YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Hesap Dönemi Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2008-31.06.2008 Hesap Dönemi Faaliyet Raporu"

Transkript

1 1 İÇİNDEKİLER : 1. Şirketin Profili 2. Sermaye Yapısı 3. İştirakler,Finansal Varlıklar 4. Merkez Dışı Örgütlenmeler 5. Anasözleşme Değişiklikleri 6. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri 7. Üst Düzey Yöneticiler ve İçerden Öğrenenlerin Ticareti 8. Personel Bilgileri 9. Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler, Uygulanan Politikalar ve Beklentiler 10. Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları 11. Yatırımlar ve Teşvikler 12. Bağışlar 13. Dönem içinde meydana gelen önemli olaylar 14. Üretim Verileri 15. Satış Verileri 16. İthalat ve İhracat Verileri 17. Kurumsal Yönetim İlkeleri 18. Misyon,Vizyon ve Hedeflerimiz

2 2 1. ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET AŞ KURULUŞ TARİHİ : FAALİYET ALANI MERKEZ ADRESİ TELEFON : YATAK,YORGAN,EV TEKSTİLİ VE MOBİLYA İMALATI : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CAD NO:6 - KAYSERİ : ( 352 ) PBX FAX : ( 352 ) ŞUBE / FABRİKA ADRESLERİ : Yatak ve Ev Tekstili Fabrikası: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CAD NO:6 - KAYSERİ Kanepe Fabrikası: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11.CAD NO:88 - KAYSERİ Ankara Modüler Mobilya Fabrikası: Hasanoğlan O.S.B. No:6 Hasanoğlan - ANKARA Ankara Bölge Müdürlüğü: SAMSUN YOLU 14 SİTELER ANKARA TİCARET SİCİL MEMURLUĞU / NO : KAYSERİ TİCARET SİCİL MEMURLUĞU / VERGİ DAİRESİ / NO : HASANOĞLAN GEVHERNESİBE - VD ANKARA / ÖDENMİŞ SERMAYE : YTL.- İŞÇİ SENDİKASI İŞVEREN SENDİKASI : ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI TÜRKİYE TEKSTİL İŞVERENLERİ SENDİKASI

3 3 2. Sermaye Yapısı ( Olağan Genel Kurul Toplantısı Verileri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Verileri Baz Alınmıştır) Ortak Ünvanı Tutar (Milyon TL) Sermaye Payı (%) HACI NURĠ ÖZTAġKIN ,90 8,78 MUAMMER ÖZTAġKIN(BLOKE) ,00 8,35 ġükran BALÇIK ,00 6,00 YILMAZ ÖZTAġKIN ,00 6,00 IġIL ÖZTAġKIN ,00 6,00 HAKKI ALTOP ,00 5,00 TÜRKAN ÖZTAġKIN ,00 4,00 NĠMET ALTOP ,00 3,00 HATĠCE ALTOP ,00 3,00 YAVUZ ALTOP ,00 2,71 OSMAN ALTOP ,00 2,40 SERHAN SĠNAN ALTOP ,00 2,00 ġölen ASLI ALTOP , HABĠBE ALTOP ,00 2,00 TÜRKAN KULKULOĞLU ,70 0,30 CANAN ÖZTAġKIN ,60 0,12 DĠĞER HALKA AÇIK ,10 38,35 TOPLAM Tarihi itibariyle toplam halka açıklık oranı 40,15% dir Sermayenin %10 ve/veya daha fazlasına sahip pay sahibi yoktur.

4 4 3. İştirakler,Finansal Varlıklar 30.Haz.07 (%) YTL Kay-Ser A.Ş Valya Mobilya Üretim A.Ş. 49, Merkez Dışı Örgütlenmeler Dönem sonu itibariyle merkez dışı örgütlenmemiz bulunmamaktadır. 5. Anasözleşme Değişiklikleri Hesap döneminde Ana sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

5 5 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Yılmaz ÖZTAŞKIN Yavuz ALTOP Yönetim Kurulu Başkanı Üye,Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakkı ALTOP Üye Osman ALTOP Üye Aykut COŞKAN Üye DENETÇİ Zeki GENÇ Denetçi İCRA KOMİTESİ Yavuz ALTOP Başkan A.Gökhan CANSEN Üye ( Tarihinde Atanmıştır) H.Nuri ÖZTAŞKIN Üye DENETİM KOMİTESİ Hakkı ALTOP Üye Osman ALTOP Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Osman ALTOP Başkan Hakkı ALTOP Üye

6 6 7. Üst Düzey Yöneticiler ve İçerden Öğrenenlerin Ticareti ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER Aykut COġKAN Hakan BÜTÜNER Genel Müdür Fabrikalardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet ERGÜL Sermaye Piyasaları ve Kurumsal Yönetim Direktörü ( 1 ) Mali ve Ġdari ĠĢler Grup Müdürü ( 2 ) NeĢe TUNCER Abdullah KAZAN Pazarlama ve Ürün GeliĢtirme Direktörü SatıĢ Direktörü Şirketimiz ile ilgili stratejik bilgi ve belgelere ulaşabilecek kişilerin listesi aşağıda listelenmiştir : Ad Soyad Gorev Ad Soyad Gorev 1 Yılmaz Öztaşkın Yönetim Kurulu Üyesi 20 Gülnur Padar Ticaret Müdürü 2 Yavuz Altop Yönetim Kurulu Üyesi 21 Volkan Yücedağ Tasarım Uygulama Md 3 Hakkı Altop Yönetim Kurulu Üyesi 22 Hacer Kutay Muhasebe Müdürü 4 Hacı Nuri Öztaşkın İcra Kurulu Üyesi 23 Erdinç Geçener Kanepe Üretim Müdürü 5 Osman Altop Yönetim Kurulu Üyesi 24 Nimet Altop Ticari Ürünler Müdürü 6 Aykut Coşkan Genel Müdür 25 Faruk Yazıgülü Ev Tekstili Üretim Müdürü 7 Abdullah Kazan Satış Direktörü 26 Murat Arı Avukat 8 Mehmet Ergül Mali ve İdari İşler Grup Müdürü 27 Turan İpek AnkaraMuhasebe Müdürü 9 Tevfik Altop Finans ve Kambiyo Müdürü 28 Çetin Bilmiş AnkaraBölge Müdürü 10 Himmet Çatak İdari İşler Müdürü 29 Hasgül Koçyiğit Bilgi Sistemleri Müdürü 11 Erdal Hasdıraz İşletmeler Teknik Müdürü 30 Cavit Yaka Hasanoğlan Fabrika Müdürü 12 Şahin Sayit Yüksel KaliteYönetimS. Müdürü 31 Hakan Bütüner Genel Müdür Yrd. 13 Ümit Özcan İnsan Kaynakları Müdürü 32 Ayşe Güler İthalat Müdürü 14 Koray M.Koray Tanrısever Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü 33 Kasım Çetin Mağazalar Müdürü 15 Celalettin Dalkıç Satınalma Müdürü 34 Cem Karaca Antalya Bölge Satış Müdürü 16 Faruk Orul Satış Müdürü 35 Zerrin Bardakçıoğlu Satış Geliştirme Müdürü 17 Ekrem Uyan İhracat Müdürü 36 Mehmet Haluk Özel Yataş Bölge Satış Müdürü 18 Mehmet Bülent Mirapoğlu Pazarlama Müdürü 37 Özcan Özdemir Yataş Bölge Satış Müdürü 19 Mehmet Neşe Tuncer Paz.ve Ürün Geliştirme Direktörü 38 Gökhan Cansen İcra Kurulu Üyesi

7 7 8. Personel Bilgileri Dönem Sonu Toplam Personel Beyaz Yaka 165 Mavi Yaka 873 Öz Ġplik-ĠĢ ĠĢçi Sendikası ile imzalanan toplu iģ sözleģmesi tarihleri arasında geçerlidir. Gerek beyaz yakalı gerekse mavi yakalı personelimiz Grup Toplu ĠĢ SözleĢmesi ile sağlanan aģağıda bir kısmı belirtilen nakdi ve ayni yardımlardan yararlanmaktadır; Ġkramiye Yemek yardımı Servis Erzak ( 3 ay da bir ) Evlenme yardımı Doğum ve Ölüm yardımları Tahsil yardımı Yakacak yardımı Bayram harçlığı Askerlik yardımı

8 8 9. Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler,Uygulanan Politikalar ve Beklentiler Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı ve Ekonomi Değerlendirme toplantısında da konu olduğu üzere, ülkemiz ekonomisi, hem dünya piyasalarında yaşanan ekonomik durgunluk hem de yurtiçinde yaşanan siyasi gerilimlere rağmen yılın ilk çeyreğinde 6,6% büyüyerek beklentilerin üzerinde bir büyüme kaydetmiştir. Aynı dönemde sanayi sektörünün 7,2% oranında büyümesi ve yılın ilk altı ayında ihracatın 34,9% oranında artması, piyasalarda yaşanan siyasi gerilimin azalmış olması, ekonomi çevrelerinin 2008 yılının ikinci yarısına ilişkin beklentilerin daha olumlu olmasına yol açmıştır. Mobilya ve ev sektörünün geçtiğimiz dönemde de olduğu gibi bu dönem de gündeminde olan en önemli konu Çin mallarının yoğun rekabet baskısıdır. Bu rekabet baskısı mobilya ve ev tekstili sektöründe yeniliği zorunlu kılmaktadır. İçinde bulunduğumuz, yeni evliliklerin arttığı, inşaat sektörünün hareketli olduğu bu dönemin takip eden süreçte, sektörümüze ve firmamıza olumlu etkileri olacağına inanmaktayız. Firmamız Yataş isminin tüketicilerimizde uyandırdığı güven duygusunu pekiştirmek için ilerleyen günlerde de tüketici tatmini üzerine odaklanmaya devam edecektir. Sektörde rekabet avantajını korumak için sürekli olarak, tüketicinin değişen beklentilerine yönelik olarak Yataş markası ile yeni ürün konseptleri ile genişleten şirketimiz, maliyet ve faaliyet giderlerinin iyileştirilmesi, ürün kalitesinin ve satış sonrası müşteri memnuniyeti çalışmalarından ilerleyen günlerde de taviz vermeyerek tüketicilerimize hak ettikleri hizmeti sağlamaya devam edecektir.

9 9 10. Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları 1. Sermaye risk yönetimi Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. Şirket in sermaye yapısı Not: 8 da açıklanan kredileri de içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve Not:27 de açıklanan çıkarılmış sermaye, yedekler ve geçmiş yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır. Şirket in genel stratejisi 2007 yılından beri aynı şekilde devam etmektedir. 2. Finansal risk yönetimindeki hedefler Şirket in finansman bölümü; ticari faaliyetler ile ilgili hizmet verirken, aynı zamanda yerli ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesini ve büyüklüğünü takip etmekten sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar. Şirket in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır. 3. Piyasa riski Faaliyetleri nedeniyle şirketimiz, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari dönemde şirketimizin maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki döneme göre bir değişiklik olmamıştır. 4. Diğer fiyat riskleri Şirketimizde raporlama tarihi itibari ile hisse senedi yatırımı yoktur. Bu nedenle hisse senedi fiyat riskine maruz değildir.

10 10 5. Kredi riski yönetimi Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle şirketimize finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirketimiz, yalnızca kredi güvenirliliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirketimizin maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve şirketimiz yönetimi tarafından incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir. 6. Faiz oranı riski yönetimi Şirketimizin sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, şirketimizi faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Şirketimizin maruz kaldığı finansal yükümlülükleriyle ilgili faiz oranları finansal borçlarda gösterilmiştir. 11. Yatırımlar ve Teşvikler Dönemimde toplam ,28 YTL tutarında sabit kıymet alımı gerçekleştirilmiştir Dönemimde teşvik kullanılmamıştır. 12. Bağışlar Dönemimde çeşitli kurum ve kuruluşlara toplam YTL tutarında bağış yapılmıştır.

11 Dönem İçinde Meydana Gelen Önemli Olaylar tarihinde şirketimiz merkezinde,2007 yılı faaliyetlerini incelemek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. - Pay sahiplerimizden Yavuz ALTOP, tarihinde devrettiği ancak intifa haklarını kendinde saklı tuttuğu hisse senetlerine ait intifa haklarını, tarihinde mülkiyet sahiplerine devretmiştir.devredilen intifa haklarının sermayeye oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir. İsim Toplam Sermayeye Dağıtım İntifa Hakları Devredilen Tutarlar Serhan Altop 2,000% ,00 YTL ġölen Aslı Altop 2,000% ,00 YTL Habibe Altop 2,000% ,00 YTL Toplam 6,000% ,00 YTL - Pay sahiplerimizden, toplam sermayesinin %11,00'ini temsil eden ,70 YTL hisse senedi sahibi Hakkı Altop, şirketimize ait hisse senetlerinin borsada işlem görmeyen, hamiline yazılı, toplam sermayenin %6'sını temsil eden ,00 YTL'sini, satmak yoluyla tarihinde, aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda kızı Nimet Altop'a ve eşi Hatice Altop'a devretmiştir İsim Toplam Sermayeye Dağılımı Devir Sonrası Hisse Oranları (YTL) Nimet Altop 3,00% ,00 YTL Hatice Altop 3,00% ,00 YTL Hakkı Altop 5,00% ,00 YTL Toplam 11,00% ,70 YTL - Fabrikalardan sorumlu genel müdür yardımcılığına, tarihinden itibaren görevine başlamak üzere Dr. Hakan Bütüner atanmıştır. - Maliye Bakanlığı'nın rutin olarak yaptığı denetleme çalıģmaları neticesinde ġirketimizin 2007 yılına ait kayıt ve iģlemlerinin vergi incelemesine baģlanıldığı ekli tutanakla imza altına alınmıģtır - ġirketimiz YataĢ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.ġ. lehine, merkezi Londra da bulunan HSBC Bank Plc. (Dubai de yerleģik HSBC Amanah Finance ve Ġstanbul da yerleģik HSBC Bank A.ġ. de dahil olmak üzere) tarafından düzenlenen toplan kredi tutarı USD olan murabaha kredisi sözleģmesi imzalanmıģtır. Kredi tarihinde kullanıma açılmıģtır Dönemi mali tablolarımız, ekli dipnotları ve denetim raporumuzda belirtilmeyen dönem içinde meydana gelmiş diğer önemli bir husus yoktur.

12 Üretim Verileri ÜRETİM VERİLERİ FABRİKA MİKTAR PARÇA Kanepe Modüler Ev Tekstili Yatak TOPLAM Satış Verileri ÜRETİMDEN SATIŞLAR ÜRÜN GRUBU MİKTAR TUTAR Yatak 144, ,835, Modüler 60, ,646, Kanepe 36, ,198, Ev Tekstili 174, ,409, Satış Sonrası - 232, Promosyon , TOPLAM 415, ,332,683.88

13 TİCARİ SATIŞLAR ÜRÜN GRUBU MİKTAR TUTAR Yatak Ticari 12, ,040, Modüler Ticari 7, , Kanepe Ticari 23, ,590, Ev Tekstili Ticari 135, ,799, TOPLAM 177, ,370, TOPLAM SATIŞLAR ÜRÜN GRUBU MİKTAR TUTAR Yatak 156, ,875, Modüler 67, ,586, Kanepe 60, ,789, Ev Tekstili 309, ,208, Satış Sonrası - 232, Promosyon , TOPLAM 593, ,703,635.01

14 İthalat-İhracat Verileri 30.Haz Ara.07 Toplam İhracat Tutarı (Dolar) Toplam İthalat Tutarı (Dolar)

15 Kurumsal Yönetim İlkeleri Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Yıllık olarak Faaliyet Raporlarımızda ve şirketimiz internet sitesinde yayımlanmaktadır hesap döneminde şirketimize ulaşarak bilgi isteyen pay sahibi ve yatırımcı sayısı 42 olarak kaydedilmiştir.ilgili dönemde 35 özel durum açıklaması yapılmıştır tarihinde şirketimiz merkezinde,2007 yılı faaliyetlerini incelemek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.toplantıya ilişkin evraklar internet sitemizde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. Pay sahiplerimize ve yatırımcılarımıza daha hızlı ve kolay ulaşabilmek için internet sitemiz ve yatırımcı ilişkileri sayfalarımız güncellenmiş,isteyen pay sahiplerimize ve yatırımcılarımıza özel durum açıklamalarımızı İMKB günlük bültenine gönderdiğimiz gün ulaşabilmeleri için haber grubu üyeliği fonksiyonu eklenmiştir. Pay sahiplerimizden Yavuz ALTOP, tarihinde devrettiği ancak intifa haklarını kendinde saklı tuttuğu hisse senetlerine ait intifa haklarını, tarihinde mülkiyet sahiplerine devretmiştir.devredilen intifa haklarının sermayeye oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir. İsim Toplam Sermayeye Dağıtım İntifa Hakları Devredilen Tutarlar Serhan Altop 2,000% ,00 YTL ġölen Aslı Altop 2,000% ,00 YTL Habibe Altop 2,000% ,00 YTL Toplam 6,000% ,00 YTL Pay sahiplerimizden, toplam sermayesinin %11,00'ini temsil eden ,70 YTL hisse senedi sahibi Hakkı Altop, şirketimize ait hisse senetlerinin borsada işlem görmeyen, hamiline yazılı, toplam sermayenin %6'sını temsil eden ,00 YTL'sini, satmak yoluyla tarihinde, aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda kızı Nimet Altop'a ve eşi Hatice Altop'a devretmiştir İsim Toplam Sermayeye Dağılımı Devir Sonrası Hisse Oranları (YTL) Nimet Altop 3,00% ,00 YTL Hatice Altop 3,00% ,00 YTL Hakkı Altop 5,00% ,00 YTL Toplam 11,00% ,70 YTL Kurumsallaşma çalışmalarımızda yeni bir adım olarak fabrikalardan sorumlu genel müdür yardımcılığına, tarihinden itibaren görevine başlamak üzere Dr. Hakan Bütüner atanmıştır. Yıllık kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporumuzda belirtilmeyen ilave bir konu ya da çalışma hesap dönemi için söz konusu değildir.

16 16 Misyonumuz, Türkiye ekonomisinin ve içinde bulunduğu mobilya ve ev tekstili sektörünün gelişimine, geniş halk kitlelerinin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayan kaliteli ürün ve hizmetleri sunmak ile katkı sağlamaktır. Vizyonumuz, Çalışanların çalışmaktan gurur duyduğu, toplumsal sorunlara duyarlı, çevreye saygılı, sürekli gelişmeyi ve büyümeyi hedefleyen, ürettiği ürün, satış ve satış sonrası hizmetlerde sürekli kaliteyi yaşatan, faaliyet alanında hep lider kalan bir şirket olmaktır. Hedeflerimiz, Karlılığını arttırmak, Sağlam bir bilanço yapısına kavuşmak. Yüksek seviyede müşteri memnuniyetini sağlamak. Tüm faaliyetlerimizde tam katılım ile kalite yönetimi ilkeleri Doğrultusunda sürekli iyileşme ve gelişme bilincini benimseyerek yüksek kaliteli mal ve hizmetleri zamanında üretmektedir. Bayi teşkilatımızı ve şirketimize ait satış noktalarını genişleterek, hizmet ağını büyütmek. Küreselleşmiş dünyada, sektörel faaliyetleri çok yakından takip ederek gelişmelerden anında haberdar olmak. Kalite, yaratıcılık ve faaliyet konusuyla ilgili teknolojik gelişmelerde lider olmak. Bayilerimizin ve Çalışanlarının refah seviyesini artırmak, hizmet içi eğitimlerle gelişmelerine katkıda bulunmak, motivasyonu artırıp iş tatminini yüksek tutmak.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait bu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu. Yatırım Ortağınız

2013 Faaliyet Raporu. Yatırım Ortağınız 2013 Faaliyet Raporu Yatırım Ortağınız İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI... 3 ŞİRKETİMİZİN VİZYONU, MİSYONU, DEĞERLERİ VE STRATEJİSİ... 8 VİZYONUMUZ... 8 MİSYONUMUZ... 8 DEĞERLERİMİZ... 8 STRATEJİLERİMİZ...

Detaylı

2013 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2013 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Genel Bilgiler ve 2013 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğe Göre

Detaylı

EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU KURUMSAL PROFİL Payları EGCYO koduyla Borsa İstanbul da işlem görmekte olan

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj Genel Bilgiler ve 2012 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Denetçi Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sorumluluk Beyanı

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 30 Haziran 2014 tarihi

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER A. Kurumsal Bilgiler...1 B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar...3 C. İşletmenin Finansman

Detaylı

31 Mart 2012 FAALİYET RAPORU

31 Mart 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 31 Mart 2012 FAALİYET RAPORU Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Sayfa No: 2 1-Genel : Rapor Dönemi : 01-01-2012 31-03-2012 Ortaklığın Ünvanı : Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 48 Akenerji, faaliyetlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.ulaslar.com.tr

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi I- GİRİŞ 2012, önceki yıla göre iyi sonuçlar aldığımız bir yıl oldu. Daha çok sayıdaki müşterimize, daha az çalışanımızla, daha çok ambalaj ürettik ve

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İ A. Kısaca Grup ve Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 1971 yılında Söke, Aydın da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI NDAN MESAJ Sayın Ortaklarımız, Kurulduğumuz 1988 yılından bu yana kesinlikle ödün vermediğimiz kalite ve hizmet anlayışımızla, son yıllarda ise ülke ekonomisine kazandırmış olduğumuz

Detaylı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ARALIK 2011 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1 BÖLÜM 1-PAY SAHİPLERİ 1 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 1 3. Pay Sahiplerinin

Detaylı

PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 30 Haziran 2013. Seri:XI No:29 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Olan

PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 30 Haziran 2013. Seri:XI No:29 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Olan PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 30 Haziran 2013 Seri:XI No:29 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1 Vizyonumuz Kaynakları en verimli

Detaylı

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Maslak No 1 Plaza Eski Büyükdere Caddesi No: 1 Maslak, Sarıyer 34398 Istanbul, Turkey Tel: +90 212 366 60 00 Fax: +90 212 366 60 10 www.deloitte.com.tr

Detaylı

Yatırım Ortağınız. 31.03.2014 Faaliyet Raporu

Yatırım Ortağınız. 31.03.2014 Faaliyet Raporu Yatırım Ortağınız 31.03.2014 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI... 3 ŞİRKETİMİZİN VİZYONU, MİSYONU, DEĞERLERİ VE STRATEJİSİ... 8 VİZYONUMUZ... 8 MİSYONUMUZ... 8 DEĞERLERİMİZ...

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret

Detaylı

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 YILI BİLANÇO, GELİR TABLOSU FAALİYET VE DENETÇİLER RAPORU İdare Merkezi : Nispetiye Cad. Akmerkez TELEFON : (0-212)

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Ödenmiş sermaye: 28.125.000 TL 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI. 16 Nisan 2015, Saat: 11.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Ödenmiş sermaye: 28.125.000 TL 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI. 16 Nisan 2015, Saat: 11. FAALİYET RAPORU 2014 BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Ödenmiş sermaye: 28.125.000 TL 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 16 Nisan 2015, Saat: 11.00 BORUSAN OTO SERVİS VE TİC. A.Ş. İSTİNYE ŞUBESİ

Detaylı

Sunuş. Bölüm I: Sunuş

Sunuş. Bölüm I: Sunuş Sunuş Bölüm I: Sunuş 006 Kısaca Bank Asya 007 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 008 Başlıca Göstergeler 010 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 012 Bank Asya nın Büyüme Stratejisi 016 Bank Asya Kilometre

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1-3 1. a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, 1 1. b) Şirketin ticaret

Detaylı

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Sun Plaza, Bilim Sokak No: 5 Maslak, Şişli 34398 İstanbul, Türkiye Tel : +90 212 366 6000 Fax : +90 212 366 6010 www.deloitte.com.tr YILLIK

Detaylı

2009 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2009 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2009 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret

Detaylı

01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2014 yılı dokuz aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış, Genel Kabul Görmüş

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 A. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Şirket Ünvanı : Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. Rapor Dönemi : 01.01.2014-30.09.2014 Yönetim Kurulu Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç-Bitiş Tarihi

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı