Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü"

Transkript

1 1. DC MOTORLAR Mntık olrk bobin üzerinden geçen kıın sonucund oluşturduğu ğnetik kçklr syesinde oluşturduğu kutuplşyı ileri ve geri yönlü olrk kullnrk yni zıt kutuplrın çekesi vd ynı kutuplrın birbirini itesi prensibinin diresel hrekete dönüştürülesini bz lınn en bsit ypıdır. Diğer otorlrın tı bu ntık üzerine kuruluştur Şekillerde kıın yönünün ve iletkenin şeklinin Mğnetik lnı yd kuvvet yönünü nsıl etkilediği görülektedir. Aşğıd ise bu hreketin diresel hrekete dönüştürülesi görülür. 1

2 Mıkntıs ntığınd oluşn N S Kutuplşsı kullnılrk N kutbu trfın S kutbu gelecek vd S kutbu trfınd N kutbu gelecek şekilde kıın yönü değiştirilerek hreket ivesi kzndırılktdır. 2

3 Ayrıc ypıd bobin srıı vd kutup bşlrının kıın yönünün değişi için kullnıı görülektedir. Aşğıd ise piysd stıln teel dc otor iç ypısının blok şekli görülektedir. İlk şekilde n şft üzerine srılış çprz srgılı ince yüksek duyrlılıklı bobin ve çok ykınlştırılış diresel ıkntıs görülektedir diğer şekilde ise teel bir encoder ypısı görülektedir. 3

4 A- Çlış Prensibi Doğru kı kinesine it bir devre şesı Şekil 1 de veriliştir. Endüvi dönerken, endüvi üzerindeki iletkenler de nyetik ln içerisinde döndüklerinden onlrd bir endüksiyon elektrootor kuvveti indüklenir. Srgılrd indüklenen bu gerili, kinenin otor y d dino olrk çlışsın göre endüvi uç geriliinden frklıdır. Eğer kine otor olrk çlıştırılırs endüvi gerilii, endüvi geriliinin düşüşünden dolyı, endüvi ye uygulnn uç geriliinden dh küçüktür. 4

5 Şekil 1 Doğru kı kinsının prensip şesı Şekil 1 deki devre şesı, kinenin otor olrk çlış duruun göre çiziliştir. Eğer kine dino olrk çlıştırılırs tork yön değiştirir. Doğru kı kinesi kullnı cın göre dino y d otor olrk çlıştırılbilir. Bu forlrdn birisinde çlış, kinede herhngi bir değişikliği gerektirez. Burd öneli oln endüvi kıının eydn getiriliş biçiidir. Bun göre endüvi kıının eydn gelişi iki teel prensibe dynır. Bu prensipler şunlrdır: - Mnyetik ln içerisinde hreket eden iletkenin duruu; Mnyetik ln içerisinde hreket hlinde bulunn iletkende bir elektrootor kuvveti indüklenir. Bu kuvvet iletkenin ln dik ol duruun, iletkenin boyun, nyetik kı yoğunluğun ve hreketin hızın bğlıdır. İletkenin uçlrı bir yüke bğlnrk kplı devre eydn getirilirse yük endüksiyon elektrootor kuvveti trfındn beslenerek bir kıı çeker. b- Mnyetik ln içerisinde içinden kı geçen iletkenin duruu; Mnyetik ln içinde etkin uzunluğu "L" ve içerisinden geçen kıı "i" oln bir iletken kı yoğunluğu B oln bir ln içerisinde klırs, iletken nyetik ln trfındn itilir. İletkenin ln dik ol duruund eydn gelen ite kuvvetinin büyüklüğü "Newton" olrk 5

6 F=B.i.L (1.1) olur. Aln trfındn iletken üzerinde oluşturuln ite kuvvetinin yönü iletkenin tşıdığı kıın yönüne bğlıdır. İletkende ite kuvveti olduğu sürece iletkende bir hreket vey döne olyı eydn gelir. B- DC Motorun Eşdeğer Devresi, Moenti ve Meknik Gücü Klıcı ıkntıslı doğru kı otorunu odelleek için Şekil 1.1 deki eşdeğer devreden fydlnılır. Artür, direnci R ve endüktnsı L oln seri bir devre ile rotor döndüğünde oluşn bir zıt elektrootor gerilii Vb olrk ifde edilir. Şekil 1.1 DC Motorun eşdeğer devresi Eşitlik deki değişkenlerin çıklsı şğıd veriliştir: R : Artür direnci L : Artür endüktnsı I : Artür kıı V : Uygulnn giriş gerilii Vb : Zıt elektrootor gerilii φ : Hv rlığı kısı 6

7 K i K b T L T ω θ J B : Moent sbiti : Zıt elektrootor sbiti : Yük oenti : Motor oenti : Rotor çısl hızı : Rotorun çısl konuu : Motor eylesizliği : Viskoz sürtüne ktsyısı Endüvi iletkenlerinden kı geçtiğinde, iletkenler nyetik ln trfındn lnın dışın doğru itilirler. Böylece endüvi çevresinde, endüvi yi döndüren bir kuvvet vey bir oent eydn gelir. Motor ilinde oluşn oent, ln kısı ve rtür kııyl doğru orntılıdır. DC otor oenti T (t)=k.φ.i (t) (1.2) olrk hesplnır. O sbit olduğundn (1.2) eşitliği Kt [N-/A] oent ktsyısı olrk ele lındığınd (1.3) T (t)=k i.i (t) olrk yzılır. Motord ilin çısl hızı ile zıt elektrootor gerilii rsınd (1.4) V b =K.φ.ω ilişkisi vrdır. Eşitlik 1.3 rotor çısl hızı ve konuu cinsinden dθ t V b (t)=k b. ( ) =K b. ω (t) (1.5) dt olrk ifde edilebilir. Şekil 1.5'teki DC otor eşdeğer devresine göre devre denkleleri yzılck olurs di ( t) dt (1.6) 1 R 1 = V (t)- İ (t)- Vb (t) L L L 7

8 8 2 2 ) ( dt t d θ = J 1.T (t)- J 1 TL (t)- J B dt t d ) ( θ (1.7) eşitlikleri elde edilir. Sistein duru değişkenleri İ (t), ω (t) ve θ (t)' dir. Duru değişkeni olyn büyüklükler diğerleri cinsinden ifde edilir ve (1.3), (1.5), (1.6) ve (1.7) eşitlileri vektör-tris biçiinde düzenlenecek olurs elde edilir. Uzy duru denkleleri elde edilen otorun çısl konuu ve giriş gerilii rsındki trnsfer fonksiyonu, T L (t) sıfır lındığınd ) ( ) ( s z V s θ = s B R K K s L B J R J L K i b İ ) ( ) ( (1.9) olrk elde edilir. DC otorlrd rtör endüktnsı (X) genellikle çok küçük olduğu için ihl edilebilir. Böylece (1.9) eşitliği dh sde bir hle gelir. ) ( ) ( s V s θ = s B R K K s J R K İ b İ ) ( ) ( (1.10)

9 Şekil 1.2 DC otorun için elde edilen blok diygr Motorun eknik gücü ise T ( t) P=T(t).ω(t)=Kb.ω(t) K İ (1.10) olrk ifde edilir. Moent ve çısl hız cinsinden güç ifde edilecek olurs (hp) T P = (1.11) eşitliği elde edilir. ( t) ω ( t) 550 (hp) B. Doğru Akı Motorlrınd Devir Syısı Bir doğru kı otorunun devir syısını bulk için Eşitlik 1.4. te verilen zıt elektrootor kuvveti ve Vb' nin kynk gerilii krşılığındn fydlnılır. V b =V -I R =K ω φ (1.12) Hız eşitlik 1.12 den çekilecek olurs V I R ω = K φ (1.13) 9

10 olrk bulunur. Forül (1.13)'den de görüleceği gibi I.R çok küçük ve K d sbit syı olduğundn, devir syısı V kutup gerilii ve φ nyetik kısın bğlıdır. 2. DC MOTOR HIZ KONTROL YÖNTEMLERİ Doğru kı otorlrı, değişken koly hız değiştire özelliklerine ship olduğundn hızın kontrol edilesi istenen yerlerde kullnılırlr. Yüksek yol l oenti sğldığındn, hız kontrolü geniş rlıklrd ypılır. Hız kontrolü lterntif kı otorlrın göre dh koly ve dh ucuzdur. Kontrollü doğrultuculr, sbit AC geriliden değişken DC gerilii elde ederken, kıyıcılr ise sbit DC gerilii değişken DC gerilie çevirir. DC otorun hızı şğıdki yöntelerle yrlnbilir. 1. Endüvi devresi direncini (R) değiştirerek 2. Uyr kıını (I) değiştirerek 3. Wrd-Leonrd sistei ile 4. Yrıiletkenler kullnılrk 5. DGM (Drbe Genişlik Modülsyonu) ile 2.1. Endüvi Devresi Direncinin Değiştirilesi İle Hız Kontrolü Endüvi devresi direncinin değiştirilesi için endüvi devresine seri dirençler bğlnır ve böylece otorun hızı yrlnbilir. Bu etod en çok DC otorlr kdeeli olrk yol verek için kullnılır. Bu uyguld kullnıln seri dirençler sürekli olrk kullnıd klırlrs dirençler üzerinde öneli ölçüde güç kybı eydn gelecektir. Bu nedenle endüvi direncinin değiştirilesi, sürekli hız değişii 10

11 gerektiren yerlerde tercih edilez Uyr Akıının Değiştirilesi İle Hız Kontrolü Uyr kıının değiştirilesi ile hız kontrolü seri ve prlel uyrtılı DC otorlrd tercih edilen bir yöntedir. Bu yöntede endüvi uç gerilii değişeektedir. Motorun prlel uçlrın bğlnn yrlı bir direnç yrdııyl uyr kıı değiştirilir. Uyr kıının değişii nyetik kının değişesine neden olck ve hızın değişii gerçekleşecektir. Bu yöntede prlel uyr devresinden geçen uyr kıı, endüvi devresi kıın göre çok küçük olduğu için nyetik ln yr direnci üzerinde oluşn enerji kybı z olcktır Wrd-Leonrd sistei ile Hız kontrolü Serbest uyrlı doğru kı kynğı ile yrlnn endüvi gerilii ve bu gerilile beslenen otor-jenertör grubu Wrd-Leonrd sistei olrk dlndırılır. DC otor hızının geniş sınırlr rsınd yrlnsını ve her iki yöne doğru dönesini sğlk için Wrd-Leonrd sistei kullnılır. Ayrlnbilir endüvi gerilii y bir trnsfortör doğrultç grubu yrdıı ile lterntif gerili kynğındn y d serbest uyrlı bir doğru kı kynğındn sğlnır. Şekil Wrd-Leonrd DC otor hız kontrol devresi Şekil 2.3 de Wrd-Leonrd kontrol devresi gösterilektedir. Sistein çlışsı senkron otorl uyrtıln serbest uyrtılı bir doğru kı jenertörünün leonrd 11

12 otorun doğru kı üretesiyle gerçekleşir. Bir çok sistede Leonrd jenertörü uyrtı kıını bir plidin jenertör vey bir yrı iletken doğrultucu üzerinden sğlr. Wrd-Leonrd hız kontrol sisteinin en öneli özellikleri sbit frk ve güç sğlsıdır. Şekil de Wrd-Leonrd sisteiyle elde edilen sbit güç ve tork ilişkisi görülektedir. Şekil Wrd-Leonrd sisteiyle elde edilen sbit güç ve tork eğrisi 2.4. Yrı iletkenler ile Hız kontrolü Güçlü silikon diyotlr ve tristörlerin geliştirilesi, lterntif kıın doğrultulrk DC otor kontrol devreleri için yeni bir kontrol etodu orty çıkrıştır. Bu etod otor jenertör sistelerinden dh güvenilir ve verili bir etottur. Yrı iletkenler otorlrın uyrtı ve endüvi devresi elektriki zn gecikesini zltır ve tepki hızlrının rtsını sğlr. 12

13 Yrıiletkenlerle kontrol devreleri üç grupt toplnır. Bir fzlı kontrol Üç fzlı kontrol Kıyıcı (Chopper) sürücüler Bir fzlı sürücülerle kontrol DC otorun endüvi devresindeki giriş gerilii, tristör y d diyot kullnılrk tek fzlı bir lterntif geriliinden elde edilektedir. Motor uçlrındki gerili, tristörün tetiklee çısı () değiştirilerek yrlnır. Uygulnn geriliin yrısı kullnılrk otor beslendiğinden veri oldukç düşüktür. Şekil Bir fzlı DC konvertörlü sürücü Şekil te gösterilen bir fzlı yrı dlg sürücü kullnılrk bir DC otor kontrol edildiğinde, endüvi geriliinin değeri, α tetiklee çısı 0 ile π rsınd değiştirilek suretiyle (2.1) V V = π (1+cosα) olrk hesplnır. Burd V, AC kynk geriliinin ksiu değeridir. Kontrol 13

14 işleini t dlg olrkt gerçekleştirek ükündür Üç fzlı sürücülerle kontrol Yüksek güçlü otorlrd üç fzlı sürücüler kullnılır. Bu tür sürücülerde endüvi devresi geriliindeki dlglnlrın freknsı tek fzlı sürücülere göre dh yüksektir bu nedenle bu sürücü odelinde süzgeçlee kullnılır. Üç fzlı t dlg yrı kontrollü sürücü Şekil 2.4.2'de görülektedir. Şekil Üç fzlı yrı dlg konverterli sürücü devresi DC otorun endüvi gerilii ise V V =3 3 cosα 2π (2.2) olrk bulunur. Bu tür sürücülerde tetiklee çısı 90 nin üstünde olduğund cosinüs ün eşitliğe etkisi ele lındığınd otorun jenrtör olrk çlışcğı görülektedir. Bu sürücü türünde de yrı dlgnın ynı sır t dlg konvertör de kullnılbilektedir. 14

15 Kıyıcı (Chopper) sürücüler Endüvi geriliini değiştirek için bir DC kıyıcı, sbit gerilili bir DC kynk ile DC otorun rsın bğlnır. Kıyıcılr otor endüvi devresi ile güç kynğı rsındki bğlntıd devre kesici yrdııyl sniyede yüzlerce kez çılıp kpn essın göre çlışırlr. Kıyıcı tipi sürücülerde veri oldukç yüksek olup, hızın kontrolü sürekli olrk değiştirilebilir ve otor gerekli durulrd bir jenertör olrk frenlenebilir. Şekil Kıyıcı devresi ile hız kontrol devresi Şekil 'de görülen kıyıcı devre ile hız kontrol devresi, endüstriyel thrik sistelerinde, troley, elektrik ile çlışn trenlerlerde tercih edilen sistedir. 15

16 Şekil Kıyıcı devresi gerili-zn eğrisi Kıyıcı devresindeki tristör, kesici görevi ypr ve endüvi devresi geriliini sniyede yüzlerce kez çıp kptır. Şekil 'de kıyıcı devrenin gerili zn ilişkisi görülektedir. Endüvi devresinin ileti süresi t i, kesi süresi t k istenildiği gibi zltılıp çoğltılrk otor uygulnn geriliin V etkin değeri ve dolyısıyl otor dönüş yönü ve hızı istenildiği gibi yrlnbilir. Bu durud yük uçlrınd oluşn gerili, Vy=V. t i t i + t (2.3) olrk hesplnır. k DA kıyıcılr ile otor kontrolü ypılırken DA' ı kıyck tristörlerin tetiklee çıln değiştirilir. Tristör belirli süre içerisinde iletide, belirli süre içerisindede keside olcktır. Tristörün iletide ve keside kl süresi değiştirildiğinde geriliin değerindede değişe olcktır. Burd freknsı PWM ile yrlndıktn sonr geri beslee ypılrk PI kontrolörü syesinde hız yrı ypılır. Sbit hız değerlerinde ksiu oentte geçici duru koşullrın uygun yrl ypılır. Şekil ()' d doğru kı yrlyıcısı ile otor kontrolü gösteriliştir. Şekil (b)' de ise otor uçlrındki gerili ve devredeki kılrın değişii görülektedir. Gerilii sbit ve U ı değerinde oln bir doğru kı kynğındn otorun çektiği güç trnsistörler yrdıı ile yrlnır. Tİ tristörün söndürülesi sırsınd kondnstör üst plksı (+) ve lt plksı (-) olk üzere şrj oluştur. İki tristörde de kp 16

17 duruund kldığı sürece kondnstör şrj duruunu korur, to nınd Tİ tristör tetiklendiğinde ise, şlter içindeki bobin ve on seri bğlı oln diyot üzerinden boşlır ve ters yönde şrj olur. Kondnstör ve bobin bir rezonns devresi oluşturur. Devredeki Ü2 diyodu kondnstörün tekrr boşlsını engeller. Böylece kondnstör, T] tristörün söndürülesi için gerekli oln yönde şrj olur. (b Şekil )DA kıyıcı ile otorun beslenesi Şekil b)Gerili ve kılrın değişii 17

18 to nınd Tİ tristör, ti nınd Tİ tristör peryodik olrk tetiklenerek otor üzerine geriliin rlıklrl uygulnsı sğlnır. Şekil (b) de Yük trfınd drbe biçiinde bir U2 geriliinin eydn geldiği gösteriliştir. Tİ tristöründeki gerili düşüü ihl edilebileceğine göre t 0 ile ti zn rlığınd U2=Uı olur. Tİ nınd T2 tristörünün tetiklenesi ve Tİ tristörünün sönesi ile bir n için Uı = U ı + Uç değerini lır. Kynk ve kondnstör seri bğlndığındn topl gerili yükün uçlrın uygulnış olur. Tİ zn rlığınd U 2 = Uı. T 2 rlığınd ise U 2 =0 kbul edilebilir. Bir doğru kı yrlyıcısınd, gerili ve kıın ortl değerleri elde edilerek otorun krrlı çlış değerleri hesplnır. Geriliin dh büyük olduğu trfdki kı (İı) drbe şeklinde dikdörtgen biçili bloklrdn oluşuştur. Diğer trft ise Uı gerilii drbe şeklinde, bun krşılık I 2 kıı süreklidir. Girişteki İı kıının şekil (b)' deki gibi drbeli olbilesi için, U ı gerilili doğru kı kynğının iç endüktnsı çok küçük ollıdır. Şekil c' de şebeke geriliinin doğrultulduktn sonr trnsitörler yrdıı ile kıyılsı gösteriliştir. Dört det trnsistor köprü devresi ile PWM devresi köşegen çifti ile httın kontrolü sğlnktdır. Trnsistörlerin kollektör ile eiter rsın bğlnn diyotlr trnsistörlerin sğlıklı çlışsını sğlycktır. Bu trnsistörler için çok öneli bir konudur. Diyotlr ters bğlndığındn yük kılrının üzerlerinden geçelerine izin vereyeceklerdir. Anck trnsistörlerin nhtrlsı sonucu yük üzerinden kıın ksı DA geriliin kıyılsı sonucunu orty çıkrcktır. Diyotlrın trnsistor kollektör eiter rsın bğlnsı gereklidir, çünkü kpsite ve bobin üzerinde depo edilecek gerililer bu diyotlr yrdıı ile boşlcklrdır. Şekil (c) de gösterilen devrede endüktif kçklr ve kpsitif durulrın oluşsındn dolyı bzı trnsistor kyıplrı oluşktdır. 18

19 Şekil (c) Dört bölgede çlışn DA-DA dönüştürücü 2.5. Drbe Genişlik Modülsyonu (DGM) ile Hız kontrolü DC otorun hızını, sbit bir frekns ship DGM geriliinin görev (duty) sykılını değiştirerek yrlk ükündür. Şekil 2. 5 Değişken görev sykılın ship DGM sinylle 19

20 Şekil 2.5 de gösterilen DGM sinyli için görev sykılı (2.4) d= t İ t İ + t i olur. V geriliinin etkisi görev sykılın göre değiştirildiğine göre Eşitlik 2.12 düzenlenecek olurs freknsı sbit görev sykılı frklı DGM sinyli DC otor uygulndığınd otor hızı, dv I R ω = K φ (2.5) olcktır. Görev sykılının sıfır olsı duruund otorun hızı d sıfır olur. Görev sykılının bir olsı duruund ise ksiu gerili sbit olrk uygulnış olur ve bu durud ise otor ksiu hız ulşır. Uygulnck DGM sinylinin freknsı; kullnıln DC otorun özelliklerine ve duy eşik freknsı göz önüne lınrk seçilelidir. Geçiş yıllrd bu değerler için en uygun rlık Hz rlığı olrk ifde edilirken DC otor sürücü devrelerin gelişesiyle bu sınırın üst rlığı 100 KHz sınırın ulşıştır. 20

21 Şekilde PWM ile hız kontrollü devre örneği veriliştir. 21

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

3. BÖLÜM DOĞRUSAL HAREKET YERDEĞİŞTİRME HIZ İVME NEWTON KANUNLARI. İŞ, GÜÇ ve ENERJİ

3. BÖLÜM DOĞRUSAL HAREKET YERDEĞİŞTİRME HIZ İVME NEWTON KANUNLARI. İŞ, GÜÇ ve ENERJİ 3. BÖÜM DOĞRUSA HAREET YERDEĞİŞTİRME HIZ İME NEWTON ANUNARI İŞ, GÜÇ ve ENERJİ Yzr: Dr. Tyfun Deirürk E-pos: deirurk@pu.edu.r 1 HAREET Önce reke nedir, bunun nıını bir yplı. Eğer bir cisi sbi kbul edilen

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

III.4.KONDANSATÖRLER, SIĞA, DİELEKTRİK

III.4.KONDANSATÖRLER, SIĞA, DİELEKTRİK 63 III.4.KONDANSATÖRLER, SIĞA, DİELEKTRİK III.4.0l. KONDANSATÖR, SIĞA Yük deplyn sistemlerden ln kndnstörler çeşitli elektrik devrelerinde yygın lrk kullnılmktdır. Örnek lrk kndnstörler; rdy lıcılrının

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc 010 Mrt KAYNAK BAĞLANTILARI 07 Özet M. Güven KUTAY 07_kynk.doc 07_kynk.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 0 Genel...5 Prçnın kynklnm özelliği...6 0.1.1 Kynklnm yeteneği...6 0.1.1.1 Çeliklerin kynklnm

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Uygulmsın Giriş EsyMP Multi PC Projection Uygulmsının Özellikleri... 5 Çeşitli Aygıtlr Bğlntı... 5 Dört Pnelli Ekrn...5

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 5.1. SĐSTEM... 5/ 5.. YÜKLER... 5/4 5..1. Düşey Yükler... 5/4 5... Deprem

Detaylı

İç boşluk - türler ve normlar

İç boşluk - türler ve normlar İç boşluk - türler ve normlr İç boşluk, monte edilmemiş bir rulmnın iki bileziğinin frklı yönlere itildiklerinde hreket edebildiği mesfedir. Rdyl ve eksenel boşluk olrk yrılmktdır. Rdyl boşluk rulmnın

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekimi ivmesini ölçmek Sürtünmesiz eğik düzlemde hız-zaman ilişkisini incelemek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR:

HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekimi ivmesini ölçmek Sürtünmesiz eğik düzlemde hız-zaman ilişkisini incelemek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekii ivesini ölçek Sürtünesiz eğik düzlede hız-zaan ilişkisini inceleek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: Konu vektörü Yer-değiştire vektörü Ortalaa hız ve anlık hız Ortalaa ive ve anlık

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82 Kullnım Kılvuzu Nkış Mkinesi Produt Code (Ürün Kodu): 882-D82 Mkineyi kullnmdn öne u elgeyi mutlk okuyun. Dh sonr referns olmsı çısındn u elgeyi sklmnızı öneririz. TİCARİ MARKALAR IMPORTANT: READ BEFORE

Detaylı

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 006,1(1):13-139 J. of Fc. of Agric., OMU, 006,1(1):13-139 TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ Turgut ÖZTÜRK Hkn KİBAR Ondokuz Myıs Üniversitesi Zirt

Detaylı

KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ

KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ SA U Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6Cilt, JSy (Eylül 2002) Kpl Mhllerde Terml Konfor, Hvlndnn Sistemlerinde Yeni Nesil Menfezler ve Seçim Kriterleri KÇkr, ESğ KAPALI MAHALLERDE TERMAL KONFOR, HA V ALANDIRMA

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c.

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c. Syıl Devreler (Lojik Devreleri) Tümleştirilmiş Kominezonl Devre Elemnlrı Syıl itemlerin gerçekleştirilmeinde çokç kullnıln lojik devreler, klik ğlçlrın ir ry getirilmeiyle tümleştirilmiş devre olrk üretilirler

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

4. MOTOR İÇİN GEREKLİ FRENLEME SİSTEMİNİ KURMAK

4. MOTOR İÇİN GEREKLİ FRENLEME SİSTEMİNİ KURMAK 4. MOTOR İÇİN GEREKLİ FRENLEME SİSTEMİNİ KURMAK Bu öğrenme faaliyetinde asenkron motorların frenlenmesi (ani olarak durdurulması) konusunda bilgi ve becerileri öğreneceksiniz. Fren motorlarının başlıca

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE EK-11 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje No: 12B 4343 016 Proje Yöneticisi: Proje Konusu: Yrd. Doç. Dr. Hakkı Alparslan Ilgın Elektrikli Araçlarda Uyarlamalı Hız Kontrolü

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN KUMANDASI ANKARA 2008 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii

Detaylı