CMMI Basamaklı Modeli ile Yazılım Firmalarının Değerlendirilmesi için Bir Yöntem ve Uygulama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CMMI Basamaklı Modeli ile Yazılım Firmalarının Değerlendirilmesi için Bir Yöntem ve Uygulama"

Transkript

1 CMMI Basamaklı Modeli ile Yazılım Firmalarının Değerlendirilmesi için Bir Yöntem ve Uygulama A Method and an Application for Evaluation of Software Companies with the CMMI Staged Model Fatih Yücalar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Maltepe Üniversitesi, İstanbul Şenol Zafer Erdoğan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Maltepe Üniversitesi, İstanbul Özet Son yıllarda, yazılım yöneticilerinin yazılım süreçlerindeki performans, maliyet ve zaman tahmini gibi konularda yaşadığı sıkıntıları gidermek ve yazılımda kalite sertifikasyonunu sağlamak amacıyla çeşitli süreç iyileştirme ve yetenek belirleme modelleri geliştirilmiştir. Bu modeller içerisinde en önemlilerinden biri, Tümleşik Yetenek Olgunluk Modeli (Capability Maturity Model Integration CMMI) dir. CMMI, her organizasyon için yazılım geliştirme yeteneğini değerlendirmek ve aynı zamanda yazılım kalitesini arttırmak için kullanılan bir modeldir. CMMI, Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (Software Engineering Institute SEI) tarafından geliştirilmiştir. CMMI modeli, basamaklı ve sürekli olmak üzere iki gösterime sahiptir. Bu çalışmada CMMI basamaklı modeli kullanılarak bir anket tabanlı kendini değerlendirme yöntemi önerilmektedir. Önerilen yöntem Türkiye deki iki yazılım firmasına uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Abstract In recent years, several process improvement and capability determination models have been developed to improve software management in such issues as performance of software processes, cost and time prediction and to provide the quality specification of software. One of the most important models in current use is CMMI (Capability Maturity Model Integration). CMMI is used for each organization to appraise the software development capability and also to increase the software quality. CMMI has been developed by SEI (Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University). CMMI model has two representations: staged and continuous. In this study, a questionnaire based self assessment method using CMMI staged model is proposed. The proposed method has been applied in two software organizations in Turkey and the results have been evaluated. 1. Giriş Günümüzde yazılım sistemleri birçok iş alanının temel bileşenleri içersinde yer almaktadır. Artan rekabet, gelişen teknoloji ve yazılım kuruluşlarının artan kabiliyetlerinin de etkisiyle gelişmiş yazılım sistemlerine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Yazılım sektöründe kaliteli yazılım projeleri; kabul edilebilir düzeyde hatasız, planlanan bütçe ile zamanında bitirilip dağıtılabilen, gereksinimleri veya beklentileri karşılayabilen ve sürdürülebilir özelliklere sahip yazılımlar olarak değerlendirilebilir. Tüm hataları oluşmadan önlemek, proje koşulları ve maliyetleri içerisinde olanaklı değildir. Yazılımda ürünün kalitesini, ağırlıkla onu üreten sürecin kalitesi belirlemektedir. Bu nedenle, yazılım sektöründe ürün odaklı kalite yönetiminden çok süreç odaklı kalite yönetimi hâkimdir. Müşteriye sağlanan ürün veya hizmet, yönetilen süreçlerin çıktılarıdır. Süreç yönetimi tabanlı düşünce, yazılım geliştirme faaliyetleri yürüten firmalarda metodolojilerin kullanımını avantaj ve zorunluluk olarak öne çıkartmaktadır. Son on beş yılda yazılım geliştirmede kullanılan kalite sistemlerini ve süreçlerini değerlendirmek, yazılımda kalite sertifikasyonunu sağlamak, süreçleri iyileştirmek ve yetenek belirlemek için, CMM, CMMI, ISO gibi çeşitli modeller geliştirilmiştir [1]. CMMI süreç iyileştirme ve yetenek belirleme modelidir. CMMI Ürün Grubu, süreç iyileştirme modellerini, değerlendirme metotlarını ve eğitim materyallerini içerir [2]. CMMI modeli, bir kurumun ya da kurum içindeki bir sürecin olgunluğu hakkında bilgi verir [3]. Çalışmanın 2. bölümünde CMMI ve CMMI ın yapısı, 3. bölümünde CMMI değerlendirmesi, 4. bölümünde sunulan yöntem ve uygulaması, son bölümünde ise çalışmanın sonucu

2 2. Tümleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI) Yetenek Olgunluk Modelleri, en genel anlamda organizasyonların insan kaynaklarını, süreçlerini, teknolojilerini ve organizasyonun iş yapabilme performansını uzun vadeli geliştirecek şekilde olgunlaştırmasını sağlayan modellerdir. SEI, organizasyonların iş süreçlerini geliştirip bu süreçler üzerine odaklanabilmesi için kişiler, prosedür ve metotlar, araç ve gereçler olmak üzere üç farklı boyut belirlemiştir. Organizasyon içinde kullanılan süreç, bu üç boyutu bir arada tutar [4]. Süreçler iş eğilimlerinin incelenmesi ve kaynakların irdelenmesi için olanak sağlar. Bir sürece odaklanmak; rekabet ortamında personel ve teknolojiyi en yüksek noktaya çıkarmak ve daima değişen dünya ile ilgilenebilmek için gerekli altyapının oluşturulmasını sağlar [4]. SEI, süreç yönetiminin dayanak noktası olarak; bir sistemin veya ürünün kalitesi, onun bakımı ve geliştirilmesi için kullanılan sürecin büyük oranda kalitesinden etkilenir prensibini ele alır [1]. Bu dayanak noktasının eklenmesi ile yetenek olgunluk modelleri tanımlanmıştır. Yazılım için Yetenek Olgunluk Modeli (SW-CMM), Sistem Mühendisliği Yetenek Modeli (SECM) ve Tümleşik Ürün Geliştirme Yetenek Olgunluk Modeli (IPD -CMM) olmak üzere üç kaynak model vardır. Sözü edilen modeller pek çok organizasyon için faydalı olmuş olmakla birlikte, modellerin birbirlerinden farklı ve entegre olmamış olmaları uygulama aşamasında çeşitli sorunlar yaratmıştır. Karşılaşılan sorunları çözmek ve bu üç kaynak modeli birleştirmek amacıyla, Amerikan Savunma Bakanlığı nın desteğiyle Carnegie Mellon Üniversitesi nde kurulan Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (Software Engineering Institute SEI) tarafından bir yazılım geliştirme standardı olarak CMMI geliştirilmiştir CMMI ın Yapısı CMMI, tek model olmakla birlikte sürekli ve basamaklı olmak üzere iki gösterim şekli kullanmaktadır. Sürekli (cont inuous) gösterim yetenek düzeylerini tanımlarken, basamaklı (staged) gösterim olgunluk düzeylerini tanımlar. Sürekli modele ait olan yetenek düzeyleri, ayrı tanımlanmış her süreç alanı içinde bir süreç geliştirme başarısını kapsar. Altı yetenek düzeyi vardır, 0 ile 5 arasında numaralandırılmıştır [4]. Basamaklı modele ait olan olgunluk düzeyleri, tanımlanmış bir grup süreç alanı karşısında bir organizasyonun yazılım geliştirme yeteneğini kapsar. Beş olgunluk düzeyi olup, bu düzeyler 1 ile 5 arasında numaralandırılmıştır [4]. Süreç alanı (process area), kollektif olarak uygulandığında bir alan içindeki ilişkili uygulamalar (practices) kümesidir. Bu alan içinde belirgin iyileştirmeler yapmak için, önemli olarak görülen hedefler (goals) kümesi yerine getirilir. CMMI da 25 süreç alanı mevcuttur [4][5]. Süreç alanı içindeki hedefler genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Bir genel hedef, bir sürecin kurumsallaştırılması için olması gereken karakteristikleri tanımlar. Bir özel hedef ise, bir süreç alanının temel uygulamalarının sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesinde kullanılmaktadır[4]. Uygulamalar, hedefleri yerine getirmede beklenen bileşenlerdir. Uygulamalar, genel ve özel olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Bir genel uygulama, ilgili genel hedefi başarmada önemsenen bir aktivitenin tanımıdır. Bir özel uygulama ise, ilgili bir özel hedefi başarmada önemsenen bir aktivitenin tanımıdır [4] Basamaklı Gösterim CMMI ın basamaklı gösterimi, başlangıç (initial), yönetilen (managed), tanımlı (defined), nicel yönetilen (quantitatively managed) ve eniyileşen (optimizing) olmak üzere 5 olgunluk seviyesine ayrılmaktadır. Basamaklı gösterim, ilk olarak hangi süreçlerin iyileştirileceğini bilmeyen organizasyonlar için en uygun gösterim modelidir. Çünkü basamaklı gösterim her olgunluk seviyesi için uygulanabilir süreç alanları önerir [5]. Basamaklı gösterimin yapısı Şekil 1 de Sürekli Gösterim Şekil 1:Basamaklı Gösterim CMMI ın sürekli gösterimi, bir organizasyonun belirli bir süreç alanındaki başarısını ölçmek üzere, 6 yetenek seviyesi kullanır. Bu yetenek sevileri 0 ile 5 arasında numaralandırılıp; eksik (incomplete), başlangıç (initial), yönetilen (managed), tanımlı (defined), nicel yönetilen (quantitatively managed) ve eniyileşen (optimizing) olarak adlandırılır. Sürekli gösterimde CMMI ın 25 süreç alanı, süreç yönetimi, proje yönetimi, mühendislik ve destek olmak üzere 4 süreç alanı kategorisine

3 ayrılmaktadır. Sürekli gösterim, süreç alanları içinden iyileştirmek istediğimiz süreç alanlarının tek tek seçilmesine izin veren bir yaklaşımdır. Bu gösterimi kullanmak için hem kurumun hem de süreç alanlarının ve süreç alanları arasındaki ilişkilerin çok iyi bilinmesi gerekir [3]. Sürekli gösterimin yapısı Şekil 2 de Şekil 2: Sürekli Gösterim 3. CMMI değerlendirmesi Yazılım süreç kalitesini iyileştirmek isteyen bir firmanın dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri: değerlendirme ve denetleme dir. Şirketin hali hazır durumunun raporlandığı bir süreç olan değerlendirme, şirket dışından bir kuruluş tarafından ya da bir devlet kurumu tarafından gerçekleştirilir ise denetleme adını alır. [6] Değerlendirme raporu, şirketin ulaşılmak istenen Süreç Kalitesi Seviyesine (örneğin CMMI L2) göre hangi eksiklerinin önem sırası ile listelendiği bir dokümandır. Süreç iyileştirme çalışmalarına yön verir ve çalışmaların başarısının ve gelişmelerin takibinde kullanılır. Süreç iyileştirme çalışmalarının temelini oluşturacak olan bu raporun iyi hazırlanması hayati derecede önemlidir. [7] CMMI denetimlerinde, Süreç İyileştirme için Standart CMMI Değerlendirme Yöntemi (SCAMPI) kullanılmaktadır. SCAMPI değerlendirmesi, değerlendirmeyi yapan ekibin tecrübe ve birikimlerine göre A, B ve C olmak üzere 3 sınıfa ayrılır. Bu sınıflar ve karakteristikleri aşağıdaki Tablo 1. de görülmektedir. Tablo 1: Değerlendirme sınıfları karakteristikleri Değerlendirme Sınıfı A B C Değerlendirme Ekibi 8 10 kişi 3 4 kişi 1 2 kişi Değerlendirme Süresi 10 gün 3 4 gün 1 2 gün Geçerlilik Yüksek Yüksek Düşük Güvenilirlik Yüksek Orta Düşük Genel Ölçüm Sonuçları Üretilir Üretilmez Üretilmez A sınıfı bir SCAMPI değerlendirmesi, yüksek maliyetli, zaman alan ve yoğun kaynaklı bir değerlendirmedir. Bununla beraber A sınıfı bir değerlendirme sonunda elde edilen bulgular yüksek düzeyde güvence sağlar. B sınıfı bir SCAMPI değerlendirmesi, düşük maliyetli, zaman alan ve yoğun kaynaklı bir değerlendirmedir. B sınıfı değerlendirmede daha az uzman kullanılır ve daha az proje değerlendirilir. C sınıfı bir SCAMPI değerlendirmesi, en düşük maliyetli ve gerçekleştirilmesi en kolay değerlendirmedir. Basit bir anket yapısı olarak ele alınabilir. Tüm değerlendirmeler, organizasyonun yeteneği hakkında elde edilen bulguların bir rapor olarak sunulmasını sağlar. A sınıfı değerlendirmeler organizasyonun CMMI düzeyini gösteren bir rapor sunar [8]. 4. CMMI 2. Düzey Olgunluk Değerlendirmesi için Bir Yöntem ve Uygulama CMMI değerlendirmesi yaptıracak firma için iki durum söz konusudur; Firma resmi bir değerlendirme belgesi almak istemez. Firma sadece, organizasyonunu süreç ve kalite bakımından ölçmek ister. Firma resmi bir değerlendirme belgesi almak isteyebilir. Bu belgeyi ilk denetlemede almak için bir ön hazırlık yapar. CMMI resmi değerlendirmesi ayrıntılı bir değerlendirme olanağı sağlar, oldukça pahalıdır ve bir uzman kişi (lead appraiser) tarafından yapılması gerekir. Firmalar CMMI değerlendirmesini belirli bir ücret ödeyerek yaptırabilirler. Değerlendirme maliyeti, birçok firmanın resmi CMMI değerlendirmesinden kaçınmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada, firmaların kendi öz denetimlerini yapabilmeleri için CMMI 2. düzey süreçleri incelenerek, sorular dizisi geliştirilmiştir. Büyük oranda 2. düzey süreç alanlarını kapsayacak şekilde toplam 39 adet soru hazırlanmıştır. Bir C sınıfı değerlendirmeye eşdeğer olan bu sorular, CMMI 2. düzey olmak isteyen bir firma için yol gösterecektir. Tüm sorular için verilecek yanıtlar aynı formattadır. Büyük oranda 2. düzey süreç alanlarını kapsayan bu sorular belirli bir işin yapılıp yapılmadığını sormaktadır. Cevaplar 5 şık olup, her şıkka verilen puan değeri aşağıda gösterilmiştir. Kesinlikle evet = 4 puan, Çoğu zaman = 3 puan, Düşündük ama uygulamadık = 2 puan, Emin değilim = 1 puan, Hayır = 0 puan. Soruların ve puanlandırmanın yapısı nedeniyle çok puan alma ilerilik/olgunluk düzeyinin yüksekliğini gösterir.

4 Aşağıda bu 39 sorudan üç tanesi örnek olarak Soru 1: Proje yaşam döngüsü adımlarını tanımlıyor musunuz? Soru 2: Yazılım gereksinimlerindeki değişiklikleri kontrol etmek için bir mekanizma var mı? Soru 3: Yazılım projeleri için kalite güvence aktiviteleriniz var mı? 4.1. Uygulama Firmaların, CMMI 2. düzeyde olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan bu sorular, Türkiye de süreç odaklı kalite yönetimi anlayışına sahip yazılım geliştiren 2 firmaya yöneltilmiştir. Firmalardan alınan yanıtlar, süreç bazında 4 üstünden aldığı kaba notlara ve düzey bazında lineer ağırlıklandırma yöntemiyle aldığı notlara göre değerlendirilmiştir. Değerlendirilen yazılım firmalarının kuruluş yılı ve çalışan sayısı Tablo 2 de Bu yazılım firmaları farklı sektörlerde kullanılmak üzere ticari amaçlı paket yazılım programları geliştirmektedirler. Tablo 2: Firmaların kuruluş yılı ve çalışan sayısı Firma Kuruluş Yılı Çalışan Sayısı A Firması B Firması düzey olgunlukta 7 tane süreç alanı vardır. Bunlar; REQM: Gereksinimlerin Yönetimi (Requirements Management) PP: Proje Planlama (Project Planning) PMC: Proje İzleme ve Kontrol (Project Monitoring and Control ) SAM: Tedarikçi Sözleşme Yönetimi (Supplier Agreement Management) MA: Ölçüm ve Analiz (Measurement and Analysis) PPQA: Süreç ve Ürün Kalite Güvencesi (Process and Product Quality Assurance) CM: Konfigürasyon Yönetimi (Configuration Management) Firmaların verdiği yanıtlara göre, süreç bazında 4 üstünden almış oldukları not ortalamaları aşağıdaki Tablo 3 te Ayrıca firmaların CMMI 2. düzey için yeterli olgunluğa sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla lineer ağırlıklandırma yöntemi kullanılmıştır. 2. düzey süreç alanları kendi aralarındaki önemine göre ağırlıklandırılmıştır. Buna göre; REQM (3 soru), PP (9 soru), PMC (5 soru), CM (8 soru) süreçlerinin ağırlığı : %18 PPQA (5 soru) sürecinin ağırlığı : %14 SAM (4 soru), MA (5 soru) süreçlerinin ağırlığı : %7 olarak belirlenmiştir. Buna göre şöyle bir başarı oranı tanımlanmıştır; Ağ.Top.: Süreç ağırlığı ile o sürece ait sorulara verilen yanıtların toplamı çarpılır. Her bir süreç alanı için elde edilen sonuçların toplamı, ağırlıklı toplamı verir. m Ağ.Top. = 0,18* p 0,18* r 0,07* t 0,18* REQM i PMC i MA i CM i n 0,18* q 0,07* 0,14* s PP i SAM i PPQA i m=3, n=9, p=5, q=4, r=5, s=5, t=8, (soruların sayısı) T.Not: Firmanın bütün yanıtlara, kesinlikle evet demesi durumunda alacağı ağırlıklı toplam nottur. Sorulara verilen yanıtlara göre alınabilecek en fazla puan 23,32 dir. Ağ. Top. Başarı % = * 100 (2) T. Not den hesaplanmaktadır. İki yazılım firmasından alınan yanıtlar doğrultusunda, lineer ağırlıklandırma yöntemine göre CMMI 2. düzey süreçleri için almış olduğu notlar Tablo 4 de verilmiştir. (1) Tablo 3: Firmaların süreç bazında 4 üstünden almış olduğu not ortalamaları CMMI 2. Düzey Süreçler Firma REQM PP PMC SAM MA PPQA CM A 3,00 1,67 3,00 1,50 2,40 0,20 1,00 B 3,33 3,22 3,80 3,75 3,60 3,80 3,75

5 Tablo 4: Firmaların 2. düzey bazında lineer ağırlıklandırma yöntemiyle aldığı notlar CMMI 2. Düzey Süreçler A Firması B Firması REQM 1,62 1,80 PP 2,70 5,22 PMC 2,70 3,42 SAM 0,42 1,05 MA 0,84 1,26 PPQA 0,14 2,66 CM 1,44 5,40 Ağırlıklı Toplam 9,86 20,81 Tam Not 23,32 23,32 Başarı Yüzdesi 42,28 89,24 Tablo 4 de de görüldüğü üzere lineer ağırlıklandırma yöntemi kullanılarak yapılan değerlendirmeye göre, B firması kesinlikle CMMI 2. düzeyi sağlamaktadır. Yapılan görüşmelerde, B firmasının CMMI 3. düzeyi de sağlamış olduğu saptanmıştır. Gerçekleştirilen çalışma ile görüşme sonucunda elde edilen bulguların uyumlu olduğu ortaya çıkmıştır. A firması için ise, CMMI 2. düzeyi sağladığı söylenemez. Bu firmanın süreçlerini yeniden gözden geçirmesi ve bünyesi içinde bir kalite güvence sistemi oluşturması gerekmektedir. and CMMI for ISO Registered Organizations, APSEC 04: Proceedings of the 11th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC 04), ISBN: , IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, [6] Aytaç T., Appraisal Requirements for CMMI (Teknik Rapor), Logo Business Solutions, İstanbul, Türkiye, [7] Bush M., Dunaway D., CMMI Assessments: Motivating Positive Change, Addison Wesley, Boston, USA, [8] Staples, M., Niazi, M., Jeffery, R., Abrahams, A., Byatt, P., Murphy, R., An exploratory study of why organizations do not adopt CMMI, J. System Software, Elsevier Science Inc., Vol: 80, Number: 6, Pages: , New York, NY, USA, Sonuç Bu çalışmada, firmaların kendilerini CMMI 2.düzey değerlendirmesi için bir yöntem sunulmuştur. Yazılım firmaları büyük paralar harcayarak yaptıracakları değerlendirme yerine; firma içerisinde sunulan bu yöntemi kullanarak kendilerini değerlendirebilirler. 6. Kaynaklar [1] Yücalar, F., Süreç Odaklı Kalite Yönetimi Anlayışına Hakim Yazılım Sektöründeki Firmaların CMMI Basamaklı Modeli ile Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi), Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 2006 [2] Zubrow, D., Current Trends in the Adoption of the CMMI Product Suite, COMPSAC 03: Proceedings of the 27th Annual International Conference on Computer Software and Applications, ISBN: , IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, 2003 [3] Kalaycı, O., CMMI: Yöneticiler için Doğru Sorular, Shamrock Process Improvement and Innovation, ISBN: , Toronto, Kanada, 2007 [4] Chrissis, M. B., Konrad, M., Shrum, S., CMMI: Guidelines for Process Integration and Product Improvement, Addison Wesley, 2005 [5] Yoo, C., Yoon, J., Lee, B., Lee, C., Lee, J., Hyun, S., Wu, C., An Integrated Model of ISO 9001: 2000

Yazılım Yöneticileri İçin Tümleşik Yetenek Olgunluk Modeli: Genel Bir Bakış

Yazılım Yöneticileri İçin Tümleşik Yetenek Olgunluk Modeli: Genel Bir Bakış Yazılım Yöneticileri İçin Tümleşik Yetenek Olgunluk Modeli: Genel Bir Bakış Fatih Yücalar 1, Ender Şahinaslan 2, Emin Borandağ 3, Önder Şahinaslan 3 1 Maltepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Yazılım Yöneticileri için Tümleşik Yetenek Olgunluk Modeli: Genel Bir Bakış

Yazılım Yöneticileri için Tümleşik Yetenek Olgunluk Modeli: Genel Bir Bakış Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Yazılım Yöneticileri için Tümleşik Yetenek Olgunluk Modeli: Genel Bir Bakış Fatih Yücalar 1, Ender

Detaylı

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü LOGO Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği Ömer KILIÇ Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Geleceğin potansiyelini değerlendirebilmek için bugünden bilgiyi yönetmek... Vatandaş Odaklı Hizmet

Detaylı

Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri

Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri Y.Müh. Cemalettin Öcal Fidanboy

Detaylı

Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri

Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri Y. Müh. Cemalettin Öcal FİDANBOY TÜBİTAK UEKAE ocalfidanboy@tubitak.gov.tr Meral YÜCEL TÜBİTAK

Detaylı

Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi

Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği Araştırma Grubu (HUSE) Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan atarhan@hacettepe.edu.tr 1. Uluslararası Sağlıkta

Detaylı

Yüksek Olgunluk Seviyeleri Faaliyetlerine Nerden Nasıl Başlamalı?

Yüksek Olgunluk Seviyeleri Faaliyetlerine Nerden Nasıl Başlamalı? Yüksek Olgunluk Seviyeleri Faaliyetlerine Nerden Nasıl Başlamalı? Sezen Erdem 1, Banu Karakaya 2 1 ASELSAN A.Ş. SST-MD-YMM P.K.1 06172, Yenimahalle/Ankara, Türkiye 2 ASELSAN A.Ş. SST-KYD-PTKGM P.K.1 06172,

Detaylı

Yazılım Kalitesi ve Standartlar

Yazılım Kalitesi ve Standartlar Mersis Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ltd. Yazılım Kalitesi ve Standartlar Meriç Aykol BT Projeleri ve Sorunlar Gartner Institute un BT sektörü araştırması Projelerin %74 ü başarısız ya da maliyet/zaman

Detaylı

Yazılım Süreçleri Software Processes

Yazılım Süreçleri Software Processes Yazılım Süreçleri Software Processes Yazılım geliştirme Süreç Modelleri Software Development Process Models Proje Yönetimi Süreçleri Project Management Process Yazılım Geliştirme Süreçleri Software Development

Detaylı

SPICE TS ISO/IEC 15504. Kerem Kemaneci 05.12.2012 Ankara

SPICE TS ISO/IEC 15504. Kerem Kemaneci 05.12.2012 Ankara SPICE TS ISO/IEC 15504 Kerem Kemaneci 05.12.2012 Ankara Süreç Planla Salı Kaynakları Hazırla Uygula Test Et Cuma Pazartesi Perşembe Girdilerin kontrollü şekilde çeşitli kazanımlara dönüştürüldüğü faaliyetler

Detaylı

Yazılım Kalite Yönetimi (SE 554) Ders Detayları

Yazılım Kalite Yönetimi (SE 554) Ders Detayları Yazılım Kalite Yönetimi (SE 554) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yazılım Kalite Yönetimi SE 554 Bahar 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: DENİZ YALVAÇ ALPER ÖZEN ERHAN KONAK

HAZIRLAYANLAR: DENİZ YALVAÇ ALPER ÖZEN ERHAN KONAK HAZIRLAYANLAR: DENİZ YALVAÇ ALPER ÖZEN ERHAN KONAK COBİT, BT yönetiminde ulaşılması gereken hedefleri ortaya koymaktadır. COBİT ilk olarak 1996 yılında ortaya çıkmıştır. Görevi araştırma, geliştirme,

Detaylı

Veritabanı Destekli Kurumsal Bir Eğitim Uygulaması

Veritabanı Destekli Kurumsal Bir Eğitim Uygulaması Veritabanı Destekli Kurumsal Bir Eğitim Uygulaması H.Orkun Zorba 1, Taner Yaldız 2 1,2 AYDIN Yazılım ve Elektronik Sanayi A.Ş. (AYESAŞ), ODTÜ İkizleri Ar-Ge Binası, A-1 Blok 1. Kat ODTÜ-Teknokent, 06530

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Cemalettin Öcal Fidanboy1 ve Mehmet Reşit Tolun 2,

Cemalettin Öcal Fidanboy1 ve Mehmet Reşit Tolun 2, Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 115 128 Yazılım Süreç İyileştirmede CASE Aracı Kullanımının CMMI Süreç Yönetimi Kategorisi Açısından Değerlendirilmesi Cemalettin

Detaylı

CMMI for Development V1.2 EĞİTİMİ

CMMI for Development V1.2 EĞİTİMİ CMMI for Development V1.2 EĞİTİMİ Konya Teknokent Sunumu Nermin SÖKMEN 15/02/2009 Sunum Planı CMMI Nedir? Yetenek ve Olgunluk Modelleri Genel ve Özel Amaçlar/Pratikler Süreç Alanları-RD ve RM Süreç Alanları-CM

Detaylı

BASAMAKLI CMMI MODELİ ile EXTREME PROGRAMMING METODUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BASAMAKLI CMMI MODELİ ile EXTREME PROGRAMMING METODUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ http://fbe.trakya.edu.tr/tujs Trakya Univ J Sci, 10(1):61-67, 2009 ISSN 1305 6468 DIC: 259EBİT1010906090709 Araştırma Makalesi / Research Article BASAMAKLI CMMI MODELİ ile EXTREME PROGRAMMING METODUNUN

Detaylı

Gereksinim Mühendisliği (SE 560) Ders Detayları

Gereksinim Mühendisliği (SE 560) Ders Detayları Gereksinim Mühendisliği (SE 560) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Gereksinim Mühendisliği SE 560 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi

Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi Özet Dr. Sevgi Özkan ve Prof. Dr Semih Bilgen Enformatik Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Tel: (312) 210 3796 e-posta:

Detaylı

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR YAZILIM: SOFTWARE Yazılım (Software): Yazılım sadece bir bilgisayar programı değildir. Basılı veya elektronik ortamdaki her tür dokümanı da içeren ürün. Dokümanlar yazılım mühendislerine ve son kullanıcıya

Detaylı

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir.

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir. Statik Kod Analizi, Özet, teknolojik cihazlardaki son zamanlarda g, tehdit kolay k -YGYD) ve Anahtar Kelimeler Abstract The use of technological devices in developed software has been increasing in recent

Detaylı

Mustafa Değerli 1 ve Sevgi Özkan 2. md@mustafadegerli.com 2 ODTÜ Enformatik Enstitüsü, Ankara, Türkiye. sevgiozk@metu.edu.tr

Mustafa Değerli 1 ve Sevgi Özkan 2. md@mustafadegerli.com 2 ODTÜ Enformatik Enstitüsü, Ankara, Türkiye. sevgiozk@metu.edu.tr Yazılım veya Yazılım-Yoğun Sistem Mühendisliği İş Süreçleri Açısından Yüksek Olgunluk Seviyesinde Olan veya Yüksek Olgunluk Seviyesine Ulaşmak İsteyen Organizasyonlar için Bazı Tespitler ve Öneriler Mustafa

Detaylı

Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği (SE 221) Ders Detayları

Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği (SE 221) Ders Detayları Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği (SE 221) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği SE 221 Güz 3 0 0 3 5.5 Ön

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Soner Karataş Standardı ve EA 2/17 Revizyon Değişiklikleri 08 Ekim 2015 İstanbul 1 Kapsam Akreditasyon ve Uluslararası Durum ISO 17025 Standardının

Detaylı

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi nde CMMI Seviye 5 Gerekliliklerinin Belirlenmesi ve Uygulanması

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi nde CMMI Seviye 5 Gerekliliklerinin Belirlenmesi ve Uygulanması Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi nde CMMI Seviye 5 Gerekliliklerinin Belirlenmesi ve Uygulanması Pınar Örgün, Yasemin Yiğit Kuru, Esma Elbir, Deniz Güngör Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, Yazılım Kalite Departmanı,

Detaylı

İleri Yazılım Proje Yönetimi (SE 552) Ders Detayları

İleri Yazılım Proje Yönetimi (SE 552) Ders Detayları İleri Yazılım Proje Yönetimi (SE 552) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Yazılım Proje Yönetimi SE 552 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ. Celal Dolkan

ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ. Celal Dolkan ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ Celal Dolkan Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgi Teknolojileri Programı Haziran 2009, 29 sayfa Bu

Detaylı

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Sunum Planı Organizasyon Yapısı Yazılım Projelerinde Başarı Durumu Yazılım

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER Dr. Hayrettin Bahşi bahsi@uekae.tubitak.gov.tr 11 Mart 2010 Gündem Bulut Hesaplama Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Güvenli Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü

Detaylı

YAZILIM YAŞAM DÖNGÜSÜ VE YAZILIM GELİŞTİRME SÜREÇLERİ

YAZILIM YAŞAM DÖNGÜSÜ VE YAZILIM GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YAZILIM YAŞAM DÖNGÜSÜ VE YAZILIM GELİŞTİRME SÜREÇLERİ SÜREÇ MODELLERİ: SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SERTİFİKASYONU Amaç: Yazılım sürecini ve proje yönetimini iyileştirerek kaliteyi arttırmak. İçerik: Yazılım süreci

Detaylı

BDDK-Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler. Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler

BDDK-Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler. Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler Gündem Bilgi Sistemlerine İlişkin Yasal Düzenlemeler & COBIT AB Seminer 2009 Bankacılıkta Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

İleri Yazılım Proje Yönetimi (SE 552) Ders Detayları

İleri Yazılım Proje Yönetimi (SE 552) Ders Detayları İleri Yazılım Proje Yönetimi (SE 552) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Yazılım Proje Yönetimi SE 552 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Tedarikçi Akreditasyon Hizmetleri

Tedarikçi Akreditasyon Hizmetleri Tedarikçi Akreditasyon Hizmetleri Hizmet alan veya sağlayan taraflar olarak karşı tarafın beklentilerini karşılayabiliyor musunuz? Tedarikçilerinize olan güvensizlik veya müşterilerinize karşı güvence

Detaylı

çalışmalara proje denilmektedir.

çalışmalara proje denilmektedir. PROJE YÖNETİMİ METOT ve TEKNİKLERİ Proje Yönetimi Metot ve Tekniklerinin Örnek Olaylarla Açıklandığı Grup Çalışmalarını İçerir. Kurumsal alanda; özgün bir ürün ya da hizmeti sağlamak üzere yapılan FARUK

Detaylı

Mustafa Değerli. Profesyonel Deneyim. Öğrenim. İlgi ve Çalışma Alanları

Mustafa Değerli. Profesyonel Deneyim. Öğrenim. İlgi ve Çalışma Alanları Yazılım veya Yazılım-Yoğun Sistem Mühendisliği İş Süreçleri Açısından Yüksek Olgunluk Seviyesinde Olan veya Yüksek Olgunluk Seviyesine Ulaşmak İsteyen Organizasyonlar için Bazı Tespitler ve Öneriler Mustafa

Detaylı

TADES CAR: Yazılım Kalite Maliyetlerini Düşürmeye Yönelik Kök-Neden Analizi Durum Çalışması

TADES CAR: Yazılım Kalite Maliyetlerini Düşürmeye Yönelik Kök-Neden Analizi Durum Çalışması TADES CAR: Yazılım Kalite Maliyetlerini Düşürmeye Yönelik Kök-Neden Analizi Durum Çalışması Sezen Erdem 1 1 ASELSAN A.Ş. SST-KKYTM P.K.1 06172, Yenimahalle/Ankara, Türkiye 1 erdem@aselsan.com.tr Özetçe.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Süreç Değerlendirme Nedir? Süreç: Girdileri çıktılara dönüştüren, ilişkili veya etkileşimli etkinlikler

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi

Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.com.tr Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi Performans Güvence Hizmetleri Hizmet kuruluşlarının denetimlerinde kullanılan ISAE3402 standardı, Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından GDS3402

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

Nisan 2006. METEKSAN SİSTEM GetMore DOĞRU DURUM DEĞERLENDİRMESİ. Orhan KALAYCI orhan.kalayci@nitelik.net. 19 Temmuz 2006 Meteksan Sistem Ankara

Nisan 2006. METEKSAN SİSTEM GetMore DOĞRU DURUM DEĞERLENDİRMESİ. Orhan KALAYCI orhan.kalayci@nitelik.net. 19 Temmuz 2006 Meteksan Sistem Ankara METEKSAN SİSTEM GetMore DOĞRU DURUM DEĞERLENDİRMESİ Orhan KALAYCI orhan.kalayci@nitelik.net 19 Temmuz 200 Meteksan Sistem Ankara http:// Nisan 200 # PA Status # of weaknesses EUAS ABYS CSGB ARIP Green

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

Akış. Atik Yazılım Geliştirme Tanımı ve Kavramlar Tarihi Metotları Dünyada Atik Yazılım Geliştirme Örnekleri Sonuç BİL 588 2

Akış. Atik Yazılım Geliştirme Tanımı ve Kavramlar Tarihi Metotları Dünyada Atik Yazılım Geliştirme Örnekleri Sonuç BİL 588 2 BİL 588 1 Akış Atik Yazılım Geliştirme Tanımı ve Kavramlar Tarihi Metotları Dünyada Atik Yazılım Geliştirme Örnekleri Sonuç BİL 588 2 BİL 588 3 Atik Yazılım Geliştirme Atik Yazılım Geliştirme, yazılım

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

Bitirme Projesi (COMPE 494) Ders Detayları

Bitirme Projesi (COMPE 494) Ders Detayları Bitirme Projesi (COMPE 494) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bitirme Projesi COMPE 494 Bahar 4 0 0 4 12 Ön Koşul Ders(ler)i COMPE 493 Dersin

Detaylı

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Hakkımda Eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi - Matematik Mühendisliği lisans Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans Deneyim

Detaylı

Üniversitesi. {g.karatas, Library, Science Direct ve Wiley veri içerisinde

Üniversitesi. {g.karatas, Library, Science Direct ve Wiley veri içerisinde :, Üniversitesi 34156, stanbul, {g.karatas, c.catal}@iku.edu.tr Özet. sistematik ebilmek üzere, yöntemlerini in n veri belirlemek, ortaya konulan. IEEE Explorer, ACM Digital Library, Science Direct ve

Detaylı

Yazılım Ürün Hattı Projelerinde Kalite Maliyeti ve Hata Yoğunluğu Ölçüm Yaklaşımı

Yazılım Ürün Hattı Projelerinde Kalite Maliyeti ve Hata Yoğunluğu Ölçüm Yaklaşımı Yazılım Ürün Hattı Projelerinde Kalite Maliyeti ve Hata Yoğunluğu Ölçüm Yaklaşımı Sezen Erdem 1, Elif Ceylan 2 1 ASELSAN A.Ş. SST-KKYTM P.K.1 06172, Yenimahalle/Ankara, Türkiye 2 ASELSAN A.Ş. SST-KKYTM

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Yazılım Geliştirme Sürecinin Verimliliğini Arttırmak: Bir Bilgi Sistemi Önerisi

Yazılım Geliştirme Sürecinin Verimliliğini Arttırmak: Bir Bilgi Sistemi Önerisi Yazılım Geliştirme Sürecinin Verimliliğini Arttırmak: Bir Bilgi Sistemi Önerisi Serkan Nalbant MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş., ODTÜ İkizleri B Blok, 06531, ODTÜ, Ankara snalbant@milsoft.com.tr Özet.

Detaylı

STİK K KURULTAYI YAZILIM LOJİST STİĞİ

STİK K KURULTAYI YAZILIM LOJİST STİĞİ LOJİST STİK K KURULTAYI YAZILIM LOJİST STİĞİ ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngü Süreçleri Yazılım Lojistiği Yazılım desteği; yazılımın orijinal isterlerini ve daha sonradan gelebilecek değişiklik isteklerini

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü. Dr. Enver SADIKOĞLU

Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü. Dr. Enver SADIKOĞLU Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü Dr. Enver SADIKOĞLU Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Kalite Yönetim

Detaylı

Yazılım Mimarisi (SE 322) Ders Detayları

Yazılım Mimarisi (SE 322) Ders Detayları Yazılım Mimarisi (SE 322) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yazılım Mimarisi SE 322 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Yeni Bir Ders Tasarımı: Standartlarla Yazılım Geliştirme

Yeni Bir Ders Tasarımı: Standartlarla Yazılım Geliştirme Yeni Bir Ders Tasarımı: Standartlarla Yazılım Geliştirme İstanbul Kültür Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul c.catal@iku.edu.tr Özet: Yazılımların artan karmaşıklığı ile birlikte, mevcut

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

Sistem Analizi ve Planlama

Sistem Analizi ve Planlama Sistem Analizi ve Planlama A. Can ARICI 1206060014 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak. İşletme Bölümü Yönetim Bilişim Sistemleri Dersi Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Murat ERDAL 1 Sunum Planı Genel Kavramlar

Detaylı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Ancak etkin kullanılabilen bir proje ve portföy yönetim aracı proje ve program yönetimi sürecini destekleyebilir Proje ve program yönetimi,

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Terimler Ve Tarifler 1 Kapsam 1.1 Genel Terimler Ve Tarifler Bu standart, bir hizmet yönetimi sistem (HYS) standardıdır. Bir HYS

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem Geliştirme Süreci ve Modelleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece Sistem Geliştirme

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

Araçlara Dayalı Kapsamlı Süreç Değerlendirme Sistemi

Araçlara Dayalı Kapsamlı Süreç Değerlendirme Sistemi Araçlara Dayalı Kapsamlı Süreç Değerlendirme Sistemi Turgay Aytaç turgaya@logo.com.tr Logo Business Solutions, GOSB Teknopark, 41480, Gebze, Kocaeli Özet. Modeller bu yönde açıklamalar içermeseler de ISO/IEC

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 09 Bilişim ve Karar Destek Sistemleri Prensipler ve Öğrenme Hedefleri İyi karar-verme ve problem çözme yetenekleri etkin bilişim ve

Detaylı

Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk

Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk Özgür Tüfekçi, Ürün Yöneticisi IBM Software, Rational ANKARA ozgurt@tr.ibm.com IBM Rational Bakış Açısı, Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk İçerik Yazılım Tedariğinde Zorluklar

Detaylı

YAZILIM KALİTE STANDARTLARI

YAZILIM KALİTE STANDARTLARI YAZILIM KALİTE STANDARTLARI MEHMET KEKLĠKÇĠ ĠREM UYGUN KEREM GAZĠOĞLU LEZGĠN AKSOY CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY COBIT NEDİR? Tanım olarak CobiT, Control Objectives for Information

Detaylı

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI KALİTE YÖNETİMİ KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI Hizmet veya üründe kalite kavramı için farklı tanımlar kullanılmaktadır. En genel hâliyle ihtiyaçlara uygunluk (Crosby), ürün veya hizmetin değeri

Detaylı

AQS Kurumsal Bilişim Teknolojileri Yönetim Sistemi

AQS Kurumsal Bilişim Teknolojileri Yönetim Sistemi AQS Kurumsal Bilişim Teknolojileri Yönetim Sistemi Boğaç ÖZGEN 22/09/2008 Kurumsal BT Yönetimi Boğaç ÖZGEN 1 IT 管 理 计 划 初 始 化 做 实 施 检 查 控 制 过 程 行 动 改 善 活 动 系 统 监 视 22/09/2008 Kurumsal BT Yönetimi Boğaç

Detaylı

Yazılım Kalite Maliyeti Modeli

Yazılım Kalite Maliyeti Modeli Yazılım Kalite Modeli Cost of Software Quality Model Onur KAYNAK Kalite Güvence Direktörlüğü GATE Elektronik San. ve Tic. A.Ş., Ankara onur.kaynak@gateelektronik.com.tr Gürkan HOŞGİT AR-GE Merkezi GATE

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

International Project Management Association (IPMA) Proje Yönetim Sertifika Sistemi

International Project Management Association (IPMA) Proje Yönetim Sertifika Sistemi International Project Management Association (IPMA) Proje Yönetim Sertifika Sistemi İÇİNDEKİLER 1. IPMA PROJE YÖNETİM SERTİFİKALARI... 1 2. IPMA SERTİFİKA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ. 2 3. SERTİFİKA ÖNKOŞULLARI..

Detaylı

Pardus Yazılım Testleri ve Hata Takip Sistemi

Pardus Yazılım Testleri ve Hata Takip Sistemi Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü TÜBİTAK İstanbul Bilgi Üniversitesi 3 Nisan, 2010 Başlıklar 1 Yazılım Testi Nedir? Neden Önemlidir? 2 Test Türleri 3 Nedir? Hata Döngüsü 4 Özgür Yazılım

Detaylı

Yönetim Sistemi Standartları

Yönetim Sistemi Standartları ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Yönetim Sistemi Standartları 1. ISO nun Kelime Anlamı "International Organization for Standardization" İngilizce açılımı kısaltılınca

Detaylı

CMM Seviye 3: Ulaşılabilir Bir Hedef!

CMM Seviye 3: Ulaşılabilir Bir Hedef! CMM Seviye 3: Ulaşılabilir Bir Hedef! Nurdan Özdemir, Firdevs Akmenek, Cem Uğur AYDIN YAZILIM ve ELEKTRONİK San. A.Ş. ODTÜ İkizleri AR-GE Binası, 06531, Teknokent/ODTÜ, Ankara nurdano@ayesas.com, firdevsa@ayesas.com,

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

Savunma Sanayi Projeleri için Süreç Olgunluk Modelleri Odaklı İzleme Uygulaması

Savunma Sanayi Projeleri için Süreç Olgunluk Modelleri Odaklı İzleme Uygulaması Savunma Sanayi Projeleri için Süreç Olgunluk Modelleri Odaklı İzleme Uygulaması Erkan OKUR 1, Görkem KASAP 1, Lütfi KÖSE 2, Selcen KARCILAR 2, Özlem ÖZBAY 1 1 Tasarım Yönetimi ve Teknolojileri Müdürlüğü,

Detaylı

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI. KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI.  KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI www.kirmacidanismanlik.com KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 I. Fabrikanın sektörel teknolojik Endüstri seviye tespiti ve yol haritası, raporlama,

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

FİZ 181 03 FİZ 181 04 FİZ 181 0301 FİZ 181 0401 İNG 111 İNG 112 03 İNG 111 İNG 112 03 FİZ 184 04 FİZ 184 03 BİL 134 03 MZ-4 FİZ 184 04 KİM 151 03

FİZ 181 03 FİZ 181 04 FİZ 181 0301 FİZ 181 0401 İNG 111 İNG 112 03 İNG 111 İNG 112 03 FİZ 184 04 FİZ 184 03 BİL 134 03 MZ-4 FİZ 184 04 KİM 151 03 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ TÜRKÇE BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS PROGRAMI 1.SINIF Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma BİL 133 01 BİL 134 01 MAT 181 03 MAT 182 03 MAT 181 04 MAT 182 04 FİZ 181 03 FİZ 181 04 FİZ 181 03

Detaylı

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları 10 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara Sunum İçeriği o İçeriği o Hazırlanması o Uyarılar MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları o Ziyaret Öncesi Aşaması o Kurum Ziyareti Aşaması

Detaylı

9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri

9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri 9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri 1 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü ve Modeller Herhangi bir yazılımın, üretim aşaması ve kullanım aşaması birlikte olmak üzere geçirdiği tüm aşamalar olarak tanımlanabilir.

Detaylı

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ TANIMLAR KURUMSAL HAFIZA: Bilgiyi gelecekte kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde depolamak

Detaylı

İşletmelerde Stok Yönetimi Üzerine Bir Araştırma

İşletmelerde Stok Yönetimi Üzerine Bir Araştırma 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan) İşletmelerde Stok Yönetimi Üzerine Bir Araştırma

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM TEMMUZ 2012 İnsanın yönetimi zordur.çünkü her insan kendine özgüdür. Fiziksel,zihinsel ve duygusal boyutlarıyla anlaşılması ve

Detaylı

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen KALİTE YÖNETİMİ KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır.

Detaylı

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN Proje Yönetimi 2010 2011 Bahar Yarıyılı Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN KISIM I PROJE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ 1. Bölüm Giriş Proje Yönetimi Bilgi Birikimi PMBOK Kılavuzu Kılavuzu Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu,

Detaylı

06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON

06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON 06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON 1 4.1. KALİTE 06.11.2015 15:55:27 Türk Dil Kurumu na göre kalite; Bir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumudur. Diğer tanımlar

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 Risk Yönetim Süreçleri 2/30 Risk yönetim modeli sektöre, kuruluşun yönetim sistemine, tüm yaşam çevrim süreçlerine, ürünün yapısına bağlı olmakla

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı II IE 499 Güz 0 0 0 0 6 Ön Koşul Ders(ler)i IE 399 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı