T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS"

Transkript

1 T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS smail Yalım ÖZDNÇ Danıman: Prof. Dr. Serap ÇABUK DOKTORA TEZ Adana / 2008

2 ii Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüüne, Bu çalıma, jürimiz tarafından letme Anabilim Dalında DOKTORA TEZ olarak kabul edilmitir. Bakan Prof. Dr. Serap ÇABUK (Danıman) Üye Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI Üye Doç. Dr. Canan MADRAN Üye Doç. Dr. Fatma DEMRC OREL Üye Yrd. Doç. Dr. Kenan LOPCU ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öretim elemanlarına ait olduklarını onaylarım.... /... / 2008 Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVA Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve baka kaynaktan yapılan bildirilerin, çizelge, ekil ve fotorafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki hükümlere tabidir.

3 iii ÖZET HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS smail Yalım ÖZDNÇ Doktora Tezi, letme Anabilim Dalı Danıman: Prof. Dr. Serap ÇABUK Haziran 2008, 215 sayfa Marka çarıımı, bellekte marka ile ilintili her eyi kapsamaktadır. likisel pazarlamanın günümüzde ulatıı boyut, markaya ve markaya ilikin çarıımlara, satın alma kararının en önemli belirleyici unsurları niteliini kazandırmıtır. Çünkü satın almayı tekrarlayan bir süreç yörüngesine oturtmak, markaya ilikin çarıımların olumlu yönde sürekli pekitirilmesini gerektirmektedir. Ancak devingen pazar koulları, kimi zaman iletmeleri tüketici marka çarıımlarını istenmeyen yönde etkileyebilen birtakım olumsuz durumlarla karı karıya getirebilmektedir. Bu nedenle, karılaılan olumsuz durumla ba ederken nelere dikkat edilmesi gerektiinin ve bu gibi anlarda gelitirilecek tepkinin tüketici marka çarıımlarını nasıl ve ne yönde etkileyebileceinin kestirilmesi, iletmeler açısından önem taıyan bir konudur. Soyut olmaları ve iletme adının genellikle marka adı olarak anılıyor olması gibi özelliklerinden dolayı, olumsuz durumlar karısında daha duyarlı olan hizmetler için ise bu konu daha fazla önem arz etmektedir. Kuramsal temeli, marka çarıımlarının satın alma sürecindeki önemine ve hizmetlerin olumsuz durum karısındaki duyarlılıına dayanan çalıma, iletmelerin olumsuz durum karısında sergileyebilecekleri farklı tepkilerin, tüketici marka çarıımlarını nasıl ve ne yönde etkilediini aratırmak üzere tasarlanmıtır. Ekim (2007) ayında Adana Havaalanı nda düzenlenen saha aratırmasında, kolayda örnekleme yöntemine göre belirlenen 400 Türk Hava Yolları yolcusuyla yüz yüze görüülerek anket uygulaması yapılmıtır.

4 iv Aratırma bulguları, marka çarıımlarını negatif yönde en fazla etkileyen durumun, yaanan olumsuzluk karısında iletmenin tepkisiz kalması halinde ortaya çıktıını göstermektedir. Olumuz duruma düzeltici etkinlikte bulunarak karılık verilmesi halindeyse, marka çarıımları çok daha az etkilenmekte, ancak çarıımların seviyesi olumsuz durum öncesindeki düzeyine eriememektedir. Hizmet iletmesiyle önceden herhangi bir olumsuzluk yaamı olan tüketicilerin, yeniden olumsuz bir durumla karılamaları halinde marka çarıımlarında negatif yönde çok daha fazla oranda bir etkilenme tespit edilmesine ramen, aynı hizmet markasını (THY yi) tercih etmeyi sürdürdükleri görülmütür. Anahtar Kelimeler: Olumsuz Durum, Örgütsel Davranı, Örgütsel letiim, Marka Çarıımı, Tüketici Davranıı

5 v ABSTRACT THE EFFECT OF SERVICE PROVIDER S RESPONSE AGAINST NEGATIVE EVENT ON CONSUMER BRAND ASSOCIATION smail Yalım ÖZDNÇ Ph.D. Thesis, Department of Business Administration Supervisor: Prof. Dr. Serap ÇABUK June 2008, 215 pages Brand association comprises anything related to a particular brand in memory. The extent to which relational marketing applications has recently reached, credited the brand and associations granted to it as the most important influencer in a buying decision. The reason for this kinesis is the essentiality of continuous reinforcement of positive associations in order to settle the buying behavior on an iterative path. However, the dynamic market conditions can occasionally coerce organizations into negative-event encounters, which may affect the consumer brand associations in an unsought direction. Therefore, the consequences of organizational response against a negative event become a crucial concern regarding consumer brand associations. Due to their two peculiarities; intangibility and the endemicity that the company and brand names are usually identical to each other, services are attributed a more sensitive genesis against such unexpected negative events. Setting its theoretical substrata dichotomously on the significance of associations in consumer buying behavior and the sensitivity of services against negative events, current study is designed to determine the possible effects of various organizational responses against negative events on consumer brand associations. Relevant data are gathered through a field study carried out at the Adana Airport in October Research sample, determined in consequence of a convenience sampling process, is computed as to consist 400 passengers flying to any domestic route with Turkish Airlines.

6 vi Research findings show clear evidence that it is the no-reaction case which has a significant abating effect on brand associations. The corrective-action case; on the other hand, seems to benefit the service provider encountering a negative event, the most. Yet, a corrective response does not fully retrieve the once-damaged brand associations. Customers, who formerly had a negative experience with the service provider, are determined to keep on favoring the service provider (Turkish Airlines), despite their significantly negatively-affected brand associations due to a deja vu of the unfavorable event. Keywords: Negative Event, Organizational Behavior, Organizational Communication, Brand Association, Consumer Behavior

7 vii ÖNSÖZ Tüketici marka ilikisi, çaımız pazarlama uzmanlarının üzerinde salam bir anlayı kazanmak için youn çaba harcadıı konuların baında gelmektedir. Tüketicinin deiken özellikleri, markanın karmaık yapısı ve pazar ortamının kimi zaman öngörülemeyen tehditleri, özü iletiim sürecine dayanan bu ilikiyi deil yönetmeyi, çou zaman anlamayı bile güçletirebilmektedir. Bu güçlükler, markanın birtakım hassas unsurlarının (örnein; marka çarıımlarının), olumsuz durumlar karısında kolayca etkilenebilmesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, olumsuz durum karısında markanın sergileyecei tepki, tüketici marka ilikisinin sürdürülebilirlii açısından büyük önem taımaktadır. Henüz mulâk bir fikirken tohumunu ektiimiz çalıma, dört yılı akın bir zaman içerisinde yaprak verdi ve bu anki halini aldı. Bu süreç, bilimsel nitelikli bir çalımayı tasarlama, planlama, yürütme ve sonuçlandırma konusunda son derece eiticiydi. Ancak bu uzun süreçte çeitli sıkıntılarla karılatıım da oldu. Sıkıntıları amamda çok sayıda kiinin yardımını aldım. Bu kiilerin baında, çalımam boyunca her konuda anlayı, ilgi ve desteini benden hiçbir zaman esirgemeyen sevgili eim Özlem ÖZDNÇ gelmektedir. Farkındayım ki, akademik camiaya atacaım ilk adım olacak bu çalımamla, beni yetitirip bugünlere getiren ailemin yaayacaı haklı övünç, onların üzerimdeki emeklerini karılamaya asla yeterli gelmeyecek Sevgili anneme ve babama, bu vesileyle bir kez daha, sonsuz teekkürlerimi sunarım. Yüksek lisans dönemimden beri, bir hüsnühat üstadı misali ince tahrirleriyle bilimsel düüncelerimi ekillendirmeme yardımcı olan danımanım Prof. Dr. Serap ÇABUK a ükranlarımı sunarım. Çalımamda beni yönlendiren tez izleme kurulu üyelerim Doç. Dr. Fatma DEMRC OREL e ve Yrd. Doç. Dr. Kenan LOPCU ya, tez konusunu belirlemeye yönelik düünsel süreçte bana yol gösteren Doç. Dr. Mehmet. YACI ya, her fırsatta tezimle ilgili çeitli konular üzerine benimle beyin cimnastii yapan ve gerek özgün görüleri gerekse motivasyon desteiyle

8 viii yanımda olan Doç. Dr. Canan MADRAN a ve kısa bir süredir tanııyor olmamıza ramen kendisinden daima bir aabey ilgisi gördüüm, çalımamı farklı açılardan deerlendirebilmemde bana yol gösteren ve katkıları tanımamıza vesile olan bu çalıma kapsamının ötesine taan Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI ya teekkürlerimi sunarım. Ayrıca, çalımamı yürütebilmem için gerekli zamanı salayan ve ön test aamasında anket doldurarak çalımama katkıda bulunan Karata Turizm letmecilii ve Otelcilik Yüksekokulu Kurucu Müdürü Doç. Dr. Fuat BUDAK a ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep ZAMOLU na, görevlendirildii günden bu yana aynı yöndeki desteklerini esirgemeyen Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. brahim CENGZLER e teekkür ederim. Çalımanın, özellikle saha aratırmasını yürütebilmek için gerekli izinlerin alınmasında yardımcı olan Adana Valiliine, Devlet Hava Meydanları letmesi (Adana) yöneticilerinden Sayın Ahmet BÜLBÜL e Sayın smet KUZUCUOLU na, Sayın Mahmut ÖZTÜRK e, Sayın Eren YARAR a, DHM (Adana) Emniyet ubesi Müdürü Sayın Aydın KOCA ya, Türk Hava Yolları (Adana) yöneticilerinden Sayın Bahri YILMAZTÜRK e ve Sayın Abdullah SEZENBAY a teekkürlerimi sunarım. Saha aratırmasında kullanılmak üzere tasarlanan veri toplama aracı da, deerli katkılarını esirgemeyen pek çok kiinin geri bildirimleriyle son haline kavutu. Bu noktada, çalımama anket doldurarak katılan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alper AKINOLU na, Çıraan Sarayı Kempinski Oteli Grup Satı Müdürü Sayın Neslihan Uurlu ya, Polat Renaissance stanbul Oteli Pazarlama ve letiim Müdürü Sayın Hande AKTÜRK e, deerli arkadalarım (soyadı sırasına göre) Ebru AKDOAN a, Mustafa AKILLIOLU na, Diler DEMRTA a, Ali DNKÇOLU na, Arzu EKER e, Ebru KORBEK ERDOMU a, Ali Osman N e, Fatma Nur PLK e, Sibel ÇINAR OUZ a, Murat Caner TESTK e ve Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisansı sınıf arkadalarıma deerli katkılarından dolayı ükranlarımı sunarım. smail Yalım ÖZDNÇ (Adana Haziran 2008)

9 ix ÇNDEKLER Türkçe Özet... ngilizce Özet (Abstract) Önsöz çindekiler... Kısaltmalar Listesi... Tablolar Listesi... ekiller Listesi Ekler Listesi... Sayfa iii v vii xi xiii xiv xvi xvii BRNC BÖLÜM GR Çalımanın Amacı Çalımanın Önemi Çalımanın Kısıtları KNC BÖLÜM KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE LGL ARATIRMALAR Markanın Tanımı Markanın Öz Geçmii Markanın Önemi Markanın Alıcılar / Tüketiciler Açısından Önemi Markanın Satıcılar / Üreticiler Açısından Önemi Markanın Unsurları Hizmet Markaları Tüketici Marka likisi Marka Çarıımları

10 x Vaka Kodlama Kuramı [Theory of Event Coding] Çarıımsal Bellek Kuramı [Associative Memory Theory] Olumsuz Durumun Tanımı Olumsuz Durumun Marka Çarıımına Etkisi Olumsuz Duruma Maruz Kalındıı Anlarda letiimin Önemi Olumsuz Durumu Yönetme Sürecinde Yapılan letiim Hataları Exxon Valdez Örnei Tepki Göstermede Çok Geç Kalınması ya da hmalkâr Davranılması Suçun Bakasının Üzerine Atılması Yardım Tekliflerinin Reddedilmesi Kamuoyu Algılarının Ciddiye Alınmaması Olayın Etkilerinin Küçümsenmesi Gerçeklerin Saklanması Planlama Yapılmaması Empatiden Yoksun Bir Yaklaım Sergilenmesi Birbiriyle Çelikili Mesajlar Verilmesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YÖNTEM Aratırmanın Amacı Aratırmanın Önemi Aratırmanın Kısıtları Kontrol Edilebilir Kısıtlar Kontrol Edilemeyen Kısıtlar Hipotezler

11 xi 3.5. Aratırma Modeli Aratırmanın Evreni ve Örneklem Veri Toplama Araçları Ön Çalımalarda Kullanılan Veri Toplama Araçları Saha Aratırmasında Kullanılan Veri Toplama Aracı Ölçein Güvenilirlii Verilerin Toplanması Ön Çalıma 1: Saha Aratırmasının Uygulanacaı Faaliyet Alanının ve letmenin Belirlenmesi Ön Çalıma 2: Türk Hava Yolları na likin Mevcut Tüketici Çarıımlarının Belirlenmesi Saha Aratırması: Hizmet letmelerinin Olumsuz Durum Karısındaki Tepkisinin Tüketicilerin Marka Çarıımına Etkisi Verileri Çözümleme Yöntemi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BULGULAR VE YORUM Ön Çalımalara likin Bulgular Saha Aratırmasına likin Bulgular Örnek Grubunu Tanımlayıcı Bulgular Örnek Grubu (Tüketici) Türk Hava Yolları (Marka) likisini Tanımlayıcı Bulgular Türk Hava Yolları Markasına Yönelik Mevcut Çarıımların Seviyesine likin Bulgular Örnek Grubunun Farklı Durumlardaki Marka Çarıım Seviyelerine likin Tanımlayıcı Bulgular Olumsuz Durumun Mevcut Marka Çarıımları Üzerindeki Etkilerine likin Bulgular Olumsuz Durum Karısında letme Tepkisinin Mevcut Marka Çarıımı Üzerindeki Etkilerine likin Bulgular

12 xii BENC BÖLÜM SONUÇ, YARGI VE ÖNERLER Sonraki Çalımalar için Öneriler KAYNAKLAR EKLER ÖZGEÇM

13 xiii KISALTMALAR LSTES AG den akt. FedEx Jr. UMI Aktiengesellschaft (Almanca halka arz edilmi iletme) den aktaran (dolaylı alıntılama); yazar(lar)ı, yayın yılı ve sayfa numarası verilmi fakat bu çalıma için dorudan kullanılmamı kaynaktan aktaran Federal Express Amerikan Kargo irketi Junior (ngilizce babayla aynı adı taıyan olu ayırt etmek için kullanılan ifade) University Microfilms International Amerika Tez Tarama Merkezi (ProQuest ten önceki adı)

14 xiv TABLOLAR LSTES Sayfa Tablo 1. Olumsuz Durumun Belirlenmesi Amacıyla Taranan Ulusal Haber Kaynakları Tablo 2. Saha Aratırması için zni ve Onayı Alınan Merciler Tablo 3. Ölçee Uygulanan Güvenilirlik Analizi Sonuçları Tablo 4. Farklı Durumlar için Kullanılabilecek statistiksel Testler Tablo 5. Örnek Grubunun Cinsiyete Göre Daılımı Tablo 6. Örnek Grubunun Eitim Durumuna Göre Daılımı Tablo 7. Örnek Grubunun Medeni Duruma Göre Daılımı Tablo 8. Örnek Grubunun Gelir Durumuna Göre Daılımı Tablo 9. Örnek Grubunun Seyahat Nedeni Tablo 10. Örnek Grubunun Seyahatlerinde THY yi Tercih Etme Nedeni (1) Tablo 11. Örnek Grubunun Seyahatlerinde THY yi Tercih Etme Nedeni (2) Tablo 12. Örnek Grubunun THY ile Seyahatlerini Kim(ler)le Yaptıına likin Bulgular Tablo 13. Örnek Grubunun Seyahat Masraflarının Kim Tarafından Karılandıına likin Bulgular Tablo 14. Örnek Grubunun THY ile Seyahatlerinde Herhangi Bir Olumsuzluk Yaayıp Yaamadıına likin Bulgular Tablo 15. Örnek Grubunun THY ile Seyahatlerinde Çounlukla Karılatıı Olumsuzluklar Tablo 16. Örnek Grubunun THY ile Seyahatlerinde Karılatıı Olumsuzluu Yetkililere Bildirip Bildirmediine likin Bulgu Tablo 17. Türk Hava Yolları na Yönelik Mevcut Çarıımların Seviyesine likin Daılım Tablosu (Çarıım 1) Tablo 18. Olumsuz Durum Sonrasında Türk Hava Yolları na Yönelik Çarıımların Seviyesine likin Daılım Tablosu (Çarıım 2)

15 xv Tablo 19. Olumsuz Duruma Tepkisiz Kalınması Sonrasında Türk Sayfa Hava Yolları na Yönelik Çarıımların Seviyesine likin Daılım Tablosu (Çarıım 2) Tablo 20. Olumsuz Duruma Düzeltici Etkinlikte Bulunulması Sonrasında Türk Hava Yolları na Yönelik Çarıımların Seviyesine likin Daılım Tablosu (Çarıım 2) Tablo 21. H 1 Hipotezi için Uygulanan t-testinin Grup statistikleri Tablo 22. H 1 Hipotezinin Test Sonuçları Tablo 23. H 1a Hipotezi için Uygulanan t-testinin Grup statistikleri Tablo 24. H 1a Hipotezinin Test Sonuçları Tablo 25. Üç Kategoriye ndirgenen Uçu Sıklıı Verileri Tablo 26. H 1b Hipotezinin Test Sonuçları Tablo 27. H 1c Hipotezi için Uygulanan t-testinin Grup statistikleri Tablo 28. H 1c Hipotezinin Test Sonuçları Tablo 29. H 2a Hipotezi için Uygulanan t-testinin Grup statistikleri Tablo 30. H 2a Hipotezinin Test Sonuçları Tablo 31. H 2b Hipotezi için Uygulanan t-testinin Grup statistikleri Tablo 32. H 2b Hipotezinin Test Sonuçları Tablo 33. H 3 Hipotezi için Uygulanan t-testinin Grup statistikleri Tablo 34. H 3 Hipotezinin Test Sonuçları

16 xvi EKLLER LSTES Sayfa ekil 1. Davranıın Bileenleri ekil 2. Bilginin Bellekte Kodlanma Süreci ekil 3. Çarıımsal Bellek Kuramı ekil 4. Genel Kuramsal Model ekil 5. Aratırma Modeli ekil 6. Farklı Turizm Faaliyet Alanları için Farkındalık Seviyesi En Yüksek letmeler ekil 7. Tüketici Belleindeki THY Çarıımının Aratırılan Sekiz Boyut için Seviyeleri

17 xvii EKLER LSTES Sayfa Ek 1. Aratırmada Kullanılmak Üzere Seçilen Haber kilileri Ek 2. Saha Aratırması için Yapılan zin Talepleri Ek 3. Ön Çalıma 2 de Kullanılan Çoktan Seçmeli Soru Formu Ek 4. Ön Çalıma 2 de Kullanılan Açık Uçlu Soru Formu Ek 5. Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Ön Çalıma Sonuçları Ek 6. Ölçee Uygulanan Güvenilirlik Analizi Sonuçları (Ön Test-1) Ek 7. Ölçee Uygulanan Güvenilirlik Analizi Sonuçları (Ön Test-2) Ek 8. Saha Aratırmasında Kullanılan Veri Toplama Aracı Ek 9. Okuduu Bölüm ve Cinsiyete Göre Katılımcıların Daılımı (Ön Çalıma-1) Ek 10. Örnek Grubunu Tanımlayıcı statistikler Ek 11. Örnek Grubuna likin Verilerin Normallik Uyum (Goodnessof-fit) Testleri Ek 12. Örnek Grubunun Yaa Göre Daılımı Ek 13. Örnek Grubunun Mesleklere Göre Daılımı Ek 14. Olumsuz Durum Sonrasında THY Markasına Yönelik Çarıımların Seviyesi (Çarıım 2) Ek 15. Olumsuz Duruma Tepkisiz Kalınması Sonrasında THY Markasına Yönelik Çarıımların Seviyesi (Çarıım 3) Ek 16. Olumsuz Duruma Karı Düzeltici Etkinlikte Bulunulması Sonrasında THY Markasına Yönelik Çarıımların Seviyesi (Çarıım 4) Ek 17. H1 b Hipotezi için Uygulanan Test Sonuçları Ek 18. Sekiz Boyutta ncelenen Marka Çarıım Seviyelerinin Aratırmaya Konu Her Durum için Tek Bir Deere ndirgenmesinde zlenen Yol Ek 19. Faaliyet Alanına Göre Turizm letmesi Türleri Ek 20. THY nin Adana Havaalanı ndan Dier Güzergâhlara Seferleri 208 Ek 21. Farklı Turizm Alanlarında Faaliyet Gösteren letmeler için Belirlenen Farkındalık Seviyeleri

18 xviii Sayfa Ek 22. Katılımcıların Seyahatlerinde Tercih Ettii Havayolu letmeleri Ek 23. Türk Hava Yolları nın Çarıtırdıı Tanımlar Ek 24. Örnek Grubunun Yıllık Uçu Sıklıına Göre Daılımı Ek 25. THY Markasına Yönelik Mevcut Çarıımlar için Tanımlayıcı statistikleri

19 1 BRNC BÖLÜM GR Gününüzü geçirdiiniz ortamları dikkatlice inceleyecek olursanız, sürekli kullandıınız nesnelerin hepsinin üzerinde kendilerini dierlerinden ayıran bir isim ya da bir simge olduunu göreceksiniz. Her yerde ve her eyin üzerinde Sonrasında da sanki enine yaan ve emsiyeleri anlamsız kılan, kaçamayacaınız bir marka yamuruna tutulmu olduunuzu hissedeceksiniz. Ne kadar ıslanmı olsanız da, nicedir yaan bu yamuru çou zaman fark etmediinizin farkına varacaksınız. Pek çoumuz, günümüzün çada toplumlarında artık olaan -hatta vazgeçilmez- görülen, bu yamurun farkına varamıyoruz Çünkü bizleri ıslatan damlaların bir kısmı ile bir süredir güvene dayalı, samimi ve birbirimizi karılıklı mutlu ettiimiz bir ilikimiz var. Öyle ki, yamurun durmasını bırakın istemeyi, aklımızdan geçirdiimiz bile olmaz. Kaldı ki iletmeler, bu marka yamurunun deil kesilmesini, azalmasını bile istemezler. te bu temel nedenlerden dolayı tüketici marka ilikisi, gerek çada pazarlama yazınında gerekse uygulamalarında, giderek artan oranda üzerine yazılar yazılan ve aratırmalar yapılan önemli bir çalıma alanı halini almıtır. Pazarların artan rekabet ortamı ve deien tüketici özellikleri iletmeleri güçlü markalar yaratmaya itmektedir (Berthon, Hulbert ve Pitt, 1999). letmelerin bu yöndeki eiliminin nedenleri, güçlü bir markanın kendileri için rekabet üstünlüü, yüksek pazar payı, yüksek satı hacmi ve sürdürülebilir kazanç anlamlarını taıyor olmasından kaynaklanmaktadır (Jacoby ve Kyner, 1973; Fader ve Schmittlein, 1993; Hunt ve Morgan, 1995; Aaker, 1996a, ; Laroche, Kim ve Zhou, 1996; Hart ve Murphy, 1998; Aaker, 2003; Kim, Kim ve An, 2003; Moon ve Millison, 2003, 45 53; Uztu, 2003, 21; Ar, 2004, 9; Harter, 2004). Bu özelliklerinin bilekesinde markanın, sahibi için bedel karılıında satılabilir bir deer olma özellii de bulunmaktadır (Uztu, 2003, 21 22; Yüksel ve Yüksel- Mermod, 2005, 66). Ayrıca güçlü bir markanın, tüketicilerde güven duygusu

20 2 yaratabilme özelliinden dolayı, pazara sürülecek yeni ürünler için fırsat oluturarak (örnein; yeni ürünün tutunan marka adıyla pazara sürülmesini salayarak) rekabet ortamında iletmenin dayanıklılıını artırdıı da bilinmektedir (Farqhuar, 1990, 197). Markanın iletmeler açısından sözü edilen bu yararları, markaya eklenecek ve onu farklılatıracak birtakım deerlerle salanabilmektedir (Uztu, 2003, 22). Günümüz pazarlarındaki rekabet koullarının zorlaıyor ve ürünler arasındaki farkların giderek azalıyor olması, iletmeler ve onların pazardaki ürünleri için markanın farklılatırıcı ilevini daha da önemli kılmaktadır. Çünkü önlerine fazla sayıda seçenek sunulan alıcıların, satın alımlarında ürünün ilevsel yararlarının yanı sıra, ürün markasının kendi özellikleriyle (örnein; ekonomik, sosyal, dıavurum vb. özellikleriyle) örtüüp örtümediini de dikkate aldıkları gözlenmektedirler (Aaker, 1996a, 103, ). Marka, iletmeler için olduu kadar alıcılar için de birtakım yararlar salamaktadır. Genel bir yaklaımla, markanın ürünün özelliklerini özetledii ve gerek alınan duyumlar gerekse bizzat edinilen deneyimler sonucu tüketicinin belleinde yer etmi ürünle ilgili önceki bilgileri çarıtırdıı söylenebilir (Keller, 1993; Pullig, 2000, 9). Dolayısıyla markanın, alıcıları yönlendirici bir ilevi olduu kadar, onların ürünle ilgili bilgiyi ileme süreçlerinde de önemli bir etkisi olduu kaçınılmazdır. Markanın bu ilevleri, ürün hakkında bilgi aktaran ve satın alma kararı verirken alıcıların yararlandıkları birer ipucu özellii taımaktadır (Uztu, 2003, 22). Marka adının, kısa sürede bellekte çarıım yaratabilme özelliinden dolayı, özellikle zaman baskısı altındaki alıcıların yaayabilecekleri gerilimi azaltıcı bir yararı olduu da söylenebilir (Farqhuar ve Herr, 1992). Bunun yanı sıra marka, sürekli kalite güvencesi sunarak alıcıların satın alma sırasındaki birtakım risklerini de azaltıcı ileve sahiptir (Laroche, McDougall, Bergeron ve Yang, 2004). Bu özellii ile de, üretici ve tüketici arasında bir sözleme nitelii taımaktadır (Berthon ve dierleri, 1999). Markalar tüketicileri kendilerine sadık, standart sahibi ve seçici bireyler yapmaktadır. Böylelikle tüketiciler, satın alacakları her somut ürünün Tefal kadar ilevsel (sen her eyi düünürsün), Süta kadar salıklı, Toyota kadar sorunsuz, Dexter kadar dayanıklı ve Baymak kadar çevreci ; her soyut

21 3 ürünün de FedEx kadar hızlı, Amazon.com kadar kolay, Disney kadar elenceli, Southwest Havayolları kadar tutumlu (Bell ve Bell, 2003, 18) ve bir Four Seasons deneyimi kadar unutulmaz olmasını istemektedir. Bellekteki her bir marka için bu türden yakıtırmalar, Aaker (1991, 109) in tanımlamasıyla marka çarıımlarıdır. Olumlu yönde bir marka çarıımının belleklerde örneklenen ekilde yer etmesi, markanın her seferinde vaatlerini yerine getirmesiyle temellenen güven ekseninde, uzun soluklu bir süreç gerektirmektedir. Dier taraftan, olumsuz yöndeki marka çarıımları için ise çok daha kısa bir süreç ve yalnızca markaya ilikin duyumlar yeterli olabilmektedir. Bu durum iletmelerin, tüketicilerin belleklerinde yerletirmeyi baardıkları, gerek kurumsal gerekse ürün markalarına ilikin olumlu çarıımları sürekli pekitirme çabasını açıklar niteliktedir. Çünkü satın alma kararı verirken çok miktarda bilgiyi deerlendirmek zorunda kalan alıcılar, bilgi çözümlemeyi kolaylatıran seçici algılama ve bellekte birbiriyle ilintili bilgiler arasında çarıtırıcı kısa yollar oluturma gibi yöntemler gelitirme eilimindedirler (Bardakçı, Sarıta ve Gözlükaya, 2003, 33). Dolayısıyla, markaya ilikin çarıımların olumlu olması alıcıyı satın alma davranıına tevik edebilirken, i hacmi artan iletmeye ve onun markasına da pazarda üstünlük salayabilmektedir (Hunt ve Morgan, 1995; Uggla, 2004, ). Dier taraftan, markaya ilikin çarıımların olumsuz olması durumu ise, alıcıda satın alma niyeti oluturmayacaı için, iletme ve marka açısından istenmeyen sonuçlar dourabilmektedir (John, Loken ve Joiner, 1998; 20). Çarıımlar, sürekli aynı yönde ve seviyedeki duraan uyarıcılar deildirler (Aaker, 1991) ve Pullig (2000, 1) in de belirttii üzere, özellikle olumsuz durumlara karı son derece duyarlıdırlar. Bu nedenle çarıımları yönetmek, iletmeler açısından zor ve dikkat gerektiren bir konudur. Çünkü markaya ilikin yeni deneyimler ve çeitli kaynaklardan yeni bilgiler edinildikçe, tüketici belleindeki öncel çarıımlar etkileime urayarak pekimekte, seyrelmekte ya da yerini farklı dorultuda bir çarııma bırakabilmektedir. Dolayısıyla, tüketici belleinde kendilerine, markalarına ilikin olumlu çarıımlar yaratmak ve bunları zaman içerisinde pekitirmek, iletmeler için hedef kitleleriyle ilikilerini sürdürülebilir kılmak açısından büyük önem taımaktadır.

22 4 Ne var ki, pazarlama çevresini oluturan kontrol dıı etkenler, kimi zaman markaları istenmeyen olumsuz durumlarla karı karıya getirebilmektedir. Bu gibi zamanlarda, karılaılan olumsuz durumunun yanı sıra olumsuz duruma karı gelitirilen kurumsal tepkinin de, tüketicilerin mevcut marka çarıımları üzerinde önemli etkileri olabilmektedir. Bu etkiler, üretimde çounlukla insan unsurunu barındıran ve pazar teklifleri soyut nitelik taıyan, hizmet iletmeleri ve markalarına yönelik çarıımlar üzerinde daha ciddi boyutlara varabilmektedir (Laroche ve dierleri, 2001; Maxham III ve Netemeyer, 2003). Bu noktadan hareketle çalıma, olumsuz durum karısında iletme tepkisinin marka çarıımına etkisini bir hizmet kesiminde aratırmak üzere tasarlanmıtır. Çalıma be ana bölümde sunulmaktadır. Her bölüm kendi içerisinde, sırasınca birbirini izleyen çok sayıda alt bölümden olumaktadır. Çalımanın konusunun, amacının, öneminin ve kısıtlarının açıklandıı Giri bölümünün ardından, ikinci bölüm olan Kuramsal Açıklamalar ile lgili Aratırmalar Bölümü nde, ilgili yazından derlenen ve çalımanın kuramsal zeminini oluturan bilgiler, genelden çalımanın özeline doru bir sıralama ile aktarılmaktadır. Bu tasarı çerçevesinde, öncelikle yazında yer alan çeitli marka tanımları incelenmekte ve markanın tarihsel geliimine kısaca deinilmektedir. kinci bölümün ilerleyen balıkları altında, günümüz pazarlarında gerek üreticiler ve satıcılar gerekse tüketiciler ve alıcılar açısından markanın önemi açıklanmakta ve markayı oluturan alt unsurlar hakkında bilgi aktarılmaktadır. Çalımanın uygulama aaması, hizmet iletmeleri ve onların tüketicilerine yönelik olarak tasarlandıından, takip eden balıklarda hizmet markalarına deinilmekte ve tüketici ile marka arasındaki ilikinin boyutları ele alınmaktadır. Bu açıklamaların sonrasında, marka çarıımı ile ilgili kuramsal bilgi aktarılmakta ve ilgili yazında yer alan, bellein ileyiini açıklayıcı iki temel kuram üzerinde durulmaktadır. kinci bölüm kapsamındaki dier balıklar altında ise, sırasıyla olumsuz durumun tanımı yapılmakta ve olumsuz durumların tüketici marka çarıımları üzerindeki etkilerine deinilmekte, ardından olumsuz durumu yönetme sürecinde iletiimin önemi açıklanmakta ve bu gibi durumlarda iletmelerin genellikle dütüü iletiim hatalarına yazından örnekler verilmektedir.

23 5 Çalımanın üçüncü bölümü olan Yöntem balıı altında, sırasıyla aratırmanın amacı ve önemi, aratırmanın kısıtları, yazın incelemeleri ııında oluturulan hipotezler, genel kuramsal model ve bu model izlenerek tasarlanan aratırma modeli açıklanmaktadır. Sonraki balıklar altında, aratırmanın evreni tanımlanmakta ve bu evrenden çekilen örneklemin türü ve büyüklüü hakkında bilgi verilmektedir. lerleyen balıklarda ise, kullanılan veri toplama araçlarına ve veri toplama yöntemlerine ilikin açıklamalar sunulmaktadır. Üçüncü bölüm, oluturulan hipotezlerin sorgulanmasında kullanılan çözümleme [analiz] yöntemleri hakkında bilgi aktarımıyla tamamlanmaktadır. Çalımanın Bulgular ve Yorum balıklı dördüncü bölümünde, oluturulan hipotezlerin geçerlilikleri sınanmakta ve yapılan istatistiksel çözümlemeler sonucunda elde edilen bulgular deerlendirilmekte ve yorumlanmaktadır. Son bölüm olan Sonuç, Yargı ve Öneriler balıı altında ise, öncelikle elde edilen bulguların aratırma sorgularını ne oranda doruladıı tespit edilmektedir. Yapılan tespitler dorultusunda hizmet iletmelerine, olumsuz durumla karılatıklarında alıcılarının öncel çarıımlarını olumsuz yönde etkilemeyecek ya da en az ekilde etkileyecek, birtakım eylem önerilerinde bulunulmaktadır. Bu bölümde ayrıca, konu üzerine düzenlenecek sonraki çalımalar için aratırmacılara yönelik öneriler de sunulmaktadır Çalımanın Amacı Genel bir yaklaımla, iletmelerin beklenmeyen olumsuz bir durumla kartıkları anlarda, ya tepkisiz kalma ya da yönetim tarafından uygun görülen bir tepki gelitirme davranılarından birini sergileyebilecekleri söylenebilir. Bunlardan tepkisiz kalma davranıı, tüketiciler tarafından, iletmenin olumsuz duruma neden olan eksiklikleri ya da hataları kabul etmesi eklinde algılanabilmektedir (Aykaç, 2001, 130). Bu nedenle baarılı yönetimler, olumsuz bir durum karısında tepkisiz kalınmaması gerektiinin farkındadır (Aykaç, 2001, 130). Ancak, olumsuz durum karısında iletmelerin verebilecei olası tepkiler de, içinde bulunulan duruma göre, farklılık gösterebilmekte ve iletmenin kamusu tarafından farklı ekillerde algılanabilmektedir. Wilcox, Cameron, Ault ve Agee

24 6 (2004, ), beklenmeyen olumsuz durumlar karısında bir iletmenin sergileyebilecei olası tepkileri yedi grupta sınıflandırmaktadır. Bu tepkiler (Wilcox ve dierleri, 2004, ); Suçlayana saldırma, nkâr etme (iletmenin ortada herhangi bir önemli durumun olmadıını savunması), Mazeret belirterek özür dileme (iletmenin olaydaki sorumluluunu en aza indirmeye çalıması ya da olayın meydana gelmesini önleme gibi bir ansı olmadıını savunması. Bu tepki, çounlukla doal felaketler ya da ürün sabotajları söz konusu olduunda gözlenmektedir), Haklı çıkmaya çalıma (iletmenin ortada ciddi bir hasar veya yaralanma olmadıına dair bir ifade ile olayın etkisini azaltmaya çalıması. Bu tepki, çounlukla tüketicinin ürünü yanlı kullanması veya endüstriyel bir kaza olması durumunda gözlenmektedir), Gözüne girmeye çalıma (iletmenin ikâyet eden müterilere kuponlar verme, yardım kurulularına baılarda bulunma vb. davranılar sergilemesi), Düzeltici etkinliklerde bulunma (iletmenin olay sonrasında ortaya çıkan hasarı gidermeye yönelik hareket etmesi ve böylece benzer bir olayın gelecekte yeniden olmasını önlemeye çalıması) ve Tam özür dileme (iletmenin tüm sorumluluu üzerine alarak affedilmek için kamuoyundan talepte bulunması) olarak tanımlanmaktadır. Gerek tepkisiz kalma durumunun gerekse Wilcox ve dierleri (2004, ) nin belirttii tepkilerin her birinin, iletmeye yönelik mevcut tüketici çarıımları üzerinde farklı etkiler yaratacaı kaçınılmazdır (Pullig, 2000, 26).

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Strasbourg, 7 ubat 2011 CDBI/INF(2011)2 Biyoetik Yürütme Komitesi (CDBI) Aratırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Bu belge Aratırma Etik Kurul üyelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıtır. Metin Avrupa

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL

Detaylı

Güven kavramı disiplinlerarası çalımalarda farklı biçimlerde ve farklı analiz düzeylerinde ele alınmıtır. Örgütsel yaamın karmaık yapısı, örgütün

Güven kavramı disiplinlerarası çalımalarda farklı biçimlerde ve farklı analiz düzeylerinde ele alınmıtır. Örgütsel yaamın karmaık yapısı, örgütün Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SGORTACILIK SEKTÖRÜNDE

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK rtibat : turcevik@hotmail.com GSM: 05326032494 2003 - ANKARA ÖZET Leasing kavramı, bir

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇEVR ETMNDE EDNÇ KAVRAMININ DEERLENDRLMES

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI SEVİL ZENGİN ADIYAMAN / 2012

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI

KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI CORAF BLG SSTEM LE ÇEVRESEL VERLERN MODELLENMES : TRABZON-DERMENDERE VADS ÖRNE YÜKSEK LSANS TEZ Harita Müh. Mehmet

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 ÖNSÖZ Dünyada son yıllarda geni kitlelere meslek kazandırılmasında; çalıanların, ev kadınlarının, tutukluların, özürlülerin kendilerini yetitirmelerinde kullanılan

Detaylı

DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE

DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE THE REFLECTION OF EASTERN AND WESTERN MEDIAS S CONSUMER PROFILE DIFFERANCES TO BRAND IDENTITY: THE CASE OF AL JAZEERA

Detaylı