AKBANK ELEKTRONĠK ĠMZALAMA ve TRANSFER UYGULAMASI (e-transfer)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKBANK ELEKTRONĠK ĠMZALAMA ve TRANSFER UYGULAMASI (e-transfer)"

Transkript

1 1. e-transfer NEDĠR? AKBANK ELEKTRONĠK ĠMZALAMA ve TRANSFER UYGULAMASI (e-transfer) e-transfer Bankamıza ileteceğiniz dosyalarınızı elektronik imza ile imzalamanızı ve aynı uygulama içinden Bankamıza göndermenizi sağlayan bir uygulamadır. İmzasız dosyalarınızı da bu uygulama aracılığı ile FTP, sftp veya kanallarından biri ile Bankamıza transfer edebilirsiniz. 2. UYGULAMAYA GĠRĠġ 2.1. UYGULAMANIN KISA YOLU e-transfer, kurulum sonrasında bilgisayarınızın masaüstünde ve Start (Başlat) menüsünde Programs (Programlar) altında Akbank e-transfer dizini altında e-transfer adında kısayol oluşturur UYGULAMANIN DOSYA VE DĠZĠNLERĠ e-transfer, kurulum sırasında seçili olan dizine gerekli klasörleri yaratmaktadır. Bu klasörler ve içindeki dosyalar uygulama tarafından kullanıldığı için silinmemelidir. Klasörler, Akbank dizini altındaki e-transfer klasöründe yeralmaktadır UYGULAMANIN AÇILMASI KULLANILACAK OLAN VERĠTABANININ UYGULAMAYA TANITIMI Veritabanı tanıtımı sadece ilk açılışta yapılır. İstenirse daha sonra uygulama içerisinden veritabanı adresi değiştirilebilir.

2 e-transfer, Microsoft Access veritabanını kullanmaktadır. Bütün bilgiler burada saklanmakta olup, silinmemesi gerekmektedir. Uygulama, kısayollarından biri kullanılarak açıldığında ilk kullanımda VERİTABANI bulunamadı uyarı mesajı gelir. Veritabanı tanıtıldıktan sonra uygulama açıldığında bu mesaj alınmayacaktır. Bunun için yukarıdaki mesaj alındığında "OK" tuşuna basılmalıdır. Daha sonra açılan ekranda uygulamanızın kullanacağı veritabanı adresi seçilmelidir. Seçilecek olan veritabanı adresi, genellikle kurulum sırasında seçilmiş olan adreste yer alan AKBANK\e-Transfer\ dizini altında DB klasöründeki e-transfer.mdb veritabanıdır KULLANICI GĠRĠġĠ Giriş ekranında kullanıcı adının seçilmesi ve şifre girilmesi gerekmektedir. (Kullanıcı ve Şifre tanımlama işlemleri uygulamanın içinde Sistem Yönetimi > Kullanıcı Tanımları menüsü altından yapılmakta olup ilerleyen kısımlarda detaylı bilgi verilmiştir.) Kullanıcı adı ve şifre bilgileri girildikten sonra "Tamam" tuşuna basılır. Test kullanıcısının şifresi test tir

3 Eğer hatalı bilgi girilirse ekranda aşağıdaki şekilde uyarı mesajı alınır. Hatalı giriş ġġfre DEĞĠġTĠRME Kullanıcı giriş ekranında kullanıcılarımız şifrelerini değiştirebilmektedir. Şifre değiştirebilmek için ekranda yer alan 'Şifre Değiştir' linki tıklanır. Açılan ekranda şifre değişikliği yapılacak olan kullanıcı adı seçilip, eski ve yeni şifre bilgileri girilerek "Kaydet" tuşuna basılır ANA EKRAN Kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilerek ulaşılan uygulama ana ekranı aşağıdaki gibidir. Ekranın sol üst köşesinde menü (dünya resmi tıklandığında açılmaktadır) ve giriş yapılan kullanıcı adı bilgileri yer almaktadır.

4

5 Dünya resmi tıklandığında menü açılmaktadır 3. UYGULAMANIN FĠRMANIZA UYARLANMASI 3.1. KULLANICI TANIMLARI Kullnıcı tanımları Sistem Yönetimi altında yer alan Kullanıcı Tanımları menüsünden yapılmaktadır.

6 İlgili menü seçildikten sonra aşağıdaki ekran açılır.

7 Ekranın sağ alt köşesinde "Yeni" tuşu tıklanır ve açılan ekranda bilgiler doldurulur. Ekran görüntüsünde yer alan alanların açıklamaları aşağıda detaylandırılmıştır.

8 Kullanıcı Ref Kullanıcı Adı Erişimsiz alan olup, sistem tarafından tanımlama sırası olarak verilir. Yetkilendirme yapılacak olan kullanıcı adı bilgisi girilir (Rumuz isim kullanılabilir). Kullanıcı Adı (e-imza) E-imza sertifikasında yer alan adı/soyadı bilgisi girilir. TC Kimlik No Ad Soyad E-Posta Adresi ġifre Yönetici (Admin) E-imza sertifikasında yer alan TC Kimlik No bilgisi girilir. Yetkilendirme yapılacak olan kullanıcının ad soyad bilgisi girilir. Yetkilendirme yapılacak olan kullanıcının e-posta adresi girilir. Ekranda yer alan şifre gir tuşu tıklanarak kullanıcının şifre bilgisi tanımlanır. Kullanıcı bu şifreyi daha sonra değiştirebilecektir. İlgili kutucuğun işaretlenmesi durumunda kullanıcı sisteme admin kullanıcı olarak tanımlanmış olacaktır. Birden fazla kullanıcı için bu tanım yapılabilmektdir SĠSTEM TANIMLARI

9 VERĠ TABANI Uygulamanın kullandığı veritabanının bulunduğu adres, ekranda yer alan dosya işareti tıklanarak seçilir.

10 PARAMETRELER Parametreler sekmesi seçildiğinde açılan aşağıdaki ekranda sol menüde yer alan alanlar seçilerek sağ kısımda açılan alanlarda gerekli bilgiler doldurulur ve Kaydet tuşuna basılarak kaydedilir. Bilgi girişi yapılan alanlar için " " işareti görüntülenirken, bilgi girişi yapılmamış olan alanlar için " " işareti görüntülenir. Sol menüde yeralan alanların açıklamaları aşağıda detaylandırılmıştır.

11 SĠSTEM Giden Dosya Adresi Gelen Dosya Adresi Program dosyalarının bulunacağı klasör Temp dosyalarının bulunacağı klasör e-imzalı Dosya Adresi Bankamıza gönderilecek olan dosyaların PC de kaydedileceği adres bilgisi girilir. Bankamızdan gelen dosyaların PC de kaydedileceği adres bilgisi girilir. Uygulamanın dosyalarının bulunduğu PC deki adres bilgisi girilir. Uygulamanın kullandığı template klasör adresi girilir. Bankamıza gönderilecek olan e-imzalı dosyaların kaydedileceği adres bilgisi girilir. Giden Dosya ġifrelenecek mi? Bankamıza gönderilecek olan dosya şifrelenecek ise 1, şifrelenmeyecek ise 0 yazılır. Şifreleme yapılacak seçilirse Bankamız Nakit Yönetimi Operasyon Merkezine bilgi verilmelidir. E-imza ile imzalanan dosyalar şifrelenememektedir. BAĞLANTI adresi (TO) adresi (CC) Bankamıza kanalı ile yapılacak transferlerde in gönderileceği adresi ifade etmektedir. Bu alan seçildiğinde ekranın sağ kısmında açılan değer alanına mail adresi girilmiş olacaktır. Ayrıca bir bilgi girişi yapılması gerekmemektedir. Bankamıza kanalı ile yapılacak transferlerde in gönderileceği CC adres/adresleri ifade etmektedir. Bu alan seçildiğinde ekranın sağ kısmında açılan değer alanına adreslerinin girşi yapılır. Mail adresleri arasına ; (noktalı virgül) konulmalıdır.

12 adresi (BCC) e-imza SFTP BAġLANGIÇ klasörü e-imza SFTP BEKLEYEN klasörü e-imzalı Dosyaların Akbank a Gönderim klasörü Bankamıza kanalı ile yapılacak transferlerde in gönderileceği BCC adres/adresleri ifade etmektedir. Bu alan seçildiğinde ekranın sağ kısmında açılan değer alanına adreslerinin girşi yapılır. Mail adresleri arasına ; (noktalı virgül) konulmalıdır. e-imza akışının başlayacağı SFTP klasörünü ifade etmektedir. e-imza akışında imza bekleyen ve imza işlemi tamamlanan dosyların bulunduğu SFTP klasörünü ifade etmektedir. e-imzalı dosyaların Akbank a gönderiminin yapılacağı klasörü ifade etmektedir E-imza Yetkilendirme Ekranda yer alan Kul Ekle butonları kullanılarak imzalama yapılması istenen seviyelerde kullanıcılar belirlenir. İlgili seviyedeki tüm imzaların imzalanacak olan dosyada yer alması gerekiyorsa Bu Seviyedeki tüm İMZALAR GEREKLİ onay kutusu tıklanmalıdır FTP/sFTP Tanımlama e-transfer uygulaması içinde birden fazla FTP/sFTP adresine transfer yapılması mümkün olabilecektir. Bunun için tanımlamalar bu ekrandan yapılmalıdır. Ekranda yeni adres tanımlaması yapılabileceği gibi Güncelle ve Sil butınları kullanılarak tanımlanan adresler üzerinde değişilikler yapılması mümkün olabilecektir.

13 4. DOSYA TRANSFERLERĠNĠN YAPILMASI Bankamıza yapacağınız dosya transferleri e-transfer uygulaması içinde Dosya Transfer menüsü altından yapılmaktadır.

14 4.1. e-posta (MS Outlook) "e-posta (MS Outlook)" sekmesi seçildiğinde ekran aşağıdaki şekilde açılacaktır. in gönderileceği To işaretinden sonraki kısım erişimsiz açılır. Erişimli kısımda bilgi girişi yapılır. Cc ve Bcc mail bilgileri bu ekranda girilebileceği gibi; Sistem Yönetimi, Sistem Tanımları menüsü altında yer alan Parametreler kısmından da bir defaya mahsus olarak giriş yapılarak tekrar giriş yapılmadan kullanabilecektir. Ekranda yer alan Şifrelenecek kutucuğu erişimsiz olarak açılır ve dosyanın Şifreli olarak gönderilme durumunu gösterir. Dosya şifreli olarak gönderilmek isteniyorsa Sistem Yönetimi, Sistem Tanımları menüsü altında yer alan Paremetreler kısmından tanım yapılmalıdır. Transfer edilecek olan dosya " " işareti tıklanarak seçilir ve tuşu tıklanarak dosya transfer edilir.

15 4.2. FTP "FTP Ekranı" sekmesi seçildiğinde ekran aşağıdaki şekilde açılacaktır. Ekranın sol kısmında FTP Bağlantı Bilgileri yer almaktadır. Bu bilgiler Sistem Yönetimi, SistemTanımları, FTP/sFTP Tanımlama menüsü altından tanımlanabilir. FTP Bağlantı bilgilerinin girişi yapıldıktan sonra veya girişi yapılan bilgiler kontrol edildikten sonra dosya transfer işlemine başlanmadan önce tuşu tıklanmalıdır. Bağlantı sağlandıktan sonra Bankamıza transfer edilecek olan dosyalar " " işareti tıklanarak seçilmeli ve tuşu tıklanarak dosya transfer edilmelidir. Bankamızdan firmaya yapılacak dosya transferleri için ise FTP den indirilmek istenen dosya işaretlenmeli, transferlerin yapılması istenen klasör " " tuşu tıklanarak seçilmelidir. Dosyanın indirilmesine başlamak için tuşu tıklanmalıdır. Transfer işlemleri tamamlandıktan sonra Bağlantıyı Kes tuşu tıklanarak FTP oturumu kapatılmalıdır. Gönderilecek ve Gelecek dosyaların yer aldığı/alacağı klasörler "Sistem Yönetimi", "Sistem Tanımları" menüsü altında yer alan "Paremetreler" kısmından tanımlanarak ve ekranda yer alan Adresler combosundan seçim yapılarak her defasında bilgi girişi yapılmadan ilerlenebilir. Ekranda yer alan Şifrelenecek kutucuğu erişimsiz olarak açılır ve dosyanın Şifreli olarak gönderilip gönderilmeyeceğini gösterir. Dosya şifreli olarak gönderilmek isteniyorsa Sistem Yönetimi, Sistem Tanımları menüsü altında yer alan Paremetreler kısmından tanım yapılmalıdır.

16 4.3. Secure FTP Ekranın sol kısmında Secure FTP Bağlantı Bilgileri yer almaktadır. Bu bilgiler Sistem Yönetimi, SistemTanımları, FTP/sFTP Tanımlama menüsü altından tanımlanabilir. Secure FTP Bağlantı bilgilerinin girişi yapıldıktan sonra veya girişi yapılan bilgiler kontrol edildikten sonra dosya transfer işlemine başlanmadan önce tuşu tıklanmalıdır. Bağlantı sağlandıktan sonra Bankamıza transfer edilecek olan dosyalar " " işareti tıklanarak seçilmeli ve tuşu tıklanarak dosya transfer edilmelidir. Bankamızdan firmaya yapılacak dosya transferleri için ise sftp den indirilmek istenen dosya işaretlenmeli, transferlerin yapılması istenen klasör " " tuşu tıklanarak seçilmelidir. Dosyanın indirilmesine başlamak için tuşu tıklanmalıdır. Transfer işlemleri tamamlandıktan sonra Bağlantıyı Kes tuşu tıklanarak sftp oturumu kapatılmalıdır. Gönderilecek ve Gelecek dosyaların yer aldığı/alacağı klasörler "Sistem Yönetimi", "Sistem Tanımları" menüsü altında yer alan "Paremetreler" kısmından tanımlanarak ve ekranda yer alan Adresler combosundan seçim yapılarak her defasında bilgi girişi yapılmadan ilerlenebilir. Ekranda yer alan Şifrelenecek kutucuğu erişimsiz olarak açılır ve dosyanın Şifreli olarak gönderilip gönderilmeyeceğini gösterir. Dosya şifreli olarak gönderilmek isteniyorsa Sistem Yönetimi, Sistem Tanımları menüsü altında yer alan Paremetreler kısmından tanım yapılmalıdır.

17 5. E-ĠMZA ĠLE DOSYA ĠMZALANMASI

18 5.1. e-ġmza AkıĢı BaĢlat (sftp) Elektronik imza ile imzalama işinin başlatılması için önecelikli olarak e-imza Akışı Başlat (sftp) menüsüne giriş yapılarak akışın başlatılması sağlanır.

19 Ekranda Bağlan butonu tıklanarak bağlantı sağlanır. Dosya(lar) kısmından imzala yapılacak dosyaların seçilmesi sağlanır. Seçim işleminden sonra Dosyayı Akışa Bırak butonu tıklanır. Dosya akışa bırakıldıktan sonra Bağlantıyı Kes butonu tıklanarak bağlantı kesilir e-ġmza İmzalama yapılacak olan dosya akışa bırakıldıktan sonra imzalama süreci başlatılabilecektir. E-imza menüsü altında yer alan e-imza tıklandığında aşağıdaki ekran açılır.

20 Ekrana giriş yapıldığında, üst bölümde yer alan K. Kütüphanesi (Kart Kütüphanesi) alanından seçim yapılır. Yapılan seçime uygun olarak Akıllı Kartlar alanında gerekli bilgiler gösterilir. Bu alanda yer alan bilgi mouse ile tıklandığında Sertifikalar alanında sertifika sahibinin sertifika bilgileri görüntülenir. Ekranda yer akan Dosya Seç butonu tıklanarak imzalama yapılacak olan dosya seçilir. Listede seçili olan bir dosyayı imzalamak için Seçili İmzayı İmzala alanı, Listede yer alan birden fazla dosyayı aynı anda imzalamak için Listedeki Tüm Dosyaları İmzalama alanı kullanılmalıdır. Tercihe göre İmzalama Zamanı Ekle seçim kutusu seçilebilecektir. İmzalama işlemi yapılmadan önce ekranda yer alan PIN Kodu alanına bilgi girişi yapılmalı ve İmzala (Seçili) veya İmzala Toplu butonlarından biri tıklanarak imzalama yapılmalıdır. İmzalama yapıldığında Dosya başarılı olarak İMZALANDI bilgi mesajı gösterilecektir. Ġmzalama yapacak kullanıcıların bilgilendirilmesi İmzala işlemi yapıldıktan sonra e-imza ile imzalama yapacak diğer kullanıcılara bilgilendirme i otomatik olarak gönderilecektir Dosya Ġmza Durumu İmzalaması yapılan dosyaların imza durumları bu menü altından takip edilebilir. Menü tıklandığında örnek ekran görüntüsü aşağıdaki şekilde olacaktır. Dosyanın bulunduğu adres alanı otomatik dolu olacak şekilde açılacaktır.

21 5.4. e-ġmza ile ĠmzalanmıĢ Dosyaların Bankamıza Transfer Edilmesi e-imza ları atılmış dosyanın Bankamıza transfer edilmesi için e-imza menüsü altında dosya transfer kanalına uygun menü başlığı seçilir. Bu menü seçenekleri aşağıdaki ekran görüntüsünde yer almaktadır.

22 Ġmzalı Dosya Gönder (e-posta) e-posta ile yapılacak dosya transferlerinde ilgili menü tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır. Ekranda imzalı dosyanın yer aldığı adres Adres alanından seçildikten sonra Bağlan kutusuğu seçilerek bağlantı sağlanmalıdır. Ekranın sağ tarafında yer alan Dosya Gönderim Yeri kısmında To alanında gönderimin yapılacağı adres seçilmelidir. Cc ve/veya Bcc olarak gönderim yapılacak adresle manuel olarak girilebilecektir. Bilgi girişleri sonrasında Mail Gönder butonuna basılarak mail gönderimi yapılacaktır.

23 Ġmzalı Dosya Gönder (FTP) FTP ile yapılacak dosya transferlerinde ilgili menü tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır. Ekranda imzalı dosyanın yer aldığı adres Adres alanından seçildikten sonra Bağlan kutusuğu seçilerek bağlantı sağlanmalıdır. Ekranın sağ tarafında yer alan Dosya Gönderim Yeri kısmında Adres alanından seçim yapılarak gönderimin yapılacağı adres bilgilerinin otomatik olarak ekrana gelmesi sağlanmalıdır. Adrese ilişkin alanlar otomatik olarak dolduktan sonra Bağlan butonu tıklanarak bağlantı sağlanmalıdır. Ekranın sol kısmında yer alan İmzalı Dosya alnında transfer edilecek dosya tıklanarak ektanın orta kısmında yer alan Dosya Gönder butonu tıklanarak dosya transferi gerçekleştirilecektir.

24 Ġmzalı Dosya Gönder (Secure FTP) Secure FTP ile yapılacak dosya transferlerinde ilgili menü tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır. Ekranda imzalı dosyanın yer aldığı adres Adres alanından seçildikten sonra Bağlan kutusuğu seçilerek bağlantı sağlanmalıdır. Ekranın sağ tarafında yer alan Dosya Gönderim Yeri kısmında Adres alanından seçim yapılarak gönderimin yapılacağı adres bilgilerinin otomatik olarak ekrana gelmesi sağlanmalıdır. Adrese ilişkin alanlar otomatik olarak dolduktan sonra Bağlan butonu tıklanarak bağlantı sağlanmalıdır. Ekranın sol kısmında yer alan İmzalı Dosya alnında transfer edilecek dosya tıklanarak ektanın orta kısmında yer alan Dosya Gönder butonu tıklanarak dosya transferi gerçekleştirilecektir.

25 6. ÇIKIġ 6.1. KULLANICI SEÇME ĠġLEMĠ Bir kullanıcı ile uygulamaya giriş yaptıktan sonra, çıkış yapmadan yeni bir kullanıcı ile uygulamaya giriş yapabilmek için Çıkış menüsü altında Kullanıcı Seç menüsü kullanılır.

26 Menü tıklandığında açılan aşağıdaki ekranda Kulalnıcı alanından giriş yapılmak istenen kullanıcı seçilerek bu kullanıcıya ilişkin şifrenin girilmesi ile uygulamada kullanıcı değişilikiği yapılır UYGULAMADAN ÇIKIġ YAPILMASI Uygulamadam çıkış yapılması için Çıkış altında yer alan Çıkış menüsü seçilerek uygulamadan çıkış yapılır.

27

LogoConnect Nasıl Çalışır?

LogoConnect Nasıl Çalışır? LogoConnect Nasıl Çalışır? LogoConnect, Logo Ticari Sistem ve İnsan Kaynakları Programlarının firmalar arası ve firmalar ile bankalar arası veri transferini sağlayan bir aracı programdır. LogoConnect B2B

Detaylı

(Kullanım Kılavuzu) Kasım 2013 ANKARA. e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013 Versiyon : 1.5 1/41

(Kullanım Kılavuzu) Kasım 2013 ANKARA. e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013 Versiyon : 1.5 1/41 e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Kasım 2013 ANKARA Versiyon : 1.5 1/41 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.5 2/41 İÇİNDEKİLER Tanımlar ve Kısaltmalar...

Detaylı

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 12

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 12 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 12 4.1 GENEL... 12 4.1.1 Şirket Tanımları... 12 4.1.2 Kullanıcı Tanımları... 18 4.1.3 Şifre Değişikliği... 19

Detaylı

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak)

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) Giriş VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) AKBS, 4 modülden oluşmaktadır. Merkez Uygulaması, Veri Gönderme Sistemi, Veri Karşılama Sistemi ve Veri İşleme Sistemi.

Detaylı

Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011

Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011 Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011 içindekiler Yönetici Konsolu... 3 Sık Kullanılan Raporlara Kolay Ulaşım... 4 Farklı Tema Kullanımı... 5 Menü Kullanımı... 6 Geliştirilmiş CTRL+F Arama Kriterleri... 7

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Kullanıcı Kılavuzu. TradeMasterFX Platformları. TradeMasterFX Platformları

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Kullanıcı Kılavuzu. TradeMasterFX Platformları. TradeMasterFX Platformları Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Kullanıcı Kılavuzu TradeMasterFX Platformları Ürün : TradeMasterFX Platformları Değişiklik tarihi: 23.02.2012 Versiyon: 1,0 Özet: TradeMasterFX Platformları Kullanıcı Kılavuzu

Detaylı

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme...

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme... İçerik Tablosu Radore ID nedir?... 5 1. Giriş Ekranı... 5 1.1 Şifremi Unuttum... 5 1.2 Kayıt Ol... 6 1.2.1 Bireysel Müşteri Kaydı Oluşturmak... 6 1.2.2 Kurumsal Müşteri Kaydı Oluşturmak... 9 1.2.3 Üyelik

Detaylı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitim Dokümanı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitim Dokümanı TÜRKSAT A.Ş Belgenet ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (Standart Kullanıcı Yardım Dokümanı) Sürüm: 3.0 Hazırlayan: Kıvanç KASIMOĞLU Nisan 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 PROGRAMA GİRİŞ... 4 Şifreli Giriş... 4 Sertifikalı

Detaylı

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 13

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 13 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 13 4.1 GENEL... 13 4.1.1 Şirket Tanımları... 13 4.1.2 Kullanıcı Tanımları... 33 4.1.3 Şifre Değişikliği... 35

Detaylı

E-Fatura sistemi hazırlanan elektronik faturaların taraflar arasında sağlıklı ve güvenli bir biçimde dolaşımını sağlamak için geliştirilmiştir.

E-Fatura sistemi hazırlanan elektronik faturaların taraflar arasında sağlıklı ve güvenli bir biçimde dolaşımını sağlamak için geliştirilmiştir. İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Aktivasyon... 5 3 Kullanici Girişi Ekranı... 10 4 Yönetim... 10 4.1 Genel... 11 4.1.1 Şirket Tanımları... 11 4.1.2 Kullanıcı Tanımları... 13 4.1.3 Şifre Değişikliği... 13 4.1.4

Detaylı

1 Onay Modülü Nedir?... 4. 2 Organizasyon Tanımlama... 4

1 Onay Modülü Nedir?... 4. 2 Organizasyon Tanımlama... 4 İçindekiler 1 Onay Modülü Nedir?... 4 2 Organizasyon Tanımlama... 4 2.1 Organizasyon Ekleme... 4 2.2 Şirket Ekleme... 5 2.3 Kullanıcı Ekleme... 6 2.4 İş Akışında Kullanılacak Olan Grup (Birim) ların Tanımlanması...

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Haziran 2012 ANKARA e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Haziran 2012 Versiyon : 1.3 1/39

e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Haziran 2012 ANKARA e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Haziran 2012 Versiyon : 1.3 1/39 e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Haziran 2012 ANKARA Versiyon : 1.3 1/39 GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.3 2/39 Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 1 Giriş...

Detaylı

E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER

E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER SiRKÜLER 2013/08 Elektronik fatura uygulamasıyla ilgili olarak 2013/05 sayılı sirkülerimizde gerekli açıklamalar

Detaylı

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. 24 Ekim 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura e-fatura Hazırlama Uygulaması (GİB Portal Yöntemine Göre) Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların

Detaylı

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0 TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU Sürüm 1.0 1 Yazarlar Ayten Gülen Bilge Altay Hakan Uygun Lisans Bu Doküman GNU FDL ile lisanslanmıştır. 2 İçindekiler Giriş...6 Başlangıç...6 Genel Yapı...6 MENÜLER...7

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) KULLANICI KILAVUZU 2014 Kasım i İçindekiler GİRİŞ SAYFASI...1 EVRAK ANA SAYFA...2 1.1. Birim Yetkileri...2 1.2. Görevler...3 1.3. Bildirimler...3

Detaylı

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 1 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ (YKTS) Yükümlü Kayıt ve Takip

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

KURULUM DOKÜMANI. Netsis B2B Sürüm: v2.0 Güncelleme Tarihi: 11.04.2014. Hazırlayan: Bora KÖKEN, Yazılım Proje Uzmanı, B2B Çözümleri

KURULUM DOKÜMANI. Netsis B2B Sürüm: v2.0 Güncelleme Tarihi: 11.04.2014. Hazırlayan: Bora KÖKEN, Yazılım Proje Uzmanı, B2B Çözümleri KURULUM DOKÜMANI Netsis B2B Sürüm: v2.0 Güncelleme Tarihi: 11.04.2014 Hazırlayan: Bora KÖKEN, Yazılım Proje Uzmanı, B2B Çözümleri Seray YORULMAZ, YDM Uzmanı B2Bdestek@netsis.com.tr İÇİNDEKİLER B2B Tanımı...

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 14.11.2013 Sayı: 2013/209 Ref: 4/209. Konu: E-FATURA PORTAL VE E-FATURA ENTEGRASYON KILAVUZLARINDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR

SĐRKÜLER Đstanbul, 14.11.2013 Sayı: 2013/209 Ref: 4/209. Konu: E-FATURA PORTAL VE E-FATURA ENTEGRASYON KILAVUZLARINDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR SĐRKÜLER Đstanbul, 14.11.2013 Sayı: 2013/209 Ref: 4/209 Konu: E-FATURA PORTAL VE E-FATURA ENTEGRASYON KILAVUZLARINDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından www.gib.gov.tr internet sitesinde

Detaylı

E-FATURA UYGULAMASINI GİB-PORTAL YÖNTEMİ İLE KULLANAN MÜKELLEFLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

E-FATURA UYGULAMASINI GİB-PORTAL YÖNTEMİ İLE KULLANAN MÜKELLEFLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR e-fatura ile ilgili sorularınız için http://forum.efatura.gov.tr adresini kullanabilirsiniz! E-FATURA UYGULAMASINI GİB-PORTAL YÖNTEMİ İLE KULLANAN MÜKELLEFLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. E-Fatura

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

T.C. ŞEKER KURUMU EVİS YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALAT UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURU SİSTEMİ

T.C. ŞEKER KURUMU EVİS YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALAT UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURU SİSTEMİ T.C. ŞEKER KURUMU EVİS YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALAT UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURU SİSTEMİ Kullanım Klavuzu Versiyon 1.0 1 İçerik 1. Giriş... 4 2. Login Ekranı... 4 2.1 Kullanım Şartları... 4 2.2 Mobil

Detaylı

Yeni Nesil e-fatura 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-fatura 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-fatura 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 Yeni Nesil e-fatura Programı Program açıldığında ilk olarak kullanıcı ve veritabanı bilgilerinin girildiği sisteme giriş ekranı gelmektedir.

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi MERSİS Uygulaması Ek Yazılım Modülleri Hizmet Alımı Projesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi MERSİS Uygulaması Ek Yazılım Modülleri Hizmet Alımı Projesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi MERSİS Uygulaması Ek Yazılım Modülleri Hizmet Alımı Projesi TSM Ek Modülleri Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.0 06.06.2012 İÇİNDEKİLER Değişiklik Geçmişi...

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Etkinlik Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu

Süleyman Demirel Üniversitesi Etkinlik Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu Süleyman Demirel Üniversitesi Etkinlik Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu Etkinlik takip sistemine https://etkinlik.sdu.edu.tr adresinden ulaşılmaktadır. Bu sayfa Şekil 1. de gösterilmiştir. SDÜ Etkinlik

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KILAVUZU

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KILAVUZU 2014 NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 İÇİNDEKİLER A-ULUSAL UYGULAMA(TR rejimi)... 3 1- GENEL BİLGİLER... 3 2- BEYANNAME

Detaylı

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI 2011 LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI İÇİNDEKİLER TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında

Detaylı