C- Net Satışlar D- Satışların Maliyeti (-) 1, 2, 5 ve 8 ( ) ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C- Net Satışlar 267.666.402 100.738.362. D- Satışların Maliyeti (-) 1, 2, 5 ve 8 (125.403.643) (45.509.728)"

Transkript

1 1 OCAK - 31 MART 2000 VE 1999 ÜÇ AYLIK DÖNEMLERİNE AİT KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI GELİR TABLOLARI (Birim - Milyon TL) Cari Dönem Önceki Dönem Not A- Brüt Satışlar 5 ve Yurtiçi Satışlar Yurtdışı Satışlar Diğer Satışlar B- Satışlardan İndirimler (-) ( ) ( ) 1- Satıştan İadeler (-) ( ) ( ) 2- Satış İskontoları (-) (1.590) (73) 3- Diğer indirimler (-) - - C- Net Satışlar D- Satışların Maliyeti (-) 1, 2, 5 ve 8 ( ) ( ) BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI E- Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - (71.800) 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 2 ( ) ( ) 3- Genel Yönetim Giderleri (-) 1, 2, 5, 7 ve 8 ( ) ( ) ESAS FAALİYET KARI veya ZARARI F- Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar İştiraklerden Temettü Geliri Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri Faaliyetlerle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar G- Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) ( ) ( ) H- Finansman Giderleri (-) 2, 3, 4 ve 6 ( ) ( ) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) ( ) ( ) 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) ( ) ( ) FAALİYET KARI veya ZARARI ( ) I- Olağanüstü Gelirler ve Karlar Konusu Kalmayan Karşılıklar Önceki Dönem Gelir ve Karları Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar J- Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) ( ) (14.363) 1- Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 13 ( ) (14.172) 3- Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (25) (191) DÖNEM KARI veya ZARARI ( ) ( ) Bilanço Dipnotu K- Ödenecek Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş. (-) NET DÖNEM KARI veya ZARARI ( ) ( ) (Ekli tablo ve notlar bu tablonun ayrılmaz parçasıdır)

2 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO DİPNOTLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyon TL olarak ifade edilmiştir) 1) İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU: Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (Şirket), 5 Ekim 1993 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirketin faaliyet konuları, Türkiye Posta Telgraf ve Telefon İdaresi (PTT) ile imzalanmış bulunan GSM (Global System for Mobile Communications) Pan Avrupa Mobil Telefon Sistemi ihalesinde öngörülen iş hizmetleri ve PTT kanununa aykırı olmamak üzere her türlü telefon ve telekomünikasyon hizmetleri ve bu konu benzeri hizmetlerdir. Şirket, 1993 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) ile bir gelir paylaşımı sözleşmesi imzalamış, bu sözleşme çerçevesinde, GSM standartlarında bir mobil telefon sistemini yatırım bedelini de karşılamak suretiyle gerçekleştirmekle sorumlu kılınmıştır. Abonelere yönelik ücretlerin tahakkuk ve tahsilatını ise Türk Telekom üstlenmiştir. 15 yıllık bir süreyi kapsayan bu sözleşmeye göre, Şirket, tesis ücretleri, aylık sabit ücretler ve konuşma ücretlerinden elde edilen gelirler üzerinden %32.9 oranında pay almıştır. Şirket, 27 Nisan 1998 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı (Bakanlık) ile bir lisans sözleşmesi imzalamış ve bu sözleşme uyarınca 500 milyon Amerikan Doları lisans ücreti karşılığında bir GSM lisansı almaya hak kazanmıştır. Lisans sözleşmesi çerçevesinde, abonelere yönelik ücretlerin tahakkuk ve tahsilatı Şirket tarafından yapılmakta ve tahsilat riski Şirket tarafından üstlenilmektedir. Ayrıca, Şirket tüm abone sayısı üzerinden elde edilen brüt gelirin %15 ini her ay Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı na (Hazine) Hazine Payı olarak ödemektedir. 2) SERMAYENİN %10 VE DAHA FAZLASINA SAHİP ORTAKLARIN; 31 Mart 2000 ve 1999 tarihleri itibariyle şirket ortaklarının pay oranları ve tutarları aşağıdaki gibidir: Pay Oranı (%) Pay Tutarı Ortak Adı Turkcell Holding A.Ş ,930,000 - Sonera Holding BV ,303,163 14,760,000 Çukurova Holding A.Ş ,670,483 7,117,200 Yapı Kredi Bankası A.Ş ,114,061 4,608,000 Diğer ,982,293 9,514,800 Toplam ,000,000 36,000,000 Çeşitli kuruluşlarda rehin olarak tutulan şirket hisseleri toplam 14,945,209 adettir. 5

3 3) SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNE TANINAN İMTİYAZLAR (HİSSE SENETLERİ TERTİPLERİ VE TÜRLERİ İTİBARI İLE AYRI AYRI): 31 Mart 2000 ve 1999 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerinden; - A tertibi pay sahipleri, toplam 7 kişiden teşekkül eden yönetim kurulunda 3 üye ile temsil edilmekte; - B tertibi pay sahipleri, toplam 7 kişiden teşekkül eden yönetim kurulunda 4 üye ile temsil edilmektedir. Ancak, 29 Mart 2000 tarihinde alınmış olan yönetim kurulu kararıyla, Şirket hisselerindeki değişik grup şeklinin kaldırılması ve tüm sermayeyi temsilen tek grup hisse senedi çıkarılması karara bağlanmıştır. 4) KAYIT SERMAYELİ ORTAKLIKLARDA KAYITLI SERMAYE TUTARI; 31 Mart 2000 ve 1999 tarihleri itibariyle Şirket esas sermaye sisteminde bulunmaktadır. Ancak Şirket in 240 Trilyon TL tavanla kayıtlı sermaye sistemine geçmesi hususu 29 Mart 2000 tarihli yönetim kurulu kararı ile karara bağlanmış ve yapılan müracaat 13 Nisan 2000 tarihinde SPK tarafından onaylanmıştır. Şirket sermayesi aşağıdaki şekilde 240 trilyon TL ye çıkarılacaktır: Arttırım Tarihi Arttırım Tutarı Nakit Yedekler YDDAF - 197,000, ,750,000-44,250,000 5) DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTTIRIMLARI VE KAYNAKLARI; Yoktur. 6) DÖNEM İÇİNDE İHRAÇ EDİLEN HİSSE SENEDİ DIŞINDAKİ MENKUL KIYMETLER; Yoktur. 7) DÖNEM İÇİNDE İTFA EDİLEN BORÇLANMAYI TEMSİL EDEN MENKUL KIYMETLER; Yoktur. 8) CARİ DÖNEMDE DURAN VARLIK HAREKETLERİ a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlık maliyeti : 137,540,874 39,386,445 b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti : 13,853 4,303 c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları : - - Varlık Maliyetlerinde (+) : - - Birikmiş Amortismanlarda (-) : - - 6

4 d)yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi : 31 Mart 2000 Dönemi Yatırımları: Başlama Bitiş Toplam Tamamlanma Yatırım Niteliği Tarihi Tarihi Harcama Derecesi (%) Faz 7/A GSM Şebeke Yatırımı Temmuz 99 Aralık ,857, Faz 8 GSM Şebeke Yatırımı Ocak 2000 Aralık ,372, Faz 7 GSM Şebeke Yatırımı Aralık 1998 Haziran ,905, Bina Yatırımları Binalar ,216,203 - IN Projesi GSM Şebeke Yatırımı Haziran 1998 Aralık ,583, SDH Projesi GSM Şebeke Yatırımı Nisan 1999 Aralık ,279, WISE Projesi GSM Şebeke Yatırımı Eylül 1999 Aralık ,549, BGW Projesi GSM Şebeke Yatırımı Ocak 2000 Aralık ,128, GSM 900 Projesi GSM Şebeke Yatırımı Ekim 1999 Aralık ,035, OSS Projesi GSM Şebeke Yatırımı Aralık 1999 Aralık , NCC Projesi GSM Şebeke Yatırımı Ocak 2000 Aralık , MVPN Projesi GSM Şebeke Yatırımı Eylül 1999 Aralık , Radio Network GSM Şebeke Yatırımı Ocak 2000 Aralık , NS Projesi GSM Şebeke Yatırımı Nisan 1999 Aralık ,153 - Global Call Center Bilgi İşlem Ocak 2000 Aralık ,445 - Diğer Yatırımlar Diğer Yatırımlar - - 1,954,784 - Toplam 169,930, Mart 1999 Dönemi Yatırımları: Başlama Bitiş Toplam Tamamlanma Yatırım Niteliği Tarihi Tarihi Harcama Derecesi (%) Faz 6 GSM Şebeke Yatırımı Nisan1998 Aralık ,322, Faz 7 GSM Şebeke Yatırımı Aralık 1998 Haziran ,319,366 8 IN Projesi GSM Şebeke Yatırımı Haziran 1998 Aralık ,167, Diğer Bina Yatırımları Aralık 1998 Aralık ,620,683 - Toplam 94,429,939 9) CARİ VE GELECEK DÖNEMLERDE YARARLANILACAK YATIRIM İNDİRİMİNİN TOPLAM TUTARI; 31 Mart 2000 tarihi itibariyle Şirket in yararlanabileceği yatırım indirimi toplam tutarı aşağıdaki gibidir: 31 Mart 2000 Devreden yatırım indirimi 706,563,311 Endeksleme 98,799,547 Cari dönem yatırım indirimi 199,418,758 Kullanılan yatırım indirimi - Kalan toplam yatırım indirimi 1,004,781,616 7

5 10) İŞLETMENİN ORTAKLAR, İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARLA OLAN ALACAK-BORÇ İLİŞKİSİ; 31 Mart 2000 Dönemi Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Ticari Olmayan Ticari Olmayan ORTAKLAR Bilka Bilgi Kaynak ve İletişim Sanayi A.Ş (Bilka) (Not 12.3) ,030 Sonera Holding BV (Sonera Holding) 1, ,292 Çukurova İthalat-İhracat A.Ş. (Çukurova İthalat) 386, , Çukurova Investments NV (Çukurova Investment) ,033 Çukurova Holding A.Ş. (Çukurova Holding) - - 4,160 22,318 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Yapı Kredi) - - 2,342 14,405 Murat Vargı Komünikasyon Sistemleri A.Ş. (Murat Vargı A.Ş.) ,905 Pamukbank T.A.Ş ,683 Pamuk Factoring A.Ş ,947 Genel Sigorta A.Ş ,760 1,386 Toplam 387, ,171 1,040,032 BAĞLI ORTAKLIKLAR Azertel Telekomünikasyon Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. (Azertel) - 5,082, Gürtel Telekomünikasyon Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. (Gürtel) - 12,112, GSM Kazakhstan LLP AOA Kazakhtelecom (Kazakcell) 160,039 18,007 18,711 - Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. (KKTCELL) 1,954,741 3,124, ,330 - Global Bilgi Pazarlama, Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. (Global) 61, ,647 - Toplam 2,176,758 20,337, ,688 1,040,032 Genel Toplam 2,564,717 20,338, ,859 1,040,032 8

6 31 Mart 1999 Dönemi Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Ticari Olmayan Ticari Olmayan ORTAKLAR Bilka Bilgi Kaynak ve İletişim Sanayi A.Ş.(Bilka) (Not 12.3) ,036,811 Sonera Holding BV (Sonera Holding) ,870,000 Çukurova İthalat-İhracat A.Ş. (Çukurova İthalat) ,177 2,059 Çukurova Investments NV (Çukurova Investment) ,033 Çukurova Holding A.Ş. (Çukurova Holding) ,405,973 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Yapı Kredi) ,465 Murat Vargı Komünikasyon Sistemleri A.Ş. (Murat Vargı A.Ş.) ,905 Pamukbank T.A.Ş ,011 Pamuk Factoring A.Ş ,678 Genel Sigorta A.Ş ,874 87,297 Toplam ,051 7,983,232 BAĞLI ORTAKLIKLAR Azertel Telekomünikasyon Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. (Azertel) - 3,347, Gürtel Telekomünikasyon Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. (Gürtel) - 1,985, GSM Kazakhstan LLP AOA Kazakhtelecom (Kazakcell) ,048 - Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. (KKTCELL) Global Bilgi Pazarlama, Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. (Global) Toplam - 5,332,752 45,048 - Genel Toplam - 5,333, ,099 7,983, Mart 2000 ve 1999 tarihleri itibariyle Şirket in ortaklarına olan sırasıyla 1,040,032 TL ve 7,983,232 TL tutarındaki ticari olmayan borçlarının tamamı ortakların Şirket e sermaye arttırımı için peşin ödedikleri apel avanslarından oluşmaktadır. 9

7 11) STOKLAR VE DİĞER BİLANÇO KALEMLERİNDE UYGULANAN DEĞERLEME, ENVANTER VE AMORTİSMAN AYIRMA YÖNTEMLERİ, BUNLARDA VE DİĞER MUHASEBE POLİTİKALARINDA ÖNCEKİ DÖNEMLERE GÖRE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER, BU DEĞİŞİKLİKLERİN PARASAL ETKİLERİ VE İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ İLE DÖNEMSELLİK VARSAYIMLARINI DEĞİŞTİRECEK MUHTEMEL GELİŞMELER VE BUNLARIN GEREKÇELERİ; 11.1) Mali Tabloların Sunuluş Şekli : İlişikte sunulan 1 Ocak 31 Mart 1999 hesap dönemine ilişkin mali tablolarda cari dönem ile uyum sağlamak üzere ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri uyarınca bazı sınıflandırma değişiklikleri yapılmıştır. 11.2) Önemli Muhasebe İlkelerinin Özeti : İlişikteki mali tabloların hazırlanışında takip edilen temel muhasebe ilkeleri aşağıda belirtilmiştir: ) Şüpheli Alacaklar Karşılığı Şirket yönetimi alacakların tahsil edilebilirliğini dönemsel olarak takip etmekte ve lisans alım tarihinden bilanço tarihine kadar gerçekleşen tahsilat oranlarını esas alarak tahsili şüpheli alacaklardan doğabilecek muhtemel zararlar için karşılık ayırmaktadır ) Alacak ve Borç Reeskontu 31 Mart 2000 tarihi itibariyle Şirketin Türk Lirası borç ve alacak senetleri ve vadeli çekler T.C. Merkez Bankası nca açıklanan oran (%70) esas alınarak, vadeye kalan gün sayısı üzerinden reeskonta tabi tutulmuştur. Vadesi 3 ayı geçen senetsiz alacaklar ve borçlar bulunmamaktadır ) Stoklar Stoklar aylık ortalama maliyet yöntemi ile değerlenmektedir. Ancak, net gerçekleşebilir değer, bahsi geçen ortalama maliyetin altına düştüğü takdirde, net gerçekleşebilir değer esas alınmaktadır ) Finansal Duran Varlıklar ve Menkul Kıymetler Finansal duran varlıklar maliyet bedelleriyle, menkul kıymetler maliyet bedellerine kazanılmış faizlerin ilavesi ile bulunan değerleriyle kaydedilmektedir. 10

8 11.2.5) Maddi Duran Varlıklar ve Amortismanları Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetleri ile kayıtlara alınmakta ayrıca yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, arazi ve arsalar dışında, T.C. Maliye Bakanlığı nca açıklanan değerleme katsayıları üzerinden yeniden değerlemeye tabi tutulmaktadır. Şirket yeniden değerlemeye tabi maddi duran varlıklarını 31 Mart 2000 ve 1999 tarihleri itibariyle yeniden değerlemeye tabi tutmamıştır (Not 29). Şirket maddi duran varlıklarını, her yıl muhtemel faydalı ömürlerini dikkate alarak, normal amortisman yöntemiyle amortismana tabi tutmaktadır. Ayrıca Şirket, 6 Temmuz 1994 tarihinden sonra aktife alınan binek otolara kıst amortisman uygulamaktadır. Kullanılan amortisman yüzdeleri aşağıda gösterilmiştir. Binalar 2 2 Tesis, makine ve cihazlar Taşıt araçları Döşeme ve demirbaşlar Özel maliyetler İlişikte sunulan mali tablolarda yer alan maddi duran varlıkların SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun hale getirilmesi amacıyla bazı muhasebe dışı düzeltmeler yapılmıştır. Söz konusu düzeltme kayıtları ve bunların gerekçeleri aşağıda açıklanmaktadır. A-) Şirket, tesis, makine ve cihazlar hesabında bulunan maddi duran varlıklarının tamamını yasal kayıtlarında 5 yıl üzerinden amortismana tabi tutmaktadır. Ancak sözkonusu maddi duran varlıkların faydalı ömürlerinin 8 yıl olması sebebiyle, bu kıymetlere 8 yıl üzerinden amortisman hesaplanmış ve etkileri ilişikteki mali tablolara yasal kayıtlar dışında yansıtılmıştır. Söz konusu düzeltme kayıtlarının mali tablolarda yarattığı farklılıklar aşağıdaki gibidir: Borç /(Alacak) Birikmiş Amortismanlar : 77,434,510 Satışların Maliyeti : (10,106,729) Geçmiş Yıl Karları : (67,327,781) 11

9 B-) Şirket, yasal kayıtlarında vergi mevzuatına uygun olarak, yatırım finansmanında kullandığı kredilere ait faizleri ve kredi yönetim ücretlerini, ilgili yatırımın aktifleştirildiği yıl sonuna kadar varlık maliyetine ilave etmektedir. Bu şekilde varlık maliyetlerine ilave edilmiş olan borçlanma maliyetlerinden, varlıkların kullanıma alındığı tarihten sonra aktifleştirilenler varlık maliyetlerinden ve bu tutarlar üzerinden hesaplanmış amortismanlar, birikmiş amortismanlar hesabından tenzil edilmiştir. İlişikteki mali tablolara yasal kayıtlar dışında yansıtılmış olan söz konusu düzeltme kayıtlarının mali tablolara etkileri aşağıdaki gibidir: Borç /(Alacak) Varlık Maliyeti : (40,142,302) Birikmiş Amortismanlar : 10,629,833 Diğer Dönen/Duran Varlıklar : 4,812,676 Geçmiş Yıl Karları : 20,674,133 Satışların Maliyeti : (1,891,468) Finansman Giderleri : 5,917,128 C-) Varlıkların aktifleştirilmesinden sonra ortaya çıkan ve bu varlıkların iktisabında kullanılan dövizli krediler ve bu kredilerin alımına kadar oluşan dövizli borçlardan kaynaklanan kur farkları, Şirket yasal kayıtlarında doğrudan gider yazılmaktadır. Fakat ilişikteki mali tablolarda bu kur farkları aktifleştirilmiş ve varlığın kalan ekonomik ömrü dikkate alınarak amortismana tabi tutulmuştur. Sözkonusu düzeltmenin mali tablolarda meydana getirdiği farklılıklar aşağıdaki gibidir: Borç /(Alacak) Varlık Maliyeti : 116,659,720 Birikmiş Amortismanlar : (30,323,714) Satışların Maliyeti : 4,977,270 Finansman Giderleri : (21,609,890) Geçmiş Yıl Karları : (69,703,386) D-) Şirket, yapılmakta olan yatırımlarını yıl sonlarında aktifleştirmekte ve bunların üzerinden amortisman hesaplamaktadır. Ancak ilişikteki mali tablolarda, fiilen kullanıma giren yatırımlar SPK nın öngördüğü şekilde aktifleştirilmiş ve üç aylık dönem itibariyle amortismana tabi tutulmuştur. Sözü edilen yatırımlarla ilgili olarak yasal kayıtlar dışında yapılan düzeltmeler aşağıdaki gibidir: Borç /(Alacak) Varlık Maliyeti : 126,471,802 Birikmiş Amortismanlar : (3,952,245) Yapılmakta Olan Yatırımlar : (126,471,802) Satışların Maliyeti : 3,952,245 12

10 11.2.6) Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve İtfaları Şirket in maddi olmayan duran varlıkları, GSM Lisansı, bilgisayar programları ve telefon tesis bedellerinden oluşmakta ve kayıtlara maliyet bedeli üzerinden yansıtılmaktadır. GSM Lisans bedeli dışındaki kıymetler beş yıl, GSM Lisans bedeli ise 25 yıl üzerinden itfa edilmektedir. İlişikteki mali tablolarda GSM Lisans bedelinde yasal kayıtlar dışında yapılan düzeltme kayıtları ve bunların gerekçeleri aşağıda açıklanmaktadır. A-) GSM Lisansı bedeli Şirket yasal kayıtlarında 8 yıl üzerinden azalan bakiyeler yöntemi kullanılarak itfa edilmektedir. Ancak lisans süresinin 25 yıl olması sebebiyle söz konusu kıymetin itfası 25 yıllık bir sürede eşit taksitlerle itfa yöntemi esas alınarak yeniden hesaplanmış ve ilişikteki mali tablolara yasal kayıtlar dışında yansıtılmıştır. Mali tablolara yansıtılan kayıtlar şöyledir: Borç /(Alacak) Birikmiş İtfa Payları : 51,048,160 Satışların Maliyeti : (4,792,356) Geçmiş Yıl Karları : (46,255,804) B-) Şirket vergi mevzuatı çerçevesinde lisans alımında kullandığı kredilerin 1998 yılı sonuna kadar oluşan faiz ve kur farklarını varlık maliyetine ilave etmiş ve bunun üzerinden amortisman ayırmıştır. İlişikteki mali tablolarda ise sözkonusu faiz ve kur farkları ile bunların üzerinden hesaplanan tüm amortismanlar varlık maliyetinden ve birikmiş itfa payları hesaplarından yasal kayıtlar dışında tenzil edilmiştir. Bu işlemler sebebiyle mali tablolarda yapılan düzeltmelerin etkileri aşağıda gösterilmiştir: Borç /(Alacak) Varlık Maliyeti : (45,325,858) Birikmiş İtfa Payları : 22,118,747 Geçmiş Yıl Karları : 24,820,440 Satışların Maliyeti : (1,613,329) ) Kıdem Tazminatı Karşılığı İş akdi işveren tarafından fesh edilen personele, yürürlükteki iş kanunu çerçevesinde, çalıştıkları yıllar ile orantılı olarak yapılması gereken ödemeleri kapsar. Şirket, SPK tarafından yayınlanan muhasebe ilke ve standartları uyarınca, kıdem tazminatı yükümlülüğündeki cari yıl artışları ile 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle olan toplam yükümlülük için 1999 yılından başlayarak 5 yıl boyunca eşit taksitlerle karşılık ayırmak ilkesini benimsemiştir. Bu şekilde hesaplanan cari dönem karşılığı 31 Mart 2000 tarihi itibariyle ilişikteki mali tablolarda 1,194,430 TL olarak yansıtılmıştır. Şirket in çalışan personelin tamamının işine son vermesi halinde 31 Mart 2000 tarihi itibariyle ödemesi gereken kıdem tazminatı tutarı 1,371,484 TL dir. 13

11 11.2.8) Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Şirket, 1999 yılı öncesinde aktifinde kayıtlı olan maddi duran varlıklarını her yıl T.C. Maliye Bakanlığı nca açıklanan değerleme katsayıları ile yeniden değerlemeye tabi tutmuş ve ortaya çıkan net değer artışlarını özkaynaklar kalemi altındaki maddi duran varlık yeniden değerleme değer artış fonu hesabında izlemiştir. Şirketin mali tablolarının SPK ya uygun hale getirilmesi sırasında ortaya çıkan toplam 6,818,172 TL tutarındaki fon artışı yasal mevzuat çerçevesinde kullanılabilir nitelikte olmadığından söz konusu tutar geçmiş yıl karları hesabına dahil edilmiştir ) Gelir ve Maliyet Tahakkukları Gelir ve giderler tahakkuk esasına göre gelir tablosuna yansıtılmıştır ) Yabancı Para Birimi Kalemleri Dönem içinde yabancı para birimi bazındaki işlemler, işlem tarihinde geçerli olan döviz kurlarından Türk Lirasına çevrilmektedir. Bilançoda yer alan yabancı para birimi bazındaki varlıklar ve kaynaklar, bilanço tarihinde geçerli TCMB döviz kurları kullanılarak Türk Lirasına çevrilmiştir. Ayrıca, ilişikteki mali tablolarda dövizli borçlar SPK nın öngördüğü şekilde dönem sonu döviz satış kuru dikkate alınarak değerlenmiş ve ilave kur farkı gideri yasal kayıtlar dışında ilişikteki mali tablolara yansıtılmıştır ) Diğer Bilanço Kalemleri Diğer bilanço kalemleri esas olarak kayıtlı değerleriyle yansıtılmışlardır. 12) TEBLİĞİN 1 NO LU EKİNDE BELİRTİLEN BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN VE AÇIKLAMAYI GEREKTİREN HUSUSLARA İLİŞKİN BİLGİ; 12.1) Yönetim Kurulu Kararları ) 10 Mayıs 2000 Tarihinde toplanan yönetim kurulu, kuruluş aşamasında olan birtakım şirketlere iştirak etme kararı almıştır. İştirak edilecek şirketler ve iştirak oranları aşağıdaki gibi olacaktır: Pay İştirak Şirket Ünvanı Tutarı Oranı (%) Digikids İnteraktif Çocuk Programları Yayımcılığı ve Yayıncılığı A.Ş. 75, Hayat Boyu Eğitim A.Ş. 12,500 5 Bilgi ve Eğitim Teknolojileri A.Ş. 1,200,000 4 Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. 834, Corbuss Kurumsal Telekom Servis Hizmetleri A.Ş. 871,

12 12.1.2) 10 Mayıs 2000 tarihli yönetim kurulu kararıyla Şirket, KKTCELL in yaptığı 12 Trilyon TL tutarındaki sermaye artışına katılma kararı almıştır. 12.2) Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı na bağlı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı nın 4 Mayıs 2000 tarih ve B.K /07/-C-9433 sayılı yazısında Şirket in GSM 900 Lisansı KDV sinin beyan edilmediği ve ödenmediği gerekçesiyle ihtiyati tahakkuk kararı alınmış olduğu belirtilmiştir. Aşağıda detayları verilen tutarlarla ilgili olarak Şirket 17 Mayıs 2000 tarihinde maddi duran varlıklarının 104,581,876 TL lik kısmını Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi ne teminat olarak göstermiştir. Maliye Bakanlığı nca terettüp ettirilen tutarlar şöyledir: KDV bedeli Gecikme faizi Ağır kusur cezası : 18,631,500 TL : 48,069,300 TL (29 Şubat 2000 itibariyle) : 37,263,000 TL Şirket, 3 Haziran 2000 tarihinde dolacak olan hak düşürücü süreyi de dikkate alarak uzlaşma müessesesinin işletilmesi talebinde bulunacaktır. Şirket avukatlarından alınan görüşler ve bugüne kadar yapılan uygulamalardan, uzlaşmaya gidildiği takdirde ağır kusur cezalarının ortadan kalkacağı yönündeki kanaatler üzerine 37,263,000 TL tutarındaki ceza bedeli için ilişikteki mali tablolarda karşılık ayrılmamıştır. Ayrıca KDV aslı olan 18,631,500 TL tutarın ödenmesi durumunda, indirime konu edilebileceği hususundaki KDV düzenlemelerine dayanılarak söz konusu vergi aslı tutarı için de karşılık ayrılması söz konusu olmamıştır. Şirket avukatlarının muhtemel bir davayı kazanacaklarına dair yasal dayanaklar olduğunu belirtmelerine rağmen, Şirket, gecikme faizi ile ilgili bir indirimin veya ödenmeme durumunun belirsiz olması sebebiyle ve SPK nın bu konudaki ilkelerine uyum sağlamak amacıyla, 31 Mart 2000 tarihi itibariyle hesaplanan gecikme faizi için toplam 49,187,160 karşılık ayrılmıştır (Not 22 ve Gelir Tablosu Dipnotu 2). 12.3) 1998 yılı içerisinde Şirket ortaklarından Bilka, Şirket sermayesinin 10,000,000 TL sından 36,000,000 TL sına arttırılmasında 1,581,658 adet hisse için ödemekle yükümlü bulunduğu tutarı, apel ödeme süresi bitiminden sonra 63,265 TL faizi ile birlikte 929,030 TL olarak ödemiş, (Not 10 ve 19) ancak diğer şirket ortakları sözkonusu ödemeyi reddetmişler ve 27 Temmuz 1998 tarihli yönetim kurulu kararıyla arttırımla ilgili Bilka hisselerinin diğer ortaklar arasında dağıtılmasına karar vermişlerdi. Bilka tarafından mahkemeye intikal ettirilen konu ile ilgili yargılama 31 Mart 2000 tarihi itibariyle devam etmekteyken, taraflar aralarında uzlaşmış ve mahkemeye sunulan sulh protokolü 23 Mayıs 2000 tarihinde Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nce onaylanmıştır. Buna göre dava konusu olan her biri 1,000,000 TL nominal değerdeki toplam 1,889,203 adet hisse aşağıdaki şekilde taksim edilmiştir: Bilka : 1,073,601 Yapı Kredi : 355,440 Pamukbank T.A.Ş. : 214,743 Çukurova Holding A.Ş : 157,611 Genel Sigorta A.Ş. : 60,919 Pamuk Factoring A.Ş. : 14,432 Çukurova İthalat : 12,457 15

13 13) TEBLİĞİN 2 NO LU EKİNDE BELİRTİLEN ŞARTA BAĞLI ZARARLAR İLE HER TÜRLÜ ŞARTA BAĞLI KAZANÇLARA İLİŞKİN BİLGİ; 13.1) Bakanlık ile imzalanan Lisans Anlaşmasının 5. maddesi brüt gelirleri tesis, sabit ve konuşma ücretlerinin toplamı olarak belirtmektedir. Aynı anlaşmanın 8. maddesi Şirket in brüt gelirlerinin %15 ini her ay Hazine ye ödenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Şirket yönetimi, yetkili mercilere ödenmesi amacıyla abonelere faturaladığı çeşitli vergi, fon ve kesintileri brüt gelir tanımının dışında tutarak hazine payı hesaplamasına katmamıştır. 8 Kasım 1999 tarihli yazısında Bakanlık, Danıştay ın mevcut uygulamanın Lisans Anlaşmasına uygun olmadığı ve lisansın alındığı tarihten itibaren geriye dönük olarak Katma Değer Vergisi (KDV), Eğitime Katkı Payları (EKP) ve Frekans Kullanımı ve Ruhsat Ücretlerinin (TGM) üzerinden de hazine payı hesaplanması gerekliliği hususundaki kararını Şirket e ve diğer GSM operatörüne (Telsim Mobil Telekomünikasyon A.Ş.) bildirmiştir. Hazine, 18 Kasım 1999 tarihinde Danıştay ın kararı ve Bakanlık yazısına istinaden Şirket ten sözkonusu tutarın yasal faizi ile birlikte ödenmesini talep etmiştir. 30 Kasım 1999 tarihinde Şirket, Bakanlık ve Hazine aleyhine yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştır. Danıştay, 16 Şubat 2000 tarihinde, katma değer vergisi üzerinden hesaplanan hazine payı yönünden işlemlerin yürütülmesinin durdurulma isteminin reddine, eğitime katkı payı ve telsiz genel müdürlüğü frekans kullanım ücretlerinin üzerinden hesaplanan hazine payı yönünden ise işlemlerin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. 31 Mart 2000 tarihi itibariyle, Şirket Danıştay ın 16 Şubat 2000 tarihli kararı gereği, KDV üzerinden de hazine payı hesaplamakta ve ödemekte, EKP ve TGM ile ilgili hazine payı için eski uygulamasına devam etmektedir. Bununla beraber Şirket KDV üzerinden ödediği hazine payını geri alabilmek için davasını sürdürmektedir. 13.2) Şirket, 27 Nisan 1998 tarihinde Bakanlık ile bir lisans sözleşmesi imzalamış ve bu sözleşme uyarınca 500 milyon Amerikan Doları lisans ücreti karşılığında GSM lisansı almaya hak kazanmıştır. Lisans sözleşmesi çerçevesinde, abonelere yönelik ücretlerin tahakkuk ve tahsilatı Şirket tarafından yapılmakta ve tahsilat riski Şirket tarafından üstlenilmektedir. Ayrıca, Şirket tüm abone sayısı üzerinden elde edilen brüt gelirin %15 ini her ay Hazine ye Hazine Payı olarak ödemektedir. Lisans sözleşmesi; yatırım planları, şebekenin işletilmesi, hizmet kalitesi, kapsama alanı, haksız rekabetin önlenmesi, ulusal ve uluslararası GSM standartlarına uygunluğu içeren birtakım şartlar içermektedir. Bu şartlara uyulmaması durumunda, Şirket önemli cezalarla karşı karşıya kalabilecektir. Ayrıca, Şirket hakkında yargı yerlerince verilmiş iflas veya konkordato kararı olması, Şirket in sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediğinin ve verilen süre içinde durumunu düzeltmediğinin saptanması, Şirket in tahsis edilen frekanslar dışında faaliyet gösterdiğinin belirlenmesi ve verilen süre içerisinde bu faaliyetine son vermemesi durumunda, Bakanlık lisansı iptal ve lisans sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. 13.3) 24 Nisan 1998 tarihinde Şirket, Türk Telekom la şebekelerini birbirine bağlamayı amaçlayan ve Şirket in GSM şebekesinin santral, baz istasyonu, baz istasyon kontrol istasyonu ve ilgili diğer teçhizatı için Türk Telekom un mevcut yer, bina, tesis, kule, enerji, devre, klima ve benzeri altyapı imkanlarından yararlanmasını sağlayan bir şebekelerarası irtibat ve işbirliği sözleşmesi imzalamıştır. Sözkonusu sözleşme, lisans sözleşmesi yürürlükte kaldığı sürece yürürlükte kalacaktır. 16

14 Türk Telekom un sözleşmede tanımlanan yükümlülüklerini yerine getirememesi, sözleşme hükümlerine uymaması veya sözleşmede tanımlanan ödemeleri yapamaması durumunda Şirket in servis kalitesi ve finansal pozisyonu olumsuz yönde etkilenebilir. Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği Sözleşmesi ne göre Türk Telekom şebekesinden Şirket şebekesine gelen trafik için, Türk Telekom bir dakikalık temel birim ücretlerden katma değer, haberleşme ve diğer vergiler ile resim, harç, fon ve masrafları (4316 sayılı 1998 Mali Yılı Bütçe Kanununun 32. Maddesi gereğince tahakkuk ettirilecek % 10 fon hariç) düştükten sonra net 0.6 ABD Doları/dakika yı kendisinde tutacak ve kalan miktarı Şirket e ödeyecektir yılı Bütçe Kanunu nun 28. Maddesi ile fon miktarı % 15 e çıkarılmış ve 4499 sayılı Kanunun 6. geçici maddesi gereğince Türkiye Radyo Televizyon Kurumu na (TRT) ödenmek üzere % 2.5 oranında fon payı konulmuştur. Ayrıca Bütçe Kanunu, 1998 ve 1999 yıllarından farklı olarak Türk Telekom dan yapılacak Hazine ve TRT payı kesintilerinin özelleştirmeden sonra Türk Telekom a geri ödenmeyeceği hususunu belirtmiştir. Bu durum üzerine Türk Telekom, Hazine ye yapmış olduğu bu ödemeleri Ocak 2000 den başlayarak Şirket e yaptığı ödemelerden düşmüştür. Şirket in 25 Nisan 2000 tarihinde yargı merciinden yürütmeyi durdurma kararı alması üzerine Mart ayından itibaren böyle bir kesinti yapılmamıştır. Şirket ayrıca 6,687,360 TL tutarındaki Ocak ve Şubat ayına ait kesintileri geri almak için bir dava daha açmıştır. Mahkeme tarafından Şirket aleyhine bir karar verilmesi durumunda, Şirket in, Türk Telekom a Mart ayı için 2,971,732 TL ödemesi gerekecektir. 13.4)12 Mayıs 2000 tarihi itibariyle Şirket in aleyhine açılmış sabit ücretle ilgili 142 adet dava bulunmaktadır. Açılan bu 142 adet davadan; 19 adetinde dava mahkemelerce görevsizlik nedeniyle reddedilmiş, 3 adetinde esas bakımından açılan davanın reddine karar verilmek suretiyle lehte sonuçlanmış, 1 adet dava feragat nedeniyle reddedilmiş, 3 adet dava müracaata bırakılmış, 1 adet dava aleyhte sonuçlanıp temyiz edilmiş, 1 adet Şirket lehine sonuçlanan dava Yargıtay ca bozulmuş ve tüketici mahkemesine intikal ettirilmiştir. 115 adet dava ise Türkiye nin çeşitli yerlerindeki mahkemelerde görülmeye devam etmektedir. Bu davaların tutarı Şirket mali tablolarını önemli ölçüde etkileyecek nitelikte değildir. 14) İŞLETMENİN GAYRİSAFİ KAR ORANLARI ÜZERİNDE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİDE BULUNAN MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BİLGİ VE BUNLARIN PARASAL ETKİLERİ; Yoktur. 15) AKTİF DEĞERLER ÜZERİNDE MEVCUT BULUNAN TOPLAM İPOTEK VEYA TEMİNAT TUTARLARI; 31 Mart 2000 ve 1999 tarihleri itibariyle Şirket in kullandığı yatırım kredilerinin teminatını teşkil eden ve santraller üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek tutarı aşağıdaki gibidir: ABD Doları 739,000, ,000,000 17

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL)

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL) BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 6,893 Milyon TL'sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,176,199,738 Milyon TL'sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL'sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon TL'sı,

Detaylı

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 29,401 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,302,791,044 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının -- Milyon TL

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 1998 31 ARALIK 1998 DÖNEMİNE AİT ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. AD Yayıncılık A.Ş. ( Şirket ) nin 31 Aralık

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu rapor 64 sayfadır. MALİ TABLOLARIN KABULÜNE

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR 107.010.446 119.231.730 A. Hazõr Değerler 99.705.555 83.515.298 1. Kasa 595 560 2. Bankalar 99.704.716

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu rapor 128 sayfadır. TURKCELL

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 0.0.00 0.0.0.0.0.0.0.. Dönem Raporu _ Açılış, _ Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi, _ Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu'na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2008 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Đnceleme Raporu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Đnceleme Raporu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim

Detaylı

DİPNOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 1.1. Genel Bilgi Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) iştigal konusu bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1-2 GELİR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU. 4 NAKİT AKIM TABLOSU. 5 FİNANSAL

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı