FORMAT (a1,a2,a3,...) : format deyiminin satır numarasıdır READ, WRITE deyimleri ile verilir. : alan bildirim deyimleridir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download " FORMAT (a1,a2,a3,...) : format deyiminin satır numarasıdır READ, WRITE deyimleri ile verilir. : alan bildirim deyimleridir."

Transkript

1 FORMAT deyimi Değişkenlere ait bilgilerin yazılması veya değişkenlere değer okunması sırasında, gerekli tür ve uzunlukların belirtildiği yani giriş ve çıkış işlemlerinin hangi düzende olması gerektiğini belirten fortran deyimidir. Genel formu: <fn> FORMAT (a1,a2,a3,.) fn a1,a2, : format deyiminin satır numarasıdır READ, WRITE deyimleri ile verilir. : alan bildirim deyimleridir. READ / WRITE deyimleri ile kullanılan alan bildirim deyimleri ve karşılık gelen değişken türü aşağıda gösterilmiştir, Alan Bildirim Deyimleri Değişken Alan bildirim deyimi Giriş/Çıkış formatı Tam sayı In Read / Write Tek duyarlı gerçel sayı (noktalı) Fn.m Read / Write Tek duyarlı gerçel sayı (üslü) En.m Read / Write Tek duyarlı gerçel sayı (noktalıve üslü) Gn.m Read / Write Çift duyarlı gerçel sayı Dn.m Read / Write Alfasayısal An Read / Write Mantıksal Ln Read / Write Read / Write ile kullanımı içeren yapı : <fn> READ(*.fn) <değişken listesi> WRITE(*.fn) <değişken listesi> FORMAT(a1,a2,a3,) şeklindedir. Format deyiminin kullanımı ile ilgili örnekler: Format deyimi programın her hangi bir yerinde kullanılabilir. READ(*,) a,b FORMAT(.).... READ(*,) a,b... FORMAT(.) Denetim deyimleri ile format deyimine gidilemez. READ(*,) I FORMAT(.)... GOTO Program hatalıdır. Format deyimine GOTO deyimi ile sapılmaya çalışılmıştır. 1

2 Format deyimi çalışabilir bir fortran komutu değildir, READ ve WRITE komutları ile anlamlıdır. 1 READ(*,1) I FORMAT() WRITE(*,) FORMAT(1X. PROGRAM CIKISI ) Aynı format deyimi birden fazla READ / WRITE komutu ile birlikte kullanılabilir. READ(*,) I,J FORMAT() READ(*,) K,L 20 WRITE(*,) FORMAT(.) WRITE(*,20) Format deyimi ile verilen alan bildirim deyimleri birden fazla ise birbirlerinden virgül ile ayrılırlar. Alan bildirim deyimleri işleyişi soldan sağa doğrudur. FORMAT(I3,F4.1) READ / WRITE deyimleri ile birlikte kullanılan değişkenlerin sıraları ile FORMAT deyiminde kullanılan alan bildirim deyimleri birebir eşleneceklerinden değişkenlerin türüne uygun alan bildirim deyimi kullanılmalıdır. Aksi hata alınır. READ(*,) AD FORMAT(A20)... AD değişkeni gerçel olmasına rağmen Format deyiminde alfasayısal değişken giriş/çıkışında kullanılan A alan bildirim deyimi kullanılmış oysa F alan bildirim deyimi kullanılmalıydı veya AD değişkeni alfasayısal olarak tanımlanmalıydı. CHARACTER AD*20 READ(*,) AD FORMAT(A20) numaralı Format deyimi ile A alan bildirim deyimi AD alfasayısal değişkenine değer okunmak üzere verilmiştir. Uygun tür ve uzunlukta olması nedeniyle geçerlidir. 2

3 ALAN BİLDİRİM DEYİMLERİ I ALAN BİLDİRİM DEYİMİ Tamsayı değişkenlerin giriş ve çıkışlarında kullanılır. Genel formu n basamak sayısı olmak üzere, şeklindedir. Girdi (READ) işleminde I alan bildirim deyimi: Format tanımı Girdi Okunan değer I I I I ÇIktı (WRITE) işleminde I alan bildirim deyimi: Format tanımı Girdi Okunan değer I I I I ***** I ÖRNEK: In 15 WRITE(*,*) IKI SAYI GIRINIZ READ(*,)K,L FORMAT (I4,I4) WRITE(*,15)K,L FORMAT(1X,I4) STOP K değişkenine 234, L değişkenine 45 alınmıştır. Sayının işareti ise çıktıda bir yer işgal eder. I3 lük bir alana 4 basamaklı bilgi sığmadığı için *** çıktısı alınmıştır. 3

4 F ALAN BİLDİRİM DEYİMİ Gerçel sayıların giriş ve çıkışlarında kullanılır. Genel formu n ondalık nokta ve sayının işaret, dahil olmak üzere basamak sayısı ve m sağdan itibaren noktadan sonraki basamak sayısı olmak üzere, Fn.m şeklindedir. n alan uzunluğu seçilirken işaret ve desimal nokta için de birer yer düşünülmelidir, bu nedenle n m + 2 olmalıdır. n: tamsayı basamak sayısı+1 (nokta için)+1 (sayının işareti için)+m işlemi ile tespit edilir. Girdi (READ) işleminde F alan bildirim deyimi: Alan bildirim deyiminde desimal noktanın yeri verildiğinden veri girişinde desimal nokta yazılmayabilir Veri girişindeki desimal noktanın yeri alan bildirme deyiminde gösterilenden önceliklidir. Format tanımı Girdi Okunan değer F F F F F F Çıktı (WRITE) işleminde F alan bildirim deyimi: Format tanımı Girdi Okunan değer F F F ******* F F

5 F alan bildirim deyimi tanımlanırken sayının işaretinin nokta parametresinin çıktıda bir yer işgal edeceği dikkate alınmalıdır. A değişkenine değer girişi için alan bildirim deyimi F7.2 şeklinde tanımlanmış ise A değişkenindeki değerin çıktıya aktarılmasını sağlayan alan bildirim deyimindeki, n değeri, sayının işareti : 1 toplam basamak : 7 nokta işareti : 1 ondalık kısım : 2 olmak üzere n=11 olmalıdır. Bu durumda F tanımı çıktıda F11.2 olmalıdır. 15 WRITE(*,*) SAYI GIRINIZ READ(*,)A,B,C,D,E,F,G FORMAT(7F7.2) WRITE(*,15)A,B,C,D,E,F,G FORMAT(1X,F7.2) STOP 5

6 E Alan Bildirim Deyimi Gerçel sayıların üslü formda giriş ve çıkışlarında kullanılır. Genel formu n toplam basamak sayısı ve m noktadan sonraki basamak sayısı olmak üzere, Girdi (READ) işleminde E kullanılması halinde, En.m E tanımlı gerçel sayı değişkenine noktalı veya üslü sayı girilebilir E23 17.E-03 vb. Eğer verilen sayılarda ondalık nokta yoksa; üs kısmı varsa, üs kısmının hemen solundan başlayarak aksi halde (üs kısmı yoksa) belirtilen alanın sağından başlayarak sola doğru m basamak, noktadan sonraki ondalık kısım olarak yorumlanır. Format tanımı Girdi Okunan değer E E E E E E8 E Çıktı (WRITE) işleminde E kullanılması halinde, Sayı mutlaka E indisini içerecek şekilde olmalıdır. Sıfırdan farklı ilk rakam ondalık noktanın ardından gelir. n için çıktıda ayrılan alan bulunurken, sayının işareti için 1 basamak, nokta işareti için 1 basamak üs kısmı için 4 basamak fazladan büyüklükler dahil edilir. Örneğin: READ için E7.2 verilmiş ise WRITE için E13.2 olmalıdır. ( =13) 6

7 7

8 D ALAN BİLDİRİM DEYİMİ Çift duyarlı gerçel sayıların giriş ve çıkışlarında kullanılan alan bildirim deyimleridir. Genel formu, n toplam basamak sayısı ve m noktadan sonraki basamak sayısı olmak üzere, Dn.m şeklindedir. D alan bildirim deyimi, E alan bildirim deyiminin tüm özelliklerini içerir. Yanlızca üs belirlemek için E indisi yerine D indisi kullanılır. A ALAN BİLDİRİM DEYİMİ Alfasayısal bilgilerin giriş ve çıkışlarında kullanılan alan bildirim deyimidir. Genel formu, n toplam karaktaer sayısı olmak üzere, şeklindedir. An 8

9 X ALAN BİLDİRİM DEYİMİ Bir kayıt girişi sırasında atlanacak, çıktı işlemlerinde ise boş bırakılacak sütun sayısını belirlemek için kullanılır. Genel formu, n atlanacak veya boş bırakılacak sütün sayısı olmak üzere, şeklindedir. nx READ deyiminde atlanacak sütün sayısı WRITE deyiminde boş bırakılacak sütün sayısını gösterir. T ALAN BİLDİRİM DEYİMİ Çıktı işleminin üzerinde bulunulan satırın hangi sütununa yapılacağını bildiren alan bildirim deyimidir. Genel formu, n yazma işleminin sütun numarası olmak üzere, şeklindedir. (1 n 80) Tn / format ayıracı : / parametresinin sayısı n olmak üzere (n-1) satır boş bırakılmasını ve bilginin n. Satıra yazılmasını sağlar. Not: / format ayıracını takip eden ilk karakter kontrol karakterlerinden biri olmalıdır. 9

10

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Ders Notları Selahattin ERGEÇ-Mustafa Y.ATA KAPSAM 1. Temel Bilgisayar Donanım-Yazılım Bilgileri 2. Simgeler, Değişmezler ve Değişkenler 3. Aritmetiksel

Detaylı

Kod Kavramı Sub End Sub Olay (Event) Kavramı

Kod Kavramı Sub End Sub  Olay (Event) Kavramı Kod Kavramı Kodlar, programa ne yapmasını istediğinizi belirten deyim ve fonksiyonlardır. Visual Basic in nesneye dayalı bir programlama dili olması, kodların nesnelere bağlı olarak yazılması anlamına

Detaylı

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir.

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma Problem çözmek için geliştirilen Adım adım çözüm yöntemidir. Verilen bir

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Microsoft Access Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. VERİTABANI

Detaylı

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı

PASCAL ARŞİVİ BÖLÜM 7. 7.1 Giriş. 7.2 Sistem Birimi ve Katarlar. 7.2.1 Chr

PASCAL ARŞİVİ BÖLÜM 7. 7.1 Giriş. 7.2 Sistem Birimi ve Katarlar. 7.2.1 Chr BÖLÜM 7 PASCAL ARŞİVİ 7.1 Giriş Pascal Arşivi, programcılara sistem, ekran, grafik ve yazıcı birimleri için hazırlanmış standart yardımcı programlardan oluşmuştur. Pascal içinde bulunan arşiv fonksiyonları

Detaylı

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ Bilgisayar Programlama Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ I Temel Tipleri Bildirimi Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısını uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirilmesini belirten komut

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C Dilinin Tarihçesi 1972 de Dennis Ritchie tarafından AT&T Bell Laboratuarlarında B dilinden geliştirildi. C dili konusundaki ilk kitap 1978 de Dennis Ritchie ve Brain Kernighan

Detaylı

Borç / Avans Yönetimi LOGO

Borç / Avans Yönetimi LOGO Borç / Avans Yönetimi LOGO KASIM 2011 İçindekiler Borç / Avans Yönetimi... 4 Borç Tanımları... 5 Borç Tanım Bilgileri... 6 Borç Kayıtları... 8 Personel Borçlandırma... 9 Borç Toplamları... 11 Borç Taksitleri...

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012 İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012 içindekiler İzin Yönetimi... 4 İzin Tanımları... 5 İzin Bilgileri... 6 İzin Grup Tanımları... 9 İzin Grup Tanım Bilgileri... 10 Çalışma Takvimi... 12 Çalışma Takvimi Bilgileri...

Detaylı

C Programlama Dili'ne Giriş

C Programlama Dili'ne Giriş Ders 1: Giriş Giriş C Programlama Dili'ne Giriş Bu ilk derste, bir C programın nasıl derlenip çalıştırılacağı ve Internet'te bulabileceğiz derleyicilerden bahsedilecektir. En basit C programının derleyip

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir.

Detaylı

Raporlama Sistemi LOGO

Raporlama Sistemi LOGO Raporlama Sistemi LOGO Kasım 2009 İçindekiler Raporlama Sistemi... 3 Rapor Bilgileri... 3 Rapor Filtreleri... 4 Bilgi Özelliklerine Göre Filtre Grupları... 4 Kullanım Şekillerine Göre Filtre Grupları...

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi LOGO Aralık 2007 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi...5 Müşteriler/Gruplar...6 Müşteri Bilgileri...7 Müşteri İletişim Bilgileri...8 Müşteri Sektör Bilgileri...8 Cari Hesap Bilgileri...9

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM 1. SİMATİC S7-200 PLC

İKİNCİ BÖLÜM 1. SİMATİC S7-200 PLC İKİNCİ BÖLÜM 1. SİMATİC S7-200 PLC 1.1 CPU türleri Siemens in PLC ailesinde küçük projeler için S7-200 serisi, orta büyüklükte projeler için S7 300 serisi, büyük ölçekli projeler için ise S7 400 serisi

Detaylı

Değişken atama Kullanıcıdan veri girişi istendiğinde kullanılır. 1. Bir değişkene değer atama (örn: a=4 gibi) 2. Klavyeden veri girme

Değişken atama Kullanıcıdan veri girişi istendiğinde kullanılır. 1. Bir değişkene değer atama (örn: a=4 gibi) 2. Klavyeden veri girme Değişken atama Kullanıcıdan veri girişi istendiğinde kullanılır 1. Bir değişkene değer atama (örn: a=4 gibi) 2. Klavyeden veri girme 3. Bilgisayar belleğinde saklanan verileri bir dosyadan okumak 1. Bir

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Mart 2012

GO Plus Banka LOGO Mart 2012 GO Plus Banka LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi...

Detaylı

Banka LOGO Ocak 2012

Banka LOGO Ocak 2012 Banka LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10 Banka

Detaylı

n. basamak... 4. basamak 3. basamak 2. basamak 1. basamak Üstel değer 10 n-1... 10 3 10 2 10 1 10 0 Ağırlık 10 n-1...

n. basamak... 4. basamak 3. basamak 2. basamak 1. basamak Üstel değer 10 n-1... 10 3 10 2 10 1 10 0 Ağırlık 10 n-1... KAYNAK : http://osmanemrekandemir.wordpress.com/ SAYI SISTEMLERI Decimal(Onlu) Sayı sistemi günlük hayatta kullandığım ız 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamlarından oluşur. Decimal(Onlu) Sayı sisteminde her sayı

Detaylı

ĐLERĐ DÜZEY EXCEL KURS NOTLARI

ĐLERĐ DÜZEY EXCEL KURS NOTLARI ĐLERĐ DÜZEY EXCEL KURS NOTLARI Hazırlayan : Çağatay Tengiz Bu belge Creative Commons lisansı ile lisanslanmıştır. En son sürümününe http://www.tengiz.net adresinden ulaşabilirsiniz. ĐÇĐNDEKĐLER 1 YOĞUN

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

Banka LOGO Kasım 2009

Banka LOGO Kasım 2009 Banka LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER Toplama İşlemi. Bu İşlemleri yapmadan önce ( toplama- Çıkarma Çarpma-Bölme ve formüllerde) İlk önce hücre İçerisine = (Eşittir) işareti koyman gerekir. KDV HESAPLARI ÖRNEK;

Detaylı

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar :

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar : 1 Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

Banka LOGO Haziran 2008

Banka LOGO Haziran 2008 Banka LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı