PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE"

Transkript

1 PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE Dlek PELTL Temmuz 2007 DENZL

2 PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE Pamukkale Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez letme Anablm Dalı Üretm Yönetm ve Pazarlama Blm Dalı Dlek PELTL Danıman: Yrd. Doç. Dr. rfan ERTURUL Temmuz 2007 DENZL

3

4

5 TEEKKÜR Yüksek lsans öretmm boyunca bana verm olduu emeklerden ve bu çalımanın gerçeklemesnde her türlü öüt ve yardımlarıyla salamı olduu katkılarından dolayı çok deerl danıman hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. rfan ERTURUL a sonsuz teekkürlerm sunarım. Çalıma süresnce her türlü yönlendrmelernden dolayı, Aratırma Görevller Sayın Ayegül TU, Sayın Esra AYTAÇ ve Sayın Nlsen KARAKAOLU na çok teekkür ederm. Ayrıca Sayın Yönetcm Hülya ÖZDEMR e, arkadalarıma ve aleme bana verdkler desteklerden dolayı çok teekkür ederm.

6 ÖZET PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE Peltl, Dlek Yüksek Lsans Tez, Üretm Yönetm ve Pazarlama ABD Tez Yönetcs: Yrd. Doç. Dr. rfan ERTURUL Temmuz 2007, 22 Sayfa Sermaye pyasaları, fon fazlası olanlarla yatırım projelern gerçekletrmek steyen ve fon açıı bulunanları br araya getrr. Ayrıca sermaye pyasaları, sanayye ucuz malyetl fon salarken, tasarruf sahplerne de yüksek kazanç salayablmektedr. Tasarruf sahplernn brkmlern sermaye pyasalarında deerlemeye balamaları le brlkte, portföy ve portföy yönetm le lgl konular tartıılmaya balamıtır. Portföy, br yatırımcının sahp olduu menkul kıymetlern lstesdr. Portföy yönetm yatırımcının elndek fonların, mevcut menkul kıymetler arasında mnmum rsk ve maksmum karlılıı salayacak eklde daıtılmasıdır. Portföy analz se portföy rsknn, beklenen getrsnn ve müternn terchlernn belrlenmesdr. Getr hesaplamalarında kararlar gelecee lkn verldnden belrszlk öne çıkmaktadır. Bu gb belrszln hakm olduu durumlarda, etkl br yaklaım olan bulanık mantık yaklaımı ele alınmaktadır. Bu çalımada lk olarak portföy yönetm le lgl teork blgler verlm, portföy seçm modeller üzernde durulmutur. Daha sonra bulanık teor hakkında temel tanımlar verlm ve bulanık matematksel programlama yaklaımları üzernde durulmutur. Son aamada se stanbul Menkul Kıymetler Borsası (MKB) dan alınan verlerle br Bulanık Dorusal Programlama yöntem le portföy seçm model üzernde uygulama yapılmı ve portföy optmzasyonu gerçekletrlmtr. Anahtar Kelmeler: Portföy analz, Beklenen getr, Rsk, Bulanık mantık, Bulanık dorusal programlama, Üyelk fonksyonu, Bulanık portföy analz.

7 ABSTRACT FUZZY LOGIC APPROACH IN PORTFOLIO ANALYSIS AND APPLICATION SAMPLE Peltl, Dlek M. Sc. Thess n Producton Management and Marketng Supervsor: Assst. Prof. Dr. rfan ERTURUL July 2007, 22 Pages Captal markets congregate people who want to actualze nvestment projects wth the ones who have fund surplus and fund defct. In addton, whle provdng low cost products for the ndustry, the captal markets can provde hgh profts to owners of savngs. Along wth the valuaton of savngs n captal markets by the owners of savngs, the matters related to portfolo and portfolo management began to be dscussed. Portfolo s the lst of securtes that an nvestor owns. On the other hand, portfolo management s the dstrbuton of funds that an nvestor owns between exstng securtes n a way to provde mnmum rsk and maxmum proft. Portfolo analyss s the determnaton of portfolo rsk, ts expected proft and preferences of the customer. Snce the decsons are taken consderng future n proft calculatons, uncertanty appears. At such stuatons that bear ths knd of uncertanty, fuzzy lnear programmng, appeals as an effectve approach for the concerned analyses. In ths study, frst, theoretcal nformaton on portfolo management s gven, and probablstc portfolo selecton models are studed. Then, basc defntons on fuzzy logc are made and Fuzzy Lnear Programmng Approaches are brefly explaned. In fnal stage, an applcaton s presented on a fuzzy logc portfolo selecton model wth the data obtaned from Istanbul Stock Exchange (IMKB) and portfolo optmzaton s realzed. Keywords: Portfolo analyss, Expected proft, Rsk, Fuzzy logc, Fuzzy lnear programmng, Membershp functon, Fuzzy portfolo analyss.

8 ÇNDEKLER ÖZET... ABSTRACT... ÇNDEKLER... EKLLER DZN... V TABLOLAR DZN... V GR... BRNC BÖLÜM PORTFÖY ANALZ.. PORTFÖY TANIMI PORTFÖY YÖNETM Portföy Planlaması Portföy Seçm Yatırım Analz Portföy Revzyonu Portföy Deerlendrmes PORTFÖY ÇETLER Tamamı Tahvllerden Oluan Portföyler Tamamı Hsse Senetlernden Oluan Portföyler Hsse Senetler ve Tahvllerden Oluan Portföyler Der Yatırım Araçlarından Oluan Portföyler PORTFÖY ANALZ VE TEMEL TANIMLAR Menkul Kıymet Hsse Sened Tahvller Getr Rsk TEMEL ANALZ Ekonom Analz Endüstr Analz Frma Analz TEKNK ANALZ Pazarın Genel Elmn Tahmn Etmeye Yönelk Yöntemler Tek Tek Hsse Senetler Hareketlern Tahmn Etmeye Yönelk Yöntemler Rassal Yürüyü ve Etkn Pyasalar Kuramı GELENEKSEL PORTFÖY YAKLAIMI (BAST ÇETLENDRME) MODERN PORTFÖY YAKLAIMI Markowtz (Ortalama-Varyans) Model Ortalama-varyans ölçütü Ortalama-varyans ölçütü ve portföy seçm k menkul kıymetten oluan portföyler ve Markowtz çetlendrmes Üç menkul kıymetten oluan portföyler ve Markowtz çetlendrmes...29

9 v N sayıda menkul kıymetten oluan portföyler ve Markowtz çetlendrmes Etkn portföyler ve optmal portföy seçm Sermaye Varlık Fyatlama Model (CAPM) Arbtraj Fyatlama Model PORTFÖY ANALZNDE SADELETRLM MODELLER Sharpe Tekl ndeks Model ve Çetlendrme Portföy getrs ve rsk Etkn portföylern oluturulması Çok ndeksl Modeller Tek ndeksl ve Çok ndeksl Modeln Karılatırılması PORTFÖY PERFORMANSININ ÖLÇÜLMES Sharpe ın Performans Krter Treynor un Performans Krter Jensen n Performans Krter DORUSAL PROGRAMLAMA LE PORTFÖY ANALZ...53 KNC BÖLÜM BULANIK MANTIK VE BULANIK KÜMELER 2.. KLASK MANTIKTAN BULANIK MANTIA Mantıın Br Blm Dalı Olarak Gelm Çok Deerl Mantık BELRSZLK KAVRAMI VE BULANIK MANTIK Belrszlk Kavramı Bulanık Mantık ve Uygulamaları BULANIK KÜME KURAMI Küme Tanımı Klask Küme Klask kümeler çn temel kavramlar Klask kümelerde lemler Bulanık Küme Bulanık kümelere at temel kavramlar Bulanık kümelerde lemler BULANIK SAYILAR Üçgensel Bulanık Sayılar Yamuksal Bulanık Sayılar ÜYELK FONKSYONLARI BULANIK KÜME TEORSNN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI...83

10 v ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BULANIK DORUSAL PROGRAMLAMA 3.. DORUSAL PROGRAMLAMA Dorusal Programlama le lgl Yapılan Çalımalar Dorusal Programlama Problemlernn Formülasyonu Dorusal Programlamanın Temel artları BULANIK DORUSAL PROGRAMLAMA Bulanık Dorusal Programlama le lgl Yapılan Çalımalar Bulanık Dorusal Programlama Problemlernn Formülasyonu Bulanık Dorusal Programlamanın Uygulama Alanları Bulanık Dorusal Programlama le Dorusal Programlama Yöntemnn Karılatırılması Bulanık Ortamda Karar Verme Bulanık karar ve optmal karar Bulanık dorusal programlamada max(mn) lemcs Bulanık Dorusal Programlama Modeller Bulanık Dorusal Programlama Modellernde Çözüm Yaklaımları Zmmermann yaklaımı Werners yaklaımı Verdegay yaklaımı Portföy Analznde Bulanık Dorusal Programlama Yaklaımı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM PORTFÖY ANALZ PROBLEMNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMININ UYGULAMASI 4.. UYGULAMANIN AMACI UYGULAMANIN KAPSAMI MODELN KURULMASI VE ÇÖZÜMLENMES Verdegay Yaklaımı Werners Yaklaımı Zmmermann Yaklaımı SONUÇ VE ÖNERLER...55 KAYNAKLAR...60 EKLER...67 ÖZGEÇM...22

11 v EKLLER DZN ekl.. ekl.2. ekl.3. ekl.4. ekl.5. ekl.6. ekl.7. ekl.8. ekl.9. ekl.0. ekl.. ekl.2. ekl.3. ekl 2.. ekl 2.2. ekl 2.3. ekl 2.4. ekl 2.5. ekl 2.6. ekl 2.7. ekl 2.8. ekl 2.9. ekl 2.0. ekl 2.. ekl 2.2. Endüstr hayat ers..3 Dow Teors ne göre hsse sened fyat hareketler ayrı formdak pyasa etknlnn brbrler le lkler.9 Çetlendrmeyle rskn azaltılması 2 Meru yatırım alanı...30 E-ortalama doruları 30 E-varyans erler.3 E-ortalama ve e-varyans erler.32 Etkn sınır ve erleblen portföy..34 Optmal portföy seçm..35 Sermaye pyasası dorusu.37 Menkul kıymet pyasa dorusu..4 Menkul kıymet pyasa dorusunda rsk prm..42 Klask br küme.6 x R olan klask br küme k klask kümenn brlem..64 k klask kümenn kesm...64 x R olan bulanık br küme.67 Zayıf kesmes..68 Bulanık kümeler a) normal b) normal altı Bulanık kümeler a) dıbükey b) dıbükey olmayan Br bulanık kümenn tümleyen.7 k bulanık kümenn brlem 72 k bulanık kümenn kesm.72 Üçgensel bulanık sayı 75

12 v ekl 2.3. ekl 2.4. ekl 2.5. ekl 2.6. ekl 2.7. ekl 2.8. ekl 2.9. ekl ekl 3.. ekl 3.2. ekl 3.3. ekl 3.4. ekl 3.5. ekl 3.6. ekl 3.7. ekl 3.8. ekl 4.. ekl 4.2. ekl 4.3. Yamuksal bulanık sayı Üyelk fonksyonunun kısımları 78 Üçgen üyelk fonksyonlarının gösterm..80 Yamuk üyelk fonksyonlarının gösterm Gaussan üyelk fonksyonlarının gösterm...8 Çan ekll üyelk fonksyonlarının gösterm 82 Sgmodal üyelk fonksyonlarının gösterm S üyelk fonksyonlarının gösterm...83 Bulanık karar...05 eklndek bulanık kısıtların üyelk fonksyonu..6 eklndek bulanık kısıtların üyelk fonksyonu.6 c T x b o eklndek bulanık amacın üyelk fonksyonu..2 -c T x -b o eklndek bulanık amacın üyelk fonksyonu 2 (Ax) b eklndek bulanık kısıtlayıcının üyelk fonksyonu.2 Amaç fonksyonunun üyelk fonksyonu.26 Getrnn üyelk fonksyonu.3 Getrnn üyelk fonksyonu 37 Rsk getr arasındak lk..4 Amacın (rskn) üyelk fonksyonu..44

13 v TABLOLAR DZN Tablo 3.. Tablo 3.2. Tablo 4.. Tablo 4.2. Tablo 4.3. Tablo 4.4. Tablo 4.5. Tablo 4.6. Tablo 4.7. BDP le lgl yapılan çalımalar 96 Karar modeller çn yapılan en genel sınıflama..09 Hsse senetlernn smler ve kısaltmaları...40 Bulanık kaynaklı modeln çözüm sonuçları 4 Memnunyet sevyelerndek rsk getr oranı..42 = 0. çn bulanık kaynaklı modeln çözümlenmes = 0.5 çn bulanık kaynaklı modeln çözümlenmes Bulanık amaçlı ve bulanık kaynaklı modeln çözümlenmes..49 Bulanık amaçlı ve bulanık kaynaklı modeln çözümlenmes..54

14 GR Belrszlk ve rsk altında kararların alındıı fnansal pyasalar, ekonomnn vazgeçlmez unsurudur. Yatırım ortamı, belrsz br ortamdır ve yatırımcı çn brçok rsk unsuru çermektedr. Yatırımcı, servetn çetl menkul kıymetler arasında paylatırarak oluturduu portföylerle bu rsk unsurlarını yok etmeye çalıır. Çünkü portföyün br bütün olarak sahp olduu rsk, portföyü oluturan her br menkul kıymetn sahp olduu rskler toplamından daha küçüktür. Blnen fnansal karar verme teknkler geçm dönem verlernden hareketle gelece tahmn lkesne dayanmaktadır. Geçm dönem verler hareketl ortalamalar, üssel düzeltm vb. statstk teknklerle yumuatılarak modeller oluturulmaktadır. Fakat fnansal varlıkların geçm dönem verlernn stkrarsız olmalarının yanı sıra bunların çok sayıda sosyo-ekonomk dekenn etks altında olmaları ve bunların modellere yansıtılamayıları cdd br problem olarak karımıza çıkmaktadır. Bu nedenle zaman serler, trend analz, regresyon analz gb kanttatf teknklern fnansal varlıkların fyat tahmnlernde kullanılamayacaı veya elde edlecek sonuçların güvenlrlnn az olacaı belrtlmektedr. Fnansal karar vermede temel yaklaım, portföy oluturmaktır. Portföy, genel ekonomk koullara ve yatırımcıların arzularına göre dek amaçlarla oluturulablr. Portföy yönetmnn amacı, sahp olunan servetn satın alma gücünün korunması olablece gb servetn artırılması da olablr. Yatırımcının kabul ett br rsk düzeynde en yüksek getry salamak da portföy yönetmnn amacı olablr. Bu amaç, bazen endeksn getr oranı, pazarın getr oranı veya ekonomdek referans getr oranlarının elde edlmes eklnde de belrleneblr. Geleneksel yöntemler kullanılarak hsse senetlernden portföyler oluturulablece gb, modern portföy seçm yöntemyle de portföyü oluturan hsse senetler arasındak lkye dkkat edlerek portföyün rsk azaltılmaya ve beklenen getr artırılmaya çalıılır. Etkn sınır üzernde belrlenen çetl portföy blemlernden yatırımcıya uygun olanının seçmne gdleblr. Hang portföy blemnn seçlece yatırımcının rske karı tutumuna balı olmaktadır. Karar verc, yatırımından en y verm elde edeblmek çn yönetm ve karar verme sürecnde zleyece yolu belrlemek ster. Yatırımının mevcut durumunu

15 2 koruyablmenn yanısıra, geltrme kaygısı da taındıı çn bell prenspler dorultusunda hareket edlr. te belrl br amaç ve kısıtlayıcı koullar altında model oluturmada dorusal ve bulanık dorusal programlamadan yararlanılablr. Bu çalımada da, bulanık matematksel programlamada var olan yaklaımlar yardımıyla belrl br dönemde MKB 50 endeksnde yer alan hsse senetlernden optmal br portföy oluturulmaya çalıılmıtır. Bu amaçla Konno-Yamazak portföy seçm model temel alınmı ve bu modeln beklenen getr kısıtı ve amaç fonksyonu Verdagay, Werners ve Zmmermann ın yaklaımları yardımıyla bulanıklatırılmıtır. Son olarak elde edlen bulanık portföy seçm model yardımıyla lgl döneme at optmal getr ve rsk salayan hsse senetler bulunmutur.

16 3 BRNC BÖLÜM PORTFÖY ANALZ.. PORTFÖY TANIMI Portföy; kelme anlamı olarak cüzdan demektr. Menkul kıymetler açısından portföy, menkul kıymetlerden oluan br topluluu fade etmektedr. Portföy; aırlıklı olarak hsse sened, tahvller ve türevlerden oluan, belrl br k veya grubun elnde olan fnansal ntelktek kıymetler olarak tanımlanablr. Portföy; belrl amaçları gerçekletrmek steyen yatırımcıların sahp olduu, brbrleryle lks olan ve kendne öz ölçüleblr ntelkler olan br varlıktır (Erolu, 2006: 7)..2. PORTFÖY YÖNETM Portföy yönetm, portföyü oluturmak ve oluturulan portföyden hang yatırım aracının ne zaman çıkarılacaına ve yerne hang yatırım aracının alınacaına karar verlen br süreçtr (Türe, 2006: 54). Karar vercnn rsk ve getrye karı gösterd tutum çerçevesnde portföy çne hang varlıkların hang oranlarda grecene ve zamanla deen ekonomk koullara balı olarak hang varlıkların portföyden çıkacaına karar vermektr (Erolu, 2006: 8). Portföy yönetmne kapsam ve ele alınan ayrıntılar yönünden farklı çerkler ve tanımlar yükleneblr. Sharpe (985), en gen çerçevede portföy yönetmn paranın yönetlme sürec olarak tanımlamıtır (Erolu, 2006: 8).

17 4 Sharpe (985), portföy yönetmyle lgl üç fonksyon belrlemtr. Bunlar: Portföy analz: Portföyün rsknn, beklenen getrsnn ve müternn terchlernn belrlenmesdr. Portföy revzyonu: Satın alınacak ve satılacak menkul kıymetlern belrlenmesdr. Performans deerlendrmes: Portföyün fl performansının ve bu performansın nedenlernn belrlenmesdr. Ayrıca Sharpe (985), portföy yönetmnn aktf veya pasf, kontrollü veya kontrolsüz olablecen, açık veya zımm yöntemler kullanılablecen, etkn pyasalar kuramına göre veya ters hareket edeblecen belrtmtr. Ancak son yıllardak elmn görecel olarak daha etkn pyasalar anlayıı çerçevesnde çok daha fazla kontrollü lemlere doru olduunu da eklemtr. Farrell (983) se portföy yönetmnn üç temel faalyetten baret olduunu söylemtr. Bunlar;. Varlık daıtımı: En düük rsk düzeynde en yüksek getrnn elde edlmes çn ana varlık gruplarının brletrlmes. 2. Ana varlık gruplarının aırlıklarının detrlmes: Böylece uzun dönemde getrnn yükseltlmes çn fırsatlar deerlendrleblecektr. 3. Varlık gruplarından breysel menkul kıymet seçm: Bu sayede yne beklenen getrde artı salanablr. Görüldüü gb Farrell (983), portföy yönetmnde getry ön plana çıkarmıtır. Cohen Znbarg ve Zekel (982) se etkn portföy yönetmn br fon havuzunun sadece lk deern koruyacak eklde del aynı zamanda rskne uygun enflasyonun üzernde uygun br getry salayacak eklde dare edlmes sanatı eklnde tanımlamıtır.

18 5 Bu tanımlara yenlern eklemek mümkündür. Ancak bell noktadan sonra bazı temel unsurların tekrar edlmeye balandıı ve bakı açısına göre bu unsurlara verlen aırlıkların det anlaılacaktır. Portföy yönetm genel olarak; Bell tutardak br fonun, fon sahbnn terchlern de dkkate alarak, üstlenlen rske göre en yüksek getry elde edecek belrl varlık gruplarına yatırıldıı zaman çndek gelmelere göre varlıkların portföy çndek aırlıklarının detrld ve performanslarının sürekl olarak deerlendrld dnamk br süreçtr (Erolu, 2006: 9)..2.. Portföy Planlaması Portföy planlaması yapılırken yapılacak olan lemler; yatırımcının durumunun ncelenmes, yatırım uzmanının veya portföy yönetcsnn durumunun saptanması, yatırımcı adına faalyette bulunan portföy yönetcsne yol gösterecek yatırım ölçütlernn saptanmasıdır. Yatırım planlaması yapılırken öncelkle yatırım süresnn ve yatırımcının amaçlarının belrlenmes gerekmektedr (Korkmaz, Ceylan, 993: 4). Ayrıca yatırım sürecnde meydana gelecek fon hareketlernn tahmn edlmes gerekmektedr. Çünkü dek yatırım süreler, dek ntelkte alıver kararlarını gerektrmektedr. Portföy yönetcsnn se geçerlln kanıtlamı tesadüfî yöntemlerden daha y sonuçlar alablecek düzeyde olması gerekmektedr. Portföy yönetcs yatırım ölçütüne karar verrken, yatırımcının hedeflern ve kend beklentlern gözardı etmemeldr (Türe, 2006: 55) Portföy Seçm Yatırımcı çn öneml olan konu hang portföye yatırım yapacaıdır. Yatırımcı, portföyler rsk ve getr temelne göre deerlendrerek portföyü seçer (Dalı, 2004: 34). Bunun seçm çn dek menkul kıymetlere yapılacak yatırım tutarının hesaplanması gerekr. Portföy seçmnde portföyün hang varlıklardan oluacaına karar verlmektedr. Portföyün yüzde kaçının nakt olacaı vb. ekllerdek oransal kararlar da bu aamada verlmektedr (Türe, 2006: 56). Portföy seçmnde k kavram vardır: Etkn portföy ve optmal portföy. Etkn portföy, belrl br rsk sevyesnde en yüksek beklenen getrye sahp veya belrl br

19 6 beklenen getr sevyesnde en düük rske sahp portföydür. Yatırımcılar çn bu portföylern önem büyüktür. Yatırımcılar, etkn portföyler aratırıp bulmaya çalıırlar. Etkn portföyler brletren çzg, etkn sınır olarak adlandırılır. Etkn sınır üzernde yer alan portföylern tamamı optmal portföydür. Yatırımcılar kendler çn en uygun olan portföyü seçerler (Dalı, 2004: ). Optmal portföy, bell br beklenen getr sevyesnde rsk en düük veya bell br rsk altında beklenen getrs en yüksek olan portföydür (Usul ve Bekç, 200: ) Yatırım Analz Yatırım analz le portföye alınacak menkul kıymetlern ncelenmes ve performanslarının ne olablecenn tahmn edlmes amaçlanmaktadır. Ayrıca yatırım analz, bu varlıkların geçm performanslarının deerlendrlmesyle yetnmeyp lerye yönelk matematksel tahmnler de çermektedr. Yatırım analznn aamaları; eknom analz, sektör analz, menkul kıymetler arasından seçm ve tahmn analz olarak sıralanablr. Yatırım analz sırasında genel ekonomk durumun gdatıyla da lglenlmektedr. Ekonomnn çnde bulunduu durum hakkında deerlendrme yapablmek çn gayr saf mll hasıla, k baına düen mll gelr, faz oranları vb. dekenlerden faydalanılmaktadır. Örnen ekonom durgunluk dönemnde se letmeler bu durumdan olumsuz yönde etklenecektr (Ceylan ve Kokmaz, 993: 5) Portföy Revzyonu Portföy revzyonu, satın alınacak ve satılacak menkul kıymetlern belrlenmesdr (Erolu, 2006: 8). Portföy revzyonu aamasında, portföy deerlendrmes yapıldıktan sonra alınması gereken önlemler saptanacaktır. Portföy revzyonunun amacı, belrl br rsk sevyesnde portföyün getrsn maksmum yapmaktır. Portföy revzyonu sürekl analz gerektren br lem olduundan ekonomk, sektör ve menkul kıymet analzlernn sürekl yapılması gerekmektedr. Böylece pyasada çıkan fırsatlar deerlendrlm olacak ve portföyden bazı varlıklar çıkartılıp yerlerne yenler alınmı olacaktır (Türe, 2004: 57).

20 Portföy Deerlendrmes Portföy deerlendrmes; portföyün fl performansının ve bu performansın nedenlernn belrlenmesdr (Erolu, 2006: 8). Sstemn dnamk olmasından dolayı oluturulan portföylern belrl zaman aralıklarında tekrar deerlendrlmes gerekmektedr. Böylece zaman çersnde portföyün deernde olan dem gözlenecek ve portföy yönetcs, yönetm sürecnn baında koyduu amaçların ne derecede gerçeklep gerçeklemedn deerlendrm olacaktır. Portföy deerlendrlmes, k aamada olmaktadır. Bu aamalar, performans ölçütlernn hesaplanması ve performans karılatırmalarının yapılmasıdır. Performans ölçülmes, tek tek varlıkların ölçülmes le olablece gb portföyün br bütün olarak yarattıı sonuçların deerlendrlmes eklnde de olablr. Sonuç olarak her k durumda da varlıkların deerlerndek dem hesaplanmı olacaktır (Türe, 2006: 56-57)..3. PORTFÖY ÇETLER.3.. Tamamı Tahvllerden Oluan Portföyler Tahvl sabt getrl menkul kıymetlerdr. Devletn br yıl, anonm ortakların en az k yıl ya da daha uzun vadeyle ödünç para bulmak amacıyla tbar kıymetler et ve bareler aynı olmak üzere çıkarılan borç senetlerdr. Tahvl, sahplerne alacaklılık hakkı verr. Ama rket yönetmne katılamazlar. Tahvl sahb le rket arasındak hukuk lk, vade le sınırlıdır (Uzunolu, 2002: -2). Bu portföyler, sadece tahvllerden oluur. Anapara güvenne önem veren ve rsk almayı sevmeyen yatırımcılar tarafından terch edlr. Rsk düük olduundan getrs de kısıtlıdır Tamamı Hsse Senetlernden Oluan Portföyler Hsse sened, br anonm rketn sermayesnn brbrne et paylardan br parçasını temsl eden ve kanun ekl artlarına uygun olarak düzenlenen hukuken

21 8 kıymetl evrak hükmünde belgedr. Portföy, tamamen hsse senetlernden oluur. Bu portföy seçmnde stenld zaman alım satım yapablecek hsselern bulunmasına özen gösterlmeldr. Ekonomnn stkrarlı olduu dönemlerde bu tür portföyler terch edleblr Hsse Senetler ve Tahvllerden Oluan Portföyler Bu portföy türü, derlerne oranla daha çok terch edlmektedr. Çünkü bu portföy türünde anapara tahvl ve hsse senetler arasında paylatırılarak dengel br portföy oluturmak amaçlanmıtır. Hsse senetler ve tahvllerden oluan portföylerde ekonomnn çnde bulunduu duruma göre hsse sened ve tahvllern portföy çersndek oranlarında deklkler yapılablmektedr Der Yatırım Araçlarından Oluan Portföyler Portföyler, hsse senetler ve tahvl gb menkul kıymetlern dıında varlıa dayalı menkul kıymetler, fnansman bonoları, repo, hazne bonosu gb yatırım araçlarından da oluablmektedr. Ancak bu portföyler oluturulurken yatırım araçları arasında karılatırma yapılmalı ve yatırım süres boyunca hang yatırım araçlarının getrlernn daha yüksek olduu statstkî teknklerle tahmn edlmeldr (Türe, 2006: 59)..4. PORTFÖY ANALZ VE TEMEL TANIMLAR Portföy analz; bastçe rsk az, getrs yüksek portföylern belrlenmes konusunu kapsayan br rsk getr analzdr. Kısaca, yatırım yapmak çn uygun br portföyün belrlenmes sürecdr (Dalı, 2004: 35). Portföy analz; portföyün rsknn beklenen getrsnn ve müternn terchlernn belrlenmesdr. Portföy analz, temel fnansal varlıklara balı olan blg le elde edlenler le hedefler oluturan portföylern daha y veya daha kötü olduklarını belrlemedek krterlerle hesaplama lem sonucunda portföyün deerlendrlmesdr. Portföy analznn sonuçları, fnansal varlıklarla lgl blgnn mantıksal sonuçlarıdır (Aykaç, 996: ).

22 9.4.. Menkul Kıymet Menkul kıymetler, hraç eden le satın alan arasında alacaklılık ya da ortaklık lks salayan standart tpte, pyasada tedavül edeblen yapıda ve sahbne bell dönemlerde lave satın alma gücü bçmnde gelr getren kıymetl evraklardır. hraç edenn kamu tüzel ks ya da özel hukuk ks olmasının br önem yoktur. Sermaye Pyasası yasası 3. maddes le nelern menkul kıymet sayılacaı belrtlmtr. Bunlar; hsse senetler, tahvl, ntfa sened, kâr ve zarar ortaklık belgeler, hazne bonoları, devlet ve der kamu tüzel klern tahvl ve bonoları, tertp halnde çıkarılan ve k yıl veya daha uzun sürel potekl borç senetlerdr (Kara, 990: 88) Hsse Sened Hsse sened, rketn ktsad varlıkları üzernde mülkyet hakkını temsl eden br menkul kıymettr. Br anonm rketn brbrne et paylardan brn temsl eden, sahbne rkete payı nspetnde ortaklık salayan kıymetl evraktır. Der br tanımla, hsse senetler herhang br tcar veya sanay kurulua veya bankaya, gerekl sermayenn salanması çn dolaıma çıkarılan ve müterler tarafından satın alınan hsselerdr. Hsse senedne yatırım yapan yatırımcılar, rket kârından pay alma, rket yönetmne katılma, oy kullanma, tasfyeden pay alma, rket faalyetlernden blglenme ve rüçhan hakkına (sermaye artırımında öncelkl pay alma hakkı) sahptrler (Çapanolu, 993: 40). Hsse sened; ekonom, sermaye pyasası ve borsa açısından son derece öneml br menkul kıymet türüdür. Genellkle, borsanın gelme düzey hsse sened lemlernn younluk derecesyle ölçülmektedr (Ferteklgl, 2000: 275) Tahvller Anonm ortaklıkların, mevzuata göre özelletrme kapsamına alınanlar dahl ktsad teebbüslernn, mahall dareler le bu darelerle lgl özel mevzuat uyarınca faalyet gösteren kurulu dare ve letmelernn ödünç para bulmak çn tbar kıymetler et ve bareler aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerne tahvl denr. Tahvllern vades k yıldan az olmamak üzere serbestçe belrtlen br ödeme planı dahlnde tfa edlr. Tahvllern ana parası vade btmnde br kere ödenr (Ergeç, 997: 0).

23 Getr Yatırım araçlarının saladıı kazançlara getr denlmektedr. Bu getr temettü kazancı, fyat artı kazancı, faz gelr, kâr payı, gelr payı gb farklı ekllerde ortaya çıkablr (Ertuna, 99: 6) Rsk Genel olarak rsk, beklenen sonucu elde etmede var olan belrszlktr (Scott, 990: 4). Rsk beklenen getrnn gerçekleen getrden sapma olasılııdır (Bakırhan, 989: 4). Rsk le beklenen getr arasında doru lk vardır. Rsk düük yatırımların beklenen getrs de düüktür, rsk yüksek yatırımın beklenen getrs de yüksektr (Scott, 990: 9). Yatırımcının yapmı olduu yatırımdan salayacaı vermn, beklenen vermn altına düme veya üstüne çıkma olasılıı söz konusudur. Bu olasılık, yatırımcı açısından yaptıı yatırımın rskn oluturur. Portföy kuramında yatırımcının rsk kontrol altına alablme veya sınırlayablme olanaının olup olmamasına göre toplam rsk, sstematk veya sstematk olmayan rsk olarak k ana gruba ayrılır. Sstematk veya sstematk olmayan rsk: Sstematk rsk, menkul kıymetlern getrlerndek dalgalanmaların, pyasadak tüm fnansal varlıkların fyatlarını aynı zamanda etkleyen faktörlerden kaynaklanan kısmıdır. Sstematk rsk, portföyün çetlendrmes le gderlemeyen rsk olarak da tanımlanablr. Sstematk rsk; satın alma gücü rsk, faz oranı rsk, pyasa rsk, poltk rsk, kur rskdr. Toplam rskn der br bölümü olan sstematk olmayan rsk, br rket veya sektöre özgü olan rsktr. ç grev, yönetm hataları, kefler, reklam kampanyaları, tüketc terchlerndek demeler, kanun uygulamalar frmaların getrlernde dalgalanmalarına yol açablr. Sstematk olmayan faktörler, der endüstrler ve genel olarak menkul kıymetler pyasasını etkleyen faktörlerden baımsızdır. Sstematk olmayan rsk, çok y çetlendrlm br portföyde ortadan kaldırılablecek br rsk

24 türüdür. Sstematk rskn kontrol edlmes mkansızken, sstematk olmayan rskn kaynaklarında yapılan demelerle ve yönlendrmelerle kontrol edlmes ve yok edlmes mümkündür. Sstematk olmayan rskn kaynakları; fnansal rsk, ve endüstr rsk, yönetm rskdr (Demrta ve Güngör, 2004: 2)..5. TEMEL ANALZ Hsse senetlernn deerlendrlmesnde kullanılan en gen kapsamlı yöntem temel analzdr. Temel analz yapmaktak amaç, hsse senetlernn nceleme dönemnde olması gereken deerlern hesaplamak ve bu deerler aynı dönemdek pyasa deerler le karılatırmak, böylece yatırım yapılacak hsse senetlern belrlemektr (lhan, 99: 2). Bu yöntemde hsse senednn fyatını belrleyen karlılık, lkdte, fnansal yapı, daıtım kanalları, yönetm becers, rekabet, ekonomk tahmnler gb temel olguların ve bunların o hsse senednn fyatını nasıl etklednn analz edlmes le hsse senednn yatırım deernn ya da gerçek deernn belrlenmes söz konusudur. Hsse senedn deerlemeden önce yapılan temel analzde ekonom, sektör ve rket analzler yapılır..5.. Ekonom Analz Hsse sened fyatları, ekonomk koullardan etklenr. Bu nedenle temel analzn lk aamasını ekonom analz oluturur. Ekonomk konjonktürdek canlanma beklents, hsse senedne yatırım çn uygun br ortam ken ekonomk konjonktürdek daralma beklents, hsse sened yatırımlarının elden çıkarılması çn uygun br ortama aret eder (Dalı, 2004: 25). Ekonomk gelme veya daralma, letmenn stok, fnanslama, fyatlandırma ve yatırım poltkasını etkler. Ayrıca, enflasyon oranı, pyasadak faz oranı gb büyüklükler, yatırımcıların yapacakları yatırımdan bekledkler kazanç oranının belrlenmesne tekl ederler. Bu nedenlerle, genel ekonomk durumdak demenn yönünün tahmn edlmes yatırımcı açısından büyük önem taımaktadır. Genel ekeonomk durumla lgl, gayr saf mll hasıla, k baına harcanablr gelr, para arzı, faz oranları, dı tcaret ve ödemeler denges açıkları, kamu kesm harcamaları,

25 2 enflasyon, szlk, sabt yatırım harcamaları, para ve malye poltkaları gb göstergeler ve bunlardak demeler fkr vereblr. Bu göstergelerden bazıları öncü, bazıları eanlı, bazıları da geckmel göstergelerdr. Genel ekonomk durumun yakın gelece hakkında blg sahb olmak steyen yatırımcı çn öncü göstergelern büyük önem vardır. Çünkü öncü göstergelerden bazıları (para arzı, yen kurulan letme sayısı vb.) genel ekonomk faalyetn en yüksek düzeyne ulamasından, bazıları da (dı tcaret açıı, szlk, kamu kesm açıklarının artması vb.) genel ekonomk faalyetn en düük düzeyne ulamasından br süre önce en yüksek ve en düük düzeylerne ulaırlar. Genel ekonomk düzeyn arttıı dönemde yatırımcıların yatırım yapmak çn terch ett br dönemdr. Aks br durum se yatırımcıların elndek yatırım araçlarını satması çn uyarıcı olablr (Bolak, 200: 89-90) Endüstr Analz Genel ekonom üzernde yapılan nceleme, knc aamada letmenn faalyette bulunduu endüstr dalına yöneltlr. Bazı endüstrler, konjonktürel dalgalanmalardan baımsız olarak sürekl gelme çnde, bazıları kararlı br denge çnde bulunurlarken, bazıları da ekonomnn gelme dönemlernde kar, durgunluk dönemlernde se zarar ederler. lglenlen endüstrnn bu kategorlerden hangsne dahl olduunu blmek, ekonomnn genel gdatı hakkındak tahmnlern yapmı olan yatırımcı çn yararlı olacaktır (Bolak, 200: 90). Endüstrlern sınıflandırılması lem tamamlandıktan sonra her br endüstrnn yatırımcılar açısından analzne geçlr. Analz çn lk olarak endüstrnn hayat çzgs ncelenr. Endüstrnn hayat çzgs grten balayarak, düüe kadar endüstrnn çetl gelm aamalarını fade eder. Gr aamasında, yen br fkrn ortaya çıkması sonucu yen br endüstrnn olumasını fade eder. Endüstrnn tutunup tutunmayacaı netlk kazanmadıı çn, oldukça rskl br aamadır. Bu aamada rsk sermayedarları yatırım yapar. Bu aamada baarı salanırsa, yan frmalar pyasada kendlerne yer ednrlerse bu takdrde knc aamaya geçlr.

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Uluslararası Aratırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Sprng 2011 TÜRKYE DE LSANSÜSTÜ DÜZEYDE YAPILAN DSPLNLER ARASI MÜZK ARATIRMALARI

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA Ekonometr ve Đstatstk Sayı:10 2009 29-47 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK

Detaylı

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı