I.BURDUR SEMPOZYUMU ÖĞRENCİ BİLDİRİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I.BURDUR SEMPOZYUMU ÖĞRENCİ BİLDİRİLERİ"

Transkript

1 I.BURDUR SEMPOZYUMU ÖĞRENCİ BİLDİRİLERİ

2 1560 I.BURDUR SEMPOZYUMU

3 I.BURDUR SEMPOZYUMU 1561 BURDUR DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN CPR (KARDİYO-PULMONER RESÜSİTASYONLA) İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ DEMET YAVUZ TEKİN * PELİN ÇIPLIOĞLU ** SİBEL EKİCİ *** MELTEM ŞAHİN **** GÜLCAN BOY ***** ÖZET Bu çalışma, Burdur Devlet Hastanesi nde gündüz mesaisinde evren 70 hemşire grubu olup,örneklem 50 kişi olarak seçilmiştir.örneklem olarak alınan 50 hemşire grubunda CPR(kardiyo-pulmoner resüsitasyon) ile ilgili bilgi düzeylerinin saptanması planlanmıştır.çalışan hemşirelerin mezun oldukları okul incelendiğinde %32 sinin sağlık meslek lisesi,%12 sinin sağlık yüksekokulu,%52 sinin ise önlisans mezunu oldukları saptanmıştır..daha önce suni solunum ve kalp masajı yapma sorusuna %44 ü evet,%56 sı hayır demiştir.bilinç kapalı olduğu hava yolu açıklığı sağlanması sorulduğunda %76 sı bir elinizi kazazedenin alnına yerleştirir başını nazikçe geriye iterim cevabını vermişken,%22 si çenesini açarım demiştir..ilkyardım eğitimi halktan kişilere öğretilirken %80 i kardiyak arrest tespiti,%12 si pozisyon vermek demiştir.erişkin bir bireyde external kalp masajı bölgesi belirleme sorusuna %66 sı sternumun alt ucunun 2 parmak üzeri yanıtı verilirken,%2 si köprücük kemiğinin 2 parmak altının sol tarafı demiştir.kalp masaj dakikada kaç defalık bir ritimde olmalıdır denindiğinde %48 i 60 ritim,%8 i 40 ritim demiştir.erişkin için tek kişi yapılan kompresyon/ventilasyon oranı %48 i 5:1, %4 ü 2:1 demiştir.bebekte external kalp masajı nasıl yapılır sorusuna %76 sı iki parmak ile,%4 ü yanıt vermemiştir..veriler Excel programında yazıldı ve Spss programında yüzdelik dilimleri hesaplanıp,kaynaklara göre değerlendirilmiştir. GİRİŞ Avrupa Resüsitasyon Konseyi (ERC) nin Temel Yaşam Desteği ve Otomatik Eksternal Defibrilasyon Çalışma Grubu; bu dökümanı ve bunu destekleyen bilimsel literatürü dikkate alarak, yapılması önerilen değişiklikleri ERC Temel Yaşam Desteği Kılavuzuna da yansıtarak, burada sunulan değişiklikleri gerçekleştirdiler. DEĞİŞİKLİKLER: a)halktan kişilere kardiyak arresti saptayabilmeleri için nabız bakmaları öğretilmeyecek veya bu kişilerden nabız bakması beklenilmeyecektir. Nabız bakılması sadece sağlık mensupları tarafından gerçekleştirilecektir. b)erişkinlerde ağızdan-ağza solunum gerçekleştirildiğinde ilave oksijen verilmiyorsa, ventilasyon volümü her solunum içi mlt ye yükseltilmiştir. c) Havayolları güvence altına alınmadığı zaman,2 kurtarıcı ile yapılan CPR sırasında kompresyon/ventilasyon oranı 15/2 olacaktır. * Öğr.Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu ** Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi *** Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi **** Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi ***** Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi

4 1562 I.BURDUR SEMPOZYUMU d) Sırta vurma ve abdominal bası sadece boğulmakta olan bilincin kaybetmemiş erişkinler için önerilmektedir. 1.KAROTİSTEN NABIZ KONTROLÜ Nabız kontrolü için normalde 10 sn lik bir zaman harcanmasına izin verilir.1998 yılında, karotis nabzı kontrolünün öneminin az olduğunu, bunun yerine Dolaşım belirtilerine bakınız ifadesinin kullanılmasının uygun olacağına karar vermişlerdir. Başlangıçta iki solunum yaptırılmalı; normal solunum, öksürük veya hareketin bulunup bulunmadığını anlamak için,10 saniyeden daha fazla zaman kaybetmemek koşuluyla; bakdinle-hisset yöntemi uygulanmalıdır. Kurtarıcı, bu dolaşım belirtilerinden bir veya daha fazlasının mevcut olduğu konusunda kendinden emin değilse derhal toraks kompresyonlarına başlamalıdır. 2. SOLUNUM VOLÜMÜ Erişkin resüsitasyonunda, ilave oksijen verilmeyen her solunum sırasında 10 ml/kg lık bir volüm, yani ortalama ağırlıktaki bir erkek erişkinde yaklaşık olarak ml lik bir volüm verilmelidir. Bu volüm yavaş olarak (yaklaşık 2 saniyede) verilmeli ve kurtarıcı her solunumdan önce derin bir nefes alarak expirasyon havasındaki oksijen konsantrasyonunun yeterli olmasını sağlamalıdır. 3. KOMPRESYON/ VENTİLASYON ORANI Kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilen 15 kompresyondan sonra oluşan basınç,5 kompresyondan sonra oluşan basınca göre, daha yüksektir. Ventilasyon için verilen her arada perfüzyon basıncı hızla düşer. Bunun ardından, daha önceki serbral ve koroner perfüzyon basınçlarına ulşmak için birkaç kompresyon daha uygulamak gerekir. Bu nedenle, dolaşım acısından bakıldığında,15/2 kompresyon: ventilasyon oranı, muhtemelen 5/1 kompresyon: ventilasyon oranından dah etkili olacaktır. Bu nedenle tek veya iki kurtarıcı ile yapılan CPR sırasında,15 kompresyona - 2 ventilasyon oranı önerilmektedir. ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ HAREKET PLANI ---BİLİNÇ KONTROLÜ (HAFİFÇE SARS VE SESLEN) ---HAVA YOLLARINI AÇ (BAŞI GERİYE İT/ÇENEYİ ÖNE ÇEK) ---SOLUNUMU KONTROL ET (BAK-DİNLE-HİSSET) ---SOLUYORSA: RECOVERY POZİYONU VER ---SOLUNUM YAPTIR ( 2 ETKİLİ SOLUNUM) ---DOLAŞIMI DEĞERLENDİR (DOLAŞIM BELİTİLERİ ) (Sadece 10saniye ) ---DOLAŞIM VAR ---DOLAŞIM YOK HER DAKİKADA BİR DOLAŞIMI DAKİKADA 100 KEZ ORAN 15/2 KONTROL ET -YAPAY SOLUNUMA TORAKS KOMPRESYONLARI DEVAM ET ** ŞAYET HASTA RECOVERY POZİSYONUNDA (İYİLEŞME POZ.) 30 DAKİKADAN FAZLA TUTULMUŞSA, DİĞER YANINA ÇEVRİLMELİDİR. İKİ KURTARICI İLE RESÜSİTASYON : VENTİLASYON: KOMPRESYON ORANI 15 / 2 ERİŞKİNDE YABANCI CİSİMLE SOLUNUM YOLLARI TIKANMASI BİLİNÇ KAYBI HAVA YOLLARINI AÇ AĞIZ İÇİNİ KONTROL ET SOLUNUMU KONTROL ET VENTİLASYON UYGULA BAŞARILI BAŞARISIZ DOLAŞIM KONTROLU TORAKS KOMPRESYONLARI

5 I.BURDUR SEMPOZYUMU 1563 AMAÇ Bu araştırma Burdur Devlet Hastanesin de çalışan hemşirelerin CPR (Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon) ile ilgili bilgi düzeylerini saptamak amacıyla planlanmış ve uygulanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmanın evrenini, Burdur Devlet Hastanesi nde çalışmakta olan tüm hemşireler, örneklemi ise kurumlarında kadrolu olarak çalışan ve araştırmaya katılan 50 hemşire oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak 2 bölümden oluşmuştur: I. bölümde; hemşirelerin çalıştıkları klinikler ve kaç yıllık hemşire oldukları soruları, II. bölümde ise; CPR(Kardiyo Pulmoner Resisütasyon) la ilgili bilgi düzeylerini saptamak amaçlı diğer sorulardan oluşmaktadır. Araştırma verileri excel programında girilerek, Spss programı kullanılarak yüzdelik dilimleri bulunmuştur. Araştırma değerlendirmesi anket sorularına verilen puanlama doğrultusunda yapılmıştır. BULGULAR VE TARTIŞMA Araştırma bulguları yüzdelik ve sayı dilimleri halinde tablolarda belirtilmiştir. Mezun olunan okul Sayı Yüzdelik Sağlık Meslek Lisesi 2 % 32 Sağlık Y.Okulu 16 % 12 Ön lisans 6 % 52 Diğer 52 % 2 Toplam 50 %100 TABLO 1:Bu araştırmaya katılan grubun %32 si sağlık meslek,%12 si sağlık yüksekokulu,%52 si ise önlisans mezunu olduğu anlaşılmıştır. Kaç Yıllık Hemşire Oldukları Sayı Yüzdelik 1-5 YIL 1 % YIL 11 % YIL 9 % YIL 21 % YIL VE ÜSTÜ 8 % 16 TABLO 2: Grubun %42 si yıllık,%22 si 6-10 yıllık hemşiredir. Çalışılan Klinik Sayı Yüzdelik YANITSIZ 14 % 28 CERRAHİ 6 % 12 KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM 1 % 2 KORONER YOĞUN BAKIM 1 % 2 DAHİLİYE 4 % 8 NÖROLOJİ 4 % 8 KADIN DOĞUM 2 % 4 ACİL 7 % 14 BAŞ HEMŞİRE MUAVİNİ 2 % 4 ORTOPEDİ 3 % 6 GÖZ 1 % 2 KBB 2 % 4 POLİKLİNİK 2 % 4 ÇOCUK 1 % 2 TABLO 3:Katılımcı hemşirelerin % 28 si bulunduğu kliniği belirtmemiş,%14 ü acil ve % 12 si ise cerrahi kliniğinde çalışmaktadır.

6 1564 I.BURDUR SEMPOZYUMU Cpr Eğitimi Aldıkları Sayı Yüzdelik EVET 18 % 36 HAYIR 32 % 64 TABLO 4: Katılan hemşirelerin %36 sı daha önce CPR eğitimi almış,%64 ü eğitim almamıştır. Daha Önce Cpr Yapma Sayı Yüzdelik EVET 22 % 44 HAYIR 28 % 56 TABLO 5: Grubun %56 sı daha önce hiç CPR yapmamış, %44 ü yapmıştır. Bilinç Durumu Kontrolü Sayı Yüzdelik YANITSIZ 1 %2 OMUZ HAFİF SARSILIR 13 %26 İĞNE BATIRILIR 7 %14 GÖZLERE BAKILIR 29 %58 TABLO 6:Grubun %58 i kazazedenin bilinç durumu gözlerine bakarak,%26 sı omuzlarını hafif sarsarak, %14 ü kazazedeye iğne batırarak kontrol etmektedir. Bilnç Kapalı Hava Yolu Açıklığı Nasıl Sağlanır? Sayı Yüzdelik ÇENESİNİ AÇARIM 11 % 22 ELİMİZİ ALNINA YERLEŞTİRİR BAŞINI GERİYE İTERİM. 38 % 76 HASTAYI OTURTURUM 1 % 2 TABLO 7:Kazazedenin bilinci kapalıyken hava yolu açıklığını, grubun % 76 sı alnını nazikçe geriye iterek, % 22 si ise çenesini açarım yanıtı ile vermişlerdir. Bilinç Kapalı Solunumu ve Dolaşımı Olan Kazazedeye Hangi Pozisyon Verilir Sayı Yüzdelik RECOVERY POZİSYONU 17 %34 SIRTÜSTÜ YATIRMA 33 %66 TABLO-8:Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olan kazazedeye grubun %66 sı sırtüstü yatırıyor, %34 ü recovery pozisyonu veriyor. İlk Yardım Halktan Kişilere Öğretilirken Ne Öğretilmez? Sayı Yüzdelik KARDİYAK ARRSET TESPİTİ 40 % 80 BİLİNÇ TESPİTİ 4 % 8 POZİSYON VERMEK 6 % 12 TABLO 9:Katılımcı grubun % 80 i ilkyardım eğitiminde halktan kişilere kardiyak arrestin tespitini,% 12 si ise pozisyon vermek öğretilmiyor demiştir. Nabız Kontrolünde Zaman Harcama Süresi Yüzdelik YANITSIZ % 2 30 sn % sn % sn % 52 2 sn % 6 TOPLAM % 100 TABLO 10:Katılımcı hemşirelerin %36 si nabız kontrolü için 10 sn harcama harcamakta %28 i 30 sn harcama yanıtını vermektedir. Solunumu Kontrol İçin Ne Kadarlık Bir Süre Bak Dinle Hisset Yöntemi Uygulanır Sayı Yüzdelik YANITSIZ 1 % 2 30 SANİYE 14 % SANİYE 6 % SANİYE 26 % 52 2 SANİYE 3 % 6 TABLO 11:Hemşirelerin %52 si solunum kontrolü için Bak-Dinle-Hisset yöntemini 10 sn,%28i 30 sn uygulanır.

7 I.BURDUR SEMPOZYUMU 1565 YAPAY SOLUNUM YAPARKEN İNSPİRASYON SÜRESİ SAYI YÜZDELİK YANITSIZ 3 % 6 1 sn 8 % 16 2 sn 12 % 24 4 sn 8 % 16 5 sn 19 % 38 TABLO 12:Katılımcı grubun % 38 i yapay solunum yaparken inspirasyon süresinin 5 sn olduğunu, % 24 ü ise 2 sn olduğu yanıtını vermiştir. Erişkinde Ağızdan Ağıza Solunumda Ventilasyon Volümü Kaç Mlt dir? Sayı Yüzdelik YANITSIZ 5 % mlt VE ALTI 7 % mlt 22 % mlt 12 % mlt 4 % 8 TABLO 13:Katılımcı grubun % 44 ü her solunum için ventilasyon volümünün mlt,% mlt,% 8 i mlt olduğunu belirtmiştir. Erişkinde Suni Solunum Nasıl Yapılır Sayı Yüzdelik YANITSIZ 3 % 6 AĞIZDAN AĞIZA 41 % 82 BURUNDAN AĞIZA 2 % 4 AĞIZDAN AĞZA VE BURUNA 4 % 8 TABLO 14:Hemşirelerin %82 si erişkinde suni solunumun ağızdan ağıza yapıldığını belirtmişlerdir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu doğru cevabı vermiştir Trafik Kazası Geçirmiş Bir Kişide Ağzında Açık Yaralar Sayı Yüzdelik Varsa Suni Solunumu Nasıl Yapılır YANITSIZ 3 %6 AĞIZDAN AĞIZA 3 %6 AĞIZDAN BURUNA 41 %82 AĞIZDAN AĞIZA VE BURUNA 1 %2 BURUNDAN BURUNA 3 %4 TABLO 15:Eğer kazazedenin ağzında açık yara varsa suni solunum yolunu gurubun %82 si ağızdan buruna,%6 sı ağızdan ağıza olduğunu belirtmiştir. Bebekte Yapay Solunum Nası Yapılır? Sayı Yüzdelik YANITSIZ 6 % 12 AĞIZDAN AĞZA 16 % 32 AĞIZDAN BURUNA 6 % 12 AĞIZDAN AĞZA VE BURUNA 22 % 44 BURUNDAN BURUNA 0 % 0 TABLO 16:Katılımcı grubun % 44 ü bebekte suni solunumu ağızdan ağza-buruna,% 32 si ise ağızdan ağza yaptığını belirtmiştir. Erişkinde Dolaşım Var Solunum Yok Ne Süre İle Solunum Yapılır Sayı Yüzdelik YANITSIZ 3 % 6 HER 2SNDE 1 SOLUNUM 9 % 18 HER 3SNDE 1 SOLUNUM 6 % 12 HER 5SNDE 1 SOLUNUM 31 % 62 SOLUNUM YAPMAM 1 % 2 TABLO 17:Kazazede de dolaşım var, solunum yok ise hemşirelerin %62 si suni solunum her 5 snde 1 solunum şeklinde,% 12 si ise her 3 snde 1 solunum şeklinde yapmaktadır.

8 1566 I.BURDUR SEMPOZYUMU 1-8 Yaş Arası 1 Çocukta Kalp Masajı Nasıl Yapılır? Sayı Yüzde 2 EL ÜST ÜSTE 0 %0 TEK EL AYASI İLE 32 %64 2 PARMAK İLE 18 %36 YUMRUKLA 0 %0 TABLO 18:1-8 yaş çocukta kalp masajını hemşirelerin %64 ü tek el ayası ile,%36 sı iki parmak ile uyguluyor. 8 Yaşın Altındaki Bir Çocuk İçin Tek Kişiyle Sayı Yüzde Kompresyon; Ventilasyon Oranı Kaçtır? YANITSIZ 11 %22 15;2 13 %26 5;1 12 %24 2;1 10 %20 1;5 4 %8 TABLO 19:8 yaş altı çocukta tek kişiyle kompresyon; ventilasyon oranını hemşirelerin %26 sı 15:2,%24 ü 5:1, %20 si 2:1 olarak uyguluyor.%22 si soruyu yanıtlamamış. Bebekte Hava Yolu Açıklığını Nasıl Sağlarsınız? Sayı Yüzde YANITSIZ 3 %6 BAŞ NÖTRAL POZİSYONDA ÇENESİNİ ÖNE DOĞRU ÇEKERİM 20 %40 BAŞINI GERİYE İTERİM 3 %6 ÇENESİYLE BERABER BAŞI GERİYE İTERİM 19 %38 AYAKLARINDAN TUTUP TERS ÇEVİRİRİM 5 %10 TABLO 20:Bebekte hava yolu açıklığını hemşirelerin %40 ı çeneyi öne çekerek,%38 i çenesiyle beraber başını iterek,%10 u ayaklarından tutup ters çevirerek sağlıyor. Bebeğe Eksternal Kalp Masajını Nasıl Uygularsınız? Sayı Yüzde YANITSIZ 2 %4 2 EL ÜST ÜSTE 0 %0 TEK EL İLE 10 %20 İKİ PARMAKLA 38 %76 YUMRUKLA 0 %0 TABLO-32:Bebeğe eksternal kalp masajını, hemşirelerin %20 si tek el ile,%76 sı 2 parmak ile uygulanıyor demiştir. BEBEKLERDE KOMPRESYON BÖLGESİNİ NASIL SAYI YÜZDE SAPTARSINIZ? YANITSIZ 4 %8 İKİ MEME BAŞI ARASINDA HAYALİ BİR ÇİZGİ VARMIŞ 24 %48 GİBİ İŞARET VE DİĞER İKİ PARMAK YERLEŞTİRİLİR. PARMAĞIMIZI KALDIRDIĞIMIZ ANDA OLŞAN BÖLGE. İKİ MEME BAŞI ARASINDA HAYALİ BİR ÇİZGİ VAR 15 %30 GİBİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ YERİN ORTASI STERNUMUN ALTI 5 %10 GÖBEĞİN ÜSTÜ 2 %4 TABLO 21:Bebekte kompresyon bölgesini hemşirelerin %48 i iki meme arasındaki hayali çizgiye işaret ve başparmağımızı kaldırdığımızda oluşan bölge,%30 u hayali çizginin ortası olarak belirtmiş. Bebeklerde Dolaşım Kontrolü Nerden Yapılır? Sayı Yüzde YANITSIZ 3 %6 KAROTİSTEN 40 %80 BRAKİAL ARTERDEN 4 %8 RADİAL ARTERDEN 2 %4 KONTROL ETMEM 1 %2 TABLO-22:Bebekte dolaşım kontrolünü hemşirelerin %80 i karotis arterden,%8 i brakial arterden yapıyor,%2 si kontrol etmiyor,%6 sı soruyu yanıtlamamıştır.

9 I.BURDUR SEMPOZYUMU 1567 Bebek ve Çocukta Cpr Yaparken Dolaşım Kontrolü Kaç Sayı Yüzde Siklusta Bir Kontrol Edilir? YANITSIZ 6 % % % %8 KONTROL EDİLMEZ 3 %6 TABLO-23:Bebek ve çocukta CPR yaparken dolaşım kontrolünü; hemşirelerin %60 ı 4 siklusta bir,%14 ü 10 siklusta bir,%8 i 20 siklusta bir yapıyor,%6 sı kontrol etmiyor,%12 si soruyu yanıtlamamış. Erişkinde CPR Yaparken Kaç Siklusta Bir Dolaşım Kontrol Edilir? Sayı Yüzde YANITSIZ 7 % % % %10 KONTROL EDİLMEZ 4 %8 TABLO-24:Erişkinde CPR yaparken kaç siklusta bir dolaşım kontrol edileceğini, hemşirelerin %48 i 4 siklusta,%10 u 20 siklusta kontrol edilmeli demiş,%14 ü soruyu yanıtlamamış,%8 i kontrol edilmez demiş. Erişkinde CPR Yaparken Kaç Siklusta Bir Dolaşım Kontrol Edilir? Sayı Yüzde YANITSIZ 7 % % % %10 KONTROL EDİLMEZ 4 %8 TABLO-25:Erişkinde CPR yaparken kaç siklusta bir dolaşım kontrol edileceğini, hemşirelerin %48 i 4 siklusta,%10 u 20 siklusta kontrol edilmeli demiş,%14 ü soruyu yanıtlamamış,%8 i kontrol edilmez demiş. SONUÇ VE ÖNERİLER Bu araştırma sonucunda kullanılan puanlama yöntemi değerlendirmesine göre 0-25 puan arası kötü,21-50 puan arası orta,51-75 puan arası iyi, puan arası çok iyi olarak değerlendirilmiştir. Yapılan anket sonucu puanlama sonuçları 0-25 puan arası 4 kişi(%8)kötü, puan arası 26 kişi(%52)orta,51-75 puan arası 19 kişi(%38) iyi, puan arası 1kişi(%2) çok iyi olarak değerlendirilmiştir.bu araştırma sonucunda anketin uygulandığı Burdur Devlet Hastanesi hemşirelerinin CPR(Kardiyo-pulmoner resüsitasyon) la ilgili eğitim ihtiyaçları saptanmıştır.bu eğitimin eğitim alan kişilere son değişiklikler yapılarak verilmesi daha iyi bir sonuç almalarının sağlayacaktır. Kaynaklar Basic Life Support Working Group of the European Resuscitation Council.The 1998 European Resuscitation Council guidelines for adult single rescuer basic life support.resuscitation, 1998 ; 37: Monsierus KG,De Cauwer HG,Bossaert LL.Felling for the caroid pulse is five seconds enough? Resuscitation 1996; 31: S3 Bush CM,Jones JS,Cohle SD,Johnson H.Pediatric injuries from cardiopulmonary.resuscitation.amm Emerg Med 1996 ;28: MartherCO Kelly S.The palpation of pulses.anasthesia 1996;51: Bahr J,Klinger H,Panzer W, Rode H,KettlerD.skllins of lay people in checking the carotid pulse.resuscitation 1997;35:23-6 Peadiactic life support Working group of the European Resusucitation Council.The 1998 European Resusucitation Council guindelines for paediatric life support.resuscitation 1998;37: Handley JA,Handley AJ.Four-step CPR- İmproving skill retention.resuscitation 1998;36:3-8 Kaye W,Mancini ME.Teaching adult resustation in the United States-time for a rethink.resuscitation 1998;37: Ochoa FJ,Ramalle-Gomara E,Carpintero JM,Garcia A,Saralegui I.Competence of healht professionals to check the caroid pulse.resuscitation1998;37:173-5 Van Hoeyweghen RJ, Bossaert LL, Mullie A, Calle P, Martens P, Buylaert WA, Delooz H.Quality and efficiency of bystander CPR.Belgian Cerebral resuscitation 1993;26:47-52

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uzm.Dr.Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uzm.Dr.Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Uzm.Dr.Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) KPR, kardiyak arrest olgularında hayatı kurtarmak amaçlı yapılan bir seri eylemden oluşur KPR nin başarısı

Detaylı

UZUN VADELİ YAŞAM DESTEĞİ

UZUN VADELİ YAŞAM DESTEĞİ TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 0-4 dakika 10 dakika Beyin hasarı reversible İrreversible beyin hasarı ZAMAN KRİTİKTİR! Temel Yaşam Desteği Basamakları TEMEL YAŞAM DESTEĞİ İLERİ YAŞAM DESTEĞİ UZUN VADELİ YAŞAM DESTEĞİ

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Bebek -Çocuk-Erişkin

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Bebek -Çocuk-Erişkin EĞİTİM BİRİMİ TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Bebek -Çocuk-Erişkin 2 HEDEFLER İnfant, çocuk ve erişkin hasta ayırımı yapabilmek Temel yaşam desteği(tdy) basamaklarını uygulayabilmek İnfant, çocuk ve erişkin hastalarda

Detaylı

2015 ACLS KILAVUZU TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uzm.Dr. Kasım ÖZTÜRK

2015 ACLS KILAVUZU TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uzm.Dr. Kasım ÖZTÜRK 2015 ACLS KILAVUZU TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Uzm.Dr. Kasım ÖZTÜRK Kaynaklar Circulation, Ekim 2015 1891 - İnsanlarda rapor edilmiş ilk göğüs kompresyonu 1903 - İnsanlarda ilk başarılı göğüs kompresyonu 1947

Detaylı

TYD Temel Yaşam Desteği

TYD Temel Yaşam Desteği TYD Temel Yaşam Desteği 1 TYD Temel Yaşam Desteği (TYD,) her hangi bir başka ekipman kullanılmaksızın havayolu açıklığının, solunum ve dolaşımın devamlılığının sağlanmasıdır. 2 Kardiyopulmoner Resüsitasyon

Detaylı

CPR. Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013

CPR. Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013 CPR Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013 Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Tarihcesi İnsanlar tarih boyunca ölüme çare bulmaya çalışmışlardır. Modern tıbbın başlangıcına kadar ata binerek koşturma,ısıtma,rektum

Detaylı

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Olgu 1. Olgu 2. Kaynaklar. Olgu 3 24.02.2012. Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Olgu 1. Olgu 2. Kaynaklar. Olgu 3 24.02.2012. Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Doç. Dr. Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD Uz. Dr. Şebnem BOZKURT Fatih Sultan Mehmet EAH UzmDrOnurYeşil Ümraniye EAH

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ PROF. DR. FİSUN ŞENUZUN AYKAR

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ PROF. DR. FİSUN ŞENUZUN AYKAR PROF. DR. FİSUN ŞENUZUN AYKAR EGE ÜNİVERSİTESİ hemşirelik fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği AD Hastanın ilk değerlendirilmesinin yanı sıra, toraks kompresyonu, hava yolu açıklığının sağlanması, ekspirasyon

Detaylı

İlkyardım Acil Yardım

İlkyardım Acil Yardım Hayat Zinciri İlkyardım Acil Yardım Tıbbi Yardım İste TYD ye Başlayın Erken Defibrilasyon Erken İleri Bakım YERDE YATAN BİRİNİ GÖRDÜNÜZ... HEMEN İKİ OMUZUNDAN TUTARAK HAFİFÇE SARSIN VE YÜKSEK SESLE SORUN...

Detaylı

Solunum ve Kalp Durması Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunum ile hasta

Detaylı

Öğrenim Hedefleri; Erişkinde Temel Yaşam Desteği yaklaşımı ve Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 yılı algoritmasını öğreneceksiniz.

Öğrenim Hedefleri; Erişkinde Temel Yaşam Desteği yaklaşımı ve Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 yılı algoritmasını öğreneceksiniz. Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Temel Yaşam Desteğine Giriş Erişkinde Temel Yaşam Desteği Yaklaşımı Recovery Pozisyonu Otomatik Eksternal Defibrilatör Kullanımı anlatılacaktır. Öğrenim Hedefleri; Erişkinde

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunum ile hasta

Detaylı

PEDİATRİK RESÜSİTASYON.

PEDİATRİK RESÜSİTASYON. PEDİATRİK RESÜSİTASYON Arrest nedeni: Genellikle HİPOKSİ Hatırlatma: Klas I: Mükemmel; Kesinlikle önerilmektedir. Çok iyi çalışma sonuçlarıyla desteklenmektedir. Etkisi ve yeterliliği ispatlanmıştır. Klas

Detaylı

İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ ve TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Yrd.Doç.Dr.Togay EVRİN Ufuk Üniversitesi Acil Tıp AD

İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ ve TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Yrd.Doç.Dr.Togay EVRİN Ufuk Üniversitesi Acil Tıp AD İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ ve TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Yrd.Doç.Dr.Togay EVRİN Ufuk Üniversitesi Acil Tıp AD İLK YARDIM Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda Sağlık görevlilerinin tıbbi

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Dr. Ayşegül Bayır Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Dr. Ayşegül Bayır Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Dr. Ayşegül Bayır Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. AMAÇ Hastane dışında gelişen kardiyo-pulmoner arrest durumunda TYD ilkelerini bilmek. Recovery (iyileşme) pozisyonunu

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Ocak 2014 SOLUNUM ve KALP DURMASI NEDİR? BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum durması: Solunum hareketleri durunca, vücuda yaşamak için

Detaylı

Bu Ünitede; Kritik Hastanın Erken Tanınması Hastane İçinde Resüsitasyon Erişkin İleri Yaşam Desteği Algoritması

Bu Ünitede; Kritik Hastanın Erken Tanınması Hastane İçinde Resüsitasyon Erişkin İleri Yaşam Desteği Algoritması Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Kritik Hastanın Erken Tanınması Hastane İçinde Resüsitasyon Erişkin İleri Yaşam Desteği Algoritması Öğrenim Hedefleri; Genel durumu bozulan ve resüsitasyon gereksinimi duyacak

Detaylı

CPR UYGULAMA TALİMATI

CPR UYGULAMA TALİMATI Dok No:YÖN.TL.22 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 7 1.0 AMAÇ: Kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın güvenli bir şekilde resussitasyonunu sağlamak için kuralları belirlemektir.

Detaylı

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir? Temel Yaşam Desteği Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz

Detaylı

KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Prof.Dr. Kamil PEMBECİ

KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Prof.Dr. Kamil PEMBECİ KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Prof.Dr. Kamil PEMBECİ AMAÇ Bilinci kapalı ve solunumu olmayan hastada yapılması gereken ilk yardım kurallarını bilmek ve bu kuralları uygulayabilir ve

Detaylı

Bilinci kapalı ve solunumu olmayan hastalarda ilk ve acil yardım için yapılan işlemlerin tümüne KPR denir.

Bilinci kapalı ve solunumu olmayan hastalarda ilk ve acil yardım için yapılan işlemlerin tümüne KPR denir. KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON...TEMEL YAŞAM DESTEĞİ......Prof.Dr. Kamil Pembeci..İstanbul Tıp Fakültesi.....Anesteziyoloji A.D...... Bilinci kapalı ve solunumu olmayan hastalarda ilk ve acil yardım için

Detaylı

3.ÜNĠTE TEMEL YAġAM DESTEĞĠ

3.ÜNĠTE TEMEL YAġAM DESTEĞĠ 3.ÜNĠTE TEMEL YAġAM DESTEĞĠ 1. Bilinci kapalı olan hastaya, solunum yolunu açmak için ilkyardımcı hangi müdahaleyi yapmalıdır? A) Hasta oturtularak oksijen verilir. B) Hasta yan yatırılır. C) Hastaya koma

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ (TYD) Yrd. Doç. Dr. Vesile ŞENOL Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Paramedik Program Koordinatörü E.Ü. H.B.S.H.M.Y.

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ (TYD) Yrd. Doç. Dr. Vesile ŞENOL Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Paramedik Program Koordinatörü E.Ü. H.B.S.H.M.Y. TEMEL YAŞAM DESTEĞİ (TYD) Yrd. Doç. Dr. Vesile ŞENOL Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Paramedik Program Koordinatörü E.Ü. H.B.S.H.M.Y.O 1 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ (TYD) Giriş Kardiopulmoner acillere

Detaylı

Çocuklarda Kardiyopulmoner Arrestin Engellenmesi

Çocuklarda Kardiyopulmoner Arrestin Engellenmesi Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Pediatrik İleri Yaşam Desteğine Giriş Çocuklarda Kardiyopulmoner Arrestin Engellenmesi; Damar Yolu Erişimi Sıvılar ve ilaçlar Defibrilatörler Öğrenim Hedefleri; Pediatrik

Detaylı

3.TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SMYO İLKYARDIM

3.TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SMYO İLKYARDIM 3.TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SMYO İLKYARDIM ÖĞRT.GRV.HÜLYA ER 30.10.2015 1 TYD Solunum ve kalp durması nedir? Temel yaşam desteği nedir? Hava yolunu açmak için baş çene pozisyonu nasıl

Detaylı

Kardio Pulmoner Resusitasyon TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uz. Dr. Tolga KUNAK Kardiyoloji

Kardio Pulmoner Resusitasyon TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uz. Dr. Tolga KUNAK Kardiyoloji Kardio Pulmoner Resusitasyon TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Uz. Dr. Tolga KUNAK Kardiyoloji KPR Kardiyopulmoner resüsitasyon; spontan kalp atımı, spontan solunum ve beyin fonksiyonlarının tekrar kazandırılma çabasıdır.

Detaylı

Temel ve İleri Yaşam Desteği. Dr. Çiğdem KATIRCI EKŞİ 24.09.2013 Mod. Yrd.Doç.Dr H.Ufuk AKDEMİR

Temel ve İleri Yaşam Desteği. Dr. Çiğdem KATIRCI EKŞİ 24.09.2013 Mod. Yrd.Doç.Dr H.Ufuk AKDEMİR Temel ve İleri Yaşam Desteği Dr. Çiğdem KATIRCI EKŞİ 24.09.2013 Mod. Yrd.Doç.Dr H.Ufuk AKDEMİR TYD kardiyak arrest sonrası yaşamın devamı için esası oluşturmaktadır. TEMEL YAŞAM DESTEĞİNİN ÖNEMLİ YÖNLERİ:

Detaylı

Türkiye Acil Tıp Derneği. Oryantasyon Eğitimi. Temel Yaşam Desteği. Hazırlayan. Doç. Dr. Özlem Köksal

Türkiye Acil Tıp Derneği. Oryantasyon Eğitimi. Temel Yaşam Desteği. Hazırlayan. Doç. Dr. Özlem Köksal Türkiye Acil Tıp Derneği Temel Yaşam Desteği Hazırlayan Doç. Dr. Özlem Köksal Olgu 1 Yerde bilinci kapalı yatan bir kişi ile sokakta karşılaştınız. Bu hastaya nasıl yaklaşmalısınız? Olgu 2 Sahilde sudan

Detaylı

1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur,

1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur, YETİŞKİNLERDE DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUMUN BİRLİKTE UYGULANMASI 1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur, 2- Hasta/yaralının omuzlarına dokunup iyi misiniz? diye sorularak bilinci

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

2015 Temel Yaşam Desteği (TYD) Yrd. Doç. Dr Umut Gülaçtı Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp

2015 Temel Yaşam Desteği (TYD) Yrd. Doç. Dr Umut Gülaçtı Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp 2015 Temel Yaşam Desteği (TYD) Yrd. Doç. Dr Umut Gülaçtı Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp 2015 American Heart Association Guidelines Update for CPR and ECC Sunu planı Öneri ve kanıt düzeyleri

Detaylı

ErişkinTemel Yaşam Desteği ve Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kalitesi

ErişkinTemel Yaşam Desteği ve Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kalitesi ErişkinTemel Yaşam Desteği ve Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kalitesi 2015 American Heart Association (AHA) Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Emergency Cardiovacular Care (ECC)

Detaylı

YENİDEN CANLANDIRMA UYGULAMALARI. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

YENİDEN CANLANDIRMA UYGULAMALARI. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı YENİDEN CANLANDIRMA UYGULAMALARI Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Tarihçe Kouwenhoven ve arkadaşları tarafından 1960 1967 yılında da Bülent Kırımlı, Leroy C. Harris

Detaylı

BOĞULMALAR. Suda boğulmalar özellikle yaz aylarında çok fazla görülen kaza ile ölüm nedenlerindendir.

BOĞULMALAR. Suda boğulmalar özellikle yaz aylarında çok fazla görülen kaza ile ölüm nedenlerindendir. 1 BOĞULMALAR A- SUDA BOĞULMALAR Suda boğulmalar özellikle yaz aylarında çok fazla görülen kaza ile ölüm nedenlerindendir. Su ile temasta olan kişi havaya göre çok daha fazla ve hızlı olarak ısı kaybeder.

Detaylı

CPR sistemik yaklaşımı 03.02.2012

CPR sistemik yaklaşımı 03.02.2012 Dr.Fethi YILDIZ giriş Amaç solunum ve dolaşımın kendine yeter hale gelene dek hayati organların (öncelikle beyin ve kalp) oksijenasyonunun sağlanması ve oluşacak iskemi ve anokseminin yıkıcı etkilerinin

Detaylı

Yaşam Kurtarma Zinciri. E rken h a berleşm e E rken C PR E rken D efibrila syon E rken İleri Y a şa m D esteği

Yaşam Kurtarma Zinciri. E rken h a berleşm e E rken C PR E rken D efibrila syon E rken İleri Y a şa m D esteği Yaşam Kurtarma Zinciri E rken h a berleşm e E rken C PR E rken D efibrila syon E rken İleri Y a şa m D esteği B L S (Te m e l Yaşam De ste ği) **- E ski G uide line s Bilinc i K ontrol Ediniz N e oldu

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SOLUNUMUN SAĞLANMASI

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SOLUNUMUN SAĞLANMASI TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SOLUNUMUN SAĞLANMASI İnsanın soluk alıp vermesine solunum denir. Solunum, solunum sistemi organları ile sağlanır. Solunum sistemi burun yutak, soluk borusu, akciğer ve gırtlaktan meydana

Detaylı

2-HASTA/YARALININ OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2-HASTA/YARALININ OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2-HASTA/YARALININ OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir? İlkyardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi,

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI Hareket veya yanıt yok 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin Solunum yok ya da solunum çabası yok yada anormal solunum (gasping) Nabzı

Detaylı

Çocuklarda Temel Yaşam Desteği

Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Kitap Bölümü DERMAN Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Abdullah Erdil Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Solunum yetmezliği veya dolaşım bozukluğu çocuklarda kardiyak arrestin temel nedenidir. Resusitasyon yapılan

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL YAŞAM DESTEĞİ PROTOKOLLERİ 723H00052 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İleri Kardiyak Yaşam Desteği

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi İleri Kardiyak Yaşam Desteği SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Uzm. Dr.Süha Türkmen Karadeniz

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Solunum ve Kalp Durmas Nedir?

Solunum ve Kalp Durmas Nedir? TEMEL YA AM DESTE Solunum ve Kalp Durmas Nedir? Solunum durmas : Solunum hareketlerinin durmas nedeniyle vücudun ya amak için ihtiyac olan oksijenden yoksun kalmas d r. Hemen yapay solunuma ba lanmaz ise

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2 1) Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanması nedenlerinden değildir? a) Spor ve iş kazaları b) Şeker hastalığı c) Otomobil kazaları d) Yıkıntı

Detaylı

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 İLK YARDIMIN TANIMI Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar; hayatın kurtarılması, durumun

Detaylı

İKYD 2010 Önerileri. Kardiyoserebral resüsitasyon TYD KPR Sürekli End-tidal CO2 monitorizasyonu Kaliteli masaj

İKYD 2010 Önerileri. Kardiyoserebral resüsitasyon TYD KPR Sürekli End-tidal CO2 monitorizasyonu Kaliteli masaj İKYD 2010 Önerileri Dr. Erkan GÖKSU Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Sürekli End-tidal CO2 monitorizasyonu Kaliteli masaj Uygun hız ve derinlikte Göğüs kafesinin i genişlemesine i izin

Detaylı

İLKYARDIM. www.hiasd.org

İLKYARDIM. www.hiasd.org İLKYARDIM www.hiasd.org Misyon & Vizyon Plan İlkyardım tanımı İlkyardım malzemeleri Haberleşme Kırık-çıkık Kanama Yanık Sara Hayvan dostlarımız Zehirlenme Duman zehirlenmesi Elektrik çarpması Kalp krizi

Detaylı

VİTAL BULGULAR. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

VİTAL BULGULAR. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı VİTAL BULGULAR Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Vital? vital Lat. Canlı, hayati, yaşamsal, yaşamla ilgili. Kalp tepe atımı O2 Satürasyonu Kan basıncı Solunum

Detaylı

İleri Kardiyak Yaşam Desteği

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Asistan Oryantasyon Eğitimi İleri Kardiyak Yaşam Desteği Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Süha Türkmen Karadeniz Teknik Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Son Güncellenme Tarihi: Mart 2011 Olgu 1 55 yaşında

Detaylı

ERİŞKİNLER İÇİN KARDİYOPULMONER RESÜSSİTASYON: I- TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

ERİŞKİNLER İÇİN KARDİYOPULMONER RESÜSSİTASYON: I- TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2005: Cilt 16: Sayı 1: 3-13 DERLEME YAZISI - REVIEW ARTICLE ERİŞKİNLER İÇİN KARDİYOPULMONER RESÜSSİTASYON: I- TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Zerrin ÖZKÖSE 1 Kardiyopulmoner

Detaylı

Beklenmeyen bir anda, plan dışı gelişen, yaralanma ya da ölüm ile birlikte maddi zarara da neden olan durum ancak Çoğu durumda önceden görülebilecek ya da önlenebilecek ve böylece kaçınılabilece k olaylardır.

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Nefes alma fizyolojisi ve anatomisi üzerinde daha önce durulmuştu. Kısaca tekrar değinecek olur isek;

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Nefes alma fizyolojisi ve anatomisi üzerinde daha önce durulmuştu. Kısaca tekrar değinecek olur isek; 1 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Hasta, yaralı ya da kazazedeyi hayatta tutabilmek amacıyla yapılabilecek en temel ve önemli uygulamalara denir. Daha önce de değinilen ilk yardımın ABC sini içermektedir. Bir kimsenin

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında CPR. Dr. Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Hemodiyaliz Hastalarında CPR. Dr. Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hemodiyaliz Hastalarında CPR Dr. Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 0-4 dakika Beyin hasarı reversible 10 dakika İrreversible beyin hasarı ZAMAN KRİTİKTİR! 4 ritm nabızsız kardiyak areste

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklar 75 yaģın altındaki tüm ölümlerin yaklaģık % 40 ından sorumludur. M.Ġ. geliģen hastaların 1/3 ü hastane öncesi dönemde

Kardiyovasküler hastalıklar 75 yaģın altındaki tüm ölümlerin yaklaģık % 40 ından sorumludur. M.Ġ. geliģen hastaların 1/3 ü hastane öncesi dönemde EĞİTİM BİRİMİ Kardiyovasküler hastalıklar 75 yaģın altındaki tüm ölümlerin yaklaģık % 40 ından sorumludur. M.Ġ. geliģen hastaların 1/3 ü hastane öncesi dönemde akut semptomların baģlamasından sonra 1 h.

Detaylı

PEDİYATRİK RESÜSiTASYON da YENİLİKLER

PEDİYATRİK RESÜSiTASYON da YENİLİKLER PEDİYATRİK RESÜSiTASYON da YENİLİKLER Dr. Zeynep GÖKCAN ÇAKIR AÜTF Acil Tıp A.D-2011 ABD de yıllık 16000 çocuk KPA sonucu beklenmedik biçimde ölmekte Bu rakam hastane dışı resüsitasyonların%5-10 u Donoghue

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ I. İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...3 A. İLKYARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...3 1. İlkyardımın Tanımı...3 2. Acil Tedavinin Tanımı...3 3. İlkyardım ve

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 1) İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir? a) İlkyardım esnasında ilaç kullanılır. b) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır. c)

Detaylı

ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ VE DEFİBRİLASYON KURSU SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. M. Nil KAAN, İbrahim KURT, Feray GÜRSOY

ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ VE DEFİBRİLASYON KURSU SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. M. Nil KAAN, İbrahim KURT, Feray GÜRSOY ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 11() :1- Klinik Araştırma ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ VE DEFİBRİLASYON KURSU SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1 1 1 M. Nil KAAN, İbrahim KURT, Feray GÜRSOY

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Serkan YILMAZ Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı. Temel Yaşam Desteği

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Serkan YILMAZ Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı. Temel Yaşam Desteği TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Yrd. Doç. Dr. Serkan YILMAZ Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Temel Yaşam Desteği Ani kalp durması (AKD), kalp krizi, inme ve yabancı cisim ile havayolu tıkanıklığı

Detaylı

İLKYARDIM EĞİTİMİN AMACI

İLKYARDIM EĞİTİMİN AMACI İLKYARDIM EĞİTİMİN AMACI Günümüzde ilk yardım gerektiren bir durum ile karşılaşan herkes, hangi durumlarda ne yapması ya da yapmaması gerektiğini bilmelidir. İlk yardımın yaygınlaşması ve standartlarının

Detaylı

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRıZINDE ILK MÜDAHALE Kalp krizi tıbbi bir acil durumdur. Erken tanı ve hızlı tedavi oldukça hayati

Detaylı

SUNİ SOLUNUM VE KALP MASAJI 85

SUNİ SOLUNUM VE KALP MASAJI 85 BÖLÜM IV SUNİ SOLUNUM VE KALP MASAJI 85 İlkyardım gerektiren durumlar arasında hayat kurtarıcı olarak en önemli olanlar suni solunum ve kalp masajıdır. Başarılı şekilde yapıldığında bu uygulamalarla hayat

Detaylı

Sağlık Personelinin Güncel Temel Yaşam Desteği Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Sağlık Personelinin Güncel Temel Yaşam Desteği Bilgilerinin Değerlendirilmesi KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE 129 Sağlık Personelinin Güncel Temel Yaşam Desteği Bilgilerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Current Knowledge of Medical Personnel About Basic Life Support Semra ÇELİKLİ,

Detaylı

KURULLAR Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkan Gelecek Başkan Başkan Yardımcısı Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Sayman Üyeler Prof. Dr. Çetin EROL Prof. Dr. Oktay ERGENE Prof. Dr. Lale

Detaylı

YAŞAM DESTEĞİ DERSİ SÜRESİ MODÜL ADI GÜVENLİĞİ SAĞLAMA 40/16

YAŞAM DESTEĞİ DERSİ SÜRESİ MODÜL ADI GÜVENLİĞİ SAĞLAMA 40/16 YAŞAM DESTEĞİ DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMA 40/16 HASTA/ YARALININ BİRİNCİ DEĞERLENDİRMESİ HASTA/ YARALININ İKİNCİ DEĞERLENDİRMESİ TEMEL YAŞAM DESTEĞİ PROTOKOLLERİ YABANCI CİSME BAĞLI SOLUNUM

Detaylı

Hava Yolu Tıkanıklığı

Hava Yolu Tıkanıklığı Hava Yolu Tıkanıklığı Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. Tıkanma, tam tıkanma ve kısmi tıkanma şeklinde görülür. Hava Yolu Tıkanıklığı

Detaylı

YRD DOÇ DR SERPİL DEREN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD.

YRD DOÇ DR SERPİL DEREN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD. YRD DOÇ DR SERPİL DEREN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD. TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Bilinci kapalıve solunumu olmayan hastalarda ilk ve acil yardım için yapılan işlemlerin tümüne Kardiyo pulmoner resüstasyon

Detaylı

Savaş Alanında Triaj ve Zorlukları DZ. TBP. ÜTĞM. ALPER BEYAZ

Savaş Alanında Triaj ve Zorlukları DZ. TBP. ÜTĞM. ALPER BEYAZ Savaş Alanında Triaj ve Zorlukları DZ. TBP. ÜTĞM. ALPER BEYAZ Triaj Sözcük Anlamı «Trier» (Fr.): seçmek, ayırmak, sınıflandırmak TDK karşılığını belirlememiş T.C. Sağlık Bakanlığı Tanımı: Acil servislere

Detaylı

Dr. Zerrin Özköse ERĐŞKĐNLER ĐÇĐN KARDĐYOPULMONER RESÜSĐTASYON

Dr. Zerrin Özköse ERĐŞKĐNLER ĐÇĐN KARDĐYOPULMONER RESÜSĐTASYON ERĐŞKĐNLER ĐÇĐN KARDĐYOPULMONER RESÜSĐTASYON GĐRĐŞ Kardiyopulmoner arrest, herhangi bir nedenden ötürü kişide solunum ve/veya dolaşımın ani ve beklenmedik bir biçimde durmasıdır. Klinik tanı bilinç kaybı,

Detaylı

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 http://mahsunprenses.com/uploads/images/kahve-fal%c4%b1nda-ters-kalp%5b1%5d.jpg Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 1.Kardiyak Arrest

Detaylı

ASİSTAN HEKİMLERİN GÜNCEL KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON KILAVUZLARINI UYGULAMA PRATİKLERİNİN İNCELENMESİ

ASİSTAN HEKİMLERİN GÜNCEL KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON KILAVUZLARINI UYGULAMA PRATİKLERİNİN İNCELENMESİ İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(3):43-50 ARAŞTIRMA MAKALESİ ASİSTAN HEKİMLERİN GÜNCEL KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON KILAVUZLARINI UYGULAMA PRATİKLERİNİN İNCELENMESİ RESIDENTS PRACTICAL

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ BAġHEKĠMLĠĞĠ NE

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ BAġHEKĠMLĠĞĠ NE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ BAġHEKĠMLĠĞĠ NE Sağlık Bakanlığı nın ilgili yönetmelikleri gereğince hastanemizde mavi kod uygulaması gerçekleģtirilmektedir. Uygulama hakkında

Detaylı

Dönem Adı : 1. : Boğulmalarda İlkyardım. Ders Adı. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Tülay ÖZKAN SEYHAN

Dönem Adı : 1. : Boğulmalarda İlkyardım. Ders Adı. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Tülay ÖZKAN SEYHAN Dönem Adı : 1 Dilim Adı Ders Adı : Tıbba Merhaba : Boğulmalarda İlkyardım Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Tülay ÖZKAN SEYHAN Sorumlu Öğretim Üyesi ABD, BD: Anesteziyoloji AD. Hedefler Boğulma sırasında

Detaylı

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest vakalarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): Ventriküler fibrilasyon/nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) Nabızsız Elektriksel

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANLARI

ACİL DURUM EYLEM PLANLARI İŞ KAZASI MÜDAHALE PLANI SESLİ OLARAK ETRAFTAN YARDIM İSTE YETKİLİYE VE İSG YETKİLİSİNE BİLGİ VER Yetkili:... Tel:... İŞ KAZASI YARALANMA VARMI? MALZEME HASARI VAR MI? HASAR ETKİLERİNİN GİDERİLMESİ YETKİLİYE

Detaylı

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ I. Eğitim Biriminin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Eğitim Birimi hastanemizin kurulmasıyla beraber 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Başlangıçta çalışan

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi 16+16+16+16+ 16+16=96. Ders Kredisi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi 16+16+16+16+ 16+16=96. Ders Kredisi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

İLKYARDIM SINAV SORULARI -1

İLKYARDIM SINAV SORULARI -1 İLKYARDIM SINAV SORULARI -1 SORU- 1--Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) ilkyardımcı tek ise ve çok sayıda yaralı varsa b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa c)

Detaylı

İNSAN VÜCUDU TEMEL BİLGİLER

İNSAN VÜCUDU TEMEL BİLGİLER İNSAN VÜCUDU TEMEL BİLGİLER Vücudu Oluşturan Sistemler Nelerdir? Hareket sistemi Dolaşım Sistemi Sinir Sistemi Solunum Sistemi Boşaltım sistemi Dolaşım Sistemi Hareket sistemi: Vücudun hareket etmesini,

Detaylı

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM İNDEKS A A-B-C, 6 Acil taşıma yöntemleri, 55 Acil tedavi, 3,4 Açık kırık, 177 Akciğer, 41 Akrep sokması, 213 Altın beşik Dört elle altın beşik, 62 Üç elle altın beşik, 64 İki elle altın beşik, 66 Ana damara

Detaylı

KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON

KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON Kardiyopulmoner arrest; herhangi bir nedenle hastada solunum ve/veya dolaşımın ani ve beklenmeyen şekilde durmasıdır. Yaşamı herhangi bir şekilde kesintiye uğramış bir kişiyi

Detaylı

Post-kardiyak Arrest Sendromu ve. Post-resüsitatif Bakım

Post-kardiyak Arrest Sendromu ve. Post-resüsitatif Bakım Post-kardiyak Arrest Sendromu ve Post-resüsitatif Bakım Yrd.Doç.Dr. Yalçın GÖLCÜK Celal Bayar Üniversitesi Acil Tıp AD Manisa Tarihçe 1740 Fransız Bilimler Akademisi (The Paris Academy of Sciences) boğulma

Detaylı

Temel İlkyardım Uygulamaları

Temel İlkyardım Uygulamaları Temel İlkyardım Uygulamaları KOBİ lerde Risk Değerlendirmesi Uygulamalarının İSG Açısından İncelenmesi Projesi "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca

Detaylı

C.P.R ATASAM HASTANESİ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

C.P.R ATASAM HASTANESİ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ C.P.R ATASAM HASTANESİ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Her yıl yaklaşık olarak hastane dışı Amerika da 250.000, Avrupa da 375.000 ölümün ani kardiyak arest nedeni ile olduğu tahmin edilmektedir. Hastane dışı KPR

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I Sağlık Bülteni ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Kasım 2013 İLK YARDIM BÖLÜM I Hayatımız boyunca çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu KPR esnasında oksijenizasyon Arrest olmuş dolaşım için hem ventilasyon hem de gaz değişimi gerekli olup bu sırada perfüzyon sağlayan bir ritim oluşturulmaya çalışılır Dolayısıyla

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MAVİ KOD PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MAVİ KOD PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 10 1. Amaç Bu prosedürün amacı; ani solunum ve dolaşım yetmezliği gelişen hastaların hayati fonksiyonlarını geri döndürmek amacıyla yapılan uygulamaların organize edilmesi ve bu konudaki

Detaylı

KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON 2015 GÜNCELLEMELERİ. Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Dr Lütfi Kırdar Kartal EAH Acil Tıp Kliniği

KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON 2015 GÜNCELLEMELERİ. Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Dr Lütfi Kırdar Kartal EAH Acil Tıp Kliniği KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON 2015 GÜNCELLEMELERİ Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Dr Lütfi Kırdar Kartal EAH Acil Tıp Kliniği Tarihçe 1966 AHA, ilk KPR Rehberi*, periyodik olarak güncellenmektedir. *Cardiopulmonary

Detaylı

Kritik Hasta Transportu. Yrd.Doç.Dr. Latif DURAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. SAMSUN

Kritik Hasta Transportu. Yrd.Doç.Dr. Latif DURAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. SAMSUN Kritik Hasta Transportu Yrd.Doç.Dr. Latif DURAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. SAMSUN Kaynaklar Warren J,Fromm RE Jr, et al. Guidelines for the inter and intrahospital transport

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI 2013-14 Bahar Yarıyılı Dersin adı: İLK YARDIM Dersin Kodu: TDS 108 Dersin Şubesi: ALT AKTS Kredisi: 4 1. yıl 2. yarıyıl Zorunlu

Detaylı

CPR( MAVİ KOD) PROSEDÜRÜ

CPR( MAVİ KOD) PROSEDÜRÜ Sayfa No 6/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Anestezi ve Reanimasyon Kalite Yönetim Direktörü Başhekim Uzmanı 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı arrest durumundaki bir hastanın güvenli bir şekilde resüsitasyonunu

Detaylı

Pratiğine Etkisi İstihdamı. İstihdamı - ACEP Acil serviste hemşirelik hizmetleri uzman hemşireler tarafından yönetilmelidir.

Pratiğine Etkisi İstihdamı. İstihdamı - ACEP Acil serviste hemşirelik hizmetleri uzman hemşireler tarafından yönetilmelidir. Birlikte Çalışılabilirlik: Acil Hemşirelerinin Acil Tıp Uzmanlarının Çalışma Pratiğine Etkisi Doç. Dr. Murat ERSEL Ege ÜTF Acil Tıp AD İstihdamı İstihdamı The American College of Emergency Physicians (ACEP)

Detaylı

ÖZEL DURUMLARDA KARDİYAK ARREST

ÖZEL DURUMLARDA KARDİYAK ARREST ÖZEL DURUMLARDA KARDİYAK ARREST Basit yaşam desteği ve ileri kardiyovasküler yaşam desteğinin ötesinde özel tedavi ve işlemler gerektiren durumlardan bahsedilmektedir. Fizyolojik ve metabolik durumlar

Detaylı

Postüral Drenaj Uygulama

Postüral Drenaj Uygulama Postüral Drenaj Uygulama AMAÇ Akciğerlerdeki sekresyonun yer çekimi yardımıyla drenajının gerçekleştirilmesidir. TEMEL İLKELER Spontan solunumda veya ventilatöre bağlı hastada akciğerlerin tüm bronş ve

Detaylı