1 A 7 ^ 8. Genelge: 351 Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 A 7 ^ 8. Genelge: 351 Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü"

Transkript

1 1 A 7 ^ 8 Sayı : İMKB/23/GDD ^ Konu: YMKP Eurotahvil Pazarları İşleyiş Esasları Genelgesi hakkında. 1 4 t İSTANBUL MENKUL KIYMETLER İÖHİ^SD Emirgan İstanbul Tel : (0212) Faks: (0212) İstanbul, 1 Aralık 2010 Genelge: 351 Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü Sayın Üyemiz, Borsamız Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası'nda (YMKP) işlem gören Eurotahvillerde likiditenin artırılmasına yönelik olarak piyasanın ihtiyaçlarına uygun yeni bir yapı oluşturulması amacı ile hazırlanan Ek'teki "Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Eurotahvil Pazarları İşleyiş Esasları Genelgesi" ile; Euıotahviller için uygulanan çoklu fiyat sürekli müzayede ile çalışan yapıya ilave olarak ikili pazarlığa dayalı yeni bir piyasa yapısı "Eurotahvil Pazarlıklı İşlemler Platformu (EPİP)" ismi ile oluşturulmuş, Eurotahvil Pazarları teminat sistemi Tahvil ve Bono Piyasası teminat altyapısından ayrıştırılarak bu piyasanın kendi yapısına uygun olarak maktu teminat yapısı geliştirilmiş, Takas esasları piyasanın mevcut uluslararası kabul gören çalışma yapısına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Ek'te yer alan söz konusu Genelge 17 Aralık 2010 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecek olup, mevcut 8 Ağustos 2008 tarih ve 286 ve 7 Ocak 2010 tarih ve 319 numaralı Genelgeler aynı tarih itibarı ile yürürlükten kalkacaktır. Saygılarımızla, İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI Başkan Ek : YMKP Eurotahvil Pazarları İşleyiş Esasları Genelgesi (22 sayfa) İK/MB/ÇK/ŞP

2 İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Eurotahvil Pazarları İşleyiş Esasları No: Aralık 2010 Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü

3 1. GENEL ESASLAR 1.1 İŞLEM YAPACAK ARACI KURUMLAR İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ("Borsa") Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası ("Piyasa") Eurotahvil Pazarlarında, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası kesin alım-satım işlem yapma yetkisi verilen banka ve aracı kurumlar bu Genelge'nin 1.11 maddesinde belirtilen teminat yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartı ile işlem yapabilirler. Söz konusu yetkili banka ve aracı kurumlar işlemlerini İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem yapma yetkisi olan temsilcileri ile gerçekleştirirler. 1.2 İŞLEM GÖRECEK MENKUL KIYMETLER Eurotahvil Pazarlarında Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçları ("Eurotahvil") ile Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından kayda alınan ve İMKB Yönetim Kurulu kararı ile kote edilen veya işlem görmesine karar verilen tahvil ve bono niteliğini haiz yabancı borçlanma araçları işlem görür. 1.3 İŞLEM SAATLERİ İşlemler her iş günü saat 09:30-12:00 ile 13:00-17:00 arasında yapılır. 1.4 PARA BİRİMİ Eurotahvillere ilişkin alım-satım emirleri menkul kıymetin ihraç edildiği döviz cinsi üzerinden verilir. Her bir döviz cinsinden ihraç edilen tahvillerde emirler aynı döviz cinsi ve 100 birim üzerinden fîyatlandırılır ve tüm ödemelerde kullanılan döviz cinsi işlem yapılan döviz cinsindendir. 1.5 İŞLEM VALÖRÜ Eurotahvil alım satım işlemleri en az bir iş günü, en fazla onbeş gün valörle yapılabilir. 1.6 FİYAT TABANI Alım satım emirleri Eurotahvilin ihraç edildiği para birimleri cinsinden "100" birim fiyat tabanı esas alınarak iletilir. 1.7 FİYAT VE FİYAT ADIMI Emirler sadece temiz fiyat üzerinden iletilir. Emirlerde fiyat virgülden sonra 4 hane girilebilecek (ör. 102,2222) şekilde verilebilir. 1.8 İŞLEMİŞ FAİZ TANIMLAR Fiyat: Eurotahviller için 100 birim nominal üzerinden verilen değer olup, temiz fiyattır. İşlemiş faiz: Dönemsel kupon faizinin; ilk kupon döneminde ihraç tarihinden, diğer kupon dönemlerinde son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar geçen gün Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası ı W

4 sayısına (GGS) isabet eden tutarıdır. Gün sayısının hesabında ilgili eurotahvilin gün sayım konvansiyonu dikkate alınır. GGS İşlemiş Faiz = Dönemsel kupon x x 100 Kupon dönemi içerisindeki gün sayısı Temiz fiyat: İşlemiş faizi içermeyen fiyattır. Eurotahvilin kirli fiyatından işlemiş faizin düşülmesi suretiyle bulunur. Kirli fiyat: Menkul kıymetin işlemiş faizini de içeren fiyattır. Takas fiyatı: İşlemin takas tutarının hesaplanmasında kullanılan fiyat olup kirli fiyata eşittir. İşlem hacmi = Nominal tutar x Takas Fiyatı / 100 İşlemiş faiz tutarı = Nominal tutar x İşlemiş faiz / 100 Anapara tutarı = Nominal tutar x Temiz fiyat / İŞLEMİŞ FAİZ HESABI Fiyat, son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar olan süre içinde işlemiş olan kupon faizini içermemektedir. Gerçekleşen bir işlemin alıcısı işlemiş faizi ödemekle yükümlüdür. Aşağıdaki formüle göre işlemiş faiz hesabı yapılacaktır: A E X CPN% M A E M CPN % : Son kupon ödeme tarihinden valör gününe kadar geçmiş gün sayısı : Kupon ödeme dönemi içindeki gün sayısı : Bir yıl içindeki kupon ödeme sayısı : Yıllık kupon faiz oranı (%8 ise 8 girilecek) ABD doları cinsinden Eurotahviller için gün savım konvansiyonu: Valör tarihindeki işlemiş faizi hesaplayabilmek için baz alınacak gün sayısı (A) aşağıdaki formülle hesaplanacaktır. Geçen Gün Sayısı (A) = (D2-Dl)+30 (M2-Ml)+360 (Y2-Y1) Dİ: Son Kupon Ödemesinin Yapıldığı Gün D2: Valör Tarihindeki Gün Mİ: Son Kupon Ödemesinin Yapıldığı Ay M2: Valör Tarihindeki Ay Yİ: Son Kupon Ödemesinin Yapıldığı Yıl Y2: Valör Tarihinin İçinde Bulunduğu Yıl Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası flii u 2

5 Yukarıdaki formülde GGS Şubat ayı hariç her ay 30 gün sayılır. Şubat ayında ise takvim günü sayısı dikkate alınır. Dönem başlangıç günü (Dİ) veya dönem bitiş günü (D2) ayın 31. gününe denk geliyorsa ilgili ay 30 gün olarak sayılır. Bir yıl 360 gün olarak hesap edilir. Euro cinsinden Eurotahviller için gün sayım konvansiyonu: Ay ve yıl gün sayısı hesabında takvim günü sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. 1.9 MENKUL KIYMET TANIMI Piyasa'da Eurotahvillerin tanımı olarak uluslararası menkul kıymet tanımlaması olan ISIN kullanılacaktır. Yeni ihraç edilen veya işleme yeni açılan menkul kıymetler için ISIN Borsa Günlük Bülteni'nde yayınlanır. İlave ihraçlarda, söz konusu ilave ihraca ilk ihraçtan farklı bir ISIN veriliyorsa sistemde ilave ihraç ilk ihraçtan farklı ISIN ile ayrı bir sırada işlem görecektir. Söz konusu ISIN'ın yanısıra aşağıdaki esaslara göre oluşturulmuş ihraçcı, itfa tarihi ve ihraç para birimini içeren bir açıklama da alım-satım sisteminde ayrı bir sütunda yer alacaktır. Bu kısaltmada sırasıyla TR ihraçcı Türkiye Cumhuriyeti'ni, altı hane (ggaayy) itfa tarihini, U ya da E ilgili para biriminin baş harflerini (U-USD, E-EUR) temsil etmektedir. Örnekler: UTP Tahvil İtfa Para Tanımı (ISIN) Açıklama Notu İhraçcı Tarihi Birimi US900123AY60 TR170336U TR USD US900123AT75 TR140234U TR USD US900123AL40 TR150130U TR USD XS TR160217E TR EUR XS TR010316E TR EUR DE000A0AU933 TR100214E TR EUR 1.10 İŞLEMLERİN İPTALİ ÜYE HATASI SONUCU GERÇEKLEŞEN İŞLEMLERİN İPTALİ Üye hatası sonucunda gerçekleşen işlemler prensip olarak iptal edilmez. Ancak alıcı ve satıcı üyeler tarafından yazılı olarak onaylanan ve Borsa tarafından kabul edilebilir bir gerekçeye dayanan iptal talepleri değerlendirilerek işlem iptali yapılabilir. Bu değerlendirmede kabul edilebilecek gerekçeler aşağıda sıralanmıştır. a) Sehven alış emri yerine satış emri veya satış emri yerine alış emri girmek, b) Emir girerken fiyat veya miktar veya valör girişlerinde maddi hata yapmak, c) Portföyünde veya müşterisinde olmayan kıymeti sehven satmak, Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası 3

6 Yukarıdaki gerekçelerden en az biri nedeniyle iptal talebinde bulunan ve işlem veya işlemlerin karşı taraflarının yazılı onaylarını alan üyenin işlem/leri, kendi talebi ve karşı üyelerin onaylarının Borsaya yazılı olarak iletilmesini takiben hazırlanacak olan ve bir örneği EK-l'de verilen "İşlem İptal Formu" kullanılarak İMKB Yönetmeliği'nin 23'üncü maddesi hükümleri uyarınca Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürü tarafından iptal edilebilir. "İşlem İptal Formu" taraflara faks yoluyla gönderilir EKSPER HATASI SONUCU GERÇEKLEŞEN İŞLEMLERİN İPTALİ GENEL ESASLAR Hatalı işlemlere itiraz süresi, işlem teyidinin üyeye iletilmesinden itibaren 15 dakikadır. Üyeler itirazlarını Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü'ne yukarıda belirtilen süre içerisinde telefonla iletmelerini takiben en geç 15 dakika içinde yazılı olarak da fakslarlar. Yapılan itirazlar Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü tarafından aşağıdaki esaslar gözönünde bulundurularak değerlendirilir. 1. Üyelerin iletişim araçlarında meydana gelen teknik arızalar veya bildirimi yapılmayan değişiklikler (faks numarası vb.) itirazlarda dikkate alınmaz. 2. Üye temsilcileri tarafından Piyasa'ya iletilen emirler Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası eksperi tarafından tekrar edilip üye temsilcisinin onayı alındıktan sonra sisteme girilmektedir. Eksper tarafından yapılan tekrarda herhangi bir hata yapılmış ise üye temsilcilerinin anında düzeltmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, yanlış yapılmış tekrarın üye temsilcisi tarafından onaylanması söz konusu olur ve işleme itiraz kabul edilmeyerek işlem geçerli sayılır. Yukarıda belirtilen eksper tekrarı, işlemlerin yoğunluğu nedeniyle yapılamadığı takdirde, üye temsilcisinin ilettiği emir geçerli olup itirazın değerlendirilmesinde esas olarak alınır. 3. İşlemin sadece eksper hatası sonucu gerçekleşmiş olması esastır. Bunun tespitinde telefon kayıtları ile Borsa bilgisayar sistemindeki bilgiler esas alınır. 4. İtirazın geçerli bulunması halinde işlem iptal edilerek, bu durum taraflara iletilir. Üyenin/üyelerin iptal edilen işleme ilişkin telafi edici işlem talepleri olması halinde, telafi edici işlem Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü tarafından, hakkaniyet ve piyasa kuralları çerçevesinde ilgili kuruluşlar ile koordineli olarak sonuçlandırılır. 5. Bu işlemlerin öncelikle Piyasa'da söz konusu üye/ler adına ilgili valörle yaptırılmasına çalışılır. Emirler eksper tarafından sisteme girilir ve alım-satım işlemleri gerçekleştirilir. Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası 4

7 6. Üyenin/üyelerin alınan karara itiraz hakkı saklı olup, itirazlar işlem iptalini takiben en geç 1 iş günü içinde Borsa Başkanlığı'na yazılı olarak yapılır. 7. Eksper hatası nedeniyle farklı üye adına gerçekleştirilmiş işlemler için Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü tarafından telafi edici işlem yapılmaz, sadece üye kodu değişikliği yapılarak işlem sonuçlandırılır MAĞDURİYETİN OLUŞMASI Mağduriyet, eksper hatası sonucu yanlış olarak gerçekleşen işlemin iptal edilerek, Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü tarafından yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda telafi edici işlemin yapılması halinde, üyenin iptal edilen işlemindeki koşullar ile Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği işlem/işlemlerin koşulları arasında varsa, üye aleyhine oluşan farktır. Telafi edici işlem talebinde bulunmayan üye, herhangi bir mağduriyet ve hak iddiasında bulunamaz TAZMİN EDİLECEK TUTAR Verilmiş emirdeki koşullarla, daha sonra gerçekleşen telafi edici işlem/işlemlerdeki koşullar arasında varsa üye aleyhine oluşmuş olan fark yani mağduriyet miktarı tazmine konu tutarın bazını oluşturur. Ancak, işlem başına her bir üyeye ödenecek tutar her durumda 100 ABD dolarını geçemez. Mağduriyet tutarı 100 ABD dolarını aştığı takdirde konu olay bazında Borsa Yönetim Kurulu'nca değerlendirilir. Tazmine konu tutar ancak üyenin Borsa'ya ibraname vermesinden sonra kendisine ödenir. Ödemeler üyelerin T. İş Bankası A.Ş. Borsa Şubesi nezdindeki hesaplarına yapılır TEMİNAT TEMİNAT TUTARI VE İLGİLİ HESAPLAR Piyasa'da işlem yapacak üyeler aşağıda Maddesinde belirtilen teminat türlerinden herhangi birisinden ABD Doları veya eşdeğer tutarda teminat yatıracaklardır. Vadeli nakit teminatlar, T. İş Bankası A.Ş. Borsa Şubesi'nde İMKB adına açılan Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası bloke hesabına, diğer teminatlar ise Takasbank nezdinde İMKB adına açılan Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası bloke hesabına yatırılacaktır. Üyeler, bloke hesabında bulunan menkul kıymetlerin değerlerinde meydana gelen düşüşlerde sabit teminat tutarına tamamlamak üzere ilave teminat yatıracaklardır TEMİNAT TÜRLERİ 1. ABD Doları ve Euro cinsinden vadesiz döviz ve vadeli döviz deposu, 2. Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu (Döviz cinsinden dahil), Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası 5

8 3. Vadesiz teminat mektubu (ABD Doları veya Euro). ABD Doları veya Euro cinsinden "Teminat Mektubu"; a. Türk bankalarının yurtdışındaki ve yurtiçindeki şubeleri, b. Yabancı bankaların Türkiye'deki şubeleri, c. Katılım bankalarının Türkiye'deki şubeleri, tarafından düzenlenebilmektedir. Türkiye'de faaliyette bulunan bir yabancı bankanın yurtdışında yerleşik merkezi veya herhangi bir şubesi Türkiye'deki şubesi için ve Türk bankalarının yurt dışındaki şubeleri de kendi idare merkezleri veya şubeleri için teminat mektubu veremezler. (Döviz cinsinden kesin teminat mektubu örneği EK-3'de verilmiştir) Aynı Gruba, Holdinge, Şirkete bağlı veya bunlar tarafından % 40'dan fazlası kontrol edilen banka ve/veya aracı kurumlar birbirlerine doğrudan doğruya teminat mektubu veremezler TEMİNATLARIN YATIRILMA, ÇEKİLME VE DEĞİŞTİRİLME ESASLARI 1. Teminat yatırma, çekme ve/veya değiştirmeye ilişkin talepler, en geç ilgili haftanın Salı gününe kadar İMKB Mali İşler Müdürlüğü'ne hitaben yazılı olarak yapılır ve işlemler bu Müdürlük tarafından yürütülür. Talep yazılarındaki imzaların, üye tarafından Borsa'ya bildirilen imza sirkülerindeki yetkili kişilere ait olması gerekmektedir. 2. Her türlü yatırma, çekme ve değiştirme talep yazısı Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü'nün onayından sonra işleme konulur. 3. Teminat yatırma ve çekme işlemleri sırasında kullanılacak yazıların standart ifadeleri EK-2'de verilen şekilde olacaktır YATIRILACAK, ÇEKİLECEK VE/VEYA DEĞİŞTİRİLECEK TEMİNATLARA İLİŞKİN PROSEDÜR Piyasa'da gerçekleştirilen işlemlere karşılık olarak yatırılacak, çekilecek ve/veya değiştirilecek teminatlara ilişkin Mali İşler Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış olan talep yazıları her hafta Salı akşamına kadar Borsa Evrak Kayıt Servisi'ne teslim edilecektir. Salı gününden sonra teslim edilen yazılar bir sonraki hafta işleme konulacaktır. İlgili haftanın perşembe günü, İMKB Mali İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan teminat yatırma, çekme ve/veya değiştirilmesine ilişkin yazılar İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü tarafından teminat saklama kuruluşuna (T. İş Bankası Borsa Şubesi veya Takasbank A.Ş.) gönderilir. Yatırma, çekme ve/veya değiştirme işlemlerinin tamamlandığına dair saklama kuruluşu yetkililerinden onay alınmasıyla süreç tamamlanır BORSA PAYI Piyasa'da yapılan işlemler için tarafların her birinden ayrı ayrı işlem tutarı üzerinden İMKB Yönetim Kurulu'nca belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan oranda borsa payı alınır. Borsa payı oranı halen %0,001 (Yüzbinde bir) olup, bu oran 31/12/2010 tarihine kadar sıfırdır. Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası 6

9 Üyeler borsa payı borçlarını "Üyelerimiz Tarafından Borsamıza Ödenmesi Gereken Ücretler ve Söz konusu Ücretlerin Tahsil Süresi ve Şekli Hk." tarih ve 174 no'lu Genelge çerçevesinde ödemekle yükümlüdürler. 2. PAZARLARIN İŞLEYİŞİ 2.1 ULUSLARARASI TAHVİL PAZARI (UTP) UTP'NİN İŞLEYİŞİ Eurotahvillerin sürekli müzayede çoklu fiyat sistemi içinde doğrudan alım/doğrudan satım işlemlerinin yapıldığı pazardır. Üye kodu piyasa ekranlarında ve sorgu ekranlarında gösterilmez. İşlem gerçekleştiren taraflara, işlem gerçekleşmesini takiben, işlem bilgileri ile birlikte karşı üye bilgisi de verilir. Üyeler kullanıcı terminalleri aracılığı ile portföy, fon ya da müşterileri hesabına gerçekleştirdikleri işlemlerin borç-alacak takibini yapabilirler. En iyi alım/satım emirleri ve son işleme ait fiyat/nominal tutar bilgileri piyasa ekranlarında eşanlı olarak gösterilir. Eşanlı olarak pazar bazında, emir bazında ve işlem bazında sorgulama yapılır ve pozisyon bilgisi alınabilir. UTP izleme ekranlarından en iyi talep ve teklifler ile birlikte emir ve fiyat bazında derinlik bilgisine de ulaşılabilir EMİR TİPLERİ Limitli Emir: Limitli emirler fiyat ve nominal tutar belirtilerek, minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilir. Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı pasif olarak bekler. Piyasa Emri: Bu tür emirlerde fiyat belirtilmez. Minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilen emir pasif emirlerle kısmen veya tamamen karşılanır, emrin gerçekleşmeden kalan kısmı iptal edilir ÖZEL KOŞULLU EMİRLER Yukarıdaki emir tipleri ile birlikte kullanılmak üzere aşağıdaki özel koşullu emirler de verilebilir. Kalanı İptal Et Emri: Kısmen gerçekleşme koşulu ile verilen aktif emir tipidir. Emir girildiği anda bekleyen karşıt emirler ile eşleşir, gerçekleşmeyen kısmı otomatik olarak iptal edilir. "Limitli Emir" veya "Piyasa Emri" şeklinde verilebilir. Gerçekleşmezse İptal Et Emri: Tamamı gerçekleşme koşulu ile verilen aktif emir tipidir. Emir girilir girilmez bu koşul sağlanmadığı takdirde iptal edilir. "Limitli Emir" veya "Piyasa Emri" şeklinde verilebilir. 7

10 2.1.3 EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRELERİ Bütün emirler, emrin verildiği gün saat 17:00'ye kadar geçerlidir. Üyeler UTP'ye verdikleri emirlerden karşılanmamış olanları istedikleri an iptal edebilirler veya değiştirebilirler EMİR BÜYÜKLÜKLERİ Emirler işleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Esas olarak minimum nominal emir büyüklüğü USD/EUR ve maksimum nominal emir büyüklüğü 5 Milyon USD/EUR tutarında olup, emirler ve katları şeklinde verilir (USD: Amerikan doları, EUR: Euro). Kupür büyüklüklerinin asgari tutarı 'in üzerinde olan Eurotahviller için minimum emir büyüklükleri ayrıca belirlenir ve işleme açılma bilgisi ile birlikte Bülten'de ilan edilerek duyurulur EMİRLERİN BORSAYA İLETİLMESİ UTP'de işlem yapan aracı kuruluşların temsilcileri, emirleri; üye merkez ofisi ve alternatif erişim noktasındaki OTASS terminalleri / TBPAPI kanalıyla veya Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü'nü (212) numaralı telefondan arayarak iletirler. Müşteri hesabına emir girişi yapılması durumunda "Emir Giriş" penceresinde "P/M Hesabı" alanında aracı kuruluş müşterileri için tanımlanan genel müşteri kodunun seçilmesi ve "Referans" alanına müşteri hesap bilgilerinin girilmesi zorunludur. Telefonla işlem yapan aracı kuruluşun yetkili temsilcisi, kendisine verilen kodu piyasa eksperlerine söyledikten sonra emrini iletir. Telefonla yapılan işlemlerde, emir Piyasa eksperleri tarafından sisteme girilir ve sistem tarafından üretilen emir numarası yetkili temsilciye bildirilir. Temsilci verdiği emirle ilgili yapmak istediği değişikliklerde kendisine verilen emir numarasını eksperlere söylemek zorundadır. Bu nedenle emir numarası mutlaka dikkatli bir şekilde not edilmelidir EMİRLERİN İŞLEME SOKULMASI Sisteme iletilen emirler piyasa izleme ekranlarından takip edilir. Ayrıca UTP'de yer alan emirler içerisinden alımda en yüksek fiyatlı, satımda en düşük fiyatlı emirler bilgi dağıtım firmalarının veri dağıtım kanalları aracılığıyla anında piyasa katılımcılarına iletilir. UTP'de bir alım veya bir satım emriyle birden fazla karşıt emri aynı anda karşılamak mümkündür. UTP'de iletilen emirler içerisinde en iyi talep veya tekliften işlem olması durumunda sonraki bekleyen en iyi teklif veya talep otomatik olarak ekrana gelir. Daha kötü Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası 8

11 fiyatlı emirler fiyat ve zaman önceliğine göre sistemde yer alır ve derinlik ekranlarından izlenebilir. Telefonla işlem yapan üyeler istedikleri takdirde, ekranda yer alan en iyi emir dışındaki geçerli emirleri öğrenebilirler. UTP'ye iletilen aynı fiyatlı alım ve satım emirleri ekranlarda birikimli olarak görünür EMİR EŞLEŞME KURALLARI UTP'de emirler "çok fiyat-sürekli müzayede" yöntemiyle eşleşmektedir. İki karşıt emrin eşleşmesi, alımda en yüksek fiyatlı, satımda en düşük fiyatlı emirlere öncelik verilerek sağlanır. Aynı fiyatlı emirlerde zaman önceliği uygulanır. Fiyat eşitliği olan emirlerin gerçekleşmesinin yanısıra, var olan alış emrinin fiyatından daha düşük fiyatlı satış emri geldiğinde veya var olan satış emrinin fiyatından daha yüksek fiyatlı alış emri geldiğinde de iki karşıt emrin eşleşmesi mümkündür. Fiyat eşitliğinin olmadığı durumda, sistemde öncelikle varolan emrin fiyatı işlem fiyatıdır EMİRLERİN GERÇEKLEŞTİĞİNİN BİLDİRİMİ UTP'de işlem yapan banka ve aracı kurumlar işlem sırasında birbirlerini bilmezler. İşlemin teyidi ve karşı taraf bilgisi işlem gerçekleştikten sonra üyelere iletilir. Telefonla iletilen ve aktif olarak yapılan işlemlerde işlemin teyidi ve karşı tarafı üyeye telefonda anında bildirilir. Üye merkez ofisi veya alternatif erişim merkezinden yapılan işlemlere ilişkin bilgiler ve dökümler üye tarafından sistemden alınır TEŞEKKÜL EDEN FİYATLARIN İLANI UTP'de yapılan işlemler sonucunda kayda alman fiyatlar izleyen işgünü Borsa bülteninde ilan edilir. Bültenlerde, seansta menkul kıymet bazında kayda alınan en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama fiyat, işlemiş faiz, takas fiyatı, işlem hacimleri ve sözleşme sayıları yer alır. Ancak, bu Genelge'nin maddesinde tarif edilen tek üyenin taraf olduğu işlemler gerçekleştirilmekle beraber oluşan fiyatlar Borsa kaydına alınmaz TEK ÜYENİN TARAF OLDUĞU İŞLEMLER UTP'de aracı kuruluş tarafından kendi portföyüne, yatırım fonu/yatırım ortaklığı hesabına veya müşterileri hesabına iletilen emirlerin yine aynı kuruluş tarafından karşılanması ile ilgili bekleme süresi 10 saniyedir. Emri ileten aracı kuruluş, iletilen emir başka bir aracı kuruluş tarafından karşılanmadığı takdirde söz konusu emre karşıt emir girerek işlemi gerçekleştirebilir. Ancak, emir ekranda göründükten sonra 10 saniye geçmeden aracı kuruluş karşıt emrini Borsa'ya iletemez EMİR DEĞİŞİKLİĞİ UTP'ye iletilen emirlerden karşılanmamış olanlar ile kısmen karşılanmış emirlerin karşılanmadan kalan kısımları değiştirilebilir. Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası 9

12 Emrin fiyatındaki değişiklik, nominal tutarındaki artış ve işlem hesap sahibinin değişimi zaman önceliğinin kaybedilmesine neden olurken, referans bilgisinin değiştirilmesi ile nominal tutarın azaltılması emrin önceliğinin kaybedilmesi sonucunu doğurmaz EMİR İPTALİ UTP'ye iletilen emirlerden karşılanmamış olanlar ile kısmen karşılanmış emirlerin karşılanmadan kalan kısımları iptal edilebilir. 2.2 EUROTAHVİL PAZARLIKLI İŞLEMLER PLATFORMU (EPİP) GENEL Eurotahvil Pazarlıklı İşlemler Platformu (EPİP), üyelerin işlem yapmak istediği üyeyi belirleyerek emirlerini ilettikleri alım satım sistemi olup, emirlerin üye kodu ile yer aldığı "Duyuru Emirleri Ekranı" ile işlemlerin gerçekleşeceği "Pazarlıklı İşlemler Ekranı"ndan oluşur DUYURU EMİRLERİ EKRANI Duyuru Emirleri Ekranı, emir iletmek isteyen üyelerin belirli bir kıymet için taleplerini tüm kullanıcılara duyurmalarını sağlayan ekrandır. Duyuru emirleri ekranında emirler giriş sırasına göre emri veren üyenin kodu ile gösterilir ve emirlerde fiyat ve miktar kısıtı uygulanmaz. Duyuru emirleri ekranında otomatik eşleşme yoktur, üyeler işlemlerini "Pazarlıklı İşlemler Ekranı" üzerinden gerçekleştirebilir PAZARLIKLI İŞLEMLER EKRANI Pazarlıklı işlemler, işlemi sonuçlandırmak isteyen üyenin emri göndermek istediği karşı üyenin kodunu belirterek emrini sisteme girdiği ve karşı üyenin teyidi ile işlemlerin gerçekleştiği alım satım ekranıdır. Bu ekranda üyelerin yetkili temsilcileri tarafından girilen emirler sadece kendisine emir gönderilen karşı üyenin ekranında görünür, diğer üyeler bu emri göremezler EMİR TİPLERİ Pazarlıklı Emir: Fiyat, miktar, valör ve karşı üye bilgisi belirtilerek girilen ve karşı üyenin teyit etmesi ile gerçekleşen emir tipidir. Karşı üye teyidi emrin tamamı için verilir ve kısmi gerçekleşme yoktur EMİR BÜYÜKLÜKLERİ Pazarlıklı emirler işleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü üzerine USD/EUR ve katları şeklinde iletilir. Kupür büyüklüklerinin asgari tutarı 'in üzerinde olan Eurotahviller için minimum emir büyüklükleri ayrıca belirlenir ve işleme açılma bilgisi ile birlikte Bülten'de ilan edilerek duyurulur. Yabancı Meni 10

13 2.2.4 EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRELERİ Duyuru emirleri ve pazarlıklı emirler, emrin verildiği gün saat 17:00'ye kadar geçerlidir EMİRLERİN BORSAYA İLETİLMESİ EPİP'e emir iletecek üyelerin temsilcileri emirleri üye merkez ofisi ve alternatif erişim noktasındaki OTASS terminalleri / TBPAPI kanalıyla iletirler. Müşteri hesabına emir girişi yapılması durumunda "Emir Giriş" penceresinde "P/M Hesabı" alanında aracı kuruluş müşterileri için tanımlanan genel müşteri kodunun seçilmesi ve "Referans" alanına müşteri hesap bilgilerinin girilmesi zorunludur. EPlP'e iletilen duyuru emirleri "Duyuru Emirleri" ekranlarından takip edilir. İletilen her emir için bir emir numarası verilir ve her bir emir ayrı satırda yer alır. Pazarlıklı işlemler ekranına iletilen her bir emir bazında emri gönderen ve emir gönderilen üyeler için iki emir numarası üretilir. Sisteme iletilen pazarlıklı emirler sadece ilgili üyelerin ekranlarında gösterilir EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ Pazarlıklı emirler karşı üye belirtilerek sisteme girilir. Karşı üyenin işlemi teyit etmesini takiben işlem gerçekleşmiş olur. Gerçekleşen işlemler hem Pazarlıklı İşlemler Ekranında hem de İşlemler Ekranında gösterilir TEŞEKKÜL EDEN FİYATLARIN İLANI Gerçekleşmiş olan pazarlıklı işlemlerin fiyatları Borsa bülteninde ilan edilmez, sadece işlem hacimleri genel toplam içinde yer alır EMİR DEĞİŞİKLİĞİ VE EMİR İPTALİ Duyuru emirleri istenildiği zaman değiştirilebilir ve iptal edilebilir. Pazarlıklı emirler ise karşı üye onaylamadan önce değiştirilebilir ve iptal edilebilir. Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası 11

14 2.3 PİYASA İZLEME BİLGİLERİ Otomatik Alım Satım Sisteminde Yer Alan Bilgiler Alan Adı Açıklama Veri Dağıtım Valör 1 İlgili satırdaki emirlerin valörü V Tanım Menkul kıymetin kodu V VKG Vadeye kalan gün sayısı V Alış Derinliği (Toplam) İlgili menkul kıymette ilgili valör tarihi için bekleyen tüm alım emirlerinin toplam miktarı Alış Derinliği İlgili menkul kıymette ilgili valör tarihi için bekleyen en iyi fiyatlı alım emrinin/ emirlerinin toplam miktarı V Alış İlgili menkul kıymette ilgili valör tarihi için bekleyen en iyi alış emrinin fiyatı V Satış İlgili menkul kıymette ilgili valör tarihi için bekleyen en iyi satış emrinin fiyatı V Satış Derinliği İlgili menkul kıymet ilgili valör tarihi için bekleyen en iyi fiyatlı satım emrinin/ emirlerinin toplam miktarı V Satış Derinliği (Toplam) İlgili menkul kıymette ilgili valör tarihi için bekleyen tüm satım emirlerinin toplam miktarı Son Fiyat İlgili valör tarihi için gerçekleşen son işlemin fiyatı V Son işlem Miktarı İlgili valör tarihi için gerçekleşen son işlemin miktarı V Son İşlem Tutarı İlgili valör tarihi için gerçekleşen son işlemin tutarı (FiyatxMiktar) V En Yüksek Fiyat İlgili valör tarihi için gün içerisinde gerçekleşen en yüksek fiyat V En Düşük Fiyat İlgili valör tarihi için gün içerisinde gerçekleşen en düşük fiyat V Ağr. Ort. Fiyat İlgili valör tarihi için gün içinde gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı V İlgili menkul kıymette ilgili valör tarihi için gün içinde gerçekleşen toplam işlem Bugünkü Miktar miktarı V Bugünkü İşlem İlgili menkul kıymette ilgili valör tarihi için gün içinde gerçekleşen işlem hacmi Hacmi tutarı V İşlem Sayısı İlgili menkul kıymette ilgili valör tarihi için gerçekleşen işlem adedi Toplam Emir Sayısı İlgili menkul kıymette ilgili valör tarihi için verilen toplam emir sayısı Açık Emir Sayısı İlgili menkul kıymette ilgili valör tarihi için bekleyen açık emirlerin toplam adedi Kıymetin işlem görmeye başladığı tarihten itibaren gerçekleşen toplam işlem Birikimli Miktar miktarı Birikimli İşlem Kıymetin işlem görmeye başladığı tarihten itibaren gerçekleşen toplam işlem Hacmi hacmi tutarı İlgili menkul kıymette ilgili valör tarihi için bekleyen alım emirlerinin toplam Alış Emri Sayısı adedi İlgili menkul kıymette ilgili valör tarihi için bekleyen satım emirlerinin toplam Satış Emri Sayısı adedi Önceki Seans Bir önceki işlem günü tarihi V Önceki Fiyat Bir önceki işlem gününde gerçekleşen son işlemin fiyatı V Önceki Ort. Fiyat Bir önceki işlem gününde gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyat Son İşlem Saati Gerçekleşen son işlemin saati Saat:Dakika: Saniye V Seans İlgili menkul kıymette işlemlerin gerçekleştiği seans Son Pazarlıklı İşlem Gerçekleşen son Pazarlıklı işleminin fiyatı Pazarlıklı İşlem Miktarı Gerçekleşen son Pazarlıklı işlemin toplam miktarı Pazar Menkul kıymetin işlem gördüğü pazar. İlgili satırdaki menkul kıymette bulunan en iyi alım/satım emirlerinin geçerli olduğu pazar Tür,Estrüman Menkul kıymetin türü (eurobond gibi..) Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası 12 «j> CtJ

15 İtibari Değer Kıymetin birim nominal değerleme tutarı (100 USD/EUR) Durum Menkul kıymetin işlem görme durumu. A:aktif,D: durdurulmuş Notlar İlgili menkul kıymete ait açıklayıcı kod Kupon Faizi Kuponlu menkul kıymetlerde ödenecek ilk kupon faizi (%, dönemsel) Dönemsel kupon faizinin; ilk kupon döneminde ihraç tarihinden, diğer kupon İşlemiş Faiz dönemlerinde son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar geçen gün sayısına isabet eden tutarı Son İşlem Takas İlgili valör tarihi için gerçekleşen son işlemin takas fiyatı Fiyatı Alış Takas İlgili menkul kıymette, ilgili valör tarihi için bekleyen en iyi alış emrinin takas Fiyatı fiyatı Satış Takas İlgili menkul kıymette, ilgili valör tarihi için bekleyen en iyi satış emrinin takas Fiyatı fiyatı V 2.4 DUYURU EMİRLERİ BİLGİLERİ Otomatik Alım Satım Sisteminde Yer Alan Bilgiler Alan Adı Açıklama Veri Dağıtım Emir Girilen emre sistem tarafından verilen emir numarası Saat Emrin sisteme giriş saati Son Güncelleme İlgili emirle ilgili olarak sistemde gerçekleşen son değişiklik Durum Enirin sistemdeki geçerlilik durumu. Açık, Gerçekleşmiş gibi. Pazar Emrin girildiği pazar. Eurotahvil Pazarlıklı İşlemler Pazarı olmak zorundadır. V Menkul Kıymet Emrin menkul kıymetinin tanımı V Valör 1 Emrin valörü V Alış/Satış Emrin alış/satış olarak türü V Fiyat Eurotahvil Pazarlıklı İşlemler Pazarı işlemlerinde enirin fiyatı. V Miktar Emrin toplam miktarı. V Referans Emir girişi sırasında özel bir referans bilgisi girilmişse bu alanda görünür. Kullanıcı Emri giren üye kullanıcısının kodu. Bu alan sadece emri giren üye için görünür. Diğer üyelerde boş görünür. Uye Emrin ait olduğu üye kodu 2.5 PAZARLIKLI İŞLEMLER BİLGİLERİ Otomatik Alım Satım Sisteminde Yer Alan Bilgiler Alan Adı Açıklama Veri Dağıtım Sözleşme Pazarlıklı işlem talebinin/işleminin numarası Karşı taraf Pazarlıklı işlemin karşı üyesine ait talebin numarası sözleşmesi Sözleşme Girilen pazarlıklı işlemin gerçekleşme zamanı Zamanı Son Güncelleşme Emrin durumunda herhangi bir değişiklik olduğunda (değişiklik ya da iptal ) değişikliğin gerçekleştiği saat Durum Taleplerin sistemdeki geçerlilik durumu. Açık, gerçekleşmiş, iptal gibi. A/S Girilen Pazarlıklı işlem talebinin yönü. Alış-satış, gibi. Menkul Kıymet Talebin menkul kıymetinin tanımı Pazar Talebin girişinin yapıldığı pazar Kullanıcı Girişi yapan kullanıcı kodu. Borsa eksperleri tarafından yapılan girişlerde, girişin hangi üye kullanıcısı adma yapıldığını gösterir. Uye Talebin hangi üye tarafından/adına girildiğini gösterir. Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası «i ^ 13

16 Karşı Uye Kullanıcısı Karşı Uye Hesap Fiyat Miktar Tutar Valör 1 Takas Merkezi Teyit Süresi Referans Talebin karşı üyesinin kullanıcı kodu Emrin karşı üyesinin üye kodu İşlemin takasında kullanılacak hesap Pazarlıklı işlem talebinde fiyat Pazarlıklı işlem talebinin miktarı Pazarlıklı işlem talebinin tutarı (Miktar x Fiyat) Pazarlıklı işlem talebinin valörü İşlemin takasının Takas Bankası kanalıyla yapılıp yapılmama durumu. Evet: İşlemin takası Takas Bankası kanalıyla yapılacak. Hayır: Üyeler işlemin takasını kendi aralarında yapacaklar. Pazarlıklı işlem talebinin, karşı üye tarafından ne kadarlık bir zaman süresi içinde onaylanması gerektiği. Bu süre içinde onaylanmayan talepler için karşı üyeye uyarı mesajı gider. Kullanıcının Pazarlıklı işlem talebi girişi sırasında girdiği serbest bilgi Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası u «< 14

17 Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Eurotahvil Pazarları işleyiş Esasları 3. YATIRIM FONLARI VE ORTAKLIKLARININ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR Yatırım Fonu ve Yatırım Ortaklıkları adına yapılan işlemlerde Pazarların işleyiş kurallarına ek olarak aşağıdaki esaslar uygulanır: 1. Yatırım ortaklığı veya yatırım fonu portföyüne alım veya satım emirleri, Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası'nda işlem yapmaya yetkili bir kuruluşun yetkili elemanları tarafından Borsa'ya iletilir. Emir verilirken, emrin hangi yatırım ortaklığı veya yatırım fonu için olduğu mutlaka belirtilir. Bu emirleri verirken, Borsa tarafından her bir yatırım fonu ve ortaklığı için geliştirilen standart kodlar kullanılır. Yetkili aracı kuruluşların aynı anda sadece tek bir yatırım fonu ve ortaklığı adına emir iletmesi gerektiğinden tek bir işlemle birden fazla fon/ortaklık adına işlem yapılması mümkün değildir. 2. Yatırım ortaklığı veya yatırım fonu portföyünden satış yapılıyorsa, önce satış emri Borsa'ya iletilir ve sisteme girilir. Yatırım ortaklığı veya yatırım fonu portföyüne alış yapılıyorsa önce alış emri Borsa'ya iletilir. 3. Emri ileten yetkili kuruluş (örneğin fon yöneticisi Banka), başka bir alıcı veya satıcı çıkmadığı takdirde söz konusu menkul kıymeti kendisi alabilir veya satabilir. Ancak, emir ekranda göründükten sonra 10 saniye geçmeden, yetkili kuruluş karşıt emrini Borsa'ya iletemez. 4. Gerçekleşen yatırım fonu işlemlerinde yapılan fon kodu hatalarına ilişkin düzeltme talebi Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü'ne yazılı olarak iletilir. Müdürlüğün değerlendirmesi sonucunda geçerli bir sebebe dayanan değişiklik talepleri kabul edilerek gerekli düzeltme Müdürlük tarafından yapılır. 5. İşlem aynı yetkili üye ile gerçekleştiği takdirde, alım-satım aynı üye tarafından yapılmış olacağından takas gerekmeyecektir. Aksi takdirde, normal prosedüre uygun şekilde takas yapılır. 6. Üyelerin adına işlem yapacakları yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarının Borsa işlem kodlarını bildirmeleri; bu bildirimlerinde daha sonra meydana gelebilecek değişiklikleri de yine yazılı olarak yatırım fonu ya da ortaklık adına işlemlere başlamadan en az bir gün önce Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü'ne iletmeleri gerekir. 4. TAKAS ESASLARI 4.1 GENEL ESASLAR 1. UTP ve EPİP'de işlem gören Eurotahvillerin menkul kıymet ve nakit takas işlemleri İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından birleştirilerek yapılan ikili netleştirme sürecinin sonucunda oluşturulan takas talimatları doğrultusunda, Takasbank tarafından belirlenen uluslararası takas 15

18 Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Eurotahvil Pazarları İşleyiş Esasları ve saklama kuruluşu nezdinde ilgili üye hesapları kullanılarak, teslim karşılığı ödeme prensibine göre gerçekleştirilir. 2. Takasbank tarafından uluslararası takas ve saklama kuruluşu olarak Euroclear Bank belirlenmiştir. 3. İşleme taraf olan aynı üyeler (iki üye) arasında; kıymet tanımı, valör, döviz birimi bazında ikili netleştirme yapılır. Netleştirme sonucunda oluşan yükümlülüklere ilişkin talimatlar Takasbank tarafından Euroclear Bank'a gönderilir. 4. Takas süresi (valör) en az bir iş günüdür. İş günü Takasbank ve Euroclear Bank'm resmi olarak açık olduğu gündür. 5. Pazarlarda (UTP/EPİP) işlem yapacak üyeler, Euroclear Bank nezdinde hesap açmak ve bu hesap numarasını Takasbank'a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. Hesap numarasına ilişkin değişikliklerin ise işlem tarihinden en az iki iş günü önce Takasbank'a bildirilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içinde bildirim yapılmadığı takdirde temerrüt hükümleri uygulanır. 6. Pazarlarda işlem yapan üyeler, kıymet ve nakit yükümlülüklerini valör gününde takas süresi son saatine kadar ilgili hesaplarında hazır bulundurmak ve takibini yapmakla yükümlüdürler. 7. Eurotahvillerin menkul kıymet ve nakit takas işlemleri Takasbank'ın talimatları doğrultusunda Euroclear Bank nezdinde ilgili üye hesapları kullanılarak teslim karşılığı ödeme prensibine göre gerçekleştirilir. 4.2 YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMESİ 1. Alıcı üye, (nakit borçlu, kıymet alacaklı) valör günü itibariyle Euroclear Bank işlem saatleri dahilinde ilgili döviz birimi cinsinden nakit borcunu Euroclear Bank nezdindeki hesabında bulundurmakla yükümlüdür. 2. Satıcı üye (nakit alacaklı, kıymet borçlu) valör günü itibariyle Euroclear Bank işlem saatleri dahilinde menkul kıymet borcunu Euroclear Bank nezdindeki hesabında bulundurmakla yükümlüdür. 3. Takas yükümlülüklerinin en geç valör gününde 18:30'a kadar (Belçika saati ile) yerine getirilmesi gerekmektedir. 4.3 ALACAKLARIN ÖDENMESİ Takas işlemlerinin Euroclear Bank nezdinde teslim karşılığı ödeme prensibine göre gerçekleşmesi nedeni ile nakit ve menkul kıymet alacakları, alacak karşılığı olan borç tutarlarının Euroclear Bank nezdindeki hesaplardan çıkışı ile eş zamanlı olarak ilgili hesaplara aktarılır. Yabancı Menkul Kıvmetler Pivasası 16

19 Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Eurotahvil Pazarları işleyiş Esasları 5. TEMERRÜT VE DİSİPLİN ESASLARI 5.1 TEMERRÜT ESASLARI Eurotahvillere ilişkin olarak gerçekleşen işlemlere ait nakit ve kıymet yükümlülüğünü valör gününde Euroclear Bank tarafından uygulanan saatler içerisinde yerine getirmeyen üyeye uygulanacak temerrüt faizi, mağdur üyelere ödenecek tutarlar ve disiplin hükümlerine ilişkin esaslar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir TEMERRÜT MATRAHI Bu Genelge'de belirtilen süreler içerisinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde temerrüde düşülen tarih ile taahhüdün yerine getirildiği tarih arasındaki günler dikkate alınarak; i) menkul kıymet için, ilgili işlem gününde (temerrüde konu menkul kıymetin işlem günleri farklı ise valör gününe en yakın olan işlem gününde) gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama takas fiyatından hesaplanan değeri, ii) nakit için, nakit tutarı, esas alınarak hesaplanır TEMERRÜT FAİZİ Menkul kıymet ya da nakit yükümlülüğünün valör gününde yerine getirilememesi durumunda, temerrüt matrahı üzerinden, İMKB Repo Ters Repo Pazarı'nda veya TCMB İnterbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının, bu oranı aylık Londra Bankalararası Borçlanma Oranının (LIBOR) 1.25 katma eşitleyen katında temerrüt faizi uygulanır. Döviz üzerinden hesaplanan temerrüt faizi, ilgili günler için temerrüde düşen üyelerden tahsil edilir. Aynı gün içinde bir defadan fazla nakit ve/veya birden fazla menkul kıymette temerrüde düşülmesi halinde bu durum tek bir temerrüt hali olarak değerlendirilir. Temerrüde düşen üyelere ayrıca bu Genelge'de belirtilen esaslar çerçevesinde disiplin cezası uygulanır. Menkul kıymet veya nakit yükümlülüğünün bu Genelgede belirtilen sürelerde yerine getirilememesi Borsa, Takasbank veya Euroclear Bank'ın sisteminde meydana gelen sorunlardan kaynaklandığı takdirde, bu hususların Takasbank Temerrüt Komitesi tarafından geçerli bilgi veya belgeler ile tespit edilmesi halinde temerrüt faizi alınmaz. Nakit veya menkul kıymet alacaklı üyelere, valör gününde yapılamayan ödeme veya teslimler için, valör günü ile ödeme veya teslimlerin yapıldığı tarih arasındaki takvim günleri esas alınarak; her gün için günlük hesaplanan temerrüt faizinin l A katı ödenir. Bu ödemenin yapılabilmesi için, valör günü yapılamayan teslim ya da ödemenin İMKB, Takasbank veya Euroclear Bank'm sisteminde meydana gelen sorunlardan kaynaklanmaması, nakit veya menkul kıymet alacaklı üyenin nakit veya menkul kıymet yükümlülüğünü zamanında yerine getirmesi, nakit veya menkul kıymet Yabancı Menkul Kıvmetler Pivasası 17

20 Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Eurotahvil Pazarları işleyiş Esasları temerrüdüne düşen üyenin yazılı itirazının geçersiz kabul edilerek temerrüt faizinin tahsili gerekmektedir. Temerrüt faizi, temerrüde düşen üye tarafından kendisine bildirim yapılan tarihten itibaren bir iş günü içerisinde ödenir TEMERRÜT SONUÇLANDIRMA İŞLEMLERİ Valör (V) günü nakit veya menkul kıymet yükümlülüklerini yerine getirememiş üyeler ve temerrüde konu işlemler ertesi iş günü sabahı Takasbank tarafından Borsa Başkanlığı'na bildirilir. Temerrüde düşen üye temerrüt halini Borsa Başkanlığı'nca belirlenen ve kendisine tebliğ edilen zamanda sona erdirmek zorundadır. Temerrüt durumunun sona erdirilmemesi halinde, İMKB Yönetmeliği'nin 35. Maddesi hükümleri çerçevesinde, aşağıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben işlem yapılır. Yükümlülüğünü yerine getirmiş olan üye temerrüde konu işlem ile ilgili takas talimatını iptal ederek, en geç V+l günü saat 12:00'a kadar işlem karşılığı olan nakit ya da kıymetini Euroclear Bank nezdindeki no'lu Takasbank hesabına aktarır. Temerrüde düşen üyenin de V günü itibariyle gerçekleşmemiş işlemine ait takas talimatını V+l günü saat 12:00'a kadar iptal etmesi zorunludur. îlgili talimatın V+l günü 12:00'a kadar üye tarafından iptal edilmemesi durumunda, söz konusu talimat Takasbank tarafından re'sen iptal edilir. Temerrüt işlemleri ertesi gün valörlü olarak sonuçlandırılır. Temerrüt durumunu sona erdirmeyen üyeye ait işlem konusu menkul kıymetler Borsa tarafından re'sen aldırılıp sattırılır. Alım veya satım işlemleri Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası'nda Borsa eksperlerinin emir girmesi ile gerçekleştirilir. Emirlerin seans süresince gerçekleşmemesi durumunda Tahvil ve Bono Piyasası Otomatik Alım-Satım sistemi mesaj modülü kullanılarak piyasa katılımcısı üyelerden teklifler toplanıp değerlendirilir ve işlem sonuçlandırılır. Temerrüt nedeni ile yapılan işlem eskisine göre daha olumsuz şartlarda yapılmışsa yükümlülüğünü yerine getirmeyen üye aradaki farkı Euroclear Bank nezdindeki no'lu Takasbank hesabına yatırmak zorundadır. 5.2 DİSİPLİN CEZALARI ÎMKB Yönetmeliği'nin 3 5'inci maddesi çerçevesinde, üyenin Pazarlar'da oluşacak temerrüdüne bağlı olarak ortaya çıkan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle söz konusu temerrüt tarihini takip eden bir yıllık süre içerisinde aynı durumun tekerrürü halinde İMKB Yönetmeliği'nin 53'üncü maddesi uyarınca disiplin cezası uygulanır. Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası 18

19. İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI EUROTAHVİL PAZARLARI

19. İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI EUROTAHVİL PAZARLARI 19. İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI EUROTAHVİL PAZARLARI İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası (YMKP); Türk sermaye piyasasının uluslararası piyasalarda rekabet gücünün artırılması çerçevesinde,

Detaylı

19. İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI ULUSLARARASI TAHVİL PAZARI

19. İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI ULUSLARARASI TAHVİL PAZARI 19. İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI ULUSLARARASI TAHVİL PAZARI 19.1. Genel Esaslar 19.1.1. İşlem Görecek Menkul Kıymetler Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçları

Detaylı

Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı İşleyiş Esasları Hk.

Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı İşleyiş Esasları Hk. Genelge No: 279 Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü İstanbul, 22 Ocak 2008 Konu : Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı İşleyiş Esasları Hk. Sayın Üyemiz, İMKB Yönetim Kurulu

Detaylı

Konu: İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazar'ı İşleyiş Esasları

Konu: İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazar'ı İşleyiş Esasları Genelge No:261 Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü İstanbul, 6 Nisan 2007 Konu: İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazar'ı İşleyiş Esasları Sayın Üyemiz, T.C. Hazinesinin

Detaylı

15.04.2008 tarih ve 283 no.lu Genelge, söz konusu değişiklikleri içeren ekteki Genelge nin yürürlüğe girmesiyle iptal edilmiştir.

15.04.2008 tarih ve 283 no.lu Genelge, söz konusu değişiklikleri içeren ekteki Genelge nin yürürlüğe girmesiyle iptal edilmiştir. Genelge No: 285 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü İstanbul, 8 Ağustos 2008 Konu: Tahvil ve Bono Piyasası İşleyiş Esasları. Sayın Üyemiz, Tahvil ve Bono Piyasası nda halihazırda hatalı emir girişi sonucu

Detaylı

0 8 8 2 8 İSTANBUL. Genelge: 3>3>3 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü

0 8 8 2 8 İSTANBUL. Genelge: 3>3>3 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü Sayı : İMKB/10-GDD-010.06.02, Konu : Tahvil ve Bono Piyasası İşleyiş Esaslarında değişiklik yapılması. Sayın Üyemiz, 0 8 8 2 8 İSTANBUL Genelge: 3>3>3 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü MENKUL KIYMETLER

Detaylı

Normal Emirler Minimum 50 milyar nominal TL ve katlan 100 milyar TL ve katlan (mevcut durum)

Normal Emirler Minimum 50 milyar nominal TL ve katlan 100 milyar TL ve katlan (mevcut durum) Genelge No: ÂOB. Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü T T M fr İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI îstinye 80860 İstanbul Tel. : (0212) 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 İstanbul, 24 Mart 1999 Sayın Üyemiz,

Detaylı

15.04.2008 tarih ve 283 no.lu Genelge, söz konusu değişiklikleri içeren ekteki Genelge'nin yürürlüğe girmesiyle iptal edilmiştir.

15.04.2008 tarih ve 283 no.lu Genelge, söz konusu değişiklikleri içeren ekteki Genelge'nin yürürlüğe girmesiyle iptal edilmiştir. Genelge No: 285 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü İstanbul, 8 Ağustos 2008 Konu: Tahvil ve Bono Piyasası İşleyiş Esasları. Sayın Üyemiz, Tahvil ve Bono Piyasası'nda halihazırda hatalı emir girişi sonucu

Detaylı

Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası'nda İşlem Görme ve Takas Esaslan

Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası'nda İşlem Görme ve Takas Esaslan M t İ?JA N B U L m _ t, w MENKUL KIYMETLER Genelge No : 57 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü BORSASI İstinye 80860 İstanbul Tel.: (0212} 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç

Detaylı

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası b) Borsa üyeleri ve Sermaye Piyasası Kurulundan yetki belgesi almak koşuluyla Bankalar işlem yapabilirler.

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası b) Borsa üyeleri ve Sermaye Piyasası Kurulundan yetki belgesi almak koşuluyla Bankalar işlem yapabilirler. 18. TAHVİL VE BONO PİYASASI İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesindeki Tahvil ve Bono Piyasası, sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar

Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar Genelge No : 90 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü 4 fc Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İstinye 80860 İstanbul

Detaylı

FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ. İstanbul, 06 Kasım 2009

FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ. İstanbul, 06 Kasım 2009 FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ İstanbul, 06 Kasım 2009 FİZİKİ TESLİMAT Vade sonunda, son işlem günü seans sonu itibariyle açık olan pozisyonlar için sözleşmede belirtilen esaslar

Detaylı

Konu : İMKB UP Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo İşlem ve Takas Esasları Hk.

Konu : İMKB UP Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo İşlem ve Takas Esasları Hk. Genelge No : Uluslararası Pazar Müdürlüğü M fc İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İstinye 80860 İstanbul Tel.: (0212) 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 26 Ağustos 1997 Konu : İMKB UP Uluslararası Tahvil

Detaylı

I I İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI. Genelge No:403 Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü. Sayın Üyemiz,

I I İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI. Genelge No:403 Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü. Sayın Üyemiz, I I İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Sayı :İMKB-10-GDD-010.06.02-.İQ?...!) (j!) 9 Konu '.Borçlanma Araçları Piyasası İşleyiş Esasları. 11/09/2012 Genelge No:403 Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü Sayın

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TAHVİL VE BONO PİYASASI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TAHVİL VE BONO PİYASASI YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TAHVİL VE BONO PİYASASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Şubat 1996 - Sayı: 22559 AMAÇ 1 Madde 1 - Tahvil ve Bono Piyasası'nın kurulmasındaki amaç, Piyasa

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 18 Şubat 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

İDARE MERKEZİ ANKARA, 18 Şubat 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : İDARE MERKEZİ ANKARA, 18 Şubat 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : B.02.2.TCM.0.10.01.00-010.07.01/ Konu:Açık Piyasa İşlemleri Uygulama Talimatı Değişiklikleri hk. x İlgi:1. Nisan 2004 tarihli

Detaylı

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi (A) İMKB Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı İMKB Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık ve Kapalı Dağıtım Ortamı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı Gecikmeli Gün sonu

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri 1. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Merkezi Takas Kuruluşları (MTK) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) MTK nın, takas ve merkezi karşı taraf olarak yerine getirdiği işlemleri nedeniyle

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi TAHVİL VE BONO PİYASALARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak

Detaylı

Ek 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi

Ek 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi (A) BORSA İSTANBUL Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı BORSA İSTANBUL Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık Dağıtım Ortamı ve Kapalı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

Konu: İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar

Konu: İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar Genelee No: 191 İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 İstanbul Tel : (0212) 298 21 00. Faks: (0212) 298 25 00 istanbul, 29 Aralık 2003

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

: Borsa dışı lot altı işlemleri işleyiş esaslarının güncelleştirilmesi hakkında.

: Borsa dışı lot altı işlemleri işleyiş esaslarının güncelleştirilmesi hakkında. Genelge No146 Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü M fe İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Istinye İJ0860 İstanbul Tel. : (0212) 29S 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 İstanbul, 31 Ocak 2001 Konu : Borsa dışı lot

Detaylı

Genelge No: 189 İMKB Vadeli îşlemler Piyasası Müdürlüğü. istanbul, 29 Aralık 2003. Konu: İMKB Vadeli îşlemler Piyasası İşleyiş Esasları.

Genelge No: 189 İMKB Vadeli îşlemler Piyasası Müdürlüğü. istanbul, 29 Aralık 2003. Konu: İMKB Vadeli îşlemler Piyasası İşleyiş Esasları. Genelge No: 189 İMKB Vadeli îşlemler Piyasası Müdürlüğü istanbul, 29 Aralık 2003 Konu: İMKB Vadeli îşlemler Piyasası İşleyiş Esasları Sayın Üyemiz, İMKB Vadeli İşlemler Piyasası 5 nda işlem gören dövize

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI YÖNERGESİ

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI YÖNERGESİ Belge Adı BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI YÖNERGESİ Türü YÖNERGE Kodu 10.YÖN.02 Onay Tarihi 24/03/2016 Revizyon Tarihi 11/08/2017 Revizyon Numarası 2 Hazırlayan BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI BÖLÜMÜ Onaylayan

Detaylı

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

VOB E-ŞUBE GİRİŞ İŞLEMLERİ İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER

VOB E-ŞUBE GİRİŞ İŞLEMLERİ İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER VOB E-ŞUBE GİRİŞ İŞLEMLERİ 1 İnternet Explorer web tarayıcısı kullanılarak www.integralmenkul.com.tr adresinden GİRİŞ sekmesinden giriş yapılır 2 Açılan pencerelerden, VOB seçilir. 3 E- Şube kullanımı

Detaylı

GenelgeNo : 355 Kotasyon Müdürlüğü

GenelgeNo : 355 Kotasyon Müdürlüğü A fc. 15833 Sayı: İMKB/4-GDD-010.06.02, Konıı: Borçlanma Araçlarının Tahvil ve Bono Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda Satışına İlişkin Esaslar. www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 istanbul Tel

Detaylı

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Diğer Ücret ve Komisyonlar Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran Açıklama -Her teminat mektubu için ayrı alınır. Teminat Mektubu Saklama Sermaye blokajları,

Detaylı

TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri. Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014

TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri. Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014 TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014 SUNUM İÇERİĞİ TAKASBANK VE FONKSİYONLARI MERKEZİ KARŞI TARAF ELEKTRİK PİYASASI TEMİNAT YÖNETİMİ VE TAKAS HİZMETLERİ DOĞALGAZ PİYASASINDA

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

İSTANBUL. Genelge No: w Uluslararası Pazar Müdürlüğü. İstanbul, 7 Şubat Konu: Depo Sertifikaları Piyasası İşleyiş ve Takas Esasları

İSTANBUL. Genelge No: w Uluslararası Pazar Müdürlüğü. İstanbul, 7 Şubat Konu: Depo Sertifikaları Piyasası İşleyiş ve Takas Esasları M fe Genelge No: w Uluslararası Pazar Müdürlüğü İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İstinye 80860 İstanbul Tel. : (0212) 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 Konu: Depo Sertifikaları Piyasası İşleyiş ve Takas

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

MENKUL KIYMET TERCİHLİ REPO PAZARI İLE TAHVİL VE BONO PİYASASI RİSK YÖNETİMİ UYGULAMA KILAVUZU

MENKUL KIYMET TERCİHLİ REPO PAZARI İLE TAHVİL VE BONO PİYASASI RİSK YÖNETİMİ UYGULAMA KILAVUZU MENKUL KIYMET TERCİHLİ REPO PAZARI İLE TAHVİL VE BONO PİYASASI RİSK YÖNETİMİ UYGULAMA KILAVUZU Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MENKUL KIYMET TERCİHLİ REPO PAZARI... 1 İLE

Detaylı

Genelge No : 2005/7. Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005. Yürürlük Tarihi : 26.01.2005. Konusu. : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları

Genelge No : 2005/7. Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005. Yürürlük Tarihi : 26.01.2005. Konusu. : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelge No : 2005/7 Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005 Yürürlük Tarihi : 26.01.2005 Konusu : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları Yapılan Değişiklikler : 01.07.2009 tarihli, 2009/89 No lu Genelge ile

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Ek 2 : Uygulama esasları DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI İŞLEYİŞ UYGULAMA USÛL VE ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI İŞLEYİŞ UYGULAMA USÛL VE ESASLARI Belge BORÇLANMA ARAÇLARI Adı PİYASASI İŞLEYİŞ UYGULAMA USÛL VE ESASLARI Türü UYGULAMA USÛL VE ESASLARI Kodu 10.UUE.01 Onay Tarihi 20/07/2017 Revizyon Tarihi - Revizyon Numarası - Hazırlayan BORÇLANMA ARAÇLARI

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER HİSSE/VİOP E-ŞUBE İŞLEMLERİ

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER HİSSE/VİOP E-ŞUBE İŞLEMLERİ İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER HİSSE/VİOP E-ŞUBE İŞLEMLERİ www.integralmenkul.com.tr adresinden GiRiŞ sekmesinden e-şubeye giriş yapılır Açılan pencereden BİST ya da VİOP seçilir E-şube giriş ekranı: Uzaktan

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10.

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. maddesi uyarınca Kurul kaydına alınan Borsa Yatırım Fonları katılma

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ

ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ TAKASBANK ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ Türev İşlemler Piyasaları Takası ve Teminat Yönetim Müdürlüğü 2 Ekim 2009 1 AMAÇ Kurumsal müşteri işlemlerine aracılık eden aracı kuruluşların

Detaylı

Genelge No : 2010/105

Genelge No : 2010/105 Genelge No : 2010/105 Çıkarıldığı Tarih : 07.01.2010 Yürürlük Tarihi : 12.01.2010 Konusu Yapılan Değişiklikler : : 2005/5 Sayılı Genelgede Değişiklik (Özel Şartlara Tabi Transferi İşlemleri ve Hatalı İşlem

Detaylı

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI I. AMAÇ VE KAPSAM İşbu politika, Destek Menkul Değerler AŞ (Şirket) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: I. FON HAKKINDA BİLGİLER: İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ESKİ ŞEKİL

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: I. FON HAKKINDA BİLGİLER: İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ESKİ ŞEKİL İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL I. FON HAKKINDA BİLGİLER: 1. Fonun Türü : Altın Borsa Yatırım Fonu 2. Fonun Tipi : B Tipi 3. Mevcut Fon Tutarı : 50.000.000 YTL 4. Artırılan Fon Tutarı : 190.000.000 YTL

Detaylı

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU 1 Gündem Başlıkları İşlem Sistemi Tasarımı Modelin Genel Esasları İşlem Görmesi Planlanan Pariteler Teminatlandırma Esasları Üyelik Soru-Cevap 2 İşlem Sistemi Tasarımı

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri 1. Merkezi Kayıt Kuruluşu sermayesindeki Borsa İstanbul A.Ş. nin payı en fazla yüzde kaçtır? A) %10 B) %15 C) %25 D) %50 E) %75 2. İhraççı hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Detaylı

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 27.06.2013 tarihli ve 28690 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Yönergenin

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Deneme Sınavı 1. Merkezi Kayıt Kuruluşu sermayesindeki Borsa İstanbul A.Ş. nin payı en fazla yüzde kaçtır? A) %10 B) %15 C) %25 D) %50 E) %75 2. İhraççı hesabı ile

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK

Detaylı

14. HİSSE SENETLERİ PİYASASI BİLGİSAYARLI ALIM - SATIM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

14. HİSSE SENETLERİ PİYASASI BİLGİSAYARLI ALIM - SATIM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ 14. HİSSE SENETLERİ PİYASASI BİLGİSAYARLI ALIM - SATIM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ 14.1 Giriş Ekranı Üyeler Hisse Senetleri Piyasası Bilgisayarlı Alım-Satım Sistemine Sisteme Giriş ekranından kendilerine ait olan

Detaylı

OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI

OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI BÖLÜMLER 1. Anasayfa 2. Hesabım 2.1. Portföy 2.2. İşlem Hacim Detay Raporu 2.3. Aylık Hacim Raporu 2.4. Hesap Ekstresi 2.5. Hisse Hareketleri 2.6. Günlük İşlem

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

AKBANK VOBFX-FOREKS KULLANIMI Ana Menülerin Ayarlanması Emir İletimi Portföy Takibi Ana Menülerin Ayarlanması Foreks programı default olarak bazı penceler ile beraber gelir, ancak bu klavuzda boş geldiği

Detaylı

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĐKĐDĐTE YETERLĐLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐNE VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI

GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri : A.GÖKTÜRK IŞIKPINAR DAVİD

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI Belge Adı PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ UYGULAMA USULÜ VE Türü UYGULAMA USULÜ VE Kodu 04.UUE.02 Onay Tarihi 08/09/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon - Numarası Hazırlayan KOTASYON BÖLÜMÜ-PAY PİYASASI

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Genelge No : 2005/21 Çıkarıldığı Tarih : 05.08.2005 Yürürlük Tarihi : 05.08.2005 Konusu : Üyelerin Pozisyon

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ Yurtdışı Borsalara Emir İletim ve Yönetim Platformu Nisan 2012 MATRİKS MPN ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? MPN Entegrasyon ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Kılavuzu

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Kılavuzu Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Kılavuzu İstanbul, Mayıs 2015 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 1 2 PAZARLAR... 2 2.1 ANA PAZARLAR... 2 2.1.1 PAY OPSİYON ANA PAZARI... 2 2.1.2 ENDEKS OPSİYON ANA PAZARI...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler) Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri

Detaylı