Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ESKİŞEHİR BEYAZALTIN KÖYÜ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ALANINDA SULAMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Esra SÖNMEZYILDIZ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI ANKARA 2012 Her hakkı saklıdır

2 ÖZET Yüksek Lisans Tezi ESKİŞEHİR BEYAZALTIN KÖYÜ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ALANINDA SULAMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Esra SÖNMEZYILDIZ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Danışman : Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK Bu çalışma, Eskişehir Beyazaltın Köyü Arazi Toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla; yapılan çalışmalar, su kullanım etkinliğinin belirlenmesi, tarımsal etkinliğin belirlenmesi, sosyal ve ekonomik etkinliğin belirlenmesi ile toplulaştırma etkinliğinin belirlenmesi olmak üzere dört grupta toplanmıştır. Araştırma alanında dağıtılan sulama suyu 4.147,200 m 3 /yıl, birim alana dağıtılan yıllık sulama suyu miktarı 4.311,02 m 3 /ha, birim sulanan alana dağıtılan yıllık sulama suyu miktarı 4.311,02 m 3 /ha, yıllık su temini oranı 1,60, yatırımın geri dönüşüm oranı %530, bakım masrafının gelire oranı %8, birim alana düşen toplam işletme, bakım, yönetim masrafı 51,98 TL/ha, su dağıtımında istihdam edilen her bir kişiye düşen toplam masraf TL, su ücreti toplama performansı % 100, birim alana düşen çalıştırılan personel sayısı 0,002kişi/ha, toplam tarımsal üretim değeri TL, birim sulama alanına karşılık elde edilen gelir 9.386,69 TL sulanan birim alana karşılık elde edilen gelir 9.386,69 TL, şebekeye alınan birim sulama suyuna karşılık elde edilen gelir 2,18 TL/ha, tüketilen birim sulama suyuna karşılık elde edilen gelir 236,65 TL/m 3, olarak belirlenmiştir. Toplulaştırma ile dikdörtgen parsel sayısı % 6,82 den % 89,50 ye yükselmiştir. Toplam parsel sayısında % 25,19 azalma olmuştur. Toplulaştırma oranı % 25 ve sulama oranı % 100 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca bütün parseller yol ağına bağlanmıştır. Sosyal ve ekonomik yönden mevcut işletmelerin % 100 ünde yaşam koşularında iyileşme ve gelir artışı sağlanmıştır. Haziran 2012, 75 sayfa Anahtar Kelimeler: Arazi toplulaştırması, toplulaştırma etkinliği, toplulaştırma oranı, sulama performansı, sulama oranı. i

3 ABSTRACT Master Thesis ASSESSMENT OF IRRIGATION PERFORMANCE IN LAND CONSOLIDATION AREA OF ESKİŞEHİR BEYAZALTIN VILLAGE Esra SÖNMEZYILDIZ Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Farm Structures and Irrıgation Supervisor : Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK This study was conducted for evaluate the performance of irrigation scheme over land consolidation site of Eskişehir Beyazaltın Village. Performans indicators were devide into four groups as of water use, production, socio-economical and land consolidation performences. Total annual water deliverey to research site was 4.147,200 m 3 /year, water supply per irrigation area was 4.311,02 m 3 /ha, water supply per irrigated area 4.311,02 m 3 /ha, annual water supply ratio was 1,60, cost recovery ratio was %530, maintenance cost to revenue ratio was % 8, total management operation maintanance costs per unit area was 51,98 TL/ha, total cost per person employed on water delivery was TL, revenue collection performance was % 100, stuffing numbers per unit are was 0,002 person/ha, total annual value of agricultural production was TL, output per unit command area was 9.386,69 TL, output per unit irrigated area was 9.386,69 TL, output per unit irrigation supply was 2,18 TL/ha and output per unit crop water demand was 236,65 TL/m 3. With land consolidation, number of recto-pular plats increased from % 6,82 to % 89,50. A % 25,19 decrease was observed in total number of plats. Local consolidation rate was determined as % 25 and irrigation ratio was % 100. All plats had on ecress to road network. An improvement in life standards and incomes of % 100 households were provided. June 2012, 75 pages Key Words: Land consoldation, consolidation performance, consolidation rate irrigation performance, irrigation ratio ii

4 TEŞEKKÜR Tez konumun belirlenmesinden bitimine kadar her aşamasında çok değerli bilgi, öneri ve yardımlarını esirgemeyerek öğrenim hayatımda olduğu kadar özel hayatımda da yanımda olup kendimi geliştirmeme yardımcı olan saygıdeğer hocam Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK a,( Ankara Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı) her zaman yanımda olan değerli aileme ve tezin her aşamasında benden yardımlarını esirgemeyen Zir.Müh. İbrahim GÜREŞÇİ ye teşekkürlerimi sunarım. Esra SÖNMEZYILDIZ Ankara, Haziran 2012 iii

5 İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT... ii TEŞEKKÜR... iii KISALTMALAR DİZİNİ... vii ŞEKİLLER DİZİNİ... viii ÇİZELGELER DİZİNİ... ix 1. GİRİŞ KURAMSAL TEMELLER VE KAYNAK ARAŞTIRMASI Arazi Toplulaştırmasının Tarihçesi Ülkemizde Arazi Toplulaştırması Gereken Alanlar Arazi Toplulaştırmasının Faydaları Kaynak Özetleri MATERYAL VE METOD Materyal İklim Topoğrafik durum Toprak özellikleri Sulama ve drenaj durumu Çalışma alanındaki mülkiyet durumu Tapulama durumu Şahıs arazileri Hazine arazisi Mera arazileri Bağ-Bahçe arazisi Kamu kuruluşlarına ait arazi Köy tüzel kişiliğine ait arazi Eğitim durumu Aile büyüklüğü Tarımsal durum Bitkisel üretim iv

6 Hayvansal üretim Metot BULGULAR VE TARTIŞMA Su Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi Toplam dağıtılan sulama suyu Birim alana dağıtılan yıllık sulama suyu miktarı Birim sulanan alana dağıtılan yıllık sulama suyu miktarı Yıllık su temini oranı Sulama Oranı Tarımsal Etkinliğin Belirlenmesi Yatırımın geri dönüşüm oranı Bakım masrafının gelire oranı Birim alana düşen toplam işletme-bakım-yönetim masrafı Su dağıtımında istihdam edilen her bir kişiye düşen toplam masraf Su ücreti toplama performansı Birim alana düşen çalıştırılan personel sayısı Sosyal ve Ekonomik Etkinliğin Belirlenmesi Yıllık toplam tarımsal üretim değeri Birim sulama alanına karşılık elde edilen gelir Sulanan birim alana karşılık elde edilen gelir Şebekeye alınan birim sulama suyuna karşılık elde edilen gelir Tüketilen birim sulama suyuna karşılık elde edilen gelir Toplulaştırma Etkinliğinin Belirlenmesi Yeterlilik Eşitlik Sulama Zamanı Uygunluğu Toplulaştırma Oranı Ulaşım Etkinliği Arazi toplulaştırmasının parsel şekli, büyüklüğü ve sayısına etkisi İşletmelerin Arazi Dağılımı İşletmelerin arazi toplulaştırmasına bakışı SONUÇ VE ÖNERİLER v

7 KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ vi

8 KISALTMALAR DİZİNİ DPT FAO Ha TRGM STK ST DSİ TEDAŞ SPSS DMİ Devlet Planlama Teşkilatı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Hektar Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Standart Topografik Kadastral Standart Kadastral Devlet Su İşleri Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Statistics Programme for Social Scientists Devlet Meteoroloji İşleri vii

9 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 2.1 GAP ta toplulaştırma yapılması hedeflenen alanlar... 6 Şekil 2.2 Arazi toplulaştırması öncesi mülkiyet durumu... 9 Şekil 2.3 Arazi toplulaştırması yapıldıktan sonraki mülkiyet durumu Şekil 3.1 Eskişehir Beyazaltın köyünün toplulaştırma sonrası uydu görüntüsü Şekil 3.2 Eskişehir Beyazaltın köyünün derecelendirme haritası Şekil 3.3 DSİ nin sulama amacıyla açtığı kuyu ve borular Şekil 3.4 Bölgedeki eğitim durumu Şekil 3.5 Proje alanındaki aile büyüklüğü Şekil 3.6 Proje alanındaki tarımsal durum Şekil 4.1 Çiftçilerin ürün yetiştirme oranı Şekil 4.2 Çiftçilerin arta kalan zamanlarda yaptıkları işler viii

10 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 2.1 Türkiye'de arazi toplulaştırması yapılacak alanlar... 5 Çizelge 2.2 Arazi toplulaştırması yapılan alanların kurumlara göre dağılımı... 6 Çizelge 3.1 Araştırma alanına ilişkin bazı iklim elemanlarının uzun yıllık ortalama değerleri Çizelge 3.2 Eskişehir merkez Beyazaltın köyü yağmurlama sulama projesine ilişkin meteorolojik veriler Çizelge 3.3 Çalışmada kullanılan performans göstergeleri ve gerekli veriler Çizelge 3.4 Araştırmada uygulanan ankete ilişkin örnek anket formu Çizelge 4.1 Araştırmada değerlendirilen performans göstergelerinden bazılarının sınıflandırılması Çizelge 4.2 Yıllık toplam tarımsal üretim değeri Çizelge 4.3 Sulamanın yeterliliğine ilişkin görüşler Çizelge 4.4 Sulama suyunun dağıtımına ilişkin görüşler Çizelge 4.5 İşletmelerin sulama suyunu zamanında almaları ile ilgili görüşleri Çizelge 4.6 Toplulaştırma oranı Çizelge 4.7 Ulaşım Etkinliği Çizelge 4.8 Toplulaştırma öncesi ve sonrası parsel şekillerinin miktarı Çizelge 4.9 Ortalama parsel sayıları, parsel büyüklükleri ve azalma oranı Çizelge 4.10 İşletmelerin toplulaştırma öncesi arazi büyüklüklerine göre dağılımı Çizelge 4.11 İşletmelerin toplulaştırma sonrası arazi büyüklüklerine göre dağılımı Çizelge 4.12 Parsellerin toplulaştırma öncesi ve sonrası durumu ix

11 1. GİRİŞ Bugün Dünya da hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak da gıda güvenliğinin sağlanması en önemli sorunlar arasındadır. Artan nüfusun gıda ihtiyacının sürekli olarak temin edilmesi olarak tanımlanan gıda güvenliği; toprak kaynaklarına ve uygulanan tarım tekniklerine bağlıdır. Hızla artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak için tarım sektörü sanayi, kentsel ve çevresel kullanımlar ile rekabet etmektedir. Tüm sektörlerde talep edilen su arttıkça yeraltı suyu tükenmekte, su ekosistemleri kirlenip kalitesiz hale dönüşmekte ve yeni su kaynaklarının geliştirilmesi günden güne daha pahalı hale gelmektedir. Sonuçta mevcut su kaynaklarının etkin kullanımı ve bunu sağlayacak tarımsal altyapının oluşturulması gittikçe önem kazanmaktadır. Arazi toplulaştırmasının amacı; ülke düzeyinde ulusal gelirin yükseltilmesine yardım etmek ve bu yönde kişilerin ve çiftçi ailelerinin mülkiyetinde bulunan dağınık arazi parçalarını birleştirmek, arazi tasarruf sistemini düzeltmek, küçük tarım işletmelerinin arazilerinin genişlemesine olanak vermektir. Böylece farklı üretim etmenleri düzeltilerek ve geliştirilerek çiftçi ailelerinin yaşam düzeyi yükseltilebilecektir (Yağanoğlu vd. 2000). Türkiye de işlenebilen tarım arazisi miktarı 25 milyon hektar olup, günümüz koşullarında bunun 8,5 milyon hektarı ekonomik olarak sulamaya uygun bulunmaktadır. Sulamaya açılmış tarım arazilerinde, fiilen sulanan alanların miktarı, projede öngörülen alana oranla daha düşük olmaktadır. Devlet Sulama Şebekelerinde bölgelere göre sulama randımanı %20 ile %85 arasında değişmektedir. Sulama randımanı ortalaması ise yaklaşık %40 dır (Anonim 2012). Sulama şebekelerinde, sulama oranlarının ve sulama randımanlarının düşük olmasının nedenlerinden biri de; toplulaştırma ve tesviye gibi tarla içi geliştirme hizmetlerinin yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Arazi toplulaştırması ile birlikte yürütülen sulama projelerinde, her parsel yola ve kanala en uygun şekilde doğrudan doğruya bağlandığından, parsellerin yol ve kanaldan faydalanma oranları %100 lere ulaşmaktadır. 1

12 Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğu geçimini hala tarımdan sağlamaktadır. Nüfusun senelik % 2,5 luk artışının tarım üzerine etkisi ve çocuklar arasında veraset kurallarına bağlı olarak eşit paylaşımı, sulu ve kuru tarım arazilerinin çok fazla oranda küçük parçalara ayrılmasına sebep olmaktadır (Yıldız 1983). Türkiye de 2010 yılı verilerine göre halk sulamaları da dahil olmak üzere yaklaşık 5,42 milyon hektar alan sulamaya açılmıştır. Böylece ekonomik olarak sulanabilecek tarım arazisinin % 64 ü sulama imkanına kavuşturulmuştur. İleriki yıllarda sulamaya açılacak alan ise 3,08 milyon hektardır. Sulamaya açılmış alanlarda sulama oranları bölgelere ve tesislere göre değişmekle birlikte % 20 ile % 80 arasında değişmektedir. Sulama oranlarının düşük olması milli ekonomi için önemli gelir kayıplarına yol açmaktadır. Sulama şebekelerinde, sulama oranlarının ve sulama randımanlarının düşük olmasının en önemli nedenlerinden birisi de sulama projelerinin toplulaştırmasız ve tarla içi geliştirme hizmetleri dikkate alınmadan inşa edilmesidir. Sulama sistemlerinin performansı; planlamada öngörülen hedeflerin gerçekleşme oranı olarak tanımlanmaktadır (Çakmak ve Bulut 2001). Sulu tarımın hedeflere hangi ölçüde ulaşabildiği, sulama sistemlerinin ne oranda başarılı olduğu hem kaynakların etkin kullanımı hem de ekonomik bir tarımsal üretim için önemlidir. Toprak ve su kaynaklarından etkin bir şekilde yararlanma ancak mevcut kullanımı bilmek (izleme) ve dar boğazları ortaya koyup çözüm üretmekle (değerlendirme) mümkün olabilir. Sulama sistemlerinde hedeflere ulaşabilmek için yatırımlardan beklenen faydanın sağlanıp sağlanmadığı konusunda su yönetimini uyaracak bir izleme ve değerlendirme sistemine ve uygun performans göstergelerine ihtiyaç vardır. Son yıllarda, sulama projelerinde sulama performansı belirlenerek geleceğe yönelik yönetim politikaları oluşturulmaktadır (Jurriens 1993). Performans değerlendirmesi; sistem işletiminin iyileştirilmesi, sistemin genel durumunun belirlenmesi, sisteme yapılan müdahalelerin etkisinin belirlenmesi, sistemi zorlayan unsurların belirlenmesi, sistemin kendi içinde yıllara göre karşılaştırılması ve bir sistemin diğerleriyle karşılaştırılması gibi değişik amaçlar için yapılmaktadır (Molden vd. 1998). Ülkemizde tarım arazileri; tarımın yapılmasını engelleyecek şekilde parçalı, bozuk şekilli, yol ağı olmayan, sulama ve drenaj sisteminin uygulanmasını güçleştirici bir 2

13 konumdadır. Parsellerin dağınık ve küçük oluşu üretim faaliyetleri sırasında daha fazla makine ve insan kullanımı gerektirdiği gibi yoğun tarımı da engellemektedir. Diğer bir ifade ile birim alanda üretim azalırken, maliyet artmaktadır. Ayrıca, sulama uygulamalarında güçlüklerle karşılaşılmasına, sulama şebekelerinin maliyetlerinin yükselmesine, yüksek yatırım maliyetine karşılık sulama randımanı ve sulama oranının düşük olmasına neden olmaktadır (Yağanoğlu vd. 2000). Arazi parçalılığının ve dağınıklılığının giderilmesi, şekillerinin düzeltilmesi, çiftçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi yapısal önlemlerin alınması arazi toplulaştırma çalışması çerçevesinde yürütülebilmektedir. Arazi toplulaştırması; diğer tarımsal altyapı hizmetleri olan tarla içi yollarının yapılması, sulama ve drenaj şebekesinin tesisi, arazi ıslahı, arazi tesviyesi, toprak ve su kaynaklarının muhafaza ve geliştirilmesine de imkan sağlar (Yılmaz ve Çiftçi 2005). Son yıllarda arazi toplulaştırma projelerinde, toplulaştırma ile beraber diğer tarla içi geliştirme hizmetleri de uygulanmaktadır. Bu hizmetlerin etkileri arasında pozitif bir ilişki vardır. Tarımsal altyapı hizmetlerinin eşzamanlı uygulandığı tarım alanlarında, hem tarımsal üretimde hem de arazi değerinde artış görülmektedir (Şengün 2008). Bu çalışmada, Eskişehir İl merkezine bağlı Beyazaltın (Sepetçi) Köyü nde, sulama performansı ile birlikte toplulaştırma etkinliği değerlendirilmiştir. Beş bölümden oluşan bu çalışmada giriş bölümünden sonra konu ile ilgili temel bilgiler verilmiş ve daha önce yapılmış çalışmalar gözden geçirilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmada kullanılan materyal ve metot açıklanmıştır. Dördüncü bölümde ise araştırmadan elde edilen sonuçlar ile anket çalışmasının sonuçları verilmiş ve beşinci bölümde ulaşılan hedef açıklanmıştır. 3

14 2. KURAMSAL TEMELLER VE KAYNAK ARAŞTIRMASI 2.1 Arazi Toplulaştırmasının Tarihçesi Ülkemizde arazi toplulaştırma çalışmalarına ilk olarak 1961 yılında Konya ili Çumra ilçesi Karkın Köyü nde başlanmış olup, 1962 yılına kadar çalışmalar sürdürülmüştür. Yeterli mevzuatın ve teknik elemanların bulunamayışı nedeniyle çalışmalara bir süre ara verilmiş, daha sonra DPT ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) tarafından Antalya bölgesinde Arazi Toplulaştırma çalışmaları yapılmıştır yılında Salihli, Turgutlu, Manisa ve Menemen ovalarında sulamanın geliştirilmesi ve tarımsal üretimin arttırılması amacıyla geniş ölçüde çalışmalara başlanmıştır. Daha sonra da çeşitli zamanlarda mevzuat ve yasa değişiklikleri yapılarak, toplulaştırma çalışmaları sürdürülmüştür. İlk yapılan toplulaştırma çalışmaları; kapatılan TOPRAKSU Genel Müdürlüğü tarafından, 7457 Sayılı Kanun un 2. maddesinin (j) bendi ile Medeni Kanun un 678. maddesine dayanarak yapılmıştır yılına kadar yapılan toplulaştırma çalışmalarından sonra bir tüzük çıkarılması ihtiyacı doğmuş ve ilk Arazi Toplulaştırma Tüzüğü tarih ve 6/6707 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konmuştur. 17 Temmuz 1973 tarihinde 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu yürürlüğe girince, bu kanuna eklenen bir madde ile bu kanun hükümlerine göre reform bölgesi ilan edilen yerler dışında da toplulaştırma çalışmaları yapılması imkanı sağlanmış ve 1978 yılına kadar uygulamalar sürdürülmüştür yılında, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu kanunu, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. İkinci Arazi Toplulaştırma Tüzüğü, 7457 sayılı kanunun 2. maddesinin (j) bendi ile, Medeni Kanunun 678. maddesine dayanılarak, tarih ve 7/ sayı ile çıkarılmıştır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Tarım Reformu bölgeleri dışındaki toplulaştırma çalışmaları bu tüzüğe göre sürdürülmektedir. Tarım Reformu bölgesi olarak ilan edilen yerlerde ise toplulaştırma çalışmaları 22/11/1984 tarihinde kabul edilen Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir. 4

15 Uydu verileri ve en son hesaplama teknolojileri kullanılarak yapılan çalışmaya göre ülkemizde toplulaştırması yapılabilecek arazi miktarı 14 milyon ha olarak hesaplanmıştır. Bunun 8,5 milyon ha nı sulu ve 5,5 milyon ha nı da kuru alanlar oluşturmaktadır. Ülkemizde arazi toplulaştırması yapılacak alanlar çizelge 2.1 de verilmiştir. Çizelge 2.1 Türkiye'de arazi toplulaştırması yapılacak alanlar (TRGM 2010) Türkiye'de Arazi Toplulaştırması Yapılacak Alanlar (TRGM 2010) Alan (ha) Toplam toplulaştırma alanı Sulu tarım alanı Kuru tarım alanı Toplulaştırılan alan( ) Devam eden toplulaştırma alanı (2010) yılında tamamlanan alan TRGM Stratejik Plan hedefi Sonrası toplulaştırılacak alan Ülkemizde ilk arazi toplulaştırması 1961 yılında kapatılan Toprak-Su Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır yılından sonra da kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ülke genelinde çalışmalara devam edilmiştir. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü nce ise toplulaştırma çalışmalarına 1990 yılında Şanlıurfa ilinde başlanmıştır. Kapatılan Topraksu, kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü nce bugüne kadar toplam hektar alanın toplulaştırması tamamlanmıştır (Çizelge 2.2). 5

16 Çizelge 2.2 Arazi toplulaştırması yapılan alanların kurumlara göre dağılımı Yıl Kurum Toplulaştırma yapılan alan (ha) Kapatılan Toprak-Su Genel Müdürlüğü Kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarım Reformu Genel Müdürlüğü TOPLAM Yılları arasında (41 yıl) (% 40,4) Yılları arasında (6 yıl) (% 59,6) TOPLAM GAP Eylem Planı ( ) kapsamında, GAP illerinde DSİ Sulama projelerine paralel olarak köyde yaklaşık 2 milyon hektar alanda arazi toplulaştırması yapılması görevi TRGM ne verilmiştir. Bu kapsamda, 2009 yılında Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa illerinde 53 proje ile 581 köyde hektar alanın toplulaştırma projeleri ihale edilerek çalışmalara başlanmış olup 3 yıl içinde tamamlanması hedeflenmektedir (Şekil 2.1). Geriye kalan 23 proje ile 480 köyde yaklaşık hektar alana ait toplulaştırma ihaleleri Ocak-Şubat 2010 tarihlerinde yapılmış olup inceleme çalışmaları devam etmektedir. Şekil 2.1 GAP ta toplulaştırma yapılması hedeflenen alanlar 6

17 Sulamaya açılacak 3,2 milyon ha alanda modern sulama sistemleri ile birlikte toplulaştırma yapılması, sulamaya açılan, ancak toplulaştırma yapılmayan 4,2 milyon ha alanda sulama sistemlerinin revizyonu ile birlikte toplulaştırma yapılması, son olarak 5,5 milyon ha kuru tarım alanlarında toplulaştırma yapılması toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılması açısında büyük önem taşımaktadır. 2.2 Ülkemizde Arazi Toplulaştırması Gereken Alanlar Toplulaştırma düşünülmeden uygulanan sulama projelerinde; kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına engel olmak için; kanalların ve yolların planlaması ve uygulanması parsel sınırlarına bağlı kalınarak yapılmaktadır. Bu durumda parseller zaten küçük ve şekilleri de düzensiz olduğundan, kanal uzunlukları gereksiz yere uzamakta, bu da tesis maliyetlerini yükseltmektedir. Arazi toplulaştırması ile birlikte yürütülecek sulama projeleri bütün bu sakıncaları ortadan kaldırmaktadır. Sonuç olarak sulama projelerinin arazi toplulaştırmalı olarak öncelikle uygulanmasında, sağlanacak faydaların yanında ekonomik yönden de zorunluluk görülmektedir. Toplulaştırmaya, öncelikle sulama projeleri halen hazırlanmakta olan ve tatbikat aşamasına getirilmiş yerlerde başlanılmalıdır. Ekonomik olarak sulamaya uygun olan 8,5 milyon hektarlık alanda toplulaştırma hizmetleri kademeli olarak yürütülmeli ve kuru tarım yapılan diğer alanlarda da, parçalı ve dağınık arazilerin birleştirilmesine yönelik toplulaştırma çalışmalarına başlanmalıdır. 2.3 Arazi Toplulaştırmasının Faydaları Tarımsal üretimin artırılması amacıyla, kişi ve işletmelere ait birden fazla parçaya bölünmüş olan parsellerin, değişik yerlere dağılmış veya elverişsiz biçimde şekillenmiş arazilerin, modern tarım işletmeciliği esaslarına göre, ayrıca sulama hizmetlerinin getirilmesine en uygun bir şekilde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve düzenlenmesi işlemine Arazi Toplulaştırması veya Arazi Düzenlemesi adı verilmektedir (Takka 1993). Arazi toplulaştırması diğer bir tanımla; parçalı ve hisseli arazilerin tarımsal uygulamalara uygun boyut ve şekillerde birleştirilip bütünleştirilmesi işlemidir. Arazi toplulaştırmasının faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir. 7

18 a) Her parsel sulama şebekesine bağlandığından dolayı sulama oranı artmaktadır. b) Sulama ve açık drenaj kanalı, karayolu ve demiryolu gibi fiziki tesislerin sebep olduğu parçalanmalar önlenmektedir. c) Fiziki tesislerin inşasında kolaylık ve maliyetinde tasarruf sağlanmaktadır. d) İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafelerin kısalması nedeniyle işletme yönünden ve akaryakıttan tasarruf sağlanmaktadır. e) Parsel şekilleri düzeltilmekte ve birim parsel büyüklükleri artmaktadır (Şekil 2.2, Şekil 2.3). f) Parsel sayısı azaldığından parsel sınır uzunlukları kısalmakta, böylece parsellerin korunmasında kullanılan tel, çit ve duvar gibi malzemelerden tasarruf sağlanmaktadır. g) Arazi toplulaştırması ile beraber drenaj, yol ve toprak ıslahı çalışmaları gibi tarla içi geliştirme hizmetleri de yapıldığından üretimin artırılması ile çiftçinin geliri artmaktadır. h) Proje ile her parsel sulama kanalı ve yola kavuştuğundan, çiftçiler arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kalkmakta, böylece sosyal huzur sağlanmaktadır. i) Proje uygulaması ile Tapu Kadastro kayıtlarının yenilenmesi sağlanmış olmaktadır. j) Maliye hazinesine ait araziler ile meralar toplanarak kanal ve yolla sınırlandırıldığından çiftçilerin tecavüzleri önlenmektedir. k) Parsel boyutları ve şekillerinin makineli tarıma uygun hale getirilmesi sebebiyle modern işletmelerin kurulması mümkün olabilmektedir. l) Sulama oranları önemli ölçüde artmaktadır, m) Tarım işletmelerinde net gelir artışı sağlanmaktadır Toprak parçalanması; bir tarım işletmesine ait arazinin geniş bir alan üzerinde muhtelif yerlerde birbirinden uzak, çok sayıda parçalara ayrılmasını ifade eder. Ülkemizde arazi toplulaştırmasının yapılmasını zorunlu kılan en önemli faktör toprak parçalanmasıdır. Çünkü çiftçilerimizin çoğunun mevcut tarım arazilerinin büyüklükleri sınırlı, birbirlerinden uzak ve çok parçalı bir yapı oluşturmaktadır dolayısıyla bu alanlar üzerinde düzenli işletmelerin kurulması ve istenilen verim artışının sağlanması engellenmektedir. 8

Toplulaştırmanın tarım üzerine sağlayacağı olumlu etkileri şunlardır:

Toplulaştırmanın tarım üzerine sağlayacağı olumlu etkileri şunlardır: Tarımsal üretimin artırılması amacıyla, kişi ve işletmelere ait olan, küçük parseller halinde birden fazla parçaya bölünmüş, değişik yerlere dağılmış veya elverişsiz biçimde şekillenmiş arazilerin; Modern

Detaylı

Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi

Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi Araştırma Makalesi/Research Article www.ziraatdergi.akdeniz.edu.tr AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (2013) 26(1): 33-40 Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının

Detaylı

I. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI A. TANIMI

I. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI A. TANIMI I. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI A. TANIMI Arazi toplulaştırılması; aynı şahsa veya ailesine ait, çeşitli nedenlerle, ekonomik üretime imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin

Detaylı

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI Yol ve kanal güzergahları ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR? Yol ve kanal güzergahları 2 Arazi toplulaştırması uygulanmayan alanlarda parselasyon ve kanal güzergahları Arazi toplulaştırması

Detaylı

KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ

KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ Doç. Dr. Bayram UZUN Doç. Dr. Recep NİŞANCI Temel tanım ve kavramlar, AT nin yasal boyutu Ders 4 Kırsal alan düzenlemesi: Kırsal yerleşim birimlerinin yaşam ve çevre koşullarının

Detaylı

Karabucak Köyü nde Arazi Toplulaştırmasının Değerlendirilmesi

Karabucak Köyü nde Arazi Toplulaştırmasının Değerlendirilmesi ISSN:2146-8168 Sayı:6, Yıl: 2013, Sayfa: 55-62 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 09.04.2013 Yayına Kabul Tarihi: 13.05.2013 Baş Editör: Naim Cağman Alan Editörü: Sedat Karaman Karabucak Köyü

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM ARAZİLERİ DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TARIM ARAZİLERİ VE TOPRAK YÖNETİMİ Abdulkadir KARAKUŞ Daire Başkanı 05.12.2016

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008)

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008) GAP EYLEM PLANI (14 Mart 2008) GAP ın Gelişme Aşamaları 1960 Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yürütülen çalışmalar 1977 Çalışmaların GAP adı altında birleştirilmesi (GAP Su Kaynakları Geliştirme Proje

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Hayvancılık Genel Müdürlüğü Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Tarımsal AraĢtırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Detaylı

AYDIN BÖLGESİ TOPLULAŞTIRMA SAHALARINDA TOPLULAŞTIRMA ÖNCESİ VE SONRASI KÜLTÜRTEKNİK HİZMETLERİNİN İRDELENMESİ

AYDIN BÖLGESİ TOPLULAŞTIRMA SAHALARINDA TOPLULAŞTIRMA ÖNCESİ VE SONRASI KÜLTÜRTEKNİK HİZMETLERİNİN İRDELENMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI 2015-YL-046 AYDIN BÖLGESİ TOPLULAŞTIRMA SAHALARINDA TOPLULAŞTIRMA ÖNCESİ VE SONRASI KÜLTÜRTEKNİK HİZMETLERİNİN

Detaylı

PANEL SONUÇ RAPORU. Panel Balkanı Doç. Dr. Temel BAYRAK ın konuşma anından bir görüntü

PANEL SONUÇ RAPORU. Panel Balkanı Doç. Dr. Temel BAYRAK ın konuşma anından bir görüntü PANEL SONUÇ RAPORU Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü ve Gümüşhane Valiliği Tarım İl Müdürlüğünün katkıları ile Gümüşhane Üniversitesi Çok Amaçlı Konferans Salonunda

Detaylı

Arazi Toplulaştırmasının Su İletim ve Dağıtım Performansına Etkisi*

Arazi Toplulaştırmasının Su İletim ve Dağıtım Performansına Etkisi* KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(), 2006 7 KSU. Journal of Science and Engineering 9(), 2006 Arazi Toplulaştırmasının Su İletim ve Dağıtım Performansına Etkisi* Yusuf UÇAR, Mehmet KARA 2 Süleyman Demirel

Detaylı

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA SİSTEMİ

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA SİSTEMİ KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA SİSTEMİ Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Kuruluş ve Gelişim Köy Hizmetleri araştırma çalışmaları (toprak ve su kaynakları araştırmaları) 1940 lı yılların ikinci yarısında

Detaylı

Sürdürülebilir tarım için öncü. www. htmproje.com

Sürdürülebilir tarım için öncü. www. htmproje.com Sürdürülebilir tarım için öncü www. htmproje.com 02 HTM PROJE HAKKIMIZDA Sürdürülebilir Tarım için Öncü HTM Proje Mühendislik İnşaat Ltd.Şti., 2012 senesinde kurulmuştur. Firma amacı Harita, İnşaat ve

Detaylı

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON)

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) ÖMER KÖROĞLU Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İMAR HUKUKUNDA PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ ve ÖNSÖZ...1 Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010)

GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010) GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010) 2008 yılında, GAP kapsamında bölgede gerçekleştirilen bütün yatırımlar ve yaşanan gelişmeler gözden geçirilmiş; Güneydoğu Anadolu Projesi nin ekonomik kalkınma, sosyal gelişme

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ Yeliz GÜNAYDIN TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA 2012 Her hakkı saklıdır ÖZET Dönem Projesi

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Türkiye de Arazi Toplulaştırmasının Yasal Durumu ve Tarihsel Gelişimi

Türkiye de Arazi Toplulaştırmasının Yasal Durumu ve Tarihsel Gelişimi Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 2014, 29 (1) : 1 6 J.Agric. Fac. Ç.Ü., 2014, 29 (1) : 1-6 Türkiye de Arazi Toplulaştırmasının Yasal Durumu ve Tarihsel Gelişimi Gürsel KÜSEK (1) Özet Türkiye de tarım sektörünün başlıca

Detaylı

Toplulaştırma Atlası Yapımı Kapsamında Uydu Görüntüleri ve Vektör Verilerin Düzenlenmesi ve Veri Tabanının Oluşturulması

Toplulaştırma Atlası Yapımı Kapsamında Uydu Görüntüleri ve Vektör Verilerin Düzenlenmesi ve Veri Tabanının Oluşturulması Toplulaştırma Atlası Yapımı Kapsamında Uydu Görüntüleri ve Vektör Verilerin Düzenlenmesi ve Veri Tabanının Oluşturulması Kurum Adı : T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

TÜRKİYE DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE MODERN SULAMA SİSTEMLERİNİN SULAMA SUYU TASARRUFUNA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE MODERN SULAMA SİSTEMLERİNİN SULAMA SUYU TASARRUFUNA ETKİLERİ TÜRKİYE DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE MODERN SULAMA SİSTEMLERİNİN SULAMA SUYU TASARRUFUNA ETKİLERİ Muhammet TEMEL 1, Dr. Metin TÜRKER 1, Dr. Gürsel KÜSEK 1 1 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu

Detaylı

ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI

ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL 1 Ünite: 9 ARAZI TOPLULAŞTIRMASI İLE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ Yrd. Doç. Dr. Kadir Ersin

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Su Dağıtımında Yeterliliğin ve Değişkenliğin Belirlenmesi

Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Su Dağıtımında Yeterliliğin ve Değişkenliğin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40 (3):97-104 ISSN 1018-8851 Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Su Dağıtımında Yeterliliğin ve Değişkenliğin Belirlenmesi Erhan AKKUZU 1 Şerafettin AŞIK 2 H. Baki ÜNAL

Detaylı

Mevcut Durum TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI

Mevcut Durum TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI ALAN (Milyon Ha.) 1. Toplam Tarım Arazisi 23,8 ÇKS ye kayıtlı tarım arazisi 14,8 Kayıt altına alınamayan tarım arazisi 9,0 2. Kayıt dışı arazilerin dağılımı Mevcut Durum Şahıs

Detaylı

Aşağı Gediz Havzası Sulama Birliklerinde Karşılaştırmalı Performans Göstergeleri İle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Aşağı Gediz Havzası Sulama Birliklerinde Karşılaştırmalı Performans Göstergeleri İle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Erhan AKKUZU Gülay PAMUK MENGÜ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 351 Bornova, İzmir, e-posta: erhan.akkuzu@ege.edu.tr

Detaylı

Menemen Ovası Sulama Şebekesinin Arazi Toplulaştırması Öncesi ve Sonrası Durumunun Değerlendirilmesi 1

Menemen Ovası Sulama Şebekesinin Arazi Toplulaştırması Öncesi ve Sonrası Durumunun Değerlendirilmesi 1 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42(2):109-120 ISSN 1018-8851 Menemen Ovası Sulama Şebekesinin Arazi Toplulaştırması Öncesi ve Sonrası Durumunun Değerlendirilmesi 1 Ayben D. ÜNAL ÇALIŞKAN 2 Halil Baki

Detaylı

Ne kadar 2/B arazisi var?

Ne kadar 2/B arazisi var? 2/B BARIŞ PROJESİ 2 2/B NEDİR? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş olması nedeniyle 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi uyarınca orman sınırları

Detaylı

Bayramiç-Ezine Sulama Birliğinin Ekonomik Göstergeler Đle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Bayramiç-Ezine Sulama Birliğinin Ekonomik Göstergeler Đle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi Bayramiç-Ezine Sulama Birliğinin Ekonomik Göstergeler Đle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi Duygu AKTÜRK Murat TEKĐNER Ferhan SAVRAN F. Füsun TATLIDĐL ÖZET Bu çalışmada, Çanakkale iline bağlı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ TAŞINMAZ DEĞERLEMEYE ETKİSİ (DEĞER ARTIŞI VEYA AZALIŞI): ERZURUM İLİ, DAPHAN OVASI PROJESİ Hüseyin İLHAN TAŞINMAZ

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Alaşehir Yöresi Sulama Birliklerinin Arazi-Su Verimliliği ve Su Temini Açısından Değerlendirilmesi

Alaşehir Yöresi Sulama Birliklerinin Arazi-Su Verimliliği ve Su Temini Açısından Değerlendirilmesi Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Erhan AKKUZU 1 Gülay PAMUK MENGÜ 2 1 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 351-İzmir, e-posta: erhan.akkuzu@ege.edu.tr

Detaylı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu Koordinatörü (2011-)

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu Koordinatörü (2011-) Adı Soyadı Ünvan Telefon E-mail Doğum Tarihi - Yeri KİŞİSEL BİLGİLER Şule KÜÇÜKCOŞKUN Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grup Koordinatörü 0 312 3157623/1312 Direkt Hat: 0312 307 60 22 suysal@tagem.gov.tr

Detaylı

SULAMA ve İŞLETME BAKIM YÖNETİM (İBY) EĞİTİMİ (2015-7)

SULAMA ve İŞLETME BAKIM YÖNETİM (İBY) EĞİTİMİ (2015-7) SULAMA ve İŞLETME BAKIM YÖNETİM (İBY) EĞİTİMİ (2015-7) 10 15 Mayıs 2015, İzmir Değerlendirme Raporu Proje Hazırlayan Teslim Tarihi 02.06.2015 GAP-TEYAP Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli İbrahim

Detaylı

Biyosistem Mühendisliğine Giriş

Biyosistem Mühendisliğine Giriş Biyosistem Mühendisliğine Giriş TARIM Nedir? Yeryüzünde insan yaşamının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan gıda, lif, biyoyakıt, ilaç vb. diğer ürünlerin sağlanması için hayvanlar, bitkiler,

Detaylı

M. Necat Şengün Dr. Ziraat Yüksek Mühendisi Ankara, TÜRKİYE

M. Necat Şengün Dr. Ziraat Yüksek Mühendisi Ankara, TÜRKİYE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ SULAMA SUYUNUN TASARRUFLU KULLANIMINA ETKİSİ VE ÇALIŞMALARI YÜRÜTMESİ GEREKEN KURUMSAL YAPIDAKİ YANLIŞLIKILAR M. Necat Şengün Dr. Ziraat Yüksek Mühendisi

Detaylı

Savurganlık Ekonomisi KAYNAKLARIMIZI VERİMSİZ KULLANIYORUZ (*)

Savurganlık Ekonomisi KAYNAKLARIMIZI VERİMSİZ KULLANIYORUZ (*) Savurganlık Ekonomisi KAYNAKLARIMIZI VERİMSİZ KULLANIYORUZ (*) Dursun YILDIZ Ülkemizdeki birçok doğal kaynağımız ile kısıtlı olan mali kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanıldığını söylemek zordur.

Detaylı

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 2008 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SON DURUMU( GAP): Dünyadaki toplam su tüketiminin %70 i sulama

Detaylı

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25 1 ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN RAPORU 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR

ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR ANKARA - 2013 i TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KARAR ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 1041 Karar Tarihi: 02.07.2013 Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), 30.10.1984

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

Akıncı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi *

Akıncı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (3) 213-223 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Akıncı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi * Gülper NALBANTOĞLU 1 Belgin ÇAKMAK 1

Detaylı

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak.

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak. 30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes rahat bir nefes alacak. 2/B Nedir? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybeden, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi

Detaylı

ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ (2015-12)

ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ (2015-12) ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ (2015-12) 19 23 Ekim 2015, Bornova, İZMİR Değerlendirme Raporu Proje Hazırlayan Teslim Tarihi 05.11.2015 GAP-TEYAP Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli İbrahim

Detaylı

Sektörün İtici Gücü: Tarımsal İşletmeler. Dedeman Oteli 18 Nisan 2012

Sektörün İtici Gücü: Tarımsal İşletmeler. Dedeman Oteli 18 Nisan 2012 Sektörün İtici Gücü: Tarımsal İşletmeler Dedeman Oteli 18 Nisan 2012 Kapsam 1. Garanti Bankası ve Tarım Sektörü 2. Tarımsal İşletme Tanımı ve Değişen Kavramlar 3. Tarımsal İşletme Yapısı 4. Tarımsal İşletmelerin

Detaylı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Bitkisel Üretim, Tarımsal Alt Yapı, Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcılığı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Bitkisel Üretim, Tarımsal Alt Yapı, Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İZMİR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ UNVANI Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Bitkisel Üretim, Tarımsal Alt Yapı,

Detaylı

TÜRKİYE DE SU KAYNAKLARI GELİŞTİRME POLİTİKALARINA YÖNELİK TESPİTLER VE ÖNERİLER

TÜRKİYE DE SU KAYNAKLARI GELİŞTİRME POLİTİKALARINA YÖNELİK TESPİTLER VE ÖNERİLER TÜRKİYE DE SU KAYNAKLARI GELİŞTİRME POLİTİKALARINA YÖNELİK TESPİTLER VE ÖNERİLER Faruk Volkan İnşaat ve SulamaYüksek Mühendisi DSİ Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı Ankara Bahadır Boz İnşaat

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 205 PERFORMANS PROGRAMI A Entegre Kırsal Kalkınma H3 Tarımsal Atıkların Depolanması Ve Kullanımı Sayısal Verilere Ulaşılması 00 2 Depolama Alanının Ve Kapasitesinin

Detaylı

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar. GTHB Meslek Kuruluşları Üniversiteler

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar. GTHB Meslek Kuruluşları Üniversiteler 47 TARIM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. / Hazine

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından 4-8 Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen

Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından 4-8 Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından 4-8 Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ SULAMAYA ETKİLERİ SEMPOZYUMU nun SONUÇ BİLDİRGESİ Sempozyuma katılan

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, H. Deniz ŞİRELİ 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Diyarbakır 2 Çukurova

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Dünya Bankası tarafından finanse edilen Türkiye Programı 2008-2011 Ülke Ortaklık Stratejisi üç sütun üzerinde odaklanmaktadır: I. Rekabetçiliğin ve

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 VI. ve VII. (1991-2001) GENEL TARIM SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE TÜRKİYE' NİN TARIMSAL YAPI ve MEKANİZASYON DURUMUNDAKİ DEĞİŞMELER Cihat Yıldız*-İsmail Öztürk**-Yücel Erkmen* Özet

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı 15.06.2016 Gündem - Açılış Konuşmaları - Proje Tanıtımı ve Türkiye deki reform süreci - Genel Bilgilendirme - Ara - Demiryolu Altyapı Eriş. ve Kapasite

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Dr. Cem Babadoğan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ekip Araştırma ekibinde bir koordinatör, 2 teknik danışman, 1program tasarımcısı,1ölçme

Detaylı

ÖZET Doktora Tezi ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TOPLU YAĞMURLAMA SULAMADA SİSTEM PLANLAMASI VE MALİYETİNE ETKİSİ Betül GÖÇMEN DİNÇBİLEK Ankara Üniversitesi

ÖZET Doktora Tezi ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TOPLU YAĞMURLAMA SULAMADA SİSTEM PLANLAMASI VE MALİYETİNE ETKİSİ Betül GÖÇMEN DİNÇBİLEK Ankara Üniversitesi ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TOPLU YAĞMURLAMA SULAMADA SİSTEM PLANLAMASI VE MALİYETİNE ETKİSİ Betül GÖÇMEN DİNÇBİLEK TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU KARAR 1. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele edilmeli, etkilenen alanların ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. a) Çölleşme ve erozyon kontrolü çalışmaları

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Oğuz BURSALI ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ YAPILAN BİR KÖYDE YEŞİL ALAN VE REKREASYONEL ALAN PLANLAMASI (MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ GÖRGÜ

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları İbrahim TOBİ 1, Ramazan SAĞLAM 1, Ferhat KÜP 2, M. Yavuz Çevik 1 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Şanlıurfa 2 Harran

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları Su Kaynakları Ders Notları, Su Kaynakları Ders Notları

Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları Su Kaynakları Ders Notları, Su Kaynakları Ders Notları Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları, Prof.Dr. Ercan KAHYA, İTÜ Su Kaynakları Ders Notları, Prof. Dr. Recep YURTAL, Çukurova Üniversitesi Su Kaynakları Ders Notları, Yrd.Doç.Dr. Selim ŞENGÜL, Atatürk

Detaylı

TARIMSAL SULAMA VE ENERJİ

TARIMSAL SULAMA VE ENERJİ TARIMSAL SULAMA VE ENERJİ Hasan KILIÇ D.S.İ. X. Bölge Müdürlüğü 1. SULAMANIN ÖNEMİ Yeryüzünde susuz bir hayat düşünmek mümkün değildir. Eski çağlardan günümüze kadar medeniyetin beşiği olarak adlandırılan

Detaylı

SAMSUN İLİ BAFRA OVASI ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI PROJESİNDE ÇİFTÇİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE PROJENİN SOSYO-EKONOMİK YARARLARI

SAMSUN İLİ BAFRA OVASI ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI PROJESİNDE ÇİFTÇİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE PROJENİN SOSYO-EKONOMİK YARARLARI SAMSUN İLİ BAFRA OVASI ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI PROJESİNDE ÇİFTÇİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE PROJENİN SOSYO-EKONOMİK YARARLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

KARAR 34.01- Personel Daire Başkanlığı nın 14.10.2015 tarih ve 44793 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 34.01- Personel Daire Başkanlığı nın 14.10.2015 tarih ve 44793 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 34.01- Personel Daire

Detaylı

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara ARAZİ TOPLULAŞTIRMA KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME T.Çay 1, T.Ayten 2, H.Çağla

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK M YENİDEN YERLEŞİM

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler

Detaylı

PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ. 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu

PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ. 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu (T. İnşa Dergisi, S.37, Aralık 1984, 3 Sayfa, Ankara). 2- Kırsal Planlama - Arazi

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 364-371 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.68453 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.68453 Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin

Detaylı

KIRSAL ALAN DÜZENLEMESĠ

KIRSAL ALAN DÜZENLEMESĠ KIRSAL ALAN DÜZENLEMESĠ Yrd. Doç. Dr. Bayram UZUN Yrd. Doç. Dr. Recep NĠġANCI GiriĢ, Tarım temel tanım ve kavramlar Tarım, İnsanın yaşamsal ürünlerini üreten ekonomi kesimidir. Günümüzde Dünya'nın önünde

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

JSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt: 1, No/Sayı: 1, 2012

JSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt: 1, No/Sayı: 1, 2012 SOME PERFORMANCE INDICATORS OF MAIN IRRIGATION COOPERATIVES IN TERMS OF RURAL DEVELOPMENT IN EAST THRACE REGION Yazar: Dr. Erol ÖZKAN 1 Dr. Harun HURMA 2 Başak AYDIN 3 Asst. Prof. Dr./Yrd. Doç. Dr. Erkan

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı