YILLARI TÜRKĠYE ĠLERLEME RAPORLARI TARIM, GIDA GÜVENLĠĞĠ, VETERĠNERLĠK VE BALIKÇILIK KONULARINDA KARġILAġTIRMALI TABLO (*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 2010 YILLARI TÜRKĠYE ĠLERLEME RAPORLARI TARIM, GIDA GÜVENLĠĞĠ, VETERĠNERLĠK VE BALIKÇILIK KONULARINDA KARġILAġTIRMALI TABLO (*)"

Transkript

1 YILLARI TÜRKĠYE ĠLERLEME RAPORLARI TARIM, GIDA GÜVENLĠĞĠ, VETERĠNERLĠK VE BALIKÇILIK KONULARINDA KARġILAġTIRMALI TABLO (*) IPARD (Kırsal Kalkınma) Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının Yeniden Yapılandırma Ortak Tarım Politikası ve Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi TARIM VE KIRSAL KALKINMA IPARD programı baģlamıģtır. BaĢlangıç aģamasında Ġlerleme var. Ġleri düzeyde ilerleme var. Ġlerleme var IPARD programı başlamıştır. Kırsal kalkınma konusundaki ilerlemenin başlangıç aşamasında olduğu gözlemlenmektedir IPARD ın uygulanması için gerekli kapasitenin tesisine ilişkin önemli gelişme sağlamıştır. IPARD konusunda daha ileri düzeyde ilerlemeler kaydetmiştir. IPARD ile ilgili işlevsel bir izleme değerlendirme sistemi oluşturulmuş ve ilgili yasalar onaylanmıştır. IPARD ajansı kurulmuştur. Kırsal Kalkınma ile ilgili olarak IPARD ın (Katılım Öncesi Mali Araç-Kırsal Kalkınma Bileşeni) uygulanması ile ilgili detaylı kuralları belirleyen sektörel anlaşma imzalanmış ve onaylanmıştır. Personel alımı ve eğitimi ile IPARD ajanslarının AB gerekliliklerine uyumu amacıyla akreditasyonu konularında ilerleme kaydedilmiştir. Bu konu da bu fasıldaki katılım müzakerelerinde kilit rol oynayan bir konudur yılı başında gerçekleşmesi planlanan IPARD ile ilgili yapıların ulusal akreditasyonu, 2010 yılı Temmuz ayında tamamlanmıştır. Yönetim Türkiye ye devredilmeden ve IPARD programı uygulanmaya başlamadan önce bu yapıların IPARD akreditasyon kriterleri ile uyumu ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu tarafından daha fazla tetkik yapılması gerekmektedir. Kapasitenin iyi bir şekilde kullanılması ve IPARD fonlarının kaybının önlenebilmesi için IPARD Ajansları ve yönetim yetkilileri tarafından çok daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. AB nin Türkiye ye verdiği IPARD desteğine ek olarak bir Ulusal Kırsal Kalkınma Planının benimsenmesi konusunda ilerleme kaydedilmiştir. IPARD ın kullanımı için gerekli olan yapıların akreditasyonundaki gecikmeler önemli eksikliklerdir. Hiçbir ilerleme yok. Hiçbir ilerleme yok. Ortak Tarım Politikası ile ilgili yasal düzenlemeler konusunda Yeniden yapılandırmada ilerleme sınırlı bir ilerleme olduğu söylenebilir. Türkiye, Ortak Tarım TKB nin yeniden yapılandırılması ile TKB nin Yeniden TKB yeniden yapılandırılması kaydedilmemiş olmakla birlikte, daha Politikasının uygulanması için gerekli olan idari yapıların ilgili hiçbir ilerleme bildirilememiştir. yapılandırılması ile ilgili bir gecikmiştir. etkin prosedürler ve personel eğitimi geliştirilmesi konusunda önemli bir adım olan Tarım ve Köyişleri gelişme yoluyla idari kapasitesi gelişmiştir. Bakanlığının yeniden yapılandırılması ile ilgili yasayı henüz onaylamamıştır. OTP: Çiftlik Muhasebe Veri Ağı: Ġlerleme yok OTP ile ilgili çoğu idari yapı henüz kurulmamıştır. Çiftçi Kayıt Sistemi AB tüzüklerine aykırıdır. Tarımsal Muhasebe Veri Ağı (FADN) kurulması konusunda ilerleme kaydedilmediği söylenebilir. OTP: Sınırlı Ġlerleme Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi: Ġlerleme yok Ortak Tarım Politikası yla (OTP) mevzuat uyumlaştırılması konusunda sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi (NFRS) AB tüzükleriyle aynı çizgidedir. Bununla birlikte, çiftliklerin yaklaşık % 10 u kayıt dışı kalmıştır OTP:. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı: Sınırlı Ġlerleme Ortak Tarım Politikası ile ilgili yasal düzenlemelerdeki gelişmeler sınırlı kalmıştır.. Çiftlik muhasebe veri ağı oluşturma konusunda pilot bir uygulama yapma çalışmaları devam etmektedir. OTP: Çiftlik Muhasebe Veri Ağı: Ġlerleme var. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) nın uygulanması konusunda olumlu bir ilerleme kaydedilmiştir. Dokuz ilde bu konuda pilot uygulama yapılmış ve başarılı olmuştur. Ortak Tarım Politikası ile ilgili yasal düzenlemelerde sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. OTP: Çiftlik Muhasebe Veri Ağı: ÇMVA ile ilgili bir geliģme olmamıģtır Paralel konulardaki gelişmeler, bu fasıldaki katılım müzakerelerinde kilit rol oynayan entegre idare ve kontrol sistemine hazırlık ile sınırlı kalmıştır. Türk makamları tarafından, Arazi Parsel Tanımlama Sistemi (LPIS) ve Çiftçi Kayıt Sistemi ile ilgili bir strateji benimsenmiştir. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ile ilgili bir gelişme olmamıştır. Bu fasılda kilit rol oynayan bir diğer konu olan tarımsal istatistiklerin toplanması ile ilgili olarak Türkiye İstatistik Kurumu ve TKİB arasında işbirliğini tesis etmek amacıyla bir protokol imzalanmıştır. Bununla beraber hâlihazırda bu konuda bir stratejinin benimsenmemiş olması bir eksikliktir. Tarımsal Destekler Ġlerleme yok (TMO) Ġlerleme yok Ġlerleme yok Üretimle ilgili tarımsal destek Olumlu bir gelişme olarak, TMO Hükümetin, üretimden bağımsız alan araçlarının kapsamının artması tarafından buğday unu ihracatının ödemelerini kaldırarak, yerine üretimle kaygı vermeye devam desteklenmesi konusunda sürdürülen bağlantılı ödemeler getirilmesine ilişkin etmektedir. Türk Tarım mekanizma 2007 yılında askıya niyet beyanı, endişe kaynağı olmaya Politikasında büyük alınmıştır. devam etmektedir. değişiklikler meydana gelmiştir. Üretimle bağlantılı desteklerdeki artışa yönelik eğilim 2003 tarihli OTP reformuyla ters yönde gitmektedir. Bu fasıldaki katılım müzakerelerinde kilit rolü olan bir diğer konu olan Türkiye nin tarım politikasının, Ortak Tarım Politikası ile uyumlu hale getirilmesi ile ilgili düzenlemelerde sınırlı bir ilerleme olmuştur. Birleştirilmiş doğrudan destek, Türkiye nin tarım sektörünü verdiği başlıca destek tipi olmaya devam etmektedir. Türkiye, destek politikalarını, gelecekte Ortak Tarım Politikası ile bütünleşmiş hale getirmeyi amaçlayan bir strateji geliştirmiştir.

2 AB den Canlı Hayvan ve Et Ġthalatı Organik Tarım Türkiye nin sığır eti ve canlı büyükbaş hayvan ticaretine getirdiği teknik engeller temel sorunu teşkil etmektedir. Organik tarım konusunda bazı ilerlemeler sağlanmıştır. Eğitim programları başlamıştır. Türkiye sığır eti, canlı büyükbaş hayvanlar ve yan ürünlerdeki teknik ticari engelleri kaldırmamıştır. Sığır eti ve canlı hayvan ithalatı yasağını sürdürmektedir. Bunların ortadan kaldırılması bu fasıldaki katılım müzakerelerinin başlaması için kilit bir unsurdur. Sığır eti ve canlı hayvan ithalatı yasağını sürdürmektedir. Bunların ortadan kaldırılması bu fasıldaki katılım müzakerelerinin başlaması için kilit bir unsurdur. Ancak bu raporlama döneminde önemli bir gelişme olmamıştır yılı tarımsal bütçesinde, fındık üretiminde müdahale önlemleri yerine bu ürünün üretimi için arazi baz alınarak yapılan ödemelerde belirgin bir artma olmuştur. Sığır, koyun ve keçi için hayvan başına yapılan ödemeler ile ilgili mevzuatın benimsenmesi sayesinde Ortak Tarım Politikasına yakınlaşma olmuştur. Geçen yıl et fiyatlarında gerçekleşen önemli miktardaki artışı takiben hükümet, canlı hayvan ve et ithalatı konusundaki yasağı geçici ve sınırlı bir şekilde kaldırdığını bildirmiştir. Bu da uzun süredir devam eden bu problemin çözümünde bir ilerleme olarak görülmektedir. Bununla beraber, Türkiye özellikle Üye Ülkelerin büyük çoğunluğundan canlı hayvan ithalatına izin vermemek suretiyle tarımsal ürünlerin ticareti ile ilgili anlaşmalarda tek taraflı yükümlülüklerini ihlal etmeye devam etmektedir. Canlı hayvan ve sığır eti ithalatındaki yasakların tamamen ortadan kaldırılması meselesi bu fasıldaki katılım müzakerelerinde kilit bir faktör olmaya devam etmektedir. Kalite politikası ve organik tarımla Organik tarım, FADN ile meyve ve ilgili olarak, herhangi bir gelişme sebzeler gibi bazı spesifik alanlarda bir Organik çiftçilik konusunda kaydedilememiştir. Organik tarım ve ilerleme görülmekle birlikte, OTP ile sadece sınırlı bir ilerleme denetim sisteminde izin verilen bağlantılı idari yapılarla ilgili olarak kaydedilmiştir. girdilere onay verilmesi temel endişe çok sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. alanları olarak kalmaktadır. Organik tarım konularında daha fazla gelişmeye gerek duyulmaktadır. Kıbrıs Kıbrıs bayrağı taşıyan veya uğradığı son liman Kıbrıs ta olan gemi ve uçakların taşıdığı malların serbest dolaşımı üzerindeki sınırlamalar devam ettiği müddetçe, Türkiye bu fasla ilişkin müktesebatı bütünüyle uygulayabilecek konumda olmayacaktır. Kıbrıs bayrağı taşıyan veya uğradığı son liman Kıbrıs ta olan gemi ve uçakların taşıdığı malların serbest dolaşımı üzerindeki sınırlamalar devam ettiği müddetçe, Türkiye bu fasla ilişkin müktesebatı bütünüyle uygulayabilecek konumda olmayacaktır. Kıbrıs a kayıtlı veya son limanı Kıbrıs olan gemi ve uçaklarla taşınan malların serbest dolaşımı ile ilgili kısıtlamalar devam ettiği sürece, Türkiye bu fasılla ilgili konularda müktesebatı tam olarak uygulayacak bir pozisyonda olmayacaktır. Tarım ve kırsal kalkınma konuları, 11 Aralık 2006 da Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi tarafından benimsenen ve 14/15 Aralık 2006 da Avrupa Konseyi tarafından onaylanan Türkiye hakkındaki kararlar kapsamına giren sekiz fasıldan biridir. Kıbrıs a kayıtlı veya son limanı Kıbrıs olan gemi ve uçaklarla taşınan malların serbest dolaşımı ile ilgili kısıtlamalar devam ettiği sürece, Türkiye bu fasılla ilgili konularda müktesebatı tam olarak uygulayacak bir pozisyonda olmayacaktır. SONUÇ AB müktesebatı ile ilgili Müktesebat uyumu sınırlı kalmaya düzenlemeler sınırlı kalmıştır. devam etmektedir. IPA kırsal kalkınma Hali hazırdaki tarımsal destek programının yürütülmesiyle ilgili Müktesebat uyumu sınırlı kalmaya politikaları ve stratejik politika mevzuatın kabul edildiği kırsal devam etmektedir. Türkiye, IPARD ın oluşturma çalışmaları, Ortak kalkınma alanında gelişme uygulanması için gerekli kapasitenin Tarım Politikasından giderek kaydedilmiştir. tesisine ilişkin önemli gelişme daha çok uzaklaşmaktadır. Bununla birlikte, IPARD uygulayıcı sağlamıştır. Ancak, tamamen yerel Aynı zamanda, IPARD yapılarının oluşturulması idare sistemi içinde faaliyet yapılarının akreditasyonundaki gerekmektedir. Ulusal ve gösterebilmesi için, gerekli idari ve gecikmeler, fonksiyonel bir Komisyon akreditasyonu konusunda kontrol yapılarının kurulmasının idari yapının ve teşkilat dikkatli bir hazırlık gerekmektedir. tamamlanması gerekmektedir. OTP ile yapısının oluşturulmasında ve IPARD ın zamanında uygulamaya ilgili idari yapılara ilişkin olarak kırsal kalkınma fonlarının AB geçirilmesi konusunda risk mevcuttur. ilerleme, FADN sistemi ve meyvesebzelerle standartları ile uyumlu bir Organik tarım, FADN ile meyve ve sınırlıdır. Üretime bağlı şekilde sevk ve idaresi ile ilgili sebzeler gibi bazı spesifik alanlarda bir destek sisteminin güçlendirilmesiyle, prosedürlerin hazırlanmasında ilerleme görülmekle birlikte, OTP ile Türkiye deki mevcut destekleme ve zorluklara sebep olmaktadır. bağlantılı idari yapılarla ilgili olarak stratejik politika planlamasının Büyükbaş hayvan ürünlerinin çok sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. yenilenen OTP ilkelerinden ticaretindeki teknik engeller, Üretimle birlikte desteğin önemi uzaklaşacak şekilde geliştiği iki taraflı anlaşmaların ihlal azalma sinyalleri göstermemekte olup, görülmektedir. İkili yükümlülüklerin edilmesi durumu aciliyetini bu durum OTP içindeki mevcut reform hilafına büyükbaş hayvan ticaretindeki korumaktadır. Tarımsal trendine uygun değildir. teknik engeller ortada durmaktadır. istatistikler alanında stratejiler Büyükbaş ürünlerle ilgili teknik ticari Genel olarak, bu fasıldaki hazırlıklar hazırlanması ve arazi/ çiftçi engeller yerinde durmaktadır. Genel hala erken aşamadadır. kayıtları ağır ilerlemektedir. olarak, bu fasılda hazırlıklar erken bir Sonuç olarak bu alanda aşamadadır. ilerleme sınırlı olmuştur. Müktesebat uyumu sınırlı kalmaya devam etmektedir. Kırsal kalkınma alanında sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Ancak, gerekli mevzuatın ve idari yapıların oluşturulmasındaki gecikme IPARD ın zamanlıca uygulanmasını ciddi bir risk altına sokmuştur. OTP ile ilgili çoğu idari yapı henüz kurulmamıştır. Üretimle bağlantılı desteklerdeki artışa yönelik eğilim 2003 tarihli OTP reformuyla ters yönde gitmektedir. Sonuçta, bu fasıldaki hazırlıklar daha erken bir aşamadadır. AB müktesebatı ile ilgili ilerlemeler sınırlı kalmıştır. Tarımsal destek politikaları, geçen yıl bildirilen uzaklaşmayı takiben Ortak Tarım Politikasına çok az yaklaşmıştır. Entegre bir idare ve kontrol sisteminin geliştirilmesi için başlangıç adımları atılmıştır. Büyükbaş hayvan ürünlerinin ticareti ile ilgili gerekçesiz yasakların tamamen kaldırılmasındaki başarısızlık ve IPARD ın kullanımı için gerekli olan yapıların akreditasyonundaki gecikmeler önemli eksikliklerdir. Buna benzer şekilde tarımsal istatistikler, ÇMVA, kalite politikası ve organik tarım konularında daha fazla gelişmeye gerek duyulmaktadır.

3 Genel Veterinerlik Gıda ve Yem Acil Uyarı Sistemi Hayvan Hastalıkları GIDA GÜVENLĠĞĠ, VETERĠNERLĠK VE BĠTKĠ SAĞLIĞI Ġlerleme yok Ġlerleme var Türkiye, gıda güvenliği müktesebatının aktarımı ve Gıda güvenliği müktesebatının AB gıda güvenliği politikasına ilişkin uygulanması konularında aktarılması ve uygulamadaki ilerleme mevzuatın aktarılması ve uygulaması sınırlı bir ilerleme sınırlı kalmıştır. Gıda, yem, sınırlı kalmıştır. Özellikle kontrol kaydetmiştir. Bu fasıladaki veterinerlik, hijyen ve resmi birimlerinin sorumluluklarını açıkça katılım müzakerelerinde kilit kontrollere ilişkin kanunları kapsayan belirleyecek olan Gıda, Veterinerlik, rol oynayan gıda, ve müktesebata uyum konusunda bir Yem, Hijyen ve Resmi Kontroller veterinerlik, yem, hijyen ve temel teşkil edecek mevzuat paketi Çerçeve Kanunu henüz kabul resmi kontroller kabul edilmemiştir. edilmemiştir. konularındaki yasa taslağı henüz kabul edilmemiştir. Yasal düzenlemeler alanında, gıda, yem ve veterinerlik paketine ilişkin AB kurallarına gelecekteki uyumun temeli henüz kabul edilmemiştir. Gıda ve Yem Acil Uyarı Sistemi ne katılım konusunda, acil durumların izlenmesindeki eksiklikler ile merkezi ve yerel birimler arasındaki bilgi ağının yetersizliği devam etmektedir. AB müktesebatı ile ilgili olarak gıda güvenliğinin aktarımı ve uygulanması konularında önemli ilerleme kaydedilmiştir. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem konularında bir Çerçeve Kanun kabul edilmiştir. Türkiye aynı zamanda AB müktesebatının aktarımı, uygulanması ve yürürlüğü ile ilgili detaylı bir strateji hazırlamıştır. Ġlerleme yok Veterinerlik politikasına ilişkin uyum konusunda bir ilerleme sağlanmamıştır. Veterinerlik politikasıyla ilgili olarak, mevzuatın uyumlaştırılması konusunda sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Veterinerlik politikasıyla ilgili olarak, mevzuatın uyumlaştırılması konusunda sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Veterinerlik politikasıyla ilgili olarak, mevzuatın uyumlaştırılması konusunda sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Ġlerleme yok Gıda ve Beslenme Konularında Hızlı Alarm Sistemi konusunda acil durumların uygun bir şekilde izlenememesi ve merkezi birimle yerel birimler arasındaki bilgi ağının yetersizliği devam etmektedir. (AI olumlu) BSE ve hayvan yan ürünleri alanında gelişme Ekim 2005 te ortaya çıkan ilk kuş gribi salgınları acil durum planı yardımıyla etkin olarak idare edilmiştir. Buna karşın, daha sonraki salgınlar eksiklikleri ortaya koymuştur. Olumlu olarak ise, kuş gribi konusunda AB ye ve diğer uluslararası kuruluşlara bilgi akışı şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Kuş gribi referans laboratuarının teknik kapasitesi artırılmıştır. Şap hastalığının yeni tiplerine karşı aşı kampanyaları düzenlenmiştir. Bununla birlikte yeni salgınlar, şap hastalığı görülmeyen Trakya yı tehlikeye sokmuştur. Şarbon, kuduz, brusella (brucellosis), koyun ve keçi vebası, koyun ve keçi çiçek hastalığı, mavi dil hastalığı, Newcastle hastalığı gibi diğer hastalıklar için aşılama kampanyaları uygulanmaya devam etmiştir. Ulusal Gıda ve Yem Acil Uyarı Sistemi kurulmuştur. Bilişim altyapısının geliştirilmesiyle, merkezi ve yerel birimler arasındaki bilgi ağı güçlendirilmiştir. Bununla birlikte, ikazların sayısı halen yüksek bir düzeyde bulunmakta ve bunlar genellikle aynı firmaları ilgilendirmekte olup, bu durum ikazlara ilişkin izlemenin geliştirilmeye devam edilmesinin önemini teyit etmektedir. (Trakya Ģap olumsuz) AI ve şap gibi hayvan hastalıklarıyla mücadele konusundaki çabalarını sürdürmüştür yılının ilk çeyreğindeki kuş gribi (AI) salgınları etkin bir şekilde ele alınmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki işbirliği gelişmiştir. Trakya daki yeni FMD salgınları nedeniyle, Dünya Hayvan Hastalıkları Teşkilatı (OIE) kuralları çerçevesinde aşılama dışı serbest bölge statüsüne ulaşılamamıştır. Genel gıda güvenliği politikasıyla ilgili olarak, Ulusal Gıda ve Yem Acil Uyarı Sistemi geliştirilmiştir. Bildirimlerin etkin bir şekilde takibi amacıyla yerel birimler doğrudan TKB ye bağlanmıştır. RAFFS acil uyarılarının takibine ilişkin izleme raporlarının aylık olarak Komisyona gönderilmesine devam edilmiştir. Bununla birlikte, alınan bildirimlerin sayısı halen çok yüksek seviyededir. Acil uyarıların takibine ve düzeltici önlemlerin uygulanmasına ilişkin daha fazla çabaya ihtiyaç duyulmaktadır. Ġlerleme var. Türkiye hayvan hastalıklarıyla mücadele alanındaki çabalarını sürdürmektedir. Çabalar, önceki yıllarda olduğu üzere, kuş gribi (AI) ve şap hastalığına (FMD) odaklanmıştır. Rapor döneminde kuş gribi salgınlarının sayısı düşük kalmış ve bu salgınlar kamu sağlığı yetkililerinin işbirliğiyle başarılı bir şekilde kontrol altına alınabilmiştir. Bilinçlendirme kampanyaları yoğun olarak gerçekleştirilmiştir. Kuş Gribine Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Trakya ve Anadolu arasındaki hayvan hareketlerine ilişkin sıkı tedbirler, Trakya da meydana gelen şap hastalığı salgınları üzerinde olumlu bir etki yaratmış ve böylece Trakya da görülen şap hastalığı salgınları sayısında önemli ölçüde azalma kaydedilmiştir. Trakya da en son Eylül 2007 de şap hastalığı salgını vuku bulmuştur. Alanda kaydadeğer herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş olmakla birlikte, Türkiye ayrıca Trakya nın brüsella ve tüberklozdan arî Türkiye Ulusal Hızlı Alarm Sistemi, ihbarların etkili bir şekilde takip edilmesini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Ancak, gelen ihbarlar, özellikle de aflatoksin konusunda olanlar, belirgin bir biçimde fazladır. Ġlerleme var. Türkiye hayvan hastalıkları ile mücadele konusundaki çabasını sürdürmektedir. Üzerinde en çok durulan hastalık, şap hastalığıdır. Yoğun bir aşılama programı ve Trakya ile Anadolu arasındaki hayvan hareketlerinin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi sonucu, Trakya da hiç şap salgını görülmemiş, Anadolu da ise hastalık çok az bir düzeye indirilmiştir. Avian İnfluenza salgını bildirilmemiştir. Bununla beraber, Türkiye bu konudaki bilinçlendirme kampanyalarına devam etmektedir. Brusella ve sığır tüberkülozu hastalığı ile mücadele konusundaki mevzuat yürürlüğe girmiştir. Bununla beraber sahada herhangi bir ilerleme Hayvan sağlığının kontrolü hakkındaki mevzuat henüz tamamlanmamıştır. Türkiye, Veterinerlik politikası alanında AB müktesebatının aktarımı ve uygulanması konusunda bazı ilerlemeler gözlenmiştir. Veteriner muayenelerinin ve kontrollerinin finansmanı ile ilgili olarak yürürlükte olan sistem AB müktesebatı ile uyumlu değildir. Biyogüvenlik ile ilgili Kanun ve iki adet yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Bununla beraber bu alanda daha fazla düzenleme gerekmektedir. Gıda ile temas eden maddelerle ile ilgili sınırlı bir ilerleme gözlenmiştir. Türkiye nin hayvan hastalıkları ile mücadele konusundaki çabaları devam etmektedir. Şap Hastalığı bu konuda temel odak noktası olmaya devam etmektedir. Şap Hastalığı Acil Eylem Planı henüz kabul edilmemiş ve Şap Hastalığının kontrolü ile ilgili düzenlemeler yürürlüğe girmemiştir. Türkiye de Şap Hastalığı Aşılama Programı, yoğun bir şekilde uygulanmış ve Trakya ile Anadolu arasındaki hayvan hareketleri ile ilgili sıkı tedbirler alınmıştır. Ne yazık ki Anadolu da Şap Hastalığı vakası sayısında önemli ölçüde artış görülmüştür. Trakya, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) tarafından Şaptan Ari olarak tanımlanmıştır. Kuduz hastalığının kontrolü ile ilgili düzenlemeler henüz yürürlüğe konmamıştır. Bu rapor döneminde hiç Kuş Gribi (Avian Influenza) salgını görülmemiştir. TKİB bu konudaki bilinçlendirme ve simulasyon çalışmalarına devam etmektedir. Bulaşıcı spongiform ensefalopati (BSE) konusunda Türkiye ilerleme kaydetmemiştir. Türkiye nin uluslar arası anlaşmalara uygun olarak hayvan hastalıkları bildirimleri devam etmektedir. Başta Şap Hastalığı ve BSE olmak üzere hayvan hastalıklarının kontrol ve eradikasyonu ve hayvan hastalıklarının bildirimi bu fasıldaki katılım müzakereleri için önemli unsurlardır.

4 Hayv. Tescili, Tanımlanması B.BaĢ: K.BaĢ: Büyükbaş hayvanların tanımlanması ve tescili ile hareketlerinin kayıt altına alınması konusunda gelişme kaydedilmekle birlikte, AB müktesebatıyla uyumun değerlendirilmesi ihtiyacı vardır. Bunun yanında, canlı hayvanların hareketlerinin kontrolü ihtimam gerektirmektedir. Hazırlık çalışmaları başlamış olmasına rağmen, koyun ve keçi türü hayvanların kayıtlarına ilişkin ilerleme gözlenmemiştir. B.BaĢ: Ġlerleme var. K.BaĢ: Ġlerleme yok Büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ve tescili ile hareketlerinin kayıt altına alınması konusunda ilerleme vardır. Türkiye nin çabaları sistemin tamamen müktesebat çizgisine getirilmesi üzerinde odaklanmıştır. Hazırlık çalışmaları başlamış olmasına rağmen, koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması ve tescili konusunda ilerleme statü elde edebilmesine odaklanmıştır. BSE alanında gelişme Türkiye, AB Hayvan Hastalıkları Bildirim Sistemine (ADNS) gönüllü olarak katılmaya devam etmektedir. AB ye ve diğer uluslararası kuruluşlara hayvan hastalıkları hususunda yararlı bilgiler sağlanmaya devam edilmiştir. B.BaĢ: Ġlerleme var. K.BaĢ: Büyükbaş hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınmasıyla ülke içi hareketlerinin kontrolü sistemi, işletmelerin kayıt altına alınması (hayvan pazarları dâhil), tüm hayvan hareketlerin kontrolü ve veritabanını kullananların eğitimleri bakımından iyileştirilmiştir. Türkiye sistemini müktesebatla uyumlaştırmak amacıyla çabalarını artırmıştır. Bununla birlikte büyükbaş hayvan hareketlerinin kaydına ilişkin veritabanı hakkında ek çabaya ihtiyaç duyulmaktadır. Koyun ve keçi türü hayvanların kayıtlarına ilişkin hazırlık çalışmaları, koyun ve keçilerin AB şartlarına göre tanımlanması için bir sistem kurulması amacıyla devam etmektedir. Şimdilik, sadece bazı illerde, küçükbaş hayvanların isteğe bağlı olarak kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması çalışmalarına başlanmıştır. Evcil hayvanların ticari olmayan hareketlerine dair bir ilerleme ise uluslararası anlaşmalara uygun olarak hayvan hastalıklarını zamanında bildirmektedir. B.BaĢ: Ġlerleme var. K.BaĢ: Büyükbaş hayvanların tescili ve tanımlanması ile hareketlerinin kayıt edilmesi sistemini oluşturmak için çalışmalar devam etmektedir. Sistem, küçük çiftliklerin, hayvan pazarlarının ve mezbahaların kaydedilmesi ve hayvan hareketlerinin kontrol edilmesi açılarından pekiştirilmiştir. Koyun ve keçilerin tescili ve tanımlanması ile kayıt altına alınması konularındaki mevzuat yayımlanmıştır ve 2010 yılı Ocak ayından itibaren uygulanacaktır. Bununla beraber sahada uygulamalar henüz başlamamıştır. Büyükbaş hayvanlar, koyunlar ve keçilerin tescili ve tanımlanması ile kaydedilmesiyle ilgili yeterli bir sistem, bu fasıldaki katılım müzakerelerinde kilit rol oynamaktadır. Ev hayvanlarının ticari hareketlerinin kontrolü ile ilgili bir ilerleme bildirilmemiştir. B.Baş: İlerleme var. K.Baş: Ev ve Süs Hayv.:İlerleme Yok Türkiye sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve hareketleri ile ilgili sistemleri AB müktesebatı ile tam uyumlu hale getirmek için çaba göstermeye devam etmektedir. Sistem, hareketlerin başlangıcı ve bitişi ile ilgili bildirimlerin etkili bir şekilde çapraz olarak kontrolüne olanak tanıyacak şekilde güçlendirilmiştir. Personelin ve diğer ilgililerin eğitimi ve bilgilendirilmesi yoluyla TKİB nin idari kapasitesi geliştirilmiştir. Koyun ve keçilerin tanımlanması ve tescili işlemleri tüm ülkede başlamıştır. Hayvanların tescili ve tanımlanması ile ilgili yeterli bir sistem oluşturulması bu fasıldaki katılım müzakerelerinde kilit rol oynamaktadır. Ev ve süs hayvanlarının ticari hareketlerinin kontrolü konusunda, Türkiye bir ilerleme göstermemiştir. Kalıntı Ġzleme Ġlerleme var. Ġlerleme var. Ulusal kalıntı izleme planının hazırlanmasında belirgin bir ilerleme göstermiştir. Süt ve süt ürünleri ile kümes hayvanları konularındaki kalıntı planları AB tarafından onaylanmıştır. Türkiye kalıntı izleme planını gözden geçirmiş ve AB tarafından gerekli görülen aktif maddeleri plana eklemiştir. Kalıntı planı, su ürünleri, kanatlı et, süt ve bal için AB tarafından onaylanmıştır. Türkiye, ulusal kalıntı izleme planının uygulanması ve takibiyle, veterinerlik tıbbi ürünlerinin kontrolüne ilişkin işlemlerde ilerleme sağlamıştır. Bununla birlikte, özellikle laboratuar alanında ve AB mevzuatınca üzerinde kontrol gereken tüm aktif maddelerin kalıntılarında ek ilerleme zaruridir. Türkiye, ulusal kalıntı programını uygulamak ve izlenmesini takip etmek ile veteriner tıbbi ürünleri kontrol etmek amacıyla gelişmiş prosedürler oluşturmuştur. Ulusal yasalara, AB müktesebatı gerekliliklerini karşılaması amacıyla kontrol edilmesi gereken bazı maddeler eklenmiştir. Bununla beraber, özellikle laboratuarlar ve tüm maddelerin dâhil edilmesi gibi bazı önemli konular hala eksik durumdadır. Ulusal Kalıntı İzleme Planı ve Veteriner Tıbbi İlaçların kontrolü ile ilgili prosedürler geliştirilmiştir. Bununla beraber laboratuarlarla ilgili eksiklikler ve tüm maddelerin dâhil edilmesi konularında ilerleme

5 Sınır Kontrol Türkiye nin ilk veterinerlik sınır teftiş birimi (BIP) İstanbul da faaliyetlerine başlamış olmakla birlikte, ithalat kontrol sistemlerine ilişkin mevzuat müktesebata uyumlu hale getirilmemiştir. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı nda bulunan Türkiye nin ilk Veterinerlik Sınır Kontrol Noktası (VSKN) henüz tam olarak işlevsel değildir. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında bulunan sınır kontrol noktaları tam olarak çalışır durumda değildir. Atatürk Havalimanından konşimentoların yönlendirilmesi ile ilgili problemler henüz çözülmemiştir. Üç adet kara ve iki adet de deniz sınır kontrol noktasının yapımı tamamlanmıştır. Fakat henüz bu noktalar çalışır durumda değildirler. İthalat kontrol sistemleri alanındaki yasal düzenlemeler hala tamamlanmamıştır. Üç adet kara ve iki adet deniz sınır kontrol noktasının yapımı tamamlanmıştır. Fakat bu noktalar henüz tam olarak faal değildir. Atatürk Havalimanından yapılan sevkiyatların Sabiha Gökçen Havalimanına yönlendirilmesi ile ilgili problemler hala çözülmemiştir. Sabiha Gökçen Havalimanındaki sınır kontrol noktası hala tam olarak fonksiyonel değildir. Hayvan Refahı Gıda ve yem ürünleri Yem Hayvan refahı konusunda bir gelişme bildirilmemiştir. Türkiye hayvan refahı ve hayvanat bahçelerine ilişkin teknik konularda herhangi bir ilerleme göstermemiştir. Türkiye hayvan refahı ve hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili konularda da bir gelişme kaydetmemiştir. Türkiye hayvan refahı ve zootekni konularında bir ilerleme kaydetmemiştir. Türkiye bu fasıldaki müzakerelerde kilit role sahip bir diğer konu olan zootekni ve hayvan refahı konularında ilerleme kaydetmemiştir. Gıda ve yem ürünlerinin piyasaya sürülmesine ilişkin kurallar hakkında önemli bir ilerleme Tarımsal gıda tesislerinin büyük bölümünün AB hijyen şartlarını karşılayabilmek için geliştirilmesi gerekmektedir. Gıda yasasının gözden geçirilmesi ve merkezi idareler ile belediyeler arasındaki yetkilerin tanımlarının açık bir şekilde yapılması gereklidir. Gıda ve yem ürünlerinin piyasaya sürülmesine ilişkin kurallar hakkında ilerleme Hijyen konusundaki kuralların mevzuata aktarımı tamamlanmamıştır. Konuya ilişkin mevzuat eski AB kurallarını temel almaktadır. İlgili bölüm ve kurumlar arasındaki açık olmayan yetki dağılımı hem aktarım hem resmi Gıda ve yem ürünlerinin piyasaya sürülmesine ilişkin herhangi bir ilerleme olmamıştır. Bu fasıldaki katılım müzakerelerinin kilit bir unsurunu oluşturan hijyen paketinin mevzuata aktarılması henüz tamamlanmamıştır. Farklı daireler ve kurumlar arasındaki görevlerin net bir şekilde bölünmemiş olması, halen kontroller alanında sorunlara yol resmi kontroller alanında sorunlara yol Gıda ve yemlerin piyasaya açmaktadır. Yemek tesislerinin açmaktadır. Yoğun eğitim arzı konusunda sınırlı bir iyileştirilmesi konusunda hiçbir programlarının sonucu olarak idari ilerleme kaydedilmiştir. Bu ilerleme kaydedilmemiştir, bu tür yapılarda bazı iyileşmeler fasıldaki katılım tesislerin büyük çoğunluğu AB hijyen gözlemlenmiştir. Denetim birimlerinin müzakerelerinde anahtar rolü koşullarıyla uyumlu değildir. akreditasyonuna ilişkin çalışmalar olan hijyen paketi henüz Hayvansal yan ürünler konusunda başlamış olmakla birlikte, bu alanda aktarılmamıştır herhangi bir gelişme somut ilerleme Tarımsal gıda üreten Ankara da bir Ulusal Gıda Referans işletmelerin sınıflandırılması Laboratuarı kurulması için gerekli ki bu fasıldaki katılım hukuki altyapı oluşturulmuştur. Bu müzakerelerinde kilit rolü başlık altındaki katılım bulunmaktadır, müzakerelerinin kilit taşlarından biri tamamlanmıştır. olan tarımsal gıda tesislerinin AB yapısal gerekliliklerine göre sınıflandırılmasına ilişkin ön çalışmalar başlatılmıştır. Bununla birlikte, tarımsal gıda tesislerinin AB hijyen şartlarına uyum sağlayabilmeleri için herhangi bir adım atılmamıştır. Hayvansal yan ürünler konusunda ilerleme gözlemlenmemiştir. Ġlerleme var. Ġlerleme yok Ġlerleme yok Hayvan gıdalarında katkı maddelerinin kullanımına ilişkin mevzuat uyumu ileri düzeydedir. Yemlerle ilgili özel kurallara ilişkin bir ilerleme Yemlerle ilgili özel kurallar alanında gelişme gözlemlenmemiştir. Hayvansal yan ürünler ve yem ile ilgili spesifik kurallar hususunda bir ilerleme Gıda, yem ve hayvansal ürünlerin piyasaya arzı konusunda sınırlı bir ilerleme olmuştur. Bu fasıldaki müzakereler açısından kilit role sahip hijyen paketi henüz aktarılmamıştır. Hijyen rehberleri hazırlanmış ve bazı sektörlerde uygulanmaya başlanmıştır. Risk esaslı denetim ve kontroller uygulanmıştır. Bir gıda güvenliği ağ sistemi kısmen işlevsel hale gelmiştir. Ulusal Hızlı Alarm Sistemi (RASSF) geliştirilmiştir. Özellikle aflatoksin ve belli pestisid kalıntıları ile ilgili bildirimler hala yüksek seviyededirler. TKİB nin yeniden yapılandırılması ile ilgili Kanun henüz kabul edilmemiştir. Yoğun eğitim programları, idari kapasitenin gelişmesine öncülük etmiştir. Yıllık denetim ve izleme programları uygulanmıştır. Tarımsal gıda ve hayvansal yan ürünler üreten işletmelerin sınıflandırılması çalışması AB müktesebatı ile uyumlu bir şekilde tamamlanmıştır. Ancak bu fasılda kilit rolü olan, bu işletmelerin AB gereklilikleri ile uyumlu hale getirilmesi için önemli bir çalışma yapılmamıştır. Yem ile ilgili özel düzenlemelerde bir ilerleme

6 Bitki Sağlığı Bitki sağlığı alanındaki ilerleme sınırlı kalmıştır. Bitki sağlığı alanındaki ilerleme sınırlı kalmıştır. Bitki sağlığı alanındaki ilerleme sınırlı kalmıştır. Bitki sağlığı alanındaki ilerleme sınırlı kalmıştır. Veterinerlik, bitki sağlığı ve gıda sektörlerinde uyum konusunda sınırlı ilerleme sağlanmıştır. Hukuki çerçeve ve mevcut idari yapılar müktesebatın tam olarak uygulanmasına izin vermemektedir. Kontrol sistemleri zayıf olmaya devam etmektedir. Ana sorunlar, başta hayvan hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü olmak üzere veterinerlik sektöründedir. Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikalarında sınırlı ilerleme sağlanmıştır. Uyumun tamamlanabilmesini teminen, bu alanlardaki müktesebatın iç hukuka aktarılması ve uygulanması için önemli çaba sarf edilmesi gerekmektedir. İdari kapasitenin hem merkezi hem yerel seviyede güçlendirilmesi, bu alandaki müktesebatın uygulanması bakımından hayati önemdedir. Hayvan hastalıklarının, özellikle de şap hastalığının kontrolü hususu endişe yaratmaya devam etmektedir. Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikası alanında sınırlı ilerleme sağlanmıştır ve bu politikanın güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu fasılda müktesebatın uyumlaştırılması ve uygulanması hususunda önemli gayret gösterilmesi gerekmektedir. Uygulamanın tam olarak yapılabilmesi için merkezi ve yerel seviyelerde idari kapasitenin güçlendirilmesi yaşamsaldır. Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikaları alanlarında sınırlı bir ilerleme sağlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir fakat bu alanda AB müktesebatının aktarımı ve bu müktesebata uyum henüz erken bir aşamadadır. Bu fasılda bahsedilen ayarlamaların devam edebilmesi için idari yapıların takviye edilmesi kilit rol oynamaktadır. Bitki güvenliği konusunda bazı ilerlemeler olmuştur. Özellikle bitki koruyucu ürünler (PPPs) konusunda ilerlemeler olmuştur. Bitki koruyucuların reçeteyle satılması, sertifikasyonu ve kullanımı konularında eğitim verilmesi yoluyla bu alandaki kontrol sistemi güçlendirilmiştir. Yasaklanmış aktif substanslar ile ilgili düzenlemelerde aşama kat edilmiştir. Armutta kullanılan amitraz, biber, domates ve salatalıkta kullanılan oxamil gibi belirli pestisitlerin kullanımı yasaklanmıştır. Ahşap paketleme materyallerinin etiketlenmesi ile ilgili bir düzenleme, bir bitki sağlığı önlemi olarak yürürlüğe girmiştir. Pilot düzeyde bir bitki pasaport sistemi uygulaması henüz başlatılmamıştır. Tohum ve üretme materyalleri konularında ilerlemeler sınırlı kalmıştır. Türlerin kaydedilmesi ve tohum sertifikalandırma yazılımı sistemi kurulmuştur. Uluslar arası bitki sağlığı anlaşmalarına uyum konusunda bir ilerleme Ġlerleme var. Bu fasıldaki katılım müzakerelerinde kilit rol oynayan tüm konularda ilerlemeler olmuştur. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Çerçeve Kanunu (ve TKİB nin yeniden yapılandırılması Kanunu) Türkiye nin gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikaları alanındaki uyum sürecine önemli bir katkı sağlamıştır. Ancak TKİB nin yeniden yapılandırılması henüz gerçekleşmemiştir. Tam bir uyum stratejisinin kabul edilmesi, bu alandaki AB müktesebatı ile ilgili aktarımları ve uygulamaları kolaylaştıracaktır. Bununla beraber düzenlemeler ile ilgili olarak daha fazla çabaya gerek vardır. SONUÇ

7 GENEL SONUÇ BALIKÇILIK Ġlerleme yok Türkiye balıkçılık alanında bir gelişme kaydetmemiştir. Topluluk müktesebatına kıyasla mevzuatında önemli eksiklikler bulunmaktadır ve idari yapıları Ortak Balıkçılık Politikasının gelecekte uygulanabilmesi için henüz yeterli değildir. Türkiye mevzuatını balıkçılık konusundaki topluluk müktesebatına uyumlaştırmada önemli bir gelişme kaydetmemiştir. Yeni Balıkçılık Kanunu kabul edilmemiştir. Merkezi idari yapılar yetersiz kalmaya devam etmektedir. Yetkilerin farklı Bakanlıklar arasında ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın farklı birimleri arasında dağılmış olması durumu devam etmektedir. Türkiye mevzuatını balıkçılık konusundaki topluluk müktesebatına uyumlaştırmada önemli bir gelişme kaydetmemiştir. Yeni Balıkçılık Kanunu kabul edilmemiştir. Merkezi idari yapılar yetersiz kalmaya devam etmektedir. Yetkilerin farklı Bakanlıklar arasında ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın farklı birimleri arasında dağılmış olması durumu devam etmektedir. Balıkçılıkla ilgili katılım müzakereleri konusunda belirgin bir ilerleme Değiştirilmiş Balıkçılık Kanunu henüz onaylanmamıştır. Genel balıkçılık politikasının istikrarlı bir biçimde uygulanması için gerekli olan idari yapıların reorganizasyonu konusunda bir ilerleme Balıkçılıkla ilgili görev ve sorumluluklar hala iki farklı bakanlık arasında ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı içinde de farklı departmanlar arasında bölüştürülmüş durumdadır. Balıkçılık alanındaki AB müktesebatı ile ilgili düzenlemelerde önemli bir ilerleme olmamıştır. Yeniden gözden geçirilen Balıkçılık Kanunu ve TKİB nin yeniden yapılandırılması ile ilgili Kanun henüz kabul edilmemiştir. Türkiye balıkçılık alanında bir gelişme kaydetmemiştir. Topluluk müktesebatına kıyasla mevzuatında önemli eksiklikler bulunmaktadır ve idari yapıları Ortak Balıkçılık Politikasının gelecekte uygulanabilmesi için henüz yeterli değildir. Kaynak ve filo yönetimi konusunda ilerleme kaydedilmiştir. Ancak Ortak Balıkçılık Politikasına mevzuat uyumu konusunda bir ilerleme sağlanmamıştır. Türkiye nin bu konudaki mevzuatında önemli eksiklikler bulunmaktadır. İdari yapılar Ortak Balıkçılık Politikasının uygulanması için yeterince hazır değildir. Kaynak ve filo yönetimi ile denetim ve kontrol alanlarında kısıtlı ilerleme kaydedilmiştir. Bununla birlikte, Türkiye bu fasılda mevzuat uyumu hususunda ilerleme sağlamamıştır. Ortak Balıkçılık Politikasının gelecekte uygulanabilmesi için gerekli idari yapıları henüz oluşturulmamıştır. Sonuç olarak, kaynak ve filo yönetimi ile uluslar arası anlaşmalara uyulması konularında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Bununla beraber bu fasıldaki yasal düzenlemelerle ilgili ilerleme Türkiye de Ortak Balıkçılık Politikasının uygulanması için gerekli olan idari yapılar, henüz tesis edilmemiştir. Kaynak ve filo yönetimi konularında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Su Ürünleri Bilgi Sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem ile balıkçılık tekneleri ve ticari balıkçılar, özel balıkçılık izinleri, doğu tipi ton balığının izlenmesi, yavru deniztarağı kotası ve hamsi avcılığı kayıtları tutulmaktadır. Avlanma ve karaya çıkış verilerinin toplanması konusunda daha fazla gelişmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye, iki adet yeni balıkçılık liman ofisinin inşasını ve donanımını tamamlamıştır. Böylece bu ofislerin sayısı 36 ya yükselmiştir. TKİB nin idari kapasitesinde bazı ilerlemeler olmuştur. Bununla beraber hammadde değerlendirilmesi ve bilgi toplanması konularında teknik kapasiteye ihtiyaç duyulmaktadır. Denetim ve kontrol alanlarında bazı ilerlemeler olmuştur. TKİB, illegal, rapor edilmemiş ve düzensiz balıkçılık ile ilgili Konsey gerekliliklerini karşılamak üzere önleyici talimatlar yayınlamıştır. Avlanma sertifikaları ve yeniden ihraç sertifikaları AB ye ihraç edilen ürünler için verilmektedir. Bu ürünler aynı zamanda FIS (Su Ürünleri Bilgi Sistemi) aracılığı ile izlenmekte ve bu sistemde avlanmaları ve satışları çapraz olarak kontrol edilmektedir.15 metreden uzun tüm tekneler otomatik tanımlama sistemi cihazlarını kullanmaya başlamışlardır. Tüm doğu tipi ton balığı tekneleri uydudan izlenmektedir. Balık stoklarının sürekliliğini garanti altına almak için balıkçılık kontrol ve ölçümleri ile ilgili daha fazla gelişmeye ihtiyaç vardır. Yapısal eylemler, piyasa politikası ve devlet yardımları konularında ilerleme Türkiye, Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT) kararlarını uygulama ile ilgili yeni uluslar arası anlaşmalar yapmamıştır. Ancak bu kararların uygulanması konusunda bazı ilerlemeler olmuştur. Onaylanmış doğu tipi ton balığı teknelerinin sayısı 57 den 18 e düşmüştür. Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu tarafından Türkiye ye ayrılan toplam kotanın dağıtılması için bireysel bir kota sistemi uygulanmıştır. Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu bölgesel gözlemci tasarısı yürürlüğe konmuş ve gözlemciler tüm doğu tipi ton balığı çiftlikleri ve onaylanmış teknelerde görevlendirilmiştir. Avlanma periyotları Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonunun doğu tipi ton balığı ve kılıç balıkları ile ilgili gerekliliklerine göre sıraya konmuştur. Doğu tipi ton balığı için hazırlanan çok yıllık iyileştirme planlarının gereklilikleri ile uyumlu hale getirmek amacıyla daha fazla çabaya gerek vardır.

8 Balıkçılık, 11 Aralık 2006 tarihinde Konsey (Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi) tarafından kabul edilen ve Aralık 2006 tarihlerinde AB Zirvesinde onaylanan Türkiye ye ilişkin kararlar kapsamındaki 8 fasıldan biridir. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde kayıtlı olan ya da son uğradığı liman Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde olan gemiler ve uçaklar tarafından taşınan malların serbest dolaşımına yönelik kısıtlamalar yürürlükte kaldığı sürece, Türkiye bu fasla ilişkin AB müktesebatını tam olarak uygulama konumunda olmayacaktır. Sonuç olarak, kaynak ve filo yönetimi, denetim ve kontroller ile uluslararası anlaşmaların uygulanması konularında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Pazar politikası, yapısal faaliyetler ve devlet yardımı ile ilgili yasal düzenlemelerde daha fazla çabaya gerek vardır. Not: Konuların bütünlüğünü korumak amacıyla orijinal metinlerde kullanılan ifadelere mümkün olduğunca sadık kalınmıştır. (*): Bu tablo, AB Veteriner Hekim Platformu ( çalışmaları kapsamında hazırlanmıştır.. Kaynak gösterilerek kullanılabilir. 11 Kasım

AB İLERLEME RAPORU 4.11 Fasıl 11: Tarım

AB İLERLEME RAPORU 4.11 Fasıl 11: Tarım (5 Kasım 2008'de yayınlanan AB İlerleme Raporunun "Tarım, Gıda Güvenliği, Veterinerlik, Balıkçılık" fasıllarının AB Veteriner Hekim Platformu tarafından yapılan gayri resmi çevirisi.) 4.11 Fasıl 11: Tarım

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI Dr.Şebnem GÜRBÜZ Koordinatör Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım Balıkçılık Başkanlığı 1 KAPSAM Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM

MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM Dr. Kerim Nida ÇALIM Daire Başkanı 05/06/2014, Erzurum AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye AB İlişkileri 1959 TR ORTAKLIK BAŞVURUSU 1963 ANKARA ANLAŞMASI 1987 TAM

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü BROİLER SEKTÖRÜ AÇISINDAN AB YE UYUM ÇALIŞMALARI VE BU KONUDA KAT EDİLEN MESAFELER Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü AB nin entegre (bütünleştirilmiş)

Detaylı

AB GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

AB GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI AB GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 28 HAZİRAN 1995 TARİH VE 22327 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 560 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME kapsamında denetimler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve

Detaylı

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI FASIL 8 REKABET POLİTİKASI Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut şeffaflık taahhütlerini yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları

Detaylı

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

AB Ortak Tarım, Gıda Güvenliği ve Balıkçılık Müktesebatı ve Yerel. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

AB Ortak Tarım, Gıda Güvenliği ve Balıkçılık Müktesebatı ve Yerel. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AB Ortak Tarım, Gıda Güvenliği ve Balıkçılık Müktesebatı ve Yerel Yönetimlerde Uygulanması Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AB Ortak Tarım Politikası AB Ortak

Detaylı

AB NİN TÜRK TARIMINI DEĞERLENDİRME RAPORU

AB NİN TÜRK TARIMINI DEĞERLENDİRME RAPORU AB NİN TÜRK TARIMINI DEĞERLENDİRME RAPORU Türkiye de 80 li yıllarda Avrupalı alıcılardan gelen talep doğrultusunda kuru üzüm ve incir üretimiyle başlayan organik tarımın önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.

Detaylı

AB Ortak Tarım, Gıda Güvenliği ve Balıkçılık Müktesebatı ve Yerel. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

AB Ortak Tarım, Gıda Güvenliği ve Balıkçılık Müktesebatı ve Yerel. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AB Ortak Tarım, Gıda Güvenliği ve Balıkçılık Müktesebatı ve Yerel Yönetimlerde Uygulanması Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Katılım Müzakereleri Her aday ülkenin

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

FASIL 12 GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI

FASIL 12 GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI FASIL 12 GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI Öncelik 12.1 Gıda, yem ve veterinerlik konularında AB gereklilikleriyle uyumlu ve AB müktesebatının tam olarak aktarılmasına olanak sağlayacak bir

Detaylı

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasıyla görevli bir kurumdur. Tarım sektörümüzün

Detaylı

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz Sayın M. Oğuz Demiralp Büyükelçi Genel Sekreter Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Eskişehir Yolu 9.km 06800-Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008

Detaylı

Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ

Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

Nilay PANCAR Tarımsal Desteklemeler Dai. Bşk. Çözümleyici 24/09/2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Nilay PANCAR Tarımsal Desteklemeler Dai. Bşk. Çözümleyici 24/09/2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Nilay PANCAR Tarımsal Desteklemeler Dai. Bşk. Çözümleyici 24/09/2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sunuş İçeriği Eğitim Detayları Polonya Hakkında Krakow Tarım Üniversitesi Avrupa Birliği Tarım

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

AB MÜKTESEBATINI ÜSTLENEBİLME KAPASİTESİ, 2002 İLERLEME RAPORU VE STRATEJİ BELGESİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ / TARIMSAL-KIRSAL MEVZUAT VE KURUMSAL YAPILAR

AB MÜKTESEBATINI ÜSTLENEBİLME KAPASİTESİ, 2002 İLERLEME RAPORU VE STRATEJİ BELGESİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ / TARIMSAL-KIRSAL MEVZUAT VE KURUMSAL YAPILAR AB MÜKTESEBATINI ÜSTLENEBİLME KAPASİTESİ, 2002 İLERLEME RAPORU VE STRATEJİ BELGESİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ / TARIMSAL-KIRSAL MEVZUAT VE KURUMSAL YAPILAR ALİ URKAN I. AB Müktesebatını Üstlenebilme Kapasitesi

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Gıda ve Yem Şube Müdürü

Gıda ve Yem Şube Müdürü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü; Gıda Yem, Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 8- BALIKÇILIK I-ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 8.1 Ortak Balıkçılık Politikasına Uyum İçin Yasal Çerçevenin Oluşturulması Ana Unsur 8.1 Yapısal Politikalar Ana Unsur 8.2 Koruma ve Kontrol Politikaları Ana

Detaylı

İLKADIM GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI STRATEJİK PLAN VE ÇALIŞMA PROGRAMI

İLKADIM GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI STRATEJİK PLAN VE ÇALIŞMA PROGRAMI İLKADIM GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI STRATEJİK PLAN VE ÇALIŞMA PROGRAMI TOPLU TÜKETİM YERİ GIDA VE YEM BİRİMİ TOPLU SATIŞ YERİ 2014 YILI BAKANLIK VE VALİLİK STRATEJİ PLANLARINA GÖRE

Detaylı

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş 2016 YILINDA UYGULANACAK TARIMSAL DESTEKLER BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Amaç ve Kapsam 1. Tarımsal üretimde sertifikalı ve çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini, erkenciliği,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

çeşitli tüm aşamalarda tam izlenebilirlik

çeşitli tüm aşamalarda tam izlenebilirlik SÜREÇ SIX bilişim çözümü, ameliyathanelerde kullanılan örtülerin ve aynı zamanda kurşunlu cerrah önlüklerin teknik kumaşlarına bağlı sterilizasyon süreçlerindeki izlenebilirlik yönetiminin eksiksiz bir

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

7- TARIM I- ÖNCELİKLER LİSTESİ

7- TARIM I- ÖNCELİKLER LİSTESİ 7- TARIM 24 Mart 2001 tarihinde yayımlanan ilk Ulusal Programdan günümüze kadar Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak amacıyla çıkarılan kanunlar aşağıda, kanunlar dışında yayımlanan mevzuat ise karşılık

Detaylı

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE işareti nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren

Detaylı

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Hasan Çoban ( hcoban@dpt.gov.tr ) 04 Mart 2008 İller Bankası Tesisleri Ankara Hazine Müsteşarlığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü İşbirliğinde

Detaylı

Tarım politikaları ve DTÖ: Cenevre, Ankara, Vaşington un bakış açısı Bilime dayalı ticaret standartlarının önemi

Tarım politikaları ve DTÖ: Cenevre, Ankara, Vaşington un bakış açısı Bilime dayalı ticaret standartlarının önemi Tarım politikaları ve DTÖ: Cenevre, Ankara, Vaşington un bakış açısı Bilime dayalı ticaret standartlarının önemi Karen Stuck ABD Kodeks Müdürü DTÖ tarafından referans gösterilen uluslar arası standart

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

Arnavutluk ta MYK Reformu

Arnavutluk ta MYK Reformu A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Arnavutluk ta MYK Reformu Anila Çili, MYK/MUB Başkanı Maliye Bakanlığı EUROPEAN COMMISSION Ankara, 04 06 Haziran 2013

Detaylı

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI KANATLI SAĞLIĞI İÇİN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ümit ZORAY Veteriner Hekim KANATLI İŞLETME

Detaylı

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

Türkiye de Organik Tarım

Türkiye de Organik Tarım Türkiye de Organik Tarım Ülkemizde organik tarım, 1984-85 sezonunda geleneksel ihraç ürünlerimizden kuru üzüm ve kuru incir ihracatı ile başlamış ve daha sonraki yıllarda hızla gelişme göstererek 2008

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE İŞARETİ "CE işareti" nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

DTÖ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ

DTÖ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ DTÖ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ Aykut Ordukaya AB Uzmanı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı 19 Haziran 2013 İleri Tarım Müzakereleri 2000 yılında başlatıldı

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 19.02.2012-28209 Tebliğ No: 2012/12 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

FASIL 12: GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNER VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKASI

FASIL 12: GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNER VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKASI FASIL 12: GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNER VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKASI 12.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Gıda güvenliği, veteriner ve bitki sağlığı faslı, çiftlikten sofraya kadar olan süreçte

Detaylı

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU 1.AMASYADA TARIMSAL YAPI İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 29.390 çiftçi ailesinden 146.948 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2011 yılı Bitkisel

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ T.C. İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ DÜZENLEME TARİHİ 31 Aralık 2014 1. GİRİŞ Bu İç Denetim Programı, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 8inci maddesi ile Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013)

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) I. GİRİŞ Globalleşen dünyada yaşanan ve olumsuz sonuçlarının genelde ilgili ülkenin veya bu ülkenin üyesi olduğu ülkeler topluluğunun kamu kaynağı kullanımıyla

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Kontrol Müdürlüğü görev

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ

RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ TC. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sn. Hasan Köseoğlu Konu:ÖN BİLGİLENDİRME DÜZENİ HAKKINDA DUYURU Sayın Hasan

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Romanya. Göçmen işçiler için sosyal güvenlik

Romanya. Göçmen işçiler için sosyal güvenlik Romanya Göçmen işçiler için sosyal güvenlik Romanya: Göçmen işçiler için sosyal güvenlik Eylül 2002 de Romanya Sosyal İşler Bakanlığı tarafından teklif çağrısı yapılmıştır Projenin genel hedefi: işçilerin

Detaylı

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ ve HALK SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI A Veteriner Hekimlik Alanında Antimikrobiyel

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI BSGM.İKS.ŞMA.001 / 02 Yetiştiricilik

Detaylı

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi (TR2011/0327.21.02-01) Ankara, 8 Nisan 2015 Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

2006 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜ

2006 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜ 2006 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜ MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI 2006 YILI İLERLEME RAPORU 1. MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI İlerleme Var: Zorunlu standartların kaldırılması; TSE nin Avrupa standartlarını

Detaylı

ÖMER ŞENGÜLER. İstanbul, 27 Haziran 2007

ÖMER ŞENGÜLER. İstanbul, 27 Haziran 2007 AB UYUM SÜREC S RECİNDE TÜRK RKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ ÖMER ŞENGÜLER İstanbul, 27 Haziran 2007 2007-2013 AB Müktesebatına Uyum Programı çerçevesinde Tarım ve Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenliği, Veterinerlik

Detaylı

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU Hazırlayan: Esin ÖZDEMİR Uzman Yardımcısı YÖNETİCİ ÖZETİ Kalkınma Ajansları

Detaylı

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA)

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) - Kalkınma Planı 2003 yılı Aralık ayında Avrupa Birliğine sevk edilmek üzere hazırlanmaktadır. Kalkınma Planı hazırlandığında, Programda yatırım

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

HAMSİ AVCILIĞI ve BAKANLIK UYGULAMALARI. Vahdettin KÜRÜM

HAMSİ AVCILIĞI ve BAKANLIK UYGULAMALARI. Vahdettin KÜRÜM HAMSİ AVCILIĞI ve BAKANLIK UYGULAMALARI Vahdettin KÜRÜM Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara. Su Ürünleri Hizmetleri Dairesi Başkanı Giriş Karadeniz de avlanan balıklar

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 76 Kasım 2013 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRKİYE AB ORTAK TARIM POLİTİKASI NA UYUM KONUSUNDA NELER YAPTI? Gökhan KİLİT İKV Uzman Yardımcısı [Metni yazın] İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜRKİYE AB ORTAK

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIŞ AÇISI İLE «TEK SAĞLIK» UYGULAMALARI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIŞ AÇISI İLE «TEK SAĞLIK» UYGULAMALARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIŞ AÇISI İLE «TEK SAĞLIK» UYGULAMALARI Dr. Ebru AYDIN Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanı Halk Sağlığı Uygulamalarında Veterinerlik Hizmetlerinin Rolü Sempozyumu Ankara,

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Müdürü İl Müdürü Yardımcısı (Teknik) İl Müdürü Yardımcısı (İdari) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu HAZIRLANMA AMACI 1 Harcamaların fonksiyonel sınıflandırılması tablosu;

Detaylı

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU GİRİŞ Takım Çalışmanın kapsamı İş planı Yöntem İş Takvimi Çıktılar TAKIM EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ TAKIMI İnsan Kaynaklar Uzmanı: Zeynep Kırhan Yasatekin Eğitim İhtiyaç

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 205 PERFORMANS PROGRAMI A Entegre Kırsal Kalkınma H3 Tarımsal Atıkların Depolanması Ve Kullanımı Sayısal Verilere Ulaşılması 00 2 Depolama Alanının Ve Kapasitesinin

Detaylı

Fransız Hayvan Kontrol Organizasyonu (Veterinerlik) François Blanc FranceAgriMer Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Fransız Hayvan Kontrol Organizasyonu (Veterinerlik) François Blanc FranceAgriMer Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Fransız Hayvan Kontrol Organizasyonu (Veterinerlik) François Blanc FranceAgriMer Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Fransa: Avrupa Birliği Üyesi Avrupa Birliğinin yetkinlikleri arasında tarım

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 24.10.2017 Tanım Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik

Detaylı

Doç. Dr. Birgül GÜLER 1. DÜNYA BANKASI ve TARIM SEKTÖRÜ KREDİLERİ

Doç. Dr. Birgül GÜLER 1. DÜNYA BANKASI ve TARIM SEKTÖRÜ KREDİLERİ Doç. Dr. Birgül GÜLER 1 DÜNYA BANKASI ve TARIM SEKTÖRÜ KREDİLERİ Dünya Bankası, kurulduğu tarihten bu yana çeşitli ülkelerle 9.822 kredi anlaşması imzalamış, Türkiye toplam kredi anlaşmalarının 163'üne

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul EKONOMİ BAKANLIĞI

EKONOMİ BAKANLIĞI. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİ BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul HAZİRAN 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Neden İthalat Denetimi

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı