YÜKSEK GERİLİMLERİN OPTİK YOLLA ÖLÇÜLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK GERİLİMLERİN OPTİK YOLLA ÖLÇÜLMESİ"

Transkript

1 YÜKSEK GERİLİMLERİN OPTİK YOLLA ÖLÇÜLMESİ

2 NEDEN OPTİK MALZEME? Optik malzemeler Elektromanyetik girişimden etkilenmez. Kompozit malzemelerin yaygın kullanılması elektromanyetik etkileri azaltmaktadır. Geniş frekans aralığında doğrusal tepki verir. Optik malzemelerin çalışma frekansları geniş olduğundan doğrusal sonuçlar almak daha kolaydır Küçük boyutları, hafif olması yalıtımlarının hafif olan galvaniz ile sağlanmasına olanak verir. Güvenlik ve çevre koruma avantajlarına sahiptir.

3 KONVANSİYONEL ÖLÇÜMÜN DEZAVANTAJLARI Yüksek yalıtım maliyetleri Diğer ölçüm yöntemlerinde gerekli yalıtımın sağlanması için büyük maliyetler gereklidir Boyut ve ağırlıkları Optik ölçüme göre deney düzeneğinin boyutları çok artar Doğrusal olmamaları Histerisis Ark Konvansiyonel ölçümde daha fazla ark oluşur ve ark oluşması da istenen bir durum değildir optik ölçüm bu yönden daha avantajlıdır Elektromanyetik girişim Manyetik etkiler bu yöntemde artar ve elektromanyetik etkiler de ölçümü ve sonuçları olumsuz etkiler

4 POLARİZASYON NEDİR? Polarizasyon dalganın hareket yönüne dik gelen düzlemdeki salınımların yönünü tanımlayan yansıyan dalgaların bir özelliğidir. Elektrodinamikte ise polarizasyon ışık gibi elektromanyetik dalgaların elektrik alanının yönünü belirten özelliği ifade eder Işık elektro-manyetik dalga seklinde ilerler. Yani ışık kendi doğrultusunda giderken sağa sola, aşağı yukarı hareket eder Işığın filtreler ile tek yönlü titreştirilmesine polarizasyon denir

5 Polarizasyon türleri Eğer ışık sadece elektrik alan dalgasına sahipse tek yönde ilerler ve buna doğrusal polarizasyon denir. Diğer polarizasyon şekilleri; Dairesel polarizasyon Dairesel kutuplanmada elektrik vektörü,dalga yol alırken ilerleme ekseni çevresinde döner Eliptik polarizasyon Eliptik polarizasyonda elektrik alan vektörü ilerlerken hem yönü hem büyüklüğü değişir.

6 ELEKTRO OPTİK ÇÖZÜMLER İki çözüm mevcuttur. Bunlar; Pockels Etkisi (Gerilim) Faraday Etkisi (Akım)

7 ELEKTRO- OPTİK GERİLİM SENSÖRLERİ

8 POCKELS ETKİSİ Elektrik alanına maruz kalan bazı maddeler içinde doğrusal kırılma indisi değişiminin artmasıyla pockels etkisi oluşmaktadır. Doğrusal kırılma indisi değişimi polarize edilmiş ışıktaki farklı bileşenlerin farklı hızlarda gitmesine neden olurlar.

9 Kırılma indeksi uygulanan elektrik alanına göre bir güç serisi kullanılarak açıklanabilir : n=no+re+se2+ Burada ; no : doğal kırılma indeksi r ve s : elektro-optik etkinin katsayıları 2. terim: Pockels etkisine karşılık elektrik alanın doğrusal etkisini, 3. terim: Kerr etkisine karşılık gelen karesel bağımlılığı göstermektedir.

10 Çok Dilimli Pockels Ölçüm Sistemi ile Gerilim Ölçümü Kristaller arasına aralayıcılar yerleştirilmiştir. Cihaz içerisinde sensör elemanları dilim şeklinde BGO (Billium- Germanium Oxide) kristallerden oluşmaktadır. Elektrot aralığını azaltmak için sensör sistemine 1 atmosfer (760 Torr) basınçta SF6 gazi doldurulmustur. Akrilik fanus (chamber) kullanılmıştır. Üst levha etrafına koronayı önleyecek bir toroidal metal halka yerleştirilmiştir.

11 Çok Dilimli Pockels Ölçüm Sistemi ile Gerilim Ölçümü Deneyi Sensör sisteminin elektriksel karakteristiğinin detaylıca çıkarılması açısından DC, AC ve yıldırım darbe olmak üzere üç tip gerilim dalga şekli uygulanmıştır. DC gerilim kv aralığında ve bir saatten uzun bir ile sisteme uygulanarak kaydedilmiştir. AC gerilim testi optik sensöre kapalı tip bir deney transformatöründen 50 Hz frekans ve 50 kv ile 250 kv gerilim aralığında kademeli arttırılarak uygulanmıştır. 50 kv ile 400 kv degerleri arasinda darbe gerilimi sisteme uygulanmış ve dalga şekilleri osiloskoba kaydedilmiştir. Sonuç olarak; DC gerilim ölçümleri referans gerilim bölücüsü ölçümleri ile paralellik göstermiştir. AC gerilim ölçümleri teorik değerlerle benzerlik göstermiştir. Bu gerilim ölçümleri 400kV a kadar ve frekans aralığı DC den MHz seviyesine kadar hassas olarak gerçekleştirilmiştir.

12 FARADAY SENSÖRÜ İLE AKIM ÖLÇÜMÜ Manyetik alana maruz kalan aktif olmayan izotropik maddeler içinde ilerleyen polarize edilmiş ışığın manyetik alan vektörüne paralel olacak şekilde dönmesiyle oluşmaktadır. Manyetik alanın büyüklüğüne göre referans isinin yönüyle yapılan açı değişmektedir.

13 Şekil de Faraday malzemesinden geçen doğrusal kutuplanmış ışık E, polarizasyon düzleminde Θ açısı kadar dönerse dönme açısı aşağıdaki eşitlikle bulunabilir.

14 Yayılmaya paralel olan elektrik alan bileşeninin rotasyonu bu vektör çarpımı ile açıklanabilir. Eğer sensör akım taşıyan iletken etrafında bir tur sarılırsa; α= VI Nc kadar sarılırsa; α= NcI olur.

15 Fiber Optik Faraday Akım Sensörü Bu şekilde ise fiber optik, akım taşıyan iletken etrafına sarıldığından, fiber içerisindeki doğrusal kutuplanmış ışığın polarizasyon düzlemi dış manyetik alan nedeniyle dönmektedir. Polarizasyon, ışığın yalnızca elektrik alanı ile ilgili bir kavramdır ve ışığın manyetik alan bileşeni daima elektrik alanına dik ve orantılıdır.

16 FİBER OPTİKLER NELERE DUYARLIDIR? Manyetik ve elektrik alan Titreşim Yerdeğiştirme Hız İvmelenme Sıcaklık Basınç Kimyasal konsantrasyon Ph degeri

17 MANYETO - OPTİK ETKİ 3 etki manyetik alan içerisindeki malzemenin optik özelliklerini değiştirir. FARADAY ETKİSİ Doğrusal polarizeli ışığın polarizayonunun dönmesi COTTON-MOUTON ETKİSİ Alan etkileşimli kırılma indeksi değişimi KERR ETKİSİ Manyetik alan etkisi ile kırılma indeksinin alanın karesi ile değişimidir.

18 Faraday Etkisi Faraday etkisi, ya da «Manyetik Dairesel Ciftkırınım», manyetik alanda ilerleyen bir ışık dalgasının polarizasyon açısını değiştirmesi olayıdır. (1946) Işığın bir elektromanyetik dalga teorisi daha sonra 1860 larda Maxwell tarafından formülize edildi.

19 Cotton Muoton Etkisi Işığın kendisine dik transverse manyetik alan ile uyarılmış bir izotropik (uniform) ortamdan geçerken çiftkırınıma uğraması olayıdır.

20 Kerr Etkisi Bir materyalin kırılma indisinin elektrik alana bağlı olarak değişmesi olayıdır.

21 Interferometre Interfere, «Girişim», ölçüm cihazlarına verilen genel addır. Bu tür cihazların genel amacı, ışığın yapısı ve ortamdan nasıl etkilendiği hakkında bilgi edinmektir.

22 İNTERFEROMETRE KULLANIMI İKİ KOLLU İNTERFEROMETRELER Mach-Zehnder Michelson

23 Mach Zender İnterferometresi Sample, «Deney ortamı», ışığın yapısını (örneğin faz açısını) değiştiriyor ise, 1 ve 2 no.lu dedektörlerden bu değişim tespit edilir.

24 Michelson İnterferometresi

25 Deney Düzeneği

26 Transverse Yürüyen Dalgalar

27

28

29 DOĞRU AKIM ÖLÇÜMÜ Optik olarak aktif malzemeler manyetik etki altında doğrusal polarizasyonlu ışığı döndürür (Faraday Etkisi). Sensör çıkışında rotasyon açısı oluşur ve interferometrik sistemde bu saçakları oluşturur. Uygulamalarda polarizasyonu korumak için genelde tek modlu polarizasyon korumali fiber kullanılmaktadır.

30 DOĞRU AKIM ÖLÇÜMÜ Küçük Akım Ölçüm Düzeneği

31 DC AKIM ÖLÇÜMÜ DENEY DÜZENEĞİ

32 DC AKIM ÖLÇÜMÜ DENEY DÜZENEĞİ

33 TEST DÜZENEĞİNİN HAZIRLANMASI Tek modlu polarizasyon korumalı fiber optik tercih edilmistir. Titreşime karşı korumalı yüzen optik masa kullanılmıştır. Optik kablonun yerleştirilmesi için yivli aparat kullanılmıştır. Hassas zımpara ile fiberler zımparalanmıştır. Mach-Zehnder tipi interferometre kurulmuştur. 300 sargılı bobin fiber optik üzerine sarılmıştır.

34 DC AKIM ÖLÇÜM SONUÇLARI Akım seviyesi 1mA den 50 ma e kadar artırılmıştır. 35 ma seviyesine gelindiğinde osiloskopta sinyal görülmeye başlanmıştır. Her 1 ma artışta çıkış geriliminde 0.25 mv yükselme görülmüştür ma arasında doğrusal değişim elde edilmiştir. Sistemin yanıtı 0.25 mv/ma olmuştur.

35 DC AKIM OSİLOSKOP GÖRÜNTÜLERİ 36 ma 37 ma

36 AC AKIM ÖLÇÜM SONUÇLARI Optik sistem 10 ma e geldiginde cevap vermeye başlamıştır. 10 ma de çıkış gerilimi 5 mv, 20 ma de 6.25 mv olmuştur. Optik sistem çıkışı 10 ma-100 ma aralığında ölçülmüştür. Sistemin doğrusal yanıtı 12.5mV/mA olmuştur.

37 AC AKIM OSİLOSKOP GÖRÜNTÜLERİ 10 µa 20 µa

38 ELEKTRO-OPTİK UYGULAMALAR Elektro- optik uygulamalardan en önemlisi optik anahtarlamadır. Elektro-optik bir malzemeye gerilim uygulanmadığı durumda alan genliği sadece asal eksenlerden birine düşen ışığın kutuplanma doğrultusu değişmeden çift kırıcı malzemeye gelir. Burada kutuplanma doğrultusuna bağlı olarak no kırılma indisini görerek belli bir açıda kırılır.

39 Elektro-optik malzemeye uygun doğrultuda uygulanan dış elektrik alan ile ışığın kristal içinde farklı iki eksen üzerinde izdüşümü olması sağlanır, dolayısı ile çıkışta kutuplanma doğrultusu değişir; doğal çiftkırıcı malzemeden geçen ışık ne kırılma indisini görerek farklı bir açıda kırılır.

40 FİBER OPTİK SENSÖRLER 1) 2) 3) 4)

41 ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR İletim hattı ile toprak arasında bir elektrik alan oluşmaktadır. Fiber içerisinden gönderilen laser işini iletim hattına doğru yol alır. Işın Pockels kristallerinin içerisine girer. Dairesel polarizasyonlu olarak fiber vasıtasıyla gönderilen ışın elektrik alan etkisi ile eliptik polarizasyonlu ışına döner. Bu eliptikliğin ölçülmesiyle gerilim ölçülmüş olmaktadır. YÜKSEK GERİLİM VOLTAJ SENSÖRÜ

42 ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR Dairesel polarizör ile dogrusal laser isinlari sag ve sol yönlü dairesel polarizasyonlu laser isinlarina çevrilir. Isinlar, iletken etrafindaki çok sargili fiberde yol alir. Manyetik alan bir isini yavaslatirken diger isini hizlandirir. Dairesel polarizeli isinlar yollarini tamamladiklarinda fiber sonuna yerlestirilmis aynadan geri yansitilir. Yansiyan isinlar bir önceki polarizasyon yönüne ters olarak sargili fiber içerisinde tekrar yol almaya baslar. Gelen isinlar polarizörden geçtikten sonra dogrusal polarizeli iki isin olarak fiber içerisinde yönde opto-elektronik ölçüm kutusuna kadar yol alirlar. Manyetik alanin büyüklügüne göre dogrusal ısinlar arasindaki faz farki da degismektedir. Opto-elektronik birimde bu faz farki ölçülerek akim ölçülmüs olmaktadir. YÜKSEK GERİLİM AKIM SENSÖRÜ

43 SONUÇ: Elektro-optik yöntem ile gerilim ölçümleri 550 kv seviyelerine, yüksek akım ölçümleri 63 ka rms seviyelerine, Kaçak akım ölçümleri AC de 10 ma, DC de 35 ma seviyelerine kadar yapılabilmiştir. Bu değerlerin ise endüstriyel uygulamalarda istenilen değerlerin çok üzerinde değerler oldugu görülmüştür. Optik yöntem ile yapılan ölçümlerin; elektromanyetik girişimden etkilenmemesi, hafif olması, az yer kaplaması, bakım gerektirmemesi, klasik yöntemlere göre daha doğrusal ölçüm alınabilmesi gibi birçok avantajının olduğu görülmüştür.

44 KAYNAKLAR [1] Taplamacioglu M.C., Santos J. C., Hidaka K., 1999, Optical High Voltage Measurement Using Pockels Microsingle Crystal, Review of Scientific Instruments, Vol.70 No.8, pp [2] Yılmaz H., 2002, "Yüksek Gerilim Aparatlarında Elektro- Optik Metod ile Akım ve Gerilim Ölçümleri", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. [3] C. da Silva L.P., Santos J.C., Cortes A.L., Hidaka K., 2002, "Optical High Voltage Measurement Transformer Using White Light Interferometry", Annals of Optics-XXV ENFMC, PP

45 KAYNAKLAR [4] Rahmatian F., Chavez P.P., Jaeger N.A.F., 2002, 230kV Optical Voltage TransducerUsing Multiple Electric Field Sensor, Transaction on Power Delivery, April 2002, pp. [5] physics.comu.edu.tr/ogrenciler/html/opto.../opto%20sunum.ppt [6] Aydogan H., Aras F., "Fiber Optik Akım Sensörünün Modellenmesi ve Simulasyonu", Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi. [7] V. A. De Lorenci, G. P. Goulart, Magnetoelectric birefringence revisited

46 KAYNAKLAR [8] Ashley DaSilva, The Kerr Effect [9] H. A. GEBBIE AND R. Q. TWISS, Two-beam interferometric spectroscopy

47 TEŞEKKÜRLER...

48 HAZIRLAYANLAR Okan Barut Alikemal Kavak Ece Doğanoğlu Mehmet Serkan Zafer Erhan Hıdıroğlu Habip Öner

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI İçindekiler 1. Dalgalar 1.1. Tanımlar 1.. İlerleyen Dalga 1.3. Kararlı (Durağan) Dalga 1.4. İki Ucu Sabit Bir Telde Kararlı Dalgalar. Işığın Doğası.1. Elektromanyetik

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 4 -(OKTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL VE 4 -(PENTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL SIVI KRİSTAL KARIŞIMLARIN ABSORPSİYON VE FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5

ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5 ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5 İletim Hatları İLETİM HATLARI İletim hatlarının tarihsel gelişimi iki iletkenli basit hatlarla (ilk telefon hatlarında olduğu gibi) başlamıştır. Mikrodalga enerjisinin

Detaylı

Konu başlıkları. Sıvı Kristal Nedir? Sıvı kristallerin genel özellikleri. Sıvı Kristal Çeşitleri. Sıvı Kristallerin Kullanım Alanları

Konu başlıkları. Sıvı Kristal Nedir? Sıvı kristallerin genel özellikleri. Sıvı Kristal Çeşitleri. Sıvı Kristallerin Kullanım Alanları Konu başlıkları Sıvı Kristal Nedir? Sıvı kristallerin genel özellikleri Sıvı Kristal Çeşitleri Sıvı Kristallerin Kullanım Alanları Liquid Crystal Display(LCD) LCD Paneller LCD Televizyon Teknolojisi Giriş

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU AEP 105 ÖLÇME TEKNİĞİ DERS NOTU Öğr. Gör. Figen ALTINTAŞ 1 ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇMENİN ÖNEMİ Ölçme, bir büyüklüğün aynı cins başka bir

Detaylı

HAZIRLAYANLAR : Adil DELİN Remzi KIRILMAZ

HAZIRLAYANLAR : Adil DELİN Remzi KIRILMAZ TC FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİLİĞİ DERS : KONU : ANTENLER VE MİKRODALGA FİBEROPTİK KABLOLAR KAYA HAZIRLAYANLAR : Adil DELİN Remzi KIRILMAZ Duran DERSİN SORUMLUSU : Hasan Hüseyin BALIK

Detaylı

ALGILAYICILAR (SENSORS-TRANSDUCERS)

ALGILAYICILAR (SENSORS-TRANSDUCERS) ALGILAYICILAR (SENSORS-TRANSDUCERS) 1. TANIM Algılayıcılar ("duyarga" da denmektedir) fiziksel ortam ile endüstriyel amaçlı elektrik/elektronik cihazları birbirine bağlayan bir köprü görevi görürler. Bu

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir.

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir. Deney No : EM Deneyin Adı : Bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddeti Deneyin Amacı : Uygulanan voltajın fonksiyonu olarak bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddetini belirleme. Düzlemler arası mesafenin

Detaylı

www.muhendisiz.net İÇİNDEKİLER

www.muhendisiz.net İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Konu Sayfa No TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ 1 1.Genel Kavramlar..1 2.Sismik Enstrumanlar..4 3. Sismik Enstrumanlar İçin Pratik Düşünceler..5 3.1. Stran Gage li Sismograf..5 3.2. LVDT li Sismograf.6 3.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz ?????? ÜNİVERSİTESİ AÇIK KAYNAK DERS NOTLARI Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz???? Düzenleme Tarihi December 7, 2010 Basım Yeri Malatya Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak Neler öğreneceksiniz:

Detaylı

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri TAHRIBATSIZ MUAYENE Tahribatsız malzeme muayene, kalite kontrolün en önemli bir bölümü olup, üretimin tamamlayıcı son kısmıdır. Tahribatsız muayene, incelenen malzemelere herhangi bir zarar vermeden muayene

Detaylı

1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş. Doç. Dr. Ersan KABALCI

1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş. Doç. Dr. Ersan KABALCI 1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 Makine İlkeleri Elektrik Makinaları elektrik enerjisini mekanik enerjiye veya mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır. 2 Makine

Detaylı

FİBER OPTİK. Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi

FİBER OPTİK. Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi FİBER OPTİK Bilgi iletişiminin tarihi oldukça eskiye dayanır. İlk çağlar da insanlar ateş yakarak iletmek istedikleri bilgiyi bir tepeden bir başka tepeye aktardılar.

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Süperhidrofobik Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlaların İnceltilmiş Optik Fiber ile Ultrayüksek Çözünürlükte Optik Spektroskopisi.

Süperhidrofobik Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlaların İnceltilmiş Optik Fiber ile Ultrayüksek Çözünürlükte Optik Spektroskopisi. Süperhidrofobik Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlaların İnceltilmiş Optik Fiber ile Ultrayüksek Çözünürlükte Optik Spektroskopisi Proje No: 109T734 Doç. Dr. Alper KİRAZ Yasin KARADAĞ HAZİRAN 2012 İSTANBUL

Detaylı

SPEKTROSKOPİ. Spektroskopi ile İlgili Terimler

SPEKTROSKOPİ. Spektroskopi ile İlgili Terimler SPEKTROSKOPİ Spektroskopi ile İlgili Terimler Bir örnekteki atom, molekül veya iyonlardaki elektronların bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri sırasında absorplanan veya yayılan elektromanyetik ışımanın,

Detaylı

1 AYDINLATMA BÖLÜM -1. 1.1 Aydınlatmanın Niceliği. 1.2 Aydınlatmanın Niteliği

1 AYDINLATMA BÖLÜM -1. 1.1 Aydınlatmanın Niceliği. 1.2 Aydınlatmanın Niteliği BÖLÜM -1 1 AYDINLATMA Bir ortamı ve içerisindeki nesneleri istenilen ölçütlerde görsel algılamaya uygun kılacak şekilde tasarlanmış ışık uygulamaları aydınlatma olarak tanımlanır. Bir hacmin tamamında

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ

YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ 1. DENEYİN AMACI Bu deneyin

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI Öğrencinin

Detaylı