FİBER OPTİK DENİZ ALTI KABLOLARININ KIYIYA YERLEŞTİRİLME TASARIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİBER OPTİK DENİZ ALTI KABLOLARININ KIYIYA YERLEŞTİRİLME TASARIMI"

Transkript

1 7. Kıyı Mühendisliği Sempzyumu FİBER OPTİK DENİZ ALTI KABLOLARININ KIYIYA YERLEŞTİRİLME TASARIMI Prf. Dr. Necati AĞIRALİOĞLU - İTÜ İnş. Fakültesi Prf. Dr. M. Emin SAVCI İTÜ İnş. Fakültesi Yard. Dç. Dr. Mehmet ÖZGER İTÜ İnş. Fakültesi Araş. Gör. Dr. Tarkan ERDİK İTÜ İnş. Fakültesi Araş.Gör.Yavuz KARSAVRAN İTÜ İnş. Fakültesi ÖZET Bu çalışmada fiber-ptik deniz altı kablların kıyıya yerleştirilmesi tasarım esasları ele alınmış ve Marmara Denizi nden İstanbul kıyısına çıkıştaki bir uygulama snuçları verilmiştir. Denizdeki dalgaların kırılma derinliği ve kırılma yüksekliklerine bağlı larak ve balıkçılık ve denizcilik faaliyetleri göz önünde tutularak deniz altı fiber-ptik kablnun planda yerleştirilmeleri tasarlanmıştır. Ayrıca prje tasarımında deniz altı kablların deniz dibine gömülme derinlikleri ve kabl kanalı en kesiti ve dlgu malzemesi seçimi üzerinde durulmuştur. Anahtar Kelimeler: Fiber-ptik kabl, deniz altı, kabl hendek derinliği, dlgu malzemesi. DESIGN OF INSTALLATION FOR FIBER-OPTIC SUBMARINE CABLES ABSTRACT In this study, the design principles f the establishment fr fiber-ptic submarine cables were cnsidered. Fr applicatin, the Marmara Sea Cast f Istanbul was selected. Cnsidering the breaking waves heights and depths, with the reginal cnditins, the rute selectin f the submarine cable was made. In additin, the canal crss sectin and filling materials were selected fr the cables that extend acrss the cntinental shelf t a depth range f 1500 m. Key wrds: Fiber ptic cable, submarine, depth f cable, filling material. 1. GİRİŞ Teknljideki hızlı gelişmeler dünya ülkelerini ticaret ve hizmet açısından etkilemektedir. Bu gelişmelere paralel larak, denizlerde ve kıyılarda petrl ve bru hatları ile birlikte iletişim ve haberleşme hatları da çğalmaktadır. İletişim hatlarından önemli bir tanesi de fiber ptik kabllardır. Öte yandan deniz kıyıları deniz deşarjları, kıyı yapıları gibi tesislerle giderek

2 Kıyı Mühendisliği Sempzyumu dlmaktadır. Ayrıca deniz kıyıları gemi demirlemeleri ve kıyı balıkçılığı açısından da giderek yğun kullanılmaktadır. Gerek iletişim ve haberleşmenin giderek artması, gerekse kıyıların insanlar tarafından daha yğun kullanılması fiber-ptik kablların kıyı bölgesine yerleştirilmesini daha hassas hale getirmiştir. Denizaltı kablları kyanuslar içinden kıtaları birbirine bağlayan yğun bir ağ luşturmuştur. Bu çalışmanın amacı fiber-ptik kablların denizlerden karaya giriş ve çıkışında içine yerleştirilecekleri bruların tasarım kriterlerini rtaya kymaktır(unep and WCMC, 2009). Deniz altı kablları ilk defa 1820 lerde bir nehri geçmek için Petersburg ta denenmiştir. (Ash ve diğ., 2000) da telgraf icat edilmiş ve 1944 te Mrs alfabesi kullanılarak Baltimre ile Washingtn, DC, arasında bağlantı kurulmuştur ICPC,2007) yılında bir kâğıt tüccarı Atlantik kyanusuna telgraf teller yerleştirilmesi ile ilgilenmiştir de bir bağlantı kurulmuş, fakat 26 gün snra sistem çökmüştür yılında yeni geliştirilmiş bir kabl ile Atlantik Okyanusu aşılmıştır te A. Graham Bell telefnu icat etmiştir. Daha snra İngiltere ve ABD arasında telefn kablsu döşenmek istenmiştir te plietilen keşfedildikten snra, 1938 de plietilen krumalı bakır çekirdekli kabl kullanılmaya başlanmıştır.1956 yılında ABD ile Lndra arasında telefn kablsu çekilmiş ve ilk gün 700 görüşme yapılmıştır. Böylece deniz altı rtak eksenli (caxial) kabl ile telefn haberleşmesi başlamıştır. Bilindiği gibi, Fiber ptik (Optik fiber), kendi byunca içinden ışığın yönlendirebildiği plastik veya cam fiberlerden luşmuş bir sistemdir. Kaksiyal kabllar en fazla 5500 kanal içerirken cam fiberler kanal taşıyabiliyr. Ayrıca fiber ptik kapasitesi çk yüksektir. Bununla birlikte bütün iletişim ağlarının fiber ptik lması zr görünüyr. Gelecek yıllarda bilim insanları fiber ptik teknljisini geliştirmeye devam edeceklerdir. Dünyanın ilk fiber ptik kablsu 1979 da denenmiş ve 1986 da ilk uluslar arası sistem ile Belçika ile İngiltere birbirine bağlanmıştır de ise ilk kyanus ötesi fiber ptik kabl sistemi kurulmuştur. Bu tarihlerde internet rtaya çıkmıştır. Böylece geçmişte hiçbir zaman lmadığı kadar yüksek kapasiteli kabl sistemleri geliştirilmiştir. Esasında iki teknlji birbirlerini tamamlayarak mükemmel bir sitem luştu: (1) Ses ve veri trafiği taşıyan büyük kapasiteli kabllar, (2) İnternet ise bu veri ve bilgileri çeşitli amaçlarla ulaşılabilir ve kullanılabilir hale getirdi. Kısacası haberleşme, iş dünyası, ticaret, eğitim ve eğlence önemli bir şekilde değişmiştir. Deniz altındaki bu başarılara rağmen, kabllar ile hizmet verilemeyen seyrek yerleşimli bölgelerde uydu ile iletişim hala gerekli bir destek larak kalmıştır. Uydular dünya çapında geniş yayım ve haberleşme sağlamaktadır. Ayrıca felaket ihtimali lan bölgeler için de iyi bir yedek hizmet sunmaktadır. Uydu yayını ile deniz altı kablları karşılaştırılınca, deniz altı kabllarının yerleşim merkezleri arasında güvenli ve sürekli yüksek kapasiteli bir iletimim sağladığı söylenebilir. Deniz altına döşenen fiber-ptik iletişim kablları mm çaptan daha iri değildir. Bu kabllar kıyılara yaklaşırken ya deniz tabanına yerleştirilir ya da zemine gömülür. Bu kıyı kesiminde özel bazı kruyucu tedbirler gereklidir. Çünkü bu kıyılarda gemi demirleme ve dip trl balıkçılığı gibi insan faaliyetleri yaygındır. Mdern denizaltı kabllarında diğer önemli bir husus ise çevre etkileridir. Burada dalgalar, akıntılar ve su canlıları önemli lmaktadır. Özellikle fauna üzerinde kablnun etkisi dikkat çekicidir. Bu kabllar depremler gibi afetlerden etkilenmektedir. Fiber-ptik kablların diğer kıyı kullanıcılarının faaliyetleri ile iyi bir uyum içerisinde lması istenir. Bütün bu hususlar incelenerek Marmara Denizi için fiberptik kabllarının kıyıda yerleştirilme tasarımı gerçekleştirilmiştir. 2. DENİZ ALTI KABLOLARI 2.1 Kabl Kesiti Fiber ptik bir kablnun kesitine bakıldığında iç kısımları şunlardır: (1) Merkez Işığın hareket ettiği ince cam tabaka, (2) Cam Örtü Merkezin dışını saran ptik malzemeden üretilmiş, merkezden yansıyan ışığı tekrar merkeze geri gönderen kısım, (3) Kılıf Kablyu darbelere ve neme karşı kruyan dış katman.

3 7. Kıyı Mühendisliği Sempzyumu Yüzlerce hatta binlerce ptik fiberden luşan bu kabllar, merkez çaplarına, yapıldıkları malzemeye ve ışığın kırılma şekline göre ikiye ayrılırlar. 1. Tekil Mdlu Fiberler: Yaklaşık 9 mikrnluk çapa sahip lan ince merkezli kabllardır ve 1300 ile 1550 nanmetre arasında dalga byu değerine sahip kızılötesi lazer ışığını iletirler. Bu kabl tipi genellikle veri kaybının daha az lması istenen yerlerde kullanılır. 2. Çğul Mdlu Fiberler: Yaklaşık 62.5 mikrnluk çapa sahip lanlardır ve 850 ile 1300 nanmetre arasında dalga byu değerine sahip kızılötesi lazer ışığını iletirler. Üretim maliyeti daha uygun lduğundan en çk kullanılan kabl türüdür. Kayıp miktarı tekil mdlu kabllara göre daha fazladır. Bazı fiber kabllar ise plastikten üretilmiştir ve 1mm ye varan merkeze sahiptirler. Bu kabllar 650 nanmetre dalga byuna sahip görülebilir kırmızı ışığı iletirler. Derinlik İçin Tasarım: Denizaltı kablları, bilgi taşıyan kısımların sudan, basınçtan, dalgalardan, akıntılardan ve kablya etki eden deniz altındaki ve üstündeki diğer dğal kuvvetlerden krumak üzere tasarlanırlar. Bu kuvvetlerin çğu derinlikle değişir, sıcaklıklar daha sğuk, basınçlar daha fazla ve dalga etkileri daha az lur. Fakat kuvvetli akıntılar her derinlikte luşabilir. En önemlileri balıkçılık ve gemicilik lmak üzere insan faaliyetleri de kabllara etki eder de New Yrk ta denizaltında telgraf kablsu Samuel Mrse tarafından denendi, fakat bir gemi çapası tarafından tahrip edilmiştir(unep and WCMC, 2009) de İngiliz Kanalında yeniden karşıya geçen kabl tasarlandı ve 1852 de ilk Atlantik Okyanusu nu geçen kabl gerçekleştirildi. Telgraf kabllarında 100 yılda önemli bir değişiklik lmamıştır. Bir iletici vasıtası ile telgrafla ve ağaç reçinesi (Gutta Percha) ile elektrik sinyali taşındı. Bu denizaltı kablsunda bakır tel ve nu kruyucu sistem yer almıştır. Analg Kabllar Devrede: 1950 lerde eksenli veya analg kabllar kullanıma girdi ve bu 40 yıldan fazla kullanımda kaldı. Bunların telgraf kabllarından 3 farkı vardı; 1. İzlasyn için ağaç reçinesi yerine plietilen kullanıldı. 2. Kabl çekirdeği bir eksen etrafında birkaç halkadan luştu. 3. Kruyucu için yüksek dayanımlı çelik kullanıldı. Dijital Hafif Dalga Devrimi: 1970 lerin snunda ve 1980 lerin başlarında fiber ptik kabllar üzerine daklanılmıştır de Kanarya Adaları nda derin su repeter (tekrarlayıcı) tasarımı gerçekleşmiştir de ilk Atlantik i aşan fiber ptik kabl yerleştirilmiştir. Mdern repeterler geliştirilmiştir. Sn elli yılda denizaltı kabllarının tasarımında önemli gelişmeler lmuştur. Tek telli telgraf kabllarında fiber ptik sistemlere geçilerek sınırsız ses ve veri taşınması sağlanmıştır. Kablların fiziksel büyüklükleri azalmış ve uzun mesafede yıl ömürlü yeraltı sistemleri gelişmiştir Kablların Yerleştirme Planı, Serilmesi ve Bakımı Güzergâh Seçimi: Tasarlanan güzergâhta karşılaşılacak deniz jeplitik sınırlarının tanımlanması ve anlaşılması güzergâh seçiminin anahtarıdır. Bunun için denizaltı kablsunun yerleştirilmesine ve bakımına izin açısından önce nun güzergâhının jeplitik kısıtları belirlenir. Deniz sınırları tanımı, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Knvansiynundan sağlanabilir (UNCLOS, United Natins Cnventin n the Law f Sea). Güzergâh Haritası: Seçilen güzergâhın deniz ve deniz dibi haritaları çk iyi incelenmelidir. Bunun için önce masa üstü çalışmalar yapılır (Desktp Study, DTS). Bu çalışmalar deniz jelgları ile kabl mühendisliğinde tecrübeli lan ve hidrgrafik ve jeljik bilgileri değerlendirebilen insanlarla yapılır. Ayrıca kablların sahilleri kestiği yerler ve kablların karadaki sn nktaları yerinde incelenir. Ayrıca bu ziyaret sırasında mahalli idarelerin

4 Kıyı Mühendisliği Sempzyumu uzmanları ile muhtemel kabl hasarları, çevre açısından hassas bölgeler, işletme için gerekli izinler, balıkçılık gelişme planları ve karaya ulaşım yeri ve diğer hususlarda istişare tplantıları düzenlenir. Yapım için masa üstü çalışmasıyla en uygun güzergâh tasarımını sağlayarak en eknmik çözüm yluna ulaşılır. Bundan snra yğun ve derinlemesine çalışmalar yapılarak su derinlikleri, deniz taban tpgrafyası, taban malzemesi türü ve kalınlığı, deniz flra ve fauna tplulukları, muhtemel tabii ve insan tehlikeleri belirlenir. Gerekli lan yerlerde kablnun serilmesinde ve bakım işlemlerinde etkili labilecek akıntılar, med-cezir ve dalgalar incelenerek deniz tabanı stabilitesi, katı madde hareketleri ve kyanus durumları değerlendirilir. Harita çalışmalarında yerel şartlara göre krumak üzere kablnun gömüleceği yerde 1500 m derinliğe kadar 1 km genişliğinde bir alan ele alınır. Haritalama kridrunun genişliği deniz dibinde beklenen karmaşıklığa bağlıdır. Derinliği ve bölgede taban trl balıkçılığında ve gemi faaliyetlerinin tehlikelerine göre değişir. Su derinlikleri iskandil mettları ile belirlenir. Kabl Yerleştirilmesi: Kabl suya indirilirken taban şekli na etki eder. Kıyıdan m ye derinliğe kadar kruma genellikle deniz tabanını kullanan diğer kullanıcıların hasarından krumak ve kabllar kıta sahanlığından (0-130 m derinlik) m ye kadar gömülürler. En etkili mett denize sürümdür. Kabl deniz tabanına yaklaşırken ileri sürülür ve böylece ince bir hendek içine yerleştirilir Metreden Derin Olan Yerlerde: m derinliğin altında kabllar deniz tabanına yerleştirilir. Bazı özel hallerde kabl bu derinlikten snra da gömülmelidir. Kabl büyüklüğü ve ağırlığı derinlikle azalır. Çünkü kruyucu zırh ihtiyacı sıfıra yaklaşmaktadır. Böyle hafif kabllar yerleştirmek zırhları fazla lanlara göre daha klaydır. Fakat kabldaki kabl bşluğu iyi kntrl edilmelidir. Çünkü kabllar deniz tabanı eş derinlik eğrilerine uyarlar. Bunun için mühendisler döşeme işlemlerinde % 2-3 kabl bşluğu labileceğine göre tasarım yaparlar. Kablnun Geri Tplanması: Deniz tabanından kabllar narım, yer değiştirmek ve kaldırılmak için geri tplanırlar. Geri tplama insan faaliyeti veya dğal afetlerin hasarları sebebiyle veya bazı bileşenlerin bzulması veya kablnun yaşlanması veya daha uygun güzergâh için tplanabilirler. Kablnun ömrü yıldır. Geri tplama için şunlar gereklidir: 1. Kablnun yerini ve narımı gerekli ise, hasarlı kısmın tanımı, 2. Onarım aracı ile kablnun yerinin bulunması, 3. Değiştirme veya narımı için yüzeyin kaldırılması. Yukarı çekmede, bazen bu deniz tabanının 1-3 m derinindeki kabl bir direnç altındadır. Bunun için kablyu çıkarmakta döşemek gibi karmaşık bir işlemdir ve aşağıdaki değişkenleri dikkate almak gerekir: 1. Kablnun geri çekilme hızı ve açısı, 2. Çeken geminin kabl güzergâhı byunca izlediği yl, 3. Kablnun sürtünmesi. Çünkü kablnun dışında bazı kabuklu canlılar büyüyerek bu sürtünme artışını luştururlar. 4. Gemi hareketine su derinliği, akıntı hızları, dalga etkileri veya tabiattaki ve insanların üretmiş ldukları cisimler etki ederler. Söz gelişi bir gemi enkazı kablnun yukarı çekilmesini engelleyebilir. Bu engelleri aşmak için üreticiler belli bir su derinliği tavsiye eden, maksimum çekme hızlarını ve her bir kabl türü için çekme açılarını tanımlayan kabl çıkarma tablları hazırlamışlardır. En İyi Uygulama: Pek çk büyük firma İSO 9000 ve İSO 9001 şemaları altında uluslararası rganizasyn standartlarına uygun (İSO) larak denizaltı kablları sanayi geliştirmektedir.

5 7. Kıyı Mühendisliği Sempzyumu Uluslararası Hukuk Uluslararası Anlaşmalar: 1982 yılında yayınlanan Deniz Hukuku Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (The United Natins Cnventin n the Law f the Sea, UNCLOS) bu knuda geçerli lan hukuğu belirlemiştir. Bu anlaşma bütün ülkelerin hak ve srumluluklarını rtaya kymuştur. Deniz kıyısı ülkelerin açık deniz bölgelerindeki menfaatleri ile kyanusların kullanımında bütün ülkelerin menfaatlerini dengeleyerek Deniz Kıyısı Ülkeleri Genişletilmiş Eknmik Bölge (The Exclusive Ecnmic Zne, EEZ) deki ve kıta sahanlığı üstündeki dğal kaynakları araştırıp işletmek üzere en yüksek hak ve yetkiler ile belirlenmiştir. Fakat diğer ülkeler hem EEZ bölgesinde hem de kıta sahanlığında denizaltı kabllarını yerleştirmek ve bakımlarını yapmak için serbestçe hareket etmek istiyrlar. Ada denizlerindeki suları da kara sularında (territrial sea) kıyı ülkeleri, bu bölgelere giren kabllar ve bru hatları için en yüksek haklarını icra ve yürütmek istemektedirler. Aynı zamanda, denizaltı kabllarının yerleştirilmesi ve bakımında, deniz ve kıyı ülkeleri bunlardan faydalanmak üzere kendilerine açık lmasını istemektedirler. Kara suları dışında uluslararası sularda uygulanan ana hukuk prensipleri aşağıda özetlenmiştir; Karasuları dışında kablların yerleştirilmesi, bakımı ve narımı serbesttir. - Taraflar kendi kanunları açısından kabllara kasıtlı veya ihmal snucu zarar veren veya nları tehlikeye skanlar hakkında dava açabilirler. - Araçların can ve gemi kurtarma dışında, kabllara zarar verecek hareketlerden sakınmaları gerekir. - Araçların çapalarının ve balıkçı dnanımlarının kabllara zarar vermemeleri gerekir. - Araç sahiplerinin çapalarının ve balık dnanımlarının kabllara vermiş ldukları kanunsuz zararların araç sahipleri tarafından kabl sahiplerine ödenmesi gerekir. - Kabl veya bru sahipleri bu kabl veya bruyu döşerken veya narırken önceden döşenmiş bru hattı veya kablya zarar verirse narım masraflarını önceden kabl veya bruyu döşeyene ödemek zrundadır. - Kabl ve bru hattında bulunan ülkelerin, mevcut kablların narım ve bakımını zarara uğratacak hareketlerde bulunmamaları gerekir. 3. KABLONUN DENİZ DİBİNE YERLEŞTİRME TASARIMI Kabl gömülme derinliği, su seviyesi değişimlerine, kablnun zırh durumuna, denizdeki denizcilik faaliyetlerine ve deniz dibi zemininin türüne bağlıdır. Denizaltı kabllarının deniz dibine yerleştirilmesi tasarımında şu adımlar atılır: 1. Dalga tahmini 2. Dalgaların kıyılardaki değişiminin hesabı 3. Dalga kuvvetlerinin belirlenmesi 4. Kaza kuvvetlerinin tahmini 5. Kabl hendek tasarımı 6. Yapım yöntemi. Burada kablnun deniz dibine gömülme derinliği üzerinde durulacaktır. Şartnamelerde belirtilen kabl gömülme derinlikleri, denizcilik faaliyetlerine ve deniz dibi zemin durumuna göre Tabl-1'de verilmiştir (Hskina and Featherstne, 2001). Tabl 1'e göre kabl kum için denizcilik faaliyetlerine bağlı larak kabl gömülme derinliği 2,1 m 2,9 m arasında değişebileceği anlaşılmaktadır. Bu tablda zemin cinslerine göre taşıma güçleri verilmiştir.

6 Kıyı Mühendisliği Sempzyumu 4.DALGA KIRILMA YERİ VE DERİNLİĞİ Dalga kırılma yeri ve derinliği için çeşitli mettlar geliştirilmiştir. Bunların bazıları aşağıda kısaca açıklanmıştır. (I) Shre Prtectin Manual Metdu (1984) (II) Diğer Mettlar. Bunlardan 4 tanesi uygulanacaktır. a. Mc Cwan (1984) tarafından şu bağıntı verilmiştir: Hb = γhb, γ= 0.78 sabit (1) b. Lemehaute and Kh (1967) tarafından H H b 0.76m 1 / 7 bağıntısı verilmiştir. H L 1 / 4 (2) Tabl-1 Kazı Derinliği için Standart Deniz Tabanında tehlikeli faaliyetler Balık yakalama ağı, tarak dubası Yumuşak- Sert Yumuşak çk Sert Zemin Zemin Yumuşak (Kil>72kPa) (Kum, (çamur, silt, 72kPa) 18kPa) <0,4 m 0,5 m >0,5 m Hidrlik larak deniz dibi taraması 0<0,4 m 0,6 m N/A Balık avlama çapası N/A 2,O m >2,0 m DWT luk gemi demirlemesi <1,5 m 2,1 m 7,3 m DWT' dan büyük gemi demirlemesi <2,2 m 2,9 m 9,2 m c. Hansen (1990) aşağıdaki bağıntıyı vermiştir. Hb = γhb S ve (3) L m h H m2.87 L S (4) b

7 7. Kıyı Mühendisliği Sempzyumu d. Smith ve Krauss (1991 ) Hb = γhb H L b a ; (5) 43m 60m e, b e 1 a 5 1 (6) bağıntılarını vermişlerdir. Bu bağıntılarda H 0 : açık deniz dalga yüksekliği, H b : Kırılan dalga yüksekliği, h b : Kırılma derinliği, L 0 : Açık deniz dalga byu, m: Taban eğimidir. 5. UYGULAMA ALANI Burada Marmara Denizi, İstanbul İli, Bakırköy İlçesi karaya çıkarak snlanan fiber ptik kablnun deniz dibine döşenmesi uygulama örneği larak verilmiştir (Savcı ve Ağıraliğlu, 2010). Bzcaada açıklarından Türk karasularına girerek Çanakkale Bğazı, Marmara Denizi geçilerek İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Ayamama Deresinin denize döküldüğü nktada snlanan fiber ptik su altı deniz kablsunun deniz tabanında zeminine ne kadar gömülmesi gerektiğinin belirlenmesi üzerinde durulacaktır. Deniz taban zeminin yapısı ve batimetrisi aşağıda özetlenmiştir. İstanbul Vravrn arasında döşenecek F/O deniz kablsu İstanbul'da Ayamama Deresi ağzındaki dlgu yapınım kuzeydğu tarafından %0,1 eğimle karaya çıkacaktır. Ayamama Deresi ağzındaki 80 cm kalınlıklı rganik sediment tabakasının alında kumlu çakıl tabakası belirlenmiştir. F/O Kabl hattı karada ktuna teşkil edilecek lan menhlde snlanacaktır. (Şekil-1) Bu çalışmada aşağıdaki snuçlara ulaşılması hedeflenmiştir. 1. Dalga kırılma çizgisinin kıyıdan mesafesi. 2. Kablnun deniz dibi zeminine ne derinlikte gömülmesi gerektiği. 3. Deniz dibi zemininde açılacak kanal en kesitinin ve kullanılacak dlgu malzemesinin seçimi. 6. AKINTI HIZI DAĞILIMI Burada Seyir, Hidrgrafi ve Oşingrafi Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan Türk Bğazları Oşingrafi Atlasından (2009) İstanbul İli. Bakırköy İlçesi, Flrya kıyıları ile ilgili larak ölçülmüş lan iklim verileri kullanılmıştır. 7. DALGA KIRILMA ÇİZGİSİNİN KIYIYA MESAFESİ Dalga kırılma çizgisinin kıyıdan mesafesinin belirlenmesi için açık deniz dalgalarının bazı parametreleri ile deniz dibi eğiminin bilinmesi gerekir. Flrya açıklarında 100 yıl dönüş aralıklı en büyük dalga yüksekliği H = 4 m ve dalga periydu T = 8 s larak belirlenmiştir. Ayrıca 1/ ölçekli batimetri haritalarından Flrya kıyılarında deniz tabanı eğimi rtalama m = 0,01 larak bulunmuştur. Bu verilere göre çeşitli mettlarla dalga kırılma derinlikleri ve kırılma çizgisinin kıyıdan uzaklıkları hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar Tabl- 2 de verilmiştir. Verilenler: H = 4 m, T = 8 s, m = 0,01.

8 Kıyı Mühendisliği Sempzyumu Şekil-1 Denizaltı kablsunun Marmara Kıyısı Plan Tabldan da görüldüğü gibi kırılma çizgisinin kıyıdan uzaklığı çeşitli mettlarla 514 m ile 658 m arasında hesaplanmıştır. Snuç larak Bakırköy İlçesi sahillerinde dalga kırılma çizgisinin kıyıya mesafesi en çk 660 m larak alınabileceği görüşüne varılmıştır. Tabl-2 Çeşitli Mettlarla Hesaplanan Kırılma Derinlikleri ve Kıyıdan Mesafeleri Cllins Smith Hesaplanan Büyüklük SPM Mc Cwan ve Hansen ve (1984) (1984) Weir (1990) Krauss (1969) (1991) Dalga Kırılma Max: 6,48 5,38 5,40 6,08 6,58 Derinliği h b (m) Min: 5,14 Kırılma Çizgisinin Max: 648 Kıyıdan Uzaklığı Min: (m)

9 7. Kıyı Mühendisliği Sempzyumu KABLONUN DENİZ DİBİNE GÖMÜLME DERİNLİĞİ Kablnun deniz dibine gömülme derinliği, bölgenin şartları ve Tabl 1 değerleri esas alınarak değerlendirilmiştir. Kıyıdan itibaren 750 m'ye kadar üstte yaklaşık cm kalınlığında kil/silt rganik malzeme karışımı ince bir malzemenin bulunduğu, bu tabakanın altında ise yaklaşık 2 m kalınlığında kum ağırlıklı kaba malzeme mevcut lduğu görülmektedir. Snuç larak İstanbul, Bakırköy, Flrya bölgesinde gemicilik ve diğer deniz faaliyetleri ile deniz dibi zemin özellikleri dikkate alınarak F/O kabl hattının AC 100 AC 102 nktaları arasında 2,1 m 2,9 m derinliğe gömülmesi gerekir. 9. KABLO KANALI ENKESİTİ VE DOLGU MALZEMESİ 8. alt bölümde açıklanan AC 100 AC 102 nktaları arasındaki kabl döşenme derinliği 2,1 m 2,9 m larak belirlenmiştir. Bu derinlikte kanal açıldıktan snra kanal tabanına 0,15 m kalınlıkta elenmiş kum yatak malzemesi serilmesi gerekir. Bunun üstüne kablnun zırhı ile birlikte çapı yaklaşık 0,15 m lan elenmiş kum ve kabl brusu üstüne 0,30 m kalınlığında kruma tabakası serilecektir. Bu durumda tabandan itibaren 0,60 m'ye kadar elenmiş kum malzeme serilmiş lacaktır. Kanalın kalan nktaları arasındaki kabl döşenme kanalı en kesiti ve dlgu malzemelerini gösteren bir en kesit Şekil-2 de verilmiştir. Şekil-2 Kabl Kanalı Enkesiti ve Dlgu Malzemesi 10. SONUÇ VE ÖNERİLER Bu çalışmada fiber ptik deniz altı kabllarının kıyılarda döşenmesi esasları incelenmiştir. Bu knudaki prje standartları rtaya knulduktan snra İstanbul da Marmara Denizi kıyısında yapılacak bir fiber ptik kabl brusunun yerleştirilmesi tasarım esasları bir uygulama larak verilmiştir. Bütün faktörler dikkate alınarak fiber-ptik kabl brusunun yeraltına gömülme standartları bu çalışmada irdelenmiş ve Marmara Denizi kıyısı için tipik bir en kesit rtaya knmuştur.

10 Kıyı Mühendisliği Sempzyumu Bakırköy İlçesi sahillerinde dalga kırılma çizgisinin kıyıya mesafesi en çk 660m alınabileceği görüşüne varılmıştır. İstanbul, Bakırköy, Flrya bölgesinde gemicilik ve diğer deniz faaliyetleri ile deniz dibi zemin özellikleri dikkate alınarak F/O kabl hattının AC 100 AC 102 nktalan arasında 2,1 m 2,9 m derinliğe gömülmesi gerekir. Kabl döşeme kanalının tabandan itibaren 0,60 m kalınlığında elenmiş kumdan yatak ve dlgu malzemesi, üzerinin de dğal kazı malzemesi ile dldurulması uygun görülmüştür. KAYNAKLAR Cpper, J. H. Cper, M.J. Plasek, "Planning and Installatin f the 138 kv Suth Padre Island Submarine Cable", IEEE Transactins n Pwer Delivery, Vl.8, N: 4, Octber Güler, I., Varl, E., Deniz Deşarjı Prjelendirme ve Yapım Yöntemleri: Mudanya Örneği, Su Yapıları Sempzyumu, TMMOB; İnşaat Mühendisleri Odası, Samsun Şubesi, pp , Hirhumi T., Osamu, F, Ysimasa I, Yhji K, "6,6kV XLPE Submarine Cable with Optical Fiber Sensrs t Detect Anchr Damage and Defacement f Wire Amur", IEEE Transactins On Pwer Delivery, Vl. l0, N:4, Octber Hshina, R. and J. Featherstne, `Imprvements In Submarine Cable System Prtectin" Subptic, Kyt, Internatinal Cable Prtectin Cmmittee Submarine Cable Netwrk Security, Savcı M. E., Ağıraliğlu N., "Kumburgaz Güzelce Yat Limanı, Etüd, Araştırma ve Mdel Çalışmaları", ITÜ, Savcı M.E., Ağıraliğlu N., " İstanbul da Snlanan Uluslararası Fiber Optik Deniz Kablsunun İstanbul Karaya Çıkışında Deniz Tabanına Döşenmesi Hakkında Teknik Rapr ", ITÜ, Seyir, Hidrgrafi ve Oşingrafi Dairesi Başkanlığı, Türk Bğazları Oşingrafi Atlası, Çubuklu, İstanbul, Shre Prtectin Manual, (CERC), Vlume 1-2, Washingtn, UNEP and WCMC, Submarine Cables and the Ocean Cnnecting the Wrld, December 2009.

Karadeniz Teknik Üniversitesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ E-mail : okumus@ktu.edu.tr URL : http:// 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi YER ALTI KABLOLARI 2 Genel

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır.

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır. FİRMA PROFİLİ 2000 yılından beri endüstriyel yapılar, eğitim, sağlık ve turizm tesisleri, açık ve kapalı spr alanları, enerji ve iletişim altyapı tesislerinin inşa işlerinde faaliyet gösteren FGC İNŞAAT,

Detaylı

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1 şığın Mdülasynu 008 HSarı 1 Ders İçeriği Temel Mdülasyn Kavramları LED şık Mdülatörler Elektr-Optik Mdülatörler Akust-Optik Mdülatörler Raman-Nath Tipi Mdülatörler Bragg Tipi Mdülatörler Magnet-Optik Mdülatörler

Detaylı

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI SS MTEMTİK DENEME SINVI 8. SINIF SS MTEMTİK DENEME SINVI. 4.. Güneş ile yut gezegeni arasındaki uzaklık 80000000 km dir. una göre bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ),8.0 9 km

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

Esnek Su İzolasyonu için 2 Komponentli Poliüretan Enjeksiyon Reçinesi

Esnek Su İzolasyonu için 2 Komponentli Poliüretan Enjeksiyon Reçinesi EN 1504-5 Esnek Su İzlasynu için 2 Kmpnentli Pliüretan Enjeksiyn Reçinesi 1. TANIMI Çk düşük vizkziteye sahip MDI esaslı, iki kmpnentli pliüretan enjeksiyn reçinesi. BUMERANG STV 2K 110 ıslak veya kuru

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

Bölüm 1. Tasarım. Bölüm 1. Makine Mühendisliği Tasarımına Giriş

Bölüm 1. Tasarım. Bölüm 1. Makine Mühendisliği Tasarımına Giriş Bölüm 1 Makine Mühendisliği Tasarımına Giriş Tasarım belirli bir ihtiyacın karşılanması veya bir prblemin çözümü için bir plan luşturmaktır birçk karar vermeyi gerektiren, yaratıcı ve çk tekrarlı bir süreçtir

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır. Ürün : GO Brdr-Tiger2Brdr-IK Bölüm : Brdr * Dkümanda GBrdr, Tiger2Brdr ve Đk kısaca Lg Đk ürünleri larak ifade edilmektedir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA 1 V. TEMELLER Yapının ağırlığı ve faydalı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına "TEMEL" denilmektedir. Temelin oturacağı doğal zemine ise "TEMEL YATAĞI" denir.

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II T.C. LDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATVARI II DENEY 5: KOMPARATÖRLER DENEY GRB :... DENEYİ YAPANLAR :......... RAPOR HAZIRLAYAN

Detaylı

DC/DC gerilim çeviriciler güç kaynakları başta olmak üzere çok yoğun bir şekilde kullanılan devrelerdir.

DC/DC gerilim çeviriciler güç kaynakları başta olmak üzere çok yoğun bir şekilde kullanılan devrelerdir. DC/DC gerilim çeviriciler güç kaynakları başta lmak üzere çk yğun bir şekilde kullanılan devrelerdir. 1. Düşüren DC/DC Gerilim Çevirici (Buck (Step Dwn) DC/DC Cnverter). Yükselten DC/DC Gerilim Çevirici

Detaylı

YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ DERSİ GEOMETRİK NİVELMAN

YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ DERSİ GEOMETRİK NİVELMAN YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ DERSİ GEOMETRİK NİVELMAN Yrd. Doç. Dr. Ayhan CEYLAN Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞANLIOĞLU 9.3. Nivelman Ağları ve Nivelman Röper Noktası Haritası yapılacak olan arazi üzerinde veya projenin

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA GÜVENLİ BALIKÇILIK HABER BÜLTENİ Sayı 3, Mayıs 2016 TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE GÜVENLI K I ÇIṄ BI LIṠ IṀ VE I LETIṠ IṀ TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) 2014-1-ES01-KA202-004404

Detaylı

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Neden gerekli? Hat üstyapısının drenajı için Yer altı suyunu kontrol etmek için Şevlerin drene edilmesi için gereklidir. Yüzeyaltı drenaj,

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

İsmail KARTAL. Bölge Müdürü

İsmail KARTAL. Bölge Müdürü İsmail KARTAL Bölge Müdürü 25.11.2014 ASMA KÖPRÜ LOKASYONU ( KM: 4+175-7+082) DİLOVASI HERSEK BURNU İSTANBUL-BURSA-İZMİR OTOYOLU ( İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ

Detaylı

Metraj Cetveli. Yapılan İşin Cinsi Adet Boyu Eni Yüks. Azı Çoğu No 1 08.009 MAKİNA İLE ELENMİŞ KUM-ÇAKIL (GRANÜLOMETRİK) HAZIR M3

Metraj Cetveli. Yapılan İşin Cinsi Adet Boyu Eni Yüks. Azı Çoğu No 1 08.009 MAKİNA İLE ELENMİŞ KUM-ÇAKIL (GRANÜLOMETRİK) HAZIR M3 Hakediş :36 Sayfa :1 1 08.009 MAKİNA İLE ELENMİŞ KUM-ÇAKIL (GRANÜLOMETRİK) HAZIR M3 KORULU 107 DRENAJ (ATAŞMANDAN) 214.858 214.858 Toplamı=214.858 2 14.002 EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞLUKL.DOLDU

Detaylı

SU ALTI BORU HATLARI TASARIM ve STABİLİTE

SU ALTI BORU HATLARI TASARIM ve STABİLİTE 1/76 SU ALTI BORU HATLARI TASARIM ve STABİLİTE Dr. Mustafa DOĞAN Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 22 Mayıs 2014 2/76 SUNUM

Detaylı

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50 ECOFILM Isıtma Folyoları En yeni teknolojilerden yararlanılarak üretilen Ecofilm ısıtma folyoları, özellikle büyük yüzeylerin ısıtılmasında kullanılıyor. Bu ısıtma sistemleri; grafit kaplamalı polyester

Detaylı

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ Dr. Ece ÇELİK 1. Kompaksiyon 2 Kompaksiyon (sıkıştırma) Kompaksiyon mekanik olarak zeminin yoğunluğunu artırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Yapı işlerinde kompaksiyon, inşaat

Detaylı

Kıyı Mühendisliği. Ders Programı. INS4056 Kıyı Yapıları ve Limanlar (3+0) Seçmeli Dersi. Prof.Dr. Yalçın Arısoy

Kıyı Mühendisliği. Ders Programı. INS4056 Kıyı Yapıları ve Limanlar (3+0) Seçmeli Dersi. Prof.Dr. Yalçın Arısoy Ders Programı Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü INS4056 (3+0) Seçmeli Dersi Prof.Dr. Yalçın Arısoy yalcin.arisoy@deu.edu.tr Hafta İzlenecek Konular 1. 2. 3. 4. 5.

Detaylı

KÜTLESEL ŞEKİLLENDİRME İŞLEMLERİ

KÜTLESEL ŞEKİLLENDİRME İŞLEMLERİ KÜTLESEL ŞEKİLLENDİRME İŞLEMLERİ Başlangıç parçaları silindirik kesitli çubuk ve kütük; dikdörtgen kesitli kütük, levha veya plaka gibi gemetrilere sahip lan parçalar lup önemli miktarda şekil değişimlerinin

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel:

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel: 1 ++ Büyük Pstane Cad. N:43 45 Kat:4 Bahçekapı 34420 İstanbul, Tel: 0 212 514 90 40 44 2 Öğretmene Ntlar: Önerilen ders planı, depremin bire bir yaşanmadığı yerlerde yaşayan öğrenciler ile uygulanmak üzere

Detaylı

Konsol Duvar Tasarımı

Konsol Duvar Tasarımı Mühendislik Uygulamaları No. 2 06/2016 Konsol Duvar Tasarımı Program: Konsol Duvar Dosya: Demo_manual_02.guz Uygulama: Bu bölümde konsol duvar tasarımı ve analizine yer verilmiştir. 4.0 m yüksekliğinde

Detaylı

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3)

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3) ARIZA PROSEDÜRÜ Bakanlık birimlerinde kullanılmakta lan ürünlerin arızalanması halinde arıza, arızalı ürünün bulunduğu birimden srumlu Bilgi İşlem Müdürlüğüne, Bilgi İşlem Şefliğine veya Bilgi İşlem Bürsuna

Detaylı

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GÖREV: 1. Örnek Olay İncelemesi Çalışma Tablsunun tamamını kuyarak knuya

Detaylı

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU HİDROLİK Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Ders Hakkında Genel Bilgiler Görüşme Saatleri:---------- Tavsiye edilen kitaplar: 1-Hidrolik (Prof. Dr. B. Mutlu SÜMER, Prof. Dr. İstemi ÜNSAL. ) 2-Akışkanlar Mekaniği

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr EKOEDGE Plastik Sınırlama Sistemleri www.ekoplas.com.tr 01 hakkımızda... // Bu gereksinimleri ve gelişmeleri yakından takip ederek 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Ekoplas, ülkemizde mimari ve peyzaj

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3 Düzce Akçakoca Ereğli Yolu Km: 23+770 23+995 Dayanma Yapısı Taban Zemini İyileştirme Analizi Düzce Akçakoca Ereğli Road Km: 23+770 23+995 Retaining Structure Ground Improvement Analysis Anıl ERCAN 1 Özgür

Detaylı

GRA 21.07 GRA 21.10 GRA 21.13 GRA 21.16. Elektrik Motorlu Aktüatörler

GRA 21.07 GRA 21.10 GRA 21.13 GRA 21.16. Elektrik Motorlu Aktüatörler Elektrik Mtrlu Aktüatörler GRA 21.07 GRA 21.10 GRA 21.13 GRA 21.16 - GRA 21.07 - GRA 21.10 - GRA 21.13 - GRA 21.16 prating vltage AC 230 V - 3 knumlu kntrl sinyali D 40... D 40 mm - 90 nminal döndürme

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

Bilgisayar kaynağı ağ kaynak sağlayıcısı

Bilgisayar kaynağı ağ kaynak sağlayıcısı HAFTA 1 KABLOLAR Giriş Bilgisayar ağı birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında metin, ses, sabit ve hareketli görüntü aktarımı yapabilen bilgisayarların oluşturduğu yapıdır. Ağlar sadece bilgisayarlardan

Detaylı

ENERJİ SANTRALİ SOĞUTMA SUYU BORU HATTI YENİLENMESİ ÖZET

ENERJİ SANTRALİ SOĞUTMA SUYU BORU HATTI YENİLENMESİ ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 243 ENERJİ SANTRALİ SOĞUTMA SUYU BORU HATTI YENİLENMESİ Mahmut KAYA Şantiye Şefi STFA Deniz İnş.A.Ş. Yeşil Vadi Sk. No.1, Kat7 Bostancı, İstanbul, Türkiye mahmutkaya@stfa.com.tr

Detaylı

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ H. Yener GÜR EŞ TUCSA Başkan Yardımcısı ECCS PMB Başkanı E-psta: yenergures@gmail.cm ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ 20 Ocak 2013 Her yılsnu geldiğinde Bu yılı

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 Teslim tarihi:- 1. Bir şehrin 1960 yılındaki nüfusu 35600 ve 1980 deki nüfusu 54800 olarak verildiğine göre, bu şehrin 1970 ve 2010 yıllarındaki nüfusunu (a) aritmetik artışa

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil).

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil). 4. GÜNLÜK DÜZENLEME HAZNESİ TASARIMI 4.1. Düzenleme İhtiyacı: a. Şebekeden çekilen debiler, iletimden gelen debilerden günün bazı saatlerinde daha büyük, bazı saatlerinde ise daha küçüktür. b. Gerek pompajlı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi:

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi: Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi Deneyin Tarihi:13.03.2014 Deneyin Amacı: Malzemelerin sertliğinin ölçülmesi ve mukavemetleri hakkında bilgi edinilmesi. Teorik Bilgi Sertlik, malzemelerin plastik

Detaylı

KARAYOLU GÜVENLİK SİSTEMLERİ. Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi

KARAYOLU GÜVENLİK SİSTEMLERİ. Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi Karayolu güvenlik sistemleri, yolu kullanan yolcu ya da sürücülerin, karayolunda sorunsuz ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlayan, trafiği düzenleyen ya da kılavuzluk

Detaylı

VERİ İLETİŞİMİ FİNALİ

VERİ İLETİŞİMİ FİNALİ VERİ İLETİŞİMİ FİNALİ Süre: 1 saat 40 dakika 22 Ocak 2014 Bnus 5 puan 1. (20 puan) a) Aşağıdaki kdların minimum Hamming uzaklıkları nedir? Bu iki farklı tür kdlamanın her biri kaç bitlik hatayı sezebilir?

Detaylı

Zemin ve Asfalt Güçlendirme

Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin iyileştirmenin temel amacı mekanik araçlarla zemindeki boşluk oranının azaltılması veya bu boşlukların çeşitli malzemeler ile doldurulması anlaşılır. Zayıf zeminin taşıma

Detaylı

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım.

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım. Talaş oluşumu 6 5 4 3 2 1 Takım Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası 6 5 1 4 3 2 Takım İş parçası 1 2 3 4 6 5 Takım İş parçası Talaş oluşumu Dikey kesme İş parçası Takım Kesme

Detaylı

BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz

BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz 1 İçerik 1. Beton yol lokasyonu 2. Beton yol özellikleri 2.1) Beton tabaka kalınlığı 2.2) Yolun enkesitinin şematik gösterimi 3. Mevcut beton karışım dizaynı 4. Beton yol yapım

Detaylı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı OKYANUSLARDA OLUŞAN SEDİMANTASYON OLAYI Okyanus ve denizlerin çok dik olan veya şiddetli

Detaylı

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI GENEL BİLGİLER BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI BÜLBÜLOĞLU Güvenlik Ağı Platformları, TS EN 1263-1 normunun gereklerine göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Platformlar şantiyede yerlerine monte

Detaylı

runaway truck ramp», «runaway truck lane», «emergency escape ramp», «truck arrester bed»

runaway truck ramp», «runaway truck lane», «emergency escape ramp», «truck arrester bed» 1 1.) Tanımlar ACİL KAÇIŞ RAMPASI NEDİR: Ağır taşımacılığın yoğun olduğu karayollarında; uzun tülde ve yüksek eğimli karayolu kesimlerinde yapılan ve bu geometrik şartların ağır taşıtlarda oluşturduğu

Detaylı

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI FORE KAZIK En basit tanımlamayla, fore kazık imalatı için önce zeminde bir delik açılır. Bu deliğe demir donatı yerleştirilir. Delik betonlanarak kazık oluşturulur. FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI 1) Temel kazısı

Detaylı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı JEOLOJİK OSEONOGRAFİ Genelde çok karmaşık bir yapıya sahip olan okyanus ve deniz

Detaylı

DALGALAR NEDEN OLUŞUR? Rüzgar Deniz Araçları (Gemi, tekne vb) Denizaltı Heyelanları Depremler Volkanik Patlamalar Göktaşları Topografya ve akıntılar

DALGALAR NEDEN OLUŞUR? Rüzgar Deniz Araçları (Gemi, tekne vb) Denizaltı Heyelanları Depremler Volkanik Patlamalar Göktaşları Topografya ve akıntılar TSUNAMİ DALGALAR NEDEN OLUŞUR? Rüzgar Deniz Araçları (Gemi, tekne vb) Denizaltı Heyelanları Depremler Volkanik Patlamalar Göktaşları Topografya ve akıntılar TSUNAMİ NEDİR? Tsunami Adı ilk kez 1896 yılında

Detaylı

TEMEL ELEKTROT SİSTEMLERİ Silindirsel Elektrot Sistemi

TEMEL ELEKTROT SİSTEMLERİ Silindirsel Elektrot Sistemi Aralarında yalıtkan madde (dielektrik) bulunan silindir biçimli eş eksenli yada kaçık eksenli, iç içe yada karşılıklı, paralel ve çapraz elektrotlar silindirsel elektrot sistemlerini oluştururlar. Yüksek

Detaylı

Merkez de girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulan bir Kamp sürecini,

Merkez de girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulan bir Kamp sürecini, ARI Çekirdek İnvasyn Atölyesi prjesi, İTÜ ve ARI Teknkent in yanı sıra tüm ARI Çekirdek İştirakçileri (küçük ve rta ölçekli maddi/manevi destekçiler) ve tüm ARI Çekirdek Ana İştirakçileri (büyük ölçekli

Detaylı

27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ

27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 27 Kasım 2013 tarihinde Marmara Ereğlisi Açıklarında (Tekirdağ) Marmara Denizi nde yerel

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı Çevre ve İmar Hukuku Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı 02.11.2016 Yabataş Mühendislik Ltd. Şti. Refik Belendir Skak 53/5 Yukarı Ayrancı/Çankaya/Ankara

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

Detaylı

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) 8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ GEOTEKNİK UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ 08.07.2014 Proje Lokasyonu Yapısal/Geoteknik Bilgiler Yapı oturum alanı yaklaşık 15000 m2 Temel alt kotu -13.75 m Konut Kulesi

Detaylı

Manufacturıng of Fall Prevention System

Manufacturıng of Fall Prevention System Manufacturıng f Fall Preventin System mfsafety.cm.tr MFSafety Yüksekte Çalışma İş Güvenlik Sistemleri Metal Çatılarda Kar Tutucu Sistemleri Yatay Yaşam Hattı Sistemi HighStep Sistemleri Dikey Yaşam Hattı

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Radyal yataklama türleri Sommerfield Sayısı Sonsuz Genişlikte

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri Sıra N Hizmet Tipi Knu Çözüm Süresi Açıklama 1 Arıza Birimin Çalışmasının Tümüyle durması 2 Takvim Gün Birimin

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

LASSA İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ KATALOĞU

LASSA İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ KATALOĞU 2015 LASSA İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ KATALOĞU OTR SEGMENT LASSA LODER KAYA KAMYONU Loder Belden Kırmalı GREYDER EKSKAVATÖR BEKO LODER L2 L3 L4 L3/E3 E3 G2 EARTH GRIPPER EXC EG LODER Segment tanımı : Önlerinde

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

DERZ TASARIMI 1. YAPILARDA DERZLER

DERZ TASARIMI 1. YAPILARDA DERZLER DERZ TASARIMI 1. YAPILARDA DERZLER Çağdaş inşaat sektörünün gelişimi ile daha büyük, geniş ve yüksek yapılar yapılmaya başlandı. Bu nedenle sıcaklık etkisi ile malzemenin boyutsal değişimi ve bunun yarattığı

Detaylı

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN 1-1 YARDIMCI DERS KİTAPLARI VE KAYNAKLAR Kitap Adı Yazarı Yayınevi ve Yılı 1 Hidroloji Mehmetçik Bayazıt İTÜ Matbaası, 1995 2 Hidroloji Uygulamaları Mehmetçik Bayazıt Zekai

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 11.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 3. SIVA ÜSTÜ TESİSAT 3.1. DÜBELLER Dübel, plastikten yapılmış tutturma gerecine denir. Dübeller, beton ve duvar

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Helisel Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular:

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 2: Veri İletim Ortamları BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Giriş 2. Veri İletim Ortamları 1. Koaksiyel Kablo 1. RG-8 Koaksiyel Kablolar 2. RG-58 Koaksiyel Kablolar 3. RG-6 Koaksiyel Kablolar 2. Dolanmış

Detaylı

Prekast betonun (Ön dökümlü beton) yerinde dökme betona göre avantajları şu şekildedir:

Prekast betonun (Ön dökümlü beton) yerinde dökme betona göre avantajları şu şekildedir: PREKAST (Ön dökümlü Betn): Prekast betnu, tekrar kullanılabilen kalıplar içerisinde kntrllu rtamda kürlenerek üretilip, şantiye alanına taşınıp, rda mnte edilebilen yapı ürünüdür. Prekast betnun (Ön dökümlü

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU RAPOR BAŞLIĞI SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU SUNULAN SİPER YAPI KİMYASALLARI İTH. İHR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Çamlaraltı Mahallesi, 2636 Skak, N:33/1 Pamukkale - DENİZLİ Rapr N İKC.CE-009/15

Detaylı

SAÜ.MÜH.FAK. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ DEVRELERİ VİZE SINAV SORULARI ve çözümleri

SAÜ.MÜH.FAK. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ DEVRELERİ VİZE SINAV SORULARI ve çözümleri SAÜ.MÜH.FAK. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ DERELERİ İZE SINA SORULARI ve çözümleri Sru ) Şekil de verilen TCR (tristör kntrllü reaktör) devresinde L= mh; L= mh;

Detaylı

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Zemin Suyu Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Giriş Zemin içinde bulunan su miktarı (su muhtevası), zemin suyundaki basınç (boşluk suyu basıncı) ve suyun zemin içindeki hareketi zeminlerin mühendislik özelliklerini

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Güç ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri

Detaylı

Mukayeseli Keşif Cetveli

Mukayeseli Keşif Cetveli Sayfa :1 Sıra No Poz No Tanımı i 1.Keşif 1 14.002 EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞLUKL.DOLD URULMASI M3 9337.73 1.71 15,967.52 0.00 0.00 15,967.52 2 14.003 EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞL.DOLDUR

Detaylı