DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞRU AKIM MAKİNELERİ"

Transkript

1 DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor olrk dlndırıln kısım mıkntıslnmyı gerçekleştiren n ve yrdımcı kutuplrl bunlrın srgılrını tşımktdır. Rotor vey endüvi olrk dlndırıln hreketli kısımd ise endüvi srgılrı bulunmktdır. Şekil 3.1 de en genel hli ile bir doğru kım mkinesinin ypısı görülmektedir. Şekil 3.1 Doğru Akım Mkinesinin Yuvrlk Kesiti Krks: Mkinenin kssı olrk tnımlybileceğimiz en dış kısmıdır. Mkineyi dış etkenlerden korumk ve oluşn ısının dış tılmsını sğlmk en önemli görevleridir. Bu nedenle ısı iletim ktsyısı yüksek mlzeme seçilmesinde fyd vrdır. Ayrıc mkinede

2 oluşn mnyetik devre ile doğrudn ilişkili olduğu için mnyetik özelliklerinin iyi olmsı gerekmektedir. Genelde uygulmd yumuşk dökme çelik kullnılmktdır. An Kutuplr: Sttor krksın monte edilen n kutuplr, kutup yğı ve kutup gövdesinden oluşmktdır. Mıkntıslnmyı oluşturn srgılrın monte edildiği kısım oln gövde, dökme çelik vey silisyumlu sclrdn iml edilirler. Kutup yklrı ise kutuplrd üretilen mnyetik kının hv rlığın geçmesini sğlyn kısımdır. Silisyumlu sclrdn üretilirler. Yrdımcı Kutuplr: An kutuplr rsın monte edilen yrdımcı kutuplr, mkinede endüvinin meydn getirdiği ve endüvi reksiyonu olrk dlndırıln mnyetik lndki bozulmyı önlemek mcı ile kullnılmktdır. Endüvinin meydn getirdiği ln nötr ekseni doğrultusunddır. Yrdımcı kutuplrın nötr ekseni doğrultusund ln üretebilmeleri için n kutuplr rsın ve nötr ekseni üzerine yerleştirilmeleri gerekir. Yrdımcı kutuplrdn geçirilen kım endüvi kımı ile ynı kım olmlı oluşn ln ise ters yönde olmlıdır. Kompnzsyon Srgılrı: Büyük güçlü mkinelerde (100 kw ve üstü) endüvi reksiyonunun meydn getirdiği bozucu lnı yok etmek için yrdımcı kutup srgılrı yetersiz klmktdır. Bunlr ilveten n kutup tbnlrın kompnzsyon srgılrı yerleştirilir. Bu srgılr n kutuplrın ltınd bulunn endüvi iletkenlerinin meydn getirdiği bozucu lnı zltmy vey yok etmeye yönelik ln üretirler. Endüvi (Rotor): Doğru kım mkinesinin dönen kısmın endüvi denilir. Endüvi kollektör, demir vey sc nüve ile srgılrdn oluşmktdır. Endüvide endüklenen gerilim lterntif olduğu için zmn göre değişim neticesinde demir kyıplrı meydn gelecektir. Bunu zltmk için genelde mm klınlığınd sc pketlerden üretilirler. Üzerine presler ile çıln oluklr srgılr yerleştirilir. Açıln oluklr yrı çık vey çık oluklr şeklindedir ve küçük mkinelerde yrı çık oluklr kullnılırlr. Endüvi çpı büyüdüğü zmn ğırlık ve eylemsizlik momenti rtr yrıc sclrın kesilmesi ve işlenerek oluklrın çılmsı zorlşır. Şekil 3.2 genel bir endüvi ypısını göstermektedir. Kollektör: Sert elektrolitik bkırdn ypıln, mik ile birbirinden ylıtılmış dilimler hlinde dizilmiş, bobin ynlrının bğlndığı ve mkine mili üzerine monte edilen bir prçdır. Birbirinden izoleli her bir kollektör dilimine lmel denilir. Lmel syısı bobin ynı syısın eşittir. Bobin ynı lmellerin uçlrındki byrkçık denilen dikey prçy lehimle vey kynk ile monte edilirler. Lmel klınlığı fırçlrdn kynklnck şınm ve bunun neticesinde torn ve tmir dikkte lınrk belirlenmelidir.

3 Şekil 3.2 Kollektör ve Fırç Yerleşimi Fırç: Sert krbondn ypıln fırçlr iletkenlik ktsyısını rttırmk için metl tozlrı ilve edilmektedir. Fırçlr, kollektör ile tems ederek kım lışverişini sğlmktdır. Kollektöre göre yumuşk olmsının nedeni dh phlı ve tmirtı dh zor oln kollektör lmellerinin şınmsını geciktirmektir. Lmellere iyi tems etmesi için yylı bir fırç tutucu düzeneği kullnılır. Fırçlrın kollektör lmellerine bsmsı sonucu oluşn kıvılcımlr ve bunun neticesinde meydn gelen şınmlr doğru kım mkinelerinin önemli olumsuz yönlerinden birisidir. Şekil 3.2 de fırç ve kollektör düzeneğini gösterilmektedir. 3.2 Doğru Akım Mkinelerinin Sınıflndırılmsı Güce Göre Sınıflm: 100 W tn düşük güçler Çok Düşük Güçlü 100 W-1 kw Düşük Güçlü 1 kw- 10kW Küçük Güçlü 10 kw-100 kw Ort Güçlü 100 kw kw Büyük Güçlü 1000 kw tn büyük güçler Çok Büyük Güçlü Uyrm Geriliminin Elde Ediliş Şekline Göre Sınıflm: 1)Ybncı(Serbest) Uyrmlı 2) Kendinden Uyrmlı )Seri Uyrmlı b)şönt Uyrmlı c)kompund Uyrmlı Srgı ve Kutuplr göre Sınıflm: 1)Yrdımcı kutuplu 2) Yrdımcı kutupsuz 3)Kompnzsyon Srgılı Kullnım lnlrı: Motor sık sık durup klkck, hsss ve geniş lnd hız yrın elverişli olck, yük ltındyken durup klkcks bu tür uygulmlrd doğru kım motoru kullnılır. Otomobil

4 snyinde mrş motorlrı ve klim motorlrı olrk, çılır kpnır köprüler, teleferik ve metrolr, dikiş mkineleri, otomtik kpılr, fnlr, oyuncklr örnek uygulm lnlrı olrk verilebilir Doğru Akım Mkinelerinde Motor Çlışm Mkinenin motor çlışmsınd şebekeden çekilen elektrik enerjisi mnyetik ln yrdımıyl meknik enerjiye dönüştürülür. Endüvi doğru kım şebekesinden fırçlr ve kollektör vsıtsı ile doğru kıml beslenir. Kutup srgılrı d mnyetik ln oluşturmk için doğru kım ile beslenir. Bu durumd Bio-Svrt yssınd belirtildiği üzere endüvi srgı iletkenlerinde bir kuvvet üretilir. Bu kuvvetin endüvi eksenine göre oluşturduğu moment ile endüvi dönmeye bşlr. Motor çlışm için gerilim iesi şğıdki gibidir: V = E + R 3.1 I Burd V şebeke gerilimi (Volt), E endüvide endüklenen elektromotor kuvveti (Volt), R endüvi devresi toplm direnci (Ω), I endüvi devresi kımı (Amper) dır. E.m.k. değeri ise denklem 3.3 ile hesplnbilir. Endüvi devresi toplm direnci motor gücü, uyrm türüne göre frklı bileşenlerden oluşbilir. Denklem 3.2 en geniş hli ile endüvi devresi toplm direcini göstermektedir. R = R + R c + R s + R k + 2 R b 3.2 R R R c R s R k R b : Endüvi Devresi Toplm Direnci : Endüvi Srgısı Direnci : Yrdımcı Kutup Srgısı Direnci : Seri Uyrm Srgısı Direnci : Kompnzsyon Srgısı Direnci : Fırç Direnci Uyrm kısı Φ (Weber) uyrm srgılrındn uyrm kımının geçirilmesi ile oluşn kıdır. Aynı ie de k bileşeni tsrımdn gelen bir ktsyıdır. Denklem 3.4. ile gösterilen k ktsyısı hesplnmsınd; p çift kutup syısı, Z endüvideki toplm iletken syısını, endüvideki çift prlel kol syısını göstermektedir. Açısl hız (rd/sn) ise denklem 3.5 ile gösterilmediktedir ki bu iede geçen n indisi motor devir syısını (devir/dk) göstermektedir. E = k φ ω 3.3 geo p Z k = π n ω geo = Motor çlışmd dönüş yönü sğ el üç prmk kurlı ile belirlenmektedir. Bu kurl göre sğ elin bşprmğı hreketin yönünü, işret prmğı endüvide kn kımın yönünü ve ortk prmk ise mnyetik ln yönünü göstermektedir. Şekil 3.3 böyle bir durumu sergilemektedir.

5 Şekil 3.3 Motor Çlışmd Devir Yönünün Bulunmsı 3.4 Doğru Akım Mkinelerinde Genertör Çlışm Genertör çlışm ile doğru kım mkinesine verilen meknik enerji elektrik enerjisine çevrilmektedir. Genrtör çlışm Frdy yssın dynmktdır. Mkinenin içerisinde olmsı gereken mnyetik ln kutuplrdki srgı y d mıkntıslr trfındn oluşturulmktdır. Endüvi üzerindeki bobinler endüvi ile birlikte hreket ettirildiği zmn, bobinlerde gerilim endüklenecektir. Endüklenen bu gerilim ve dolyısı ile kn kım sinüsoidl ve lterntif kımdır. Bu lterntif kımın doğrultulmsı ve şebekeye verilmesi fırç-kollektör düzeneği syesindedir. Oluşn lterntif gerilim değişirken bobin kenrlrı d yer değiştirmekte nck fırçlr sbit kldığı için şğı ve yukrıdki fırçlrın polriteleri değişmemektedir. E = V + R 3.6 I Genertör çlışmd dönüş yönü sol el üç prmk kurlı ile bulunur. Bu kurl göre sol elin bşprmğı hreketin yönünü, işret prmğı endüvide kn kımın yönünü ve ortk prmk ise mnyetik ln yönünü göstermektedir. Şekil 3.4 böyle bir durumu sergilemektedir. Şekil 3.4. Genertör Çlışmd Devir Yönünün Bulunmsı

6 3.5 Endüvi Reksiyonu: Endüvi devresi mnyetik lnının kutuplrd üretilen mnyetik lnı bozmsın endüvi reksiyonu denir. Şekil 3.5 d sdece uyrm lnı kılrı, b de ise sdece endüvi lnı kı çizgileri gösterilmektedir. Bu reksiyon mkinenin çlışmsını bir çok çıdn bozn bir olydır ve mutlk engellenmelidir. Kutuplrdn gelen kılr yty endüvi lnı nedeni ile fırç kollektör düzlemine dik değil de bir çı ile girdiğinden dolyı, düzlemden geçen kı miktrı zlır. Bunun sonucu olrk t endüklenen gerilim zlır. Şekil 3.5 c de gösterildiği gibi kutup yklrınd belirli noktlrd kı yoğunlşmsı nedeni ile doym meydn gelebilir. Şekil 3.5 Endüvi reksiyonu 3.7 Komütsyon Kolektör üzerine yerleştirilmiş fırçlrın ltındn geçen endüvi bobinlerinde kımın yön değiştirmesi olyın komütsyon denilmektedir. Komütsyon olyınd kımın yönü 180 değişir. Komutsyon olyı bir kollektör lmel genişliğinin kollektör hızınd geçildiği süre kdr devm eder. Şekil 3.6 Komütsyon ile Akım Yön Değiştirmesi

7 3.8 Doğru Akım Mkinelerinin Uyrm Şekillerine Göre Sınıflndırılmsı Genertör işletmesinde gerilimin endüklenmesi ve motor işletmesinde momentin üretilmesi doğrudn mnyetik kı dolyısı ile n kutuplr ile ilgilidir. Mkinenin mnyetik devresinde yeterince kı üretilmez ise mkine beklenen gerilimi ve momenti veremez. Endüvi çısındn bkıldığınd ise geçirilen kım momentte ve dışrıy ktrıln güçte önemli bir diğer prmetredir. Bu nedenle fklı uyrm ypılrındn yol çıkılrk değişik doğru kım mkineleri geliştirilmiştir. Değişik işletme şrtlrın göre mkine türü seçilmez ise uygulmd istenen hedefler gerçekleşemeyecektir Serbest Uyrmlı Doğru Akım Mkinesi An kutup srgılrı endüvi srgılrının bğlı olmdığı yrı bir şebekeden beslenir. Bu mkinede birebirinden yrı iki doğru kım kynğın gerek vrdır. Şekil 3.7 ile gösterilen devreye göre genertör çlışm için uyrm devresi denklemi 3.7 ile verilmiştir. Burd V uyrm devresi gerilimini, R uyrm devresi direncini, I ise uyrm devresi kımını temsil etmektedir. Şekil 3.7 Serbest Uyrmlı Doğru Akım Mkinesi V I = R 3.7 Endüvi devresi için ise klsik genertör çlışm gerilim iesi denklem 3.8 de verilmektedir ki bu iede R endüvi devresi toplm direncini göstermektedir. E = V + I R 3.8 Motor çlışmd ise gerilim denklemi şğıd verilmiştir. Bu iede V indisi şebeke gerilimini temsil etmektedir. V = E + R I 3.9

8 Serbest uyrmlı motorlrd uyrm srgısı endüviye bğlnmz. Uyrm kımı bğımsız bir gerilim kynğındn sğlnır. Uyrm srgılrı yerine sbit mıkntıslr bulunn motorlr bir bkım serbest uyrmlı motorlr olrk syılbilirler. Yrdımcı kutuplrı olmyn bu motorlrın kullnım lnlrın örnek olrk otomobillerdeki cm silecekleri verilebilir. Bu motorlrın devir syılrı yük ltınd fzl değiştiği için, devir syısı yrlrının önemli olduğu uygulmlrd (torn, freze mkineleri vb.) kullnılbilirler Şönt Uyrmlı Doğru Akım Mkinesi Şekil 3.8 den görüleceği gibi uyrm srgılrı endüvi srgılrın prlel bğlnmktdır. Uyrm srgısı ince ve çok syıd srımdn oluşmktdır. Uyrm srgılrı uçlrın V şebeke gerilimi uygulnmktdır. Bu durumd uyrm srgısındn geçen I kımı denklem 3.10 ile ie edilmektedir. Şekil 3.8 Şönt Uyrmlı Doğru Akım Genertörü I = V R 3.10 Yukrıdki devreye bkıldığınd endüvi kımının I, yük kımı I y ile uyrm kımı I nin toplmın eşit olduğu görülmektedir.

9 I = I + I y 3.11 Genrtör çlışm için üretilen gerilimin iesi E = V + I R 3.12 Motor çlışmd ise şekild 3.9 dki devre incelendiğinde endüvi kımının yönü genertör çlışmy göre yön değiştirmesine rğmen, uyrm kımının yönü sbit kldığı görülmektedir. Uyrm devresi kım ieleri şğıdki gibidir: Şekil 3.9 Şönt Uyrmlı Doğru Akım Motoru I = V R 3.13 Düğüm noktsın göre kım ieleri yzıldığınd motorun şebekeden çektiği kım oln I ş kımı denklem 3.14 teki gibi ie edilir. I ş = I + I 3.14 Motor uç gerilimi ise şğıdki gibidir: V=E + I R 3.15 Şönt motorlrd uyrm srgısı, endüviye prlel olrk bğlnmıştır. Bu motorlrd devir yrı yol verme direnci ve ln yrlyıcı direnç yrdımıyl ypılır. şönt motorlrd yüksüz durumd devir kendiliğinden yükselmez. Devir syılrı yük ltınd çok z değişir. Fkt yol lm momentleri fzl yüksek değildir. Şönt motorlr bu özelliklerinden dolyı

10 yüksek klkış momenti istenmeyen ve devir syısının sbit klmsı istenen yerlerde kullnılırlr. Kğıt fbriklrı, dokum tezghlrı, dokum tezghlrı kullnım lnlrın örnek olrk verilebilir Seri Uyrmlı Doğru Akım Mkinesi Uyrm srgısı endüvi srgısın seri olrk bğlnınc seri uyrmlı doğru kım mkinesi elde edilir. Uyrm srgısındn endüvi kımı I geçer. Bu nedenle kutup srgılrı klın kesitli ve z syıddır. Şekil 3.10 Seri Uyrmlı Doğru Akım Genertörü Şekil 3.10 dki devreden de görüldüğü gibi uyrm kımı I, endüvi kımı I y eşittir. I = I = I y 3.16 Gerilim iesi ise; E = V + I R 3.17 olrk elde edilir. Bu iede endüvi devresinde, endüvi srgısı direnci R ile seri uyrm srgısı direnci R s nin birbirine seri bğlndığı şekil 3.10 dki devre şemsındn d görülmektedir.

11 Şekil 3.11 deki devre ile gösterilen motor çlışmd, genrtör çlışmy göre kım yönü değişmiştir. Yine endüvi devresi toplm direnci içerisinde, endüvi srgısı direnci R ve seri uyrm devresi direnci R s birbirlerine seri olrk bğlnmışlrdır. Şebeke kımı, endüvi devresi kımı ve uyrm srgısı kımlrı birbirlerine eşittir. V = E + I R 3.18 Şekil 3.11 Seri Uyrmlı Doğru Akım Motoru Seri motorlr ğır yük koşullrının motorlrıdır. Sürekli yük tşınn yerlerde ve yük ile durm ve klkmnın sıkç ypıldığı yerlerde kullnılırlr. Ağır yük vinçleri, tren, trmvy, troleybüs gibi uygulmlr örnek olrk verilebilirler. Elektrik motorlrı ilk klkış nınd fzl kım çektiklerinden ve seri doğru kım motorunun momenti kımın kresine bğlı olduğu için Seri motorlrd uyrm srgısı endüviye seri bğlnmıştır. Endüvi kımının tümü uyrm srgısındn geçer. Bu nedenle endüvi kımı yükseldikçe uyrm kımı yükselir. Bu durum yol lm esnsınd momentin yüksek olmsını sğlr. Seri motorlrın klkış momentleri diğer motorlrdn dh büyüktür. Seri motor yüklendikçe, endüvi kımı ve bun bğlı olrk uyrm kımı yükselir. Uyrm kımının yükselmesi sonucu döndürme momenti rtrken devir syısı düşer. Motor yüksüz olrk çlıştırıldığınd endüvi kımı, yni uyrm kımı, küçük olcğındn devir syısı giderek yükselir. Bu nedenle seri motor, yüksek hızlrd kyış kopm ihtimli göz önünde bulundurulrk, kyışlı bir mkineyi thrik mçlı olrk kullnılmmlıdır. Seri motorlr özellikle elektrikli ulşım sistemlerinde sıklıkl kullnılırlr Kompund Uyrmlı Doğru Akım Mkinesi

