Elektrik Enerji Kalitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrik Enerji Kalitesi"

Transkript

1 Şebekeyi Bozmayan Yüksek Güçlü Redresör: Bora-P Serisi (*) Endüstriyel Tesisler ve Enerji Santralleri için Paralel Özellikli ve Tristörlü Doğrultucu Çözümü Halit ZENGİNCE Esis Enerji Faruk BAKAN Özgün GİRGİN YTÜ Elektrik Müh. Bölümü Tristörlü doğrultucular, endüstriyel uygulamalarda ve enerji santrallerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, yüksek akımlı doğrultucuların uygulandığı tesislerde mevcut tristörlü doğrultucular şebekeyi bozmakta ve çevrede çalışan diğer cihazların çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedirler. Özellikle DC güç kaynağı, akümülatör şarjı ve elektrolizle kaplama uygulamalarında yaygın olarak ortaya çıkan bu sorunu ortadan kaldırmak için Esis Enerji AŞ, konvansiyonel malzeme ile modern bir teknoloji ortaya çıkarmış ve hem güvenilir hem de şebekeye zarar vermeyen bir doğrultucuyu Santez projesi kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte geliştirerek pazara sunmuştur. Doğrultucular, şebekede lineer olmayan bir yük etkisi oluşturmakta, şebekeden önemli miktarda harmonik akım çekmekte ve bozucu etkilere yol açmaktadır. Tristörlü doğrultucularda faz kontrol açısı ile orantılı olarak şebekeden çekilen reaktif güç artmaktadır. Doğrultucuların şebekeden çektiği harmonik ve reaktif güçlerin azaltılması, enerji kalitesi ve uluslararası standartlar açısından gereklidir. Doğrultucuların şebekede oluşturduğu olumsuz etkileri azaltmak amacıyla harmonik filtre ve kompanzasyon çözümleri kullanılmaktadır. Bu çözüm yöntemleri, ilave maliyet oluşturmakta; bakım ve servis gerektirmektedir. Ayrıca tristörlü doğrultucuların çalışma şartlarına göre sürekli değişen harmonik problemlerinin çözümünde çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Özellikle yüksek güçlü uygulamalarda, akım harmoniklerinin azaltılması ve güç faktörünün düzeltilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada, şebeke akımı toplam harmonik değeri (THDi) <%5 ve güç faktörü >%99 olan yenilikçi bir tristörlü doğrultucu yapısı geliştirilmiştir. 122 V/400 A değerlerine sahip tristörlü doğrultucu geniş bir çalışma aralığında oldukça düşük reaktif ve harmonik güç çekmektedir. Elde edilen sonuçlar, tristörlü doğrultucularda darbe sayısını çok artırmadan harmonik ve reaktif güç problemlerine çözüm bulunabileceğini göstermektedir. 1. Giriş Güç elektroniği dönüştürücüleri arasında en çok kullanılan dönüştürücü türü olan üç fazlı kontrollü doğrultucular, DC gerilim regülatörü, akümülatör şarjı, motor kontrolü, elektrolizle kaplama, kimyasal prosesler, DC ark fırınları vb. gibi endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğal komütasyonlu dönüştürücüler grubuna giren kontrollü doğrultucularda genellikle güç elemanı olarak tristörler kullanılmaktadır. Güç elemanları arasında gerilim ve akım dayanımı açısından en yüksek değerlere sahip olan tristörler, doğal 66 I 3e Electrotech Ağustos 2013

2 komütasyonlu dönüştürücülerde ve özellikle yüksek güçlerde ekonomik ve dayanıklı olması nedeniyle diğer güç elemanları yerine tercih edilmektedir. Bir kontrollü doğrultucuda kullanılan tristör sayısına göre çıkış gerilimindeki darbe sayısı değişmektedir. 6 adet tristör kullanılarak gerçekleştirilen 6 darbeli kontrollü doğrultucu, basit yapısı ve dayanıklı olması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Şekil 1 de 6 darbeli bir doğrultucu sistemi görülmektedir. Bu doğrultucuda izolasyon ve gerilim uyumu açısından üç fazlı bir transformatör kullanılmaktadır. Doğrultucularda faz kontrol açısının artması ile şebekeden çekilen reaktif güç artar. Ayrıca şebekeden çekilen akımların toplam harmonik distorsiyonu (THDi) oldukça yüksektir. Şekil 1. 6 darbeli doğrultucu sistemi. Tristörlü doğrultucularda THDi değerinin azaltılması, IEEE-519 ve IEC gibi uluslararası standartlara uygunluk ve enerji kalitesi açısından son derece önemlidir. 6 darbeli doğrultucuda THDi değeri %32 civarındadır. Şekil 2 de 6 darbeli bir doğrultucudaki harmonikler görülmektedir. adet üç fazlı gerilim kaynağı ve 12 adet tristör bulunmaktadır. 12 darbeli doğrultucuda THDi değeri %15 civarındadır. Tristörlü doğrultucularda THDi değerini daha da azaltmak için darbe yani faz sayısı dolayısıyla transformatör ve tristör sayısının artırılması gerekmektedir. Çok fazlı transformatör üretimindeki zorluklar ve tristör sayısındaki artışın sistem maliyet ve karmaşıklığını artırması nedeniyle faz sayısının artırılması tercih edilmemektedir. Doğrultucularda THDi değerinin azaltılması amacıyla kullanılan diğer bir yöntem pasif filtrelerdir. Pasif filtreler, uygulamada daha çok tercih edilmektedir. Reaktif güç kompanzasyonu kondansatör grupları ile sağlanmaktadır. Üç fazlı doğrultucularda THDi değerini düşürmek için literatürde birçok yöntem geliştirilmiştir[3-19]. Son yıllarda yüksek akımlı redresörlerde çok fazlı DC kıyıcı kullanımı da dikkat çekmektedir. DC kıyıcı kullanıldığında reaktif güç kompanzasyonu ihtiyacı ortadan kalkmaktadır[7][9]. Harmoniklerin bastırılması için aktif filtre de kullanılabilmektedir[4]. Aktif filtreler, yüksek maliyet ve karmaşık yapıları nedeniyle yeterince yaygın kullanılamamaktadır[12]. Doğrultucularda ilave aktif ve pasif elemanlar yardımıyla harmonikler azaltılabilmektedir[3] [11] [17]. Fakat bu yöntemler, yüksek güçlerde kullanım açısından oldukça karmaşıktır. 2. Doğrultucular ve Harmonik Standartları Endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan diyotlu ve tristörlü doğrultucuların şebekeden çektiği akımlar, IEEE-519 harmonik standartlarını sağlamamaktadır[1][2]. IEEE-519 standardında güç elektroniği dönüştürücüleri ve lineer olmayan yüklerin şebekeye enjekte edebilecekleri harmonik akım limitleri yüzdesel olarak Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. IEEE 519 Harmonik Limitleri Şekil 2. 6 darbeli doğrultucuda akım harmonikleri. THDi değerinin düşürülmesi ve çıkış gerilimindeki dalgalanmanın azaltılması amacıyla 12 darbeli doğrultucular kullanılmaktadır. Bu doğrultucularda, aralarında 30º faz farkı olan iki Doğrultucuların THDi değeri ve çıkış gerilimindeki dalgalanma miktarı, darbe 67 I 3e Electrotech Ağustos 2013

3 sayısının artması ile azalmaktadır. 6 darbeli doğrultucuların paralel veya seri bağlanması ile 12, 18, 24, 30, 48 vb. darbeli doğrultucular elde edilerek çıkış gerilimindeki dalgalanma ve THDi değeri azaltılmaktadır. 6 darbeli iki doğrultucu kullanarak gerçekleştirilen 12 darbeli doğrultucuda 5. ve 7. harmonikler birbirlerini yok eder. Bu doğrultucunun akımı 6 darbeli doğrultucuya göre sinüsoidale daha yakındır. Ayrıca 12 darbeli doğrultucuda çıkış gerilimi 6 darbeli doğrultucuya göre daha düzgündür. Yüksek güçlerde yaygın olarak kullanılan bu doğrultucuda, 11 ve 13. harmonikler için genellikle ayrı ayrı pasif güç filtreleri kullanılmakta, kalan harmonikler yüksek geçiren filtre ile bastırılmaktadır. Tristörlü doğrultucularda transformatördeki faz sayısı artırılarak daha yüksek darbe sayısı elde edilebilir. Çok darbeli doğrultucular nxm ± 1 no lu harmonik akımlar üretmektedir. Burada n tamsayı ve m doğrultucudaki darbe sayısıdır. Örneğin 6 darbeli bir doğrultucuda 5, 7, 11, 13, 17, no lu harmonikler bulunmaktadır. 6 darbeli bir doğrultucuda 5. harmoniği filtre etmek için 250 Hz e ayarlanmış L ve C elemanları kullanılır. Her bir harmonik için ayrı ayrı filtre kullanılabilir. 12 darbeli doğrultucuda iki transformatör veya iki çıkışlı tek transformatör kullanılır. Transformatör faz gerilimleri arasında 30 faz farkı mevcuttur. 24 darbeli doğrultucu birbirinden 15 faz farkı olan 4 faz gerilimi, 48 darbeli doğrultucu birbirinden 7.5 faz farkı olan 8 faz gerilimi kullanır. Darbe sayısının 48 den fazla olması da mümkündür. Fakat şebeke geriliminin THD değeri yüksek ise, akımın THD değeri artacağından darbe sayısının çok artırılmasının yeterince katkısı yoktur. Ayrıca darbe sayısının artırılması ile dönüştürücü daha karmaşık hale gelmektedir. Çok darbeli doğrultucular, 6 darbeli doğrultucuların AC tarafta paralel bağlanması ile elde edilir. Bu doğrultucuların DC çıkışları seri ya da paralel bağlanabilir. Yüksek DC gerilim gerektiren uygulamalarda, DC çıkışların seri bağlanması daha uygundur. Güç elemanlarından geçen akımın yük akımına eşit olması seri bağlı sistemlerin dezavantajıdır. Bundan dolayı yüksek çıkış akımı gerektiren uygulamalarda paralel bağlı sistemler daha avantajlıdır. Şekil 3 te paralel bağlı 12 darbeli bir doğrultucu sistemi görülmektedir. m darbeli bir doğrultucu için m/6=n adet doğrultucu kullanılır. Çok darbeli doğrultucu sistemlerini elde edebilmek için 60/n derece faz kaydırmalı transformatöre ihtiyaç vardır. 24 darbeli bir dönüştürücü sistemi için aralarında 15 faz farkı bulunan 4 adet 6 darbeli doğrultucu kullanılır. Şekil 3. Paralel bağlı 12 darbeli doğrultucu sistemi. Çok darbeli doğrultucularda kullanılan transformatörlerin dönüştürme oranları uyumlu olmalıdır. Doğrultucular, aynı tetikleme açısıyla kontrol edilmeli ve DC yük akımını doğrultucu grupları eşit paylaşmalıdır. Bu şartlar sağlanmadığında çift numaralı harmonikler oluşur. Şekil 3 te doğrultucu girişlerinde 30 derecelik faz farkı oluşturmak amacıyla Y-Y ve Δ -Y transformatörler kullanılmıştır. Endüstriyel olarak 12 darbeli doğrultucuların yüksek güçlü uygulamalarda kullanılmasında tasarım açısından bu yapı kolaylık sağlamaktadır. Ancak darbe sayısı daha büyük sistemlerde kullanılacak trafoların zikzak yapıda olması gerekmektedir. Şekil 4 te 100 A sabit akım kaynağı ile yüklü 12 darbeli bir doğrultucuda trafo akımları, şebekeden çekilen akımlar ve harmonikler gösterilmiştir. 68 I 3e Electrotech Ağustos 2013

4 Şekil darbeli doğrultucuda trafo akımları, şebekeden çekilen akımlar ve harmonikler. sağlanmaktadır. Tristörlü doğrultucunun problemleri sistem içinde çözülmektedir. Şekil 6 da görüldüğü gibi tristörlü doğrultucu şebekeden sinüsoidale yakın bir akım çekmektedir. Paralel doğrultucuların akım paylaşımı mikroişlemci ile gerçekleştirilmiştir. Mikroişlemci tristörlerin tetikleme sinyallerini üreterek akım ve gerilim regülasyonunu sağlamaktadır. Çıkış gücüne bağlı olarak gerekli filtre elemanlarını devreye almakta ve tüm çalışma aralığında harmonik ve reaktif güç kompanzasyonu gerçekleştirmektedir. Böylece tristörlü doğrultucunun problemleri kendi içinde çözülmekte ve şebekede bozucu etki oluşması önlenmektedir. Tetikleme açısının artması ile şebekeden çekilen akımların harmonik içerikleri artmaktadır. 6 ve 12 darbeli doğrultucuların tetikleme açısına göre şebekeden çektiği akımların harmonik değerleri Tablo 2 de gösterilmiştir. Uluslararası harmonik standartları, 48 darbeli doğrultular ile sağlanmaktadır. 48 darbeli bir doğrultucuda 48 adet faz gerilimi ve 48 adet tristör gereklidir. Bu çalışmada 12 darbeli bir doğrultucu ile standartların sağlanması hedeflenmiştir. Tablo 2. 6 ve 12 Darbeli Doğrultucularda Tetikleme Açısına ( ) Göre THDi ve Harmonik Akım Değerleri Şekil 5. Düşük harmonikli ve yüksek güç faktörlü tristörlü doğrultucu. Doğrultucu 122 V/400 A olarak tasarlanmıştır. Şekil 7 de nominal çalışmada doğrultucudan alınan sonuçlar verilmiştir. Şekil 7 de şebekeden çekilen akımın THD değerinin %3.49 ve giriş güç faktörünün 0.99 olduğu görülmektedir. Bu değerler bir tristörlü doğrultucudan beklenmeyecek kadar düşük ve şaşırtıcıdır. 3. Geliştirilen Düşük Harmonikli ve Yüksek Güç Faktörlü Tristörlü Doğrultucu Geliştirilen doğrultucu sisteminin blok diyagramı Şekil 5 te verilmiştir. Sistem iki adet 6 darbeli doğrultucu ve filtre grubundan oluşmaktadır. Yük akımına göre filtre grubu adaptif olarak çalışmaktadır. Geliştirilen sistem sayesinde geniş bir çalışma aralığında şebekeden çekilen harmonik ve reaktif güçlerin azaltılması Şekil 6. Şebeke gerilimleri ve nominal çalışmada şebekeden çekilen üç faz akımları. 69 I 3e Electrotech Ağustos 2013

5 Şekil 7. Uygulama devresinden alınan harmonik ölçümleri. 4. Sonuçlar Bu çalışmada şebeke akımı toplam harmonik değeri (THDi) <%5 ve güç faktörü >%99 olan yenilikçi bir tristörlü doğrultucu yapısı geliştirilmiştir. 122 V/400 A değerlerine sahip tristörlü doğrultucudan alınan ölçüm sonuçları sunulmuştur. 48 darbeli doğrultular ile uluslararası harmonik standartları sağlanmaktadır. 48 darbeli bir doğrultucuda 48 adet faz gerilimi ve 48 adet tristör gereklidir. Bu çalışmada 12 adet tristör ve iki transformatör kullanılarak harmonik standartları sağlanmıştır. Böylece düşük maliyetli, harmonik ve reaktif güç problemleri kendi içinde çözülen bir sistem elde edilmiştir. Deneysel sonuçlar, tristörlü doğrultucularda darbe sayısını çok artırmadan harmonik ve reaktif güç problemlerine çözüm bulunabileceği göstermektedir. Geliştirilen sistem özellikle yüksek enerji kalitesi istenen uygulamalarda diğer yöntemlere göre oldukça avantajlı görülmektedir. Kaynaklar [1] D. E. Rice, A detailed analysis of six-pulse converter harmonic currents, IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 30, no. 2, pp , Mar./Apr [2] IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems, IEEE Standard 519, [3] Kim S., Enjeti P.N., Packbush P., Pitel I.J.: A new approach to improve power factor and reduce harmonics in a three phase diode rectifier type utility interface, IEEE Trans.Ind. Appl., 1994, 30, (6), pp [4] Raju N.R., Venkata S.S., Kagalwala R.A., Sastry V.V.: An active power quality conditioner for reactive power, harmonics compensation. Proc. IEEE PESC 95, 1995, pp [5] Chi-Jui, W., Jung-Chen, C., Shih-Song, Y., Ching-Jung, L., Jin- Shyr, Y., Tzong-Yih, G., Investigation and Mitigation of Harmonic Amplification Problems Caused by Single-Tuned Filters, Power Delivery, IEEE Transactions on, Volume 13, Issue 3, July 1998, Page(s): , [6] Choi S., Enjeti P.N., Lee H.H., Pitel I.J.: A new active interphase reactor for 12-pulse rectifiers provides clean power utility interface, IEEE Trans. Power Electron., 1996, 32, pp [7] P. S.Maniscalco, V. Scaini, andw. E. Veerkamp, Specifying DC chopper systems for electrochemical applications, IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 37, no. 3, pp , May/Jun [8] M. Mazaheri, V. Scaini, and W. E. Veerkamp, Cause, effects and mitigation of ripple from rectifiers, in Proc. IEEE PCIC, 2002, pp [9] V. Scaini and T. Ma, High current DC choppers in the metals industry, IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 8, no. 2, pp , Mar./Apr [10] Alexa, D., Sirbu, A., Dobrea, D. M., An Analysis of Three- Phase Rectifiers with Near-Sinusoidal Input Currents, Industrial Electronics, IEEE Transactions on, Volume 51, Issue 4, Aug. 2004, Page(s): , [11] S. Fukuda andm. Ohta, An auxiliary-supply-assisted twelve-pulse diode rectifier with reduced input current harmonics, in Proc. IEEE Inst. Aeronaut.Sci. Annu. Meet., Oct. 2004, vol. 1, p [12] J. R. Rodriguez, J. Pontt, C. Silva, E. P. Wiechmann, P. W. Hammond, F. W. Santucci, R. Alvarez, R. Musalem, S. Kouro, and P. Lezana, Large current rectifiers: State of the art and future trends, IEEE Trans. Ind.Electron., vol. 52, no. 3, pp , Jun [13] Lasantha Bernard Perera, Multi Level Reinjection AC/DC Converters for HVDC, thesis presented for the degree of Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering at the University of Canterbury, Christchurch, New Zealand. February [14] Peterson M., Singh B.N.: Modeling and analysis of multipulse uncontrolled/controlled ac dc converters. Proc. IEEE ISIE 06, 2006, pp [15] Gomes de Freitas, L.C. Simoes, M.G. Canesin, C.A. de Freitas, L.C., Performance Evaluation of a Novel Hybrid Multipulse Rectifier for Utility Interface of Power Electronic Converters Industrial Electronics, IEEE Transactions on, pp , Volume: 54 Issue: 6, Dec [16] Eltamaly, A.M., A Modified Harmonics Reduction Technique for a Three-Phase Controlled Converter, Industrial Electronics, IEEE Transactions on pp , Volume: 55 Issue: 3, March [17] Fukuda, S. Ohta, M. Iwaji, Y., An Auxiliary-Supply-Assisted Harmonic Reduction Scheme for 12-Pulse Diode Rectifiers, Power Electronics, IEEE Transactions on pp , Volume: 23 Issue: 3, May [18] Harmonics, Fukuda, S. Hiei, I., Auxiliary Supply-Assisted 12-Pulse Phase-Controlled Rectifiers With Reduced Input Current, Industry Applications, IEEE Transactions on pp , Volume: 44 Issue: 1, Jan.-Feb [19] Shiyan Yang Fangang Meng Wei Yang, Optimum Design of Interphase Reactor With Double-Tap Changer Applied to Multipulse Diode Rectifier, Industrial Electronics, IEEE Transactions on pp , Volume: 57 Issue: 9, Sept *Bu çalışma Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın desteklediği STZ no lu Santez projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. 70 I 3e Electrotech Ağustos 2013

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması *1 Ali Ozturk and 1 Yusuf Seyis 1 Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE ENERJİ KALİTESİ

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE ENERJİ KALİTESİ ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE ENERJİ KALİTESİ Mehmet BAYRAK Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bayrak@sakarya.edu.tr ÖZET Güç sistemlerinde geçici aşırı gerilimler genellikle, yıldırım

Detaylı

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Koparan A., Aydemir M. T., Şimşek O., 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS Power Management Instruments PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ ÜRÜN GAMI KGK Serisi Online Kesintisiz Güç Kaynakları Endüstriyel Tip DC Redresör/Akü Şarj Cihazlari

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (KGK)

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (KGK) KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (KGK) Bu yazıda, bir Kesintisiz Güç Kaynağının (KGK) genel yapısı incelenmiştir. Sistem, giriş güç katı, batarya doldurucusu, sürücü birimi, evirici birimi, çıkış güç katı, örnekleme

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ 471 Şarj Dengeleme Sistemleri İçin Çift Yönlü Flyback Devresi Tasarımı Serhat NAFİZ, Doç. Dr. Musa ALCI, Yrd. Doç. Dr. M. Necdet YILDIZ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Reaktif güç kontrol rölesinde minimum anahtarlama sayısı ve optimal reaktif güç seçimi

Reaktif güç kontrol rölesinde minimum anahtarlama sayısı ve optimal reaktif güç seçimi itüdergisi/d mühendislik Cilt:4, Sayı:6, 15-22 Aralık 2005 Reaktif güç kontrol rölesinde minimum anahtarlama sayısı ve optimal reaktif güç seçimi Mustafa ŞEKKELİ, Nesrin TARKAN İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

DA-DA Boost Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçeklenmesi Design and Implementation of DC-DC Boost Converter

DA-DA Boost Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçeklenmesi Design and Implementation of DC-DC Boost Converter DA-DA Boost Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçeklenmesi Design and Implementation of DC-DC Boost Converter Nasır Çoruh 1, Tarık Erfidan 2, atılmış Ürgün 3 1,2 Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

AC İndüksiyon Motorlarında Frekans Konvertörü Kullanımı ELSAN Teknik Bülteni-FK01-V5

AC İndüksiyon Motorlarında Frekans Konvertörü Kullanımı ELSAN Teknik Bülteni-FK01-V5 AC İndüksiyon Motorlarında Frekans Konvertörü Kullanımı ELSAN Teknik Bülteni-FK01-V5 Ahmet ERECEK Makine Mühendisi (MBA) ELSAN Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fabrika Müdürü 04 Haziran 2012 1. Giriş Bir

Detaylı

Mustafa ŞEKKELİ* ve A. Serdar YILMAZ. Geliş Tarihi/Received : 15.05.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 30.06.2009

Mustafa ŞEKKELİ* ve A. Serdar YILMAZ. Geliş Tarihi/Received : 15.05.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 30.06.2009 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 15, Sayı 3, 2009, Sayfa 317-323 Bir Taş Kırma Tesisinde Güç Kalitesi Seviyesinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi The Level of Power Quality Measurement

Detaylı

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ Melih YILDIZ Tuğba Nur TOPÇU Ağustos 2012 Ankara 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...4 2. HİBRİT ARAÇLARIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI...4 3.

Detaylı

FLORESAN LAMBA YERİNE KULANILABİLİR LED Lİ LAMBA

FLORESAN LAMBA YERİNE KULANILABİLİR LED Lİ LAMBA FLORESAN LAMBA YERİNE KULANILABİLİR LED Lİ LAMBA Uğur İLERİ, Celal Zaim ÇİL, Göknur Cambaz BÜKE Çankaya Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Bahar 2011 ÖZET Floresan lambalar civa

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası

tmmob makina mühendisleri odası tmmob makina mühendisleri odası YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI EDİTÖRLER Yrd. Doç. Dr. Şükrü SU Doç.Dr. Mustafa İLBAŞ MMO Yayın No: E / 2003 / 330 EKİM

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

Bölüm-1. M.Necdet YILDIZ GÜÇ ELEKTRONĐĞĐ-1 DERS NOTLARI 1

Bölüm-1. M.Necdet YILDIZ GÜÇ ELEKTRONĐĞĐ-1 DERS NOTLARI 1 Bölüm-1 Giriş M.Necdet YILDIZ GÜÇ ELEKTRONĐĞĐ-1 DERS NOTLARI 1 I - GĐRĐŞ TANIM: Güç elektroniği, herhangi bir kaynaktan alınan elektrik enerjisinin, elektronik yöntemlerle kontrol edilerek (dönüştürülerek

Detaylı

MODÜLER AKTİF HARMONİK FİLTRELER

MODÜLER AKTİF HARMONİK FİLTRELER MODÜLER AKTİF HARMONİK FİLTRELER Yetkili Distribütörü: ARMES MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER LTD. Huzur Mah. Kanarya Sok. No: 1/1 Seyrantepe Sarıyer 34396 İstanbul Türkiye Tel: +90 212 3244327 / 28 info@armes

Detaylı

Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1

Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1 GÜÇ SİSTEMLERİNDE GÜÇ BÖLGELERİ ARASINDA MEYDANA GELEN SALINIMLARIN KONTROLÜ Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü İnönü Üniversitesi {cemal.keles,asim.kaygusuz}@inonu.edu.tr

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SES SİNYALİ AKTARIM TEKNİKLERİNİN OPTİKSEL İLETİŞİM İÇİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Bora YILDIZ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Güç Kalitesi Ölçüm ve Değerlendirme Raporu

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Güç Kalitesi Ölçüm ve Değerlendirme Raporu / /2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Güç Kalitesi Ölçüm ve Değerlendirme Raporu Adana BTÜ, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (EEM) Bölümü tarafından hazırlanan

Detaylı

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments RDAT SERİSİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments RDAT SERİSİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS RDAT SERİSİ Power Management Instruments DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ RDA / RDAT OTOMASYON

Detaylı

TAKIM TEZGAHI TASARIMINDA ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ

TAKIM TEZGAHI TASARIMINDA ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ AKIM EZGAHI ASARIMINDA ELEKRİK MOORU SEÇİMİ Erol ÜRKEŞ * & Sezan ORAK** *Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, avşanlı yolu 10. km. Merkez kampüsü 43100 Kütahya eturkes@dumlıpinar.edu.tr

Detaylı

DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM)

DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM) DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM) Y. Elk. Müh. Murat KÜÇÜKALİ EEM MAGAZİN-2014 Her hakkı saklıdır İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler... 1 1. Giriş... 2 2. Doğrusal Hareketli Asenkron Motorların

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMININ BELİRLENMESİ VE MATLAB İLE BENZETİMİ

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMININ BELİRLENMESİ VE MATLAB İLE BENZETİMİ KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMININ BELİRLENMESİ VE MATLAB İLE BENZETİMİ Etem KÖKLÜKAYA 1, Murat YILDIZ 2, Serkan KAHRAMAN, Mehmet BAYRAK 3 Elektrik -Elektronik Müh. Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

Şarj Dengeleme Sistemleri İçin Çift Yönlü Flyback Devresi Tasarımı

Şarj Dengeleme Sistemleri İçin Çift Yönlü Flyback Devresi Tasarımı Şarj Dengeleme Sistemleri İçin Çift Yönlü Flyback Devresi Tasarımı Serhat NAFİZ, Doç. Dr. Musa ALCI, Yrd. Doç. Dr. M. Necdet YILDIZ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Ege Üniversitesi serhatnafiz@gmail.com

Detaylı

Dağ t lm ş Enerji Sistemlerine (DES) Genel Bir Bak ş Ve Türkiye deki Potansiyel Durumu

Dağ t lm ş Enerji Sistemlerine (DES) Genel Bir Bak ş Ve Türkiye deki Potansiyel Durumu Dağ t lm ş Enerji Sistemlerine (DES) Genel Bir Bak ş Ve Türkiye deki Potansiyel Durumu Ayetül GELEN Tankut YALÇINÖZ Niğde Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 51245,

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ 1 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ Şeref Naci ENGİN 1 ÖZET Bu bildiride Kocaeli Gebze de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde

Detaylı

İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement

İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement Mehmet KARAKÖSE Semiha MAKİNİST Fırat Üniversitesi,

Detaylı