Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama"

Transkript

1 Bankacılar Dergisi, Sayı 59, 26 Bankaların Hisse Senedi Geirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sekörü Üzerine Bir Uygulama Dr. Alper Özün * - Ailla Çifer ** Bu makale göserge nieliğindeki yıllık bileşik faiz oranlarındaki değişimlerin bankaların hisse senedi geirileri üzerindeki ekisini dalgacıklar analizi yönemi ile incelemekedir. Yarı paramerik bir yönem olan ve ölçeklendirmeye olanak anıyan dalgacıklar analizi kullanılarak yapılan vekör haa düzelme modeli bazlı nedensellik esi aracılığıyla bankaların hisse senedi geirilerinde faiz riskinin ekisi irdelenmişir. İMKB Bankacılık i ve referans hazine bonosunun bir yıllık bileşik faiz oranına ai 2//22-8/8/26 arasındaki günlük veriden oluşan zaman serileri kullanılarak yapılan analiz sonucunda, bankaların hisse senedi geirilerinde faiz riskinin önemli bir belirleyici olduğu ve söz konusu ekinin ölçeğe göre değişiği sapanmışır. Ampirik bulgular, faiz oranının endeks üzerinde 6 güne kadar ekin olduğunu, 6 günden 63 güne kadar uzun dönemde ekisiz olduğunu ancak 64. günden başlamak üzere ekinliğinin ekrar başladığını gösermekedir.. Giriş ve Moivasyon Faiz cinsinden ürev ürünlerin yaygın olarak kullanım alanı bulamadığı Türk bankalarının finansal abloları faiz oranı riskine karşı hassas bir yapıya sahipir. Akiflerindeki göreceli olarak uzun vadeli menkul kıymeler ve kredi porföylerini büyük ölçüde pasiflerindeki kısa vadeli mevdua ile finanse eden Türk bankalarının gelir abloları yapısal faiz riskine, özkaynakları içerisinde yer alan kakı sermayeleri ise faizli ensrümanlardaki fiya değişimlerine karşı hassas bir yapıya sahipir. Lieraürde faiz oranlarının bankaların hisse senedi geirileri üzerindeki ekileri farklı ülke verileri ve analiz yönemleri kullanılarak incelenmişir. Bununla birlike, gelişmeke olan ülkelerde sıcak para harekelerinin yoğunluğu, piyasaların hacmen yeerince derin olmaması gibi nedenlerle hisse senedi geirilerinde meydana gelen doğrusal olmayan davranışların espii ileri düzeyde ve yazılım desekli analiz yönemlerinin kullanılmasını gerekli kılmakadır. Ölçek bazlı analizler yapılmasına imkan sunan dalgacıklar analizi kullanılarak yapılacak vekör haa düzelme modeli bazlı nedensellik esi aracılığıyla, faiz oranlarındaki değişimlerin bankaların hisse senedi geirilerindeki ekisini Türkiye bankacılık sekörüne ai veriyle inceleyen ilk çalışma olması nedeniyle makale özellik arzemekedir. Malab kullanılarak yazılan algorimalar aracılığıyla yapılacak analiz ve esler, söz konusu ekinin boyuu ve ekileşim süresini de oraya koyan ölçek bazlı analizlere imkan sunar nielike olacakır. Makalenin ilerleyen bölümünde, kısa bir lieraür aramasına yer verildiken sonra üçüncü bölümde, çalışma sırasında kullanılan veri ve meodolojiler akarılacakır. Dördüncü bölümde, ampirik bulgular arışılacakır. Faiz oranlarının bankaların hisse senelerini, dolayısıyla piyasa değerlerini, özellikle farklı ölçeklerde ekileşim seviyesi irdelenecekir. Vekör haa düzelme modeli bazlı nedensellik esi uygulanarak yapılacak dalgacıklar analizi bu nokada çalışmanın orijinalliğini de oraya koyacakır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise * Türkiye İş Bankası A.Ş., Tefiş Kurulu Başkanlığı, Müfeiş, ** Yalınkaya Holding, Deneleme Kurulu, Deneçi, 3

2 Dr. Alper Özün - Ailla Çifer bankaların hisse senelerinden oluşan bir porföyün faize karşı ölçeksel duyarlılığı arışılacak ve geleceke yapılacak araşırmalar için avsiyelerde bulunulacakır. 2. Kısa Lieraür Taraması Bankalar faiz oranlarındaki değişimlerden iki emel nedenden dolayı ekilenmekedir. İlk olarak, faiz riski, bankaların işlem deferi (rading book) içerisindeki kıymelerin faiz oranlarındaki değişimlerden kaynaklanan fiya değişimlerini ifade emekedir. Faiz riskinin, yapısal faiz oranı riski olarak da adlandırılan ikinci belirgin şekli ise bankaların varlıklarının, yükümlülüklerinin ve bilanço dışı pozisyonlarının yeniden fiyalandırılmasından kaynaklanmakadır. Bankalardan bağımsız olarak, faiz oranları ile hisse senedi fiyaları arasında negaif bir ilişki beklenmelidir. Faiz oranlarının yükselmesi, ileride elde edilecek emeü ve sermaye kazançlarının bugünkü değerlerini azalacak, dolayısıyla faiz oranlarının yükselmesini bekleyen bir yaırımcı, hisse senedi fiyaının beklenen faiz oranına göre hesaplanmış bugünkü değerlerinden yüksek olduğunu düşünerek hisse senedini saacakır. Asperm (989) şimdiki zaman değerine indirgeme meoduna paralel olarak faiz oranları ve hisse fiyaları arasındaki negaif ilişkiyi on farklı Avrupa borsası verilerini kullanarak oraya koymuşur. Bae (99), Kwan (99), Flannery ve James (984) arafından yapılan farklı çalışmalarda, faiz oranlarındaki beklenmeyen değişimlerin bankaların hisse seneleri geirilerini açıklama gücünün bulunduğunu ve bu ekinin negaif yönde oluşuğu sonucuna ulaşılmışır. Choi, Elyasiani ve Kopecky (992) ise faiz oranları ve döviz kurlarının bankaların hisse seneleri geirileri üzerindeki orak ekisini araşırmışır. Söz konusu çalışmaya göre, faiz oranlarındaki değişim bankaların hisse senedi geirileri üzerinde ekili olmaka döviz kurlarının açıklayıcı gücü ise bankaların döviz pozisyon açıklarına göre farklılaşmakadır Bankaların hisse senedi fiyaları üzerinde döviz kurlarının ekisi, farklı bir çalışmanın konusunu oluşurmak üzere arafımızca yapılan bu makalenin dışında uulmuşur. Bununla birlike, son zamanlarda aşınan açık pozisyonun düşüklüğü ve kur riskine karşı gelişirilen ürev ürünlerin bilanço dışında nispeen daha yaygın olarak aşınmasının da ekisiyle Türk bankalarının hisse senedi geirileri üzerinde faiz riskinin kur riskine oranla daha yüksek bir açıklama gücünün olduğu düşünülmekedir. Yukarıda değinilen çalışmalar, genel olarak emel ekonomerik analiz yönemler ve gelişmiş ülke verileri kullanılarak yapılmışır. Piyasaların yererli derinlike olmaması, sıcak para harekelerinin yoğunluğu, zayıf işlem mikarının fazlalığı gibi nedenlerle hisse senedi geilerinde doğrusal olmayan ve kaoik davranışların gözlemlendiği gelişmeke olan piyasalarda finansal değişkenlerin analizinde söz konusu davranışları modelleme gücüne sahip sokasik yönemlerin kullanılması daha uygun olacakır. Son zamanlarda yapılan ampirik çalışmalar, dalgacıkların hisse senedi geirilerindeki oynaklığı açıklamada ekili bir yönem olarak kullanılabileceğini oraya koymakadır. Klasik ekonomerik analizlerin kavrayamadığı finansal piyasaların karmaşıklığını ve hisse senedi geirilerindeki doğrusal olmayan davranışları analiz eme konusunda başarılı olduklarına dair güncel çalışma sonuçları elde edilen dalgacıklar, finans için önemli bir analiz aracı olmaya başlamışır. Özellikle finansal zaman serilerinin dağılımlarına ilişkin fonskiyonel formları içeren sınırlamalara bağlı olmayan yarı-paramerik bir yönem olması nedeniyle özellik arz eden dalgacıklar analizi, gelişmeke olan piyasalardaki finansal değişkenlerin modellenmesi açısından önemli imkanlar sunmakadır. 4

3 Bankacılar Dergisi Dalgacıklar analizine göre, sabi zaman ölçekleri risk ve geiri arasındaki ilişkiyi kavramak için uygun bir varsayım değildir. Bu kapsamda dalgacıklar riski farklı zaman ölçeklerinde kavrayarak bir ölçeken diğerine oynaklığı yansımakadırlar. Bu özellik, çalışmada dalgacıklar yöneminin kullanılması yönündeki en önemli moivasyonu oluşurmuşur. Farklı örneklem oranında oynaklığı yakalayan dalgacıklar Gençay ve Selçuk (24) arafından oluşurulmuşur. Bu modele göre dalgacıklar farklı örneklem oranlarındaki doğrusal olmayan davranışları aynı anda kavrayabilmekedir. Dalgacıklar, finans alanında, Norswory, Li ve Goroner (2), Ramsey (996), Ramsey ve Lampar (998), Lin ve Sevenson (2), Gençay, Selçuk ve Whicher (25) ve Connor ve Rossier (25) arafından kullanılmışır. Dalgacık analizi bazlı nedensellik esi Kim ve In(23), Almasri ve Shukur(23) Zhang ve Farley(24) ve Dalkır(24) arafından düşük frekanslı verilere uygulanmışır. Gencay ve diğerleri, 22), Gallegai(25) ve Çifer(26) Türkiye finansal piyasaları verileri kullanılarak dalgacıklar ile analiz yapmışır. Türkçe lieraürde dalgacıklar analizi fen bilimleri alanında Kıymık ve Önal (998), Çein ve Kuçur (23a), Çein ve Kuçur (23b) ve Güneş ve Kıymık (26) arafından kullanılmışır. Finans alanındaki ilk Türkçe uygulama Çifer(26) arafından sermaye varlıklarını fiyalandırma modeli esi üzerine yapılmışır. 3. Veri ve Meodoloji 3.a. Veri Çalışmada, 2//22-8/8/26 arasındaki günlük 45 veri kullanılmışır. Hisse senedi endeksi olarak IMKB Banka i, Faiz Oranı olarak Hazine Bonosu yıllık bileşik referans faiz oranı kullanılmışır. Göserge nieliği aşıması, işlem hacminin yoğunluğu nedeniyle daha sağlıklı fiya oluşumuna imkan anıması nedeniyle referans bono faizine ai bir yıllık bileşik faiz oranı ercih edilmişir. Bankaların kısa vadeli faizlerden de ekilenmesi beklenmekle birlike, anılan nedenlerden dolayı lieraürdeki uygulamaya paralel olarak en akif hazine bonosu bileşik faiz oranları bağımsız değişken olarak seçilmişir. Diğer arafan, özellikle oynaklığın arığı dönemlerde referans bonoların şekil değişirdiği ve vadelerinin uzadığı haırlanmalıdır. Banka i web siesinden, hazine bonosu göserge faiz oranı Reuers en alınmışır. Seriler düzey ve logarimik fark olarak oluşurulmuş olup, Grafik de göserilmişir. Grafik. Düzey ve Logarimik Fark Seriler Faiz Oranı Banka i //22 26/3/22 3/6/22 2/9/22 2//22 8/2/23 8/5/23 28/7 /23 4//23 2//24 6/4/24 DLog_Faiz Oranı D Log_B anka i 25/6/24 4/9/24 6/2/24 /3/25 24/5/25 /8/25 3//25 2/2/26 24/4/26 7 /7 / //22 22/3/22 7 /6/22 22/8/22 8//22 28//23 2/4/23 8/7 /23 22/9/23 6/2/23 9/3/24 26/5/24 /8/24 26//24 7 //25 6/4/25 27 /6/25 2/9/25 2/2/25 /3/26 6/5/26 4/8/ Banka endeksi ve faiz oranı serpilme diyagramı Grafik 2 de göserilmişir. Logarimik seriler için yüksek korrelasyon bulunmamakla birlike, faiz oranındaki arış endeksi düşürmekedir. 5

4 Dr. Alper Özün - Ailla Çifer Grafik 2. Faiz Oranı ve Serpilme Diyagramı( Logarimik Fark) b. Meodoloji Çalışmada, dalgacık analizi için kısmi kaplamalı kesikli dalgacık ransformasyonu(maximal overlap discree wavele ransform-modwt, nedensellik esi için vekör haa düzelme modeli kullanılmışır. Birim kök esi için ADF ve P-P esleri, eşbüünleme esi için Johansen kısısız eşbüünleşme esi baz alınmışır. Dalgacık analizinin emeli doğrusal olmayan dönüşürücülere kadar gimekedir. Sofisike fonksiyonlar, maemaike birden fazla doğrusal fonksiyonla ifade edilebilir ve buna fonksiyon dönüşürücü denir. Bu ür fonksiyon dönüşürücülerin emeli Joseph Fourier in 822 de yayınladığı Isının Analiik Teorisi ne dayanır(selçuk,25). Fourier, herhangi bir düzensiz periyodik fonksiyonun düzenli olarak dalgalanan başka fonksiyonların (sinyallerin-sin ve Cos) oplamı olarak ifade edilebileceğini gösermişir(selçuk,25). Sinus ve Cosinus fonksiyonları ile düzenli hale geirilen Fourier Serisi Maemaiksel olarak () nolu denklemle ifade edilir(ayaç,24). f ( x) = b 2π + bk cos 2πkx + ak sin 2 k = 2π πkx b = f ( x) dx, = f ( x) Cos( kx) 2π 2π b k dx, a = ( ) ( ) π k π f x Sin kx dx () a, a k ve b k paramereleri en küçük kareler yönemi ile çözülebilir. 2 j f ( x) = c + c jkψ (2 χ k) j= j k = (2) (x) ψ ana dalgacık olarak adlandırılır ve (3) nolu denklemde yer alan ψ nin üm açılımının ve çevirisinin emelidir(tkacz, 2:22). 6

5 Bankacılar Dergisi Ψ ( x ) = : x : x 2 : bunların < < 2 dışında (3) (2) No lu denklemde Ψ nin Fourier dönüşümü(ayaç,24:9): ( x) Sinc = Sin( x) x (4) Olarak anımlanan Sinc fonksiyonu yardımıyla (5) ifade edilir. iw 2 w ˆ ie Sin 4 4 Ψ ( w) = ( w ) Sinc( ) 2π (5) Böylece Ψˆ çif fonksiyondur ve c Ψ = 2ln2 olur Dalgacıkların Fourier den sonra ilk bahsi A. Haar (99) ın ezinde bulunan bir eke geçmişir. Haar dalgacığının bir özelliği, kompak deseğe sahip olmasıdır. Diğer bir deyişle Haar dalgacığı sonlu bir aralık dışında sıfır olur. Haar dalgacıklarının ürevi sürekli değildir ve bu özellik finans alanında kullanımını sınırlamakadır (Ayaç, 24:9). 98 sonrası Malla (985) ve Dubechies (988) maemaiksel olarak farklı dalgacık fonksiyonları gelişirdiler (Graps, 995:4). Daubechies(988), her bir dalgacığın yeni adımda yeniden oluşabileceği dalgacık fonksiyonu gelişirmiş ve bu dalgacık kaoik düzensizlik çözümlemelerinde ercih edilmişir. Yüksek frekanslı zaman serileri (gün içi, günlük) analizinde, kesikli dalgacık ransformasyonu (DWT) yerine maksimum kısmi kaplamalı kesikli dalgacık ransformasyonu(maximal overlap discree wavele ransform-modwt) kullanılmakadır. MODWT, herhangi bir N veri seine sahip analizi yapabilirken dalgacık varyansı asimpoiklik yönünden DWT ye göre daha ekindir. MODWT marislerle formüle edilmekedir (Gencay ve diğerleri, 22 ve Percival and Walden, 2). MODWT, dalgacık filresi kasayısı W ~ j, nın J vekörü olmak üzere(j=,,j ve =,.,N/2 j ) ve dalgacık filre kasayısı V ~ j, nin bir vekörü olmak üzere( Gallegai, 25) (6a) ve (6b) No lu denklemlerle ifade edilir. ~ L j ~ W j, j, = l = ~ L j V = l= h ~ g j, l j, l f ( ) f ( ) (6a) (6b) h ~ j,i ve g~ j,i ölçek dalgacık kasayısı ve filre ölçeklendirme kasayısıdır. 7

6 Dr. Alper Özün - Ailla Çifer Zaman serisi dalgacık analizi ile ölçeklendirilmeden önce hangi düzeyin baz alınacağının belirlenmesi gerekmekedir. Analiz edilecek üm serilerin aynı düzeyde durağan olması gerekmekedir. Lieraürde birim kök-durağanlığın espi edilmesine yönelik yaygın olarak kullanılan ADF ve P-P esleri bulunmakadır. ADF esi Dickey ve Fuller (98) arafından gelişirilmişir (Gelişirilmiş Dickey-Fuller esi). ADF esi (7) No lu denklemle uygulanmakadır. Y m + β 2 + δy + α i Y i + ε i= = β (7) Y ; durağanlığı es edilen değişkenin birinci farkı, ; rend değişkeni ve Y i ; gecikmeli fark erimidir. Modele eklenecek i gecikme fark erimi, bilgi krierleri kullanılarak haa eriminin seri korelasyonsuz olmasını sağlayacak kadar eklenir. Lieraürde yaygın olarak kullanılan diğer bir birim kök esi Phillips-Perron (988) arafından gelişirilen Phillips- Peron (P-P) birim kök esidir. P-P esi (8) No lu denklemle uygulanmakadır. Y = a + cy + d Y + d 2 Y d p Y p + ε (8) Y ; Y serisinin ilk farkını, a,c, d, d 2,... d p ; paramereleri, ; zamanı, p; gecikme sayısını ve ε ; haa erimini gösermekedir. H : c =, serinin durağan olmadığını göserirken, H : c, serinin durağan olduğunu ifade emekedir. Durağan olmayan ve aynı düzeye sahip veriler arasında ilişki incelenirken öncelikle serilerin büünleşik olup olmadıkları araşırılır. Johansen(988), Johansen ve Joselius(99) arafından gelişirilen Johansen eşbüünleşme esi lieraürde yaygın olarak ercih edilmekedir. Modelde rendsiz ve sabi erim içeren kısısız eşbüünleşme esi ercih edilmişir(9). H ( = α + ρ (9) * ' r) : y + Bx ( β y ) Johansen yöneminde durağan olmayan seriler arasındaki eşbüünleşme iz(race) ve maksimum özdeğer(maximum eigenvalue) isaisikleri ile espi edilir(, ) λ race( r) = T In( λ i ), r =,,2,3,..., n () 8 k i= r+ λ max( r, r+ ) = TIn( λ r+ ) () Oluşurulan modelde bağımlı ve bağımsız değişken arasında eşbüünleşme espi ediliyorsa en az bir yönlü nedensellik olduğu anlaşılmakadır (Granger, 969). Değişkenler arasında eşbüünleşme yoksa sandar Granger (969) nedensellik esi, değişkenler arasında eşbüünleşme varsa vekör haa düzelme modeli(vecm) ile nedensenlik araşırılır (Granger, 988). VECM aşağıdaki denklem ile göserilmekedir. n n n + αi i + α 2i Faiz i + α 3EC n ε i (2) i= i= i= = α + VECM de kısa dönem nedensellik ilişkisi paramelerdeki anlamlılık ve wald esi ile, uzun dönem nedensellik ilişkisi vekör haa düzelme modeli bazlı nedensellik esi (EC -n parameresi anlamlılığı) ile incelenir (Shammugan ve diğerleri, 23).

7 Bankacılar Dergisi 4. Ampirik Bulgular Logarimik fark ve ölçeklendirilmiş üm zaman serilerinin birim kök ihiva edip emediği ADF ve P-P eslerine göre belirlenmişir. Ölçek bazlı analiz öncesi logarimik fark serilerde faiz oranının endeks üzerindeki ekisi incelenmişir. ADF ve P-P birim kök esleri sonuçlarına göre faiz oranı ve endeksin logarimik fark serilerinde durağan(i ()) oldukları espi edilmişir (Tablo ). Tablo. ADF ve P-P Birim Kök Tesleri * ADF Tesi P-P Tesi Değişkenler L a -isaisiği -isaisiği Faiz {<.9} {<.9} {<.975} {<.975} LLDFaiz {<.}* {<.}* LLD {<.}* {<.}* * Gecikme uzunlukları Schwarz Bilgi Krierine göre maksimum 2 olmak üzere belirlenmişir. Paranez içerisindeki değerler birim kök red isaisikleridir. a Gecikme uzunluğu Çalışmada faiz oranı ve endeks arasında uzun dönem ilişki olup olmadığı belirlemek için serilerin aynı düzeyde olduğunun espi edilmesinden sonra eşbüünleşme incelenmişir. Eşbüünleşme ilişkisinin analizinde Kısısız Johansen Eşbüünleşme es kullanılmışır. İz esi ve maksimum özdeğer eslerine göre faiz oranı ve endeks arasında iki(r=, r ) eşbüünleşme vekörünün bulunduğunu espi edilmişir (Tablo 2). Tablo 2. Kısısız Johansen Eşbüünleşme Tesi L a H λ Trace λ Hipoezleri İsaisiği max İsaisiği LLDFaiz& 2 r= {<.}* 3.47 {<.}* LLDi r {<.}* {<.}* * Paranez içerisindeki değerler anlamlık seviyesi değerleridir. Gecikme uzunluğu Schwarz Bilgi Krieri ile seçilmişir. * H hipoezinin % anlamlılık seviyesinde reddedildiğini gösermekedir. a Geçikme uzunluğu Değişkenler arasında eşbüünleşme olduğunda, kısa ve uzun dönemli nedensellik Vekör Haa Düzelme Modeli(VECM) ile espi edilmekedir (Granger, 988). in bağımsız değişken olarak alındığı modelde Vekör Haa Düzelme Modeli Bazlı Nedensellik Tesi sonucuna göre kısa ve uzun dönemli nedensellik espi edilmişir. Tes sonucuna göre, kısa dönem Wald es de yüzde anlamlılık seviyesindedir. Bu sonuç, banka endeksinin kısa ve uzun dönemde faiz oranından ekilendiğini gösermekedir. Tablo 3. Vekör Haa Düzelme Modeli Bazlı Nedensellik Tesi Uzun Dönem Kısa Dönem Eki Eki VECM L a LLDFaiz Wald es: EC - Sonuç (Uzun Dönem) Sonuç (Kısa Dönem) LLD [-4.9]* [.]* [-26.2]* * %, ** %5 Anlamlılık seviyesi için kabul edildiğini gösermekedir. Paranez içerisindeki değerler -isaisiği değerleridir. a Gecikme uzunluğu 9

8 Dr. Alper Özün - Ailla Çifer Dalgacık analizi ile faiz oranı ve endeks, -4 Gün (DJT), 5-8 Gün (DJT2), 9-6 Gün (DJT3), 6-32 Gün (DJT4), Gün (DJT5) ve Gün (DJT6) olmak üzere 6 ölçeğe ayrılmışır. ADF ve P-P birim kök esleri sonuçlarına göre faiz oranı ve endeksin üm ölçeklerde düzeyde durağan(i ()) oldukları espi edilmişir (Tablo 4). İsaisiksel anlamlılık seviyesi endeks 6.ölçek dışında yüzde, endeks 6.ölçek için yüzde 2,5 ur. Tablo 4. ADF ve P-P Birim Kök Tesleri ADF Tesi P-P Tesi Değişkenler L a -isaisiği -isaisiği Faiz_DJT {<.} {<.} Faiz_DJT {<.} {<.} Faiz_DJT {<.} {<.} Faiz_DJT {<.} -.38 {<.} Faiz_DJT {<.} {<.} Faiz_DJT {<.} {<.5} _DJT {<.} {<.} _DJT {<.} {<.} _DJT {<.} {<.} _DJT {<.} {<.} _DJT {<.} {<.} _DJT {<.} {<.25} Geçikme uzunlukları Schwarz Bilgi Krierine göre maksimum 2 olmak üzere belirlenmişir. Paranez içerisindeki değerler birim kök red isaisikleridir. a Gecikme uzunluğu Faiz oranı ve endeks için -6.ölçek arasında kısa ve uzun dönemli ekinin espi edilmesi amacı ile aynı düzeyde durağan seriler arasında eşbüünleşme incelenmişir. Eşbüünleşme ilişkisinin analizinde Kısısız Johansen Eşbüünleşme es kullanılmışır. İz esi ve maksimum özdeğer eslerine göre üm ölçeklerde faiz oranı ve endeks arasında iki(r=, r ) eşbüünleşme vekörünün bulunduğunu espi edilmişir (Tablo 5). Tablo 5. Johansen Eşbüünleşme Tesleri L a H Hipoezleri λ Trace İsaisiği λmax İsaisiği 2 r= 39.7 {<.} {<.} DJT r {<.} {<.} 2 r= {<.} {<.} DJT2 r {<.} {<.} 2 r= {<.} 7.86 {<.} DJT3 r {<.} {<.} 2 r= {<.} {<.} DJT4 r {<.} {<.} 2 R= {<.} {<.} DJT5 R {<.} {<.} 2 R= {<.} {<.} DJT6 R {<.25} {<.25} Paranez içerisindeki değerler anlamlık seviyesi değerleridir. Geçikme uzunluğu Schwarz Bilgi Krieri ile seçilmişir. * H hipoezinin % anlamlılık seviyesinde reddedildiğini gösermekedir.

9 Bankacılar Dergisi Seriler üm ölçeklerde eşbüünleşik olduğundan, kısa ve uzun dönemli nedensellik Vekör Haa Düzelme Modeli(VECM) ile espi edilmişir. in bağımsız değişken olarak alındığı modellerde, Vekör Haa Düzelme Modeli Bazlı Nedensellik Tesi sonucuna göre kısa ve uzun dönemli nedensellik ölçeğe göre değişmekedir. Faiz oranından endekse doğru., 2., 3. ve 6. ölçeklerde kısa dönem nedensellik,., 2., 3., 4. ve 6. ölçeklerde uzun dönem nedensellik espi edilmişir. Kısa dönem wald esi ve uzun dönem EC - kasayısı anlamlılığına göre.-3. ölçek arası ve 6.ölçeke faiz oranının endeksin nedenseli olduğu görülmekedir (Tablo 7). Bu sonuç, faiz oranının endeks üzerinde 6 güne kadar ekin olduğunu, 6 günden 63 güne kadar uzun dönemde ekisiz olduğunu ancak 64. günden başlamak üzere ekinliğinin ekrar başladığını gösermekedir. Tablo 7. Vekör Haa Düzelme Modeli Bazlı Nedensellik Tesi Uzun Kısa Dönem Eki Dönem Eki VECM L a LLDFaiz Wald es: EC - Sonuç (Uzun Dönem) Sonuç (Kısa Dönem) DJT [-4.]* [.] * [-5.98]* DJT [-2.6]** [.397] * -.89 [-6.88]* DJT [-9.58]* [.] * [-3.965]* DJT [.532] [.5949] -.9 [-.5543] Faiz Oranı > Faiz Oranı > DJT [-2.3]** [.424] ** -7.44E-5 [-.948] Faiz Oranı > DJT * [-2.4] 54.2 [.] * [-.72]* * %, ** %5 Anlamlılık seviyesi için kabul edildiğini gösermekedir. Paranez içerisindeki değerler -isaisiği değerleridir. a Geçikme uzunluğu Ölçek bazlı regresyon sonuçları Tablo 8 de bulunmakadır. Tüm ölçeklerde bea kasayısı negaif ve ölçek arıkça armakadır. R 2 ve korelasyon yüksek ölçeklerde armaka ve 6.ölçeke R 2 yüzde 56.35, korelasyon yüzde 75.6 dır. Bu sonuçlar, faiz oranının endeksi en fazla ekilediği ölçeğin 6.ölçek(64-28 gün) olduğunu gösermekedir. Faiz oranı ve endeks arasındaki ölçek bazlı serpilme diyagramları da 6.ölçeke ilişkinin en yüksek düzeyde olduğunu doğrulamakadır (Grafik 3). Tablo 8. Regresyon Sonuçları Korelasyon Sabi Terim Bea R 2 DJT E DJT E DJT E DJT E DJT E DJT E

10 Dr. Alper Özün - Ailla Çifer.5 Grafik 3. Farklı Ölçeklerde Geirisi ve Faiz* DJT DJT DJT DJT DJT5 DJT6 *DJT -4 Gün, DJT2 5-8 Gün, DJT3 9-6 Gün, DJT Gün, DJT Gün ve DJT Gün.5% Grafik 4. Dalgacık Analizi ile 28 Gün Geirisi ve Faiz.%.5%.% -.5% % -.5% 2

11 Bankacılar Dergisi Türkiye gibi oynaklığı yüksek ve kırılgan ekonomilerde yapısal kırılma (srucural break) ve rejim kayması (regime swiching) sık karşılaşılan bir durumdur. Dalgacıklar analizi bu arz yapısal kırılmaları kavrama konusunda olanak sunmamakadır. Bu amaç için, Markov ve ürevi modellerin kullanılması daha uygun olacakır. Diğer arafan, ölçeklendirmeye imkan anıyan dalgacık bazlı yapısal kırılma modellerine ilişkin analizler geleceke yapılacak yazılım desekli çalışmalar için moivasyon oluşurmakadır. 5. Sonuç İşlem hacimlerinin yüksek olmasının ve kurumsal yöneim ilkelerinin göreceli olarak ekin uygulama alanı bulmasının da ekisiyle bankalar Türk hisse senedi piyasasındaki harekelerde öncü rolü üslenmişlerdir. Bununla birlike bankalar, bilanço yapılarının gereği makroekonomik değişkenlerdeki oynaklıkları hisse senedi fiyalarına reel sekör firmalarına göre daha hızlı ve ekili bir şekilde yansımakadır. Taşıdıkları menkul kıyme porföyleri nedeniyle fiya değişimlerine, yeniden fiyalamadan kaynaklanan likidie açıkları nedeniyle ise yapısal faiz riskine karşı hassas olan bankaların hisse senedi geirilerini belirleyen fakörler üzerine farklı arbiraj fiyalama modelleri gelişirilmişir. Bununla birlike, gelişmeke olan sabi geirili menkul kıymeler ve özellikle hisse senedi piyasalarının, gelişmiş piyasaların aksine, doğrusal ekonomerik modeller aracılığıyla analiz edilmesi çoğunlukla ekin ve am bir çözüm imkanı sunmamakadır. Asimerik bilgi akışının ve irrasyonel yaırımcı davranışlarının sonucu olarak gelişmeke olan piyasalarda oluşan kaoik yapı risk-geiri analizinde normal dağılım varsayımını dikkae almayan paramerik olmayan veya yarı-paramerik analiz yönemlerinin kullanımını gerekli kılmakadır. Yukarıda akarılan unsurlar çerçevesinde, İMKB Bankacılık i ve devle iç borçlanma senelerinin göserge nieliğindeki bileşik faiz oranlarının günlük değişimlerinin logarimik değerleriyle hazırlanan zaman serileri kullanılarak dalgacıklar analizi ve Granger nedensellik esi uygulanmışır. Farklı ölçeklerde yapılan söz konusu analizlerde, Türk bankalarının piyasa değerleri ile ağırlıklandırılmış porföyünün günlük geirisi üzerinde faiz oranlarındaki oynaklığın ekisi incelenmişir. Yapılan yarı paramerik analizler, faiz oranlarındaki değişimlerin bankaların hisse senedi geirilerinde önemli mikarda ekisinin olduğu ve söz konusu ekinin kullanılan ölçeğe göre farklılaşığı espi edilmişir. Dalgacık bazlı vekör haa düzelme modeli sonuçlarına göre, faiz oranının endeks üzerinde 6 güne kadar ekin olduğunu, 6 günden 63 güne kadar uzun dönemde ekisiz olduğunu ancak 64. günden başlamak üzere ekinliğinin ekrar başladığını gösermekedir. Dalgacık bazlı görsel analizlerde, en yüksek nedensellik bölgesinin 6.ölçek (64-28 gün) olduğunu gösermekedir. Bu çalışmadaki analiz sonuçları gerek yaırımcılar, gerek banka yöneicileri gerekse akademisyenler açısından önemli sonuçlar barındırdığı düşünülmekedir. Öncelikle, porföylerinde banka hisse senedi bulunduran yaırımcıların faiz oranlarındaki oynaklıkaki beklenilere göre porföy pozisyonlarını ölçeklendirerek oluşurmalarında fayda olduğu düşünülmekedir. Gelişmeke olan ülkelerde gözlemlenen kaoik yapı, yaırımcıların riskgeiri arasında risk seven, irrasyonel ve doğrusal olmayan davranışlar sergilemelerine neden olmakadır. Bu kapsamda, yaırımcıların risk-geiri analizi yaparken bankaların hisse senedi fiyalarında faiz riskinden kaynaklanan doğrusal olmayan davarnışları ekin bir şekilde modelleyebilecek dalgacıklar analizi gibi yarı paramerik veya paramerik olmayan analiz yönemlerini ercih emelidir. 3

12 Dr. Alper Özün - Ailla Çifer Konuya banka yöneicileri açısından yaklaşıldığında ise, faiz oranı riskini ekin bir şekilde yöneen yöneicilerin bankalarının piyasa değerini maksimize eme konusunda kakı sağlayarak oraklar nezdindeki performanslarını olumlu yönde ekileyecekleri haırlanmalıdır. Bu çalışmada kullanılan meodoloji nedeniyle gelişmeke olan ülkelerin piyasalarını modellemeyi amaçlayan akademik araşırmalar için de önemli ip uçları içermekedir. Söz konusu araşırmacıların, gelişmeke olan ülke verilerini doğrusal olmayan modeller aracılığyla incelemeleri, elde edilecek sonuçların ekinliği açısından faydalı olacakır. Bu çerçevede, yazılım abanlı finansal modelleme yönemleri olan yapay sinir ağları ile dalgacıklar analizinin kombinasyonunun sağlanarak ekonomerik olarak daha ekin kabul görecek analiz yönemlerinin gelişirilmesi finansal modelleme lierarürüne önemli kakı sağlayacakır. Kaynakça ALMASRI, A., ve SHUKUR, G. (23), An Illusraion of he Causaliy Relaionship Beween Governmen Spending and Revenue Using Waveles Analysis on Finnish Daa, Journal of Applied Saisics, 3(5), ss ASPERM, M. (989), Sock Prices, Asse Porfolios and Macroeconomic Variables in Ten European Counries, Journal of Banking and Finance, 3, ss AYTAÇ, U. (24), Dalgacıklar Teorisi, Biirme Projesi, ITU Mühendislik Fakülesi, Maemaik Bölümü BAE, S.C.(99), Ineres Rae Changes and Common Sock Reurns of Financial Insiuions: Revisied, Journal of Financial Research, 8 CHOI, J.J., E. ELYASIANI ve KOPECKY, K.J. (992), The Sensiiviy of Bank Sock Reurns o Marke, Ineres, and Exchange Rae Risks, Journal of Banking and Finance, 6, CONNOR J., ve ROSSITER, R. (25), Wavele Transforms and Commodiy Prices, Sudies in Nonlinear Dynamics & Economerics, 9/ ÇETİN,U., ve KUCUR, O. (23a), "Dalgacık Dönüşümü Meodu İle Deprem İşarelerinde Faz Geliş Zamanlarının Tesbii,". Sinyal İşleme ve İleişim Uygulamaları (SİU) Kurulayı, İsanbul, 8-2 Haziran, (23b), "Dalgacık Dönüşümü Meodu İle Faz Geliş Zamanlarının Tespii," 5. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İsanbul Teknik Üniversiesi, 26-3 Mayıs ÇİFTER, A. (26), Finans Mühendisliği nde Dalgacıklar Yönemi: İMKB-3 Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Biirme Projesi, Sosyal Bilimler Ensiüsü, Marmara Üniversiesi DALKIR, M. (24), A New Approach o Causaliy in he Frequency Domain, Economics Bullein, 3(44), ss. -4 DAUBECHIES, I. (988), Oronormal bases of compacly suppored waveles, Communicaions on Pure and Applied Mahemaics, 4, ss DICKEY, D. A. ve FULLER, W. A. (98), Likelihood Raio Saisics for an Auoregressive Time Series wih a Uni Roo, Economerica, 49, ENGLE, R.F., ve GRANGER, C.W.J. (987), Co-inegraion and error correcion: Represenaion, esimaion, and esing. Economerica 55, FLANNERY J, ve JAMES, R. (984), "The Effec of Ineres Rae Changes on he Common Sock Reurns of Financial Insiuions", Journal of Finance, 39 FRENCH, K., R. RUBACK ve SCHWERT, G. (983), Effecs of Nominal Conracing on Sock Reurns, Journal of Poliical Economy, 9/ GALLEGATI, M. (25), "A Wavele Analysis of MENA Sock Markes," Finance 5227, Econwpa, Hp://Ideas.Repec.Org/P/Wpa/Wuwpfi/5227.Hml [Erişim: ] GENCAY R., ve SELCUK, F. (24), Exreme Value Theory and Value a Risk: Relaive Performance in Emerging Markes, Inernaional Journal of Forecasing, 2 GENÇAY, R., SELÇUK, F. ve WHITCHER, B. (22), An Inroducion o Waveles and Oher Filering Mehods in Finance and Economics, Academic Press (25), Muliscale Sysemaic Risk, Journal of Inernaional Money and Finance, 24/, 25. GRAPS, A. (995), An Inroducion o Waveles, IEEE Compuaional Science and Engineering, Summer, Vol. 2, Num. 2 GRANGER, C. W. J. (969), Invesigaing Causal Relaions by Economeric Models and Cross-Specral Mehods, Economerica, 37,

13 Bankacılar Dergisi (986), Developmens in he Sudy of Co-inegraed Economic Variables, Oxford Bullein of Economics and Saisics, 48, (986), Some recen developmens in a concep of causaliy, Journal of Economerics, 39, pp GÜNEŞ, M., ve KIYMIK, M.K. (26), EEG İşarelerinin Dalgacık Analizi ve kısa Zaman Fourier Dönüşümü İle Karşılaşırılması, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplanısı JOHANSEN, S. (99), Esimaion and Hypohesis Tesing of Coinegraion Vecors in Gaussian Vecor Auoregressive Models. Economerica, 59, (995), Likelihood-based Inference in Coinegraed Vecor Auoregressive Models. Oxford Universiy Press. KIM, S., ve In, H.F. (23), The Relaionship Beween Financial Variables and Real Economic Aciviy: Evidence from Specral and Wavele Analyses, Sudies in Nonlinear Dynamic&Economerics, Vol.7, Issue 4 KIYMIK, M.K., ve ÖNAL, B. (998), EEG İşarelerindeki Epilepik Sürecin Dalgacık Dönüşüm Yönemi ile Belirlenmesi, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplanısı (BİYOMUT 98), 2-3 Ekim Boğaziçi Ü. İsanbul KWAN, S.(99), Re-examinaion of Ineres Rae Sensiiviy of Commercial Bank Sock Reurns Using a Random Coefficien Model, Journal of Financial Services Research, 5 LIN, S. ve STEVENSON, M. (2), "Wavele Analysis of he Cos-of-Carry Model, Sudies in Nonlinear Dynamics & Economerics, 5/ NORSWORTY, J., Lİ, D. ve GORENER, R. (2), Wavele-based Analysis of Time Series: An Expor From Engineering o Finance, IEEE Inernaional Engineering Managemen Sociey Conference, New Mexico PERCIVAL, D.B. ve WALDEN, A.T. (2), Wavele Mehods for Time Series Analysis, Cambridge Universiy Press RAMSEY, J.(996), If Nonlinear Models Canno Forecas, Wha Use Are They?, Sudies in Nonlinear Dynamics & Economerics, /2 RAMSEY, J.B., ve C. LAMPART (998), Decomposiion of Economic Relaionships by Timescale Using Waveles: Money and Income Macroeconomic Dynamics, 2 SELÇUK, F. (25), Dalgacıklar: Yeni Bir Analiz Yönemi, Bilken Dergisi, Mar SHANMUGAN, B., MAHENDHIRAN, N., ve WEELI, O. (23), The Endogenous Money Hypohesis: Empirical Evidence From Malaysia(985-2), Journal of Pos Keynesian Economics, Vol 25 No.4 TKACZ, G. (2), Esimaing he Fracional Order of Inegraion of Ineres Raes Using a Wavele OLS Esimaor, Sudies in Nonlinear Dynamics&Economerics, Vol. 5, Issue, ss ZHANG, C., ve FARLEY, A. (24), A Muliscaling Tes of Causaliy Effecs Among Inernaional Sock Markes, Neural, Parellel and Scienific Compuaions, 2(), ss

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

KONFERANS-PANEL. Prof. Dr. Selçuk Öztek İflasın Ertelenmesi. Y. Mete Günel İflasın Ertelenmesi Kararları

KONFERANS-PANEL. Prof. Dr. Selçuk Öztek İflasın Ertelenmesi. Y. Mete Günel İflasın Ertelenmesi Kararları ISSN 13-0217 BANKACILAR TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ MAKALE Dr. Alper Özün Atilla Çifter Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.349-362. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2011, Vol.16,

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Aricle Number: 3C0085 SOCIAL SCIENCES Received: May 2011 Acceped: Ocober 2011 Şeyma Çalışkan Çavdar Series : 3C Yildiz

Detaylı

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi.

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi. Borsa İsanbul da Piyasa Ekinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Tesi (Analysis of Marke Efficiency a Borsa İsanbul: Harvey Lineariy Tes) Gürkan MALCIOĞLU a Mücahi AYDIN b a Arş.Gör., Sakarya Üniversiesi,

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik Namık Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi eicevik@nku.edu.r

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case FİNANSAL FAKTÖRLERİN REEL PARA TALEBİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ The Roles of Financial Facors on he Real Money Demand: Turkey Case Musafa SEVÜKTEKİN * Mehme NARGELEÇEKENLER * BAÜ 8() 45 ÖZ Araşırmanın

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ünal ARSLAN Musafa Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi, İkisa Bölümü. E-posa: uarslan@yahoo.com Yıldız SAĞLAM Musafa Kemal Üniversiesi

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 3 MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİLE BİR UGULAMA Özlem AVAZ KIZILGÖL (*) Öze: Bu çalışmada, GSİH, ihraca,

Detaylı

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: 133-173 www.ifdergisi.org 1 İMKB 1 endeksindeki kaldıraç

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (2) 2011, 256-264 İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE H. Aydın OKUYAN (1),

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Mura ASLAN Eskişehir Osmangazi Üniversiesi H. Kürşad ASLAN Ken Sae Üniversiesi Öze İskandinav ücre modelinden hareke

Detaylı

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cil/Vol. : - S ayı/no: 2 : 33 42 (20) FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * Yrd.

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:3 Cil: Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Para Talebinin Belirleyenleri ve İsikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZCAN Fıra Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici

Detaylı

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması Uluslararası Alanya İşleme Fakülesi Dergisi Inernaional Journal of Alanya Faculy of Business Yıl:014, C:6, S:3, s. 1-13 Year:014, Vol:6, No:3, s. 1-13 Vadeli İşlem Piyasasında Opimal Hedge Rasyosunun Saik

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI

İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI MÖDAV 2009/4 89 Arş. Grv. Dr. Koray KAYALIDERE 1* Yrd. Doç. Dr. Sibel KARĞIN 2* Yrd. Doç Dr. Hüseyin AKTAŞ

Detaylı

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ Eem Hakan ERGEÇ Eskişehir Osmangazi Üniversiesi Mura TAŞDEMİR Eskişehir OsmangaziÜniversiesi Öze İnşaa sekörü çıkısının

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Dokuz Eylül Üniversiesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 05.07.2014 Cil: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 281-302 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi 259-284 Saın Alma Gücü Pariesinin Azerbaycan, Kazakisan ve Kırgızisan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbüünleşme Analizi Turhan Korkmaz Emrah İsmail Çevik ** Nüke Kırcı Çevik *** Öz Bu çalışmada Azerbaycan,

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN: Araşırma Makalesi www.ziraa.selcuk.edu.r/ojs Selçuk Üniversiesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) 63-69 ISSN:1309-0550 Türkiye nin Tarım Ürünleri İhraca Fonksiyonu ve Döviz Kuru Belirsizliğinin

Detaylı

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Güz 2013, Cil:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:7997 PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevinç GÜLER * Halime TEMEL NALIN * * IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Aaürk Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi 05 9 (): 35-36 Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Munise ILIKKAN ÖZGÜR (*) Öze: Makroekonomik isikrarının sağlanmasında cari işlemler

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012 Türkiye de Fındık Üreim Alanlarının Armasında Deseklemelerin Ekisi Selma KAYALAK 1 Ahme ÖZÇELİK 2 1 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale 2 Ankara Üniversiesi

Detaylı

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul MPRA Munich Personal RePEc Archive Long memory and srucural breaks on volailiy: evidence from Borsa Isanbul Emrah Ismail Cevik and Gülekin Topaloğlu Namık Kemal Universiy, Bülen Ecevi Universiy 014 Online

Detaylı

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sekörü İçin Ekonomerik Bir Analiz Kuruluş BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversiesi Söke İşleme Fakülesi, Bankacılık ve Finans Bölümü kuriboz_48@homail.com

Detaylı

Koşullu Copula ve Dinamik Koşullu Korelasyon ile Portföy Riskinin Hesaplanması: Türkiye Verileri Üzerine Bir Uygulama

Koşullu Copula ve Dinamik Koşullu Korelasyon ile Portföy Riskinin Hesaplanması: Türkiye Verileri Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Koşullu Copula ve Dinamik Koşullu Korelasyon ile Porföy Riskinin Hesaplanması: Türkiye Verileri Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** Bu çalışmada,..-5..7

Detaylı

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Gazi Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi 8 / 2 (2006). 1-14 DÖVİZ KURU VE HİSSE SEETLERİ FİYATLARI ARASIDAKİ EDESELLİK İLİŞKİSİ Özlem AYVAZ * Öze : Bu çalışmada Türkiye de hisse seneleri

Detaylı

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Cil/Volume: 15 Sayı/Issue: Haziran/June 017 ss./pp. 163-181 İ. E. Kayral Doi: hp://dx.doi.org/10.11611/yead.6404 KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracaa Ekisi: Türkiye İçin Bir Uygulama Prof. Dr. Recep TARI Kocaeli Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi Volume 5 Number 2 2014 pp. 47-60 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye de Perol Tükeimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Büünleşme Yönemi İle Analiz Edilmesi Reşa Ceylana

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA

HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 23, Sayı: 2, 2009 243 HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA Mer URAL (*) Erhan DEMİRELİ (**) Öze: Finansal

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ÖZET Prof.Dr.Cengiz TORAMAN Balıkesir Üniversiesi, İİBF,İşleme Bölümü Cengizoraman4@yahoo.com Öğr.Gör.Çağaay BAŞARIR

Detaylı

Türkiye de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz

Türkiye de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cil:2, 2011, Sayfa 49-73) Türkiye de Elekrik Tükeimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz H. Mura Eruğrul * Öze Çalışmada Türkiye de elekrik ükeimi büyüme ilişkisi 1998Ç1-2011Ç3

Detaylı

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Volume 2. Number 1. 2011 pp. 121-142 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Burcu Ozcan a Ayse Ari b Öze: Finansal

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi SESSION 3B: Ora Asya Ekonomileri 07 Azerbaycan, Kazakisan, Kırgızisan ve Türkiyede İkisadi Özgürlük ve İsihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi Prof. Dr. Ekrem Erdem (Erciyes Universiy, Turkey) Ass. Prof.

Detaylı

GARCH MODELLERĠ VE VARYANS KIRILMASI: ĠMKB ÖRNEĞĠ

GARCH MODELLERĠ VE VARYANS KIRILMASI: ĠMKB ÖRNEĞĠ GARCH MODELLERĠ VE VARYANS KIRILMASI: ĠMKB ÖRNEĞĠ Dr. Sevda Gürsakal sdalgic@uludag.edu.r Uludağ Üniversiesi, İİBF Ekonomeri Bölümü ÖZET Bu çalışmada hisse senedi oynaklığındaki kırılmalar Inclan ve Tiao

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10 econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf he Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Alp, Elcin Aykac Working

Detaylı

Crude Oil Import and Economic Growth: Turkey

Crude Oil Import and Economic Growth: Turkey MPRA Munich Personal RePEc Archive Crude Oil Impor and Economic Growh: Turkey Erginbay Ugurlu and Aydın Ünsal Isanbul Aydın Universiy, Gazi Universiy 28 May 2009 Online a hps://mpra.ub.uni-muenchen.de/69923/

Detaylı

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik Adıyaman Üniversiesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (1) (2015) 80-93 Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi Şenol Çelik Bingöl Üniversiesi Ziraa Fakülesi Zooekni Bölümü,

Detaylı

REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ *

REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ * Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 10 Sayı: 49 Volume: 10 Issue: 49 Nisan 2017 April 2017 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 REEL DÖVİZ KURLARINDA

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Yıl: 24 Sayı:86 Ocak 2010 101 TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Nuray ERGÜL ÖZET Bu çalışmada, Türk ve Amerikan Enerji Piyasaları na yer verilmişir. Araşırmada kullanılan

Detaylı

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Associaion Ekonomik Yaklaşım 016, 7(99): 1-15 www.ekonomikyaklasim.org doi: 10.5455/ey.35908 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie

Detaylı

NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING RATIOS

NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING RATIOS Journal of Economics, Finance and Accouning (JEFA), ISSN: 48 6697 Year: 05 Volume: Issue: 4 NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ:

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 005 9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Prof.Dr. Rahmi YAMAK; Abdurrahman KORKMAZ * Absrac

Detaylı