T.C. AŞKABAT BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ BRİFİNG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AŞKABAT BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ BRİFİNG"

Transkript

1 T.C. AŞKABAT BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ BRİFİNG EKİM 2013

2 2

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ TARİHÇE WEB SAYFASI VE İLETİŞİM GÖREVLER YÖNETİM ORGANİZASYONU BAĞLI KURUMLAR VE İŞLEYİŞLERİ Aşkabat Türk İlköğretim Okulu Aşkabat Türk Anadolu Lisesi Aşkabat Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi (TÖMER) BÜTÇE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER ve FAALİYETLER Aşkabat Eğitim Müşavirliği - Yapılan İşler Aşkabat Türk İlköğretim Okulu Yapılan İşler Aşkabat Türk Anadolu Lisesi Yapılan İşler TÖMER Yapılan İşler YAPILMASI PLÂNLANAN İŞLER PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Eğitim Müşavirliği nce Öğretmenlerle İlgili Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri T.C. MEB ile Türkmenistan Bilim Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Görüşmelerinde Gündeme Getirilmesi Yararlı Görülen Öneriler Aşkabat Türk Anadolu Lisesi - Sorunlar ve Çözüm Önerileri TÖRENLER....41

4

5 GİRİŞ Kurumların amaçlarına göre hareket etmeleri mevzuat gereğidir. Aşkabat taki kurumlarımız da T.C. Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı kurumlar olup T.C. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına bağlıdır. Kurumların geleceğe yönelik plân ve programları için bir takım verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla Aşkabat taki eğitim kurumlarımızın görevleri, yönetim organizasyonu, teşkilat yapısı, bütçe kaynakları, gerçekleştirilen projeleri ve faaliyetleri, plânlanan faaliyet ve işleri, problemleri ve çözüm önerileri konularında özet bilgi mahiyetinde bu brifing hazırlanmıştır. İlgilenenlerin hizmetine saygıyla sunulur. Mehmet Emin GÜRKAN Eğitim Müşaviri 5

6 6

7 1. TARİHÇE Aşkabat Eğitim Müşavirliği, Sovyetler Birliği nin dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan Türkmenistan ile Türkiye arasında Ocak 1992 tarihinden itibaren başlatılan karşılıklı ziyaretler ve her iki ülke arasında çeşitli alanlarda imzalanan protokoller sonucunda 1992 yılında Aşkabat ta T.C. Aşkabat Büyükelçiliği bünyesinde hizmete başlamıştır. Müşavirliğimiz, T.C. Aşkabat Büyükelçiliği nin Kültür Merkezi binasının 1 inci katında 1 Müşavir, 1 Sekretarya ve 1 büro odasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca 1 depo evrak odası bulunmaktadır. 2. WEB SAYFASI VE İLETİŞİM Eğitim Müşavirliği nin web sayfasında; Türkmenistan ve Türkiye hakkında genel bilgiler, YÖS, Türkiye de üniversiteye gitme ve Türkiye Bursları hakkında duyurular, Bilgisayara indirilebilir gerekli dokümanlar; Öğretmenlere Türkmenistan Kılavuzu, Türkmenistan Eğitim Sistemi, Öğretmenlere Eğitsel Rehberlik, İlköğretim Ders Programları, Ortaöğretim Ders Programları ve Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Yapılan İkili Anlaşma ve Protokoller adlarıyla kitapçık halinde sunulmuştur. 7

8 Yurtdışında görev yapmakta olanlar için gerekli linkler bulunmaktadır. Aşkabat Eğitim Müşavirliği, web sayfasında kamuya duyurular yapmakta ve yaptığı duyurularla ilgili iş ve işlemler hakkında rehberlik yapmaktadır. Orta Mekdebi (lise) bitiren Türkmen öğrencilere YÖS ile yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek olan üniversiteler, duyurularak başvurmaları sağlanmakta ve rehberlik yapılmaktadır. Türkiye de yabancı uyruklu öğrencilerin burslu lise ve üniversite öğrenimi hakkında duyurular yapılarak, gelen başvurulara rehberlik yapılmaktadır. Türkiye Burslarından yararlanarak Türkiye de öğrenim görmek isteyen Türkmen uyruklu öğrencilere Türkiye burslarının tüm detayları hakkında bilgiler sunulmakta ve rehberlik yapılmaktadır. Adres : Şevçenko Köçe 41/A Aşkabat / TÜRKMENİSTAN Telefon : +99(312) Fax : +99(312) Web Adresi : E-Posta : 8

9 3. GÖREVLER Eğitim Müşavirliğimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına aşağıda belirtilen görevleri ifa etmektedir: Görev alanı ile ilgili iş ve işlemlerin yasalara, ikili anlaşmalara, mevzuata, yönetmelik ve Bakanlıktan gelen talimatlara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim alanında, yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri veya uluslararası kuruluşlarla yapılacak temaslarda, ulusal çıkarların korunması paralelinde koordine etmek, gerektiğinde bu tür konularda Bakanlığa bilgi sunmak, Kurumların, eğitim öğretim hizmetlerinin, uluslararası standartlarda faaliyet göstermeleri için gerekli tedbirleri almak, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik tedbirleri almak, Eğitim faaliyetleri konusunda gerekli araştırmaları yapmak, istatistikler tutmak ve bunlara dayalı eğitim sürecini planlamak, Türkmenistan da yaşayan Türk vatandaşlarının ve Türkiye de okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin, eğitim öğretimle ilgili iş ve işlemlerini koordine etmek, rehberlik yapmak, Görev alanı içerisinde bulunan okul, kurum ve kuruluşların her türlü iş ve işlemlerini koordine etmek, izlemek, yönetim hizmetleri konusunda mevzuatta belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek, sonuçlarını Bakanlığa bildirmek, 9

10 Belirtilen kurumlarda görevli yönetici, öğretmen ve personelin her türlü (eğitim seminerleri, özlük hakları, izin, sağlık, vize, oturum izni, ülke makamları ile iletişim vb.) iş ve işlemlerini koordine etmek, Her iki ülke vatandaşı olan öğrencilerin, belge ve diploma denklikleri konusunda kendilerini bilgilendirmek, gerektiğinde rehberlik yapmak, konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Türkmenistan da yükseköğrenim gören resmi-özel statülü öğrencilerin iş ve işlemlerini yapmak, Türkiye de yükseköğrenim yapan yabancı uyruklu öğrencilerin, belgelerinin üniversiteler arası teyidi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, Okul ve kurumlar ile personel konularında gerektiğinde denetim, rehberlik ve soruşturma işlemlerini yapmak, yaptırtmak, sonuçlandırmak, Kurumların bütçe, eğitim araç-gereci ve yatırımla ilgili yıllık planlamasını yapmak, bunlarla ilgili ödenek tekliflerinin, mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlamak, Bakanlığa bildirmek, temin etmek, tahsis edilen ödeneklerin sarfı ile ilgili iş ve işlemleri sonuçlandırmak, Bulunulan ülke makamlarının ilgili birimleri ile gerekli koordineyi sağlamak, Eğitim camiası adına temsil görevini yerine getirmek, Eğitim kurumları ile toplumun diğer kesimleri arasında işbirliğini sürdürmek ve sosyal hizmetleri geliştirmek, Ülkelerin milli ve kahramanlık günlerinin, kurumlarımızda kutlanması ile ilgili iş ve işlemleri koordine etmek, 10

11 4. YÖNETİM ORGANİZASYONU Eğitim Müşavirliği nde görev yapmakta olan görevliler ve görevleri kısaca şöyledir: Görev Kadroları Görevli Sayısı Görevi Eğitim Müşaviri: 1 Eğitim Müşaviri ile Müşavirliğin yaptığı iş ve işlemler, bu brifingin3. bölümünde açıklanmıştır. Mahalli Sekreter: 1 Türkmen makamları ile olan her türlü resmî iş ve işlemleri, Müşavirlik ile bağlı kurumların bütçeye yönelik iş ve işlemleri, Kurumların TİF ve demirbaş işlemleri, Müşavirliğe bağlı tüm okul ve kurumlardaki personelin; Vize, İkamet izni, İkamet değişikliği, Pasaport işlemleri, Sağlıkla ilgili gerekli evrakın hazırlanması, tedavi giderleri, vb. konulardaki iş ve işlemlerile gerektiğinde tercüme işleri, Eğitim Müşavirinin vereceği diğer işler. 11

12 Büro Memuru: 2 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile yazışmalar, Tüm okul ve kurumlarla, Türkmen makamları ile ilgili yazışmalar, Törenlerle ilgili iş ve işlemler, Her kademedeki öğrenciler, veliler ve vatandaşlardan yapılan başvurular ile ilgili iş ve işlemler, Diploma ve belge denklikleri, Dosyalama ile ilgili iş ve işlemler, Türkmen vatandaşlarından gelen talepleri bilgilendirme, Eğitim Müşavirliği nin sekreterlik işleri, Gerektiğinde tercüme işleri, Eğitim Müşavirinin vereceği diğer işler. Görevli: 1 Eğitim Müşavirliği nin her türlü temizlik iş ve işlemleri, Gerektiğinde konuklara ikram hizmetleri, Eğitim Müşavirinin vereceği diğer işler. 12

13 Şoför: 1 Büyükelçilik ve resmî makamlara geliş-gidiş hizmetleri, Resmî tören ve toplantılar için Eğitim Müşaviri nin, gerektiğinde T.C. Büyükelçiliği elemanlarının katılımına yönelik hizmetler, Tüm resmî kurum ve kuruluşlara gönderilecek evrak, yazı, posta veya gerektiğinde malzemenin getirilip götürülmesi, Gerektiğinde misafirlere rehberlik, Eğitim Müşavirinin vereceği diğer işler. 13

14 5. BAĞLI KURUMLAR VE İŞLEYİŞLERİ Müşavirliğimize bağlı okul ve kurumlar ile ilgili teşkilat şeması ve özet bilgiler aşağıda belirtilmiştir: T.C. AŞKABAT BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ ANASINIFI (6 Şube) LİSE (10 Şube) C KURU (Başlangıç Düzeyi) İLKOKUL (22 Şube) B KURU (Orta Düzey) ORTAOKUL (14 Şube) A KURU (İleri Düzey) 14

15 a) AŞKABAT TÜRK İLKÖĞRETİM OKULU SAYISAL VERİLER TÜRK TÜRKMEN Bay Bayan Bay Bayan TOPLAM Yönetici: Öğretmen: Yardımcı Personel: Öğrenci: İLETİŞİM Adres : Yunus Emre Köçesi Mir 3 AŞKABAT / TÜRKMENİSTAN Tel. / Faks : Tel: Faks: Web Adresi : Okul Hakkında : Okulda ikili öğretim yapılmaktadır. Dersler sabah saat 08:00 de başlayıp akşam saat 18:00 de bitmektedir. 15

16 b) AŞKABAT TÜRK ANADOLU LİSESİ SAYISAL VERİLER TÜRK TÜRKMEN Bay Bayan Bay Bayan TOPLAM Yönetici Öğretmen Yardımcı Personel Öğrenci İLETİŞİM Adres : Yunus Emre Köçesi Mir 3 AŞKABAT / TÜRKMENİSTAN Tel. / Faks : Tel: Faks: Web Adresi : Okul : Normal eğitim yapılmakta olup; dersler sabah Hakkında saat 08:45 te başlayıp 16:05'te sona ermektedir. 16

17 c) AŞKABAT TÜRKİYE TÜRKÇESİ EĞİTİM ÖĞRETİM MERKEZİ (TÖMER) SAYISAL VERİLER TÜRK TÜRKMEN Bay Bayan Bay Bayan TOPLAM Yönetici: Öğretmen: Yardımcı Personel: Öğrenci: Toplam kayıtlı öğrenci sayısı 224 tür. Bunların tamamı Türkmen olup. % 70 i bayan, % 30 u erkektir. İLETİŞİM Adres : Yunus Emre Köçesi Mir 3 AŞKABAT / TÜRKMENİSTAN Tel. / Faks : Tel/Faks: Web Adresi : 17

18 6. BÜTÇE Müşavirlik ve müşavirliğe bağlı okul ve kurumların giderleri, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ndan gelen bütçe ile karşılanmaktadır. Kurumlar bazında her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 şar aylık bütçe hazırlanmaktadır. Hazırlanan bütçe, harcama kalemlerine göre usulüne uygun tablo halinde Bakanlığa teklif yapılmaktadır. Her mali yılın I. 6 aylık dönemi için Ocak ayında, her mali yılın II. 6 aylık dönemi için Temmuz ayında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı na ödenek teklifleri yapılmaktadır. Genelde Nisan ve Ekim aylarında teklifler Bakanlıkça değerlendirilip, tahsis edilecek ödenekler gönderilmektedir. Okullar ve kurumlarla ilgili yapılan harcamalara ait usule uygun bütçeleştirilmiş mahsup evrakı 6 şar aylık dönemler sonunda 3 nüsha halinde onaylanarak 2 nüshası Bakanlığa gönderilir, 1 nüshası Eğitim Müşavirliğinde muhafaza edilir. Ayrıca okulların, okul-aile birliklerince gönüllülük esası çerçevesinde velilerce okullara yapılan aynî ve cüz i nakdi bağışlar ile kermes vb. faaliyetlerden koordine edilen gelirler elde edilmektedir. Bu gelirler ile okullarda ailesinin ekonomik durumu uygun olmayan öğrencilere yardımlar yapılmakta ve kurumların ihtiyacı olan giderler karşılanmaktadır. 18

19 7. GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER ve FAALİYETLER a) Aşkabat Eğitim Müşavirliği - Yapılan İşler: Müşavirliğe bağlı okul ve kurumlardaki tüm personele; Öğretmenlere Türkmenistan Kılavuzu, Türkmenistan Eğitim Sistemi, Öğretmenlere Eğitsel Rehberlik, İlköğretim Ders Programları, Ortaöğretim Ders Programları ve Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Yapılan İkili Anlaşma ve Protokoller adlarıyla kitapçıklar hazırlanarak imza karşılığı dağıtıldı. Bu kitapçıklar Eğitim Müşavirliği nin web sayfasına da indirilebilir dosya şeklinde konularak ilgilenen herkesin yararına sunuldu. Eğitimde kalite adına yukarıda belirtilen hususlarla ilgili öğretmenlerle sürekli toplantı, zümre çalışması ve seminerler düzenlendi. Sistematik olarak düzenlenmeye devam edilecektir. Özel öğrenci statüsünde Türkiye de yükseköğrenim görmek üzere 4000 e yakın Türkmen uyruklu öğrenciye denklik belgeleri verilerek, bunların Türkiye de öğrenim görmeleri için rehberlik yapıldı. Ayrıca öğrenim vizeleri ile Türkiye ye gitmeleri sağlandı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkmenistan Bilim Bakanlığı arasında Mart 2000 de imzalanan 5. Daimi Komisyon Toplantı Tutanağından sonra Haziran 2011 de yapılan 6. Daimi Komisyon Toplantı Tutanağının imzalanmadığı da göz önüne alınarak 2013 yılında yapılması planlanan 7. Daimi Komisyon Toplantı gündeminde görüşülmek üzere Bakanlığımıza şu teklifler yapılmıştır: 19

20 Halen eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Aşkabat Türk İlköğretim Okulu, Aşkabat Türk Anadolu Lisesi ve Aşkabat Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi nin faaliyetlerini daha da geliştirerek sürdürmeleri, Eğitim öğretim kurumlarımızın ihtiyaç duydukları fiziki mekânların binaların tahsisi; kısa vadede 57. Mekdep adındaki binanın Türkmenistan tarafından kullanılan bazı dersliklerinin Türk okulları tarafından kullanılmasına izin verilmesi; orta vadede tüm fiziki mekan ihtiyaçlarının kesin karşılanması amacıyla uygun arsanın tahsis edilmesi; bu arsada yapılacak kampüs alanı içine anasınıfları, ilkokul, ortaokul, lise ve Türkçe öğretim merkezi binalarının yapılması ve Aşkabat şehri dışında yaşayan vatandaşların çocuklarına da eğitim öğretim imkanı sağlamak amacıyla yatılı öğrencilerin kalabileceği pansiyon yapılması; kapalı spor salonu, konferans salonu, yemekhane vb. yapılması Okullara alınacak öğrencilerin (Türk Türkmen) nasıl alınacağına dair yönetmelik hazırlanması, Okullarda görevlendirilecek Türkmen öğretmenlerin, okul müdürlüklerinin hazırlayacakları sözleşmeleri imzalamaları, Eğitim kurumlarının iki ülke yetkililerinin de içinde bulunacağı komisyonlar tarafından rehberlik ağırlıklı denetime alınması, T.C. uyruklu öğretmen, yönetici ve aile fertlerine, görev sürelerinin bitimine kadar geçerli olmak üzere; hizmet vizesi, oturma izni, öğretmen kimlik kartının verilmesi, patentli veya patentsiz evlerde oturulmasına müsaade edilmesi, 20

21 Öğretmenlere ve aile mensuplarına, görevleri süresince Türkmenistan vatandaşları gibi Türkmen Havayolları, müzeler, hastaneler, vb. yerlerden hiçbir ayrıma tabi tutulmadan yararlandırılmalarının temini, Türk ve Türkmen öğretmenlere karşılıklı seminerler verilmesi, Kardeş okul sistemlerinin kurularak geliştirilmesi, okullar arası spor, halk oyunları, eğitim kampları, kültür, sanat ve müzik yarışmaları, festivaller düzenlenmesi, olimpiyat ve uluslar arası yarışmalar ile turistik amaçlı gezilerin karşılıklı geliştirilmesi, her türlü kolaylık ve desteğin sağlanması ve izin verilmesi, bu gezi gruplarına refakat edecek görevli Türk ve Türkmen öğretmenlerin de aynı kapsamda değerlendirilmesi, Genel, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, Eğitimle ilgili bilgi ve iletişim teknolojileri işbirliği, Ölçme değerlendirme ve merkezi sınavlar vb. konularda işbirliği, Özel eğitim ve rehberlik konularında işbirliği (yetenekli öğrenciler, engelli öğrenciler), Ülkelerin ihtiyaç duydukları alanlarda, karşılıklı yükseköğrenim bursu tahsis etmeleri ve bursların nasıl kullandırılacağı, uygulamanın ne şekilde yapılacağı, mezunların nasıl değerlendirileceği, bu konuda meydana gelebilecek muhtemel problemlerin nasıl çözüleceğinin açıklığa kavuşturulması. Türkmenistan Bilim Bakanlığı ndan üst düzey yöneticileri ve 5 eyaletin Baş Bilim Müdürlerinin katılımı ile Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı ve bazı illerde eğitim kurumlarını ziyaretle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla organize edilen eğitim gezisi, iklim şartları sebebiyle 2014 yılında yapılmak üzere planlandı. THY ile yapılan görüşmelerde, tüm öğretmenlerin ve aile fertlerinin Aşkabat hareketli gidiş dönüş uçak biletlerine % 15 indirim sağlandı.bagajlarda ise öğretmenlerin ve aile fertlerininher birine 20+10kg ücretsiz bagaj hakkı tanındı. Ayrıca kesin dönüş yapacak öğretmenler ve aile fertlerinin her birinin bagaj limiti kg olması için mutabakat sağlandı. 21

22 2013 yılında Müşavirliğimizde 1227 resmi evrak çıkışı yapılmıştır. Yimpaş la yapılan görüşmeler ile kurumlarda çalışan tüm öğretmen, personel ve eşlerine alışverişlerde ürün çeşitliliğine göre %15 - %20 indirim sağlayan Platin Kart verilmesi sağlandı. Türkmen makamları nezdindeki görüşmelerde öğretmenlerimizin vize süreleri 6 aydan 1 yıla çıkarıldı. Türkmen öğretmenlerle imzalanacak bir sözleşme metni hazırlanarak yürürlüğe girdi. Parçalanmış ailelerin çocuklarına yönelik rehberlik hizmetlerine hız verildi.bu konuda öğretmenlere hazırlanan rehberlik kılavuzu çerçevesinde ailelerle işbirliği hızlandırıldı. Okulların fiziki mekânları ile ilgili iyileştirmeler çerçevesinde T.C. Aşkabat Büyükelçiliği nin desteği ve Türkmenistan da faaliyet gösteren Türk firmalarının katkılarıyla; Okullara 4 adet yeni yönetim odası hizmete sunuldu. İki yeni anasınıfı dersliği kazandırıldı. Yapılan tadilatlarla binaya 5 ilave derslik kazandırıldı. Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve TÖMER öğrencilerinin bina girişleri, yaş seviyelerine göre yeniden dizayn edilerek girişlerde revizeler yapıldı. İlköğretim, Lise ve TÖMER in tüm merdivenleri yeniden revize edilerek mermer kaplama yapıldı ve korkuluklar yenilendi. Kış mevsimindeki bina içi tören alanları genişletildi. Kapalı spor salonunun; tavan, taban, soyunma odaları, sahne, elektrik, ısınma ve soğutma sistemleri, vb. komple yenilendi. 22

23 Okul bahçesine yeni kantin kazandırıldı. Bahçeye kız ve erkek öğrenciler için yeni yapılan 15 WC kabini hizmete sunuldu. Okul bahçesine halı saha, giyinme odaları ve tribün kazandırıldı. Belediyenin katkısıyla 25 araçlık otopark yeri hizmete sunuldu. Sokaktan girişi yapılan okul ana giriş kapısı, ana cadde tarafına açılarak hizmete sunuldu. Okul bahçesi iki taraftan genişletilerek ağaçlık bölge bahçeye dâhil edildi. Okulun ihata duvar ve demirleri yenilendi. Tüm binanın kanalizasyon sistemi yenilenerek ana şebekeye bağlandı. Anasınıfı öğrencileri için bahçeye yapay çim oyun parkı yapıldı. Binanın 3 tarafına Türkçe ve Türkmence kurumların adları kabartma pirinç harflerle yazdırıldı. Bahçe tören alanı genişletilerek ilave gölgelik yaptırıldı. TİKA nın katkılarıyla okul ve kurumlarımıza yeni bilgisayar laboratuvarı, akıllı tahta, baskı ve fotokopi makinaları, öğrenci sıraları, kantin ve kütüphane için masa, sandalye ve dolaplar ile ihtiyaç duyulan ayni yardım malzemesi sağlandı. b) Aşkabat Türk İlköğretim Okulu -Yapılan İşler: Eğitim Alanında Yapılanlar Zümre çalışmalarına önem verildi. Eğitimin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara hız verildi. Ders programları tanıtımı ve incelemesi yapıldı. Tüm sınıfların şube rehber öğretmenlerince öğrencilerin aileleri ile görüşmeler yapılarak öğrenci-veli-öğretmen işbirliği sağlandı. 23

24 Eğitimin kalitesini artırmak, öğrenci sorunlarını tespit etmek ve çözümlemek amacıyla, okuldaki rehber öğretmen tarafından tüm öğrenciler ile görüşme yapıldı. Her yıl TÜRKÇE-DER tarafından uluslararası olarak düzenlenen Türkçe Olimpiyatlarına öğrencilerimizin katılımı sağlandı. Şarkı dalında gönderdiğimiz öğrencimiz finale kalarak okulumuzu en iyi şekilde temsil etti. Türkiye ye 9. Uluslarararası Dreamline - Düşçizgisi Tasarım Olimpiyatları na katılım sağlandı. Belge ve madalyalar kazanıldı. Her yıl geleneksel olarak yapılan kermes ile okul veli çevre kaynaşması sağlandı. Okul folklor ekibimiz, Silifke Kültür Haftası nedeniyle Türkiye ye gönderildi. Her yıl, 5. Sınıfı bitirip 6. Sınıfı okumaya hak kazanan Türkmen öğrencilere, kültürel gezi amacıyla masrafları mahalli imkânlarla karşılanarak İstanbul a gezi gerçekleştirilmektedir. Sınıflararası bilgi yarışmaları düzenlendi. Okul kütüphanesi amacına uygun olarak müstakil bir bölümde hizmete sunuldu. Kitap Okuma Alışkanlığı Edindirme Projesi yapılarak başarılı öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Okul web sayfası yenilendi. Fizikî Alanda Yapılanlar Okul kantini müstakil bir bölümde yeniden hizmete sunuldu. Öğretmenler odası öğretmenlere yakışır bir vaziyette her yönüyle yeniden yaptırıldı. Yeni Atatürk Köşesi yaptırıldı. 24

25 Okuldaki tüm sınıflar teknolojik derslik haline getirildi. (Projeksiyon Cihazı, Bilgisayar, Akıllı Tahta ve Ses Sistemi kuruldu.) Okul bayrak direkleri yenilendi. Tüm sınıf kapıları ve diğer tüm kapılar yangın yönetmeliğine uygun olarak dışa açılacak şekilde yeniden yaptırıldı. WC ler tamamen yenilendi. Merdivenlere yeni granit döşendi. c) Aşkabat Türk Anadolu Lisesi -Yapılan İşler: Eğitim Alanında Yapılanlar Okuldaki eğitim problemlerinin tespiti ve eğitim kalitesini artırmak için rehberlik servisimizce değişik testler uygulandı, veli bilgilendirilmesine yönelik seminerler düzenlendi, sorunu olan öğrencilerle velilerinin bir arada olduğu görüşmeler gerçekleştirildi. Her yıl TÜRKÇE-DER tarafından uluslararası olarak düzenlenen Türkçe Olimpiyatlarına öğrencilerimizin katılımı sağlandı. Okulda her dönem düzenli olarak deneme sınavı, bilgi yarışması yapılmaktadır. Okulumuzda ayın fotoğrafı ve kısa film yarışması düzenlendi, kısa film yarışmasında başarılı olan öğrencilerimiz Türkiye ye gönderildi. Okulumuzda oluşturulan Türkmen Folklor ekibimiz Türkiye ye 23 Nisan Törenlerine katılmak üzere Türkmen müdür yardımcımızın kontrolünde Bursa- İnegöl ilçesine bir haftalığına gönderildi. Okuldaki kulüp faaliyetleri sonucu Türkü Gecesi, Tiyatro gösterileri (Deli Dumrul, Töre, Komşu Köyün Delisi), Türkmen Folklor Ekibi, Ankara Oyunları Ekibi çıkarılmış, Sportif Turnuvalar düzenlenmiş, Deprem tatbikatı gerçekleştirildi. 12 Mart 2012 tarihinde Mehmet Akif ERSOY la ilgili panel düzenlendi. Okul web sayfası yeniden düzenlendi. 25

26 Öğrencilerimiz kursla YÇS, YÖS sınavlarına hazırlanmış ayrıca internet ortamındaki müracaatları okulumuzda gerçekleştirildi. Kermes yapılarak çevre ve veli kaynaşması sağlandı. Personel için oluşturulan görev tanımlama ve iş takip defteriyle Türkmen personele seminer verildi. Fizikî Alanda Yapılanlar Okul çatısında geçmiş yıllardan birikmiş güneş ve yağmur nedeniyle çöp olmuş olan hurdalar 3 kamyon olarak atıldı. Bu işlem sırasında okul demirbaş listesi kontrolü yapılarak kayıtta bulunan malzemeler kontrol altına alındı. Okul bahçesinin sulanabilmesi için ana şebekeden okul bahçesine yeni su tesisatı döşetildi. Bahçenin tamamı çimlendirildi. Fıskiyeler taktırılarak çimlerin sulanması sağlandı. Bahçeye yeni ağaç, çiçekler kazandırıldı. Ağaçlardan üçüne kuş yuvası yapıldı. Bahçedeki çeşme tamir ettirildi. Bahçeye yeni bir kamelya yapıldı. Kamelyaya priz, masa, çöp sepetleri yerleştirildi. Bahçedeki oturma yerleri elden geçirildi. Bahçedeki demir korkulukların tamamı boyandı. Elektrik tesisatı ve aydınlatması yenilendi. Bahçedeki tıkanık olan logar sistemi açtırıldı. Bahçedeki boş alana voleybol ve basketbol sahası yapıldı tek basketbol potası yerleştirildi. Pota arkasına çelik kafes çekilerek topun sahada kalması sağlandı. Bahçedeki kısa ve eski olan bayrak direkleri yenilendi. Bahçede bulunan büstlerin tamirat ve boyanmaları gerçekleştirildi. Okulun bahçeye girişindeki tabelası yenilendi ve yeniden yazdırıldı. Bahçeden okula girişteki tabela tamiratı gerçekleştirildi Bahçeden okula girişteki Bekçilerin kullandığı oda büyütülerek pimapenli duruma getirildi. Dolap, masa, pano, halı, televizyon konuldu. Bekçi odası arkasındaki küçük ardiye temizlendi. Okula çıkış merdivenleri boyandı. Kumaşla kaplandı, aydınlatması elden geçirildi. 26

27 Okul kamera sistemi elden geçirildi ve okul girişine yeni kamera eklendi. Spor salonunun bozulan parke döşemeleri değiştirildi, zeminin tamamı zımparalanarak verniklendi ve saha çizgileri yeniden yapıldı. Spor salonunda kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere iki soyunma odası oluşturuldu. Bu odalara oturak, askılıklar ve havalandırma yaptırıldı. Spor topları için kasa yapıldı. Diğer spor malzemeleri için dolap yerleştirildi. Lavabolar oluşturuldu. Salonun içindeki aydınlatma sistemine projektör lambaları taktırıldı. Havalandırma ve kalorifer sistemi yenilendi. Su kaçıran çatı şaplandı, Salona tribün ve seyyar sahne yapıldı ve perdeler asıldı, kapılar yenilendi, Tören ve çalışmalarda kullanılmak için ses sistemi kuruldu. Salona Türk, Türkmen bayrakları asıldı. Arşiv odası oluşturularak raf sistemi yapıldı. Geçmiş yıllara ait evraklar ve öğrenci dosyalarının ayırım ve tasnifi yapıldı. Okuldaki haritaların bakımı yapıldı, Tarih ve Coğrafya dersleri için haritalık yaptırıldı. Teknisyen odası düzenlendi kullanılan malzemeler dolap ve raflara kaldırıldı. Malzeme sayımı yapılarak kayıt altına alındı. Yoğaltma malzemelerinin takibi sağlandı. Okul kütüphanesinde gerekli düzenlemeler ve tadilat yapıldı. Bilgisayar kazandırıldı. Hizmetli personel odasının zeminine halı, oturmak için klasik koltuk, televizyon, buzdolabı, askılık, masa kazandırıldı. Okuldaki bir sınıfımız teknoloji odası olarak düzenlendi. Öğretmen ve öğrenci tuvaletlerinin tamamı yenilendi. Anasınıfı yanında bulunan tuvalete anasınıfı öğrencileri için lavabo yaptırıldı. Okul kantininin çatısı ve tavanı yenilendi. Okul idaresine gelen misafirler için çay ve ikramın hazırlandığı bölüme mutfak dolabı yaptırıldı. 27

28 Okulun fizik, kimya, biyoloji dersleri için kullanılan laboratuvardaki malzemelerin demirbaş sayımları yapılıp yenilenen dolaplara tasnifi yapıldı. Ayrıca bozuk olan su tesisatı elden geçirildi. Sandalyeler alındı. Biyoloji Laboratuvarına interaktif tahta kazandırıldı. Sınıflardaki sıraların tamamı yenilendi. Devlet büyükleri resimleri tek çerçeveye toplandı, Sınıf tahtaları yenilendi, sınıf kapıları yenilendi, sınıflara perde takıldı, klimalardan bir kısmı yenilendi, diğerlerinin bakımları yapıldı ve sınıflarda sağlıklı hizmet vermeleri için yerleri değiştirildi, öğretmen masaları yenilendi ve kürsü eklendi. Sınıflara pano ve sınıf oturma planı çerçeveleri asıldı, askılıklar yenilendi. Öğretmenler odasını çalışma masası, LCD televizyon, her öğretmen için ve kulüpler için dolap, yaprak testler için dolap, sandalyeler, iki yeni bilgisayar internete bağlı olmak üzere kazandırıldı. Okul koridorlarından birisi Tarih Koridoru olarak düzenlendi. Tarihteki 16 büyük Türk Devleti bayrağı ve ayrıca yayıldıkları coğrafyayı ve kısa dönemleri hakkında bilgiyi içeren çerçeveler hazırlandı. Şu an ki bağımsız Türk Devletleri bayrakları ve onlarla ilgili kısa bilgi çerçeveler, Dünyadaki Türk nüfusu ve Türkçe nin konuşulduğu alanı gösteren Dünya haritası, Türkiye ve Türkmenistan Haritaları, Çanakkale Savaşı nı anlatan maket konuldu. Okul yangın tüpleri yenilendi. 28

29 Okulumuz malzemelerinin düzenli bir şekilde konulabilmesi için depo olarak kullanılankısma duvardan duvara olacak şekilde seyyar raf sistemi kuruldu. Anasınıfı için öğrenci dolapları, masalar, bilgisayar, LCD televizyon, DVD, panolar konuldu. Müdür odasına kasa ve dizüstü bilgisayar kazandırıldı. Okul içinde çocukların sıra olduğu alandaki Atatürk ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı nın resimlerinin olduğu köşe güncellenerek yenilendi, Topluca öğrencilerin yararlanabileceği projeksiyon ve perde düzeni konuldu, Nöbetçi öğrenciler için danışma masası yaptırıldı. Öğrencilerin teneffüslerde yararlanacağı bank oturaklar konuldu. Koridor ve alanlara okul duyuruları, kulüp faaliyetlerinde kullanılmak üzere panolar, rehberlik faaliyetleri ve okul kimlik bilgilerini içerecek kapalı panolar, okul başarılarının sergileneceği pimapen dolap, anasınıfı öğrenci velileri için bekleme bölümü, öğrenci görüşlerini toplamak için dilek ve görüş kutuları yapılmış kantin ve okul koridoruna asıldı. Müdür yardımcılarına koltuk, bilgisayar, klima, sandalye, masa, kasa, internet bağlantısı kazandırıldı. Rehberlik Servisi odasına çekyat, sandalye, internet bağlantısı kazandırıldı. 29

30 d) Aşkabat Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi (TÖMER) - Yapılan İşler: Kurumun kütüphanesi kitap ve cd yönüyle zenginleştirildi. Eğitimin kalitesini artırmak, için Türkçe öğretimiyle ilgili dokümanlar, filmler temin edildi. Kurumdaki iki sınıfa projeksiyon cihazı, bilgisayar, akıllı tahta ve ses sistemi kuruldu. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı nda üst kademe yetkililerine Türkçe kursları düzenlendi. Türkmenistan ın bazı öğretim kurumlarında Türkçe kursları düzenlenmesi ile ilgili görüşmeler yapılmaktadır. Mezun olan öğrenciler her dönem sonunda sertifikalar verildi. Her dönem öğrencilerine dönem sonu kaynaşma seminerleri ve mezuniyet törenleri düzenlendi. Kursiyerlere kurs dönemince yararlanacakları dokümanlar kurs merkezindeki imkânlarla çoğaltılarak dağıtıldı. 30

31 8. YAPILMASI PLÂNLANAN İŞLER Aşkabat Türk İlköğretim Okulu, Aşkabat Türk Anadolu Lisesi ve Aşkabat Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi, 57. Mektep adı verilen binada hizmet vermektedir. Okul binası ile ilgili gerek bina içerisinde katlarda, gerekse bahçede aşağıdaki hususların yapılması projelendirilmiş ve gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. Eğitimde kalitenin artırılması konusunda her türlü çalışmaya hız verilecektir. Bina içi ve bahçe ses, zil, hoparlör sistemi, Bina içi ve bina dışı aydınlatma, güvenlik ve kamera sistemleri, Peyzaja yönelik çalışmalar, otomatik sulama sistemi, ağaçlandırma, çimlendirme, Kalorifer kazan dairesi ile bina bağlantı borularının onarımı, İhtiyaç nedeniyle bahçede depo ve ardiye yapılması, Okul bahçesine giriş kapısı ile okul tabelalarının yapılması, Okul bahçesine yeni oturma bankları ile kamelya yapılması, İlköğretim binası girişini rahatlatmak amacıyla merdivenin genişletilmesi, Bayrak direklerinin revize edilmesi, Binanın komple dış boya badanası ile bahçedeki gölgelik, oturma grupları, banklar ve çevre ihata korkuluk demirlerinin boyanması. 31

32 9. PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Eğitim Müşavirliği ne bağlı olarak hizmet veren Aşkabat Türk İlköğretim Okulu, Aşkabat Türk Anadolu Lisesi, Aşkabat Yaygın Eğitim Merkezi ve Aşkabat Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi nin bina ihtiyacı, onarım ihtiyacı, vs. sorunları bulunmakla beraber 8. Bölüm deki Planlanan Faaliyetler ve İşler bölümünün ekinde açıklandığı şekilde proje teklifinin gerçekleşmesi halinde fiziki altyapı ile ilgili sorunların birçoğu giderilecektir. Eğitim Müşavirliğince Öğretmenlerle İlgili Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 1. Önceki yıllarla, hatta iki yıl öncesiyle kıyaslandığında Türkmenistan daki temel ihtiyaç maddelerinde % 100 e yakın bir fiyat artışı olmuştur. 2. Mesken kiraları $ dan $ a yükselmiştir. Yaz tatilindeki 2 aylık kiradan kurtulmak için, bazı öğretmenlerin yaz tatilinde evlerini boşalttıkları, eşyalarını koyacak yer aradıkları veya birkaç öğretmenin eşyalarını merkezi bir evde toplayarak kirayı paylaştıkları öğrenilmiştir. 3. Türkmenistan'ın telefon ve internet hizmetlerinin en pahalı olan ülkelerden birisi olması dikkate alındığında, öğretmenler Türkiye'deki eş ve çocukları dâhil, akraba ve yakınları ile pahalı olması nedeniyle minimum seviyede görüşebilmektedirler. 32

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu BURDUR Mart 2009 2007-2008 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2012 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 BAŞKANDAN: Meclisimizin

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 Nisan 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Nisan 2010 www.meb.gov.tr http://sgb.meb.gov.tr Hazırlık - baskı : Gazi Mesleki Eğitim

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz/2015 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 EGEMENLİK, KAYITSIZ ŞARTSIZ, MİLLETİNDİR. 1 2 3 4 5 Başkandan Sevgili Hemşehrilerim, İstanbul un yeni ilçelerinden biri olan Beylikdüzü, 2000

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI Bir Projem Var Bir

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI 1. KÜTÜPHANE YEREL HİZMET STRATEJİSİ... 2 2. KÜTÜPHANELER EŞGÜDÜM TOPLANTISI... 2 3. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İSTATİSTİKLER... 3 4. ANKETLER... 3 5. DİĞER KURUMLAR İLE İŞBİRLİĞİ VE

Detaylı

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi Dil, bir köprüdür; tarih, bir köprüdür; inanç, bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz M. Kemal ATATÜRK KÜNYE Resmî adı : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

2012 İDARE FAALİYET RAPORU

2012 İDARE FAALİYET RAPORU KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU Manas ın Vasiyetleri: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olma, Toplumda Hoşgörü, Uyum, Dostluk ve İşbirliğini Geliştirme, Milli Haysiyet

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI NSI 10 YILI AROU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2010 Mart 2013 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 1 A) ÇKA Kurumsal Misyon ve Vizyonu... 1 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C) Kurumsal

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANĠZASYON ġemasi

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANĠZASYON ġemasi 327 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre Belediyemiz idari anlamdaki yapılanmasını norm kadrosu kanununa ve mevzuat

Detaylı