12 Uyrm devresi srgılrınd srgılrınd hem seri srgı hem de şönt srgı bulunn mkinelerdir. Prtikte kullnımı zdır. 3.9 Doğru Akım Mkinesinde Güç, Moment, Verim Doğru kım mkinesinde oluşn moment (M) ile motor milindeki moment (M m ) ynı değildir. Döner sistemden kynklnn momentte kyıplr vrdır. Anck bu kyıplr bkır kyıplrının ynınd çok küçük bir değere shiptirler ve bu nedenle ihml edilebilirler. Bu durumd mkinede üretilen moment ile mil lınn moment birbirine eşit kbul edilebilir. Doğru kım mkinesinde oluşn momentin (M) iesi şğıdki gibidir. M = k φ 3.19 I Burd; k = Moment Sbiti I = Endüvi Akımı Φ = Uyrm Akısı Aynı durum güç ieleri içinde geçerlidir. Doğru kım mkinesinde üretilen güç P mildeki güç P m e momentteki gibi kyıplr ihml edilebileceği için eşit kbul edilebilir. Dolyısı ile üretilen güç P, mildeki ve ynı zmnd çıkış gücü oln P m e eşit kbul edilebilir ve verim hesplnırken çıkış gücü olrk t bu güç iesi kullnılbilir. Bu çıdn konuy bkıldığınd motor milindeki güç gerek denklem 3.20 gerekse denklem 3.21 ile bulunbilir. P = M ω 3.20 geo P = E I 3.21 Verim tüm elektrik mkinelerinde çıkış gücünün giriş gücüne ornıdır. Kyıplrdn dolyı mkine gücünün bir kısmı mkine içerisinde hrcnır. Giriş gücü motor çlışmd motorun şebekeden çektiği güç, genrtör çlışmd ise mile uygulnn meknik güçtür. Çıkış gücü ise genertör çlışmd çıkış gerilimi ile yük kımı kullnılrk bulunurken motor çlışmd milden lınn güçtür. Verim ielerinden önce verimi doğrudn etkileyen kyıplr hususun değinmekte fyd olcktır. Doğru kım mkinelerinde kyıplr üç n bşlıkt sınıflndırılbilir: 1. Bkır Kyıplrı 2. Demir Kyıplrı 3. Sürtünme ve Vntilsyon Kyıplrı 1.Bkır Kyıplrı: ) Endüvi bkır kyıplrı: Endüvi iletkenlerinin direnci R dn kynklnn kyıplrdır. I 2 R ile gösterilir. Endüvi kımı yük ile değiştiğinden dolyı değişken kyıplrdır. b) Şönt srgı kyıplrı: Şönt ve Kompunt uyrmlı mkinelerde mevcuttur. I 2 R olrk ie edilebilir.

13 c) Seri srgı kyıplrı: Seri uyrmlı mkinelerde meydn gelen kyıplrdır. I 2 R s olrk ie edilirler. d) Yrdımcı kutup ve Kompnzsyon srgısı kyıplrı: Yrdımcı kutup direnci R c ile komutsyon direnci R k ile gösterilir ise I 2 (R c +R k ) olrk bu kyıplr ie edilir. Bunlrın dışınd fırç ve fırç geçiş direncinden dolyı kynklnn kyıplr ile lehim yerlerindeki dirençler de bkır kyıplrın ilve edilebilir. Bkır kyıplrı P cu indisi ile gösterilir. 2.Demir Kyıplrı: Mkinenin özellikle endüvi kısmındn dolyı demir kyıplrı meydn gelir. Histerisiz ve Fukolt kyıplrı olmk üzere iki kısm yrılırlr ve P fe indisi ile gösterilirler: ) Histerisiz kyıplrı: Mnyetik ln içerisinde hreketten dolyı demir kısımdki demir molekülleri hreket hlindedir ve bu durum kendisini ısı enerjisi olrk gösterir. b) Fukolt kyıplrı: Endüvinin mnyetik ln içerisindeki hreketinde endüvi üzerinde bir e.m.k meydn gelir ve bu e.m.k demir gövde üzerinde kımlrın dolşmsın neden olur. Bu kımlrd ısıy neden olrk kyıplr yol çrlr. 3.Sürtünme ve Vntilsyon Kyıplrı: Fırç, ytk ve endüvinin dönerken hv ile sürtünmesi ile mkineyi soğutmk için kullnıln vntiltörden kynklnn kyıplrdır. Bu kyıplr P sv indisi ile gösterilirler. Doğru kım mkinelerinde toplm kyıplr P k indisi ile gösterilir ve yukrıd bhsi geçen üç kyıp türünün toplmındn ibrettir. P k = P cu + P fe + P sv 3.22 Denklem 3.23 ile verilen verim iesi bütün elektrik mkinelerinde olduğu gibi çıkış gücü P ç nin, giriş gücü P g e ornıdır. Elektrik motorlrınd çıkış gücü mil gücüdür. Genertörlerde ise şebekeye verilen güçtür. Pç η = P g 3.10 Çözümlü Örnekler 1) Serbest uyrtımlık bir DA motorunun çlışm gerilimi 400 V,nm kımı (nominl) 100 A, endüvi direnci 0.25 Ω ve devir syısı 1000d/d dır. Uyrtım srgısı direnci 40 Ω ve uyrtım gerilimi 240 V tur. Motorun meknik kyıplrı 300 W tır. ) Motor tm yük ltınd çlışırken ürettiği momenti ve gücü, b) Tm yük ltınd çlışırken verimini, c) Yrı yükte 50 A devir syısı sbit kbul edilirse çekerken motorun momentini ve gücünü bulunuz. ) E = V- R I = = 375V

14 E E = k φ W geo k φ = ω geo = 375 n 2 π 60 kφ = 3.58 V s/rd M= k φ I = = 358 Nm P m = P = M.ω geo = π 1000 = 37470W 60 b) Endüvideki bkır kyıplrı R I 2 = = 2500 W Uyrmdki bkır kyıplrı: R I 2 I = V R 240 = = 6A = 1440 W Meknik kyıplr: 3000 W Toplm Kyıplr = P k = = 6940 W η = P ÇekilenGüç = = = % 84 P + Pk GirişGücü c) 50 A çekildiğinde M = k φ I M = = 179 Nm P = M ω geo = π.1000 = W 60 2) 6 BG ne ship, 200V luk bir doğru kım şebekesinden beslenen şönt motor nominl yük ile yüklendiğinde endüvi kımı 22 A., şönt uyrm kımı 1.5 A devir syısı 750d/dk dır. Endüvi direnci Ω olduğun göre: (1BG= 736W) ) Motord oluşn momenti, b) Verimi

15 6 736 ) P m = M W geo M = π 60 = N.m b) I ş = = I +I = 23.5 A P giriş = = 5170 W Pç 4416 η = = = % Pg ) 220 V lık şönt motorun endüvi direnci 0.25 Ω dur. Endüviye seri olrk bir direnç bğlndığınd endüvi kımını 80 A de sınırlndırmktdır. ) Seri bğlnmış direnç kç Ω dur? b) Seri direnç devrede iken endüvi kımı 55 A ise endüvide endüklenen e.m.k değerini bulunuz. ) R = = Ω R = R s + R R s = R R = = 2.5 Ω b) E = U R I = E = V 3.11 Çlışm Sorulrı 1. Anm (Nominl) gerilimi 400 V, endüvi nm kımı 100 A, tm yükteki devri 950 d/d oln bir şönt motorun endüvi direnci 1Ω, uyrm srgısı direnci 80 Ω dur. Bun göre motorun hızını, momentini ve gücünü bulunuz BG ne ship, nominl gerilimi 150 V, uyrm srgısı direnci 50 Ω, endüvi direnci 0.05 Ω oln şöt motor yüksüz olrk 1200 d/d d dönmektedir. Motor şebekeden 80 A ve 160 A çekerken motorun hızını ve ürettiği momenti bulunuz. 3. Uyrm devresi kımı 1.85 A oln şönt uyrmlı bir genertörün tm yük gerilimi (şebekeye verilen gerilim) 125 V, tm yük kımı 40 A ve yüksüz iken uç gerilimi 138 V ölçülmektedir. Bun göre: )Uyrm srgısı direncini, b)tm yükte endüklenen e.m.k değerini c)genrtör yüksüz iken kutup kımını bulunuz.

Bir Elektrik Motorunun Kısımları. Bir elektrik motorunun parçaları: Rotor, stator içinde döner.

Bir Elektrik Motorunun Kısımları. Bir elektrik motorunun parçaları: Rotor, stator içinde döner. Bir Elektrik Motorunun Kısımlrı Bir elektrik motorunun prçlrı: Rotor, sttor içinde döner. İki kutuplu bir DA motoru -kutuplu mkinnın kısımlrı ve elemnlrı Dört kutuplu bir DA motoru-endüktör Kutup nüvesi

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankr Üniversitesi Mühendislik Fkültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207 Temel ElektronikI Doç. Dr. Hüseyin Srı 2. Bölüm: Dirençli Devreler İçerik Temel Yslrın Doğrudn Uygulnışı Kynk Gösterimi ve Dönüşümü

Detaylı

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY İNÖNÜ ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FKÜLTSİ LKTRİKLKTRONİK MÜH. BÖL. 35 LKTRİK MKİNLR LBORTUVR DC ŞÖNT JNRTÖR DNY 3504. MÇ: Şönt bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULMLR:. ln kımının şönt bğlı DC jenertörün

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

DC Motor ve Parçaları

DC Motor ve Parçaları DC Motor ve Parçaları DC Motor ve Parçaları Doğru akım motorları, doğru akım elektrik enerjisini dairesel mekanik enerjiye dönüştüren elektrik makineleridir. Yapıları DC generatörlere çok benzer. 1.7.1.

Detaylı

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü 1. DC MOTORLAR Mntık olrk bobin üzerinden geçen kıın sonucund oluşturduğu ğnetik kçklr syesinde oluşturduğu kutuplşyı ileri ve geri yönlü olrk kullnrk yni zıt kutuplrın çekesi vd ynı kutuplrın birbirini

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS)

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS) ÇMR ÖSS SRULRI 1., ve noktlrı merkezli çember üzerinde m( ) = m( ) =. ir dik üçgeni için, = cm ve = 4 cm olrk veriliyor. Merkezi, yrıçpı [] oln bir çember, üçgenin kenrını ve noktlrınd kesiyor. un göre,

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05 İNÖNÜ ÜNİVSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ LKTİKLKTONİK MÜH. BÖL. 35 LKTİK MAKİNALAI LABOATUVAI I KLMLİ DC KOMPOUND JNATÖ DNY 3505. AMAÇ: Kompound bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULAMALA:. Yük

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜH. BÖL. 35 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 3506. AMAÇ: Bğımsız uyrılmış DC motorun moment/hız ve verim

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

Yüzey Mıknatıslı Doğru Akım Motor Tasarımı Design Of Surface Mounted Permanent Magnet Machines

Yüzey Mıknatıslı Doğru Akım Motor Tasarımı Design Of Surface Mounted Permanent Magnet Machines Yüzey Mıkntıslı Doğru Akım Motor Tsrımı Design Of Surfe Mounted Permnent Mgnet Mhines Tyfun GÜNDOĞDU, Güven KÖMÜRGÖZ Elektrik Mühendisliği Bölümü İstnul Teknik Üniversitesi tyfun.gundogdu@gmil.om, komurgoz@itu.edu.tr

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

BULANIK MANTIK UYGULAMASIYLA DC MOTORUN HIZ KONTROLÜ. Mohammad M.FARİS YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

BULANIK MANTIK UYGULAMASIYLA DC MOTORUN HIZ KONTROLÜ. Mohammad M.FARİS YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BULANIK MANTIK UYGULAMASIYLA DC MOTORUN HIZ KONTROLÜ Mohmmd M.FARİS YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMMUZ 2008 ANKARA Mohmmd M. FARİS trfındn

Detaylı

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC JENERATÖR DENEY

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC JENERATÖR DENEY İNÖNÜ ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ LKTRİKLKTRONİK MÜH. BÖL. 35 LKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC JNRATÖR DNY 3503. AMAÇ: Bğımsız uyrılmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULAMALAR:.

Detaylı

ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK MÜH. BÖL. DC ŞÖNT MOTOR DENEY

ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK MÜH. BÖL. DC ŞÖNT MOTOR DENEY ĐNÖNÜ ÜNĐVRSĐTSĐ MÜHNDĐSLĐK FAKÜLTSĐ LKTRĐK-LKTRONĐK MÜH. BÖL. DC ŞÖNT MOTOR DNY 34-0 1. AMAÇ: Şönt bğlnmış DC motorun moment/hız ve verim krkteristiklerini ve ln kımıyl nsıl değiştiklerini incelemek..

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

İNTERNET VE GPRS TABANLI SCADA SİSTEMİ İLE DC MOTORUN HIZ VE MOMENT KONTROLÜ. Yakup GÜNGÖR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK EĞİTİMİ

İNTERNET VE GPRS TABANLI SCADA SİSTEMİ İLE DC MOTORUN HIZ VE MOMENT KONTROLÜ. Yakup GÜNGÖR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK EĞİTİMİ İNTERNET VE GPRS TABANLI SCADA SİSTEMİ İLE DC MOTORUN HIZ VE MOMENT KONTROLÜ Ykup GÜNGÖR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMMUZ 2010 ANKARA Ykup GÜNGÖR trfındn

Detaylı

c

c Mtemt ık Ol ımp ıytı Çlışm Sorulrı c www.sbelin.wordpress.com sbelinwordpress@gmil.com Bu çlışm kğıdınd mtemtik olimpiytlrı sınvlrın hzırlnn öğrenciler ve öğretmenler için hzırlnmış sorulr bulunmktdır.

Detaylı

ÖRNEK 8.8: Aşağıdaki şekilde bir su deposunun altında bağlanmış olan boru hattı temsil edilmiştir. Sistem 180F'de

ÖRNEK 8.8: Aşağıdaki şekilde bir su deposunun altında bağlanmış olan boru hattı temsil edilmiştir. Sistem 180F'de ÖRNEK 8.8: Aşğıdki şekilde ir su deposunun ltınd ğlnmış oln oru httı temsil edilmiştir. Sistem 80F'de su içermektedir. Boru httındn 00 l/dk kım sğlmk için tnktki su seviyesi ne olmlıdır? Suyun yoğunluğu

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: ELEKTRİK MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: ELEKTRİK MÜHENDİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ DLET BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI. GRUP: ELEKTRİK MÜHENDİSİ

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf Çevre ve Aln İlköğretim 6. Sınıf Çevre Merhb,ilk olrk seninle birlikte evin çevresini bulmy çlışlım Kırmızı çizgiler evin çevre uzunluğunu verir. Çevre Şimdi sır futbol shsınd Çevre Şimdi,Keloğlnın Pmuk

Detaylı

Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar Test Çözümleri

Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar Test Çözümleri Dynıklılık, Yüzey Gerilimi ve ılcl Olylr Test Çözümleri Test 'in Çözümleri.. /2 Aynı mddeden ypılmış düzgün geometrik biçimli cisimlerin dynıklılığı bğıntısıyl esplnır. üp ve silindirin leri eşit olduğun

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Mtris Cebiri... Elementer İşlemler... Determinntlr...7 Lineer Denklem Sistemleri...8 Vektör Uzylrı...6 Lineer Dönüşümler...48 Özdeğerler - Özvektörler ve Köşegenleştirme...55 Genel

Detaylı

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57 99 ÖYS. si oln si kçtır? A) 9 B) 8 C) D) 6 E) 5 6. Bir nın yşı, iki çocuğunun yşlrı toplmındn üyüktür. yıl sonr nın yşı, çocuklrının yşlrı toplmının ktı olcğın göre ugün kç yşınddır? A) 5 B) 5 C) 55 D)

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı:, Yıl: 004, ISSN: 130-7085, Syf:160-169 TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1 Süleymn KORKUT

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

1) Asgari sayıda çevre akımları ve bilinmeyen tanımlayarak değerlerini bulunuz ve güç dengesini sağladığını gösteriniz.

1) Asgari sayıda çevre akımları ve bilinmeyen tanımlayarak değerlerini bulunuz ve güç dengesini sağladığını gösteriniz. ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ VİZE SORU ÖRNEKLERİ Şekiller üzerindeki renkli işretlemeler soruy değil çözüme ittir: Mviler ilk şmd sgri bğımsız denklem çözmek için ypıln tnımlrı, Kırmızılr sonrki şmd güç dengesi

Detaylı

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK Ders Notlrı 1.hft 1.Hft Sttik ve temel prensipler Kuvvet Moment MEKNİK Kuvvetlerin etkisi ltınd kln cisimlerin denge ve hreket şrtlrını nltn ve inceleyen bilim dlıdır. Meknikte incelenen cisimler Rijit

Detaylı

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ (DDHKYT)

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ (DDHKYT) DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ (DDHKYT) 2005 Hsn Şhin KIZILCIK hskizilcik@gzi.edu.tr Bill GÜNEŞ bgunes@gzi.edu.tr Gzi Üniersitesi, Gzi Eğitim kültesi, OMAE Bölümü, izik Eğitimi

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER TANIMLAR :, b, R ve 0 olmk üzere denklem denir. b = 0 denklemine, ikini dereeden bir bilinmeyenli Bu denklemde, b, gerçel syılrın

Detaylı

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ ÖN TASARIMI. Saim KOÇAK. S. Ü. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Kampüs Konya

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ ÖN TASARIMI. Saim KOÇAK. S. Ü. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Kampüs Konya TEKNOLOJİ, (00), Syı -, 9-5 TEKNOLOJİ SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ ÖN TASARIMI Sim KOÇAK S. Ü. Mühendislik - Mimrlık Fkültesi Mkin Mühendisliği Bölümü, Kmpüs Kony ÖZET Sntrifüj kompresörü çrkınd ön tsrımın

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 05

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 05 EELP212 DERS 05 Özer ŞENYURT Mayıs 10 1 BĐR FAZLI MOTORLAR Bir fazlı motorların çeşitleri Yardımcı sargılı motorlar Ek kutuplu motorlar Relüktans motorlar Repülsiyon motorlar Üniversal motorlar Özer ŞENYURT

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

Sürekli Mıknatıslı Doğru Akım Motorunun Hız Denetiminde PI-Bulanık Mantık Tipi Denetim Yönteminin Başarımının İncelenmesi

Sürekli Mıknatıslı Doğru Akım Motorunun Hız Denetiminde PI-Bulanık Mantık Tipi Denetim Yönteminin Başarımının İncelenmesi Sürekli Mıkntıslı Doğru Akım Motorunun Hız Denetiminde PI-Bulnık Mntık Tipi Denetim Yönteminin Bşrımının İncelenmesi Hsn Rız Özçlık 1, Ahmet Gni 1, Hkn Açıkgöz 2, Ö. Ftih Keçecioğlu 1 1 Khrmnmrş Sütçü

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

DOĞRU AKIM MOTORLARI VE KARAKTERİSTİKLERİ

DOĞRU AKIM MOTORLARI VE KARAKTERİSTİKLERİ 1 DOĞRU AKIM MOTORLARI VE KARAKTERİSTİKLERİ Doğru Akım Motor Çeşitleri Motorlar; herhangi bir enerjiyi yararlı mekanik enerjiye dönüştürür. Doğru akım motoru, doğru akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye

Detaylı

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2 7 Vektör - uvvet 1 Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) 1. 1 2 I. grubun oyunu kznbilmesi için 1 kuvvetinin 2 den büyük olmsı gerekir. A seçeneğinde her iki grubun uyguldığı kuvvetler eşittir. + + + D) E) 2.

Detaylı

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA)

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA) ölüm Đzosttik-Hipersttik-Elstik Şekil Değiştirme TESİR ÇİZGİSİ ÖRNEKLERİ Ypı sistemlerinin mruz kldığı temel yükler sit ve hreketli yüklerdir. Sit yükler için çözümler önceki konulrd ypılmıştır. Hreketli

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Of Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Doğru Akım Makinaları - I

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Of Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Doğru Akım Makinaları - I KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Of Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 1. Deneyin Adı Doğru Akım Makinaları 2. Deneyi Amacı Doğru akım motorunun yük eğrilerinin elde edilmesi 3. Deneye

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELĐ, DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK ENDÜSTRĐ BĐNASININ TASARIMI

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

İntegralin Uygulamaları

İntegralin Uygulamaları Bölüm İntegrlin Uygulmlrı. Aln f ve g, [, b] rlığındki her x için f(x) g(x) eşitsizliğini sğlyn sürekli fonksiyonlr olmk üzere y = f(x), y = g(x) eğrileri, x = ve x = b düşey doğrulrı rsındki S bölgesini

Detaylı

6. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNALARININ DEVREYE BAĞLANTI ŞEMALARI

6. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNALARININ DEVREYE BAĞLANTI ŞEMALARI 6. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNALARININ DEVREYE BAĞLANTI ŞEMALARI KONULAR 1. Doğru Akım Jeneratörleri (Dinamolar) 2. Doğru Akım Jeneratörlerinin Paralel Bağlanması 3. Doğru Akım Motorları GİRİŞ Bir iletkende

Detaylı

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1 ASİT-BAZ TEORİSİ (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustf DEMİR M.DEMİR(ADU) 009-05-ASİT-BAZ TEORİSİ (titrsyon) 1 Arhenius (su teorisi) 1990 Asit: Sud iyonlştığınd iyonu veren, bz ise O - iyonu veren mddelerdir. Cl,NO,

Detaylı

1982 ÖSS =3p olduğuna göre p kaçtır? A) 79 B) 119 C) 237 E) A) 60 B) 90 C) 120 D) 150 E) 160

1982 ÖSS =3p olduğuna göre p kaçtır? A) 79 B) 119 C) 237 E) A) 60 B) 90 C) 120 D) 150 E) 160 8 ÖSS. Bir çiftlikte 800 koun 00 inek ve 600 mnd vrdır. Bu hvnlrın tümü bir dire grfikle gösterilirse ineklerle ilgili dilimin merkez çısı kç derece olur? A) 60 B) 0 C) 0 D) 0 E) 60 6. 0 - =p olduğun göre

Detaylı

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri 2 şığın Ynsımsı ve Düzlem Ayn Çözümleri 1 Test 1 1. 38 38 52 52 Ynsıyn ışının yüzeyin normli ile yptığı çıy ynsım çısı denir. Bu durumd ynsım çısı şekilde gösterildiği gibi 38 dir. 4. şıklı cisminin ve

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 43. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

Şekil 13.1 Genel Sistem Görünüşü 13/1

Şekil 13.1 Genel Sistem Görünüşü 13/1 ÖRNEK 13: BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELERDEN DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL MERKEZĐ ÇELĐK ÇAPRAZLI PERDELERDEN OLUŞAN TEK KATLI ÇELĐK ENDÜSTRĐ BĐNASI 13.1 Sistem Üç boyutlu genel

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

Güç Sistemleri Analizi

Güç Sistemleri Analizi İçindekiler Güç Sistemleri Anlizi GİRİŞ.... GÜÇ SİSTEMLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN TEMEL ÇALIŞMALAR...4. NOTASYON...6.3 TEK FAZLI EVREE GÜÇ...7.4 ÜÇ FAZLI ENGELİ EVRELERE GÜÇ...9.5 PER-UNİT (BAĞIL) BÜYÜKLÜKLER...9.6

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

DENEY 6. İki Kapılı Devreler

DENEY 6. İki Kapılı Devreler 004 hr ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ ELN04 Elektrik Devreleri Lorturı II 004 hr DENEY 6 İki Kpılı Devreler Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Ön Hzırlık

Detaylı

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması İnşt Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomtik Tsrım İlkeleriyle Oluşturulmsı Öğr. Gr. Mert UZUN (mertuzunn@gmil.com) Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (scebi@yildiz.edu.tr) İçindekiler Amç Yöntem Bulgulr

Detaylı

Doğru Akım (DC) Makinaları

Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru akım makinaları motor veya jeneratör olarak kullanılabilir. Genellikle DC makinalar motor olarak kullanılır. En büyük avantajları hız ve tork ayarının kolay yapılabilmesidir.

Detaylı

MATEMATİK TESTİ. 5. a, b birer gerçek sayı ve a + b < 3tür. Bu sayıların sayı doğrusunda gösterilişi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?

MATEMATİK TESTİ. 5. a, b birer gerçek sayı ve a + b < 3tür. Bu sayıların sayı doğrusunda gösterilişi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? MTEMTİK TESTİ 1 1 1 1 1. + 4 4 1 ) 0 ) 4 işleminin sonucu kçtır? ) 1 ) 1., irer gerçek syı ve + < 3tür. u syılrın syı doğrusund gösterilişi şğıdkilerden hngisindeki gii olilir? ) -3 - -1 0 1 3 ) -3 - -1

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİT BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER. Kznım : Gerçek syılr kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini belirtir.. Kznım : Gerçek

Detaylı

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 998 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Üç bsmklı bir doğl syısının ktı, iki bsmklı bir y doğl syısın eşittir. 7 Bun göre, y doğl syısı en z kç olbilir? A) B) C) 8 D) E) Çözüm y 7 7y (, en küçük bsmklı,

Detaylı

DA MOTOR SÜRÜCÜLERİ İÇİN BULANIK MANTIK DENETİMİ

DA MOTOR SÜRÜCÜLERİ İÇİN BULANIK MANTIK DENETİMİ DA MOTOR SÜRÜCÜLERİ İÇİN BULANIK MANTIK DENETİMİ Yuuf SÖNMEZ* (*) Gzi Üniveritei, Elektrik Eğitimi Bölümü, 06500, Ankr yonmez@gzi.edu.tr ÖZET Günümüzde DA (doğru kım) motorlr endütriyel lnd geniş bir kullnım

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

DANIŞMAN Mustafa TURAN. HAZIRLAYAN İbrahim Bahadır BAŞYİĞİT T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HERHANGİ BİR ELEKTRİKLİ CİHAZIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

DANIŞMAN Mustafa TURAN. HAZIRLAYAN İbrahim Bahadır BAŞYİĞİT T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HERHANGİ BİR ELEKTRİKLİ CİHAZIN ÇALIŞMA PRENSİBİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HERHANGİ BİR ELEKTRİKLİ CİHAZIN ÇALIŞMA PRENSİBİ DANIŞMAN Mustafa TURAN HAZIRLAYAN İbrahim Bahadır BAŞYİĞİT 0101.00001

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Konum, Hız e İme - Newton Knunlrı 2. MDDESEL NOKTLRIN KİNEMTİĞİ - Doğrusl Hreket - Düzlemde Eğrisel

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI ., ÖZEL EGE LİSESİ OKULLR RSI 8. MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINI TEST SORULRI 5. 0,0008.0 b 0,0000.0 ise; b.0 kç bsmklı bir sıdır? olduğun göre, ifdesinin değeri şğıdkilerden hngisine eşittir? ) 80 ) 8 ) 8 ) 8

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11 Double solenoid vn Nominl çp 3/8 - DMV-D/11 DMV-DLE/11 7.30 Printed in Germny Edition 11.13 Nr. 253 071 1 6 Teknik DUNGS double solenoid vn DMV, iki mnyetik vlin tek bir kompkt rmtür içinde entere edilmiş

Detaylı

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖETLİ ÇÖÜMLÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Limit Kvrmı ve Grfik Sorulrı... Limitle İlgili Bzı Özellikler...7 Genişletilmiş Reel Sılrd Limit... Bileşke Fonksionun Limiti...

Detaylı

ÜÇGENDE ALAN. Alan(ABC)= 1 2. (taban x yükseklik)

ÜÇGENDE ALAN. Alan(ABC)= 1 2. (taban x yükseklik) ÜÇGN LN Üçgende ln Şekilde verilen üçgeninde,, üçgenin köşeleri, [], [], [] üçgenin kenrlrıdır. c b üçgeninin kenrlrı dlndırılırken, her kenr krşısınd bulunn köşenin hrfi ile isimlendirilir. üçgeninin

Detaylı

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK .6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK İki uundn potnsiyel frk uygulnmış metl iletkenlerde, serest elektronlr iletkenin yüksek potnsiyeline doğru çekilirler. Elektrik kımını oluşturn, elektronlrın u

Detaylı

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR TMMOB İNŞAAT MÜHENDİLERİ ODAI İTANBUL ŞUBEİ YAPI TAARIM KURLARI YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR Prof. Dr. Zeki Cele İstnbul Teknik Üniversitesi, İnşt Fkültesi Betonrme Yılr ve Derem

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

ek tremum LYS-1 MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte Matematik Alanına ait toplam 80 soru vardır.

ek tremum LYS-1 MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte Matematik Alanına ait toplam 80 soru vardır. LYS- MTEMTİK MTEMTİK TESTİ. u testte Mtemtik lnın it toplm 0 soru vrdır.. evplrınızı, cevp kâğıdının Mtemtik Testi için yrıln kısmın işretleyiniz.. = 5! +! olduğun göre,! syısının türünden eşiti şğıdkilerden

Detaylı

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 2 Uluslr rsı Demir Çelik Sempozyumu (IISS 15), 1-3 Nisn 2014, Krbük, Türkiye BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Cebir Notları Mustafa YAĞCI, Eşitsizlikler

Cebir Notları Mustafa YAĞCI, Eşitsizlikler www.mustfygci.com.tr, 4 Cebir Notlrı Mustf YAĞCI, ygcimustf@yhoo.com Eşitsizlikler S yılr dersinin sonund bu dersin bşını görmüştük. O zmnlr dın sdece birinci dereceden denklemleri içeren mnsınd Bsit Eşitsizlikler

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p).

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p). Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R Ġ T E Ġ M Ü H E N D Ġ L Ġ K F A K Ü L T E Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğrtim II. öğrtim MAK-43 MT-Trnsport Tkniği ÖĞRENCĠ ADI OYADI NUMARA

Detaylı

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-5.HAFTA

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-5.HAFTA MOTOR KONSTRÜKSİYONU-5.HAFTA Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ Motor Prçlrının Değişken Yük Duruun Göre Hesbı Bir lzeenin sonsuz periyott (10 7-10 8 periyod olrk kbul edilir)prçlndn dynbileceği ksiu gerileye

Detaylı

a üstel fonksiyonunun temel özellikleri şunlardır:

a üstel fonksiyonunun temel özellikleri şunlardır: 1 Üstel Fonksiyon: >o, 1 ve herhngi bir reel syı olmk üzere f: fonksiyon denir. R fonksiyonun üstel R, f()= 1 2, f()= ve f()= f()= gibi tbnı sbit syı (pozitif ve 1 den frklı) ve üssü 4 değişken oln bu

Detaylı

FREN DİNAMİĞİ. Prof. Dr. N. Sefa KURALAY

FREN DİNAMİĞİ. Prof. Dr. N. Sefa KURALAY FREN DİNAMİĞİ Prof Dr N Sef KURALAY Objektif reksiyon tlebi Ayğın gz pedlındn kldırılmsı Yğın gz pedlındn kldırılmsı Fren pedlın bsılmsı Frenleme imesinin bşlmsı Mksimum frenleme imesi Arcın durmsı Frenleme

Detaylı