DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN"

Transkript

1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı na, Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını ve 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek, Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır. Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır. NOT : (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip İLGİLİLERE DUYURULUR. BİRİM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI /PROGRAMI UNVAN ADET NİTELİKLER BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ İngiliz Dili Eğitimi (*) Profesör 1 Alan Eğitimi (İngilizce Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış Dil eğitimi, edebiyat öğretimi, eleştirel düşünme ve eleştiri kuramlarında çalışmaları Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doçent 1 Alan Eğitimi (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış Uygulama toplulukları, çoklu görev ve üç boyutlu sanal ortamlar ile ilgili yayınlar yapmış Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 Alan Eğitimi (Fen Bilgisi Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış Fen ve Görsel Sanat bütünleştirilmesi ve Kimya Eğitimi alanı üzerine yayınlar yapmış

2 Resim-İş Eğitimi Doçent 1 Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış Sanat ve Kültürlerarası diyalog eğitimi konularında çalışmaları Müzik Eğitimi Doçent 1 Alan Eğitimi (Müzik Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış Orff yaklaşımı ile Müzik ve Dans Eğitimi alanında çalışmalar yapmış Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 Türkiye Coğrafyası bilim alanında doçentliğini almış Arazi Kullanımı ve sulak alanlarla ilgili yayın yapmış Matematik Eğitimi Yard.Doç. 1 Açılar vetrigonometri konularının öğrenimi konusunda çalışmalar yapmış Okul Öncesi Eğitimi Yard.Doç. 1 Doktorasını öğretim teknolojileri alanında yapmış olmak, teknoloji okur yazarlığı ve çocuklar için web sayfası konularında çalışmış Resim - İş Eğitimi Yard.Doç. 1 Doktorasını Resim İş Öğretmenliğinde yapmış olmak,grafik Tasarım alanında çalışmaları FEN FAKÜLTESİ İstatistik Teorisi Profesör 1 İstatistik bilim alanında doçentliğini almış Kategorik veri analizi, Regresyon konularında çalışmalar yapmış Analitik Kimya Profesör 1 Kimya bilim alanında doçentliğini almış Fiber optik kimyasal sensör ve nanosensör geliştirme konularında yayınları Uygulamalı Matematik (*) Doçent 1 Matematik bilim alanında doçentliğini almış Zaman skalasında integre edilebilirlik üzerine çalışmalar yapmış Bilgisayar Bilimleri Yard.Doç. 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Veri Madenciliği ve Bulanık Mantık konularında çalışmaları

3 Bilgisayar Bilimleri Yard.Doç. 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Dağıtık Algoritmalar ve Yüksek Başarımlı Hesaplama konularında çalışmaları Topoloji (*) Yard.Doç. 1 Cebirsel Topoloji konusunda çalışmaları EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Profesör 1 Felsefe bilim alanında doçentliğini almış Modern Felsefe Adam Smith ve G.W.F.Hegel üzerine çalışmaları Restorasyon Doçent 1 Arkeolojik Koruma ve Mimari Restorasyon konularında çalışmalar yapmış Yakınçağ Tarihi Doçent 1 Yakınçağ Tarihi bilim alanında doçentliğini almış İç İsyanlar ve Terör Hareketleri üzerine yayınları Uygulamalı Sosyoloji Doçent 1 Çocuk Suçluluğu ve Eğitim Sosyolojisi alanlarında çalışmalar yapmış En az 10 yıl akademik alanda çalışma deneyimi Ortaçağ Tarihi Doçent 1 Doçentliğini Ortaçağ Tarihi alanında almış Selçuklu Tarihi üzerine yayınları Halk Bilimi Doçent 1 Türk Halk Bilimi alanında doçentliğini almış Türk Dünyası Destanları üzerine yayınları

4 Mütercim Tercümanlık (İngilizce) (*) Doçent 1 İngiliz ve Amerikan Seyahat Yazını üzerinde çalışmış Kurumlar Sosyolojisi Yard.Doç. 1 Türkiye'de Din Devlet İlişkileri üzerine doktora yapmış Türk Siyasal Hayatı ve Kent Sosyolojisi üzerine çalışmalar yapmış Müzecilik Yard.Doç. 1 Müzecilik alanında 3 yıl akademik deneyime sahip İngilizce yabancı dil puanı YDS sınavından 80 ve üzeri veya eşderliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış Genel Dilbilimi Yard.Doç. 1 - Felsefe Yard.Doç. 1 Bilim Felsefesi ve Çağdaş Epistemoloji konularında çalışmaları Mütercim Tercümanlık (İngilizce) (*) Yard.Doç. 1 Çeviribilim ve Kültürlerarası Çalışmalar alanında doktora yapmış olmak ve Sözlü Çeviri konusunda yayın yapmış GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Heykel Doçent 1 Sanatta Yeterliğini Heykel Anasanat dalında tamamlamış Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış Eğitim ve öğretimde alanında en az 15 (onbeş) yıl akademik deneyimi Heykel Doçent 1 Sanatta Yeterliğini Resim Anasanat dalında tamamlamış Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış Eğitim ve öğretimde alanı ile ilgili en az 15 (onbeş) yıl akademik deneyimi

5 Grafik Resimleme ve Baskı Doçent 1 Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü mezunu 20.yy.Türk Grafik Sanatı ve Tasarımı alanında Sanatta Yeterlik yapmış Sahne Tasarımı Yard.Doç. 1 Sahne Sanatları Bölümü Sahne Tasarımı anasanat dalı lisans mezunu Sahne Sanatları doktora programında gösteri sanatlarında dijital ve teknolojik sahne etmenleri üzerine doktora yapmış Müzik Bilimleri Yard.Doç. 1 Müzik Bilimleri Anabilim Dalında Doktora yapmış Profesyonel Ses Kayıt ve Akustik Tasarım alanlarında çalışmaları bulunmak. Aksesuar Tasarımı Yard.Doç. 1 Tekstil anasanat dalında sanatta yeterlik yapmış Aksesuar Tasarımı alanında 10 yıllık akademik deneyimi Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Yard.Doç. 1 Resim-İş Öğretmenliğinde doktora yapmış Üniversitelerde 2D - 3D Bilgisayar Canlandırması konularında en az 2 yıl ders vermiş Seramik Yard.Doç. 1 Seramik ve Cam Tasarımı anasanat dalında Sanatta Yeterlik mezunu Seramik Teknolojisi alanında uzmanlaşmış HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ Onkoloji Hemşireliği Doçent 1 Hemşirelik (Dahili Hastalıklar Hemşireliği) bilim alanında doçentliğini almış İç Hastalıkları ve Onkoloji Hemşireliği alanlarında çalışmaları bulunmak.

6 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yard.Doç. 1 Hemşirelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış Psikiyatri Hemşireliği Yard.Doç. 1 Hemşirelik veya Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, psikoonkoloji alanında çalışmalar yapmış İLAHİYAT FAKÜLTESİ Din Eğitimi Doçent 1 Din Eğitimi anabilim dalında çalışmaları Türk İslam Sanatları Tarihi Doçent 1 Türk ve İslam Sanatı bilim alanında doçentliğini almış Oleg Grabar üzerine ve Türk İslam ahşap sanatları üzerine çalışmalar yapmış Dinler Tarihi Yard.Doç. 1 Doktorasını Hint dinlerinde Yoga uygulaması üzerine yapmış Din Psikolojisi Yard.Doç. 1 Doktorasını Psikanaliz ve din ilişkisi üzerine yapmış İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Profesör 1 Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı bilim alanında doçentliğini almış Uluslararası iktisat ve uluslararası rekabet konularında çalışıyor Mali Hukuk Profesör 1 Özel Vergi Hukuku alanında uygulamalı çalışmaları Sayısal Yöntemler Profesör 1 Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında doçentliğini almış olmak ve ileri araştırma yöntemleri konusunda çalışmaları

7 Muhasebe ve Finansman Doçent 1 Finans bilim alanında doçentliğini almış Enerji Piyasaları, hisse senedi fiyatları ve finans eğitimi ile ilgili çalışmalara sahip Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Doçent 1 Sosyal Politika bilim alanında doçentliğini almış Sosyal girişimcilik alanında çalışmaları olmak Enformasyon Teknolojisi Yard.Doç. 1 Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora yapmış Uzaktan Algılama ve Bilgi Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış Coğrafi Bilgi Sistemleri Yard.Doç. 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında yüksek lisans ve doktora yapmış Afet yönetimi ve Anlamsal Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında çalışmalar yapmış İŞLETME FAKÜLTESİ İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat (*) Profesör 1 Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı bilim alanında doçentliğini almış Endüstri-içi ticaret ve ihracat konularında çalışma yapmış Uluslararası İlişkiler (*) Profesör 1 Uluslararası İlişkiler bilim alanında doçentliğini almış Demokratikleşme konusunda çalışmalar yapmış Turizm ve Otel Yönetimi (*) Doçent 1 Turizm bilim alanında doçentliğini almış Turizm pazarlaması alanında akademik çalışmalar yapmış

8 İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat (*) Doçent 1 Gelişme İktisadı bilim alanında doçentliğini almış olmak; iktisadi büyüme ve kurumsal yapı ilişkileri konusunda çalışma yapmış İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat (*) Yard.Doç. 1 Doktorasını iktisat alanında yapmış olmak; enerji ekonomisi, enerjiye dayalı büyüme ve ithalat konularında çalışma yapmış Siyasi Tarih (*) Yard.Doç. 1 Doktorasını siyaset bilimi alanında yapmış olmak; milliyetçilik ve yurttaşlık politikaları konusunda çalışmaları İktisat Tarihi (*) Yard.Doç. 1 Doktorasını iktisat alanında yapmış olmak; iktisat tarihi ve ulaşım ekonomisi konularında çalışma yapmış Muhasebe ve Finansman (*) Yard.Doç. 1 İşletme alanında doktora yapmış olmak, sermaye piyasaları ve uluslararası finansal piyasalar üzerine çalışmaları REHA MİDİLLİ FOÇA TURİZM FAKÜLTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Yard.Doç. 1 Gıda Mühendisliği bölümü lisans mezunu, Turizm İşletmeciliği anabilim dalında doktora yapmış Turizmde yenilik süreci ve ağ yapısı konusunda çalışmaları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Yard.Doç. 1 Gıda Mühendisliğinde yüksek lisans, Gıda Biliminde doktora yapmış Fonksiyonel Gıdalar ve Sıvı Tüketimi alanlarında çalışmalar yapmış

9 Turizm İşletmeciliği Bölümü Yard.Doç. 1 Turizm İşletmeciliğinde, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak Yerel Yiyecek Yönetiminin Ekonomik Sürdürülebilirliği konusunda çalışmaları olmak.ingilizce yabancı dil puanı YDS sınavından 80 ve üzeri veya eşderliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış Turizm İşletmeciliği Bölümü Yard.Doç. 1 İşletme (Yönetim ve Organizasyon) anabilim dalında yüksek lisans yapmış Turizmde girişimsel pazarlama ve farklılıkların yönetimi konusunda çalışmaları İngilizce yabancı dil puanı YDS sınavından 80 ve üzeri veya eşderliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Mekanik (Makina) Profesör 1 İleri kaynak yöntemleri, kırılma mekaniği ve plastik malzemeler konularında çalışmaları Endüstri Mühendisliği Profesör 1 Çizelgeleme, Matematiksel Modelleme, kısıt programlama konularında çalışmaları Hidrolik Doçent 1 İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış Taşkınların hidrolojik ve hidrolik modellenmesi ve iklim değişikliğinin taşkınlar üzerindeki etkileri konularında yayınları ve çalışmaları Geoteknik Doçent 1 İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış Görüntü işleme tekniklerinin geotekniğe uygulanması ve pasif kazıklar konularında yayınları Mekanik (İnşaat) Doçent 1 İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış Çimentolu kompozitlerin, birim şekil değiştirmeelektriksel direnç ilişkisinin araştırılması ve çimento esaslı sensör üretimi konularında yayın ve çalışmaları Uygulamalı Jeoloji Doçent 1 Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış Mühendislik Jeolojisi, InSAR radar deformasyon haritalama ve heyelanlar konularında yayınlar yapmış

10 Elektrik Makinaları (*) Yard.Doç. 1 Elektrik Makinaları veya Güç Elektroniği alanlarında çalışma yapmış Geoteknik Yard.Doç. 1 İzmir'deki derin alüvyon birikimlerinin deprem davranışı üzerinde çalışmalar yapmış Malzeme Bilimi Yard.Doç. 1 Metalurji ve/veya Malzeme Mühendisliği lisans mezunu olmak, üretim metalurjisi ve ileri malzemeler veya geri dönüşüm/kazanım konularında araştırmalar yapmış Ulaştırma Yard.Doç. 1 İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak, Sinyalize ve dönel kavşak kapasite ve başarımları üzerine çalışmalar yapmış MİMARLIK FAKÜLTESİ Şehircilik Profesör 1 Mimarlık Temel alanı, Planlama bilim alanında doçentliğini almış Şehir yönetimi, şehir sosyolojisi ve tarihsel çevrelerde yeniden canlandırma konularında yayınları Yapı Bilgisi Doçent 1 Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış Yapımın sürdürülebilirliği konusunda yayınlar yapmış Yapı Bilgisi Doçent 1 Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış Mimari Akustik ve Ahşap Malzemeli Taşıyıcı Sistemler konularında çalışma, proje ve yayınları bulunmak. TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Profesör 1 Tıp Eğitimi bilim alanında doçentliğini almış İletişim becerileri ve eğitimi ve Probleme Dayalı Öğrenim alanlarında deneyimli

11 Biyofizik Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Biyofizik bilim alanında doçentliğini almış Beş duyu elektrofizyolojisi ve uyku biyofiziği konularında deneyim sahibi Fizyoloji Profesör 1 Tıp Doktoru, Fizyoloji bilim alanında doçentliğini almış Davranış Fizyolojisi alanında yayınları bulunmak.probleme Dayalı Eğitim konusunda deneyimli Nükleer Tıp Profesör 1 Kimya bilim alanında doçentliğini almış Radyofarmasi bilimi alanında bilimsel çalışmaları olmak, Nükleer Tıp anabilim dalında radyofarmasi alanında en az 10 yıl çalışmış Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ; Çocuk Acil; Çocuk Yoğun Bakımı uzmanlıkları bulunmak; en az10 yıl boyunca,üniversitede Sosyal Pediatri alanında çalışmalar yapmış Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Endokrinoloji) bilim alanında doçentliğini almış İnsülin pompa uygulamasında deneyimi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum bilim alanında doçentliğini almış Tüp Bebek Sertifikasına sahip,probleme Dayalı Öğrenimde ve Taska dayalı öğrenimde deneyimli Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum bilim alanında doçentliğini almış Probleme dayalı öğrenimde ve Taska dayalı öğrenimde deneyimli Fizyoloji Doçent 1 Tıp doktoru olmak, Probleme dayalı öğrenim deneyimli Sinir Bilim alanında bilimsel araştırma ve yayın yapmış Radyoloji Doçent 1 Radyodiagnostik bilim alanında doçentliğini almış Girişimsel Radyoloji alanında uzmanlık sonrası en az 10 yıllık deneyim sahibi Tıbbi Biyokimya Doçent 1 Tıp Doktoru, Biyokimya (Klinik Biyokimya) bilim alanında doçentliğini almış Probleme Dayalı Eğitim konusunda deneyimli

12 Tıbbi Genetik Doçent 1 Tıp Doktoru, Prenatal tanı ve astım konularında çalışmaları Sitogenetik ve moleküler genetikte on yıl deneyim sahibi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yard.Doç. 1 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yard.Doç. 1 Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Yandal Uzmanı olmak ve Çocuk kemik iliği nakli konusunda eğitim almış İç Hastalıkları Yard.Doç. 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı Board sınavını almış Spor Hekimliği Yard.Doç. 1 Spor Hekimliğinde uzman, alanı ile ilgili en az 5 yıl deneyim sahibi Medial Tibial Stres Sendromu ile ilgili çalışmalar yapmış ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU Yard.Doç. 1 Doktorasını iktisat programında yapmış Uluslararası finansal krizlerin kaynakları ve dış borçlanma konularında çalışma yapmış Akademik alanda En az 5 yıl deneyimli BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU İş Makineleri Operatörlüğü Doçent 1 Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış Polimer kompozitlerin ısı iletim katsayısı, elektrik iletkenliği ve mekanik özellikleri konusunda araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapmış FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU Kardiyopulmoner Fizyoterapi- Rehabilitasyon Profesör 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış Lenfatik sistem hastalıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda deneyimli olmak ve yayınları bulunmak.

13 Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon Doçent 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış İnme ve vestibüler sistem hastalıkları alanında yayınları Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon Doçent 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış İnme ve multipl skleroz alanlarında yayınları SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Doçent 1 Farmakoloji bilim alanında doçentliğini almış Hücre kültür sistemlerinde mekanik kasılma ölçümü konusunda yayınları Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Doçent 1 Biyokimya bilim alanında doçentliğini almış Hücre Dışı Matris Biyokimyası alanında çalışmaları Probleme Dayalı Eğitim konusunda deneyim sahibi SEFERİHİSAR FEVZİYE HEPKON SOSYAL BİLİMLER MESLEK YO. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Yard.Doç. 1 Turizm İşletmeciliğinde yüksek lisans ve doktora yapmış Termal Turizm ve Turizmde marka kişiliğinin turistik destinasyonlara uygulanması konusunda çalışmaları Alanında en az 5 yıl akademik deneyime sahip Lojistik Programı Yard.Doç. 1 Yüksek lisans ve doktorasını İktisat anabilim dalında yapmış olmak, ihtisas bankacılığının ihracat sektörü üzerindeki finansal etkisi ile ilgili çalışmaları Alanında en az beş yıl akademik deneyime sahip TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU Geoteknik Programı Yard.Doç. 1 Uygulamalı Jeolojide doktora yapmış olmak ve Doğal Yapı Taşları ve Agrega konusunda çalışmaları bulunmak.

14 Sondaj Teknolojisi Programı Yard.Doç. 1 Kimyasal reaksiyonlar ve enerji konusunda aktif öğrenme materyali geliştirme alanında doktora yapmış ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ Profesör 1 Atatürk İnkîlapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doçentliğini almış Kurtuluş Savaşı'nda haber alma ve yeraltı faaliyetleri üzerine yayınlar yapmış DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ Deniz Bilimleri Doçent 1 Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış Palinoloji, Paleoiklim ve Travertenlerde Duraylı İzotop konuları üzerine yayınları ve Paleobotanik konusunda çalışmaları Deniz Bilimleri Doçent 1 Deniz Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış Oşinografide sayısal akıntı modelleme ve uydu altimetrisi kullanarak çalışmalar yapmış Deniz Bilimleri Doçent 1 Klasik Arkeoloji bilim alanında doçentliğini almış Sualtı Arkeolojisi, Deniz Arkeojeofiziği alanında çalışmalarda bulunmuş, bu alanda 10 yıllık deneyime sahip İZMİR ULUSLARARASI BİYOTIP VE GENOM ENSTİTÜSÜ Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji Yard.Doç. 1 Fizik lisans mezunu olmak,optik ve Biyomedikal Optik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak,alanında en az 2 yıl doktora sonrası deneyimi

15 Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji Yard.Doç. 1 Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans ve doktorası olmak, alanında en az 2 yıl doktora sonrası deneyimi olmak, Tümör Baskılayıcı Genler konusunda çalışmaları ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ Temel Onkoloji Profesör 1 Tıp Doktoru, Biyokimya ve Onkoloji (Temel Onkoloji) doktoralı, Biyokimya bilim alanında doçentliğini almış SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yard.Doç. 1 Biyokimya doktorası olmak ve DNA baz hasarı ve onarımı proteinlerinin kütle spektrometre ile ölçümü alanında yurtdışı deneyimi ve yayını Yard.Doç. 1 Tıbbi biyoloji ve genetik doktorası olmak ve wilson hastalığı moleküler genetiği ve model sistem üzerinde araştırma deneyimi ve yayınları

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A- EĞİTİM

Detaylı

Invest in İNSAN KAYNAKLARI ÜNİVERSİTELER

Invest in İNSAN KAYNAKLARI ÜNİVERSİTELER Invest in İNSAN KAYNAKLARI ÜNİVERSİTELER Invest in İNSAN KAYNAKLARI - ÜNİVERSİTELER Türkiye de 100 ü devlet ve 67 si özel olmak üzere 167 üniversite bulunmaktadır. 2012 yılı itibariyle bu üniversitelerden

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Prof. Dr. M. Zafer GÜL Rektör Prof. Dr. Hamza KANDUR Rektör Yardımcısı Dr. Mahmut DOĞAN Genel

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI İlan T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 2013 TEMMUZ DÖNEMİ YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR TAVAN - TABAN PUANLARI

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 2013 TEMMUZ DÖNEMİ YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR TAVAN - TABAN PUANLARI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 2013 TEMMUZ DÖNEMİ YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR TAVAN - TABAN PUANLARI İLAN NUMARASI BAZLI Veri En Büyük ÖYP PUAN En Küçük ÖYP OUANI 5180 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI

Detaylı

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ İstanbul Aydın Üniversitesinin öğrencilere armağanıdır. 2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 1 17.01.2014 14:48 pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 2 17.01.2014 14:48 ÖNSÖZ

Detaylı

Tablo 4 ÖSYM Tarafından Merkezî Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri (*)

Tablo 4 ÖSYM Tarafından Merkezî Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri (*) ÖN LİSANS PROGRAMLARI Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 YGS-2 Adalet 2 YGS-3 Adalet (Açıköğretim) 2 YGS* Ağız ve Diş Sağlığı 2 YGS-2 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 YGS-1 Ameliyathane Hizmetleri

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2012 Temmuz Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2012 Temmuz Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2012 Temmuz Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları En Büyük Öyp Puan En Küçük Öyp Puan İlan Numarası Birim Sayı 27247 HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2012 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2013 VAN Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;

Detaylı

ANAHTAR SÖZCÜKLER VE KODLARI TABLOSU

ANAHTAR SÖZCÜKLER VE KODLARI TABLOSU 1.001 Aerodinamik 1.002 Akışkanlar Mekaniği 1.003 Akustik ve Titreşimler 1.004 Analitik Kimya 1.005 Anorganik Kimya 1.006 * 1.007 Atmosfer Bilimleri 1.008 * 1.009 Ayırma İşlemleri 1.010 Bakteriyoloji 1.011

Detaylı

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre)

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) 2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN 19118 78,61 78,61 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 78,61 78,61 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 78,61

Detaylı

Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1

Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1 Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1 1. Puan türlerinde derslerin katılımları farklı mı olacaktır? *Bu puanlar hesaplanırken derslerin ağırlığı farklı olacaktır. Örneğin MF 1 ve MF 2 de fizik dersinin

Detaylı

LİSANS BÖLÜMLER VE EN SON TABAN PUANLAR 2014/2 Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 87,80165 Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından

LİSANS BÖLÜMLER VE EN SON TABAN PUANLAR 2014/2 Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 87,80165 Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından LİSANS BÖLÜMLER VE EN SON TABAN PUANLAR 214/2 Herhangi bir lisans 87,8165 Türk Dili ve Edebiyatı lisans Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans Türkçe Öğretmenliği lisans Türkoloji lisans programından

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2013-2015 2014 2014 Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU 4001 Herhangi bir lisans programından 4002 Arnavut Dili ve Edebiyatı lisans 9346 4003 Türk Dili ve Edebiyatı lisans 3342 4004 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans 3372 4005 Türkçe Öğretmenliği lisans

Detaylı

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için)

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı: Bu tablo ile ilgili kısaltmalar ve tanımlar dökümanın sonunda yer almaktadır. Başvuru Koşulları: Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI * İşletme (Üretim Yönetimi) - 2 - - Finans - 4-2 DR Pazarlama - 5 - - Muhasebe 2 - - Yönetim ve Organizasyon 5 2-1 DR İşletme Tezli YL 30 - - 5 YL Muhasebe Tezli YL 10 - - - İşletme Tezsiz YL 30 - - -

Detaylı

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) 2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Programın Adı Toplam Kontenjan Toplam Yerleşen Boş Kontenjan Acil Yardım ve Afet Yönetimi 52 52 0 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 155

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2013 HAZIRLAYANLAR Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler... i Önsöz...

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden beri yeniliklere açık,

Detaylı

YGS LYS S İ STEM İ 2

YGS LYS S İ STEM İ 2 1 YGS LYS SİSTEMİ 2 YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) ile üniversiteye geçiş sistemi iki aşamalı hale getirildi. YGS Nisan ayında LYS Haziran ayında yapılacak. YGS ve

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2014 HAZIRLAYANLAR Uzm. Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler... i Önsöz... v 1. Genel Bilgiler...

Detaylı

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*)

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*) 20/02/2014 TARİH ve 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR (*) MEZUN OLUNAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/BÖLÜMÜ/DALI ATANABİLECEĞİ ALAN/ALANLAR

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALLARI YÜKSEK LİSANS Tezli Tezsiz KONTENJAN DOKTORA ALES Puan Türü Klasik Arkeoloji 10 6 E.A. SÖZ. BASIN VE YAYIN 20 10 E.A.

Detaylı

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2015 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 09/04/2015 tarihinde kurulumuz web sitesinde

Detaylı