Paxil TM CR 12.5mg Enterik Tablet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Paxil TM CR 12.5mg Enterik Tablet"

Transkript

1 Paxil TM CR 12.5mg Enterik Tablet Formülü Her tablet 12.5mg paroksetin serbest baza eşdeğer paroksetin hidroklorür içermektedir. Boyar madde olarak; titanyum dioksit, D&C yellow # 10 ve FD&C Yellow # 6. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikler: Paroksetin, güçlü ve selektif bir serotonin (5- hidroksitriptamin, 5-HT) geri alım inhibitörüdür ve antidepresan etkisinin ve Obsesif Kompulsif Hastalık (OKH) ve panik hastalıklarının tedavisindeki etkinliğinin beyin nöronlarındaki serotonin geri alımına uyguladığı spesifik inhibisyonla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Paroksetinin trisiklik, tetrasiklik ve mevcut diğer antidepresanlarla kimyasal açıdan ilgisi yoktur. Paroksetinin muskarinik kolinerjik reseptör afinitesi düşüktür. Selektif serotonin geri alım inhibitör etkisine göre in vitro çalışmalar trisiklik antidepresanlardan farklı olarak paroksetinin alfa 1, alfa 2, beta-adrenoseptör, dopamin (D2), 5-HT1, 5-HT2 ve histamin (H1) reseptörlerine afinitesinin az olduğunu göstermiştir. İn vitro post sinaptik reseptörlerle bu etkileşim eksikliği SSS depresanlarının ve hipotansif özelliklerin eksikliğini gösteren in vivo çalışmalarla doğrulanmıştır. Diğer selektif 5-HT geri alım inhibitörleri gibi, paroksetin de daha önce monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri ya da triptofan verilen hayvanlara uygulandığında aşırı 5-HT reseptör uyarımı semptomlarına neden olur. Paroksetinin 5-HT geri alımını inhibe etmek için gerekli dozlarının üzerinde zayıf aktivasyon gösterdiği davranışsal ve EEG çalışmalarında görülmüştür. Aktivasyon özellikleri amfetamin benzeri tabiatta değildir. Paroksetin sağlıklı kişilere uygulandığında, kalp basıncı, kalp hızı ve EKG de klinik belirgin değişiklikler göstermemiştir. Çalışmalar göstermiştir ki, noradrenalin geri alımını inhibe eden antidepresanlardan farklı olarak paroksetin, guanetidinin antihipertansif etkisini daha düşük oranda inhibe etmektedir. Farmakokinetik özellikler: Paroksetin oral yolla alındıktan sonra iyi emilir ve ilk geçiş metabolizmasına maruz kalır. Paroksetin CR tablet, paroksetinin çözünme hızını 4 ila 5 saatlik bir periyotta kontrol eder. İlaç salınımını in vivo kontrol etmenin yanı sıra, enterik bir kılıf paroksetin CR tablet mideyi terk edene kadar ilacın salınımını erteler. Paxil tabletler ile karşılaştırıldığında kontrollü salınım tabletlerinin absorpsiyon hızlarının düşük olduğu görülmektedir. Değişmemiş paroksetinin idrar ile atılımı genellikle dozun %2 sinden azken, metabolitlerinki dozun yaklaşık %64 üdür. Dozun yaklaşık %36 sı büyük ihtimalle safra yolu ile olmak üzere, dışkıyla atılır. Bunda dozun %1 inden azı değişmemiş paroksetinden oluşmaktadır. Metabolit salgı bifaziktir, başlangıçta ilk geçiş metabolizmasının sonucudur ve daha sonra paroksetinin sistemik eliminasyonu tarafından kontrol edilir. Eliminasyon yarı ömrü değişken olmakla birlikte genelde yaklaşık bir gündür. TM: Paxil GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W/:Prospekt/Paxil CR/Paxil CR 12.5mg-03 0

2 Paxil tablet ya da kontrollü salınım formülasyonlarıyla tedaviye başladıktan sonra 7-14 gün içerisinde kararlı durum sistemik seviyelerine ulaşılır ve uzun süreli tedavi sırasında farmakokinetikte değişme görülmez. Paroksetin plazma konsantrasyonlarıyla klinik etki (advers deneyimler ve etkililik) arasında bir korelasyon bulunmamıştır. İlk geçiş metabolizması dolayısıyla sistemik sirkülasyona girebilen paroksetin miktarı gastrointestinal sistemden absorbe edilen miktardan azdır. Paroksetinin başlıca metabolitleri hızla atılan polar ve konjüge oksidasyon ve metilasyon ürünleridir. Bunların farmakolojik aktivitesi olmadığından, paroksetinin terapötik etkilerine katkıda bulundukları söylenemez. Metabolizma, paroksetinin selektif nöronal 5-HT geri alımını etkilemez. Paroksetin dokulara yaygın olarak dağılır ve farmakokinetik ölçümler, vücuttaki paroksetinin sadece %1 inin plazmada kaldığını göstermektedir. Plazmada kalan paroksetinin yaklaşık %95 i terapötik konsantrasyonlarda proteine bağlıdır. İnsan sütüne geçiş çok küçük miktarlarda olmaktadır. Paroksetinin artan plazma konsantrasyonları yaşlı deneklerde ve renal ve hepatik yetersizliği olanlarda görülür; ancak plazma konsantrasyonlarının aralığı sağlıklı yetişkin denekler ile örtüşmektedir. Endikasyonları Majör Depresif Bozukluklar: Yetişkinler: Paroksetin CR tablet majör depresif bozukluk tedavisi için endikedir. Çocuklar: Paroksetin CR tabletin çocuklarda etkinliği araştırılmamıştır; ancak Paxil tablet ile yapılan kontrollü klinik deneyler etkinliğini kanıtlayamamıştır ve çocuklarda majör depresif bozukluk tedavisinde kullanımını desteklememektedir (bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler ve Kullanım Şekli ve Dozu). Panik Hastalığı: Yetişkinler: Agorafobi ile birlikte ya da agorafobi olmaksızın Panik Hastalığının tedavisinde etkili olduğu görülmüştür. Premenstrual Disforik Bozukluk: Yetişkinler: Paroksetin CR tablet premenstrual disforik bozukluk (PMDD) tedavisi için endikedir. Sosyal Anksiyete Bozukluğu/Sosyal Fobi: Yetişkinler: Paroksetin CR tabletin Sosyal Anksiyete Bozukluğu/Sosyal Fobi tedavisinde etkili olduğu görülmüştür. Paroksetin CR tabletin sosyal anksiyete bozukluğu/sosyal fobinin uzun dönem tedavisinde etkililiği değerlendirilmemiştir. Dolayısıyla, Paroksetin CR sosyal anksiyete bozukluğu/sosyal fobi tedavisinin uzatılmış dönemlerinde uygulanacaksa doktor her hasta için Paroksetin CR ın uzun dönem yararlılığını periyodik olarak ölçmelidir. Çocuklar: Paroksetin CR ın sosyal anksiyete bozukluğu/sosyal fobisi olan çocuklardaki etkililiği ölçülmemiştir. Kontrendikasyonları Paroksetine veya ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Paroksetin CR tablet, monoaminoksidaz inhibitörleri (MAO) ile birlikte veya MAO inhibitör tedavisinin kesilmesini takip eden 2 hafta içinde kullanılmamalıdır. Benzer şekilde, Paroksetin CR tabletle tedavinin kesilmesini takip eden 2 hafta içinde MAO inhibitörü alınmamalıdır (bkz. İlaç Etkileşmeleri). Paroksetin CR tioridazin ile birlikte kullanılmamalıdır; çünkü CYP450 2D6 hepatik enzimini inhibe eden diğer ilaçlarda olduğu gibi, paroksetin tioridazin plazma düzeylerini yükseltebilir (bkz. İlaç Etkileşmeleri). Tioridazin tek başına W/:Prospekt/Paxil CR/Paxil CR 12.5mg-03 1

3 kullanıldığında torsades de pointes gibi ciddi ventriküler aritminin eşlik ettiği QTc aralığı uzamasına ve ani ölüme yol açabilir. Uyarılar, Önlemler Paroksetin CR tedavisi MAO inhibitörleriyle yapılan tedavinin kesilmesinden en az 2 hafta sonra dikkatle başlatılmalıdır ve paroksetin CR dozajı optimal cevap alınana kadar aşamalı olarak artırılmalıdır (bkz. Kontrendikasyonlar ve İlaç Etkileşmeleri). Diğer SSRI larda olduğu gibi Paroksetin CR de nöroleptik alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır; çünkü bu kombinasyonla Nöroleptik Malignant Sendromu vakalarını düşündüren semptomlar bildirilmiştir. Mani hikayesi: Tüm antidepresanlarda olduğu gibi, paroksetin CR mani hikayesi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Triptofan: Triptofanın bir başka selektif 5-HT geri alım inhibitörü ile birlikte alınmasında advers deneyimler rapor edildiğinden, paroksetin CR triptofan tedavisi ile birlikte alınmamalıdır (bkz. İlaç Etkileşmeleri). Kardiyak Durumlar: Kardiyak durumları olan hastalarda her zamanki önlemler alınmalıdır. Epilepsi: Tüm antidepresanlarda olduğu gibi, paroksetin CR epilepsi hastalarında kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Nöbetler: Toplamda, paroksetin ile tedavi edilen hastalarda nöbetlerin meydana gelme sıklığı %0.1 den azdır. Nöbet gelişen hastalarda paroksetin kullanımı kesilmelidir. İntihar/İntihar fikri ve psikiyatrik bozukluklar: İntihar girişimi olasılığı majör depresif bozukluğun doğal bir parçası olup, belirgin bir iyileşme görülene dek mevcut olabilir. Düzelme, tedavinin ilk birkaç haftası veya sonrasında görülemeyebileceğinden, hastalar düzelme olana kadar yakından izlenmelidir. Paroksetin reçete edilen diğer psikiyatrik durumlar da artmış intihar eğilimi davranışları ile ilişkili olabilir. Ek olarak, bu durumlar majör depresif bozukluk ile beraber seyredebilir. Bu nedenle,majör depresif bozukluğu olan hastaların tedavisi sırasında gösterilen dikkat diğer psikiyatrik hastaların tedavisi esnasında da gösterilmelidir. Elektrokonvulsif Tedavi (ECT): Paroksetin CR ın ECT ile beraber verilmesi hakkında kısıtlı klinik deneyim vardır. Glokom: Diğer SSRI larda olduğu gibi, paroksetin nadiren midriyazise neden olmuştur ve dar açılı glokom hastalarında kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Hiponatremi, yaşlılarda daha baskın olmak üzere ender olarak rapor edilmiştir. Hiponatremi genelde paroksetinin kesilmesinden sonra düzelmiştir. Paroksetin tedavisinden sonra deri ve mukoza membran kanamaları rapor edilmiştir. Bu yüzden paroksetin CR kanama riskini artıran ilaçlarla birlikte kullanılırken ve kanamaya eğilimli ve predispozan faktörleri olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Paroksetin tedavisinin kesilmesi ile görülen semptomlar: Bazı hastalarda paroksetin tedavisi kesildiğinde, özellikle de tedavi aniden durdurulduğunda semptomlar görülebilir (bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler). Bu nedenle tedavinin kesilmesi sırasında dozun kademeli olarak azaltılması tavsiye edilmektedir (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu). Gebelikte ve emzirme döneminde kullanımı: Gebelik kategorisi: C. Paroksetinin insan gebeliğinde güvenliği henüz kanıtlanmamıştır ve bu yüzden paroksetin CR W/:Prospekt/Paxil CR/Paxil CR 12.5mg-03 2

4 gebelik sırasında kullanılmamalıdır ve emziren annelerde sadece potansiyel faydanın olası riskten fazla olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Araç ve makina kullanmaya etkisi: Klinik deneyimler paroksetin tedavisinin kognitif ya da psikomotor fonksiyona zarar vermediğini göstermiştir. Ancak, diğer bütün psikoaktif ilaçlarla olduğu gibi, hastalar araba ve makine kullanma becerileri konusunda uyarılmalıdır. Paroksetin alkolün yol açtığı zihinsel ve motor bozukluğu artırmasa da, hastaların paroksetin ve alkolü birlikte kullanması tavsiye edilmez. Yan Etkiler/Advers Etkiler Aşağıda belirtilen advers etkilerin bazılarının sıklık ve şiddetinde, devam eden tedavi ile azalma görülebilir ve bunlar genellikle tedavinin kesilmesine neden olmazlar. Aşağıda listelenen advers etkiler organ sistemlerine ve sıklıklarına göre listelenmiştir. İzole raporlar da dahil olmak üzere sıklıklar şu şekilde tanımlanmaktadır: çok yaygın ( 1/10), yaygın ( 1/100, <1/10), yaygın olmayan( 1/1,000, <1/100), nadir ( 1/10,000, <1/1,000) ve çok nadir (<1/10,000). Yaygın ve yaygın olmayan olayların sıklığı genel olarak klinik çalışmalarda 8000 den fazla paroksetin kullanan hastadan elde edilen havuzlanmış güvenilirlik verilerinden alınmış olup, plaseboya kıyasla fazla sıklık şeklinde belirtilmiştir. Nadir ve çok nadir olaylar genellikle pazarlama sonrası verilerden saptanmış olup, gerçek sıklıktan ziyade rapor edilme oranını gösterir. Kan ve lenfatik sistem bozuklukları: Yaygın olmayan: özellikle deri ve mukus membranlarında anormal kanama (çoğunlukla ekimoz). Çok nadir: trombositopeni. Bağışıklık sistemi bozuklukları: Çok nadir: alerjik reaksiyonlar (ürtiker ve anjiyoödem dahil). Endokrin bozukluklar: Çok nadir: uygun olmayan anti-diüretik hormon salınım sendromu (SIADH). Metabolizma ve Beslenme Bozuklukları. Yaygın: iştah azalması. Nadir: hiponatremi. Hiponatremi genel olarak yaşlılarda görülür ve bazen uygun olmayan anti-diüretik hormon salınım sendromuna bağlıdır (SIADH). Psikiyatrik bozukluklar: Yaygın: somnolens, insomnia. Yaygın olmayan: konfüzyon. Nadir: manik reaksiyonlar. Sinir sistemi bozuklukları: Yaygın: baş dönmesi, titreme. Yaygın olmayan: ekstrapiramidal bozukluklar. Nadir: konvülsiyonlar. Çok nadir: serotonin sendromu (semptomlar ajitasyon, konfüzyon, aşırı terleme, halüsinasyon, hiperrefleksi, miyoklonus, taşikardi ve tremor). Altta yatan hareket bozukluğu olan veya nöroleptik kullanan hastalarda oro-fasiyel distoniyi de içeren ekstrapiramidal bozukluklar rapor edilmiştir. Ayrıca, nadir olarak akatizi rapor edilmiştir. Göz bozuklukları: Yaygın: bulanık görme. Çok nadir: akut glokom. Kardiyak bozukluklar: Yaygın olmayan: sinüs taşikardi. Vasküler bozukluklar: Yaygın olmayan: kan basıncında geçici yükselme ve azalma. Paroksetin tedavisi sonrası kan basıncında geçici yükselme ve azalma genellikle önceden hipertansiyon ve anksiyete olan hastalarda rapor edilmiştir. Solunum, toraks ve mediasten ile ilgili bozukluklar. Yaygın: esneme. Gastrointestinal bozukluklar: Çok yaygın: bulantı. Yaygın: konstipasyon, diyare, ağız kuruluğu. Hepato-bilier bozukluklar: Nadir: karaciğer enzimlerinde artış. Çok nadir: hepatik olaylar (örn: bazen sarılık ve/veya karaciğer yetmezliği ile ilişkili olan hepatit). Karaciğer enzimlerinde artış bildirilmiştir. Pazarlama sonrası hepatik olaylarda (örn. bazen sarılık ve/veya karaciğer yetmezliği ile ilişkili olan) çok nadir olarak rapor edilmiştir. Karaciğer testlerinde uzun süreli bir yükselme durumunda paroksetin tedavisinin sonlandırılması düşünülmelidir. Deri ve subkütan doku bozuklukları: Yaygın: terleme. Yaygın olmayan: döküntü. Çok nadir: fotosensitivite W/:Prospekt/Paxil CR/Paxil CR 12.5mg-03 3

5 reaksiyonları. Renal ve üriner bozukluk: Yaygın olmayan: idrar retansiyonu. Üreme sistemi ve göğüs bozuklukları: Çok yaygın: seksüel disfonksiyon. Nadir: hiperprolaktinemi/galaktore. Genel bozukluklar ve uygulama durumları: Yaygın: güçsüzlük. Çok nadir: periferal ödem. Paroksetin tedavisinin kesilmesi ile görülen semptomlar: Yaygın: Baş dönmesi, duyumsal rahatsızlıklar, uyku bozuklukları, anksiyete. Yaygın olmayan: Ajitasyon, bulantı, terleme. Pek çok psikoaktif ilaçta olduğu gibi, paroksetin tedavisinin kesilmesi (özellikle ani) baş dönmesi, duyumsal rahatsızlıklar (parestezi ve elektrik şok duyumları dahil), uyku bozuklukları, ajitasyon ya da anksiyete, bulantı ve terleme semptomlarına neden olabilir. Hastaların çoğunda bu olaylar hafif ve orta şiddette olup kendi kendini sınırlar. Hiçbir hasta grubu bu semptomlar için yüksek risk altında olmamakla beraber; paroksetin tedavisine devam istenmediğinde doz kademeli olarak azaltılarak kesilmelidir (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu, Uyarılar/Önlemler). Pediatrik klinik çalışmalardaki yan etkiler: Aşağıda belirtilen yan etkiler pediatrik klinik çalışmalarda hastaların en az %2 sinde ve plaseboya göre en az iki katı oranda görülmüştür: iştah azalması, titreme, terleme, aşırı hareketlilik, kızgınlık, ajitasyon, duygusal değişkenlik (ağlama, ruhsal durum değişiklikleri, kendine zarar verme, intihar düşüncesi ve intihara teşebbüs dahil). İntihar fikri ve intihar teşebbüsü genel olarak majör depresif bozukluğu olan adolesanlar ile yapılan klinik çalışmalarda görülmüştür. Paxil tablet ile doz azaltımı rejiminin kullanıldığı çalışmalarda, doz azaltımı veya paroksetin tedavisinin sonlandırılması esnasında görülen aşağıdaki semptomlara hastaların en az %2 sinde ve plaseboya göre en az iki katı oranda rastlanmıştır: sinirlilik, baş dönmesi, bulantı, duygusal değişkenlik ve abdominal ağrı. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İlaç Etkileşmeleri Paroksetin ile etkileşimler: Klinik çalışmalar paroksetinin absorpsiyonunun ve farmakokinetiğinin aşağıdakiler tarafından etkilenmediğini ya da sadece önemsiz derecede etkilendiğini (doz rejiminde herhangi bir değişikliğe gerek duymayacak seviyede) göstermiştir: - gıda - antasitler - digoksin - propranolol - alkol: paroksetin alkolün yol açtığı zihinsel ve motor bozukluğu artırmasa da, hastaların paroksetin ve alkolü birlikte kullanması tavsiye edilmez. - lityum: Farmakokinetik etkileşimi olmamakla birlikte, sınırlı deneyime sahip olunduğundan, paroksetin ve lityumun birlikte kullanımı sırasında dikkatli olmak gerekir. - ilaç metabolizma enzim uyarıcıları/inhibitörleri: Paroksetinin metabolizması ve farmakokinetiği ilaç metabolizma enzimlerini indükleyen ya da inhibe eden ilaçlardan etkilenebilir. Örneğin, bilinen bir ilaç metabolizma enzim uyarıcısı olan simetidin paroksetinin biyoyararlanımını artırabilir. Paroksetin bilinen bir ilaç metabolizma enzim inhibitörü ile (örn: sodyum valproat) verilecekse doz aralığının alt sınırındaki dozlarda verilmesine dikkat edilmelidir. Bilinen bir metabolizma enzim uyarıcısı ile beraber verilirken (örn: karbamazepin, fenitoin) ilk doz ayarlamasının düşünülmesi gerekli değildir. Sonradan yapılacak W/:Prospekt/Paxil CR/Paxil CR 12.5mg-03 4

6 herhangi bir dozaj ayarlaması klinik etki (tolere edilebilirlik ve etkinlik) ile yönlendirilmelidir. - Paroksetinin Diğer İlaçlarla Etkileşimleri: Paroksetinin günlük kullanımı prosiklidinin plazma seviyelerini önemli derecede artırır. Antikolinerjik etkiler görüldüğünde prosiklidin dozu azaltılmalıdır. - antikonvülsanlar: karbamazepin, fenitoin, sodyum valproat. Birlikte uygulanması epileptik hastaların farmakokinetik/dinamik profilinde etki göstermemiştir. - P450 izoenzimleri: CYP2D6: Diğer SSRI lar da dahil olmak üzere diğer antidepresanlarda olduğu gibi, paroksetin hepatik sitokrom enzimi olan P450 CYP2D6 yı inhibe eder. CYP2D6 nın inhibisyonu, bu enzim tarafından metabolize edilen beraber alınan ilaçların plazma konsantrasyonlarında artışa yol açabilir. Bunların arasında belli trisiklik antidepresanlar (örn: amitriptilin, nortriptilin, imipramin ve desipramin), fenotiazin nöroleptikleri (örn: perfenazin ve tioridazin), risperidon, Tip 1c antiaritmikler (örn: propafenon ve flekainit) ve metoprolol yer almaktadır. CYP3A4: Paroksetin ve bir sitokrom CYP3A4 substratı olan terfenadinin kararlı durumda birlikte uygulanmalarını içeren bir in vivo etkileşim çalışması, paroksetinin terfenadin farmakokinetiği üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını göstermiştir Benzer bir in vivo etkileşim çalışması, paroksetinin alprazolam farmakokinetikleri üzerinde ve alprazolam farmakokinetiğinin paroksetin üzerinde etkisinin olmadığını göstermiştir. Paroksetinin terfenadin ile birlikte uygulamasında, alprazolam ve CYP3A4 substratı olan diğer ilaçların bir hasara neden olmaması beklenmektedir. SSRI sınıfı etkileşimleri: Diğer SSRI larla olduğu gibi serotonerjik ilaçlarla [örneğin MAO İnhibitörleri (bkz., Kontrendikasyonlar), L-triptofan] alınması, 5 HT ile ilişkili etkilerin artmasına neden olabilir (Serotonerjik Sendrom; bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler). Paroksetinin diğer SSS aktif ilaçlarla kombinasyon halinde alınmasının riskleri sistematik olarak değerlendirilmemiştir. Dolayısıyla birlikte kullanım konusunda dikkat gereklidir. Kullanım Şekli ve Dozu (Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde) Paroksetin CR tablet çoğunlukla sabahları olmak üzere günde bir defa, yemeklerden önce ya da sonra alınmalıdır. Hastalar paroksetin CR ın çiğnenmemesi ya da kırılmaması, bir bütün olarak yutulması hususunda uyarılmalıdır. Majör Depresif Bozukluklar: Yetişkinler: Tavsiye edilen doz günde 25 mg dır. 25 mg lık doza cevap vermeyen hastalarda gerektiğinde 12.5 mg lık doz artırımları yararlı olabilir; doz hastanın cevabına göre günde maksimum 62.5 mg a artırılabilir. Doz değişiklikleri en az bir hafta arayla yapılmalıdır. Tüm antidepresan ilaçlarda olduğu gibi, tedaviye başlanmasından sonraki ilk iki ila üç hafta içinde ve daha sonra klinik olarak uygun görüldüğü şekilde dozaj gözden geçirilmeli ve gerekli görüldüğü taktirde ayarlanmalıdır. Hastalar semptomlardan kurtulduklarından emin olana dek yeterli bir süre tedaviye devam edilmelidir. Bu süre aylarca olabilir. Çocuklar: Paroksetin CR tabletin çocuklarda etkinliği araştırılmamıştır, ancak Paxil tablet ile yapılan kontrollü klinik çalışmalar, paroksetinin majör depresif bozukluğu olan çocuklarda etkili olduğunu gösterememiştir ve kullanımını desteklememektedir (bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler ve Doz ve Uygulama Yöntemi). W/:Prospekt/Paxil CR/Paxil CR 12.5mg-03 5

7 Panik Hastalığı: Yetişkinler: Hastalar günde 12.5 mg ile başlamalıdır ve hastanın cevabına göre doz haftada 12.5 mg lık artışlar ile yükseltilebilir. Bazı hastalar dozun günde maksimum 75 mg a kadar artırılmasından fayda görür. Genelde bilindiği üzere, panik hastalığının tedavisinin erken dönemlerinde ortaya çıktığı bilinen panik semptomatolojisindeki kötüleşmeyi en aza indirmek için düşük bir başlangıç dozu tavsiye edilir. Hastalar semptomlardan kurtulduklarından emin olana dek yeterli bir süre tedaviye devam edilmelidir. Bu süre aylarca ya da daha uzun olabilir. Premenstrüel Disforik Bozukluk: Yetişkinler: Tavsiye edilen başlama dozu günde 12.5 mg dır mg lık doza cevap vermeyen hastalarda gerektiğinde 25 mg lık doz artırımları yararlı olabilir. Doz değişiklikleri en az bir hafta arayla yapılmalıdır. PMDD li hastalar tedavinin devamının gerekliliği konusunda periyodik olarak kontrol edilmelidir. Sosyal Anksiyete Bozukluğu/Sosyal Fobi: Yetişkinler: Tavsiye edilen doz günde 12.5 mg dır mg lık doza cevap vermeyen hastalarda gerektiğinde 12.5 mg lık doz artırımları yararlı olabilir; doz hastanın cevabına göre maksimum 37.5 mg a artırılabilir. Doz değişiklikleri en az bir hafta arayla yapılmalıdır. Çocuklar: Paroksetin CR ın sosyal anksiyete bozukluğu/sosyal fobisi olan çocuklardaki etkililiği ölçülmemiştir. Genel Bilgiler: Yaşlılar: Yaşlı deneklerde paroksetinin plazma konsantrasyonunda artışlar meydana gelmektedir; ancak konsantrasyonların aralığı genç deneklerde gözlenen ile örtüşmektedir. Dozlama günde 12.5 mg ile başlamalıdır ve günde 50 mg a kadar artırılabilir. Çocuklar: Paroksetin CR ın 18 yaş altı çocuklardaki güvenliği ve etkinliği tespit edilmemiştir. Paxil tablet ile yapılan kontrollü klinik çalışmalar, paroksetinin 18 yaş altı depresyonlu çocuklarda etkili olduğunu gösterememiştir ve kullanımını desteklememektedir (bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler). Renal/hepatik bozukluk: Şiddetli renal bozukluğu (kreatinin klirensi <30 ml/dak) veya şiddetli hepatik bozukluğu olan hastalarda paroksetinin plazma konsantrasyonunda artışlar meydana gelmektedir. Doz, aralığın alt sınırına kadar sınırlanmalıdır. Paroksetin tedavisinin kesilmesi: Diğer psikoaktif ilaçlarda olduğu gibi ilacın ani şekilde kesilmesinden kaçınılmalıdır (bkz. Uyarılar/Önlemler ve Yan Etkiler/Advers Etkiler). Klinik deneylerde kullanılan azaltma dönemi rejimi günlük dozun günde birer haftalık aralarla 10 mg (12.5 mg/gün CR tablete denk) ile azaltılmasından oluşmaktadır. Yetişkinler: Günlük 20 mg/gün doza erişildiğinde (25 mg/gün CR tablete denk), hastaların tedavisi kesilmeden önce bir hafta bu dozu kullanmaları sağlanmıştır. Dozun azaltılmasını ya da tedavinin kesilmesini takiben tolere edilemeyen semptomlar meydana çıkarsa, azaltmadan ya da kesmeden önce reçete edilmiş doza tekrar devam edilmesi göz önünde bulundurulmalıdır. Bunu takiben doktor dozu daha aşamalı bir hızla azaltmaya devam edebilir. Aşırı Dozaj Paroksetin hakkında mevcut aşırı dozaj verilerinden geniş bir güvenlik marjı olduğu anlaşılmaktadır. Paroksetinin aşırı dozda alınmasında görülen semptomlar arasında yan Etkiler/Advers Etkiler bölümünde bahsedilenlerin yanı sıra kusma, gözbebeğinde genişleme, ateş, kan basıncında değişiklikler, baş ağrısı, istemsiz kas kontraksiyonları, ajitasyon, anksiyete ve taşikardi bildirilmiştir. W/:Prospekt/Paxil CR/Paxil CR 12.5mg-03 6

8 Hastaların tek başına 2000 mg a kadar aldıkları dozlardan sonra bile ciddi bir etki kalmadan düzelme görülmüştür. Koma veya EKG değişiklikleri gibi olaylar ara sıra, ölümle sonuçlanması ise çok nadir olarak rapor edilmiş, fakat bu olaylar genelde paroksetin alkollü ya da alkolsüz diğer psikotropik ilaçlarla alındığında meydana gelmiştir. Bilinen özel bir antidotu yoktur. Tedavi, herhangi bir antidepresanın aşırı dozda alınması durumunda alınacak tedbirlerden oluşmaktadır. Uygun olduğu durumlarda, mide kusturularak, lavajla ya da her ikisiyle boşaltılmalıdır. Midenin boşaltılmasından sonra, uygulamanın ertesinde ilk 24 saat içinde her 4 ila 6 saatte bir 20 ila 30 gram aktif karbon uygulanabilir. Hayati işaretlerin sık gözlemiyle destek bakım ve dikkatli inceleme gereklidir. Saklama Koşulları 25 C nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız. Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası Paxil CR 12.5 mg enterik tablet, 28 tabletlik blister ambalajlardadır. Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri Paxil CR 25 mg enterik tablet, 28 tabletlik blister ambalajlarda. Ruhsat Sahibi: GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş., Levent/İstanbul Üretim Yeri: SB Pharmco Puerto Rico Inc., Puerto Rico. Ruhsat Tarih ve Numarası :.. Reçete ile satılır. GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş. Ambalaj kodu 03/ /03/C W/:Prospekt/Paxil CR/Paxil CR 12.5mg-03 7

Paxil 20 mg Film Tablet

Paxil 20 mg Film Tablet Paxil 20 mg Film Tablet Formülü Her film tablet 20 mg paroksetin serbest baza eşdeğer paroksetin hidroklorür içermektedir. Yardımcı madde : Titanyum dioksit. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikler:

Detaylı

PAROTEVA 20 mg Film Kaplı Tablet

PAROTEVA 20 mg Film Kaplı Tablet PAROTEVA 20 mg Film Kaplı Tablet FORMÜLÜ Her film kaplı tablet 20 mg paroksetine eşdeğer paroksetin hidroklorür hemihidrat içerir. Yardımcı madde olarak titanyum dioksit (E-171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Detaylı

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet FORMÜLÜ Her çentikli film tablette, 50 mg sertraline eşdeğer miktarda sertralin HCI bulunur. Boyar madde: Titanyum dioksit (E 171). FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik

Detaylı

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg SEROTOP FİLM TABLET 100 mg FORMÜLÜ Her bir tablette; 100 mg sertraline eşdeğer 111,90 mg sertralin HCl Boyar madde: Titanyum dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler Sertralin güçlü ve

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. XETANOR 20 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. XETANOR 20 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI XETANOR 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet 20 mg paroksetine eşdeğerde 22.22 mg paroksetin hidroklorür içerir. Yardımcı

Detaylı

Desyrel Tablet 100 mg

Desyrel Tablet 100 mg FORMÜLÜ Bir tablet, 100 mg trazodon HCl içerir. Desyrel Tablet 100 mg FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Trazodon, anksiyete ve uyku bozukluklarının eşlik ettiği depresyon gibi depresif

Detaylı

ESRAM 10 mg FİLM TABLET

ESRAM 10 mg FİLM TABLET ESRAM 10 mg FİLM TABLET FORMÜL: Her Esram 10 mg Film Tablet, etkin madde olarak 10 mg essitalopram a eşdeğer essitalopram oksalat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : Contramal Retard 100 mg Tablet; 100 mg tramadol hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E 171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri : Contramal

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg Yardımcı maddeler: Mannitol... 50 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

WYETH İLAÇLARI A.Ş. Büyükdere Cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,34394,Esentepe-İstanbul Tel:(212) 3559000 (6 hat) Fax:(212) 2117616

WYETH İLAÇLARI A.Ş. Büyükdere Cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,34394,Esentepe-İstanbul Tel:(212) 3559000 (6 hat) Fax:(212) 2117616 Wyeth Efexor Tablet (Venlafaksin 37.5 mg) FORMÜL Her tablet aktif madde olarak hidroklorür tuzu halinde 37.5 mg venlafaksin ile renk maddesi olarak sarı ve kahverengi demir oksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Detaylı

TİOPRAM 10 mg FİLM TABLET

TİOPRAM 10 mg FİLM TABLET TİOPRAM 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film tablet; 10 mg Essitalopram a eşdeğer Essitalopram oksalat içerir. Boyar madde olarak; Titanyum dioksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik

Detaylı

DEVA. FORMÜLÜ: Her film tablet 10 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder.

DEVA. FORMÜLÜ: Her film tablet 10 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder. DEVA CİTREX 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film tablet 10 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik Özellikler:

Detaylı

COPSAM 20 mg FİLM TABLET

COPSAM 20 mg FİLM TABLET COPSAM 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film tablet ; 20 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram Hidrobromür içerir. Boyar madde olarak Titanyum dioksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik

Detaylı

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablet; 120 mg feksofenadin hidroklorür ve boyar madde olarak ; titanyum dioksit, kırmızı demir oksit ve sarı demir oksit içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Detaylı

RELAXOL 40 mg FİLM TABLET

RELAXOL 40 mg FİLM TABLET RELAXOL 40 mg FİLM TABLET Her film tablet; 40 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde olarak; Titanyum dioksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri

Detaylı

CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir.

CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir. CARDURA 4 mg Tablet FORMÜLÜ CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme Temel farmakoterapi ilkeleri Az sayıda ilaç Daha önce kullanılan veya ailede kullanılan ilaç Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması Psikolojik desteğin de sağlanması Hastayı

Detaylı

DEMAX 10 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS. DEMAX 10 mg FİLM TABLET

DEMAX 10 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS. DEMAX 10 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS DEMAX 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film tablet etken madde olarak 8.31 mg Memantin e eşdeğer 10 mg Memantin HCl ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik

Detaylı

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet DEPRENİL 50 mg 30 Tablet Depresyon, depresyona bağlı yeme ve uyku bozuklukları, bipolar hastalığın depresyon fazı, migren FORMÜLÜ Her bir Deprenil tablet 50 mg opipramol dihidroklorür içerir. FARMAKOLOJĠK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. Ürünün İsmi EUCARBON tablet 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi Etkin maddeler: Bir tablette; 180,0 mg bitkisel kömür, 50,0 mg kükürt, 105,0 mg senne (sinameki) yaprağı tozu ve 25,0

Detaylı

Sertralinin yaşlılardaki farmakokinetiği daha genç yetişkinlerdekine benzer olmuştur.

Sertralinin yaşlılardaki farmakokinetiği daha genç yetişkinlerdekine benzer olmuştur. Lustral Special 100 mg Film Kaplı Tablet FORMÜLÜ Lustral Special oral uygulama için 100 mg sertraline eşdeğer sertralin hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit içeren film kaplı tabletler halinde

Detaylı

REQUIPPTM 5mg film tablet

REQUIPPTM 5mg film tablet REQUIPPTM 5mg film tablet Formülü: Beher film tablet : 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. Boyar madde olarak: Titanyum dioksit ve indigokarmin. Farmakolojik Özellikleri :

Detaylı

ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet

ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet FORMÜLÜ: Her enterik kaplı tablet: 40 mg pantoprazole eşdeğer 45.1 mg pantoprazol sodyum seskihidrat ve boyar madde olarak; titanyum dioksit (E171) ve kinolin sarısı

Detaylı

MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET

MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı çentikli tablet 30 mg mirtazapin içerir. Ayrıca titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172) ve kırmızı demir oksit (E172)içerir. FARMAKOLOJĐK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. PAXİL TM CR 25 mg enterik tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. PAXİL TM CR 25 mg enterik tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PAXİL TM CR 25 mg enterik tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet 25 mg paroksetine eşdeğerde 28.51 mg paroksetin hidroklorür içerir.

Detaylı

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin Propiverin HCL Etki Mekanizması Bedreddin Seçkin 24.10.2015 Propiverin Çift Yönlü Etki Mekanizmasına Sahiptir Propiverin nervus pelvicus un eferent nörotransmisyonunu baskılayarak antikolinerjik etki gösterir.

Detaylı

Zofran TM 8 Mg Film Tablet

Zofran TM 8 Mg Film Tablet Zofran TM 8 Mg Film Tablet Formülü Her film tablet 8 mg ondansetron (hidroklorür dihidrat olarak), boya maddesi olarak demir oksit, titanyum dioksit ve diğer yardımcı maddeleri içerir. Farmakolojik Özellikleri

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 20 mg paroksetine eşdeğerde 22,8 mg paroksetin hidroklorür içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 20 mg paroksetine eşdeğerde 22,8 mg paroksetin hidroklorür içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PAXİL 20 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet 20 mg paroksetine eşdeğerde 22,8 mg paroksetin hidroklorür içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MACMIROR COMPLEX 500 mg + 200.000 IU vajinal ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir vajinal ovül Nifuratel 500 mg; Nistatin 200.000 IU

Detaylı

NAPROSYN EC 250 mg. TABLET

NAPROSYN EC 250 mg. TABLET NAPROSYN EC 250 mg. TABLET FORMÜLÜ : Bir enterik tablet, 250 mg. Naproksen içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler : Naproksen antiromatizmal, antienflamatuar ve antipiretik etkiye

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KARDOZİN 2 MG TABLET KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. Yardımcı maddeler için,

Detaylı

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır.

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. TENOX KAPSÜL FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri Tenoksikam kuvvetli

Detaylı

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı).

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı). Glucobay 100 Tablet Akarboz Formülü : 1 tablet Glucobay 100, 100 mg akarboz içerir. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikler: Glucobay ın aktif maddesi olan akarboz bir alfa - glukozidaz inhibitörüdür.

Detaylı

Rilutek 50 mg Filmtablet

Rilutek 50 mg Filmtablet Rilutek 50 mg Filmtablet FORMÜLÜ Her film tablet 50 mg riluzol ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Amiyotrofik lateral sklerozun patogenezi

Detaylı

Disophrol Repetabs Uzun Etkili Draje

Disophrol Repetabs Uzun Etkili Draje FORMÜLÜ Çekirdek: Psödoefedrin sülfat Deksbromfeniramin maleat Kaplama: Psödoefedrin sülfat Deksbromfeniramin maleat 60 mg 3 mg 60 mg 3 mg Boyar madde: Titanyum dioksit Tatlandırıcı: Şeker FARMAKOLOJİK

Detaylı

Flixonase TM Nazal Damla

Flixonase TM Nazal Damla Flixonase TM Nazal Damla Formülü Flixonase Nazal Damla, flutikazon propiyonatın sulu süspansiyonudur. Her tek kullanımlık nazal damlalık, 0.4 ml sulu süspansiyon içinde 400 mikrogram flutikazon propiyonat,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAXTHİO 4 mg/2 ml İM Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiyokolşikosid 4 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür

Detaylı

Allerset 10 mg Film Tablet

Allerset 10 mg Film Tablet Allerset 10 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablette, 10 mg setirizin dihidroklorür; ayrıca boyar madde titan dioksit bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Allerset Tablet in

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Nimesulide (mikronize) içermektedir. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül

APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül FORMÜLÜ: Her kapsülde mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde; Lansoprazol 30 mg Boyar madde olarak: Kinolin sarısı (E 104), İndigokarmin (E 132), Titandioksit

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI FUSİNAT 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz PH 200, krospovidon, laktoz anhidrat,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kullanıma hazır oral süspansiyon. Hafif, krem sarısı, homojen, vişne/nane aromalı opak süspansiyon.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kullanıma hazır oral süspansiyon. Hafif, krem sarısı, homojen, vişne/nane aromalı opak süspansiyon. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MIKOSTATIN oral süspansiyon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Nistatin 100.000 ünite/ml Yardımcı maddeler: Etanol Sukroz 8,07 mg/ml 500 mg/ml

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FENİSTİL Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FENİSTİL Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FENİSTİL Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g jel, 1 mg dimetinden maleat içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol, benzalkonyum klorür

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ-5 ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com DEPRESYONUN NÖROKİMYASI Dopamin Çok az olumlu afekt (mutluluk, neşe, ilgi, haz, uyanıklı,

Detaylı

FİNARİD 5 mg FİLM TABLET

FİNARİD 5 mg FİLM TABLET FİNARİD 5 mg FİLM TABLET FORMÜL Bir Finarid Film Tablet 5 mg finasterid ve boyar madde olarak sarı demir oksit, titanyum dioksit, sunset sarısı, indigo karmin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Finasterid,

Detaylı

CİTOLES 10 mg/ml ORAL DAMLA (MEVCUT PROSPEKTÜS) PROSPEKTÜS

CİTOLES 10 mg/ml ORAL DAMLA (MEVCUT PROSPEKTÜS) PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS Citoles 10 mg/ml Oral Damla FORMÜLÜ : Bir ml damla etken madde olarak 10 mg (20 damla) essitalopram a eşdeğer essitalopram oksalat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik özellikler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUSPON 5 mg kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUSPON 5 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUSPON 5 mg kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir kapsül; Etkin madde: Buspiron hidroklorür 5.0 mg Yardımcı madde(ler): Laktoz 94 mg Tartrazin (E102)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 12.5 mg paroksetine eşdeğerde mg paroksetin hidroklorür içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 12.5 mg paroksetine eşdeğerde mg paroksetin hidroklorür içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PAXİL TM CR 12.5 mg enterik tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet 12.5 mg paroksetine eşdeğerde 14.25 mg paroksetin hidroklorür

Detaylı

Remeron oral solusyon FORMÜLÜ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Remeron oral solusyon FORMÜLÜ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Remeron oral solusyon FORMÜLÜ Oral solüsyonun bir ml si 15 mg mirtazapin içerir. Yardımcı maddeler: L-metionin, sodyum benzoat, sodyum sakarin, sitrik asit monohidrat, gliserol, sıvı maltitol, portakal

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli LĐMSA tablet günde bir kez kahvaltıyla birlikte alınmalıdır. Tabletler bütün olarak yutulmalıdır.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli LĐMSA tablet günde bir kez kahvaltıyla birlikte alınmalıdır. Tabletler bütün olarak yutulmalıdır. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI LĐMSA 20 mg Film kaplı tablet KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐMĐ Etkin madde: Her film tablet 20 mg paroksetin serbest baza eşdeğer paroksetin hidroklorür

Detaylı

FAVERİN FİLM TABLET 50 mg

FAVERİN FİLM TABLET 50 mg FAVERİN FİLM TABLET 50 mg FORMÜLÜ Her bölünebilir film tablet 50 mg fluvoksamin maleat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit ve sarı demir oksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

CİTOLİXİN 40 mg FİLM TABLET

CİTOLİXİN 40 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS FORMÜL CİTOLİXİN 40 mg FİLM TABLET Her bir film tablet 40 mg sitalopram'a eşdeğer sitalopram hidrobromür ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E 171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik

Detaylı

MSA 20 mg Film kapl tablet. Ruhsat Ba vuru Dosyas G ZL

MSA 20 mg Film kapl tablet. Ruhsat Ba vuru Dosyas G ZL 1. BE ER TIBB ÜRÜNÜN ADI MSA 20 mg Film kapl tablet KISA ÜRÜN B LG 2. KAL TAT F VE KANT TAT F B LE Etkin madde: Her film tablet 20 mg paroksetin serbest baza e de er paroksetin hidroklorür hemihidrat içerir.

Detaylı

Reductil 15 mg Kapsül Sibutramin hidroklorür monohidrat 15 mg

Reductil 15 mg Kapsül Sibutramin hidroklorür monohidrat 15 mg Reductil 15 mg Kapsül Sibutramin hidroklorür monohidrat 15 mg FORMÜLÜ Beher kapsül, 15 mg sibutramin hidroklorür monohidrat (12.55 mg serbest sibutramin bazına eşdeğer) içerir. Yardımcı madde olarak laktoz

Detaylı

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RECBUTİN rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 g kremde; Etkin madde: Trimebutin baz Ruskogenin 58.00 mg 5.00 mg Yardımcı maddeler: Setostearil alkol

Detaylı

TRIVASTAL 50 RETARD KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. sürekli salım sağlayan kaplı tablet / 50 mg

TRIVASTAL 50 RETARD KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. sürekli salım sağlayan kaplı tablet / 50 mg TRIVASTAL 50 RETARD KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. TIBBI FARMASÖTIK ÜRÜNÜN ADI: TRIVASTAL 50 RETARD 2. KALITATIF VE KANTITATIF TERKIBI Piribedil sürekli salım sağlayan kaplı tablet / 50 mg 3. FARMASÖTIK ŞEKLI

Detaylı

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant)

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 1 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 2 Prospektüs 3 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) Steril,apirojen Formülü Beher Zoladex LA Subkütan implant, enjektör içinde, uygulamaya hazır, beyaz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 20 mg paroksetine eşdeğerde 22,8 mg paroksetin hidroklorür içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 20 mg paroksetine eşdeğerde 22,8 mg paroksetin hidroklorür içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PAXİL 20 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet 20 mg paroksetine eşdeğerde 22,8 mg paroksetin hidroklorür içerir. Yardımcı

Detaylı

SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin

SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin FORMÜLÜ Her Sporex Mikropellet kapsül 100 mg itrakonazol içerir. Kapsül boyar maddeleri: titanyum dioksit, eritrosin, indigotin

Detaylı

CİTOLES 20 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS

CİTOLES 20 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS Citoles 20 mg Film Tablet FORMÜLÜ : Bir film tablet 20 mg essitaloprama eşdeğer essitalopram oksalat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik

Detaylı

CABASER 1 mg Tablet FORMÜLÜ: CABASER 1 mg Tablet: Bir tablet 1 mg kabergolin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler

CABASER 1 mg Tablet FORMÜLÜ: CABASER 1 mg Tablet: Bir tablet 1 mg kabergolin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler CABASER 1 mg Tablet FORMÜLÜ: CABASER 1 mg Tablet: Bir tablet 1 mg kabergolin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler CABASER Tabletin etken maddesi olan kabergolin, güçlü ve uzun süreli

Detaylı

Farmakokinetik özellikler Trimetobenzamid hidroklorürün etkinliği oral yoldan alındıktan 10-40 dakika sonra başlar ve yaklaşık 3-4 saat devam eder.

Farmakokinetik özellikler Trimetobenzamid hidroklorürün etkinliği oral yoldan alındıktan 10-40 dakika sonra başlar ve yaklaşık 3-4 saat devam eder. Emedur Draje FORMÜLÜ Bir drajede: Trimetobenzamid HCl 200 mg (Şeker, kinolin sarısı, indigo karmin ve titan dioksit içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Trimetobenzamid hidroklorür,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSSİR 30 mg / 5ml şurup. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSSİR 30 mg / 5ml şurup. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSSİR 30 mg / 5ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Levodropropizin Yardımcı maddeler: 30 mg / 5 ml Sukroz...2.5 g/ 5 ml Gliserol.0.5 g/

Detaylı

CİTREX 40 mg Film Tablet Aralık 2009. Kısa Ürün Bilgisi

CİTREX 40 mg Film Tablet Aralık 2009. Kısa Ürün Bilgisi Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CİTREX 40 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir film tablet; 40 mg sitaloprama eşdeğer sitalopram hidrobromür içermektedir. Yardımcı maddeler

Detaylı

Casodex 50 mg Film Tablet

Casodex 50 mg Film Tablet 1 Casodex 50 mg Film Tablet Formül Her bir tablet 50 mg bikalutamid (INN) etken madde ve yardımcı maddeler laktoz, sodyum niģasta glikolat, polividon,magnezyum stearat, metil hidroksi propil selüloz, polietilen

Detaylı

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : 0.45 ml lik enjektör içinde; Tinzaparin sodyum 4 500 IU Anti-Xa Sodyum asetat, 3H2O 2.25 mg Enjeksiyonluk su k.m. 0.45 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Tinzaparin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİFİLİN SİMPLE TABLET 400 mg 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir tablet; 400 mg Dihidroksipropilteofilin içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI PAXIL 20 mg film tablet Ağızdan alınır Etkin Madde: Her tablet 20 mg paroksetine eşdeğer 22,8 mg paroksetin hidroklorür içerir. Yardımcı Maddeler: Kalsiyum fosfat, hidroksipropil metilselüloz,

Detaylı

Ġbuprofen oral uygulamadan sonra hızla absorbe olur ve uygulamadan sonra 1-2 saat içinde doruk plazma konsantrasyonuna ulaģır.

Ġbuprofen oral uygulamadan sonra hızla absorbe olur ve uygulamadan sonra 1-2 saat içinde doruk plazma konsantrasyonuna ulaģır. FORMÜLÜ : Beher SUPRAFEN draje : 400 mg ibuprofen, tatlandırıcı olarak Ģeker ve boyar madde olarak pink anstead ihtiva eder. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikleri SUPRAFEN in etken maddesi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg klemastine (hidrojen fumarat halinde) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg klemastine (hidrojen fumarat halinde) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAVEGYL Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 1 mg klemastine (hidrojen fumarat halinde) içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Oral uygulama için oval, bikonveks, beyaz renkte, bir yüzü düz, diğer yüzünde "FAVERİN" yazılı çentikli film kaplı tabletler

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Oral uygulama için oval, bikonveks, beyaz renkte, bir yüzü düz, diğer yüzünde FAVERİN yazılı çentikli film kaplı tabletler KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FAVERİN 100 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Fluvoksamin maleat, 100 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için, bkz.bölüm

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI PULMOREST 30mg/5ml şurup 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 1 ml şurup için: Levodropropizin 6,0 mg Yardımcı maddeler: Sakkaroz Metil paraben (E218)

Detaylı

kanallarındaki selektivitesinin 300 katından daha fazla olduğunu göstermiştir.

kanallarındaki selektivitesinin 300 katından daha fazla olduğunu göstermiştir. FORMÜLÜ Bir film kaplı tablet 120 mg nateglinid içerir. Yardımcı maddeler: Demir oksit sarı, titan dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Nateglinid, kimyasal ve farmakolojik bakımdan

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ PROZAC 20 mg Kapsül FORMÜLÜ Her kapsül 20 mg fluoksetine eşdeğer fluoksetin hidroklorür içerir. Diğer maddeler: Sarı demir oksit, patent mavi V ve titanyum dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film Tablet Açık sarı renkli, her iki yüzü düz, oblong, bikonveks film kaplı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film Tablet Açık sarı renkli, her iki yüzü düz, oblong, bikonveks film kaplı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSTEOFLEX Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Maddeler: Glukozamin Sülfat Bunda: Serbest Glukozamin (kabuklu deniz hayvanından elde edilen)

Detaylı

ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR

ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR Affektif (duygu-durum) hastalıklar ve manik-depresif (bipolar) hastalık durumunda kullanılan ilaçlardır. Etkilerini; SSS deki monoaminlerin (mediyatör görevli olanlar)

Detaylı

Xatral XL 10 mg Denetimli Salım Tableti

Xatral XL 10 mg Denetimli Salım Tableti Xatral XL 10 mg Denetimli Salım Tableti FORMÜLÜ Bir denetimli salım tabletinde: Alfuzosin hidroklorür 10 mg (Boyar madde olarak sarı demir oksit içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri

Detaylı

Formülü: Her bir kapsül 0.5 mg dutasterid içerir. Boyar madde olarak; titanyum dioksit ve sarı demir oksit içerir.

Formülü: Her bir kapsül 0.5 mg dutasterid içerir. Boyar madde olarak; titanyum dioksit ve sarı demir oksit içerir. Formülü: Her bir kapsül 0.5 mg dutasterid içerir. Boyar madde olarak; titanyum dioksit ve sarı demir oksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik özellikleri: BPH (Bening Prostat Hiperplazisi),

Detaylı

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DENCOL Jel Sprey 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her 1 g jel, Etkin madde: Kolin salisilat içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol (%70) Karboksimetil selüloz sodyum 87.1 mg 70.0

Detaylı

Trental i.v. 300 Enfüzyon Ampulü

Trental i.v. 300 Enfüzyon Ampulü Trental i.v. 300 Enfüzyon Ampulü FORMÜLÜ 15 ml'lik bir enfüzyon ampulü, 300 mg pentoksifilin, 105 mg sodyum klorür ve ad. 15 ml enjeksiyonluk distile su içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

LOSĐRAM 10 mg FĐLM TABLET. FORMÜLÜ: Her tablet 10 mg Essitalopram a eşdeğer Essitalopram okzalat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.

LOSĐRAM 10 mg FĐLM TABLET. FORMÜLÜ: Her tablet 10 mg Essitalopram a eşdeğer Essitalopram okzalat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. LOSĐRAM 10 mg FĐLM TABLET FORMÜLÜ: Her tablet 10 mg Essitalopram a eşdeğer Essitalopram okzalat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik özellikleri: Essitalopram

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. OTRIVINE %0.1 Nemlendirici doz ayarlı burun spreyi 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. OTRIVINE %0.1 Nemlendirici doz ayarlı burun spreyi 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OTRIVINE %0.1 Nemlendirici doz ayarlı burun spreyi 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml çözelti 1 mg ksilometazolin hidroklorür içerir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VENDİOS 600 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VENDİOS 600 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VENDİOS 600 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablette; Diosmin 600 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için bölüm 6.1. e bakınız.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. KULLANMA TALİMATI BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. Yardımcı Maddeler: Diğer yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik endikasyonlar Hafif ve orta dereceli ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik endikasyonlar Hafif ve orta dereceli ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PİROFEN FORTE SUPOZİTUAR 325 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Paracetamol 325 mg Yardımcı maddeler için bölüm 6.1 e bakınız. 3. FARMASÖTİK

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GASTEROL 40 mg Film Tablet GASTEROL 40 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 40 mg famotidin içerir. Yardımcı maddeler: Nişasta, Mikrokristalin selüloz, Talk, Magnezyum

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD Yaşlılarda Psikofarm akoloji Uygulam a Prensipleri Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD ABD > 65 yaş, nüfusun %13 ancak reçete edilen tüm ilaçların % 35 > 70 yaş, hastaneye yatış 1/6 ilaç yan etkisi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Draje SANDOMİGRAN drajeler beyazımsı, yuvarlak ve bikonvekstir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Draje SANDOMİGRAN drajeler beyazımsı, yuvarlak ve bikonvekstir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDOMİGRAN draje 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Pizotifen hidrojen maleat Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 0.73 mg (0.5 mg pizotifene

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. EKSPAZ, 30, 60 ve 90 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. EKSPAZ, 30, 60 ve 90 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. KULLANMA TALİMATI EKSPAZ 40 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablet 40 mg otilonyum bromür içerir. Yardımcı madde: Laktoz granül, krospovidon, sodyum nişasta glikolat, kolloidal

Detaylı

LOSĐRAM 20 mg FĐLM TABLET. FORMÜLÜ: Her tablet 20 mg Essitalopram a eşdeğer Essitalopram okzalat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.

LOSĐRAM 20 mg FĐLM TABLET. FORMÜLÜ: Her tablet 20 mg Essitalopram a eşdeğer Essitalopram okzalat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. LOSĐRAM 20 mg FĐLM TABLET FORMÜLÜ: Her tablet 20 mg Essitalopram a eşdeğer Essitalopram okzalat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik özellikleri: Essitalopram

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PAXİL TM 20 mg film tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. PAXİL TM 20 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI PAXİL TM 20 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablet 20 mg paroksetine eşdeğer 22,8 mg paroksetin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Kalsiyum fosfat, hidroksipropil

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, yuvarlak, bir yüzünde E20 baskısı bulunan film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, yuvarlak, bir yüzünde E20 baskısı bulunan film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KESTINE 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Herbir film tablet 20 mg mikronize ebastin içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Dr. Berker Duman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi BD Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları

Detaylı

ZELOXİM 15mg/1.5 ml IM Enjeksiyon İçin Solüsyon İçeren Ampul

ZELOXİM 15mg/1.5 ml IM Enjeksiyon İçin Solüsyon İçeren Ampul ZELOXİM 15mg/1.5 ml IM Enjeksiyon İçin Solüsyon İçeren Ampul Formülü; Her 1.5 ml lik ampul; 15 mg Meloksikam, 9.4 mg Meglumin, 150 mg Glikofurol, 75 mg Poloksamer 188, 7.5 mg Glisin, 4.5 mg Sodyum klorür,

Detaylı

Tekfin Sprey Dermal % Kısa Ürün Bilgileri Aralık 2008

Tekfin Sprey Dermal % Kısa Ürün Bilgileri Aralık 2008 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TEKFİN DERMAL SPREY % 1, 30 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her 30 ml lik solüsyon; 300 mg Terbinafine hydrochloride içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz. 6.1 3 FARMASÖTİK

Detaylı

MYCOCUR 250 mg TABLET

MYCOCUR 250 mg TABLET MYCOCUR 250 mg TABLET FORMÜL: Her Mycocur 250 mg Tablet; etken madde olarak 250 mg Terbinafin e eşdeğer 281.25 mg Terbinafin Hidroklorid içermektedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik özellikler:

Detaylı

Tenoksikam, antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik etkiye sahip bir ajandır. Tenoksikam

Tenoksikam, antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik etkiye sahip bir ajandır. Tenoksikam TENOKSAN 20 MG KAPSÜL FORMÜLÜ Beher kapsül, 20 mg tenoksikam içerir.tenoksan kapsüldeki tenoksikam oksikamgrubundan bir tienotiazin türevidir. Kapsül boyar maddeleri: Sarı demir oksit, titanyum dioksit,

Detaylı