GEOMETRĐK OLMAYAN YÜZEYLERĐ OLAN BĐR NESNENĐN KUKA ROBOT PROGRAMIYLA BOYANMASI PAINTING AN NONGEOMETRIC SHAPED OBJECT WIHT A KUKA ROBOT PROGRAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEOMETRĐK OLMAYAN YÜZEYLERĐ OLAN BĐR NESNENĐN KUKA ROBOT PROGRAMIYLA BOYANMASI PAINTING AN NONGEOMETRIC SHAPED OBJECT WIHT A KUKA ROBOT PROGRAM"

Transkript

1 GEOMETRĐK OLMAYAN YÜZEYLERĐ OLAN BĐR NESNENĐN KUKA ROBOT PROGRAMIYLA BOYANMASI PAINTING AN NONGEOMETRIC SHAPED OBJECT WIHT A KUKA ROBOT PROGRAM Nurettin ÇAKIROĞLU, Namık Kemal Üniversitesi TBMYO, Öğrenci Tekirdağ Murat GÜDÜCÜ, Namık Kemal Üniversitesi TBMYO, Öğrenci Tekirdağ ÖZET Bu çalışmada Endüstriyel Robotlar Dersi kapsamında proje tabanlı öğrenme konusu, Geometrik olmayan yüzeyleri olan bir nesnenin Kuka Robot Programıyla boyanması olarak seçilmiştir. Uygulama sırasında nesne olarak seçilen vazonun dairesel hareketi adım motorlu bir sürücü devreyle sağlanmış ve gerekli komutlarla, robotun en uygun hareketleri denenerek programlanmıştır. Yapılan çalışmada boyama işleminin, mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi amaçlandığı için robot hareketlerine ek olarak cisim de hareket ettirilmiştir. Ayrıca bu şekilde robotun gereksiz yere hareketleri ve eksen sürücülerinin zorlanması önlenmiştir. Kuka robot programı ile gerçekleştirilecek prosesleri öğretmesi açısından da ileride kullanılabilecek bir eğitim amaçlı proje çalışması olmuştur.

2 1.ENDÜSTRĐYEL ROBOTUN TARĐHĐ Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişme kaydettiği günümüzde, teknolojinin getirmiş olduğu bu yenilikler insan hayatının bir parçası olmuştur. Bu yeniliklerden insanları haberdar etme ve yenilikleri insanlara sunma bir zorunluluk haline gelmiştir. Globalleşen dünyada iletişimin çok artması insanları değişik dünya pazarlarına yöneltmiştir. Artık kaliteli ürünü daha ucuza imal etmek rekabet piyasasında bir zorunluluk olmuştur. Bu da ancak, otomasyon teknolojisini kullanarak üretim yapmakla mümkün olmaktadır. Đnsanlar fiziksel yapılarından dolayı bedensel olarak bütün işleri yapma imkanına sahip olmadıkları için gücünün yetmediği yerlerde kullanmak üzere değişik makineler geliştirmiştir. Đlk çağlarda ilkel ve fonksiyonel olmayan bu makineler, teknolojinin gelişme süreci içerisinde insanlar tarafından geliştirilmiş ve insan meziyetlerine yakın meziyetlere sahip olan makineler üretilmiştir. Đlk önceleri insan yardımıyla çalışan bu makineler, zamanla otomatik olarak çalışır hale getirilmiştir. Sanayide kullanılmak için tasarlanmış birçok robot bulunmaktadır. Robotlar genellikle, üretim maliyetini düşürmek ve daha kaliteli üretim yapmak için

3 kullanılmaktadır. Ayrıca insan sağlığının zarar görme riskinin olduğu işlerde (kimyasal enerji, nükleer enerji, çok yüksek ısı, titreşim, yüksek ses vb.) ve insan elinin ulaşamayacağı yerlerde robotlar kullanılmaktadır. Robotları endüstride ilk olarak kullanan ülke Japonya dır. Đlk robot kullanma fikrini ortaya atılması ile birlikte, işsizlik oluşturacağı endişesi ile büyük tepkiler olmuştur. Ama kullanılmaya başlandıktan sonra kaygıların yersiz olduğu anlaşılmıştır. Robot kullanımı ile birlikte bir çok iş kolu türemiş ve işsizlik daha çok azalmıştır. Bugün robot kullanımı hayatımızın birçok alanına girmiş olup, özellikle insan sağlını aşırı derecede tehdit eden iş kollarında, yüksek ısı, titreşim, kimyasal ve nükleer enerji ile çalışan yerlerde robot kullanımı çok daha yaygındır. Abdülhamid Han ın yaptırmış olduğu ALAMET isimli robot; dünyada ezan okuyan ilk saat olma özelliğine sahiptir. Sultan, bu muhteşem özelliklere sahip saati Japonya ya göndermiştir. Muhtemel ki Japonlar, bugünkü robot teknolojilerini sema yapan ezan okuyan bu saatten almışlardır [http://www.forumdas.net/]. 2.KUKA ROBOTUN SANAYĐDEKĐ YERĐ

4 Robotlar günümüzde birçok endüstriyel alanda kullanılmaktadır. Bunlardan endüstriyel alanda kullanılanları ve kısa açıklamaları aşağıda sunulmuştur. Paketleme Robotların kullanım alanlarından biri paketlemedir. Paketleme, endüstride üretim sonrasında elde edilen mamüllerin robotlarca kutulanıp istiflenmesidir. Taşıma Sanayide taşıma işlemini robotlara yaptırmak mümkündür. Özellikle cam sanayiinde ya da dikkat gerektirecek büyük kütleli cisimlerin taşınmasında kullanılmaktadırlar. Montaj Robotlar üretim hatlarında, makine, otomotiv, plastik, elektrik, elektronik sektöründe imalat sonrası montaj hatlarında sıkça kullanılır. Montaj aşaması yapıştırma, lehimleme, kaynak, vidalama işlemleri ile uyum içerisinde gerçekleşir. Robotun en büyük iki özelliği; değişken olması, başka deyişle birçok değişik işi yapabilme ya da aynı işi değişik yollarla yapabilmesi ve oto adaptasyon olup çevresiyle interaktif (etkileşimli) ilişkiler kurarak amacını kendi kendine gerçekleştirebilmesidir. Robotlar, nümerik kontrollü (NC) takım tezgahlarının doğal bir gelişimidir. Sayısal kontrollü torna tezgahları, frezeler, taşlama tezgahları, matkap tezgahları vs. yıllardır hizmetimizde olmakla birlikte sadece tek bir iş için hizmet edebilmektedirler. Robot ise genel amaçlı bir makine olup; aynı robot, motorlu araçlara panel kaynağı yapar veya sandalyeleri püskürtme boya ile boyayabilir.[parr E.A. Endüstriyel Kontrol]

5 2.1 PROJEDE ĐZLENĐLEN YÖNTEM Şekil -1 Kuka Robot Programının Çıkış Elemanları

6 KUKA ROBOTUN BOYAMA ĐŞLEMĐ YAPMASI ĐÇĐN GEREKEN KOMUTLAR 1.INI 2.PTP HOME Vel=100% DEFAULT 5.PTP P1 Vel=100% PDAT1 7.WAIT Time=2sec 9.PTP P5 Vel=100% PDAT5 11.WAIT FOR IN2: symname State=TRUE 12.OUT3: symname State=TRUE ODAT8 13.WAIT Time=1sec

7 14.OUT2: symname State=TRUE ODAT3 16.WAIT Time=3sec 18.OUT2: symname State=FALSE ODAT5 21.PTP P6 Vel=100% PDAT6 23.OUT2: symname State=TRUE ODAT6 26.PTP P7 Vel=100% PDAT7 28.PTP P9 Vel=100% PDAT9 30.WAIT Time=1sec 32.PTP P10 Vel=100% PDAT10 33.WAIT Time=1sec 35.PTP P11 Vel=100% PDAT11 37.PTP P12 Vel=100% PDAT12 40.OUT2: symname State=FALSE ODAT7 41.OUT3: symname State=FALSE ODAT9 44.PTP P8 Vel=100% PDAT8 46.PTP HOME Vel=100 DEFAULT 47.END Bu projede boyamak için seçilen bir vazo döner tablo üzerine sabitlendikten sonra, dönüş hızı step motor sürücü devresi vasıtasıyla ayarlanmıştır. Kuka ya monte edilen boya püskürtme tabancası kompresörden gelen basınçlı hava ile çalışmaktadır.yazılan KUKA robot programı ise dönme hareketini başlattıktan sonra, vazonun şekline göre hareket edip püskürtme tabancası ile boya püskürtmekte, boyama işlemi bitince de Şekil 1 de görülen çıkış elemanlarını durdurmaktadır.

8 2.2 STEP (ADIM) MOTORLARIN GÖREVĐ Adım motorlar robot teknolojisinde sıkça kullanım alanı bulmuştur. Ayrıca maliyetinin düşük olması, diğer motorlara (servo) karşı bir üstünlüğüdür. Adım motorlarının tercih edilmesinin ikinci bir nedeni tutma karakteristliğinin robotlarla bağdaşmasıdır. Adım motorlarının kullanıldığı yerleri sıralayacak olursak; bant sürücüleri, imalat tezgahları, yazıcılar, teyp sürücüleri, tıbbi cihazlar, makine tezgahları, dikiş makineleri, taksimetreler,kart okuyucular vb. olarak sayılabilir. Adım motorlar, yarım adım modunda çalıştıklarında hassasiyetleri daha da artar. Örnek olarak 400 adım/tur değerindeki bir adım motor, yarım adım modunda tur başına 800 adım yapar. Bu da 0.9 ye oranla daha hassas olan bir adım açısı anlamına gelir. Bazı adım motorlarda mikroadım tekniği ile adım açılarının daha da azaltılması söz konusudur. Bir adım motor; stator, rotor, bunları kapatan bir dış zarf, rotora bağlı şaftın rahat hareket etmesini sağlayan rulmanlardan oluşmuştur.

9 Sonuç olarak adım motorlar; her türlü denetlenmiş hareket ve pozisyon gerekli olan yerlerde, dijital bilgileri mekanik harekete çeviren bir eleman (transdüser) olarak görev yapar [megep.meb.gov.tr]. 2.3 STEP MOTOR SÜRÜCÜ DEVRELERĐ Adım Motor Sürücü Devreleri ve Yapıları Adım motor sürücü devreleri genel olarak üç temel ilke üzerine yapılır. Bu temel sürücü mantıkları adım motorların istenilen hız ve torkta çalışmasını sağlar. Bu sürücü mantıklarını aşağıdaki gibi ifade edebiliriz. L/R Sürücüsü: Motor öngörülen voltaj ve akım değerlerinde çalıştırılır. Bu durumda motor bobinlerindeki indüktif etkiden dolayı ufak bir hız artışında motor öngörülen akıma ulaşamayacağı için düşük hızlar dışında motor verimli bir şekilde sürülemeyecektir. L/nR Sürücüsü: Akım artışında geçerli olan zaman sabitini (t=l/r) düşürmek için motor bobinlerine seri direnç bağlanarak yapılır. Bu durumda motor öngörülen voltajın n katı değerde çalıştırılır. Bu sayede motorda belirgin bir hız artışı yaşanır. Ancak bağlanan seri direnç üstünden yüksek akım geçeceği için bu devrelerde gereksiz güç tüketimi yaşanır. Chopper Sürücüsü: Motor öngörülen voltaj değerinden 5-20 kat fazla bir voltajla beslenir. Akımın yükselme hızı diğer sürücülere göre oldukça çabuktur. Ancak yükselen akım belirli

10 bir değerde sınırlanmazsa motor gereğinden fazla akım çekeceği için yanacaktır. Sürücü devrelerin genel amacının, akımının düzenlenmesi ve sınırlanmasının sağlanması olduğundan söz edilmişti. Tepki zamanının kısaltılmak istenmesi büyük bir akım değeri getirir ki, bu da istenmeyen bir durumdur. Akımı sınırlamanın en basit yolu kaynağa seri bir dış rezistans yerleştirmektir. Seri rezistans sınırlama metodunun önemli bir dezavantajı vardır. Örneğin, dış rezistans motor rezistansının 4 katı ise, gücün % 80 i motorun dışında harcanmaktadır. Bu ise düşük verimli bir sisteme sebep olur [http://www.nedirkimdirnasil.com] Projede Kullanılan 62M Step Motor Sürücü Kartı Bu kart, CMOS sayıcı entegreleri ile yapılmıştır. Đleri geri konumları mevcuttur. Ayrıca devre üzerindeki potansiyometre ile step motorun dönüş hızı ayarlanabilmektedir. Çıkışta BDX53 güç transistörleri kullanılmıştır. Bu sayede 8 ampere kadar yükler çalıştırılabilir [www.emreelektrik.com.tr].

11 2.4 SONUÇ VE ÖNERĐLER Kuka robotun bir cisim etrafında 360 derece dönebilmesi olanaklı değildir. Boyama işlemi sırasında, cismi sabit tutarak sadece robotun hareket ettirilmesiyle, cismin diğer yarısına ulaşılamadığı için kullanışlı değildir. Ayrıca robot hareketleri uzayacağı için gereksiz zaman kaybı yaşanacaktır. Bu çalışmada cisim step motor sayesinde 360 derece döndürülebildiği için daha az robot hareketiyle daha verimli bir program yazılabilmiştir. Gelecek çalışmalarda sisteme giriş elemanı olarak çeşitli optik algılayıcılar bağlanarak, daha hassas boyama işlemi, ya da robot ucuna kalem takılarak cisme desen çizme işlemleri gerçekleştirilebilinir.

12 KAYNAKLAR [1] Çamoğlu D. Bilgisayar Kontrollü Robot, Düzey Matbaası, Đstanbul, 2011, ISBN [2] Parr E.A. Endüstriyel Kontrol, Milli Eğitim Basımevi,Đstanbul, 1997, ISBN [3] [4] [5] megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/modul.../robotik.pdf [6]

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU TÜBİTAK MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU VİZYON 2023 PROJESİ MEKATRONİK STRATEJİ GRUBU Ağustos 2004 ANKARA Mekatronik Strateji Grubu Üyeleri Koordinatör: Prof.Dr. Aydan Erkmen ODTÜ, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik

Detaylı

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ BİNA YÖNETİM SİSTEMİ Akın KAYA Hüseyin EMİROĞULLARI Schneider Electric EBYS Çözüm Ekibi Schneider Elektrik San.Tic.A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Elvan Sok. No:16-18B 34750 Ataşehir/İstanbul akin.kaya@schneider-electric.com

Detaylı

1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ KAVRAMI

1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ KAVRAMI ÜRETİM YÖNETİMİ 1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ KAVRAMI 1.1. ÜRETİM TANIMI İktisat dilinde, üretim; her türlü fayda yaratma (şekil değişikliği, zaman değişikliği, mekan değişikliği... vb ile) veya iktisadi

Detaylı

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ Melih YILDIZ Tuğba Nur TOPÇU Ağustos 2012 Ankara 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...4 2. HİBRİT ARAÇLARIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI...4 3.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

Bölüm-1. M.Necdet YILDIZ GÜÇ ELEKTRONĐĞĐ-1 DERS NOTLARI 1

Bölüm-1. M.Necdet YILDIZ GÜÇ ELEKTRONĐĞĐ-1 DERS NOTLARI 1 Bölüm-1 Giriş M.Necdet YILDIZ GÜÇ ELEKTRONĐĞĐ-1 DERS NOTLARI 1 I - GĐRĐŞ TANIM: Güç elektroniği, herhangi bir kaynaktan alınan elektrik enerjisinin, elektronik yöntemlerle kontrol edilerek (dönüştürülerek

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ. Çağdaş DİKİCİ.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ. Çağdaş DİKİCİ. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ Çağdaş DİKİCİ 229127 Danışman Prof. Dr. Vasif NABİYEV Bahar 2014 TRABZON Önsöz Üniversite

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC DE PANEL KULLANIMI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ÜNĐVERSAL FEREZE TEZGÂHLARI ĐÇĐN SERVO MOTORLU DĐVĐZÖR YARDIMIYLA AÇI KONTROLÜ

ÜNĐVERSAL FEREZE TEZGÂHLARI ĐÇĐN SERVO MOTORLU DĐVĐZÖR YARDIMIYLA AÇI KONTROLÜ ÜNĐVERSAL FEREZE TEZGÂHLARI ĐÇĐN SERVO MOTORLU DĐVĐZÖR YARDIMIYLA AÇI KONTROLÜ ANGLE CONTROLLING BY THE USE OF DIVIDING HEAD WITH SERVO MACHINE FOR UNIVERSAL MILLING MACHINE Mehmet Ali DÖNERTAŞ, Çankırı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Bilgi Teknolojilerine Giriş Öğr.Gör. Ömer Faruk SEYMEN

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr. Yahşi YAZICIOĞLU (Ünite 1-6) Doç.Dr. T. Volkan YÜZER (Ünite 7, 8) Editör Doç.Dr. Gülsün

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

Kablosuz Ağ Tabanlı Gezgin Keşif Robotu: Kaşif

Kablosuz Ağ Tabanlı Gezgin Keşif Robotu: Kaşif Kablosuz Ağ Tabanlı Gezgin Keşif Robotu: Kaşif Onur Çelik 1 Erkan Yiğiter 2 Herman Sedef 3 1,2,3 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 1 e-posta: onurcel@yahoo.com

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 14

ÖĞRENME FAALİYETİ 14 ÖĞRENME FAALİYETİ 14 ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI AMAÇ ELEKTRİK - ELEKTRONİK Bu faaliyet ile Elektrik- Elektronik alanı altında yer alan meslekleri tanıyabileceksiniz A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Elektrik-Elektronik

Detaylı

Çizgi İzleyen Robot Tasarımı

Çizgi İzleyen Robot Tasarımı 04.08.2014 Teknoloji Fakültesi Çizgi İzleyen Robot Tasarımı Hazırlayan: Araş. Gör. Okan UYAR İçindekiler 1. Uygulamanın İçeriği... 1 2. Uygulamanın Hedefi... 1 3. Ön Bilgi... 1 3.1. Çalışma Prensibi...

Detaylı

Cevap Süreleri. İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta

Cevap Süreleri. İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta MAYIS 2014 - Sayı:57 Yıl:8 12 İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta 18 Özelleştirilmiş Basınç Diferansiyel Modülü Yüksek Basınca Dirençli Akış

Detaylı

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma.

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma. Bilgisayara Giriş Ders Notları I. GİRİŞ İçinde bulunduğumuz yüzyılın beraberinde getirdiği çok hızlı bilimsel teknolojik ve ticari faaliyetlerin yoğunluğu bilgisayarların kullanılmasını kaçınılmaz hale

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Asaf

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KORUMA RÖLELERİ 1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ DİŞ ÜNİTLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ DİŞ ÜNİTLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ DİŞ ÜNİTLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı