Kontrollü Kopya OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -ASFALT PLENTİ-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kontrollü Kopya OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -ASFALT PLENTİ-"

Transkript

1 Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -ASFALT PLENTİ- M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : G. O. P A N K A R A T e l : F a k s : W E B S i t e s i : w w w. t u r q u m. c o m e - m a i l : i n f t u r q u m. c o m H A Z I R L A Y A N A s f a l t P l e n t i S e k t ö r K o m i t e s i O N A Y Y ü r ü t m e K o m i t e s i B a ş k a n ı

2 Sayfa No : 2/12 1. GENEL BİLGİLER 1.1 () TURQUM Ürün Uygunluk Markası Bu marka, Genel Sekreterliği bünyesindeki Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği tarafından bu dokümandaki şartlara uygunluğu belgelenmiş üreticilere verilen kalite göstergesidir. Makine ve aksamları imalatı yaparak yurtdışına ihraç eden imalatçı firmaların kullanımına sunulacak bu marka zorunlu olmayıp, başvuru kapsamındaki mamullerin ilgili Ürün Uygunluk Şartnamesi ne uygunluğu tespit edildikten sonra imalatçının kullanımına sunulacaktır. Ürün Uygunluk Markasına sahip olan mamuller, kalitesi ile olumlu yönde farklılık yaratan ve logosu itibariyle yurt içi ve yurt dışı pazarlarda müşteri tarafından kolaylıkla tanınarak tercih edilebilecek, kalitesi ve adresi belli, güvenilir, ortak bir marka taşıyacaktır. Söz konusu Ürün Uygunluk Markası (TURQUM) dünya genelindeki müşterilere yüksek kalite ve güvenilirlikte mal ve uzun süreli garanti-servis imkânı sağlarken; diğer taraftan imalatçıya da mamullerinin gelişmiş ülkelerdeki rakipleriyle rekabet edebilecek kalite düzeyine erişmesi, müşteri potansiyeli ve pazar payını artırması ve firmanın global ölçekte kaliteli bir üretim sistemine sahip olması açılarından yardımcı olacaktır. Ürün Uygunluk Markası, sadece son ürünün test ve kontrolüne yönelik bir sistem olmayıp, aynı zamanda üreticinin tüm üretim sisteminin belli bir yeterlilik ve kalitede olmasını öngören sistematik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre: Bu Uygunluk Markası, kalite açısından sadece istenilen yeterlilikte olan asfalt plent gruplarında kullanılacaktır Belgelendirme Süreci Ürün Uygunluk Markası belgelendirme süreci 5 aşamadan oluşur: Başvuru; İmalatçının başvuru formunu doldurarak ve ekinde zorunlu kılınan dokümanlarını ye sunarak, TURQUM markasının kullanım hakkını elde etmek için başvurması. Doküman İnceleme; İmalatçının, başvuru esnasında teslim ettiği dokümanların içerik açısından incelenmesi. Yerinde Denetim; İmalatçının, ilgili Ürün Uygunluk Şartnamesi nde belirtilen şartlara uygunluğunun imalatçı tesislerinde denetim ekibi tarafından incelenmesidir. Bu denetim, doküman, imalat ve kalite süreçleri, ekipman, personel, test faaliyetleri ve nihai ürün incelemesi gibi aşamaları içerir. Sertifikalandırma; Önceki aşamalarda Ürün Uygunluk Şartnamelerine uygunluğu tespit edilen imalatçılarla Ürün Belgelendirme Sözleşmesi imzalanarak, Ürün Uygunluk Sertifikası ve marka kullanım hakkı verilir.

3 Sayfa No : 3/12 Gözetim; Ürün Uygunluk Markası almaya hak kazanan imalatçı mamullerinin sertifika süreci boyunca Ürün Uygunluk Şartnamesine sürekli uyumunun; denetim, müşteri şikâyetlerinin değerlendirilmesi gibi yöntemlerle izlenmesidir İletişim Başvuru, Marka kullanım kuralları, denetleme ve belgelendirme ile ilgili geniş bilgiye adresinden erişilebilir. Diğer sorularınız ve daha detaylı bilgi için: Genel Sekreterliği Makine Markalandırma Şubesi (MMŞ) ne başvurulabilir. Mahatma Gandhi Caddesi No: 103 G.O.P ANKARA Tel: Faks: , AMAÇ ve KAPSAM 2.1 Amaç Bu Ürün Uygunluk Şartnamesi nin amacı, Asfalt Plenti için Ürün Uygunluk Markası (TURQUM) almak isteyen imalatçıların, imalat, kalite, test, servis, yedek parça vb. faaliyetleri ve mamulün teknik özellikleri açısından yerine getirmek zorunda olduğu şartları açıklamaktır. 2.2 Kapsam Bu mamul şartları, müşterilerine daha kaliteli asfalt plenti sağlayabilmek için imalatçının uymak zorunda olduğu; Ön Şartları, Makine, Ekipman ve Test Standı, İmalat ve Tasarımda Görevli Personel ile İlgili Şartları, Kalite Kontrolü ile İlgili Personel, Ürünle İlgili Güvenlik ve Teknik Şartları, Garanti Şartlarını, Kullanım Kılavuzu, Yedek Parça ve Servis Şartlarını kapsar.

4 Sayfa No : 4/12 3. TANIMLAR ve KISALTMALAR Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (): Ürün Uygunluk Şartnameleri ve ürünün değerlendirebilmesi için gerekli olan herhangi bir ek dokümana göre üreticilerin ürün kalitesini değerlendiren ve belgelendiren taraftır. Makine Markalandırma Şubesi (MMŞ): Ürün Uygunluk Belgelendirme Faaliyeti yle ilgili tüm dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak, tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, Denetim Ekibi nde görev yapmak, başvuruları değerlendirmek ve kabul etmekten sorumlu, bünyesinde oluşturulan şubedir. Ürün Uygunluk Belgelendirmesi: tarafından gerçekleştirilen, Ürün Uygunluk Şartnameleri ve ürünün değerlendirilebilmesi için gerekli olan herhangi bir ek dokümana göre üreticilerin ürün kalitesini değerlendirme ve belgelendirme işlemidir. Kalite Takımı (KT): Üretici firma tarafından, kendi organizasyonu içerisinde oluşturulan, firma içinde tüm Ürün Uygunluk Belgelendirme Çalışmaları nı koordine etmekten sorumlu, en az 2 kişiden (biri üretim yetkilisi, diğeri kalite yetkilisi olmak üzere) oluşan ekiptir. Denetim: nin, Ürün Uygunluk Belgelendirme Faaliyeti ile ilgili olarak üreticilerin üretim tesislerini ve ürünlerini ilgili Ürün Uygunluk Şartnamelerine göre, yerinde inceleyip değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği süreçtir. Denetim, maksada göre; belgelendirme, takip, gözetim, kapsam ve adres değişikliği denetimi şeklinde adlar alabilir. Denetim Ekibi (DE): Ürün Uygunluk Belgelendirme Faaliyeti ile ilgili olarak üreticilerin ürünlerini ilgili Ürün Uygunluk Şartnamelerine göre inceleyip değerlendirmek üzere görevlendirilen; yerinde ve doküman üzerinden denetim yapmak, sonuçları raporlandırarak Belgelendirme Komitesine sunmaktan sorumlu olan, 1 adet denetçi ve 1 adet teknik uzmandan oluşan ekiptir. Ürün Uygunluk Şartnamesi: tarafından ürüne özgü olarak oluşturulan Sektör Komiteleri nin hazırladığı, üreticilerin Ürün Uygunluk Markası almak için yerine getirmesi gereken şartlar ve teknik düzenlemeleri içeren ilgili dokümandır. Ürün Uygunluk Belgelendirme Sözleşmesi: Üretici ve arasında imzalanan, tarafların Belgelendirme Faaliyeti nden doğan hak ve yükümlülüklerinin açıklandığı dokümandır. Ürün Uygunluk Sertifikası: Üretici ve arasında yapılan sözleşme çerçevesinde tarafından üretici adına düzenlenen, ürünün incelenerek, ilgili Ürün Uygunluk Şartnameleri ne göre uygun bulunduğunu gösteren belgedir. Ürün Uygunluk Markası: tarafından Ürün Uygunluk Sertifikası ile belgelendirilen firmaların kullanım hakkını elde ettikleri, telif hakkı ye ait olan TURQUM logosudur. İmalatçı: Ürün Uygunluk Belgelendirme Hizmeti talep eden makine, aksam ve ekipmanları imal eden firmadır.

5 Sayfa No : 5/12 Mamul: Üreticinin imal ettiği makine, aksam ve ekipmanlardır. Müşteri: Ürün Uygunluk Markası na sahip ürünü satın alarak kullanan gerçek veya tüzel kişidir. Garanti: Üretici tarafından müşteriye, asfalt plentinin, malzeme, işçilik, üretim hataları içermediğine ve düzgün işlev göreceğine dair belirli bir süre için geçerli olmak üzere verilen ve bu süre içinde üreticiye bazı yükümlülükler getiren belgedir. Servis: Üretici tarafından, müşterinin talep etmesi durumlarında, asfalt plentine satış sonrası arıza-bakım amaçlı verilen hizmettir. ANSI: Amerikan Ulusal Standartları Enstitüsü (American National Standards Institute) AQAP: NATO Kalite Güvence Gerekleri (Allied Quality Assurance Publications) BS: İngiliz Standartları (British Standards) CE: Avrupa Birliği Uygunluk İşareti (Conformité Européenne) DIN: Alman Standartları Enstitüsü (Deutsches Institut für Normung) EN: Avrupa Birliği Standardı (European Norm) FEA: Sonlu Elemanlar Analizi (Finite Element Analysis) ISO: Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization) İPK: İstatistikî Proses Kontrol TQM: Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) TSE: Türk Standartları Enstitüsü. Türk Standartlarına Uygunluk Markası (TSE Markası); üzerine veya ambalajına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standartları Enstitüsü nün garantisi altında olduğunu ifade eder. TSEK: Türk Standartları Enstitüsü Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK Markası); üzerine veya ambalajına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standartlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standartları Enstitüsü nün garantisi altında olduğunu ifade eder. : Bu şartnameye göre verilecek Ürün Uygunluk Markası Logosu (Turkish Quality Of Machinery -Kaliteli Türk Makinesi- ) TS 8992: Tanklar-Yatay, Çelikten, Tek Cidarlı (1000 Litre-5000 Litre Anma Hacimli-Yer Üstünde Madeni Yağ Depolanmasında Kullanılan) Bu standart, madeni yağların yer üstünde depolanması için çelikten imal edilen, anma hacmi 1000 litre olan, tankları kapsar. Tek cidarlı düşey tanklarla söz konusu anma kapasitesi sınırları dışında kalan tankları kapsamaz.

6 Sayfa No : 6/12 TS EN 536: Yol Yapım Makinaları - Asfalt Karıştırma Tesisleri -Güvenlik Kuralları Bu standart, trafik yollarının su tutma yapılarının baraj duvarlarının, kanalların vs. yapımında ve bakımında kullanılan asfalt karışım malzemelerinin üretimi için sabit ve taşınabilir tesislere uygulanabilir güvenlik kurallarını kapsar. TS EN ISO : Makinalarda güvenlik Temel kavramlar, tasarım için genel prensipler Bölüm 2: Teknik prensipler Bu standart makina tasarımında güvenliği sağlamak üzere tasarımcılara yardımcı olunması amacıyla teknik prensipleri kapsar. TS EN ISO : Makinalarda Güvenlik-Risk analizi-bölüm 1: Prensipler Bu standart, makinedeki risklerin değerlendirilmesi amacıyla makineye ait tasarım, kullanma, hadise, kaza ve zararlarla ilgili ve tecrübenin bir araya getirilmesi suretiyle yapılan risk değerlendirilmesi işlemlerine ait prensipleri ortaya koyan TS EN 1050 standardının yerini almıştır.

7 Sayfa No : 7/12 4. ÖN ŞARTLAR 4.1 Ürün Uygunluk Markası (TURQUM) almak üzere ye başvuru yapan üretici, asfalt plenti üreticisi olmalı ve en az 10 yıldır söz konusu imalat alanında çalışıyor olmalıdır. 4.2 İmalatçının imal edip ihraç ettiği asfalt plentleriyle ilgili yürürlükte bir Türk Standardı (TS EN 536, TS 8992, TS EN ISO , TS EN ISO vb.) olması durumunda, asfalt plentinin bu Türk Standardına uygun olması ve bu ürün standardının şartlarını yerine getiriyor olması gerekir. Asfalt plent ile ilgili yürürlükte bir Türk Standardı olmaması durumunda; imalatçının asfalt plenti, TSEK markasına, EN Standardına ve/veya uluslararası (ISO, DIN, BS, ANSI vb.) standartlara ya da ihraç ettiği ülkelerde zorunlu kılınan bir standarda göre imal edilmiş olmalı ve söz konusu mamul, standardın şartlarını yerine getiriyor olmalıdır. 4.3 İmalatçı, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalıdır. İmalatçının ISO 9001:2000 belgesi TURQUM Markasını almak üzere başvuru yaptığı asfalt plentlerinin imal edildiği tüm tesislerini kapsamalıdır. 4.4 İmalatçı, Ürün Uygunluk Markası başvurusu yaptığı asfalt plenti CE işareti mevzuatı kapsamında ise CE işaretine sahip olmalıdır. 4.5 İmalatçı ilgili yasal, çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun imalat yapıyor olmalıdır. 5. MAKİNE, EKİPMAN VE PERSONEL ŞARTLARI 5.1 Makine, Ekipmanlar ve Test Standı İmalatçı, hammaddeden itibaren son ürünün oluşmasına kadar geçen tüm işlem kademelerinde, imalat talimatlarında belirttiği hassasiyette işlem yapabilecek yeterlilikte makine ve tezgâh parkı ile birlikte gerekli ölçme, kontrol ve test düzeneklerine sahip bulunmalıdır. İmalatçı bu düzeneklere sahip olmadığı takdirde gerekli kontrolleri dışarıda yaptırıp bunu bir raporla ispatlamalıdır. Kontroller en azından aşağıdakileri içermelidir. a) Kızgın yağ jeneratörü, bitüm tankı, mazot tankı ve fuel-oil tankı sızdırmazlık testleri, b) Kullanılan çelik aksamların spektral analizi, c) Filtre torbasında kullanılan torbanın analizi, d) Asfalt plentine atılan boyaların kalınlık ölçümleri, e) Redüktör devirleri İmalatçı, imalatta kullanılan tüm makineleri/ekipmanları için imalat kalitesini bozabilecek tüm unsurları (sıcaklık, toz, nem, titreşim, makinelerin karşılıklı etkileşimi, yetkisiz personelin erişimi vb.) değerlendirerek gerekli tedbirleri almış olmalıdır İmalatçı, imalat süresi boyunca tüm ekipmanlarını/altyapısını/yardımcı tesislerini sürekli gözden geçirerek, ürünü öngörülen özelliklerde üretebilecek yeterlilikte tutmalıdır.

8 Sayfa No : 8/ İmalatçı, imal ettiği asfalt plentlerinin performans testlerini, kurulacak olan asfalt plenti şantiyesinde gösterecek ve asfalt plentlerinin kendi teknik mamul kataloglarında taahhüt edilen özellikleri sağladığına dair tutanak tutacaktır. Kastedilen performans testleri, mamulün, kendisiyle ilgili standart (TS EN 536 gibi) ve prosedürlerde belirtilen özelliklerinin saptanmasına yönelik olmalıdır. 5.2 İmalat ve Tasarımda Görevli Personel İmalatta çalışan tüm personel kendi alanında gerekli yeterlilikte (yeterli eğitim düzeyine, tecrübeye, bilgi ve birikime sahip) olmalıdır Firmanın teknik personeli imalat mühendisliği, atölye, proje konstrüksiyon ve AR-GE bakımlarından yeterli sayıda ve yeterli düzeyde olmalıdır Özel süreçlerde (kaynak, tahribatsız muayene, X-ray vs.) çalışan personel konusunda sertifikalı olmalıdır Tasarım ve AR-GE çalışmalarında çağdaş mühendislik metotları ve yazılımları (Sonlu Elemanlar Analizi-FEA, Bilgisayar Destekli Çizim Programları-CAD ve benzeri bilgisayar hesaplamalı programlar) kullanılıyor olmalıdır. 5.3 Kalite Kontrolü ile İlgili Personel İmalatçı, mamul kalitesinin sürekli olarak denetimini sağlamak ve kaliteyi yükseltmek amacı ile yeterli düzeyde deneyim ve eğitime sahip çalışanları ile kalite kontrol işlemlerini sürdürmelidir İmalatçı, TURQUM Markası başvurusu yapmadan önce kuruluşu içerisinde en az 2 kişiden (Biri üretim yetkilisi, diğeri kalite yetkilisi olmak üzere) oluşan bir Kalite Takımı (KT) oluşturmalıdır. KT, firma içerisinde TURQUM Markası ile ilgili yapılacak çalışmaları koordine etmekten, dokümanları ve ilgili belgeleri hazırlatmaktan, Markanın etkinliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler yapmaktan, ile irtibat kurmak, denetimlere refakat etmek, denetim ekibine gerekli bilgi ve dokümanları sağlamaktan sorumludur. KT, doğrudan üst yönetime bağlı olmalıdır. KT nin imalatçı firma organizasyonu içinde başka görevleri de olabilir. 6. KALİTE KONTROL FAALİYETLERİ 6.1 Veri analiz, hata önleme ve hata nedenleri saptama/ortadan kaldırma metotları Ürün Uygunluk Markasının esas öğelerinden biridir. Bu nedenle imalatçı, imalat hattındaki tüm kademelerde, geçerli ve etkili kalite kontrol, izleme değerlendirme ve iyileştirme tekniklerini kullanıp yararlanıyor olmalıdır.

9 Sayfa No : 9/ Madde 6.1 de sözü edilen teknikler ışığında, imalatçının işlemlerinde iyileştirmeye yönelik yaklaşımı Her bir işlem için süreç beklentilerinin (ürün özellikleri, süre, hata oranı vs.) tespit edilmesi, Elde edilen verilerin analizi ışığında hata nedenlerinin makine, malzeme, metot, ölçüm, insan, çevre faktörleri değerlendirilerek tespiti, Hata nedenlerinin uygun yöntemlerle ortadan kaldırılmasına yönelik sistematik çalışma yapılması, Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi şeklinde olmalıdır. 6.3 İmalatçı, imalat hattında ara süreçlerde ve son mamule kalite kontrol faaliyetlerinin yanı sıra, kalite kontrolü alanında uygulanan hata önleme ve iyileştirme tekniklerini kullanıyor olmalıdır. 6.4 Kalite kontrol ve izlemesinde kullanılan ölçü alet ve aparatlarının kalibrasyonu akredite bir kuruluş tarafından gerekli aralıklarla yapılıyor olmalıdır. 6.5 İmalatçı, ISO 9001:2000 in satın alma ve tedarikçilerle ilgili şartlarına ek olarak, tedarikçilerinden sağladığı aksam ve parçaların kalitesini iyileştirmeye yönelik ortak çalışmalar içinde bulunmalıdır. 6.6 Tedarikçinin gerekli standartlara ve belgelere sahip olduğu tespit edilmiş olmalıdır. Tedarikçiden gelen mamul ve yarı-mamullerden bozuk olanların hangi tarihli ve kodlu gruba ait olduğunun izlenmesi için bir yöntem geliştirilmiş olmalı ayrıca malzeme muayenesi temin edilmiş olmalıdır. 7. GÜVENLİK VE TEKNİK ŞARTLARI Bu şartlar, TS, ilgili uluslararası standart ve CE şartlarının yerine geçmemekte olup, asfalt plentleri ile ilgili ek güvenlik ve teknik kriterleri kapsamaktadır. 7.1 Kullanılan alt grupların (besleme silosu, döner kurutucu, elevatörler, mikser vb.) teknik özellikleri kullanım kılavuzunda belirtilmelidir. 7.2 İmalatçı tarafından kullanılan bütün bileşenlerin tanımları, boyutları vb. ek açıklama gereken durumlarda perspektif ya da şematik resimleri ve yedek parça listeleri kullanım kılavuzunda belirtilmeli ve parça kodları tanımlanmış olmalıdır. 7.3 Asfalt plent üzerinde imalatçı adı, adresi, makine modeli, model yılı bilgileri doğrudan veya bir tanımlama plakası vasıtasıyla kolayca görülebilir bir şekilde belirtilmelidir. 7.4 Asfalt plentleri için TS EN ISO Makinalarda Güvenlik-Risk analizi standardına göre risk analizleri yapılmalı ve üretim esnasında bu riskler göz önüne alınmalıdır. Üretici bu durumu ispatlayabilmelidir.

10 Sayfa No : 10/ Her bir üniteye ait kontrol listesi tanımlanmış olmalı ve montaj sonrasında bu liste kontrol edilmelidir (Sevkiyat öncesi son kontrol). 7.6 Asfalt tesisini kullanacak personele 5 gün boyunca, operatörlük eğitimi verilmesi sağlanmalıdır. (Üretici, şantiye rapor kâğıdında bu eğitimin verildiğini gösterebilmelidir). 7.7 Makine direktifinde ve güvenilirlikle ilgili standartlarda (TS EN 536 serisi, TS EN ISO vb.) belirtilen performans ve güvenlik testlerinin yapılarak raporlanması ve istenildiğinde ibraz edilmesi zorunludur. 7.8 Plentin üniteleri üzerindeki hareketli veya dönen aksamlar personelin emniyetli çalışmasını sağlayacak şekilde koruma altına alınmalıdır. 7.9 Plentteki tüm platform, merdiven ve yürüme yollarının korkulukları personel emniyetini tehlikeye atmayacak şekilde sabitlenmelidir Plent üzerindeki elektrik sistemleri toza ve dış etkenlere karşı korunmalıdır. Tüm kablolar kablo kanalları içinde olmalı, kablo kanallarından çıkan tüm kablolar ise ekipmanlara çelik takviyeli PVC kablo zırhlarıyla bağlanmalıdır Plent, bilgisayar kumandalı olmalı ve tam otomatik olarak çalışmalıdır İşletim sistemi, PLC bilgisayar sistemiyle entegre çalışmalı, program ve işletim sistemi, bir program arızası halinde, telefon hattı ve modem ile bağlanılıp arıza tespiti ve giderilmesine uygun olmalıdır Bitüm pompası, mikser, bitüm filtresi, bitüm kantarı, bitüm borularının tamamı vb. gibi sistemde bitümle temas eden veya bitümün çalıştığı tüm bölgeler ısıtma sistemine sahip olmalıdır Plent, çalışma esnasında hiçbir ünitesinde toz kaçağı olmayacak bir şekilde dizayn edilmelidir Sistemde imalata giren çelik konstrüksiyon, çelik bilyeli kumlama sistemi ile temizlenmeli ve sonrasında paslanmaya karşı antipas astar boya ile boyanmalıdır. Tüm sistem, daha sonra, istenilen renkte, ~120 mikron son kat boya ile boyanmalıdır. 8. GARANTİ 8.1 İmalatçı yürürlükte olan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ihraç ediyorsa ihraç ettiği ülkelerin yürürlükteki ilgili mevzuatına uymalıdır. 8.2 İmalatçı, satış yaptığı her bir asfalt plenti için Türkçe olarak hazırlanan garanti belgesine ek olarak ihraç ediyorsa ihraç ettiği ülkenin dili veya o ülke tarafından uygun görülen bir dilde de belgenin bir kopyasını hazırlamalıdır.

11 Sayfa No : 11/12 Garanti Belgesi: İmalatçı firmanın adı, açık adresi ve iletişim bilgilerini, İmalatçı yetkilisinin imzası ve firma kaşesini, Garanti kapsamındaki asfalt plentinin modeli, tipi ve seri numarasını, Garanti süresi ve geçerliliğinin başladığı tarihi, Garanti kapsamı ve kapsam dışı hususları, Garanti süresi boyunca üreticinin ve müşterinin yükümlülüklerini, içermelidir. 8.3 İmalatçı, sattığı santralin -yanlış kullanımdan dolayı oluşan hasarlar hariç- malzeme, işçilik, imalat hataları içermediğine ve düzgün işlev göreceğine dair fatura tarihinden itibaren 15 ay ve/veya devreye alma tarihinden itibaren 1 yıl (önceki tarih dikkate alınacaktır) garanti vermelidir. 9. KULLANIM KILAVUZU, YEDEK PARÇA VE SERVİS 9.1 Kullanım Kılavuzu İmalatçı, Ürün Uygunluk Markasına sahip her bir asfalt plenti için birer adet kullanım kılavuzu hazırlamalı ve sattığı her asfalt plentiyle birlikte bu kılavuzları müşteriye teslim etmelidir Türkçe olarak hazırlanan kullanım kılavuzuna ek olarak eğer ihraç ediyorsa ihraç ettiği ülkenin dili veya o ülke tarafından uygun görülen bir dilde de kullanım kılavuzunun bir kopyasını hazırlamalıdır Asfalt plent için hazırlanan kullanım kılavuzu: Asfalt plentine ait tüm teknik bilgileri, Asfalt plentinin montajı, işletmeye alınması, kullanımı ve bakımına dair tüm güvenlik talimatlarını ve kullanımını anlatan detaylı bilgiler ve çizimleri (montaj, elektrik bağlantı şemaları vs.), Asfalt plentinin tüm bakım ve yağlama işlemlerini gerektiğinde çizimler ve tablolarla açıklayan; bakım-yağlama periyodu, kullanılması gereken ekipman ve yağ tiplerini de belirtecek şekilde bir bakım ve yağlama talimatını, Asfalt plentinin tüm parçalarını gösteren ayrıştırılmış montaj (patlamış) resimleri, listeler ve ana tüketim malzemeleri değişim talimatları, Asfalt plentiyle ilgili oluşabilecek muhtemel arızalar, bunların nedenleri ve nasıl giderilebileceğine dair bilgileri, Mamul ve yedek parçaların nasıl sipariş edileceğine (ürün, yedek parça kodları, kodlama sisteminin açıklaması vs.) dair güncel bilgileri, İmalatçının, asfalt plentiyle ilgili satış sonrası hizmetleri (servis, yedek parça talebi, danışma vb.) hakkında bilgi alınabilecek iletişim kanallarını içermelidir.

12 Sayfa No : 12/ Yedek Parça İmalatçı, sattığı asfalt plentinin tüm orijinal yedek parçalarını satış tarihinden itibaren 10 yıl boyunca sağlayabilmeli ve sağlayabileceğine dair bir hükmü müşteri ile yaptığı teknik dokümana/ kullanım kılavuzuna/ satış sözleşmesine koymalıdır İmalatçı asfalt plenti ile ilgili müşterinin talep ettiği yedek parçaları en kısa zamanda sağlayabilecek bir stok sistem ve yapısına sahip olmalı, müşterisi ile ne kadar süre içerisinde yedek parça sağlayacağına dair aralarında bir sözleşme yapılmışsa, bu sözleşmede geçen süre içerinde yedek parça sağlayabiliyor olmalıdır. 9.3 Servis Denetçiye servis organizasyonu ve yetenekleri ile ilgili gerekli bilgiler aktarılacaktır İmalatçı, müşterisine kısa süre içerisinde yüksek kalite, güvenilirlik ve istenilen yeterlilikte satış sonrası hizmet verebilecek servis organizasyonunu oluşturmuş olmalıdır. Bu kapsamda: İmalatçının, servis hizmeti veren ekipleri; asfalt plenti ile ilgili tüm teknik ve pratik bilgilerle güvenlik bilgilerine hâkim ve her türlü servis hizmetini verebilecek şekilde eğitimli olmalıdır. İmalatçının servis organizasyonu ve ekipleri asfalt plentiyle ilgili her türlü servis hizmetini verebilecek altyapı kaynaklarına (araç-gereç, yedek parça, test ve ölçüm cihazları vs) sahip olmalıdır. İmalatçı, müşterisi servis talebini ilettiği andan itibaren en kısa zaman içerisinde ve/veya müşterisi ile ne kadar süre içerisinde servis hizmeti sağlayacağına dair aralarında bir sözleşme yapılmışsa, bu sözleşmede geçen süre içerisinde, asfalt plenti için servis hizmeti sağlayabiliyor olmalıdır. Müşterinin, asfalt plenti arızasından kaynaklanan, üretimindeki ani duruşlar için acil servis talebinde bulunması halinde, imalatçı satış sözleşmesinde; özellikle böylesi bir durum için belirtilmiş bir süre içerisinde servis hizmeti verebileceğini belirtmiş olmalıdır. İmalatçı, sattığı asfalt plentine satış tarihinden itibaren 10 yıl boyunca servis hizmeti sağlayabilmelidir. İmalatçı, müşterisinin isteğine bağlı olarak, satışını yaptığı asfalt plenti ile ilgili planlı bakım hizmetini ücreti karşılığı sağlayabiliyor olmalıdır. İmalatçı, müşterilerinin her türlü servis taleplerini, verilen servis hizmetlerinin kayıtlarını geçmişe dönük 10 yıl boyunca izleyebilecek bir sisteme sahip olmalıdır. İmalatçı, servis organizasyon sisteminden elde edilen verileri, kendi ürün kalitesini, servis hizmetini ve müşteri memnuniyetini artıracak şekilde analiz etmeli ve değerlendirmelidir Üretici servis hizmetini kendi firması içinde bir organizasyon, distribütör, anlaşmalı bir organizasyon vb. ile verebilir. Distribütör, anlaşmalı bir organizasyon vb. kullanılması durumunda Madde nin şartlarının yerine getirilebileceği kanıtlanmalıdır.

OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -HİDROLİK VE PNÖMATİK SİLİNDİRLER-

OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -HİDROLİK VE PNÖMATİK SİLİNDİRLER- Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -HİDROLİK VE PNÖMATİK SİLİNDİRLER- M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3 1

Detaylı

MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2015/1016-10038 Ankara, 01/06/2015 Konu: TURQUM-Traktörler Ürün Uygunluk Şartnamesi Hk.

MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2015/1016-10038 Ankara, 01/06/2015 Konu: TURQUM-Traktörler Ürün Uygunluk Şartnamesi Hk. MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2015/1016-10038 Ankara, 01/06/2015 Konu: TURQUM-Traktörler Ürün Uygunluk Şartnamesi Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (M/2015) Türk Makinesinin yurt

Detaylı

Kontrollü Kopya OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -KOMPRESÖR-

Kontrollü Kopya OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -KOMPRESÖR- Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -KOMPRESÖR- M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3 1 2-4 4 7 0 1 8 0-4 4 6

Detaylı

OAĠB. ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġartnamesġ -DEĞĠRMEN MAKĠNALARI -

OAĠB. ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġartnamesġ -DEĞĠRMEN MAKĠNALARI - Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġartnamesġ -DEĞĠRMEN MAKĠNALARI - M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3 1 2-4

Detaylı

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI www.turqum.com Türk Makine Sektörü Kalite Markası TURQUM Markası Nedir Bir Ürün Uygunluk Markası olan TURQUM, ürünün önceden belirlenmiş olan ürün standartlarına ve

Detaylı

Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Publication Date in the Official Gazette : 19.01.2005 Number of the Official Gazette : 25705 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Amaç Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.080.30 TÜRK STANDARDI TS/Eylül 2013 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13573 Eylül 2013 ICS 03.080.30 İŞ YERLERİ - DANIŞMANLIK HİZMETLERİ - SINIFLANDIRMA - GENEL VE ÖZEL KURALLAR Work places - Consultancy

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU Ankara 2005 I İÇİNDEKİLER Sayfa No GENEL GİRİŞ 1 1. TANIMLAR 2 1.1. Ambalaj 2 1.2. Bitmiş Ürün 2 1.3. Denetim

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 13485 Nisan 2004 ICS 03.120.10;11.040.01 TIBBî CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MEVZUAT AMAÇLARI BAKIMINDAN ŞARTLAR Medical devices Quality management systems

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip 1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ Prensip Üretim yeri izin belgesinin sahibi, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.140.90 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 13015+A1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13015 + A1 Haziran 2009 ICS 91.140.90 ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERİN BAKIMI BAKIM TALİMATLARI İÇİN KURALLAR

Detaylı

GROUP ADAMS BELGELENDİRME DANIŞMANLIK GROUP ADAMS ACADEMY GROUP ADAMS. www. groupadams. org

GROUP ADAMS BELGELENDİRME DANIŞMANLIK GROUP ADAMS ACADEMY GROUP ADAMS. www. groupadams. org GROUP ADAMS, Ulusal sermayenin ve ulusal beyin gücünün meydana getirdiği, güçlü mali ve teknik imkanları ile; ülkemiz kalite alt yapısının oluşumunda temel yapı taşlarından biri olmayı hedefleyen ve bu

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 14001 Nisan 2005 ICS 13.020.10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU Environmental management systems Requirements with guidance for use TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ 9 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26398 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER

TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER 1 REHBER Bu rehber kitap genel bir bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple yasal bir düzenleme gibi algılanmamalıdır. Üreticiler ve diğer ilgililer bu rehberden ziyade

Detaylı

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması Özlem Gün 2501010482 Tez

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Eğitim İçeriği GAB & ISO 20252 Nedir Denetim ve Belgelendirme Prosedürü Kapanış

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 04.07.2014 1 18.08.2014 İlk tip testi, FÜK, istatiksel değerlendirme, G işareti Bakanlık önerisi ile değiştirildi. 1/17 1.AMAÇ Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı