Atomların Kuantumlu Yapısı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atomların Kuantumlu Yapısı"

Transkript

1 Atomların Kuantumlu Yapısı Yazar Yrd. Doç. Dr. Sabiha AKSAY ÜNİTE 4 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Atom modellerinin yapısını ve çeşitlerini, Hidrojen atomunun enerji düzeyini, Serileri, Laser ve yayınım olayını öğrenmiş olacaksınız. İçindekiler Giriş 61 Atom Modelleri 61 Bohr Atom Modeli 63 Enerji Düzeyleri ve Spektrumlar 66 Laser 69 Özet 71 Değerlendirme Soruları 72 Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar 73

2 Çalışma Önerileri Üniteyi okurken, Ünite 2'ye bakmanız yararlı olacaktır. Daha geniş bilgi için, ünite sonundaki kaynaklara başvurunuz. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

3 ATOMLARIN KUANTUMLU YAPISI Giriş Atomların yapısı, bilimsel gelişmeler içinde her zaman ilgi odağı olmuştur. Bu nedenle bilimsel gelişmeler ışığında atomlara ait modeller oluşturulmuştur. Tarihi gelişmeler süresi içinde atom modelleri; Thomson modeli, uydu modeli (Rutherford modeli), Bohr modeli ve Kuantum mekaniksel model (dalga modeli) olarak sıralanabilir. Bunlardan Bohr atom modeli enerji düzeyleri ve spektrum çizgilerinin açıklanmasında başarı sağlamıştır. Laser sözcüğü "Light Amplification by Stimulated Emisssion of Radiation", uyarılma ile yayınlamada ışık yükseltilmesi anlamına gelen İngilizce kelimelerin baş harflerinden türetilmiştir. Laserin temel yapısı ve prensipleri oldukça basit olmakla birlikte, günümüzde hergün laser ışığının yeni uygulama alanları ortaya çıkmaktadır. 2. Atom Modelleri Thomson modeli, ikiye kesilerek bölünmüş karpuz görünümünde olup, karpuzun çekirdekleri elektronları (-) yükleri, etkalınlığı ise (+) yük dağılımını göstermektedir (Şekil 4.1). elektronlar pozitif yük Şekil 4.1: Thomson Atom Modeli Kısa zamanda Thomson modelinin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmış ve yerini uydu modeline (Rutherford modeline) bırakmıştır. Klasik olarak uydu modelinin, merkezde pozitif yüklü, yoğun bir çekirdek ve etrafındaki yörüngelerde dolaşan elektronlardan oluştuğu kabul edilmektedir. Burada etkili kuvvetler (+) ve (-) yüklerin Coulomb çekim kuvveti; Sir Joseph John Thomson ( ): Nobel ödülünü 1906'da alan İngiliz fizikçidir. Daha çok elektronu keşfeden fizikçi olarak tanınır. F e = k e 2 ve merkezcil kuvvet; r 2 (4.1) F mk = m e V n 2 r (4.2) AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

4 62 ATOMLARIN KUANTUMLU YAPISI olarak verilir. Elektronun çekirdek etrafında kararlı bir yörüngede dolanabilmesi için bu iki kuvvetin eşit olması gerekmektedir. Bu iki eşitlikten elektronun çekirdek etrafındaki hızı için; V n = m ke2 1/2 e r (4.3) ifadesi bulunur. Burada k, SI birim sisteminde k = 1 4π ε 0 = N. m 2 C -2 ile verilen Coulomb sabitidir. Uydu modelinde elektronun toplam enerjisi; E = 1 2 m V k e 2 r (4.4) ile verilir. Eşitlik (4.3) den v 2 nin değeri eşitlik (4.4) de kullanılıp gerekli düzenleme yapılırsa; E = k e 2 r (4.5) elde edilir. Hidrojen atomunda r = 0,53 A = 5, m kullanıldığında, atom için toplam enerji; E = - 13,6 ev olarak bulunur. Bu da mutlak değer olarak hidrojen atomunun iyonlaşma enerjisidir. ÖRNEK 4.1: ÇÖZÜM : Hidrojen atomunda a) elektronun yörünge hızını b) bu hıza karşılık gelen frekansı ve bunun elektromanyetik dalgaların hangi bölgesine düştüğünü hesaplayanız? a) Eşitlik (4.3) 'den b) v = k e 2 1/2 = 2, m/s m e r ν = w 2π = v 2π r = 2, = 1,7. 2π. 5, Hz Dalga boyu λ = c = 200 A ν Bu hıza karşılık gelen frekans değeri elektromanyetik spekturumda mor ötesi bölgeye düşer. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

5 ATOMLARIN KUANTUMLU YAPISI 63 Bu düşünce ve sonuçlardan Uydu modelinin iki yetersizliği, 1) Elektronun frekansı mor ötesi bölgeye düşmesine rağmen, hidrojen atomunun bazı spektrum çizgileri görünür bölgededir. 2) Elektron merkezcil kuvvet etkisinden dolayı merkezcil ivmeye sahip olmalıdır. Klasik düşünceye göre ivmeli hareket eden bir cisim ışıma yapmalıdır. Işıma yapan elektron ise enerji kaybederek çekirdeğe doğru spiral bir yörünge çizmek suretiyle, çekirdeğin üzerine düşmelidir. Halbuki böyle bir durum gözlenmemektedir. Bu iki yetersizlik, bu atom modelinin bırakılmasına neden olmuştur. 3. Bohr Atom Modeli Bohr atom modeli klasik anlayışla oluşturulmakla birlikte, bu model kararlı yörüngelerde açısal momentumun kuantumlu olacağını kabul etmesi ve dolayısıyla bir kuantum şartını da gözönüne alması bakımından yarı klasik model olarak da adlandırılır. Bu model, Thomson ve Rutherford modellerindeki eksiklikleri giderdiği sonucundan ortaya atılmıştır. Fakat sonradan Bohr modelininde cevap veremediği durumlar olduğu görülmüştür. Bohr atom modeli, temel atom yapısı olan hidrojen atomuna özgü bir modeldir. Bohr, atom modelini kurarken Rutherford'un çekirdek etrafında dolanan elektronlardan oluşan atom modelini kabullendi. Bu kabulden yola çıkarak modelin yetersizliklerini ortadan kaldırdığını düşündüğü üç varsayım ortaya koydu. Niels Bohr ( ): Danimarka'lı bir fizikçidir. İlk kuantum modelini önerdi. Atomların yapısı ve atomlardan yayılan ışınım üzerine çalışmaları için 1922'de fizikte Nobel ödülünü kazandı. Atomdaki elektronlar, ışıma yapmadan belirli yörüngelerde hareket ederler. Elektronun yörünge açısal momentumu L = m ν r kararlı seviyelerde kuantumludur yani; L = m v r = n H = n h 2π n= 1, 2, 3,... (4.6) eşitliğiyle verilen belirli değerlere sahiptir. Bu varsayımdan görüldüğü gibi, bir kuantum kavramı içermekte, model modern (klasik olmayan) bir anlam da kazanmaktadır. h/2π ifadesi SI birim sisteminde; H = h 2π = 1, J. s değerindedir. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

6 64 ATOMLARIN KUANTUMLU YAPISI Elektronlar, yalnız düşük enerji seviyesine geçerken enerji kaybederek foton salarlar. Elektronun başlangıç enerjisi E i ve son enerjisi E s ise, enerjinin korunumundan yayınlanan fotonun frekansı; ν = E i - E s h (4.7) ile belirlenir. Bu üç varsayımdan, +Ze yüklü çekirdeğe ve bunun etrafında r yarıçaplı yörüngede dolanan bir elektrona sahip atomu gözönüne alırsak Şekil 4.2'deki durum ortaya çıkar. Çekirdeğin kütlesi elektronun kütlesinden çok büyük olduğundan, bu durumda çekirdek hareketsizmiş gibi düşünülebilir. m (e - ) + Ze r Şekil 4.2: Bohr Atomu +Ze yüklü çekirdekle -e yüklü elektron, elektrostatik kuvvetle elektronun yörüngede kalmasını sağlar. Çünkü r yarıçaplı yörüngede yaptığı dairesel hareketten dolayı elektrona etkiyen merkezcil kuvvet elektrostatik kuvvete eşit olmaktadır. Bu eşitlik; k = Z e 2 = r m ν 2 r olarak belirlenir. Bu eşitlikten elektronun kinetik enerjisi; (4.8) K = 1 2 m ν 2 = k Z e 2 (4.9) 2 r olarak elde edilir. Sonuç olarak elektronun kinetik enerjisinin dairesel yörüngenin yarıçapına bağlı olduğu görülür. Klasik fizikte bütün yarıçapların mümkün olabileceği söylense de kuantum mekaniksel görüşe göre durum böyle değildir. Elektrona eşlik eden dalganın dalga boyu λ ise de Broglie hipotezine göre momentumu p olan elektron için dalga boyu λ = h/p olmalıdır. İkinci Bohr varsayımında kuantumlanma olayı, elektronların yörünge yarıçaplarında, hızlarında ve enerjilerinde de ortaya çıkar. Yörüngede dolanan bir elektrona bağlı koordinat sisteminde elektron, Coulomb kuvveti ve merkezcil kuvvetin etkisi altında dengededir. Eşitlik (4.1) ve (4.2)'yi birbirine eşitlersek, buradan r yarıçapı için; ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

7 ATOMLARIN KUANTUMLU YAPISI 65 r = k e 2 m e ν n 2 (4.10) bulunur. mνr = nh (eşitlik 4.6) Bohr kuantumlanma koşulunu eşitlik (4.10) 'da kullanırsak hız için; ν n = 1 n k e 2 H (4.11) elde ederiz. Bu eşitlikte n = 1 için v 1 = k e 2 /H değeri bulunur. Diğer hızlar birinci yörüngedeki hız cinsinden yazılırsa; v n = ν 1 n (4.12) biçiminde kuantumlanmış olmaktadır. Kısaca hidrojen atomunun Bohr modelinde hızlar, yörüngelerde v 1, v 1 2, v 2 3,... v 1 n şeklinde kuantumludur denir. Bohr modeli ikinci varsayımından, açısal momentumun kuantumlanma koşulu eşitlik (4.6) 'dan ν değeri çekilip karesi alınırsa; v n 2 = n2 H 2 m e 2 r n 2 bulunur. Bu denklemde v n 2 yerine eşitlik (4.10) 'dan değeri yazıldığında; r n = n 2 H 2 m e k e 2 elde edilir. n = 1 için birinci yörüngenin yarıçap ifadesini; r 1 = H 2 m e k e 2 = a 0 = 0,53 A = 5, m elde ediriz. Bu değer Bohr yarıçapı olarak bilinir. Diğer yarıçaplar; r n = n 2 a 0 (4.13) ile belirlenir. Buna göre hidrojen atomunun Bohr modelinde yörünge yarıçapları n = 1, 2, 3,... için sırasıyla; 4a 0, 9a 0, 16a 0,... n 2 a 0 şeklinde kuantumlanmış olmaktadır. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

8 66 ATOMLARIN KUANTUMLU YAPISI ÖRNEK 4.2: Hidrojen atomunda n = 2 durumu için yarıçapı hesaplayınız? ÇÖZÜM : Eşitlik (4.13) 'den r n = n 2 a 0 r 2 = 2 2 (5, m) r 2 = 2, m? olarak bulunur. Hidrojen atomunun n = 3, 4 durumları için yarıçap değerlerini hesaplayınız. 4. Enerji Düzeyleri ve Spektrumlar Mümkün olan çeşitli yörüngeler, farklı elektron enerjileri içermektedir. Hidrojen atomunun enerji düzeyi; E n = - m e 4 1 n= 1, 2, 3,... (4.14) 2 8 ε 0 h 2 n 2 olarak verilir. Bunlar Şekil 4.3'te işaretlenmiştir. Bu enerjiler elektronun atomdan kaçacak yeterli enerjiye sahip olmadığını belirleyen negatif değerlerdir. En düşük enerji düzeyi E 1 'e atomun kararlı durumu ve yüksek düzeylere de (E 2, E 3,...) uyarılmış durumlar denir. n kuantum sayısı arttıkça, buna karşılık gelen E n enerjisi gittikçe sıfıra doğru yaklaşır n = sınır değerinde E = 0 olur ve elektron artık bir atom oluşturmak için çekirdeğe bağlı değildir. serbest elektron n = 0 enerji, J enerji, ev 0 uyarılmış durumlar n = 5 n = 4 n = x x x n = x temel durum n = x Şekil 4.3: Hidrojen Atomunun Enerji Düzeyleri ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

9 ATOMLARIN KUANTUMLU YAPISI 67 Hidrojen atomunda, ayrık enerji düzeylerinin varlığı, çizgi spekturumları ile bir ilişkiyi akla getirmektedir. Her spektrum belli dalga boylarını içermektedir. Çizgi spektrumları ile ortaya çıkan enerji düzeyleri, atomik enerji düzeyleri ile aynıdır. Balmer tarafından hidrojen spektrumunda gözlenen dalga boyları; 1 λ = R 1 n s n i olarak deneysel verilerle ortaya çıkarılmıştır. Rydberg sabiti olarak bilinen R değeri; R = 1, m -1 = 1, A n= 3, 4, 5 (4.15 ) olarak hesaplanmıştır. Eşitlik (4.15) uyarılmış hidrojen atomlarından salınan ışımanın yalnızca belirli dalga boyları içermesi gerektiğini ifade eder. Bu dalga boyları elektronun son enerji düzeyinin kuantum sayısına (n s ) bağlı olan belirli seriler içine düşmektedir. Foton olarak salınabilecek bir enerji fazlalığının varolması için, bütün durumlarda ilk kuantum sayısı olan n i 'nin son kuantum sayısı olan n s 'den daima büyük olması gerekir. Var olan beş seri için elde edilen formüller; n s = 1 1 λ = R n 2 n s = 2 1 λ = R n 2 n s = 3 1 λ = R n 2 n s = 4 1 λ = R n 2 n s = 5 1 λ = R n 2 n= 2, 3, 4,... Lyman n= 3, 4, 5,... Balmer n= 4, 5, 6,... Paschen n= 5, 6, 7,... Brackett n= 6, 7, 8,... Pfund dir. Bu serilerden, Lyman serisi mor ötesine, Balmer serisi görünür bölgeye, Paschen, Brackett ve Pfund serileri ise kırmızı altı ve daha uzun dalga boylu bölgelere düşmektedir. Hidrojenin spektrum serileri dalga boyları cinsinden Şekil 4.4'te çizilmiştir. Brackett serisi, Paschen ve Pfund serileri üzerine binmektedir. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

10 68 ATOMLARIN KUANTUMLU YAPISI 50,000 Å 20,000 Å 10,000 Å Pfund serisi Brackett serisi Paschen serisi 5,000 Å Balmer serisi 2,500 Å 2,000 Å 1,500 Å 1,250 Å 1,000 Å Lyman serisi Şekil 4.4: Hidrojenin Spektrum Serileri ÖRNEK 4.3: Hidrojen atomunun Balmer serisi için ilk iki çizginin dalga boylarını hesaplayınız. ÇÖZÜM : 1 λ = R n 2 formülünden 1 = 1, λ λ 3 = 655,8 nm (kırmızı ötesi) 1 = 1, λ λ 4 = 486,2 nm (mavi)?? Hidrojen atomunun Balmer serisi için beşinci çizginin dalga boyunu hesaplayınız. Hidrojen atomunun Paschen serisi için ilk üç çizginin dalga boylarını hesaplayınız. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

11 ATOMLARIN KUANTUMLU YAPISI Laser Etkilenmiş ışıma olayında uyarılmış atomlar üzerine gönderilen bir ışın demeti, atomların aynı frekansta fotonlar yayınlayarak gelen ışımayı daha da güçlendirmesine yol açar. Laser aygıtında, belirli bir frekanstaki ışıma güçlendirilmiş olarak ortaya çıkar. Laser kelimesi "Laser Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (Etkilenmiş ışıma yayınıyla ışığın güçlendirilmesi) ifadesinde yer alan kelimelerin ilk harflerinden meydana gelir. Etkilenmiş ışımada atomlardaki yük salınımları dış kaynağın frekansıyla eş uyumludur. Geçiş esnasında yayınlanan ışın ile onu etkileyen ışın aynı fazdadır. Yayınlanan fotonların bu eşuyumu sonucu çıkan ışık dalgası sinüssel bir dalga olarak ortaya çıkar. Bu normal ışık kaynaklarından gelen ışığın yapısından farklıdır. Bir ışık kaynağındaki (lamba) atomların yayınladığı fotonlar birbirine göre rastgele fazlarda dağılım gösterirler. Atomdaki bir elektron, iki enerji düzeyi arasında ν frekanslı bir foton salarak veya soğurarak geçiş yapar. Atom sisteminde iki düzey arasındaki elektron geçişini incelersek (Şekil 4.5), birinci durumda E 1 alt enerji düzeyinde bulunan bir elektron, E 2 üst enerji düzeyine E 2 - E 1 enerjisine sahip fotonu soğurarak çıkar. h ν Taban Durum Durum E 2 E Uyar lm fl Uyarılmış Durum E 2 E 1 E 1 Önce Sonra Şekil 4.5: İki Düzey Arasında Elektron Geçişi. E İki Düzey Arasındaki Enerji Farkıdır. İkinci durumda, E 2 üst enerji düzeyinde bulunan bir elektron, bir foton yayarak taban durumuna inebilir. Bu yayınım olayı iki durumda meydana gelir. Kendiliğinden yayınım: E 2 üst enerji düzeyinde bulunan bir elektron, keyfi bir şekilde E 1 alt enerji düzeyine geçebilir. Uyarılmış yayınım: Elektron E 2 - E 1 enerjisine sahip bir foton tarafından tetiklenmeye uğrar. Soğurma ve yayınım yöntemleri şekil 4.6'da görülmektedir. Normal olarak, kendiliğinden meydana gelen yayınımın gelme olasılığı, uyarılmış yayınımın meydana gelme olasılığından çok daha fazla olduğundan, uyarılmış durumların meydana getirilmesi daha azdır. Kendiliğinden yayınım olmadan önce, bir elektronun uyarılmış durumda kaldığı ortalama süre, uyarılmış durumun yarı ömrü (τ 21 ) adını AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

12 70 ATOMLARIN KUANTUMLU YAPISI alır. Buradaki indis değeri, elektronun enerji düzeylerini kullanma süresini göstermektedir. lk ilk durum Son durum Uyar lm fl Uyarılmış So urma soğurma (a) Kendili inden Kendiliğinden Yayınım Yay n m (b) Uyarılmış Uyar lm fl Yay n m Yayınım (c) Şekil 4.6: Enerji Düzeyleri a) Soğurma b) Kendiliğinden yayınım c) Uyarılmış Yayınım Soğurucu bir ortamın içinden geçen monokromatik ışınımı gözönüne alırsak, ışınım şiddetindeki değişme miktarı, uzunluğun fonksiyonu olarak; I(x) = I (x + x) - I(x) (4.16) biçiminde yazılır. Homojen bir ortamda, ışınım şiddetindeki değişim miktarı I(x), yerdeğiştirme miktarı x ve I(x)'in ikisiyle de orantılıdır. Bu da; I(x) = -α I(x) (x) (4.17) olacaktır. Bu eşitlikte α orantı sabitine soğurma katsayısı denir. α pozitif değere sahiptir ancak negatif işaret alması soğurmadan dolayı ışınım şiddetindeki azalmayı göstermektedir. Eşitlik 4.17'yi diferansiyel denklem şeklinde yazacak olursak; d I(x) = -α I(x) dx olur ve düzenlenmiş şekliyle; I = I 0 e -αx (4.18) eşitliği elde edilir. Burada I 0 gelen ışığın şiddetini göstermektedir. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

13 ATOMLARIN KUANTUMLU YAPISI 71 İlk laserin 1960 yılında geliştirilmesinden bu yana laser teknolojisinde çok büyük gelişmeler olmuştur. Laser teknolojisinin önemli derecede gelişmesi, laser ışığına özgü bazı özelliklerin kullanıldığı geniş bir alanda bilimsel ve teknolojik uygulamaları da hızlandırdı. Bu özellikler, laser ışığının üretilmesinde kullanılan yöntemin normal ışığın üretilmesinde kullanılandan farklı olmasından ileri gelmekte dir. Son yıllarda yapılan laser sisteminde, laser malzemesi olarak çok çeşitli gazlar, katılar veya sıvılar kullanılmaktadır. Bu sistemler ya sürekli ya da pulslu tek renkli demetler ışıyacak biçimde ve optik spektrumunun geniş bir bölgesinde (mor ötesi, görünür ve kızıl ötesi) mikrowattlardan megawattlara kadar değişen çıkış güçlerinde çalışacak şekilde planlanabilir. Bir laser sistemi bu özelliklerin hepsine birden sahip değildir. Sistemin seçimi dalga boyu, güç mertebesi ve uygun diğer değişkenler, kullanılacağı özel uygulamanın şartlarına göre yapılır. Pek çok uygulamalarda önemli olan, değiştirilebilir güçlerde laser enerji çıkışı, laser sistemine elektrik girişinin kontrol edilmesiyle sağlanır. Özet Çok eski zamanlarda atomlar maddenin parçalanmayan temel yapı taşları olarak düşünülüyordu. 20. yüzyıl başlarındaki araştırmalar, atomun temel bir parçacık olmadığını proton, nötron ve elektron gibi yapı taşlarından oluştuğunu gösterdi. Bohr atom modeli, atomik hidrojenin ve hidrojene benzer iyonların spektrumunu açıklamada başarılıdır. Bohr atom modelinin üç varsayımı; Atomdaki elektronlar, belirli yörüngelerde ışıma yapmadan hareket ederler. Kararlı seviyelerde açısal momentum kuantumludur. Elektronlar, ancak kararlı seviyeler arasında geçiş yaparken ışıma yapabilirler. şeklindedir. Bohr atom modeline göre hesaplanan enerji düzeyleri, hidrojen atomunun gözlenen spektrumu ile tam bir uyum içindedir. Uyarılmış hidrojen atomlarından salınan ışımanın yalnızca belirli dalga boyları içermesi gerekmektedir. Mevcut olan serilerden Lyman serisi mor ötesi, Balmer serisi görünür bölgeye, Paschen, Brachett ve Pfund serileri ise kırmızı altı ve daha uzun dalga boylu bölgelere düşmektedir. Laser, uyarılma ile yayınlamada ışık yükseltilmesi anlamına gelir. Teknolojiye ve bilime katkısı olan buluşlardan biri "Laser"dir. Laser ışığının, diğer ışık kaynaklarının yaydığı ışık dalgalarından farklılığı, monokromatik ve aynı fazlı olmasıdır. Bu nedenle laser ışığının gücü oldukça fazladır. Günümüzde laserlerin kullanım alanları hızla artış göstermektedir. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

14 72 ATOMLARIN KUANTUMLU YAPISI Değerlendirme Soruları 1. Thomson modelinin yetersizliği hangi modeli ortaya çıkarmıştır? A. Balmer B. Rutherford C. Bohr D. Pfund E. Dalga 2. Bohr atom modelinin klasik görüşle oluşmasına rağmen, tek elektronlu hidrojen atomunun yapısını iyi açıklamasının nedeni nedir? A. Elektronun ivmeli hareket etmediğini öne sürmesi B. Modelin uydu modeli olması C. Rutherford saçılmasının sonuçlarını kabul etmesi D. Elektronun, açısal momentumu kuantumlu olacak biçimde kararlı yörüngelerde hareket ettiğini kabul etmesi E. Elektronun sadece alçak enerji seviyesine geçerken enerji kazanmasını kabul etmesi 3. Elektronun kinetik enerjisi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A. Kütle B. Coulomb sabiti C. Yörünge yarıçapı D. Elektron yükü E. Atom sayısı 4. Hidrojen atomunda elektron n = 2 enerji durumundan taban durumuna bir geçiş yaparsa, yayılan fotonun dalga boyu ve frenkansı ne olur? A. 121,5 nm; 2, Hz B. 130,5 nm; 4, Hz C. 135,5 nm; 5, Hz D. 140,5 nm; 6, Hz E. 150,0 nm; 7, Hz 5. Foton olarak salınabilecek bir enerji fazlalığının var olması için aşağıdaki koşullardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir? A. n i = n s B. n i < 1 < n s C. n i < n s D. n i > n s E. n i = n s = 0 ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

15 ATOMLARIN KUANTUMLU YAPISI Balmer serisinde yayınlanan en kısa dalga boylu fotonun dalga boyu nedir? A. 300 nm B nm C nm D. 370 nm E. 250 nm 7. Lyman serisi hangi elektromanyetik spektrum bölgesinde çizgiler gösterir? A. Morötesi B. Mor C. Görünür D. Kırmızı E. Kırmızı altı 8. "n" kuantum sayısı arttıkça; A. En negatif değer alır B. En sıfır değer alır C. En çekirdeğe bağlanır D. En sonsuz değer alır E. Sabit kalır 9. Laser ışığını diğer ışık kaynaklarından ayıran özellik nedir? A. Uygulama alanlarının fazla olması B. Laser fotonlarının taşıdığı enerjiden yararlanılması C. Aktif ortamda gruplandırılabilmesi D. Monokromatik ve aynı fazlı olması E. Farklı fazda olması 10. Kendiliğinden yayınım olayı aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? A. Elektronun üst seviyeden alt seviyeye inerken E 2 - E 1 enerji farkından daha az enerjili foton yayınlanması B. Üst enerji seviyesindeki elektronun E 2 - E 1 kadar enerjili bir foton soğurması C. Alt enerji seviyesindeki elektronun E 2 - E 1 kadar enerjili bir foton tetiklemesi D. Üst enerji seviyesinde bulunan bir elektronun tamamen keyfi bir şekilde kendiliğinden alt enerji seviyesine E 2 - E 1 enerjili foton salarak inmesi E. Elektronun üst seviyeden alt seviyeye inerken E 2 - E 1 enerji farkından daha fazla enerjili foton yayınlanması Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Lisans Tamamlama Programı; Atom ve Çekirdek Fiziği, ETAM Ofset, Eskişehir: AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

16 74 ATOMLARIN KUANTUMLU YAPISI Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Lisans Tamamlama Programı; Modern Fizik, ETAM Ofset, Eskişehir: Aygün, Erol ve D.Mehmet Zengin; Kuantum Fiziği, Bilim Yayınevi, Ankara: Aygün, Erol ve D.Mehmet Zengin; Atom ve Molekül Fiziği, Yüksel Matbaası, Ankara: Beiser, Arthur; Çağdaş Fiziğin Kavramları, Diyarbakır Üniversitesi Basımevi: Brandsden, B.H. ve Joachain, C.J.; Atom ve Molekül Fiziği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun: Serway, Raymond A.; Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Palme Yayıncılık, Ankara: Değerlendirme Sorularının Yanıtları 1. B 2. D 3. C 4. A 5. D 6. C 7. A 8. B 9. D 10. D ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı 1. Elektromanyetik Işıma: Elektrik ve manyetik alanın dalgalar şeklinde taşınmasıdır. Her dalganın frekansı ve dalga boyu vardır. Dalga boyu (ʎ) : İki dalga tepeciği arasındaki

Detaylı

Bohr Atom Modeli. ( I eylemsizlik momen ) Her iki tarafı mv ye bölelim.

Bohr Atom Modeli. ( I eylemsizlik momen ) Her iki tarafı mv ye bölelim. Bohr Atom Modeli Niels Hendrik Bohr, Rutherford un atom modelini temel alarak 1913 yılında bir atom modeli ileri sürdü. Bohr teorisini ortaya koyarak atomların çizgi spektrumlarının açıklanabilmesi için

Detaylı

5.111 Ders Özeti #5. Ödev: Problem seti #2 (Oturum # 8 e kadar)

5.111 Ders Özeti #5. Ödev: Problem seti #2 (Oturum # 8 e kadar) 5.111 Ders Özeti #5 Bugün için okuma: Bölüm 1.3 (3. Baskıda 1.6) Atomik Spektrumlar, Bölüm 1.7, eşitlik 9b ye kadar (3. Baskıda 1.5, eşitlik 8b ye kadar) Dalga Fonksiyonları ve Enerji Düzeyleri, Bölüm

Detaylı

KİMYA -ATOM MODELLERİ-

KİMYA -ATOM MODELLERİ- KİMYA -ATOM MODELLERİ- ATOM MODELLERİNİN TARİHÇESİ Bir çok bilim adamı tarih boyunca atomun yapısı ile ilgili pek çok fikir ortaya atmış ve atomun yapısını tanımlamaya çalışmış-tır. Zaman içerisinde teknoloji

Detaylı

FİZİK 4. Ders 6: Atom Enerjisinin Kuantalanması

FİZİK 4. Ders 6: Atom Enerjisinin Kuantalanması FİZİK 4 Ders 6: Atom Enerjisinin Kuantalanması Atom Enerjisinin Kuantalanması Atom Spektrumları Atom Modelleri Bohr Atom Modeli Atomun yapısı ve Laserler Dalga Parçacık İkilemi Tüm fizikçiler fotoelektrik

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. chem.libretexts.org

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. chem.libretexts.org 9. Atomun Elektron Yapısı Elektromanyetik ışıma (EMI) Atom Spektrumları Bohr Atom Modeli Kuantum Kuramı - Dalga Mekaniği Kuantum Sayıları Elektron Orbitalleri Hidrojen Atomu Orbitalleri Elektron Spini

Detaylı

Maddenin Tanecikli Yapısı

Maddenin Tanecikli Yapısı Maddenin Tanecikli Yapısı Maddenin Tanımı Kütlesi olan ve boşlukta yer kaplayan her şeye madde denir. Cisim nedir? Maddenin şekil almış halidir. Maddenin Halleri Maddeler doğada 3 halde bulunur: Katı maddeler

Detaylı

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım devreleri Manyetik alanlar Akım nedeniyle oluşan manyetik

Detaylı

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez.

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez. MODERN ATOM TEORİSİ ÖNCESİ KEŞİFLER Dalton Atom Modeli - Elementler atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşurlar. - Atomlar içi dolu küreler şeklindedir. - Bir elementin bütün atomları

Detaylı

Moleküller ve Katılar

Moleküller ve Katılar Moleküller ve Katılar Yazar Yrd.Doç. Dr. Sabiha AKSAY ÜNİTE 5 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Moleküllerin bağlanma yöntemlerini, Katıları oluşturmak üzere moleküllerin nasıl bir araya geldiklerini,

Detaylı

da. Elektronlar düşük E seviyesinden daha yüksek E seviyesine inerken enerji soğurur.

da. Elektronlar düşük E seviyesinden daha yüksek E seviyesine inerken enerji soğurur. 5.111 Ders Özeti #6 Bugün için okuma: Bölüm 1.9 (3. Baskıda 1.8) Atomik Orbitaller. Ders #7 için okuma: Bölüm 1.10 (3. Baskıda 1.9) Elektron Spini, Bölüm 1.11 (3. Baskıda 1.10) Hidrojenin Elektronik Yapısı

Detaylı

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 )

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) 5.111 Ders Özeti #4 Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) Ders #5 için Okuma: Bölüm 1.3 (3. Baskıda 1.6 ) Atomik Spektrumlar, Bölüm 1.7 de eģitlik 9b ye kadar (3. Baskıda

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak in http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin)

Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin) Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin) kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı birimine atom

Detaylı

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ ATOM Elementlerin özelliğini taşıyan, en küçük yapı taşına, atom diyoruz. veya, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine ayrıştırılamayan, maddenin en küçük birimine atom denir. Helyum un

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

Franck-Hertz deneyi: atomlarla kuantumlanmış enerji düzeyleri (1913)

Franck-Hertz deneyi: atomlarla kuantumlanmış enerji düzeyleri (1913) Franck-Hertz deneyi: atomlarla kuantumlanmış enerji düzeyleri (1913) Franck-Hertz deneyi elektron-atom çarpışma tesir kesitinde rezonansları göstermiştir. Şekil I: Franck-Hertz gereci. Katottan neşredilen

Detaylı

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir.

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. ATO YAP Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir Atomu oluşturan

Detaylı

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ...

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ... viii -BÖLÜM / 1- GİRİŞ... 1 -BÖLÜM / 2- ÖZEL GÖRELİLİK... 13 2.1. REFERANS SİSTEMLERİ VE GÖRELİLİK... 14 2.2. ÖZEL GÖRELİLİK TEORİSİ... 19 2.2.1. Zaman Ölçümü

Detaylı

Gökkuşağı: Doğal Tayf: Sırlar Dünyası

Gökkuşağı: Doğal Tayf: Sırlar Dünyası Gökkuşağı: Doğal Tayf: Sırlar Dünyası Yansıtmalı Optikağ TAYF ÇEKER Kirchhoff Yasaları 1- Akkor haldeki katı, sıvı veya sıkıştırılmış gaz bir sürekli tayf verir. 2- Alçak basınç altındaki akkor halindeki

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 12. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 2. Konu ELEKTROMANYETİK DALGA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Elektromanyetik Dalga Testin 1 in Çözümleri 1. B manyetik alanı sabit v hızıyla hareket ederken,

Detaylı

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri ATOMUN YAPISI ATOMLAR Atom, elementlerin en küçük kimyasal yapıtaşıdır. Atom çekirdeği: genel olarak nükleon olarak adlandırılan proton ve nötronlardan meydana gelmiştir. Elektronlar: çekirdeğin etrafında

Detaylı

ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER

ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER IŞIĞIN YAPISI Işığın; Dalga ve Parçacık olmak üzere iki özelliği vardır. Dalga Özelliği: Girişim, kırınım, polarizasyon, yayılma hızı, vb. Parçacık Özelliği: Işığın

Detaylı

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Mekaniği Düşüncesinin Gelişimi Dalga Mekaniği Olarak da Adlandırılır Atom, Molekül ve Çekirdeği Açıklamada Oldukça Başarılıdır Kuantum

Detaylı

1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ

1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ 1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ Bohr Modelinin Yetersizlikleri Dalga-Tanecik İkiliği Dalga Mekaniği Kuantum Mekaniği -Orbital Kavramı Kuantum Sayıları Yörünge - Orbital Kavramları

Detaylı

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri 7 Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 225 Test 1 in Çözümleri 1. Elektrikçe yüksüz parçacıklar olan fotonların kütleleri yoktur. Işık hızıyla hareket ettikleri için atom içerisinde bulunamazlar. Fotonlar

Detaylı

Lazer ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Lazer ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Lazer ile şekil verme Prof. Dr. Akgün ALSARAN Lazer Lazer (İngilizce LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) fotonları uyumlu bir hüzme şeklinde oluşturan optik kaynak. Lazer fikrinin

Detaylı

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri 1. Atom Modelleri BÖLÜM2 Maddenin atom adı verilen bir takım taneciklerden oluştuğu fikri çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, bilimsel bir (deneye dayalı) atom modeli ilk defa Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

Detaylı

Proton, Nötron, Elektron

Proton, Nötron, Elektron Atomun Yapısı Atom Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Farklı yüklere sahip bu parçacıklar birbirini etkileyerek bir arada bulunur ve atomu oluşturur. Atomda bulunan yükler negatif ve

Detaylı

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu Atom Maddelerin en küçük yapı taşlarına atom denir. Atomlar, elektron, nötron ve protonlardan oluşur. 1.Elektronlar: Çekirdek etrafında yörüngelerde bulunurlar ve ( ) yüklüdürler. Boyutları çok küçüktür.

Detaylı

Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Atomda bulunan yükler;

Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Atomda bulunan yükler; Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir. Atomu oluşturan parçacıklar:

Detaylı

İstatistiksel Mekanik I

İstatistiksel Mekanik I MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği 2007 Güz Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Spektroskopiye Giriş Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY SPEKTROSKOPİ Işın-madde etkileşmesini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi, Bir örnekteki atom, molekül veya iyonların

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hareket Hareket 12.1.1.1. Düzgün

Detaylı

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Deneyin Temeli Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Fotoelektrik etki modern fiziğin gelişimindeki anahtar deneylerden birisidir. Filaman lambadan çıkan beyaz ışık ızgaralı spektrometre

Detaylı

Gamma Bozunumu

Gamma Bozunumu Gamma Bozunumu Genelde beta ( ) ve alfa ( ) bozunumu sonunda çekirdek uyarılmış haldedir. Uyarılmış çekirdek gamma ( ) salarak temel seviyeye döner. Gamma görünür ışın ve x ışını gibi elektromanyetik radyasyon

Detaylı

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR)

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR) Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR) Elektromanyetik ışıma (ışık) bir enerji şeklidir. Işık, Elektrik (E) ve manyetik (H) alan bileşenlerine sahiptir. Light is a wave, made up of oscillating

Detaylı

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir.

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. . ATOMUN KUANTUM MODELİ SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. Orbital: Elektronların çekirdek etrafında

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ. Atomların Yapısı

MALZEME BİLGİSİ. Atomların Yapısı MALZEME BİLGİSİ Dr.- Ing. Rahmi ÜNAL Konu: Atomların Yapısı 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (- yüklü) Basit

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi -Fizik I 2013-2014 Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel: 2924332 İçerik Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Dönme Kinematiği Açısal ve Doğrusal Nicelikler

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz.

FİZİK ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz. FİZİ 1. DENEME ÖĞRETMENLİ ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI 1. = 5r cos 2p 5 t denklemi ile verilen basit harmonik harekette 5m kütleli cisme etki eden maksimum kuvvet kaç mp 2 r dir? 4. 10 2,5 E k (joule)

Detaylı

ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI)

ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI) ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI) ATOMUN YAPISI HAZIRLAYAN: ÇĐĞDEM ERDAL DERS: ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERS SORUMLUSU: PROF.DR. ĐNCĐ MORGĐL ANKARA,2008 GĐRĐŞ Kimyayı ve bununla ilgili

Detaylı

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 0537 RADYASYO FİZİĞİ Prof. Dr. iyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi ükleer Bilimler Enstitüsü TEMEL KAVRAMLAR Radyasyon, Elektromanyetik Dalga, Uyarılma ve İyonlaşma, peryodik cetvel radyoaktif bozunum Radyoaktivite,

Detaylı

Modern Atom Teorisi. Ünite

Modern Atom Teorisi. Ünite Ünite 1 Modern Atom Teorisi ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER 8 ATOMUN KUANTUM MODELİ 19 PERİYODİK SİSTEM ve PERİYODİK ÖZELLİKLER 30 ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ, YÜKSELTGENME BASAMAKLARI, BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI

Detaylı

MODERN FİZİĞİN DOĞUŞUNDA MOR ÖTESİ KRİZİNİN ROLÜ

MODERN FİZİĞİN DOĞUŞUNDA MOR ÖTESİ KRİZİNİN ROLÜ MODERN FİZİĞİN DOĞUŞUNDA MOR ÖTESİ KRİZİNİN ROLÜ Öğretmen Olcay NALBANTOĞLU Hazırlayanlar A.Cumhur ÖZCAN Mustafa GÖNENÇER Okan GİDİŞ Tolga TOLGAY İÇİNDEKİLER 1. Klasik Fiziğin Tanımı 2. Klasik Kuramın

Detaylı

Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz.

Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz. Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz. Işık genellikle titreşen elektromanyetik dalga olarak düşünülür; bu suda ilerleyen dalgaya

Detaylı

X-Işınları. Gelen X-ışınları. Geçen X-ışınları. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr

X-Işınları. Gelen X-ışınları. Geçen X-ışınları. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr X-Işınları 3. Ders: X-ışınlarının maddeyle etkileşmesi Gelen X-ışınları Saçılan X-ışınları (Esnek/Esnek olmayan) Soğurma (Fotoelektronlar)/ Fluorescence ışınları Geçen X-ışınları Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr

Detaylı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler

Maddeyi Oluşturan Tanecikler Maddeyi Oluşturan Tanecikler a) Saf Madde : Kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan maddelere saf madde denir. Elementler

Detaylı

Kütle Çekimi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Önder ORHUN Yrd. Doç. Dr. Murat TANIŞLI

Kütle Çekimi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Önder ORHUN Yrd. Doç. Dr. Murat TANIŞLI Kütle Çekimi Yazar Prof.Dr. Önder ORHUN Yrd. Doç. Dr. Murat TANIŞLI ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Newton'un evrensel çekim yasasını ve Kepler yasalarını bilecek, Çekim sabitinin nasıl ölçüldüğünü

Detaylı

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 29.07.2014

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 29.07.2014 Hızlandırıcı Fiziği-1 Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 29.07.2014 1 İçerik Hızlandırıcı Çeşitleri Rutherford ve çekirdeğin keşfi, İlk defa yapay yollar ile atom çekirdeğinin parçalanması, Elektrostatik hızlandırıcılar,

Detaylı

FİZİKÇİ. 2. Kütlesi 1000 kg olan bir araba 20 m/sn hızla gidiyor ve 10 m bir uçurumdan aşağı düşüyor.

FİZİKÇİ. 2. Kütlesi 1000 kg olan bir araba 20 m/sn hızla gidiyor ve 10 m bir uçurumdan aşağı düşüyor. 1. Aşağıdakilerden hangisi Frekans ı tanımlamaktadır? a) Birim zamandaki titreşim sayısıdır ve boyutu sn -1 b) Birim zamandaki hızlanmadır c) Bir saniyedeki tekrarlanmadır d) Hızın zamana oranıdır 6. İki

Detaylı

ψ( x)e ikx dx, φ( k)e ikx dx ψ( x) = 1 2π θ açısında, dθ ince halka genişliğinin katı açısı: A. Fiziksel sabitler ve dönüşüm çarpanları

ψ( x)e ikx dx, φ( k)e ikx dx ψ( x) = 1 2π θ açısında, dθ ince halka genişliğinin katı açısı: A. Fiziksel sabitler ve dönüşüm çarpanları A. Fiziksel sabitler ve dönüşüm çarpanları B. Seçilmiş bağıntılar Rutherford saçınımının diferansiyel kesiti: Compton kayması Bohr un hidrojenimsi atom modelinde izinli yörüngelerin yarıçapı: olup burada

Detaylı

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 40 Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 Test 1 in Çözümleri 1. USG ve MR cihazları ile ilgili verilen bilgiler doğrudur. BT cihazı c-ışınları ile değil X-ışınları ile çalışır. Bu nedenle I ve II.

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ATOMUN ELEKTRON YAPISI Bohr atom modelinde elektronun bulunduğu yer için yörünge tanımlaması kullanılırken, kuantum mekaniğinde bunun yerine orbital tanımlaması kullanılır. Orbital, elektronun

Detaylı

ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL

ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL DALTON ATOM TEORISI - Tüm maddeler atomlardan yapılmıştır. - Farklı maddelerin atomlarıda birbirlerinden farklıdır. - Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında

Detaylı

8.04 Kuantum Fiziği Ders XII

8.04 Kuantum Fiziği Ders XII Enerji ölçümünden sonra Sonucu E i olan enerji ölçümünden sonra parçacık enerji özdurumu u i de olacak ve daha sonraki ardışık tüm enerji ölçümleri E i enerjisini verecektir. Ölçüm yapılmadan önce enerji

Detaylı

KİMYA. davranış. umunu, reaksiyonlar sırass. imleri (enerji. vs..) gözlem ve deneylerle inceleyen, açıklayan a

KİMYA. davranış. umunu, reaksiyonlar sırass. imleri (enerji. vs..) gözlem ve deneylerle inceleyen, açıklayan a KİMYA Maddenin yapısını, özelliklerini, farklı koşullardaki davranış ışlarını,, bir maddeden diğer bir madde oluşumunu, umunu, reaksiyonlar sırass rasındaki değişimleri imleri (enerji vs..) gözlem ve deneylerle

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

AST404 GÖZLEMSEL ASTRONOMİ HAFTALIK UYGULAMA DÖKÜMANI

AST404 GÖZLEMSEL ASTRONOMİ HAFTALIK UYGULAMA DÖKÜMANI AST404 GÖZLEMSEL ASTRONOMİ HAFTALIK UYGULAMA DÖKÜMANI Öğrenci Numarası: I. / II. Öğretim: Adı Soyadı: İmza: HAFTA 09 1. KONU: Tayfsal Analiz II 2. İÇERİK Kirchhoff Kanunları Çizgi Analizi ile Element Tespiti

Detaylı

8.04 Kuantum Fiziği Ders X. Schrödinger denk. bir V(x) potansiyeli içinde bir boyutta bir parçacığın hareketini inceler.

8.04 Kuantum Fiziği Ders X. Schrödinger denk. bir V(x) potansiyeli içinde bir boyutta bir parçacığın hareketini inceler. Schrödinger denklemi Schrödinger denk. bir V(x) potansiyeli içinde bir boyutta bir parçacığın hareketini inceler. Köşeli parantez içindeki terim, dalga fonksiyonuna etki eden bir işlemci olup, Hamilton

Detaylı

MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Fizik Bölümü Fizik 8.04 Bahar 2006 SINAV 1 Salı, Mart 14, :00-12:30

MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Fizik Bölümü Fizik 8.04 Bahar 2006 SINAV 1 Salı, Mart 14, :00-12:30 Fizik Bölümü Fizik 8.04 Bahar 2006 SINAV 1 Salı, Mart 14, 2006 11:00-12:30 SOYADI ADI Öğrenci No. Talimat: 1. TÜM ÇABANIZI GÖSTERİN. Tüm cevaplar sınav kitapçığında gösterilmelidir? 2. Bu kapalı bir sınavdır.

Detaylı

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 03.02.2016

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 03.02.2016 Hızlandırıcı Fiziği-1 Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 03.02.2016 1 2 İçerik Rutherford ve çekirdeğin keşfi, İlk defa yapay yollar ile atom çekirdeğinin parçalanması, Elektrostatik hızlandırıcılar, Hızlandırıcılarda

Detaylı

İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ

İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Ders koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNGÖRMÜŞ mgungormus@turgutozal.edu.tr http://www.turgutozal.edu.tr/mgungormus/

Detaylı

BÖLÜM 12-15 HARMONİK OSİLATÖR

BÖLÜM 12-15 HARMONİK OSİLATÖR BÖLÜM 12-15 HARMONİK OSİLATÖR Hemen hemen her sistem, dengeye yaklaşırken bir harmonik osilatör gibi davranabilir. Kuantum mekaniğinde sadece sayılı bir kaç problem kesin olarak çözülebilmektedir. Örnekler

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

Fizik Terimler Sözlüğü - 2. Yönetici tarafından yazıldı Pazar, 08 Şubat 2009 09:34 - Son Güncelleme Pazar, 08 Şubat 2009 09:47 - K

Fizik Terimler Sözlüğü - 2. Yönetici tarafından yazıldı Pazar, 08 Şubat 2009 09:34 - Son Güncelleme Pazar, 08 Şubat 2009 09:47 - K - K - Kara delik: Kütlesel çekim kuvvetinin çok büyük olduğu hatta ışığı bile kendine çekebilen çok küçük kütleli sönmüş yıldızlardır. - Kalori:1 gram suyun sıcaklığını 1 Celcius artırmak için gerekli

Detaylı

Kuantum Fiziği ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazarlar Doç. Dr. Mustafa ŞENYEL Yrd. Doç. Dr. A. Şenol AYBEK

Kuantum Fiziği ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazarlar Doç. Dr. Mustafa ŞENYEL Yrd. Doç. Dr. A. Şenol AYBEK Kuantum Fiziği Yazarlar Doç. Dr. Mustafa ŞENYEL Yrd. Doç. Dr. A. Şenol AYBEK ÜNİTE 3 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, çağdaş fiziğin temellerini oluşturan; Planck'ın kuantum varsayımlarını, Foton

Detaylı

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM ELEMENT VE SEMBOLLERİ SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atomlardır. BİLEŞİK: En

Detaylı

BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ. Doç. Dr. Hakan YAKUT. Fizik Bölümü

BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ. Doç. Dr. Hakan YAKUT. Fizik Bölümü 2015-2016 BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ Doç. Dr. Hakan YAKUT SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ofis: FEF A Blok, 3. Kat, Oda No: 812, İş tel.: 6092 (+90 264 295 6092) BÖLÜM 7 MANYETİK ALANLAR 2 İÇERİK

Detaylı

1.36 hafta. 2.Cumartesi veya Pazar günü. 3. Günlük 4 saat. 4.Toplam 144 saat

1.36 hafta. 2.Cumartesi veya Pazar günü. 3. Günlük 4 saat. 4.Toplam 144 saat V : - V V: : : - 1.36 hafta 2.Cumartesi veya Pazar günü 3. Günlük 4 saat 4.Toplam 144 saat 1. Hafta 2. Hafta KONULAR MADDE VE a. Madde ve Özkütle b. d. Plazmalar KAZANIMLAR 1. 2. ve rasyonel olur. 3. 4.

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI OLUŞUMU Hızlandırılmış elektronların anotla etkileşimi ATOMUN YAPISI VE PARÇACIKLARI Bir elementi temsil eden en küçük

Detaylı

Kuantum Fiziği (PHYS 201) Ders Detayları

Kuantum Fiziği (PHYS 201) Ders Detayları Kuantum Fiziği (PHYS 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kuantum Fiziği PHYS 201 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PHYS 102, MATH 158

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

ELEKTRONLAR ve ATOMLAR

ELEKTRONLAR ve ATOMLAR BÖLÜM 3 ELEKTRONLAR ve ATOMLAR 1 Kapsam 1.0 Radyasyon Enerjisinin Doğası ve Karakteristiği 2.0 Fotoelektrik Etki 3.0 ER: Dalga Özelliği 4.0 Dalgaboyu, Frekans, Hız ve Genlik 5.0 Elektromanyetik Spektrum

Detaylı

h 7.1 p dalgaboyuna sahip bir dalga karakteri de taşır. De Broglie nin varsayımı fotonlar için,

h 7.1 p dalgaboyuna sahip bir dalga karakteri de taşır. De Broglie nin varsayımı fotonlar için, DENEY NO : 7 DENEYİN ADI : ELEKTRONLARIN KIRINIMI DENEYİN AMACI : Grafit içinden kırınıma uğrayan parçacıkların dalga benzeri davranışlarının gözlemlenmesi. TEORİK BİLGİ : 0. yüzyılın başlarında Max Planck

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri. 4. Gözlemci kaynağa yaklaştığına göre; c bağıntısını yazabiliriz. f g

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri. 4. Gözlemci kaynağa yaklaştığına göre; c bağıntısını yazabiliriz. f g 39 Elektromanyetik Dalgalar 1 Test 1 in Çözümleri 1. Radyo dalgaları elektronların titreşiminden doğan elektromanyetik dalgalar olup ışık hızıyla hareket eder. Radyo dalgalarının titreşim frekansı ışık

Detaylı

8.04 Kuantum Fiziği Ders VI

8.04 Kuantum Fiziği Ders VI Fotoelektrik Etki 1888 de gözlemlendi; izahı, Einstein 1905. Negatif yüklü metal bir levha ışıkla aydınlatıldığında yükünü yavaş yavaş kaybederken, pozitif bir yük geriye kalır. Şekil I: Fotoelektrik etki.

Detaylı

Geçen Derste. ρ için sınır şartları serinin bir yerde sona ermesini gerektirir. 8.04 Kuantum Fiziği Ders XXIII

Geçen Derste. ρ için sınır şartları serinin bir yerde sona ermesini gerektirir. 8.04 Kuantum Fiziği Ders XXIII Geçen Derste Verilen l kuantum sayılı açısal momentum Y lm (θ,φ) özdurumunun radyal denklemi 1B lu SD şeklinde etkin potansiyeli olacak şekilde yazılabilir, u(r) = rr(r) olarak tanımlayarak elde edilir.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Analiz. Cilt 2. Ünite 8-14

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Analiz. Cilt 2. Ünite 8-14 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Analiz Cilt 2 Ünite 8-14 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1082 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 600

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur.

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. DERS: KİMYA KONU : ATOM YAPISI ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. Atom Modelleri Dalton Bütün maddeler atomlardan yapılmıştır.

Detaylı

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Akışkanlar dinamiğinde, sürtünmesiz akışkanlar için Bernoulli prensibi akımın hız arttıkça aynı anda

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

A. ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ

A. ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ ÜNİTE 3 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. BÖLÜM MADDENİN TANECİKLİ YAPISI 1- ATOMUN YAPISI Maddenin taneciklerden oluştuğu fikri yani atom kavramı ilk defa demokritus tarafından ortaya atılmıştır. Örneğin;

Detaylı

FİZİK 4. Ders 10: Bir Boyutlu Schrödinger Denklemi

FİZİK 4. Ders 10: Bir Boyutlu Schrödinger Denklemi FİZİK 4 Ders 10: Bir Boyutlu Schrödinger Denklemi Bir Boyutlu Schrödinger Denklemi Beklenen Değer Kuyu İçindeki Parçacık Zamandan Bağımsız Schrödinger Denklemi Kare Kuyu Tünel Olayı Basit Harmonik Salınıcı

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ UV-Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Yrd. Doç.Dr. Gökçe MEREY GENEL BİLGİ Çözelti içindeki madde miktarını çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ışık miktarından

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ SIVILARIN KİMLİK TAYİNİNDE KULLANILAN BASİT BİR SPEKTROFOTOMETRE MODELİ

ÖZEL EGE LİSESİ SIVILARIN KİMLİK TAYİNİNDE KULLANILAN BASİT BİR SPEKTROFOTOMETRE MODELİ ÖZEL EGE LİSESİ SIVILARIN KİMLİK TAYİNİNDE KULLANILAN BASİT BİR SPEKTROFOTOMETRE MODELİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: KUTAY SAKALLIOĞLU SILA TANIK 2014 İZMİR 1 İÇİNDEKİLER Projenin amacı. 3 1.GİRİŞ. 3 1.1 Atomun

Detaylı

bu küre içerisine gömülmüş haldedir.

bu küre içerisine gömülmüş haldedir. Maddenin yapı taşları atomlar Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi oluşturan ve maddenin kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı birimin atom denir. Katı,

Detaylı

Önerilen süre dakika (22 puan) dakika (16 puan) dakika (38 puan) 4. 9 dakika (24 puan) Toplam (100 puan) Ġsim

Önerilen süre dakika (22 puan) dakika (16 puan) dakika (38 puan) 4. 9 dakika (24 puan) Toplam (100 puan) Ġsim Birinci Tek Saatlik Sınav 5.111 Ġsminizi aģağıya yazınız. Sınav sorularını sınav başladı komutunu duyuncaya kadar açmayınız. Sınavda notlarınız ve kitaplarınız kapalı olacaktır. 1. Problemlerin her bir

Detaylı

ELEKTRON DİZİLİMİ PAULİ DIŞLAMA İLKESİ:

ELEKTRON DİZİLİMİ PAULİ DIŞLAMA İLKESİ: ELEKTRON DİZİLİMİ PAULİ DIŞLAMA İLKESİ: Bir atomdaki herhangi iki elektronun dört kuantum sayısı aynı olamaz. Bir atomun n,l,ml, kuant sayıları aynı olsa bile m s spin kuantum sayıları farklı olacaktır.

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Infrared (IR) ve Raman Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY TİTREŞİM Molekülleri oluşturan atomlar sürekli bir hareket içindedir. Molekülde: Öteleme hareketleri, Bir eksen

Detaylı

J.J. Thomson (Ġngiliz fizikçi, 1856-1940), 1897 de elektronu keģfetti ve kütle/yük oranını belirledi. 1906 da Nobel Ödülü nü kazandı.

J.J. Thomson (Ġngiliz fizikçi, 1856-1940), 1897 de elektronu keģfetti ve kütle/yük oranını belirledi. 1906 da Nobel Ödülü nü kazandı. 1 5.111 Ders Özeti #2 Bugün için okuma: A.2-A.3 (s F10-F13), B.1-B.2 (s. F15-F18), ve Bölüm 1.1. Ders 3 için okuma: Bölüm 1.2 (3. Baskıda 1.1) Elektromanyetik IĢımanın Özellikleri, Bölüm 1.4 (3. Baskıda

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R - - ŞUBT KMPI SINVI--I. Grup. İçi dolu omojen yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında açısal ızı ile döndürülüyor e topun en alt noktası zeminden yükseklikte iken serbest bırakılıyor. Top zeminden

Detaylı

Coulomb Kuvvet Kanunu H atomunda çekirdek ve elektron arasındaki F yi tanımlar.

Coulomb Kuvvet Kanunu H atomunda çekirdek ve elektron arasındaki F yi tanımlar. 5.111 Ders Özeti #3 Bugün için okuma: Bölüm 1.2 (3. Baskıda 1.1 ), Bölüm 1.4 (3. Baskıda 1.2 ), 4. Baskıda s. 10-12 veya 3. Baskıda s. 5-7 ye odaklanın. Ders 4 için okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3 ) Maddenin

Detaylı

YOUNG DENEYİNDE GİRİŞİM

YOUNG DENEYİNDE GİRİŞİM Çift yarıkta ışık için yol farkı YOUNG DENEYİNDE GİRİŞİM Aydınlık saçak oluşumunda S=PK1-PK=d.Xn/L=n Karanlık saçak oluşumunda S=PK1-PK=d.Xn/L=(n-1/) Sacak aralığı L. X= d.n n=ortamın kırılma indisi Tek

Detaylı