CMMI Basamaklı Modeli ile Yazılım Firmalarının Değerlendirilmesi için Bir Yöntem ve Uygulama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CMMI Basamaklı Modeli ile Yazılım Firmalarının Değerlendirilmesi için Bir Yöntem ve Uygulama"

Transkript

1 CMMI Basamaklı Modeli ile Yazılım Firmalarının Değerlendirilmesi için Bir Yöntem ve Uygulama A Method and an Application for Evaluation of Software Companies with the CMMI Staged Model Fatih Yücalar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Maltepe Üniversitesi, İstanbul Şenol Zafer Erdoğan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Maltepe Üniversitesi, İstanbul Özet Son yıllarda, yazılım yöneticilerinin yazılım süreçlerindeki performans, maliyet ve zaman tahmini gibi konularda yaşadığı sıkıntıları gidermek ve yazılımda kalite sertifikasyonunu sağlamak amacıyla çeşitli süreç iyileştirme ve yetenek belirleme modelleri geliştirilmiştir. Bu modeller içerisinde en önemlilerinden biri, Tümleşik Yetenek Olgunluk Modeli (Capability Maturity Model Integration CMMI) dir. CMMI, her organizasyon için yazılım geliştirme yeteneğini değerlendirmek ve aynı zamanda yazılım kalitesini arttırmak için kullanılan bir modeldir. CMMI, Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (Software Engineering Institute SEI) tarafından geliştirilmiştir. CMMI modeli, basamaklı ve sürekli olmak üzere iki gösterime sahiptir. Bu çalışmada CMMI basamaklı modeli kullanılarak bir anket tabanlı kendini değerlendirme yöntemi önerilmektedir. Önerilen yöntem Türkiye deki iki yazılım firmasına uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Abstract In recent years, several process improvement and capability determination models have been developed to improve software management in such issues as performance of software processes, cost and time prediction and to provide the quality specification of software. One of the most important models in current use is CMMI (Capability Maturity Model Integration). CMMI is used for each organization to appraise the software development capability and also to increase the software quality. CMMI has been developed by SEI (Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University). CMMI model has two representations: staged and continuous. In this study, a questionnaire based self assessment method using CMMI staged model is proposed. The proposed method has been applied in two software organizations in Turkey and the results have been evaluated. 1. Giriş Günümüzde yazılım sistemleri birçok iş alanının temel bileşenleri içersinde yer almaktadır. Artan rekabet, gelişen teknoloji ve yazılım kuruluşlarının artan kabiliyetlerinin de etkisiyle gelişmiş yazılım sistemlerine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Yazılım sektöründe kaliteli yazılım projeleri; kabul edilebilir düzeyde hatasız, planlanan bütçe ile zamanında bitirilip dağıtılabilen, gereksinimleri veya beklentileri karşılayabilen ve sürdürülebilir özelliklere sahip yazılımlar olarak değerlendirilebilir. Tüm hataları oluşmadan önlemek, proje koşulları ve maliyetleri içerisinde olanaklı değildir. Yazılımda ürünün kalitesini, ağırlıkla onu üreten sürecin kalitesi belirlemektedir. Bu nedenle, yazılım sektöründe ürün odaklı kalite yönetiminden çok süreç odaklı kalite yönetimi hâkimdir. Müşteriye sağlanan ürün veya hizmet, yönetilen süreçlerin çıktılarıdır. Süreç yönetimi tabanlı düşünce, yazılım geliştirme faaliyetleri yürüten firmalarda metodolojilerin kullanımını avantaj ve zorunluluk olarak öne çıkartmaktadır. Son on beş yılda yazılım geliştirmede kullanılan kalite sistemlerini ve süreçlerini değerlendirmek, yazılımda kalite sertifikasyonunu sağlamak, süreçleri iyileştirmek ve yetenek belirlemek için, CMM, CMMI, ISO gibi çeşitli modeller geliştirilmiştir [1]. CMMI süreç iyileştirme ve yetenek belirleme modelidir. CMMI Ürün Grubu, süreç iyileştirme modellerini, değerlendirme metotlarını ve eğitim materyallerini içerir [2]. CMMI modeli, bir kurumun ya da kurum içindeki bir sürecin olgunluğu hakkında bilgi verir [3]. Çalışmanın 2. bölümünde CMMI ve CMMI ın yapısı, 3. bölümünde CMMI değerlendirmesi, 4. bölümünde sunulan yöntem ve uygulaması, son bölümünde ise çalışmanın sonucu

2 2. Tümleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI) Yetenek Olgunluk Modelleri, en genel anlamda organizasyonların insan kaynaklarını, süreçlerini, teknolojilerini ve organizasyonun iş yapabilme performansını uzun vadeli geliştirecek şekilde olgunlaştırmasını sağlayan modellerdir. SEI, organizasyonların iş süreçlerini geliştirip bu süreçler üzerine odaklanabilmesi için kişiler, prosedür ve metotlar, araç ve gereçler olmak üzere üç farklı boyut belirlemiştir. Organizasyon içinde kullanılan süreç, bu üç boyutu bir arada tutar [4]. Süreçler iş eğilimlerinin incelenmesi ve kaynakların irdelenmesi için olanak sağlar. Bir sürece odaklanmak; rekabet ortamında personel ve teknolojiyi en yüksek noktaya çıkarmak ve daima değişen dünya ile ilgilenebilmek için gerekli altyapının oluşturulmasını sağlar [4]. SEI, süreç yönetiminin dayanak noktası olarak; bir sistemin veya ürünün kalitesi, onun bakımı ve geliştirilmesi için kullanılan sürecin büyük oranda kalitesinden etkilenir prensibini ele alır [1]. Bu dayanak noktasının eklenmesi ile yetenek olgunluk modelleri tanımlanmıştır. Yazılım için Yetenek Olgunluk Modeli (SW-CMM), Sistem Mühendisliği Yetenek Modeli (SECM) ve Tümleşik Ürün Geliştirme Yetenek Olgunluk Modeli (IPD -CMM) olmak üzere üç kaynak model vardır. Sözü edilen modeller pek çok organizasyon için faydalı olmuş olmakla birlikte, modellerin birbirlerinden farklı ve entegre olmamış olmaları uygulama aşamasında çeşitli sorunlar yaratmıştır. Karşılaşılan sorunları çözmek ve bu üç kaynak modeli birleştirmek amacıyla, Amerikan Savunma Bakanlığı nın desteğiyle Carnegie Mellon Üniversitesi nde kurulan Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (Software Engineering Institute SEI) tarafından bir yazılım geliştirme standardı olarak CMMI geliştirilmiştir CMMI ın Yapısı CMMI, tek model olmakla birlikte sürekli ve basamaklı olmak üzere iki gösterim şekli kullanmaktadır. Sürekli (cont inuous) gösterim yetenek düzeylerini tanımlarken, basamaklı (staged) gösterim olgunluk düzeylerini tanımlar. Sürekli modele ait olan yetenek düzeyleri, ayrı tanımlanmış her süreç alanı içinde bir süreç geliştirme başarısını kapsar. Altı yetenek düzeyi vardır, 0 ile 5 arasında numaralandırılmıştır [4]. Basamaklı modele ait olan olgunluk düzeyleri, tanımlanmış bir grup süreç alanı karşısında bir organizasyonun yazılım geliştirme yeteneğini kapsar. Beş olgunluk düzeyi olup, bu düzeyler 1 ile 5 arasında numaralandırılmıştır [4]. Süreç alanı (process area), kollektif olarak uygulandığında bir alan içindeki ilişkili uygulamalar (practices) kümesidir. Bu alan içinde belirgin iyileştirmeler yapmak için, önemli olarak görülen hedefler (goals) kümesi yerine getirilir. CMMI da 25 süreç alanı mevcuttur [4][5]. Süreç alanı içindeki hedefler genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Bir genel hedef, bir sürecin kurumsallaştırılması için olması gereken karakteristikleri tanımlar. Bir özel hedef ise, bir süreç alanının temel uygulamalarının sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesinde kullanılmaktadır[4]. Uygulamalar, hedefleri yerine getirmede beklenen bileşenlerdir. Uygulamalar, genel ve özel olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Bir genel uygulama, ilgili genel hedefi başarmada önemsenen bir aktivitenin tanımıdır. Bir özel uygulama ise, ilgili bir özel hedefi başarmada önemsenen bir aktivitenin tanımıdır [4] Basamaklı Gösterim CMMI ın basamaklı gösterimi, başlangıç (initial), yönetilen (managed), tanımlı (defined), nicel yönetilen (quantitatively managed) ve eniyileşen (optimizing) olmak üzere 5 olgunluk seviyesine ayrılmaktadır. Basamaklı gösterim, ilk olarak hangi süreçlerin iyileştirileceğini bilmeyen organizasyonlar için en uygun gösterim modelidir. Çünkü basamaklı gösterim her olgunluk seviyesi için uygulanabilir süreç alanları önerir [5]. Basamaklı gösterimin yapısı Şekil 1 de Sürekli Gösterim Şekil 1:Basamaklı Gösterim CMMI ın sürekli gösterimi, bir organizasyonun belirli bir süreç alanındaki başarısını ölçmek üzere, 6 yetenek seviyesi kullanır. Bu yetenek sevileri 0 ile 5 arasında numaralandırılıp; eksik (incomplete), başlangıç (initial), yönetilen (managed), tanımlı (defined), nicel yönetilen (quantitatively managed) ve eniyileşen (optimizing) olarak adlandırılır. Sürekli gösterimde CMMI ın 25 süreç alanı, süreç yönetimi, proje yönetimi, mühendislik ve destek olmak üzere 4 süreç alanı kategorisine

3 ayrılmaktadır. Sürekli gösterim, süreç alanları içinden iyileştirmek istediğimiz süreç alanlarının tek tek seçilmesine izin veren bir yaklaşımdır. Bu gösterimi kullanmak için hem kurumun hem de süreç alanlarının ve süreç alanları arasındaki ilişkilerin çok iyi bilinmesi gerekir [3]. Sürekli gösterimin yapısı Şekil 2 de Şekil 2: Sürekli Gösterim 3. CMMI değerlendirmesi Yazılım süreç kalitesini iyileştirmek isteyen bir firmanın dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri: değerlendirme ve denetleme dir. Şirketin hali hazır durumunun raporlandığı bir süreç olan değerlendirme, şirket dışından bir kuruluş tarafından ya da bir devlet kurumu tarafından gerçekleştirilir ise denetleme adını alır. [6] Değerlendirme raporu, şirketin ulaşılmak istenen Süreç Kalitesi Seviyesine (örneğin CMMI L2) göre hangi eksiklerinin önem sırası ile listelendiği bir dokümandır. Süreç iyileştirme çalışmalarına yön verir ve çalışmaların başarısının ve gelişmelerin takibinde kullanılır. Süreç iyileştirme çalışmalarının temelini oluşturacak olan bu raporun iyi hazırlanması hayati derecede önemlidir. [7] CMMI denetimlerinde, Süreç İyileştirme için Standart CMMI Değerlendirme Yöntemi (SCAMPI) kullanılmaktadır. SCAMPI değerlendirmesi, değerlendirmeyi yapan ekibin tecrübe ve birikimlerine göre A, B ve C olmak üzere 3 sınıfa ayrılır. Bu sınıflar ve karakteristikleri aşağıdaki Tablo 1. de görülmektedir. Tablo 1: Değerlendirme sınıfları karakteristikleri Değerlendirme Sınıfı A B C Değerlendirme Ekibi 8 10 kişi 3 4 kişi 1 2 kişi Değerlendirme Süresi 10 gün 3 4 gün 1 2 gün Geçerlilik Yüksek Yüksek Düşük Güvenilirlik Yüksek Orta Düşük Genel Ölçüm Sonuçları Üretilir Üretilmez Üretilmez A sınıfı bir SCAMPI değerlendirmesi, yüksek maliyetli, zaman alan ve yoğun kaynaklı bir değerlendirmedir. Bununla beraber A sınıfı bir değerlendirme sonunda elde edilen bulgular yüksek düzeyde güvence sağlar. B sınıfı bir SCAMPI değerlendirmesi, düşük maliyetli, zaman alan ve yoğun kaynaklı bir değerlendirmedir. B sınıfı değerlendirmede daha az uzman kullanılır ve daha az proje değerlendirilir. C sınıfı bir SCAMPI değerlendirmesi, en düşük maliyetli ve gerçekleştirilmesi en kolay değerlendirmedir. Basit bir anket yapısı olarak ele alınabilir. Tüm değerlendirmeler, organizasyonun yeteneği hakkında elde edilen bulguların bir rapor olarak sunulmasını sağlar. A sınıfı değerlendirmeler organizasyonun CMMI düzeyini gösteren bir rapor sunar [8]. 4. CMMI 2. Düzey Olgunluk Değerlendirmesi için Bir Yöntem ve Uygulama CMMI değerlendirmesi yaptıracak firma için iki durum söz konusudur; Firma resmi bir değerlendirme belgesi almak istemez. Firma sadece, organizasyonunu süreç ve kalite bakımından ölçmek ister. Firma resmi bir değerlendirme belgesi almak isteyebilir. Bu belgeyi ilk denetlemede almak için bir ön hazırlık yapar. CMMI resmi değerlendirmesi ayrıntılı bir değerlendirme olanağı sağlar, oldukça pahalıdır ve bir uzman kişi (lead appraiser) tarafından yapılması gerekir. Firmalar CMMI değerlendirmesini belirli bir ücret ödeyerek yaptırabilirler. Değerlendirme maliyeti, birçok firmanın resmi CMMI değerlendirmesinden kaçınmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada, firmaların kendi öz denetimlerini yapabilmeleri için CMMI 2. düzey süreçleri incelenerek, sorular dizisi geliştirilmiştir. Büyük oranda 2. düzey süreç alanlarını kapsayacak şekilde toplam 39 adet soru hazırlanmıştır. Bir C sınıfı değerlendirmeye eşdeğer olan bu sorular, CMMI 2. düzey olmak isteyen bir firma için yol gösterecektir. Tüm sorular için verilecek yanıtlar aynı formattadır. Büyük oranda 2. düzey süreç alanlarını kapsayan bu sorular belirli bir işin yapılıp yapılmadığını sormaktadır. Cevaplar 5 şık olup, her şıkka verilen puan değeri aşağıda gösterilmiştir. Kesinlikle evet = 4 puan, Çoğu zaman = 3 puan, Düşündük ama uygulamadık = 2 puan, Emin değilim = 1 puan, Hayır = 0 puan. Soruların ve puanlandırmanın yapısı nedeniyle çok puan alma ilerilik/olgunluk düzeyinin yüksekliğini gösterir.

4 Aşağıda bu 39 sorudan üç tanesi örnek olarak Soru 1: Proje yaşam döngüsü adımlarını tanımlıyor musunuz? Soru 2: Yazılım gereksinimlerindeki değişiklikleri kontrol etmek için bir mekanizma var mı? Soru 3: Yazılım projeleri için kalite güvence aktiviteleriniz var mı? 4.1. Uygulama Firmaların, CMMI 2. düzeyde olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan bu sorular, Türkiye de süreç odaklı kalite yönetimi anlayışına sahip yazılım geliştiren 2 firmaya yöneltilmiştir. Firmalardan alınan yanıtlar, süreç bazında 4 üstünden aldığı kaba notlara ve düzey bazında lineer ağırlıklandırma yöntemiyle aldığı notlara göre değerlendirilmiştir. Değerlendirilen yazılım firmalarının kuruluş yılı ve çalışan sayısı Tablo 2 de Bu yazılım firmaları farklı sektörlerde kullanılmak üzere ticari amaçlı paket yazılım programları geliştirmektedirler. Tablo 2: Firmaların kuruluş yılı ve çalışan sayısı Firma Kuruluş Yılı Çalışan Sayısı A Firması B Firması düzey olgunlukta 7 tane süreç alanı vardır. Bunlar; REQM: Gereksinimlerin Yönetimi (Requirements Management) PP: Proje Planlama (Project Planning) PMC: Proje İzleme ve Kontrol (Project Monitoring and Control ) SAM: Tedarikçi Sözleşme Yönetimi (Supplier Agreement Management) MA: Ölçüm ve Analiz (Measurement and Analysis) PPQA: Süreç ve Ürün Kalite Güvencesi (Process and Product Quality Assurance) CM: Konfigürasyon Yönetimi (Configuration Management) Firmaların verdiği yanıtlara göre, süreç bazında 4 üstünden almış oldukları not ortalamaları aşağıdaki Tablo 3 te Ayrıca firmaların CMMI 2. düzey için yeterli olgunluğa sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla lineer ağırlıklandırma yöntemi kullanılmıştır. 2. düzey süreç alanları kendi aralarındaki önemine göre ağırlıklandırılmıştır. Buna göre; REQM (3 soru), PP (9 soru), PMC (5 soru), CM (8 soru) süreçlerinin ağırlığı : %18 PPQA (5 soru) sürecinin ağırlığı : %14 SAM (4 soru), MA (5 soru) süreçlerinin ağırlığı : %7 olarak belirlenmiştir. Buna göre şöyle bir başarı oranı tanımlanmıştır; Ağ.Top.: Süreç ağırlığı ile o sürece ait sorulara verilen yanıtların toplamı çarpılır. Her bir süreç alanı için elde edilen sonuçların toplamı, ağırlıklı toplamı verir. m Ağ.Top. = 0,18* p 0,18* r 0,07* t 0,18* REQM i PMC i MA i CM i n 0,18* q 0,07* 0,14* s PP i SAM i PPQA i m=3, n=9, p=5, q=4, r=5, s=5, t=8, (soruların sayısı) T.Not: Firmanın bütün yanıtlara, kesinlikle evet demesi durumunda alacağı ağırlıklı toplam nottur. Sorulara verilen yanıtlara göre alınabilecek en fazla puan 23,32 dir. Ağ. Top. Başarı % = * 100 (2) T. Not den hesaplanmaktadır. İki yazılım firmasından alınan yanıtlar doğrultusunda, lineer ağırlıklandırma yöntemine göre CMMI 2. düzey süreçleri için almış olduğu notlar Tablo 4 de verilmiştir. (1) Tablo 3: Firmaların süreç bazında 4 üstünden almış olduğu not ortalamaları CMMI 2. Düzey Süreçler Firma REQM PP PMC SAM MA PPQA CM A 3,00 1,67 3,00 1,50 2,40 0,20 1,00 B 3,33 3,22 3,80 3,75 3,60 3,80 3,75

5 Tablo 4: Firmaların 2. düzey bazında lineer ağırlıklandırma yöntemiyle aldığı notlar CMMI 2. Düzey Süreçler A Firması B Firması REQM 1,62 1,80 PP 2,70 5,22 PMC 2,70 3,42 SAM 0,42 1,05 MA 0,84 1,26 PPQA 0,14 2,66 CM 1,44 5,40 Ağırlıklı Toplam 9,86 20,81 Tam Not 23,32 23,32 Başarı Yüzdesi 42,28 89,24 Tablo 4 de de görüldüğü üzere lineer ağırlıklandırma yöntemi kullanılarak yapılan değerlendirmeye göre, B firması kesinlikle CMMI 2. düzeyi sağlamaktadır. Yapılan görüşmelerde, B firmasının CMMI 3. düzeyi de sağlamış olduğu saptanmıştır. Gerçekleştirilen çalışma ile görüşme sonucunda elde edilen bulguların uyumlu olduğu ortaya çıkmıştır. A firması için ise, CMMI 2. düzeyi sağladığı söylenemez. Bu firmanın süreçlerini yeniden gözden geçirmesi ve bünyesi içinde bir kalite güvence sistemi oluşturması gerekmektedir. and CMMI for ISO Registered Organizations, APSEC 04: Proceedings of the 11th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC 04), ISBN: , IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, [6] Aytaç T., Appraisal Requirements for CMMI (Teknik Rapor), Logo Business Solutions, İstanbul, Türkiye, [7] Bush M., Dunaway D., CMMI Assessments: Motivating Positive Change, Addison Wesley, Boston, USA, [8] Staples, M., Niazi, M., Jeffery, R., Abrahams, A., Byatt, P., Murphy, R., An exploratory study of why organizations do not adopt CMMI, J. System Software, Elsevier Science Inc., Vol: 80, Number: 6, Pages: , New York, NY, USA, Sonuç Bu çalışmada, firmaların kendilerini CMMI 2.düzey değerlendirmesi için bir yöntem sunulmuştur. Yazılım firmaları büyük paralar harcayarak yaptıracakları değerlendirme yerine; firma içerisinde sunulan bu yöntemi kullanarak kendilerini değerlendirebilirler. 6. Kaynaklar [1] Yücalar, F., Süreç Odaklı Kalite Yönetimi Anlayışına Hakim Yazılım Sektöründeki Firmaların CMMI Basamaklı Modeli ile Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi), Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 2006 [2] Zubrow, D., Current Trends in the Adoption of the CMMI Product Suite, COMPSAC 03: Proceedings of the 27th Annual International Conference on Computer Software and Applications, ISBN: , IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, 2003 [3] Kalaycı, O., CMMI: Yöneticiler için Doğru Sorular, Shamrock Process Improvement and Innovation, ISBN: , Toronto, Kanada, 2007 [4] Chrissis, M. B., Konrad, M., Shrum, S., CMMI: Guidelines for Process Integration and Product Improvement, Addison Wesley, 2005 [5] Yoo, C., Yoon, J., Lee, B., Lee, C., Lee, J., Hyun, S., Wu, C., An Integrated Model of ISO 9001: 2000

ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ. Celal Dolkan

ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ. Celal Dolkan ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ Celal Dolkan Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgi Teknolojileri Programı Haziran 2009, 29 sayfa Bu

Detaylı

CMMI-DEV Seviye-3 Sertifikasyonuna Sahip Bir Organizasyonda SCRUM Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemi nin Yazılım Geliştirme Çalışmalarında Uygulanması

CMMI-DEV Seviye-3 Sertifikasyonuna Sahip Bir Organizasyonda SCRUM Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemi nin Yazılım Geliştirme Çalışmalarında Uygulanması CMMI-DEV Seviye-3 Sertifikasyonuna Sahip Bir Organizasyonda SCRUM Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemi nin Yazılım Geliştirme Çalışmalarında Uygulanması Esra Şahin 1, İlgi Keskin Kaynak 1, Hakime Koç 2 1 Program

Detaylı

Yöneticiler için Doğru Sorular CMMI

Yöneticiler için Doğru Sorular CMMI Shamrock Process Improvement and Innovation 7 7 6 5 5 4 5 www.xpi.ca www.nitelik.net Yöneticiler için Doğru Sorular CMMI Orhan KALAYCI ISBN 978-0-9783530-0-1 1 Published by Shamrock Process Improvement

Detaylı

Yazılım Süreç Değerlendirme Araçlarının Karşılaştırılması:Bir Çoklu Durum Çalışması 1

Yazılım Süreç Değerlendirme Araçlarının Karşılaştırılması:Bir Çoklu Durum Çalışması 1 Yazılım Süreç Değerlendirme Araçlarının Karşılaştırılması:Bir Çoklu Durum Çalışması 1 Ozan Raşit Yürüm 1, Özden Özcan Top 2, Ali Mert Ertuğrul 3, Onur Demirörs 4 1,2,3,4 Enformatik Enstitüsü, Bilişim Sistemleri

Detaylı

CMM Seviye 3: Ulaşılabilir Bir Hedef!

CMM Seviye 3: Ulaşılabilir Bir Hedef! CMM Seviye 3: Ulaşılabilir Bir Hedef! Nurdan Özdemir, Firdevs Akmenek, Cem Uğur AYDIN YAZILIM ve ELEKTRONİK San. A.Ş. ODTÜ İkizleri AR-GE Binası, 06531, Teknokent/ODTÜ, Ankara nurdano@ayesas.com, firdevsa@ayesas.com,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI Yazılım Mühendisliğinde Uygulama Geliştirmede Bir Çözüm:Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Hazırlayan

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE PROJE PERFORMANS MODEL ÖNERİSİ VE ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE PROJE PERFORMANS MODEL ÖNERİSİ VE ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE PROJE PERFORMANS MODEL ÖNERİSİ VE ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) SİSTEMİNDE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) SİSTEMİNDE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) SİSTEMİNDE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. Zeki ÇAKMAK Doç. Dr. Ercan TAŞKIN Uzm. Onur ŞAYLAN ÖZ Hızlı gelişen teknoloji, artan

Detaylı

KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İÇİN ISO 9000:2000 VE EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ NİN KARŞILAŞTIRILMASI

KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İÇİN ISO 9000:2000 VE EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ NİN KARŞILAŞTIRILMASI KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İÇİN ISO 9000:2000 VE EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ NİN KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF ISO 9000:2000 AND EFQM EXCELLENCE MODEL FOR APPAREL SECTOR Öğr. Gör. Dr. Serpil KAYA Ege Ü. Emel

Detaylı

Bilgi Güvenliğinde Uygun Risk Analizi ve Yönetimi Yönteminin Seçimi İçin Bir Yaklaşım

Bilgi Güvenliğinde Uygun Risk Analizi ve Yönetimi Yönteminin Seçimi İçin Bir Yaklaşım Bilgi Güvenliğinde Uygun Risk Analizi ve Yönetimi Yönteminin Seçimi İçin Bir Yaklaşım F. Özden Aktaş İbrahim Soğukpınar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED PROBLEMS AND SOLUTIONS

Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED PROBLEMS AND SOLUTIONS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 06.07.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 06.07.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 06.07.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 13.06.2012 Cilt: 14, Sayı: 2, Yıl: 2012, Sayfa: 105-125 Online Yayın Tarihi: 05.12.2012 ISSN:

Detaylı

BİR ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNİN UYARLANMASI VE UYGULANMASI

BİR ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNİN UYARLANMASI VE UYGULANMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2010 CİLT 4 SAYI 3 (57-67) BİR ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNİN UYARLANMASI VE UYGULANMASI Kadir ÇAMOĞLU * Derya AKBAYIR Fatih YÜCALAR Selim BAYRAKLI Maltepe

Detaylı

Kamu Kurumları için Süreç Yetenek Modeli Geliştirilmesi

Kamu Kurumları için Süreç Yetenek Modeli Geliştirilmesi Kamu Kurumları için Süreç Yetenek Modeli Geliştirilmesi Ebru Gökalp 1, Onur Demirörs 2 1, 2 Enformatik Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara e-posta: 1 egokalp@metu.edu.tr, 2 demirors@metu.edu.tr

Detaylı

MEKANİK TESİSAT UYGULAMALARINDA ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ

MEKANİK TESİSAT UYGULAMALARINDA ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ 79. Sayının ekidir. MEKANİK TESİSAT UYGULAMALARINDA ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ ÖZET Proje, özgün bir iş üretmek üzere gerçekleştirilen ve belirli bir zaman diliminde tamamlanması gereken çalışmadır. Projeye

Detaylı

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr İşletmelerin ERP Sistemlerini Kullanım Düzeylerinin Ölçülmesi: Aydin İli Örneği Measurement of ERP Utilization Level of Enterprises: The Sample of Province Aydın Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

KOBİ LERDE SÜREÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: SAKARYA İLİ I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KOBİ LERDE SÜREÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: SAKARYA İLİ I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt/Vol. XXX, Sayı/No., 0, pp. 55-86 KOBİ LERDE SÜREÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: SAKARYA İLİ I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

Yeni Nesil Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemi nin Yönetim Muhasebesi Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Yeni Nesil Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemi nin Yönetim Muhasebesi Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Yeni Nesil Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemi nin Yönetim Muhasebesi Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Detaylı

Abs tract: Key Words: Hasan ACÜL

Abs tract: Key Words: Hasan ACÜL Hasan Acul:Sablon 28.02.2014 15:38 Page 32 Hasan ACÜL Mekanik Tesisat Uygulamalarında Entegre Proje Yönetimi Abs tract: Project is defined as an individual or collaborative enterprise that is carefully

Detaylı

BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐNDE YÖNETĐŞĐM

BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐNDE YÖNETĐŞĐM TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu X BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐNDE YÖNETĐŞĐM Sürüm 1.3 1. ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2008 1 TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu X BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐNDE YÖNETĐŞĐM Sürüm 1.3 1. ÇALIŞMA

Detaylı

ERP KULLANIMININ KOBİLERİN ALGILANAN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: KAYSERİ İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

ERP KULLANIMININ KOBİLERİN ALGILANAN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: KAYSERİ İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ ERP KULLANIMININ KOBİLERİN ALGILANAN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: KAYSERİ İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ Ali İhsan ÖZDEMİR * ÖZ Bu çalışmada Kayseri de imalat sektöründe faaliyet gösteren ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

Belge Yönetiminde Program Geliştirme: Belge Yönetimi Kapasite Değerlendirme Sistemi*

Belge Yönetiminde Program Geliştirme: Belge Yönetimi Kapasite Değerlendirme Sistemi* Belge Yönetiminde Program Geliştirme BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) Belge Yönetiminde Program Geliştirme: Belge Yönetimi Kapasite Değerlendirme Sistemi* Program Development at the Records Management: Records

Detaylı

Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartı nın Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı

Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartı nın Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartı nın Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı Seda KARSAVURAN * ÖZET Dünya çapında, rekabet artışı ve sürdürülebilir ekonomik gelişme mücadelesi, örgütlerin

Detaylı

AR-GE PROJELERĐ ĐÇĐN PROJE SONRASI ANALĐZ VE RĐSK YÖNETĐMĐ SÜREÇLERĐ 1

AR-GE PROJELERĐ ĐÇĐN PROJE SONRASI ANALĐZ VE RĐSK YÖNETĐMĐ SÜREÇLERĐ 1 AR-GE PROJELERĐ ĐÇĐN PROJE SONRASI ANALĐZ VE RĐSK YÖNETĐMĐ SÜREÇLERĐ 1 Gündüz Ulusoy gunduz@sabanciuniv.edu Sabancı Üniversitesi Orhanlı, Tuzla, Istanbul Sema Nur Altuğ Fayda TÜBĐTAK UEKAE Gebze, Kocaeli

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Işılay ARAS UÇ KULLANICI AÇISINDAN MİY İN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı