ÇİN İN HIZLI BÜYÜMEYİ KONTROL ALTINDA TUTMA MÜCADELESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇİN İN HIZLI BÜYÜMEYİ KONTROL ALTINDA TUTMA MÜCADELESİ"

Transkript

1 Başyazı Garanti Bankası ve Kobi'ler... Ergun Özen Bundan tam 2 sene önce yine bu köşede, ekonomimiz henüz çalkantılı dönemden çıkmamışken, "Bankacılık Sorumluluğu" başlığıyla bir yazı yazmıştım. Garanti Bankası olarak, o gün içinde bulunduğumuz zor günlerden ancak birbirimize destek olarak çıkabileceğimizi, üzerimize düşen sorumluluğun da bilinciyle, inisiyatifi ele aldığımızı belirtmiştim. Türkiye'nin ekonomik alanda yaşadığı sorunlara en kalıcı çözüm yollarından birinin, çağdaş üretim ve yönetim araçlarıyla donanmış KOBİ'ler olduğu inancıyla bir dizi eylem planı başlatmıştık. Ticaret ve Sanayi Odaları'yla yaptığımız özel anlaşmalar ve Anadolu Sohbetleri'yle ulaştığımız onbinlerce KOBİ'nin takdirlerini kazandık... O günlerden bugüne ekonomimizde çok olumlu değişimler yaşandı. Türk ekonomisinin bel kemiği KOBİ'lerimiz hak ettiği değeri ve desteği görmeye başladı. Sektörde öncülüğünü yaptığımız çalışmaların başka kurumlarca da benimsenip geliştirilmesinden gurur duyuyoruz. KOBİ'ler Garanti Bankası için her zaman çok farklı bir anlam ifade etti, ediyor ve edecek. Bugün geldiğimiz noktada, kurum olarak KOBİ'lerle ilişkimizi yalnızca finansal değil kültürel açıdan da zenginleştirmek için özel fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. Bu ay Osmanlı Bankası Müzesi 'nde başlayan "Lonca'dan KOBİ'ye: Esnaf ve Sanatkârın Dünü" sergisi de böyle bir arayışın ürünü. Tasarımını Bülent Erkmen'in yaptığı sergi, Prof. Dr. Zafer Toprak'ın metinleri ve Fotoğraf Tarihçisi Engin Özendes'in koleksiyonundaki 52 fotoğrafla, KOBİ'lerin zaman tünelindeki yansımalarını bir araya getiriyor. Sergi, geçmişi ahiliğe ve loncalara kadar uzanan günümüzün KOBİ'lerinin Türk ekonomisindeki yerini ve katettiği mesafeyi değerlendirmek açısından önem taşıyor. Türk girişimcisi, daha 1 yüzyıl öncesinin Türkiye'sinde, ağırlıklı olarak bedensel çalışmaya dayanan bir sistemi, bugün en ileri teknolojilerin kullanıldığı, dünyayla rekabet eden bir sisteme başarıyla dönüştürmeyi başarmış. Sergiyi gezerken bu kıyaslamayı çok net yapabiliyorsunuz. Sanatseverlerin yanı sıra, KOBİ sahibi ve yöneticilerinin de sergiden farklı tatlar alacağını ümit ediyorum. Garanti Bankası'nın müşterisini dinleyen, çözüm üreten ve değer katan kimliğine eklenen bu yaratıcı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dünyada Ekonomi ÇİN İN HIZLI BÜYÜMEYİ KONTROL ALTINDA TUTMA MÜCADELESİ Yazan: Emre Kozlu Finansal Kurumlar - Kredi Analiz, Araştırma ve Yurtdışı Koordinasyon Son yıllardaki güçlü ekonomik büyümesiyle yatırım çevrelerinin ilgi odağı haline gelen Çin'i içinde bulunduğumuz dönemde en çok meşgul eden konulardan biri, çok hızlı büyümenin muhtemel olumsuz

2 etkilerinin ne şekilde engellenebileceği veya hafifletilebileceğidir. Merkez Bankası'nın ve ilgili otoritelerin bu hedefe yönelik aksiyonları da hem makroekonomi hem de mali sektör açısından önem taşımaktadır. Bu yazımızda Çin'de son aylarda yaşanan başlıca ekonomik gelişmelere ve geleceğe yönelik beklentilere değineceğiz. Çin'in GSYİH'si 2004'ün ilk yarısında bir önceki yıla göre %9.7 büyüme göstermiştir. Özellikle sabit yatırımlardaki ve ihracattaki artışın etkisiyle büyümeyi sürdüren ekonomi, doğal olarak enflasyon baskısını da beraberinde getirmektedir yılında %1.2 seviyesinde gerçekleşmiş olan tüketici fiyatları artışı, 2004'ün sadece ilk yarısında %4.4 seviyesine ulaşmıştır. Temmuz ayında tüketici fiyatlarının yıllık bazda %5.3 artış göstermesi de daha önce Merkez Bankası tarafından önemli bir sınır olarak belirtilen %5'in üzerinde olması açısından önem taşımaktadır. Burada unutulmaması gereken noktalardan biri Çin'de mevduat faizinin yıllık %1.98, kredi faizinin de %5.31 seviyesinde olduğudur. Bu durum, tasarruflarda düşüşe sebep olabileceği gibi, reel borçlanma faizini negatife çevirerek şirketlerin aldıkları kredilerden kar yapmasını da sağlamaktadır. Bu da yatırımları yavaşlatmak isteyen hükümetin bu hedefe ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Hükümetin kontrol mekanizmaları... Hükümet, ekonomiyi kontrol altına almak için Nisan ayından beri çeşitli idari uygulamaları devreye sokmuştur. Bunlardan en önemlilerinin kredilere kısıtlama getirilmesi ve kredi faizlerinin belirlenmesinde bankaların esnekliğinin arttırılması olduğu söylenebilir. Bu uygulamaların sonucu olarak, hedeflenenin aksine, özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların kredi kaynağı bulması zorlaşmıştır. Bankalar, büyük kamu kuruluşlarına verdikleri finansman desteğini beklenen ölçüde azaltmamış, kısıtlamaları küçük şirketler başta olmak üzere özel sektöre verdikleri desteği azaltarak karşılamaya çalışmışlardır. Devreye sokulan uygulamalar, bazı büyük özel sermayeli holdingleri bile mali zorluklarla karşı karşıya bırakabilmiştir. Bunun en önemli örneğini, D'Long Corp. oluşturmaktadır. Daha önceki yıllarda hisselerini teminat göstererek borçlanmış olan şirket, hisse fiyatlarının düşmesiyle birlikte yeni finansmana ihtiyaç duymuş fakat bankalardan bu desteği sağlayamayınca iflasın eşiğine gelmiştir. Bu gelişmeler üzerine Çin Merkez Bankası, holdinge $1.8 milyar tutarında destek sağlamaya karar vermiştir. Bu olay, devletin bir özel şirkete ilk kez destek sağlaması açısından önem taşımaktadır. Merkez Bankası faizleri arttıracak mı? Tüm bu gelişmeler, Merkez Bankası'nın bundan sonraki adımının ne olacağı konusundaki soruları güçlendirmektedir. Bazı çevreler, Merkez Bankası'nın artık idari uygulamalar yerine faiz artırımı gibi piyasa araçlarına yönelmesi gerektiğini savunmaktadır. Merkez Bankası, son 9 yıldır kredi faizlerinde herhangi bir artışa gitmemiş olup, bu konuda son dönemlerdeki baskıya da faizlerdeki artışın tüketimi azaltıcı ve şirket karlarını düşürücü etkisi olacağını öne sürerek karşı koymaya çalışmaktadır. Buna karşın, para politikası komitesinin danışmanlığına yeni atanan kişi faiz artışına sıcak bakmasıyla tanınan bir ekonomisttir. Bu gelişme, komitenin önümüzdeki aylarda alacağı kararlar açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, piyasa beklentileri de Merkez Bankası'nın Eylül ayı sonlarında bir faiz artırımına gidebileceği yönündedir. IMF'nin Çin ekonomisiyle ilgili görüşleri... Yukarıda bahsedilen sıkıntılar, ekonominin negatif bir görüntü çizdiği anlamına gelmemelidir. Özellikle IMF'nin yıllık gözden geçirme sonrasında Ağustos ayında yayınladığı rapor, Çin ekonomi otoritelerini başarılı makroekonomik politikaları nedeniyle övmektedir. Önemli noktanın ekonomideki büyümenin sürdürülebilir kılınması olduğunu belirten IMF, Çin'in büyüme hızının 2005 yılında %7.5 gibi sürdürülebilirlik açısından daha uygun bir seviyeye ineceğini beklemektedir. Devletin ekonomide "yumuşak iniş" hedefine ulaşmasının para politikasının gevşetilmemesine bağlı olduğuna dikkat çekilmiştir; bu da en ufak bir gevşemenin bile daha önceki çabaları boşa çıkaracağını ve buna izin vermeyeceklerini belirten Çin Merkez Bankası Başkanı'nın görüşüyle tam uyum içindedir. Sabit kur politikasının aşamalı bir şekilde esnekleştirilmesi konusunda Çinli otoritelerin de fikirbirliğinde olmasını olumlu karşılayan IMF, mevcut güçlü dış pozisyonun böyle bir adımın atılması için çok uygun bir fırsat sunduğunu da belirtmiştir. Çin'in bütçe açığı hedefinin önümüzdeki birkaç yıl için

3 nominal olarak sabit tutulması, Fon'un olumlu karşıladığı noktalar arasındadır. IMF'nin takdir ettiği diğer noktalar arasında ise bankacılık sektörü ve kamu kuruluşları reformları bulunmaktadır. IMF, Çin'deki hızlı büyümeye rağmen işgücü pazarının önümüzdeki yıllarda baskı yaratabileceğine dikkat çekmiş, devletin bunu hafifletmek için eğitime önem vermenin yanında hem kırsal alanlarda hem de kentte sosyal güvenlik imkanlarını artırması gerektiğini öne sürmüştür. Ayrıca, Çin'in veri dağıtımı alanında göstermiş olduğu gelişmeye rağmen, mali istatistikler ve işgücü verilerinin uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesinin de önemli olduğu belirtilmiştir. Çin'in ekonomik performansını olumlu karşılayan sadece IMF olmayıp, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch de yakın zaman önce Çin'in uzun ve kısa vadeli notlarını A-/F1, görünümünü de "Pozitif" olarak teyit etmiştir. Ekonomideki hızlı büyüme, liberalleşme ve reformlardaki kararlılık ise olumlu olarak değerlendirilen noktalardır. Özetlemek gerekirse; Çin ekonomisinin sergilediği güçlü performans birçok çevrenin takdirini kazanmakla birlikte, büyümenin sürdürülebilir kılınması devletin en çok önem verdiği konular arasındadır. Bugüne kadar bu yönde çeşitli uygulamalarda bulunan hükümetin önümüzdeki günlerde ne gibi aksiyonlar alacağı da tüm dünya tarafından yakından takip edilmeye devam edecektir. Dünyada Bankacılık BASEL II İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER Yazan: Didem Akyel, Finansal Kurumlar - Kredi Analiz, Araştırma ve Yurtdışı Koordinasyon Mutabakatın son hali ve uygulamaya geçiş için zaman çizelgesi 'da ilk taslağı yayınlanan Yeni Basel Mutabakatı (Basel II) üzerinde bugüne kadar pek çok uluslararası banka ve finans kuruluşu yüzlerce sayfaya varan görüş bildirmiş, bunun sonucunda da Basel Komitesi, taslak üzerinde bir kaç kez revizyon yapmıştır. Merkez bankaları ve bankacılık düzenleme kurumlarının yetkililerinden oluşan Basel Komitesi 26 Temmuz 2004 tarihinde Basel II'nin son halini nihayet dünya kamuoyuna açıklamıştır. Sözkonusu metin ülkelerin bankacılık otoriteleri tarafından ulusal bazda düzenleyici kuralların oluşturulması ve onaylanması sürecinde kullanılacak olmakla birlikte bankaların Basel II hazırlıklarının tamamlanmasında da baz alınacaktır. Komite, yeni mutabakattaki risk hesaplama metodlarından "standart" ve "temel" yaklaşımların uygulamaya geçiş tarihini 2006 yılsonu olarak teyit ederken daha kapsamlı bir çalışma gerektiren "gelişmiş" yaklaşımın ise 2007 sonunda uygulanmaya başlanmasını öngörmektedir. İlk Basel Mutabakatı'nın sınırlı kapsamından Basel II'nin geniş yelpazesine geçiş yılındaki ilk Basel mutabakatı bankaların faaliyetlerinden doğan en büyük riski kredi riski olarak görmekte ve sadece bankaların tutmaları gereken minimum sermaye oranı üzerine odaklanmaktaydı. Buna karşılık Basel II, kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk aralarında olmak üzere bankaların karşılaştığı önemli risklerin hem ölçümü ve hem de yönetimi üzerine yoğunlaşmakta, bankaların karşılaşabileceği maksimum riski olası kayıplara karşı tuttukları "tampon" ile karşılaştırmakta ve bankaları olası riskler ile karşılıklarını kıyaslayabilecekleri bir metodoloji kullanmaya yönlendirmektedir. Bankacılık sektörü genelinde risk yönetimini ve bankaların piyasaya yaptıkları açıklamaların standartlarını geliştirecek olan yeni mutabakatın bilindiği gibi üç temel ayağı bulunmaktadır: (1) miminum sermaye yeterliliği, (2) sermaye yeterliliğinin denetimi ve (3) piyasa disiplini. Birinci ayakta öngörülen yeni sermaye yeterliliği oranı hesaplama metodlarının teknik detayları ile bankalara sunduğu gelişmiş risk ölçüm ve yönetim sistemlerine daha önceki yazı ve raporlarımızda da değinmiştik. Buna karşılık basında daha az ilgi gören üçüncü ayak, yani piyasa disiplini de yeni mutabakatı farklı kılan önemli bir unsurdur. Üçüncü ayağın öngördüğü geliştirilmiş açıklama standartları bankaların şeffaflığını artırarak daha geniş bir yatırımcı kitlesinin bankaların risk profilini algılamalarına olanak tanımakla birlikte, burada dikkat edilmesi gereken noktalar bankaların açıkladığı verilerin kaynağının ve hesaplanma yöntemlerinin incelenmesi ve bankaların genel anlamda

4 sermayelerini değerlendirirken kullandıkları stratejilerin ve içsel derecelendirme metodlarının mantıklarının da gözönüne alınmasıdır. Yeni mutabakata övgü ve eleştiri... Sektöre daha güçlü ve doğru bir risk yönetim mantığı ile daha yüksek açıklama standartları getireceğine inanılan yeni mutabakatla ilgili sık sık gündeme gelen eleştiriler de bulunmaktadır. Konuyu takip edenlerin artık aşina olduğu başlıca eleştiriler arasında sofistike risk ölçümlerine ve risk yönetimine sahip büyük bankaların daha az rezerv tutabilecekleri, buna karşılık basit yaklaşımları kullanmak durumunda kalacak küçük bankaların dezavantajı bulunacağı şeklindeki yorumlar gelmektedir. Bunun yanı sıra gelişen ülkelere verilen kredilerde azalma görülebileceği de mutbakatın getirdiği yeni risk ölçüm metodları ile ilgili yapılan eleştiriler arasındadır. Bu ve benzeri konular üzerindeki tartışmalar süredursun, Basel II ülkeler, bankalar ve firmalar açısından gerçekleşmesi çok yakın bir süreçtir. Basel II'nin sadece finans kuruluşları açısından değil reel sektör açısından da önemli sonuç ve etkileri olacaktır. Kredi fiyatlandırmasının risk temelli olduğu göz önüne alındığında, düşük riskli şirketlerin daha az maliyetle borçlanabilecekleri ortadadır. Ancak yeni risk derecelendirme sistemi sonucu KOBİ'lerin finansman bulmasının zorlaşacağı yönündeki bazı yorumların aksine, yakın zamanda dünya çapında 200 civarı bankanın dahil edildiği bir araştırmaya katılan yöneticilerin çoğu daha küçük tutarlarda olan KOBİ ve bireysel kredilerin artacağını, yüksek tutarlardaki büyük şirket kredilerinin ise azalacağını tahmin etmişlerdir. Dolayısıyla Basel II'nin reel sektöre etkileri de finans sektöründe olduğu gibi çeşitli tahmin ve tartışmalar yaratmaktadır. Uluslararası arenada ortak yaklaşım ve tutarlılığın önemi... Basel II'nin çeşitli ülkelerde nasıl uygulanacağı yeni mutabakatın esas etkinliğini ve itibarını belirleyecektir. Özellikle dünyanın önde gelen pazarlarındaki uygulamaların birbirleriyle tutarlı olması ve zeminin eşit kılındığına dair bankalar arasında şüphe kalmaması önem taşımaktadır. Çok uluslu bankaların faaliyet gösterdikleri ülkeler ile merkez ülkelerindeki denetçiler arasında iletişim kopukluğu yaşanması, yorum farklılıkları bulunması veya aynı raporlamaların bankalardan değişik otoriteler tarafından defalarca talep edilmesi gibi aksaklıklar da bankalar açısından ek maaliyet ve uygulama zorluğu yaratabilecektir. Dünyada Basel II'ye uyum süreci... Tüm dünyada Basel II konusunda bir kaç yıldır çalışmalar ve hazırlıklar sürmekte olup genel olarak bakıldığında Avrupa bankalarının ABD ve Asya bankalarına kıyasla daha hazır durumda olduğu görülmektedir. AB'deki tüm bankalar Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı ve AB yasalarına entegre edilecek Basel II direktiflerini uygulamakla yükümlü olacaktır. Buna karşılık AB içerisinde de henüz tam anlamıyla bir mutabakat sağlanamamıştır. Örneğin, Almanya Merkez Bankası Deutsche Bundesbank geçen haftaki açıklamasında Komisyonun hazırladığı taslak direktiflerde bazı değişiklikler talep etmektedir. Örneğin kendi ülkesi dışında bir AB ülkesinde faaliyet gösteren AB bankaları ile ilgili olarak iki ülkenin denetleme otoriteleri arasında anlaşmazlık olması durumunda denetleme sorumluluğunun orijin ülkesine ait olması yönündeki uygulamaya sıcak bakmadığını açıklamıştır. Avrupa dışında da birçok ulusal bankacılık otoritesi Basel II'ye hazırlanma süreci ve izlenecek zaman çizelgesi hakkında açıklamalar yapmaktadır. Örneğin Tayland bankaları yeni sisteme Aralık 2008'de geçecek olmakla birlikte Tayland otoriteleri yerel bankaların sistemi 2007'den itibaren test etmeye başlayacaklarını açıklamıştır. Otoriteler yeni çerçevenin bankaları kredi verme konusunda daha dikkatli davranmaya iteceğini düşünmektedir. Hindistan Merkez Bankası ise bankalardan 2006'ya kadar Basel II standartlarına uyulması için bir yol haritası hazırlamalarını istemiş ve bu yönde çalışmaları denetlemek amacıyla kendi içinde de bir komite kurmuştur. Öte yandan Brezilya Merkez Bankası da yerel finans kuruluşlarının miminum yükümlülükleri tutturmasını sağlamak amacıyla

5 yürürlüğe konulacak yeni kuralları bu yıl sonunda kadar belirleyecek ve uygulamaya geçilmeden önce bunları kamunun görüşüne sunacaktır. Avusturalya bankalarının ise Basel II'ye 2007'de geçeceği belirtilmiştir. Buna karşılık birçok bankanın bu tarihten önce yeni kurallarla uyum içerisinde faaliyet göstermeye başlaması beklenmektedir. KPMG'nin yaptığı araştırmaya göre Avusturalya bankalarının en büyük endişelerinden biri mutabakatın öngördüğü gerekli veriyi toplayıp saklayabilecek IT sistemlerinin kurulmasıdır. ABD 'de yeni uygulamanın ne zaman yüyürlüğe konulacağı hükümetin Basel II'nin sektöre etkileri üzerine yaptığı çalışmanın sonuçlarına bağlıdır. Önümüzdeki yılın başlarında tamamlanması planlanan sözkonusu çalışmayı takiben kuralların yazılması aşamasına geçilebilecektir. ABD'li yetkililer buna göre ABD'nin Basel Komitesi'ne başvurarak Basel II'de revizyon talep edebileceği ve 2007 olarak açıklanan uygulamaya geçiş tarihinin de en az bir yıl ileri atılabileceğini öne sürmektedir. Bankaları endişelendiren operasyonel risk unsuru... Basel II'ye hazırlık sürecinde dünya çapında yapılan araştırmalarda IT ve sistem sorunları operasyonel riski yaratan ve bankaları endişelendiren başlıca unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim SAS ve Risk Waters Group şirketlerinin yaptığı bir araştırma Güney Afrika bankalarının Basel II bütçelerinin %80'ini sistemler ve arayüzlere harcadığını ortaya koymuştur. Öte yandan yine aynı araştırmada dünya çapındaki orta ve büyük ölçekli finansal kuruluşların yaklaşık %19'unun halen operasyonel riski en iyi yönetecek organizasyonel yapıya ulaşmadığının ve operasyonel risk ile ilgili programları henüz oluşturmadığını ortaya çıkması dikkat çekici bir diğer bulgudur.. İç Ekonomi Yatırım Hedefleri Tutmadı Bütçe hedeflerinin tutturulması için yatırımlardan yapılan kesintiler, 8'inci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda belirlenen yatırım hedeflerinin bir hayli gerisinde kalınmasına yol açtı. Nitekim kamu kurumlarının yatırımları, 8'inci Plan'da öngörülen tutardan yüzde 32 oranında saptı. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) verilerine göre, plan döneminin başladığı 2001 yılında yapılan yatırım tutarı plan hedefinin yüzde 37.1 gerisinde kaldı. 2002'ye gelindiğinde ise plan hedefinden sapma yüzde 30.9 olarak gerçekleşirken, 2003'te ancak planın yarısı gerçekleştirilebildi. Bu yıl ise plan döneminde öngörülen yatırım tutarının yarısı bile yapılamayacak görünüyor. Zira yılbaşındaki program hedefi bile plan hedefinin yüzde 50.4 altında kalırken, yapılan kesintilerle sapmanın daha da yukarı çıkması bekleniyor. Toplamda ise plan hedeflerinden sapma yüzde 32.4 olarak hesaplanıyor. Ana sektörler içinde en fazla sapma yüzde 41.9 ile eğitimde görüldü. Plan hedeflerinde tarımda yüzde 16.4, madencilikte yüzde 26.8, imalatta yüzde 21.3, enerjide yüzde 40.4, ulaştırmada yüzde 26.9 sapma oldu. Sapma oranı turizmde yüzde 3.5, konutta yüzde 7.6, sağlıkta yüzde 20.8'de kaldı. Alt sektörler itibarıyla en fazla sapma yüzde 62.4 ile ticaret hizmetleri, yüzde 54.4 ile belediye hizmetleri, yüzde 49.8 ile kültür alanlarında gerçekleşti. Bu dönemde kanalizasyon yatırımları ise, planlanan hedefin üzerine çıktı. Bu arada plan hedeflerine göre, sabit fiyatlarla (2000 yılı fiyatları) 2001 yılında 2 katrilyon 333 trilyon, 2002 yılında 2 katrilyon 76 trilyon, 2003 yılında 3 katrilyon 549 trilyon lira sapma gerçekleşirken, bu yıl ise 3 katrilyon 950 trilyon liralık sapma öngörülüyor. Toplam 4 yıllık sapma sabit fiyatlarla 11 katrilyon 910 trilyon lirayı buluyor. Kendi Markanızı Yaratın Şimdiye kadar yabancı markaların taklidi ile gündeme gelen Türk firmaları Avrupa Patent Sözleşmesi'nin itici gücüyle buluş ve teknoloji alanında varlığını göstermeye çalışıyor. Türkiye'nin Kasım 2000'de taraf olduğu Avrupa Patent Sözleşmesi'nin (APS) doğal bir sonucu olarak 2005'ten sonra Türkiye'de korunan yabancı patent sayısında bir artış gözleneceğinin altını çizen TÜSİAD Fikri Haklar Çalışma Grubu üyesi Hülya Çaylı, "Başta ilaç, elektronik, otomotiv, elektronik, kimya ve makine sektörleri olmak üzere Türk firmaları 2005'ten sonra artış gösterecek olan yabancı patentlerden

6 önemli ölçüde etkilenecek. Ar-Ge ve yatırım politikalarını yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor" dedi. Avrupa Patent Sözleşmesi, uluslararası şirketlere Avrupa'daki 28 ülkede yapacakları patent başvurularını tek bir merkezden gerçekleştirme olanağı sunuyor. Patent daha çok sanayi üretimine yönelik bir alanken, marka ticari anlamda önem taşıyan ve ürünün kalitesi ve niteliğini gösteriyor. Yabancı şirketlerin yarattığı teknolojileri kullanan Türk şirketlerinin ya kendi teknolojilerini kullanacaklarını ya da yabancılara ait patentleri kullanmak için bir lisans ödemek zorunda kalacaklarını hatırlatan Çaylı, "Ancak Türk firmaları Avrupa Patent Sözleşmesi'ni, bir tehlikeden ziyade teknoloji geliştirme konusunda özendirici bir unsur olarak kabul etmeli. Türk sanayicisi yatırım ve patent başvurusu yapmadan önce mutlaka detaylı bir araştırma yapmalı. Bu noktada patent ve marka vekilleri devreye giriyor. Ama maalesef halen Türk Patent Enstitüsü veri tabanı kamuya açık değil. Bu nedenle patent ve marka vekilleri Avrupa Patent Enstitüsü'ne başvurarak veri alıyorlar. Ancak oradaki veri tabanı eksik. İlaç sektörü yeni ürün piyasaya sunduğunda davalarla karşılaşıyor" bilgisini verdi. Eğer söz konusu buluş Türkiye'de korunuyorsa lisans almak veya yatırımdan vazgeçmek gerektiğini hatırlatan Çaylı, "Aksi halde Türkiye'de patent korumasına sahip yabancı firmalar ile aralarında hukuki anlaşmazlıklar doğar ve birtakım cezai yaptırımlara tabi kalabilirler" dedi. Türk ekonomisine kazandırılacak ivme açısından üretim ve hizmet konusunda markalaşmanın büyük önem taşıdığını anlatan Hülya Çaylı, "Son 13 yıl içinde Türkiye'de marka başvuruları 35 kat arttı. Devlet marka tanıtımı için firmalara süresiz teşvik sağlıyor ve harcamalarının yüzde 75'ini karşılıyor" diye konuştu. Türkiye'de marka korumasının etkilerinin patent ile karşılaştırıldığında daha yaygın olduğunu belirten Çaylı, "Madrid Anlaşması'na katılımla birlikte, tescilde uluslararası başvurularda önemli bir artış oldu. 1990'da 3 bin 240 olan yabancı başvuru, 2003'te 8 bin 443'e yükseldi. Markada yerli başvurular ise 1990'da 7 bin 899 iken, 2003'te 29 bin 475'e çıktı. Ama bu yeterli değil" dedi. Son yıllarda marka başvurularındaki ciddi artışın marka davalarında da görüldüğünü ifade eden Hülya Çaylı, "Özgün markaların oluşturulması ile bu davalar önemli ölçüde azalacaktır. Marka başvurusunda amaç tüketiciyi yanıltmak değil, markayı taşıyan ürün veya hizmetlerin ayırt edici bir nitelik kazanmasını sağlamak olmalı" görüşünü savundu. Yurtdışından 10 Bin Başvuru Yolda Yurtdışından artık Türkiye'ye patent müracaatlarının ulaşmaya başladığının altını çizen marka dedektiflik şirketi Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, 2005'te 10 bin başvuru beklediklerini söyledi. Dünyada halen 4 milyondan fazla yaşayan patent var ve her yıl 700 bin buluş için patent başvurusu yapılıyor yılında Avrupa Patent Ofisi'ne yapılan patent başvurusu sayısı ise 140 bin. Türkiye'de taklit davalarının Patent Sözleşmesi'nin kabulünden sonra üç yıl içinde 6 bine ulaştığını belirten Kemal Yamankaradeniz, sözleşmenin Türk şirketleri için büyük bir tehdit yarattığını savundu. Türkiye'de tescilli marka sayısının 1995'te 20 bin adetken, 2003'te 37 bin adete, şimdi ise 250 bin adede ulaştığını anlatan Kemal Yamankaradeniz şöyle konuştu: "Yılda yerli patent müracaatı olurken, yabancılar geçen yıl 800 patent müracaatı yaptı. Türkiye'de her yıl 30 bin marka tescili yapılıyor. Ama her ay 60 markanın taklit tescili yapılıyor. Maalesef Türkiye'de yılda 10 bin buluş gerçekleşirken bunlardan sadece bin tanesi tescil ediliyor" bilgisini verdi. Bursa merkezli olan Destek Patent 130 kişilik ekibiyle, işadamlarına marka, tasarım ve patent tescili hizmeti sunuyor. Yurtdışından icat, tasarım ve markaların Türkiye'ye getirilmesi suç olmasına rağmen 500'ün üzerinde taklit ürün, marka ve tasarımı Türkiye'de tescil edildi. Ancak AB'ye üyelik sürecinde Türkiye'de Fikri ve Sınai Haklar İhtisas Mahkemeleri faaliyete geçtiği için artık 'marka dedektiflerinin' izlerini sürdüğü 'marka hırsızları' bulundukları anda cezalandırılacak. İstanbul, Ankara ve İzmir ihtisas mahkemelerinde Ekim 2003 ile Nisan 2004 arasında, 3 bin 472 adedi İstanbul olmak üzere toplam 4 bin 402 ceza davası açıldı. Yaptırımlar arasında üretim durdurma, taklit ürünlere el koyma ve hapis cezası bulunuyor. Artık dünyada Türk markalarının taklit edilmeye başladığını belirten Kemal Yamankaradeniz, "Tekstil, gıda ve kozmetik gibi sektörlerdeki markalar da 'taklitçilik' açısından büyük tehlike altında. Türk Cumhuriyetleri, Rusya ve Ukrayna'da Redstar, Colins, Damat Tween, Yeşil Kundura, Kinetix gibi markalar çok taklit ediliyor" dedi. Çin mallarını bile taklit eden Türk firmaları olduğunu ifade eden Hülya Çaylı ise, "Türk markalarının taklit edilme oranı henüz çok düşük. Türk markaları taklit edilmeye başlandıysa da sırada Türk buluşları olacak mı? 2005'ten sonra bunları göreceğiz."

7 AB'den Bölgesel Kalkınmaya Destek Bölgesel gelişme projeleri için, 2005 yılında 70 milyon eurosu Avrupa Birliği'nden (AB), 20 milyon eurosu da iç katkı olmak üzere toplam 90 milyon euroluk fon kullanılacak yılı için ayrılan bu kaynak Elazığ-Malatya-Tunceli-Bingöl, Ağrı-Kars-Ardahan-Iğdır, Kayseri-Sivas-Yozgat ve Konya- Karaman illerindeki projelere harcanacak. Bu illerde küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), tarım, turizm ve altyapı gibi alanlarındaki projeler fonlanacak. Bunun için projeyi uygulayacak belediyeler, il özel idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ve birlikler gibi ilgili kuruluşlar Devlet Planlama Teşkilatı'na (DPT) başvuracak. Hibe Kullanımı da Mümkün Bölgesel gelişme projelerinde, uygun görülecek küçük ölçekli altyapı ve çevre projeleri için AB Katılım Öncesi Fonlarından hibe kullanımı imkanı da bulunuyor. Bu tür projeler için hibe kullanım miktarı her bir proje için asgari 100 bin Euro ve azami 2 milyon Euro olarak tahmin edilirken, bu rakam uygulayıcı kuruluşun sınırlı eş-finansman katkısını gerektiriyor. Yatırım programında yer alması gerekmeyen ancak doğal çevrenin korunması, geliştirilmesi ve yönetimi, kolektif tesislerin ve altyapının inşası ve kalitesinin artırılması, kültür ve turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi gibi alanlarda bölgenin kalkınmasına katkı sağlayabileceği düşünülen küçük ölçekli altyapı ve çevre projeleri de DPT'ye iletecek. AB fonlarından 2006 yılında finanse edilecek bölgesel gelişme projeleri ise Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerinde yürütülecek projeler olacak. İthalatı Taşıt Patlattı Petrol fiyatlarındaki tırmanışın cari açığı artıracağından endişe edilirken, yılın ilk yedi ayında ham petrole ödenen faturadaki büyümenin yüzde 23'te kaldığı, buna karşın otomotiv ve hava ulaşım araçları ithalatında patlama yaşandığı belirlendi. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) verilerine göre, yüzde 45.1 artışla temmuz sonunda 53.8 milyar dolara yükselen ithalatın tetikleyicisi taşıtlar ve lüks tüketim malları oldu. Ham petrol fiyatlarının 50 dolara yaklaşmasıyla yıllık ek maliyetin milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen ham petrol ithalatı ilk yedi ayda yüzde 23.4'lük artış göstererek 3 milyar 305 milyon dolara ulaştı. İthalatın yüzde 11'ini kara taşıtları oluşturdu. Otomotiv sektörü ithalat rakamı ham petrole ödenen faturanın neredeyse iki katına yaklaştı yılının aynı döneminde 2 milyar 186 milyon dolar olan otomotiv ithalatı, bu yılın aynı döneminde ise yüzde oranında artışla 5 milyar 986 milyon dolara yükseldi. Bakanlar Kurulu, otomobil ithalatını daraltmak amacıyla mayıs sonunda aldığı bir kararla, hurda otomobillere uygulanan ÖTV indirimini 4.5 milyar liradan 2 milyar 250 milyon liraya düşürmüştü. Ancak, bu kararın otomobil ithalatına haziran ve Temmuz aylarında yansımadığı, haziran sonunda 4.9 milyar dolar seviyesinde olan otomobil ithalatının temmuzda da 1 milyar dolarlık artış gösterdiği belirlendi. Miktar olarak toplam ithalat içinde küçük bir payı bulunan hava taşıtları ithalatında da yüzde 998.1'lik artış yaşandı. Geçen yıl yedi aylık dönemde 90 milyon dolar olan uçak ve helikopter gibi hava taşıtları ithalatı bu yıl aynı dönemde 1 milyar dolar seviyesine yükseldi. Gemi, yat, kotra gibi deniz araçları ithalatı ise yüzde 161'lik artışla 75 milyon dolardan 196 milyon dolara sıçradı. İthalattaki tırmanışta, lüks tüketim mallarının da katkısı oldu. Bunlar arasında mobilya ithalatı göze çarpıyor. İthalattaki genel artış oranının üzerinde yüzde 62.5 oranında artan mobilya ithalatı 132 milyon dolardan 215 milyon dolara yükseldi. Cam ve cam eşya ithalatı yüzde 55.5'lik bir artışla 195 milyon dolara, ağaç ve ahşap eşya ithalatı da yüzde 67.2 artarak 308 milyon dolara erişti. Ayakkabı ithalatı yüzde 60.6 büyüyerek 162 milyon doların üzerine çıktı. Gıda ürünleri ithalatı da sıçrama gösteren kalemler arasında yer aldı. Sebze, meyve ve konserve gibi gıda ithalatı da yüzde 53.9 oranında arttı. Buna karşılık, sanayi hammaddesi ve ara mallarının büyük bir kısmında artış hızı genel ithalattaki artış hızı olan yüzde 45'in altında kaldı. Bankacılıkta Büyüme İvme Kazandı Kriz döneminde kapanan ve birleşen bankalar ile sektördeki genel küçülme eğilimi nedeniyle şube ve personel sayısını önemli ölçüde azaltan bankacılık sektöründe, şube sayısında geçen yıl başlayan büyüme trendi bu yılın ilk altı ayında da devam ederken çalışan sayısı da artmaya başladı. Sektörde bu yılın ilk altı ayında şube sayısında 48, çalışan sayısında ise 2 bin 401 kişilik artış yaşandı. Bankalar Birliği, haziran sonu itibariyle bankacılık sisteminde banka, şube ve personel bilgilerini açıkladı.

8 Bu yılın ilk yarısında bankacılık sektöründe faaliyet gösteren banka sayısı 49'a geriledi. Sektörde halen üçü kamu, 18'i özel sermayeli, 12'si yabancı sermayeli 2'si TMSF bünyesinde olmak üzere toplam 35 ticaret bankası, 14 kalkınma ve yatırım bankası faaliyet gösteriyor. Kamu bankaları dışındaki bankalar 2003 yılında başlattıkları şube sayılarını artırma politikalarını bu yılın ilk altı ayında da devam ettirdiler. Yılın ilk yarısında özel sermayeli mevduat bankalarının şube sayısı 60 artarak 3 bin 654'e yükseldi. Sektörde 2003 yılı sonunda 5 bin 966 olan şube sayısı haziran sonunda 6 bin 14'e çıktı. İlk Yarıda İstihdam 2 Bin Kişi Arttı Kriz döneminde çalışan sayısı 47 binden fazla azalan bankacılık sektörü bu yıl başından itibaren çalışan sayısını da artırmaya başladı. Sektörde 2003 sonunda 123 bin 249 olan çalışan sayısı bu yıl haziran sonunda 125 bin 650'ye çıktı. Bu gelişme de özel bankalar ve yabancı bankaların istihdamını artırmalarından kaynaklandı. İlk altı ayda kamu bankalarında çalışanların sayısı 750 kişi daha azalarak 37 bin 244'e kadar geriledi. Özel sermayeli bankalar ise istihdamlarını 3 bin 168 kişi genişleterek 73 bin 782 kişiye çıkardılar. Banka Şube Sayısı Altı Bini Buldu Türkiye genelinde 49 bankanın toplam 5 bin 975 adet şubesi bulunuyor. Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların yurtdışında ise toplam 47 şubesi var. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) en son verilerine göre, 3'ü kamu sermayeli ticaret, 18'i özel sermayeli ticaret, 2'si Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 12'si yabancı, 14'ü mevduat kabul etmeyen yerli ve yabancı banka olmak üzere toplam 49 bankanın Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde şubesi bulunuyor. Türkiye'den Sermaye Çıkışı Azalıyor Türkiye'den yurtdışına sermaye çıkışı azalıyor. Türkiye'de yerleşik yatırımcıların geçen yıl 398 milyon dolar olan diğer ülkelere yaptığı direkt yatırım tutarı bu yılın ilk 6 ayı sonunda 87 milyon dolara kadar geriledi. Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, 1997 yılından bu yana Türk yatırımcıların yurtdışında yaptığı yatırım tutarı ise 6 milyar 455 milyon doları buldu döneminde ise 2 milyar 140 milyon dolar ile Hollanda Türk yatırımcıların en fazla yatırım yaptığı ülke olurken, 1 milyar 41 milyon dolarlık yatırım ile Azerbaycan ikinci sırada, 524 milyon dolar ile de İngiltere üçüncü sırada bulunuyor. Bu yılın ilk 6 ayında en fazla sermaye ihraç edilen ülke 82 milyon dolar ile yine Hollanda oldu. 1.3 milyon dolar ile Kazakistan'a yapılan yatırımlar bu ülkeyi izlerken, 1.2 milyon dolar ile de İrlanda üçüncü sırada yer aldı. Sermaye İhracı Ekonomik Koşullara Bağlı Öte yandan, yetkililer, bu durumun, yurtdışı yatırımlar için getirilen kısıtlayıcı bir mevzuat düzenlemesinden kaynaklanmadığına işaret ederken, sermaye ihracının tamamen Türkiye'nin makro ekonomik koşullarına paralel bir seyir izlediğine dikkat çekiyor Kasım ve 2001 Şubat ayında yaşanan krizlerin, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapma tercihlerini olumsuz yönde etkilerken, aynı zamanda Türkiye'deki yerleşiklerin söz konusu tercihlerine de negatif yönde yansıdığı hatırlatılıyor. Ülkedeki yatırım ortamına olan güvenilirliğin artırılmasına ilişkin ekonomik programların uygulanmasındaki kararlılığın, Türk yatırımcıların yurtdışı yerine Türkiye'de yatırım yapma tercihlerini olumlu yöne çevirdiği vurgulanıyor. Doğrudan yatırımların, ekonomik programların başarısına göre uzun vadede gözlemlenebilen sağlıklı makro ekonomik koşullardan etkilendiği ve aynı zamanda programların başarısının devamı için ülkeye kaynak girişinin artmasına veya kaynak çıkışının ülke lehine azalmasına yol açtığı kaydediliyor. Bu nedenle Türkiye'deki yerleşik kişilerce gerçekleştirilen sermaye ihraçlarına ilişkin olarak bu yılın ilk altı ayında gözlemlenen düşüşün, ülkedeki ekonomik istikrarın iyiye gitmesinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıktığı ifade ediliyor.

Dünyada Ekonomi. Doğu Avrupa'da gizli potansiyel: UKRAYNA

Dünyada Ekonomi. Doğu Avrupa'da gizli potansiyel: UKRAYNA Başyazı Garanti Bankası ve Kobi'ler... Ergun Özen Bundan tam 2 sene önce yine bu köşede, ekonomimiz henüz çalkantılı dönemden çıkmamışken, "Bankacılık Sorumluluğu" başlığıyla bir yazı yazmıştım. Garanti

Detaylı

Başyazı Garanti Bankası ve KOBİ'ler Ergun Özen

Başyazı Garanti Bankası ve KOBİ'ler Ergun Özen Başyazı Garanti Bankası ve KOBİ'ler Ergun Özen Bundan tam 2 sene önce yine bu köşede, ekonomimiz henüz çalkantılı dönemden çıkmamışken, "Bankacılık Sorumluluğu" başlığıyla bir yazı yazmıştım. Garanti Bankası

Detaylı

Başyazı. Bir yılın Garanti'li gündemi Ergun ÖZEN

Başyazı. Bir yılın Garanti'li gündemi Ergun ÖZEN Başyazı Bir yılın Garanti'li gündemi Ergun ÖZEN Adettir, yeni bir yıla girerken, biten yılın değerlendirmesi yapılır. Kararlar, planlar, haritalar gözden geçirilir, rakamsal olmasa da bir muhasebe çıkar

Detaylı

Kur riski nasıl yönetilmeli?

Kur riski nasıl yönetilmeli? TEKSTİL İŞVEREN Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi 104. Uluslararası Çalışma Konferansı Cenevre de toplandı SAYI: 413 TEMMUZ 2015 Eğitime adanmış bir hayat: Lütfi Paker UPK Başkanı

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

ñálqghnlohu %$ì.$1.$3$..21868 7 <$<,1 <,/',=/$5, .$3$..21868 7 5.ñ<( (.2120ñ6ñ 6(.7 5 3(5$.(1'( 6(.7 5 3(5$.(1'( %$ì$5, <. 6 $/,ì9(5ñì 0(5.

ñálqghnlohu %$ì.$1.$3$..21868 7 <$<,1 <,/',=/$5, .$3$..21868 7 5.ñ<( (.2120ñ6ñ 6(.7 5 3(5$.(1'( 6(.7 5 3(5$.(1'( %$ì$5, <. 6 $/,ì9(5ñì 0(5. 2 4 ocak 11 7 8 18 78 8 Tükelmat 7 Değerli EGİAD Yarın Okuyucuları; Yeni bir EGİAD döneminde üstlenmiş olduğumuz görev için başta EGİAD ın gerçek sahipleri üye dostlarımız olmak üzere destek veren herkese

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 103 NİSAN 2015. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar YENİGÜN:

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 103 NİSAN 2015. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar YENİGÜN: KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 103 NİSAN 2015 KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: Paketteki tüm adımları destekliyoruz Üretimi, yatırımı ve

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU İş Bankası, 2013 yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları, kredi büyüklüğü ve özkaynakları bakımından ülkemizin en büyük bankasıdır. Cumhuriyetin simgelerinden olan

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU Cumhuriyet in ilk kurumlarından biri olan İş Bankası nın kuruluş misyonu Türkiye nin kalkınmasına, inşasına ve gelişmesine her alanda katkı sağlamak olmuştur. 90

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak Leasing sektörü 5 senede 2 kat büyüyecek 2015 Türk bankacılık sektörü için zorlu bir yıl olacak ISSN: 1309-0054 Sağlık ve yaşam bilimlerinde dönüşüm şart Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 8 The Nisan - Mayıs 2015

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

Değerli Sanayici Dostlarım; ülkelerin siyasi. Siyasete yön veren en büyük güç, ekonomidir. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ

Değerli Sanayici Dostlarım; ülkelerin siyasi. Siyasete yön veren en büyük güç, ekonomidir. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ 4 Atatürkorganize Hilmi UĞURTAŞ İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Siyasete yön veren en büyük güç, ekonomidir Değerli Sanayici Dostlarım; ülkelerin siyasi tablolarını değiştirme

Detaylı

FINANCIAL POST. İMKB de Halka Arz Seferberliği. Finansman Olanakları ve Avrupa Hibe Fonları. ÖTV İndirimleri ve Ekonomik Canlanmalar

FINANCIAL POST. İMKB de Halka Arz Seferberliği. Finansman Olanakları ve Avrupa Hibe Fonları. ÖTV İndirimleri ve Ekonomik Canlanmalar O k a n Ü n i v e r s i t e s i F i n a n s D e r g i s i FINANCIAL Aralık 2009 Yıl:1 Sayı: 2 POST İMKB de Halka Arz Seferberliği 2010 Yılı Makro Ekonomik Çerçevenin Finansman Ekseni Global Kriz Ortamında

Detaylı

AFRIKA KEŞFEDILMEYI BEKLIYOR

AFRIKA KEŞFEDILMEYI BEKLIYOR Koç Topluluğu Yayını Haziran 2013 Sayı 402 BizdenHaberler AFRIKA KEŞFEDILMEYI BEKLIYOR Afrika nın gelişen ekonomisi dünya devlerinin odak noktası oluyor. Olimpiyatlar İ NSANLA yapılır 87 yıldır sanayide

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN Teşekkürlerimizle TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU Başkan M. Erdal EREN Başkan Vekilleri Emre AYKAR Yaşar EREN Ali KANTUR Emin SAZAK Üyeler Erhan BOYSANOĞLU Adnan

Detaylı

RADİKAL GAZETESİ...19 Kayıtdışı istihdam 10 milyona dayandı Tatlıcılar ilgiyi görünce markete girdi Uğur GÜRSES... Sadece kısa bir mola

RADİKAL GAZETESİ...19 Kayıtdışı istihdam 10 milyona dayandı Tatlıcılar ilgiyi görünce markete girdi Uğur GÜRSES... Sadece kısa bir mola TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 16.02.11 1 HÜRRİYET GAZETESİ 2 Dünya Bankası: Gıda fiyatları tehlikeli düzeyde Madoff: Bankalar dolandırıcılığa göz yumdu AB'deki bankalara tek elden düzenleme geliyor

Detaylı

onom GÖRÜŞMELER GAYET OLUMLU New York'ta görüştüğü yatırımcıların ikna olmadığına ilişkin bazı haberler bulunduğunun

onom GÖRÜŞMELER GAYET OLUMLU New York'ta görüştüğü yatırımcıların ikna olmadığına ilişkin bazı haberler bulunduğunun SANAYiCiNiN KUR isyani EGE Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu itibariyle 2.60 ı görerek yüzde 12 oranında çok ciddi bir artış Başkanı Ender Yorgancılar, dolardaki kontrolsüz artışın Aralık ayından bu

Detaylı

Otomotiv pazarının 2012 performansı ŞUBAT 2013 SAYI: 45. Türkiye otomobil pazarı Ocak 2013'de yüzde 20 büyüdü

Otomotiv pazarının 2012 performansı ŞUBAT 2013 SAYI: 45. Türkiye otomobil pazarı Ocak 2013'de yüzde 20 büyüdü ŞUBAT 2013 SAYI: 45 OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır. Türkiye otomobil pazarı Ocak 2013'de yüzde 20 büyüdü Efsane basketbolcu ve Tofaş Spor Kulübü Başkanı Efe AYDAN "Yetkili

Detaylı

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 30.12.11 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...9 SABAH GAZETESİ...13 RADİKAL GAZETESİ...

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 30.12.11 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...9 SABAH GAZETESİ...13 RADİKAL GAZETESİ... TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 30.12.11 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 Dış ticaret açığı beklenenden az geldi İşçi-işveren kerhen uzlaştı asgari ücret 701 liraya yükseldi Vergi denetmeni performansa göre

Detaylı

2014 ün Getiri Şampiyonu Borsa

2014 ün Getiri Şampiyonu Borsa www.boryad.org Aralık - Ocak - Şubat Yıl: 10 Sayı: 57 Pages, 51-62 AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO su Meral Eredenk Kurdaş 2015 te Yatırımcıları Neler Bekliyor? BIST Özel Pazar a Yakın Bakış Anadolu Isuzu

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik.

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Editörden Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Ülkemizde tasarruf bilinci her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Hükümetler tarafından bu konuda politikalar

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU ODEABANK 2013 F AALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU ODEABANK 2013 F AALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bir Bakışta Odeabank 02 Kısaca Odeabank 04 Bank Audi Grubu Hakkında 05 Misyon, Vizyon ve Değerler 07 Stratejik Hedeflerimiz 08 Başlıca Göstergeler 10 Öne Çıkan Gelişmeler

Detaylı