... lojistik SEKTORUNDE DURUM ANAliZI VE REKABETCI STRATEJilER. Doç. Dr. Kemal Güven GÜLEN. YAYlN NO: İstanbul, 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... lojistik SEKTORUNDE DURUM ANAliZI VE REKABETCI STRATEJilER. Doç. Dr. Kemal Güven GÜLEN. YAYlN NO: 2010-70 İstanbul, 2011"

Transkript

1

2 .... lojistik SEKTORUNDE DURUM ANAliZI VE REKABETCI STRATEJilER, Doç. Dr. Kemal Güven GÜLEN YAYlN NO: İstanbul, 2011

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) İTO ÇAÖRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZlRLlK, BASKI, CİLT İnter Basım, Yayın, Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İOSB, Eskoop Sanayi Sitesi Bl Blok No:63 Başakşehir/İstanbul Tel: (212) Faks: (212)

4 LOJiSTiK SEKTORUNDE DURUM ANALiZi VE REKABETCi STRATEJiLER 1

5 Doç. Dr. Kemal Güven GÜLEN 1963 yılında İstanbul'da doğdu. Orta eğitimini Vefa Lisesi'nde, Lise eğitimini ise Yeşilköy 50.Yıl Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nde tamamladı 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü'ne girdi ve 1987 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Ana Bilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak girdi. Aynı yıl Üretim Yüksek Lisans programına başladı ve 1989 yılında "Kalite Maliyetleri ve Elektromekanik Sanayii'nde Bir Uygulama" konusunda tez hazırladı yılında Üretim Ana Bilim Dalı'nda Doktora Programına başladı ve "işletmelerde Performans Değerlernesi ve Artırılması- Çimento Sanayii'nde Bir Uygulama" konusunda bir tez hazırlayarak 1994 yılında tamamladı. Doktora sonrası yılları arasında Ohio State University' de bir yıl süre ile nıisafır öğretim üyesi olarak çeşitli konularda araştırmalarda bulundu yılı Ekim ayından itibaren, halihazırda Lojistik Program Başkanlığını yürüttüğü, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne katıldı yılında Doçent ünvanı alan Kemal Güven GÜLEN'in çeşitli konularda yayınları bulunmaktadır. İlgilendiği başlıca konular arasında Lojistik Yönetimi, Kurumsal Performans Yönetimi, Yalın Yönetim, Üretim Yönetimi, Stok Yönetimi, Kalite Yönetimi sayılabilir. Kemal Güven GÜLEN, evli ve bir kız çocuk babasıdır.

6 içindekiler SUNUŞ ÖNSÖZ ÖZET Lojistik Sektörünün Gelişimi ve Temel Kavramlar Lojistiğin Artan Önemi Lojistik Yönetimi ve Karar Verme Pazarlama ve Satış İnsan Kaynakları Yönetimi Finans Yönetimi Lojistikte Farklılaşan Hizmetlere Duyulan İhtiyaç ve 3PL Hizmetleri Depo Yönetimi Katma Değer Yaratan Hizmetler Bilgi Yönetimi Kurumsal Performans Yönetimi Taşıma Yönetiıni Lojistik Sektörünün Rekabet Gücü ve Türkiye Türkiye'de Lojistik Eğitimi Karayolu Ulaştırması Eğitimi Demiryolu Ulaştırması Eğitimi Denizyolu Ulaştırması Eğitimi Havayolu Ulaştırması Eğitimi Lojistik Sektörünün Dünyadaki Gelişimi Bölgesel Gelişmeler Pazara Yakınlık Tedarikçi Firmalara Yakınlık Ulaştırma Faktörü işgücüne Yakınlık Lojistik Altyapının Dünyadaki Gelişimi Dünya Ticaretine Yön Veren Bölgeler ve Lojistik Üsler ABD ve Lojistik Gelişmeler AB ve Lojistik Gelişıneler ASEAN Bölgesi ve Lojistik Gelişmeler Çin ve Lojistik Gelişmeler... 81

7 Lojistik Üsler Lojistik Üslerin Sımflandınlması Lojistik ve Küreselleşmenin Birbiri ile Etkileşimi Lojistiğin Küreselleşmesini Sağlayan Sebepler Lojistiğin Küreselleşmesini Hızlandıran Başlıca Sebepler Sürdürülebilir Ulaştırma Hava Kirliliğinin Etkisi Gürültü Kirliliğinin Etkisi Alan Kullanımı Ekonomik Olarak Büyümenin Sürdürülebilirliği Çevresel ve Ekolojik Dengenin Sürdürülebilirliği Sosyal İlerlemenin Sürdürülebilirliği Türkiye'de Ulaştırma Sektörü ve Gelişmeler Ulaştırma Sektörünün Yapılanması ve Kurumsallaşma Düzeyi Ulaştırma Sektöründe İdari Kurumlar Karayolu Taşımacılığında İdari Kurumlar Demiryolu Taşımacılığında İdari Kurumlar Denizyolu Taşımacılığında İdari Kurumlar Havayolu Taşımacılığında İdari Kurumlar Ulaştırma Sektöründe Yasal Çerçeve ve İlgili Mevzuat... llo Karayolu Taşımacılığında Yasal Çerçeve Demiryolu Taşımacılığında Yasal Çerçeve Denizyolu Taşımacılığında Yasal Çerçeve Havayolu Taşımacılığında Yasal Çerçeve Taşımacılıkta Türkiye 'nin Konumu ve Uluslararası Projeler Karayolu Taşımacılığında Uluslararası Projeler Demiryolu Taşımacılığında Uluslararası Projeler Denizyolu Taşımacılığında Uluslararası Projeler.... l Havayolu Taşımacılığında Uluslararası Projeler Türkiye'de UlaştırmaAltyapısı Karayolunda Ulaştırma Altyapısı Demiryolunda Ulaştırma Altyapısı Denizyolunda Ulaştırma Altyapısı Türkiye'de Taşımacılık Faaliyetleri Karayolu Taşımacılığı Faaliyetleri Demiryolu Taşımacılığı Faaliyetleri

8 Denizyolu Taşımacılığı Faaliyetleri Havayolu Taşımacılığı Faaliyetleri Denizyolu Taşımacılığında Stratejilerin Belirlenmesi Denizyolu Taşımacılığının Güçlü Yönleri Denizyolu Taşımacılığının ZayıfYönleri Denizyolu Taşımacılığında Fırsatlar Denizyolu Taşımacılığında Tehditler Havayolu Taşımacılığında Stratejilerin Belirlenmesi Havayolu Taşımacılığının Güçlü Yönleri Havayolu Taşımacılığının Zayıf Yönleri Havayolu Taşımacılığında Fırsatlar... l Havayolu Taşımacılığında Tehditler Multımodal Taşımacılık Multimodal Taşımacılık ve Lojistik Ü sler Multimodal Taşımacılık ve Lojistik Merkezler Türkiye' deki Potansiyel Lojistik Merkezler Türkiye' de Multimodal Taşımacılık ve Uluslararası Ulaştırma Koridorlan Kapsamındaki Konumu Türkiye'de Lojistik Üslerin Karakteristik Özellikleri ve İlgili Stratejiler Türkiye' de Yük Taşımacılığına Yönelik Senaryolar Yeşil Lojistik... l Yeşil Lojistiğin Gelişmesi ve Uygulanması Lojistik Taşıma Sistemlerinde Yeşil Paradoks Maliyet Paradoksu Zaman/ Hız Güvenilirlik... l Depolama... l E-Ticaret Yeşil Lojistik Planı Yeşil Lojistilcte Avrupa Birliği Uygulamalan ve Kararlan Kilometre Taşları Dengesiz Bir ModAynmı Daha Verimli Tedarik Zincirleri: CO-Modaliteye Teşvik Kentsel Boyut Yeşil Lojistik Uygulamalannda Hollanda Örneği

9 Kurumsal ve Sosyal Sorumluluk Sürdürülebilir Tedarik Lojistikte Çevresel Uygulamalar ile İlgili Güncel Örnekler Lojistik Sektöründe Bir Araştırma Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Araştırmanın Yöntemi Elde Edilen Verilerin Analizi ve Bulgular SONUÇ KAYNAKLAR EKLER

10 KI SALTMAlAR 3PL 4PL AB ABD AGC AGR AGTC ALTID AS EAN A.Ş BDT B IM CO BSK CIM CINE C CIV CIVITAS CLECAT CLM CMR co C02 COTIF DB DHMİ DLH : Third-Party Logistics (Üçüncü-Parti Lojistik) : Fourth-Party Logistics (Dördüncü-Parti Lojistik) : Avrupa Birliği :Amerika Birleşik Devletleri : European Agreement on Main International Railway Lines (E-Demiryolu Projesi) : European Agreement on Main International Trafic Arteries : European Agreement on Important International Combined Transport Line s and Related Installations (E-Kombine Taşıma Ağı) : Asya Kara Ulaşımı Altyapı Geliştirmesi : Association of Southeast Asian Nations (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) : Anonim Şirket : Bağımsız Devletler Topluluğu :The Baltic and International Maritime Council (Uluslararası ve Baltık Denizcilik Konseyi) : Bitümlü Sıcak Karışım : Demiryolu ile Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi : Colombo International Nautical and Engineering College (Uluslararası Colombo Denizcilik ve Mühendislik Üniversitesi) :Demiryolu ile Uluslararası Yolcu ve Bagaj Taşıma Sözleşmesi : Clty - VITAlity - Sustainability (Kent - Canlılık - Sürdürülebilirlik) :Avrupa Nakliye, Ulaşım, Lojistik ve Gümrük Hizmetleri Derneği : Council of Logistics Management (Lojistik Yönetimi Konseyi) : Convention Merchandise Routier (Uluslararası Karayolu ile Eşya Nakliyatı Sözleşmesi) : Karbon monoksit : Karbon dioksit : Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme : Desibel : Devlet Hava Meydanları İşletmesi : Demiryolları, Limanlar, Hava Meydanları İnşaat Genel Müdürlüğü

11 DPT DTÖ DWT BASA EC ECAC EDC EGİAD ESC AP ESİAD EUROSTAT EVO FDW FIATA GAP GATT GRT GSMH GSYİH HA HR ICAO IMO :Devlet Planlama Teşkilatı : Dünya Ticaret Örgütü : Dead-Weight Ton :Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı : European Commission (Avrupa Komisyonu) : Avrupa Sivil Havacılık : European Distribution Center (Avrupa Dağıtım Merkezi) : Ege Genç İşadamları Derneği : Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (Asya Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) : Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği : The Statistical Office of the European Communities (Avrupa Birliği İstatistik Ofisi) :Dutch Shipper's Council (Hollanda Nakliyeciler Konseyi) : Financial Data Warehousing (Finansal Veri Ambarlama) : International Federation of Freight Forwarders Associations (Uluslararası Nakliyeciler Birliği Federasyonu) : Güneydoğu Anadolu Projesi : General Agreement on Tariffs and Trade (Gümrük Tariteleri ve Ticaret Genel Anlaşması) :Brüt Tonaj : Gayri Safi Milli Hasıla : Gayrisafi Yurtiçi Hasıla :Hektar : Human Resources (İnsan Kaynakları) : Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü : International Maritime Organization (Uluslararası Denizcilik Örgütü) INCOTERMS: International Commercial Ternıs IRU ISF IT İDO İGEME ik (Uluslararası Ticari Anlaşma Koşulları) : International Road Transport Union (Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) : International Shipping Federation (Uluslararası Taşımacılık Federasyonu) : Information Technology (Bilgi Teknolojisi) :İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. : İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi : İnsan Kaynaklan

12 İTÜ JAA JICA JIT KGM KHK KİT KM LCCI LPI MEB MGS N/A N AlADES NATO NOx NYK OECD OLAP OUP ÖTV PET ra PETrC RF RFID RO-RO SHGM S02 ss s STCW : İstanbul Teknik Üniversitesi : Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliği : J apan International Cooperation Ageney (Japon Uluslararası İşbirliği Dairesi) : Just in Time (Tam Zamanında) : Karayollan Genel Müdürlüğü : Kamu Hizmeti Komisyonu : Kamu İktisadi Teşekkülü :Kilometre : London Chamber of Commerce and Industry : Logistics Performance Index (Lojistik Performans Göstergesi) : Milli Eğitim Bakanlığı :Milli Gemi Sicili :No Answer (Cevap Verilmedi) : Navigation and Iniand Waterway Action and Development in Europe (Avrupa Navigasyon ve İç Su yollan Eylem ve Kalkınmas ı) : North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atıantik ittifakı) : Nitrojen Oksitler : Nippon Yusen Kaisha : Organization for Economic Co-operation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) : Online Analytical Processing (Çevirimiçi Analitik İşleme) : Ortak Ulaştırma Politikası : Özel Tüketim Vergisi :Pan-European Transport Area, Pan-Avrupa Ulaşım Alanlan :Pan-European Transport Corridors Pan-Avrupa Ulaştırma Koridorları) : Radyo Frekansı : Radio Frequency Identification (Radyo Frekansı ile Tanımlama) : Roll-On/Roll-Off : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü : Sülfür dioksit : Short Sea Shipping (Yakın Yol Deniz Taşımacılığı) : Standards of Training, Certification and Watchkeeping (Gemiadamlarınm Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartlan Hakkında Uluslararası Sözleşme)

13 TAR TALPA T.C. TCDD TDG TDİ TEM TEN-T TEU THY TIR :Trans-Asya Demiryolu Ağı : Türkiye Havayolu Pilotlan Derneği :Türkiye Cumhuriyeti : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları : Transnational Diversified Group (Milletlerüstü Çeşitlendirilmiş Grup) : Türkiye Denizcilik İşletmeleri :Trans European Motor Way (Trans-Avrupa Otoyolu) :Trans-Avrupa Şebekesi : Twenty-foot Equivalent Units (20'lik Konteyner Birimi) : Türk Hava Yollan : "Transports Intemationaux Routiers" anlaşmasına uygun uluslararası taşımacılık yapan araçlar için kullanılan terim. : Ton-kilometre : Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği Ton-km TÖSHİD TRACECA : Avrupa Kafkasya Asya Taşıma Koridoru TUGS : Türk Uluslararası Gemi Sicili TUİK : Türkiye İstatistik Kurumu TUSİAD : Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği TÜDEMSAŞ : Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi Anonim Şirketi TÜLOMSAŞ : Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketi TÜVASAŞ : Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi UIC : International Union of Railways UNESCAP UK UN CT AD UNECE USD UTİKAD WTO YÖK YPK YİD (Uluslararası Demiryollan Birliği) :United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific :United Kingdom (Birleşik Krallık) :United Nations Conference on Trade and Development :United Nations Economic Comrnission for Europe : United States Dollar : Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmeti Üretenleri Derneği : World Trade Organization (Dünya Ticaret Örgütü) : Yüksek Öğretim Kurulu : Yüksek Planlama Kurulu :Yap-İşlet-Devret

14 TABLOLAR Tablo 1.1. Lojistik Faaliyetlerinin Maliyetlere Göre Dağılıını Tablo ı.2. Yeni Taşıma Metodları Tablo 1.3. Lojistik Hizmetlerin Sektörlere Göre Dağılımı Tablo ı.4. İki Yıllık Lojistik Eğitimi Veren Meslek Yüksekokulları Tablo 1.5. Dört Yıllık Lojistik Eğitimi Veren Fakülte ve Yüksekokullar Tablo 2.1. Kategorilere Göre Dünya Ticari Hizmetler Ticareti, Tablo 2.2. Bölgelere Göre Dünya Ulaştırma Hizmetlerinin Ticareti, Tablo 2.3. Ülkeler Bazında 20ı0 Yılı En İyi Lojistik Performansları... n Tablo 2.4. Ülkeler Bazında 20ı0 Yılı En Kötü Lojistik Performansları Tablo 2.5. Dünyadaki En Büyük ı5 Deniz Limanı Tablo 2.6. Dünyadaki En Büyük ı5 Konteyner Limanı Tablo 2.7. Taşıma Kapasitesi En Yüksek Hava Limanları (Metrik Ton) Tablo 3.1. Demiryollarında Yolcu Taşımacılığı Tablo 3.2. Havayolu istatistikleri Tablo 3.3. TÖSHİD Üyesi YOLCU Havayolları... ı3ı Tablo 3.4. TUGS ve MGS'ne Kayıtlı Gemi Sayısı (ı50 GT ve Üzeri)... ı36 Tablo 3.5. Limanlarımızda Yıllar İtibariyle Gerçekleşen Yükleme Miktarları... ı39 Tablo 3.6. Limanlarımızda Yıllar İtibariyle Gerçekleşen Boşaltma Miktarları... ı 40 Tablo 3.7. Yıllar İtibariyle Elleçlenen Konteyner Miktarları... ı42 Tablo 3.8. Türkiye'nin Dış Ticaret Taşımaları ve Türk Bayraklı Taşımaların Payı... ı 46 Tablo 4.ı. İstanbuldan Kayseri, Erzurum ve Gaziantep İllerine Yapılan Seramik Yüklü 20'lik Bir Konteynere İlişkin Ulaştırma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karşılaştırma... ı8ı Tablo 4.2. İzmirden Kayseri, Erzurum ve Gaziantep İllerine Yapılan Seramik Yüklü 20'lik Bir Konteynere İlişkin Ulaştırma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karşılaştırma... ı82 Tablo 4.3. İzmir-Mersin, İstanbul-Samsun Arası Seramik Yüklü 20'lik Bir Konteynere İlişkin Ulaştırma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karşılaştırma... ı83

15 Tablo 5.1. Yeşil Lojistik Paradoksu Tablo 6.1. İşletmelerin Planlama Konusundaki Mevcut Durum Analizi Tablo 6.2. İşletmelerin Liderlik Konusundaki Mevcut Durum Analizi Tablo 6.3. İşletmelerin İnsan Kaynaklan Konusundaki Mevcut Durum Analizi Tablo 6.4. İşletmelerin Müşteri Odaklılık Konusundaki Mevcut Durum Analizi Tablo 6.5. İşletmelerin Ürün ve Süreç Kalitesi Konusundaki Mevcut Durum Analizi Tablo 6.6. İşletmelerin Piyasa Beklentileri Konusundaki Mevcut Durum Analizi Tablo 6.7. Çeşitli Faktörlerin İşletme Başarısına Etkileri Tablo 6.8. Tedarikçi Firma Seçiminde Göz Önünde Bulundurulan Faktörlerin Analizi

16 ŞEKillER Şekil3.1. Türkiye'deki Karayollarının Dağıhmı Şekil 3.2. Bölünmüş Yollar Şekil3.3. Zamana Göre Bölünmüş Yol Yapımı Uzunlukları Şekil 3.4. Türk Deniz Ticaret Filosunun Gemi Cinslerine Göre DWT Dağılımı Şekil 3.5. Türk Ticaret Filosunun Yıllar İtibariyle Genel Yaş Ortalaması (150GT'den Büyük) Şekil3.6. Türkiye'nin AB ülkeleri ile Denizyolu Dış Ticaret Taşımalan Şekil 5.1. Hub-and-Spoke Ağı ve Çevre Şekil5.2. Lojistiğin Çevresel Kısır Döngüsü

17

18 SUN US, Ticaret ağlarının coğrafi olarak genişleyip çeşitlenerek küreselleşmesi, lojistik faaliyetleri ticaretin vazgeçilmez unsuru olarak kılmıştır. Günümüzde lojistik, uluslararası ticarette fırmaların rekabet gücünü arttıran en önemli unsurlardan biri konumuna gelmiştir. Lojistiğin faaliyet alanı itibarı ile çok yönlülüğü, potansiyel gelişme kapasitesine yönelik kapsamlı bir anlayışı mecburi kılmaktadır. Bu anlamda, fırmalarımızın yapısal gelişmelere ve düzenlemelere dair bilgi takibinin yanı sıra, fınansal kaynaklar, teknik kapasite, nitelikli işgücü, planlama ve organizasyon yapısı gibi kalemlere de azami dikkat ve özenle yaklaşması gerekmektedir. Anılan hususlar, ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel bir hızda gelişen ve yenilenen lojistik sektöründe kalıcı olabilmek ve rekabet gücünü arttırma hedefiyle yola çıkmış olanların daimi gündemi olmalıdır. Kuşkusuz, her sektör gibi lojistik sektörü de, bazı sektörlerle sıcak temas içindedir. Örneğin ulaştırma sektörünün gelişim seyri, ulaştırma türünü ve taşımacılık maliyetini belirlemektedir. Bu bağlamda, lojistik faaliyetlerde stratejik planlama ihtiyacı konunun bu ilişkisel yönünü gözardı edemez. Ülkemizde, taşımacılık alanında altyapı yatırımları 1980'li yıllarda başlamış; 1990'lı yıllardan itibaren dünyadaki gelişmelerin etkisiyle yükselmiştir yılından bu yana, ülkemiz yurtiçi ve dışında stratejik işbirliği geliştirmekte, hizmette çeşitwik ve kalitenin peşinden gitmektedir. Türkiye, lojistik hizmetlerde bir dünya üssü olabilecek konumda ve kapasitededir. Doğru planlama ve doğru yatırımlarla bu süreçte başarılı olacağımız muhakkaktır. Bu vizyonla, araştırmamızın üyelerinıize faydalı olmasını diliyor, çalışmayı gerçekleştiren Doç. Dr. Kemal Güven Gülen'e teşekkürlerimi sunuyorum. Dr. Cengiz ERSUN Genel Sekreter

19

20 ONSOZ Lojistik, siyasi ve ekonomik gelişmelerin hızla değiştiği günümüz ticaret hayatının en önemli rekabet unsurlanndan biri haline gelmiştir. Sektörde yer alan ve çoğu taşımacılık faaliyetleri ile iş hayatına başlamış olan lojistik firmaları, zaman içerisinde bu değişimleri algılamada ve ayak uydurmada önemli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Zorluklar, temel olarak iş ortamındaki maliyetlerin baskı altında olmasından ve müşteri beldentilerini üst seviyede karşılama çabalanndan kaynaklanmaktadır. Bu zorluklara karşın dünyada ve ülkemizde lojistik konusu diğer rekabet unsurlarından daha hızlı geliştiğinden firmalar gerçekleştirdikleri faaliyetlerden ne gibi kazanç ve kayıplada karşılaştıkları hususu açık değildir. Lojistik sektöründe gerek devlet tarafından yapılan düzenlemeler ve faaliyetler bakımından gerekse yerli ve yabancı firmalann faaliyetlerindeki çeşitlilikten kaynaldanan potansiyel gelişme alanları bakımından çok yönlü bir yapı söz konusudur. Yasal düzenlemeler bakımından taşımacılık türleri başta olmak üzere işletme lojistiği alanına giren birçok faaliyetle ilgili olarak yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulması hem uluslararası iş yapma usullerini hem de ülkemizdeki lojistik faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bununla birlikte, gelişim bu alanda da görece hızhdır. Sivil toplum kuruluşları, bu alandaki gelişimlerde aktif rol oynamakta ve yasal düzenlernelerin hayata geçirilmesini hızlandırmaktadır lar. Firmaların kontrolü dışındaki unsurlarm yanısıra kendi içlerinde de yapısal olarak güçlenmeleri ve istikrarlı büyüme olanağı bulmaları önemlidir. Yapısal gelişmeler çeşitli kaynakların bulunabilirliği ile ilgili olabilmektedir; finansal kaynaklar, kullamlan teknolojiler, teknik kapasite, kaliteli işgücü gibi. Başka geliştirilmesi gereken hususlar da vardır; güçlü ve esnek bir organizasyon yapısı, insan kaynaldan politikası, uzun vadeli planlama, standardize edilebilen iş yapma usulleri gibi. Bu tür hususlar hızlı gelişme zorunluluğunu hisseden firmalarda zaten sınırlı olan kaynakların etkin kullamlmasını engellemektedir. Çalışma kapsamında, bahsi geçen unsurlar dikkate almarak uluslararası ticarette rekabetin en önemli bileşenlerinden biri olan lojistik, başta altyapı, fir-

21 20 İSTANBUL TİCARET ODASI rnalar ve kullamlabilir kaynaklar olmak üzere çeşitli yönleri ile ele alınmaktadır. Öncelikle lojistikle ilgili temel kavramlar ve stratejiler açıklanmış, sonra sırasıyla dünyada ve ülkemizde altyapı, mevcut veriler ve taşımacılık konulanndan bahsedilmiştir. Son zamanlarda hızlı gelişen ve üzerinde ayrıca durulması gereken multimodal ya da çok modlu taşımacılık ve yeşil lojistik konularına ayrıca yer verilmiştir. Araştırma kısmında, çeşitli başlıklar altında elli sorudan oluşan bir araştırma formu ile elde edilen verilerden derlenen bulgular ayrıca ele alınmış ve bulguların analizi yapılarak firmalarm uygulayabilecekleri stratejiler yorumlanmıştır. Doç. Dr. Kemal Güven GÜLEN İstanbul, 201 O

22 OZET Dünyamızda ekonomik ve teknolojik gelişmeler her geçen gün hızlanmakta ve rekabeti artan bir hızla tırmandınnasına neden olmaktadır. Gelişmeler, ekonomideki küreselleşme eğilimlerinin etkisi ile ticaret hayatında daha kapsamlı sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Rekabeti oluşturan temel unsurlar da gelişmelere paralel olarak değişmekte ve küresel düzeye taşınmaktadır. Küresel rekabet ise firmalan esnek kapasite kullanımına, ürünlerini daha iyi yapmaya, daha hızlı hazırlamaya ve daha çabuk teslim etmeye doğru zorlamaktadır. Ayrıca, uluslararası piyasalarda pazar payını koruma ve arttırmada, düşük maliyetli ve kaliteli kaynak bulabilmeyi gerektirmektedir. Bu sayede uluslararası piyasalara rekabet edilebilir fiyatlarda ve kalitede mal ve/veya hizmet arzı mümkün olabilir. Çeşitli kontrol edilebilen ve edilemeyen unsurlardan kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle firmaların amaçlarına ulaşmalarını zorlaştıran unsurlar da söz konusudur. Firmaların belirtilen koşullarda pazar paylarını ve karlılıklarını arttırabilmeleri de yaşamsal bir zorunluluk olmasına karşın günümüzde üretim maliyetleri ve kullamlan üretim teknolojileri birbirlerine yakınlaşmıştır. Bundan dolayı, geçmişte olduğu gibi üretim üzerinden rekabet etmek ve bu alanda rakiplerine üstünlük kurmak gibi bir hedef konması artık anlamlı değildir. Temel rekabet unsurlarından biri olarak lojistik faaliyetler önem kazanmıştır. Rekabetçi niteliklere sahip lojistik faaliyetleri de, pazar payı ve karı arttırmak için düşük maliyetle girdi teminini ve malların rekabet edilebilir fiyatlarla ve zamanında piyasaya sunulmasını sağlayabilmelidir. Ayrıca, ekonomik ortamın getirdiği koşullar altında firmaların, maliyetierin azaltılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması konularına daha fazla odaldanmalan da lojistiğin önem kazanmasına neden olmuştur. Öte yandan, lojistik hizmetlerinin kalitesi, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden bilgi, yeniliklerintakibi ve esneklik en önemli kriterlerdir. Hayatın her alanını etkileyen ve varlığını her geçen gün daha da hissettiren lojistik; işletmeler için güçlü bir rekabet silahı ve sürecin tamamlanmasıyla ürüne değer katan, yer, zaman ve maliyet faydası sağlayan etkinlikleri önemli derecede etkilemektedir. Küreselleşmenin sonucu olarak ticari etkinlikler tüm

23 22 İSTANBUL TİCARET ODASI dünya coğrafyasına yayılmış ve ticaretin lojistik olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmaması nedeniyle, lojistik de küreselleşmiştir. Lojistiğin etkileri sayesinde; süreçler gelişmiş, ölçek ekonomiler yakalanmış, işletme karlan artmış, ülke ekonomilerinde de olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Ancak bu gelişmeler; lojistik süreçlerini doğru yönetebilen, ortaya çıkan sorunların üstesinden gelebilen işletmelerde ve ülkelerde yaşanan gelişmelerdir. Dünya ulaştırma sektörü ve sektördeki gelişmelere bağlı olarale lojistik ve küreselleşme, dünya ticaretine yön veren bölgeler ve lojistik üsler, bölgesel ilerleme ve ulaştırma, dünya ulaştırma göstergeleri ile birlikte sürdürülebilir ulaştırma üzerinde durulmuştur. Ulaştırma türleri arasındaki yoğun rekabet, bölünmüş ve entegre olmayan bir ulaştırma sistemine yol açmaktadır. Her bir ulaştırma türünün ayrı ayrı avantajlı olduğu yönler bulunmaktadır. Multimodal taşımacılık her bir ulaştırma türünün en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Amaç her birinin avantajlı yönlerinden yararlanarak optimum faydaya ulaşmaktır. Multimodal taşımacılık sistemi ile taşımacılık maliyetleri azalır, transit sürelerde kısalmalar sağlanır ve sunulan hizmet kalitesi artar. Lojistik modem ulaşım sistemlerinin önemli bir işlevidir. Çağdaş teknolojik ve mekansal gelişmeler maliyet, yük ve yolcu taşıma sistemlerinin güvenilirliği ve verimliliğini geliştirmiştir. Aynı zamanda ulaşırnın olumsuz çevresel etkileri geniş bir tanım kazanmış ve özellikle kentsel yerlerde sürdürülebilirlik konulannın özünü oluşturmuştur. Lojistik uygulamaları genel olarak taşıma sistemlerinin verimliliği için olumlu olduğundan beri, lojistiğin çevre dostu olduğu öne sürülmüştür ve böylece yeşil lojistik kavramı ortaya çıkmıştır. Lojistiğin daha az zarar veren ulaşım sistemleriyle bağlantılı olduğu tartışılmasına rağmen, inanılanın aksine bir grup paradoks da yaratılmaktadır. Planlama, organizasyon ve ulaşım faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından lojistik sektörü son on yılda yük taşımacılığında yaklaşık %30 hızla büyümektedir. Birçok firma, ağırlıklı olarak işlerini yapmak için uçak, tren ve gemi veya otomobil filoları, kamyon ve kamyonetiere güvenmektedir. Posta operatörleri ve ekspres hizmetler, örneğin, çoğunlukla bir ülkede özellikle hızına güvenilen, alçak-fiyat çözümleri en büyük vasıta filolarını temsil etmektedir. Ancak lojistik sektörü bir takım zorluklarla da karşı karşıyadır.

24 LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE DURUM ANALİZİ VE REKABETÇi STRATEJiLER 23 Küreselleşme; trafik tıkanıklığının artması ve yakıt fiyatlarının çıkışa geçmesi sektörün rekabet gücünü aşağı çekerken, tedarik zincirlerinin daha uzun ve daha karmaşık hale gelmesine yol açmaktadır. Aynı zamanda, çalışmalar nakliye ve lojistik süreçlerinin, bir işletmenin toplam karbon ayak izinin %75'i kadarını kapsadiğını göstermektedir. Küresel ısınma, C0 2 emisyonu ve hava kirliliği ile ilgili endişeler artmaktadır. Sektörde, AB düzeyinde "yeşil" ulaşımı uygulamaya koymak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için birçok tedbir alınması gerekmektedir. Şu anda, altı üye ülkeye olan taşımalar AB üyesi ülkelerin toplam nakliyesinin üçte ikisini oluşturmaktadır. Bu ülkeler; Almanya (517 milyar ton-km), Fransa (283 milyar ton-km), İspanya (264 milyar ton-km), İtalya (256 milyar ton-km), Polonya (milyar ton-km) ve İngiltere (206 milyar ton-km). Çevre korumasına yönelik çalışmalarda iyileştirici tedbirlerle ilgili kararları almak ve uygulamak da öncelikle bu ülkelerin sorumluluğu olarak algılanmaktadır.

25 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

26 1. Lojistik Sektörünün Gelişimi ve Temel Kavramlar Lojistik kelimesi Yunanca "Logos" kelimesinden türetilmiş olup ilk olarak askeri birlikler için kullanılmıştır yılında Al bay Chauncey B. Bakertarafından "malzeme, ekipman ve personelin taşıma, tedarik, bakım ve yenilenmesi" faaliyetlerini içeren askeri bir fonksiyonu tanımlamak amacı ile kullanıldığı bilinmektedir. Askeri anlamda lojistik, "muharip unsurlara strateji ve taktiğine uygun olarak gerekli olan ikmal maddeleri ile hizmet desteğini sağlamak için yapılan faaliyetler" anlamına gelmektedir. İkinci Dünya savaşı sırasında askeri birliklerin ihtiyacı olan malzemelerin zamanında ve doğru yerde bulunabilmesi için lojistik modelleri ve sistem analizi yaklaşımı kullanılmıştır (Tanyaş, 2006). Bir diğer tanıma göre lojistik, kaynakların zamana bağlı olarak istenilen yerde bulundurulmasıdır. Dünyada lojistik üzerine yapılmış olan çok çeşitli tanımlamalar olsa da genel kabul gören kavramlarla bu tanım daha net yapılabilir. Lojistik, günümüzde geniş anlamı hammaddenin kaynağından ürünün tüketildiği son noktaya kadar hareketi sırasında imalat dışında gerçekleştirilen her türlü mal, hizmet ve bilgi akış faaliyetlerini kapsamaktadır. Bunun yanısıra lojistik faaliyetler, farklı bir işleyişe sahip olmakla birlikte tüketilen ürünlerin geri dönüşümü ve ekonomiye kazandırma sürecinde de yer almaktadır. Lojistik, ikili pazarlama fonksiyoıılarından müşteri isteklerine konu olan malzemelerin (siparişlerinin) işyerinde veya müşterinin kapısında teslimatı (yerine getirilmesi) anlamında kullanılır. Gerçekte ise sadece teslimartan ibaret olmayan "lojistik" kavramı, içinde her biri bilimsel olarak araştırma konusu olan birçok araç, teknik ve yöntem (stok yönetimi, sipariş işleme, depolama, kuruluş yeri seçim ve yönetimi, trafik ve rota yönetimi, elleçleme, tahrninleme, ulaştırma, koruyucu ambalajlama, vs) barındıran ve çok ciddi entegre bilimsel hazırlıklar ve stratejiler gerektiren faaliyetleri kapsamaktadır (Tek, 2010). Lojistik faaliyetlerin içinde yer aldığı süreçler oldukça karmaşıktır ve bu süreçlerdeki kısıtlamalar altında faaliyetleri yürütmek doğru araç, teknik ve yöntemler kullanmayı gerektirir. Lojistik faaliyetlerin doğru ve hızlı olmasına her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulması ve rekabetin bu alanda daha yoğuıılaşması, zaman içerisinde "Lojistik Yönetimi" adı altında ayn bir disipli-

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA, 17/01/2013 Bu rapor T.C.Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI NIN LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI ANKARA 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayın No: 8 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ ALTYAPI ANALİZİ

TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ ALTYAPI ANALİZİ İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ ALTYAPI ANALİZİ YAYIN NO: 2006-14 Istanbui, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi

Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Özdemir Darby Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İstanbul Mayıs, 2008 2008-İstanbul. Bu araştırma projesi

Detaylı

TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ

TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ T.C İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Politikası Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ Cihan KURT 2501060332

Detaylı

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK MASTER PLANI ĠÇĠN STRATEJĠ BELGESĠ

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK MASTER PLANI ĠÇĠN STRATEJĠ BELGESĠ TÜRKĠYE LOJĠSTĠK MASTER PLANI ĠÇĠN STRATEJĠ BELGESĠ HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Mehmet TANYAġ Prof.Dr.Murat ERDAL Y.Doç.Dr.Fikret ZORLU Dr.Can Fuat GÜRLESEL Öğr.Gör.Fevzi FĠLĠK Türkiye Ġhracatçılar Meclisi Lojistik

Detaylı

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir;

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir; Bölüm-1 Giriş ve Amaç Eskişehir Sanayi Sektörü Mevcut Durum ve 2023 Hedefleri Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi

Detaylı

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2752 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1710 ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Muhittin Hakan DEMİR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Atıl TAŞER (Ünite 3, 7) Doç.Dr.

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

4.6. LOJİSTİK. 4.6.1. Lojistik Tanımı

4.6. LOJİSTİK. 4.6.1. Lojistik Tanımı 4.6. LOJİSTİK 4.6.1. Lojistik Tanımı Lojistik dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan bir sektördür. Tekerleğin icadıyla başlayan, deve kervanları ile süren taşımacılık kavramı her geçen yüzyıl yeni

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Bitirme Projesi Doğukan KIRIMTAYYIF 131101378 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AB ULAŞTIRMA POLİTİKASINA UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE KARA ULAŞIMI TRAFİK GÜVENLİĞİ. Yüksek Lisans Tezi.

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AB ULAŞTIRMA POLİTİKASINA UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE KARA ULAŞIMI TRAFİK GÜVENLİĞİ. Yüksek Lisans Tezi. T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AB ULAŞTIRMA POLİTİKASINA UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE KARA ULAŞIMI TRAFİK GÜVENLİĞİ Yüksek Lisans Tezi Celal ÇELİK İSTANBUL 2007 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.83-106 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.83-106 Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış 3. Ulaştırma Sinan Ülgen, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Selen Sarısoy Guerin, Centre for European Policy Studies (CEPS) Mahmut Tekçe, Centre for European Policy Studies (CEPS) 3.1.

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ Giriş Taşımacılık Sistemini Etkileyen Çevresel Faktörler Taşımacılık Sisteminin Altyapısı Taşıma Türleri Tekli Hizmet Seçenekleri Çoklu Hizmet Seçenekleri

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 2011 Türkiye Ulaştırma ve ISBN : 978-605-137-126-9 TOBB Yayın Sıra No: 2012/165 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

Düzce Bölgesi Lojistik Pazarı Strateji ve Potansiyel Belirleme Raporu Haziran 2015. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Düzce Bölgesi Lojistik Pazarı Strateji ve Potansiyel Belirleme Raporu Haziran 2015. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Bölgesi Lojistik Pazarı Strateji ve Potansiyel Belirleme Raporu Haziran 2015 HAZİRAN 2015 Sayfa 0 / 155 TEŞEKKÜR Düzce,7 Nisan 2015 Günümüz dünyasında savaş, artık

Detaylı

Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi

Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA

GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Yasin ÖCAL İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı