50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "50 ELEKTR K VE ELEKTRON K"

Transkript

1

2 50 EETR E EETRO

3 ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez. II. yarg o ruur.. ba nt s na göre, azal nan konansatörün yükü azal r. III. yarg o ruur. EP E. onansatörün yükü e iflmez. + + ε. ba nt s na göre, + ε azal nan kon- ansatörün s as azal r. I. yarg o ruur ba nt s na göre, azal nan konansatörün levhalar aras naki potansiyel fark artar. II. yarg o ruur. E ba nt s na göre, azal nan konansatörün enerjisi artar. III. yarg yanl flt r. EP B ESE IRI. a) r yar çapl iletken bir kürenin s as, r k F 5 b) µf 0 6 F olu unan, F 5 F 5 06 µ 8 r. ürenin s as, r F pf k EP B EETR E EETRO 5

4 ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER ODE SORU TE SORURI ÇÖZÜER. onansatörlerin yükleri eflit olu una göre,.... κε κ ε κ. ε κε... a) Bir konansatörün yük - gerilim grafi- inin e imi, konansatörün s as n verir. tanθ eğim yük() θ 6 gerilim(). a) o εo 00 8, , F 50nF b) o. o e yükü,6.0 9 ise.0., ,5.0 5 tane elektron var r. c) Dielektrik mae konulu una potansiyel % 0 azalaca na göre, 00 0 azal rsa, 000 azal r volt eni uruma gerilim, s volt ük korunaca nan, ilk son. o o κ.o s 000 κ.00 κ 5,5 ESE IRI b) onansatöre 0 voltluk gerilim uygulan na ( ) levhaa biriken yük miktar ; Bir elektronun yükü, e,6.0 9 olu unan ( ) levhaaki fazla elektron say s, e ,. 0. taneir. c) onansatörün yük - gerilim grafi inin alt naki alan, konansatörün üzerineki enerjiyi verir. 6. W E J. a) onansatörün yükü 00 µ, gerilimi 5 ise, ilk uruma s as, o. 00 o.5 o µf onansatörün s as,, kat na ç kar l rsa, s a; ε. o. ε. o. µ F 6 8 yük() o lanenerji ε o. ifaesine 6 gerilim() 5 EETR E EETRO

5 b) lk uruma konansatörün enerjisi, E o 6 ( ) 6 0. Jol 8 0 ur., kat na ç kar l rsa, bu uruma enerji,. a). b) volt n e,6.0 c) E (.0 ),.0 J E ( ) 6 0. Jolu 0 r. 6 Bir sistem üzerine yap lan ifl, sistemin enerji e iflimine eflittir. Bu uruma, W E E E J ifl yap lm fl. onansatörün s as, 00 5 a) ük miktar e ifltirilmeen levhalar aras naki uzakl k kat na ç karsa, ' ε ' F ESE IRI b) lk uruma konansatörün enerjisi, E. ilk..(5) 50J Son uruma konansatörün yükü e iflmei- inen. ifaesine göre ı yani II. yol ört kat azal nan yükün sabit olabilmesi için gerilimin ört kat na ç kmas gerekir volt Bu uruma enerji, E '.' son..(00) 5000J ap lan ifl, W E J WE E.. ı c J EETR E EETRO 5

6 ODE SORU TE SORURI ÇÖZÜER ve konansatörleri ba l olu- unan efle er s a, F. a) - noktalar paralel aras na s a bulunurken ak - F paralel m n en girip F en ç kt n F üflünmeliyiz. 5F E er evre çok kar fl k ise noktalama yap larak evre aç lmal r F + F. + bulunur. b) F paralel k sa evre b) 6 - aras naki efle- er s a, efl F 6. F + 6 F 5F F 7F 5F 7F F paralel F 5F 7F paralel F paralel F 5F 7F 5F F F - aras naki efle er s a ise, F t r. ESE IRI. 6 ' F F F paralel c) - aras naki efl- k sa evre e er s a, F ve lik konansatörler paralel ba l olu unan, + F F 5F paralel F. a) - noktalar aras naki efle er s a, F. a) oktalama yöntemiyle evrenin aç k flekli çizilir ve efle er s a bulunur. paralel F F F F 5F 5F 7F 7F 88. F F ve 6+ F paralel F 5 EETR E EETRO

7 F lik konansatörler olu unan, F 5 5 ile lik konansatör paralel ba l olu unan, 5 F F bulunur. 5 olu unan, F lik konansatör k sa evreir. Üzerine yük birikmez. Bu uruma,. 6 F 6 +. F µf 6µF 6µF µf µf µf 5µF µf µf efl µf bulunur. efl µf efl µf b) - noktalar aras naki efle er s a ise, paralel ESE IRI µf 6µF µf µf µf F 5µF fiekile görülü ü gibi tüm konansatörler - aras na ba lanm fl olup, birbirlerine paralelir. Bu uruma, µf bulunur. ile l k konansatör paralel ba l olu una, + 6 F + + F F 6+ ile F l k konansatör paralel ba l olu unan, + t r. 5. a) Devreye bak l - na 5 in ve ya a ve e ne 5 5F ne e paralel olma görülür. P Böyle evrelere iki urum söz konusu olabilir. I. ise -P noktalar aras na potansiyel fark oluflmaz. Bu uruma 5 konansatörü üzerine yük birikmez. 5 konansatörü yok say l r. EETR E EETRO 55

8 II. ise, -P aras na potansiyel oluflur. ani 5 konansatörü yüklenir. Bu uruma üçgen evreen y l z evreye önüflüm yap larak efle er s a bulunur. olu unan 5 konansatörü ikkate al nmaz. ve ba l olu unan ve ba l olu unan,!, ve 6 paralel olu unan efle er s a, F F bulunur F bulunur b) Efle er s a üzerineki yük, efl F P F F ESE IRI b) F F efl F F F F F F efl F F efl a) F F c) paralel F efl F F efl F efl paralel efl F F F F F efl efl F 56 EETR E EETRO

9 7. k sa evre nf nf nf nf nf nf k sa evre nf 6µF µf µf µf µf efl µf 6nF nf paralel nf nf paralel µf nf nf efl nf nf nf 6nF efl nf nf 0. paralel paralel efl efl k sa evre 8. efl efl F F F paralel paralel F efl n 6 F ESE IRI + + ( 6) ( ) ( ) F bulunur F F paralel. µf 9. 6µF µf µf µf µf µf µf paralel 6µF µf µf efl µf µf 6µF k sa evre 6µF µf µf 6µF µf efl µf µf µf µf µf µf µf µf 6µF 6µF paralel efl 6µF µf + µf efl µf EETR E EETRO 57

10 . F F. ODE SORU 5 TE SORURI ÇÖZÜER yal tkan F F efl.. 6 F bulunur. paralel efl F paralel efl F F fiekil-i fiekil-ii konansatörünün s as artt nan, konansatörlerin efle er s as artar. efl efl. ba nt s na göre, ve konansatörlerinin yükü artar. I. yarg o ruur. konansatörünün uçlar aras naki gerilim azal r, konansatörünün uçlar aras naki gerilim artar. II. yarg o ruur. ET ba nt s na göre, efl artt nan konansatörlerin toplam enerjisi artar. III. yarg o ruur. EP E ESE IRI. S as, gerilimi 60 voltluk gerilimle yükleni ine, luk yükle yüklenir. a) Üreteç evreen ç kar l - na µf l k konansatör 0 luk yüke sahiptir. F lik konansatör evreye ba lan na, konansatörler paralel ba lanm flt r. Bu uruma evrenin efle er s as, efl + F b) F l k konansatör, iki s an n potansiyeli eflit oluncaya kaar olar. ilk volt F lik konansatören F l k konansatöre 80 luk yük geçer. 58 EETR E EETRO

11 ODE SORU 6 D SORURI ÇÖZÜER. a) ük - gerilim grafi inin e imi konansatörünün s as n verir. 0 tanα 0F 0 tanθ 0F 0 tanβ 5F bulunur. Z onansatörler ba lan rsa, F Z b) onansatörler paralel ba lan rsa, efl + + Z F bulunur. c) Paralel ba l iken 00 voltluk bir gerilim uygulan na efle er s a üzerineki yük, efl Z Z Z 00 ESE IRI anahtar aç l na üreteç evreen ç kar ve toplam yük korunur. eni uruma konansatörler üzerineki gerilim ise, T volt bulunur. b) konansatörünün yeni yükü, c) konansatörünün yüküneki e iflme miktar ; Bu uruma anahtar aç l p pil evreen ç - kar l p konansatörü içine ielektrik mae konu una konansatörünen konansatörüne 0 yük geçmifltir.. a) Dielektrik mae konmaan önce konansatörün s as µf, yükü ise,..0 0 µ ur. µf 5µF 0olt onansatörün içine ielektrik mae koyu umuz a s as e iflir. eni s a ve yükü, κ.. µf µ konansatörü üzerineki yük e iflimi µ. a) onansatörler tamamen oluklar na yükleri, κ onansatörler üzerineki toplam yük, T ur. konansatörü içine ielektirik mae konu una s as κ.. b) Üreteç evreen ç kar lma nan konansatörünün yükü e iflmez. Çünkü s as sabit kalm flt r. 0. a) Bafllang çta konansatörler bofl ve anahtar kapal, anahtar aç k olu una, konansatörü olarken, konansatörü bofl kal r. konansatörün yükü, µ µf 6µF 50olt EETR E EETRO 59

12 5. a) anahtar kapat l r µf anahtar aç l rsa, üzerineki yükün bir son k sm paralel ba l oluklar nan gerilimleri 6µF eflitleninceye kaar e geçer. ük korunaca nan, 50olt son + 6. son son son 0 volt bulunur. b) in son yükü,. son.0 0 µ c) nin son yükü,. son µ 5F b) ün yükü, ün yüküne eflit ( ), ile ün ba l olu u kol nin ba l olu u kola paralelir. Dolay s ile gerilimleri eflittir.. P 60. P P 0 volt. P bulunur. c) konansatörü ile ün efle erine ir. Dolas yla evrenin yükü in yüküne, bu yükte ile ün toplam na eflittir. Bu uruma; T ur. - noktalar aras naki potansiyel fark ise, volt ve konansatörleri ba l olu unan efle er s a, ile konansatörleri paralel ba l olu- unan efle er s a, F t r. tane özefl konansatör ba l ise efle- er s a k saca, e ş ifaesiyle bulunur., e olu unan sistemin efle er s as, P P 8 F. F olur +. 5F ESE IRI 6. µf µf 6µF 6 a) µf ve 6µF l k konansatörler birbirine ba l olu unan üzerineki yükler eflittir. 6 b),6 c),6 ve nin toplam yükü konansatörü bu konansatöre ba l olu unan yükler eflit olmal r. 7. a) konansatörünün yükü, E µf E µf 6 µf ve olu unan yükleri eflittir. 80 ur. 60 EETR E EETRO

13 b) ve paralel ba l oluklar nan potansiyelleri ayn r. ükleri toplam, konansatörün yükü,. 0F 5F volt 5 ile ba l olu unan, yükleri ayn r F konansatörü ve ye paralel ba l olu unan gerilimi, bulunur. Enerjisi ise, E. 900.( 0) F bulunur c) ve paralel olu unan efle er s a, F bulunur., ve ba l olu unan evrenin efle er s as, F ir Efle er s a üzerineki toplam yük 80 ur. top efl volt 9 5 ESE IRI Devrenin efle er s as ; ile paralel ba l olu unan,. 8 F + 6 F + F 0 tır. 0 F F F F 8. a) 0 0 F 0. 5 F bulunur. 0 + Bir konansatör üzerineki enerjinin gerilime ba l ifaesi, E ile bulunur. için, E. 00.( 0) F ur. b) konansatörü ve ile ye ba l olu unan, c) - aras naki potansiyel, bulunur. EETR E EETRO 6

14 9. fiekile görülü ü gibi ve konansatörlerinin üzerineki gerilimler a) b) konansatörünün üzerineki yük, ve konansatörleri üzerineki yükler eflit, buraaki yük herhangi birinin yüküne eflittir. Bu uruma, konansatörünün yükü, 6 5F 5 F. b) fiekile gösterili i gibi F lik konansatör ile lik konansatör birbirine paralel olup üzerineki gerilimler eflit ve 0 volttur. c) F olt 0 olt 0. c) volt volt bulunur F efl F ESE IRI a) b) F Devrenin toplam yükü, toplam efl..0 0 konansatörünün yükü toplam yüke eflit olu unan, top 0 ur. k sa evre F F Z 0volt 0olt 0olt 0volt 0volt 0 olt konansatörünün ilk urumaki yükü, olt konansatörünün ikinci uruma üzerineki gerilim 0 volt olu unan yükü,..0 0 üküneki e iflme miktar, fiekileki konansatörler ba lan nan, e ş bulunur. fiekileki konansatörlerin üzerineki gerilimler eflit olup herbirine ü- n F flen gerilim 0 volt c) konansatörün ilk urumaki enerjisi, E..'..(0),.0 J konansatörünün son urumaki enerjisi, a) Bu uruma ve lik konansatörlerin efle eri üzerineki gerilim 0 volt Bu iki konansatör birbirine ba lan nan üzerineki toplam yük, her birinin yüküne eflit.0 0 E'....(0) 8,8.0 J Enerjieki e iflme, E E E 8,8.0,.0,56.0 joule 6 EETR E EETRO

15 . a) anahtar noktas na okunurulu una üreteç konansatörünü olurur. Bu uruma ün üzerine epolanan yük, anahtar ye okunurulu una üreteç evreen ç kar. konansatörü olu, ve bofl olu unan yükünün bir k sm n ve konansatörlerine aktar r. Bu aktarma ifli, konansatörünün gerilimi ve nin geriliminin toplam na eflit olana kaar evam eer. ve olu unan, volt b) konansatörünün üzerineki gerilim volttur. c) lk uruma konansatörün gerilimi, 00 volt enerjisi ise, E anahtar ye okunurulu una 0 volt olu unan, E' '... J ( 0),. 0 konasötürünün enerjisineki e iflme, E E E, ,56.0 joule Buraaki ( ) konansatörünün enerji kaybetti i anlam na r. F 00 volt F F 00 volt F 00 volt ( ). J ESE IRI. I. anahtar aç kken a). 6 F + 6 F n F b) Toplam yük, T efl c) ile oluklar na yükleri eflittir. Efle- er s alar F olu unan;..0 0 II. anahtar kapat l rsa a) anahtar kapat l - na konansatörü k sa evre Bu uruma evrenin efle er s as, F efl F b) Efle er s a üzerineki yük, efl c) konansatörü k sa evre olu unan konansatörü üzerineki gerilim 0 volttur F F 0olt k sa evre 0olt EETR E EETRO 6

16 . anahtar konumuna iken: Z Z µ anahtar konumuna iken: µf 800 ort + 00 ı E ( ) ( 0. ) J 6µF µf µf ort µ ı Z + 00 ESE IRI 6. 5volt 5 fiekil Ι I. anahtar aç kken, a) fiekiller inceleni ine, 5volt fiekil ΙΙ 6. F 6+ b) fiekil-ii e ve birbirine olu unan yükleri eflittir.. ifaesine göre. nin eflit olabilmesi için s as l k konansatörün gerilimi ise lik konansatörün gerilimi Bu uruma, F F 5 volt 5volt F 5.. ort 60. ort ort 0 µf ve konansatörlerinin üzerineki gerilim 5 volt volt konansatörünün gerilimi.5 0 volt + ort F µ + 0 c) Devrenin toplam yükü, top efl. top.5 90 Toplam yük, top EETR E EETRO

17 II. anahtar kapat l rsa, a) nahtar kapat l - na, () (6) F F 5volt fiekil-ιιι 9F 5 ODE SORU 7 DE SORURI ÇÖZÜER. fiekil - I eki evree: µ F 0µF 50 0µF b) fiekil-i e konansatörler olu unan konansatörlerin üzerlerineki gerilimler flekile gösterilmifltir. Bu uruma, volt fiekil-i volt konansatörünün üzerineki gerilim, olu unan,..5 0 volt c) Toplam yük, top efl Toplam yük 5 konansatörünün yüküne eflit olu unan, top 5 90 ESE IRI top efl µ fiekil - II eki evree: + ort fiekil - I eki evree: µ F 0 top efl µF 0µF 50 EP D 8µF µf fiekil - II eki evree: + ort µf 8µF EP B. 6 fiekil-i fiekil - I eki evree:. 6 e ş fiekil-ii top efl. EETR E EETRO 65

18 E.. fiekil - II eki evree: + ort in uçlar aras naki potansiyel fark azal r. I. yarg o ruur. ı. 9 ı nin yükü artar. II. yarg o ruur. 5. µf 6µF 50 fiekil-i fiekil - I eki evree: µ µ fiekil - II eki evree: ort µf 6µF + + fiekil-ii EP E.9. c m onansatörlerin toplam enerjisi azal r. III. yarg yanl flt r. EP ESE IRI 6. fiekil-i e ve konansatörleri birbirlerine ba l olup yükleri eflittir.. 6 F ve konansatörlerinin + 6 yükleri,. 0µF 0µF 50 fiekil-i fiekil - I eki evree: µ µ fiekil - II eki evree: ort µF 0µF + + fiekil-ii EP , 00 fiekil-ii e konansatörler birbirine paralel ba lan nan toplam yükü s alar yla o ru orant l olarak paylafl rlar. ve bofl olan konansatöre flekileki gibi ba lan na, 00 ve 00 olu unan fiekil-ii eki toplam yük konansatörünün yükü, 0 volt..0 0 F EP B 66 EETR E EETRO

19 ODE SORU 8 DE SORURI ÇÖZÜER. / / bofl Κ Κ fiekil-ι fiekil-ιι fiekil-i eki konansatörün s as, / / εo Κ Κ fiekil-ii eki konansatör birbirine paralel iki konansatörün birleflmesiyle oluflmufltur.. κεo κ... κεo κ.. onansatörler birbirine paralel olu unan, EP D ESE IRI. + 0 κ κ fiekileki konansatörlerin birer ucu (+) i er ucu ( ) kutba ba lan nan birbirlerine paralel iki konansatör oluflur. onansatörler özefl oluklar nan, m m m. κεo o F ε ε o ve paralel olu unan, efl + + Toplam yük, top efl EP D EETR E EETRO 67

20 DO RU I E ODSTÖRER. ve ba l r. +, ve birbirine paralel ba l - r ile ba l r. + EP B. ile nin yükleri toplam nin yüküne eflittir. Buna göre, Ι ve ΙΙΙ ün bilinmesi yeterliir. EP B. olu una göre, + ile aras naki iliflkiyi bilmeliyiz. > > olabilir.. ve s al konansatörler k sa evre ile 6 birbirine paralel ba l r EP 6 EP E ESE IRI 5. Seri ba l konansatörlerin yükleri eflittir. olur. olur. 6., ve grup içineki konansatörler birbirine paralelir , ve birbirine ba l r ve e erleri biliniyor. TEST - ÇÖZÜÜ EP Z T EP B formülünen hesaplan r. Ι. nicelik o ruur. E. formülünen E hesaplan r. ΙΙ. nicelik o ruur. ε o formülüne saece bilineni ile ε o hesaplanamaz. ΙΙΙ. nicelik yanl flt r. EP T 68 EETR E EETRO

21 8. Özefl ve birbirine paralel konansatörlerin yükleri bir- birine eflittir. olsun. Paralel ba l konansatörlerin toplam yükü konansatörü bunlara olu u için nin yükü e. Bir üretecin s as : ε o e erlerine ba l r. Üreticin potansiyeline ba l e ilir. Ι. nicelik yanl flt r. onansatörün levhalar aras mesafeye () ba l r. ΙΙ. nicelik o ruur. onansatörün yüküne ba l e ilir. ΙΙΙ. nicelik yanl flt r. EP B EP D. / 9., ile ba lan nca; + 6 ile paralel ba lan nca; Buna gö re; + yük miktar 0 6/ / potansiyel fark 8 EP ESE IRI konansatörünün potansiyeli konansatörünün potansiyeli olu una göre; / / EP 0. ε o ε o ε o Buna göre; ε o εo EP EETR E EETRO 69

22 DO RU I E ODSTÖRER. ile nin yükleri eflittir. Ι. yarg o ruur. konansatörünün potansiyeli üretecin potansiyeline eflittir. ile nin toplam potansiyeli e üretecin po- tansiyeline eflittir. Buna göre nin potansiyeli ninkinen küçük ΙΙ. yarg o ruur. ile nin s alar bilinmei ine için potansiyel farklar kesinlikle eflit iyemeyiz. ΙΙΙ. yarg yanl flt r. EP. nin yükü olursa, nin yükü nin yükü ise + 5 Buna göre > > Ι. yarg o ruur. onansatörlerin potansiyelleri ise; > ir. ΙΙ. ve ΙΙΙ. yarg lar yanl flt r.. olu una göre;, olsun. 6 ile birbirine ba l r. Efle er s as olsun Paralel ba l konansatörlerin s as ile yükü o ru orant l r. Buna göre EP EP B ESE IRI. Enerji: E ki evrenin toplam enerjileri eflittir. E E. 5. ile birbirine paralel ba l r. + 8 ile birbirine ba l r. Efle er s as olsun efl / ( ) E E, ve birbirine paralel ba l r. efl + + TEST - ÇÖZÜÜ efl EP EP D 70 EETR E EETRO

23 6. µf ile µf s al konansatörler paralel ba l r. + 6µF µf µf ile birbirine ba l r. Bu ikisinin efle- er s as olsun. + ile 8µF lik konansatörler ise birbirine paralel ba l r µf 7., ve s al konansatörler birbirine paralelir. EP D + + 6, ve birbirine paralel ba l r. + + ile birbirine ba l r µ F 6 EP B 8. Paralel ba l konansatörlerin potansiyelleri ayn - r. S alar ile yükleri o ru orant l r. nin yükü ise, nin yükü nin yükü EP B µf µf 8µF ESE IRI 9. Seri ba l konansatörlerin yükleri birbirine eflit ir. EP B 0. ile 6 birbirine ba l r ile birbirine paralel ba l r ve efle er s a ; volt + + ve nin yükleri eflit ise volt + 5 volt onansatörlerin s as olsun. ise + volt + EP EP D. - aras efle er s a 6, - aras efle er s a ile birbirine ba l r. ükleri eflit Bu uruma s a ile potansiyel ters orant l Böylece, > Buna göre; > > ir. EP efl 6 EETR E EETRO 7

24 DO RU I E ODSTÖRER. Özefl konansatörlerin s alar, konansatörünün potansiyeli ir. konansatörünün potansiyeli Buna göre; EP D. ile s al konansatörler birbirine paralel olu u için s alar ile yükleri o ru orant l r. ise + + Buna göre; > > EP B. konansatörünün potansiyeli ise, T nin potansiyeli e s al konansatörlerin efle er s as ile s al konansatörlerin yükleri eflittir. _ b b ` b b a efl / T / EP ESE IRI. nahtar aç kken efle er s a; nahtar kapat - l nca, evrenin efle er s as ile birbirine Efle er s as olsun. + Devrenin efle- er s as ise; Devrenin efle er s as artar, potansiyeli sabit olu una göre, evrenin yükü e artar. EP 5. nakol üzerineki konansatörünün yükü i erlerinen büyük EP 6. nin yükü ise 6 nin yükü e Devrenin efle er yükü ise konansatörünün yükü ile in potansiyeli eflittir. _ b b ` b a 6 olur. 5 5 e ş + TEST - Ü ÇÖZÜÜ O O O / efl 6 EP E 7 EETR E EETRO

25 7. olu una göre art nca e artar. E en art nca E e artar. 8. nin potansiyeli, nin potansiyeli ir. E E E olu una göre, 9. onansatörlerin kutuplar flekileki gibi birbirine ba lan yor. Bu iki konansatörün s alar farkl r. Potansiyelleri ayn ükleri e farkl Ι ve ΙΙ yanl fl, ΙΙΙ o ru 0. lk uruma, nahtar kapat l nca evrenin efle er s as ; + olur. Devrenin toplam yükü ise; top top.. c m olur. / EP EP EP efl / EP D ESE IRI. ve Z konansatörleri birbirine ba l ve yükleri eflittir. Potansiyelleri ise s alar ile ters orant l r. µf Z + Z 50 volt olu una göre; Z 0 volt 0.. Üretecin gerilimini 6 olarak alal m. Z 6 Z coulombur. Z Z Z 6 ilk urum 5 6 son urum EP D anahtar kapat l nca nin potansiyeli artar, yükü e artar. EP µf 50 volt Z Z µf Z EETR E EETRO 7

26 DO RU I E ODSTÖRER. Her bir konansatörün s as olsun. Üretecin gerilimi ise olsun. ile nin efle- er s as : efl + in s as yar ya inirilince; efle er s a efl + ı olur. E ve en; E ı E 5 E 5 ı E olur. ı ı Enerji ise: E ı E E EP B ESE IRI Toplam enerji: E ı E. ı E..( ) ı E. Buna göre, E E EP B. mesafesi art r l yor. ε o formülüne göre azal r. sabit kal r. azal nca a azal r.. 6 ile s al konansatörlerin efle er s as Potansiyeli 0 volttur, yükü e olsun. kapat l nca; ile birbirine paralel olur ve yükleri paylafl rlar. Bu uruma ortak 0 potansiyel 5 volt TEST - Ü ÇÖZÜÜ formülünen, sabit, 0volt EP EP B. nin potansiyeli olsun. E Devrenin efle er enejisi; efl Seri ba l konansatörlerin yükleri eflittir. Q Q.. Z + + Z 7 EETR E EETRO

27 E ( ) E E ( ) E EZ ZZ ( ) 8 E Buna göre; E Z > E > E EP E 6. onansatörün yükü sabittir. ε o ; azal nca artar. en; sabit, artarsa azal r. εo E εo. εo Buna göre; E e eri e iflmez. EP E 7. ve bilini ine göre; e hesaplanabilir. + ir. Ι. nicelik o ruur., olu una göre s alar a hesaplanabilir. ΙΙ. nicelik o ruur. ε o hesaplanamaz. ε o, ε o nin hesaplanabilmesi için ve e erlerinin e bilinmesi gerekir. ΙΙΙ. nicelik yanl flt r. EP D 8. + r. sabit, azalt l nca efl azal r. top en; top azal r. ve azal r. ; sabit, azal nca, e azal r. + ; sabit, azal nca, artar. EP ESE IRI 9. onansatörün potansiyeli saece üretecin potansiyeline ba l r. nin ve nun e iflmesi yi etkilemez. Ι ve ΙΙ ye ba l e ilir. EP 0. onansatörün yükü sabittir, e iflmez. Ι. nicelik yanl flt r. ε o, azalt l nca artar. ΙΙ. nicelik o ruur., sabit ve art yor. Buna göre azal r. ΙΙΙ. nicelik yanl flt r. EP B., nin e erlerini hesaplayal m. + + olur. nin enerjisi; 9 E c m 8 EP. fiekil-ι eki iki konansatörün yükü µf 6µ eflit olur ve 6µ ur. fiekil-ιι e ise 6µ iki konansatörün µf ayn kutuplar birbirine ba lan için yük kayb olmaz. Bu iki konansatörün potansiyeli eflit Toplam yükü, 6µF + 6µF µf s alar ile o ru orant l paylafl rlar. µf lik konansatörün yükü 8µ EP D + EETR E EETRO 75

28 . F () () () 8 F 0 olt fiekil - Ι fiekil - ΙΙ a) fiekil-i e ve konansatörlerinin yükleri, konansatörünün içine ielektrik sabit olan mae konulu una s a kat na ç kar. fiekil-ii e anahtar aç l na ve yükleri konansatörlerin gerilimleri eflitleninceye kaar yükler paylafl rlar volt b) konansatörünün yükü,.. 8 ESE IRI. fiekil-i e ve konansatörleri olu unan ve nin üzerineki yükler birbirlerine eflittir Bu uruma, 00 konansatörün yükü, ve ters ba lan nan toplam yük potansiyel eflitleninceye kaar evam eer. 5F. k sa evre F F F F 5F F 5F P P P volt konansatörünün yeni yükü, üküneki e iflme, F efl F 5F F P efl 0 F 5F 76 EETR E EETRO

29 . µf µf 6µF µf µf fiekil-ι µf 8 6µF µf µf fiekil-ιι a) fiekil-ii e µf ile µf lik konansatörler birbirine paralel ba l olu unan gerilimleri eflittir.. ifaesine göre yük ile s a o ru orant - l olu unan µf l k konansatörün yükü 8 µf l k konansatör fiekil-i eki µf l k konansatörlerin efle eri ve ba lamaa yükler eflit olu unan 8 b) 6µF µf µf 7. - grafi ine o runun e imi s ay verir F 0 F 0 F F ve birbirlerine ba l oluklar nan, 6. F 6+ fiekile konansatörler ba lan nan 6µF l k konansatörün yüküe c) Seri ba lamaa toplam yük herhangi bir konansatörün yüküne eflit olu unan, toplam 5. a) κ.. µf b) µ ,6.0 c) E ' (00) ESE IRI 8. 7F efl 7F 0,J 6. a) Κ. o.5 0 F b) c) 00 tur. Sabitir. ( 000) ) E 50. J. 0 fiekileki evree karfl l kl konansatörlerin çarp - m eflit olu unan 7F lik konansatör Wheatstone öprüsü kural na göre iptal eilir. + 8 efl F efl EETR E EETRO 77

30 Bu uruma evre, F efl F 0. F F F F F F F F 6. F 6+ efl efl F F 9. a) volt 0 ESE IRI + 5F efl F fiekileki konansatörler olu unan yükleri eflittir.. ifaesine göre 6 nin üzerineki gerilim ise, nin üzerineki gerilim, nin üzerineki gerilim 60 volt, 0 olu unan, volt noktas naki potansiyel, volt, b) noktas naki potansiyel, volt 78 EETR E EETRO

DO RU AKIM VE KONDANSATÖRLER

DO RU AKIM VE KONDANSATÖRLER DO RU I E ODSTÖRER DO RU I E ODSTÖRER IfiTIR - 1 ÇÖZÜÜ 1.. = n = = = += = k sa evre = n = = olur. 4. a) ESE IRI =1 b) =. = 4. + 4 + = = 6 + 4 = =. = 6.4 + 6 + 4 = 1 5 = + 1 5 = 5 4. 1 1 1 1 1 = + + + =

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 9 Elektrik ve anyetizma ODE SOU DE SOUI ÇÖÜE. letkenin kesitinden geçen yük miktar, q n.e 5.0 9.,6.0-9 8 C olur. Bu durumda oluflan ak m, I q 8 ` t 8 olur.. S kesitinden saniyede geçen yük miktar, ( )

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17:

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17: EET AII ÖNE 7: Özdefl,, lambalar flekildeki gibi ba lanm fllard r. anahtar kapat l nca ve lambalar n n parlakl nas l de iflir? (Üretecin iç direnci önemsenmiyor.) A) De iflmez De iflmez B) Azal r De iflmez

Detaylı

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür.

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür. REER TEST - 1 1. 4. fiekil- fiekil- fiekil- Beyaz ler üzerlerine üflen fl aynen yans t r. Böylece tüm ler ay nlat l fl n rengine fl k 1444442444443 turuncu mor göz magenta 2. avi X Z agenta ve renkli fl

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki. 5. 0 - t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V.

TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki. 5. 0 - t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V. 1 arac n n saniyeeki : 8 m/ s 16 arac n n saniyeeki : BA I HAREET ( 3) 1 m/s arac n n sürücüsüne göre arac n n - 3 z : 1 16 8 m/s olur m yolunu, yolunu, N yolunu, N yolunu, y 5m/s 3m/s m/s 1 s 1 3 s 1

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X) ISI VE SICAI ES - 1 1. adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k de iflimi 4. adde Erime aynama 2m 3 4 6 3m 2 2 1 12 4m 4 2 8 m.c. c m. 3 c 2m 2 c 3m. 2 3m 4 c 4m. 3m Buna göre, ile ayn olailir, farkl d r.

Detaylı

5. m X TEST - 1 SIVI BASINCI = F M

5. m X TEST - 1 SIVI BASINCI = F M IVI BINCI TET - 1 1. 4... vnn a rl na iyelim. abn tabanna etkiyen sv basnç kuvveti, tabanan fiekil-i ve fiekil-ii eki ibi çklan ik kesik çiziler arasnaki erçek ya a sanal svnn a rl na eflittir. fiekil-i

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

K MYA K MYASAL TEPK MELER VE HESAPLAMALARI ÖRNEK 1 :

K MYA K MYASAL TEPK MELER VE HESAPLAMALARI ÖRNEK 1 : K MYA K MYASAL TEPK MELER VE ESAPLAMALARI ÖRNEK 1 : ÖRNEK : X ile Y tepkimeye girdi inde yaln z X Y oluflturmaktad r. Tepkimenin bafllang c nda 0, mol X ve 0, mol Y al nm flt r. Bu tepkimede X ve Y ten

Detaylı

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r.

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r. SU DAGAAR MDE SRU DE SRUARN ÇÖZÜMER 4 70 70 40 40 70 do rusal dalga ve engellerinde flekildeki gibi yans r do rusal dalgan n k sm engelinden, k sm ise engelinden flekildeki gibi yans r do rusal dalga ve

Detaylı

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 :

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 : F Z EETROSTAT ÖRNE 1 : ÖRNE : Q 0 X M Z yal tkan yal tkan fiekildeki yal tkan sapl özdefl ve iletken,, M kürelerinin elektrik yükleri s ras yla, Q ve 0 (s f r) d r. M küresi ye dokundurulup ayr ld ktan

Detaylı

TEST - 1 ELEKTROMANYET K NDÜKS YON

TEST - 1 ELEKTROMANYET K NDÜKS YON EETET DÜS TEST - y 3 x magnetk ak Φ z S enz kanununa göre: Tel çerçeve +x yönünde çeklrse, tel çerçevede den ye do ru ndksyon - S kutuplar karfl l kl olarak brbrne yaklaflt r l rsa, m knat slar aras ndak

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

TEST - 1 ELEKTR K AKIMI. ε X = 2V. ε Y = 4V. K anahtar kapal iken: 4R R. i = R R CEVAP B. = 4 Ω dur. R x. I. yarg do rudur.

TEST - 1 ELEKTR K AKIMI. ε X = 2V. ε Y = 4V. K anahtar kapal iken: 4R R. i = R R CEVAP B. = 4 Ω dur. R x. I. yarg do rudur. EET M TEST - 1 1. 6 1 x Ω dur. 1 1 X anahtar kapal ken: Σ 8. 8. 1 CEP B. yarg do rudur.. 8 voltu gösterr.. yarg yanl flt r. mpermetre 1 amper gösterr.. yarg do rudur. CEP C. X + X 1 1Ω Y Y P. M N P ESEN

Detaylı

GÖLGE BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Şekilde görüldü ü gibi, X ve Z noktalar her üç. kaynaktan da fl k al r.

GÖLGE BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Şekilde görüldü ü gibi, X ve Z noktalar her üç. kaynaktan da fl k al r. BÖLÜM GÖLGE MODEL SORU - 1 DEİ SORULARIN ÇÖÜMLERİ 1 B A ayınlık 3 T T aral her iki kaynaktan a fl k alabilir aral yaln z kayna nan fl k alabilir Şekile görülü ü gibi, ve noktalar her üç kaynaktan a fl

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

TEST 20-1 KONU KONDANSATÖRLER. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ. 1. C = e 0 d. 2. q = C.V dır. C = e 0 d. 3. Araya yalıtkan bir madde koymak C yi artırır.

TEST 20-1 KONU KONDANSATÖRLER. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ. 1. C = e 0 d. 2. q = C.V dır. C = e 0 d. 3. Araya yalıtkan bir madde koymak C yi artırır. KOU 0 KOSÖRLR Çözümler. e 0 S 0- ÇÖÜMLR (Sığa saece levhaların yüzey alanı, araaki uzaklık ve yalıtkanlık katsayısına bağlıır.) P: 5. 6 3 u tür soruları potansiyel ağıtarak çözelim. Potansiyel seri konansatörlere

Detaylı

ÖLÜM 3 DENGE, İR KUVVETİN MOMENTİ 3.1 ir Kuvvetin Momenti elirli bir doğrultu ve şiddete sahip bir kuvvetin, bir cisim üzerine etkisi, kuvvetin etki çizgisine bağlıdır. Şekil.3.1 de F 1 kuvveti cismi sağa

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME LNI : FZKSEL OLYL ÜNTE 3 : YŞMIMIZDK ELEKTK (MEB) C SE E PLEL BĞLM (5 ST) 1 Dirençlerin Bağlanması 2 Özdeş mpullerin Bağlanması 3 (*) Özdeş Olmayan mpullerin Bağlanması : 4 Kısa Devre 5 Pillerin

Detaylı

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur.

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur. .ÖLÜM MTEMT K Derginin bu say s nda Problemler konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. u konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü içinde

Detaylı

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu Atom Maddelerin en küçük yapı taşlarına atom denir. Atomlar, elektron, nötron ve protonlardan oluşur. 1.Elektronlar: Çekirdek etrafında yörüngelerde bulunurlar ve ( ) yüklüdürler. Boyutları çok küçüktür.

Detaylı

Bu iletkenin uçları arasında gerilim oluşturmak için pil, akümülatör, jeneratör, dinamo gibi araçlar kullanılır.

Bu iletkenin uçları arasında gerilim oluşturmak için pil, akümülatör, jeneratör, dinamo gibi araçlar kullanılır. ELEKTRİK VE MANYETİZMA ELEKTRİK Odamızda bulunan elektrik düğmesine bastığımızda lambamız yanar. Elektrik ocağının fişini prize takıp açtığımızda ocağın ısındığını görürüz. O halde elektrik; etkisini gerek

Detaylı

2. Her bir bölme uzunlu u d olsun. t 1 TEST - 1 DO RUSAL HAREKET. Atletler 1. kez O noktas nda, 2. kez K noktas nda yan yana gelirler.

2. Her bir bölme uzunlu u d olsun. t 1 TEST - 1 DO RUSAL HAREKET. Atletler 1. kez O noktas nda, 2. kez K noktas nda yan yana gelirler. DO RUSA HAREET TEST - 1 1 X 3 N O P R X Y Y Y X N I II Aeer 1 kez O nokas na, kez nokas na yan yana geirer CEAP A Z Z Araçar n boyar efi ou una göre, X Z > Y Z X X Y Y Z Z ou una göre, X Z > Y CEAP C ESEN

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: F Z TERAZ ÖRNE 1 : ÖRNE 2: 2 4 6 8 1 N Y Y Y 2 4 6 8 1 Eflit kollu terazide cismi, ve leriyle flekil I deki gibi dengededir. cismi, in bulundu u kefeye kondu unda, nin yan na N cismi konarak deki gibi

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

ELEKTR K AKIMI NASIL OLUfiUR?

ELEKTR K AKIMI NASIL OLUfiUR? EET AM NAS OUfiU? Elektrikle yüklü iki cisim bir iletkenle birlefltirildi inde cisimler aras nda yük dengesi kuruluncaya kadar yük ak fl olur. Bir iletken içinden gerçeklefltirilen yük ak fl na elektrik

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

UZUN ENERJİ NAKİL HATLARI İLE ENERJİ İLETİMİNİN ZORLUKLARI ve SİSTEM GÜVENİLİRLİĞNİ ARTIRMAK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER Türkiye de elektrik enerjisinin

UZUN ENERJİ NAKİL HATLARI İLE ENERJİ İLETİMİNİN ZORLUKLARI ve SİSTEM GÜVENİLİRLİĞNİ ARTIRMAK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER Türkiye de elektrik enerjisinin UZUN ENERJİ NAKİL HATLARI İLE ENERJİ İLETİMİNİN ZORLUKLARI ve SİSTEM GÜVENİLİRLİĞNİ ARTIRMAK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER Türkiye de elektrik enerjisinin büyük kısmı aşağıdaki kaynaklardan temin edizlmektedir.

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

RADYOAKT FL K. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 5. a) Denklemi yazd m zda; 1. Yar lanma süresi T 1/2. 6. a) Madde miktar n 8 m gram al rsak 7 m gram

RADYOAKT FL K. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 5. a) Denklemi yazd m zda; 1. Yar lanma süresi T 1/2. 6. a) Madde miktar n 8 m gram al rsak 7 m gram RADYOAKT FL K RADYOAKT FL K 1. Yar lanma süresi T 1/ ile gösterilir. Radyoaktif element içerisindeki çekirdek say s n n yar s n n bozunmas için geçen süredir. Bu süre çok uzun olabilece i gibi çok k sa

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır.

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır. BÖLME, BÖLÜNEBİLME A. Bölme İşlemi A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, Bölünen A 75, bölen B 9, bölüm C 8 ve kalan K tür. Yukarıdaki bölme işlemine göre, 1. 9 yani, K B dir. işlemine bölme denir.

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KONU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KONU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF KNU ANLATIMLI 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KNU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 2 2. Ünite 4. Konu 3. A rl k Merkezi - Kütle Merkezi A nn Çözümleri su 1. BM fiekil I fiekil

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207 Temel ElektronikI Doç. Dr. Hüseyin Sarı 1. Bölüm İçerik Enerji ve Enerji İletimi: İş, Enerji, Güç Elektrik Yükü Elektrik Akımı

Detaylı

ISININ YAYILMA YOLLARI

ISININ YAYILMA YOLLARI ISININ YAYILMA YOLLARI ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI ISININ YAYILMA YOLLARI Bulunduğu ortama göre sıcaklığı fazla (yüksek) olan her madde çevresine ısı aktarır, yayar. Masa, insan, ateş, buz, su kendisinden

Detaylı

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (Ders Notu) Manyetik Özellikler Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR MANYETİK ÖZELLİK Giriş Bazı malzemelerde mevcut manyetik kutup çiftleri, elektriksel kutuplara benzer şekilde, çevredeki

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET ve HREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ .. Ünite 7. Konu ( fl ve Enerji) n n Çözümleri E K W s m./4v f s. /4x m.v f s.x f s mv x Cismin K noktas nda

Detaylı

Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir.

Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. MIKNATIS ve ÖZELLĐKLERĐ Magnetik adı verilen demir oksit (Fe 3 O 4 ) bileşiği tabii bir mıknatıs olarak bilinir. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. Üç

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

IfiIK VE GÖLGE. a) Benzerlikten, r K = 3 2 r olur. 6d Tam gölgenin alan 108 cm 2 oldu undan, 4d = r K

IfiIK VE GÖLGE. a) Benzerlikten, r K = 3 2 r olur. 6d Tam gölgenin alan 108 cm 2 oldu undan, 4d = r K IfiI VE GÖGE MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER. P R. cm a) Benzelikten, cm cm a) Cismin çap cm ise ya çap cm i. Benzelikten tam nin ya çap, (+) (8++) 4 cm olu. b) Benzelikten ya nin ya çap, 8+ 0 5 cm olu.

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Kapasitans (Sığa) Paralel-Plaka Kondansatör, Örnek. Paralel-Plaka Kondansatör. Kondansatör uygulamaları Kamera flaşı BÖLÜM 26 SIĞA VE DİELEKTRİKLER

Kapasitans (Sığa) Paralel-Plaka Kondansatör, Örnek. Paralel-Plaka Kondansatör. Kondansatör uygulamaları Kamera flaşı BÖLÜM 26 SIĞA VE DİELEKTRİKLER BÖLÜM 6 SIĞ VE DİELEKTRİKLER Sığa nın tanımı Sığa nın hesaplanması Konansatörlerin bağlanması Yüklü konansatörlere epolanan enerji Dielektrikli konansatörler Problemler Kapasitans (Sığa) Konansatör çitli

Detaylı

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r ZZZ D\DWP]IHQ FRP FEN VE TENOOJ 8 addenin Halleri ve 5. Ünite ISI VE SICAI ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r aynamakta olan su elimizi yakar

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMLER

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMLER ÖZÜTE (YO UNU) AIfiTIRMAARIN ÇÖZÜMER. a) ar fl m n özkütlesi er zaman kar fl ma kat - lan s v lar n özkütleleri aras na olaca nan, < k < 8 olabilir. b) S v lar eflit kütlee kar flt r l na kar fl m n özkütlesi,

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ YRD. DOÇ. DR. YAKUP EMÜL CUMHURIYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Elektrik Elektronik Bilgisi, Ders Notları (B02. Ohm

Detaylı

SAYI BASAMAKLARI. çözüm

SAYI BASAMAKLARI. çözüm SAYI BASAMAKLARI Sayı Basamakları Günlük hayat m zda 0 luk say sistemini kullan r z. 0 luk say sistemini kullanmam z n nedeni, sayman n parmaklar m zla ba lamas ve iki elimizde toplam 0 parmak olmas olarak

Detaylı

ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01. Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ

ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01. Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01 Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ Elektriksel yük ve akım nedir? 1 Coulomb luk yük 6,24 10 18 adet elektronun yüküne eşittir. İletkenin herhangi bir noktasından 1 saniyede 6,24

Detaylı

5. Atomun yap s n aç klamak için çok de iflik modeller ortaya CEVAP A. 6. Bohr atom modeline göre, CEVAP E. ... n=4... n=3... n=2 ESEN YAYINLARI

5. Atomun yap s n aç klamak için çok de iflik modeller ortaya CEVAP A. 6. Bohr atom modeline göre, CEVAP E. ... n=4... n=3... n=2 ESEN YAYINLARI ATOM F TEST -. Tomso atom modelie göre, atom küre fleklidedir. Atomda (+) ve ( ) yükler rastgele da lm flt r. Ayr ca yörüge kavram yoktur.. Temel âldeki atomlar dört yolla uyar labilir. ) S cakl klar art

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15 Kılavuz Çekmek Kılavuz çekme işlemlerinde kullanılan takımlar genellikle Yüksek Hız Çeliklerinden (HSS) yapılırlar. Bununla birlikte son zamanlarda kaplamalı(tin) kılavuz takımları da üretilmeye başlanmıştır.

Detaylı

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarlanması

Detaylı

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. A= {a, b, {a, b}, {c}} kümesi veriliyor. Afla dakilerden kaç tanesi do rudur? I. a A II. {a, b} A III. {c} A IV. {b} A. V.

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. A= {a, b, {a, b}, {c}} kümesi veriliyor. Afla dakilerden kaç tanesi do rudur? I. a A II. {a, b} A III. {c} A IV. {b} A. V. 1.ÖLÜM MTMT K Derginin bu say s nda Kümeler konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. u konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü içinde

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

ELEKTR K AKIMININ MANYET K ETK S

ELEKTR K AKIMININ MANYET K ETK S FE VE TEOOJ 8 aflam m zdaki Elektrik 7. Ünite EETR AM MAET ET M knat s Demir, nikel, kobalt gibi maddelerin çekme özelli i gösteren maddelere m knat s denir. Çubuk m knat s U m knat s Pusula i nesi M knat

Detaylı

ÜN TE III. ÇEMBER N ANAL T K NCELENMES

ÜN TE III. ÇEMBER N ANAL T K NCELENMES ÜN TE III. ÇEMBER N ANAL T K NCELENMES 1. G R fi. ÇEMBER N DENKLEM 3. MERKEZLER R J NDE, EKSENLER ÜZER NDE V E YA EKSENLERE T E E T LAN ÇEMBERLER N DENKLEM 4. ÇEMBER N GENEL DENKLEM 5. VER LEN ÜÇ NKTADAN

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Kesirlerle Toplama, Ç karma ve Çarpma fllemi Oran ve Orant

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR OTOMATİK TRANSMİSYONLAR Taşıtın hızına, gaz kelebeği pozisyonuna yük ve yol şartlarına bağlı olarak viteslerin otomatik olarak değişmelerine imkan veren bir sistemdir. Otomatik transmisyonla,mekanik ve

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün akım çizgileriyle belirtilen çok düzenli akış hareketine laminer akış denir. Düşük hızlarda yağ gibi yüksek viskoziteli

Detaylı

ÜN TE IV ELEKTROMAGNET K NDÜKS YON

ÜN TE IV ELEKTROMAGNET K NDÜKS YON ÜN TE IV ELEKTROMAGNET K NDÜKS YON 1. Elektrik Ak m n n Magnetik Etkileri 2. Magnetik Alan çinde Hareket Eden Yüke Etkiyen Kuvvet 3. Magnetik Alan, çinde Hareket Eden Tele ve Halkaya Etkiyen Kuvvet ndüksiyon

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - III. Kavram Dersaneleri 78. ÖRNEK 1: % 24 'ü olan say kaçt r? ÖRNEK 2:

TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - III. Kavram Dersaneleri 78. ÖRNEK 1: % 24 'ü olan say kaçt r? ÖRNEK 2: TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - III ÖRNEK 1: % 24 'ü 86424 olan say kaçt r? A) 360 B) 354196 C) 320120 D) 36 E) 360 (ÖSS - 1999) ÖRNEK 2: Bir miktar pastan n 3 ini lknur, geriye kalan n da Buse yemifltir.

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

FİZİK ÇALIŞMA GRUBU GRUP ADI İKİZLER PROJE ADI REZİSTANS GELDİ BUZLAR GİTTİ

FİZİK ÇALIŞMA GRUBU GRUP ADI İKİZLER PROJE ADI REZİSTANS GELDİ BUZLAR GİTTİ YİBO Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı 2010-1 Proje Raporudur FİZİK ÇALIŞMA GRUBU GRUP ADI İKİZLER PROJE ADI REZİSTANS GELDİ BUZLAR

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Katı-Sıvı-Gaz-Plazma / Özkütle /Dayanıklılık/Adezyon Kuvveti / Kohezyon / Kılcallık /Yüzey Gerilimi. Sorular

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Katı-Sıvı-Gaz-Plazma / Özkütle /Dayanıklılık/Adezyon Kuvveti / Kohezyon / Kılcallık /Yüzey Gerilimi. Sorular MA V ÖZLLİKLRİ Katı-Sıvı-Gaz-Plazma / Özkütle /ayanıklılık/adezyon Kuvveti / Kohezyon / Kılcallık /Yüzey Gerilimi Sorular MA GAZ PLAZMA ÖZKÜTL Maddenin 4 hali bulunmaktadır. KATI Tanecikler arası boşluk

Detaylı

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: Oyun aşamalı bir araba oyunudur.oyuncunun yönlendirmesiyle ilerleyen araç engellerle ve Sorularla oluşturulmuş

Detaylı

ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM

ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM 1. mpuls ( tme) 2. Momentum (Lineer Momentum) 3- ki Cismin Çarp flmas nda Momentum De iflmeleri a) Hareketli Bir Cisimle Duran Bir Cismin Merkezî Çarp flmas b) Hareketli Bir

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Ölçme Bilgisi Ders Notları

Ölçme Bilgisi Ders Notları 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ Ölçme Bilgisi: Sınırlı büyüklükteki yeryüzü parçalarının ölçülmesi, haritasının yapılması ve projelerdeki bilgilerin araziye uygulanması yöntemleri ile bu amaçlarla kullanılacak araç

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

IfiI IN DALGA DO ASI. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 1. P noktas n n kaynaklara olan yol fark dalga boyunun. 2. a) 3. ayd nl k saça n merkez

IfiI IN DALGA DO ASI. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 1. P noktas n n kaynaklara olan yol fark dalga boyunun. 2. a) 3. ayd nl k saça n merkez IfiI IN DAGA DO ASI. oktas lara ola yol fark alga boyuu tam kat a eflit ise ay l k, e ilse karal k saçakt r. a) YF. b) IfiI IN DAGA DO ASI.. ay l k saçakt r. YF ( ). ( )..karal k saçakt r.. a). ay l k

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi;

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi; ondansatörler (Sığaçlar) Test in Çözümleri. ondansatörün levhaları arasındaki potansiyel farkı, üretecin potansiyel farkına eşittir. Levhalar arasındaki d aralığının değişmesi üretecin potansiyel farkını

Detaylı

16. ÜNİTE YALITKANLIK DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ

16. ÜNİTE YALITKANLIK DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ 16. ÜNİTE YALITKANLIK DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ 1. Yalıtkanlık ve Önemi KONULAR 2. Yalıtkanlık Direncinin Ölçülmesi 16.1.Yalıtkanlık ve Önemi 16.1.1.Toprak ve Yalıtkanlık Direnci Ölçen Aletler Büyük yalıtkanlık

Detaylı

Şaft: Şaft ve Mafsallar:

Şaft: Şaft ve Mafsallar: Şaft ve Mafsallar: Motor ve tahrik aksı farklı yerde olan araçlarda, vites kutusu ile diferansiyel arasında hareket iletimi için şaft ve açısal sapmalar için gerekli olan mafsallar karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

ÇÖZÜM [KB] çizilirse, SORU. Boyutlar 9 cm ve 12 cm olan dikdörtgenin bir düzlem üzerindeki izdüflümü bir do ru parças ise, [KC] [CB] ve

ÇÖZÜM [KB] çizilirse, SORU. Boyutlar 9 cm ve 12 cm olan dikdörtgenin bir düzlem üzerindeki izdüflümü bir do ru parças ise, [KC] [CB] ve GMTR erginin bu sa s na Uza Geometri ve o runun nalitik ncelemesi konular na çözümlü sorular er almakta r. u konua, ÖSS e ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik ollar, sorular m

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 1. 1 3 1 3 1 2 1 2. 5 + 7 iflleminin sonucu

Detaylı

ESEN YAYINLARI 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (Y) 8. (D) 9. (D) 10. (Y) 11. (D)

ESEN YAYINLARI 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (Y) 8. (D) 9. (D) 10. (Y) 11. (D) HÂL DE fi M HÂL DE fi M ETK NL K - 1 1 Birbiriyle temas halinde bulunan lar farkl iki madde aras nda s al flverifli olur. 2 Maddenin s cakl n art rmak için verilmesi gereken enerji çeflidine s enerjisi

Detaylı