FAALİYET VE PERFORMANSLARIN YILLARA GÖRE TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET VE PERFORMANSLARIN YILLARA GÖRE TABLOSU"

Transkript

1 FAALİYET VE PERFORMANSLARIN YILLARA GÖRE TABLOSU AMAÇ 1. KMTSO OLARAK ÜYELERİMİZE SUNDUĞUMUZ HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA ODAMIZIN PERSONEL, FİZİKSEL ALT YAPISINI, TEKNOLOJİK VE MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSAL VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK Hedef. 1.1.Odamız ofislerinin teknolojik ve fiziksel altyapısını güçlendirmek FAALİYETLER PERFORMANSLAR Faaliyet Binamızdaki Hizmet Ofislerinin Yeniden düzenlenmesi Her yıl Odamızın, ofis ve salonlarının mobilyalarının ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi Genel Arşiv odasının düzenlenmesi Birimler için yönlendirme levhalarının yeniden düzenlenmesi Çalışma ofislerinin görev alanlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi Her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda personelin kullanmakta olduğu bilgisayarlarının güncellenmesi Her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda verilen hizmetin kalitesini ve hızını artırmak için eskiyen yazıcı, fotokopi ve faks makinelerinin yenilenmesi Faaliyet 1.1.2: Mevcut teknolojik yapının yenilenmesi ve geliştirilmesi Her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda Verilen hizmetlerle ilgili yazılımların güncellenmesi Her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda İnternet hızının artırılması Sicil evraklarının dijital ortamda saklanması için sistem kurulması Üyelerin internetten işlem yapabileceği ve gazetecilerin anlık bilgilerini merkezlerine ulaştırabileceği bilgisayar odasının kurulması Server sisteminin yakın zamanda yetersiz kalacağından yeni bir sunucu sisteminin kurulması Hedef 1.2. Personellerimizin kişisel ve mesleki kariyerlerinin yükseltilmesi Faaliyet 1.2.1: Uygulanan TOBB akreditasyonu gereği Odada çalışan tüm personelin ihtiyaç duyduğu eğitim konularının belirlenmesi Her yıl Aralık ayında eğitim ihtiyaç analizi ve performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda çalışanlar için yıllık eğitim planlaması yapılması

2 Faaliyet 1.2.1: Uygulanan TOBB akreditasyonu gereği Odada çalışan tüm personelin ihtiyaç duyduğu eğitim konularının belirlenmesi Odaya yeni alınan elemanlar için oryantasyon eğitimi yapılması Her çalışanın en az bir defa İletişim Becerileri ve Üye İlişkileri eğitimi alması Hedef 1.3. KMTSO da İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin yenilenmesi ve uygulanması Faaliyet 1.3.1: Performans yönetim sisteminin kurulup geliştirilmesi Faaliyet1.3.2: Çalışan memnuniyetinin sağlanarak,artırılması Faaliyet :Ücret yönetim sisteminin geliştirilmesi Yılda en az bir kez Oda çalışanlarına performans değerlendirme çalışması yapılması Her yıl personel memnuniyeti anketi yapılması, sonuçlarının yönetim kurulunda değerlendirilerek faaliyet raporlarına yansıtılması. Ücret yönetim sisteminin geliştirilmesi için diğer Odalarla işbirliği yapılması Personel maaşlarının tespitinde performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve bu kriterlere göre maaşların düzenlenmesi Faaliyet :Oda organizasyon yapısının yeniden düzenlenmesi Üst yönetimin onayı ile diğer oda yapılanmaları da göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi görev yetki ve sorumlulukların netleştirilmesi, eksik birimlerin oluşturulması. Odamızda Kurumsallaşmanın sürekli geliştirilmesi Birimlerin personel ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve temin edilmesi Faaliyet :Oda çalışmalarını olumsuz yönde etkileyen,güncelliğini yitirmiş ancak kanun ve yönetmelik gereği yapılan hizmetlerle ilgili tespit ve çözüm önerileri sunmak Rayiç bedel tespit noktasında tespitte sıkıntı yaşanmasına yönelik çözüm önerilerinin tespit edilmesi Meclisteki tüm üye konuşmalarının kâğıda dökülmesinde büyük sıkıntı, sorun yaşanması, (Sesin ayrıştırılması, kimin konuştuğunun belirlenememesi, gürültü olması vb.) nedeniyle yeni bir düzenleme yapılması Hedef 1.4. Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kurumların faaliyet ve hizmetlerinin incelenmesi ve bu kurumlarla ilişkileri geliştirme

3 Faaliyet 1.4.1: Personel ve Yönetim Kurulu için çalışma ziyaretleri düzenlenmesi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve birim sorumlularından oluşan heyetlerin her yıl en az iki kez gelişmiş diğer illerdeki Odalara çalışma ziyareti gerçekleştirmeleri AB proje kapsamında yönetimin ve personelin uluslar arası ziyarette bulunması için projeler geliştirilmesi Avrupa Birliği ülkelerindeki Odalarla düzenli, sistematik ilişkileri geliştirilmesi ve bu ilişkilerden üyelerin yararlanmasını sağlamak amacıyla çalışma ziyareti gerçekleştirmeleri Faaliyet 1.4.2: Üyelerin yurt dışına açılmaları ve yeni pazar bulmalarını sağlamak amacıyla KMTSO ile yurt dışı kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak Türki Cumhuriyetlerdeki Odalarla düzenli, sistematik ilişkileri geliştirilmesi ve bu ilişkilerden üyelerin yararlanmasını sağlamak amacıyla çalışma ziyareti gerçekleştirmeleri Ortadoğu Arap ülkelerindeki Odalarla düzenli, sistematik ilişkileri geliştirilmesi ve bu ilişkilerden üyelerin yararlanmasını sağlamak amacıyla çalışma ziyareti gerçekleştirmeleri Afrika ülkelerindeki Odalarla düzenli, sistematik ilişkileri geliştirilmesi ve bu ilişkilerden üyelerin yararlanmasını sağlamak amacıyla çalışma ziyareti gerçekleştirmeleri Uzakdoğu ülkelerindeki Odalarla düzenli, sistematik ilişkileri geliştirilmesi ve bu ilişkilerden üyelerin yararlanmasını sağlamak amacıyla çalışma ziyareti gerçekleştirmeleri Hedef 1.5. Yönetim ve Personel arasındaki iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi En az üç ayda bir ODA personeli ile Yönetim kurulu başkanı veya üyelerinin katıldığı Bilgi Paylaşımı ve çalışmaları değerlendirme toplantıları düzenlenmesi, Faaliyet1.5.1 Personellerle Motivasyon ve bilgi paylaşım toplantıları düzenlenmesi

4 Faaliyet1.5.1 Personellerle Motivasyon ve bilgi paylaşım toplantıları düzenlenmesi Her yıl Yönetim Kurulu başkanı veya üyelerinin ve tüm personelin katıldığı iftar yemeği programları düzenlenmesi Yaptığı çalışmalarla Odamıza katkıda bulunan personele ödül verilmesi Hedef 1.6. Üyelerle iletişimin güçlendirilmesi için profesyonel iletişim stratejisi geliştirilmesi ve artırılması Faaliyet Üyelere yönelik, Üyelerimizin iletişim bilgilerinin ve çalışmalarında yararlanacakları, ürünlerinin yer aldığı İş Rehberi onlara kılavuzluk edecek web Hazırlanması ve her yıl güncellenmesi sitesinde Rehberler hazırlanması Faaliyet 1.6.2: Üyelere odanın mevcut hizmetleriyle ilgili tanıtım / bilgilendirme toplantıları yapılması Oda bünyesindeki hizmetlerin tanıtımı için broşür hazırlamak ve paydaş kurum ve kuruluşlara dağıtılması ve güncellenmesi Faaliyet Üyelere yönelik sosyal toplantılar düzenlenmesi Her yıl üyelere yönelik meslek komiteleri bazında sektörel tanışma toplantıları düzenlenmesi Her yıl En çok Vergi Veren üyelerimizin ödüllendirilmesi Her yıl ISO Anketinde ilk 500 ve ikinci 500 e giren firmalarımızın ödüllendirilmesi Faal olarak üyeliği 25 ve üzeri yıl olan üyelere yönelik plaket ödül verilmesi Her yıl Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere şeref üyeliği verilmesi Hedef 1.7.Odanın mali kapasitesinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması ve Oda kaynaklarının verimli kullanılması Birimlerde tasarruf bilinicinin artırılması Faaliyet Oda kaynaklarının esasını teşkil eden Aidat gelirinin artırılması ve kaynakların daha verimli kullanılması için araştırma çalışmaları yapılmalı Üyeleri aidatlarının ödenmesinin teşvik ve temin edilmesi için Her meslek grubu ile toplantılar düzenlemek Üyelerimizin %49 unun adresine ulaşılamadığı ve 3 yıldır aidat ödemediğinden dolayı faal olmayan üye sayısının sektörel bazda tespitinin yapılarak gerçekliğinin tespiti ve adres güncellemesi için çalışma yapılması

5 Hedef 1.8. ISO 9001: 2008 KYS Belgesini yeniden almak ve bu amaçla oluşturulan hedeflere yönelik Faaliyet yılında ISO 9001: 2008 KYS belgesi almış olmak Genel sekreterin sorumluluğunda dokümantasyon çalışmalarını bitirmek İç ve dış denetimleri gerçekleştirerek 2012 yılında belge almak Hedef Odamızın TOBB Akreditasyon sisteminde sürekliliğini sağlamak Faaliyet Odamızın TOBB Akreditasyon sisteminde sürekliliğini sağlamak için gerekli kriterleri yerine getirmek Stratejik planın ve ISO 9001: 2008 KYS nin gereklerini yerine getirmek Hedef Aidatını ödeyen üye sayısını artırmak Faaliyet Üye aidatı ödeme oranının artırılmasını sağlamak Meslek komitelerinde konuyu gündeme getirerek çözüm yolunu bulmak için çalışmalar yapılması AMAÇ 2. KMTSO OLARAK ÜYELERİMİZE SUNDUĞUMUZ MEVCUT HİZMETLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE HİZMET SUNMA KALİTESİNİ ARTIRMAK, YENİLİKÇİ HİZMETLER GELİŞTİRMEK. Hedef 2.1. Üyelerimize Sunulan hizmetlerin ve personelin mevzuata ve Kalite Yönetim Sistemine tam uyumunun sağlanması. Faaliyet 2.1.1: Gerek 5174 sayılı kanunda gerekse yönetmeliklerdeki değişiklikleri takip etmek Faaliyet 2.1.2: Gerek Ticaret gerekse sanayi ile ilişkili kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri takip etmek ve üyelere duyurmak Sürekli olarak TOBB ile gerek internet üzerinden gerekse doğrudan iletişim kanalları ile yapılan değişiklikleri güncellemek Yapılan değişikliklerden personellerimizi ve üyelerimizi haberdar etmek Değişikliklere personellerimizin ve üyelerimizin uyumunu sağlamak için bilgilendirme seminer ve toplantıları yapmak Sürekli olarak TBMM ile gerek internet üzerinden gerekse doğrudan Milletvekilleri ile iletişim kurarak yapılan değişiklikleri takip etmek ve güncellemek Yapılan değişikliklerden personellerimizi ve üyelerimizi haberdar etmek Değişikliklere personellerimizin ve üyelerimizin uyumunu sağlamak için bilgilendirme seminer ve toplantıları yapmak

6 2012 yılında yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmak Hedef 2.2. Üyelere yönelik farklı konularda hizmetler geliştirilmesi ve hizmette memnuniyetin sağlanması Faaliyet Üye memnuniyet anketleri düzenlemek Faaliyet 2.2.2: Sunmuş olduğumuz hizmetleri güncellemek Her yıl üyelerimizin yapılan çalışmalardan ve hizmetlerden memnuniyetini ve farklı isteklerini tespit amacıyla anketler düzenlemek Anket sonuçlarını yönetim kurulunda değerlendirilerek gereğini yerine getirmek Odamızla ilgili olumlu olumsuz her türlü habere ulaşmak amacıyla MEDYA TAKİP kuruluşlarına üye olmak için çalışmalar yapmak Her yıl Üyelerimizin ihtiyaç ve önerileri doğrultusunda ve gelişen teknoloji ve şartlar doğrultusunda yenilikler gerçekleştirmek İlimizin sanayi tarihinin yazılması için Üniversite ile işbirliği içinde çalışmalar yapmak Faaliyet 2.2.3: Kahramanmaraş sanayi ve ticaret tarihinin ortaya çıkarılmasına destek İlimizin Ticari tarihinin yazılması için Üniversite ile işbirliği içinde çalışmalar yapmak İlimizin sanayi ve ticari tarihinin resimli sunumunun odamız içinde yapılması için Faaliyet 2.2.4: Üyelerimizi Ülkemizde, Bölgemizde ve Dünyada meydana gelen gelişmelerden haberdar etmek Faaliyet 2.2.5: Üyelerimizi Ülkemizde, Bölgemizde ve Dünyada sektöründe öncülük etmiş Duayen işadamları ile buluşturmak Üyelerimize konusunda uzman kişilerce bilgi sunulmasını sağlamak Üyelerimizle her yıl iki defa Duayen İşadamları ile buluşturarak tecrübe, bilgi paylaşımını sağlamak Hedef 2.4. WEB sitemizden sunulan bilgi ve hizmetleri sürekli geliştirmek Faaliyet 2.4.1: WEB sitemizin yayın dilini çoğaltarak Odamızın ve Üyelerimizin tanıtımını uluslar arası boyuta taşımak, sitemizi ziyaret eden ve kullanan üye sayısını sürekli artırmak WEB sitemizin yayın dilini her yıl bir başka ülke diline çevirerek Odamızın ve üyelerimizin tanıtımını uluslar arası boyuta taşımak Üyelik işlemlerinin On-Line sistemle yapılmasını sağlamak

7 yayın dilini çoğaltarak Odamızın ve Üyelerimizin tanıtımını uluslar arası boyuta taşımak, sitemizi ziyaret eden ve kullanan üye sayısını sürekli artırmak Üyelerimiz arasında web sitemizi ziyaret eden ve internet üzerinden haberleşme gerçekleştiren üye sayısının artırılması için çalışmalar yapılması Hedef 2.4. Hizmet verdiğimiz ilimizin eğitim ve sosyal ve diğer alanlardaki sorunlarının çözümüne katkıda Faaliyet 2.4.1: Başarılı ve yardıma ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine burs Faaliyet 2.4.2: Yardıma ihtiyaç duyan hemşerilerimize ve eğitim kurumlarına destek Başarılı ve yardıma ihtiyaç duyan Kahramanmaraşlı üniversite öğrencilerine burs amacıyla kriterleri belirleyecek Başarılı ve yardıma ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine burs verilmesi YGS, LYS, SBS sınavlarında dereceye giren Kahramanmaraşlı öğrencilerimizi ödüllendirmek amacıyla çalışmalar yapmak Her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kılık kıyafet ve kırtasiye yardımları yapmak Her yıl ilimizdeki ihtiyaç sahibi hemşerilerimize gıda vb. yardım çalışmaları yapmak Her yıl ilimizdeki ihtiyaç sahibi eğitim kurumlarına ihtiyaçları doğrultusunda yardım çalışmaları yapmak AMAÇ 3. KMTSO ÜYELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ OLUŞTURMALARINA ve GİRİŞİMCİLİKLERİNE DESTEK OLMAK VE ONLARA REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMAK AMACIYLA HER TÜRLÜ BİLGİ, NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ, TEKNOLOJİ VB. KAYNAKLARININ ARTMASINA KATKIDA BULUNMAK. Hedef 3.1. Odamızın üyelerine fayda sağlayacak yeni işbirliği modelleri geliştirilmesi Faaliyet 3.1.1: Girişimcilik kursları açılması Kurumlarla işbirliği yaparak girişimcilik kursları açılması Hedef 3.2: Üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak konferanslar, seminerler, paneller düzenlemek, Faaliyet Üyelerimize yönelik yapılacak anketlerle ihtiyaçları belirlemek ve eğitim, seminer verecek kurumları tespit etmek Her yıl en az ON İKİ defa üyelerimize dönük eğitim, seminer çalışmaları düzenleyerek katılımlarını sağlamak Katılımcı sayısını artıracak yöntemler geliştirmek Hedef 3.3. Üyeler Arası Birlikteliği, Bilgi Alışverişini(Üretim Tekniği, Pazarlama) Güçlendirmek

8 Faaliyet Sektörlerine ve Meslek Gruplarına göre üye profilleri oluşturarak bu üyelerin bir araya gelmelerini sağlamak Her yıl en az bir defa sektör üyelerinin katıldığı çalışma toplantıları düzenlemek Meslek komitelerinin yönetime sorunları ile ilgili çözüm önerileri sunmalarında daha aktif çalışmaları için ortam oluşturulmasına destek Hedef.3.4. Üye Profili Analizi Hazırlamak Faaliyet Mevcut üyelerimize yönelik sektör bazında envanter çalışmaları yapılarak üyelerimizin profillerini ortaya çıkarmak ve tanıtımını sağlamak Mevcut üyelerimize yönelik envanter çalışmaları yapılarak sektör bazında üyelerimizin profillerini ortaya çıkarmak ve tanıtımını sağlamak Her yıl üye profil bilgilerini güncellemek Hedef.3.5. Üyelere Yönelik Danışmanlık Hizmetleri Sunmak Faaliyet Üyelerimizin her türlü ihtiyaçları için bilgi sunacak ARAŞTIRMA ANALİZ, YATIRIM, HUKUK, KOBİ Hizmetleri, İhtisas Komisyonları, AB Süreci Uyum çalışmaları konusunda bir komite vb. birimleri oluşturmak ARAŞTIRMA ANALİZ Birimi oluşturmak için gerekli alt yapıyı oluşturmak HUKUK, Biriminde görev alacak nitelikli personel istihdam edilerek üyelerimizin hizmetine sunmak ÇEVRE, YATIRIM danışmanlık Biriminde görev alacak nitelikli personel istihdam edilerek üyelerimizin hizmetine sunmak KOBİ Hizmetleri, İhtisas Komisyonları, AB Süreci Uyum çalışmaları Konusunda bir komite kurularak üyelerimizin hizmetine sunmak Yönetim kurulunu bilgilendirmek amacıyla İlimizi ve Odamızı ilgilendiren stratejik konularda çalışmalar yaparak raporlar hazırlamak üzere uzman ve danışmanların olduğu komisyonların kurulması için çalışmalar yapılması Hedef 3.6.Üyelerimize yönelik süreli yayın çıkarmak Faaliyet Üyelerimizin bilgi ve iletişimini artırmak amacıyla dergi yayınlamak En az üç ayda bir yayınlanmak üzere süreli yayın hazırlamak amacıyla alt yapıyı oluşturmak, gerekli izinleri alarak yayına başlamak Hedef 3.7. Üyelerimizin ilgili olduğu meslek komiteleri aracılığı ile tanışma toplantıları düzenlemek

9 Faaliyet Üyelerimizin birbirlerini tanımaları ve iletişimlerini artırmak amacıyla toplantılar düzenlemek Her yıl her meslek komitesine bağlı üyeler arasında tanışma toplantıları düzenlemek Hedef 3.8. TR63 DOĞAKA ve AB desteklerinden yararlanarak üyelere yönelik projeler hazırlamak Faaliyet Destekleme faaliyetlerinde bulunan TR 63 DOĞAKA ve AB gibi kuruluşları takip ederek projeler hazırlamak Her yıl destek çağrıları yapan kuruluşlara proje hazırlamak ve en az iki proje desteği sağlamak için Proje birimine her türlü desteği sağlamak Hedef 3.9. Üyelerimizde kaliteli ürün ve marka bilincini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak Faaliyet üyelerimiz arasında kaliteli ürün ve Marka bilincinin oluşması için diğer kurum ve kuruluşların desteği ile Her yıl en az iki defa farklı sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimize yönelik Üniversite, sivil toplum kuruluşları ve paydaş kuruluşlarımızın desteği ile Kaliteli ürün ve Markalaşma konusunda Eğitim, seminer çalışmaları yapmak AMAÇ 4. KAHRAMANMARAŞ TAKİ ÖNCELİKLE SANAYİ, TİCARET, TARIM, HAYVANCILIK, VE GIDA GİBİ İŞ ÇEVRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÇAĞDAŞLAŞMASI İÇİN ÖNCÜ BİR ROL ÜSTLENİLEREK, KAHRAMANMARAŞ IN, BÖLGEMİZİN VE ÜLKEMİZİN KALKINMASINA YÖNELİK FAALİYETLERDE BULUNMAK VE PROJELER ÜRETMEK Hedef. 4.1 Kahramanmaraş'ın iş ve yatırım potansiyelini artırmaya yönelik tanıtım ve proje faaliyetleri yürütmek Faaliyet Kentin kurum ve kuruluşlarının rekabetini artıracak çalışmalarına destek AB, KOSGEB, TR 63 DOĞAKA Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı nın çalışmalarına aktif destek verilmesi İç ve Dış Paydaşlarla işbirliği yapılarak kentin geleneksel lezzetleri ve ürünlerini her yıl düzenlenecek olan Festivaller aracılığıyla tanıtımının yapılması Hedef.4.2. SANAYİNİN HER BİR ALT SEKTÖRÜ İÇİN ürünleri ile ilgili Veri Bankası Oluşturulmasına katkıda Faaliyet İç ve dış paydaşlarımızla birlikte İlimizin Sanayinin her bir alt sektörünün ürünleri ile ilgili Veri Bankası Oluşturulmasına katkıda İç ve Dış paydaş kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak bir proje kapsamında veri bankasının oluşumuna katkıda Her yıl verilerin güncellenmesine katkıda Hedef Kahramanmaraş'ın SANAYİ ÜRÜNLERİNİN Tanıtımına destek Faaliyet Ulusal ve Uluslararası Fuarlarda sanayi ürünlerimizin tanıtımına destek Her yıl yapılan ulusal fuarların takibini yaparak üyelerimize duyurmak ve katılımlarını sağlamak için destekleyici

10 Faaliyet Ulusal ve Uluslararası Fuarlarda sanayi ürünlerimizin tanıtımına destek İlimizdeki iş kümeleri ile Türkiye deki benzer iş kümeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi Bölgesel ve uluslar arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Fuarlara toplu katılım için İlimizde ilgili sektörler belirlenerek KOSGEB ve DTM destekleriyle yurt dışı iş gezisi organizasyonları düzenlemek Faaliyet Bölgesel ve uluslar arası ilişkilerin geliştirilmesi için; iş gezisi organizasyonları Yurtiçi iş gezisi organizasyonları, düzenlemek Bölge odaları ile ağ kurulması çalışmalarını gerçekleştirmek Bölgesel işbirliği ve kalkınma stratejisinin oluşturulması için diğer odalarla ortak çalışmalar yapılması Uluslar arası kurumsal ağlara (network) katılımın desteklenmesi Hedef Kahramanmaraş'ın Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi ve Sanayi Çeşitliliğinin Sağlanmasına katkıda Yeni organize sanayi bölgesi için destekleyici Ayakkabı ve Saraciye Sanayi Sitesi için destekleyici çalışmalar yapma Ahşap İşleri Küçük Sanayi Sitesi için destekleyici Konfeksiyoncular Sanayi Sitesi için destekleyici Kuyumcukent kurulması için destekleyici Ar-Ge, İnovasyon, teknoloji ve bilgi teknolojileri altyapısının geliştirilmesi ve teknoloji transferi hizmetleri için destekleyici Adana, Gaziantep,Kayseri çevre yolları üzerindeki sanayi bölgeleri için İSLAH ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ çalışmalarına destek Yatırım programına alınan Kahramanmaraş (Türkoğlu) Lojistik Merkezi nin hızla tamamlanarak hizmete açılması için destek verilmesi,

11 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Doğu Akdeniz Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa da jeotermal enerji etüt çalışmalarının takib edilmesi, Tekstil sektöründe iplik, dokuma, örme ve boya tesislerinin lokomotifi hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ile çelik mutfak eşyası, ayakkabıcılık sektörlerini geliştirmek ve maliyetlerini minimize ederek dışa açılımlarını sağlamak, istihdama ve bölgesel kalkınmaya katkılarını artırmak amacıyla ilimizde bir serbest bölge kurulması için yapılacak proje ve çalışmalara destek verilmesi, Faaliyet Sanayi bölgeleri ve siteleri üretilmesine destek Kahramanmaraş'ın enerji altyapısının iyileştirilmesi ve özellikle sanayi bölgeleri için hayati öneme sahip olan Kahramanmaraş Karacasu 380 kv Trafo Merkezi nin tamamlanarak hizmete açılması için yapılacak çalışmalara destek olunması, TEİAŞ Kahramanmaraş İşletme Bakım Müdürlüğü nün grup müdürlüğü benzeri bir yapıya kavuşturulması için yapılacak çalışmalara destek olunması, Kahramanmaraş ta şehir merkezinin önemli bir kısmını ve Organize Sanayi Bölgesini (%96 doluluk oranına sahip) besleyen 200 MVA (2100) kurulu gücü olan Kılavuzlu Trafo Merkezi nin kapasitesinin dolmak üzere olması nedeniyle kapasite artırımı için yapılacak çalışmalara destek verilmesi, Andırın bölgesindeki çok sayıda HES yatırımlarından dolayı mevcut güç trafosu kapasitesini doldurmuş tadır. Devam eden yatırımlar göz önüne alındığında bu bölgeye acilen yeni bir trafosu merkezinin yapılması için destek olunması,

12 Pazarcık ilçesine doğal gaz bağlantısının yapılması için yapılacak çalışmalara destek olunması, Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi nin enerji ihtiyacının karşılanması için doğal gaz hattının bağlanması için yapılacak çalışmalara destek olunması, İlimizde toplam 1868 esnafın faaliyette bulunduğu ve yeni planlamaya göre 1000 adet ilave işyerinin yapılacağı Küçük Sanayi Sitesinin enerji ihtiyacının karşılanması için doğal gaz bağlantısının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalara destek olunması, Hedef SANAYİ alanında kalite ve verimlilik arttırma çalışmaları yapılmasına destek Faaliyet Sanayi işletmelerimizde Kalite yönetim sistemlerinin kurulmasına katkıda Kalite kuruluşları ile işbirliği kurularak işletmelerimizde kalite bilincinin gelişmesine katkıda Faaliyet Sanayi işletmelerimizde verimlilik bilincinin artırılmasına katkıda Kalite ve verimlilik ile ilgili kuruluşlar ile işbirliği kurularak işletmelerimizde verimliliği artırıcı çalışma ve verimlilik bilincinin gelişmesine katkıda Faaliyet Sanayi işletmelerimizde nitelikli eleman sayısı ve kalitesinin artırılmasına katkıda Eğitim kuruluşları ve İŞKUR vb. ilgili kuruluşlar ile işbirliği kurularak işletmelerimizin ihtiyacı olan nitelikli eleman ve mevcut elemanların işgücü kalitesini ve verimliliği artırıcı çalışmalara katkıda ve paydaş kurumlarla ortak projeler hazırlanması Her yıl İSTİHDAM FUARI açılmasına destek vererek işletmelerimizle iş arayan insanlarımızı ve iş hayatındaki işler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilerimizin buluşmasını sağlayacak çalışmalar yapılması Hedef.4.6. Kahramanmaraş'ın TİCARET alanında iş ve yatırım potansiyelini artırmaya yönelik tanıtım ve proje faaliyetleri yürütmek

13 Faaliyet Ulusal ve Uluslarası Fuarlarda Ticari ürünlerimizin tanıtımına destek Her yıl yapılan ulusal fuarların takibini yaparak üyelerimize duyurmak ve katılımlarını sağlamak için destekleyici Bölge odaları ile ağ kurulması ve Bölgesel işbirliği ve kalkınma stratejisinin oluşturulması İlimizdeki iş kümeleri ile Türkiye deki benzer iş kümeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi Hedef.4.7. Kahramanmaraş'ın Ticari Altyapısının Güçlendirilmesi ve Ticari Çeşitliliğinin Sağlanmasına katkıda Faaliyet İç ve dış paydaşlarımızla birlikte İlimizin ticari Altyapısının Güçlendirilmesi ve Ticari Çeşitliliğinin artmasına katkıda İç ve Dış paydaş kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak projeler kapsamında sektörel ticaret merkezleri oluşturulmasına katkıda Paydaş kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak projeler kapsamında ilimizde bölgesel ticaret merkezleri oluşturulmasına katkıda Hedef Kahramanmaraş'ın TARIM VE ORMANCILIK alanında iş ve yatırım potansiyelini artırmaya yönelik tanıtım ve proje faaliyetleri yürütmek Her yıl yapılan ulusal fuarların takibini yaparak üyelerimize duyurmak ve katılımlarını sağlamak için destekleyici Faaliyet Ulusal ve Uluslarası Fuarlarda Tarımsal ve Orman ürünlerimizin tanıtımına destek Bölge odaları ile ağ kurulması ve Bölgesel işbirliği ve kalkınma stratejisinin oluşturulması İlimizdeki tarım ve ormancılık alanındaki iş kümeleri ile Türkiye deki benzer iş kümeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi Bölgede ve ilimizde organik tarım uygulamaları hem organik tarım yapılan alan hem de elde edilen organik ürün bakımından desteklenmesine katkıda Tarım sektöründe üretici birliklerinin geliştirilmesi ve modern üretim tekniklerinin kullanılmasına destek verilmesi

14 GAP kapsamına alınan ve tamamlandığında ha alanın sulamasını sağlayacak olan Kılavuzlu Sulaması nın 1. kısım işi kapsamında 83 km uzunluğundaki ana kanalın tamamlanması için yapılacak çalışmalara destek verilmesi, Organik bal üretimi ve doğal kaynakların kullanımı ve geliştirilmesi adına BAL ORMANLARI kurulması ve arıcılık sektörünün gelişimine destek verilmesi Hedef TARIM VE ORMAN ürünleri ile ilgili Veri Bankası Oluşturulmasına katkıda Faaliyet İç ve dış paydaşlarımızla birlikte İlimizin Tarım ve Orman ürünleri ile ilgili Veri Bankası Oluşturulmasına katkıda İç ve Dış paydaş kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak bir proje kapsamında veri bankasının oluşumuna katkıda Her yıl verilerin güncellenmesine katkıda Hedef Kahramanmaraş'ın TARIM VE ORMAN ÜRÜNLERİNİN Tanıtımına destek Faaliyet Ulusal ve Uluslararası Fuarlarda Tarım ve Orman ürünlerimizin tanıtımına destek Her yıl yapılan ulusal fuarların takibini yaparak üyelerimize duyurmak ve katılımlarını sağlamak için destekleyici İlimizde ÜRÜN KONSEYİNİN kurulmasına destek İlimizden tarımsal ürün ihracatının düşük seviyeden daha yüksek seviyelere çıkarıcı çalışmalar yapılması projeler hazırlanması Hedef TARIM VE ORMANCILIK alanında kalite ve verimlilik arttırma çalışmaları yapılmasına destek Faaliyet Tarımsal ve ormancılık ile ilgili işletmelerimizde Kalite yönetim sistemlerinin kurulmasına katkıda Kalite kuruluşları ile işbirliği kurularak işletmelerimizde kalite bilincinin gelişmesine katkıda Faaliyet Tarımsal ve ormancılık ile ilgili işletmelerimizde nitelikli eleman sayısı ve kalitesinin artırılmasına katkıda Eğitim kuruluşları ve İŞKUR vb. ilgili kuruluşlar ile işbirliği kurularak işletmelerimizin ihtiyacı olan nitelikli eleman ve mevcut elemanların işgücü kalitesini ve verimliliği artırıcı çalışmalara katkıda ve paydaş kurumlarla ortak projeler hazırlanması

15 Faaliyet Tarımsal ve ormancılık ile ilgili işletmelerimizde verimlilik bilincinin artırılmasına katkıda Kalite ve verimlilik ile ilgili kuruluşlar ile işbirliği kurularak işletmelerimizde verimliliği artırıcı çalışma ve verimlilik bilincinin gelişmesine katkıda Modern tarım uygulamalarının teşviki için çalışmalara destek verilmesi Tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesine destek (özellikle meyve) verilmesi Hedef Kahramanmaraş'ın GIDA VE HAYVANCILIK alanında iş ve yatırım potansiyelini artırmaya yönelik tanıtım ve proje faaliyetleri yürütmek Her yıl yapılan ulusal fuarların takibini yaparak üyelerimize duyurmak ve katılımlarını sağlamak için destekleyici Faaliyet Ulusal ve Uluslararası Fuarlarda Gıda ve Hayvansal ürünlerimizin tanıtımına destek Bölge odaları ile ağ kurulması ve Bölgesel işbirliği ve kalkınma stratejisinin oluşturulması İlimizdeki iş kümeleri ile Türkiye deki benzer iş kümeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi Et ve et ürünleri sanayinin oluşmasına destek verilmesi Çetintepe barajının bir an evvel bitirilmesi ve tarımsal sulamaya kazandırılması için yapılacak çalışmalar destek verilmesi, Kahramanmaraş ın Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ile Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamına alınması için yapılacak çalışmalara destek olunması, Hedef GIDA VE HAYVANSAL ürünler ile ilgili Veri Bankası Oluşturulmasına katkıda Faaliyet İç ve dış paydaşlarımızla birlikte İlimizin Gıda ve Hayvansal ürünler ile ilgili Veri Bankası Oluşturulmasına katkıda İç ve Dış paydaş kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak bir proje kapsamında veri bankasının oluşumuna katkıda Her yıl verilerin güncellenmesine katkıda Hedef Kahramanmaraş'ın GIDA VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİNİN Tanıtımına destek

16 Faaliyet Ulusal ve Uluslarası Fuarlarda GIDA VE HAYVANSAL ürünlerimizin tanıtımına destek Her yıl yapılan ulusal fuarların takibini yaparak üyelerimize duyurmak ve katılımlarını sağlamak için destekleyici Kahramanmaraş ta 33 adet tatlı su balığı ve su ürünleri işletmesinin mevcut olması nedeniyle ilimizde porsiyonluk balık tüketim kültürünün artırılmasına yönelik proje ve faaliyetlere destek verilmesi, Tatlı su balıkçılığı sektörünün endüstrileşmesi ve gelişmesine destek verilmesi Hedef GIDA VE HAYVANCILIK alanında kalite ve verimlilik arttırma çalışmaları yapılmasına destek Faaliyet GIDA VE HAYVANCILIK ile ilgili işletmelerimizde nitelikli eleman sayısı ve kalitesinin artırılmasına katkıda Eğitim kuruluşları ve İŞKUR vb. ilgili kuruluşlar ile işbirliği kurularak işletmelerimizin ihtiyacı olan nitelikli eleman ve mevcut elemanların işgücü kalitesini ve verimliliği artırıcı çalışmalara katkıda ve paydaş kurumlarla ortak projeler hazırlanması Faaliyet GIDA VE HAYVANCILIK ile ilgili işletmelerimizde Kalite yönetim sistemlerinin kurulmasına katkıda Faaliyet GIDA VE HAYVANCILIK ile ilgili işletmelerimizde verimlilik bilincinin artırılmasına katkıda Kalite kuruluşları ile işbirliği kurularak işletmelerimizde kalite bilincinin gelişmesine katkıda Kalite ve verimlilik ile ilgili kuruluşlar ile işbirliği kurularak işletmelerimizde verimliliği artırıcı çalışma ve verimlilik bilincinin gelişmesine katkıda Hedef Kahramanmaraş'ın TURİZM alanında iş ve yatırım potansiyelini artırmaya yönelik tanıtım ve proje faaliyetleri yürütmek Faaliyet Ulusal ve Uluslarası Fuarlarda TURİZM ilgili varlıklarımızın tanıtımına destek Her yıl yapılan ulusal fuarların takibini yaparak üyelerimize duyurmak ve katılımlarını sağlamak için destekleyici Bölge odaları ile ağ kurulması ve Bölgesel işbirliği ve kalkınma stratejisinin oluşturulması İlimizdeki iş kümeleri ile Türkiye deki benzer iş kümeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev.01 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş... 2 1. GİRİŞ... 2 2. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 3. 2013 YILI FAALİYETLERİ... 8 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 8

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2017 ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI

STRATEJİK PLAN 2014-2017 ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ VE STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 1.1. Şanlıurfa 1.2. Tarihte ŞUTSO 1.3. Stratejik Planlama Yaklaşımı 1.4. Şanlıurfa

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali-

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali- GAZİANTEP TİCARET ODASI FAALİYET RAPORU 2014 Gücünü, kaynaklarını ve bilgi birikimini tüm üyeleriyle adil bir şekilde paylaşan, üyeleri ile birlikte hareket edip üyeleri ile birlikte kazanan bir Oda olmayı

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO 1. BÖLÜM : GĐRĐŞ 3 2. BÖLÜM : STRATEJĐK PLANLANMA YAKLAŞIMI 4 3. BÖLÜM : DURUM ANALĐZĐ 6 3.1. Tarihçe 6 3.1.1. Gebze Sanayisi ve Ticaret Hayatı 6 3.1.2. Gebze Ticaret Odası Tarihçesi

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 1 Sunuş 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2 2014 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009 /15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI 1. 130 Yılı Deviren Bir Oda: İzmir Ticaret Odası İzmir in tarihi çok sesliliğin,

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i KISALTMALAR DİZİNİ... v SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2014 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1.

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ÖNSÖZ Serbest piyasa ekonmisini benimsemiş ülkelerde kalkınma özel sektör eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden, özel sektörün güçlü ve rekabet edebilir

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı