STRATEJİK PLANI İSPİR İLÇESİ İSPİR ANAOKULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015-2019 STRATEJİK PLANI İSPİR İLÇESİ İSPİR ANAOKULU"

Transkript

1 ERZURUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE STRATEJİ HEDEF MİSYON VİZYON AMAÇ PERFORMANS STRATEJİK PLANI İSPİR İLÇESİ İSPİR ANAOKULU ~ 1 ~

2 T.C. İSPİR KAYMAKAMLIĞI İSPİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSPİR ANAOKULU STRATEJİK PLANI ERZURUM 215 ~ 2 ~

3 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK ~ 3 ~

4 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hak'ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlarki şahadetleri dinin temeli Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruhı mücerred gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! ~ 4 ~ Mehmet Âkif ERSOY

5 Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk 2 Ekim 1927 ~ 5 ~

6 ÖNSÖZ ekonoidünden bugüne gelirken teknolojik gelişmeler hızla devam etmektedir. Bakanlığımızda bu gelişmeleri hiçbir külfetten kaçınmadan eğitimin hizmetine sunmaya devam etmektedir. Güçlü bir ülke olmanın yolu da gelişmeleri takip ederek vatandaşının hizmetine sunmaktır. Bunu için plan yapan, planı uygulayan ve değerlendiren vatandaşlar ve kurumlar kurumları oluşturmalıyız. Okulumuz misyon, vizyon ve stratejik planını ilk olarak yılında belirlemişti. Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan stratejik planı hazırlanmıştır. İspir Anaokulu olarak amacımız yalnızca okuldan mezun çocuklar yetiştirmek değil, girdikleri ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, bizleri daha da ileriye götürecek çocuklar yetiştirmektir. İdare ve öğretmen kadrosuyla bizler yeniliklere açık, sorgulayan, araştıran ülkesine ve devletine hizmet etmeyi gaye edinmiş nesiller yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız. İspir Anaokulu nun stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti olan SWOT analizi yapılarak başlanmıştır. SWOT analizi tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel sonuçlar komisyon tarafından sadeleştirilmiştir. Sonra SWOT sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Bu analiz okulun şimdiki durumudur. Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yıl sonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır. İspir Anaokulu nun Stratejik Planı (215219) de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacaktır. Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibi ne ve uygulanmasında yardımı olacak İl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim. Salih DİLEKOĞLU Okul Müdürü ~ 6 ~

7 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA İSTİKLAL MARŞI...3 GENÇLİĞE HİTABE ÖNSÖZ.5 İÇİNDEKİLER..67 TABLOLAR DİZİNİ 8 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Stratejik Planın Amacı Stratejik Planın Kapsamı..11 Stratejik Palanlama Yasal Dayanakları Stratejik Planlama Ekibi..11 STRATEJİK PLANLAMANIN ÖNEMİ STRATEJİK PLAN MODELİ DURUM ANALİZİ A) TARİHİ GELİŞİM OKULUN TARİHÇESİ VE YAPISI B) YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MEVZUAT ANALİZİ Stratejik Planlamanın Yasal Dayanağı Teşkilat Şeması Okulun Öğrenci Durumu...16 Öğrenci Ödül Durumu.. 16 Disiplin Durumu 17 Devamsız Öğrenci Sayısı.17 Rehberlik Hizmetleri.17 Sosyal Etkinlikler Durumu.17 Yasal Yükümlülükler SOSYALKÜLTÜREL ve SPORTİF FAALİYETLER Yarışmalar ve Alınan Dereceler...18 Sınıf Geçme Verileri Merkezi Sınavlardaki Başarı Durumu ~ 7 ~

8 OKULUN FİZİKİ İMKANLARI Bina Durumu Fiziki Durum Teknolojik Altyapı MALİ DURUM OkulAile Birliği Hesabı... 2 C)FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN ve HİZMETLER....2 D)PAYDAŞ ANALİZİ Paydaş Görüşmelerinin Değerlendirilmesi E) KURUM İÇİ ve DIŞI ANALİZ Kurum İçi Analiz Mali Kaynaklar Teknolojik Durum. 24 Taşımalı Eğitim İle İlgili Veriler. 25 F) SWOT ANALİZİ..25 GELİŞİM ALANLARI GELECEĞE YÖNELİM...28 MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ 28 TEMEL DEĞERLERİMİZ 29 TEMALAR.3 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER.. 31 STRATEJİK AMAÇ, HEDEF, GÖSTERGE ve TEDBİRLERİ.. 32 TEMA 1: EĞİTİM ve ÖĞRETİME ERİŞİM 32 İlgili Üst politika Belgeleri...35 TEMA 2: EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI TEMA 3: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 4 STRATEJİK PLANLAMA ÜST BELEGELERİ (YASAL DAYANAKLARI).42 MALİYETLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME STRATEJİK PLAN İZLEME DEĞERLENDİRME EKİBİ.45 KAYNAKLAR ~ 8 ~

9 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Stratejik Planlama Yasal Dayanakları. 11 Tablo 2: Stratejik Planlama Ekibi. 11 Tablo 3: Teşkilat Şeması. 13 Tablo 4: Öğrenci Sayısı..16 Tablo 5: Ödül Durumu...16 Tablo 6: Disiplin Durumu..16 Tablo 7: Devamsız Öğrenci Sayısı...17 Tablo 8: Rehberlik Hizmetleri...17 Tablo 9:Sosyal Etkinlikler Durumu.17 Tablo 1: Yasal Yükümlülükler.18 Tablo 11:Yarışma ve Dereceler 18 Tablo 12: Sınıf Geçme Verileri.18 Tablo 13: Başarı Durumu..19 Tablo 14: Bina Durumu.19 Tablo 15: Fiziki Durum..19 Tablo 16: Teknolojik Altyapı.2 Tablo 17: Okul Aile Birliği 2 Tablo 18: İç Paydaşlar 21 Tablo 19: Dış Paydaşlar.22 Tablo 2: Öğretmen Sayısı.23 Tablo 21: Derslik Sayısı.23 Tablo 22: Yarışmalara Katılım Tablo 23: Teknolojik Durum..24 Tablo 24: Taşımalı Öğrenci Durumu...25 Tablo 25: Swot Analizi.25 Tablo 26: Temalar 3 Tablo 27: Amaç ve Hedefler..31 ~ 9 ~

10 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Okulumuzun Stratejik Planına (215219) Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından, Okulumuzun toplantı salonunda, çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra taslak oluşturularak başlanmıştır. Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında okul personelimiz içerisinden Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi kurulmuştur. Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır. Stratejik planlama konusunda 214 yılı Ekim ayında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Birimi tarafından gerçekleştirilen seminerlerle okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen olmak üzere paydaş katılımı sağlanmıştır. Seminerde Stratejik Plan hazırlama yasal nedenleri ve amaçları hakkındaki bilgilendirme, stratejik plan öğeleri ve planlama aşamalarına ilişkin konularda bilgiler alınmıştır. Stratejilerin Belirlenmesi; Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır. ~ 1 ~

11 Bu çalışmalarda izlenen adımlar; 1.Okulun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan da vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar; a. Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, b. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar, c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da ele alındı. 2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi. 3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet amacımıza ulaştırır mı sorgulaması yapıldı. 4. Hedeflerin/faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi. 5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı. 6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu. 7. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi. 8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet maliyetlendirilmesi yapıldı. 9. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı. Görüşleri doğrultusunda son düzenlemeler yapılarak plan taslağı son halini almış ve onaya sunulmuştur. ~ 11 ~

12 STRATEJİK PLANIN AMACI Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. ~ 12 ~

13 STRATEJİK PLANIN KAPSAMI Bu stratejik plan dokümanı İspir İlkokulu yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır. Tablo 1 Stratejik Planlama Yasal Dayanakları STRATEJİK PALANLAMA YASAL DAYANAKLARI S: N REFERANS KAYNAĞININ ADI yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 1. Kalkınma Planı (214218) 3 Yüksek Planlama Kurulu Kararları 4 DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 5 Maliye Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi 6 Kamu İdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi ile Bu İşlemlere İlişkin Diğer Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Hükümet Eylem Planı 8 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 9 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 1 213/26 No lu Genelge 11 Diğer Kaynaklar Stratejik Planlama Ekibi Tablo 2: Stratejik Planlama Ekibi Stratejik Planlanma Üst Kurulu S.NO ADI SOYADI GÖREV ÜNVANI PLANLAMADAKİ GÖREVİ 1 Salih DİLEKOĞLU Okul Müdürü Başkan 2 Fatma ERDİN Öğretmen Üye 3 Fatime SEDEF Öğretmen Üye 4 Fulya ARSLAN Okul Aile Birliği Başkanı Üye Strateji Geliştirme Ekibi 1 Salih DİLEKOĞLU Okul Müdürü Koordinatör 2 Fatma ERDİN Öğretmen Üye 3 Fatime SEDEF Öğretmen Üye Stratejik Planlamanın Önemi ~ 13 ~

14 Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve diğer üst belgelerle kurum işlevleri arasında doğrudan bir bağ kurar, PlanBütçe bağını kurarak gerçekçi bütçe talepleri için katkı sağlar, Kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına yardımcı olur, Mali Disiplini sağlamaya yöneliktir, İç ve Dış paydaşların amaçlar etrafında birleşmesini katılımcılıkla sağlayarak, kurumun var oluş amacına yönelmesine katkıda bulunur. Kurumun çevresiyle olan iletişimini ve işbirliğini artırır, Girdi odaklı değil sonuç odaklıdır. Yapılan her faaliyetin raporlanmasını sağlayarak performans denetimi yapılabilmesine olanak sağlar ve hesap verme sorumluluğunun kurumsal kültür haline gelmesine katkıda bulunur. Stratejik Plan Modeli İspir İlkokulu Stratejik Planı hazırlanırken, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın yayınladığı Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) tarafından hazırlanmış olan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı ve İspir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı ndan yararlanılmıştır. ~ 14 ~

15 DURUM ANALİZİ A) TARİHİ GELİŞİM OKULUN TARİHÇESİ VE YAPISI Okulumuz 28 yılında açılmıştır. ~ 15 ~

16 B) YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Stratejik Planlamanın Yasal Dayanağı Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenleme amacıyla oluşturulan 518 sayılı Kamu Yönetimi Ve Kontrol Kanunu nda kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izlemesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle Stratejik Plan hazırlama görevi verilmiştir. Kamu idarelerinde yeni bir yönetim anlayışının oluşturulması kamu reformunun temel amaçlarındandır. Millî Eğitim Bakanlığının 26 /55 sayılı genelgesi ile bu reformun MEB'e bağlı kurumlarda gerçekleşmesi için çalışmalara başlanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Uygulama Yönergesi de Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile MEB e bağlı okul ve kurumlarda yürütülen stratejik planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri içerir. Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı nın 213/26 sayılı İlçe, Okul ve Kurumlarda Stratejik Plan Yapılmasına ilişkin genelge, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün 3/12/213 tarih ve sayılı yazıları stratejik planlamamızın yasal dayanaklarını oluşturmaktadır. ~ 16 ~

17 İspir Anaokulu Teşkilat Şeması Tablo 3: Teşkilat Şeması MÜDÜRLÜK OKUL MÜDÜRÜ ÖĞRETMENLER Tablo 4: Öğrenci Sayısı Okulun Öğrenci Durumu ÖĞRENCİ SAYISI DAĞILIMI SINIFLAR E K T E K T E K T 45 yaş gurubu yaş gurubu TOPLAM Tablo 5: Ödül Durumu Tablo 6: Disiplin Durumu Disiplin Durumu Yıllar Disiplin kurulu Disiplin cezası Uyarı/Kınama Uzaklaştırma toplanma sayısı alan öğrenci sayısı Tablo 7: Devamsız Öğrenci Sayısı ~ 17 ~

18 Devamsız Öğrenci Sayısı Yıllar Gün/Öğrenci (örnek 1 Gün/Öğrenci) Yıl boyunca toplam devamsız gün sayısı öğrenci sayısına bölünecek ,5 Tablo 8: Rehberlik Hizmetleri REHBERLİK HİZMETLERİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ GÖRÜŞMESİ VELİ GÖRÜŞMESİ BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMADAN FAYDALANAN BİREYSEL EĞİTSEL DANIŞMADAN FAYDALANAN BİREYSEL MESLEKİ DANIŞMADAN FAYDALANAN GRUPLA EĞİTSEL REHBERLİK HİZMETİ ALAN Tablo 9: Sosyal Etkinlikler Durumu Sosyal Etkinlikler Durumu Yıllar Sosyal kulüp sayısı Kulüp çalışmalarında belge alan Öğrenci Sayısı ~ 18 ~

19 Tablo 1 Yasal Yükümlülükler Yasal Yükümlülükler YASAL YÜKÜMLÜLÜK Stratejik planlamanın yapılması İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı DAYANAK 518 SAYILI KANUN İlköğretim Kurumları Yönetmeliği İlköğretim Kurumları Yönetmeliği SOSYALKÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER Tablo 11: Yarışmalar ve Dereceler Yapılan Yarışmalar Ve Alınan Dereceler Yapılan Etkinlik ALINAN DERECE İL İÇİNDE ULUSAL Futbol Hentbol Güreş Kros Badminton Kayak Bilgi Yarışmaları Masa Tenisi Diğer Tablo 12: Sınıf Geçme Verileri Öğrenci Sınıf Geçme Verileri Yıllar Öğrenci Sayısı Doğrudan Geçen Öğrenci Sayısı Sorumluluğu bulunan öğrenci sayısı Sınıf Tekrarı yapan öğrenci sayısı ŞÖKK İle geçen öğrenci sayısı ~ 19 ~

20 GİREN ÖĞRENCİ SAYISI YERLEŞİRİLEN GİREN ÖĞRENCİ SAYISI YERLEŞİRİLEN GİREN ÖĞRENCİ SAYISI YERLEŞİRİLEN GİREN ÖĞRENCİ SAYISI YERLEŞİRİLEN GİREN ÖĞRENCİ SAYISI YERLEŞİRİLEN Tablo 13: Başarı Durumu MERKEZİ SINAVLARDAKİ BAŞARI DURUMU YILLAR OKULUN FİZİKİ İMKÂNLARI Tablo 14: Bina Durumu Bina Durumu (Yerleşim) TOPLAM ALAN BİNALARIN ALANI BAHÇE ALANI Tablo 15: Fiziki Durum Fiziki Durumu S: N FİZİKİ DURUM SAYISI 1 Derslik Sayısı 2 2 Biyoloji Laboratuvarı 3 Fizik Laboratuvarı 4 Kimya Laboratuvarı 5 Bilgisayar Laboratuvarı 6 Kütüphane 7 Müdür odası 1 8 Müdür yardımcısı odası 9 Rehberlik servisi 1 Öğretmenler odası 1 11 Zümre öğretmen odası 12 İngilizce Dersliği 13 Memur odası 14 Hizmetliler odası 15 Çok amaçlı salon 1 16 Diğer ~ 2 ~

21 Tablo 16: Teknolojik Altyapı DONANIM TÜRÜ Kuruluşun Teknolojik Altyapısı MEVCUT Bilgisayar 2 5 İHTİYAÇ Projeksiyon 1 1 Faks Tarayıcı 1 Fotokopi makinesi 1 Dizüstü bilgisayar Lazer yazıcı 1 Nokta vuruşlu yazıcı Mürekkep püskürtmeli Akıllı Tahta. MALİ DURUM Tablo 17: Okul Aile Birliği Okul aile birliği hesabı GELİRLER TUTARI GİDERLER TUTARI YILI GELİRLERİ YILI GİDERLERİ YILI GELİRLERİ YILI GİDERLERİ YILI GELİRLERİ YILI GİDERLERİ C) FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER İlköğretim Kurumları Yönetmeliği yle tespit edilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla müdürlüğümüzün faaliyet alanları ve sunmuş olduğu ürün ve hizmetler aşağıdaki şekilde sunulmuştur. Projeler Öğrenci işleri ve sosyal etkinlikler Eğitim ortamlarının ve öğrenme süreçlerinin geliştirilmesi Özel Gün ve Haftalar ile İlgili İş ve İşlemlerin Yürütülmesi. İzleme ve Değerlendirme ~ 21 ~

22 D) PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşların tespiti Stratejik Plan Çalışma Ekibi ile verilen Stratejik Planlama Eğitimlerinde uygulama safhasında eğitime katılanlarla yapılan beyin fırtınası yöntemi ile belirlenmiştir. Özellikle kurumumuz ile daha fazla işbirliği içerisinde bulunan kurum, grup ve kişiler belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 18: İç Paydaşlar S. No PAYDAŞ TÜRÜ KURUMUN PAYDAŞLA ETKİLEŞİM DURUMU 1 İlçe Milli Eğitim Müdürü 2 İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri 3 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şef, memur, destek ve yardımcı personeli 4 Kurum içi tüm birim çalışanları 5 Bağlı okul ve kurum yöneticileri Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Amaç ve Hedeflerin Hayata Geçirilmesi Amaç ve Hedeflerin Hayata Geçirilmesi Amaç ve Hedeflerin Hayata Geçirilmesi Amaç ve Hedeflerin Hayata Geçirilmesi Amaç ve Hedeflerin Hayata Geçirilmesi 6 Öğretmenler Kamu Amaç ve Hedeflerin Hayata Geçirilmesi 7 Öğrenciler Kamu Amaç ve Hedeflerin Hayata Geçirilmesi 8 Okul Aile Birlikleri Kamu Amaç ve Hedeflerin Hayata Geçirilmesi PAYDAŞIN PAYDAŞIN ÖNEMİ ETKİSİ GÜÇLÜ ZAYIF ÖNEMLİ ÖNEMSİZ ~ 22 ~

23 Tablo 19: Dış Paydaşlar S. No 1 Milli Eğitim Bakanlığı 2 İl Milli Eğitim Müdürlüğü PAYDAŞ TÜRÜ KURUMUN PAYDAŞLA ETKİLEŞİM DURUMU Kamu Kamu Amaç ve Hedeflerin Hayata Geçirilmesi Amaç ve Hedeflerin Hayata Geçirilmesi 3 Erzurum Valiliği Kamu Amaç ve Hedeflerin Hayata Geçirilmesi 4 İspir Kaymakamlığı 5 Atatürk Üniversitesi 6 İspir Belediye Başkanlığı Kamu Kamu Kamu Amaç ve Hedeflerin Hayata Geçirilmesi Amaç ve Hedeflerin Hayata Geçirilmesi Amaç ve Hedeflerin Hayata Geçirilmesi 7 Hayırseverler Sivil Amaç ve Hedeflerin Hayata Geçirilmesi 8 Resmi Kurum ve Kuruluşlar (SGK, İşkur, Hastaneler, Güvenlik, Çevre ve Bayındırlık Birimleri vs.) 9 Mahalle ve Köy Muhtarları Kamu Kamu Amaç ve Hedeflerin Hayata Geçirilmesi Amaç ve Hedeflerin Hayata Geçirilmesi PAYDAŞIN ETKİSİ PAYDAŞIN ÖNEMİ GÜÇLÜ ZAYIF ÖNEMLİ ÖNEMSİZ Paydaş Görüşmelerinin Değerlendirilmesi Yapılan paydaş görüşmeleri, kurum içi ve dışı analiz safhasında, SWOT analizinde kullanılmıştır. Elde edilen verilerden kurumun güçlü ve zayıf yönlerini, sahip olduğu fırsatları ve olası tehditleri belirlemede faydalanılmıştır ve de stratejik planın amaç, hedef, stratejisinin belirlenmesinde kullanılmıştır. ~ 23 ~

24 E ) KU R U M İ Ç İ V E K U R U M D I Ş I A N A L İ Z Kurum İçi Analiz Beşeri kaynaklar Eğitimöğretim verileri Genel veriler Örgün eğitim; belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. Örgün eğitimle ilgili genel veriler aşağıda verilmiştir. 1. Öğrenci sayısı: Okulumuz eğitim öğretim yılı örgün eğitim kurumlarında eğitim gören öğrenci sayısı toplam 35 dur. 2. Öğretmen sayısı: Örgün eğitimde görev yapan toplam öğretmen sayısı 4 dir. Tablo 2: Son üç yıl okulumuzda görev yapan öğretmen sayısı Öğretmen Sayıları Toplam Sınıf Öğretmeni Toplam Öğretmen Sayısı Tablo 21 Son üç yılda okulumuzda ki derslik sayısı Derslik Sayıları ~ 24 ~

25 ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI ULUSAL BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI ORANI ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI ULUSAL BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI ORANI Tablo 22 Ulusal ve Uluslar Arası Yarışmalara Katılım ULUSAL/ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE (YARIŞMA, OLİMPİYATLAR, BİLİMSEL ETKİNLİKLER v.b) KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI ORANI DÖNEM İLKOKUL Mali Kaynaklar Eğitim, toplumun tamamını yakından ilgilendiren bir kavramdır. Ülkemizin geleceği mevcut eğitim sistemimizin kalitesine bağlıdır. Bu nedenle eğitime yeteri kadar kaynak sağlanması hem devletin hem de vatandaşın görevidir. Okulumuzun başlıca gelir kaynakları şunlardır; Bağışlar, OkulAile Birliği, Ödenekler. Teknolojik Durum Tablo 23 Teknolojik Durum Adsl internet bağlantısı Dialup(telefon) internet bağlantısı Uydu internet bağlantısı Kablo tv. Üzerinden internet Framerelay İnternet başvurusu olan 1 PC LAPTOP YAZICI TARAYICI Çok Fonksiyonlu Renklı Yazıcı yazıcı ~ 25 ~

26 Taşımalı Eğitim ile İlgili Veriler Taşımalı Eğitim: İlkokul, ortaokul veya imamhatip ortaokulundan herhangi biri bulunmayan veya eğitim ve öğretime kapalı olanlar ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullardaki öğrencilerin seçilen merkezlerdeki ilköğretim kurumlarına günü birlik taşınarak eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamayı ifade etmektedir. Okulumuza Muratgeldi ve Gülpınar Mahallerinden taşımalı öğrenci taşınmıştır. Şu anda Muratgeldi Mahallesi nden taşıma yapılmaktadır. Tablo 24 Taşımalı Öğrenci Durumu TAŞIMALI EĞİTİM Taşımalı eğitime katılan öğrenci oranı (%) Okul öncesi Resmi yurt/pansiyonların kapasite kullanım oranları (%) F) GZFT (SWOT) ANALİZİ Tablo 25: Swot Analizi GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ 1 Isıtma, aydınlanma, temizlik, su probleminin olmaması 2 Demokratik bir eğitimin varlığı 3 Yeterli dersliğe sahip olmamız 4 Hafta içi eğitici çalışmaların olması 5Sosyal ve Sportif faaliyetlere katılım ve başarılar. 6 Yeniliklere açık genç kadronun olması. 7İyi bir ekip çalışmasının olması 8 Okulumuzda normal eğitimin yapılması ~ 26 ~

27 ZAYIF YÖNLERİMİZ 1Derslerin özelliklerine uygun araç gereç eksikliği 2Çocukların yaş itibariyle küçük olması 3 Okul Aile Birliği gelirlerinin yeterli olmaması. 4Okulumuzun şehir merkezine uzak olması FIRSATLAR 1 Kamu kurumlarından alınan destek. 2 Çevremizdeki okullarla işbirliği içinde olmamız. 3Okulmuzun öğrenci sayısının az olmasından dolayı velilere ulaşabilme kolaylığı. 4EBA ağında yararlanılması. 5Öğrencilerin istekli, olması. TEHDİTLER 1 Velilerin sosyal ekonomik düzeylerinin düşük olması 2Çocukların küçük olması. 3Velilerin bir çoğunun çalışıyor olması nedeniyle iletişim için yeterli zamanlarının olmaması ~ 27 ~

28 TEMA 1: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM İlkokulda Okullaşma Oranı Net GELİŞİM ALANLARI TEMA 2: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE Devamsızlık Oranı Terk Oranı Mesleki Ve Teknik Ortaöğretimde Sınıf Tekrar Oranı Din Öğretiminde Terk Oranı Açık öğretim ortaokulu tamamlama oranı Açık öğretim lisesi tamamlama oranı Mesleki açık öğretim lisesi tamamlama oranı Yükseköğretim tamamlama oranı Değerler eğitimi TEMA 3: KURUMSAL KAPASİTE Öğrenci Hazır oluş Sağlık Erken çocukluk eğitimi Kazanımlar Öğretmen Öğretim Programları ve Materyalleri Eğitim Öğretim Ortamı ve Çevresi Program ve türler arası geçişler Rehberlik Ölçme ve Değerlendirme İzleme ve Değerlendirme ~ 28 ~

29 GELECEĞE YÖNELİM MİSYONUMUZ Çağdaş uygarlık yolunda öğrencilerimizi hayata ve ortaöğretime hazırlamak. Onların bireysel farklılıklarına saygı duyarak, bilgili, becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak. Öğrencilerine güvenli bir ortamda nitelikli eğitim vererek onları geleceğe hazırlamaktır. VİZYONUMUZ Evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda kurumsallaşmış bir okul kimliğine sahip olmak. Kendinin farkında olan nesiller yetiştirmek. ~ 29 ~

30 TEMEL DEĞERLERİMİZ Genellik ve Eşitlik, Kurum olarak, toplumun gereksinimleri ve çağın gerektirdiği hedefler çerçevesinde, her bireyin eşit imkânlar ve fırsatlarla eğitim hakkından yararlanabilmesini sağlayan, planlı, Atatürk, ilkelerine bağlı ve benimsemiş, örnek ve önder bir kurum olmak, Tük Milli Eğitim Sistemini sürekli daha ileriye gitmesi için lider bir kurum durumunda olmayı amaçlıyoruz. Yöneltme, Yetiştirme ve Başarı, Zorunlu Eğitim ve Öğretim Hakkı Fırsat ve Olanak Eşitliği, Her Yerde Eğitim, Bilimsellikle Çevresellik, Planlılık, Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürk Milliyetçiliği, Demokrasi Bilincinin Geliştirilmesi, Okul İle Ailenin İşbirliği, Uyumluluk. Evrensel ve bilimsel ilkeler doğrultusundaki yeniliklere açığız. Hayat boyu eğitimin destekçisiyiz. İşbirliği ve takım çalışmasının önemine ve gereğine inanırız. Karar alma süreçlerine, paydaşların katılımını önemseriz. İnsana saygıya öncelik veririz Takdir tanımada, liyakate inanırız. Toplumsal sorumluluk ve duyarlılık bilinci ile çalışırız. Yaratıcılığı ve bireysel gelişimi destekleriz. Doğaya ve çevreye duyarlıyız. ~ 3 ~

31 TEMALAR Tablo 26: Temalar TEMA AMAÇ SAYISI 1 HEDEF SAYISI 2 GÖSTERGE SAYISI 6 TEMA 2. EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE TEMA 3. KURUMSAL KAPASİTE TOPLAM TEMA 1. EĞİTİM ARTIRILMASI VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN Tema 1: EĞİTİME ve ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI: Her bireyin hakkı olan eğitime ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılık ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında ulaşabilmesi ve bu eğitimi tamamlayabilmesidir. Tema 2: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI: Eğitim ve öğretim kurumlarının mevcut imkânlarının en iyi şekilde kullanılarak her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılmasıdır. TEMA 3: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Kurumsallaşmanın geliştirilmesi adına kurumun beşeri, fiziki ve mali altyapı süreçlerini tamamlama, yönetim ve organizasyon süreçlerini geliştirme, enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırma süreçlerine bütünsel bir yaklaşımdır. ~ 31 ~

32 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER Tablo 27: Amaç ve Hedefler TEMA AMAÇLAR HEDEFLER ARTIRILMASI EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN TEMA 1 STRATEJİK AMAÇ Örgün ve yaygın eğitimin tüm kademelerinde başta dezavantajlı bireyler Her yaştan bireyin bireysel, olmak üzere tüm bireylerin fırsat eşitliği sosyal, ekonomik, demografik sağlanarak eğitim ve öğretime katılımın artırılması. farklılık ve kültürel dezavantajlarından etkilenmeksizin, eğitimde fırsat 1.2 İhtiyaçlar doğrultusunda bireylerin kişisel gelişim, bilgi, beceri ve davranışlarını eşitliğini gerçekleştirerek; ilgi geliştirmek ve istihdam alanları oluşturmak ve yetenekleri doğrultusunda, için yaygın eğitim faaliyetleri düzenleyerek katılım ve tamamlamalarını artırmak eğitime erişimini ve sürekliliğini sağlamak. 2.1 Ölçmedeğerlendirme sisteminin güçlendirilerek öğrenci başarısının sürekli Öğrencileri üst öğrenime ve değerlendirilebilir olması ve geri dönütlerle hayata hazırlayacak ortam ve eğitim programlarına katkısının sağlanması. ARTIRILMASI EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN TEMA 2 STRATEJİK AMAÇ 2 imkân çözüme sağlayacak, girişimci, yönelik, düşünme becerisi gelişmiş, başarı seviyesi yüksek sağlıklı bireyler 2.2 Fiziki alt yapıyı geliştirerek, ihtiyacı karşılar hale getirmek. Teknolojik yapıyı geliştirerek personel, öğrenci ve çevrenin kullanımına sunmak. yetiştirmek. 3.1 İhtiyaca yönelik beşeri altyapının sağlanması ile mevcut insan kaynaklarının ve Kurumun beşeri, fiziki ve mali yönetiminin nitelik olarak geliştirilmesi. altyapı süreçlerini GELİŞTİRİLMESİ KURUMSAL KAPASİTENİN TEMA 3 STRATEJİK AMAÇ 3 tamamlayarak, organizasyon geliştirerek, yönetim ve süreçlerini enformasyon kullanımını artırarak kurumsal 3.2 İnsan kaynaklarını kariyer gelişimi fırsatlarını sunarak plan dönemi sonuna kadar kapasitesini geliştirmek. niteliklerini artırmak. ~ 32 ~

33 STRATEJİK AMAÇ, HEDEF, GÖSTERGE VE TEDBİRLERİ TEMA 1: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM EĞİTİME VE ÖĞRETİME ERİŞİM Her bireyin hakkı olan eğitime ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılık ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında ulaşabilmesi ve bu eğitimi tamamlayabilmesidir. STRATEJİK AMAÇ 1 Her yaştan bireyin bireysel, sosyal, ekonomik, demografik farklılık ve kültürel dezavantajlarından etkilenmeksizin, eğitimde fırsat eşitliğini gerçekleştirerek; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, eğitime erişimini ve sürekliliğini sağlamak. STRATEJİK HEDEF 1.1 Örgün ve yaygın eğitimin tüm kademelerinde başta dezavantajlı bireyler olmak üzere tüm bireylerin fırsat eşitliği sağlanarak eğitim ve öğretime katılımın artırılması. PERFORMANS GÖSTERGELERİ G.N. Göstergenin Adı Geçmiş Yıllar Hedef ARTIŞ (%) OKULLAŞMA ORANLARI okullaşma (%) %6 %65 % TAŞIMALI EĞİTİME KATILAN ÖĞRENCİ ORANI (%) ~ 33 ~

34 TEDBİRLER T/N Okullaşma Oranı İle İlgili Tedbirler Sorumlu Birim Koordinatör Birim 1 Öğrencilere eğitim öğretimin önemi ve gereği konusunda rehberlik edilmesi ve seminerler verilmesi. 2 Velilere eğitim öğretimin önemi ve gereği konusunda rehberlik edilmesi ve seminerler verilmesi. 3 Velilere eğitim öğretimin önemi ve gereği konusunda broşür hazırlanması. Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme ~ 34 ~

35 STRATEJİK HEDEF:1.2 İhtiyaçlar doğrultusunda bireylerin kişisel gelişim, bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek ve istihdam alanları oluşturmak için yaygın eğitim faaliyetleri düzenleyerek katılım ve tamamlamalarını artırmak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ G.N Göstergenin Adı GEÇMİŞ YILLAR HEDEF ARTIŞ HAYAT BOYU ÖĞRENME FAALİYETLERİNE KATILIM Genel etkinliklere Katılan Kişi Sayısı Değerler eğitimi Kurslara Katılan Kişi Sayısı Kişisel gelişim, bilgi ve beceri ile ilgili seminer verilmesi Kişisel gelişim, bilgi ve beceri ile ilgili broşür hazırlanması. 2 TEDBİRLER T/N Tedbirler Koordinatör Birim Sorumlu Birim 1 Yaygın eğitim faaliyetleri kurslarla ve seminerlerle okulumuzla sınırlamayarak velilerimiz ve mahallemize ulaşılacaktır. Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme 2 Velilerde hayat boyu öğrenmenin önemi, bireye ve topluma katkısı ve hayat boyu öğrenime erişim imkânları hakkında farkındalık oluşturulacaktır. Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme 3 Kişisel gelişim, bilgi ve beceri ile ilgili broşür hazırlanması ve seminerler verilmes. ~ 35 ~

36 İLGİLİ ÜST POLİTİKA BELGELERİ * Milli Eğitim Bakanlığı Dönemi Stratejik Plan Taslağı * 62. Hükümet Programı * 1. Kalkınma Planı * TÜBİTAK Vizyon 223 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu * UNESCO Herkes için eğitim 215 Hedefleri * HBÖ Strateji Belgesi * Milli Eğitim Şura Kararları (18 ve 19) * Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı * Lizbon 21 * Avrupa Eğitim Öğretim 22 Strateji Belgesi ~ 36 ~

37 TEMA 2: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI KALİTELİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM: Eğitim ve öğretim kurumlarının mevcut imkânlarının en iyi şekilde kullanılarak her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılmasıdır. STRATEJİK AMAÇ 2 Hayal gücü gelişmiş, bilgiyi üreten, kullanan, geliştiren, ulusal ve uluslararası alanla buluşturan sağlıklı, mutlu bireyler yetiştirmek ve hayata hazırlamak için, mevcut imkânları en verimli şekilde kullanarak etkili rehberlik faaliyetleri ile ölçmedeğerlendirme ilke, yöntem ve tekniklerine uygun kaliteli eğitim ortamları oluşturmak ve öğrenci yeterliliklerini sağlamak. STRATEJİK HEDEF 2.1 Tüm eğitim kademelerinde ulusal ve uluslararası proje ve etkinliklere katılımı artırmak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ G.N Göstergenin Adı GEÇMİŞ YILLAR HEDEF ARTIŞ % ULUSLARARASI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI okulöncesi ULUSAL BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI (TÜBİTAK, BU BENİM ESERİM..) OKUMA VE ANLAMANIN GELİŞTİRLMESİ Eğitim ve öğretim yılı içerisinde en başarılı 1 öğrenciye ödül verilmesi Okul ve sınıf ın görsel olarak zenginleştirilmesi okulöncesi İl ve İlçe Dahilindeki etkinliklere katılım İlkokul ~ 37 ~

38 TEDBİRLER T/N Sportif ve Sanatsal Faaliyetler İle İlgili Tedbirler Koordinatör Birim Sorumlu Birim 1 Öğretmen ve öğrencilerin ulusal projelere katılım oranlarını yükseltmek. Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme 2 Öğrencilerin yabancı dilleri öğrenme yeterlilikleri artırmak. Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme 3 Öğrencilerin sportif faaliyetlere katılım oranını yükseltmek Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme 4 Öğrencilerin k itap okumaları için ödüllendirilmeleri teşvik edilmeleri. Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme ~ 38 ~

39 STRATEJİK HEDEF 2.2 Tüm eğitim kademelerinde öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyerek, bu faaliyetlere katılan öğrenci sayısını artırmak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ G.N Göstergenin Adı GEÇMİŞ YILLAR HEDEF 219 ARTIŞ % SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLERE/ YARIŞMALARA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI Resim yarışması Şiir yarışması Tiyatro Okuma yarışmaları Diğer etkinlikler (münazara, tören ve anma günleri, sergi, müzik kursları, kompozisyon ) OKUNAN KİTAP SAYISI Okulöncesi İlkokul Ortaokul Ortaöğretim SPORTİF FAALİYETLERE/ YARIŞMALARA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI Futbol Turnuvaları Basketbol Voleybol Kış Sporları Güreş Masa Tenisi ~ 39 ~

40 TEDBİRLER T/N Faaliyetlere/ Yarışmalara Katılan Öğrenci Sayısı Koordinatör Birim Sorumlu Birim 1 Yarışmalar, sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerdeki başarılara ödül sistemi getirilerek öğrencilerin güdülenmesi sağlanacaktır. Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme 2 Öğrencilerin alanları ile ilgili motivasyonunu arttırıcı etkinlikler düzenlenecektir. Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme 3 Değerler Eğitim kapsamında öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da çalışmalar yapılarak kişisel ve ahlaki gelişimleri sağlanacaktır. Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme ~ 4 ~

41 TEMA 3: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME Kurumsallaşmanın geliştirilmesi adına kurumun beşeri, fiziki ve mali altyapı süreçlerini tamamlama, yönetim ve organizasyon süreçlerini geliştirme, enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırma süreçlerine bütünsel bir yaklaşımdır. STRATEJİK AMAÇ 3 Kurumun beşeri, fiziki ve mali altyapı süreçlerini tamamlayarak, yönetim ve organizasyon süreçlerini geliştirerek, enformasyon kullanımını artırarak kurumsal kapasitesini geliştirmek. STRATEJİK HEDEF 3.1 Okulumuzda görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personelin, etkinliğini ve verimliliğini artırmak için, ihtiyaç açılan hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımını sağlamak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ G.N Göstergenin Adı GEÇMİŞ YILLAR HİZMETİÇİ EĞİTİM Açılan mahalli hizmet içi eğitim kurs ve seminer sayısı Mahalli hizmet içi eğitime katılan öğretmen ve yönetici (okul müdürü, müdür yrd) sayısı Mahalli hizmet içi eğitime katılan diğer personel sayısı, yardımcı hizmetli..) Fatih projesi kapsamında hizmet içi eğitime katılan öğretmen sayısı HEDEF ARTIŞ % TEDBİRLER T/N 1 2 Koordinatör Birim Tedbirler Hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile beşeri Strateji Geliştirme kaynakların desteklenmesi sağlanarak yönetici, öğretmen ve personelin kendilerini geliştirmeleri desteklenecektir. Bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımını Strateji Geliştirme artırmak amacıyla diğer okullarla insan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında ortak faaliyetler yapılacaktır. ~ 41 ~ Sorumlu Birim Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme

42 STRATEJİK HEDEF 3.2 Her sınıfta derslik başına düşen öğrenci sayılarını dikkate alarak okulumuzun ihtiyaç duyduğu yeni bina, eklenti ve ek derslik ihtiyaçlarını karşılamak, bakım, onarım ve donanım ihtiyaçlarını gidermek. PERFORMANS GÖSTERGELERİ G.N Göstergenin Adı GEÇMİŞ YILLAR HEDEF ARTIŞ % Tablet dağıtılan okul sayısı Etkileşimli tahta sayısı DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI okulöncesi FİZKSEL DURUM Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını düzenlemek. Okulun dış görünüşü ( duvarların boyanması, bahçe düzeni vb.) eksikliklerini gidermek. Sınıfı eğitimöğretime uygun bir şekilde yeniden düzenlemek Eksik ders ve laboratuvar araç gereçlerinin temini FATİH PROJESİ TEDBİRLER T/N Tedbirler Koordinatör Birim Sorumlu Birim 1 Okullaşma ve sınıf mevcutları doğrultusunda oluşacak fiziki karşılanması sağlanacak ile ilgili hedefler mekân ihtiyacının Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme 2 Okulların yapım ve donatımına yönelik hayırsever vatandaşları teşvik edecek kampanyalar düzenlenecektir. 3 Okulumuzun ders ve laboratuar araçgereçleri, makineteçhizat dâhil her türlü donatım malzeme ihtiyaçlarını, öğretim programlarına ve teknolojik gelişmelere uygun olarak zamanında karşılanması sağlanacaktır. Okulumuzun fiziki ortamları özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin gereksinimlerine uygun biçimde düzenlenecektir. Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme 4 5 Okulumuzun bahçesi, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek ve aktif yaşamı teşvik edecek şekilde düzenlenecek; öğrencilerin sosyal, sanat, sportif ve kült. Etkin. yapabilecekleri alanlar artırılacaktır. ~ 42 ~

43 STRATEJİK PLANLAMA ÜST BELGELERİ (YASAL DAYANAKLAR) * 1. Kalkınma Planı * AB Müktesebatına Uyum Programı (Eğitim ve Kültür) * TUBİTAK Vizyon:223 * Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu * MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç Raporu * Bilgi Toplumu Stratejisi * Millî Eğitim Strateji Belgesi * 9.Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik * MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu * 62. Hükümet Programı * MEB Bütçe Raporu/Bütçe Projeksiyonlar * Millî Eğitim İle İlgili Mevzuat * Diğer (Plan, Program, Proje, Protokol. ~ 43 ~

44 MAALİYETLENDİRME TEMA 1 EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM (MALİYETLENDİRME TL OLARAK YAPILMIŞTIR) STRATEJİK AMAÇ 1 CARİ YIL 215 YILI 216 YILI 217 YILI 218 YILI 219 YILI HEDEF HEDEF AMAÇ 1'İN TOPLAMI TEMA 2 STRATEJİK AMAÇ 2 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE CARİ YIL 215 YILI 216 YILI 217 YILI 218 YILI 219 YILI HEDEF HEDEF AMAÇ 2'NİN TOPLAMI TEMA 3 STRATEJİK AMAÇ 3 KURUMSAL KAPASİTE CARİ YIL 215 YILI 216 YILI 217 YILI 218 YILI 219 YILI HEDEF HEDEF AMAÇ 3'ÜN TOPLAMI ~ 44 ~

45 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Maaş ödemeleri, sosyal yardımlar, bakım giderleri, tüketime yönelik giderler, haberleşme giderleri CARİ YIL 215 YILI 216 YILI 217 YILI 218 YILI 219 YILI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI PLAN DÖNEMİ TOPLAMI ~ 45 ~

46 İZLEME VE DEĞERLENDİRME 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir. Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir. Stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması için izleme, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizi amacıyla değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. İzleme ve değerlendirme; planın gözden geçirilmesi, performans değerlendirilmesi ve ölçümü, sonuçların izlenmesi ve sürekliliğin sağlanması aşamalarından oluşacaktır. Bu amaçla Strateji Geliştirme Bölümü koordinatörlüğünde Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibi oluşturulmalıdır. İzleme değerlendirme ekibi Strateji Geliştirme Hizmetleri bölümünden sorumlu şube müdürü başkanlığında aşağıdaki birim yetkililerinden oluşturulmuştur. STRATEJİK PLAN İZLEME DEĞERLENDİRME EKİBİ S.No Adı Soyadı Görev Yeri Görevi Komisyon 1 Salih DİLEKOĞLU İspir Anaokulu Okul Müdürü Başkan 2 Selahattin EREN İspir Anaokulu Öğretmen Üye 3 Cemil EREN İspir Anaokulu Öğretmen Üye 4 Gülçin ÜLKER İspir Anaokulu Öğretmen Üye İspir Anaokulu Müdürlüğü, Stratejik Planını n onaylanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, uygulamasının izleme ve değerlendirmesi de başlayacaktır. Stratejik planda yer alan hedeflere ilişkin sorumlu ve koordine birimler plan aşamasında tespit edilmiş ve bu sayede birimlere sorumlu oldukları hedefler konusunda ön çalışmalar yapma imkânı sağlanmıştır. Stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birimler altı aylık dönemler itibariyle yürüttükleri faaliyet ve projelerle ilgili raporları iki nüsha olarak hazırlayıp bir nüshasını İzleme ve Değerlendirme Ekibi ne gönderecektir. ~ 46 ~

47 İzleme Değerlendirme Dönemi Birinci İzleme Değerlendirme Dönemi Gerçekleştirilme Zamanı Her yılın Temmuz ayı içerisinde İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması * 1 Aralık3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetlerin, performans göstergelerine göre hedeflere ulaşılıp ulaşılmaması birimler/bölümler tarafından belirlenecek ve Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibine sunulacaktır (Eğitim öğretim faaliyetlerini içeren performans göstergeleri eğitim öğretim yılı sonu verileri şeklinde) Zaman Kapsamı OcakHaziran dönemi İkinci İzleme Değerlendirme Dönemi İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar * 1 Temmuz 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetlerin, performans göstergelerine göre hedeflere ulaşılıp ulaşılmaması bölümler tarafından belirlenecek ve Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibine sunulacaktır. * Eğitim öğretim faaliyetlerini içeren performans göstergeleri eğitim öğretim yılı birinci dönemine ait verileri içerecek şekilde oluşturulacaktır. * Yılsonu değerlendirme raporu; tamamlanmış eğitim öğretim yılının verileri ile eğitim öğretimden bağımsız olan faaliyetlerde ise cari yılın verilerini içerecektir. Temmuz Aralık Dönemi İzleme ve Değerlendirme Ekibi, birimlerden gelen altı aylık performans değerlendirmelerini konsolide ederek, performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesini, ait olduğu yıl içinde yapılan faaliyetlerin o yılki bütçeyle uyumu ve elde ~ 47 ~

48 edilen sonuçların Stratejik Planda önceden belirlenen amaç ve hedeflerle ne derece örtüştüğünü, rapor halinde İlçe Milli Eğitim Müdürüne sunacak, gelen kararlar doğrultusunda birimlere geri bildirimde bulunulacaktır. Böylece, planın uygulanma sürecinde bir aksama olup olmadığı tespit edilerek, varsa bunların düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması ile idare performans hedeflerine ulaşma konusunda doğru bir yaklaşım izlemiş olacaktır. Planların yapılmasından ziyade değerlendirilmesi daha önemlidir. Bu yüzden performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak bir veri tabanı halinde toplanarak SPE (Stratejik Planlama Ekibi) tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirme, faaliyet alanları çerçevesinde Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nün hazırlayacağı 6 aylık faaliyet raporlarıyla yapılacaktır. İlerleme sağlanan ve sağlanamayan alanların ortaya konulacağı bu raporlar faaliyetlerin sürekli geliştirilmesi için plana ışık tutacaktır. Stratejik planın ilgili birim amiri tarafından takip edilmesi ise gereklilikten öte bir zorunluluk taşımaktadır. ~ 48 ~

49 KAYNAKLAR * Erzurum Valiliği İnternet Sitesi (www.erzurum.gov.tr) * Erzurum Büyükşehir Belediyesi İnternet Sitesi (www.erzurum.bel.tr) * Yakutiye MEM Stratejik Planı * Erzurum MEM Stratejik Planı ~ 49 ~

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 (İLKOKUL KURUMSAL YAPISINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ STRATEJİK PLAN) 1 2013, KEÇİÖREN Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ERZURUM AŞKALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE STRATEJİ HEDEF MİSYON VİZYON AMAÇ PERFORMANS 2015-2019 STRATEJİK PLANI AŞKALE İMKB ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ~ 1 ~ T.C. AŞKALE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Selçuk Yaşar aşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YEŞİLYAYLA ORTAOKULU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YEŞİLYAYLA ORTAOKULU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YEŞİLYAYLA ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI KORKUTELİ, 2015 Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ PROJENİN TANIMI; Bu proje, bağımlılıkla mücadele alanında paydaşlarımızla etkin bir işbirliği çerçevesinde

Detaylı

PAPATYA ANAOKULU T.C. NİĞDE VALİLİĞİ

PAPATYA ANAOKULU T.C. NİĞDE VALİLİĞİ T.C. NİĞDE VALİLİĞİ PAPATYA ANAOKULU 2015-2019 1 En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu

Detaylı

[2012-2016] FAHRETTİN ASLAN O.O. STRATEJİK EYLEM PLANI

[2012-2016] FAHRETTİN ASLAN O.O. STRATEJİK EYLEM PLANI [2012-2016] FAHRETTİN ASLAN O.O. STRATEJİK EYLEM PLANI T.C. SARIYER KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü FAHRETTİN ASLAN ORTAOKULU 2012-2016 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İSTANBUL 2013 1 Türkiye Cumhuriyetini

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

Vedide Baha Pars İlkokulu Müdürlüğü VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

Vedide Baha Pars İlkokulu Müdürlüğü VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI 41 ERZURUM İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ AR-GE STRATEJİ HEDEF MİSYON VİZYON AMAÇ PERFORMANS 2015-2019 STRATEJİK PLANI İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ~ 1 ~ T.C. İSPİR KAYMAKAMLIĞI

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2011-2014 STRATEJİK PLANI ELAZIĞ CEMİL MERİÇ FEN LİSESİ 2011,ELAZIĞ Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal

Detaylı

FETHİ GÜZEN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ VE ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

FETHİ GÜZEN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ VE ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI FETHİ GÜZEN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ VE ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Kütahya - 2015 T.C. KÜTAHYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FETHİ GÜZEN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ VE ÖZEL

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI İstiklal Marşı Atatürk ün Gençliğe Hitabesi GENÇLİĞE HİTABE

Detaylı

ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ TEMEL DEĞERLER STRATEJİK AMAÇLAR PERSONEL SAYISI OKUL VE ÖĞRENCİ SAYILARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİME

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

NURCAN TEZER ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU KIRKLARELİ 2008 YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNA KATILAN PROJE

NURCAN TEZER ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU KIRKLARELİ 2008 YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNA KATILAN PROJE OKULUMU ANLATIYORUM 3/C SINIFI OKULUMUZ Okulumuz 1968 yılında MERKEZ ORTAOKULU adı ile Eğitim-Öğretime açılmıştır. 1988 19891989 Öğretim yılında PUANLI ATLETİZM de Türkiye 1.liği, aynı yıl TÜBİTAK ın yaptığı

Detaylı

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI KASIM 2014 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI Amaç No AMAÇ HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYETLER SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK 2017 ŞUBAT 2017 ZAMANLAMA (FAALİYET BAŞLAYIŞBİTİŞ) MART 2017 NİSAN 2017 MAYIS 2017 HAZİRAN 2017 TEMMUZ

Detaylı

T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI İZMİR-2010 1 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019)

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) 2015 Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

PAZARLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

PAZARLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI PAZARLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Kütahya - 2015 T.C. KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Kütahya-2015 Hiçbir şeye ihtiyacımız

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ İç Kontrol Uyum Eylem Planı Danışmanlığı İç kontrol ; Sistemli, sürekli, süreç odaklı, kontrollü iyi yönetimi ifade etmektedir. Buradaki kontrol anladığımız tarzda denetimi ifade eden kontrol değildir.

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI KOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI KOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI KOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Fark Yaratır, İz Bırakır KOÇ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ YAŞAMA SEVİNCİMİZDİR, BUGÜNÜN ÇOCUĞUNU YARININ BÜYÜĞÜ

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

ÇİĞLİ ROTARY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ÇİĞLİ ROTARY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 1 2 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

SİNCAN CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

SİNCAN CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI SİNCAN CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-ANKARA T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLANI ANKARA 2015 Çalışmadan,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA)

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) 7 1. Baskı AĞUSTOS 2006 KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Sibel Kutoğlu Uzm.

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI BULANCAK SABİHA RAŞİT ÖZDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI BULANCAK SABİHA RAŞİT ÖZDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI BULANCAK SABİHA RAŞİT ÖZDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 26 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ 13.04.2016 ANKARA YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU* MADDE 7 (1) Yükseköğretim

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

T.C. MAMAK KAYMAKAMLIĞI Şair Nedim İlkokulu 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. MAMAK KAYMAKAMLIĞI Şair Nedim İlkokulu 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. MAMAK KAYMAKAMLIĞI Şair Nedim İlkokulu 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

BEŞ AĞAÇ ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

BEŞ AĞAÇ ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI BEŞ AĞAÇ ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. PAYAS KAYMAKAMLIĞI PAYAS NURSAN ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL 2015 Beş Ağaç Anaokulu Sayfa 1 Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi,

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLANI

2011-2014 STRATEJİK PLANI 2011 2014 KAPAKLI CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLANI 2011-2014 T.C. ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KAPAKLI CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2014 STRATEJİK PLANI 1 Haziran 2011

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO 2015-2019 STRATEJİK PLAN PALU/2015 2 T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO STRATEJİK PLAN 2015-2019 PALU/2015 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir

Detaylı

80.YIL CUMHURİYET İLKOKULU

80.YIL CUMHURİYET İLKOKULU T.C. SİLİVRİ KAYMAKAMLIĞI Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ÇANTA 80.YIL CUMHURİYET İLKOKULU Stratejik Plan 2015-2019 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU 26/2/2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 İÇ DENETÇİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A)Misyon

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK YÖNETİM PLANI

2015-2019 STRATEJİK YÖNETİM PLANI 2015-2019 STRATEJİK YÖNETİM PLANI 1 2 T.C. AKSARAY VALİLİĞİ Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü GÜLLER CEYLAN ACAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK YÖNETİM PLANI 3 SUNUŞ Stratejik plânlama,

Detaylı

ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden,

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

Çaydaçıra Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı

Çaydaçıra Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ Çaydaçıra Anaokulu Müdürlüğü Çaydaçıra Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı ELAZIĞ 2015 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER ŞEHRİ KAYSERİ PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER ŞEHRİ KAYSERİ PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER ŞEHRİ KAYSERİ PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı )

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 2010/2629 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YALIKÖY İLK/ ORTAOKULU

YALIKÖY İLK/ ORTAOKULU YALIKÖY İLK/ ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLANI VAKFIKEBİR 2015 Ancak geleceği düşünebilen milletler yaşamak ve ilerlemek imkanına kavuşabilirler. Mustafa Kemal ATATÜRK SUNUŞ Tarihin hiçbir döneminde

Detaylı

Personel Sayıları ve Alanları posta beyogluanadoluihl@hotmail.com Web Sayfa http://www.beyogluanadoluihl.k12.tr/ Unvanları Erkek Kadın

Personel Sayıları ve Alanları posta beyogluanadoluihl@hotmail.com Web Sayfa http://www.beyogluanadoluihl.k12.tr/ Unvanları Erkek Kadın İli: İSTANBUL İlçesi: BEYOĞLU Okul Adı: BEYOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Kurum BEYOĞLU ANADOLU İMAM Alt Tür Adı Adı/Kodu HATİP LİSESİ Bağlı Olduğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Detaylı

2012-2014 STRATEJİK PLAN

2012-2014 STRATEJİK PLAN T.C. ALTUNHİSAR KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYURT HASAN YALDIR İLKOKULU 2012-2014 STRATEJİK PLAN En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İlknur TUNÇ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı NEDEN PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME KLASİK BÜTÇELEME SİSTEMİ; Bütçe ödenekleri

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERİSTESİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA PROGRAMI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERİSTESİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA PROGRAMI T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERİSTESİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA PROGRAMI Aralık 2006 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I. MEVCUT DURUM... 5 I.1. YASAL ÇERÇEVE... 5 I.2. GÖREVLERİMİZ... 5 I.3. ORGANİZASYON...

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç Bu yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine uygun olarak TED Karadeniz Ereğli

Detaylı

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU.

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU. KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM 2015-2019 Saruhanlı Koldere Şehit Mehmet Burhan Ortaokulu [Tel: 236 366 1136] [725177kolderesmbo@gmail.com] T.C. SARUHANLI KAYMAKAMLIĞI

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Katip Çelebi İlkokulu. Stratejik Plan. 2015 2 0 1 9 S T R A T E J İ K P L A N I Sayfa 1 / 51

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Katip Çelebi İlkokulu. Stratejik Plan. 2015 2 0 1 9 S T R A T E J İ K P L A N I Sayfa 1 / 51 T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Katip Çelebi İlkokulu Stratejik Plan 2015 2 0 1 9 S T R A T E J İ K P L A N I Sayfa 1 / 51 ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KATİP ÇELEBİ İLKOKULU 2015 2019 DÖNEMİ STRATEJİK

Detaylı

T.C. GÖLBAŞI KAYMAKAMLIĞI GÖLBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI İLKOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLANI

T.C. GÖLBAŞI KAYMAKAMLIĞI GÖLBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI İLKOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLANI T.C. GÖLBAŞI KAYMAKAMLIĞI GÖLBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI İLKOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLANI ANKARA-2015 GÖLBAŞI İLKOKULU 1 Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal

Detaylı

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI. Şubat - 2015 Akdeniz / MERSİN

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI. Şubat - 2015 Akdeniz / MERSİN T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI Şubat - 2015 Akdeniz / MERSİN 1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER OKULUMUZUN DIŞTAN GÖRÜNÜŞÜ OKULUMUZUN HARİTASI Mezitli

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015 2019 T.C. BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI Kavaklı İlkokulu 2015-2019 STRATEJİK PLAN İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ/2015 1 T.C. BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI KAVAKLI İLKOKULU KAVAKLI İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2 Çalışmadan,

Detaylı

T.C. İYİDERE KAYMAKAMLIĞI MERKEZ İLKOKULU

T.C. İYİDERE KAYMAKAMLIĞI MERKEZ İLKOKULU T.C. İYİDERE KAYMAKAMLIĞI MERKEZ İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 0464 321 20 23 1 0464 321 20 23 2 Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine ve refaha ulaştırmaktır. Milletimiz davranışlarında

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015 2019 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Sunum Özeti Mevzuat Üniversitemiz Stratejik Planları Stratejik Planlama Sürecindeki Aktörler

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı