ÖZGEÇMİŞ. Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi Y. Lisans Hayvan Islahı Bangor University 1995

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984. Y. Lisans Hayvan Islahı Bangor University 1995"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Zafer ULUTAŞ Doğum Tarihi: 17 Eylül 1960 Doğum Yeri: Dörtkonak/Gümüşhane Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hayvan Islahı Bangor University 1995 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Hayvan Islahı Bangor University 1998 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : The Application of Blup and Reml to Estimate Breeding Value and Variance Components of Weights in East Anatolian Red and Brown Swiss Cattle Danışman: Dr. Ioan Ap Dewi, Bangor University Production Traits and Market Values of Welsh Black Cattle Danışman: Dr. Ioan Ap Dewi, Bangor University Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl İşletme şefi Nev-Yem (Nevşehir Yem Sanayi-İstanbul) Mühendis Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yrd.Doç. Dr. Gaziosmanpaşa Universitesi Doç. Dr. Gaziosmanpaşa Universitesi Prof. Dr. Gaziosmanpaşa Universitesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1. Jersey Sığırlarının Süt ve Döl verim Özelliklerine ait Varyans Bileşenleri ve Genetik Parametrelerinin Tahmini (Aziz Şahin) 2. Tokat Yöresinde Yetiştirilen Karayaka Koyunlarında Yapağı Verimi Ve Bazı Fiziksel Yapağı Özelliklerinin Belirlenmesi (Selim Gürgen) 3. Karayaka Irkı Koyunlarda Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklerin Belirlenmesi (Yüksel Aksoy) 4. Tokat İli Artova İlçesi Sığırcılığı Mevcut Durumunun Analizi (Aynur Göçer) 5. Tokat İlinde Farklı Bölgelerde Yetiştirilen Karayaka Koyunların Büyüme ve Üreme Performansı (Mitat Belgüzar) 6. Karayaka Kuzularında Kesim Öncesi ve Kesim Sonrası Ölçülendirilen Göz Kası Özellikleri Arasındaki İlişkiler (Esra ÖZER) 7. RomanovXKarayaka F1 Melezi Kuzuların Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi (Serdar Mavili) Ocak 2011 Şubat 2011 Nisan 2012

2 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : 1. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Bağlı İşletmelerde Yetiştirilen Farklı Sığır Irklarının Süt ve Döl Verim Özelliklerine Ait Genotipik ve Fenotipik Parametre Tahmini (Aziz Şahin) Aralık Farklı Kesim Ağırlıklarında Karayaka Kuzularının Karkas ve Et Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (Yüksel Aksoy-Devam Ediyor) Projelerde Yaptığı Görevler : 1. Tokat Süt Sığırcılığı geliştirme projesi 2. Yetiştirme Sistemlerinin Tavuk Yumurtası ve Etindeki Besin Madde Kompozisyonuna Etkisi, 3. Çiftleştirme Öncesi ve Sonrası Dönemde Omega-6 ve Omega-3 Yağ Asitlerinin Koyunlarda Üreme İle İlgili Bazı Hormon Konsantrasyonları ve gebelik Üzerine Etkisinin Belirlenmesi 4. Karayaka koyunlarının canlı ağırlık, karkas ağırlığı, karkas kalitesi ve döl verimi özelliklerinin geliştirilmesi 5. Koyunlarda Ananın Beslenmesinin Kuzuların Post-Natal Kas Lifi Gelişimi Ve Et Kalitesine etkileri 6. Kuzularda Doğum Ağırlığının Besi sonu Kas Lifi çeşitlerine, Toplam DNA ve Protein Miktarına Etkisinin belirlenmesi 7. Tokat Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Karayaka Koyununun Islahı I. Dönem 8. Tokat Yöresinde Yetiştirilen Karayaka Koyunlarında Yapağı Verimi Ve Bazı Fiziksel Yapağı Özelliklerinin Belirlenmesi 9. Karayaka Irkı Koyunlarda Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklerin Belirlenmesi 10. Tokat Bölgesinde Türk Saanen Keçisi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması İçin Döl ve Süt Verimleri ile Gelişme Özelliklerinin Belirlenmesi 11. GOÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yumurta Tavukçuluğu Alt Yapı Projesi 12. Sosyal riski azaltmada Mikro hayvan Kredisi Geri dönüşümlü Bafra koyunu yetiştiriciliği 13. Yerli ırklarımızda İvesi, Kıvırcık, Akkaraman, Morkaraman, Karayaka, Anadolu Merinosu koyunlarında et kalitesinin belirlenmesi 14. Bazı Yerli Koyun Irklarında Mikrosatellit DNA Polimorfizm Tekniğinin Kullanılması ile Ebeveyn Tayini 15. Tokat Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Karayaka Koyununun Islahı II. Dönem DPT, 2001K BAP)2003/09) TÜBİTAK 106O835 TÜBİTAK 104O329 TÜBİTAK, COST TÜBİTAK 108O392 TAGEM BAP BAP BAP BAP(2009/69) Tokat İl Özel İdaresi TAGEM-ARGE TAGEM-ARGE TAGEM Görevi ( ) Yardımcı Araştırıcı ( ) ( ) ( ) ( ) ( Ocak 2010) ( ) ( ) ( ) ( ) Yardımcı Araştırıcı ( ) (Haziran (Temmuz Yardımcı Araştırıcı (Temmuz (2010 )

3 16. Tokat Halk Elinde Ülkesel Manda Islahı TAGEM Yardımcı Araştırıcı ( ) 17. Tokat Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Kıl Keçisinin Islahı TAGEM ( ) 18. Amasya Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Karayaka Koyununun Islahı 19. Amasya Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Kıl Keçisinin Islahı 20. Tokat Yöresindeki Ağılların Yapısal ve Çevre Koşulları Yönünden Durumu ve Geliştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma 21. Tokat İli halk Elinde Yetiştirilen Mandaların Çiğ Süt Kompozisyonu ve Somatik Hücre Sayısı TAGEM Yardımcı Araştırıcı ( ) TAGEM Yardımcı Araştırıcı ( ) BAP(2010/57) Yardımcı Araştırıcı ( ) BAP(2011/13) Yardımcı Araştırıcı ( ) 22. Farklı Kesim Ağırlıklarında Karayaka Kuzularının Karkas ve Et Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 23. Farklı ağırlıklarda kesilen Anadolu mandalarında karkas ve et kalite özelliklerinin Belirlenmesi 24. Türkiyede yerli keçi ırklarında Mikrosatellit DNA polimorfilizm tekniği ile ebeveyn tayini TÜBİTAK TÜBİTAK TAGEM ( ) Yard. Araştırıcı ( ) Yard. Araştırıcı ( ) İdari Görevler : Ziraat Fakültesi Hayvansal Üretim Koordinatörü 25/01/ /01/2002 Zootekni Bölüm Başkan Yardımcılığı 17/09/ /09/2005 Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı 24/06/ /06/2006 Ziraat Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği (Doçent Temsilcisi) 18/11/ /11/2007 Zootekni Bölüm Başkan Yardımcılığı 10/02/ /06/2006 Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği 13/09/ Zootekni Bölüm Başkanı 17/09/ /09/2011 Zootekni Bölüm Başkanı 29/05/ /06/2014 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı 29/09/2014- Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : British Society of Animal Science, Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Dönemi Güz Dersin Adı Büyükbaş Hayvan Yetiştirme Bilimsel Çalışma Yazım ve Sunuş I Damızlık Et ve Süt Sığırcılığı (Lisans Üstü)

4 Bahar Hayvan Islahı YAYINLAR LİSTESİ Bilimsel Çalışma Yazım ve Sunuş II Damızlık Değer Tahmini (Lisans Üstü) 1. SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts&Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler: 1. Saatcı, M., Ap Dewi. I. and Ulutaş, Z Variance components due to direct and maternal effects and estimation of breeding values for 12-week weight of Welsh Mountain lambs. Anim. Sci. 69: Ulutaş, Z. Ap Dewi. I. and Saatci, M Six different models on suckler cattle to estimate of genetic parameters and breeding values for pre-weaning and post-weaning weights. Turk J. of Vet. and Anim. Sci. 25 (2): Saatcı, M., Ap Dewi. I. and Ulutaş. Z Effects of embryo-transfer, recipientdonor mother and environment on lamb weaning weight and variance components, Turk J. of Vet. and Anim. Sci. 26 (2): Ap Dewi. I., M. Saatcı and Z. Ulutaş, Genetic parameters of weights, ultrasonic muscle and fat depths, maternal effects and reproductive traits in Welsh Mountain sheep. Anim. Sci. 74: Ulutaş, Z Estimation of Genetic and Phenotypic Trends of 305-day Milk Yield For Holsteins reared Gelemen State farm in Turkey. Indian J. of Anim. Sci. 72 (10): Ulutaş, Z., Saatci, M. and Özlütürk, A Prediction of body weights from body measurements in East Anatolian Red calves, Indian J. of Anim. Sci. 72 (10): Ulutaş, Z., Akman, N., ve Akbulut, Ö Siyah-Alaca ırkı sığırların 305 günlük süt verimi ve buzağılama aralığına ait genetik ve çevre varyansları tahmini, Turk J. of Vet. and Anim. Sci. 28 (1): Sezer, M., Berberoglu, E. and Ulutas, Z Genetic association of sexual maturity with weekly live-weights of laying-type Japanese quail, South African J. of Anim. Sci. 36 (2): Sekeroglu, A., Sarıca, M., Demir, E. and Ulutas, Z Effects of Housing Systems on Some Fatty Acid Contents of Hen s Eggs Asian Journal of Chemistry 20 (5): Şekeroğlu, A., M. Sarica., E. Demir., Z. Ulutaş., M. Tilki and M. Saatcı The effects of housing system and storage length on the quality of eggs produced by two lines of laying hens Archiv für Geflügel. 72 (3): Ulutas, Z., A. Sahin and Saatci, M Genetic Parameters of Milk Yield In Jersey Cows. Journal of Aplied Animal Breeding. J. Appl. Anim. Res., 34 (1): Ulutas Z. and Yıldırım, M Genetic variants of β-lactoglobulin, α s1 -casein and β-casein of milk in East Anatolian Red cattle breed and its association with milk yield, fat content and rennet clotting time of milk. Asian Journal of Chemistry. 21(1):

5 13. Ulutas, Z. Sezer, M. Aksoy, Y. Şirin, E. Sen, U. Kuran, M. ve Akbas, Y The effect of birth types on growth curve parameters of karayaka lamb. J. Animal and Veterinary Advances. 9(9): Ulutas Z. Sezer, M., Saatci, M. Sahin, A., Estimation of Genetic and Phenotypic Trends of 305-day Milk Yield for Simmentals Reared in Kazova State Farm in Turkey. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 16 (4): Şahin, A., Ulutaş, Z., Tahirova Tarım işletmesindeki Siyah Alaca İneklerin Süt ve Döl Verimi Özelliklerinin Genetik Parametreleri. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 16 (6): Şekeroğlu, A., Sarıca, M., Demir, E., Ulutaş, Z., Tilki, M., Saatcı M. and Hussain O Effects of different housing systems on some performance traits and egg qualities of laying hens. J. Animal And Veterinary Advances. 9(12): Tahtali, Y., Şahin, A., Ulutaş, Z., Şirin, E. ve Abacı, A.H Esmer ırk sığırlarda süt verimi üzerine etk,l, faktörlerin path analizi ile belirlenmesi. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 17(5): Sen, U., Sirin, E., Ulutas, Z., Kuran, M., Fattening Performance, Slaughter, Carcas and Meat Quality Traits of Karayaka Lambs. Trop Anim Health Prod. 43: Sahin, A., Ulutaş, Z., Adkinson, A.Y, Adkinson, R.W., Genetic and environmental parameters and trends for milk production of Holstein cattle in Turkey, Italian Journal of Animal Science, 11 (3), (e44), Sahin, A., Ulutas, Z., Adkinson, A.Y., Adkinson, R.W Estimates of phenotypic and genetic parameters for birth weight of Brown Swiss calves in Turkey using an animal model. Trop Anim Health Prod (2012) 44 (7): Tahtali, Y., Çankaya, S., Ulutaş, Z., Canonical Correlation Analysis for Estimation of Relationships Between Some Traits measured at Birth and Weaning Time in Karayaka Lambs. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 18 (5): Ulutas, Z. Sirin, E. Aksoy, Y. Sahin, A. and Kuran, M Estimates of (co)variance components for direct and maternal effects on birth weight of Karayaka lambs. Trop Anim Health Prod. 45: Karaman, S. Aksoy, Y. Duman, M. and Ulutas, Z Impacts of Climate Parameters on Physiological Characteristics of Karayaka Sheep. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 16 (6): Yildirim, A., Ulutas, Z., Ocak, N., Kaptan, M., Effects of Birth Weight And Feeding System on Fattening Performance And Feeding Behavior of Karayaka Male Lambs. Italian Journal of Animal Science. 12 (4), (e89), Şahin, A. ve Ulutaş, Z Anadolu Mandalarının Değişik Metotlara Göre Tahmin Edilen Süt Verimleri Üzerine Bazı Çevresel Faktörlerin Etkilerinin Belirlenmesi. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 20(1), Sahin. A., Ulutaş, Z., Karadavut, U., Yıldırım, A and Arslan, S Anadolu Mandası Malaklarında Büyüme Eğrisinin Çeşitli Doğrusal Olmayan Modeller Kullanılarak Karşılaştırılması. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 20(3), Yildirim, A., Ulutaş, Z., Ocak, N., Şirin, E., Aksoy, Y., A Study on Gastrointestinal Tract Characeristics of Ram Lambs With Same Weights From Six Common Turkish Sheep Breeds. South African Journal of Animal Science 44(1), 90-96

6 28. Yildirim, A., Aksoy, Y. Ocak, N., Ulutaş, Z., Some Gastrointestinal Tract Characteristics Of Karayaka Ram Lambs Slaughtered At Different Weights. Hindawi Publishing Corporation. Scientific World Journal, Volume 2014,(1-6) 29. Sahin, A. and Ulutas, Z. Adkinson, A.Y., Adkinson, R.W Genetic Parameters of First Lactation Milk Yield and Fertility Traits in Brown Swiss Cattle Ann. Anim. Sci., Vol. 14, No. 3 (2014) Balcioglu, M. S., Karslı, T., Şahin, E., Ulutaş, Z. Ve Aksoy, Y Türkiye de yetiştirilen Bazı Yerli Koyun ırklarında Kalpastatin (CAST) Geni Polimorfizminin PCR-RFLP Yöntemiyle Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Degisi, Cilt:20, No:4, Şahin, A. Yıldırım, A. And Ulutas, Z Some Physicohemical Characteristics of Raw Milk of anatolian Buffaloes. Ital. J. Food. Sci. Vol:26, Şahin A, Ulutaş Z, Yıldırım, A. Aksoy, Y. and Genç, S. (2014). Anadolu mandalarında farklı laktasyon eğrisi modellerinin karşılaştırılması. Kafkas Üniversitesi Veteriner Kakültesi Dergisi, 20(6), Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: 1. Ulutas,Z. Aksoy, Y., Şirin, E. and Saatci, M Introducing The Karayaka Sheep Breed With Its Traits And Influencing Factors. Pakistan Journal of Biological Science. 11(7): Şekeroğlu, A., E. Demir., M. Sarica and Z. Ulutaş Effects of housing systems on growth performance, blod plasma constituents and meat acids in brolier chickens. Pakistan Journal of Biological Science. 12(8): , (2009). 4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: 1. Ulutaş Z. ve Çağlar, A Kars gravyer peynirinin yapılışı, duyusal, fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine bir araştırma. Gıda Teknoloji Derneği Yayın Organı, cilt:18, sayı:3, Ulutaş, Z., Akbulut, Ö., Tüzemen, N., özlütürk, A. ve Yalçın, C Saf ve melez Doğu Anadolu Kırmızı erkek tosunlarının besi performansı üzerine bir araştırma. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 34: Ulutaş, Z., Akbulut, Ö. ve Dayıoğlu, H Erzurum çevresinde karışık yerli sığır sürülerinde gebelik beslemesinin buzağıların doğum ağırlığına süt içme ve mera döneminde ilave kesif yemlemenin buzağıların gelişmesine etkisi. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 4 (2): Akbulut, Ö. ve Ulutaş, Z Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırlarında büyüme ve gelişme özellikleri. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 4 (2): Dayıoğlu, H., Ulutaş, Z. ve Doğru, Ü Otlatma mevsimi sonunda muhtelif şartlarda besiye alınan Morkaraman kuzularının besi performansı üzerine araştırmalar. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27 (3),

7 6. Ulutaş, Z., Akbulut, Ö., Tüzemen, N. ve Özlütürk, A Farklı sürelerde sütten kesilen D.A.K buzağılarında büyüme ve gelişme, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 36 (2): Ulutaş, Z., Akbulut, Ö. ve Saatçı, M Hayvan ıslahındaki gelişmeler ve Türkiye. HASAD, 143: Bozkurt, Y., Saatçi, M. ve Ulutaş, Z Nucleer transfer yoluyla genetik klonlama ve yetiştirme alanında katkıları, Tarım ve Köy. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, sayı: 116, Ulutaş, Z., Ap Dewi, I. and Saatcı, M Factors influencing weaning weight in the nucleus herd of a Welsh Black cattle group breeding scheme. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(2): Saatçi, M., Ulutaş, Z. Ap Dewi, I. And Akkuş, I Environmental effects, variance components and estimated breeding values of milk yield for Holsteins cows in Dalaman state farm, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2): Ulutaş, Z., Saatcı, M. and Ap Dewi, I Çiftlik hayvanlarının damızlık değerinin best Linear Unbiased Prediction ( En İyi Doğrusal Yansız Tahmin ) ile tahmini. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(1): 84-87, (2000). 12. Akman, N., Ulutaş, Z. Efil, H. ve Biçer, S Gelemen Tarım işletmesinde yetiştirilen Siyah-Alaca sürüsünde süt ve döl verimi özellikleri Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2): Ulutaş, Z ve Şahin, A Tokat ili hayvancılığının mevcut durumu. Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Dergisi, 340: Sarıca, Ş. Ulutaş, Z. ve Şahin, A Türkiye Hayvancılığının Mevcut Durumu. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1): Sezer, M. ve Ulutaş, Z Kazova Tarım işletmesinde yetiştirilen Simmental sığırların süt ve döl verim özellikleri. Hayvancılık Araştırma Dergisi 13(1-2): Ulutaş, Z., Şahin, A. ve Bedirhan, A Karadeniz bölgesi hayvancılığı. Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Dergisi, 345: Ulutaş, Z. ve Sezer, M Genetic study of milk production and reproduction traits of local born Simmental cattle in Turkey. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1): Şahin, A., Ulutaş, Z. ve Kaptan, M., Tokat ili Manda Yetiştiriciliği. HASAD, 26 (301): Şahin, A. ve Ulutaş, Z., Amasya Hayvancılığının Mevcut Durumu. HASAD, 26 (305): Şahin, A. ve Ulutaş, Z., Polatlı tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Süt ve Döl Verim özellikleri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 25 (3): , Şirin, E. Aksoy, Y., Şen, U., Ulutaş, Z. ve Kuran, M Karayaka ırkı koyunlarda kas lifi tiplerinin ve sayısının belirlenmesi. Hayvansal Üretim. Derg., 51 (2): 2-6.

8 22. Şahin, A. ve Ulutaş, Z Tahirova Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah-Alaca ineklerin süt ve döl verim özelliklerini etkileyen bazı çevresel faktörler. Anadolu Tarım Bilim. Derg. 26(2): Şirin E., Aksoy Y., Şen U., Ulutaş Z. ve Kuran M., Kuzularda Doğum Ağırlığının Semitendinosus Kasındaki Lif Sayısı ve Çeşidine Etkisi. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2011,26(1): Şahin, A., Ulutaş, Z., Yıldırım, A., Şirin, E. ve Aksoy, Y Türkiye Hayvancılığı. Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), Şahin, A., Ulutaş, Z Karadeniz Bölgesi Manda Yetiştiriciliği ve Geleceği, Hasad Hayvancılık, (Mart-Nisan) 27(323): Karaman, S. Ulutaş, Z. Şirin, E. ve Aksoy, Y Tokat yöresindeki ağılların yapısal ve çevre koşulları yönünden durumu ve geliştirme olanakları üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), Şahin, A., Yıldırım, A., Ulutaş, Z Türkiye ve Dünya da Manda Yetiştiriciliği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi. No:8, Şahin, A., Yıldırım, A., Ulutaş, Z Anadolu Mandalarında Bazı Çiğ Süt Parametreleri ile Somatik Hücre Sayısı Arasındaki İlişkiler. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 11(1): Uluslararası Atıflar: 99 adet 6. Uluslararası ve Ulusal kongrelerde sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler (Tam metin) 1. Saatcı, M., Ap Dewi, I. and Ulutaş, Z Variance components due to direct and maternal effects for weight of Welsh Mountain lambs based on embryo transfer data. Proceedings of the British Society of Animal Science, Scarbrough, UK, March Ap Dewi, I., Ulutaş, Z. Owen, J.B., Axford, R.F.E. and Saatcı, M Genetic and commercial progress in a group breeding scheme for an upland suckler breed, Proceedings of the 6th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Armidale, Australia. January : Saatcı, M., Ap Dewi, I., Jones, H.E. and Ulutaş, Z Genetic parameters and estimated breeding values of liveweight, fat and muscle depth in Welsh Mountain rams. Proceedings of the 6 th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Armidale, Australia. January : Ulutaş, Z., Ap Dewi, I. and Saatcı, M Estimation of direct and maternal genetic parameters for weights of Welsh Black Cattle. Proceedings of the British Society of Animal Science, Scarbrough, UK, March 23-25, pp Ulutaş, Z., Ap Dewi, I. and Saatcı, M Factors having effects on market values of Welsh Black cattle in pedigree sales, variance components and estimation of breeding values of sales price, Proceedings of the British Society of Animal Science, Scarbrough, UK, March 23-25, pp.192.

9 C.6. Saatcı, M., Ap Dewi, I. and Ulutaş, Z Correlations between weaning weight, carcass traits and ultrasonic body measurements in Welsh Mountain sheep. Proceedings of the British Society of Animal Science, Scarbrough, UK, March 23-25, pp Ulutaş, Z., Efil, H. ve Bakır, B Siyah-Alaca Sığırlarına Ait Süt Veriminin Variyans Bileşenleri, Genetik Parametreleri ve Damızlık Değerinin Tahmin Edilmesi. Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi, İzmir, Eylül, pp Ulutaş, Z., Akman, N. ve Akbulut, Ö Estimates of Genetic and Environmental (Co) Variances For 305-Day Milkyield and Calving Interval in Holsteın Cattle. Proceedings of The 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Montpellier, France. August 19-23, Saatci, M., Ap Dewi, I. Aksoy, A.R. Kirmizibayrak, T. and Ulutaş, Z Estimation of genetic parameters for weekly liveweights in one to one sire and dam pedigree recorded japanese quail. Proceedings of The 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Montpellier, France. August 19-23, Bozkurt, Y., Ulutas, Z., Uzun, N. and Dogan, C. (2010) Challenges in the Implementation of the Organic Regulations on Animal Production at the Farm Level in Turkey. Symposium of Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, February 2010, Famagusta, Cyprus Island. 11. Sahin, A., Ulutas, Z., Sirin, E. and Aksoy, Y The Phenotypic and Genetic Correlations Between Milk and Reproductive Traits in Holstein Cattle, 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, Tekirdağ. Department of Animal Science, Faculty of Agriculture Namık Kemal University, 8: Sahin, A., Ulutas, Z., Sirin, E. and Aksoy, Y Estimates of Phenotypic and Genetic Parameters for Milk Yield and Reproductive Traits of Holstein Cattle in Turkey Using an Animal Model, 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, Tekirdağ. Department of Animal Science, Faculty of Agriculture Namık Kemal University, 8: Ulutas, Z., Sirin, E. and Aksoy, Y. Sahin, A., Estimates of (Co) Variance components for Direct and Maternal Effects on Birth Weight of Karayaka Lambs, 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, Tekirdağ. Department of Animal Science, Faculty of Agriculture Namık Kemal University. 8: Bozkurt, Y. Türk, M. Albayrak, S. Ulutaş, Z Determination and evaluation of natural grasslands in the eastern part of Turkey by RS and GIS Technologies for organic animal production purposes. Soil-water Journal, Vol 2, Number 2 (1) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler (Özet metin) 1. Soydan, E. Sirin, E. Ulutas, Z. and Kuran, M Calving season affects reproductive performance of high yielding but not low yielding Jersey cows Book of Abstracts of the 56th Annual Meeting of the European Association for animal production. Book of Abstracts No:11:107, Upsala, Sweden 5-8 June Kuran, M., Sen, U., Sirin, E., Aksoy, Y., Kilinc, K. and Ulutas, Z Maternal nutrition from day 30 to day 80 of pregnancy in singleton bearing ewes increases the lamb birth weight. Proceedings of European Association for Animal Production, Dublin, Irland August 13: 210.

10 3. Ensoy, U., Aksoy, Y., Sirin, E., Sen, U. Ulutas, Z and Kuran, M Growth performance, muscle development, carcass characteristics and meat quality of lambs with varying birth weights. Arch. Anim. Breed. Volume 51, Issue 1, P Kuran, M. Sen, U. Sirin, E. Aksoy, Y. ve Ulutas, Z The effect of maternal feed intake during the peri-conception period on myogenesis in fetal sheep. Arch. Anim. Breed. Volume 51, Issue 1, P E Sirin, O Sayli, Z Ulutas, U Sen, SB Erdogan, Y Aksoy, A Akin, M Kuran, Can functional near infrared spectroscopy (fnirs) be used for the estimation of the numbers and types of muscle fibres in sheep? Arch. Anim. Breed. Volume 51, Issue 1, P U. Sen, Y. Aksoy, E. Sirin, Z. Ulutas and M. Kuran, Pregnancy season affects organ development and fattening performance of lamb ewes. 59th Annual Meeting of the European Association for animal production. Vilnius, Litvania August : E. Sirin, S. Yildiz, U. Sen, Y. Aksoy, Z. Ulutas and M. Kuran, Maternal feed intake during the peri-conception period alters hormonal environment of the embryo. 59th Annual Meeting of the European Association for animal production. Vilnius, Litvania August : Soydan, E. Ocak, N. Ulutas, Z. and Kuran, M The sort-term changes in n-6 and n-3 fatty acid contents of diet around mating may affect ovine ovarian avtivity. 59th Annual Meeting of the European Association for animal production. Vilnius, Litvania August : Ulutas, Z. Aksoy, Y. Sirin, E. Saatci, M Introducing the Karayaka sheep breed with its traits and influencing factors. 59th Annual Meeting of the European Association for animal production. Vilnius, Litvania August : Ulutas, Z., Sen, U., Aksoy, Y., Sirin, E. and Kuran, M Characteristics of Karayaka sheep in Turkey. 60th Annual Meeting of the European Association for animal production. Barcelona, Spain August : Sirin, E., Sen, U. Aksoy, Y. Ulutas, Z. and Kuran, M Effect of birth weight on contractile types and numbers of fibers in semitendinosus muscles of sheep. 60th Annual Meeting of the European Association for animal production. Barcelona, Spain August : Sen, U., Sirin E., Ensoy, U., Ulutas, Z. and Kuran, M Lamb meat quality is not affected by the level of maternal nutrition between day 30 and day 80 of pregnancy in sheep. 61Th Annual meeting of the European Association for Animal Production, 16; Tahtali Y., Ulutas Z., Şirin E., Aksoy Y., Comparison of different mathematical models for estimating and describing lactation curve of Saanen goat. Proceedings of 62th Annual Meeting of European Association for Animal Production,, 29 August 2011, 2 September, 2011, Stavanger, Norway, 17; Ulutas, Z. Sezer, M. Aksoy, Y. Sirin, E. Sen, U. Kuran, M and Akbaş, Y The effect of birth types on growth curve parameters of Karayaka lamb. Proceedings of 62th Annual Meeting of European Association for Animal Production, 29 August, 2011, Stavanger, Norway, 17; Tahtali, Y. Ulutas, Z. Sekeroğlu, A. Sarica,M. And Duman, M Comparison of different non-linear growth curve models of broiler. World Academy of Science, Engineering and Techologyi ıssue 70, p.666. October 2012-Dubai.

11 16. Şahin, A., Ulutaş, Z., Genç, S., Determination of some Effective Factors on Lactation Milk Yield of Anatolian Buffalos by Path Analysis, VI th International Balkan Animal Conference,(03-05 October 2013) (Oral presentation) p Şahin, A., Ulutaş, Z., Genc S Regression Tree Analysis for Determination of the Effective Factors on Birth Weigth in Hair Goat (Anatolian Black) Kids, VI th International Balkan Animal Conference,(03-05 October 2013) (Oral presentation) p Şahin, A., Ulutaş, Z., Non genetic factors affecting various growth traits of Anatolian buffalo calves, VI th International Balkan Animal Conference,(03-05 October 2013) (Poster) p Şahin, A., Yıldırım, A., Ulutaş, Z., Relationships Between Milk Urea Nitrogen and Some Raw Milk Chemical Composition of Anatolian Water Buffaloes, VI th International Balkan Animal Conference,(03-05 October 2013) (Poster) p Ulutas, Z. Kuran, M. Onenc, A. Ensoy, U. Sirin, E. Ugurlu, M. Aksoy. Y A Study on Determination of Carcass and Meat Quality of Ivesi, Kivircik, Akkaraman, Morkaraman, Karayaka, Anatolian Merinos Sheep Breeds under Intensive Conditions. VI th International Balkan Animal Conference,(03-05 October 2013) (Poster) p Yıldırım Arda, Ocak Nuh, Ulutaş Zafer, Kaptan Muhammet and Önder Hasan Effects Of Feedıng System On Rates of Feedıng And Welfare Behavıours By Karayaka Male Lambs Wıth Dıfferent Bırth Weıght. Agribalkan. Balkan Agricultural Congress September 2014.s 331. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler(tam Metin) 1. Efil, H., Bozkurt, Y. ve Ulutaş, Z Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Süt Ve Besi Sığırcılığı Sektörünün Geliştirilmesinde Alternatif Yaklaşımlar. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ekim Samsun Karaca, O., Arık, İ. Z., Biçer, O., Cemal, İ., Yılmaz, O. ve Ulutaş, Z Türkiye Koyunculuğunda Üretim sistemleri ve Stratejik öneriler. Türkiye Koyunculuk Kongresi Şubat 2009, İzmir Numan A. Tuncel, E. Tüzemen, N, N. Kumlu, S. Özder, M. Ve Ulutaş, Z Türkiye Sığırcılık İşletmelerinin Yapısı ve Geleceğin Sığırcılık İşletmeleri. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongesi, Ocak, 2010, Ankara. 4. Ulutaş Z., Kuran M., Şirin E., Aksoy Y., Tokat Şartlarında Yetiştirilen Saanen Irkı Keçilerin Döl, Süt ve Oğlakların Gelişme Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal Keçicilik Kongresi, Haziran 2010, S.215, Çanakkale. 5. Şahin, A. ve Ulutaş, Z.,Karadeniz Bölgesi Manda Yetiştiriciliği ve Geleceği, Uluslar arası katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı Nisan 2011., Eskişehir, 2: Şahin, A. ve Ulutaş, Z., ve Yıldırım A Türkiye ve Dünya da manda yetiştiriciliği. Gaziosmanpaşa Üniv. Fen. Bil. Ens. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma dergisi 8: Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler (Özet Metin)

12 1. Aksoy, Y., Şirin, E., Kılınç, K., Şen, U., Saatcı, M., Ulutaş, Z Karayaka Kuzularının Değişik Dönemlerdeki Canlı Ağırlıkları ve Bazı Göz Kası Özelliklerinin Belirlenmesi. V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Şirin, E., Aksoy, Y., Şen, U., Kılınç, K., Ulutaş, Z., Kuran, M Karayaka Irkı Koyunlarında Kas Lifi Tiplerinin ve Sayısının Belirlenmesi. V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Şen, U., Aksoy, Y., Şirin, E., Kılınç, K., Ulutaş, Z., Kuran, M Kızgınlıkları Senkronize Edilen Karayaka Irkı Koyunlarda Çiftleşme Öncesi Kısa Süreli Besleme Düzeyinin Kızgınlık Zamanına Etkisi. V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Şirin E., Aksoy Y., Şen U, Ulutaş Z., Kuran M Kuzu Doğum Ağırlığının Semitendinosus Kasındaki Lif Sayısı ve Çeşidine Etkisi. VI. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Haziran 2009 Erzurum Şen U, Şirin E., Aksoy Y., Ensoy Ü., Ulutaş Z., Kuran M Koyunlarda Gebeliğin Orta Döneminde Uygulanan Farklı Seviyelerde Beslemenin Kuzuların Doğum Sonrası Bazı Et Kalite Özelliklerine Etkisi. VI: Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Haziran 2009 Erzurum Şen, U, Şirin E, Aksoy Y., Kaptan M., Ulutaş Z. ve Kuran M Türkiye de Karayaka Koyunu. VI. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Haziran 2009, Erzurum Ulutaş Z., Şirin E., Aksoy Y Tokat İlinde Karayaka Koyununun Islahı. VII. Zootekni Bilim Kongresi Eylül 2011, Adana, S Şirin E., Kuran M., Aksoy Y., Ulutaş Z., Doğum Ağırlığının Sütten Kesim Sonrası Besiye Alınan Erkek Karayaka Kuzularda Canlı Ağırlık ve Kas Lifi Özellikleri Üzerine Etkisi. VII. Zootekni Bilim Kongresi Eylül 2011, Adana, S Şahin A., Ulutaş Z., Yıldırım A., Şirin E., Aksoy Y., Türkiye Hayvancılığı. VII. Zootekni Bilim Kongresi Eylül 2011, Adana, S Şahin, A., Ulutaş, Z., Yıldırım, A., Türkiye ve Dünyada Manda Yetiştiriciliği. VII. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Eylül, Çukurova Üniversitesi, Adana Şahin, A., Ulutaş, Z., Tokat Yöresinde Yetiştirilen Anadolu Mandalarında Süt verimi ve Doğum Ağırlığı, VIII. Ulusal Zootekni Kongresi, Çanakkale, 5-7 Eylül 2013, s 388 (Poster) 12. Şahin, A.,. Kaşıkcı M., Ulutas, Z., Halk Elinde Yetiştirilen Esmer Sığırlarda Somatik Hücre Sayısını Etkileyen Faktörler, VIII. Ulusal Zootekni Kongresi, Çanakkale, 5-7 Eylül 2013, s, 390 (Poster) 13. Şahin, A., Kaşıkcı M., Ulutas, Z., Esmer İneklerde Buzağılama Yaşı ve Doğum Sırasının Süt Kuru Madde, Protein, Laktoz İçeriği Üzerine Etkisi, VIII. Ulusal Zootekni Kongresi, Çanakkale, 5-7 Eylül s 391. (Poster) 14. Ulutaş, Z. Kuran, M. Önenc, A. Ensoy, Ü., Şirin E., Uğurlu, M. Ve Aksoy, Y Yerli Irklarımızdan İvesi, Kıvırcık, Akkaraman, Morkaraman, Karayaka, Anadolu Merinosu Koyunlarında Et Kalitelerinin Belirlenmesi. VIII. Ulusal Zootekni Kongresi, 18 mart Üniversitesi, Çanakkale, 5-7 Eylül 2013, s 396. (Sözlü).

13 15. Şahin, A, Ulutaş, Z, Yıldırım, A and Aksoy, Y., (2014). Anadolu Mandalarında Laktasyon Eğrisini En Tanımlayan Modelin Belirlenmesi. II. Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Gıda-Tarım-Orman-Kırsal Kalkınma 24 Ekim 2014, s, Şahin, A., Ulutaş, Z., Yıldırım, A. and Aksoy, Y., (2014). Anadolu Mandası Sütlerinde Bazı Çiğ Süt Parametreleri ve Bu Parametreler Arasındaki İlişkiler.. II. Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Gıda-Tarım-Orman-Kırsal Kalkınma 24 Ekim 2014,s, Ulutaş, Z., Aksoy, Y., Şirin, E. And Şahin, A., (2014). Karayaka kuzularının 150. gün ağırlığına ait genetik yönelim. II. Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu. II. Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Gıda-Tarım-Orman-Kırsal Kalkınma 24 Ekim 2014., s, 155.

ÜNVAN DÖNEM ÜNİVERSİTE

ÜNVAN DÖNEM ÜNİVERSİTE KİMLİK BİLGİLERİ ADI SOYADI : MUSTAFA SAATCI BÖLÜMÜ : ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI: ZOOTEKNİ YAZIŞMA ADRESİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI 15100

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : 12 : musakaraalp@gumushane.edu.tr MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTELER. Mezuniyet Tarihi. : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

ÖZGEÇMĠġ. : 12 : musakaraalp@gumushane.edu.tr MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTELER. Mezuniyet Tarihi. : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Adı Soyadı : Musa KARAALP Doğum Yılı-Yeri : 1967- KAYSERİ Ünvanı/Yabancı Dili : Yrd. Doç. İngilizce ÖZGEÇMĠġ Dahili No E-Posta/Web Adresi : 12 : musakaraalp@gumushane.edu.tr Lisans Okulu MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTELER

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas ESERLER LİSTESİ Doktora Tez Çalışması Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas kalitesi ve GSH-Px aktivitesi üzerine etkisi Projelerde Yaptığı Görevler 1. Bıldırcınlarda galeopsis

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

ESERLER LİSTESİ. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : ESERLER LİSTESİ Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Doktora Tezi Başlığı: Özel İşletme Koşullarında Yetiştirilen Domuzların Döl Verimi Özellikleri

Detaylı

A. SCI-EXPANDED KAPSAMINDA TARANAN DERGİLERDEKİ MAKALELER

A. SCI-EXPANDED KAPSAMINDA TARANAN DERGİLERDEKİ MAKALELER A. SCI-EXPANDED KAPSAMINDA TARANAN DERGİLERDEKİ MAKALELER 1. Sarica, M., Onder, H., Yamak, U.S., 2012. Determining the most effective variables for egg quality traits of five hen genotypes. Int. J. Agric.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

A8. Kul, E., Erdem, H., 2008. Relationships Between Somatic Cell Count and Udder Traits in Jersey Cows. J. Appl. Anim. Res. 34 (2008):101-104.

A8. Kul, E., Erdem, H., 2008. Relationships Between Somatic Cell Count and Udder Traits in Jersey Cows. J. Appl. Anim. Res. 34 (2008):101-104. ESERLER A. ULUSLARARASI A1. Şekerden, Ö., Erdem, H., 1997. Various udder characteristics and their relationships with milk yield in Simmental cattle of Kazova State Farm. Tr. J. of Vet. and Anim. Sci.

Detaylı

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY*

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY* ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Hakkari İlinde Yetiştirilen Yerli Kıl Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Seviyelerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının

Detaylı

Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 69-79 Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler Serdar DURU *

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU

Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU Zootekni Bölüm Başkanı Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Telefon : 224 2941556 Faks : 224 4428152 E-posta : koyuncu@uludag.edu.tr Adres : Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni

Detaylı

Türkiye ve Dünya da Manda Yetiştiriciliği 1

Türkiye ve Dünya da Manda Yetiştiriciliği 1 ISSN: 2146-8168 Sayı: 8, Yıl: 2013, Sayfa: 65-70 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 04.08.2013 Yayına Kabul Tarihi: 31.12.2013 Baş Editör: Naim Çağman Alan Editörü: Yalçın Tahtalı Türkiye

Detaylı

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Eda ÇALIKOĞLU Ünvan Gıda Mühendisi Telefon 206 E-mail ecalikoglu@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 28.09.1978 - Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Fen Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Adnan ÜNALAN Doğum Tarihi: 25.06.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Zootekni Bölümü Çukurova Üniversitesi 1993

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar. Gör. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 2010. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar. Gör. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 2010. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cengiz KARACA 2. Doğum Tarihi ve Yeri :1974/Dinar, AFYON 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarım Makinaları Çukurova Üniversitesi 1997

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Ocak, S., O. Güney, H. Önder ve N. Darcan, Growth and Development Performances of Cukurova Saanen Kids under Tropical Climate Conditions,

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı. Dr. Züleyha KAHRAMAN Ünvan. Mühendis Telefon 3447530 E-mail. Zuleyhak3@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1963- Karaman

KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı. Dr. Züleyha KAHRAMAN Ünvan. Mühendis Telefon 3447530 E-mail. Zuleyhak3@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1963- Karaman KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Züleyha KAHRAMAN Ünvan Mühendis Telefon 3447530 E-mail Zuleyhak3@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1963- Karaman Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Doktora

Detaylı

Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu

Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu Fırat TOK*, Murat ÇİMEN**,

Detaylı

The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre

The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre Van Vet J, 2015, 26 (2) 93-99 Van Veterinary Journal http://vfdergi.yyu.edu.tr ISSN: 2149-3359 Original Article e-issn: 2149-8644 The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir

Detaylı

Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999, İzmir

Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999, İzmir ÇİNE ÇAPARI, ÇİNE TİPİ VE MENEMEN x ÇİNE TİPİ (F 1 ) KUZULARDA KİMİ BESİ VE KESİM ÖZELLİKLERİ Orhan KARACA 1 İbrahim CEMAL Okan ATAY ÖZET Bu araştırma Çine Çaparı (ÇÇ), Çine Tipi (ÇT; sentetik yerel) ve

Detaylı

Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları*

Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* O. Karadağ 1 E. Köycü 2 1 Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Bandıma, Balıkesir 2 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

Ödemiş Belediye Mezbahası nda Kırmızı Et Üretiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Ödemiş Belediye Mezbahası nda Kırmızı Et Üretiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(3):81-88 ISSN 1018-8851 Ödemiş Belediye Mezbahası nda Kırmızı Et Üretiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Erdal YAYLAK 1 Alper ÖNENÇ 2 Turgay TAŞKIN 3 Yusuf KONCA

Detaylı

Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini

Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini İ. Keskin S. Boztepe Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Konya Bu çalışmada, Konya nın

Detaylı

G i r i ş. Araştırma Makalesi

G i r i ş. Araştırma Makalesi İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ. 32 (3), 41-52, 2006 32 (3), 41-52, 2006 Araştırma Makalesi AYDIN İLİ ÖZEL İŞLETME KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN KIL KEÇİLERİNİN BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler Kişisel Bilgiler Ad-Soyad : Süreyya SALTAN EVRENSEL Ünvan : Yrd.Doç.Dr E-posta : ssaltanev@ gmail.com Telefon :02242942342 Göreve Başlama Tarihi :29/12/1986 Uzmanlık Alanları : Laboratuar Teknikleri, Süt

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

Amasya İlinde İlkbahar Mevsiminde Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun Belirlenmesi

Amasya İlinde İlkbahar Mevsiminde Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Amasya İlinde İlkbahar Mevsiminde Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun Belirlenmesi Hayriye AKYÜZ, Murat ÇİMEN*, Hüsna Rezzan ASLAN Özet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Doktora Celal

Detaylı

Yetiştirme Amacı Farklı Koyunlarda Kuzu Üretim Etkinliği

Yetiştirme Amacı Farklı Koyunlarda Kuzu Üretim Etkinliği Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(1):71-77 ISSN 1018-8851 Yetiştirme Amacı Farklı Koyunlarda Kuzu Üretim Etkinliği Erdinç DEMİRÖREN 1 Summary Efficiency of Lamb Production in sheep which raising different

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi : 15 Şubat 1979 İletişim Bilgileri: İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 68100 AKSARAY Cep Telefonu

Detaylı

Kınalı Kekliklerin (Alectoris chukar) Canlı Ağırlığına Ait Genetik ve Fenotipik Parametrelerin Şansa Bağlı Regresyon Modeli Kullanarak Tahmini

Kınalı Kekliklerin (Alectoris chukar) Canlı Ağırlığına Ait Genetik ve Fenotipik Parametrelerin Şansa Bağlı Regresyon Modeli Kullanarak Tahmini Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9 (1):127-131, 2014 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi A.N. ÖZSOY Kınalı Kekliklerin (Alectoris chukar) Canlı Ağırlığına Ait Genetik ve Fenotipik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

All Characterictics of Morkaraman Sheep

All Characterictics of Morkaraman Sheep Derleme Makalesi / Review Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(2): 89-97, 2015 Tüm Yönleriyle Morkaraman Koyunları Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Hakkari Üniversitesi, Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Laborant Veteriner sağlık, HAKKARİ, Türkiye 1

Hakkari Üniversitesi, Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Laborant Veteriner sağlık, HAKKARİ, Türkiye 1 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(3): 65-73, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Farklı Besi Sistemlerinde Besiye Alınan Karya Kuzularda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri

Farklı Besi Sistemlerinde Besiye Alınan Karya Kuzularda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri Hayvansal Üretim 52(2): 1-9 Araştırma Makalesi Farklı Besi Sistemlerinde Besiye Alınan Karya Kuzularda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri Engin Yaralı 1, Orhan Karaca 2 1 Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Eyüp Ablak*, Murat Çimen**, Damla Karakoç*,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos )

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos ) Bölüm / Program: Adı, Soyadı ve Ünvanı: İdari Görevi (varsa): T.C. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos ) 1. YAYINLAR Uluslararası Tümü* SCI, SSCI ve AHCI kapsamında Ulusal Toplam Makale Kitap

Detaylı

kosoglumustafa@gthb.gov.tr mustafakosoglu@gmail.com

kosoglumustafa@gthb.gov.tr mustafakosoglu@gmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Uzm. Mustafa KÖSOĞLU Mühendis Dahili 281 E-mail Doğum Tarihi - Yeri kosoglumustafa@gthb.gov.tr mustafakosoglu@gmail.com 17.05.1970- İstanbul EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

Hayvansal Üretim 49(2): 1-6, 2008 Araştırma Makalesi

Hayvansal Üretim 49(2): 1-6, 2008 Araştırma Makalesi Hayvansal Üretim 49(2): 1-6, 2008 Araştırma Makalesi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftliğinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarda Akrabalı Yetiştirme Düzeyi ile Bunun Bazı Üreme ve Süt Verim Özellikleri

Detaylı

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN SÜT VERİMİ ÜZERİNE BAZI DÖL VERİM ÖZELLİKLERİNİN ETKİLERİ

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN SÜT VERİMİ ÜZERİNE BAZI DÖL VERİM ÖZELLİKLERİNİN ETKİLERİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2007,22(3):284-291 J. of Fac. of Agric., OMU, 2007,22(3): 284-291 GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN SÜT VERİMİ ÜZERİNE BAZI DÖL VERİM ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Siyahbaşlı Merinos (Alman Siyahbaşlı Et x Karacabey Merinosu G 1 ) Koyunların Döl Verimi, Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri

Siyahbaşlı Merinos (Alman Siyahbaşlı Et x Karacabey Merinosu G 1 ) Koyunların Döl Verimi, Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri Hayvansal Üretim 50(2): 1-8, 2009 Araştırma Makalesi Siyahbaşlı Merinos (Alman Siyahbaşlı Et x Karacabey Merinosu G 1 ) Koyunların Döl Verimi, Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri Ayhan Ceyhan 1*,

Detaylı

Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi: Bornova Keçisi

Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi: Bornova Keçisi Hayvansal Üretim 43(2): 79-85 (2002) Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi: Bornova Keçisi Metin Şengonca 1 Mustafa Kaymakçı 1 Nedim Koşum 1 Turgay Taşkın 1 Jörg Steinbach 2 1 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hilal KARGIN YILMAZ Doğum Tarihi: 31 /03 /1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Zootekni Trakya Üniversitesi 1989 Ziraat Fakültesi

Detaylı

SÖZLÜ BİLDİRİLER baş Bilim Alanı ( ) Küçükbaş Bilim Alanı (Biyometri ve Genetik) Hayvan Davranışları Çalışmalarında Kullanılan Testler ve Bir Uygulama Semra Göktürk, Cemil Tölü, Türker Savaş İzolasyon

Detaylı

Tahirova Tarım İşletmesindeki Siyah Alaca İneklerin Süt ve Döl Verimi Özelliklerinin Genetik Parametreleri

Tahirova Tarım İşletmesindeki Siyah Alaca İneklerin Süt ve Döl Verimi Özelliklerinin Genetik Parametreleri Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (6): 1051-1056, 2010 RESEARCH ARTICLE Tahirova Tarım İşletmesindeki Siyah Alaca İneklerin Süt ve Döl Verimi Özelliklerinin Genetik Parametreleri Aziz ŞAHİN * Zafer ULUTAŞ *

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hacımurat DEMİR Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 29/07/1987 Adres : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY Telefon : 0382-288-2355 E-posta : hmdemir@aksaray.edu.tr

Detaylı

TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ

TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 28 (1), 64-73, 1997 TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ Muhlis MACİT, Mevlüt KARAOĞLU, Mustafa YAPRAK, Sinan KOPUZLU

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü ARAŞTIRMA 2007: 21 (1): 21-26 http://www.fusabil.org Saanen X Kıl Keçisi F1 ve G1 Melezlerinde Büyüme ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Araştırılması Ü. Gülcihan ŞİMŞEK Metin BAYRAKTAR Murad GÜRSES Fırat Üniversitesi

Detaylı

Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü

Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 125-131, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize Sevinç AYDAR İletişim Bilgileri Mail : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 11.08.1972 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

Yayın Listesi. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale

Yayın Listesi. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale Yayın Listesi SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale SALİHOĞLU, G., PINARLI,V., SALİHOĞLU N.K., KARACA, G. 2007. Properties

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI* MEHMET İSFENDİYAROĞLU** HIDIR DEMİR*** ŞEBNEM G.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI* MEHMET İSFENDİYAROĞLU** HIDIR DEMİR*** ŞEBNEM G. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE İVESİ X KIBRIS YERLİ Fı VE SAKIZ X KIBRIS YERLİ Fı KOYUNLARIN ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI* MEHMET İSFENDİYAROĞLU** HIDIR DEMİR*** ŞEBNEM G.ÇÖREKÇİ****

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sezen Ocak Doğum Tarihi: 23.09.1977 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ziraat Müh. /Zootekni Çukurova Üniversitesi 2001

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

Akın Pala, akin@comu.edu.tr. http://akin.houseofpala.com

Akın Pala, akin@comu.edu.tr. http://akin.houseofpala.com Akın Pala, akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com 1 Küçükbaş Hayvan Yetiştirme 2 3 Kaç tür koyun var, verimlerine göre Etçi ırklar, Sütçü ırklar, Yapağıcı ırklar 4 Kaç tür koyun var, anatomi Yurdumuzda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Akkaraman, süt verimi, beden ölçüleri, yaşama gücü.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Akkaraman, süt verimi, beden ölçüleri, yaşama gücü. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 81-85 http://www.fusabil.org Elazığ İlinde Halk Elinde Yetiştirilen Akkaraman Irkı Koyun ve Kuzulara Ait Bazı Verim Özellikleri * Özge ÖZMEN 1 Selim KUL 2

Detaylı

Sakız Koyunu. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN

Sakız Koyunu. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN Sakız Koyunu Prof.Dr.. Orhan KARACA Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN SAKIZ Türkiye ve Yunanistan ın ortak ırkıdır Adını, İzmir in Çeşme ilçesine komşu olan Yunanistan

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa)

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sevilay ULCAY Doğum Tarihi: 25.07.1979 Ünvanı: Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Celal Bayar

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Jersey, süt ve döl verim özellikleri, çevresel faktörler, sürü yönetimi.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Jersey, süt ve döl verim özellikleri, çevresel faktörler, sürü yönetimi. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2014; 28 (3): 137-143 http://www.fusabil.org Jersey Irkı Sığırların Süt ve Döl Verim Özellikleri Üzerine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkileri Murad GÜRSES 1 Metin BAYRAKTAR

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Kimya 000-00 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Organik Kimya 00-006 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Sütten Kesim Yaşının Koyunlarda Süt Verimi ve Kuzularda Büyüme Üzerine Etkisi (1)

Sütten Kesim Yaşının Koyunlarda Süt Verimi ve Kuzularda Büyüme Üzerine Etkisi (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2003, 13(2): 103-111 Geliş Tarihi: 19.02.2003 Sütten Kesim Yaşının Koyunlarda Süt Verimi ve Kuzularda Büyüme Üzerine

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Detaylı

Kangal Köpeği Yavrularında Vücut Ağırlığı Değişimlerinin Tanımlanmasında Doğrusal Olmayan Büyüme Modellerinin Kullanılması*

Kangal Köpeği Yavrularında Vücut Ağırlığı Değişimlerinin Tanımlanmasında Doğrusal Olmayan Büyüme Modellerinin Kullanılması* Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2011; 6(1): 17-22 Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/vbd Araştırma Makalesi Kangal Köpeği Yavrularında Vücut Ağırlığı

Detaylı

TÜRKİYE DE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Türkiye`de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin özel bir yeri vardır. Çünkü koyun ve keçiler verimsiz meralarla nadas, anız ve bitkisel üretime uygun olmayan, başka

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mustafa Kemal SOYLU Unvan Yüksek Mühendis Telefon 02268142520/1299 E-mail mksoylu@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 28/03/1974- Çamardı (Niğde) Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Köylü Koşullarında Yetiştirilen Norduz Kuzularının Büyüme-Gelişme Özellikleri (1) Mehmet BİNGÖL (2), Özdal GÖKDAL (3), Yücel AŞKIN (2) (2) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, VAN

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

SIK KUZULATMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ

SIK KUZULATMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ SIK KUZULATMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ Prof. Dr. Mehmet Mustafa OĞAN Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Zootekni AD-BURSA Koyun yetiştiriciliğinden elde

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nesrin AKTEPE TANGU Unvan Mühendis (Dr.) Telefon 02268142520/1210 E-mail ntangu@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.08.1970/Kalecik Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop HÜLYA SİPAHİ ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop Telefon : 3682715516-4206 E-posta Doğum Tarihi : Faks : Kadro

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl DR. ALI S. NAZLIPINAR Dumlupınar Üniversitesi, Fen Ed. Fakültesi Matematik Bölümü, Kütahya, TÜRKİYE ali.nazlipinar@dpu.edu.tr Tel: +90 274 2652031 /3065 (Dahili) Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

Mayıs,2001: T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü. Tarımsal Pazarlama Daire Başkanlığı.

Mayıs,2001: T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü. Tarımsal Pazarlama Daire Başkanlığı. Adı Soyadı KİŞİSEL BİLGİLER Dr. İrfan DAŞKIRAN Unvan Küçükbaş Hayvancılık Araştırmaları Grup Koordinatörü Telefon E-mail Doğum Tarihi - Yeri 312 327 80 53 312 315 76 23 / 238 idaskiran@tagem.gov.tr 04.08.1965,

Detaylı