Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SE1453B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SE1453B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016836"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Yüksek voltaj. Ürünü asla açmayiniz veya onarmaya çalimayin. Ürünü sivilardan uzak tutun. Telefonla birlikte teslim edilen pil tipinden farkli bir pil tipini asla kullanmayin. Yanli tipte pil yerletirilmesi durumunda patlama riski vardir. Telefon zili çaldiinda kulaklii kulainiza çok yakin tutmaktan kaçinin, aksi taktirde iitme duyunuza zarar verilebilir. 1.1 Elektrik Beslemesi EN normu uyarýnca IT tesisatlarý hariç olmak üzere bu ürünün iletimi için elektrik kaynaðý olarak Volt tek fazlý dalgalý akým gereklidir. Telefon ebekelerindeki gerilim, EN Önemli Ürünü, patlama tehlikesinin bulunduu yerlerde kullanmayin. Küçük metal cisimlerin ürüne temas etmesine izin vermeyin. Aksi taktirde ses kalitesinin bozulmasina ve ürünün hasar görmesine yol açilabilir. Eller serbest fonksiyonu aktifletirildiinde kulakliktaki sesin gücü aniden çok yüksek bir seviyeye çikabilir. El cihazini kulainizin çok yakininda tutmamaya dikkat edin. Ayni zamanda ilgili bölümlerde ve alt bölümlerde açiklanan uyarilara dikkat edin. Türkiye'deki ithalatci firma: Türk Philips Ticaret A.. Y.Dudullu Org.San.Bolgesi 2. Cad. No:22 Umraniye Tel: ISTANBUL Uyumluluk beyanýný: adresinden bulabilirsiniz. Bu ürün yalnizca ambalaj üzerinde belirtilmi ülkelerdeki analog telefon ebekesine balanabilir. 1.2 Uygunluk Philips Consumer Electronics ibu beyanname ile SE145x cihazlarýnýn 1999/5/EG sayýlý direktifin temel standartlarýna ve diðer ilgili koullarýna uygun olduðunu beyan eder. 1.3 GAP standardýnýn artlarý GAP standardý ile, DECTTM ve GAP özelliðine sahip tüm el cihazý ve baz istasyonlarýnýn ürün markasýna baðýmlý olmaksýzýn söz konusu standardýn asgarî artlarýna uygun olmalarý saðlanýr. SE145 el cihazýnýz ve baz istasyonunuz GAP artlarýna uygun olup, el cihazý kaydý, hat alma, çaðrý kabulü ve numara çevirme gibi fonksiyonlarýn düzenli ekilde çalýtýklarý garanti edilir. 5 Önemli Baz istasyonda baþka bir marka (SE140/SE145 olmayan) bir el cihazý iþlettiðinizde geniþ fonksiyonlarýn çalýþmamasý söz konusu olabilir. SE140/145 el cihazýnýzý GAP standardýna uygun, baþka imalat bir baz ünitesi üzerinden tanýtmak ve kullanmak için önce imalatçýnýn talimatnamesinde belirtilen prosedürü, sonra da sayfa 38 'de belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder. Baþka imalat bir el cihazýný SE140/145 baz ünitesi üzerinden tanýtmak için ise önce baz üniteyi tanýtma moduna geçirmeniz, daha sonra da imalatçýnýn talimatnamesinde belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder. öngörülen yerel çöp ayirma ve toplama sistemi hakkinda lütfen kendiniz bilgi aliniz : Piller için bertaraf talimatlarý Bataryalar ev çöpüne atýlmamalýdýr. Ambalaj bilgileri Philips þirketi, usulüne uygun imha edilmelerini teþvik etmek amacýyla pilleri ve cihaz ambalâjlarýný standart sembollerle donatmýþtýr. Atýklarýn yeniden iþlenmeleri ve geri dönüþümü dalýnda faaliyet gösteren ulusal kurumlara mali katkýda bulunulmuþtur. Ýþaretli ambalâj malzemeleri geri dönüþüm (recycling) tesislerine teslim edilebilir. 1.4 Çevrenin Korunmasi Atilacak eski ürünler için bertaraf bilgileri Bu sembolü taiyan elektrikli ve elektronik ürünler için 6 Önemli 1. 5 Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlarý ("EMF") Philips Royal Electronics firmasýnýn ürettiði ve sattýðý tüketici odaklý ürünler arasýndan birçoðu, elektronik cihazlar gibi genelde elektromanyetik sinyal yayma ve alma özelliðine sahiptir. Philips firmasýnýn en önemli çalýþma ilkelerinden biri, ürünlerimize iliþkin olarak tüm gerekli saðlýk ve güvenlik önlemlerini almak, uygulanacak bütün yasal talepleri yerine getirmek ve üretim esnasýnda uygulanmasý gereken EMF standartlarýna uymaktýr. Philips, saðlýða olumsuz etkileri olmayan ürünler geliþtirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayý görevi bilir. Philips, ürünleri usule ve amaca uygun olarak kullanýldýðý sürece, günümüzün bilimsel kanýtlarýna göre böyle bir kullanýmdan tehlike doðmayacaðýný teyit eder. Önemli Philips, uluslararasý EMF ve güvenlik standartlarýnýn geliþtirilmesinde aktif bir rol oynamaktadýr. Bunun sayesinde Philips, standardizasyon alanýnda meydana gelecek olan geliþmeleri erkenden kendi ürünlerine entegre edebilme konumundadýr. 7 2 SE145 Dijital Kablosuz Telefon Philips satin aldiiniz için tebrik ederiz; Philips'e ho geldiniz! Philips'in sunduu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü u adreste kaydettirin Teslimat kapsami SE145 El cihazi Güç adaptörü Pil bölmesi kapai Telefon kablosu* 2 adet AAA arj edilebilir pil SE145 Baz ünite Kullanim kilavuzu Çabuk balama kilavuzu Garanti bilgisi 2.2 Baka neler gereklidir Arama kaydi fonksiyonu için ebeke operatörünüzün arayan numarayi gösterme servisine abone olmaniz gereklidir. Sesli posta (voic ) fonksiyonu için ebeke operatörünüzün sesli posta servisine abone olmaniz gereklidir. Not * Telefon hatti adaptörü telefon kordonuna takilmami olabilir. Bu durumda, telefon hatti kordonunu telefon prizine takmadan önce telefon hatti adaptörünü telefon kordonuna takmaniz gerekir.

3 Dikkat Daima telefon birlikte teslim edilen kablolari ve pilleri kullanin. SE145 Dijital Kablosuz Telefon El cihazi 1 Kulaklik 2 Ekran Ekran simgeleri için 11. sayfaya bakin. 3 Sil/Sessiz Yazma modunda rakam silmek için basin; Arama kaydi/tekrar arama listesine bakarken, gösterilen kaydi silmek için basin veya listedeki tüm kayitlari silmek için basin ve basili tutun. Görüme esnasinda mikrofonu kapatmak veya açmak için basin. 4 Arama kaydi / Yukari kaydirma / Sesi çoaltma Arama kaydini açar. Listelerde ve ayarlama seçeneklerinde yukariya doru gidilir. Kulakliin ses seviyesi çoaltilir. 5 Görüme / Tekrar arama Arama yapmak veya gelen aramaya cevap vermek için. Flash (R) fonksiyonlarini kullanmak için. 6 Tek dokunmayla arama tulari Önceden hafizalanmi numaralari tek dokunmayla arama için basin ve basili tutun SE145 Dijital Kablosuz Telefon 7 * / Tu kilidi Tulari kilitlemek/kullanima açmak için basin ve basili tutun. Görüme esnasinda, puls aramadan tonlu aramaya geçmek inuz yerin pozisyonu kapsama alani ve ürününüzün performansi üzerinde etkili olabilir. Baz üniteyi klasör dolabi, radyatör veya elektrikli uygulamalar gibi büyük metal eyalarin yakinina koymaktan kaçinin. Bu, kapsama alanini ve ses kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kalin iç ve di duvarlari olan binalar baz üniteye giden ve baz üniteden gönderilen sinyalleri olumsuz etkileyebilir. emin olun, aksi taktirde ürüne hasar verilebilir. Daima üniteyle birlikte teslim edilen telefon hatti kordonunu kullanin. Aksine takdirde çevir sesi almayabilirsiniz. Not Bazi ülkelerde telefon hatti adaptörü telefon kordonuna takilmami olabilir. Bu durumda, telefon hatti kordonunu telefon prizine takmadan önce telefon hatti adaptörünü telefon kordonuna takin. 1 Telefon hatti kordonunu ve elektrik kablosunu baz ünitenin arka tarafindaki yuvalara takin. 3.2 Baz ünitenin balanmasi Dikkat Güç adaptörünü ve telefon hatti kordonunu doru ekilde baladiinizdan 14 Kurulum 2 Telefon hatti kordonunun ve elektrik kablosunun dier ucunu telefon hatti prizine ve elektrik prizine takin. SE145 telefonunuz ile birlikte iki adet arj edilebilir pil teslim edilmitir. 1 2 Pil bölmesinin kapaini kaydirarak açin (eer takili ise). Pilleri gösterildii ekilde yerletirin ve bölmenin kapaini tekrar yerine takin. 3.3 El cihazinin pillerinin yerletirilmesi ve arj edilmesi Dikkat El cihazinin ilk kez kullanilmadan önce en az 24 saat arj edilmesi arttir. Telefonla birlikte teslim edilen pil tipi diinda baka bir pil asla kullanilmamalidir. Pillerin yanli tipte pillerle deitirilmesi durumunda patlama tehlikesi söz konusudur. 3 4 El cihazini arj edilmesi için baz ünitenin üzerine koyun. El cihazinin doru ekilde yerletirildii bip sesiyle onaylanir ve arj ilemi balar. Pillerdeki enerji yeterli seviyeye geldiinde el cihazi otomatik olarak baz üniteye kaydedilir. 15 Kurulum Bekleme modu ekrani görüntülenir. Eer ekranda görünüyorsa, bulunduunuz bölge için ülke grubunu seçmelisiniz. Ülkenizi seçmeniz gerekirse Kendi ülkenize ilikin uygun kodu (aaiya bakin) seçmek için veya tuu ile arayin. Sonra onaylamak için tuuna basin. Baz ünite sifirlama yapar ve bekleme ekrani gösterilir. Kod Ülke DEUTSCHLAND ÖSTERREICH TÜRKIYE döner. Arayan numarayi gösterme fonksiyonu ülke kodu seçilinceye kadar çalimayacaktir. 5 El cihazini piller tamamen arj edilinceye (en az 24 saat) kadar arj yuvasinda birakin. arj animasyonu durduu (pil arj edildi) ve simgesi görüntülendii zaman el cihazinin pilleri tamamen arj edilmi demektir. Dikkat Eer telefonunuza NiMH pil yerine alkalin pil takarsaniz ekrandaki tüm simgeler görünür. Bu pilleri derhal telefonla birlikte teslim edilen tipteki pillerle deitirin. Not Eer ülke kodu henüz ayarlanmadan bir arama gelirse, bu aramayi cevaplayabilirsiniz. Arama bittikten sonra ekran, ülke kodunu ayarlamaniz için orijinal görüntüye geri Çoklu ürün paketleri Eer çoklu ürün paketi satin aldiysaniz, bu paket içinde ek olarak el cihazi, arj yuvasi, güç adaptörü ve AAA arj edilebilir pil bulunur. Kurulum arj yuvalarini elektrik prizine takin. Telefonla birlikte teslim edilen pilleri dier el cihazlarinin içine yerletirin. Pilleri en az 24 saat boyunca tam olarak arj etmek için el cihazlarini arj yuvalarina yerletirin. Kurulum 17 4 SE145 `in kullanimi 4.1 Arama yapmak 1 tuuna basin. 2 Telefon numarasini çevirin. bir numara hafizali deilse, bip sesi duyarsiniz. 4.2 Numarayi önceden tulayarak çevirmek (Pre-dial) 1 Telefon numarasini (maksimum 24 rakam) girin. Hatalanmamisa, numarayi ekleyebilir veya mevcut numaranin üstüne yazabilirsiniz. 25. sayfadaki "Tek dokunmayla arama tularinin telefon defterindeki bir numaraya atanmasi" bölümüne bakin Üçlü konferans görümesi 1 Harici görüme esnasinda tuuna basin. Sizi arayan kii beklemeye alinir. 2 Aramak istediiniz el cihazinin numarasini girin. Eer yalnizca iki adet el cihazi varsa dier el cihazi otomatik olarak aranir. 3 Dier el cihazi cevap verdiinde, arayan kiinin kim olduunu bildirin ve aramayi aktarmak için tuuna basin. Eer dier el cihazi cevap vermiyorsa, arayan kiiyle tekrar konumak için tuuna basin. 4 Kapatmak için tuuna basin ebekenizin sesli posta servisini aramak 1. tuuna basin ve basili tutun. Telefonunuzdan daha fazla yararlanin 21 Numara görüntülenir ve çevrilir. Mesajlarinizi dinlemek, kaydetmek ve silmek için verilen sesli talimatlari takip edin. Not Sesli posta numarasi, yalnizca telefonun satildii ülkede sesli posta servisi sunuluyorsa önceden hafizalanmitir. Eer böyle bir servis sunulmuyorsa numara botur. Kullanicilar, önceden hafizalanmi numaranin üstüne kendi tercih ettikleri numarayi yazabilirler ve bu numara çevrilir. Tek dokunmayla arama tuuna bir numara kaydetmek için 24. sayfaya bakin. Not Telefon defterine kaydedilen numaralar 01'den 20'ye kadar siralanir Telefon defterindeki numaralara bakmak ve numalarari çevirmek 1 tuuna basin. Ekranda birinci siradaki numara ve simgesi görünür. 2 Arzu ettiiniz numaraya gitmek için tuuna veya tuuna basin.

4 numara daha uzunsa, son rakam yanip söner. Kaydetmek istediiniz telefon numarasini girin. Hatali giri yaparsaniz tuuna basin. 4 Onaylamak için tuuna basin. Bir sonraki hafizalama yeri gösterilir. Telefon defteri bosa, ekranda 01- [bo] yanip söner. duraklama, hat almasi için telefon santraline zaman verir. rakamli telefon defteri numarasini girin, örnein 07. için tuuna basin. Bekleme moduna dönmek tuuna basin. sonraki hafizalama yeri gösterilir. telefon numaralari ülkenize ve telefon ebekesine baimlidir. Arzu ettiiniz numaraya gitmek için tuuna veya tuuna basin. görüntülenir ve çevrilir. Arzu ettiiniz numaraya gitmek için tuuna veya tuuna basin. 3 Bip sesi duyuncaya kadar tuuna veya tuuna basin ve basili tutun. En son gelen arama gösterilir. Arama listesine bakilirken simgesi sürekli yanar. Cevaplanmayan aramalara bakilirken bu simge yanip söner. 2 Arama kaydinda gezinmek için tuuna veya tuuna basin. onaylama sesi (bip) duyarsiniz ve bir sonraki numara veya eer liste bosa ---- görünür. Bekleme moduna dönmek için tuuna basin. 5 6 Çift rakamli telefon defteri eriim numarasini girin. Telefon numarasi görüntülenir. Onaylamak için tuuna basin. Bekleme moduna dönmek için tuuna basin Arama kaydinin tümünü silmek 1 tuuna basin. 2 Bip sesi duyuncaya kadar tuuna basin ve basili tutun. Ekranda ---- görünür. 3 Bekleme moduna dönmek için tuuna basin Arama kaydindan bir numarayi silmek 1 tuuna basin. 2 Silmek istediiniz numaraya gitmek için tuuna veya tuuna basin. Telefonunuzdan daha fazla yararlanin 5.6 Tekrar çevirme Son aranan be numaradan herhangi birini tekrar çevirebilirsiniz. Numaralarin uzunluu en fazla 24 rakam olabilir Son numarayi tekrar çevirmek 1 tuuna ve sonra tuuna basin. 27 Çevrilen son numara görüntülenir ve çevrilir Tekrar arama listesinde numaralara bakmak ve bir numarayi çevirmek 1 tuuna basin. Çevrilen son numara görüntülenir. 2 Eer gerekli ise, arzu ettiiniz numaraya görüntülemek için tuuna veya tuuna basin. 3 4 tuuna basin. lk kullanilabilir telefon defteri kayit numarasi gösterilir. Telefon defteri kayit numarasini girin. Telefon numarasi görüntülenir. Onaylamak için tuuna basin, sonra bekleme moduna dönmek için tuuna basin Tekrar çevrilen numarayi telefon defterine kopyalamak 1 tuuna basin ve kopyalamak istediiniz telefon numarasina gitmek için tuuna veya tuuna basin Tekrar arama listesinde kayitli bir numarayi silmek 1 tuuna basin ve silmek istediiniz telefon numarasina gitmek için tuuna veya tuuna basin. 2 tuuna basin. Bir onaylama sesi (bip) duyarsiniz ve bir sonraki numara veya eer liste bosa ---- görünür. 3 Bekleme moduna dönmek için tuuna basin. 28 Telefonunuzdan daha fazla yararlanin Tekrar arama listesinin tümünü silmek 1 tuuna basin. 2 Bip sesi duyuncaya kadar tuuna basin ve basili tutun. Ekranda ---- görünür. 3 Bekleme moduna dönmek için tuuna basin. Telefonunuzdan daha fazla yararlanin Kiisel ayarlar 5 Menüyü açmak ve telefonunuzun ayarlarini kiisel tercihlerinize göre deitirmek için tuunu kullanin. Ayarlari kaydetmek için tuuna basin. imdi tarih ve saat ayarini deitirebilir veya bekleme moduna dönmek için tuuna basabilirsiniz. Eer 15 saniye boyunca herhangi bir tua basilmazsa, el cihazi bekleme moduna döner. 6.1 Zil sesini ve zil tonunu deitirmek Dikkat Telefon zili çaldiinda kulaklii kulainiza çok yakin tutmaktan kaçinin, aksi taktirde iitme duyunuza zarar verilebilir. Seçenekler: Alti ses seviyesi (0-5 (0=kapali, 5=maks.). 10 zil tonu tuuna basin. Zil sesi seviyesini ayarlamak için tuuna veya tuuna basin. Zil tonunu seçmek için tu takiminda 0-9 arasinda bir numaraya basin. Örnek zil tonu çalinir. 6.2 Tarih ve saat ayari Eer ebeke operatörünüzün arayan numarayi gösterme servisine kayitli iseniz, size ilk arama geldiinde saat otomatik olarak ayarlanir. 1 tuuna iki kez basin. Ekranda :00 görünür. 2 Aaidaki formati kullanarak tarihi ve saati girin: GG - Gün AA - Ay SS - Saat DD - Dakika Örnein 21 Haziran Saat 9.30 için Kiisel ayarlar 6.3 Bip seslerini açma/ kapatma El cihazinin tu seslerini açabilir veya kapatabilirsiniz. 1 tuuna üç kez basin. Ekranda 1 görünür. 2 1 = açik ve 0 = kapali arasinda seçim yapmak için tuuna veya tuuna basin. 3 Ayarlari kaydetmek için tuuna basin. 4 imdi arama modunu ayarlayabilirsiniz veya bekleme moduna dönmek için tuuna basabilirsiniz. 3 4 için tuuna veya tuuna basin. Ayarlari kaydetmek için tuuna basin. imdi aaida gösterildii ekilde flash modunu ayarlayabilir veya bekleme moduna dönmek için tuuna basabilirsiniz. 6.5 Flash modu tuu belli ebeke servisleri ve PABX*/telefon santrali servisleri ile birlikte kullanilir. ayari deitirmeniz muhtemelen gerekli deildir. 1 tuuna dört kez basin. Ekranda -1- veya -2görünür. FLASH ve aktüel ayar görünür. kaydetmek için tuuna basin. iki numara toplam olarak maksimum 24 rakam olabilir. 1 tuuna alti kez basin. Ekranda ( - ) görünür. 2 Birinci boluk blouna algilanmasi istediiniz numarayi girin (maks. 4 rakam). mleci hareket ettirmek için tuuna veya tuuna basin. 3 mleci ikinci boluk blounun baina götürün. 4 Öndeki numarayla deitirilmesini istediiniz numarayi girin. PIN kodu 0000'dir. Bu kodu tercih ettiiniz bir numarayla deitirebilirsiniz. 1 tuuna yedi kez basin. Ekranda 2 Aktüel PIN kodunu girin ve tuuna basin. Lütfen PIN kodunu not edin. El cihazinin pillerini çikarin. 2 Pilleri tekrar yerletirirken tuuna basin ve basili tutun. Ekranda görünür. 3 tuuna basin. tuuna basin ve basili tutun. Tu takimi kilitlidir ve ekranda simgesi görünür. Not Tu takimi kilitliyken gelen bir aramayi tuuna basarak cevaplayabilirsiniz. Arama bitirildikten sonra tu takimi kilidi aktif olmaya devam eder. Tu takimi kilitliyken bir tua bastiiniz zaman el cihazinin ekraninda 3 saniye boyunca oooo görünür Tulari kullanima açmak 1 Tulari kullanima açmak için tekrar tuuna basin ve basili tutun.

5 Kiisel ayarlar 33 7 Telesekreterinizin kullanimi Mesajlarinizi baz üniteden dinleyebilir veya SE145 telefonunuzu baka bir telefondan arayarak mesajlarinizi dinleyebilirsiniz. Not Gelen mesajlar maksimum 3 dakika olabilir. Maksimum mesaj adedi 59'dur. Toplam olarak kullanilabilir maksimum kayit süresi 10 dakikadir. 7.2 Anonslar Telesekreterinize yüklenmi bir standart anons vardir: "Bu bir telesekreterdir, lütfen sinyal sesinden sonra mesajinizi birakin". sterseniz baz üniteye kayitli bir el cihazini kullanarak kendi anonsunuzu kaydedebilirsiniz. 7.1 Açma/Kapatma 1 Baz ünitede tuuna basin. Telesekreteri açtiinizda anons çalinir Kiisel anons metnini kaydetme Anonsunuz maksimum 1 dakika olabilir. Standart anonsu istediiniz zaman tekrar devreye sokabilirsiniz. Süreyi atiinizda bir bip sesi duyarsiniz ve kayit ilemi durdurulur ve hafizalanir. 1 Ekranda ve simgeleri görününceye kadar menü içinde gezinmek için el cihazinda tuuna tekrar tekrar (9 kez) basin. 2 Uzun bip sesi duyduktan sonra anonsunuzu el cihazinin mikrofonuna konuun. 34 Telesekreterinizin kullanimi Section 3 4 Kayit ilemini durdurmak için tuuna basin. Bir bip sesi duyarsiniz ve anonsunuz el cihazinda çalinir. Onaylamak için tuuna basin. 7.3 Hafiza dolu Mesajlarin kaydedildii hafiza dolduunda baz ünitedeki LED hizli yanip söner ve telesekreterinizin anonsu otomatik olarak deitirilir ve "Bu bir telesekreterdir, lütfen daha sonra arayin" anonsu devreye sokulur. Telesekreterinizin tekrar mesaj kaydedebilmesi için kayitli mesajlari silmeniz arttir. Bkz. `Tüm mesajlari silmek', Sayfa 36. Not Gelen mesaj kaydedilirken hafiza dolarsa telesekreter balantiyi keser. 7.4 Yeni mesaj göstergesi El cihazinin ekraninda simgesi yanip söner. Baz ünitedeki LED deiimli olarak uzun ve kisa yanip söner Önceden yüklenmi standart anonsu tekrar devreye sokmak 1 Ekranda ve simgeleri görününceye kadar menü içinde gezinmek için el cihazinda tuuna tekrar tekrar (9 kez) basin. Bu, kayit ilemini balatir. 2 Kayit ilemini durdurmak için tuuna basin. 3 Kaydi silmek için tuuna basin. Onay için iki bip sesi duyarsiniz ve önceden yüklenmi standart anons tekrar devreye sokulmutur. Telesekreterinizin kullanimi Section Mesajlari dinlemek 1 tuuna basin. Yeni mesajlariniz hoparlörden dinletilir. Veya Telesekreterde kayitli olan tüm mesajlari dinlemek için tuuna basin ve basili tutun. Tavsiye Eer yeni bir mesaj yoksa, tuuna kisaca basildiinda telesekreterde kayitli olan tüm mesajlar çalinir Tüm mesajlari silmek 1 Tüm mesajlari dinledikten sonra 8 saniyelik geri sayim boyunca tuuna basin ve basili tutun. Onaylama olarak bir bip sesi duyarsiniz ve geri sayim bittikten sonra tüm mesajlar silinir Mesaj çalinirken Dinlenen mesaji durdurma. Sonraki mesaji dinleme Aktüel mesaji tekrar dinleme Önceki mesaja geri gitmek için iki kez basin Aktüel mesaji silme Hoparlör sesini çoaltma Hoparlör sesini azaltma Not Dinlendikten sonra silinmeyen tüm mesajlar kayitli kalir Zil gecikme Telesekreteriniz aramayi cevaplamadan önce zilin kaç kez çalacaini seçin. 29 zil çalii arasinda seçim yapabilir veya zaman tasarrufu modunu ayarlayabilirsiniz. Zaman tasarrufu modu, mesajlarinizi dinlemek için baka bir telefondan arama yaptiinizda yararlidir. Eer yeni mesajiniz varsa, zil 2 kez çaldiktan sonra telefonunuz cevap verir. Eer yeni bir mesaj yoksa, zil 6 kez çaldiktan sonra telefonunuz cevap verir. Böylece telefonu kapatma opsiyonunuz olur ve zamandan ve telefon masrafindan tasarruf etmi olursunuz. Telesekreterinizin kullanimi Section Ekranda simgesi ve aktüel zil gecikme ayari görününceye kadar el cihazinda tuuna basin (8 kez). Zaman tasarrufu modu aktifse, ekranda sembolü görünür. stediiniz ayari seçmek için tuuna veya tuuna basin. Onaylamak için tuuna basin. 2 Not Daha fazla güvenlik için bu kodu deitirin, bkz. Sayfa 28 `Sistem PIN kodunu deitirmek'. PIN kodunuzu yukarda açiklandii ekilde girdikten sonra, SE145 telesekreterini kumanda etmek için tu takimini kullanin: Uzaktan eriim Uzaktan eriim opsiyonu sayesinde SE145 telefonunuzu baka bir telefondan arayabilir ve mesajlarinizi dinleyebilirsiniz. 1 Tüm mesajlari dinle Önceki mesaji dinle Sonraki mesaji dinle Dinlenen mesaji sil Telesekreteri aç Mesaji durdur Telsekreteri kapat SE145 telefonunuzu arayin, telesekretenizdeki anonsu dinlerken # tuuna basin ve 4 rakamli sistem PIN kodunuzu girin. Standart kod 0000'dir. Telesekreterinizin kullanimi Section 37 8 Kayit Bir baz üniteye maksimum 5 el cihazinin kaydedilmesi mümkündür. Ek cihazlarin kullanilmadan önce baz üniteye kaydedilmesi arttir. Not Aaida açiklanan talimatlar özellikle SE145 el cihaziniz içindir. Eer baka bir üreticinin el cihazini kaydetmek istiyorsaniz, yapilacak ilemlerde farklilik olabilir. Bu durumda, lütfen ek el cihazin üreticisine daniin. El cihazlarini kaydetmek veya kayitlarini silmeniz için sistem PIN kodu gereklidir. Standart PIN kodu 0000'dir. Baz ünite, el cihazi kaydini kabul etmeye hazir olduunda bip sesi gönderir. Not Baz ünite, bir el cihazinin kaydini 90 saniye içinde kabul edebilir. Eer tuuna basilirsa kaydetme ilemi iptal edilir. 2 3 El cihazinda tuuna basin ve basili tutun. Ekranda CODE - gösterilir. Sistem PIN kodunu (standart ayar 0000) girin ve tuuna basin. Baz ünite bulunursa ve PIN kodu doru ise el cihazi kaydedilir ve el cihazina bo olan bir el cihazi numarasi atanir. Bu numara ayarlandii süre boyunca el cihazinda görüntülenir. 8.1 El cihazini kaydetmek 1 Baz ünitede tuuna 3 saniye boyunca basin ve basili tutun. Not SE145 sadece tek bir baz üniteye kayitli olabilir. Eer el cihazini baka bir Kayit 38 baz üniteye kaydetmek isterseniz kayit ilemini tekrarlamak zorunda kalirsiniz. PIN kodunu girin (standart ayar 0000). Onaylamak için tuuna basin. olduunuz el cihazinin kaydini silemezsiniz. simgeleri yanip söner. 2 tuunu birakin. Asla ev temizlik ilaci kullanmayin, aksi taktirde ürüne zarar verilir. Statik ok etkisi yaratabileceinden asla kuru bir bez kullanmayin. Pil bölmesi kapaini çikarin 2 Eski pilleri çikarin 9.2 Pillerin deitirilmesi Dikkat Daima AAA tip arj edilebilir pil kullanin. 3 Yeni pilleri el cihazina yerletirin 40 Bakim ve pillerin deitirilmesi 4 Pil bölmesi kapaini yerine takin 10 Teknik özellikler Pil ömrü ve kapasitesi Konuma süresi ve bekleme süresi Pil tam olarak arj edildiinde, SE145 telefonunuzla yaklaik 10 saat konuabilirsiniz ve bekleme süresi yaklaik 150 saattir.

6 Powered by TCPDF ( Pil zayif ikazi Pilin arj durumu el cihazinin ekraninda sol üst köede gösterilir. Pilin arji zayiflamak üzereyken dakikada bir kez bir bip sesi duyarsiniz (görüme esnasinda) ve simgesi yanip söner. Pilin arji son derece düük seviyeye geldiinde, ikaz verildikten hemen sonra telefon otomatik olarak kapanir. cihazi kapsama alaninin diina çiktiinda el cihazindan bir hata sesi gelir, balanti kesilir ve bazi dier fonksiyonlar kullanilmayabilir. Eer hata sesi aktif konumda ise, bu fonksiyonlari kullanmayi denediinizde her defasinda hata sesi duyarsiniz. 42 Teknik özellikler 11 Sik Sorulan Sorular arj ilemi El cihazi baz üniteye simgesi konduunda yanip sönmüyor Pil temasi iyi deildir, el cihazini yerinde hafifçe oynatin Temas yerleri kirlidir. Pil temas yerlerini alkolle nemlendirilmi bir bez parçasi ile temizleyin Pil arj edilmi vaziyettedir, arj edilmesi gerekmiyordur Aramalar Çevir sesi yok Elektrik gelmiyordur. Balantilari kontrol edin. Telefonu resetleyin: Elektrik fiini prizden çikarin ve tekrar takin. Piller botur. Pilleri en az 24 saat arj edin. Baz üniteden fazla uzakta olabilirsiniz. Baz üniteye yaklain. Yanli telefon hatti kablosu. Telefonla birlikte verilen telefon kablosunu kullanin. Telefon hatti adaptörü (eer gerekli ise) telefon kablosuna takilmamitir. Adaptörü (eer gerekli ise) telefon kablosuna takin. Ses kalitesi kötü Baz ünitesi elektrikli uygulamalara, takviyelendirilmi duvarlara veya metal kapi çerçevelerine çok yakindir. Baz üniteyi elektrikli uygulamalardan en az bir metre uzakta bir yere koyun. simgesi yanip sönüyor El cihazi baz üniteye kayitli deildir. El cihazini baz üniteye kaydedin. Baz üniteden fazla uzakta olabilirsiniz. Baz üniteye yaklain. Zil çalmiyor Zil aktif deildir. Zilin ses seviyesini arttirin. 43 Sik Sorulan Sorular Arayan numarayi gösterme (CLI) servisi çalimiyor ebeke operatörünüzdeki aboneliinizi kontrol edin. Telefon defteri Telefon defterine numara kaydedilemiyor Telefon defteri dolmutur. Bellekte yer açmak için bir numarayi silin. Ekran Ekranda herhangi bir görüntü yok Tekrar arj etmeyi veya pilleri deitirmeyi deneyin. Baz ünitenin güç beslemesini çikarip tekrar takarak deneyin ve el cihazini tanitma prosedüründe verilen talimatlari uygulayin (Bkz. Sayfa 38). Baz ünite baka bir el cihazi nedeniyle megul olabilir. Baz ünite eriime hazir oluncaya kadar bekleyin. Baka bir el cihazi kaydedilemiyor Maksimum 5 el cihazi kapasitesine eriilmitir. 44 Ekranda hareketli bir çizgi görünür. Yeni bir el cihazini kaydetmek için baka bir el cihazinin kaydini silmeniz arttir. Ses etkileimi Radyonuzla veya televizyonunuzla ses etkileimi Baz üniteniz veya arj cihaziniz muhtemelen çok yakindadir. Mümkün olduu kadar uzak bir yere koyun. Telesekreter Telesekreter mesaj kaydetmiyor Telsekreteri açin. Hafiza dolmu olabilir. Baz ünitedeki LED hizli yanip sönüyor mu? Eer yanip sönüyorsa, bazi mesajlari silmeniz gerekir. Mesajlara uzaktan eriim mümkün deil Eer yanli PIN kodu girilirse uzun bir bip sesi duyulur. PIN kodunu bir kez daha girebilirsiniz. Sik Sorulan Sorular D 12 Fihrist A Dahili arama ile harici arama arasinda gidip gelmek 21 E Ambalaj içerii 8 Anons 34 Anons kaydetme 34 Aramaya cevap vermek 19 Aramayi bitirmek 19 Arama kaydindaki bir numaraya bakmak 26 Arama kaydindaki bir numarayi telefon defterine kopyalamak 26 Arama kaydindan bir numarayi aramak 18 Arama kaydindan bir numarayi silmek 27 Arama kaydinin tümünü silmek 27 Arama modunu ayarlamak 31 Arama yapmak 18, 19 Arayan kiinin numarasi 25 Arayan numarayi gösterme 25 B El cihazi 9 El cihazinin kaydini silmek 39 El cihazini açma/kapatma 10 El cihazini aramak 13 El cihazini baz üniteye kaydetmek 38 El cihazini sifirlamak 33 El cihazi tulari 9 El cihazi zil tonunu deitirmek 30 F Flash modunu ayarlamak 31 G Geri dönüüm 6 Güvenlik bilgileri 4 H Baka bir el cihazini aramak 20 Baz ünite 12 Baz ünitenin balanmasi 14 Bellek dolu 35 Fihrist Harici bir aramayi baka bir el aktarmak 20 Hoparlör ses seviyesi 35, I S kinci bir aramaya cevap vermek için ilk görümeyi beklemeye almak 20 K Kimlik gizleme 19 Kimlik gizlemeyi açma/kapatma 19 Konferans görümesi 21 Kulaklik ses seviyesi 19 Kulaklik ses seviyesini ayarlamak 19 M ebeke sesli posta servisini aramak 21 Sik Sorulan Sorular 43 Simgeler ve semboller 11 Sistem PIN kodunu deitirmek 32 Son numarayi çevirme 34 Standart anonsu tekrar devreye sokma 35 T Menü navigasyonu 13 Mesajlarin dinlenmesi 36 N Numarayi önceden çevirerek arama yapmak 18 O Ön eki ve aranacak numarayi ayarlamak 32 P Pilleri arj etmek 15 Pilleri yerletirmek 15 Tarih ve saati ayarlamak 30 Tekrar arama listesinde kayitli bir numarayi silmek 28 Tekrar arama listesine giri 28 Tekrar arama listesinin tümünü silmek 29 Tekrar çevrilen numarayi telefon defterine kaydetmek 28 Tek dokunmayla arama numaralarini deitirmek 25 Tek dokunmayla arama tulari 24 Tek dokunmayla arama tuu numarasini düzenlemek 25 Telefon defterindeki numaralara bakmak Fihrist Telefon defterinden arama yapmak 18 Telefon defterinde bir numarayi düzenlemek 23 Telefon defterine numara kaydetmek 23 Telefon defteri kaydini silmek 24 Telesekreterdeki tüm mesajlarin silinmesi 36 Telesekreterde bir mesajin silinmesi 36 Telesekreterin açilmasi/kapatilmasi 34 Telesekreterin uzaktan açilmasi 37 Tu kilidi 33 Tu seslerini açma/kapatma 31 U Uzaktan eriim 37 Y Yeni mesaj 35 Z Zaman tasarrufu modu 36 Zil gecikme 36 Zil melodisini ayarlamak 30 Zil sesi seviyesini ayarlamak 30 Zil sesi seviyesini deitirmek 30 Fihrist Section Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner. Document order number : Printed in China.

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SE1402B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016834

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SE1402B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP TOUCHSMART TX2-1340EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP TOUCHSMART TX2-1340EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD181/CD186

Hızlı başlangıç kılavuzu CD181/CD186 Hızlı başlangıç kılavuzu CD181/CD186 Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın. Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Yanlış tip pille değiştirilmesi

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın. Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome CD490 CD495 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Hazırlanma 3 Keyfini çıkarın Kutuda ne var Baz ünitesi (CD495) Baz ünitesi (CD490)

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın CD390 CD395 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEACENTRE B520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3940037

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEACENTRE B520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3940037 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NAVIGON 8410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NAVIGON 8410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD170/CD175

Hızlı başlangıç kılavuzu CD170/CD175 Hızlı başlangıç kılavuzu CD170/CD175 İçindekiler Baz istasyonu (CD175) Baz istasyonu (CD170) Not * Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, ek el cihazları, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini çıkarın Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin. XL390 XL395 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini çıkarın İçindekiler Baz istasyonu (XL395) Baz istasyonu (XL390) Şarj cihazı*

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Hoşgeldiniz Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım Kutuda neler var CD140 Baz istasyonu VEYA CD140/CD145 El cihazı CD145 Baz istasyonu Baz istasyonu için güç kaynağı ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D130 D135. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D130 D135. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support D130 D135 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT5398/ABUSASP2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT5398/ABUSASP2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T100 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820549

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T100 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820549 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T28 WORLD http://tr.yourpdfguides.com/dref/820554

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T28 WORLD http://tr.yourpdfguides.com/dref/820554 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kısa Kullanım Kılavuzu

Kısa Kullanım Kılavuzu D140 D145 Kısa Kullanım Kılavuzu Kablosuz Telefon Telesekreterli kablosuz telefon Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Önemli güvenlik talimatları Uyarı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SE2401S

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SE2401S Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T310 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820558

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T310 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820558 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D150. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D150. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D150 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 3100

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 3100 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NAVIGON 3100 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NAVIGON 3100 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D6050. Kısa kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D6050. Kısa kullanım kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D6050 Kısa kullanım kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Philips in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü şu adreste kaydettirin

Philips in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü şu adreste kaydettirin Philips in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü şu adreste kaydettirin www.philips.com/welcome SE145 TR Telesekreter Dikkat Sadece şarj edilebilir pil kullanılmalıdır. El cihazını ilk

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV7-1110EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4157007

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV7-1110EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4157007 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP PAVILION DV7-1110EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP PAVILION DV7-1110EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D120. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D120. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D120 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz EPSON ACULASER CX11NF http://tr.yourpdfguides.com/dref/561229

Kullanım kılavuzunuz EPSON ACULASER CX11NF http://tr.yourpdfguides.com/dref/561229 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya EPSON ACULASER CX11NF için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki EPSON ACULASER CX11NF tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 210D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 210D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION SLIMLINE S3300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/851365

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION SLIMLINE S3300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/851365 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP PAVILION SLIMLINE S3300 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP PAVILION SLIMLINE S3300 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Philips in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü şu adreste kaydettirin

Philips in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü şu adreste kaydettirin Philips in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü şu adreste kaydettirin www.philips.com/welcome SE140 TR Telefon Dikkat Sadece şarj edilebilir pil kullanılmalıdır. El cihazını ilk kullanımdan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA410

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SIEMENS GIGASET DA410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SIEMENS GIGASET DA410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 420P http://tr.yourpdfguides.com/dref/3645393

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 420P http://tr.yourpdfguides.com/dref/3645393 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 420P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 420P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP G6031EM için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP G6031EM tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCEB3J1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3729873

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCEB3J1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3729873 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome CD6550 TR İlave El Cİhazı! Uyarı Sadece şarj edilebilir pil kullanın. El cihazını kullanmadan önce 4 saat şarj edin. İçindekiler Önemli. Güç gereksinimleri.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT3111B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016826

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT3111B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016826 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EH2N1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4019691

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EH2N1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4019691 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DORO SECURE 350 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4129520

Kullanım kılavuzunuz DORO SECURE 350 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4129520 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DORO SECURE 350 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DORO SECURE 350 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız D600 D605

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız D600 D605 Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın D600 D605 Genişletilmiş kullanım belgeleri İçindekiler

Detaylı

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU GİRİŞ VE ÖNLEMLER 1. Vücut yağını ve vücut suyunu yüzde olarak ölçen bu vücut yağı ve suyu monitörünü satın almış olduğunuz için tebrik ederiz. Bu aygıtın prensibi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com TEKNİK KILAVUZ Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu www.comelitgroup.com UYARILAR Comelit Group S.pA. aygıtların uygunsuz bir şekilde kullanılmasından, başkaları tarafından herhangi bir sebep ve amaç

Detaylı

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız M330 M335

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız M330 M335 Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın M330 M335 Genişletilmiş kullanım belgeleri İçindekiler

Detaylı

GÖRÜNÜM CM 707 KULLANIM KILAVUZU. Tanım. Özellikler

GÖRÜNÜM CM 707 KULLANIM KILAVUZU. Tanım. Özellikler TR CM 707 KULLANIM KILAVUZU Tanım Honeywell CM707, ısıtma sistem verimliliini kontrol etmek,siz evdeyken ve dıarıdayken konfor sıcaklıklarını salamak amacıyla dizayn edilmi bir programlanabilir oda termostatıdır.

Detaylı

Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: M550 M555. Kısa kullanım kılavuzu

Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın:  M550 M555. Kısa kullanım kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome M550 M555 Kısa kullanım kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj

Detaylı

Allegro_CID.book Page 1 Tuesday, April 1, 2008 9:47 AM. Motorola D200 serisi Dijital Telsiz Telefon

Allegro_CID.book Page 1 Tuesday, April 1, 2008 9:47 AM. Motorola D200 serisi Dijital Telsiz Telefon Allegro_CID.book Page 1 Tuesday, April 1, 2008 9:47 AM Motorola D200 serisi Dijital Telsiz Telefon Allegro_CID.book Page 2 Tuesday, April 1, 2008 9:47 AM Hoşgeldiniz... Dijital Telsiz Telefonunuzun Tanıtımı

Detaylı

Destek almak için cihazını internet sitemize kayıt edin. www.philips.com/welcome SE445 TR Telesekreter w Uyarı Sadece şarj edilebilir pil kullanın. El cihazını kullanmadan önce 24 saat şarj edin. İçindekiler

Detaylı

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız D120. Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız D120. Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips. Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın D120 Genişletilmiş kullanım belgeleri İçindekiler 1

Detaylı

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu 9312021 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere MD-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033770

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033770 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU Mavi ışıklı, LCD ekranlı 95 Kablosuz, 4 kablolu zonlu 6 grup telefon aramalı 10 saniye ses kayıtlı Uzaktan dinleme ve ayarlama fonksiyonu Detektörler için öğrenme

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016710

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kısa Kullanım Kılavuzu

Kısa Kullanım Kılavuzu D460 D465 Kısa Kullanım Kılavuzu Kablosuz Telefon Telesekreterli kablosuz telefon Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Önemli güvenlik talimatları Uyarı

Detaylı

Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU

Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU BÖLÜM 1: ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Bu Q-P 50 B okuyucu özellikle, akıllı binalar, yerleşim alanlarındaki toplu geçişlerde, ofislerin binaların, fabrika girişlerinin kontrolü için dizayn

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON SPIRO http://tr.yourpdfguides.com/dref/2738698

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON SPIRO http://tr.yourpdfguides.com/dref/2738698 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

SE245. TR Telesekreter

SE245.  TR Telesekreter SE245 www.philips.com/support TR Telesekreter Dikkat Sadece şarj edilebilir pil kullanılmalıdır. El cihazını ilk kullanımdan önce 24 saat şarj ediniz. Ýçindekiler 1 Önemli 5 1.1 Elektrik Beslemesi 5 1.2

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Kullanım kılavuzu

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips tarafından

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA210 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4569640

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA210 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4569640 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SIEMENS GIGASET DA210 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SIEMENS GIGASET DA210 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP ELITE AUTOFOCUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP ELITE AUTOFOCUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NILFISK C 105.5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3696480

Kullanım kılavuzunuz NILFISK C 105.5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3696480 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID tüm sorularınızı (bilgi,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T18S http://tr.yourpdfguides.com/dref/820550

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T18S http://tr.yourpdfguides.com/dref/820550 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D121. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D121. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D121 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. JM-110LRE SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda yardımcı

Detaylı

PANASONIC KX-TG6711TR

PANASONIC KX-TG6711TR Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız D630 D635

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız D630 D635 Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın D630 D635 Genişletilmiş kullanım belgeleri İçindekiler

Detaylı

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi 1. Ünite Çalıma Prensibi. X3 Uzaktan Kumanda devresi entegre edilmi RF kart okuyucu ünitesi aracılııyla, X3 Uzaktan Kumanda Ünitesi fonksiyonlarının yerine getirilmesi için

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SYE5600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1032727

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SYE5600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1032727 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS SYE5600 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS SYE5600 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D630 D635. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D630 D635. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support D630 D635 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA

MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA [ * ] [ 8 ] [MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ] [01] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK ] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#] [02] ZON 2 TANIMLAMA [02]

Detaylı