... lojistik SEKTORUNDE DURUM ANAliZI VE REKABETCI STRATEJilER. Doç. Dr. Kemal Güven GÜLEN. YAYlN NO: İstanbul, 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... lojistik SEKTORUNDE DURUM ANAliZI VE REKABETCI STRATEJilER. Doç. Dr. Kemal Güven GÜLEN. YAYlN NO: 2010-70 İstanbul, 2011"

Transkript

1

2 .... lojistik SEKTORUNDE DURUM ANAliZI VE REKABETCI STRATEJilER, Doç. Dr. Kemal Güven GÜLEN YAYlN NO: İstanbul, 2011

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) İTO ÇAÖRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZlRLlK, BASKI, CİLT İnter Basım, Yayın, Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İOSB, Eskoop Sanayi Sitesi Bl Blok No:63 Başakşehir/İstanbul Tel: (212) Faks: (212)

4 LOJiSTiK SEKTORUNDE DURUM ANALiZi VE REKABETCi STRATEJiLER 1

5 Doç. Dr. Kemal Güven GÜLEN 1963 yılında İstanbul'da doğdu. Orta eğitimini Vefa Lisesi'nde, Lise eğitimini ise Yeşilköy 50.Yıl Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nde tamamladı 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü'ne girdi ve 1987 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Ana Bilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak girdi. Aynı yıl Üretim Yüksek Lisans programına başladı ve 1989 yılında "Kalite Maliyetleri ve Elektromekanik Sanayii'nde Bir Uygulama" konusunda tez hazırladı yılında Üretim Ana Bilim Dalı'nda Doktora Programına başladı ve "işletmelerde Performans Değerlernesi ve Artırılması- Çimento Sanayii'nde Bir Uygulama" konusunda bir tez hazırlayarak 1994 yılında tamamladı. Doktora sonrası yılları arasında Ohio State University' de bir yıl süre ile nıisafır öğretim üyesi olarak çeşitli konularda araştırmalarda bulundu yılı Ekim ayından itibaren, halihazırda Lojistik Program Başkanlığını yürüttüğü, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne katıldı yılında Doçent ünvanı alan Kemal Güven GÜLEN'in çeşitli konularda yayınları bulunmaktadır. İlgilendiği başlıca konular arasında Lojistik Yönetimi, Kurumsal Performans Yönetimi, Yalın Yönetim, Üretim Yönetimi, Stok Yönetimi, Kalite Yönetimi sayılabilir. Kemal Güven GÜLEN, evli ve bir kız çocuk babasıdır.

6 içindekiler SUNUŞ ÖNSÖZ ÖZET Lojistik Sektörünün Gelişimi ve Temel Kavramlar Lojistiğin Artan Önemi Lojistik Yönetimi ve Karar Verme Pazarlama ve Satış İnsan Kaynakları Yönetimi Finans Yönetimi Lojistikte Farklılaşan Hizmetlere Duyulan İhtiyaç ve 3PL Hizmetleri Depo Yönetimi Katma Değer Yaratan Hizmetler Bilgi Yönetimi Kurumsal Performans Yönetimi Taşıma Yönetiıni Lojistik Sektörünün Rekabet Gücü ve Türkiye Türkiye'de Lojistik Eğitimi Karayolu Ulaştırması Eğitimi Demiryolu Ulaştırması Eğitimi Denizyolu Ulaştırması Eğitimi Havayolu Ulaştırması Eğitimi Lojistik Sektörünün Dünyadaki Gelişimi Bölgesel Gelişmeler Pazara Yakınlık Tedarikçi Firmalara Yakınlık Ulaştırma Faktörü işgücüne Yakınlık Lojistik Altyapının Dünyadaki Gelişimi Dünya Ticaretine Yön Veren Bölgeler ve Lojistik Üsler ABD ve Lojistik Gelişmeler AB ve Lojistik Gelişıneler ASEAN Bölgesi ve Lojistik Gelişmeler Çin ve Lojistik Gelişmeler... 81

7 Lojistik Üsler Lojistik Üslerin Sımflandınlması Lojistik ve Küreselleşmenin Birbiri ile Etkileşimi Lojistiğin Küreselleşmesini Sağlayan Sebepler Lojistiğin Küreselleşmesini Hızlandıran Başlıca Sebepler Sürdürülebilir Ulaştırma Hava Kirliliğinin Etkisi Gürültü Kirliliğinin Etkisi Alan Kullanımı Ekonomik Olarak Büyümenin Sürdürülebilirliği Çevresel ve Ekolojik Dengenin Sürdürülebilirliği Sosyal İlerlemenin Sürdürülebilirliği Türkiye'de Ulaştırma Sektörü ve Gelişmeler Ulaştırma Sektörünün Yapılanması ve Kurumsallaşma Düzeyi Ulaştırma Sektöründe İdari Kurumlar Karayolu Taşımacılığında İdari Kurumlar Demiryolu Taşımacılığında İdari Kurumlar Denizyolu Taşımacılığında İdari Kurumlar Havayolu Taşımacılığında İdari Kurumlar Ulaştırma Sektöründe Yasal Çerçeve ve İlgili Mevzuat... llo Karayolu Taşımacılığında Yasal Çerçeve Demiryolu Taşımacılığında Yasal Çerçeve Denizyolu Taşımacılığında Yasal Çerçeve Havayolu Taşımacılığında Yasal Çerçeve Taşımacılıkta Türkiye 'nin Konumu ve Uluslararası Projeler Karayolu Taşımacılığında Uluslararası Projeler Demiryolu Taşımacılığında Uluslararası Projeler Denizyolu Taşımacılığında Uluslararası Projeler.... l Havayolu Taşımacılığında Uluslararası Projeler Türkiye'de UlaştırmaAltyapısı Karayolunda Ulaştırma Altyapısı Demiryolunda Ulaştırma Altyapısı Denizyolunda Ulaştırma Altyapısı Türkiye'de Taşımacılık Faaliyetleri Karayolu Taşımacılığı Faaliyetleri Demiryolu Taşımacılığı Faaliyetleri

8 Denizyolu Taşımacılığı Faaliyetleri Havayolu Taşımacılığı Faaliyetleri Denizyolu Taşımacılığında Stratejilerin Belirlenmesi Denizyolu Taşımacılığının Güçlü Yönleri Denizyolu Taşımacılığının ZayıfYönleri Denizyolu Taşımacılığında Fırsatlar Denizyolu Taşımacılığında Tehditler Havayolu Taşımacılığında Stratejilerin Belirlenmesi Havayolu Taşımacılığının Güçlü Yönleri Havayolu Taşımacılığının Zayıf Yönleri Havayolu Taşımacılığında Fırsatlar... l Havayolu Taşımacılığında Tehditler Multımodal Taşımacılık Multimodal Taşımacılık ve Lojistik Ü sler Multimodal Taşımacılık ve Lojistik Merkezler Türkiye' deki Potansiyel Lojistik Merkezler Türkiye' de Multimodal Taşımacılık ve Uluslararası Ulaştırma Koridorlan Kapsamındaki Konumu Türkiye'de Lojistik Üslerin Karakteristik Özellikleri ve İlgili Stratejiler Türkiye' de Yük Taşımacılığına Yönelik Senaryolar Yeşil Lojistik... l Yeşil Lojistiğin Gelişmesi ve Uygulanması Lojistik Taşıma Sistemlerinde Yeşil Paradoks Maliyet Paradoksu Zaman/ Hız Güvenilirlik... l Depolama... l E-Ticaret Yeşil Lojistik Planı Yeşil Lojistilcte Avrupa Birliği Uygulamalan ve Kararlan Kilometre Taşları Dengesiz Bir ModAynmı Daha Verimli Tedarik Zincirleri: CO-Modaliteye Teşvik Kentsel Boyut Yeşil Lojistik Uygulamalannda Hollanda Örneği

9 Kurumsal ve Sosyal Sorumluluk Sürdürülebilir Tedarik Lojistikte Çevresel Uygulamalar ile İlgili Güncel Örnekler Lojistik Sektöründe Bir Araştırma Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Araştırmanın Yöntemi Elde Edilen Verilerin Analizi ve Bulgular SONUÇ KAYNAKLAR EKLER

10 KI SALTMAlAR 3PL 4PL AB ABD AGC AGR AGTC ALTID AS EAN A.Ş BDT B IM CO BSK CIM CINE C CIV CIVITAS CLECAT CLM CMR co C02 COTIF DB DHMİ DLH : Third-Party Logistics (Üçüncü-Parti Lojistik) : Fourth-Party Logistics (Dördüncü-Parti Lojistik) : Avrupa Birliği :Amerika Birleşik Devletleri : European Agreement on Main International Railway Lines (E-Demiryolu Projesi) : European Agreement on Main International Trafic Arteries : European Agreement on Important International Combined Transport Line s and Related Installations (E-Kombine Taşıma Ağı) : Asya Kara Ulaşımı Altyapı Geliştirmesi : Association of Southeast Asian Nations (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) : Anonim Şirket : Bağımsız Devletler Topluluğu :The Baltic and International Maritime Council (Uluslararası ve Baltık Denizcilik Konseyi) : Bitümlü Sıcak Karışım : Demiryolu ile Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi : Colombo International Nautical and Engineering College (Uluslararası Colombo Denizcilik ve Mühendislik Üniversitesi) :Demiryolu ile Uluslararası Yolcu ve Bagaj Taşıma Sözleşmesi : Clty - VITAlity - Sustainability (Kent - Canlılık - Sürdürülebilirlik) :Avrupa Nakliye, Ulaşım, Lojistik ve Gümrük Hizmetleri Derneği : Council of Logistics Management (Lojistik Yönetimi Konseyi) : Convention Merchandise Routier (Uluslararası Karayolu ile Eşya Nakliyatı Sözleşmesi) : Karbon monoksit : Karbon dioksit : Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme : Desibel : Devlet Hava Meydanları İşletmesi : Demiryolları, Limanlar, Hava Meydanları İnşaat Genel Müdürlüğü

11 DPT DTÖ DWT BASA EC ECAC EDC EGİAD ESC AP ESİAD EUROSTAT EVO FDW FIATA GAP GATT GRT GSMH GSYİH HA HR ICAO IMO :Devlet Planlama Teşkilatı : Dünya Ticaret Örgütü : Dead-Weight Ton :Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı : European Commission (Avrupa Komisyonu) : Avrupa Sivil Havacılık : European Distribution Center (Avrupa Dağıtım Merkezi) : Ege Genç İşadamları Derneği : Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (Asya Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) : Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği : The Statistical Office of the European Communities (Avrupa Birliği İstatistik Ofisi) :Dutch Shipper's Council (Hollanda Nakliyeciler Konseyi) : Financial Data Warehousing (Finansal Veri Ambarlama) : International Federation of Freight Forwarders Associations (Uluslararası Nakliyeciler Birliği Federasyonu) : Güneydoğu Anadolu Projesi : General Agreement on Tariffs and Trade (Gümrük Tariteleri ve Ticaret Genel Anlaşması) :Brüt Tonaj : Gayri Safi Milli Hasıla : Gayrisafi Yurtiçi Hasıla :Hektar : Human Resources (İnsan Kaynakları) : Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü : International Maritime Organization (Uluslararası Denizcilik Örgütü) INCOTERMS: International Commercial Ternıs IRU ISF IT İDO İGEME ik (Uluslararası Ticari Anlaşma Koşulları) : International Road Transport Union (Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) : International Shipping Federation (Uluslararası Taşımacılık Federasyonu) : Information Technology (Bilgi Teknolojisi) :İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. : İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi : İnsan Kaynaklan

12 İTÜ JAA JICA JIT KGM KHK KİT KM LCCI LPI MEB MGS N/A N AlADES NATO NOx NYK OECD OLAP OUP ÖTV PET ra PETrC RF RFID RO-RO SHGM S02 ss s STCW : İstanbul Teknik Üniversitesi : Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliği : J apan International Cooperation Ageney (Japon Uluslararası İşbirliği Dairesi) : Just in Time (Tam Zamanında) : Karayollan Genel Müdürlüğü : Kamu Hizmeti Komisyonu : Kamu İktisadi Teşekkülü :Kilometre : London Chamber of Commerce and Industry : Logistics Performance Index (Lojistik Performans Göstergesi) : Milli Eğitim Bakanlığı :Milli Gemi Sicili :No Answer (Cevap Verilmedi) : Navigation and Iniand Waterway Action and Development in Europe (Avrupa Navigasyon ve İç Su yollan Eylem ve Kalkınmas ı) : North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atıantik ittifakı) : Nitrojen Oksitler : Nippon Yusen Kaisha : Organization for Economic Co-operation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) : Online Analytical Processing (Çevirimiçi Analitik İşleme) : Ortak Ulaştırma Politikası : Özel Tüketim Vergisi :Pan-European Transport Area, Pan-Avrupa Ulaşım Alanlan :Pan-European Transport Corridors Pan-Avrupa Ulaştırma Koridorları) : Radyo Frekansı : Radio Frequency Identification (Radyo Frekansı ile Tanımlama) : Roll-On/Roll-Off : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü : Sülfür dioksit : Short Sea Shipping (Yakın Yol Deniz Taşımacılığı) : Standards of Training, Certification and Watchkeeping (Gemiadamlarınm Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartlan Hakkında Uluslararası Sözleşme)

13 TAR TALPA T.C. TCDD TDG TDİ TEM TEN-T TEU THY TIR :Trans-Asya Demiryolu Ağı : Türkiye Havayolu Pilotlan Derneği :Türkiye Cumhuriyeti : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları : Transnational Diversified Group (Milletlerüstü Çeşitlendirilmiş Grup) : Türkiye Denizcilik İşletmeleri :Trans European Motor Way (Trans-Avrupa Otoyolu) :Trans-Avrupa Şebekesi : Twenty-foot Equivalent Units (20'lik Konteyner Birimi) : Türk Hava Yollan : "Transports Intemationaux Routiers" anlaşmasına uygun uluslararası taşımacılık yapan araçlar için kullanılan terim. : Ton-kilometre : Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği Ton-km TÖSHİD TRACECA : Avrupa Kafkasya Asya Taşıma Koridoru TUGS : Türk Uluslararası Gemi Sicili TUİK : Türkiye İstatistik Kurumu TUSİAD : Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği TÜDEMSAŞ : Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi Anonim Şirketi TÜLOMSAŞ : Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketi TÜVASAŞ : Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi UIC : International Union of Railways UNESCAP UK UN CT AD UNECE USD UTİKAD WTO YÖK YPK YİD (Uluslararası Demiryollan Birliği) :United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific :United Kingdom (Birleşik Krallık) :United Nations Conference on Trade and Development :United Nations Economic Comrnission for Europe : United States Dollar : Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmeti Üretenleri Derneği : World Trade Organization (Dünya Ticaret Örgütü) : Yüksek Öğretim Kurulu : Yüksek Planlama Kurulu :Yap-İşlet-Devret

14 TABLOLAR Tablo 1.1. Lojistik Faaliyetlerinin Maliyetlere Göre Dağılıını Tablo ı.2. Yeni Taşıma Metodları Tablo 1.3. Lojistik Hizmetlerin Sektörlere Göre Dağılımı Tablo ı.4. İki Yıllık Lojistik Eğitimi Veren Meslek Yüksekokulları Tablo 1.5. Dört Yıllık Lojistik Eğitimi Veren Fakülte ve Yüksekokullar Tablo 2.1. Kategorilere Göre Dünya Ticari Hizmetler Ticareti, Tablo 2.2. Bölgelere Göre Dünya Ulaştırma Hizmetlerinin Ticareti, Tablo 2.3. Ülkeler Bazında 20ı0 Yılı En İyi Lojistik Performansları... n Tablo 2.4. Ülkeler Bazında 20ı0 Yılı En Kötü Lojistik Performansları Tablo 2.5. Dünyadaki En Büyük ı5 Deniz Limanı Tablo 2.6. Dünyadaki En Büyük ı5 Konteyner Limanı Tablo 2.7. Taşıma Kapasitesi En Yüksek Hava Limanları (Metrik Ton) Tablo 3.1. Demiryollarında Yolcu Taşımacılığı Tablo 3.2. Havayolu istatistikleri Tablo 3.3. TÖSHİD Üyesi YOLCU Havayolları... ı3ı Tablo 3.4. TUGS ve MGS'ne Kayıtlı Gemi Sayısı (ı50 GT ve Üzeri)... ı36 Tablo 3.5. Limanlarımızda Yıllar İtibariyle Gerçekleşen Yükleme Miktarları... ı39 Tablo 3.6. Limanlarımızda Yıllar İtibariyle Gerçekleşen Boşaltma Miktarları... ı 40 Tablo 3.7. Yıllar İtibariyle Elleçlenen Konteyner Miktarları... ı42 Tablo 3.8. Türkiye'nin Dış Ticaret Taşımaları ve Türk Bayraklı Taşımaların Payı... ı 46 Tablo 4.ı. İstanbuldan Kayseri, Erzurum ve Gaziantep İllerine Yapılan Seramik Yüklü 20'lik Bir Konteynere İlişkin Ulaştırma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karşılaştırma... ı8ı Tablo 4.2. İzmirden Kayseri, Erzurum ve Gaziantep İllerine Yapılan Seramik Yüklü 20'lik Bir Konteynere İlişkin Ulaştırma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karşılaştırma... ı82 Tablo 4.3. İzmir-Mersin, İstanbul-Samsun Arası Seramik Yüklü 20'lik Bir Konteynere İlişkin Ulaştırma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karşılaştırma... ı83

15 Tablo 5.1. Yeşil Lojistik Paradoksu Tablo 6.1. İşletmelerin Planlama Konusundaki Mevcut Durum Analizi Tablo 6.2. İşletmelerin Liderlik Konusundaki Mevcut Durum Analizi Tablo 6.3. İşletmelerin İnsan Kaynaklan Konusundaki Mevcut Durum Analizi Tablo 6.4. İşletmelerin Müşteri Odaklılık Konusundaki Mevcut Durum Analizi Tablo 6.5. İşletmelerin Ürün ve Süreç Kalitesi Konusundaki Mevcut Durum Analizi Tablo 6.6. İşletmelerin Piyasa Beklentileri Konusundaki Mevcut Durum Analizi Tablo 6.7. Çeşitli Faktörlerin İşletme Başarısına Etkileri Tablo 6.8. Tedarikçi Firma Seçiminde Göz Önünde Bulundurulan Faktörlerin Analizi

16 ŞEKillER Şekil3.1. Türkiye'deki Karayollarının Dağıhmı Şekil 3.2. Bölünmüş Yollar Şekil3.3. Zamana Göre Bölünmüş Yol Yapımı Uzunlukları Şekil 3.4. Türk Deniz Ticaret Filosunun Gemi Cinslerine Göre DWT Dağılımı Şekil 3.5. Türk Ticaret Filosunun Yıllar İtibariyle Genel Yaş Ortalaması (150GT'den Büyük) Şekil3.6. Türkiye'nin AB ülkeleri ile Denizyolu Dış Ticaret Taşımalan Şekil 5.1. Hub-and-Spoke Ağı ve Çevre Şekil5.2. Lojistiğin Çevresel Kısır Döngüsü

17

18 SUN US, Ticaret ağlarının coğrafi olarak genişleyip çeşitlenerek küreselleşmesi, lojistik faaliyetleri ticaretin vazgeçilmez unsuru olarak kılmıştır. Günümüzde lojistik, uluslararası ticarette fırmaların rekabet gücünü arttıran en önemli unsurlardan biri konumuna gelmiştir. Lojistiğin faaliyet alanı itibarı ile çok yönlülüğü, potansiyel gelişme kapasitesine yönelik kapsamlı bir anlayışı mecburi kılmaktadır. Bu anlamda, fırmalarımızın yapısal gelişmelere ve düzenlemelere dair bilgi takibinin yanı sıra, fınansal kaynaklar, teknik kapasite, nitelikli işgücü, planlama ve organizasyon yapısı gibi kalemlere de azami dikkat ve özenle yaklaşması gerekmektedir. Anılan hususlar, ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel bir hızda gelişen ve yenilenen lojistik sektöründe kalıcı olabilmek ve rekabet gücünü arttırma hedefiyle yola çıkmış olanların daimi gündemi olmalıdır. Kuşkusuz, her sektör gibi lojistik sektörü de, bazı sektörlerle sıcak temas içindedir. Örneğin ulaştırma sektörünün gelişim seyri, ulaştırma türünü ve taşımacılık maliyetini belirlemektedir. Bu bağlamda, lojistik faaliyetlerde stratejik planlama ihtiyacı konunun bu ilişkisel yönünü gözardı edemez. Ülkemizde, taşımacılık alanında altyapı yatırımları 1980'li yıllarda başlamış; 1990'lı yıllardan itibaren dünyadaki gelişmelerin etkisiyle yükselmiştir yılından bu yana, ülkemiz yurtiçi ve dışında stratejik işbirliği geliştirmekte, hizmette çeşitwik ve kalitenin peşinden gitmektedir. Türkiye, lojistik hizmetlerde bir dünya üssü olabilecek konumda ve kapasitededir. Doğru planlama ve doğru yatırımlarla bu süreçte başarılı olacağımız muhakkaktır. Bu vizyonla, araştırmamızın üyelerinıize faydalı olmasını diliyor, çalışmayı gerçekleştiren Doç. Dr. Kemal Güven Gülen'e teşekkürlerimi sunuyorum. Dr. Cengiz ERSUN Genel Sekreter

19

20 ONSOZ Lojistik, siyasi ve ekonomik gelişmelerin hızla değiştiği günümüz ticaret hayatının en önemli rekabet unsurlanndan biri haline gelmiştir. Sektörde yer alan ve çoğu taşımacılık faaliyetleri ile iş hayatına başlamış olan lojistik firmaları, zaman içerisinde bu değişimleri algılamada ve ayak uydurmada önemli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Zorluklar, temel olarak iş ortamındaki maliyetlerin baskı altında olmasından ve müşteri beldentilerini üst seviyede karşılama çabalanndan kaynaklanmaktadır. Bu zorluklara karşın dünyada ve ülkemizde lojistik konusu diğer rekabet unsurlarından daha hızlı geliştiğinden firmalar gerçekleştirdikleri faaliyetlerden ne gibi kazanç ve kayıplada karşılaştıkları hususu açık değildir. Lojistik sektöründe gerek devlet tarafından yapılan düzenlemeler ve faaliyetler bakımından gerekse yerli ve yabancı firmalann faaliyetlerindeki çeşitlilikten kaynaldanan potansiyel gelişme alanları bakımından çok yönlü bir yapı söz konusudur. Yasal düzenlemeler bakımından taşımacılık türleri başta olmak üzere işletme lojistiği alanına giren birçok faaliyetle ilgili olarak yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulması hem uluslararası iş yapma usullerini hem de ülkemizdeki lojistik faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bununla birlikte, gelişim bu alanda da görece hızhdır. Sivil toplum kuruluşları, bu alandaki gelişimlerde aktif rol oynamakta ve yasal düzenlernelerin hayata geçirilmesini hızlandırmaktadır lar. Firmaların kontrolü dışındaki unsurlarm yanısıra kendi içlerinde de yapısal olarak güçlenmeleri ve istikrarlı büyüme olanağı bulmaları önemlidir. Yapısal gelişmeler çeşitli kaynakların bulunabilirliği ile ilgili olabilmektedir; finansal kaynaklar, kullamlan teknolojiler, teknik kapasite, kaliteli işgücü gibi. Başka geliştirilmesi gereken hususlar da vardır; güçlü ve esnek bir organizasyon yapısı, insan kaynaldan politikası, uzun vadeli planlama, standardize edilebilen iş yapma usulleri gibi. Bu tür hususlar hızlı gelişme zorunluluğunu hisseden firmalarda zaten sınırlı olan kaynakların etkin kullamlmasını engellemektedir. Çalışma kapsamında, bahsi geçen unsurlar dikkate almarak uluslararası ticarette rekabetin en önemli bileşenlerinden biri olan lojistik, başta altyapı, fir-

21 20 İSTANBUL TİCARET ODASI rnalar ve kullamlabilir kaynaklar olmak üzere çeşitli yönleri ile ele alınmaktadır. Öncelikle lojistikle ilgili temel kavramlar ve stratejiler açıklanmış, sonra sırasıyla dünyada ve ülkemizde altyapı, mevcut veriler ve taşımacılık konulanndan bahsedilmiştir. Son zamanlarda hızlı gelişen ve üzerinde ayrıca durulması gereken multimodal ya da çok modlu taşımacılık ve yeşil lojistik konularına ayrıca yer verilmiştir. Araştırma kısmında, çeşitli başlıklar altında elli sorudan oluşan bir araştırma formu ile elde edilen verilerden derlenen bulgular ayrıca ele alınmış ve bulguların analizi yapılarak firmalarm uygulayabilecekleri stratejiler yorumlanmıştır. Doç. Dr. Kemal Güven GÜLEN İstanbul, 201 O

22 OZET Dünyamızda ekonomik ve teknolojik gelişmeler her geçen gün hızlanmakta ve rekabeti artan bir hızla tırmandınnasına neden olmaktadır. Gelişmeler, ekonomideki küreselleşme eğilimlerinin etkisi ile ticaret hayatında daha kapsamlı sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Rekabeti oluşturan temel unsurlar da gelişmelere paralel olarak değişmekte ve küresel düzeye taşınmaktadır. Küresel rekabet ise firmalan esnek kapasite kullanımına, ürünlerini daha iyi yapmaya, daha hızlı hazırlamaya ve daha çabuk teslim etmeye doğru zorlamaktadır. Ayrıca, uluslararası piyasalarda pazar payını koruma ve arttırmada, düşük maliyetli ve kaliteli kaynak bulabilmeyi gerektirmektedir. Bu sayede uluslararası piyasalara rekabet edilebilir fiyatlarda ve kalitede mal ve/veya hizmet arzı mümkün olabilir. Çeşitli kontrol edilebilen ve edilemeyen unsurlardan kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle firmaların amaçlarına ulaşmalarını zorlaştıran unsurlar da söz konusudur. Firmaların belirtilen koşullarda pazar paylarını ve karlılıklarını arttırabilmeleri de yaşamsal bir zorunluluk olmasına karşın günümüzde üretim maliyetleri ve kullamlan üretim teknolojileri birbirlerine yakınlaşmıştır. Bundan dolayı, geçmişte olduğu gibi üretim üzerinden rekabet etmek ve bu alanda rakiplerine üstünlük kurmak gibi bir hedef konması artık anlamlı değildir. Temel rekabet unsurlarından biri olarak lojistik faaliyetler önem kazanmıştır. Rekabetçi niteliklere sahip lojistik faaliyetleri de, pazar payı ve karı arttırmak için düşük maliyetle girdi teminini ve malların rekabet edilebilir fiyatlarla ve zamanında piyasaya sunulmasını sağlayabilmelidir. Ayrıca, ekonomik ortamın getirdiği koşullar altında firmaların, maliyetierin azaltılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması konularına daha fazla odaldanmalan da lojistiğin önem kazanmasına neden olmuştur. Öte yandan, lojistik hizmetlerinin kalitesi, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden bilgi, yeniliklerintakibi ve esneklik en önemli kriterlerdir. Hayatın her alanını etkileyen ve varlığını her geçen gün daha da hissettiren lojistik; işletmeler için güçlü bir rekabet silahı ve sürecin tamamlanmasıyla ürüne değer katan, yer, zaman ve maliyet faydası sağlayan etkinlikleri önemli derecede etkilemektedir. Küreselleşmenin sonucu olarak ticari etkinlikler tüm

23 22 İSTANBUL TİCARET ODASI dünya coğrafyasına yayılmış ve ticaretin lojistik olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmaması nedeniyle, lojistik de küreselleşmiştir. Lojistiğin etkileri sayesinde; süreçler gelişmiş, ölçek ekonomiler yakalanmış, işletme karlan artmış, ülke ekonomilerinde de olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Ancak bu gelişmeler; lojistik süreçlerini doğru yönetebilen, ortaya çıkan sorunların üstesinden gelebilen işletmelerde ve ülkelerde yaşanan gelişmelerdir. Dünya ulaştırma sektörü ve sektördeki gelişmelere bağlı olarale lojistik ve küreselleşme, dünya ticaretine yön veren bölgeler ve lojistik üsler, bölgesel ilerleme ve ulaştırma, dünya ulaştırma göstergeleri ile birlikte sürdürülebilir ulaştırma üzerinde durulmuştur. Ulaştırma türleri arasındaki yoğun rekabet, bölünmüş ve entegre olmayan bir ulaştırma sistemine yol açmaktadır. Her bir ulaştırma türünün ayrı ayrı avantajlı olduğu yönler bulunmaktadır. Multimodal taşımacılık her bir ulaştırma türünün en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Amaç her birinin avantajlı yönlerinden yararlanarak optimum faydaya ulaşmaktır. Multimodal taşımacılık sistemi ile taşımacılık maliyetleri azalır, transit sürelerde kısalmalar sağlanır ve sunulan hizmet kalitesi artar. Lojistik modem ulaşım sistemlerinin önemli bir işlevidir. Çağdaş teknolojik ve mekansal gelişmeler maliyet, yük ve yolcu taşıma sistemlerinin güvenilirliği ve verimliliğini geliştirmiştir. Aynı zamanda ulaşırnın olumsuz çevresel etkileri geniş bir tanım kazanmış ve özellikle kentsel yerlerde sürdürülebilirlik konulannın özünü oluşturmuştur. Lojistik uygulamaları genel olarak taşıma sistemlerinin verimliliği için olumlu olduğundan beri, lojistiğin çevre dostu olduğu öne sürülmüştür ve böylece yeşil lojistik kavramı ortaya çıkmıştır. Lojistiğin daha az zarar veren ulaşım sistemleriyle bağlantılı olduğu tartışılmasına rağmen, inanılanın aksine bir grup paradoks da yaratılmaktadır. Planlama, organizasyon ve ulaşım faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından lojistik sektörü son on yılda yük taşımacılığında yaklaşık %30 hızla büyümektedir. Birçok firma, ağırlıklı olarak işlerini yapmak için uçak, tren ve gemi veya otomobil filoları, kamyon ve kamyonetiere güvenmektedir. Posta operatörleri ve ekspres hizmetler, örneğin, çoğunlukla bir ülkede özellikle hızına güvenilen, alçak-fiyat çözümleri en büyük vasıta filolarını temsil etmektedir. Ancak lojistik sektörü bir takım zorluklarla da karşı karşıyadır.

24 LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE DURUM ANALİZİ VE REKABETÇi STRATEJiLER 23 Küreselleşme; trafik tıkanıklığının artması ve yakıt fiyatlarının çıkışa geçmesi sektörün rekabet gücünü aşağı çekerken, tedarik zincirlerinin daha uzun ve daha karmaşık hale gelmesine yol açmaktadır. Aynı zamanda, çalışmalar nakliye ve lojistik süreçlerinin, bir işletmenin toplam karbon ayak izinin %75'i kadarını kapsadiğını göstermektedir. Küresel ısınma, C0 2 emisyonu ve hava kirliliği ile ilgili endişeler artmaktadır. Sektörde, AB düzeyinde "yeşil" ulaşımı uygulamaya koymak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için birçok tedbir alınması gerekmektedir. Şu anda, altı üye ülkeye olan taşımalar AB üyesi ülkelerin toplam nakliyesinin üçte ikisini oluşturmaktadır. Bu ülkeler; Almanya (517 milyar ton-km), Fransa (283 milyar ton-km), İspanya (264 milyar ton-km), İtalya (256 milyar ton-km), Polonya (milyar ton-km) ve İngiltere (206 milyar ton-km). Çevre korumasına yönelik çalışmalarda iyileştirici tedbirlerle ilgili kararları almak ve uygulamak da öncelikle bu ülkelerin sorumluluğu olarak algılanmaktadır.

25 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

26 1. Lojistik Sektörünün Gelişimi ve Temel Kavramlar Lojistik kelimesi Yunanca "Logos" kelimesinden türetilmiş olup ilk olarak askeri birlikler için kullanılmıştır yılında Al bay Chauncey B. Bakertarafından "malzeme, ekipman ve personelin taşıma, tedarik, bakım ve yenilenmesi" faaliyetlerini içeren askeri bir fonksiyonu tanımlamak amacı ile kullanıldığı bilinmektedir. Askeri anlamda lojistik, "muharip unsurlara strateji ve taktiğine uygun olarak gerekli olan ikmal maddeleri ile hizmet desteğini sağlamak için yapılan faaliyetler" anlamına gelmektedir. İkinci Dünya savaşı sırasında askeri birliklerin ihtiyacı olan malzemelerin zamanında ve doğru yerde bulunabilmesi için lojistik modelleri ve sistem analizi yaklaşımı kullanılmıştır (Tanyaş, 2006). Bir diğer tanıma göre lojistik, kaynakların zamana bağlı olarak istenilen yerde bulundurulmasıdır. Dünyada lojistik üzerine yapılmış olan çok çeşitli tanımlamalar olsa da genel kabul gören kavramlarla bu tanım daha net yapılabilir. Lojistik, günümüzde geniş anlamı hammaddenin kaynağından ürünün tüketildiği son noktaya kadar hareketi sırasında imalat dışında gerçekleştirilen her türlü mal, hizmet ve bilgi akış faaliyetlerini kapsamaktadır. Bunun yanısıra lojistik faaliyetler, farklı bir işleyişe sahip olmakla birlikte tüketilen ürünlerin geri dönüşümü ve ekonomiye kazandırma sürecinde de yer almaktadır. Lojistik, ikili pazarlama fonksiyoıılarından müşteri isteklerine konu olan malzemelerin (siparişlerinin) işyerinde veya müşterinin kapısında teslimatı (yerine getirilmesi) anlamında kullanılır. Gerçekte ise sadece teslimartan ibaret olmayan "lojistik" kavramı, içinde her biri bilimsel olarak araştırma konusu olan birçok araç, teknik ve yöntem (stok yönetimi, sipariş işleme, depolama, kuruluş yeri seçim ve yönetimi, trafik ve rota yönetimi, elleçleme, tahrninleme, ulaştırma, koruyucu ambalajlama, vs) barındıran ve çok ciddi entegre bilimsel hazırlıklar ve stratejiler gerektiren faaliyetleri kapsamaktadır (Tek, 2010). Lojistik faaliyetlerin içinde yer aldığı süreçler oldukça karmaşıktır ve bu süreçlerdeki kısıtlamalar altında faaliyetleri yürütmek doğru araç, teknik ve yöntemler kullanmayı gerektirir. Lojistik faaliyetlerin doğru ve hızlı olmasına her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulması ve rekabetin bu alanda daha yoğuıılaşması, zaman içerisinde "Lojistik Yönetimi" adı altında ayn bir disipli-

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1.1. Lojistik Kavramı 1.2. İş Hayatında Lojistiğin Artan Önemi 1.3. Lojistik

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010 Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK Sunum Plânı Tedârik Zinciri ve Tedârik Zinciri Yönetimi Lojistik

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir.

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. 1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. Kurumsal 1935 yılında İşyurdu Nakliyat Ambarı olarak Devlet Demir Yolları tarafından Malatya ya taşınan ve üçüncü şahıslara ait parsiyel ticari emtiayı yük

Detaylı

UGD Kilometre taşları

UGD Kilometre taşları UGD Kilometre taşları 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda Acentelik anlaşmaları yapıldı. 1995 İtalya ve Avusturya

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları Prof.Dr.Okan TUNA Limanları Etkileyen Makro Gelişmeler Küresel Ekonomi, Ticaret ve Denizyolu Ticareti Konteyner ticaret büyümesi, liman konteyner elleçlemesini

Detaylı

GREENEKS New Horizons in Transportation

GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS Kilometre taşları - İlk On Yıl 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu.. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda

Detaylı

Editörler M. Ali Mordogan /Nalan Üstüntaş ÜRETİM YÖNETİMİ

Editörler M. Ali Mordogan /Nalan Üstüntaş ÜRETİM YÖNETİMİ Editörler M. Ali Mordogan /Nalan Üstüntaş ÜRETİM YÖNETİMİ Yazarlar Abdurrahman Gümrah Ayşe Anıl Betül Şahin Ensari Şahin Gökay Civelek M. Ali Mordogan Nalan Üstüntaş Oğuz Yavuzyılmaz Özlem Akbulut Dursun

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Seçiminiz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Fonte Group 2016'da kurulmuş

Detaylı

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Program 1: Program 2: Taşımacılık Yönetimi Depo Yönetimi Stok Yönetimi Satınalma ve Tedarik

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v KÜRESEL GENİŞLEMEDE HİNDİSTAN PAZARI... 1

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v KÜRESEL GENİŞLEMEDE HİNDİSTAN PAZARI... 1 İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK KAVRAMI, PERAKENDECİLİKTE ULUSLARARASILAŞMA VE KÜRESEL TEDARİK... 1 KÜRESEL GENİŞLEMEDE HİNDİSTAN PAZARI... 1 1.1. ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK TANIMI,

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA UTİKAD Türkiye de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu

Detaylı

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 1.Lojistiğin Temel Kavramları 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri 3.Lojistik Ekonomisi 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 5.Lojistik ve Maliyet Yönetimi 1 6.Lojistikte Müşteri İlişkileri 7.Lojistikte

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ BİLİMSEL TANITIM FORMU

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ BİLİMSEL TANITIM FORMU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ BİLİMSEL TANITIM FORMU Adı Soyadı Özlem DOĞAN Unvanı Doç. Dr. Fakültesi/Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü Çalışma Alanları Üretim

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER 1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler 1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri

Detaylı

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir?

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? LOJİSTİK 2016 VIZE SORULARI 1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? Genel Parça Yük Terminalleri Kuru Dökme Yük Terminalleri Özel Yük Terminalleri Sıvı Dökme

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

Bir tık uzağınızdayız...

Bir tık uzağınızdayız... Türkiye nin Lojistikte İlk ve Tek Marka Patentli 4.Parti Lojistik Şirketi Bize Ulaşın: 0212 873 87 47 www.4pl.com.tr Bir tık uzağınızdayız... Hakkımızda 2012 yılında kurulmuş olan 4PL hizmet alan ve veren

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

Ertun ALTEKİN Genel Müdür GEFCO Gümrük Ltd. Şti.

Ertun ALTEKİN Genel Müdür GEFCO Gümrük Ltd. Şti. Gümrük Uzmanlığı Ertun ALTEKİN Genel Müdür GEFCO Gümrük Ltd. Şti. GEFCO: Uluslararası büyüme için iş ortağınız Kapıdan kapıya çözümleri tasarlar, yönetir ve takip eder > Multimodal çözümler > Konsolidasyon

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Mehmet TANYAŞ İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı ORACLE Applications Day 14.03.2006, İSTANBUL SUNUM PLANI Lojistik Yönetimi

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ Haziran 2015 BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Bosad 2003 yılında kurulmuştur. Üyeleri hem boya üreticileri hem de hammadde ve hizmet tedarikçileridir. 100 e yakın üye ile sektörün

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ LOJİSTİK Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün

Detaylı

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Kelimesi ulojistik (Logictics) kelime kökü itibariyle Latin dilinden Logic (mantık) ve statics (istatistik)

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET Gümrük Hizmetleri Özel Çözümler Lojistik Hizmetleri Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Uluslar arası Dış Ticaret GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET Ticaret Güvenle Şekillenir GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET

Detaylı

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 Geçmiş ve Gelecek Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik YönetimDanışmanı atilla@yildiztekin.com Nasıl Bir Değişim Yaşıyoruz?

Detaylı

Türkiye Denizcilik ve Lojistik

Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye İki kıtayı buluşturan, coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı sebebiyle denizcilik ve lojistik faaliyetlerinde tarihte de bugün olduğu gibi kilit öneme sahip bir ülke

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -41 AMAÇ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ Bu faaliyet sonunda

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015

Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015 Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015 HAKKIMIZDA Petek Lojistik 2001 yılının 11 Eylül'ünde İstanbul'da Bostancı'daki ofisinde forwarder

Detaylı

Küresel Eğilimler ve Türkiye

Küresel Eğilimler ve Türkiye economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Küresel Eğilimler ve Türkiye Güven Sak Ankara, 22 Kasım 2006 Küresel Eğilimler ve Türkiye Slide 2 Gündem Dünyaya ne oluyor? Dünyada

Detaylı

STRATEJİ FORMÜLASYONU

STRATEJİ FORMÜLASYONU STRATEJİ FORMÜLASYONU ULUSLARARASI STRATEJİLER Uluslararası Strateji Uluslararası düzeydeki dağınık iştiraklere ait faaliyetlerin birbirlerinden bağımsız biçimde ve aynı zamanda ana şirket ile min koordinasyon

Detaylı

Ekol Lojistik Yeşil Lojistik Uygulamaları

Ekol Lojistik Yeşil Lojistik Uygulamaları Ekol Lojistik Yeşil Lojistik Uygulamaları Ajanda Genel Bakış Yeşil Uygulamalar Ekol Genel Bakış Kuruluş : 1990 Çalışan Sayısı : 4,200 Çalışan Sayısı Avrupa : 1,200 Müşteri Sayısı : 3.774 (Aktif) 2011 Cirosu

Detaylı

Lojistik Çözüm Ortağınız

Lojistik Çözüm Ortağınız 2017 Lojistik Çözüm Ortağınız KITA Lojistik, Türkiye merkez olmak üzere 6 ülkede 11 şubeyle faaliyet göstermektedir. 20 yıllık tecrübemize dayanarak sektörünüze özel en uygun çözümleri üretiyoruz. Hava

Detaylı

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU KURUMSALLAŞMA KOMITESI KOMITE RAPORLARI GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI HIDIR ÖZDEN GÖZDE OKYAY TURUNÇ GÖZDE ERTAŞ HACER MELTEM AKDOĞAN AKSAÇ NEŞE YILMAZ HÜSEYİN DOĞAN ÇİĞDEM ASLANCAN MURAT

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

ANA TEMA ALT TEMALAR KAPSAM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OTOMOTİV, LOJİSTİK VE ULAŞIM. Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret

ANA TEMA ALT TEMALAR KAPSAM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OTOMOTİV, LOJİSTİK VE ULAŞIM. Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret OTOMOTİV, LOJİSTİK, ULAŞIM 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OTOMOTİV, LOJİSTİK VE ULAŞIM ALT TEMALAR Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret Türk Markalı Otomobil Projesi Otomotiv Sektöründe Lojistik

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

I. Ulusal Liman Kongresi. 1-2 Kasım 2013

I. Ulusal Liman Kongresi. 1-2 Kasım 2013 I. Ulusal Liman Kongresi Küresel Rekabette Tedarik Zinciri Etkinliği 1-2 Kasım 2013 http://web.deu.edu.tr/ulk2013/ Onursal Başkan Prof.Dr. Mehmet FÜZUN Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Bilim Kurulu Başkanı

Detaylı

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık Tesis yönetim hizmetleri, ülkemizin gelecek dönemde daha da önem vereceği bir dışarıdan temin kalemi olacaktır. Sektörde olan bizler, deneyimimizle bu sektöre değer katmaya devam edeceğiz. HAKKIMIZDA Tüm

Detaylı

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Yavuz EROĞLU Yönetim Kurulu Başkanı 1 10 Eylül 2015 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ; SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN 6500 FİRMA

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... vii BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ 1.1 Tedarik Zincirinin Temel Fonksiyonları... 8 1.1.1 Üretim... 8 1.1.2 Envanter Yönetimi... 16 1.1.3 Taşıma ve

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

İSTANBUL ANTALYA İZMİR KONYA ANKARA GAZİANTEP STUTTGART ROME ATHENS M AG GERMANY

İSTANBUL ANTALYA İZMİR KONYA ANKARA GAZİANTEP STUTTGART ROME ATHENS M AG GERMANY M AG GERMANY simkan.net simkanteknoloji.com mag-germany.com gbpservice.com mk-parts.com Dünyanın önde gelen markalarına a t ürünler n thalat, hracat, loj st k ve satış sonrası h zmetler n müşter ler m

Detaylı

LOJİSTİK ELEMANI TANIM

LOJİSTİK ELEMANI TANIM TANIM İş piyasasında faaliyet gösteren işyerlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünün tedariki, stoklanması, paketlenmesi ve tüketileceği pazar mahalline kadar (dağıtım) nakliyesi işlemleriyle uğraşan,

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU

KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU Okulumuzda MEGEP Sisteminde 2 alan ve bu alana bağlı 3 ayrı dalda eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. TİCARET MESLEK LİSESİ

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 80 ine yakın kısmını ithalatla karşılayan,

Detaylı

16,85 14,61 6,74 1,12 2,25

16,85 14,61 6,74 1,12 2,25 Hakan Aytekin KPMG Türkiye Risk Yönetimi Danışmanlığı Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı 2016 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk

Detaylı

Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliğinde Dönüşüm ve Sektörün Geleceği. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı www.tepav.org.

Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliğinde Dönüşüm ve Sektörün Geleceği. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı www.tepav.org. Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliğinde Dönüşüm ve Sektörün Geleceği Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı www.tepav.org.tr Güven Sak Ankara, 29 Aralık 2005 Slide 3 Gündem Ekonomide yeni trendler

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler... ARKE Otomasyon Bil. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Atilla KARAÇAY Ramazan EKİN Proje & Yazılım 0.533 430 19 45 Üretim & Satış 0.533 223 13 46 atilla.karacay@arkeotomasyon.com ramazan.ekin@arkeotomasyon.com

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Hukuku (LOJ 305) Ders Detayları

Lojistik ve Taşımacılık Hukuku (LOJ 305) Ders Detayları Lojistik ve Taşımacılık Hukuku (LOJ 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lojistik ve Taşımacılık Hukuku LOJ 305 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr ULAŞIM 2023 kara taşımacılığı hedeflerinde, büyük merkezlerin otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir ve Afyonkarahisar

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı