BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2007 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI"

Transkript

1 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinde saat da Fabrika binası Kestel / BURSA adresinde, Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü nün 28 Mart 2007 tarih ve 1730 sayılı olurları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut İNAN ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantının açılışından önce Hükümet Temsilcisince yapılan incelemede; Toplantıya ait davet, Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 09 Mart 2007 tarih ve 6762 sayılı nüshası ile; 13 Mart 2007 tarihli Dünya, 13 Mart 2007 tarihli Eko Haber, 14 Mart 2007 tarihli Bursa Hakimiyet ve 15 Mart 2007 tarihli Olay gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yapıldığı görülmüştür. Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam ,00 YTL lik sermayesine tekabül eden adet hisseden, ,55 YTL. lik sermayeye karşılık adet hissenin asaleten, ,00 YTL lik sermayeye karşılık adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam ,55 YTL lik sermayeye karşılık adet hissenin (%62,11) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece, T.T.K. nun 372. maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olunduğunun anlaşılması üzerine toplantı, İdare Meclisi Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Necati GELMEZ tarafından verilen önerge ile Divan Başkanlığına Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU, Başkan Yardımcılığına Kazım UÇAR, Katipliklere Fehmi DAYANÇ ve Murat EREN, Oy Toplama Memurluklarına Tarık AKKURT ve Coşkun UZUNOĞLU oybirliğiyle seçildiler. Divan Başkanı nın kısa teşekkür konuşması ve saygı duruşunu müteakip gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. İdare Meclisi Başkanı Ergün KAĞITÇIBAŞI söz alarak ülke ekonomisi, çimento sektörü ve Şirket faaliyetleri hakkında Genel Kurula açıklamalarda bulundu. Dünya genelinde toplam Çimento üretimini 2,5 milyar ton mertebesinde olduğundan, üretim toplamının 1,1 milyar tonluk kısmının, sürekli %10 luk büyüme gösteren Çin tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Avrupa nın en büyük çimento üreticisi ülkesinin ise Türkiye olduğundan bahsetti yılına kadar yılda 900 milyon dolar yabancı sermaye alan Türkiye nin, 2005 yılında bu rakamı 9 milyara, 2006 yılında ise 19 milyar dolara getirdiğini, yabancı sermayenin Türk ekonomisi içerisine girmesinin, pozitif etki yaratan olgu olarak karşılanması gerektiğini vurguladı yılı ekonomik göstergeleri çerçevesinde; Türkiye nin yıllık büyüme oranının %6 olarak gerçekleştiğini; buna mukabil İnşaat sektörünün %21 büyüme gösterdiğini, hatta özel sektördeki bu

2 - 2 - oranın %28,7 olduğunu söyleyerek; İstihdam hacminin arttırılması yönünden çok önemli bir yere sahip olan inşaat sektörüne özel önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Türk ekonomisinde hala önemli miktarda kayıt dışılığın, istihdam sorununun, gelir dağılımındaki adaletsizliğin, düşük döviz kuru, cari açığın sıcak para ile karşılanması gibi olumsuzlukların devam ettiğinden bahsetti. Yıl içerisinde çimento sektörünün gelişiminden bahsederek, Marmara Bölgesinde 9,7 milyon ton olan 2005 yılı çimento satışlarının, %35 artarak 13,1 milyon tona ulaştığını, bu bağlamda Şirketimizin yurtiçi satışlarının da tondan, %40 artış ile tona çıktığını söyledi. İç piyasada meydana gelen canlılığın, çimento sektörüne yapılan yatırımların artmasına neden olduğunu; çimentonun en önemli girdisi olan enerjinin Türkiye de çok pahalı olduğundan bahsederek; en pahalı girdi ile üretilen malın daha ucuz fiyata özellikle Avrupa ya ihraç etmenin mantıklı olmadığını ve bu yönde alınacak yatırım kararlarının hatalı olacağını ifade etti yılı başlarında piyasa tarafından olumlu karşılanan ve beğeni toplayan PKÇ/A tipi olarak adlandırılan, Portland Kompoze Çimento üretimine geçildiğini, bu tip çimento üretiminde doğal ve sentetik katkı maddesi kullanılarak öğütmede enerji tasarrufu sağlandığını anlattı. Uçucu külün katkı maddesi olarak kullanılması sonucunda ton daha fazla çimento üretimi gerçekleştirildiğini, enerji tasarrufu nedeniyle birim maliyetlerin düşürülerek karlılığın arttırıldığını ifade etti. Bağlı ortaklıkların 2006 yılı faaliyetleri ile ilgili üretim, satış ve karlılık rakamlarından örnekler vererek Akçim A.Ş. nin Orhaneli termik santralındaki uçucu kül tesislerinin Ares A.Ş. tarafından satın alındığını, böylece kül konusunda daha da güçlendiğimizi belirtti. Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından gerçekleştirilen diğer yatırımlar hakkında kısaca bilgi sundu. Şirket çalışanlarına ve Genel Kurula teşekkür ederek, sözlerini tamamladı. 3- Necati GELMEZ tarafından verilen önerge ile 2006 yılına ait Faaliyet Raporu, daha önce ortaklara dağıtılmış bulunduğundan raporda mevcut mali tabloların özet olarak sunulması teklif edildi. Divan Başkanı verilen önergeyi oylamaya sundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Burhan EVCİL ana başlıklar itibariyle şirket faaliyetleri ile bağlı ortaklıklar hakkında özet bilgiler sundu. Genel Koordinatör Burhan EVCİL; 2006 yılının gerek inşaat sektörü, gerek çimento sektörü ve gerekse şirketimiz açısından başarılı bir yıl olduğunu söyledi. Türkiye de inşaat sektörü %21 büyürken, çimento tüketiminin %24 artış gösterdiğini ve geçmiş yılların rekorlarının kırıldığını, bölgemizdeki iç satış miktarındaki artışın ise %40 mertebesinde gerçekleştiğini anlattı yılı için ihracat bağlantısının yapılmadığını ve 6 bin ton dışında ihracatın yapılmadığını söyledi. Kişi başına çimento tüketiminin, önemli bir ekonomik büyüme göstergesi olduğunu söyleyerek, 1998 yılında kişi başına çimento tüketiminin 525 kg. olduğunu ve bu rakamın 2006 yılında son yılların en yüksek değeri olan 590 kg.a ulaştığını söyledi. Bölgemizde ise 1996 yılındaki kişi başına çimento tüketiminin 681 kg. olduğunu, 2006 yılında ise çok cüz-i bir artışla 697 kg.a yükseldiğinden bahsederek;

3 - 3 - Son 10 yılda çimento tüketiminde meydana gelen cüz-i artış, ekonomik ve siyasi istikrarsızlıkların, ekonomik büyümeyi ve gelişmeyi ne kadar menfi yönde etkilediğine güzel bir örnek teşkil etmektedir. Dedi yılı ile ilgili satışlar, karlılık, maliyetler ve yatırımlar hakkında kısaca bilgiler sundu yılı için de ihracat bağlantısının yapılmadığından ve ilk üç ay içerisinde iç satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre %67 lik artış yaşandığından bahsetti. Bölgedeki diğer çimento fabrikalarının yatırımlarından da bahsederek, 2008 yılında devreye girecek olan yatırımların Marmara bölgesinde üretim fazlasına neden olacağını ve ihracata yönelmek durumunda kalınacağını anlattı. Genel Kurula teşekkür ederek, sözlerini tamamladı. Murakabe Raporu, Murakıp İrfan ULUŞ tarafından, Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait rapor Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. nden Ertuğrul KAYMAK tarafından okundu. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Burhan EVCİL ana başlıklar itibariyle Faaliyet Raporu hakkında özet bilgiler sundu. Divan Başkanı, gündemin 3. ve 4. maddelerini müzakereye açtı. Metin İNAL ile İsmail TARMAN söz istedi. Divan Başkanı; Metin İNAL ı kürsüye davet etti. Metin İNAL; çimento sektöründe yaşanan olumlu gelişmelerden bahsederek, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. hakkında faaliyet raporundan bilgiler sunarak, şirketin 2006 yılı performansından bahsetti. Bağlı ortaklıkların karlılıklarından bahsederek eleştirilerde bulundu. Gelişmiş teknolojiye sahip yeni çimento üretim hattının kurulmasının, şirketin rekabet gücünü arttıracağını söyleyerek, Eskişehir Çimentoya talip olunmasına rağmen, neden yeni çimento hattı yatırımına gidilmediğini sordu. Hisse senetleri fiyatının düşük kaldığını söyledi. Diğer Çimento fabrikalarının 2005 ve 2006 yılı net dönem karlarından örnekler verdi. Şirketimiz tarafından dağıtılacak temettü tutarının düşük olduğunu belirtip, Genel Kurul nisabı hakkında bilgi isteyerek, konuşmasını tamamladı. Hükümet Komiserinin söz vermesi üzerine, Divan Başkanı; Metin İNAL ın toplantı nisabı hakkındaki sorusuna cevaben, Şirketin toplam ,00 YTL lik sermayesine tekabül eden adet hisseden, adet hissenin asaleten, adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam adet hissenin (%62,11) toplantıda temsil edildiğini, Genel Kurula açıkladı. Divan Başkanı; İsmail TARMAN ı kürsüye davet etti. İsmail TARMAN; bir yıl önce yapılan toplantıda kendisinin aksini ifade etmesine rağmen, iç piyasada canlılığın ve karlılığın artacağının Yönetim tarafından iyi değerlendirildiğini, dış piyasa yerine iç piyasaya yönelmek suretiyle güzel bir trend yakalandığını, bu bakımdan Yönetimi tebrik ettiğini ifade etti.

4 - 4 - Yatımların, uzun vadeli yatırımlar yerine kısa vadeli yatırımların tercih edilmesini istedi. Uluslararası raporlamalarda kullanılan, Vergi Faiz ve Amortisman Öncesi Karları gösterecek şekilde rapor hazırlanmasının daha etkili ve gerçekçi olacağını savunarak, bu raporlama sistemini uygulanmasını, faaliyet raporunda ihracat ortalama fiyatı ile iç satış fiyatı hakkında bilgilere de yer verilmesini istedi. Diğer çimento fabrikalarına ait mali tablo verileri ile mukayese ederek eleştirilerde bulundu. Beş yıl önce klinker üretim kapasitesinin artırılması için döner fırın yatırımı yapılması önerisinde bulunduğunu, ancak bu önerisinin kabul edilmediğinden bahsederek, önerdiği yatırımın gerçekleşmiş olması halinde bilanço karlılığının 120 milyon YTL. mertebesine gelebileceğini söyledi. Bağlı ortaklıklarımızdan Bursa Beton A.Ş. nin, 2006 yılı faaliyetlerinden zarar etmesinin nedeni hakkında bilgi istedi. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Burhan EVCİL söz alarak, Metin İNAL ve İsmail TARMAN ın soru ve isteklerine cevaben; Bursa Beton A.Ş. nin YTL. lik zararının, konsolide mali tablo hazırlanması aşamasında, ilgili şirketin mali tablolarının SPK. XI-25 Tebliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesi sonucunda oluştuğunu, Vergi Usul Kanunu doğrultusunda hazırlanan mali tablolarında, Bursa Beton un YTL. Dönem Karı elde ettiğini, YTL. Vergi ve Yasal Yükümlülüklerin tenzili neticesinde YTL. net dönem karına ulaşıldığını söyledi. Metin İNAL ın Eskişehir Çimentoya talip olunmasına rağmen, neden yeni çimento hattı yatırımına gidilmediğini sorusuna, TMSF nin ihalesine katılma sebebinin, aslında Eskişehir Çimentonun sahip olduğu satış hinterlandı olduğunu, Bursa Çimento da yapılacak yatırımın aynı faydayı sağlamasının mümkün olmadığını ifade etti. Hisse senedi fiyatının düşük olmasına yönelik eleştiriye cevaben, hisse senedi değerinin 2005 yılına nazaran, 2006 yılında %198 artış gösterdiğini, 2007 yılında ise bu artış oranının %160 mertebesinde olduğunu, bu durumun değer kaybı gibi mütalaa edilmesinin yanlış olduğunu ifade etti. İsmail TARMAN ın klinker yatırımı yapılmaması eleştirilerine yönelik olarak, 4 nolu çimento değirmeni yerine, klinker üretim kapasitesine yönelik yatırım kararı alınması durumunda, hatalı bir karar olacağını savundu yılında yaşanan deprem felaketi sonrasında iç satışların durma noktasına geldiğini ve ihracata yönelmek suretiyle ekonomik olumsuzlukların atlatılmaya çalışıldığını, değirmen yerine klinker kapasitesi artırmaya yönelik yatırımın; Şirketimize bir menfaat getirmeyeceğini, aksine o dönemde atıl kapasiteye yönelik hatalı bir yatırım olacağını sözlerine ekledi. Diğer çimento fabrikalarının mali tablo verilerinin mukayesesi ile ilgili eleştirilere cevaben, kimi şirketin konsolide olan, kimi şirketin ise konsolide olmayan mali tablo açıkladığını, dolayısıyla farklı mali tablo üzerinden yapılan mukayesenin yanlış sonuca sebep olacağını, gerçek mukayesenin aynı özellikte mali tablolar üzerinde yapılabileceğini ifade etti. Divan Başkanı; yapılan izahatlara teşekkür ederek gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak; İdare Meclisi Faaliyet Raporunu oylamaya sundu, Rapor oy birliğiyle kabul edildi. Murakıp ve Bağımsız Denetim Raporlarını oylamaya sundu, her iki raporda ayrı ayrı oy birliğiyle kabul edildi. 4- Divan Başkanı; gündemin 4 ncü maddesi ile ilgili olarak; SPK XI / 25 Tebliği çerçevesinde hazırlanan Konsolide Mali Tabloları oylamaya sundu, oy birliğiyle kabul edildi.

5 Divan Başkanı, Gündemin 5. maddesini müzakereye açtı. Ortaklarımıza; 2006 yılı karından Brüt ,20 YTL. (%35,00 oranında, 1.-YTL. nominal değerindeki 1 hisseye 35 Ykr.); Net ,92 YTL. (%29,75 oranında, 1.-YTL. nominal değerindeki 1 hisseye 29,75 Ykr.) tutarında nakit kâr payının tarihinden itibaren dağıtılması için gereğini yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz. Şeklindeki Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi, Divan Başkan Yardımcısı Kazım UÇAR tarafından Genel Kurula okundu. Divan Başkanı; başkaca bir görüş ve öneri olup, olmadığını sordu. Hüseyin ALPARSLAN kar payının daha önceki bir tarihte dağıtılması istedi. Yönetim Kurulu kar payının tarihinden itibaren dağıtılmasını önerdi. Divan Başkanı; Yönetim Kurulu tarafından verilen öneride temettü oranları aynı kalmak şartıyla dağıtım tarihinin olarak değiştiğini belirterek yeni öneriyi oylamaya sundu, oy birliğiyle kabul edildi. 6- Yapılan oylama sonucunda İdare Meclisi Üyeleri, TTK. nun 374 maddesi uyarınca kullanılabilir oyların oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Murakıplar oy birliği ile ibra edildiler. 7- Divan Başkanlığına, İdare Meclisi Üyeleri ve Murakıplara ödenecek aylık net ücretler ile ilgili Mehmet AKIN tarafından YTL.lik önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu; Başka bir öneri olmadığından, mevcut öneriyi oylamaya sundu. Oy birliğiyle ile kabul edildi. 8- Divan Başkanlığına Mehmet AKIN ve Yunus ÖZUMAR tarafından, İdare Meclisi üye sayısının dokuz, görev süresinin 3 yıl olması, boşalan İdare Meclisi üyeliklerine Semiha Feyha DURANER, İrfan ÜNÜR ve Burhan EVCİL in seçilmesi yönünde önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu; Başka bir öneri olmadığından, mevcut öneriyi oylamaya sundu. Oybirliğiyle kabul edildi. Divan Başkanlığına yine Mehmet AKIN ve Yunus ÖZUMAR tarafından, Murakabe Heyeti üye sayısının iki ve görev süresinin 1 yıl olması, Murakıplıklara ise İrfan ULUŞ ile Cüneyt PEKMAN ın seçilmesi yönünde önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu; başka bir önerge olmadığından, mevcut önerge oybirliği ile kabul edildi. 9- İdare Meclisi tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. SPK. Seri X-22 Tebliği, Üçüncü Kısım, madde 6 gereği Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. 10- SPK tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, 2006 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan yıl içinde yapılan bağışlar hakkındaki bilgi, Divan Başkan Yardımcısı Kazım UÇAR tarafından Genel Kurula okundu. 11- S.P.K tarih ve 2/53 sayılı kararı gereği, 2006 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan; 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları, Divan Başkan Yardımcısı Kazım UÇAR tarafından Genel Kurul a okundu. 12- İdare Meclisi üyelerinin T.T.K. nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

6 Dilekler bölümünde söz alan İsmail TARMAN; Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde, üyelerin teker teker oylamaya sunulmasının daha doğru olduğunu düşündüğünü ve daha sonra yapılacak Genel Kurullarda bu doğrultuda seçim yapılmasını talep etti. Divan Başkanı; Yönetim Kurulu üyeleri seçiminde divana verilen tek önerge olduğundan; oylamaya sunulmasında hukuka aykırılığının bulunmadığını, başka bir aday olması durumunda yazılı oylamaya geçileceğini, bu oylama neticesinde de en fazla oy alan ortaklardan başlanmak üzere seçim yapılmış olacağını ifade etti. Dilekler bölümünde başka bir söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı. 30 Mart 2007 DİVAN BAŞKANI DİVAN BAŞKAN YARDIMCISI DİVAN KATİBİ Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU Kazım UÇAR Fehmi DAYANÇ DİVAN KATİBİ REY TOPLAMA MEMURU REY TOPLAMA MEMURU Murat EREN Tarık AKKURT Coşkun UZUNOĞLU HÜKÜMET KOMİSERİ Mahmut İNAN

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU A. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİNİN SÜRELERİ (BAŞLANGIÇ

Detaylı

SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ : 01.01.2012 31.03.2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART TOPLANTI TUTANAGI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART TOPLANTI TUTANAGI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 2014 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı,

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU 2 NCİ TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ( 26 MAYIS 2008) 05/05/2008 tarihinde kanuni toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen

Detaylı

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ 18 Olağan Genel Kurul Gündemi 19 Özet Yönetim Kurulu Raporu 21 Denetçiler Raporu 22 2011 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 23 Yıllık Faaliyet Raporu

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2015-31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2015-31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2015-31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ 1.1 DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1.2 SERMAYE ORTAKLIK YAPISI 1.3 OLAĞAN GENEL KURUL

Detaylı

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI ALTINCI TASFİYE DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU/TASFİYE MEMURLUĞU FAALİYET RAPORLARI KURTKÖY SANAYİ MAHALLESİ HIZIR REİS CADDESİ

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2010 YILI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2010 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2010 YILI 1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2006 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin

Detaylı

AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Ekim 2014 1 GENEL BİLGİLER 1.1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Akyürek Pazarlama bir

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 3

İÇİNDEKİLER. 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 3 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 1 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 3 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2006-31/12/2006 2. Şirketin Ünvanı: TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İ A. Kısaca Grup ve Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 1971 yılında Söke, Aydın da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen

Detaylı

Trakya Yönetim ve Sat fl Merkezi fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent - stanbul Tel: (212) 350 50 50 - Faks: (212) 350 50 59 www.trakyacam.com.

Trakya Yönetim ve Sat fl Merkezi fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent - stanbul Tel: (212) 350 50 50 - Faks: (212) 350 50 59 www.trakyacam.com. Trakya Yönetim ve Sat fl Merkezi fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent - stanbul Tel: (212) 350 50 50 - Faks: (212) 350 50 59 www.trakyacam.com.tr Trakya Fabrikas Büyükkar flt ran Mevkii, P.K. 98 Lüleburgaz

Detaylı

ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM

ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01.2008/31.12.2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU Mustafa LAÇĠN Genel Müdür Değerli Ortaklarımız; 1994 yılında aspiratör üretimi ile baģlayan yolculuğumuza 2008

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 31 MART 2010 DÖNEME İLİŞKİN 1) RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2010 31.03.2010 2)ORTAKLIĞIN ÜNVANI 3)FAALİYET KONUSU : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. : Sermaye Piyasası Kurulu Seri VI

Detaylı

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar.

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar. I. GENEL BİLGİLER a) Raporun dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 b) Ticaret Ünvanı : Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Kayıtlı Sermayesi : 100.000.000.-TL Çıkarılmış Sermayesi : 32.000.000.-TL Ticaret

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye ve

Detaylı

bandırma gübre fabrikaları a.ş.

bandırma gübre fabrikaları a.ş. bandırma gübre fabrikaları a.ş. KAYITLI SERMAYE ÖDENMİŞ SERMAYE MERKEZ : 10.000.000.- YTL. : 3.000.000.- YTL. : İSTANBUL 39. YIL 26 MART 2009 PERŞEMBE SAAT: 11.00' DE TOPLANAN HİSSEDARLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU 2 NCİ TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ( 26 MAYIS 2008) 05/05/2008 tarihinde kanuni toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen

Detaylı

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi İçindekiler Genel Bilgiler 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4 Yönetim Kurulu ve Komiteler 4 Bağımsız Yönetim

Detaylı

2 Yönetim 3 Ortaklık Yapısı ve İştirakler

2 Yönetim 3 Ortaklık Yapısı ve İştirakler İÇİNDEKİLER 1 Şirket Profili 2 Yönetim 3 Ortaklık Yapısı ve İştirakler 4 İnsan Kaynakları 5 Özet Finansal Göstergeler 6 Önemli Gelişmeler 7 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 8 Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

E Iyı! Güney. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member flrm of Ernst Young Global Limited.

E Iyı! Güney. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member flrm of Ernst Young Global Limited. E Iyı! Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000 SMMM AŞ Fax: +902122306291 Eski Büyükdere Cad, ey.com Orjin Meslek No:27 Ticaret Sicit No: 479920-42750? Buıidıng a better Maslak, Sarıyer 34398 workıng

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. 31.12.2009 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 16 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 16 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 16 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2012

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu

2005 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 4 6 8 9 10 Yönetim Kurulu Raporu 2005 yılı Genel Ekonomik Değerlendirme 2006 yılı Genel

Detaylı