C- Net Satışlar D- Satışların Maliyeti (-) 1, 2, 5 ve 8 ( ) ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C- Net Satışlar 267.666.402 100.738.362. D- Satışların Maliyeti (-) 1, 2, 5 ve 8 (125.403.643) (45.509.728)"

Transkript

1 1 OCAK - 31 MART 2000 VE 1999 ÜÇ AYLIK DÖNEMLERİNE AİT KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI GELİR TABLOLARI (Birim - Milyon TL) Cari Dönem Önceki Dönem Not A- Brüt Satışlar 5 ve Yurtiçi Satışlar Yurtdışı Satışlar Diğer Satışlar B- Satışlardan İndirimler (-) ( ) ( ) 1- Satıştan İadeler (-) ( ) ( ) 2- Satış İskontoları (-) (1.590) (73) 3- Diğer indirimler (-) - - C- Net Satışlar D- Satışların Maliyeti (-) 1, 2, 5 ve 8 ( ) ( ) BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI E- Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - (71.800) 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 2 ( ) ( ) 3- Genel Yönetim Giderleri (-) 1, 2, 5, 7 ve 8 ( ) ( ) ESAS FAALİYET KARI veya ZARARI F- Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar İştiraklerden Temettü Geliri Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri Faaliyetlerle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar G- Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) ( ) ( ) H- Finansman Giderleri (-) 2, 3, 4 ve 6 ( ) ( ) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) ( ) ( ) 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) ( ) ( ) FAALİYET KARI veya ZARARI ( ) I- Olağanüstü Gelirler ve Karlar Konusu Kalmayan Karşılıklar Önceki Dönem Gelir ve Karları Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar J- Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) ( ) (14.363) 1- Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 13 ( ) (14.172) 3- Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (25) (191) DÖNEM KARI veya ZARARI ( ) ( ) Bilanço Dipnotu K- Ödenecek Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş. (-) NET DÖNEM KARI veya ZARARI ( ) ( ) (Ekli tablo ve notlar bu tablonun ayrılmaz parçasıdır)

2 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO DİPNOTLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyon TL olarak ifade edilmiştir) 1) İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU: Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (Şirket), 5 Ekim 1993 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirketin faaliyet konuları, Türkiye Posta Telgraf ve Telefon İdaresi (PTT) ile imzalanmış bulunan GSM (Global System for Mobile Communications) Pan Avrupa Mobil Telefon Sistemi ihalesinde öngörülen iş hizmetleri ve PTT kanununa aykırı olmamak üzere her türlü telefon ve telekomünikasyon hizmetleri ve bu konu benzeri hizmetlerdir. Şirket, 1993 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) ile bir gelir paylaşımı sözleşmesi imzalamış, bu sözleşme çerçevesinde, GSM standartlarında bir mobil telefon sistemini yatırım bedelini de karşılamak suretiyle gerçekleştirmekle sorumlu kılınmıştır. Abonelere yönelik ücretlerin tahakkuk ve tahsilatını ise Türk Telekom üstlenmiştir. 15 yıllık bir süreyi kapsayan bu sözleşmeye göre, Şirket, tesis ücretleri, aylık sabit ücretler ve konuşma ücretlerinden elde edilen gelirler üzerinden %32.9 oranında pay almıştır. Şirket, 27 Nisan 1998 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı (Bakanlık) ile bir lisans sözleşmesi imzalamış ve bu sözleşme uyarınca 500 milyon Amerikan Doları lisans ücreti karşılığında bir GSM lisansı almaya hak kazanmıştır. Lisans sözleşmesi çerçevesinde, abonelere yönelik ücretlerin tahakkuk ve tahsilatı Şirket tarafından yapılmakta ve tahsilat riski Şirket tarafından üstlenilmektedir. Ayrıca, Şirket tüm abone sayısı üzerinden elde edilen brüt gelirin %15 ini her ay Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı na (Hazine) Hazine Payı olarak ödemektedir. 2) SERMAYENİN %10 VE DAHA FAZLASINA SAHİP ORTAKLARIN; 31 Mart 2000 ve 1999 tarihleri itibariyle şirket ortaklarının pay oranları ve tutarları aşağıdaki gibidir: Pay Oranı (%) Pay Tutarı Ortak Adı Turkcell Holding A.Ş ,930,000 - Sonera Holding BV ,303,163 14,760,000 Çukurova Holding A.Ş ,670,483 7,117,200 Yapı Kredi Bankası A.Ş ,114,061 4,608,000 Diğer ,982,293 9,514,800 Toplam ,000,000 36,000,000 Çeşitli kuruluşlarda rehin olarak tutulan şirket hisseleri toplam 14,945,209 adettir. 5

3 3) SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNE TANINAN İMTİYAZLAR (HİSSE SENETLERİ TERTİPLERİ VE TÜRLERİ İTİBARI İLE AYRI AYRI): 31 Mart 2000 ve 1999 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerinden; - A tertibi pay sahipleri, toplam 7 kişiden teşekkül eden yönetim kurulunda 3 üye ile temsil edilmekte; - B tertibi pay sahipleri, toplam 7 kişiden teşekkül eden yönetim kurulunda 4 üye ile temsil edilmektedir. Ancak, 29 Mart 2000 tarihinde alınmış olan yönetim kurulu kararıyla, Şirket hisselerindeki değişik grup şeklinin kaldırılması ve tüm sermayeyi temsilen tek grup hisse senedi çıkarılması karara bağlanmıştır. 4) KAYIT SERMAYELİ ORTAKLIKLARDA KAYITLI SERMAYE TUTARI; 31 Mart 2000 ve 1999 tarihleri itibariyle Şirket esas sermaye sisteminde bulunmaktadır. Ancak Şirket in 240 Trilyon TL tavanla kayıtlı sermaye sistemine geçmesi hususu 29 Mart 2000 tarihli yönetim kurulu kararı ile karara bağlanmış ve yapılan müracaat 13 Nisan 2000 tarihinde SPK tarafından onaylanmıştır. Şirket sermayesi aşağıdaki şekilde 240 trilyon TL ye çıkarılacaktır: Arttırım Tarihi Arttırım Tutarı Nakit Yedekler YDDAF - 197,000, ,750,000-44,250,000 5) DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTTIRIMLARI VE KAYNAKLARI; Yoktur. 6) DÖNEM İÇİNDE İHRAÇ EDİLEN HİSSE SENEDİ DIŞINDAKİ MENKUL KIYMETLER; Yoktur. 7) DÖNEM İÇİNDE İTFA EDİLEN BORÇLANMAYI TEMSİL EDEN MENKUL KIYMETLER; Yoktur. 8) CARİ DÖNEMDE DURAN VARLIK HAREKETLERİ a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlık maliyeti : 137,540,874 39,386,445 b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti : 13,853 4,303 c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları : - - Varlık Maliyetlerinde (+) : - - Birikmiş Amortismanlarda (-) : - - 6

4 d)yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi : 31 Mart 2000 Dönemi Yatırımları: Başlama Bitiş Toplam Tamamlanma Yatırım Niteliği Tarihi Tarihi Harcama Derecesi (%) Faz 7/A GSM Şebeke Yatırımı Temmuz 99 Aralık ,857, Faz 8 GSM Şebeke Yatırımı Ocak 2000 Aralık ,372, Faz 7 GSM Şebeke Yatırımı Aralık 1998 Haziran ,905, Bina Yatırımları Binalar ,216,203 - IN Projesi GSM Şebeke Yatırımı Haziran 1998 Aralık ,583, SDH Projesi GSM Şebeke Yatırımı Nisan 1999 Aralık ,279, WISE Projesi GSM Şebeke Yatırımı Eylül 1999 Aralık ,549, BGW Projesi GSM Şebeke Yatırımı Ocak 2000 Aralık ,128, GSM 900 Projesi GSM Şebeke Yatırımı Ekim 1999 Aralık ,035, OSS Projesi GSM Şebeke Yatırımı Aralık 1999 Aralık , NCC Projesi GSM Şebeke Yatırımı Ocak 2000 Aralık , MVPN Projesi GSM Şebeke Yatırımı Eylül 1999 Aralık , Radio Network GSM Şebeke Yatırımı Ocak 2000 Aralık , NS Projesi GSM Şebeke Yatırımı Nisan 1999 Aralık ,153 - Global Call Center Bilgi İşlem Ocak 2000 Aralık ,445 - Diğer Yatırımlar Diğer Yatırımlar - - 1,954,784 - Toplam 169,930, Mart 1999 Dönemi Yatırımları: Başlama Bitiş Toplam Tamamlanma Yatırım Niteliği Tarihi Tarihi Harcama Derecesi (%) Faz 6 GSM Şebeke Yatırımı Nisan1998 Aralık ,322, Faz 7 GSM Şebeke Yatırımı Aralık 1998 Haziran ,319,366 8 IN Projesi GSM Şebeke Yatırımı Haziran 1998 Aralık ,167, Diğer Bina Yatırımları Aralık 1998 Aralık ,620,683 - Toplam 94,429,939 9) CARİ VE GELECEK DÖNEMLERDE YARARLANILACAK YATIRIM İNDİRİMİNİN TOPLAM TUTARI; 31 Mart 2000 tarihi itibariyle Şirket in yararlanabileceği yatırım indirimi toplam tutarı aşağıdaki gibidir: 31 Mart 2000 Devreden yatırım indirimi 706,563,311 Endeksleme 98,799,547 Cari dönem yatırım indirimi 199,418,758 Kullanılan yatırım indirimi - Kalan toplam yatırım indirimi 1,004,781,616 7

5 10) İŞLETMENİN ORTAKLAR, İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARLA OLAN ALACAK-BORÇ İLİŞKİSİ; 31 Mart 2000 Dönemi Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Ticari Olmayan Ticari Olmayan ORTAKLAR Bilka Bilgi Kaynak ve İletişim Sanayi A.Ş (Bilka) (Not 12.3) ,030 Sonera Holding BV (Sonera Holding) 1, ,292 Çukurova İthalat-İhracat A.Ş. (Çukurova İthalat) 386, , Çukurova Investments NV (Çukurova Investment) ,033 Çukurova Holding A.Ş. (Çukurova Holding) - - 4,160 22,318 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Yapı Kredi) - - 2,342 14,405 Murat Vargı Komünikasyon Sistemleri A.Ş. (Murat Vargı A.Ş.) ,905 Pamukbank T.A.Ş ,683 Pamuk Factoring A.Ş ,947 Genel Sigorta A.Ş ,760 1,386 Toplam 387, ,171 1,040,032 BAĞLI ORTAKLIKLAR Azertel Telekomünikasyon Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. (Azertel) - 5,082, Gürtel Telekomünikasyon Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. (Gürtel) - 12,112, GSM Kazakhstan LLP AOA Kazakhtelecom (Kazakcell) 160,039 18,007 18,711 - Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. (KKTCELL) 1,954,741 3,124, ,330 - Global Bilgi Pazarlama, Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. (Global) 61, ,647 - Toplam 2,176,758 20,337, ,688 1,040,032 Genel Toplam 2,564,717 20,338, ,859 1,040,032 8

6 31 Mart 1999 Dönemi Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Ticari Olmayan Ticari Olmayan ORTAKLAR Bilka Bilgi Kaynak ve İletişim Sanayi A.Ş.(Bilka) (Not 12.3) ,036,811 Sonera Holding BV (Sonera Holding) ,870,000 Çukurova İthalat-İhracat A.Ş. (Çukurova İthalat) ,177 2,059 Çukurova Investments NV (Çukurova Investment) ,033 Çukurova Holding A.Ş. (Çukurova Holding) ,405,973 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Yapı Kredi) ,465 Murat Vargı Komünikasyon Sistemleri A.Ş. (Murat Vargı A.Ş.) ,905 Pamukbank T.A.Ş ,011 Pamuk Factoring A.Ş ,678 Genel Sigorta A.Ş ,874 87,297 Toplam ,051 7,983,232 BAĞLI ORTAKLIKLAR Azertel Telekomünikasyon Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. (Azertel) - 3,347, Gürtel Telekomünikasyon Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. (Gürtel) - 1,985, GSM Kazakhstan LLP AOA Kazakhtelecom (Kazakcell) ,048 - Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. (KKTCELL) Global Bilgi Pazarlama, Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. (Global) Toplam - 5,332,752 45,048 - Genel Toplam - 5,333, ,099 7,983, Mart 2000 ve 1999 tarihleri itibariyle Şirket in ortaklarına olan sırasıyla 1,040,032 TL ve 7,983,232 TL tutarındaki ticari olmayan borçlarının tamamı ortakların Şirket e sermaye arttırımı için peşin ödedikleri apel avanslarından oluşmaktadır. 9

7 11) STOKLAR VE DİĞER BİLANÇO KALEMLERİNDE UYGULANAN DEĞERLEME, ENVANTER VE AMORTİSMAN AYIRMA YÖNTEMLERİ, BUNLARDA VE DİĞER MUHASEBE POLİTİKALARINDA ÖNCEKİ DÖNEMLERE GÖRE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER, BU DEĞİŞİKLİKLERİN PARASAL ETKİLERİ VE İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ İLE DÖNEMSELLİK VARSAYIMLARINI DEĞİŞTİRECEK MUHTEMEL GELİŞMELER VE BUNLARIN GEREKÇELERİ; 11.1) Mali Tabloların Sunuluş Şekli : İlişikte sunulan 1 Ocak 31 Mart 1999 hesap dönemine ilişkin mali tablolarda cari dönem ile uyum sağlamak üzere ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri uyarınca bazı sınıflandırma değişiklikleri yapılmıştır. 11.2) Önemli Muhasebe İlkelerinin Özeti : İlişikteki mali tabloların hazırlanışında takip edilen temel muhasebe ilkeleri aşağıda belirtilmiştir: ) Şüpheli Alacaklar Karşılığı Şirket yönetimi alacakların tahsil edilebilirliğini dönemsel olarak takip etmekte ve lisans alım tarihinden bilanço tarihine kadar gerçekleşen tahsilat oranlarını esas alarak tahsili şüpheli alacaklardan doğabilecek muhtemel zararlar için karşılık ayırmaktadır ) Alacak ve Borç Reeskontu 31 Mart 2000 tarihi itibariyle Şirketin Türk Lirası borç ve alacak senetleri ve vadeli çekler T.C. Merkez Bankası nca açıklanan oran (%70) esas alınarak, vadeye kalan gün sayısı üzerinden reeskonta tabi tutulmuştur. Vadesi 3 ayı geçen senetsiz alacaklar ve borçlar bulunmamaktadır ) Stoklar Stoklar aylık ortalama maliyet yöntemi ile değerlenmektedir. Ancak, net gerçekleşebilir değer, bahsi geçen ortalama maliyetin altına düştüğü takdirde, net gerçekleşebilir değer esas alınmaktadır ) Finansal Duran Varlıklar ve Menkul Kıymetler Finansal duran varlıklar maliyet bedelleriyle, menkul kıymetler maliyet bedellerine kazanılmış faizlerin ilavesi ile bulunan değerleriyle kaydedilmektedir. 10

8 11.2.5) Maddi Duran Varlıklar ve Amortismanları Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetleri ile kayıtlara alınmakta ayrıca yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, arazi ve arsalar dışında, T.C. Maliye Bakanlığı nca açıklanan değerleme katsayıları üzerinden yeniden değerlemeye tabi tutulmaktadır. Şirket yeniden değerlemeye tabi maddi duran varlıklarını 31 Mart 2000 ve 1999 tarihleri itibariyle yeniden değerlemeye tabi tutmamıştır (Not 29). Şirket maddi duran varlıklarını, her yıl muhtemel faydalı ömürlerini dikkate alarak, normal amortisman yöntemiyle amortismana tabi tutmaktadır. Ayrıca Şirket, 6 Temmuz 1994 tarihinden sonra aktife alınan binek otolara kıst amortisman uygulamaktadır. Kullanılan amortisman yüzdeleri aşağıda gösterilmiştir. Binalar 2 2 Tesis, makine ve cihazlar Taşıt araçları Döşeme ve demirbaşlar Özel maliyetler İlişikte sunulan mali tablolarda yer alan maddi duran varlıkların SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun hale getirilmesi amacıyla bazı muhasebe dışı düzeltmeler yapılmıştır. Söz konusu düzeltme kayıtları ve bunların gerekçeleri aşağıda açıklanmaktadır. A-) Şirket, tesis, makine ve cihazlar hesabında bulunan maddi duran varlıklarının tamamını yasal kayıtlarında 5 yıl üzerinden amortismana tabi tutmaktadır. Ancak sözkonusu maddi duran varlıkların faydalı ömürlerinin 8 yıl olması sebebiyle, bu kıymetlere 8 yıl üzerinden amortisman hesaplanmış ve etkileri ilişikteki mali tablolara yasal kayıtlar dışında yansıtılmıştır. Söz konusu düzeltme kayıtlarının mali tablolarda yarattığı farklılıklar aşağıdaki gibidir: Borç /(Alacak) Birikmiş Amortismanlar : 77,434,510 Satışların Maliyeti : (10,106,729) Geçmiş Yıl Karları : (67,327,781) 11

9 B-) Şirket, yasal kayıtlarında vergi mevzuatına uygun olarak, yatırım finansmanında kullandığı kredilere ait faizleri ve kredi yönetim ücretlerini, ilgili yatırımın aktifleştirildiği yıl sonuna kadar varlık maliyetine ilave etmektedir. Bu şekilde varlık maliyetlerine ilave edilmiş olan borçlanma maliyetlerinden, varlıkların kullanıma alındığı tarihten sonra aktifleştirilenler varlık maliyetlerinden ve bu tutarlar üzerinden hesaplanmış amortismanlar, birikmiş amortismanlar hesabından tenzil edilmiştir. İlişikteki mali tablolara yasal kayıtlar dışında yansıtılmış olan söz konusu düzeltme kayıtlarının mali tablolara etkileri aşağıdaki gibidir: Borç /(Alacak) Varlık Maliyeti : (40,142,302) Birikmiş Amortismanlar : 10,629,833 Diğer Dönen/Duran Varlıklar : 4,812,676 Geçmiş Yıl Karları : 20,674,133 Satışların Maliyeti : (1,891,468) Finansman Giderleri : 5,917,128 C-) Varlıkların aktifleştirilmesinden sonra ortaya çıkan ve bu varlıkların iktisabında kullanılan dövizli krediler ve bu kredilerin alımına kadar oluşan dövizli borçlardan kaynaklanan kur farkları, Şirket yasal kayıtlarında doğrudan gider yazılmaktadır. Fakat ilişikteki mali tablolarda bu kur farkları aktifleştirilmiş ve varlığın kalan ekonomik ömrü dikkate alınarak amortismana tabi tutulmuştur. Sözkonusu düzeltmenin mali tablolarda meydana getirdiği farklılıklar aşağıdaki gibidir: Borç /(Alacak) Varlık Maliyeti : 116,659,720 Birikmiş Amortismanlar : (30,323,714) Satışların Maliyeti : 4,977,270 Finansman Giderleri : (21,609,890) Geçmiş Yıl Karları : (69,703,386) D-) Şirket, yapılmakta olan yatırımlarını yıl sonlarında aktifleştirmekte ve bunların üzerinden amortisman hesaplamaktadır. Ancak ilişikteki mali tablolarda, fiilen kullanıma giren yatırımlar SPK nın öngördüğü şekilde aktifleştirilmiş ve üç aylık dönem itibariyle amortismana tabi tutulmuştur. Sözü edilen yatırımlarla ilgili olarak yasal kayıtlar dışında yapılan düzeltmeler aşağıdaki gibidir: Borç /(Alacak) Varlık Maliyeti : 126,471,802 Birikmiş Amortismanlar : (3,952,245) Yapılmakta Olan Yatırımlar : (126,471,802) Satışların Maliyeti : 3,952,245 12

10 11.2.6) Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve İtfaları Şirket in maddi olmayan duran varlıkları, GSM Lisansı, bilgisayar programları ve telefon tesis bedellerinden oluşmakta ve kayıtlara maliyet bedeli üzerinden yansıtılmaktadır. GSM Lisans bedeli dışındaki kıymetler beş yıl, GSM Lisans bedeli ise 25 yıl üzerinden itfa edilmektedir. İlişikteki mali tablolarda GSM Lisans bedelinde yasal kayıtlar dışında yapılan düzeltme kayıtları ve bunların gerekçeleri aşağıda açıklanmaktadır. A-) GSM Lisansı bedeli Şirket yasal kayıtlarında 8 yıl üzerinden azalan bakiyeler yöntemi kullanılarak itfa edilmektedir. Ancak lisans süresinin 25 yıl olması sebebiyle söz konusu kıymetin itfası 25 yıllık bir sürede eşit taksitlerle itfa yöntemi esas alınarak yeniden hesaplanmış ve ilişikteki mali tablolara yasal kayıtlar dışında yansıtılmıştır. Mali tablolara yansıtılan kayıtlar şöyledir: Borç /(Alacak) Birikmiş İtfa Payları : 51,048,160 Satışların Maliyeti : (4,792,356) Geçmiş Yıl Karları : (46,255,804) B-) Şirket vergi mevzuatı çerçevesinde lisans alımında kullandığı kredilerin 1998 yılı sonuna kadar oluşan faiz ve kur farklarını varlık maliyetine ilave etmiş ve bunun üzerinden amortisman ayırmıştır. İlişikteki mali tablolarda ise sözkonusu faiz ve kur farkları ile bunların üzerinden hesaplanan tüm amortismanlar varlık maliyetinden ve birikmiş itfa payları hesaplarından yasal kayıtlar dışında tenzil edilmiştir. Bu işlemler sebebiyle mali tablolarda yapılan düzeltmelerin etkileri aşağıda gösterilmiştir: Borç /(Alacak) Varlık Maliyeti : (45,325,858) Birikmiş İtfa Payları : 22,118,747 Geçmiş Yıl Karları : 24,820,440 Satışların Maliyeti : (1,613,329) ) Kıdem Tazminatı Karşılığı İş akdi işveren tarafından fesh edilen personele, yürürlükteki iş kanunu çerçevesinde, çalıştıkları yıllar ile orantılı olarak yapılması gereken ödemeleri kapsar. Şirket, SPK tarafından yayınlanan muhasebe ilke ve standartları uyarınca, kıdem tazminatı yükümlülüğündeki cari yıl artışları ile 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle olan toplam yükümlülük için 1999 yılından başlayarak 5 yıl boyunca eşit taksitlerle karşılık ayırmak ilkesini benimsemiştir. Bu şekilde hesaplanan cari dönem karşılığı 31 Mart 2000 tarihi itibariyle ilişikteki mali tablolarda 1,194,430 TL olarak yansıtılmıştır. Şirket in çalışan personelin tamamının işine son vermesi halinde 31 Mart 2000 tarihi itibariyle ödemesi gereken kıdem tazminatı tutarı 1,371,484 TL dir. 13

11 11.2.8) Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Şirket, 1999 yılı öncesinde aktifinde kayıtlı olan maddi duran varlıklarını her yıl T.C. Maliye Bakanlığı nca açıklanan değerleme katsayıları ile yeniden değerlemeye tabi tutmuş ve ortaya çıkan net değer artışlarını özkaynaklar kalemi altındaki maddi duran varlık yeniden değerleme değer artış fonu hesabında izlemiştir. Şirketin mali tablolarının SPK ya uygun hale getirilmesi sırasında ortaya çıkan toplam 6,818,172 TL tutarındaki fon artışı yasal mevzuat çerçevesinde kullanılabilir nitelikte olmadığından söz konusu tutar geçmiş yıl karları hesabına dahil edilmiştir ) Gelir ve Maliyet Tahakkukları Gelir ve giderler tahakkuk esasına göre gelir tablosuna yansıtılmıştır ) Yabancı Para Birimi Kalemleri Dönem içinde yabancı para birimi bazındaki işlemler, işlem tarihinde geçerli olan döviz kurlarından Türk Lirasına çevrilmektedir. Bilançoda yer alan yabancı para birimi bazındaki varlıklar ve kaynaklar, bilanço tarihinde geçerli TCMB döviz kurları kullanılarak Türk Lirasına çevrilmiştir. Ayrıca, ilişikteki mali tablolarda dövizli borçlar SPK nın öngördüğü şekilde dönem sonu döviz satış kuru dikkate alınarak değerlenmiş ve ilave kur farkı gideri yasal kayıtlar dışında ilişikteki mali tablolara yansıtılmıştır ) Diğer Bilanço Kalemleri Diğer bilanço kalemleri esas olarak kayıtlı değerleriyle yansıtılmışlardır. 12) TEBLİĞİN 1 NO LU EKİNDE BELİRTİLEN BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN VE AÇIKLAMAYI GEREKTİREN HUSUSLARA İLİŞKİN BİLGİ; 12.1) Yönetim Kurulu Kararları ) 10 Mayıs 2000 Tarihinde toplanan yönetim kurulu, kuruluş aşamasında olan birtakım şirketlere iştirak etme kararı almıştır. İştirak edilecek şirketler ve iştirak oranları aşağıdaki gibi olacaktır: Pay İştirak Şirket Ünvanı Tutarı Oranı (%) Digikids İnteraktif Çocuk Programları Yayımcılığı ve Yayıncılığı A.Ş. 75, Hayat Boyu Eğitim A.Ş. 12,500 5 Bilgi ve Eğitim Teknolojileri A.Ş. 1,200,000 4 Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. 834, Corbuss Kurumsal Telekom Servis Hizmetleri A.Ş. 871,

12 12.1.2) 10 Mayıs 2000 tarihli yönetim kurulu kararıyla Şirket, KKTCELL in yaptığı 12 Trilyon TL tutarındaki sermaye artışına katılma kararı almıştır. 12.2) Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı na bağlı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı nın 4 Mayıs 2000 tarih ve B.K /07/-C-9433 sayılı yazısında Şirket in GSM 900 Lisansı KDV sinin beyan edilmediği ve ödenmediği gerekçesiyle ihtiyati tahakkuk kararı alınmış olduğu belirtilmiştir. Aşağıda detayları verilen tutarlarla ilgili olarak Şirket 17 Mayıs 2000 tarihinde maddi duran varlıklarının 104,581,876 TL lik kısmını Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi ne teminat olarak göstermiştir. Maliye Bakanlığı nca terettüp ettirilen tutarlar şöyledir: KDV bedeli Gecikme faizi Ağır kusur cezası : 18,631,500 TL : 48,069,300 TL (29 Şubat 2000 itibariyle) : 37,263,000 TL Şirket, 3 Haziran 2000 tarihinde dolacak olan hak düşürücü süreyi de dikkate alarak uzlaşma müessesesinin işletilmesi talebinde bulunacaktır. Şirket avukatlarından alınan görüşler ve bugüne kadar yapılan uygulamalardan, uzlaşmaya gidildiği takdirde ağır kusur cezalarının ortadan kalkacağı yönündeki kanaatler üzerine 37,263,000 TL tutarındaki ceza bedeli için ilişikteki mali tablolarda karşılık ayrılmamıştır. Ayrıca KDV aslı olan 18,631,500 TL tutarın ödenmesi durumunda, indirime konu edilebileceği hususundaki KDV düzenlemelerine dayanılarak söz konusu vergi aslı tutarı için de karşılık ayrılması söz konusu olmamıştır. Şirket avukatlarının muhtemel bir davayı kazanacaklarına dair yasal dayanaklar olduğunu belirtmelerine rağmen, Şirket, gecikme faizi ile ilgili bir indirimin veya ödenmeme durumunun belirsiz olması sebebiyle ve SPK nın bu konudaki ilkelerine uyum sağlamak amacıyla, 31 Mart 2000 tarihi itibariyle hesaplanan gecikme faizi için toplam 49,187,160 karşılık ayrılmıştır (Not 22 ve Gelir Tablosu Dipnotu 2). 12.3) 1998 yılı içerisinde Şirket ortaklarından Bilka, Şirket sermayesinin 10,000,000 TL sından 36,000,000 TL sına arttırılmasında 1,581,658 adet hisse için ödemekle yükümlü bulunduğu tutarı, apel ödeme süresi bitiminden sonra 63,265 TL faizi ile birlikte 929,030 TL olarak ödemiş, (Not 10 ve 19) ancak diğer şirket ortakları sözkonusu ödemeyi reddetmişler ve 27 Temmuz 1998 tarihli yönetim kurulu kararıyla arttırımla ilgili Bilka hisselerinin diğer ortaklar arasında dağıtılmasına karar vermişlerdi. Bilka tarafından mahkemeye intikal ettirilen konu ile ilgili yargılama 31 Mart 2000 tarihi itibariyle devam etmekteyken, taraflar aralarında uzlaşmış ve mahkemeye sunulan sulh protokolü 23 Mayıs 2000 tarihinde Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nce onaylanmıştır. Buna göre dava konusu olan her biri 1,000,000 TL nominal değerdeki toplam 1,889,203 adet hisse aşağıdaki şekilde taksim edilmiştir: Bilka : 1,073,601 Yapı Kredi : 355,440 Pamukbank T.A.Ş. : 214,743 Çukurova Holding A.Ş : 157,611 Genel Sigorta A.Ş. : 60,919 Pamuk Factoring A.Ş. : 14,432 Çukurova İthalat : 12,457 15

13 13) TEBLİĞİN 2 NO LU EKİNDE BELİRTİLEN ŞARTA BAĞLI ZARARLAR İLE HER TÜRLÜ ŞARTA BAĞLI KAZANÇLARA İLİŞKİN BİLGİ; 13.1) Bakanlık ile imzalanan Lisans Anlaşmasının 5. maddesi brüt gelirleri tesis, sabit ve konuşma ücretlerinin toplamı olarak belirtmektedir. Aynı anlaşmanın 8. maddesi Şirket in brüt gelirlerinin %15 ini her ay Hazine ye ödenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Şirket yönetimi, yetkili mercilere ödenmesi amacıyla abonelere faturaladığı çeşitli vergi, fon ve kesintileri brüt gelir tanımının dışında tutarak hazine payı hesaplamasına katmamıştır. 8 Kasım 1999 tarihli yazısında Bakanlık, Danıştay ın mevcut uygulamanın Lisans Anlaşmasına uygun olmadığı ve lisansın alındığı tarihten itibaren geriye dönük olarak Katma Değer Vergisi (KDV), Eğitime Katkı Payları (EKP) ve Frekans Kullanımı ve Ruhsat Ücretlerinin (TGM) üzerinden de hazine payı hesaplanması gerekliliği hususundaki kararını Şirket e ve diğer GSM operatörüne (Telsim Mobil Telekomünikasyon A.Ş.) bildirmiştir. Hazine, 18 Kasım 1999 tarihinde Danıştay ın kararı ve Bakanlık yazısına istinaden Şirket ten sözkonusu tutarın yasal faizi ile birlikte ödenmesini talep etmiştir. 30 Kasım 1999 tarihinde Şirket, Bakanlık ve Hazine aleyhine yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştır. Danıştay, 16 Şubat 2000 tarihinde, katma değer vergisi üzerinden hesaplanan hazine payı yönünden işlemlerin yürütülmesinin durdurulma isteminin reddine, eğitime katkı payı ve telsiz genel müdürlüğü frekans kullanım ücretlerinin üzerinden hesaplanan hazine payı yönünden ise işlemlerin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. 31 Mart 2000 tarihi itibariyle, Şirket Danıştay ın 16 Şubat 2000 tarihli kararı gereği, KDV üzerinden de hazine payı hesaplamakta ve ödemekte, EKP ve TGM ile ilgili hazine payı için eski uygulamasına devam etmektedir. Bununla beraber Şirket KDV üzerinden ödediği hazine payını geri alabilmek için davasını sürdürmektedir. 13.2) Şirket, 27 Nisan 1998 tarihinde Bakanlık ile bir lisans sözleşmesi imzalamış ve bu sözleşme uyarınca 500 milyon Amerikan Doları lisans ücreti karşılığında GSM lisansı almaya hak kazanmıştır. Lisans sözleşmesi çerçevesinde, abonelere yönelik ücretlerin tahakkuk ve tahsilatı Şirket tarafından yapılmakta ve tahsilat riski Şirket tarafından üstlenilmektedir. Ayrıca, Şirket tüm abone sayısı üzerinden elde edilen brüt gelirin %15 ini her ay Hazine ye Hazine Payı olarak ödemektedir. Lisans sözleşmesi; yatırım planları, şebekenin işletilmesi, hizmet kalitesi, kapsama alanı, haksız rekabetin önlenmesi, ulusal ve uluslararası GSM standartlarına uygunluğu içeren birtakım şartlar içermektedir. Bu şartlara uyulmaması durumunda, Şirket önemli cezalarla karşı karşıya kalabilecektir. Ayrıca, Şirket hakkında yargı yerlerince verilmiş iflas veya konkordato kararı olması, Şirket in sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediğinin ve verilen süre içinde durumunu düzeltmediğinin saptanması, Şirket in tahsis edilen frekanslar dışında faaliyet gösterdiğinin belirlenmesi ve verilen süre içerisinde bu faaliyetine son vermemesi durumunda, Bakanlık lisansı iptal ve lisans sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. 13.3) 24 Nisan 1998 tarihinde Şirket, Türk Telekom la şebekelerini birbirine bağlamayı amaçlayan ve Şirket in GSM şebekesinin santral, baz istasyonu, baz istasyon kontrol istasyonu ve ilgili diğer teçhizatı için Türk Telekom un mevcut yer, bina, tesis, kule, enerji, devre, klima ve benzeri altyapı imkanlarından yararlanmasını sağlayan bir şebekelerarası irtibat ve işbirliği sözleşmesi imzalamıştır. Sözkonusu sözleşme, lisans sözleşmesi yürürlükte kaldığı sürece yürürlükte kalacaktır. 16

14 Türk Telekom un sözleşmede tanımlanan yükümlülüklerini yerine getirememesi, sözleşme hükümlerine uymaması veya sözleşmede tanımlanan ödemeleri yapamaması durumunda Şirket in servis kalitesi ve finansal pozisyonu olumsuz yönde etkilenebilir. Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği Sözleşmesi ne göre Türk Telekom şebekesinden Şirket şebekesine gelen trafik için, Türk Telekom bir dakikalık temel birim ücretlerden katma değer, haberleşme ve diğer vergiler ile resim, harç, fon ve masrafları (4316 sayılı 1998 Mali Yılı Bütçe Kanununun 32. Maddesi gereğince tahakkuk ettirilecek % 10 fon hariç) düştükten sonra net 0.6 ABD Doları/dakika yı kendisinde tutacak ve kalan miktarı Şirket e ödeyecektir yılı Bütçe Kanunu nun 28. Maddesi ile fon miktarı % 15 e çıkarılmış ve 4499 sayılı Kanunun 6. geçici maddesi gereğince Türkiye Radyo Televizyon Kurumu na (TRT) ödenmek üzere % 2.5 oranında fon payı konulmuştur. Ayrıca Bütçe Kanunu, 1998 ve 1999 yıllarından farklı olarak Türk Telekom dan yapılacak Hazine ve TRT payı kesintilerinin özelleştirmeden sonra Türk Telekom a geri ödenmeyeceği hususunu belirtmiştir. Bu durum üzerine Türk Telekom, Hazine ye yapmış olduğu bu ödemeleri Ocak 2000 den başlayarak Şirket e yaptığı ödemelerden düşmüştür. Şirket in 25 Nisan 2000 tarihinde yargı merciinden yürütmeyi durdurma kararı alması üzerine Mart ayından itibaren böyle bir kesinti yapılmamıştır. Şirket ayrıca 6,687,360 TL tutarındaki Ocak ve Şubat ayına ait kesintileri geri almak için bir dava daha açmıştır. Mahkeme tarafından Şirket aleyhine bir karar verilmesi durumunda, Şirket in, Türk Telekom a Mart ayı için 2,971,732 TL ödemesi gerekecektir. 13.4)12 Mayıs 2000 tarihi itibariyle Şirket in aleyhine açılmış sabit ücretle ilgili 142 adet dava bulunmaktadır. Açılan bu 142 adet davadan; 19 adetinde dava mahkemelerce görevsizlik nedeniyle reddedilmiş, 3 adetinde esas bakımından açılan davanın reddine karar verilmek suretiyle lehte sonuçlanmış, 1 adet dava feragat nedeniyle reddedilmiş, 3 adet dava müracaata bırakılmış, 1 adet dava aleyhte sonuçlanıp temyiz edilmiş, 1 adet Şirket lehine sonuçlanan dava Yargıtay ca bozulmuş ve tüketici mahkemesine intikal ettirilmiştir. 115 adet dava ise Türkiye nin çeşitli yerlerindeki mahkemelerde görülmeye devam etmektedir. Bu davaların tutarı Şirket mali tablolarını önemli ölçüde etkileyecek nitelikte değildir. 14) İŞLETMENİN GAYRİSAFİ KAR ORANLARI ÜZERİNDE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİDE BULUNAN MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BİLGİ VE BUNLARIN PARASAL ETKİLERİ; Yoktur. 15) AKTİF DEĞERLER ÜZERİNDE MEVCUT BULUNAN TOPLAM İPOTEK VEYA TEMİNAT TUTARLARI; 31 Mart 2000 ve 1999 tarihleri itibariyle Şirket in kullandığı yatırım kredilerinin teminatını teşkil eden ve santraller üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek tutarı aşağıdaki gibidir: ABD Doları 739,000, ,000,000 17

15 16) AKTİF DEĞERLERİN TOPLAM SİGORTA TUTARI; 31 Mart 2000 ve 1999 tarihleri itibariyle aktif değerler üzerindeki toplam sigorta tutarları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir: Baz istasyonları 396,018, ,649,610 Santraller 297,232,632 60,312,150 Nakil vasıtaları 4,475,852 1,052,525 Diğer 107,116,628 52,603,173 Toplam 804,843, ,617,458 17) ALACAKLAR İÇİN ALINMIŞ OLAN İPOTEK VE DİĞER TEMİNATLARIN TOPLAM TUTARI; 31 Mart 2000 ve 1999 tarihleri itibariyle bayilerden teminat olarak alınmış olan kıymetli evrakların dökümü aşağıdaki gibidir: Alınan teminat mektupları 11,447, ,209 Alınan teminat senetleri 3,060, ,048 Alınan teminat çekleri 1,157, ,134 Toplam 15,666, ,391 18) PASİFTE YER ALMAYAN TAAHHÜTLERİN TOPLAM TUTARI; 31 Mart 2000 ve 1999 tarihleri itibariyle muhtelif kuruluşlara olan taahhütler aşağıdaki gibidir: Finansal kiralama borçları 41,475,238 26,958,085 Verilen teminat poliçeleri 34,443,360 33,290,430 Verilen teminat mektupları 27,982,251 15,681,473 Verilen teminat senetleri 2,052,538 2,052,538 Verilen teminat çekleri 248,895 - Kıdem tazminatı karşılığı 177,054 - Toplam 106,379,336 77,982,526 18

16 19) BANKALARDAKİ MEVDUATIN BLOKE OLANINA İLİŞKİN TUTARLAR; 31 Mart 2000 ve 1999 tarihleri itibariyle tamamı yurtiçi bankalarda bulunan bloke mevduatların detayları aşağıdaki gibidir: Bilka Apel Ödemesi 929, ,030 Diğer 71,692 - Toplam 1,000, ,030 Bilka apel ödemeleri tutarı olan 929,030 TL ile ilgili olarak tarafların aralarında yaptıkları sulh, mahkemece onaylanmış ve söz konusu blokaj 23 Mayıs 2000 tarihi itibariyle kaldırılmıştır (Not 12.3). 20) BİLANÇODA MALİYET BEDELİ ÜZERİNDEN GÖSTERİLMİŞ MENKUL KIYMETLERİN VE FİNANSAL DURAN VARLIKLARIN BORSA RAYİÇLERİNE GÖRE, BORSA RAYİÇLERİ ÜZERİNDEN GÖSTERİLMİŞ MENKUL KIYMETLERİN VE FİNANSAL DURAN VARLIKLARIN MALİYET BEDELLERİNE GÖRE DEĞERLERİNİ GÖSTEREN BİLGİ; Menkul kıymetler ve finansal duran varlıkların borsa değerleri bulunmamaktadır. 21) MENKUL KIYMETLER VE BAĞLI MENKUL KIYMETLER GRUBU İÇİNDE YER ALIP İŞLETMENİN ORTAKLARI, İŞTİRAKLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLAR TARAFINDAN ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMET TUTARLARI VE BUNLARI ÇIKARAN ORTAKLIKLAR; Yoktur. 22) MALİ TABLOLARDAKİ DİĞER İBARESİNİ TAŞIYAN HESAP KALEMLERİNDEN DAHİL OLDUĞU GRUBUN TOPLAM TUTARININ % 20 SİNİ VEYA BİLANÇO AKTİF TOPLAMININ % 5 İNİ AŞAN KALEMLERİN AD VE TUTARLARI; AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR F- Diğer Dönen Varlıklar Konuşma gelir tahakkuku 76,904,698 29,544,623 Ertelenen yatırım KDV si 12,552,716 10,415,798 Peşin ödenen kira ve benzeri giderler 10,708,728 2,261,260 Peşin ödenen kredi yönetimi ücretleri 8,579,605 - Verilen iş avansları 5,162,717 - Peşin ödenen vergiler 1,698, ,306 Personel Avansları 538,950 96,390 İndirilecek KDV 381, ,426 Diğer 79,088 32,034 Toplam 116,606,483 42,942,837 19

17 II- DURAN VARLIKLAR E/4- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar GSM Lisansı 124,210, ,535,858 Bilgisayar programları 12,560,726 2,517,829 Telefon tesisleri 4,252,264 1,100,106 Birikmiş itfa payları (-) (15,497,547) (53,753,993) Toplam 125,525, ,399,800 PASİF (KAYNAKLAR) I- KISA VADELİ BORÇLAR E/2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Gecikme faizi karşılıkları (Not 12.2) 49,187,160 - Satış pazarlama giderleri karşılığı 7,896,104 75,515 Şebekeler arası irtibat giderleri karşılığı 7,094,813 3,300,413 Hazine payı karşılığı 6,079,042 - Sabit kıymet faturaları karşılığı 3,960,278 - Hazır Kart kullanılmayan kontür gelirleri 3,723,082 - Altyapı ve transmisyon kira karşılığı 3,055, ,318 Diğer karşılıklar 2,727,986 - Toplam 83,723,605 3,491,246 23) DİĞER ALACAKLAR İLE DİĞER KISA VEYA UZUN VADELİ BORÇLAR HESAP KALEMİ İÇİNDE BULUNAN VE BİLANÇO AKTİF TOPLAMININ YÜZDE BİRİNİ AŞAN, PERSONELDEN ALACAKLAR İLE PERSONELE BORÇLAR TUTARLARININ AYRI AYRI TOPLAMLARI; Yoktur. 24) ORTAKLAR, İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR NEDENİYLE AYRILAN ŞÜPHELİ ALACAK TUTARLARI VE BUNLARIN BORÇLULARI; Yoktur. 25) VADESİ GELMİŞ BULUNAN VE HENÜZ VADESİ GELMEYEN ALACAKLAR İÇİN AYRILAN ŞÜPHELİ ALACAK TUTARLARI (BU TUTARLAR AYRI TOPLAMLAR OLARAK GÖSTERİLİR); Vadesi Geçmiş Vadesi Gelmemiş Toplam 31 Mart ,677,710 5,014,290 45,692, Mart , ,462 20

18 26) İŞLETME İLE DOLAYLI SERMAYE VE YÖNETİM İLİŞKİSİNE SAHİP İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN DÖKÜMÜ, İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR HESABINDA YER ALAN ORTAKLARIN İSİMLERİ VE İŞTİRAK ORAN VE TUTARLARI, SÖZ KONUSU ORTAKLIKLARIN DÜZENLENEN EN SON MALİ TABLOLARINDA YER ALAN DÖNEM KARI VEYA ZARARI, NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI İLE BU MALİ TABLOLARIN AİT OLDUĞU DÖNEM, KURUL STANDARTLARINA GÖRE HAZIRLANIP HAZIRLANMADIĞI, BAĞIMSIZ DENETİME TABİ TUTULUP TUTULMADIĞI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNUN OLUMLU, OLUMSUZ VE ŞARTLI OLMAK ÜZERE HANGİ TÜRDE DÜZENLENDİĞİ; 31 Mart 2000 ve 1999 tarihleri itibariyle Şirketin bağlı ortaklıkları ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. İştirak Tutarı İştirak Oranı (%) Azertel 7,131,249 7,131, Gürtel 4,996 4, Kazakcell 6,864,750 6,864, KKTCELL 4,999, Global 5,259, Fintur Holdings BV 66, ,326,738 14,000, Mart 2000 tarihli yönetim kurulu kararıyla, Kazakistan da kurulu bulunan Kazakcell in 4,000,000 ABD Doları tutarındaki sermaye arttırımına Şirket in, payına düşen 2,040,000 ABD Doları ile katılması karara bağlanmıştır. - Şirket, yürüttüğü yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde Hollanda da kurulan Fintur Holdings BV (Fintur) adlı şirkete ait hisselerin tamamını 66,244 TL (120,000 EURO) bedelle satın almıştır. Ancak halen devam eden çalışmalar sonuçlandığında, Şirket in Fintur daki payı % 25 e inecek ve mevcut bağlı ortaklıklardan Azertel, Gürtel ve Kazakcell bu şirkete devredilmiş olacaktır. Yukarıda belirtilenler dışında, Şirket in dolaylı olarak iştirak ettiği bağlı ortaklıklar ve iştirakler aşağıdaki gibidir: Azercell Telekom BM / Azerbaycan Geocell Limited / Gürcistan Digital Hizmetler Pazarlama A.Ş Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş Dolaylı iştiraklerin tamamı yukarıda bahsedilen yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde Fintur a devredilecektir. 21

19 Bağlı ortaklıklarla ilgili bilgiler (31 Mart 2000) Mali tablo Dönem Net Dönem Dönemi Karı/(Zararı) Karı/(Zararı) Azertel 1 Ocak - 31 Mart 00 15,636 15,636 Gürtel 1 Ocak - 31 Mart 00 (209,743) (209,743) Kazakcell 1 Ocak - 31 Mart 00 USD (4,563,000) USD (4,563,000) KKTCELL 1 Ocak - 31 Mart 00 (968,418) (968,418) Global 1 Ocak - 31 Mart 00 (657,907) (657,907) Fintur 1 Ocak - 31 Mart 00 EUR (77,559) EUR (77,559) Bağlı ortaklıklarla ilgili bilgiler (31 Mart 1999) Mali tablo Dönem Net Dönem Dönemi Karı/(Zararı) Karı/(Zararı) Azertel 1 Ocak - 31 Mart 99 28,385 28,385 Gürtel 1 Ocak - 31 Mart 99 (1,004,224) (1,004,224) Kazakcell 1 Ocak - 31 Mart 99 USD (5,159,000) USD (5,159,000) Bağlı ortaklıkların 31 Mart 2000 ve 1999 tarihleri itibariyle düzenlenen mali tabloları Kurul Standartlarına göre hazırlanmamış ve bağımsız denetime tabi tutulmamıştır. Ayrıca Moldavya da kurulu Moldcell SA şirketine 66% oranında iştirak edilmesi ile ilgili 10 Kasım 1999 tarihli ve 1999/117 sayılı Yönetim Kurulu kararı bulunmaktadır. 27) İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDA İÇSEL KAYNAKLARDAN YAPILAN SERMAYE ARTTIRIMI NEDENİYLE ELDE EDİLEN BEDELSİZ HİSSE SENEDİ TUTARLARI; Yoktur. 28) TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE SAHİP OLUNAN AYNİ HAKLAR VE BUNLARIN DEĞERLERİ; Yoktur. 29) DURAN VARLIKLARDA SON ÜÇ YILDA YAPILAN YENİDEN DEĞERLEME TUTARLARI; 1998 yılında GSM lisansının alınması ile birlikte Şirket imtiyazlı şirket statüsüne girmiş olduğundan yürürlükteki vergi mevzuatı çerçevesinde 1998 yılı sonrasında elde ettiği sabit kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutamamaktadır. Bu ve finansman gider kısıtlaması uygulaması sebebiyle Şirket, 31 Mart 2000 tarihi itibariyle sabit kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutmamıştır. Yeniden değerleme yapılan yıllarda varlık maliyetinde ve birikmiş amortismanlardaki değişim aşağıdaki gibidir: 31 Mart Aralık Aralık Aralık 1997 Duran varlıklardaki artış ,851,528 18,871,282 Birikmiş amort. Artış (-) - - (19,208,027) (5,209,096) Değer artış fonu ,643,501 13,662,186 22

20 30) YABANCI PARALARLA TEMSİL EDİLEN VE KUR GARANTİSİ OLMAYAN ALACAK VE BORÇLAR İLE AKTİFTE MEVCUT YABANCI PARALARIN AYRI AYRI TUTARLARI VE TL. SINA DÖNÜŞTÜRÜLME KURLARI; 31 MART 2000 Dövizli Varlıklar Dövizli Kaynaklar Döviz Döviz Değerleme TL Döviz Döviz Değerleme TL Cinsi Tutarı Kuru Karşılığı Cinsi Tutarı Kuru Karşılığı Hazır Değerler Finansal Borçlar Kasa Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksit ve Faizleri USD 16, ,906 9,428 USD 431,890, , ,314,184 GBP , Toplam 255,314,184 Toplam 10,147 Ticari Borçlar Bankalar USD 70,207, ,318 41,304,336 Satıcılar DEM 7,000, ,664 2,006,671 SEK 1,789,725,555 68, ,100,447 Toplam 43,311,007 USD 22,286, ,155 13,174,752 DEM 11,404, ,047 3,284,950 Kısa Vadeli Ticari Alacaklar FRF 35,697,642 85,885 3,065,892 GBP 734, , ,793 Alıcılar EUR 639, , ,044 USD 9,295, ,318 5,468,824 BEF 1,362,061 13,966 19,023 Toplam 5,468,824 FIM 50,000 94,752 4,738 NLG 70, ,647 17,980 Diğer Kısa Vadeli Alacaklar Toplam 142,717,619 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Kısa Vadeli Diğer Borçlar USD 21,317, ,318 12,541,275 USD 474, , ,345 Toplam 12,541,275 Toplam 280,345 Kısa Vadeli Diğer Alacaklar Borç ve Gider Karşılıkları EUR 1,952, ,667 1,094,422 USD 1,510, , ,360 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları DEM 386, , ,871 USD 19,449, ,155 11,497,834 Toplam 2,093,653 Toplam 11,497,834 Diğer Dönen Varlıklar Finansal Borçlar (Uzun Vadeli) USD 9,401, ,318 5,531,095 GBP 165, , ,719 Banka Kredileri FRF 503,740 85,473 43,056 USD 1,272,674, , ,347,608 EUR 54, ,667 30,353 Toplam 752,347,608 DEM 1,288, , ,359 Toplam 6,128,582 Maddi Duran Varlıklar Verilen Sipariş Avansları SEK 370,342,076 67,520 25,005,497 USD 3,179, ,318 1,870,317 Toplam 26,875,814 Genel Toplam 96,429,302 1,162,157,590 23

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S.

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. (Şirket) Türkiye ve Yurtdışında Endüstriyel ve Ticari şirketlere Factoring Hizmetleri

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Milyon TL) : 1- İşletmenin Fiili Faaliyet Konusu : Et ve Et Ürünleri İle Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 ve Daha Fazlasına Sahip Ortaklar : Adı/Ünvanı

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800.

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 A. Brüt Satõşlar 771.437 40.216.376

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.06.2003 30.06.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 19.513.981 24.073.044 A. Hazır Değerler 8.413.233 4.478.512 1. Kasa 228 449 2. Bankalar

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) A. Brüt Satõşlar 40.216.376 1.084.680 1. Yurtiçi Satõşlar 39.858.168

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 116.941.839 99.596.409 A. Hazõr Değerler 84.692.941 67.483.612

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Sayfa No: 1 Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI 1. Đşletmenin fiili faaliyet konusu: Đşletmenin fiili faaliyet konusu Karma yem üretimi-satışı,

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: 1 30.06.2004 TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar 1. Faaliyet Konusu Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirketidir. Şirket faaliyetlerini aşağıdaki müesseseleri vasıtasıyla yürütmektedir. Müessese

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

30 EYLÜL 2001 ve 2000 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLARI. (Birim - Milyon TL) I.DÖNEN VARLIKLAR 868,881,711 574,210,914

30 EYLÜL 2001 ve 2000 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLARI. (Birim - Milyon TL) I.DÖNEN VARLIKLAR 868,881,711 574,210,914 Sayfa No: 1 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2001 ve 2000 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLARI (Birim - Milyon TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem Önceki Dönem Not 30 Eylül 2001

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) A. Brüt Satõşlar 299.400 32.348.218 1. Yurtiçi Satõşlar 113.277 32.240.514 2. Yurtdõşõ

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

İŞ GENEL FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2003 VE 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO

İŞ GENEL FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2003 VE 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO İŞ GENEL FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2003 VE 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Birim -- Aksi belirtilmedikçe milyon Türk lirası) İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bağımsız Denetim'den Geçmemiş

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2003 ve 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2003 ve 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2003 ve 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 1 İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2003 VE 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) İŞ FİNANSAL

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 26.04.2014-19:17:32 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı