7.4. HAVAYOLU. Genel * TEN-Invest, Final Report, Planco Consulting GmbH, Essen, 2003

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7.4. HAVAYOLU. Genel 7.4-1. * TEN-Invest, Final Report, Planco Consulting GmbH, Essen, 2003"

Transkript

1 7.4. HAVAYOLU Genel Ülkelerin çoğunda yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeler, küreselleşme, ülkeler arası ticari rekabet, insanların zaman ve konfora daha fazla önem verir olmaları ve turizm amaçlı yolculuklarda artışın getirdiği sonuçlardan birisi de hava ulaştırmasının hızlı şekilde gelişmesi olmuştur. Yaşanan ekonomik krizler, savaşlar ve terör olayları gelişmedeki hızı zaman zaman yavaşlatsa da, Boeing in tahminlerine göre, önümüzdeki 20 yıl içinde dünya ekonomisinin yıllık ortalama %3,2 büyümesine karşılık, dünya genelinde yolcu trafiğinde yıllık ortalama %5,1 büyüme beklenmektedir. Airbus ın tahmini ise, dünya ekonomisindeki büyüme %3,3 olurken yolcu taşımcılığında yıllık ortalama %4,7 lik artış olacaktır. Her iki şirket hava trafiğindeki artış ile ekonomik büyüme arasında çok yakın bir ilişki olduğunu belirtmektedirler. Avrupa için yapılan değerlendirmelerde, yılları arasında dünya ortalamasının üzerinde bir artış olacağı ve Avrupa ülkelerindeki yolcu taşımacılığının dünya yolcu taşımacılığındaki payının %31 e varacağı beklenmektedir. Bu beklentiler doğrultusunda AB de döneminde, 236 hava alanına 22,3 milyar Euro luk yatırım yapılmıştır. Bu alanlardan 51 i, o dönem için aday olan ülkelere ait alanlardır ve 2003 yılları için 8,0 milyar Euro luk yatırım yapılmış, dönemi için ise altyapı iyileştirilmelerine 21,0 milyar Euro luk yatırım planlanmıştır *. Bu arada, hava sahasının daha etkin ve daha güvenli kullanımı için, II. Rapor da geniş şekilde ele alınan Tek Avrupa Hava Sahası-Single European Sky-SES projesi geliştirilip uygulanması için çalışmalar ilerletilmiştir. Dünya hava taşımacılığındaki sayısal artışlarda ticari büyümeler, küreselleşme ve turizm sektöründeki gelişmelerin rolü yanında 1970 li yıllarda ABD de başlayıp, 1980 li yılların sonuna doğru Avrupa da da görülen serbestleşmenin (deregülasyon), bu arada düşük maliyetli bölgesel taşımacılıktaki rekabetin etkisi de gözardı edilmemelidir. Bugün için dünya hava taşımacılığında önde gelen sorunlar, yoğun trafiğin sebep olduğu gecikmeler ile güvenliktir yılında ABD de yapılan 8 milyon kalkışta 1 milyon saatten fazla gecikme yaşanırken, Avrupa hava sahası için yılları arasında uçak başına ortalama 20 dakikalık gecikme yaşanmıştır. Kapasite arttırımı, altyapı ve işletme iyileştirmeleri, gecikmelerin azaltılmasında başlıca enstrümanlar olarak görülmektedir. Uçuş ve alan güvenliği ise özellikle 11 Eylül olayından sonra önem kazanmış, buna karşı alanlardaki kontroller yolculara rahatsızlık verecek derecede sıkılaştırılırken yeni güvenlik kontrol cihazları kullanılmaya başlanmıştır. Bu arada, havayolu taşımacılığındaki hızlı büyümeye karşılık bilet fiyatları düşmektedir. Mevcut havayolu fiyatları reel olarak, 1970 lerdeki fiyatlardan %70 oranında daha düşüktür. Bunun başlıca sebebi firmalar arası rekabettir. Bu rekabet ortamında, dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan savaşlar, ekonomik durgunluklar, Doğu * TEN-Invest, Final Report, Planco Consulting GmbH, Essen,

2 Asya daki SARS hastalığı ve 11 Eylül saldırısı beraberinde, geçici bir dönem için de olsa hava taşımacılığında duraklama ve bazı ülkeler için gerilemeleri, bu arada çok sayıda taşıma şirketinin iflasını ya da birleşmelerini getirmiştir. Ülkemiz hava ulaştırmasında son yıllarda dünya ortalamasının üzerinde bir artış olmuştur. Bunun başlıca sebebi turist sayısındaki artıştır. EUROCONTROL un orta vadeli değerlendirmesinde, yılları için Batı Avrupa ülkelerindeki hava taşımasında yıllık ortalama %3 ~ 4 dolayınca bir artış beklenirken, bu oranın Doğu Avrupa ülkeleri ve Türkiye için %5 olacağı tahmin edilmektedir. Gerçekten Türkiye havayolu taşımacılığının gelişmesinde iç ve dış turizmin hızla gelişmesi başlıca etken olmuştur. TURSAB ın verilerine göre turizm sektörünün GSMH daki payı 1980 yılında %0,6 iken, bu pay 2001 de %6 olmuştur. Turizmin dış ticaret açığını kapatmadaki payı da aynı yıllar için %6,5 dan %8,6 ya yükselmiştir. Bu payların her geçen yıl artacağı beklenmektedir. Dünya Turizm Örgütü (WTO); Türkiye ye 2010 yılında yıllık ortalama %5,5 artış ile 17,1 milyon turist geleceğini tahmin ederken bu rakama 2004 yılında yaklaşılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın tahminleri ise 2010 yılı için 30 milyon, 2023 yılı için ise 62 milyon turisttir. Diğer yandan, istatistiklere göre ülkemize gelen yabancıların yıllara göre değişmekle birlikte %70 ~ 75 i havayolunu kullanmaktadırlar. Bu durum, hava taşımacılığında turizmin önemini açık olarak ortaya koymaktadır. Burada karşılıklı bir etkileşim olup, turizm gelişmesi hava taşımacılığını olumlu yönde etkilerken, hava taşımacılığında güvenlik ve hizmet kalitesinin artmasının, ayrıca uygun fiyatların turizmi olumlu yönde etkileyeceği ortadadır. Bu arada, dünya hava taşımacılığındaki gelişmelere paralel olarak coğrafi konumu itibariyle geçiş bölgesi durumundaki ülkemiz hava sahasından yapılacak transit geçişlerde de önemli artışlar olacağı beklenmelidir. Bu beklenti bu yönde de hazırlıklı olmamızı gerektirmektedir. Yolcu taşımacılığında yaşanan ve beklenen bu gelişmelere karşılık, dünyada ve ülkemizde kargo taşımacılığında da benzer olarak hızlı bir gelişme yaşanmaktadır. Boeing in değerlendirmesine göre dünyada önümüzdeki yıllar için kargo taşımacılığında yıllık ortalama %6,4 oranında büyüme beklenmektedir. Airbus ın bu yöndeki tahmini yıllık ortalama %5,5 büyümedir. Bu gelişmelerin ülkemize de yansıması, başta Atatürk Havalimanı olmak üzere kargo terminallerinde kapasite artırılması ile kombine taşımacılığın kolaylaştırması açısından otomasyon ve mevzuat değişiklerini gündeme getirmektedir. Gerçekte Türkiye de 1980 li yıllardan itibaren havayolu taşımacılığını destekleyen bir gelişme süresi yaşanmıştır. Belirtilen yıllarda, özel taşımacılar desteklenmiş, bunun sonucu olarak çok sayıda özel firma taşıma piyasasına girmiş, ancak sektöre giriş koşulları iyi belirlenemediğinden ve başka sebeplerle bu şirketlerin pek çoğu iflas ederek geride önemli sorunlar bırakmışlardır

3 Havaalanı açısından bakıldığında ise, yatırımlarda önemli artışlar olmuştur. Şu anda DHMİ tarafından işletilen ve iç ve dış uçuşlara açık 34 havaalanı bulunmakla birlikte, yeterli yolcu talebi olması halinde hemen hizmete sokulabilecek 5 havaalanı bulunmaktadır.ulaştırma sektörünün mevcut durumunu ortaya koyan 1.Rapor Tablo de görüldüğü üzere gerçekte ülkemizde 81 adet hava alanı bulunmakla birlikte DHMİ nin envanteri dışında kalan havaalanlarının bir kısmı askeri niteliktedir. Bir kısmı ise Türk Hava Kurumu İl Özel İdareleri gibi kuruluşların mülkiyeti ve işletmeciliği altındadır. Bu havaalanlarının çoğunun hizmete girebilmeleri için pist ve tesisler yönünden ilave yatırımlarla iyileştirilmeleri gerekmektedir. Son dönemlerde ulaştırma sektöründe demiryolu yatırımlarının payı %6 dolayında kalırken, havayolu yatırımlarının payı %10 u aşmıştır. Havayoluna yapılan bu yatırımların bir kısmı alan ve uçuş güvenliğine yönelik teçhizat ve sistemler, ayrıca bakım ve onarım ile ilgili bulunmakla birlikte, yeterli talep araştırması yapılmadan her ile bir havalaanı gibi bir politik düşünce ile yatırım yapılan çok sayıda havaalanı yeterli talep olmadığı için şu anda ya trafiğe kapalıdır ya da kapasitesinin çok altında çalıştırılmaktadırlar. Özel havayolu firmalarının pazara girmesine olanak sağlayan yasal düzenlemeler gelişmeleri hızlandırmıştır. ICAO, EUROCONTROL, JAA ve ECAC gibi kuruluşlara üye olunması uluslararası kurallara daha sıkı uyma ve onlara uymayı gözeterek gelişme zorunluğunu getirmiştir. Bu arada, AB ye katılım çalışmaları kapsamında deregülasyon ve AB mevzuatına uyum, ayrıca Avrupa Tek Hava Sahası na katılım için yapılması gerekenler bulunmaktadır. Hükümetçe sağlanan ÖTV indirimi vb. destek ile biletlerin ucuzlatılması, talebi artırma yönünde oldukça etkili olmuş, THY dışında üç özel şirket, 2004 yılında 12 hatta olmak üzere yolcu taşımıştır. Ancak, filodaki uçakların kapasite ve nitelikleri, örneğin yolcu kapasiteli küçük uçakların olmayışı, bugün için maliyeti daha fazla düşürme ve bölgesel havayolu taşımacılığını geliştirme, bu arada atıl durumda bulunan STOL havaalanlarının kullanılması olanağını sınırlandırmaktadır. Bu arada, THY ve özel havayolu şirketlerinin etkinliklerini sürdürebilmeleri için talebin mümkün olduğunca tüm yıla, nispeten dengeli şekilde yayılmasının önemi büyüktür. Bunun için yaz mevsiminde yoğunlaşan deniz turizmi yanında kış, doğa, inanç ve kongre turizmi gibi alternatif turizm türlerinin de gelişmelerini sağlayacak önlemlerin alınması gerekmektedir. Diğer yandan, ülkemizin özellikle doğu-batı yönünde olmak üzere coğrafı büyüklüğü havayolu taşımacılığı için çok elverişli olduğu halde bu taşıma türünün toplam taşımadaki payı hala %2 ler düzeyindedir. Başlıca çekim merkezi olan İstanbul a doğu bölgelerimizden otobüsle yapılan ve 20 saati aşan yolculukların önemli kısmının havayoluna çekilmesi mümkündür. Merkezi konumdaki Ankara için de aynı şey söz konusudur. Fiyat hususunda getirilen kolaylıklar sonucu, bazı doğu kentlerimizden İstanbul a otobüsle yapılan olan taşımalarda gözlenen önemli azalmalar bunu göstermektedir. Ülkemizin gelir düzeyi, ayrıca dağılımındaki dengesizliğin havayolu taşımacılığındaki talebin arttırılmasını ve yaygınlaştırılmasını zorlaştırdığı bir gerçek olmakla birlikte, düşük fiyatla taşıma yapılabilmesi için verilen desteğin sürdürülmesi, ayrıca havaalanı yakınındaki kentlerden bu alanlara otobüs ile yolcu 7.4-3

4 taşınması, bir başka deyişle, uçak/otobüs kombine taşımacılığının etkinleştirilmesi ile bu yönde olumlu sonuçlar alınması mümkün görülmektedir. Bu arada, hava taşımacılığındaki özetlenen gelişmeler yani, taşımacı şirketlerdeki sayısal ve kapasite artışları sonucu pilot, ayrıca hava sahamızı kullanan transit trafiğe de hizmet sağlayan hava trafik kontrolörü başta olmak üzere, teknik eleman sıkıntısı ile karşılaşılmıştır. DHMİ; transit geçiş ve diğer uçuşlara hizmet vermek üzere yeterli sayıda hava trafik kontrolörü istihdam etmekte olduğunu bildirmiştir. Bu arada, son günlerde, sınırlı sayıda da olsa yurt dışından pilot teminine gidilmiştir yılı sonunda 200 e yaklaşan uçak sayısının, önümüzdeki kısa dönemde 250 ye ulaşması beklenmektedir. Bu gelişme beraberinde, havacılık sektöründe nitelikli personel temini sorununu daha da ağırlaştıracaktır. Bu yöndeki talebin ülkemiz kaynakları ile karşılanması açısından, acilen kamu ve özel sektörün birlikte oluşturacağı planlama ve yatırımlar gerekmektedir. Yaşanan ve beklenen bu gelişmeler ışığında, ülkemizde dünya standartlarında güvenli, güvenilir ve ekonomik bir taşımacılık yapılabilmesi bakımından havacılık sektöründe aşağıda sıralanan amaç, ilke ve politikalar doğrultusunda, gereken önlemler alınmalıdır Kuvvetli ve Zayıf Yanlar ile Fırsatlar ve Tehditler (KZFT) Havayolu ulaştırmasının KZFT analizi aşağıda verilmektedir. Kuvvetli Yanlar 1. Coğrafi konumu nedeniyle uluslararası taşımacılıkta İstanbul un aktarma hava limanı olması niteliği. 2. En yeni ve ileri teknolojiye sahip olması. 3. Sosyo-ekonomik gelişmeye bağlı talep artışı 4. Yolcu ve bazı tür yükler için kıtalararası taşımalarda alternatifsiz ve 800 km. yi aşan uzaklıklarda en etkin ulaştırma türü olma niteliği. 5. Uluslararası havacılık kurumlarının belirlediği kurallara uyumun sağladığı disiplinli taşımacılık. 6. Havaalanları açısından yakın gelecek için yeterlilik. 7. Özel taşımacılığın başlaması ve hızlı gelişmesi. 8. Yeniden yapılanma ve diğer yasal düzenlemelerin son aşamaya gelmesi. 9. AB deki liberalizasyon-deregülasyon gelişmelerine uyum sağlama çalışmaları. Zayıf Yanlar 1. Bir kısım havaalanlarının talep araştırması olmaksızın plansız yapılmış olması. 2. Bölgesel taşımacılık için gerekli küçük kapasiteli uçakların bulunmaması. 3. Pilot, kontrolör ve teknisyen gibi kritik personel yetersizliği. 4. Havayolu işletmeciliğinin kritik personelini yetiştirecek eğitim kuruluşlarının kapasite yetersizliği. 5. Ülkemizin konumuna bağlı uluslararası avantajın kullanılamaması veya başkalarına kaptırılması

5 6. Başta doğu bölgelerindeki havaalanlarımızda olmak üzere havaalanlarında her türlü meteorolojik koşullarda hizmet sunulması için tüm fiziksel önlemlerin alınması. Fırsatlar 1. Ülkemizin coğrafi büyüklüğü 2. Yurtiçi taşımacılık için potansiyel varlığı ve beklentisi. 3. Turizm sektöründe hızlı gelişme. 4. Bölgesel taşımacılık potansiyeli 5. Kapasiteleri yeterince kullanılmayan hava alanlarından bölgesel taşımacılık için yararlanılabilmesi. Tehditler 1. AB müktesebatına uyumda olası gecikmeler 2. Yasal düzenlemelerin uygulanmasında olası aksamalar. 3. Özel taşıma şirketlerinin sektöre hızlı şekilde girip büyümelerinden kaynaklanabilecek olumsuzluklar Amaç, İlke ve Politikalar Amaçlar : 1. Havayolu taşımacılığında güvenliğin ve hizmet kalitesinin arttırılması, 2. Uzun mesafe yolcu ve özel nitelikli hafif yük taşımalarının karayolu ulaştırmasının üzerinden alınması, 3. Turizmin desteklenmesi, 4. Atatürk Havalimanı nın ve/veya Esenboğa Havalimanı nın Amerika, Avrupa ile Asya arasındaki uçuşlar için transfer merkezi ve bir ana havalimanı olarak gelişmesinin sağlanması, 5. Uluslararası ilişkilerimizin güçlendirilmesine katkı sağlanması, 6. AB müktesebatına uyum için gerekli çalışmaların yapılması, 7. Kapasitelerin altında hizmet sunan ya da hizmete kapatılmış havaalanlarından yararlanarak bölgesel taşımacılığın geliştirilmesi. İlkeler : 1. Havaalanı yatırımlarının planlı geliştirilmesi, 2. Sivil havacılığı uluslararası kurallar uyarınca yönetip denetleyecek nitelikte özerk ve güçlü yeni bir Sivil Havacılık Otoritesi oluşumunun gerçekleştirilmesi, 3. Hava seyrüsefer yönetiminin ayrı bir kuruluş olarak yapılandırılması, 4. Havaalanı-kent arasındaki bağlantıların tercihen raylı sistemler ile güçlendirilmesi

6 Politikalar : 1. Sivil Havacılık Otoritesi ve hava seyrüsefer yönetimi ile ilgili yasal düzenlemelerin sonuçlandırılması, 2. Özel havayolu şirketlerinin etkin hizmet sunmalarını sağlayacak mevzuat düzenlemelerinin tamamlanması, 3. Havacılık için yeterli sayıda ve nitelikte personelin yetiştirilmesi için mevcut kurumların desteklenmesi, gerekli görülürse yeni kurumların açılması, 4. Bölgesel taşımacılığın geliştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması. 5. Yeni havaalanı yapmak yerine, mevcut havaalanlarının ICAO, EUROCONTROL, JAA, ECAC vb. uluslararası kuruluşlar tarafından üretilen Ek lerde (dökümanlarda) yer alan kriterlere göre standartlarının yükseltilmesi. 6. Havaalanlarının kent merkezleri ile, ayrıca İstanbul da olduğu gibi birden fazla havaalanı varsa birbirleri ile de raylı sistemlerle bağlanması Altyapı Ülkemizde hava ulaştırmasına yönelik altyapının diğer ulaştırma türlerine kıyasla daha iyi durumda olduğu söylenebilir. Şu anda, tüm ülkeye yayılmış vaziyette sivil havacılığın kullanımına açık, ya da yolculuk talebi yeterli görüldüğüne açılabilecek şekilde 65 havaalanı bulunmaktadır. Bu arada etüd-proje aşamasında da 15 havaalanı mevcuttur (I. Rapor Tablo ve Harita ). Bu havaalanlarından halen 34 ü DHMİ tarafından işletmeye açık tutulmaktadır. Bunlardan Atatürk/İstanbul, Esenboğa/Ankara, Adnan Menderes/İzmir, Antalya, Dalaman/Muğla, Milas-Bodrum, Adana, Trabzon ve Kapadokya/Nevşehir olmak üzere dokuz havalimanı ve havaalanı; iç hatlar yanında, uluslararası tarifeli ve tarifesiz trafiğe açık bulunmaktadır. Kapadokya havalanı dışında kalan sekiz alan, uçak ve yolcu trafiğinin %95 ini karşılamaktadır. İç hat ile tarifesiz dış hat trafiğine açık havaalanları; Süleyman Demirel/Isparta, Yenişehir/Bursa, Çardak/Denizli, Çorlu/Tekirdağ, Erzurum, Gaziantep, Kars, Kayseri, Konya, Çarşamba/Samsun ve Ferit Melen/Van olmak üzere 11 adettir. Adıyaman, Ağrı, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Körfez/Edremit, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas ve Şanlıurfa olmak üzere 14 havaalanı da sadece iç hat seferlerine açık tutulmaktadır. Balıkesir, Sinop, Tokat, Uşak ve Çaycuma/Zonguldak havaalanları yeterli yolcu talebi olmadığı için DHMİ tarafından işletmeye kapatılmıştır. Samsun havaalanı özel idareye devredilirken, Çıldır/Aydın havaalanı ve Cengiz Topel/Kocaeli havaalanları askeri kullanıma devredilmek üzeredir. Bir kısım havaalanının yeterli yolculuk talebi olmadığı için atıl durumda bekletilmesi, bir kısmının da kapasitelerinin çok altında hizmet vermeleri önemli bir sorun olarak çözüm beklemektedir. Bu alanların çoğu, son 20 yılda her ile bir havaalanı politikası ile, talep analizleri yapılmadan inşa edilmiş, STOL türü alanlardır

7 Bu yönde olmak üzere; bundan böyle, yeni havaalanı yapmak yerine, mevcut havaalanlarının ICAO, EUROCONTROL, JAA ve ECAC gibi uluslararası kuruluşlar tarafından üretilen Ek ler (dökümanlarda) belirtilen ölçütlere göre standartlarının yükseltilmesi uygun görülmektedir. Bu arada, SHY-14A da yer aldığı gibi, hava alanlarının işletmecileri, hava ve kara tarafındaki tüm sistem ve donanımlar, ekonometrik modele dayalı olarak trafik tahminleri, hava ve kara tarafındaki kapasite açısından kritik tesisleri olan pist, apron, otopark ve erişim hattı kapasiteleri, mevcut kapasitelerin trafik tahminlerine göre hesaplanan gerekli kapasitelerle karşılaştırılması ile yıllara göre gerekli ek kapasitelerin belirlendiği ve havaalanı arazisinin ihtiyaçlar doğrultusunda daha gerçekçi değerlendirilmesi için 5 er yıllık periyotlar halinde gözden geçirilmek üzere 20 yılı kapsayacak Gelişim Master Planlarını hazırlamalıdırlar. Bu bağlamda, İstanbul un özel coğrafik, tarihi, turistik ve kültürel konumundan kaynaklanan ve havayolu taşımacılığındaki yeni gelişmelerle ivme kazanan talep artışını karşılamak üzere; Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının, etkin kullanımları bağlamında gerekli önlemlerin alınması ivedilik taşımaktadır. Belirtilen önlemlere karşın, yakın sayılabilecek bir gelecekte Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının kapasitelerinin yetersiz kalma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle, İstanbul için üçüncü bir havaalanı ihtiyacının incelenmesi amacına yönelik olarak gerekli planlama ve etüdlerin gerçekleştirilmesi yararlı bulunmaktadır. Kapasitesinden Yararlanılamayan Havaalanları - Yolcu talebi olmadığı için işletme dışı bırakılmış havaalanlarının ekonomiye kazandırılmaları için çalışmalar yapılmalıdır. Ekim 2003 tarihinde başlatılan ve düşük fiyatla taşıma için devletçe sağlanan vergi indirimi vb. desteğin sürdürülmesi, yakın kentlerden karayolu taşımaları ile besleyici taşımalar yapılması yolculuk talebinin oluşmasında yararlı olabilir. - Bölgesel havacılığın geliştirilmesi yönünde olmak üzere, çoğu atıl durumdaki STOL havaalanlarına uygun küçük kapasiteli uçak tiplerinin THY ve özel havayolu şirketlerinin filolarına katılması yönünde teşvikler getirilmelidir. - Bu arada, bundan sonra yolculuk talebinin çok küçük olduğu/olacağı tahmin edilen yerlere havaalanı yapılmamalı, mevcut veya yapımına başlanmış ve belli bir aşamaya gelmiş GAP ve Gökçeada havaalanları gibi olanlar dışındakilere, devletçe yeni bir yatırıma gidilmemelidir. Sabiha Gökçen Havalimanı Önemli bir yatırımla gerçekleştirilen ve İleri Teknoloji Endüstri Parkı nın bir parçası olarak planlanan bu havalimanından şimdiye kadar kapasitesinin çok altında yararlanılmıştır. Atatürk Havalimanı için önemli bir alternatif olan bu limanın, gerek yolcu taşıması ve gerekse hazır olan kargo altyapısından daha verimli şekilde şekilde yararlanılabilmesi bakımından, taşımacılık şirketlerin bu havaalanını kullanmalarını teşvik yönünde çalışmalar yapılmalı, varsa mevzuat ve işletme düzenlemelerine gidilmelidir. Bu havalimanı, yurtiçi taşımalar ve hac seferleri yanında, Rusya ve Orta Asya ülkeleri bağlantılı tarifesiz uçuşlar için elverişli bulunmaktadır. Bu arada THY A.O. nun burada, Havacılık Bakım Onarım Modifikasyon Merkezi (HABOM) kurma projesi yerindedir ve desteklenmelidir

8 Bu havalimanının, İstanbul raylı sistem ağına entegrasyonu, böylece Atatürk Havalimanı na yine raylı sistem ile bağlanması kent ile bütünleşmesi, ayrıca iki liman arasında aktarma kolaylığı getirmesi bakımından önemli görülmektedir. Kısa süre önce temeli atılan Kadıköy-Kartal LRT raylı sisteminin uzatılarak, Sabiha Gökçen Havalimanı na bağlanması ve inşasına başlanan MARMARAY Projesi nin (Boğaz Demiryolu Tüp Geçişi) tamamlanması ile bu mümkün olabilecektir. Havaalanı çevresinin gelişimi Havaalanlarının yerleri güvenlik ve yarattığı, gürültü sebebi ile kent yerleşim bölgelerinin dışında seçilir. Ancak, ülkemizdeki gelişmelerin ortaya koyduğu gibi, havaalanlarının hizmete girmesinden sonra yakın çevresinin değeri artmakta, hızla yerleşim çeken bölgeye dönüşmektedir. Bu gelişmelerin sonucu olarak,bir süre sonra havaalanlarının çevresindeki yapılaşmalar yoğunlaşmaktadır. Bu da talep artışına göre havaalanlarında gerekebilecek gelişme projelerinin uygulanmasını zorlaştırmakta ve maliyetini artırmaktadır. Buna göre, havaalanları altyapı ve üstyapı uçuş ünitelerinin eklenmesi ve geliştirilmesini kolay çözümleyebilmek açısından havaalanlarında yapılaşma ve kamulaştırma sınırlarının revize edilmeleri uygun görülmektedir. Yatırımlarda özel sektör desteği Havaalanı yatırımları çok pahalı olup, devlet bütçesinden karşılanmasında zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu durum, gelişmiş zengin ülkelerde de geçerli olup çare olarak özelleştirmelere gidilmektedir. Bu kapsamda olmak üzere, - Talep artışı sonucu havaalalanlarının bir kısmında ortaya çıkacak olan kapasite artırımı, işletme vb. hususlarda, Atatürk ve Antalya havalimanlarındaki uygulamaya benzer olarak, özellikle kara tarafı tesisleri için Yap-İşlet-Devret yöntemine benzer finansman yöntemleri ile özel sektör yatırımları teşvik edilmeli, bu yönde devletçe yapılacak harcamalar mümkün olduğunca azaltılmalıdır. DHMİ; Yapım ve işletmede özel sektörün desteğini sağlamak amacı ile hazırlanan yasal düzenlemenin TBMM de kabul aşamasında olduğunu bildirmiştir. - Bu arada, özelleştirme kapsamında olmak üzere, güvenliğe zaafiyet getirmemesi ve gerektiğinde askeri amaçlı kullanıma imkan vermesi, ayrıca sahipliğinin devlette kalması koşulu ile havaalanının uzun dönem için kiralanması, hatta havaalanının bütünü ile satılması gibi hususlar gündeme getirilip değerlendirilmelidir Taşımalar Ülkemizin coğrafi büyüklüğü, havayolu yolcu taşımacılığına elverişli bulunmaktadır. Doğu bölgelerimizden, başlıca çekim merkezi olan İstanbul a otobüs ile 20 saatin üzerinde bir sürede ulaşılabilmektedir. Merkezi konumdaki Ankara ya ise, doğu ve batı bölgemiz şehirlerinden yine otobüs ile ulaşım süresi 8-10 saati bulunmaktadır. Buna karşılık havayolu yolcu taşımacılığın toplam taşımadaki payı %2 nin altındadır. Bu arada, ülkemizde iç hatlarda kişi başına düşen yıllık ortalama 7.4-8

9 yolculuk sayısı son günlerdeki çabalarla 0,20 ye yaklaşabilmiştir. Buna karşılık, bu sayı gelişmiş ülkelerde 1,0 in üzerinde, örneğin Kanada da 1,40 dır. Bu rakamlar, halkımızın bu taşıma türüne ne kadar uzak olduğunu açık şekilde göstermektedir. Bilindiği gibi, dünyada genelde kabul gören bir görüşe göre, havayolu taşımacılığı 500 km yi aşan mesafeler için daha etkin ve yolcularca tercih edilir olmaktadır. Şu an için, ülkemizde bu mesafelerdeki yolculuklarda ulaşım süresini kısaltacak şekilde hizmet verecek demiryolu taşıması yoktur. Yakın gelecekte oluşması da zordur. Bu durum karşısında, koşulların oluşması halinde, otobüs yolcularının havayoluna kayması ile havayolu taşımasının payının arttırılması mümkün görülmektedir. Bu koşullardan başta geleni, bilet ücretleridir. Son uygulamalar bunu fazlası ile ortaya koymuştur. Trabzon, Diyarbakır, Van gibi doğu illerimizin bir kısmında, İstanbul a kaldırılan otobüs sayılarında yarıyı aşan azalmalar görülmüştür. Bilet ücretleri yanında, havaalalarına ulaşımı kolaylaştıracak koşulların yaratılması, kısaca bir havaalanı etrafındaki yerleşim yerlerinden karayolu ile besleyici taşımanın iyi şekilde organize edilmesinin de (havayolu/karayolu kombine taşıması), talebi arttırıcı yönde olumlu katkısı olacağı düşünülmektedir. Diğer yandan, dünyada olduğu gibi ülkemizde de kargo taşımacılığında hızlı bir gelişme yaşanmıştır ve bunun artarak süreceği beklenmektedir. Buna karşılık başta Atatürk Havalimanı olmak üzere bu yönde kapasite sıkıntısı, ayrıca kombine taşımacılığı zorlaştıran mevzuat sorunları bulunmaktadır. Nihayet, ülkemizin turizm sektöründe, beklentilerin üzerinde gelişme olmuş, turistik bölgelerimize gelen yabancı sayısı tahminleri aşmıştır. Bu yöndeki gelişmelere de hazırlıklı olunması gerekmektedir Özel taşıma şirketlerine destek - Özel havayolu şirketlerine sağlanmış olan ucuz akaryakıt temini ve bazı vergilerin alınmaması şeklindeki desteğin sürdürülerek, rasyonel planlama ve düşük maliyetli taşımacılık anlayışı ile bölgesel taşımacılık geliştirilmelidir. Ülkemiz insanının havayolu ile ulaşıma alıştırılması (talep artışı) bakımından bir süre için devlet desteği sürdürülmelidir Kaldı ki; bölgesel taşımacılığın gelişmesi ve otobüs ile yapılan yolculukların uçağa yönelmesi, karayolu ağının daha az kullanımına, bu arada ülkemiz için önemli bir sorun olan karayolu trafik güvenliğine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Kısa süre önce getirilen kolaylıklarla mümkün olan düşük fiyat uygulaması, doğu bölgemizdeki şehirlerimizden İstanbul a olan otobüs yolculuklarında %40 ları aşan azalmalar olduğunu göstermiştir. Bu hususta gözlenen bir durum, özel şirketlerin daha çok THY nin etkin olduğu Antalya, Trabzon, İzmir, Bodrum gibi hatları tercih etmeleri, ayrıca izin verilen uçuş saatlerinden olan şikayetlerdir. İyi bir işletme düzenlemesi ve teşvik politikası ile, özel şirketlerin şu an için cazip görünmeyen kentlere de hizmet götürmeleri, buralardaki atıl potansiyeli harekete geçirmeleri mümkün görülmektedir. Bu konuda hükümet kadar, özel şirketlerin de kar yönünden beklentilerinde fedakarlık göstermeleri önemli bulunmaktadır. - Bu arada 1980 li yıllarda yaşanan ve 10 yıl içinde kurulan 29 havayolu şirketinin 24 nün iflas etmesi ile sonuçlanan gelişmelerin tekrarlanmaması için, sayıları her geçen gün artan özel taşıma şirketlerinin sektöre girmelerine izin verilirken, her 7.4-9

10 şeyden önce bu alanda gerçek ihtiyacın ne olduğu hakkında bir değerlendirme ve planlama yapılması gerekir. Aksi takdirde, karayolu taşımacılığındakine benzer olarak kısa süre sonra, talebe göre çok büyük bir kapasite ile karşı karşıya kalınabilir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus; taşıma piyasasına girmek isteyen şirketlerin bu alandaki deneyimleri, mesleki saygınlıkları, mali yeterlilikleri, ayrıca istihdam edecekleri pilot ve diğer personelin nitelikleri, uçakların teknik durumu ve bakımı, işletmeye başladıktan sonra verdikleri hizmetin güvenliği ve kalitesi gibi hususlarda gereken özenin gösterilmesi, duruma göre gerekiyorsa işletme izinlerinin gecikilmeksizin iptal edilmesidir. - THY ve özel havayolu şirketlerine yurtiçi taşımalarda olduğu gibi yurtdışı taşımalarda da mümkün olduğunca destek sağlanarak, 2003 yılında taşımadaki %51,7 olan paylarının artırılması döviz geliri ve turizm açısından önemli bulunmaktadır. - Bu yönde olmak üzere, THY A.O. global bir havayolu olma hedefi doğrultusunda büyüme planları yapmaktadır yılı içerisinde verdiği 51 adet uçak siparişi, 2004 yılı içerisinde kiraladığı ilave 15 uçak ve 2005 yılı yaz öncesi filosuna kiralama yolu ile ilave edeceği 8 adet uçak ile filosunu yenileme ve genişletme planlarını uygulamaya koyan THY, bu paralelde gerek yolcu potansiyeli görülen birçok yeni dış hat noktasını uçuş ağına ilave ederek yolcularına daha fazla uçuş alternatifi sunma, gerekse yolcu talebinin yüksek olduğu hatlarda frekans artışına giderek kapasitesini en verimli şekilde kullanmayı planlamaktadır. Söz konusu büyüme planları ve ülkemiz turizminin de olumlu gidişatı paralelinde dış hat taşımacılığındaki pazar payını da artırmayı hedeflemektedir. THY A.O. nun bu girişimleri yurtdışı taşımalardaki payımızın artması bakımından çok önemli olup koşullarının iyi belirlenmesi suretiyle finansman, vergi vb. hususlarda desteklenmesi uygun görülmektedir. Benzer destek gereken koşulları sağlayan özel taşımacılara da verilmelidir. Bölgesel taşımacılık Havayolunda son dönemin en önemli gelişmelerinden biri bölgesel taşımacılıktır. Düşük maliyetli taşımacılık ile birlikte, bölgesel taşımacılar, büyük havayolu taşımacılarını gölgede bırakan bir gelişme göstermektedirler. 60 veya daha az koltuklu uçaklardan oluşan filolarla gerçekleştirilen bölgesel taşımacılık açısından, ülkemizde bir yetersizlik söz konusudur. Buna karşılık, atıl STOL havaalanları bölgesel taşımacılığa uygun ve yararlı hale getirilebilir ve düşük taşıma maliyetini sağlamaya destek olabilir. Ülkemiz havayolunun, bölgesel taşımacılığa önem vermemesi büyük yanlışlık olur. Yapılması gereken, gerekli küçük ve uygun kapasiteli uçak filosunu oluştrmak ve atıl STOL havaalanlarını, bu taşımacılığa uygun hale getirecek düzenlemeleri yapmaktır. Bu konuda, devletin yönlendirici desteğine gereksinim bulunmaktadır. Herşeyden önce de, bölgesel taşımacılık kavramını doğru algılamak ve önemsemek gerekmektedir

11 Kargo taşımacılığı Dünya ticaretindeki hızlı gelişme yanında, yoğun rekabet ortamı içinde malların kısa sürede ve zamanında ulaştırılmasının önemi çok büyüktür ve her geçen gün artmaktadır. Bu bakımdan önümüzdeki yıllarda kargo taşımacılığında, yolcu taşımacılığından daha fazla büyüme ve rekabet olacağı beklenmektedir. Nitekim, Türkiye hava kargo sektörü 2004 yılında %18 oranında büyümüştür. Dünya hava kargo trafiğindeki büyüme ise %10,1 dir. Uluslararası Hava Taşımaları Birliği (IATA), önümüzdeki yıllarda ortalama %6 büyüme beklemektedir. Ülkemizin bu yöndeki gelişmelere ayak uydurabilmesi için; - Yeterli uçak filosu oluşturması yanında, Atatürk Havalimanı başta olmak üzere bazı havaalanlarının kargo terminallerindeki fiziki yetersizlikler giderilmelidir. Ankara kargo terminali bunlardan biridir. İstanbul için Atatürk Havalimanı yanında, kullanıma hazır kapasitesi olan Sabiha Gökçen Havalimanı, bu hususta daha etkin şekilde devreye sokulmalı, Çorlu Havalimanı ilerideki gelişmelere hazırlanmalıdır. - Havayolu/karayolu/demiryolu ve varsa deniz taşımaları arasındaki intermodal taşımacılıkta (entegrasyon) işlemlerin çabuklaştırılması bakımından mevzuat değişikliği, gümrük mevzuatının sadeleştirilmesi, otomasyon, nitelikli personel çalıştırılması, 24 saat sürekli hizmet verilebilmesi gibi hususlarda iyileştirmeler yapılmalıdır. Kargo taşımacılığı için yapılması gereken fiziki iyileştirmeler ve mevzuat iyileştirmeleri, şu an iç kargo trafiğinin %50 ye, dış kargo trafiğinin ise %95 e yakınını karşılayan ve ileride lojistik ve transit merkezi olması düşünülen Atatürk Havalimanı için son derecede önemli görülmektedir. Bu arada Türkiye nin kargo taşımacılığında uluslararası bir merkez olabilmesi için altyapı yanında mali ve idari yönden nelerin yapılması gerektiği ayrı bir araştırma ile ortaya konmalıdır. Turizm sektöründe beklenen gelişmelere hazırlıklı olunması Son dönemde ülkemiz turizm sektöründe bir patlama olmuştur. Dünya Turizm Örgütü (WTO) nun, Türk turizminin 2020 yılına kadar yıllık ortalama %5,5 oranında büyüyeceği, 2010 yılında 17,1 milyon, 2020 yılında ise 27,0 milyon turist çekeceği öngörüsüne karşılık 2010 yılı için yapılan bu öngörüye neredeyse 2004 yılında erişilmiştir. Gelişmeler bu rakamların çok üzerinde turist geleceğini göstermektedir. Nitekim, daha önce de belirtildiği üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı nın öngörüleri 2010 yılı için 30 milyon turist, 30 milyar USD gelir, 2023 yılı için ise 62 milyon turist, 66,8 milyar USD gelirdir. Diğer yandan, istatistiklere göre, ülkemize gelen yabancıların, yıllara göre değişmek üzere, %70 ~ 75 i havayolunu kullanmaktadır. Bu bakımlardan; - Turistlerin çok büyük kısmının tercih ettikleri Antalya ile Muğla yörelerindeki havaalanları başta olmak üzere, turizme duyarlı havaalanlarının uluslararası standartlarda olmak üzere gelişim projelerinin gerçekleştirilmesinde gecikme

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 FAALİYET RAPORU 2010 Yılı Faaliyet Raporu - I - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu - II - T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU KÜRESEL VE ULUSAL SEVİYEDE YAŞANAN GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ Rapor No. 15 // 16 Ocak 2015 Raportör: Volkan

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER POLİTİKA VE DÜZENLEMELER PROJE ve FAALİYETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME FAALİYETLERİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ 244 Havacılık ve Uzay Teknolojileri,

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Nisan 2012 TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Nisan 2012 Türkiye Sivil Havacılık Meclisi ISBN : 978-605-137-122-1 TOBB Yayın Sıra No: 2012/162 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

TEJİK PLANI STRA 2013 2017

TEJİK PLANI STRA 2013 2017 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2013 / 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Atatürk, kardeşi Makbule

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış 3. Ulaştırma Sinan Ülgen, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Selen Sarısoy Guerin, Centre for European Policy Studies (CEPS) Mahmut Tekçe, Centre for European Policy Studies (CEPS) 3.1.

Detaylı

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir;

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir; Bölüm-1 Giriş ve Amaç Eskişehir Sanayi Sektörü Mevcut Durum ve 2023 Hedefleri Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi

Detaylı

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara Politika Analizi Ulaştırma Sektörü Hazırlayanlar 2011, Ankara İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. Çalışmanın Amacı... 3 1.2. Temel Sorular... 3 1.3. Çalışmanın Yöntemi... 4 2. TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ...

Detaylı

TOBB Yayın No : 2014/229

TOBB Yayın No : 2014/229 TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SEKTÖR MECLİSİ RAPORU 2013 1 TOBB Yayın No : 2014/229 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Fakks : 0.312 218 20 64 TOBB yayınlarına

Detaylı

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı,

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı, 7.3. DENİZYOLU Genel Ülkemiz Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında doğal bir köprü olma konumu ile taşımacılık yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye üç kıtanın geçiş yollarında olan coğrafi

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

HER İŞTE OLDUĞU GİBİ HAVACILIKTA DA EN YÜKSEK DÜZEYDE, GÖKTE SENİ BEKLEYEN YERİNİ AZ ZAMANDA DOLDURACAKSIN. BUNA GERÇEK DOSTLARIMIZ SEVİNECEK, TÜRK

HER İŞTE OLDUĞU GİBİ HAVACILIKTA DA EN YÜKSEK DÜZEYDE, GÖKTE SENİ BEKLEYEN YERİNİ AZ ZAMANDA DOLDURACAKSIN. BUNA GERÇEK DOSTLARIMIZ SEVİNECEK, TÜRK HER İŞTE OLDUĞU GİBİ HAVACILIKTA DA EN YÜKSEK DÜZEYDE, GÖKTE SENİ BEKLEYEN YERİNİ AZ ZAMANDA DOLDURACAKSIN. BUNA GERÇEK DOSTLARIMIZ SEVİNECEK, TÜRK ULUSU MUTLU OLACAKTIR. TÜRKİYE UÇTU; TÜRK İNSANI UÇTU!

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AB ULAŞTIRMA POLİTİKASINA UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE KARA ULAŞIMI TRAFİK GÜVENLİĞİ. Yüksek Lisans Tezi.

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AB ULAŞTIRMA POLİTİKASINA UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE KARA ULAŞIMI TRAFİK GÜVENLİĞİ. Yüksek Lisans Tezi. T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AB ULAŞTIRMA POLİTİKASINA UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE KARA ULAŞIMI TRAFİK GÜVENLİĞİ Yüksek Lisans Tezi Celal ÇELİK İSTANBUL 2007 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 2011 Türkiye Ulaştırma ve ISBN : 978-605-137-126-9 TOBB Yayın Sıra No: 2012/165 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 1. GİRİŞ... 1 2. MEVCUT DURUM... 2 2.1 Sabit Genişbant Hizmetlerinde Mevcut Durum... 2 2.2

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Başlangıç çizgisi ile varılan nokta arasındaki uzaklık, belirlenen hedef ile başarı arasındaki uzaklığa eşdeğerdir.

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

KAPADOKYA BÖLGESİ TURİZM ÇALIŞTAYI

KAPADOKYA BÖLGESİ TURİZM ÇALIŞTAYI KAPADOKYA BÖLGESİ TURİZM ÇALIŞTAYI AHİLER KALKINMA AJANSI SAHA ÇALIŞMALARI RAPORU 03-20 OCAK 2011 KAPADOKYA BÖLGESİ TURİZM ÇALIŞTAYI SAHA ÇALIŞMALARI RAPORU Ahiler Kalkınma Ajansı, Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı