: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi"

Transkript

1 KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel : (59) Tel ĠĢ : (4) Posta Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Görükle Kampüsü-BURSA E-posta : E-posta : Kadrosunun Bağlı Bulunduğu Birim : Eğitim Fakültesi Bölüm : Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Ana Bilim Dalı : Voleybol-Rekreasyon-Spor Psikolojisi Öğrenim Durumu LĠSANS Üniversite : Uludağ Üniversitesi Akademik Birim : Eğitim Fakültesi Program/Bölüm/Diğer : Beden Eğitimi ve Spor Böl. Beden Eğitimi Öğr. Ülke : Türkiye Mezuniyet ı : 986 YÜKSEK LĠSANS Üniversite : Uludağ Üniversitesi Enstitü : Sağlık Bilimleri Ens. Tez Konusu : Spor Tez BaĢlığı : Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi Ülke : Türkiye Mezuniyet ı : 995 Akademik Unvanları

2 Unvan Kurum Öğr. Görevlisi Uludağ Üniversitesi 988 Yüksek Lisans : Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 995 Görev Yaptığı Birimler Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Uzmanlık Alanları Rekreasyon Voleybol 4 Spor psikolojisi Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki KuruluĢlar KuruluĢ Tarih Aralığı Voleybol Antrenörleri Derneği Uludağ Üniversitesi Spor Kulübü Üyesiyim * Bursa voleybol antrenörleri derneği üyeliği * Bursa voleybol tertip komitesi üyeliği Makaleler Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartıģma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dıģındaki makaleler EROL, S., DOĞAN, M., KOPARAN,ġ., KORKMAZ, N., EROL,F., DOĞAN, A.(998). Türkiye Profesyonel Liginde Bulunan Kulübün Alt Yapı Futbolcularının Bazı Fiziksel ve Motorik Özelliklerinin Ġncelenmesi. 5. Uluslar Arası Spor Bilimleri Sempozyumu. ANKARA KORKMAZ HAġIL, N., PAKER, S., APAYDIN, A., KOPARAN, ġ., DOĞAN, A. (999). Bursa Ġli ve Çevresindeki Amatör Futbolcuların Beslenme Bilgi Düzeyleri ve Beslenme AlıĢkanlıkları Üzerine Bir AraĢtırma. Balkan Spor Hekimliği Kongresi KORKMAZ, N., APAYDIN,A.,DOĞAN, A., PAKER, S.(000). Bursa Ġlinde Profesyonel Düzeyde Oynayan Futbolcular ile Basketbolcuların Beslenme Bilgi Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması.. Futbol ve Bilim Kongresi. ĠZMĠR APAYDIN,A.,DOĞAN, A., PAKER, S.(000). A Lisans Futbol ÇalıĢtırıcılarının Sporcu Beslenme Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi.. Futbol ve Bilim Kongresi. ĠZMĠR. 00

3 5 Doğan A., Toker F., HaĢıl N.H., Doğan M., Akça A., Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Spor Bölümünde Kredisiz Sistem Ġle Kredilli Sistemde Öğrenim Gören Öğrencilerin Yarı lara Göre BaĢarı Durumlarının KarĢılaĢtırılması Akademia Disket Dergi., U.Ü. E.F. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dergisi., ġubat 999., Sayı., Bursa. 00 Bildiriler Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri - Toker F., Korkmaz H., N., Doğan A., Doğan, M., Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Spor Bölümünde 997 ı Özel Yetenek Sınavını Kazanan Öğrencilerin ÖSS Puanlarının Analizi Akademia Disket Dergi., U.Ü. E.F. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dergisi., ġubat 999., Sayı., Bursa. - Doğan, M., Acar,Z.A., Erol, S., Doğan, A., Gültekin, O., Bursaspor Profesyonel Futbol Takımının / Sezonlarındaki Sporsal Veriminin Ġncelenmesi II. Futbol Bilim Kongresi Ekim 000, Ġzmir. - Gültekin O., Doğan M., Doğan A., Eylen B., Futbol Sahalarındaki ġiddet ve Emniyet Güçlerinin Tutumu Üzerine Bir AraĢtırma,. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu., Polis Akademisi ve Eğitim Daire BaĢkanlığı., 5-7 Ekim 000.,Ankara. 4- Doğan M., Gültekin O., Doğan A., Eylen B., Bursaspor Futbol Takımının Taraftar Özellikleri Üzerine Bir AraĢtırma, II. Futbol ve Bilim Kongresi., 6-8 Ekim 000., Ġzmir. 5- Doğan M., Acar Z.A., Erol S., Doğan A., Gültekin O., Bursaspor Profesyonel Futbol Takımının / Sezonlarındaki Sporsal Veriminin Ġncelenmesi, II. Futbol ve Bilim Kongresi., 6-8 Ekim 000., Ġzmir. 6- Toker F., Doğan M., Doğan A., Futbol Ve Diğer BranĢları Seçerek Yetenek Sınavını Kazanan Öğrencilerin ÇeĢitli Parametrelerinin KarĢılaĢtırılması, II. Futbol ve Bilim Kongresi., 6-8 Ekim 000., Ġzmir. Kitaplar

4 Alanında yurtiçinde yayınlanan kitap yazarlığı Kitap Adı : Yayın Evi : Kitap Adı : Yayın Evi : Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri Tarih Aralığı Son iki yılda verdiği lisans dersleri Rekreasyon Voleybol Spor psikolojisi Diğer Akademik Etkinlikler Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum ve söyleģi gibi etkinliklerde konuģmacı ya da panelist olarak yapılan katılımlar "Spor ve sporcu psikolojisi" Sutopu antrenörlük kursu-bursa Voleybolda Teknik analiz Uludağ Üniversitesi Spor Kulübü Voleybol Alt Yapı Voleybolda Taktik Uygulamalar Uludağ Üniversitesi Spor Kulübü Voleybol Alt Yapı 4 Voleybolda sporcu psikolojisi ve motivasyon Uludağ Üniversitesi Spor Kulübü Voleybol Alt Yapı 5 Zamanı etkili ve verimli kullanma Uludağ Üniversitesi Spor Kulübü Voleybol Alt Yapı 6 Rekreasyon ve spor Uludağ Üniversitesi Spor Kulübü Voleybol Alt Yapı Toplumsal Etkinlikler Voleybol İl Tertip Komitesi Üyeliği Ulusal Raket Sporları Sempozyumu 4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu. Bursa 4.Kademe Voleybol Antrenör Kursu. 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu. U.Ü. Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü. Bursa Nisan 006 Tarihinde Bursa da Düzenlenen dırım. Çocuk Olimpiyatlarında VoleybolTeknik Komite Üyesi 7. Ulusal Voleybol Semineri. T V Federasyonu, 8 Uludağ Üniversitesi Spor Kulübü Genç Bayan Voleybol Takımı Antrenörlüğü 9 0 II. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu. U.Ü. Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü. Bursa. 4-5 Nisan 006 Tarihleri arasında Bursa da Düzenlenen Geleceğimiz Ġçin DeğiĢim ve Ġyi YönetiĢim konulu 4. Kalite ve BaĢarı Sempozyumuna katılım. 8-9 Mart 008 Tarihleri arasında Bursa da Düzenlenen 7. Bursa Ġnsan Kaynakları Zirvesi Eğitim Programına katılım.

5 8-9 Nisan 008 Tarihleri arasında Bursa da Düzenlenen KüreselleĢmeyi Yönetmek konulu 6. kalite ve BaĢarı Sempozyumuna katılım. Voleybol Antrenör Semineri T. V. F. Voleybol Antrenörleri Derneği. Bursa. 4 Voleybol Antrenör Semineri T.V.F. Anadolu Vol. Antrenörleri Derneği. Balıkesir 5 Uludağ Üniversitesi Spor Kulübü dız Bayan Voleybol Takımı Antrenörlüğü 6 Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı Sempozyumu I. Uludağ Üniversitesi Bursa. 7 III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Uludağ Üniversitesi. 8 Uludağ Üniversitesi Spor Kulübü Voleybol Alt Yapı Koordinatörlüğü 9 Uludağ Üniversitesi Spor Kulübü Minik Bayan Voleybol Takımı Antrenörlüğü 0 Uludağ Üniversitesi Bayan Voleybol Takımı Antrenörlüğü Uludağ Üniversitesi Bayan Voleybol Takımı Antrenörlüğü Eğitim Fakültesi Bayan Voleybol Takımı Antrenörlüğü Badminton veteranlar Türkiye Şampiyonası.Afyon Ekim 008 Tarihinde Bursa da Düzenlenen. Mükemmellik Ġçin Sürekli ĠyileĢtirme Konferansı katılım. 4 Uludağ Üniversitesi Spor Kulübü Küçük Bayan Voleybol Takımı Antrenörlüğü 5 6 Uludağ Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Erkek - Voleybol Takımı Ġdareciliği Voleybol GeliĢim Kursu.Bursa Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü Bursa 7 III. Kademe Voleybol Antrenör YetiĢtirme Kursu.0-5 Temmuz 004 Ġstanbul. 8 Voleybol Antrenör Semineri.Voleybol Antrenörleri Derneği (Vad).Ġstanbul, Eylül Spor Hekimliği Sempozyumu. 8 Nisan 005 Olimpiyat Evi Ġstanbul. Toplumsal Etkinlikler Ulusal veya yerel nitelikteki yazılı veya görsel yayın faaliyetleri 4 5 6

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : YELİZ ÖZDÖL 2. Doğum Tarihi : 14/08/1976 3. Unvanı : ÖĞR. GÖR. DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat 1983 3. Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans

Detaylı

Başkanın mesajı. Sayfa 1

Başkanın mesajı. Sayfa 1 Sayfa 1 Başkanın mesajı Değerli üyelerimiz, Zaman hızla aktı ve yeni bir yılı daha geride bıraktık. Sizlere söz verdiğimiz gibi 2013 yılında iki adet bülten çıkaramadık ve sadece bir sayı ile yetinmek

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ 12.03.2009 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 18.08.2010 tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. 09.12.2010 tarih ve 2010/219 sayılı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, YÜKSELTĠLME VE ATANMAYLA ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, YÜKSELTĠLME VE ATANMAYLA ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, YÜKSELTĠLME VE ATANMAYLA ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve

Detaylı

2-AKADEMİK BİLGİLER. Lisans İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi- Maliye BölümüFakültesi/Maliye

2-AKADEMİK BİLGİLER. Lisans İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi- Maliye BölümüFakültesi/Maliye 1970 Ankara doğumlu, MERSİN Gülnar nüfusuna kayıtlı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. Mersin Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Bölümünde 2002 yılından itibaren Öğretim Görevlisi

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör

KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör 1 KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör Prof.Dr. Sabri GÖKMEN IletiĢim Bilgileri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre YerleĢkesi 70100 /KARAMAN Tel: 0338 228 03 20 Fax: 0338 228 10 11 Web Adresi www.kmu.edu.tr

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berrin Avcı 2. Doğum Tarihi: 22.11.1965 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sinema_Tv Anadolu Üniversitesi 1987 Y.Lisans Sinema-Tv

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS krkavas@gmail.com ÖZGEÇMĠġ Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Doğum Tarihi / Yeri: 10 Ağustos 1979 / Antalya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / A.B.D. Üniversite

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Ordu Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak başvuru ve

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvurabilmek için gerekli ek koşullar

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı