In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l"

Transkript

1 e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei / Childhood Immuniztion Sevices Costs Zeynep Tük 1, Özgü Tük 2 1 Hlk Sğlığı Müdülüğü, Osmngzi Ünivesitesi Aile Hekimliği Biimi, Eskişehi, 2 Sivihis Devlet Hstnesi Genel Cehi Kliniği, Sivihis, Tükiye Özet İnsn sğlığı, insnlığın voluşundn bei geliştiilmesi ve ştıılmsı geekli bi konu olmuştu. İnsn yşmınd biçok hstlıkl çıkmış ve bi tkım buluşll çözüm yollı nmıştı. Geliştiilen ntibiyotikle ve şıl bu svşld öne çıkn buluşldı. En iyi ltentif olk bilinen şı öncelikle tecih edilebili yöntemdi. Bu çlışmd mliyetlein belilenmesi ve ilelein bu konudki thminleinin kşılştıılmsı mcıyl ypılmıştı. Ailelein thminleinin ştıılmsı mcıyl mliyet ve uygulml konusund hzılnn ve intenet üzeinden bi linkle ulşıln nkete 170 kişi ktılmıştı yılı çocukluk çğı tkvim bilgileine göe 13 çeşit hstlık için 21 doz şı uygulnmktdı. Uygulm syısı ttıkç mliyeti de mek edilen şılın Sğlık Bknlığı şı lım fiytlı, bi çocuk için TL iken ynı şılın piysdki değei TL olk tespit edilmişti. Ailele çocuklının şılını %98 onınd ile hekimlei vey sğlık ocklınd yptımış vey yptımktdıl. Ailelein biinci bsmk sğlık kuuluşlını tecih etme sebebi şılın dh güvenli ştld sklnmsı ve ile hekimliği sistemiyle şı zmnlının iyi tkip edilmesi, tecübeli pesonelin olmsı, şılın ücetsiz olmsıdı. Kouyucu sğlık hizmetinin bşınd gelen bğışıklm hizmetinin mliyet nlizi ypıldığınd piys fiytlı ile bknlık fiytlı sınd beligin fk mevcut olup; ilelein bu mliyet konusund yeteince fkındlığı olmdığı tespit edilmişti. Anht Kelimele Aşı Mliyeti; Aşılm; Biinci bsmk Abstct Humn helth hs becme topic tht is equied explotion nd development since the existence of humnity. Mny of the diseses out of duing the humn life nd with the miscellneous invention; solution wys wee sought. Development of ntibiotics nd vccines e fetued inventions in this wfe. Vccine is known s the best ltentive nd my be pimily pefeed method. Study ws conducted to detemine of costs nd compison of estimtes of the fmilies. In ode to investigte the pediction of fmily bout cost nd vccine pplictions suvey peped tht is eched with link to the suvey on the intenet nd 170 people pticipted. Accoding to 2013 childhood immuniztion schedule; 21 doses of vccine e dministeed fo 13 vieties of disese. While in the mket pice of vccines wee identified s TL Ministy of Helth vccine pice is TL fo child. Fmilies vccinted o hve been vccinted thei 98% of childen to the fmily physicins o helth ce fcilities. Pimily esons of fmilies to pefe pimy helth ce s pioity e vccines stoed in sfe conditions nd bette monitoing of the vccintion time in fmily physicin system. When the cost of immuniztion tht is pimy of potective helth sevices nlysed significnt diffeences between the ministy pices with the mket pice is pesent, fmilies e not we enough bout these costs hve been identified. Keywods Vccine Cost; Vccintion; Pimy Ce DOI: /JCAM.2394 Received: Accepted: Published Online: Coesponding Autho: Özgü Tük, Sivihis Devlet Hstnesi Genel Cehi Kliniği, Sivihis, Eskişehi, Tükiye. GSM: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Giiş Sğlığın teşviki ve geliştiilmesi bğlmınd sğlık, soyut bi duumdn çok fonksiyonel teimlele nltılbilen bi sonuc ulşm cıdı. İnsnlın bieysel, sosyl ve ekonomik olk veimli bi yşm sümesine izin veen bi kynktı. İnsnl mikoognizmll dolu bi dünyd yşmktdıl. Sık kşılşıln mikoognizmll yşken tıbbın buluşu oln ntiseptikle, ntibiyotikle ve şıl bu svşt kullnılmktdı. Bğışıklm, bebeklei, çocuklı ve eişkin bieylei şılyk hstlıkldn koumk mcıyl yüütülen çok önemli temel sğlık hizmetidi [1]. Aşılm çlışmlı hstlıklın, sktlıklın ve ölümlein önlenmesinde önemli bi ye tut. Bu hizmetle sğlık lnınd ypıln önemli ytıımldn biidi. Son yılld gelişen teknoloji syesinde çocukl öneilen şılın syısı hızl tmıştı [2]. Enfeksiyon hstlıklı ile svşt şılm en güvenli, en etkili ve en iyi tıbbi yklşım olk bilini. Çünkü şılm sdece şılnn kişiyi hstlıktn koumkl klmyıp, ynı zmnd o hstlığın kontol ltın lınmsını sğl. Hükümetle yeni geliştiilen şılın ücetsiz şı pogmlın lm konusund k vemek zounddı. Ulusl şı tkvimine bi şının eklenmesine k veebilmek için öncelikle ilgili hstlığın bi hlk sğlığı sounu olup olmdığı sogulnmlıdı [3]. Eğe bu souy olumlu ynıt veilise şılmnın en iyi yöntem olup olmdığı belilenmeli, bu şının tkvime eklenmesinin getieceği mliyetin ynı sı, bğışıklmnın he bieye ulştıılbililiği ve süekliliği sğlnmlıdı. Ülkemizde sğlık sektöü 1980 li yıllın bşlındn itiben, dünydki genel eğilimlee plel olk değişim süecine gimiş ve son 10 yıldı bu değişimin hızı tmıştı. Geçmiş yıll bkıldığınd; çocukluk çğı hstlıklındn ölüm ve sktlık onı fzl iken günümüzde bu onl zlmıştı[4]. Bu gelişmeye sebep, kouyucu sğlık hizmetleine veilen önemin tmsı ve Genişletilmiş Bğışıklm Pogmıdı li yıllın bşınd Ulusl Aşı Tkvimi ne göe; Veem, Diftei, Boğmc, Tetnoz, Ol Polio, Kızmık ve Çiçek şısı olk toplm 7 hstlık için ypıln 16 dozluk bi şı pogmı uygulnıyodu. Günümüzde ise son eklenen Suçiçeği ve Heptit A şısı ile bilikte Heptit B, Veem, Diftei, Aselüle Boğmc, Tetnoz, İnktif Polio, Hemofilus İnfluenz Tip B, Konjuge Pnömokok, Kızmık, Kızmıkçık, Kbkulk yönelik 13 çeşit hstlık için toplm 21 doz şı uygulnmktdı [5]. Sğlık Bknlığı nın şı tkvimine eklediği son eklenen şıll çocukluk çğınd uygulnck tkvim dışı şı needeyse klmmıştı. [6]. Gelişen tıbbi çözümlele tn şı syısı, mliyet konusud önem kznmıştı. Eklenen son şıll bilikte mliyetin dh d ttığı bilinmektedi. Bu çlışm, 2013 yılı şı tkviminde bulunn şılın Çocukluk çğı boyunc mliyetinin ne kd olduğunu tespit etmek, şı tkviminde bulunn şılın piys değeleini ştımk ve ilelein de bu konudki fikileini değelendimek mcıyl ypılmıştı. Geeç ve Yöntem Çocukluk çğı şı tkvimine göe belilenen şılın mliyetlei Sğlık Bknlığı lım fiytlın ve piys değeine göe hesplnmıştı. Ailelein bu konudki düşünceleinin ştıılmsı mcıyl nket soulı hzılnmış ve intenet üzeinden bi linkle ulşılı nkete 194 kişi ktılmıştı. 24 kişi sdece demogfik özellik bilgilei vemişti, bu nedenle bu kişile değelendimeye lınmmıştı. 170 kişi bu konull ilgili cevp vediğinden dolyı ypıln nlizle bu kişile üzeinden değelendiilmişti. İsttistiksel nliz için, SPSS 16.0 pogmı kullnılmıştı. Ki-ke testi uygulnk nlizlei ypılmıştı. Anket Soulı Sou 1: Cinsiyetiniz nedi? Sou 2: Yşınız kç? Sou 3: Eğitim duumunuz nedi? Sou 4: Aylık ilenizin hne geli lığı nedi? Sou 5: Hngi meslek gubundsınız? Sou 6:Kç çocuğunuz v ve yşlı neledi? Sou 7: Çocuğunuzun şılını neede yptııyosunuz/yptıdınız? Sou 8:Aşılm hizmetini lmk için sğlık bknlığı biinci bsmk sğlık kuuluşlını tecih etmenizde şğıdkileden hngilei etkilidi? Sou 9: Çocuğunuzun bğışıklm işlemlei ile ne deecede ilgilisiniz? Sou 10: Biinci bsmkt uygulnn şılın yeteli olduğun ktılıyo musunuz? Sou 11: Sğlık Bknlığı şı fiytlı ile piysdki şı fiytlı sındki fkı nsıl değelendiiyosunuz? Sou 12: Aşılın mliyeti şı yptım kınız etkili midi? Sou 13: Sğlık Bknlığı şılm tkviminde oln şılın mliyeti ile ilgili thmininizi şğıdki tblodn işetle misiniz? Sou 14: Çocukluk çğı boyunc bi çocuğ ypıln toplm şılm mliyeti sizce ne kddı? Bulgul Sğlık Bknlığı nın 2013 yılınd uyguldığı şı tkvimine göe; sıfı, bi, ltıncı yld olmk üzee üç doz Heptit-B şısı; iki, döt, ltıncı ve onsekizinci yld olmk üzee döt doz DBT- İPA-Hib şısı, ikinci yd olmk üzee bi doz BCG şısı, iki, döt, ltıncı ve onikinci yld olmk üzee döt doz Konjuge Pnömokok şısı, ltıncı ve onsekizinci yld olmk üzee iki doz Ol Polio şısı, onikinci yd ve İlköğetim biinci sınıft olmk üzee iki doz KKK (Kızmık-Kızmıkçık-Kbkulk) şısı, onikinci yd olmk üzee bi doz Suçiçeği şısı, onsekizinci ve yimi dödüncü yld olmk üzee iki doz Heptit-A şısı, İlköğetim biinci sınıft olmk üzee DBT-İPA ve İlköğetim sekizinci sınıft olmk üzee bi doz Td şısı ile toplm yimi bi doz şı uygulnmktdı. Sğlık Bknlığı nın lım fiytlın göe hesplmlı ypıln 21 doz çocukluk çğı şısının toplm mliyeti TL di (Tblo 1). Sğlık Bknlığı nın 2013 yılınd uyguldığı şı tkvimine göe; sıfı, bi, ltıncı Ayld olmk üzee 3 doz Heptit-B şısı; iki, döt, ltıncı ve onsekizinci yld olmk üzee döt doz DBT- İPA-Hib şısı, ikinci yd olmk üzee bi doz BCG şısı; iki, döt, ltıncı ve onikinci yld olmk üzee Konjuge pnömokok şısı; ltıncı ve onsekizinci yld olmk üzee iki doz Ol Polio şısı, onikinci yd ve İlköğetim biinci sınıft olmk üzee iki doz KKK(Kızmık-Kızmıkçık-Kbkulk) şısı, onikinci yd olmk üzee bi doz Suçiçeği şısı, onsekizinci ve yimi dödüncü yld olmk üzee iki doz Heptit-A şısı; İlköğetim biinci sınıft olmk üzee DBT-İPA ve İlköğetim sekizinci sınıft olmk üzee bi doz Td şısı ile toplm yimi bi doz şı uygulnmkt- 2 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

3 Tblo 1. Sğlık Bknlığı Aşı Mliyetlei Tkvimde Belilenen Aşı Mikt/Doz Biim Fiyt /TL Tut/TL Heptit-B BCG(Veem) Pnömokok DBT-İPA-Hib Ol Polio KKK Suçiçeği Heptit-A DBT-İPA Td TOPLAM dı. Piys değei bulunmyn Ol Polio dışındki toplm yimi det şının piys değeine göe hesplmlı ypılmış ve TL olk Çocukluk çğı şı mliyeti çıkmıştı (Tblo 2). Ypıln çlışmd yş sı gup ile biinci bsmkt uygulnn şılın yetelilik duumu sınd önemli deecede bi ilişki vdı (P<0.05). (Tblo 3) Tblo 2. Piysdki Aşı Mliyetlei Aşı Tkviminde Bulunn Piysdki Aşıl Euvx-B Aşı 0,5 ml 1 Flkon(Heptit-B) Mikt/doz Biim F./TL Tut/TL BCG (Veem Aşısı) Peven 13/0.5 ml IM 1 Enjektö(Pnömokok) Infnix IPV-HIB (DBT-İPA-Hib) Ol Polio Pioix Aşısı (Kızmık-Kızmıkçık- Kbkulk) Vivx Aşı - Su Çiçeği Aşısı Hvix Peditik Aşı - Heptit A Aşısı Tetxim 0,5 ml IM 1 Enjektö Td-Vc 0,5 ml IM Ampül TOPLAM Tblo 3. Sou 10 İle Sou 2 Asındki Kıyslm Tblosu Sou 10: Biinci Bsmkt Uygulnn Aşılın Yeteli Olduğun Ktılıyo musunuz? Sou 2: Yşınız kç? Kesinlikle Ktılıyoum Ktılıyoum Ne ktılıyoum Ne de ktılmıyoum ve üstü Toplm Ktılımcılın eğitim duumu ile Sğlık Bknlığı şı fiytlı ile piysdki şı fiytlı sındki fk değelendimesi sınd önemli deecede bi ilişki vdı. (P<0.05). (Tblo 4) Ktılımcılın meslek gubu ile biinci bsmkt uygulnn şılın yeteli olup olmmsı sınd pozitif bi ilişki vdı. (P<0.05). (Tblo 5) Ktılmıyoum Toplm Tblo 4. Sou 11 İle Sou 3 Asındki Kıyslm Tblosu Sou 11: Sğlık Bknlığı şı fiytlı ile piysdki şı fiytlı sındki fkı nsıl değelendiiyosunuz? Sou 3: Eğitim duumunuz nedi? Piysd çok phlı olduğunu Piysd phlı olduğunu Ktılımcılın meslek gubu ile Sğlık Bknlığı şı fiytlı ile piysdki şı fiytlı sındki fkın değelendiilmesi sınd çok önemli düzeyde bi ilişki vdı. (P<0.05). (Tblo 6) Ktılımcılın meslek gubu ile çocukluk çğı boyunc bi çocuğ ypıln toplm şılm mliyeti sınd önemli bi ilişki vdı (P<0.05). (Tblo 7). Aşılın mliyetinin şı yptım kın etkisi ile çocukluk çğı boyunc bi çocuğ ypıln toplm şılm mliyeti sınd bi ilişki yoktu (P<0.05). Ktılımcılın ylık hne gelii ile çocukluk çğı boyunc bi çocuğ ypıln toplm şılm mliyeti sınd bi ilişki yoktu (P<0.05). Ktılımcılın ylık hne gelii ile şılın mliyetinin şı yptım kın etkisi sınd bi ilişki yoktu. (P<0.05) Ttışm 2012 yılındn son Sğlık Bknlığı Aşı Tkvimine Heptit-A ve Suçiçeği Aşısı eklenmişti [7]. Bu eklenen şıll bilikte Çocukluk çğı şı tkviminde onüç yı hstlık için yimi bi dozluk şı uygulnmktdı [8,9]. Çocukluk çğı boyunc bi çocuğ uygulnn şılın mliyetini Sğlık Bknlığı ve piys değeine göe hesplmk ve ilelein bu konu ile ilgili düşünceleini öğenmek ve kşılştımk mcıyl ypıln çlışmd; Sğlık Bknlığı nın lım fiytlın göe hesplmlı ypıln Ço- Fk olduğunu düşünmüyoum Sğlık Bknlığı fiytlının Sğlık Bknlığı fiytlının çok İlkokul ve ltı Otokul Lise Ünivesite Lisnsüstü Dokto Toplm Tblo 5. Sou 10 İle Sou 5 Asındki Kıyslm Tblosu Sou 10: Biinci Bsmkt Uygulnn Aşılın Yeteli Olduğun Ktılıyo musunuz? Sou 5: Hngi meslek gubundsınız? Kesinlikle ktılıyoum Ktılıyoum Ne ktılıyoum ne de ktılmıyoum Sğlık Çlışnı Memu Diğe Kmu Çlışnı Özel Sektö Ev Hnımı Öğetmen İşçi Toplm Ktılmıyoum Toplm Toplm 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

4 Tblo 6. Sou 11 İle Sou 5 Asındki Kıyslm Tblosu Sou 11: Sğlık Bknlığı şı fiytlı ile piysdki şı fiytlı sındki fkı nsıl değelendiiyosunuz? Sou 5: Hngi meslek gubund siniz? Piysd çok phlı olduğunu Piysd phlı olduğunu cukluk Çğı şısının toplm mliyeti TL di. Piys değei bulunmyn Ol Polio dışındki Çocukluk çğı şı tkvimine göe belilenen toplm yimi det şının piys değeine göe hesplmlı ypılmış ve TL olk Çocukluk çğı şı mliyeti çıkmıştı. Çocukluk çğı şı tkvimine göe belilenen şılın mliyetlei Sğlık Bknlığı lım fiytlın ve piys değeine göe hesplnmıştı. Ailelein bu konudki düşünceleinin ştıılmsı mcıyl ondöt souluk nket hzılnmış ve intenet üzeinden bi linkle ulşıln nketi 170 kişi cevplmıştı. Ki-ke testi uygulnk nlizlei ypılmıştı. Ankete ktıln 170 ktılımcının 55 i ekek ve 115 i kdındı. Ankete ktıln 170 ktılımcıdn ltı kişi yş Alığınd, 76 kişi yş Alığınd, 76 kişi yş lığınd ve 12 kişi 46 yş ve üstü lığınddı. Genç kdın gubunun yoğun ktıldığı bi çlışm olmuştu. Ankete ktıln 170 ktılımcıdn İlkokul ve Altı eğitimi oln döt kişi, Otokul mezunu oln dokuz kişi, Lise mezunu oln 30 kişi, Ünivesite mezunu oln 98 kişi, Lisnsüstü vey Dokto eğitimi lmış oln 28 kişi vdı. Ünivesite mezunu ktılımcının dh yoğun olduğu bi çlışm olmuştu. Ankete ktıln 170 ktılımcıdn 1000 TL ve ltı ylık hne gelii oln 8 kişi, TL ylık hne gelii oln 18 kişi, Fk olduğunu düşünmüyoum Sğlık Bknlığı fiytlının Sğlık Bknlığı fiytlının çok Sğlık çlışnı Memu Kmu Çlışnı Özel sektö Ev hnımı Öğetmen İşçi Toplm Tblo 7. Sou 5 ile sou 14 sındki kıyslm tblosu Sou 14: Çocukluk çğı boyunc bi çocuğ ypıln toplm şılm mliyeti sizce ne kddı? Sou 5: Hngi meslek gubundsınız? Sğlık Çlışnı Memu Diğe Kmu Çlışnı Özel Sektö Ev Hnımı Öğetmen İşçi Totl ve üzei Bilmiyoum Toplm Totl 3000 TL ylık hne gelii oln 37 kişi, TL ylık hne gelii oln 44 kişi, 4001 TL ve üstü ylık hne gelii oln 63 kişi vdı. Ktılımcılın çoğunluğunun geli seviyesi 4001TL ve üstü gelii oln gupldı. Ankete ktıln 170 ktılımcının 67 si Sğlık çlışnı, 14 ü memu, 25 i diğe kmu çlışnı, 24 ü özel sektö çlışnı, 17 si ev hnımı, 16 sı öğetmen, 7 si işçidi. Çocuğunuzun şılını neede yptııyosunuz/yptıdınız? Sousun; Ankete ktıln 170 ktılımcıdn 155 i çocuklının şılını ile hekimliği y d sğlık ocğınd yptımış vey yptımktdıl, 15 kişi ise özel hstne vey muyenehnede yptımış y d yptımktdıl. Ailele çocuklının şılını yüksek ond biinci bsmkt yptımktdı. Ktılımcılın şılm hizmetini lmk için Sğlık Bknlığı biinci bsmk sğlık kuuluşlını tecih etmeleindeki etkile ştııldığınd; biden fzl seçeneğin işetlenebildiği bu soud nkete ktıln 170 ktılımcıdn 96 sı biinci bsmk sğlık kuuluşlını seçme tecihi olk şılın dh güvenli ştld sklnmsını ve yine 96 kişi ile hekimliği sistemiyle şı zmnlının dh iyi tkip edilmesini seçeek 1.tecih sebebi olk belilemişti. 75 kişi sğlık pesonelinin dh tecübeli olmsını tecih sebebi olk belitmişti. 64 kişi şılın ücetsiz olmsını tecih sebebi olk belitmişti. 37 kişi bekleme süesinin z olmsını tecih etmişti. Kişilein tecih sebepleinde güven ve ilginin ön plnd olduğu ve bund ile hekimliği sisteminin etkisi olduğu tespit edilmişti. Aşılın ücetsiz olmsının tecih için öncelik olmdığı oty çıkmıştı. Ankete ktılnl çocuklının bğışıklm işlemlei ile ilgi deecelei soulduğund; nkete ktıln 168 ktılımcıdn 109 u çocuğunun bğışıklm işlemleiyle kesinlikle ilgili olduğunu, 54 ü ilgili olduğunu, döt kişi ksız olduğunu ve bi kişide hiç ilgili olmdığını belitmişti. Ktılımcılın büyük çoğunluğu ilgili olduklını belitmişledi. Ktılımcıl biinci bsmkt uygulnn şılın yeteliliği soulduğund; Ankete ktıln 170 kişinin 47 si biinci bsmkt uygulnn şılın yeteli olduğun kesinlikle ktılıyo, 93 ü yeteli olduğunu düşünüyo. 17 si ksız iken 13 üde şılın yeteli olmdığını düşünüyo. Ktılımcılın büyük çoğunluğu şılın yeteli olduğunu belitmişledi. Ankete ktılnl Sğlık Bknlığı şı fiytlı ile piysdki şı fiytlı sındki fkı değelendimelei istendiğinde; Ankete ktıln 165 kişiden 42 si şı fiytlıyl ilgili olk şılın piysd çok phlı olduğunu düşünüyo, 102 si piysd phlı olduğunu düşünüyo, 18 i fk olmdığını düşünüyo, iki kişi Sğlık Bknlığı fiytlının phlı olduğunu düşünüyo, bi kişi ise Sğlık Bknlığı fiytlının çok phlı olduğunu düşünüyo. Genel olk ktılımcıl piysd phlı olduğunu düşünüyo. Ankete ktılnl şılın mliyetinin şı yptım kın etkisi soulmuş. Bu soud nkete ktıln 166 kişiden 12 kişi şılın mliyetinin şı yptım kın kesinlikle etkili olduğunu, 35 kişi etkili olduğunu, 11 kişi ksız olduğunu, 72 kişi etkili olmdığını, 36 kişi de hiç etkili olmdığını belitmişti. Ktılımcılın büyük çoğunluğu şı mliyetinin şı yptım kın engel olmdığını belitmişledi. Ankete ktılnl çocukluk çğı boyunc bi çocuğ ypıln toplm şılm mliyeti soulmuştu. Ankete ktıln 170 kişiden 5 i çocukluk çğı boyunc bi çocuğ ypıln toplm şılm mliyetinin TL sı olduğunu, 12 kişi TL sı olduğunu, 29 kişi TL sı olduğunu, 39 kişi TL sı olduğunu, 31 kişi TL sı olduğunu, 18 kişi 1601 TL ve üzei olduğunu 34 kişi bu ko- 4 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

5 nud bilgisinin olmdığını belitmişledi. Ktılımcılın çocukluk çğı boyunc bi çocuğ ypıln toplm şılm mliyetini en yüksek ond %23.2 si TL sı olduğunu, %20.2 si bu konud bilgisinin olmdığını, %18.5 i TL sı olduğunu, %17.3 ü TL sı olduğunu, %10.7 si 1601 TL ve üzei olduğunu, %7.1 i TL sı olduğunu ve % 3 ü TL sı olduğunu belitmişledi. Ypıln çlışmd yş sı gup ile biinci bsmkt uygulnn şılın yetelilik duumu sınd önemli deecede bi ilişki vdı (P<0.05). Ktılımcılın eğitim duumu ile Sğlık Bknlığı şı fiytlı ile piysdki şı fiytlı sındki fk değelendimesi sınd önemli deecede bi ilişki vdı (P<0.05). Ktılımcılın meslek gubu ile biinci bsmkt uygulnn şılın yeteli olup olmmsı sınd önemli deecede bi ilişki vdı (P<0.05). Ktılımcılın meslek gubu ile Sğlık Bknlığı şı fiytlı ile piysdki şı fiytlı sındki fkın değelendiilmesi sınd çok önemli deecede bi ilişki vdı (P<0.05). Ktılımcılın meslek gubu ile çocukluk çğı boyunc bi çocuğ ypıln toplm şılm mliyeti sınd bi ilişki vdı (P<0.05). Ktılımcılın şı yptıdıklı ye ile biinci bsmkt şılın yeteli olmsı düşüncesi sınd önemli deecede bi ilişki vdı (P<0.05). Ailelein çocuğunun bğışıklm işlemleiyle oln ilgi deecesi ile 1. Bsmkt uygulnn şılın yetelilik deecesi sınd çok önemli düzeyde bi ilişki vdı (P<0.05). Biinci bsmkt uygulnn şılın yeteliliği ile şılın mliyetinin şı yptım kın etkisi sınd ilei düzeyde bi ilişki vdı (P<0.05). Sğlık Bknlığı şı fiytlı ile piysdki şı fiytlı sındki fkın değelendiilmesi ile şılın mliyetinin şı yptım kı üzeine etkisi sınd bi ilişki vdı (P<0.05). Aşılın mliyetinin şı yptım kın etkisi ile çocukluk çğı boyunc bi çocuğ ypıln toplm şılm mliyeti sınd bi ilişki yoktu. Ktılımcılın ylık hne gelii ile çocukluk çğı boyunc bi çocuğ ypıln toplm şılm mliyeti sınd bi ilişki yoktu. Sonuç olk, ypıln çlışml Sğlık Bknlığı Aşı lım fiytlı ile piysd stıln şılın fiytlı konusund beligin fk bulunmktdı. Bu fkı ilele thmin etse de kmsl olk edinilen bulgul değelendiildiğinde; ilelein thmini sğlık bknlığı mliyetinin üstünde nck piys fiytlının d ltınd çıkmktdı. Sonuç olk kouyucu sğlık hizmetinin bşınd gelen bğışıklm hizmetinin mliyet nlizi ypıldığınd piys fiytlı ile bknlık fiytlı sınd beligin fk mevcut olup; ilelein bu mliyet konusund yeteince fkındlığı olmdığı tespit edilmişti. 7. Tüke N, Ömen B. Suçiçeği şısı çocukluk dönemi ulusl şılm pogmın lınmlı mı?. Klinik Gelişim Degisi 2012;25(1): Hcımustfoğlu M. Tükiye de utin şı tkvimlei; genişletilmiş şı tkvimi. J Pedit Inf. 2011;5(Suppl. 1): Özmet Elif N. Dünyd ve Tükiyede Aşılm Tkvimindeki Gelişmele. Çocuk Sğlığı ve Hstlıklı Degisi 2008;51(3): Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Bozkut G, Edim L. Güvenli bğışıklmd ebe ve hemşielein soumluluklı. Andolu Hemşielik ve Sğlık Bilimlei Degisi 2005;8(3): Akky N. Çocuk ve Eişkinlede Aşılm.1st Ed.İstnbul:İstnbul Ünivesitesi Cehpş Tıp Fkültesi Süekli Tıp Eğitimi Etkinliklei; 2010.p Güsoy ST, Öcek ZA. Bğışıklmnın ekonomik nlizi. İnfeksiyon Degisi 2007;21(4): Altun S yş sı çocukld şılnm onı ve ilelein özel şıll ilgili bilgi düzeyi.istnbul: Bkıköy D Sdi Konuk Eğitim ve Aştım Hstnesi; Ceyhn M. Peditik Aşıld Güncel Yklşıml. ANKEM Degisi 2013;27(Suppl. 2):S Özmet EN. Düny d ve Tükiye de şılm tkvimindeki gelişmele. Çocuk Sğlığı ve Hstlıklı Degisi 2008;51(3): Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Yukarıda belirtilen üye firmalarımız 26 proje ile ankete katkıda bulunmuştur. Projelerin büyüklüğü toplam 1.995.800 m 2 olmuştur.

Yukarıda belirtilen üye firmalarımız 26 proje ile ankete katkıda bulunmuştur. Projelerin büyüklüğü toplam 1.995.800 m 2 olmuştur. TOPLANTI BİLGİ NOTU RAPOR TARİH 18.07.2014 SAAT 09.00-10.00 NO: 1 YER MTMD ATAŞEHİR KONU Yurt Dışı Projelerde Mlzeme Alım Anketi DÜZENLEYEN Nezih GİRAY Meknik Teist Mütehhitleri Derneği üyelerine yönelik

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI)

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI) BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 1.SINIFGÜZYARIYILI (1.Yrıyıl) Sır D.Kodu DERSİN ADI Uygulm 1 1205141 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 Z 2 2 1205142 ATATÜRK İLKELERİVEİNKILAPTARİHİ-I

Detaylı

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI Adı ve Soydı :................ 16 Nisn 011 No :................ Bölümü :................ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI 1) Aşğıdkile hngisi/hngilei doğudu? I. Coulomb yssındki Coulomb sbiti k

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

Belirsiz İntegral...415. İntegral Alma Yöntemleri... 425 Değişken Değiştirme Yöntemi... 425

Belirsiz İntegral...415. İntegral Alma Yöntemleri... 425 Değişken Değiştirme Yöntemi... 425 Belisiz İntegl... İntegl Alm Yöntemlei... Değişken Değiştime Yöntemi... d c Biçimindeki İnteglle... 9 A B d Biçimindeki integlle... c Kesili Fonksionlın İntegli... 8 Tigonometik Fonksionlın İntegli...

Detaylı

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR KESİTSEL RŞTIRMLR KESİTSEL RŞTIRMLR PREVLNS RŞTIRMSI DURUM SPTM RŞTIRMSI ROSSSETIONL STUDY ROSSSETIONL SURVEY PREVLNE STUDY BSELINE SURVEY 1 2 Kesitsel çalışmalar, belirli bir populasyonda, belirli bir

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi Latex 3000 Yazıcı seisi Kuulum Yeini Hazılama Denetim Listesi Telif Hakkı 2015 HP Development Company, L.P. 2 Yasal bildiimle Bu belgede ye alan bilgile önceden habe veilmeksizin değiştiilebili. HP üün

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ YS / TTİ N ÇÖZÜRİ eneme -. +. + + ti. - + + - + + > ise - + - + evp. ^ + ^- ^- +. z z + + + + evp z + -. c- m z z + - + + + z z z ^ ^ evp. çift sı olmlı Ç+ T T. Ştı sğln sdece vdı.. + + lde tne sl sı vdı.

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜH. BÖL. 35 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 3506. AMAÇ: Bğımsız uyrılmış DC motorun moment/hız ve verim

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 20 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 20 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri Öğenci Yeleştime Sınvı (Öys) Hzin 99 Mtemtik Soulı Ve Çözümlei. Rkmlı bibiinden fklı oln üç bsmklı en büyük tek syı şğıdkileden hngisine klnsız bölünebili? A) B) C) 6 D) 8 E) 9 Çözüm Rkmlı bibiinden fklı

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir.

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir. GMTR eginin bu sy s nd Uzy Geometi, isimlein ln ve Hcimlei konusund çözümlü soul ye lmktd. u konud, ÖSS de ç kn soul n çözümü için geekli temel bilgilei ve ptik yoll, soul m z n çözümü içinde t ltmy mçld

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

DENKLEM ÇÖZME DENKLEM ÇÖZME. Birinci dereceden İki bilinmeyenli. 2x 2 + 5x + 2 = 0. 3x x 2 + 1 = 0. 5x + 3 = 0. x + 17 = 24.

DENKLEM ÇÖZME DENKLEM ÇÖZME. Birinci dereceden İki bilinmeyenli. 2x 2 + 5x + 2 = 0. 3x x 2 + 1 = 0. 5x + 3 = 0. x + 17 = 24. DENKLEM ÇÖZME + + = 0 + = 0 + = 0 + y = 0 İkinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. İkinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. Birinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. Birinci dereceden İki ilinmeyenli

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Ekonomik Büyüme Teorisine Katkı **

Ekonomik Büyüme Teorisine Katkı ** Jounl of Economic nd Politicl Economy www.ijepe.com Volume Septeme 4 Iue Ekonomik Büyüme Teoiine Ktkı ** By Roet M. SOLOW **. Giiş üm teoi, tmmen doğu olmyn vyıml ğlıdı. Teoiyi oluştun T d udu. Bşılı i

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz.

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz. 4.1 Aln Neler Ö renece iz? Geometrik flekillerin lnlr n hesplyc z. Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullnbiliriz? Aln thmin etmede kullnbiliriz. Söz Vrl Prlelkenrsl bölge Bir y içinde yklfl k lt metre krelik

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı