BADUR BOĞAZİÇİ EVLERİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BADUR BOĞAZİÇİ EVLERİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ"

Transkript

1 BADUR BOĞAZİÇİ EVLERİ 23 OCAK 30 OCAK 2010 OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI DAVET MEKTUBU SAYIN.. İstanbul, 07 OCAK Badur Boğaziçi Evleri Site Yönetimi, Yönetim Planı madde 11 uyarınca 23 Ocak 2010 Cumartesi günü saat 14:00 da, Kat Malikleri Kurulu nun olağan toplantısını yapmasına karar vermiģtir. 2. Olağan Kat Malikleri Kurulu nda EK-1 de bulunan gündemdeki konular görüģülerek karar verilecektir. 3. Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca EK-3 de incelemenize sunulmuģ olan 2010 yılı dönemi ĠĢletme Projesi, tahmini bütçe niteliğinde olup, gerçek giderler ancak dönem sonunda hazırlanacak olan kesin hesaplarda ortaya çıkacaktır yılında kat maliklerinin aylık avans niteliğinde site yönetimine ödedikleri tutarlar ile yine aynı dönem gerçek giderler arasındaki farklar hesaplanmıģ olup bakiye fark tutara iliģkin yapılacak iģlem hususu, Kat Malikleri Kurulu tarafından karara bağlanacaktır. 4. Toplantı; Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Toplantı Salonu nda, Nispetiye Caddesi, Koç Köprüsü Yanı, Etiler, BeĢiktaĢ, Ġstanbul adresinde yapılacak olup, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 30 Ocak 2010 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 5. Toplantılara katılamayacak kat maliklerinin EK-4 te yer alan temsil belgesini tanzim ve imza ederek temsilci tayin etmesi mümkündür. 6. Badur Boğaziçi Evleri Yönetim Planı madde-30 uyarınca denetçi raporu EK-6 da ve ayrıca Badur Boğaziçi Evleri Site Yönetimi tarafından ihtiyari olarak alınan Yeminli Mali MüĢavir denetim raporu da EK-7 da bilginize sunulmuģtur. Sitemiz için önem arz eden bu toplantıya zaman ayırarak katılmanızı ve katkıda bulunmanızı önemle rica ederiz. Saygılarımızla, Badur Boğaziçi Evleri Yönetim Kurulu EKLER: EK-1 OLAĞAN KAT MALĠKLERĠ KURULU TOPLANTISI GÜNDEMĠ EK YILI FAALĠYET RAPORU EK YILI ĠġLETME PROJESĠ EK-4 TEMSĠL BELGESĠ EK-5 TOPLANTI YERĠ KROKĠSĠ EK-6 DENETÇĠ RAPORU EK-7 YEMĠNLĠ MALĠ MUġAVĠR DENETĠM RAPORU

2 EK-1 BADUR BOĞAZİÇİ EVLERİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ 1. AçılıĢ, 2. BaĢkan, Yazman ve Oy Toplama memurundan teģekkül Toplantı Divan Kurulunun seçimi, 3. Yoklama, 4. Toplantı Divan kuruluna toplantı tutanağı imzalama yetkisinin verilmesi, 5. Yönetim kurulu Dönem Faaliyet Raporu nun okunması, 6. Denetçi raporunun okunması, 7. Yönetim kurulu ve denetçinin ayrı ayrı ibra edilmesi, 8. 3 kiģiden müteģekkil yeni yönetim kurulunun ve 3 yedek yönetim kurulu üyesinin seçimi, görev süresinin belirlenmesi ve yönetim kurulunda görevli üyelere ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktarına karar verilmesi, 9. Denetçi ve yedek denetçi seçimi, yılı iģletme projesinin okunması, görüģülmesi ve karara bağlanması ile yönetim kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisi verilmesi ve 2009 yılı gelir gider arasındaki bakiye tutara iliģkin yapılacak iģlem hususunda karar verilmesi, 11. Dilek ve Temenniler, 12. KapanıĢ, BADUR BOĞAZİÇİ EVLERİ YÖNETİM KURULU

3 EK-2 BADUR BOĞAZİÇİ EVLERİ OCAK 2009 ARALIK 2009 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2009 ARALIK 2009 döneminde, Badur Boğaziçi Evleri Yöneticiliği tarafından gerçekleştirilen faaliyetler; tarihinde Kat Malikleri Olağan toplantısı yapılmış olup, seçilmiş olan yeni yönetim tarih 37/2009 sayılı karar ile Sayın Mehmet Lütfi Özkaya nın Başkan, Sayın Gökhan Badur un Başkan Yardımcısı ve Sayın Coşkun Bilge nin üye olarak görev yapmalarına ve Yönetim Kurulu üyelerine noterden imza yetkisi verilmesi için gerekli işlemler yapılmasına oy birliği ile karar vermişlerdir tarihinde, Olağan Kat Malikleri Kuruluna ait toplantı tutanağı Kat maliklerine gönderilmiştir. 3. Şubat 2009 ayı içinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Kat malikleri Kurulunda alınan yetkiye istinaden yapılacak yatırımlarla ilgili geniş bir piyasa araştırması yapılarak tekliflerin toplanması ve karşılaştırılması konularında yönetim kurulu adına Sayın Coşkun BİLGE yetkilendirilmiş ve çalışmalar başlatılmıştır yılı bakım sözleşmelerinin yenilenmesi hususunda yönetim kurulu adına Sayın Coşkun BİLGE yetkilendirilmiş ve teklifler toplanarak yenileme çalışmalarına başlanmış jeneratör bakımı için Aksa Servis Yedek Parça A.Ş ile kazan ve kombi bakımları için Butes Tesisat Taahhüt Tic. San. Ltd. Şti. ile yeni bakım sözleşmeleri imzalanmış İlaçlama firmasının mevcut sözleşmesi de tarihine kadar uzatılmıştır. 5. Sitemiz blok asansör önleri ve merdiven boşluklarındaki aydınlatmalar site teknik ekibi tarafından sensorlu hale getirilerek daha ekonomik kullanım sağlanmıştır. 6. Sitemiz otopark çıkış mahallinde alana yabancı araçların park etmelerini önlemek amacıyla dubalar yerleştirilmiş kat sakinlerimizin kendi araçlarını ve gelen misafir araçların park etmelerine imkân sağlanmıştır. 7. Sitemizde daire önlerine çöp bırakılması sonucu oluşacak sağlık ve temizlik sorunlarını ortadan kaldırılması amacıyla Site Yönetimince plastik çöp kovaları tedarik edilerek yangın merdiven boşluklarına konularak kat sakinlerimizin kullanımına sunulmuştur. 8. Sitemiz kapalı otoparklarında blok girişlerine, alt otopark girişlerine, site bahçesindeki yürüme yollarına ve havuz başlarına metal çöp kovaları yerleştirilerek kat sakinlerimizin kullanımına sunulmuştur. 9. Kat malikleri kurulundan alınan yetkiye istinaden boş alanların ağaçlandırılması yatırımı için ağaçların seçimi ve alımı için Site yönetim kurulu üyesi Sayın Coşkun Bilge ve Site Peyzaj danışmanı Hüseyin Metin ELBEYLİ mart 2009 ayında Yalova bölgesine giderek gerekli araştırma ve seçim yapılmış ağaçlar temin edilerek dikim işlemlerine Site bahçe peyzaj çalışanlarının yanında dışarıdan gündelikçi eleman tutularak Mart-2009 sonuna kadar gerçekleştirilmiştir. 10. Kat malikleri kurulundan alınan yetkiye istinaden tarihinde 2 kva 14 adet, 3 kva 1 adet, 6 kva 1 adet olmak üzere ups alımı gerçekleştirilmiş sitemiz bünyesinde bulunan güvenlik kameraları, merkezi yayın sistemi ve intercom sistemi kesintisiz güç kaynağı ile desteklenerek elektrik kesintilerinden kaynaklanan kısa süreli kesintiler ortadan kaldırılmıştır 11. Kat malikleri kurulundan alınan yetkiye istinaden tarihinde mevcut merkezi yayındaki 24 adet kanal sayısı çoğaltılarak 40 âdete çıkarılarak daha geniş ve kapsamlı bir tv kanal yelpazesi site sakinlerimizin kullanımına açılmıştır. 12. Sitemiz otoparklarının girişlerinde kullanılmak üzere her bağımsız bölüm için üzerlerinde otopark numarası mevcut 2 şer adet otopark giriş kartı hazırlanmış tarihinden itibaren otoparklara otopark giriş kartı ile giriş uygulaması başlatılmıştır.

4 tarihli Kat Malikleri Kurulu nda alınan yetkiye istinaden Sitemize ait web sitesi hazırlanıp site sakinlerinin kullanıma sunulmuştur 14. Sitemizin güvenlik sisteminin önemli unsuru olan kamera takip sistemini gerek çevre güvenliği gerek otoparklardaki görüntü netliği ve görüntü alanı genişliğini artırılacak şekilde çalışmalar yapılmış sınır bölgelerinde bulunan kameraların üzerlerine harekete duyarlı sensor takılarak aydınlatma sağlanmış ve otopark içine park alanlarını görecek şekilde 10 adet ana yol parkuruna 1 adet ve sitemiz çıkışında bulunan çocuk parkını gören 1 adet kamera konularak çocuk Parkının alanı merkezi sistem tv yayınından siz kat sakinlerimizin izlemesine olanak sağlanmıştır. 15. Kat Maliklerinin isteği üzerine yapılan düzenleme ile blok altlarındaki alan ve hacimlerinin kullanımını engellememek kaydıyla, betopan panellerle her bloğun altında kapı ve anahtarlı olarak bölmeler oluşturulmuş, oluşan yerler Kat Maliklerine teslimi Noter tarafından çekilen kura sonucuna göre yapılarak Kat sakinlerimizin kullanımına sunulmuştur. 16. Sitemiz havuz başlarındaki ekipmanlar artan yaşayan sakinlerin sayısına paralel olarak yaz dönemi için 36 adet şezlong,18 adet sehpa ve 12 adet şemsiye ile takviye edilmiştir. 17. Mevcut havuzların iniş merdivenleri değiştirilerek basamak sayısı artırılmış ve kat sakinlerimizin kullanımına sunulmuştur. 18. Sitemiz alt yapısında mevcut olan fiber optik sistemin kullanılabilmesi için gerekli görüşmeler yapılmış Kat Malikleri Kurulunda alınan yetkiye istinaden Tellcom İletişim A.Ş (SUPERONLİNE) ile protokol imzalanmıştır. 19. Sitemiz otoparklarında tarihinde itibaren Kat maliklerini ziyaret gelen misafirlerin yönlendirilmesi araçlarını misafir park yerlerine park etmeleri, Kat maliklerinden gelecek talep doğrultusunda araçların otoparkta tahsisli park yerine park etmeleri, otopark içinde yanlış yere yanlış şekilde park etmiş araçların sahipleriyle irtibatta geçerek araçlarını doğru park etmeleri teminen ve otopark trafik düzenini sağlamak amacıyla Valet parking hizmeti verecek 2 personel göreve başlatılmıştıır. 20. Sitemiz otopark çıkış noktasındaki çöp konteynır bölgesi hem emniyet açısından hem temizlik ve görüntü kirliliği nedeniyle panjurlu hale getirilerek kapatılmıştır. Saygılarımızla arz olunur. Badur Boğaziçi Evleri Sitesi Yönetim Kurulu

5 EK 4 BADUR BOĞAZİÇİ EVLERİ 23 OCAK 30 OCAK 2010 OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI TEMSİL BELGESİ 23 Ocak 2010 ve/veya 30 Ocak 2010 tarihinde yapılacak Olağan Kat Malikleri Kurulu toplantısında ibra dahil görüģülen tüm konulara iliģkin kat maliki sıfatıyla beni/bizi temsil etmeye, gündem maddeleri hakkında dilediği Ģekilde oylar kullanmaya, ibra etmeye yetkili olmak üzere;... i temsilcim(vekilim) olarak tayin ettim. Ad, Soyadı : İmza : KAT MALİKİNİN: Bağımsız Bölüm/Bölümleri : Toplam Arsa Payı : Telefon : TEMSİLCİNİN : Adı Soyadı : Telefon :

6 EK-5 TOPLANTI SALONU: ETĠLER ANADOLU OTELCĠLĠK VE TURĠZM MESLEK LĠSESĠ UYGULAMA OTELĠ TOPLANTI SALONU ADRES : Nispetiye Caddesi Koç Köprüsü Yanı Etiler-BeĢiktaĢ-ĠSTANBUL TELEFON : (0-212) (0-212) ULAŞIM KROKİSİ : ETĠLER ANADOLU OTELCĠLĠK VE TURĠZM MESLEK LĠSESĠ UYGULAMA OTELĠ GĠRĠġ NOT : TOPLANTI YERĠNDE OTOPARK MEVCUTTUR.

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayı :gpk13/001 Konu : Göksuparkkonutları Toplu Yapı Yönetimi 2012 Yılı Faaliyet Raporu GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Okuma süresi yaklaşık 20 dakikadır! Sayfa 1 / 33

Detaylı

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ Değerli komşularımız, 17 Nisan 2010 tarihli Arıköy Toplu Yapı Yönetimi Olağan Genel Kurul Toplantısında iki yıl süre ile yönetim kuruluna seçildik. Yönetim Kurulumuzun görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Detaylı

SPRADON QUARTZ 01.04.2011 31.03.2012 DÖNEMİ FAALİYET VE DENETİM RAPORU

SPRADON QUARTZ 01.04.2011 31.03.2012 DÖNEMİ FAALİYET VE DENETİM RAPORU 2011 2012 SPRADON QUARTZ 01.04.2011 31.03.2012 DÖNEMİ FAALİYET VE DENETİM RAPORU 1 Sayın Spradon Quartz Sitesi Malik ve Sakinleri Sizlerin de bildiği gibi Nisan 2011 ayından itibaren sitemizdeki tüm bloklar

Detaylı

ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR

ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR S.S. İSTANBUL DERİ MAMÜLLERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ DERSANKOOP YILLIK ÇALIŞMA RAPORU Tel: 0212 549 91 67 Fax: 0212 549 91 69 ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 01 DERSANKOOP YILLIK ÇALIŞMA

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI ARA BİLGİLENDİRME NOTU (22 Ocak-31 Temmuz 2012)

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI ARA BİLGİLENDİRME NOTU (22 Ocak-31 Temmuz 2012) Sayı :gpk/369 Konu : Toplu Yapı Yönetimi Bilgilendirme Notu GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI ARA BİLGİLENDİRME NOTU (22 Ocak-31 Temmuz 2012) YÖNETİM KURULU BAŞKAN Sinan BAŞAY ÜYE Sami

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI. SOYAK Mavişehir A Bölgesi nden konut. satın almak suretiyle, Şirketimize

Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI. SOYAK Mavişehir A Bölgesi nden konut. satın almak suretiyle, Şirketimize SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir A Bölgesi nden konut satın almak suretiyle, Şirketimize gösterdiğiniz güvene bir kez daha teşekkür eder; yeni yuvanızda nesiller

Detaylı

Ekler: Ek 1: 2014 Yılı Faaliyet Raporu Ek 2: 2015 Yılı İşletme Projesi (Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Tarafından Onaylanan)

Ekler: Ek 1: 2014 Yılı Faaliyet Raporu Ek 2: 2015 Yılı İşletme Projesi (Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Tarafından Onaylanan) 03.03.2015 Değerli Kirazlıbahçe Sakinleri, Tüm komşularımızın güzel bir yıl geçirdiğinizi ümit ediyor, aramıza yeni katılan komşularımıza hoşgeldiniz diyoruz. Sitemizde 2014 yılında yürütülen faaliyetlerin

Detaylı

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 15.07.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

Detaylı

MAVİŞEHİR 1.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2013 14 DÖNEMİ 10 AYLIK FAALİYET ÖZETLERİ

MAVİŞEHİR 1.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2013 14 DÖNEMİ 10 AYLIK FAALİYET ÖZETLERİ MAVİŞEHİR 1.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2013 14 DÖNEMİ 10 AYLIK FAALİYET ÖZETLERİ TEMMUZ 2013 1. Yeşil alanlara Beyaz taşlarla peyzaj çalışması yapılmış ve taşlar için toplam 3.180 TL. ödenmiştir. 2. TYYK,

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

Bursa Akademik Odalar Birliği BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ (BAOB)

Bursa Akademik Odalar Birliği BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ (BAOB) 13 BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ (BAOB) 13. BÖLÜM BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ Bursa Akademik Odalar Birliği Çalışma İlkeleri 1-BİRLİĞİN ADI VE NİTELİĞİ: Bursa Akademik Odalar Birliği dir. Birliğe sadece

Detaylı

BAOB BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ YERLEŞKESİ YÖNETİMİ

BAOB BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ YERLEŞKESİ YÖNETİMİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Değerli kat maliklerimiz, 30.01.2014 tarihinde yapılan olağan kat malikleri toplantısında göreve seçilen Yönetim Kurulu olarak bizler sizlerden aldığımız aidatları en uygun bir

Detaylı

YA Ş A M R E H B E R İ

YA Ş A M R E H B E R İ YAŞAM REHBERİ HOŞ GELDİNİZ NİDAPARK BEŞİKTAŞ ı seçerek, bize gösterdiğiniz güvene bir kez daha teşekkür eder, yeni evinizde mutluluk dolu yeni bir yaşam dileriz. Şehrin ve lüksün merkezi Nidapark Beşiktaş

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

SUR YAPI ADAPARK KONUTLARI SİTESİ

SUR YAPI ADAPARK KONUTLARI SİTESİ SUR YAPI ADAPARK KONUTLARI SİTESİ Ocak 2012 Mayıs 2012 FAALİYET RAPORU Proje Adı: Adapark Konutları Sitesi Rapor Düz.Tar: 20.05.2012 Rapor Türü: Proje Aylık Faaliyet Raporu Rapor Dönem: Mayıs.2011 Rapor

Detaylı

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını

Detaylı

1Yaşam Kılavuzu. Elysium Fantastic Bomonti Sitesinde Yaşam

1Yaşam Kılavuzu. Elysium Fantastic Bomonti Sitesinde Yaşam 1 Elysium Fantastic Bomonti Sitesinde Yaşam Hoşgeldiniz Elysium Fantastic Bomonti Sitesine Hoşgeldiniz... Elysium Fantastic Bomonti Sitesi, siz sakinlerimize ister yeşillikler içindeki bol teraslarında,

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04 ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04.2014 TARİHLİ 2013 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ilişkin

Detaylı

LOTUS ÇAYYOLU SİTESİ FAALİYET RAPORU (24 /NİSAN/ 2014-12/NİSAN/2015)

LOTUS ÇAYYOLU SİTESİ FAALİYET RAPORU (24 /NİSAN/ 2014-12/NİSAN/2015) LOTUS ÇAYYOLU SİTESİ FAALİYET RAPORU (24 /NİSAN/ 2014-12/NİSAN/2015) I- GİRİŞ Lotus Çayyolu Sitesi Kat Malikleri Kurulunun 21 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısıyla kat malikleri

Detaylı

25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2014 tarihinde

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi :01.01.2013 31.03.2013 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Unvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı