Açılış Konuşması. 1 Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan. Sağlık Turizmi..2 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salih Kuşluvan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açılış Konuşması. 1 Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan. Sağlık Turizmi..2 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salih Kuşluvan"

Transkript

1 TURİZM FAKÜLTESİ Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Kuşluvan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ender Demir İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi

2 İÇİNDEKİLER Açılış Konuşması. 1 Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan Sağlık Turizmi..2 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salih Kuşluvan Dünyada ve Türkiye de Sağlık Turizmi.3 Yrd. Doç. Dr. Emine Yılmaz Sağlık Turizmi Hukuku Alanındaki Sorunlar..32 Prof. Dr. Aynur Aydın Sağlık Turizmi Pazarlaması 45 Cemal Yılmaz

3 TURİZM FAKÜLTESİ SAĞLIK TURİZMİ PANELİ 15:00-15:15 AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hamit Okur İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salih Kuşluvan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi 15:15-15:35 Dünyada ve Türkiye de Sağlık Turizmi Yrd.Doç.Dr. Emine Yılmaz İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi 15:35-15:55 Sağlık Turizmi Hukuku Alanındaki Sorunlar Prof.Dr. Aynur Aydın İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 15:55-16:15 Sağlık Turizmi Pazarlaması Cemal Yılmaz Sağlık Turizmi Danışmanı ve FTS Yatırım ve Proje Yönetimi Aş. Yönetim Kurulu Başkanı 16:15-16:30 Soru - Cevap - Katkı Tarih: Yer: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Maltepe Yerleşkesi Cevizli Mah. Gürbüz Sk. No:6 Maltepe / İSTANBUL Tel: Faks :

4 SAĞLIK TURİZMİ PANELİ Açılış Konuşması: Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı) Dünya da ve Türkiye de sağlık turizmi son yıllarda yükselen bir değer olmuştur. Yaklaşık 100 milyar dolara ulaşan sağlık turizmi sektöründe ülkemizin hak ettiği konumu alabilmesi için en temel unsurlar teknoloji transferi, ara eleman ihtiyacının karşılanması ve kamu hastanelerinin sisteme entegre edilmesidir. Bu panel sonucunda ortaya çıkan sonuçların bu sürece faydalı olacağına inanıyorum. 1

5 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salih Kuşluvan (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi) Türkiye de turizm gelişiminin yapısını incelediğimizde özellikle 1980 yılı sonrasında ağırlıklı olarak kıyı ya da sahil turizmi diye adlandırdığımız turizm türünün veya şeklinin kitlesel bazda geliştiğini görmekteyiz. Zaman içerinde sahil ya da kıyı turizminin ekonomik açıdan üç önemli dezavantajının olduğu ortaya çıkmıştır. Birincisi kıyı turizmine olan talep iklim dolayısıyla mevsimseldir. Bu nedenle bu turizm faaliyeti Nisan ile Ekim ayları arasına sıkışmıştır. Turizm işletmelerinin çok büyük bir bölümü kış döneminde kapatılmaktadır. İkincisi kıyı turizminin her yerde homojen özellik göstermesinden dolayı Türkiye ile benzer nitelik nitelikte deniz-kumgüneş sunan destinasyonlardan Türkiye yi farklılaştırarak rekabet etmenin zor olduğu görülmüştür. Üçüncüsü ise her şey dahil sistemi ile Türkiye ye kıyı turizmi için gelen ziyaretçilerin ortalama harcamaları oldukça düşüktür. Bu sebeplerden dolayı Türkiye de turizm ürününü çeşitlendirerek alternatif turizm türlerini geliştirmek, turizm faaliyetini 12 aya yaymak ve ziyaretçi başına ortalama harcama miktarını arttırmak önemli stratejik hedefler olmuştur. Yılın on iki ayında gerçekleştirilebilecek ve ziyaretçi başına harcamaların oldukça yüksek olduğu turizm türlerinden biri de sağlık turizmidir. Sağlık turizmi, insanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını (iyi olma halini) korumaları, geliştirmeleri veya geri kazanmaları amacıyla, normal olarak yaşadıkları yerler dışına yaptıkları seyahatleri ifade eder. İnsanların tarih boyunca sağlıklarına kavuşmak ve şifa bulmak amacıyla seyahat ettiklerini görmekteyiz. Sağlık amaçlı olarak en çok ziyaret edilen merkezler sıcak su kaynakları ve kompleksleri, ilahi bir anlam yüklenen iyileşme tapınakları ve kutsal yerler ruhsal aydınlanma (yoga ve ayurveda) ve bitkisel tedavi merkezleri, büyük ve gelişmiş hastaneler ve tıp fakülteleri olmuştur. Hem Türkiye hem de İstanbul, sağlık turizmi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Çünkü Türkiye sağlık hizmetlerinden yararlanacak pazarlara coğrafi olarak yakındır ve ulaşım imkanı kolaydır; sağlık hizmetleri fiyatları gelişmiş ülkelere kıyasla nispeten düşüktür; uluslararası standartlarda belgelendirilmiş kamuya ve özel sektöre ait sağlık kuruluşlarımız, iyi eğitimli ve nitelikli sağlık personelimiz vardır. Türkiye termal su kaynakları bakımından Avrupa da 1. Dünyada 7. Sırada olduğu bilinmektedir. Bunlara ilaveten Ekonomi Bakanlığı sağlık turizmini geliştirmek için Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (2012/4) ile sağlık kuruluşlarına çok ciddi finansal teşvikler vermektedir. Sağlık Bakanlığı sağlık kampüsleri ve sağlık serbest bölgeleri planlamaktadır. Dolayısıyla bu turizm türünün gelecekte çok daha fazla gelişeceğini ve fırsatlar sunacağını söylemek mümkündür. Bu panelin sağlık turizminin daha iyi anlaşılmasına ve geliştirilmesine vesile olacağını umut ediyorum ve sözü değerli konuşmacılara bırakmak istiyorum. 2

6 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ Yrd. Doç. Dr. Emine YILMAZ İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi LOGO Source:

7 Netherlands 1 France Germany Denmark Austria Portugal Belgium 2 Greece Spain Sweden United Kingdom Italy Ireland Slovak Republic Slovenia EU-27 Finland Malta Luxembourg 3 Hungary Czech Republic Cyprus Bulgaria Poland Lithuania Latvia Estonia Romania Switzerland Serbia Norway Iceland Montenegro Croatia FYR of Macedonia Turkey Toplam Sağlık Harcamalarının GSYİH içindeki Oranı, 2010 % GDP 14 Public Private Source: Health at a Glance: Europe 2012 Company Logo

8 OECD Ülkelerinde Sağlık Sigortası Kapsamı, 2009 Total public coverage Primary private health coverage Chile Mexico Turkey United States Slovak Republic Estonia Poland Luxembourg Netherlands Austria Spain Belgium France Germany Iceland United Kingdom Switzerland Sweden Slovenia Portugal Norway New Zealand Korea Japan Italy Israel Ireland Hungary Greece Finland Denmark Czech Republic Canada Australia Percentage of total population Source: OECD Health Data 2011 Company Logo

9 80 Uzman Randevusu İçin Dört Hafta ve Üzeri Bekleme Süreleri Source: Commonwealth Fund International Health Policy Surveys Company Logo

10 % 50 İsteğe Bağlı Ameliyatlar için dört ay ve üzeri Bekleme Süreleri Source: Commonwealth Fund International Health Policy Surveys Company Logo

11 Tıp Turizmi Hastaların asıl olarak tedavi amacıyla kendi ülkelerinden başka bir ülkeye yer değiştirmesidir. Tıp Turizmi tedavinin yanı sıra rekreasyon ve dinlenme faaliyetlerini de içerebilir. Tıp Turizminin dünya ekonomisine katkısı yaklaşık 60 milyar US$ (2010) Source: Company Logo

12 Tıp Turizmi Destinasyonları Source: Grail Research, 2009 Company Logo

13 Tıbbi ve Dental Uygulamalar * Kardiyoloji Kardiyotorasik CyberKnife Gastroenteroloji Genel Cerrahi Jinekoloji Ortopedi Ağrı Yönetimi Pediatri Diş tedavileri Infertilite Detox/Rehabilitasyon Dahili Tıp KBB Yönetici Sağlığı Uygulamaları Beyin Cerrahisi Onkoloji Göz Plastik ve rekonstrüktif Cerrahi Üroloji Vasküler Kilo Kaybı/Obezite Cerrahisi * Lazzaro, V. (2009). U.S. & International Medical Tourism University of California - Irvine

14 Neden Tıp Turizmi? Düşük Maliyet Sağlık hizmetlerine kolay erişim Yüksek Kalite Uzun Bekleme Süreleri (Kanada ve İngiltere) Sağlık Sigortasının Olmaması Bazı ülkelerde bir takım tıbbi uygulamaların sunulmaması veya kısıtlanması. Gizlilik özellikle bazı plastik cerrahi uygulamalarında Company Logo

15 Medikal Turizmi Etkileyen Faktörler Teknoloji ve Ulaşımdaki Gelişmeler Maliyet Farklılıkları Kaliteli ağ Sağlığın Küreselleşmesi 8 Tıp Turizmi 4 Artan Sağlık Harcamaları Kaliteli İnsan Kaynağı Yasal Düzenlemeler Akredite Sağlık Örgütleri

16 Tıp Turizmi Destinasyonlarının Avantaj ve Dezavantajları Avantajlar Ekonomi için kaldıraç etkisi gösterir. İlgili endüstrilere katkı yapar. İleri teknoloji ve güçlü altyapı kazandırır. Özel sektör kadar kamu sağlık sektörünü de geliştirir. İstihdamı arttırır Dezavantajlar Yerel halk için hasta başına doktor oranını düşürmesi Kamudan özel sektöre yurtiçi beyin göçüne neden olması Yasal düzenlemelerdeki boşluklar nedeni ile organ kaçakçılığını arttırabilir Company Logo

17 JCI Ülkelere Göre Akredite kuruluş Sayısı Ülkeler Akredite Kuruluş Sayısı Ülkeler Akredite Kuruluş Sayısı 1 Austria 4 27 Kazakhstan 1 2 Bahamas 1 28 Kuwait 2 3 Bahrain 1 29 Lebanon 2 4 Bangladesh 1 30 Malaysia 8 5 Barbados 1 31 Mexico 9 6 Belgium 1 32 Nicaragua 1 7 Bermuda 1 33 Nigeria 1 8 Brazil Oman 2 9 Chile 2 35 Pakistan 1 10 China Panama 2 11 Colombia 2 37 Philippines 4 12 Costa Rica 3 38 Portugal Czech Republic 4 39 Qatar Denmark Russian Federation 1 15 Ecuador 1 41 Saudi Arabia Egypt 3 42 Singapore Ethiopia 1 43 Slovenia 2 18 Germany 5 44 South Korea Greece 1 45 Spain India Switzerland 1 21 Indonesia 5 47 Taiwan Ireland Thailand Israel 8 49 Turkey Italy United Arab Emirates Japan 4 51 Viet Nam 1 26 Jordan Yemen 1 Toplam 550 Source:

18 Türkiye de Tıp Turizmi 1990 sonrası sağlık endüstrisinde özel sektör yatırımlarındaki hızlı büyüme İyi eğitimli ve nitelikli hekimler ile diğer sağlık personelinin süreçteki etkisi Sağlık kuruluşlarının akreditasyonu Company Logo

19 Akredite Kuruluşlar Listesi Programlar No Organizasyonlar İl Programlar Organizasyonlar İl Akademik Tıp Merkezi Hastanesi Hastane 23 HRS Ankara Kadın Hastanesi Ankara Ayakta Tedavi 24 International Hospital (Acibadem Sağ.Grubu) İstanbul 1 Yeditepe Ünv. Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul 25 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi İstanbul Klinik Bakım Programı Sertifikasyonu 26 Kent Hospital İzmir Klinik Laboratuar 27 Medicana International Ankara Hastanesi Ankara 2 Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi Adana 28 Medicana International İstanbul Hastanesi İstanbul 3 Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Izmir 29 Memorial Antalya Hospital Antalya 4 Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Ankara 30 Memorial Atasehir Hospital İstanbul Evde Bakım Memorial Şisli Hospital İstanbul Hastane 32 Npistanbul Neuropsychiatry Hospital İstanbul 5 Acıbadem Adana Hospital Adana 33 Ortopedi Hastanesi Adana 6 Acıbadem Bakırköy Hospital (Acıbadem Sağlık Grubu) İstanbul 34 Özel Alman Hastanesi İstanbul 7 Acıbadem Fulya Hospital İstanbul 35 Özel Medicana Hospitals Bahçelievler İstanbul 8 Acıbadem Kadıköy Hospital (Acıbadem Sağlık Grubu) İstanbul 36 Özel Medicana Hospitals Çamlica İstanbul 9 Acıbadem Kozyatağı Hospital (Acıbadem Sağlık Grubu) İstanbul 37 Özel Medline Adana Hastanesi Adana 10 Acıbadem Maslak Hospital (Acıbadem Sağlık Grubu) İstanbul 38 Özel Pendik Bolge Hastanesi İstanbul 11 American Hospital, A.S. İstanbul 39 Private Konak Hospital Kocaeli 12 Anadolu Medical Center Kocaeli 40 Private Tobb-Etu Hospital Ankara 13 Ankara Güven Hastanesi Ankara 41 Şifa Üniv. Bornova Sağlık Uy. ve Araş. Merk. İzmir 14 Antalya Hosptial - Medical Park Sağlık Grubu Antalya 42 Şişli Florence Nightingale Hastanesi İstanbul 15 Bahçelievler Hospital - Medical Park Sağlık Grubu İstanbul 43 TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi Ankara 16 Bayındır Hastanesi Ankara 44 Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Bursa 17 Dünya Göz Hastanesi İstanbul 45 Yeditepe Üniversite Hastanesi İstanbul 18 Fatih Üniv. Sema Klinik Tedavi ve Araştırma Merkezi İstanbul Uzun Süreli Bakım - 19 Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi İstanbul Tıbbi Nakil 20 Göztepe Hospital- Medical Park Sağlık Grubu İstanbul 46 Medline Alarm Sağlık Hizmetleri A.Ş. İstanbul 21 Hacettepe Üniversitesi Yetişkin Hastanesi Ankara Birinci Basamak Hekimliği - 22 Hisar Intercontinental Hastanesi İstanbul

20 Fiyat İstatistikleri ($) US TURKEY IRELAND THAILAND GERMANY TAIWAN SINGAPORE INDIA ISRAEL ENGLAND SWITZERLAND Heart Bypass (CABG) Heart Valve Replacement N/A N/A Hip Replacement Knee Replacement Spinal Fusion Liposuction N/A Bone Marrow Transplantation Gamma Knife Cyber Knife Hysterectomy (Vaginal) Kaynak: Company Logo

21 Türkiye deki Tıp Turizmi Destinasyonlarına Ulaşım Türk Hava Yolları 2012 de Avrupa nın En İyi Havayolu Şirketi ve Dünyanın En İyi 10 Havayolu Sıralamasında Yedinci Havayolu 200 den fazla destinasyona Uçuş imkanı Tıp turizmi alanında faaliyet gösteren organizasyonlara yönelik destek paketi (Tedavi için Türkiye yi seçen hastalar ve 2 refakatçi için özel indirim ve teşvikler) Diğer havayolu şirketleri (yerli ve yabancı) Birçok ülke ile vizelerin kaldırılması Company Logo

22 Sağlık Turistlerinin Geldiği Bölümler ve Yüzde Dağılımları (2010) Kaynak: Türkiye'de Medikal Turizm. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Company Logo

23 Yılı Medikal Turizm Kamu Özel Dağılımı1 Kaynak: Türkiye'de Medikal Turizm. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Company Logo

24 Sağlık Turizminin Genel Durumu (Eylül 2010 a kadar) Kaynak: Türkiye'de Medikal Turizm. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Company Logo

25 Gelen Sağlık Turistlerinin Ülkelere Göre Dağılımı Kaynak: Türkiye'de Medikal Turizm. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Company Logo

26 Sağlık Turistlerinin İstanbul u tercih ettikleri alanlar (Özel Hastaneler-2010) Kaynak: Türkiye'de Medikal Turizm. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Company Logo

27 Yıllar İtibariyle Sağlık Turisti Çeken İller Kaynak: Türkiye'de Medikal Turizm. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Company Logo

28 Tedavi Amaçlı Gelen Yabancı Hasta Sayısı de ülkemize gelen sağlık turisti: bin kişi, 2009 da ülkemize gelen sağlık turisti: bin kişi, 2010 da ülkemize gelen sağlık turisti: bin kişi, 2011 de ülkemize gelen sağlık turisti: bin kişi Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Company Logo

29 Destekler Sağlık Bakanlığı 2010 da sağlık turizmi bölümünü kurdu. Ayrıca 40 kamu hastanesinde yabancı hasta birimi ni kurdu ve 4 dilde çeviri hizmetini başlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Tıp turizmi alt komitesini kurdu. Ekonomi Bakanlığı 2012 de pazara giriş desteği, yurt dışı tanıtım desteği, yurt dışı birim desteği, belgelendirme desteği, ticaret heyeti ve alım heyeti destekleri ve danışmanlık desteğini başlattı. Maliye Bakanlığı (%50 vergi muafiyeti) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK): Sağlık turizmini teşvik etmek için web sitesini açtı. Company Logo

30 Üstünlükler Geniş hekim, hemşire ve sağlık görevlisi havuzu (Kendi insan kaynağını eğitme potansiyeli) Gittikçe artan akredite sağlık örgütü sayısı Üstün vasıflı uzmanlar Yabancı dil yeterliliğine sahip personel Johns Hopkins Medicine ve Harvard Medical School gibi uluslararası tanınırlığa sahip kuruluşlar ile işbirliği Devlet desteği ve yasal destek Coğrafi Üstünlük ve ulaşım kolaylığı Birçok ülke ile vizelerin kaldırılması Company Logo

31 Zayıf Yönler Bölgeler arasında sağlık hizmetleri kalitesi ve gelişmişlik seviyesi farkını arttırabilir. Kamudan özel sektöre beyin göçünü arttırır. Düşük hasta başına hekim oranı (1000 kişiye 1,7 hekim) Düşük hasta başına hemşire oranı (1000 kişiye 1,6 hemşire) Company Logo

32 Türkiye de Termal Turizm Merkezleri Company Logo

33 Sonuç: Türkiye Ulusal Sağlık Turizmi Hedefi: Sağlık Turizminde Lider Ülke Olmak. Türkiye kalifiye insan gücü, akredite sağlık kuruluşları, modern teknolojik altyapısı, coğrafi ve iklimsel üstünlüğü ve doğal ve tarihi güzellikleri ile bu hedefi başarmak için gerekli potansiyele sahiptir. Company Logo

34 Source: LOGO

35 Sağlık Turizmi Ve Hukuk Prof. Dr. Aynur Aydın

36 SÜREÇ I sağlık turizmi konuşulmaya başlandı sağlık turizmi gündeme girdi STK, Kamu ve Özel sektör «farkındalık» oluştu Stratejik Eylem Planında yer aldı Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü 2011 Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı 2011/41 Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Genelge

37 Süreç II- Bakanlar Kurulu nca 11/10/2011 tarihli 663 sayılı Sağlık Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapmak, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlamak. Bakanlık, ülkenin sağlık alanında bölgesel bir cazibe merkezi haline getirilmesi, yabancı sermaye ve yüksek tıbbî teknoloji girişinin hızlandırılması amacıyla, sağlık serbest bölgelerinin kurulması

38 SÜREÇ III- Döviz Kazandırıcı Hizmet Kabul edildi ve desteklendi. (Tebliğ No: 2012/4) Sağlık Turizmi Gelirlerinde Vergi İndirimi tarih ve 6322 sayılı kanun Kurumlar Vergisi Genel Tebliği(Seri No: 7) Hükümet programında yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye nin sağlık turizmi potansiyeline işaret etti. Hükümet Politikası haline geldi.

39 Sağlık Turizmi Hukuku Hizmet endüstrisi olan sağlık turizm faaliyetini düzenleyen turizm kurallarının toplamından ibaret bir hukuk dalıdır. Kişileri, sağlık ve turizm endüstrisi kuruluşlarını etkileyen kurallar topluluğudur. EKSİK TANIMLAMALAR Uluslararası nitelikli bir hukuk dalıdır. Evrensel nitelikli kurallar topluluğudur. Kamu ve özel hukuk kurallarının içiçe uygulandığı bir hukuk dalıdır. Turizm sektöründeki gelişmelere paralel olarak piyasa ekonomisi kurallarının etkisiyle de yönlenebilen bir hukuk dalıdır.

40 Sağlık ve Turizm mevzuatının kesişme noktasıdır sayılı Turizm Kanununda «Arazi Tespiti ve Tahsisi» boyutuyla yer alır. Sağlık Mevzuatı içerisinde konuyu tüm yönleriyle ele alan çerçeve niteliğinde Temel Sağlık Kanunu bulunmamaktadır. AB Direktifi Hasta haklarının sınır ötesi sağlık hizmetlerinde uygulanmasına ilişkin 9 Mart 2011 tarihli ve2011/24/ab sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Sağlık hizmetlerini düzenleme ve sunmaya dair ulusal yetkilere tam riayet ederek, güvenli ve yüksek kaliteli sınır ötesi sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaya yönelik kuralları sağlar ve üye devletler arasında sağlık hizmetleri konusundaki iş birliğini destekler. Üye devletler, bu Direktife uyum sağlamak için, gerekli kanun, ikincil düzenleme ve idari kuralları yürürlüğe koyarlar.

41 Hukuki Sorunlar I- Mevzuat, çok boyutlu olan Sağlık Turizmini desteklemekte ancak yetersiz kalmaktadır. İlgili kurumsal yapıların çeşitliliği koordinasyon güçlüğünü getirmektedir. Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı.. Sağlık Turizminde görev yapacak aracı kurumların sertifikasyon ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

42 Hukuki Sorunlar II- Yabancı hastaya yönelik sigorta sistemi dikkatle kurulmalı, tam ve güvenilir biçimde sunulmalıdır yılları arasında çıkarılmış olan 20 den fazla yasal düzenlemenin tek çatıda toplanacağı, Temel Sağlık Kanunu hazırlanmalıdır. Hazırlanmakta olduğu bilgiler arasındadır. Turizmi Teşvik Kanunu içerisine «Sağlık Turizmi» özel bölümü açılması, farklı usul ve esasların burada belirlenmesi önerilebilir. Yurtdışı tanıtım faaliyetleri desteklenmektedir. Bu destek sürdürülmeli, yatırımcı bu konuda bilgilendirilmeli ve teşvik edilmelidir.

43 Hukuki Sorunlar-III- Hasta hakları Bakımından (Malpraktis yasası, Zorunlu Tıbbi Mesuliyet Sigortası) Yargılama Hukuku Bakımından Milletlerarası hukuk yetki sözleşmeleri İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından (Sendikal haklar, iş sözleşmesi mütekabiliyet hükümleri)

44 Gündeme Sağlık Serbest Bölgeleri Geldiğinde Marka Hukuku Bakımından (Ülkesellik ilkesi, Tescilli markaların SB de bulunması,) Takip Hukuku Bakımından (Hacze konulmuş mallar, icra uygulama süreci, gümrükleme işlemi gerekliliği ) Ticaret Hukuku Bakımından (Şirket Kurulumu, Şube açma prosedürü) Banka Hukuku Bakımından (Kıyı Bankacılığı )

45 Çevre Kanunu Bakımından (Kirleten kavramı ve sorumluluğu, Alanın içinde yer alan doğal kaynakların durumu, çevre temizlik vergisi...) Kamulaştırma Hukuku Bakımından (Kamu yararı kavramı, belirlenen arazinin amaca uygunluğu..) Borçlar Hukuku Bakımından (Kiralanan Taşınmazlar, istihdam edenin sorumluluğu ) Yargılama Hukuku Bakımından (Milletlerarası hukuk yetki sözleşmeleri, SB dışına çıkarma ihtiyati tedbir kararı)

46 Sigorta Hukuku Bakımından Reklam Hukuku Bakımından 2547 sayılı YÖK Kanunu Bakımından Planlama Hukuku Bakımından..

47 Konuya verdiğiniz önem ve katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Aynur AYDIN

48 SAĞLIK TURİZMİNDE YURTDIŞI TANITIM VE PAZARLAMA İstanbul Medeniyet Üniversitesi Maltepe Yerleşkesi 17 Nisan 2013

49 Türkiye Sağlık Turizmi İçin Potansiyel Yurtdışı Pazarları ve Bu Pazarlara Uygun Tanıtım ve Pazarlama Drs. Cemal YILMAZ Sağlık Turizmi Danışmanı İstanbul Sağlık Turizmi Konseyi (İSATKON)

50 İçerik 1. Sağlık Turizminde Tanımlar 2. Sağlık Turizminde Potansiyel Pazarlarımız 3. Sağlık Turizminde Tanıtım ve Pazarlamada İçe ve Dışa Dönük Ön Çalışma ve Hazırlıklar 4. Sağlık Turizminde Tanıtım ve Pazarlamada Stratejiler 5. Sağlık Turizminde Dikkate Alınması Gereken Noktalar

51 Oyunun Kuralları Tanımlar 1. Sağlık Turizmi Nedir? 2. Sağlık Turisti Kimdir? 3. Sağlık Turisti Türleri 4. Sağlık Turizmi Türleri 5. Tanıtım 6. Pazarlama

52 Oyunun Kuralları Tanımlar 1. Sağlık Turizmi Bireyin daimi ikamet yerinden bir başka yere tedavi ve sağlık amaçlı olarak yaptığı ziyaret Çeşitli teoriler: Theobold-1988, 24 saat ayarı T.C. Sağlık Bakanlığı tanımlaması

53 Oyunun Kuralları Tanımlar 2. Sağlık Turizminin Türevleri Sağlık Turizmi Türevleri Tıp Turizmi Termal / SPA- Wellness Turizmi İleri Yaş/3.Yaş Turizmi Engelli Turizmi Diğer

54 Oyunun Kuralları Tanımlar 3. Sağlık Turisti Kimdir? Tedavi ve sağlık amaçlı daimi ikamet yerinden başka bir yere giden kişi Sağlık Turistidir 4. Sağlık Turisti Türleri 1) Yalnızca Turist: Sun, Sea, Sand 2) Tatilde Tedavi Gören Turist: Sun, Sea, Sand + Kaza veya rahatsızlık nedeniyle tatil esnasında tedavi gören turist 3) Tatil ve Tedavi Amaçlı Gelen Turist: Amaç Tatil + Sağlık alımı 4) Tatil Yapan Sağlık Turisti: Tedavi + Tedavi sonrası tatil 5) Yalnızca Hasta: Özellikle tıp turistleri, tedavi sonrası tatil amacı gütmeyip dönerler

55 Oyunun Kuralları Tanımlar 5. Tanıtım Ürün veya hizmetin tüm özellikleriyle birlikte farklı mecralar kullanılarak hedef kitleye ulaştırılması Amaç: Hedef kitlece benimsenmesi, istenmesi, edinilmesi ve sahiplenilmesi için bilinirliğinin tanınırlığının sağlanması

56 Oyunun Kuralları Tanımlar 6. Pazarlama Belirli bir süreci içermekte olup üretiminden nihai kullanıcının edinmesine kadar hizmet veya ürünün akışını kolaylaştırıcı / sağlayıcı işlemlerin bütünü Amaç: Ürün veya hizmet satışı yaparak kar sağlamaktır.

57 Oyunun Kuralları Potansiyel Pazarlarımız Pazar parçalı ve değişik ülke/segmentlerden meydana geliyor Türkiye nin yakın çevresi Irak, İran, Azerbaycan, Suriye, Balkanlar Ortadoğu Coğrafyası Körfez Ülkeleri (Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, BAE, Bahreyn, Umman) Kuzey Afrika (Libya, Cezayir) Diğer (Yemen, Sudan) Orta Asya Ülkeleri Türk Cumhuriyetleri, Afganistan Karadeniz e Kıyısı olan Ülkeler Rusya, Gürcistan, Ukrayna Avrupa Ülkeleri Birinci Derece Potansiyel: Türk Diasporası Gurbetçi Türkler İkinci Derece Potansiyel: Yerli Avrupalılara yönelik Göz, Diş, Kozmetik, Saç Ekimi, ABD Türkiye için gerçekten bir pazar mı?

58 Oyunun Kuralları

59 Oyunun Kuralları Tanıtım ve Pazarlama Ön Çalışma ve Hazırlıkları 3 - Tanıtım ve Pazarlama 2 - Dışa Dönük Ön Çalışma ve Hazırlıklar 1 - İçe Dönük Ön Çalışma ve Hazırlıklar

60 Oyunun Kuralları Tanıtım ve Pazarlamada İçe Dönük Ön Çalışma ve Hazırlıklar - UHAB-Kurum içinde bir yabancı hasta biriminin kurulması (İdari görevliler, sağlık profesyonelleri, yabancı dil bilen görevliler, aracılar ve diğerleri) - Yabancı hastalarla ilgilenecek personelin belirlenmesi - Uluslararası hasta döngülerinin tanımlanması (Seyahat öncesi, hastanede, ülkesine döndükten sonra) - İlgili personelin görev tanımlarının yapılması - İlgili personelin eğitilmesi - İlgili personelin dil becerilerinin geliştirilmesi - Hangi dallarda hizmet verilecekse belirlenmesi

61 Oyunun Kuralları Tanıtım ve Pazarlamada İçe Dönük Ön Çalışma ve Hazırlıklar İdari Görevliler Diğerleri (aracı kuruluşlar v.b.) UHAB Sağlık Profesyonelleri Yabancı Dil Bilenler

62 Oyunun Kuralları Tanıtım ve Pazarlamada Dışa Dönük Ön Çalışma ve Hazırlıklar Pazar Tespit ve Analizi: Tanıtım ve Pazarlamaya Başlamadan Önce Potansiyel Pazarların Belirlenmesi ve Pazar Analizleri Hedef Ülke Hedef Kitle Pazar tabakaları (Sosyo-ekonomik konum, cinsiyet, eğitim durumu, aile yapısı) Ödeyiciler-Maliyet Üstleniciler (Out of pocket, 3cü şahıs ) Örnek: Avrupa dan gelmesini istediğimiz hastalar

63 Oyunun Kuralları Tanıtım ve Pazarlamada Stratejiler Uluslar arası Tanıtım ve Pazarlama bilinci Bölgeye ve ülkeye özel tanıtım ve pazarlama Tanıtım ve pazarlamada etkinliklerden faydalanma Bir strateji olarak sponsorluk Fuar ve sergilere katılım Çeşitli dillerde web siteleri Diaspora-Yurtdışında yaşayan Türkler Doğrudan temas Elçilik ve konsolosluklar

64 Oyunun Kuralları Tanıtım ve Pazarlamada Stratejiler Tanışma ziyaretleri düzenlenmesi Hasta dayanışma dernekleri ile irtibat Etkili medya temsilcileri ile irtibat Aracı kuruluşlar

65 Oyunun Kuralları Sağlık Turizminde Tanıtım ve Pazarlamada Dikkate Alınması Gereken Parametreler Yapılan iş Uluslararası Tanıtım ve Pazarlama Algı Tanınırlık Tutundurma Markalaşma Rekabet Sürdürülebilirlik

66 Tek Bir Genel Geçer Tanıtım ve Pazarlama Planı Büyük Bir Ütopyadır

67 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM Cemal YILMAZ

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PLANI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi)

FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PLANI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi) 2010 FAALİYET RAPORU VE 2011 ÇALIŞMA PLANI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU Selman DELİL, Uzman Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ekim 2013, Diyarbakır İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... II GRAFİKLER LİSTESİ... II RESİMLER LİSTESİ...

Detaylı

MANAVGAT SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI RAPORU

MANAVGAT SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI RAPORU MANAVGAT SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI RAPORU 2013 Hazırlayan Sağlıktur Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Katkıda Bulunanlar Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Enginer Birdal Türkiye

Detaylı

Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar İçin Türkiye Pazarı

Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar İçin Türkiye Pazarı DERLEME Sağlık Yönetimi Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 3 Temmuz 2012 Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar İçin Türkiye Pazarı Ufuk Altın 1, Gülfer Bektaş 2, Zehra Antep

Detaylı

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Visitturkeyforhealthcare Platformu Başkanı 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNDE SÜREÇLER ve ARACI KURULUŞLAR ARAŞTIRMA RAPORU

SAĞLIK TURİZMİNDE SÜREÇLER ve ARACI KURULUŞLAR ARAŞTIRMA RAPORU SAĞLIK TURİZMİNDE SÜREÇLER ve ARACI KURULUŞLAR ARAŞTIRMA RAPORU Ulusal Sağlık Turizmi Hedefi: Sağlık Turizminde Lider Ülke Olmak... SAĞLIK TURİZMİNDE SÜREÇLER ve ARACI KURULUŞLAR ARAŞTIRMA RAPORU T.C.

Detaylı

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI 2015 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMANIN AMACI 10 ÇALIŞMA EKİBİ 10 METODOLOJİ 11 Mevcut Durum Analizi 11 1. GİRİŞ 12 2. DÜNYA DA

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren kurulmuş olan kalkınma ajansları, ülkemizde yeni

Detaylı

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA İkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı seyahate Sağlık Turizmi, seyahat edene de Uluslararası Hasta denir. Amacında turistik faaliyet olmadığından

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Hazırlayanlar: Prof. Dr. Oğul ZENGİNGÖNÜL Yrd. Doç. Dr. Hamdi EMEÇ Yrd. Doç. Dr. Dilek Eser İYİLİKÇİ Pelin BİNGÖL İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından

Detaylı

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com.

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2013 Tarihi İtibariyle 3 Aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.1 NOLU

Detaylı

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Mehmet BARCA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Detaylı

II. ÇALIŞMA OTURUMU. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Rekabet Kurumu 2.Başkanı

II. ÇALIŞMA OTURUMU. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Rekabet Kurumu 2.Başkanı II. ÇALIŞMA OTURUMU Başkan : Prof. Dr. Erdoğan ALKİN İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı 3. Tebliğ : Geçmişten Günümüze Türkiye Ekonomisinin Yapısal

Detaylı

Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu

Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu J Kartal TR 2013;24(2):136-144 doi: 10.5505/jkartaltr.2013.69335 DERLEME REVIEW Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu Health Tourism Situation in Turkey Salih Haluk ÖZSARI, 1 Özlem KARATANA 2 1 İstanbul

Detaylı

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011 2011 Telif Hakkı Sahibi: TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Tüm hakları TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2010 SAĞ LIK TURİ ZMİ NDE DESTİ NASYON YÖNETİ M İ : ADANA MODELİ ÖZET

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2010 SAĞ LIK TURİ ZMİ NDE DESTİ NASYON YÖNETİ M İ : ADANA MODELİ ÖZET Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý SAÐLIK TURÝZMÝNDE DESTÝNASYON YÖNETÝMÝ: ADANA MODELÝ TURÝZM SEKTÖRÜ BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ

Detaylı

Türkiye de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi. An Alternative Tourism in Turkey; Health Tourism

Türkiye de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi. An Alternative Tourism in Turkey; Health Tourism KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 14 (23): 91-96, 2012 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi Oğuz AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli Meslek

Detaylı

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2 T Ü R K Ġ Y E Ġ Ç Ġ N Y E N Ġ B Ġ R F I R S A T P E N C E R E S Ġ : T I P T U R Ġ Z M Ġ G Ö R Ü ġ B E L G E S Ġ Ġçindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giriş s.2 2. Küresel Sağlık Harcaması ve Turizm Perspektifiyle

Detaylı

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ HAZIRLAYANLAR Dr. Dursun AYDIN Prof. Dr. Nevzat AYPEK Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. R. Pars ŞAHBAZ Öğr. Gör. Sıddık ARSLAN MART- 2011 0 ANKARA TÜRKİYE

Detaylı

EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012

EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012 EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012 YAZAN VE YÖNETEN İZMİR YAŞAR ÜNİVERSİTESİ- İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ- ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ-

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ. MSc Yeşim TOLA İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Mal Süreç Sorumlusu

SAĞLIK TURİZMİ. MSc Yeşim TOLA İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Mal Süreç Sorumlusu SAĞLIK TURİZMİ MSc Yeşim TOLA İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Mal Süreç Sorumlusu SAĞLIK TURİZMİ: İkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı

Detaylı

Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri

Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri DÜNYA DA VE TÜRKĐYE DE SAĞLIK TURĐZMĐ-2010 Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri 1. ÖNSÖZ 2. YÖNETĐCĐ ÖZETĐ (1 SAYFA) 3. GENEL ÖZET (3-4 SAYFA) ĐÇĐNDEKĐLER 4. DÜNYA DA VE TÜRKĐYE DE TURĐZM SEKTÖRÜNDEKĐ

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ

KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ HAZIRLAYANLAR > Dr. Dursun AYDIN / T.C. Sağlık Bakanlığı (Sağlık Turizmi Koordinatörü) > Süreyya ŞEKER / T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı