T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS"

Transkript

1 T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS smail Yalım ÖZDNÇ Danıman: Prof. Dr. Serap ÇABUK DOKTORA TEZ Adana / 2008

2 ii Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüüne, Bu çalıma, jürimiz tarafından letme Anabilim Dalında DOKTORA TEZ olarak kabul edilmitir. Bakan Prof. Dr. Serap ÇABUK (Danıman) Üye Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI Üye Doç. Dr. Canan MADRAN Üye Doç. Dr. Fatma DEMRC OREL Üye Yrd. Doç. Dr. Kenan LOPCU ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öretim elemanlarına ait olduklarını onaylarım.... /... / 2008 Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVA Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve baka kaynaktan yapılan bildirilerin, çizelge, ekil ve fotorafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki hükümlere tabidir.

3 iii ÖZET HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS smail Yalım ÖZDNÇ Doktora Tezi, letme Anabilim Dalı Danıman: Prof. Dr. Serap ÇABUK Haziran 2008, 215 sayfa Marka çarıımı, bellekte marka ile ilintili her eyi kapsamaktadır. likisel pazarlamanın günümüzde ulatıı boyut, markaya ve markaya ilikin çarıımlara, satın alma kararının en önemli belirleyici unsurları niteliini kazandırmıtır. Çünkü satın almayı tekrarlayan bir süreç yörüngesine oturtmak, markaya ilikin çarıımların olumlu yönde sürekli pekitirilmesini gerektirmektedir. Ancak devingen pazar koulları, kimi zaman iletmeleri tüketici marka çarıımlarını istenmeyen yönde etkileyebilen birtakım olumsuz durumlarla karı karıya getirebilmektedir. Bu nedenle, karılaılan olumsuz durumla ba ederken nelere dikkat edilmesi gerektiinin ve bu gibi anlarda gelitirilecek tepkinin tüketici marka çarıımlarını nasıl ve ne yönde etkileyebileceinin kestirilmesi, iletmeler açısından önem taıyan bir konudur. Soyut olmaları ve iletme adının genellikle marka adı olarak anılıyor olması gibi özelliklerinden dolayı, olumsuz durumlar karısında daha duyarlı olan hizmetler için ise bu konu daha fazla önem arz etmektedir. Kuramsal temeli, marka çarıımlarının satın alma sürecindeki önemine ve hizmetlerin olumsuz durum karısındaki duyarlılıına dayanan çalıma, iletmelerin olumsuz durum karısında sergileyebilecekleri farklı tepkilerin, tüketici marka çarıımlarını nasıl ve ne yönde etkilediini aratırmak üzere tasarlanmıtır. Ekim (2007) ayında Adana Havaalanı nda düzenlenen saha aratırmasında, kolayda örnekleme yöntemine göre belirlenen 400 Türk Hava Yolları yolcusuyla yüz yüze görüülerek anket uygulaması yapılmıtır.

4 iv Aratırma bulguları, marka çarıımlarını negatif yönde en fazla etkileyen durumun, yaanan olumsuzluk karısında iletmenin tepkisiz kalması halinde ortaya çıktıını göstermektedir. Olumuz duruma düzeltici etkinlikte bulunarak karılık verilmesi halindeyse, marka çarıımları çok daha az etkilenmekte, ancak çarıımların seviyesi olumsuz durum öncesindeki düzeyine eriememektedir. Hizmet iletmesiyle önceden herhangi bir olumsuzluk yaamı olan tüketicilerin, yeniden olumsuz bir durumla karılamaları halinde marka çarıımlarında negatif yönde çok daha fazla oranda bir etkilenme tespit edilmesine ramen, aynı hizmet markasını (THY yi) tercih etmeyi sürdürdükleri görülmütür. Anahtar Kelimeler: Olumsuz Durum, Örgütsel Davranı, Örgütsel letiim, Marka Çarıımı, Tüketici Davranıı

5 v ABSTRACT THE EFFECT OF SERVICE PROVIDER S RESPONSE AGAINST NEGATIVE EVENT ON CONSUMER BRAND ASSOCIATION smail Yalım ÖZDNÇ Ph.D. Thesis, Department of Business Administration Supervisor: Prof. Dr. Serap ÇABUK June 2008, 215 pages Brand association comprises anything related to a particular brand in memory. The extent to which relational marketing applications has recently reached, credited the brand and associations granted to it as the most important influencer in a buying decision. The reason for this kinesis is the essentiality of continuous reinforcement of positive associations in order to settle the buying behavior on an iterative path. However, the dynamic market conditions can occasionally coerce organizations into negative-event encounters, which may affect the consumer brand associations in an unsought direction. Therefore, the consequences of organizational response against a negative event become a crucial concern regarding consumer brand associations. Due to their two peculiarities; intangibility and the endemicity that the company and brand names are usually identical to each other, services are attributed a more sensitive genesis against such unexpected negative events. Setting its theoretical substrata dichotomously on the significance of associations in consumer buying behavior and the sensitivity of services against negative events, current study is designed to determine the possible effects of various organizational responses against negative events on consumer brand associations. Relevant data are gathered through a field study carried out at the Adana Airport in October Research sample, determined in consequence of a convenience sampling process, is computed as to consist 400 passengers flying to any domestic route with Turkish Airlines.

6 vi Research findings show clear evidence that it is the no-reaction case which has a significant abating effect on brand associations. The corrective-action case; on the other hand, seems to benefit the service provider encountering a negative event, the most. Yet, a corrective response does not fully retrieve the once-damaged brand associations. Customers, who formerly had a negative experience with the service provider, are determined to keep on favoring the service provider (Turkish Airlines), despite their significantly negatively-affected brand associations due to a deja vu of the unfavorable event. Keywords: Negative Event, Organizational Behavior, Organizational Communication, Brand Association, Consumer Behavior

7 vii ÖNSÖZ Tüketici marka ilikisi, çaımız pazarlama uzmanlarının üzerinde salam bir anlayı kazanmak için youn çaba harcadıı konuların baında gelmektedir. Tüketicinin deiken özellikleri, markanın karmaık yapısı ve pazar ortamının kimi zaman öngörülemeyen tehditleri, özü iletiim sürecine dayanan bu ilikiyi deil yönetmeyi, çou zaman anlamayı bile güçletirebilmektedir. Bu güçlükler, markanın birtakım hassas unsurlarının (örnein; marka çarıımlarının), olumsuz durumlar karısında kolayca etkilenebilmesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, olumsuz durum karısında markanın sergileyecei tepki, tüketici marka ilikisinin sürdürülebilirlii açısından büyük önem taımaktadır. Henüz mulâk bir fikirken tohumunu ektiimiz çalıma, dört yılı akın bir zaman içerisinde yaprak verdi ve bu anki halini aldı. Bu süreç, bilimsel nitelikli bir çalımayı tasarlama, planlama, yürütme ve sonuçlandırma konusunda son derece eiticiydi. Ancak bu uzun süreçte çeitli sıkıntılarla karılatıım da oldu. Sıkıntıları amamda çok sayıda kiinin yardımını aldım. Bu kiilerin baında, çalımam boyunca her konuda anlayı, ilgi ve desteini benden hiçbir zaman esirgemeyen sevgili eim Özlem ÖZDNÇ gelmektedir. Farkındayım ki, akademik camiaya atacaım ilk adım olacak bu çalımamla, beni yetitirip bugünlere getiren ailemin yaayacaı haklı övünç, onların üzerimdeki emeklerini karılamaya asla yeterli gelmeyecek Sevgili anneme ve babama, bu vesileyle bir kez daha, sonsuz teekkürlerimi sunarım. Yüksek lisans dönemimden beri, bir hüsnühat üstadı misali ince tahrirleriyle bilimsel düüncelerimi ekillendirmeme yardımcı olan danımanım Prof. Dr. Serap ÇABUK a ükranlarımı sunarım. Çalımamda beni yönlendiren tez izleme kurulu üyelerim Doç. Dr. Fatma DEMRC OREL e ve Yrd. Doç. Dr. Kenan LOPCU ya, tez konusunu belirlemeye yönelik düünsel süreçte bana yol gösteren Doç. Dr. Mehmet. YACI ya, her fırsatta tezimle ilgili çeitli konular üzerine benimle beyin cimnastii yapan ve gerek özgün görüleri gerekse motivasyon desteiyle

8 viii yanımda olan Doç. Dr. Canan MADRAN a ve kısa bir süredir tanııyor olmamıza ramen kendisinden daima bir aabey ilgisi gördüüm, çalımamı farklı açılardan deerlendirebilmemde bana yol gösteren ve katkıları tanımamıza vesile olan bu çalıma kapsamının ötesine taan Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI ya teekkürlerimi sunarım. Ayrıca, çalımamı yürütebilmem için gerekli zamanı salayan ve ön test aamasında anket doldurarak çalımama katkıda bulunan Karata Turizm letmecilii ve Otelcilik Yüksekokulu Kurucu Müdürü Doç. Dr. Fuat BUDAK a ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep ZAMOLU na, görevlendirildii günden bu yana aynı yöndeki desteklerini esirgemeyen Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. brahim CENGZLER e teekkür ederim. Çalımanın, özellikle saha aratırmasını yürütebilmek için gerekli izinlerin alınmasında yardımcı olan Adana Valiliine, Devlet Hava Meydanları letmesi (Adana) yöneticilerinden Sayın Ahmet BÜLBÜL e Sayın smet KUZUCUOLU na, Sayın Mahmut ÖZTÜRK e, Sayın Eren YARAR a, DHM (Adana) Emniyet ubesi Müdürü Sayın Aydın KOCA ya, Türk Hava Yolları (Adana) yöneticilerinden Sayın Bahri YILMAZTÜRK e ve Sayın Abdullah SEZENBAY a teekkürlerimi sunarım. Saha aratırmasında kullanılmak üzere tasarlanan veri toplama aracı da, deerli katkılarını esirgemeyen pek çok kiinin geri bildirimleriyle son haline kavutu. Bu noktada, çalımama anket doldurarak katılan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alper AKINOLU na, Çıraan Sarayı Kempinski Oteli Grup Satı Müdürü Sayın Neslihan Uurlu ya, Polat Renaissance stanbul Oteli Pazarlama ve letiim Müdürü Sayın Hande AKTÜRK e, deerli arkadalarım (soyadı sırasına göre) Ebru AKDOAN a, Mustafa AKILLIOLU na, Diler DEMRTA a, Ali DNKÇOLU na, Arzu EKER e, Ebru KORBEK ERDOMU a, Ali Osman N e, Fatma Nur PLK e, Sibel ÇINAR OUZ a, Murat Caner TESTK e ve Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisansı sınıf arkadalarıma deerli katkılarından dolayı ükranlarımı sunarım. smail Yalım ÖZDNÇ (Adana Haziran 2008)

9 ix ÇNDEKLER Türkçe Özet... ngilizce Özet (Abstract) Önsöz çindekiler... Kısaltmalar Listesi... Tablolar Listesi... ekiller Listesi Ekler Listesi... Sayfa iii v vii xi xiii xiv xvi xvii BRNC BÖLÜM GR Çalımanın Amacı Çalımanın Önemi Çalımanın Kısıtları KNC BÖLÜM KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE LGL ARATIRMALAR Markanın Tanımı Markanın Öz Geçmii Markanın Önemi Markanın Alıcılar / Tüketiciler Açısından Önemi Markanın Satıcılar / Üreticiler Açısından Önemi Markanın Unsurları Hizmet Markaları Tüketici Marka likisi Marka Çarıımları

10 x Vaka Kodlama Kuramı [Theory of Event Coding] Çarıımsal Bellek Kuramı [Associative Memory Theory] Olumsuz Durumun Tanımı Olumsuz Durumun Marka Çarıımına Etkisi Olumsuz Duruma Maruz Kalındıı Anlarda letiimin Önemi Olumsuz Durumu Yönetme Sürecinde Yapılan letiim Hataları Exxon Valdez Örnei Tepki Göstermede Çok Geç Kalınması ya da hmalkâr Davranılması Suçun Bakasının Üzerine Atılması Yardım Tekliflerinin Reddedilmesi Kamuoyu Algılarının Ciddiye Alınmaması Olayın Etkilerinin Küçümsenmesi Gerçeklerin Saklanması Planlama Yapılmaması Empatiden Yoksun Bir Yaklaım Sergilenmesi Birbiriyle Çelikili Mesajlar Verilmesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YÖNTEM Aratırmanın Amacı Aratırmanın Önemi Aratırmanın Kısıtları Kontrol Edilebilir Kısıtlar Kontrol Edilemeyen Kısıtlar Hipotezler

11 xi 3.5. Aratırma Modeli Aratırmanın Evreni ve Örneklem Veri Toplama Araçları Ön Çalımalarda Kullanılan Veri Toplama Araçları Saha Aratırmasında Kullanılan Veri Toplama Aracı Ölçein Güvenilirlii Verilerin Toplanması Ön Çalıma 1: Saha Aratırmasının Uygulanacaı Faaliyet Alanının ve letmenin Belirlenmesi Ön Çalıma 2: Türk Hava Yolları na likin Mevcut Tüketici Çarıımlarının Belirlenmesi Saha Aratırması: Hizmet letmelerinin Olumsuz Durum Karısındaki Tepkisinin Tüketicilerin Marka Çarıımına Etkisi Verileri Çözümleme Yöntemi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BULGULAR VE YORUM Ön Çalımalara likin Bulgular Saha Aratırmasına likin Bulgular Örnek Grubunu Tanımlayıcı Bulgular Örnek Grubu (Tüketici) Türk Hava Yolları (Marka) likisini Tanımlayıcı Bulgular Türk Hava Yolları Markasına Yönelik Mevcut Çarıımların Seviyesine likin Bulgular Örnek Grubunun Farklı Durumlardaki Marka Çarıım Seviyelerine likin Tanımlayıcı Bulgular Olumsuz Durumun Mevcut Marka Çarıımları Üzerindeki Etkilerine likin Bulgular Olumsuz Durum Karısında letme Tepkisinin Mevcut Marka Çarıımı Üzerindeki Etkilerine likin Bulgular

12 xii BENC BÖLÜM SONUÇ, YARGI VE ÖNERLER Sonraki Çalımalar için Öneriler KAYNAKLAR EKLER ÖZGEÇM

13 xiii KISALTMALAR LSTES AG den akt. FedEx Jr. UMI Aktiengesellschaft (Almanca halka arz edilmi iletme) den aktaran (dolaylı alıntılama); yazar(lar)ı, yayın yılı ve sayfa numarası verilmi fakat bu çalıma için dorudan kullanılmamı kaynaktan aktaran Federal Express Amerikan Kargo irketi Junior (ngilizce babayla aynı adı taıyan olu ayırt etmek için kullanılan ifade) University Microfilms International Amerika Tez Tarama Merkezi (ProQuest ten önceki adı)

14 xiv TABLOLAR LSTES Sayfa Tablo 1. Olumsuz Durumun Belirlenmesi Amacıyla Taranan Ulusal Haber Kaynakları Tablo 2. Saha Aratırması için zni ve Onayı Alınan Merciler Tablo 3. Ölçee Uygulanan Güvenilirlik Analizi Sonuçları Tablo 4. Farklı Durumlar için Kullanılabilecek statistiksel Testler Tablo 5. Örnek Grubunun Cinsiyete Göre Daılımı Tablo 6. Örnek Grubunun Eitim Durumuna Göre Daılımı Tablo 7. Örnek Grubunun Medeni Duruma Göre Daılımı Tablo 8. Örnek Grubunun Gelir Durumuna Göre Daılımı Tablo 9. Örnek Grubunun Seyahat Nedeni Tablo 10. Örnek Grubunun Seyahatlerinde THY yi Tercih Etme Nedeni (1) Tablo 11. Örnek Grubunun Seyahatlerinde THY yi Tercih Etme Nedeni (2) Tablo 12. Örnek Grubunun THY ile Seyahatlerini Kim(ler)le Yaptıına likin Bulgular Tablo 13. Örnek Grubunun Seyahat Masraflarının Kim Tarafından Karılandıına likin Bulgular Tablo 14. Örnek Grubunun THY ile Seyahatlerinde Herhangi Bir Olumsuzluk Yaayıp Yaamadıına likin Bulgular Tablo 15. Örnek Grubunun THY ile Seyahatlerinde Çounlukla Karılatıı Olumsuzluklar Tablo 16. Örnek Grubunun THY ile Seyahatlerinde Karılatıı Olumsuzluu Yetkililere Bildirip Bildirmediine likin Bulgu Tablo 17. Türk Hava Yolları na Yönelik Mevcut Çarıımların Seviyesine likin Daılım Tablosu (Çarıım 1) Tablo 18. Olumsuz Durum Sonrasında Türk Hava Yolları na Yönelik Çarıımların Seviyesine likin Daılım Tablosu (Çarıım 2)

15 xv Tablo 19. Olumsuz Duruma Tepkisiz Kalınması Sonrasında Türk Sayfa Hava Yolları na Yönelik Çarıımların Seviyesine likin Daılım Tablosu (Çarıım 2) Tablo 20. Olumsuz Duruma Düzeltici Etkinlikte Bulunulması Sonrasında Türk Hava Yolları na Yönelik Çarıımların Seviyesine likin Daılım Tablosu (Çarıım 2) Tablo 21. H 1 Hipotezi için Uygulanan t-testinin Grup statistikleri Tablo 22. H 1 Hipotezinin Test Sonuçları Tablo 23. H 1a Hipotezi için Uygulanan t-testinin Grup statistikleri Tablo 24. H 1a Hipotezinin Test Sonuçları Tablo 25. Üç Kategoriye ndirgenen Uçu Sıklıı Verileri Tablo 26. H 1b Hipotezinin Test Sonuçları Tablo 27. H 1c Hipotezi için Uygulanan t-testinin Grup statistikleri Tablo 28. H 1c Hipotezinin Test Sonuçları Tablo 29. H 2a Hipotezi için Uygulanan t-testinin Grup statistikleri Tablo 30. H 2a Hipotezinin Test Sonuçları Tablo 31. H 2b Hipotezi için Uygulanan t-testinin Grup statistikleri Tablo 32. H 2b Hipotezinin Test Sonuçları Tablo 33. H 3 Hipotezi için Uygulanan t-testinin Grup statistikleri Tablo 34. H 3 Hipotezinin Test Sonuçları

16 xvi EKLLER LSTES Sayfa ekil 1. Davranıın Bileenleri ekil 2. Bilginin Bellekte Kodlanma Süreci ekil 3. Çarıımsal Bellek Kuramı ekil 4. Genel Kuramsal Model ekil 5. Aratırma Modeli ekil 6. Farklı Turizm Faaliyet Alanları için Farkındalık Seviyesi En Yüksek letmeler ekil 7. Tüketici Belleindeki THY Çarıımının Aratırılan Sekiz Boyut için Seviyeleri

17 xvii EKLER LSTES Sayfa Ek 1. Aratırmada Kullanılmak Üzere Seçilen Haber kilileri Ek 2. Saha Aratırması için Yapılan zin Talepleri Ek 3. Ön Çalıma 2 de Kullanılan Çoktan Seçmeli Soru Formu Ek 4. Ön Çalıma 2 de Kullanılan Açık Uçlu Soru Formu Ek 5. Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Ön Çalıma Sonuçları Ek 6. Ölçee Uygulanan Güvenilirlik Analizi Sonuçları (Ön Test-1) Ek 7. Ölçee Uygulanan Güvenilirlik Analizi Sonuçları (Ön Test-2) Ek 8. Saha Aratırmasında Kullanılan Veri Toplama Aracı Ek 9. Okuduu Bölüm ve Cinsiyete Göre Katılımcıların Daılımı (Ön Çalıma-1) Ek 10. Örnek Grubunu Tanımlayıcı statistikler Ek 11. Örnek Grubuna likin Verilerin Normallik Uyum (Goodnessof-fit) Testleri Ek 12. Örnek Grubunun Yaa Göre Daılımı Ek 13. Örnek Grubunun Mesleklere Göre Daılımı Ek 14. Olumsuz Durum Sonrasında THY Markasına Yönelik Çarıımların Seviyesi (Çarıım 2) Ek 15. Olumsuz Duruma Tepkisiz Kalınması Sonrasında THY Markasına Yönelik Çarıımların Seviyesi (Çarıım 3) Ek 16. Olumsuz Duruma Karı Düzeltici Etkinlikte Bulunulması Sonrasında THY Markasına Yönelik Çarıımların Seviyesi (Çarıım 4) Ek 17. H1 b Hipotezi için Uygulanan Test Sonuçları Ek 18. Sekiz Boyutta ncelenen Marka Çarıım Seviyelerinin Aratırmaya Konu Her Durum için Tek Bir Deere ndirgenmesinde zlenen Yol Ek 19. Faaliyet Alanına Göre Turizm letmesi Türleri Ek 20. THY nin Adana Havaalanı ndan Dier Güzergâhlara Seferleri 208 Ek 21. Farklı Turizm Alanlarında Faaliyet Gösteren letmeler için Belirlenen Farkındalık Seviyeleri

18 xviii Sayfa Ek 22. Katılımcıların Seyahatlerinde Tercih Ettii Havayolu letmeleri Ek 23. Türk Hava Yolları nın Çarıtırdıı Tanımlar Ek 24. Örnek Grubunun Yıllık Uçu Sıklıına Göre Daılımı Ek 25. THY Markasına Yönelik Mevcut Çarıımlar için Tanımlayıcı statistikleri

19 1 BRNC BÖLÜM GR Gününüzü geçirdiiniz ortamları dikkatlice inceleyecek olursanız, sürekli kullandıınız nesnelerin hepsinin üzerinde kendilerini dierlerinden ayıran bir isim ya da bir simge olduunu göreceksiniz. Her yerde ve her eyin üzerinde Sonrasında da sanki enine yaan ve emsiyeleri anlamsız kılan, kaçamayacaınız bir marka yamuruna tutulmu olduunuzu hissedeceksiniz. Ne kadar ıslanmı olsanız da, nicedir yaan bu yamuru çou zaman fark etmediinizin farkına varacaksınız. Pek çoumuz, günümüzün çada toplumlarında artık olaan -hatta vazgeçilmez- görülen, bu yamurun farkına varamıyoruz Çünkü bizleri ıslatan damlaların bir kısmı ile bir süredir güvene dayalı, samimi ve birbirimizi karılıklı mutlu ettiimiz bir ilikimiz var. Öyle ki, yamurun durmasını bırakın istemeyi, aklımızdan geçirdiimiz bile olmaz. Kaldı ki iletmeler, bu marka yamurunun deil kesilmesini, azalmasını bile istemezler. te bu temel nedenlerden dolayı tüketici marka ilikisi, gerek çada pazarlama yazınında gerekse uygulamalarında, giderek artan oranda üzerine yazılar yazılan ve aratırmalar yapılan önemli bir çalıma alanı halini almıtır. Pazarların artan rekabet ortamı ve deien tüketici özellikleri iletmeleri güçlü markalar yaratmaya itmektedir (Berthon, Hulbert ve Pitt, 1999). letmelerin bu yöndeki eiliminin nedenleri, güçlü bir markanın kendileri için rekabet üstünlüü, yüksek pazar payı, yüksek satı hacmi ve sürdürülebilir kazanç anlamlarını taıyor olmasından kaynaklanmaktadır (Jacoby ve Kyner, 1973; Fader ve Schmittlein, 1993; Hunt ve Morgan, 1995; Aaker, 1996a, ; Laroche, Kim ve Zhou, 1996; Hart ve Murphy, 1998; Aaker, 2003; Kim, Kim ve An, 2003; Moon ve Millison, 2003, 45 53; Uztu, 2003, 21; Ar, 2004, 9; Harter, 2004). Bu özelliklerinin bilekesinde markanın, sahibi için bedel karılıında satılabilir bir deer olma özellii de bulunmaktadır (Uztu, 2003, 21 22; Yüksel ve Yüksel- Mermod, 2005, 66). Ayrıca güçlü bir markanın, tüketicilerde güven duygusu

20 2 yaratabilme özelliinden dolayı, pazara sürülecek yeni ürünler için fırsat oluturarak (örnein; yeni ürünün tutunan marka adıyla pazara sürülmesini salayarak) rekabet ortamında iletmenin dayanıklılıını artırdıı da bilinmektedir (Farqhuar, 1990, 197). Markanın iletmeler açısından sözü edilen bu yararları, markaya eklenecek ve onu farklılatıracak birtakım deerlerle salanabilmektedir (Uztu, 2003, 22). Günümüz pazarlarındaki rekabet koullarının zorlaıyor ve ürünler arasındaki farkların giderek azalıyor olması, iletmeler ve onların pazardaki ürünleri için markanın farklılatırıcı ilevini daha da önemli kılmaktadır. Çünkü önlerine fazla sayıda seçenek sunulan alıcıların, satın alımlarında ürünün ilevsel yararlarının yanı sıra, ürün markasının kendi özellikleriyle (örnein; ekonomik, sosyal, dıavurum vb. özellikleriyle) örtüüp örtümediini de dikkate aldıkları gözlenmektedirler (Aaker, 1996a, 103, ). Marka, iletmeler için olduu kadar alıcılar için de birtakım yararlar salamaktadır. Genel bir yaklaımla, markanın ürünün özelliklerini özetledii ve gerek alınan duyumlar gerekse bizzat edinilen deneyimler sonucu tüketicinin belleinde yer etmi ürünle ilgili önceki bilgileri çarıtırdıı söylenebilir (Keller, 1993; Pullig, 2000, 9). Dolayısıyla markanın, alıcıları yönlendirici bir ilevi olduu kadar, onların ürünle ilgili bilgiyi ileme süreçlerinde de önemli bir etkisi olduu kaçınılmazdır. Markanın bu ilevleri, ürün hakkında bilgi aktaran ve satın alma kararı verirken alıcıların yararlandıkları birer ipucu özellii taımaktadır (Uztu, 2003, 22). Marka adının, kısa sürede bellekte çarıım yaratabilme özelliinden dolayı, özellikle zaman baskısı altındaki alıcıların yaayabilecekleri gerilimi azaltıcı bir yararı olduu da söylenebilir (Farqhuar ve Herr, 1992). Bunun yanı sıra marka, sürekli kalite güvencesi sunarak alıcıların satın alma sırasındaki birtakım risklerini de azaltıcı ileve sahiptir (Laroche, McDougall, Bergeron ve Yang, 2004). Bu özellii ile de, üretici ve tüketici arasında bir sözleme nitelii taımaktadır (Berthon ve dierleri, 1999). Markalar tüketicileri kendilerine sadık, standart sahibi ve seçici bireyler yapmaktadır. Böylelikle tüketiciler, satın alacakları her somut ürünün Tefal kadar ilevsel (sen her eyi düünürsün), Süta kadar salıklı, Toyota kadar sorunsuz, Dexter kadar dayanıklı ve Baymak kadar çevreci ; her soyut

21 3 ürünün de FedEx kadar hızlı, Amazon.com kadar kolay, Disney kadar elenceli, Southwest Havayolları kadar tutumlu (Bell ve Bell, 2003, 18) ve bir Four Seasons deneyimi kadar unutulmaz olmasını istemektedir. Bellekteki her bir marka için bu türden yakıtırmalar, Aaker (1991, 109) in tanımlamasıyla marka çarıımlarıdır. Olumlu yönde bir marka çarıımının belleklerde örneklenen ekilde yer etmesi, markanın her seferinde vaatlerini yerine getirmesiyle temellenen güven ekseninde, uzun soluklu bir süreç gerektirmektedir. Dier taraftan, olumsuz yöndeki marka çarıımları için ise çok daha kısa bir süreç ve yalnızca markaya ilikin duyumlar yeterli olabilmektedir. Bu durum iletmelerin, tüketicilerin belleklerinde yerletirmeyi baardıkları, gerek kurumsal gerekse ürün markalarına ilikin olumlu çarıımları sürekli pekitirme çabasını açıklar niteliktedir. Çünkü satın alma kararı verirken çok miktarda bilgiyi deerlendirmek zorunda kalan alıcılar, bilgi çözümlemeyi kolaylatıran seçici algılama ve bellekte birbiriyle ilintili bilgiler arasında çarıtırıcı kısa yollar oluturma gibi yöntemler gelitirme eilimindedirler (Bardakçı, Sarıta ve Gözlükaya, 2003, 33). Dolayısıyla, markaya ilikin çarıımların olumlu olması alıcıyı satın alma davranıına tevik edebilirken, i hacmi artan iletmeye ve onun markasına da pazarda üstünlük salayabilmektedir (Hunt ve Morgan, 1995; Uggla, 2004, ). Dier taraftan, markaya ilikin çarıımların olumsuz olması durumu ise, alıcıda satın alma niyeti oluturmayacaı için, iletme ve marka açısından istenmeyen sonuçlar dourabilmektedir (John, Loken ve Joiner, 1998; 20). Çarıımlar, sürekli aynı yönde ve seviyedeki duraan uyarıcılar deildirler (Aaker, 1991) ve Pullig (2000, 1) in de belirttii üzere, özellikle olumsuz durumlara karı son derece duyarlıdırlar. Bu nedenle çarıımları yönetmek, iletmeler açısından zor ve dikkat gerektiren bir konudur. Çünkü markaya ilikin yeni deneyimler ve çeitli kaynaklardan yeni bilgiler edinildikçe, tüketici belleindeki öncel çarıımlar etkileime urayarak pekimekte, seyrelmekte ya da yerini farklı dorultuda bir çarııma bırakabilmektedir. Dolayısıyla, tüketici belleinde kendilerine, markalarına ilikin olumlu çarıımlar yaratmak ve bunları zaman içerisinde pekitirmek, iletmeler için hedef kitleleriyle ilikilerini sürdürülebilir kılmak açısından büyük önem taımaktadır.

22 4 Ne var ki, pazarlama çevresini oluturan kontrol dıı etkenler, kimi zaman markaları istenmeyen olumsuz durumlarla karı karıya getirebilmektedir. Bu gibi zamanlarda, karılaılan olumsuz durumunun yanı sıra olumsuz duruma karı gelitirilen kurumsal tepkinin de, tüketicilerin mevcut marka çarıımları üzerinde önemli etkileri olabilmektedir. Bu etkiler, üretimde çounlukla insan unsurunu barındıran ve pazar teklifleri soyut nitelik taıyan, hizmet iletmeleri ve markalarına yönelik çarıımlar üzerinde daha ciddi boyutlara varabilmektedir (Laroche ve dierleri, 2001; Maxham III ve Netemeyer, 2003). Bu noktadan hareketle çalıma, olumsuz durum karısında iletme tepkisinin marka çarıımına etkisini bir hizmet kesiminde aratırmak üzere tasarlanmıtır. Çalıma be ana bölümde sunulmaktadır. Her bölüm kendi içerisinde, sırasınca birbirini izleyen çok sayıda alt bölümden olumaktadır. Çalımanın konusunun, amacının, öneminin ve kısıtlarının açıklandıı Giri bölümünün ardından, ikinci bölüm olan Kuramsal Açıklamalar ile lgili Aratırmalar Bölümü nde, ilgili yazından derlenen ve çalımanın kuramsal zeminini oluturan bilgiler, genelden çalımanın özeline doru bir sıralama ile aktarılmaktadır. Bu tasarı çerçevesinde, öncelikle yazında yer alan çeitli marka tanımları incelenmekte ve markanın tarihsel geliimine kısaca deinilmektedir. kinci bölümün ilerleyen balıkları altında, günümüz pazarlarında gerek üreticiler ve satıcılar gerekse tüketiciler ve alıcılar açısından markanın önemi açıklanmakta ve markayı oluturan alt unsurlar hakkında bilgi aktarılmaktadır. Çalımanın uygulama aaması, hizmet iletmeleri ve onların tüketicilerine yönelik olarak tasarlandıından, takip eden balıklarda hizmet markalarına deinilmekte ve tüketici ile marka arasındaki ilikinin boyutları ele alınmaktadır. Bu açıklamaların sonrasında, marka çarıımı ile ilgili kuramsal bilgi aktarılmakta ve ilgili yazında yer alan, bellein ileyiini açıklayıcı iki temel kuram üzerinde durulmaktadır. kinci bölüm kapsamındaki dier balıklar altında ise, sırasıyla olumsuz durumun tanımı yapılmakta ve olumsuz durumların tüketici marka çarıımları üzerindeki etkilerine deinilmekte, ardından olumsuz durumu yönetme sürecinde iletiimin önemi açıklanmakta ve bu gibi durumlarda iletmelerin genellikle dütüü iletiim hatalarına yazından örnekler verilmektedir.

23 5 Çalımanın üçüncü bölümü olan Yöntem balıı altında, sırasıyla aratırmanın amacı ve önemi, aratırmanın kısıtları, yazın incelemeleri ııında oluturulan hipotezler, genel kuramsal model ve bu model izlenerek tasarlanan aratırma modeli açıklanmaktadır. Sonraki balıklar altında, aratırmanın evreni tanımlanmakta ve bu evrenden çekilen örneklemin türü ve büyüklüü hakkında bilgi verilmektedir. lerleyen balıklarda ise, kullanılan veri toplama araçlarına ve veri toplama yöntemlerine ilikin açıklamalar sunulmaktadır. Üçüncü bölüm, oluturulan hipotezlerin sorgulanmasında kullanılan çözümleme [analiz] yöntemleri hakkında bilgi aktarımıyla tamamlanmaktadır. Çalımanın Bulgular ve Yorum balıklı dördüncü bölümünde, oluturulan hipotezlerin geçerlilikleri sınanmakta ve yapılan istatistiksel çözümlemeler sonucunda elde edilen bulgular deerlendirilmekte ve yorumlanmaktadır. Son bölüm olan Sonuç, Yargı ve Öneriler balıı altında ise, öncelikle elde edilen bulguların aratırma sorgularını ne oranda doruladıı tespit edilmektedir. Yapılan tespitler dorultusunda hizmet iletmelerine, olumsuz durumla karılatıklarında alıcılarının öncel çarıımlarını olumsuz yönde etkilemeyecek ya da en az ekilde etkileyecek, birtakım eylem önerilerinde bulunulmaktadır. Bu bölümde ayrıca, konu üzerine düzenlenecek sonraki çalımalar için aratırmacılara yönelik öneriler de sunulmaktadır Çalımanın Amacı Genel bir yaklaımla, iletmelerin beklenmeyen olumsuz bir durumla kartıkları anlarda, ya tepkisiz kalma ya da yönetim tarafından uygun görülen bir tepki gelitirme davranılarından birini sergileyebilecekleri söylenebilir. Bunlardan tepkisiz kalma davranıı, tüketiciler tarafından, iletmenin olumsuz duruma neden olan eksiklikleri ya da hataları kabul etmesi eklinde algılanabilmektedir (Aykaç, 2001, 130). Bu nedenle baarılı yönetimler, olumsuz bir durum karısında tepkisiz kalınmaması gerektiinin farkındadır (Aykaç, 2001, 130). Ancak, olumsuz durum karısında iletmelerin verebilecei olası tepkiler de, içinde bulunulan duruma göre, farklılık gösterebilmekte ve iletmenin kamusu tarafından farklı ekillerde algılanabilmektedir. Wilcox, Cameron, Ault ve Agee

24 6 (2004, ), beklenmeyen olumsuz durumlar karısında bir iletmenin sergileyebilecei olası tepkileri yedi grupta sınıflandırmaktadır. Bu tepkiler (Wilcox ve dierleri, 2004, ); Suçlayana saldırma, nkâr etme (iletmenin ortada herhangi bir önemli durumun olmadıını savunması), Mazeret belirterek özür dileme (iletmenin olaydaki sorumluluunu en aza indirmeye çalıması ya da olayın meydana gelmesini önleme gibi bir ansı olmadıını savunması. Bu tepki, çounlukla doal felaketler ya da ürün sabotajları söz konusu olduunda gözlenmektedir), Haklı çıkmaya çalıma (iletmenin ortada ciddi bir hasar veya yaralanma olmadıına dair bir ifade ile olayın etkisini azaltmaya çalıması. Bu tepki, çounlukla tüketicinin ürünü yanlı kullanması veya endüstriyel bir kaza olması durumunda gözlenmektedir), Gözüne girmeye çalıma (iletmenin ikâyet eden müterilere kuponlar verme, yardım kurulularına baılarda bulunma vb. davranılar sergilemesi), Düzeltici etkinliklerde bulunma (iletmenin olay sonrasında ortaya çıkan hasarı gidermeye yönelik hareket etmesi ve böylece benzer bir olayın gelecekte yeniden olmasını önlemeye çalıması) ve Tam özür dileme (iletmenin tüm sorumluluu üzerine alarak affedilmek için kamuoyundan talepte bulunması) olarak tanımlanmaktadır. Gerek tepkisiz kalma durumunun gerekse Wilcox ve dierleri (2004, ) nin belirttii tepkilerin her birinin, iletmeye yönelik mevcut tüketici çarıımları üzerinde farklı etkiler yaratacaı kaçınılmazdır (Pullig, 2000, 26).

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES T.C. EGE ÜNVERSTES FEN FAKÜLTES KMYA BÖLÜMÜ MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES Danıman: Doç. Dr. H. smet

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması Basın Bülteni Beykoz İçin Tasarla Beykoz Belediyesi logosunu ve kurumsal kimliğini yeniliyor. İlçeyi ve kurumu özgün bir çalışmayla temsil edecek yeni logo

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK ÖZEL EGE LSES FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK HAZIRLAYAN ÖRENC: Kıvanç Ararat (10B) DANIMAN ÖRETMEN: Emel Ergönül ZMR 2011 ÇNDEKLER PROJENN ADI 2 PROJENN

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.

EKONOM!K KATMA DEER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu. EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.tr!stanbul 2008 Yayın No : 2015!"letme-Ekonomi Dizisi : 273 1. Bası Agustos

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI

GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES TEKSTL BÖLÜMÜ TEKSTL ANASANAT DALI LSANS TEZ GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI Gül Menet KIRMIZI Danıman Yard. Doç.

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme !" #$% &'#(# Konular Binary Özellikler Deerlendirme Binary Özellikler Bir binary özellik iki deer alabilir (kapalı veya açık; var veya yok gibi) Bir kiiye ait bilgiler binary olarak aaıdaki gibi gösterilebilir

Detaylı

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES Levent ÇANKAYA 1 Telekomünikasyon Kurumu, Lisans ve Sözlemeler Dairesi Bakanlıı, Ankara 1 e-posta: lcankaya@tk.gov.tr Özet Bu çalımada, Sanal Mobil

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün ve hizmetleriyle

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL *

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL * Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmu ve lkıık Dergisi Mart 1999 sayısında yayınlanmıtır. NGLL ÇOCUU OLAN ALLRN SOSYAL DSTK ÖRÜNTÜLR V BUNUN PSKOLOJK SALIK L L KS Özet Uzm.

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER 351 Saffet DURAK ÖZET Yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Souk Maden Sularının stismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

Pazarlama Kavramının Doğuşu. Pazarlama Kavramının Doğuşu PAZARLAMA KAVRAMININ GELİŞİMİŞ. I. Bölüm

Pazarlama Kavramının Doğuşu. Pazarlama Kavramının Doğuşu PAZARLAMA KAVRAMININ GELİŞİMİŞ. I. Bölüm I. Bölüm Ş Akdeniz University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Pazarlama Bölümü 17.9.2017 1 Pazarlama, iktisat kökenli olup satıcı ile alıcı arasındaki ilişkileri konu olarak ele alan uygulamalı bir bilimdir.

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak;

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak; 6. Bölgenin endemik bitki örtüsünün korunması ana hedef olmalıdır. 7. Bölgede bulunan yer altı su kaynaklarının korunması ana hedeflerden olmalıdır. 8. Arıtma sorunu yapılacak bilimsel aratırmalar sonucu

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Bi taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen iletme sorumluluu hizmetini üstlenen.. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E 3. 27 3.2.2. EM2 Modeli EM2 modeli, bir bipolar tranzistordaki yük birikimi olaylarının temsil edildii birinci dereceden bir modeldir. Bu model, kısıtlı da olsa, frekans domeni ve geçici hal analizlerinin

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar Ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Önemi Ünite 1 Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER 1 Ünite 1 PAZARLAMA

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER Ek 7 Etik lkeler TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER GR Etik lkeler; Türkiye Halk Bankası A.. çalıanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalıma düzenine ilikin düzenlemeleri

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1 http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/yazilar_bsb/iktisattoplum28ocak04-senses.doc ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR Fikret enses 1 Üniversitelerimize ilikin yasal düzenleme tartımaları, özellikle

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı