic Regulations on Animal Production at the Farm Level in Turkey. Symposium of Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, February 2010, Famagusta, Cyprus Island. 11. Sahin, A., Ulutas, Z., Sirin, E. and Aksoy, Y The Phenotypic and Genetic Correlations Between Milk and Reproductive Traits in Holstein Cattle, 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, Tekirdağ. Department of Animal Science, Faculty of Agriculture Namık Kemal University, 8: Sahin, A., Ulutas, Z., Sirin, E. and Aksoy, Y Estimates of Phenotypic and Genetic Parameters for Milk Yield and Reproductive Traits of Holstein Cattle in Turkey Using an Animal Model, 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, Tekirdağ. Department of Animal Science, Faculty of Agriculture Namık Kemal University, 8: Ulutas, Z., Sirin, E. and Aksoy, Y. Sahin, A., Estimates of (Co) Variance components for Direct and Maternal Effects on Birth Weight of Karayaka Lambs, 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, Tekirdağ. Department of Animal Science, Faculty of Agriculture Namık Kemal University. 8: Bozkurt, Y. Türk, M. Albayrak, S. Ulutaş, Z Determination and evaluation of natural grasslands in the eastern part of Turkey by RS and GIS Technologies for organic animal production purposes. Soil-water Journal, Vol 2, Number 2 (1) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler (Özet metin) 1. Soydan, E. Sirin, E. Ulutas, Z. and Kuran, M Calving season affects reproductive performance of high yielding but not low yielding Jersey cows Book of Abstracts of the 56th Annual Meeting of the European Association for animal production. Book of Abstracts No:11:107, Upsala, Sweden 5-8 June Kuran, M., Sen, U., Sirin, E., Aksoy, Y., Kilinc, K. and Ulutas, Z Maternal nutrition from day 30 to day 80 of pregnancy in singleton bearing ewes increases the lamb birth weight. Proceedings of European Association for Animal Production, Dublin, Irland August 13: 210.

10 3. Ensoy, U., Aksoy, Y., Sirin, E., Sen, U. Ulutas, Z and Kuran, M Growth performance, muscle development, carcass characteristics and meat quality of lambs with varying birth weights. Arch. Anim. Breed. Volume 51, Issue 1, P Kuran, M. Sen, U. Sirin, E. Aksoy, Y. ve Ulutas, Z The effect of maternal feed intake during the peri-conception period on myogenesis in fetal sheep. Arch. Anim. Breed. Volume 51, Issue 1, P E Sirin, O Sayli, Z Ulutas, U Sen, SB Erdogan, Y Aksoy, A Akin, M Kuran, Can functional near infrared spectroscopy (fnirs) be used for the estimation of the numbers and types of muscle fibres in sheep? Arch. Anim. Breed. Volume 51, Issue 1, P U. Sen, Y. Aksoy, E. Sirin, Z. Ulutas and M. Kuran, Pregnancy season affects organ development and fattening performance of lamb ewes. 59th Annual Meeting of the European Association for animal production. Vilnius, Litvania August : E. Sirin, S. Yildiz, U. Sen, Y. Aksoy, Z. Ulutas and M. Kuran, Maternal feed intake during the peri-conception period alters hormonal environment of the embryo. 59th Annual Meeting of the European Association for animal production. Vilnius, Litvania August : Soydan, E. Ocak, N. Ulutas, Z. and Kuran, M The sort-term changes in n-6 and n-3 fatty acid contents of diet around mating may affect ovine ovarian avtivity. 59th Annual Meeting of the European Association for animal production. Vilnius, Litvania August : Ulutas, Z. Aksoy, Y. Sirin, E. Saatci, M Introducing the Karayaka sheep breed with its traits and influencing factors. 59th Annual Meeting of the European Association for animal production. Vilnius, Litvania August : Ulutas, Z., Sen, U., Aksoy, Y., Sirin, E. and Kuran, M Characteristics of Karayaka sheep in Turkey. 60th Annual Meeting of the European Association for animal production. Barcelona, Spain August : Sirin, E., Sen, U. Aksoy, Y. Ulutas, Z. and Kuran, M Effect of birth weight on contractile types and numbers of fibers in semitendinosus muscles of sheep. 60th Annual Meeting of the European Association for animal production. Barcelona, Spain August : Sen, U., Sirin E., Ensoy, U., Ulutas, Z. and Kuran, M Lamb meat quality is not affected by the level of maternal nutrition between day 30 and day 80 of pregnancy in sheep. 61Th Annual meeting of the European Association for Animal Production, 16; Tahtali Y., Ulutas Z., Şirin E., Aksoy Y., Comparison of different mathematical models for estimating and describing lactation curve of Saanen goat. Proceedings of 62th Annual Meeting of European Association for Animal Production,, 29 August 2011, 2 September, 2011, Stavanger, Norway, 17; Ulutas, Z. Sezer, M. Aksoy, Y. Sirin, E. Sen, U. Kuran, M and Akbaş, Y The effect of birth types on growth curve parameters of Karayaka lamb. Proceedings of 62th Annual Meeting of European Association for Animal Production, 29 August, 2011, Stavanger, Norway, 17; Tahtali, Y. Ulutas, Z. Sekeroğlu, A. Sarica,M. And Duman, M Comparison of different non-linear growth curve models of broiler. World Academy of Science, Engineering and Techologyi ıssue 70, p.666. October 2012-Dubai.

11 16. Şahin, A., Ulutaş, Z., Genç, S., Determination of some Effective Factors on Lactation Milk Yield of Anatolian Buffalos by Path Analysis, VI th International Balkan Animal Conference,(03-05 October 2013) (Oral presentation) p Şahin, A., Ulutaş, Z., Genc S Regression Tree Analysis for Determination of the Effective Factors on Birth Weigth in Hair Goat (Anatolian Black) Kids, VI th International Balkan Animal Conference,(03-05 October 2013) (Oral presentation) p Şahin, A., Ulutaş, Z., Non genetic factors affecting various growth traits of Anatolian buffalo calves, VI th International Balkan Animal Conference,(03-05 October 2013) (Poster) p Şahin, A., Yıldırım, A., Ulutaş, Z., Relationships Between Milk Urea Nitrogen and Some Raw Milk Chemical Composition of Anatolian Water Buffaloes, VI th International Balkan Animal Conference,(03-05 October 2013) (Poster) p Ulutas, Z. Kuran, M. Onenc, A. Ensoy, U. Sirin, E. Ugurlu, M. Aksoy. Y A Study on Determination of Carcass and Meat Quality of Ivesi, Kivircik, Akkaraman, Morkaraman, Karayaka, Anatolian Merinos Sheep Breeds under Intensive Conditions. VI th International Balkan Animal Conference,(03-05 October 2013) (Poster) p Yıldırım Arda, Ocak Nuh, Ulutaş Zafer, Kaptan Muhammet and Önder Hasan Effects Of Feedıng System On Rates of Feedıng And Welfare Behavıours By Karayaka Male Lambs Wıth Dıfferent Bırth Weıght. Agribalkan. Balkan Agricultural Congress September 2014.s 331. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler(tam Metin) 1. Efil, H., Bozkurt, Y. ve Ulutaş, Z Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Süt Ve Besi Sığırcılığı Sektörünün Geliştirilmesinde Alternatif Yaklaşımlar. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ekim Samsun Karaca, O., Arık, İ. Z., Biçer, O., Cemal, İ., Yılmaz, O. ve Ulutaş, Z Türkiye Koyunculuğunda Üretim sistemleri ve Stratejik öneriler. Türkiye Koyunculuk Kongresi Şubat 2009, İzmir Numan A. Tuncel, E. Tüzemen, N, N. Kumlu, S. Özder, M. Ve Ulutaş, Z Türkiye Sığırcılık İşletmelerinin Yapısı ve Geleceğin Sığırcılık İşletmeleri. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongesi, Ocak, 2010, Ankara. 4. Ulutaş Z., Kuran M., Şirin E., Aksoy Y., Tokat Şartlarında Yetiştirilen Saanen Irkı Keçilerin Döl, Süt ve Oğlakların Gelişme Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal Keçicilik Kongresi, Haziran 2010, S.215, Çanakkale. 5. Şahin, A. ve Ulutaş, Z.,Karadeniz Bölgesi Manda Yetiştiriciliği ve Geleceği, Uluslar arası katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı Nisan 2011., Eskişehir, 2: Şahin, A. ve Ulutaş, Z., ve Yıldırım A Türkiye ve Dünya da manda yetiştiriciliği. Gaziosmanpaşa Üniv. Fen. Bil. Ens. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma dergisi 8: Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler (Özet Metin)

12 1. Aksoy, Y., Şirin, E., Kılınç, K., Şen, U., Saatcı, M., Ulutaş, Z Karayaka Kuzularının Değişik Dönemlerdeki Canlı Ağırlıkları ve Bazı Göz Kası Özelliklerinin Belirlenmesi. V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Şirin, E., Aksoy, Y., Şen, U., Kılınç, K., Ulutaş, Z., Kuran, M Karayaka Irkı Koyunlarında Kas Lifi Tiplerinin ve Sayısının Belirlenmesi. V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Şen, U., Aksoy, Y., Şirin, E., Kılınç, K., Ulutaş, Z., Kuran, M Kızgınlıkları Senkronize Edilen Karayaka Irkı Koyunlarda Çiftleşme Öncesi Kısa Süreli Besleme Düzeyinin Kızgınlık Zamanına Etkisi. V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Şirin E., Aksoy Y., Şen U, Ulutaş Z., Kuran M Kuzu Doğum Ağırlığının Semitendinosus Kasındaki Lif Sayısı ve Çeşidine Etkisi. VI. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Haziran 2009 Erzurum Şen U, Şirin E., Aksoy Y., Ensoy Ü., Ulutaş Z., Kuran M Koyunlarda Gebeliğin Orta Döneminde Uygulanan Farklı Seviyelerde Beslemenin Kuzuların Doğum Sonrası Bazı Et Kalite Özelliklerine Etkisi. VI: Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Haziran 2009 Erzurum Şen, U, Şirin E, Aksoy Y., Kaptan M., Ulutaş Z. ve Kuran M Türkiye de Karayaka Koyunu. VI. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Haziran 2009, Erzurum Ulutaş Z., Şirin E., Aksoy Y Tokat İlinde Karayaka Koyununun Islahı. VII. Zootekni Bilim Kongresi Eylül 2011, Adana, S Şirin E., Kuran M., Aksoy Y., Ulutaş Z., Doğum Ağırlığının Sütten Kesim Sonrası Besiye Alınan Erkek Karayaka Kuzularda Canlı Ağırlık ve Kas Lifi Özellikleri Üzerine Etkisi. VII. Zootekni Bilim Kongresi Eylül 2011, Adana, S Şahin A., Ulutaş Z., Yıldırım A., Şirin E., Aksoy Y., Türkiye Hayvancılığı. VII. Zootekni Bilim Kongresi Eylül 2011, Adana, S Şahin, A., Ulutaş, Z., Yıldırım, A., Türkiye ve Dünyada Manda Yetiştiriciliği. VII. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Eylül, Çukurova Üniversitesi, Adana Şahin, A., Ulutaş, Z., Tokat Yöresinde Yetiştirilen Anadolu Mandalarında Süt verimi ve Doğum Ağırlığı, VIII. Ulusal Zootekni Kongresi, Çanakkale, 5-7 Eylül 2013, s 388 (Poster) 12. Şahin, A.,. Kaşıkcı M., Ulutas, Z., Halk Elinde Yetiştirilen Esmer Sığırlarda Somatik Hücre Sayısını Etkileyen Faktörler, VIII. Ulusal Zootekni Kongresi, Çanakkale, 5-7 Eylül 2013, s, 390 (Poster) 13. Şahin, A., Kaşıkcı M., Ulutas, Z., Esmer İneklerde Buzağılama Yaşı ve Doğum Sırasının Süt Kuru Madde, Protein, Laktoz İçeriği Üzerine Etkisi, VIII. Ulusal Zootekni Kongresi, Çanakkale, 5-7 Eylül s 391. (Poster) 14. Ulutaş, Z. Kuran, M. Önenc, A. Ensoy, Ü., Şirin E., Uğurlu, M. Ve Aksoy, Y Yerli Irklarımızdan İvesi, Kıvırcık, Akkaraman, Morkaraman, Karayaka, Anadolu Merinosu Koyunlarında Et Kalitelerinin Belirlenmesi. VIII. Ulusal Zootekni Kongresi, 18 mart Üniversitesi, Çanakkale, 5-7 Eylül 2013, s 396. (Sözlü).

13 15. Şahin, A, Ulutaş, Z, Yıldırım, A and Aksoy, Y., (2014). Anadolu Mandalarında Laktasyon Eğrisini En Tanımlayan Modelin Belirlenmesi. II. Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Gıda-Tarım-Orman-Kırsal Kalkınma 24 Ekim 2014, s, Şahin, A., Ulutaş, Z., Yıldırım, A. and Aksoy, Y., (2014). Anadolu Mandası Sütlerinde Bazı Çiğ Süt Parametreleri ve Bu Parametreler Arasındaki İlişkiler.. II. Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Gıda-Tarım-Orman-Kırsal Kalkınma 24 Ekim 2014,s, Ulutaş, Z., Aksoy, Y., Şirin, E. And Şahin, A., (2014). Karayaka kuzularının 150. gün ağırlığına ait genetik yönelim. II. Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu. II. Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Gıda-Tarım-Orman-Kırsal Kalkınma 24 Ekim 2014., s, 155.

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu Tekirdağ-2013 SUNUŞ Trakya Bölgesi artan nüfusu ve göç alımı ile sürekli büyüyen ve gelişen bir bölgedir. Türkiye arazi

Detaylı

Bandırma-I Ve Bandırma-II Melez Kuzuların İlk Yaş Üreme ve Büyüme Özellikleri

Bandırma-I Ve Bandırma-II Melez Kuzuların İlk Yaş Üreme ve Büyüme Özellikleri Bandırma-I Ve Bandırma-II Melez Kuzuların İlk Yaş Üreme ve Büyüme Özellikleri T. Sezenler A. Ceyhan Y. Yaman M. Küçükkebabçı M.A. Yüksel Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Bandırma Bu çalışmanın

Detaylı

Düzenleme Tarihi. Adı Soyadı, Unvanı. Doğum Tarihi ve yeri. Medeni Durum. Askerlik. Telefon 0 370 433 2021 / 1040. E-Mail.

Düzenleme Tarihi. Adı Soyadı, Unvanı. Doğum Tarihi ve yeri. Medeni Durum. Askerlik. Telefon 0 370 433 2021 / 1040. E-Mail. Prof. Dr. Refik POLAT 1969 yılında Konya da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya da tamamladı. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Yüksek lisans

Detaylı

DERLEME. Moleküler Markerlerin Hayvan Yetiştiriciliği ve Genetiğinde Kullanımı * F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2014; 28 (2): 99-106 http://www.fusabil.

DERLEME. Moleküler Markerlerin Hayvan Yetiştiriciliği ve Genetiğinde Kullanımı * F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2014; 28 (2): 99-106 http://www.fusabil. DERLEME F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2014; 28 (2): 99-106 http://www.fusabil.org Murad GÜRSES 1 Metin BAYRAKTAR 2 1 Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE 2 Fırat Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş: (344) 280 1880 (ÜSKİM) 280 2133 (FAKÜLTE) http://biyoteknoloji.ksu.edu.tr/ http://uskim.ksu.edu.tr/

ÖZGEÇMİŞ. İş: (344) 280 1880 (ÜSKİM) 280 2133 (FAKÜLTE) http://biyoteknoloji.ksu.edu.tr/ http://uskim.ksu.edu.tr/ ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı ve Soyadı Doğum Yeri Telefon Prof. Dr. Yüksel BÖLEK İliç / ERZİNCAN İş: (344) 280 1880 (ÜSKİM) 280 2133 (FAKÜLTE) Fax (344) 280 2002 E-mail WEB yuksel@ksu.edu.tr http://biyoteknoloji.ksu.edu.tr/

Detaylı

The Relationships Among Some Udder Traits and Somatic Cell Count in Holstein-Friesian Cows [1]

The Relationships Among Some Udder Traits and Somatic Cell Count in Holstein-Friesian Cows [1] Kafkas Univ Vet Fak Derg 19 (4): 601-606, 2013 DOI: 10.9775/kvfd.2012.8517 Journal Home-Page: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org RESEARCH ARTICLE The Relationships

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yahya ULUSOY 2. Doğum Tarihi : 10 Kasım 1964 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve 1. Adı Soyadı : Rabia Şeminur TOPAL EK - 4A ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon E Mail /Web :Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), Fatih / İstanbul :0212. 523 22 88/1263

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR 1. Adı Soyadı: Ali Üren 2. Doğum Tarihi: 02.07.1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Yüksek Müh. İstanbul Üni. Kim. Müh. Bölümü 1973 Y.

Detaylı

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi,

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi, 1. ADI SOYADI : Prof. Dr. Neriman İNANÇ 2. DOĞUM TARİHİ : 04.01.1958 3. ÜNVANI : Prof. Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1980 Y.Lisans ve Diyetetik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011 Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2011,26(3):258-264 Anadolu J Agr Sci, 2011,26(3): 258-264 Araştırma Research ĐKĐ FARKLI SU KAY AĞI DA GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARI DA (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) ELDE EDĐLE YUMURTALARI

Detaylı

Koyunlarda Karkas Kalitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler

Koyunlarda Karkas Kalitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler Hayvansal Üretim 49(1): 57-61, 2008 Derleme Koyunlarda Karkas Kalitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler Duygu İnce*, Veysel Ayhan Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Timur GÜLHAN Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1996 Y.

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Fakültemiz 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Halil Rıdvan ÖZ. 2. Doğum Tarihi : 18 Kasım 1967. 3. Unvanı : Profesör. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Halil Rıdvan ÖZ. 2. Doğum Tarihi : 18 Kasım 1967. 3. Unvanı : Profesör. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Halil Rıdvan ÖZ 2. Doğum Tarihi : 18 Kasım 1967 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ULUSAL L K KONGRES 2010

ULUSAL L K KONGRES 2010 KEÇ C ULUSAL L K KONGRES 2010 Bildiriler Kitab 2426 Haziran 2010 Editör Doç. Dr. Cengiz ATA O LU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ÇANAKKALE TÜB TAK taraf ndan desteklenmi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü, 1 Ekim 1967 tarihinde kurulmuş ve ilk mezunlarını 1972 yılında vermiştir. Ülkemizde bir üniversitede kurulan

Detaylı

Türkiye Keçi Eti Üretimi ve Keçi Eti Özellikleri Kevser Parmaksız Ercan Mevliyaoğulları Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F. Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana

Türkiye Keçi Eti Üretimi ve Keçi Eti Özellikleri Kevser Parmaksız Ercan Mevliyaoğulları Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F. Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana Türkiye Keçi Eti Üretimi ve Keçi Eti Özellikleri Kevser Parmaksız Ercan Mevliyaoğulları Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F. Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana Giriş Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye de de

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : YELİZ ÖZDÖL 2. Doğum Tarihi : 14/08/1976 3. Unvanı : ÖĞR. GÖR. DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Yrd. Doçent İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1995 Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Yrd. Doçent İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1995 Doçent 1/20 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Alemdar BAYRAKTAR 2. Doğum Tarihi : 20 Ağustos 1966 3. Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Doğum Tarihi: 28 07 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı