FAALİYET VE PERFORMANSLARIN YILLARA GÖRE TABLOSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET VE PERFORMANSLARIN YILLARA GÖRE TABLOSU"

Transkript

1 FAALİYET VE PERFORMANSLARIN YILLARA GÖRE TABLOSU AMAÇ 1. KMTSO OLARAK ÜYELERİMİZE SUNDUĞUMUZ HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA ODAMIZIN PERSONEL, FİZİKSEL ALT YAPISINI, TEKNOLOJİK VE MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSAL VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK Hedef. 1.1.Odamız ofislerinin teknolojik ve fiziksel altyapısını güçlendirmek FAALİYETLER PERFORMANSLAR Faaliyet Binamızdaki Hizmet Ofislerinin Yeniden düzenlenmesi Her yıl Odamızın, ofis ve salonlarının mobilyalarının ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi Genel Arşiv odasının düzenlenmesi Birimler için yönlendirme levhalarının yeniden düzenlenmesi Çalışma ofislerinin görev alanlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi Her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda personelin kullanmakta olduğu bilgisayarlarının güncellenmesi Her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda verilen hizmetin kalitesini ve hızını artırmak için eskiyen yazıcı, fotokopi ve faks makinelerinin yenilenmesi Faaliyet 1.1.2: Mevcut teknolojik yapının yenilenmesi ve geliştirilmesi Her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda Verilen hizmetlerle ilgili yazılımların güncellenmesi Her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda İnternet hızının artırılması Sicil evraklarının dijital ortamda saklanması için sistem kurulması Üyelerin internetten işlem yapabileceği ve gazetecilerin anlık bilgilerini merkezlerine ulaştırabileceği bilgisayar odasının kurulması Server sisteminin yakın zamanda yetersiz kalacağından yeni bir sunucu sisteminin kurulması Hedef 1.2. Personellerimizin kişisel ve mesleki kariyerlerinin yükseltilmesi Faaliyet 1.2.1: Uygulanan TOBB akreditasyonu gereği Odada çalışan tüm personelin ihtiyaç duyduğu eğitim konularının belirlenmesi Her yıl Aralık ayında eğitim ihtiyaç analizi ve performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda çalışanlar için yıllık eğitim planlaması yapılması

2 Faaliyet 1.2.1: Uygulanan TOBB akreditasyonu gereği Odada çalışan tüm personelin ihtiyaç duyduğu eğitim konularının belirlenmesi Odaya yeni alınan elemanlar için oryantasyon eğitimi yapılması Her çalışanın en az bir defa İletişim Becerileri ve Üye İlişkileri eğitimi alması Hedef 1.3. KMTSO da İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin yenilenmesi ve uygulanması Faaliyet 1.3.1: Performans yönetim sisteminin kurulup geliştirilmesi Faaliyet1.3.2: Çalışan memnuniyetinin sağlanarak,artırılması Faaliyet :Ücret yönetim sisteminin geliştirilmesi Yılda en az bir kez Oda çalışanlarına performans değerlendirme çalışması yapılması Her yıl personel memnuniyeti anketi yapılması, sonuçlarının yönetim kurulunda değerlendirilerek faaliyet raporlarına yansıtılması. Ücret yönetim sisteminin geliştirilmesi için diğer Odalarla işbirliği yapılması Personel maaşlarının tespitinde performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve bu kriterlere göre maaşların düzenlenmesi Faaliyet :Oda organizasyon yapısının yeniden düzenlenmesi Üst yönetimin onayı ile diğer oda yapılanmaları da göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi görev yetki ve sorumlulukların netleştirilmesi, eksik birimlerin oluşturulması. Odamızda Kurumsallaşmanın sürekli geliştirilmesi Birimlerin personel ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve temin edilmesi Faaliyet :Oda çalışmalarını olumsuz yönde etkileyen,güncelliğini yitirmiş ancak kanun ve yönetmelik gereği yapılan hizmetlerle ilgili tespit ve çözüm önerileri sunmak Rayiç bedel tespit noktasında tespitte sıkıntı yaşanmasına yönelik çözüm önerilerinin tespit edilmesi Meclisteki tüm üye konuşmalarının kâğıda dökülmesinde büyük sıkıntı, sorun yaşanması, (Sesin ayrıştırılması, kimin konuştuğunun belirlenememesi, gürültü olması vb.) nedeniyle yeni bir düzenleme yapılması Hedef 1.4. Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kurumların faaliyet ve hizmetlerinin incelenmesi ve bu kurumlarla ilişkileri geliştirme

3 Faaliyet 1.4.1: Personel ve Yönetim Kurulu için çalışma ziyaretleri düzenlenmesi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve birim sorumlularından oluşan heyetlerin her yıl en az iki kez gelişmiş diğer illerdeki Odalara çalışma ziyareti gerçekleştirmeleri AB proje kapsamında yönetimin ve personelin uluslar arası ziyarette bulunması için projeler geliştirilmesi Avrupa Birliği ülkelerindeki Odalarla düzenli, sistematik ilişkileri geliştirilmesi ve bu ilişkilerden üyelerin yararlanmasını sağlamak amacıyla çalışma ziyareti gerçekleştirmeleri Faaliyet 1.4.2: Üyelerin yurt dışına açılmaları ve yeni pazar bulmalarını sağlamak amacıyla KMTSO ile yurt dışı kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak Türki Cumhuriyetlerdeki Odalarla düzenli, sistematik ilişkileri geliştirilmesi ve bu ilişkilerden üyelerin yararlanmasını sağlamak amacıyla çalışma ziyareti gerçekleştirmeleri Ortadoğu Arap ülkelerindeki Odalarla düzenli, sistematik ilişkileri geliştirilmesi ve bu ilişkilerden üyelerin yararlanmasını sağlamak amacıyla çalışma ziyareti gerçekleştirmeleri Afrika ülkelerindeki Odalarla düzenli, sistematik ilişkileri geliştirilmesi ve bu ilişkilerden üyelerin yararlanmasını sağlamak amacıyla çalışma ziyareti gerçekleştirmeleri Uzakdoğu ülkelerindeki Odalarla düzenli, sistematik ilişkileri geliştirilmesi ve bu ilişkilerden üyelerin yararlanmasını sağlamak amacıyla çalışma ziyareti gerçekleştirmeleri Hedef 1.5. Yönetim ve Personel arasındaki iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi En az üç ayda bir ODA personeli ile Yönetim kurulu başkanı veya üyelerinin katıldığı Bilgi Paylaşımı ve çalışmaları değerlendirme toplantıları düzenlenmesi, Faaliyet1.5.1 Personellerle Motivasyon ve bilgi paylaşım toplantıları düzenlenmesi

4 Faaliyet1.5.1 Personellerle Motivasyon ve bilgi paylaşım toplantıları düzenlenmesi Her yıl Yönetim Kurulu başkanı veya üyelerinin ve tüm personelin katıldığı iftar yemeği programları düzenlenmesi Yaptığı çalışmalarla Odamıza katkıda bulunan personele ödül verilmesi Hedef 1.6. Üyelerle iletişimin güçlendirilmesi için profesyonel iletişim stratejisi geliştirilmesi ve artırılması Faaliyet Üyelere yönelik, Üyelerimizin iletişim bilgilerinin ve çalışmalarında yararlanacakları, ürünlerinin yer aldığı İş Rehberi onlara kılavuzluk edecek web Hazırlanması ve her yıl güncellenmesi sitesinde Rehberler hazırlanması Faaliyet 1.6.2: Üyelere odanın mevcut hizmetleriyle ilgili tanıtım / bilgilendirme toplantıları yapılması Oda bünyesindeki hizmetlerin tanıtımı için broşür hazırlamak ve paydaş kurum ve kuruluşlara dağıtılması ve güncellenmesi Faaliyet Üyelere yönelik sosyal toplantılar düzenlenmesi Her yıl üyelere yönelik meslek komiteleri bazında sektörel tanışma toplantıları düzenlenmesi Her yıl En çok Vergi Veren üyelerimizin ödüllendirilmesi Her yıl ISO Anketinde ilk 500 ve ikinci 500 e giren firmalarımızın ödüllendirilmesi Faal olarak üyeliği 25 ve üzeri yıl olan üyelere yönelik plaket ödül verilmesi Her yıl Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere şeref üyeliği verilmesi Hedef 1.7.Odanın mali kapasitesinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması ve Oda kaynaklarının verimli kullanılması Birimlerde tasarruf bilinicinin artırılması Faaliyet Oda kaynaklarının esasını teşkil eden Aidat gelirinin artırılması ve kaynakların daha verimli kullanılması için araştırma çalışmaları yapılmalı Üyeleri aidatlarının ödenmesinin teşvik ve temin edilmesi için Her meslek grubu ile toplantılar düzenlemek Üyelerimizin %49 unun adresine ulaşılamadığı ve 3 yıldır aidat ödemediğinden dolayı faal olmayan üye sayısının sektörel bazda tespitinin yapılarak gerçekliğinin tespiti ve adres güncellemesi için çalışma yapılması

5 Hedef 1.8. ISO 9001: 2008 KYS Belgesini yeniden almak ve bu amaçla oluşturulan hedeflere yönelik Faaliyet yılında ISO 9001: 2008 KYS belgesi almış olmak Genel sekreterin sorumluluğunda dokümantasyon çalışmalarını bitirmek İç ve dış denetimleri gerçekleştirerek 2012 yılında belge almak Hedef Odamızın TOBB Akreditasyon sisteminde sürekliliğini sağlamak Faaliyet Odamızın TOBB Akreditasyon sisteminde sürekliliğini sağlamak için gerekli kriterleri yerine getirmek Stratejik planın ve ISO 9001: 2008 KYS nin gereklerini yerine getirmek Hedef Aidatını ödeyen üye sayısını artırmak Faaliyet Üye aidatı ödeme oranının artırılmasını sağlamak Meslek komitelerinde konuyu gündeme getirerek çözüm yolunu bulmak için çalışmalar yapılması AMAÇ 2. KMTSO OLARAK ÜYELERİMİZE SUNDUĞUMUZ MEVCUT HİZMETLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE HİZMET SUNMA KALİTESİNİ ARTIRMAK, YENİLİKÇİ HİZMETLER GELİŞTİRMEK. Hedef 2.1. Üyelerimize Sunulan hizmetlerin ve personelin mevzuata ve Kalite Yönetim Sistemine tam uyumunun sağlanması. Faaliyet 2.1.1: Gerek 5174 sayılı kanunda gerekse yönetmeliklerdeki değişiklikleri takip etmek Faaliyet 2.1.2: Gerek Ticaret gerekse sanayi ile ilişkili kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri takip etmek ve üyelere duyurmak Sürekli olarak TOBB ile gerek internet üzerinden gerekse doğrudan iletişim kanalları ile yapılan değişiklikleri güncellemek Yapılan değişikliklerden personellerimizi ve üyelerimizi haberdar etmek Değişikliklere personellerimizin ve üyelerimizin uyumunu sağlamak için bilgilendirme seminer ve toplantıları yapmak Sürekli olarak TBMM ile gerek internet üzerinden gerekse doğrudan Milletvekilleri ile iletişim kurarak yapılan değişiklikleri takip etmek ve güncellemek Yapılan değişikliklerden personellerimizi ve üyelerimizi haberdar etmek Değişikliklere personellerimizin ve üyelerimizin uyumunu sağlamak için bilgilendirme seminer ve toplantıları yapmak

6 2012 yılında yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmak Hedef 2.2. Üyelere yönelik farklı konularda hizmetler geliştirilmesi ve hizmette memnuniyetin sağlanması Faaliyet Üye memnuniyet anketleri düzenlemek Faaliyet 2.2.2: Sunmuş olduğumuz hizmetleri güncellemek Her yıl üyelerimizin yapılan çalışmalardan ve hizmetlerden memnuniyetini ve farklı isteklerini tespit amacıyla anketler düzenlemek Anket sonuçlarını yönetim kurulunda değerlendirilerek gereğini yerine getirmek Odamızla ilgili olumlu olumsuz her türlü habere ulaşmak amacıyla MEDYA TAKİP kuruluşlarına üye olmak için çalışmalar yapmak Her yıl Üyelerimizin ihtiyaç ve önerileri doğrultusunda ve gelişen teknoloji ve şartlar doğrultusunda yenilikler gerçekleştirmek İlimizin sanayi tarihinin yazılması için Üniversite ile işbirliği içinde çalışmalar yapmak Faaliyet 2.2.3: Kahramanmaraş sanayi ve ticaret tarihinin ortaya çıkarılmasına destek İlimizin Ticari tarihinin yazılması için Üniversite ile işbirliği içinde çalışmalar yapmak İlimizin sanayi ve ticari tarihinin resimli sunumunun odamız içinde yapılması için Faaliyet 2.2.4: Üyelerimizi Ülkemizde, Bölgemizde ve Dünyada meydana gelen gelişmelerden haberdar etmek Faaliyet 2.2.5: Üyelerimizi Ülkemizde, Bölgemizde ve Dünyada sektöründe öncülük etmiş Duayen işadamları ile buluşturmak Üyelerimize konusunda uzman kişilerce bilgi sunulmasını sağlamak Üyelerimizle her yıl iki defa Duayen İşadamları ile buluşturarak tecrübe, bilgi paylaşımını sağlamak Hedef 2.4. WEB sitemizden sunulan bilgi ve hizmetleri sürekli geliştirmek Faaliyet 2.4.1: WEB sitemizin yayın dilini çoğaltarak Odamızın ve Üyelerimizin tanıtımını uluslar arası boyuta taşımak, sitemizi ziyaret eden ve kullanan üye sayısını sürekli artırmak WEB sitemizin yayın dilini her yıl bir başka ülke diline çevirerek Odamızın ve üyelerimizin tanıtımını uluslar arası boyuta taşımak Üyelik işlemlerinin On-Line sistemle yapılmasını sağlamak

7 yayın dilini çoğaltarak Odamızın ve Üyelerimizin tanıtımını uluslar arası boyuta taşımak, sitemizi ziyaret eden ve kullanan üye sayısını sürekli artırmak Üyelerimiz arasında web sitemizi ziyaret eden ve internet üzerinden haberleşme gerçekleştiren üye sayısının artırılması için çalışmalar yapılması Hedef 2.4. Hizmet verdiğimiz ilimizin eğitim ve sosyal ve diğer alanlardaki sorunlarının çözümüne katkıda Faaliyet 2.4.1: Başarılı ve yardıma ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine burs Faaliyet 2.4.2: Yardıma ihtiyaç duyan hemşerilerimize ve eğitim kurumlarına destek Başarılı ve yardıma ihtiyaç duyan Kahramanmaraşlı üniversite öğrencilerine burs amacıyla kriterleri belirleyecek Başarılı ve yardıma ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine burs verilmesi YGS, LYS, SBS sınavlarında dereceye giren Kahramanmaraşlı öğrencilerimizi ödüllendirmek amacıyla çalışmalar yapmak Her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kılık kıyafet ve kırtasiye yardımları yapmak Her yıl ilimizdeki ihtiyaç sahibi hemşerilerimize gıda vb. yardım çalışmaları yapmak Her yıl ilimizdeki ihtiyaç sahibi eğitim kurumlarına ihtiyaçları doğrultusunda yardım çalışmaları yapmak AMAÇ 3. KMTSO ÜYELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ OLUŞTURMALARINA ve GİRİŞİMCİLİKLERİNE DESTEK OLMAK VE ONLARA REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMAK AMACIYLA HER TÜRLÜ BİLGİ, NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ, TEKNOLOJİ VB. KAYNAKLARININ ARTMASINA KATKIDA BULUNMAK. Hedef 3.1. Odamızın üyelerine fayda sağlayacak yeni işbirliği modelleri geliştirilmesi Faaliyet 3.1.1: Girişimcilik kursları açılması Kurumlarla işbirliği yaparak girişimcilik kursları açılması Hedef 3.2: Üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak konferanslar, seminerler, paneller düzenlemek, Faaliyet Üyelerimize yönelik yapılacak anketlerle ihtiyaçları belirlemek ve eğitim, seminer verecek kurumları tespit etmek Her yıl en az ON İKİ defa üyelerimize dönük eğitim, seminer çalışmaları düzenleyerek katılımlarını sağlamak Katılımcı sayısını artıracak yöntemler geliştirmek Hedef 3.3. Üyeler Arası Birlikteliği, Bilgi Alışverişini(Üretim Tekniği, Pazarlama) Güçlendirmek

8 Faaliyet Sektörlerine ve Meslek Gruplarına göre üye profilleri oluşturarak bu üyelerin bir araya gelmelerini sağlamak Her yıl en az bir defa sektör üyelerinin katıldığı çalışma toplantıları düzenlemek Meslek komitelerinin yönetime sorunları ile ilgili çözüm önerileri sunmalarında daha aktif çalışmaları için ortam oluşturulmasına destek Hedef.3.4. Üye Profili Analizi Hazırlamak Faaliyet Mevcut üyelerimize yönelik sektör bazında envanter çalışmaları yapılarak üyelerimizin profillerini ortaya çıkarmak ve tanıtımını sağlamak Mevcut üyelerimize yönelik envanter çalışmaları yapılarak sektör bazında üyelerimizin profillerini ortaya çıkarmak ve tanıtımını sağlamak Her yıl üye profil bilgilerini güncellemek Hedef.3.5. Üyelere Yönelik Danışmanlık Hizmetleri Sunmak Faaliyet Üyelerimizin her türlü ihtiyaçları için bilgi sunacak ARAŞTIRMA ANALİZ, YATIRIM, HUKUK, KOBİ Hizmetleri, İhtisas Komisyonları, AB Süreci Uyum çalışmaları konusunda bir komite vb. birimleri oluşturmak ARAŞTIRMA ANALİZ Birimi oluşturmak için gerekli alt yapıyı oluşturmak HUKUK, Biriminde görev alacak nitelikli personel istihdam edilerek üyelerimizin hizmetine sunmak ÇEVRE, YATIRIM danışmanlık Biriminde görev alacak nitelikli personel istihdam edilerek üyelerimizin hizmetine sunmak KOBİ Hizmetleri, İhtisas Komisyonları, AB Süreci Uyum çalışmaları Konusunda bir komite kurularak üyelerimizin hizmetine sunmak Yönetim kurulunu bilgilendirmek amacıyla İlimizi ve Odamızı ilgilendiren stratejik konularda çalışmalar yaparak raporlar hazırlamak üzere uzman ve danışmanların olduğu komisyonların kurulması için çalışmalar yapılması Hedef 3.6.Üyelerimize yönelik süreli yayın çıkarmak Faaliyet Üyelerimizin bilgi ve iletişimini artırmak amacıyla dergi yayınlamak En az üç ayda bir yayınlanmak üzere süreli yayın hazırlamak amacıyla alt yapıyı oluşturmak, gerekli izinleri alarak yayına başlamak Hedef 3.7. Üyelerimizin ilgili olduğu meslek komiteleri aracılığı ile tanışma toplantıları düzenlemek

9 Faaliyet Üyelerimizin birbirlerini tanımaları ve iletişimlerini artırmak amacıyla toplantılar düzenlemek Her yıl her meslek komitesine bağlı üyeler arasında tanışma toplantıları düzenlemek Hedef 3.8. TR63 DOĞAKA ve AB desteklerinden yararlanarak üyelere yönelik projeler hazırlamak Faaliyet Destekleme faaliyetlerinde bulunan TR 63 DOĞAKA ve AB gibi kuruluşları takip ederek projeler hazırlamak Her yıl destek çağrıları yapan kuruluşlara proje hazırlamak ve en az iki proje desteği sağlamak için Proje birimine her türlü desteği sağlamak Hedef 3.9. Üyelerimizde kaliteli ürün ve marka bilincini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak Faaliyet üyelerimiz arasında kaliteli ürün ve Marka bilincinin oluşması için diğer kurum ve kuruluşların desteği ile Her yıl en az iki defa farklı sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimize yönelik Üniversite, sivil toplum kuruluşları ve paydaş kuruluşlarımızın desteği ile Kaliteli ürün ve Markalaşma konusunda Eğitim, seminer çalışmaları yapmak AMAÇ 4. KAHRAMANMARAŞ TAKİ ÖNCELİKLE SANAYİ, TİCARET, TARIM, HAYVANCILIK, VE GIDA GİBİ İŞ ÇEVRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÇAĞDAŞLAŞMASI İÇİN ÖNCÜ BİR ROL ÜSTLENİLEREK, KAHRAMANMARAŞ IN, BÖLGEMİZİN VE ÜLKEMİZİN KALKINMASINA YÖNELİK FAALİYETLERDE BULUNMAK VE PROJELER ÜRETMEK Hedef. 4.1 Kahramanmaraş'ın iş ve yatırım potansiyelini artırmaya yönelik tanıtım ve proje faaliyetleri yürütmek Faaliyet Kentin kurum ve kuruluşlarının rekabetini artıracak çalışmalarına destek AB, KOSGEB, TR 63 DOĞAKA Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı nın çalışmalarına aktif destek verilmesi İç ve Dış Paydaşlarla işbirliği yapılarak kentin geleneksel lezzetleri ve ürünlerini her yıl düzenlenecek olan Festivaller aracılığıyla tanıtımının yapılması Hedef.4.2. SANAYİNİN HER BİR ALT SEKTÖRÜ İÇİN ürünleri ile ilgili Veri Bankası Oluşturulmasına katkıda Faaliyet İç ve dış paydaşlarımızla birlikte İlimizin Sanayinin her bir alt sektörünün ürünleri ile ilgili Veri Bankası Oluşturulmasına katkıda İç ve Dış paydaş kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak bir proje kapsamında veri bankasının oluşumuna katkıda Her yıl verilerin güncellenmesine katkıda Hedef Kahramanmaraş'ın SANAYİ ÜRÜNLERİNİN Tanıtımına destek Faaliyet Ulusal ve Uluslararası Fuarlarda sanayi ürünlerimizin tanıtımına destek Her yıl yapılan ulusal fuarların takibini yaparak üyelerimize duyurmak ve katılımlarını sağlamak için destekleyici

10 Faaliyet Ulusal ve Uluslararası Fuarlarda sanayi ürünlerimizin tanıtımına destek İlimizdeki iş kümeleri ile Türkiye deki benzer iş kümeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi Bölgesel ve uluslar arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Fuarlara toplu katılım için İlimizde ilgili sektörler belirlenerek KOSGEB ve DTM destekleriyle yurt dışı iş gezisi organizasyonları düzenlemek Faaliyet Bölgesel ve uluslar arası ilişkilerin geliştirilmesi için; iş gezisi organizasyonları Yurtiçi iş gezisi organizasyonları, düzenlemek Bölge odaları ile ağ kurulması çalışmalarını gerçekleştirmek Bölgesel işbirliği ve kalkınma stratejisinin oluşturulması için diğer odalarla ortak çalışmalar yapılması Uluslar arası kurumsal ağlara (network) katılımın desteklenmesi Hedef Kahramanmaraş'ın Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi ve Sanayi Çeşitliliğinin Sağlanmasına katkıda Yeni organize sanayi bölgesi için destekleyici Ayakkabı ve Saraciye Sanayi Sitesi için destekleyici çalışmalar yapma Ahşap İşleri Küçük Sanayi Sitesi için destekleyici Konfeksiyoncular Sanayi Sitesi için destekleyici Kuyumcukent kurulması için destekleyici Ar-Ge, İnovasyon, teknoloji ve bilgi teknolojileri altyapısının geliştirilmesi ve teknoloji transferi hizmetleri için destekleyici Adana, Gaziantep,Kayseri çevre yolları üzerindeki sanayi bölgeleri için İSLAH ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ çalışmalarına destek Yatırım programına alınan Kahramanmaraş (Türkoğlu) Lojistik Merkezi nin hızla tamamlanarak hizmete açılması için destek verilmesi,

11 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Doğu Akdeniz Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa da jeotermal enerji etüt çalışmalarının takib edilmesi, Tekstil sektöründe iplik, dokuma, örme ve boya tesislerinin lokomotifi hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ile çelik mutfak eşyası, ayakkabıcılık sektörlerini geliştirmek ve maliyetlerini minimize ederek dışa açılımlarını sağlamak, istihdama ve bölgesel kalkınmaya katkılarını artırmak amacıyla ilimizde bir serbest bölge kurulması için yapılacak proje ve çalışmalara destek verilmesi, Faaliyet Sanayi bölgeleri ve siteleri üretilmesine destek Kahramanmaraş'ın enerji altyapısının iyileştirilmesi ve özellikle sanayi bölgeleri için hayati öneme sahip olan Kahramanmaraş Karacasu 380 kv Trafo Merkezi nin tamamlanarak hizmete açılması için yapılacak çalışmalara destek olunması, TEİAŞ Kahramanmaraş İşletme Bakım Müdürlüğü nün grup müdürlüğü benzeri bir yapıya kavuşturulması için yapılacak çalışmalara destek olunması, Kahramanmaraş ta şehir merkezinin önemli bir kısmını ve Organize Sanayi Bölgesini (%96 doluluk oranına sahip) besleyen 200 MVA (2100) kurulu gücü olan Kılavuzlu Trafo Merkezi nin kapasitesinin dolmak üzere olması nedeniyle kapasite artırımı için yapılacak çalışmalara destek verilmesi, Andırın bölgesindeki çok sayıda HES yatırımlarından dolayı mevcut güç trafosu kapasitesini doldurmuş tadır. Devam eden yatırımlar göz önüne alındığında bu bölgeye acilen yeni bir trafosu merkezinin yapılması için destek olunması,

12 Pazarcık ilçesine doğal gaz bağlantısının yapılması için yapılacak çalışmalara destek olunması, Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi nin enerji ihtiyacının karşılanması için doğal gaz hattının bağlanması için yapılacak çalışmalara destek olunması, İlimizde toplam 1868 esnafın faaliyette bulunduğu ve yeni planlamaya göre 1000 adet ilave işyerinin yapılacağı Küçük Sanayi Sitesinin enerji ihtiyacının karşılanması için doğal gaz bağlantısının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalara destek olunması, Hedef SANAYİ alanında kalite ve verimlilik arttırma çalışmaları yapılmasına destek Faaliyet Sanayi işletmelerimizde Kalite yönetim sistemlerinin kurulmasına katkıda Kalite kuruluşları ile işbirliği kurularak işletmelerimizde kalite bilincinin gelişmesine katkıda Faaliyet Sanayi işletmelerimizde verimlilik bilincinin artırılmasına katkıda Kalite ve verimlilik ile ilgili kuruluşlar ile işbirliği kurularak işletmelerimizde verimliliği artırıcı çalışma ve verimlilik bilincinin gelişmesine katkıda Faaliyet Sanayi işletmelerimizde nitelikli eleman sayısı ve kalitesinin artırılmasına katkıda Eğitim kuruluşları ve İŞKUR vb. ilgili kuruluşlar ile işbirliği kurularak işletmelerimizin ihtiyacı olan nitelikli eleman ve mevcut elemanların işgücü kalitesini ve verimliliği artırıcı çalışmalara katkıda ve paydaş kurumlarla ortak projeler hazırlanması Her yıl İSTİHDAM FUARI açılmasına destek vererek işletmelerimizle iş arayan insanlarımızı ve iş hayatındaki işler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilerimizin buluşmasını sağlayacak çalışmalar yapılması Hedef.4.6. Kahramanmaraş'ın TİCARET alanında iş ve yatırım potansiyelini artırmaya yönelik tanıtım ve proje faaliyetleri yürütmek

13 Faaliyet Ulusal ve Uluslarası Fuarlarda Ticari ürünlerimizin tanıtımına destek Her yıl yapılan ulusal fuarların takibini yaparak üyelerimize duyurmak ve katılımlarını sağlamak için destekleyici Bölge odaları ile ağ kurulması ve Bölgesel işbirliği ve kalkınma stratejisinin oluşturulması İlimizdeki iş kümeleri ile Türkiye deki benzer iş kümeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi Hedef.4.7. Kahramanmaraş'ın Ticari Altyapısının Güçlendirilmesi ve Ticari Çeşitliliğinin Sağlanmasına katkıda Faaliyet İç ve dış paydaşlarımızla birlikte İlimizin ticari Altyapısının Güçlendirilmesi ve Ticari Çeşitliliğinin artmasına katkıda İç ve Dış paydaş kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak projeler kapsamında sektörel ticaret merkezleri oluşturulmasına katkıda Paydaş kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak projeler kapsamında ilimizde bölgesel ticaret merkezleri oluşturulmasına katkıda Hedef Kahramanmaraş'ın TARIM VE ORMANCILIK alanında iş ve yatırım potansiyelini artırmaya yönelik tanıtım ve proje faaliyetleri yürütmek Her yıl yapılan ulusal fuarların takibini yaparak üyelerimize duyurmak ve katılımlarını sağlamak için destekleyici Faaliyet Ulusal ve Uluslarası Fuarlarda Tarımsal ve Orman ürünlerimizin tanıtımına destek Bölge odaları ile ağ kurulması ve Bölgesel işbirliği ve kalkınma stratejisinin oluşturulması İlimizdeki tarım ve ormancılık alanındaki iş kümeleri ile Türkiye deki benzer iş kümeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi Bölgede ve ilimizde organik tarım uygulamaları hem organik tarım yapılan alan hem de elde edilen organik ürün bakımından desteklenmesine katkıda Tarım sektöründe üretici birliklerinin geliştirilmesi ve modern üretim tekniklerinin kullanılmasına destek verilmesi

14 GAP kapsamına alınan ve tamamlandığında ha alanın sulamasını sağlayacak olan Kılavuzlu Sulaması nın 1. kısım işi kapsamında 83 km uzunluğundaki ana kanalın tamamlanması için yapılacak çalışmalara destek verilmesi, Organik bal üretimi ve doğal kaynakların kullanımı ve geliştirilmesi adına BAL ORMANLARI kurulması ve arıcılık sektörünün gelişimine destek verilmesi Hedef TARIM VE ORMAN ürünleri ile ilgili Veri Bankası Oluşturulmasına katkıda Faaliyet İç ve dış paydaşlarımızla birlikte İlimizin Tarım ve Orman ürünleri ile ilgili Veri Bankası Oluşturulmasına katkıda İç ve Dış paydaş kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak bir proje kapsamında veri bankasının oluşumuna katkıda Her yıl verilerin güncellenmesine katkıda Hedef Kahramanmaraş'ın TARIM VE ORMAN ÜRÜNLERİNİN Tanıtımına destek Faaliyet Ulusal ve Uluslararası Fuarlarda Tarım ve Orman ürünlerimizin tanıtımına destek Her yıl yapılan ulusal fuarların takibini yaparak üyelerimize duyurmak ve katılımlarını sağlamak için destekleyici İlimizde ÜRÜN KONSEYİNİN kurulmasına destek İlimizden tarımsal ürün ihracatının düşük seviyeden daha yüksek seviyelere çıkarıcı çalışmalar yapılması projeler hazırlanması Hedef TARIM VE ORMANCILIK alanında kalite ve verimlilik arttırma çalışmaları yapılmasına destek Faaliyet Tarımsal ve ormancılık ile ilgili işletmelerimizde Kalite yönetim sistemlerinin kurulmasına katkıda Kalite kuruluşları ile işbirliği kurularak işletmelerimizde kalite bilincinin gelişmesine katkıda Faaliyet Tarımsal ve ormancılık ile ilgili işletmelerimizde nitelikli eleman sayısı ve kalitesinin artırılmasına katkıda Eğitim kuruluşları ve İŞKUR vb. ilgili kuruluşlar ile işbirliği kurularak işletmelerimizin ihtiyacı olan nitelikli eleman ve mevcut elemanların işgücü kalitesini ve verimliliği artırıcı çalışmalara katkıda ve paydaş kurumlarla ortak projeler hazırlanması

15 Faaliyet Tarımsal ve ormancılık ile ilgili işletmelerimizde verimlilik bilincinin artırılmasına katkıda Kalite ve verimlilik ile ilgili kuruluşlar ile işbirliği kurularak işletmelerimizde verimliliği artırıcı çalışma ve verimlilik bilincinin gelişmesine katkıda Modern tarım uygulamalarının teşviki için çalışmalara destek verilmesi Tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesine destek (özellikle meyve) verilmesi Hedef Kahramanmaraş'ın GIDA VE HAYVANCILIK alanında iş ve yatırım potansiyelini artırmaya yönelik tanıtım ve proje faaliyetleri yürütmek Her yıl yapılan ulusal fuarların takibini yaparak üyelerimize duyurmak ve katılımlarını sağlamak için destekleyici Faaliyet Ulusal ve Uluslararası Fuarlarda Gıda ve Hayvansal ürünlerimizin tanıtımına destek Bölge odaları ile ağ kurulması ve Bölgesel işbirliği ve kalkınma stratejisinin oluşturulması İlimizdeki iş kümeleri ile Türkiye deki benzer iş kümeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi Et ve et ürünleri sanayinin oluşmasına destek verilmesi Çetintepe barajının bir an evvel bitirilmesi ve tarımsal sulamaya kazandırılması için yapılacak çalışmalar destek verilmesi, Kahramanmaraş ın Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ile Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamına alınması için yapılacak çalışmalara destek olunması, Hedef GIDA VE HAYVANSAL ürünler ile ilgili Veri Bankası Oluşturulmasına katkıda Faaliyet İç ve dış paydaşlarımızla birlikte İlimizin Gıda ve Hayvansal ürünler ile ilgili Veri Bankası Oluşturulmasına katkıda İç ve Dış paydaş kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak bir proje kapsamında veri bankasının oluşumuna katkıda Her yıl verilerin güncellenmesine katkıda Hedef Kahramanmaraş'ın GIDA VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİNİN Tanıtımına destek

16 Faaliyet Ulusal ve Uluslarası Fuarlarda GIDA VE HAYVANSAL ürünlerimizin tanıtımına destek Her yıl yapılan ulusal fuarların takibini yaparak üyelerimize duyurmak ve katılımlarını sağlamak için destekleyici Kahramanmaraş ta 33 adet tatlı su balığı ve su ürünleri işletmesinin mevcut olması nedeniyle ilimizde porsiyonluk balık tüketim kültürünün artırılmasına yönelik proje ve faaliyetlere destek verilmesi, Tatlı su balıkçılığı sektörünün endüstrileşmesi ve gelişmesine destek verilmesi Hedef GIDA VE HAYVANCILIK alanında kalite ve verimlilik arttırma çalışmaları yapılmasına destek Faaliyet GIDA VE HAYVANCILIK ile ilgili işletmelerimizde nitelikli eleman sayısı ve kalitesinin artırılmasına katkıda Eğitim kuruluşları ve İŞKUR vb. ilgili kuruluşlar ile işbirliği kurularak işletmelerimizin ihtiyacı olan nitelikli eleman ve mevcut elemanların işgücü kalitesini ve verimliliği artırıcı çalışmalara katkıda ve paydaş kurumlarla ortak projeler hazırlanması Faaliyet GIDA VE HAYVANCILIK ile ilgili işletmelerimizde Kalite yönetim sistemlerinin kurulmasına katkıda Faaliyet GIDA VE HAYVANCILIK ile ilgili işletmelerimizde verimlilik bilincinin artırılmasına katkıda Kalite kuruluşları ile işbirliği kurularak işletmelerimizde kalite bilincinin gelişmesine katkıda Kalite ve verimlilik ile ilgili kuruluşlar ile işbirliği kurularak işletmelerimizde verimliliği artırıcı çalışma ve verimlilik bilincinin gelişmesine katkıda Hedef Kahramanmaraş'ın TURİZM alanında iş ve yatırım potansiyelini artırmaya yönelik tanıtım ve proje faaliyetleri yürütmek Faaliyet Ulusal ve Uluslarası Fuarlarda TURİZM ilgili varlıklarımızın tanıtımına destek Her yıl yapılan ulusal fuarların takibini yaparak üyelerimize duyurmak ve katılımlarını sağlamak için destekleyici Bölge odaları ile ağ kurulması ve Bölgesel işbirliği ve kalkınma stratejisinin oluşturulması İlimizdeki iş kümeleri ile Türkiye deki benzer iş kümeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi

17 destek İlimizdeki mevcut otel sayısı, kapasitesi ve yıldız sayısının artırılması için yapılacak çalışmalara destek verilmesi, Hedef TURİZM İLGİLİ varlıklarımızla ilgili Veri Bankası Oluşturulmasına katkıda Faaliyet İç ve dış paydaşlarımızla birlikte İlimizin TURİZM İLGİLİ varlıklarımızla ile ilgili Veri Bankası Oluşturulmasına katkıda İç ve Dış paydaş kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak bir proje kapsamında veri bankasının oluşumuna katkıda Her yıl verilerin güncellenmesine katkıda Hedef Kahramanmaraş TURİZMİNİN Tanıtımına destek Faaliyet Ulusal ve Uluslararası Fuarlarda Turizm varlıklarımızın tanıtımına destek Yayla ve dağ turizminin desteklenmesi, şenlik, organizasyonlarının yapılmasına destek Baraj göllerinin turizm açısından değerlendirilmesi ve tesislerin kurulması için destek verilmesi Gavur gölünün kuş cenneti olarak doğaya ve turizme tekrar kazandırılması çalışmalarına destek verilmesi Kahramanmaraş yemeklerinin tanıtımının teşviki için çalışmalara destek verilmesi GERMENİCA antik kentinin turizme kazandırılmasına destek verilmesi İlimizin tanıtımı,tarihi ile ilgili belgesel film,dizi yaptırılmasına katkıda Tanıtım broşürlerinin ve haritaların yeniden yapılması için çalışmalar yapılması Tanıtım ofisleri açılmasına destek verilmesi Üzerindeki yedi hidroelektrik santrali ve baraj gölleri ile Türkiye nin ikinci büyük su sathı ilimizde olması nedeniyle gelecekte su sporlarının en gözde bölgelerinden birisi olması için ortak çalışmalara destek verilmesi,

18 Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planı kapsamında Kahramanmaraş ın; Marka kültür kentleri, Turizm gelişim bölgeleri,turizm gelişim koridorları, Ekoturizm bölgeleri,arasına alınması için paydaş kurumlarla ortak çalışmalar yapılması, Kahramanmaraş bugün üç tarafı baraj gölleri ile çevrili bir doğal çekim merkezi olması. Ve, Sır Barajı ve Kılavuzlu Barajı çevresi ulaşım ve genişliği bakımından sosyal yapılaşma (tesisler, spor alanları vs.) konusunda çok uygun bir alan olması nedeniyle yapılacak her türlü proje ve çalışmalara destek verilmesi, Hedef TURİZM alanında kalite ve verimlilik arttırma çalışmaları yapılmasına destek Faaliyet Turizm ile ilgili işletmelerimizde nitelikli eleman sayısı ve kalitesinin artırılmasına katkıda Eğitim kuruluşları ve İŞKUR vb. ilgili kuruluşlar ile işbirliği kurularak işletmelerimizin ihtiyacı olan nitelikli eleman ve mevcut elemanların işgücü kalitesini ve verimliliği artırıcı çalışmalara katkıda ve paydaş kurumlarla ortak projeler hazırlanması Faaliyet TURİZM ile ilgili işletmelerimizde Kalite yönetim sistemlerinin kurulmasına katkıda Kalite kuruluşları ile işbirliği kurularak işletmelerimizde kalite bilincinin gelişmesine katkıda Faaliyet TURİZM ile ilgili işletmelerimizde verimlilik bilincinin artırılmasına katkıda Kalite ve verimlilik ile ilgili kuruluşlar ile işbirliği kurularak işletmelerimizde verimliliği artırıcı çalışma ve verimlilik bilincinin gelişmesine katkıda Hedef Kahramanmaraş'ın SAĞLIK alanında iş ve yatırım potansiyelini artırmaya yönelik tanıtım ve proje faaliyetleri yürütmek Faaliyet Ulusal ve Uluslararası Fuarlarda Sağlık sektörümüzün tanıtımına destek Her yıl yapılan ulusal fuarların takibini yaparak üyelerimize duyurmak ve katılımlarını sağlamak için destekleyici Bölge odaları ile ağ kurulması ve Bölgesel işbirliği ve kalkınma stratejisinin oluşturulması İlimizdeki iş kümeleri ile Türkiye deki benzer iş kümeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi

19 Hedef SAĞLIK İLE İLGİLİ VARLIKLARININ Veri Bankası Oluşturulmasına katkıda Faaliyet İç ve dış paydaşlarımızla birlikte İlimizin SAĞLIK SEKTÖRÜ ile ilgili Veri Bankası Oluşturulmasına katkıda İç ve Dış paydaş kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak bir proje kapsamında veri bankasının oluşumuna katkıda Her yıl verilerin güncellenmesine katkıda Hedef Kahramanmaraş SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN Tanıtımına destek Faaliyet Ulusal ve Uluslarası Fuarlarda SAĞLIK SEKTÖRÜ ile ilgili varlıklarımızın tanıtımına destek Her yıl yapılan ulusal fuarların takibini yaparak üyelerimize duyurmak ve katılımlarını sağlamak için destekleyici Hedef SAĞLIK alanında kalite ve verimlilik arttırma çalışmaları yapılmasına destek Faaliyet SAĞLIK ile ilgili işletmelerimizde Kalite yönetim sistemlerinin kurulmasına katkıda Kalite kuruluşları ile işbirliği kurularak işletmelerimizde kalite bilincinin gelişmesine katkıda Faaliyet SAĞLIK ile ilgili işletmelerimizde verimlilik bilincinin artırılmasına katkıda Kalite ve verimlilik ile ilgili kuruluşlar ile işbirliği kurularak işletmelerimizde verimliliği artırıcı çalışma ve verimlilik bilincinin gelişmesine katkıda AMAÇ 5. KAHRAMANMARAŞ IN SANAYİ, TİCARET, TARIM, HAYVANCILIK, GIDA, SAĞLIK, TURİZM ALANINDA ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLMASINA DESTEK SAĞLAMAK Hedef.5.1. Yöresel tarımsal ve gıda ürünlerinin Coğrafi İşaretlerinin alınıp tescil edilmesini sağlamak Faaliyet İlimize ait Yöresel tarımsal ve gıda ürünlerinin Coğrafi İşaretlerinin alınıp tescil edilmesini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalara destek Kahramanmaraş a özel yemeklerin tescili çalışmalarına destek verilmesi, Kahramanmaraş a özel tatlıların tescili çalışmalarına destek verilmesi, Kahramanmaraş a yiyecek ve içeceklerin tescili çalışmalarına destek verilmesi, Kahramanmaraş a tarımsal ürünlerin tescili çalışmalarına destek verilmesi, Hedef.5.2. Paydaş Kurum ve Kuruluşlarla ortak projeler yürütmek

20 Faaliyet İlimizin geleceğini etkileyecek ALT VE ÜSTYAPI yatırımlarının temel ilkelerini belirlemek için Koordinasyon Kurulunun oluşturulmasına destek Valilik, Milletvekilleri,Belediye, KMTSO, KSÜ, KMTB, Mimar ve Mühendisler Odaları, KMESOB ve benzeri kurumların katılımıyla bir YÜKSEK DÜZEYLİ İSTİŞARE KURULU oluşturulmasına ve bu tür yatırımları ve bu yatırımların hayata geçirilmesinde dikkate alınması gereken ilkelerin bu kurul tarafından belirlenmesine katkıda Kahramanmaraş ta kurumlar arası iletişimin ve senkronize hareket etmenin önemine dikkat çekilmesi amacıyla her yıl için bir tema/konu belirlemek (Örnek: 2012 yılı Diyalog ve ilişkileri geliştirme Yılı olarak ilan edilmesi) Her yıl Üyelerimize ve ilimize katkıda bulunacak tüm çalışmaları, projeleri tespit etmek için paydaş kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalara katkıda Tespit edilen tüm çalışmalara ve projelere destek Faaliyet Üyelerimize ve ilimize katkıda bulunacak tüm çalışmalar, projeler için paydaş kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalara katkıda Kamu yatırımlarının ve hizmetlerinin artırılması ve geliştirilmesi için gerekli stratejik işbirliği ortamının sağlanması Kentsel dönüşüm için öneriler getirilmesi Sosyal yaşamın gelişmesine yönelik öneriler getirilmesi Ticaret ve iş bölgeleri ile yaşam alanları için öneriler getirilmesi Ulaşım altyapısı için öneriler getirilmesi İlimizin Yeraltı kaynakların sanayileşmesinin desteklenmesi Kamu yatırımlarının artırılması için PAYDAŞ KURUMLARLA gerekli stratejik işbirliği ortamının sağlanması Hedef.5.3. İlimizin ulaşım kalitesini arttırma çalışmaları yapılmasına destek İlimiz demiryolu ağının geliştirilmesi ve ulusal demiryolu ağına bağlanması çalışmalarına destek verilmesi 1,000 1,000 1,000 1,000

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI Sayfa No 1/5 FAALİYETLER BÜTÇE PLANLANAN UYGULAMA TARİHİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 1.1.1 Borsa üyelerine yönelik, eğitim, seminer, konferans vb. düzenlemek.

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

X Faaliyet Örnek Girişimcileri Üyelerle Buluşturmak

X Faaliyet Örnek Girişimcileri Üyelerle Buluşturmak Borsa Meclisi Yönetim Kurulu Genel Sekreter Kalite/Akreditasyon Basın Yayın Bilgi İşlem Sorumlusu İnsan Kaynakları/ Personel Politika Temsil Tescil Muamelat Sayfa 1 / 5 2017 yılı iş planı faaliyet sorumlular

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2017 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi GEEL SK. YRD. - ORG. Müşteri/Üye İlişkileri ve İletişim Teknikleri GEEL SK. YRD. - ORG.

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

BURDUR TİCARET ve SANAYİ ODASI (BUTSO) 2014 YILI İŞ PLANI

BURDUR TİCARET ve SANAYİ ODASI (BUTSO) 2014 YILI İŞ PLANI (BUTSO) 2014 YILI İŞ PLANI Burdur, 2014 Hedefler Burdur Ticaret ve Sanayi Odası belirlediği stratejik amaçlara aşağıda belirtilen hedefler doğrultusunda ulaşacaktır. Strateji 1: Burdur Ticaret ve Sanayi

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

2014 YILLIK İŞ PLANI

2014 YILLIK İŞ PLANI YILLIK İŞ PLANI Tarihi: 17.12. Doküman No: ETO-YİP--01 Sayfa No: 1 / 5 AMAÇ 1 HEDEF1.1 HİZMET ALANIMIZDA BULUNAN EDREMİT, AKÇAY, ALTINOLUK VE HAVRAN İLÇELERİNDE ÜYELERİMİZ VE HALKLA İLETİŞİMİMİZİ GÜÇLENDİRMEK

Detaylı

2011 YILI FAALİYET DEĞERLENDİRMESİ

2011 YILI FAALİYET DEĞERLENDİRMESİ 2011 YILI FAALİYET DEĞERLENDİRMESİ 20.01.2012 KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI SANAYİ ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ: TOMSUKLU OSB Tomsuklu OSB için gerekli girişimler yapılarak 2016 yılında bitecek

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Kümelenme ve Uluslararasılaşma Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Gündem Kümelenme Deneyimi: Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi

Detaylı

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon İVEDİK OSB Misyon-Vizyon Ankara nın ve üyelerinin; ulusal ve uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, rekabet gücüne ulaşmış siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda kullanabilen, varlık

Detaylı

2017 YILLIK İŞ PLANI

2017 YILLIK İŞ PLANI 2017 YILLIK İŞ PLANI İLGİLİ/PERSONEL BİRİM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK BÜTÇE FAALİYET 1.1.1.1 ISO 2-6 Ocak 2017 9001/2008 KYS Revizyonuna ilişkin her yıl

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 42 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2016 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2016 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI'NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN,MALİ KAPASİTESİNİN VE TANINIRLIĞININ ARTTIRILMASI,GELİŞTİRİLMESİ ( TL ) HEDEF 1.1 MTB KURUMSAL WEB

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sorumlu Göstergesi Eylem Tarihi ve Süresi Hedef Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE PROJESİ NEDİR? URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ URGE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

Referans NO: TRC2/14/DFD

Referans NO: TRC2/14/DFD 9 Referans NO: TRC2/14/DFD PROGRAMIN AMACI TRC2 Bölgesinin kalkınması, gelişmesi ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

Hububat Gurubu Tekstil Grubu Canlı Hayvan Grubu

Hububat Gurubu Tekstil Grubu Canlı Hayvan Grubu Meslek Gurbları ile yapılan çalıştaylar *Borsamız ile ilgili hangi bilgilere ulaşılabildiği sorulduğunda; Hububat Grubunun %57, Tekstil Grubunun %45,Et ve Canlı Hayvan Grubunun ise %50 sinin hizmete, Hububat

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Gündem Yaklaşım/İlkeler Planlama Uygulama Güncel Çalışmalar

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

Bağımsız Değerlendirici İlanı

Bağımsız Değerlendirici İlanı Bağımsız Değerlendirici İlanı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından TR61 (Isparta, Antalya, Burdur) Düzey 2 Bölgesinde 2011 yılı ve takip eden yıllarda yürütülecek mali destek programlarına başvuruda

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler EKLER 58 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler No. Bitiş AMAÇ 1. TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE YAPILMASINI SAĞLAMAK Hedef 1.1.

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Sayfa No 1/8 Stratejik Amaç 1: MEVCUT BİRİMLERİN ALT YAPI VE İŞLEVSEL OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİ BİRİMLERİN OLUŞTURULMASI Teslim ya da İşin Tamamlanma Tarihi SH 1.1 Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı