Metal Dokuma Tekstil Cepheler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Metal Dokuma Tekstil Cepheler"

Transkript

1 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 2011, Elazığ, Turkey Metal Dokuma Tekstil Cepheler Ç. Tekin 1 ve S. Kurugöl 2 1 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul/Türkiye, 2 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul/Türkiye, Metal Woven Textile Facades Abstract For centuries, features and characteristics of textile have not been included in majority of architectural theories and architectural production as a material group. In general sense, textiles are evaluated in interior spaces. Until emergence of highperformance technical textiles, this material group is evaluated as temporary, inflammable, fragile, weak, low-performance materials requiring excessive maintenance. Textile facades become significant elements of architectural designs due to design related facilities and significant decrease in energy consumption of buildings. By this way, they provide significant, unique and extensive opportunities for the buildings in terms of innovation. Today, textiles can be applied to the building surfaces and add different aesthetical and functional features to the architecture. It is possible to cover and wrap up structures by textiles as to have different textures and structures. In order to create a source for designers, this study evaluates metal textile materials manufactured on the basis of textile weaving principle, applied on external façade of structures and increasing ecological and energy efficiency. Keywords Textile in architecture, metal textile material, facing, textile façade T I. GİRİŞ ekstilin yapılarda doğrudan yada dolaylı olarak kullanımı çok eskilere dayanmaktadır. Tekstil malzemelerin yer aldığı mimariye ait tarihi örnekler, kullanılan malzemelerin sağlam olmaması nedeniyle bozulmuştur ve tasarımcıların bu alanda göstermiş olduğu çabaların kaydedilmeye değer nitelikte görülmemesi nedeniyle, bu uygulamalara ait ilk bilgiler yetersizdir. Bir Osmanlı Sarayı olan Topkapı Sarayı, sultanın eski askeri karargahının güvenilir bölgesinde ve Sultanahmet in esas tepesinin zirvesinde yer almaktadır. Mimarlık tarihçilerinin de belirttiği gibi sarayın planı ve morfolojisi ilk Osmanlı çadır kamplarının formlarından, planlarından, anlamlarından ve dolaşımından örnek almıştır. Ayrıca göçebe toplumların her yerde görülen tekstil yapılarının yanı sıra tarihte dikkate değer örnekler olarak, Roma'daki Colosseum'un büyük güneşlikleri, Çin'deki Mongol hükümdarlarının dev çadırları, Bağdat yakınındaki Ziggurat Aqur Quf'u (M.Ö. 1400) verilebilir [1]. Çadır strüktürü, tekstil malzemeler olmadan düşünülemez. Köprüler, çatı stilleri ve özelliklede semer şekilli çatılar, kumaşın doğal yansıması ve akışından ilham almıştır. Bir binada ve inşaatında gördüğümüz her şeyde tekstillerin etkisini görmek mümkündür [2]. 19. yüzyıl boyunca mimarlık, tekstilden ilham alarak, ağ kafesler, çelik ağlar, endüstriyel ve inşaat projeleri için yeni strüktürler geliştirmiştir. Aynı zamanda tekstil tekniklerin bilgisayar yardımı ile mimarlığa aktarılması ya da dönüştürülmesi ile bu süreç daha da hız kazanmıştır. Böylece bugün tekstil esaslı özelliklere, fikirlere ve niteliklere sahip olan bir mimarinin yapısal, fonksiyonel, duygusal ve atmosferik etkileri tartışılmaya ve araştırılmaya başlanmıştır. Bugün mimarlık ve tekstil arasındaki ilişki hızla gelişerek, tekstilin gerek fonksiyon amaçlı yapı elemanlarının teşkilinde, gerekse estetik, farklılık arayışları ile iç ve dış mekanlarda kullanım amacına göre tekstil malzemeye; yumuşak, esnek, dinamik, değişken, dokunmuş, örgülü, katlı, uyarlanabilir, yarı şeffaf, gerilebilir, pnömatik, düğümlü, katlanır, gözenekli, örtülmüş, elastik, plastik, bükülgen, örülmüş, kumaşla kaplanmış, akıcı, etkileşimli, desenli, konforlu, örtücü, koruyucu, aydınlatıcı, güçlü ve şık gibi farklı anlamlar yüklenebilir. Mimarlık tekstil ilişkisinin sınıflandırılmasında ise en yaygın uygulama örnekleri üzerinden değerlendirilme yapılırsa dört farklı alan ortaya çıkar: Tekstil ya da tekstil esaslı prosesin metafor olarak kullanılması, tekstil benzeri mekansal yapının (dokuma gibi) mimarlıkta üretilmesi, tekstillerin ya da tekstil kompozitlerin gerçek bir yapıda gerçek bir malzeme gibi kullanılması ve tekstillerin mimari teorilerde metinlerde ortaya çıkmasıdır [1]. Tarih boyunca ortaya çıkan tarihi ve kuramsal projeler ve büyük geçici tekstil şehirleri, tekstil özelliklerini ve konseptlerini günümüzün daha yenilikçi mimarisinin daha kalıcı, yenilik yaratan tasarımları ile paylaşmaktadır. Mimarlığın tekstillerle olan yakın ve kesin ilişkisine yönelik mimarlık teorisi, tarihi ve uygulamasının önemli ve orijinal katkısının değeri günümüzde de devam etmektedir [3]. Günümüzde farklı birçok şekilde kullanım alanına sahip olan tekstil malzemelerden, cephelerde paslanmaz çelik kumaşların (mesh) kullanımı neredeyse, çağdaş mimarlığın temel bir elemanını teşkil etmeye başlamıştır. Bu kullanım, geleneksel iç mekân-dış mekân ilişkisinin yeniden yorumlanmasına neden olmaktadır. Yapının anatomisi gözler önüne serilirken, cephe kullanıcılar tarafından gezilebilen (Şekil 1-2), dolaşılabilen bir mekân halini almaktadır. Bu gizemli ve derin cephe sayesinde, iç ve dış arasındaki sınır ortadan kalkmakta, geleneksel kütlelerin sert ve kapalı duvarları adeta eriyip gitmektedir [4]. 196

2 Metal Dokuma Tekstil Cepheler Şekil 1. Metal tekstil cephelerin arkasında mekan kullanımı [5] Şekil 4. Atelier a Torce, Rennes, Fransa, Gündüz görünüşü [5] Metal tekstil malzemeler yapılarda çerçeve içinde, dökümlü bir kumaş gibi ya da gerilerek uygulanabilmektedir. Böylece malzemenin dokusu kadar uygulama şekli ile yapıların cepheleri yumuşak, akışkan ve geçirgen gibi birçok anlam ve işlev kazanabilmektedir. Şekil 2. Metal tekstil cephelerin arkasında mekan kullanımı [5] Esneklik, tekstili diğer (katı) malzemelerden ayıran bir özelliktir. Tekstiller, asılabilir, ancak kendilerini desteklemeleri mümkün değildir. İncelikleri, hafiflikleri, üretim teknikleri ve malzemeleri sayesinde çevrelerine uyum sağlayabilirler. Söz konusu uyumluluk, tekstillerin kullanıldığı değişken uygulamaları da ifade etmektedir [6]. Günümüzde geleneksel cephelerin tersine, her cephe dış çevre ile iletişim görevini üstlenmektedir. Cepheler binanın kendisi ve çevresi, ayrıca iç ve dış mekan arasında ilişki kurar. Özellikle gece olduğunda cephelerde ticari amaçlı reklam yada estetik amaçlı aydınlatma ile tasarlanan yapılar (Şekil 3-4) yakın çevresindeki atmosferi değiştirir ve sokaklara canlılık kazandırır. LED lerin gelişimi ile yapıların dış cephelerinde bu tür tasarımlarda gelişmiştir. Bugün bu sistemler daha çok tekstil metal cepheler ile bütünleşik olarak tasarlanmakta hatta üretici firmalar tarafından, metal malzeme tekstil gibi LED profiller ile birlikte dokunmaktadır. II. METAL TEKSTİL CEPHE SİSTEMLERİ Tekstilin yapı dış kabuğunda kaplama malzemesi olarak kullanım alanlarından biri olan dokuma metal tekstillerin ekolojik özelliklerinin yanı sıra bu malzeme ile oldukça kompleks desenler oluşturmak mümkündür. Böylece, yapı yüzeylerinde ışık, yansımalar, gölgeler ve dokular ile farklı konfor amaçlarına uygun tasarımlar elde edilebilmektedir. Metal tekstil malzemeler, dokuma şekillerine göre üç farklı tipte üretilmektedir: tek yöne elastik, çift yöne elastik ve rijit (Şekil 5). Farklı dokuma şekilleri; yüzeylerin doku ve geçirgenliğini, ayrıca sistemin de uygulama şeklini değiştirmektedir. Tek yöne elastik sistemlerde dokuma konstrüksiyonu, bir yönde çubuk ya da yassı levha, diğer yönde tel kablodan oluşmaktadır. Bu dokuma tekniği ile malzeme, aynı kumaş gibi sarılarak taşınabilir ve çok büyük uzunluklarda üretilebilme imkanı bulur. İki yönde elastik sistemlerde ise bir yönde tel kablo, bir yönde elastik çubuklar ile daha çok bir giysi gibi örülür. Bu sistemin taşınması nakliyesi ve kurulumu da oldukça kolaydır. Rijit sabit sistemler ise rijit çubuklar yada yassı levhalardan oluşmaktadır. Bu malzemeler belli boyutlarda üretilebilmektedir. Şekil 5. Metal tekstillerin dokuma şekilleri Şekil 3. Atelier a Torce, Rennes, Fransa, Gece görünüşü [5] Kumaşların uygulanması, panelin şekline, taşıyıcı sistemin karakterine, boyutuna ve tasarımcının amacına bağlı olarak değişir. Üretici firmaların standart detayları olmasına rağmen tasarımlara göre yeni dokuma konstrüksiyonları ve montaj şekilleri geliştirilebilir. Son yıllardaki uygulamalarını ve konsept projelerini genellikle metal tekstil malzemeler ile yapan mimar Perrault tasarımlarına göre üretici firmalar ile yeni ürün ve montaj şekilleri üzerine çalışmaktadır. 197

3 Ç.Tekin, S. Kurugöl Dokuma türüne göre metal tekstiller bir yapının cephesini kısmen ya da tamamen sarmalayan, eklenti ya da binanın yapısal sisteminin bir parçası olarak bina yüzüne asılan yapısal çerçeve sistemi tarafından desteklenen basit bir konsepttir [7]. Bağlantı şekilleri metal dokumanın rijit (Şekil 6), tek yöne (Şekil 7) ya da çift yöne elastik (Şekil 8) olup olmamasına göre değişmektedir [5]. Şekil 6. Rijit sistemin montaj detayı, [5] Şekil 7. Tek Yöne Elastik Sistemin montaj detayı, [5] Şekil 8. Çift Yöne Elastik Sistemin montaj detayı [5] Oldukça basit bir kurulum sistemine sahip olan bu metal tekstil cephelerin kullanımı sahip olduğu ekolojik özelliklerden dolayı da artmaktadır. Bunlar: Görsel ve estetik faydası, Bina güvenliğini arttırması, Güneş ısı ve ışığının kontrolü, Hava geçişinin kontrolü, Yalıtıma katkı ve artan enerji verimliliği, Geri dönüşümlü olması, Her iklime uygun olması, Sistem ömrünün uzun olması, Yangına karşı dayanıklı olması, Bakım masraflarının olmamasıdır. Cephelerin önünde bir ağ tabakası oluşturan metal tekstil kaplamalar, yapı iç kullanıcılarının görsel olarak manzarasını engellememektedir. Farklı açıklık oranlarına sahip dokuma türleri ile istenilen oranda görüntü elde etmek mümkündür. Böylece kaplama, daha çok yapı kullanıcısının görünmesini engelleyerek, içerden dışarının daha rahat göründüğü filtre görevini de üstlenmektedir. Malzemenin dokuma karakteristikleri dış kullanıcı için özellikle gece ve gündüz yüzeyde oluşacak ışık, yansıma ve gölgeler ile farklı yüzey dokularının ortaya çıkmasına, iç mekan kullanıcısı için de cephe üzerine düşecek güneşin istenmeyen ısı ve ışığını engelleyerek, ısı kazancı ve soğutma için harcanacak olan enerji miktarının azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Böylece, ışığın, ısının ve görselliğin kontrollü olarak kullanılması, güneşin parlaklığı ve ışık kirliliği azaltılabilir ya da kontrol edilebilir. Bu anlamda geleneksel gölgeleme elemanlarına işlev olarak benzetilse de özellikle enerji verimliliği açısından bu sistemlerin çok daha kullanışlı olduğu söylenebilir. Metal tekstil malzemelerin sahip olduğu yüzey yapısı nedeniyle, farklı doku çeşitlerine göre sistemin ısı ve ışık kontrolü yapabildiği gibi hava geçişini de kontrol edebilmektedir. Bu sayede özellikle yüksek katlı binalarda olumsuz rüzgar etkileri azaltılarak, doğal havalandırma sistemlerinin kullanılması, pencere açılabilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, yapı cephesinin tıpkı bir kılıf gibi metal tekstil malzeme ile kaplanması, vandalizme karşı bina güvenliğini de arttırmaktadır. Genellikle paslanmaz çelikten üretilen sistem elemanları korozyona dayanıklıdır. Ayrıca boya ya da kaplama malzemesi ile sistemi korumaya gerek yoktur. Her türlü iklim koşuluna uygun olan malzeme fiziksel çevre koşullarından etkilenmez. Uzun ömürlü bir yapıya sahip olan sistemin tüm bileşenleri; çubuk, tel kablo, yassı levha tekrar kullanılabilir, geri dönüşümlüdür. Geri dönüşüm yolu ile sistem bileşenlerinin eritilerek farklı amaçlarla yeniden kullanımı, sıfırdan hammaddenin işlenmesinden daha az maliyete sahip olması nedeniyle önemli bir özellik göstergesi sayılabilir. Yapının servis ömrü boyunca metal tekstillerin yapıya getirdiği bakım masrafı yok denilecek kadar azdır. Sistem sahip olduğu doku ve renkten dolayı kir göstermez. Ancak ihtiyaç durumunda basınçlı su püskürtülerek temizlik işlemi yapılabilir. Yada yağmur suyu ile sistem doğal olarak temizlenebilir. Yukarda saydığımız açılardan düşünüldüğünde sistem hem ekolojik hem de ekonomiktir. Günümüz yeşil bina kriterleri açısından düşünüldüğünde enerji performansı ve geri dönüşüm açısından LEED, BREAM gibi değerlendirme sistemleri için oldukça uygun bir sistemdir. III. DÜNYADAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ Metal tekstil malzemelerin cephelere farklı anlamlar kazandırdığını uygulanan projelerde de görmek mümkündür. Bu konuda en fazla proje üreten mimarlar arasında; Dominique Perrault, Will Alsop, Lars Spuybroek ve Enric Ruiz Geli gibi mimarların tekstil-mimarlık ilişkisini farklı bir açıdan ele aldıkları ve yapı cephelerine yeni bir anlam kazandırmak istedikleri, uygulanan ya da konsept projelerdeki arayışlarından belli olmaktadır. 198

4 Metal Dokuma Tekstil Cepheler Özellikle, Perrault un yapılarında metal tekstillerin kullanımı ile giydirme cephe kavramı bulanıklaşmış, mimari bir giydirmeden çok, şık bir gece elbisesine benzemiştir [4] (Şekil 9) [8]. Perrault, yapılarında kullanacağı metal ağları üretici firmalar ile beraber geliştirmeye çalışmıştır. Bu konudaki hassasiyetini, Tasarladığımız metal ağları bir terzinin el işçiliğine benzetebiliriz. İnsan bedeni gibi, bir bina da çok basit bir elbise ile ya da doğanın giysileri ile giydirilebilir. Bu sonuçları elde etmek için yaratılan teknik ayrıntılar ve bağlantılar bir modacı ya da terzi standardında olmalıdır. Bu önemlidir, çünkü malzemenin kalitesi ayrıntıda ve onu sabitleyen araçların kalitesindedir. şeklinde belirtmiştir [9]. Şekil 11 b. Olimpik Tenis Center Madrid, İspanya [10] Tekstiller şehir, insanlar ve mimarlık arasında yeni bir ilişkinin geliştirilmesi, mimari varlığın değiştirilmesi anlamına gelebilmektedir. Bu da şehrin daha moda benzeri bir görünüşle değişim geçirmesi demektir. Giysilerimizi aldığımız gibi yeni bir dış örtü alabilmek heyecan verici bir düştür. Bina örtülerindeki bu tür değişikliklerle şehri adım adım değiştirmek ilginç olabilir, çünkü mimariye ivme kazandıracak ve mimariyi değiştirecektir [10]. Şekil 9. Tiyatro binası, Albi, Fransa [8] Şekil 12. Centre Pompidou-Metz, Fransa [10] Şekil 10. Innsbruck Town Hall, Avusturya [10] Metal cepheler sahip oldukları dokular, örgü çeşitleri ile sadece dışarıdan yapılara faklılık kazandırmakla kalmayıp, yapının hava geçirimsiz cam kaplaması arasında oluşan boşluklarda gölgeli yürüme ve yaşam alanları oluşturmakta, aynı zamanda güneşin farklı açılardan metal dokular üzerindeki etkisi ile ışık oyunları, dikkat çekici bir etki oluşturmaktadır (Şekil 10-11a-b). Tekstil cepheler yapı fonksiyonunun dış kullanıcı için tanımlanmasında bir reklam aracı olarak da kullanılmaktadır. Perrault un Centre Pompidou yapısında (Şekil 12) dış örgü deri, müze dahilinde değişen kapsamlar ve olaylar sunan medya yüzeyi olarak da işlev göstermektedir. Metal tekstil cephelerin yapılara gündüz ve gece kazandırdığı anlam ışıklandırmaya bağlı olarak da değişmektedir (Şekil 13 a-b). Şekil 13 a. Aria Façade at the City Center, Las Vegas [11] Şekil 11 a. Olimpik Tenis Center Madrid, İspanya [10] 199

5 Ç.Tekin, S. Kurugöl Şekil 13 b World s Fair, Almanya [5] Şekil 15. Cultural centre, Fransa [12] Metal tekstillerin arkasında cam giydirmenin kullanılması ile özellikle taşıyıcısı çelik konstrüksiyon olan yapılarda metal ağ sanki binayı maskeleyen bir eleman haline gelir ve konstrüksiyon apaçık ortaya çıkar (Şekil 14a-b). Şekil 16. Opera house, Kore, yarışma projesi [12] Şekil 14 a. Guangzhou, Çin (Childrens activity center) SBA Architects [5] Tekstili cephelerinde kullanan mimarlardan Alsop un Londra da uygulanan çocuk merkezi projesinin cephesinde (Şekil 17), hem metal tekstiller, hem de farklı renklerde kumaş tekstillerin kullanılması yapıya fonksiyonuna uygun hareketli, sıcak bir anlam kazandırmıştır. Görsel etki dışında tekstiller, güneşin yapıya etkilerini ışık ve ısıyı kontrol edebilmek amacıyla farklı yönlerde, farklı dokularda kullanılmıştır. Şekil 14 b. Mumuth, Graz Avusturya, [5] Spuybroek in Fransa da tamamlanan kültür merkezi projesinde (Şekil 15); eskiden tekstil fabrikası olarak kullanılan binaya renovasyon ile daha çok sanatsal amaçlı bir fonksiyon kazandırılarak yeniden işlevlendirilmiştir. Yapı, paslanmaz çelik tekstil deri ile dalgalandırılmış, özellikle gece ışıklandırması ile şık bir gece elbisesi gibi yapı giydirilmiştir. Spuybroek in Kore de yarışma projesi (Şekil 16) için hazırladığı konsept projede de metal tekstilin yapı üzerinde tıpkı dökümlü bir kumaş gibi kullanımı, konstrüksiyonun çıplaklığı, yer yer mekanlara ışığın süzülmesine izin veren şeffaflık dikkat çekicidir. Şekil 17. Fawood Childrens Center Londra [13] IV. SONUÇLAR Malzeme tasarıma şekil, anlam ve ruh kazandırır. Şiirler, düz yazılar nasıl insanın ruh halini en iyi ifade ettiği araçlar ise, mimarın kendini ifade etmesi ve tasarımın somut bir hal alması da malzeme ile gerçekleşir. Bu sayede yapılar anlam kazanır. Metal tekstiller, yapılara örtü, gece elbisesi, dökümlü bir kumaş gibi anlamlar, dokuya da geçirgenlik, yumuşaklık ve akıcılık gibi işlevler kazandırır. Hem estetik hem fonksiyonel özellikleri ile tekstil malzeme iç mekanda sınırlı olan kullanım alanından dışarı çıkarak, her türlü iklim koşulunda kullanılabilme kolaylığı ile hem fiziksel olarak 200

6 Metal Dokuma Tekstil Cepheler varlığını sürdürebilme, hem de estetik olarak farklılık yaratabilme fırsatını tasarımcılara sunmaktadır. Ayrıca, giderek artan çevre ve enerji problemlerinin çözümünde metal tekstil malzemelerin dış yapı kabuğu teşkilinde kullanımı, yapı için ekolojik çözümlerin üretilebilmesine yardımcı olmaktadır. Günümüz tasarımlarında amaç, ekolojik ve ekonomik yapılar üretebilmek ve bu sürekliliği yapının servis ömrü boyunca devam ettirebilmektir. Metal tekstil malzemelerin farklı amaçlar için esnek olarak kullanılabilmesi, fiziksel çevre koşullarının kullanıcı amacına uygun olarak kontrol edilebilmesi kolaylığı sunmaktadır. KAYNAKLAR [1] Garcia, M. Prologue for a history and theory of architextiles Architectural design, volume: 76, ıssue 6, DOI: /ad.345, [2] Textile and Architecture (Son erişim Şubat 2011) [3] Such as the great religious festivals of the Hajj or the Kumb Melas, or during the recovery of cities after disasters such as the San Francisco earthquake of 1906 or the famines, hurricanes and great fires of previous centuries. [4] Allmer A., Dominique Perrault un Telli Duvaklı Binaları Yapı 336, [5] (Son erişim Şubat 2011) [6] How to dress building up [7] Fredrickson S., New sustainable advantages can be found by wrapping a building in fabric. (Son erişim Şubat 2011) [8] (Son erişim Şubat 2011) [9] Mi-Sang K.,. Architectural Geo-couture: Interview with Dominique Perrault, Dominique Perrault: Architects and Design, Seoul, Korea, CAPress Co., Ltd., [10] Garcia, M., Impending Landscapes of the Architextile City: An Interview with Dominique Perrault Architectural design, volume: 76, ıssue 6, DOI: /ad.350, [11] (Son erişim Şubat 2011) [12] (Son erişim Şubat 2011) [13] (Son erişim Şubat 2011) 201

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

ALÜMİNYUM CEPHE GİYDİRME

ALÜMİNYUM CEPHE GİYDİRME www.erkcephe.com KARİZMA KULE ERK CEPHE Erk Cephe uzun yıllar boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını duyar. Kurulduğu günden itibaren Cephe konusunda

Detaylı

ÇATI KAPLAMASI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATI KAPLAMASI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI KAPLAMASI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI KAPLAMASI Çatı kaplaması için kullanılan malzemeler şunlardır.

Detaylı

KAPLAMALI CAMLAR. Tasarruf, fonksiyonellik ve estetik bir arada

KAPLAMALI CAMLAR. Tasarruf, fonksiyonellik ve estetik bir arada KAPLAMALI CAMLAR Tasarruf, fonksiyonellik ve estetik bir arada İÇİNDEKİLER Isı Kontrol Camları 2 - Şişecam Low-E Cam Isı ve Güneş Kontrol Camları 3 - Şişecam Solar Low-E Cam Temperlenebilir Isı Kontrol

Detaylı

Kalesinterflex Panel & Seramik Ev

Kalesinterflex Panel & Seramik Ev Kalesinterflex Panel & Seramik Ev A Kale Kalesinterflex Panel & Seramik Ev 1 İçindekiler 04 06 08 10 12 13 14 16 Kale den Seramik Ev Seramik Ev in Özellikleri Fuar Model Evi Seramik Ev Tipleri Fuar Model

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 3. Bölüm Duvarlar. 4. Bölüm Kafes Kirişler. Duvarlar Çelik çerçeveli yapılarda kullanılan duvarlar da taşıyıcı yapı elemanları gibi çoğunlukla prefabriktir. Bu özellik üretimin

Detaylı

Neden Ahşap? Doğaldır Uzun Ömürlüdür

Neden Ahşap? Doğaldır Uzun Ömürlüdür Aduro Ahşap, 20 yılı aşkın süredir tasarım ve yapı sektöründe faaliyet gösteren Yeni Güney İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. nin bir uzantısı olarak 1998 yılından beri faaliyet göstermekte olup, 2007 yılından

Detaylı

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır?

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Problem / Çözüm Önerileri Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Yapıların tipine ve kullanım amacına göre ısı yalıtımı kadar, yangın ve ses yalıtımı da önem taşır. Özellikle, Yüksek

Detaylı

Uzay kafes sistemlerin tarihsel gelişimi, deniz kabuklusunun geometrik yapısına duyulan hayranlıkla başlamıştır. Deniz kabuklusundaki logaritmik

Uzay kafes sistemlerin tarihsel gelişimi, deniz kabuklusunun geometrik yapısına duyulan hayranlıkla başlamıştır. Deniz kabuklusundaki logaritmik Uzay kafes sistemlerin tarihsel gelişimi, deniz kabuklusunun geometrik yapısına duyulan hayranlıkla başlamıştır. Deniz kabuklusundaki logaritmik heliks tarzında bir büyüme şekli, büyük açıklıklı yapı sistemlerine

Detaylı

Sapa Building System, ilk kez BAU fuarında

Sapa Building System, ilk kez BAU fuarında 1/5 Sapa Building System, ilk kez BAU fuarında Sapa Building System, 14 19 Ocak 2013 tarihlerinde Münih te düzenlenecek BAU fuarına ilk kez katılacak. Sapa Building System, yapı çözümlerini sunup tanıtımını

Detaylı

Hafif çelik yapı sisteminin raporu

Hafif çelik yapı sisteminin raporu Hafif çelik yapı sisteminin raporu Yapısal çeliğin inşaat sektöründe kullanımı, Avrupa'da özellikle İngiltere'de 18. yüzyıl sonlarında, ABD de 19. yy ortalarına doğru başlamıştır. 2. Dünya Savası nın ardından

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

designed by LINEA ROSSA

designed by LINEA ROSSA designed by LINEA ROSSA KURUMSAL YAPIMIZ Bilgi birikimini en etkin şekilde kullanan firmamız bu sayede her başlamış olduğu projede deneyimli ekibiyle projelerle birebir ilgilenerek en ufak ayrıntısına

Detaylı

CS 155 / CP 155-LS Aluminyum

CS 155 / CP 155-LS Aluminyum 2 CS 155 / CP 155-LS Aluminyum Yalıtımlı sürme sistemleri içerisinde en ağır yükü taşımak ve en büyük ebatlarda kanatları hareket ettirmek prensibi ile tasarlanan CP155 serisi 400 kg ağırlığa kadar olan

Detaylı

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları Çelik Izgara Sistem Donanım Ltd. Şti.,ızgara döşeme, geçit ızgara, kanal ızgara, hendek ızgara, platform ızgara ve çelik yapılar, inşaat metal kalas,

Detaylı

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Adexsi Grubu, 2013 yılı itibariyle 1.8 milyar Euro cirosu olan Fransa merkezli Soprema'ya aittir. Adexsi içinde

Detaylı

TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER

TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İtalyanca da pişmiş toprak anlamına gelen Terra Cotta, M.Ö 5000 yıllarından günümüze dünyanın farklı yerlerindeki uygarlıklar tarafından çoğunlukla

Detaylı

Bu sunumda yer alan konular;

Bu sunumda yer alan konular; Bu sunumda yer alan konular; Trend Cephe hakkında. Kompakt laminat tanımı, nerelerde kullanılır. Uygulama teknikleri. Fundermax dış cephe kartela Teknik Özellikler Fundermax dış cephe referans görselleri.

Detaylı

Yavaş Kapanma / Kolay Açılma

Yavaş Kapanma / Kolay Açılma ÇEKMECE SİSTEMLERİ Stil ve Konfor Modern mobilya dünyasının dekorasyona katacağı farklılık, yaratıcı vizyonla tasarlanmış fonksiyonlardır. SAMET, sahip olduğu tecrübe ve yüksek teknoloji olanaklarını SAMET

Detaylı

Şirket kültürümüz; müşteri memnuniyeti, doğruluk, güven ve kalitede süreklilik değerleri üzerine kurulmuştur.

Şirket kültürümüz; müşteri memnuniyeti, doğruluk, güven ve kalitede süreklilik değerleri üzerine kurulmuştur. ŞİRKET PROFİLİ 2003 yılından bu yana, İşimiz, Aynamızdır ilkemiz, gelişmiş alt yapı ve yetişmiş personelimiz ile sizin için gerekli hizmetleri, uluslararası kabul görmüş teknikleri kullanarak, profesyonel

Detaylı

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr EKOEDGE Plastik Sınırlama Sistemleri www.ekoplas.com.tr 01 hakkımızda... // Bu gereksinimleri ve gelişmeleri yakından takip ederek 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Ekoplas, ülkemizde mimari ve peyzaj

Detaylı

Dış Cephe Sistemleri Isı Yalıtım ve Boya

Dış Cephe Sistemleri Isı Yalıtım ve Boya Dış Cephe Sistemleri Isı Yalıtım ve Boya Parex ile gelecek nesillere... İçindekiler Cephe Koruma ve Dekorasyonu 6 Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi Avantajları 7 Binalardaki Isı Kayıpları 7 Parex Dış Cephe

Detaylı

ÇELİK VE PREFABRİK PROJELERİNİZİN, ÜRETİM ve UYGULAMALARINIZIN TÜM SÜREÇLERİNİ SİZİN İÇİN YÖNETİYORUZ.

ÇELİK VE PREFABRİK PROJELERİNİZİN, ÜRETİM ve UYGULAMALARINIZIN TÜM SÜREÇLERİNİ SİZİN İÇİN YÖNETİYORUZ. HAFİF ÇELİK / YAPISAL ÇELİK / PREFABRİK / KONTEYNER ÇÖZÜM ORTAĞI ÇELİK VE PREFABRİK PROJELERİNİZİN, ÜRETİM ve UYGULAMALARINIZIN TÜM SÜREÇLERİNİ SİZİN İÇİN YÖNETİYORUZ. Mimari Proje Statik Proje Doğru Teknik

Detaylı

designed by LINEA ROSSA

designed by LINEA ROSSA designed by LINEA ROSSA info@nte.com.tr www.nte.com.tr NTE ALÜMİNYUM ve CEPHE SİSTEMLERİ; bilinçli kalite anlayışı ile müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmayı ilke edinmiştir. Tecrübesi ve deneyimi

Detaylı

BAKU OLİMPİK STADYUMU

BAKU OLİMPİK STADYUMU BAKU OLİMPİK STADYUMU Azerbaycan Baku de şehrin yeni simgelerinden biri olmaya aday Baku Olimpik Stadyumu kent merkezine girişte, Haydar Aliyev Bulvarı ile Büyük Şor Gölü sınırında, Azizbeyov Kavşağı ile

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

Etkili lojistiğin etkili kapı teknolojisine ihtiyacı var

Etkili lojistiğin etkili kapı teknolojisine ihtiyacı var Hörmann sanayi kapı yenilikleri Etkili lojistiğin etkili kapı teknolojisine ihtiyacı var Depolarda ve üretim hollerinde ve de diğer ticari amaçlı tesislerde aralıksız süreçler, personel için uygun ortam

Detaylı

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ Maksimum enerji verimliliği, daha fazla enerji tasarrufu ve ideal yaşam konforu Isı kayıplarını gösteren özel kamera çekimi. Part of the Monier Group Yüksek Performanslı Isı Yalıtım

Detaylı

Lindab Renkli Çelik Kenet Çatı Sistemi

Lindab Renkli Çelik Kenet Çatı Sistemi Lindab Seamline TM Lindab Renkli Çelik Kenet Çatı Sistemi KOLAY UYGULANIR, ÇEVRE DOSTU, UZUN ÖMÜRLÜ ÇATI Lindab 2 Seamline Sonsuz seçenekler sunan bir çatı sistemini seçin; Lindab Steel Sweden inşaat sektöründe

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

Strong, Handsome, Reliable. Distractingly alpha-male!

Strong, Handsome, Reliable. Distractingly alpha-male! HOME COMFORT Strong, Handsome, Reliable. Distractingly alpha-male! Görünümde dinamik, keskin hatları olan bu tasarım, nihai bahçe lüksünü temin eder. Açılı detayları ve güçlü özellikleriyle Pavilion, yıl

Detaylı

VIKONEN. Yapı Sanayi A.Ş. VIKONEN. construction DOC: VKN-0000-SU-001 / / R02

VIKONEN. Yapı Sanayi A.Ş. VIKONEN. construction DOC: VKN-0000-SU-001 / / R02 Yapı Sanayi A.Ş. construction VISIONARY industry DOC: VKN-0000-SU-001 / 31.5.2015 / R02 Hedefimiz, yapılarda; mühendislik, satın alma, lojistik, altyapı ve üstyapı hizmetlerini; iş güvenliğini en üst seviyede

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

ArEmit METAL KİREMİT

ArEmit METAL KİREMİT ArEmit METAL KİREMİT M e t a l Y a p ı K a p l a m a l a r ı Sunuş 1982 yılında kuruluşundan bu güne Arımeks Mühendislik, eğitimli çalışanları, teknik personeli ve üretim makinalarıyla, yurt içi ve yurt

Detaylı

Lindab Renkli Çinko Çelik Kenet Çatı Sistemi

Lindab Renkli Çinko Çelik Kenet Çatı Sistemi Lindab Seamline TM Lindab Renkli Çinko Çelik Kenet Çatı Sistemi Yeni nesil, kolay uygulanir, çevre dostu, uzun ömürlü çati 2 Sonsuz seçenekler sunan bir çatı sistemini seçin; Lindab Steel Sweden inşaat

Detaylı

PANEL YAPI PANEL YAPI

PANEL YAPI PANEL YAPI PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET Panel Yapı İnşaat ve Taahhüt ve Ticaret Genel Müdürlük / Head Office: Eski Edirne Asfaltı 71. Sok. No:24 K:1 D:2 Sultançiftliği,

Detaylı

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT?

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT? HAKKIMIZDA Firmamız uzun yıllardır DAMLA LAMİNASYON adı altında tekstil sektöründe hizmet vermektedir. Yüksek kalitede hizmet vermeyi ilke edinen firmamız yapmış olduğu AR-GE araştırmaları sonucu izolasyon

Detaylı

Kale Mantolama Sistemleri Uygulama Katmanları Kale Mantolama Sistemi ile Isı Yalıtımınız Garanti Altında Kale Beyaz EPS Sistem Bileşenleri

Kale Mantolama Sistemleri Uygulama Katmanları Kale Mantolama Sistemi ile Isı Yalıtımınız Garanti Altında Kale Beyaz EPS Sistem Bileşenleri Mantolama Sistemleri Mantolama Nedir? Kale Son Kat Kaplamalar Kale Mantolama Sistem Bileşenleri 9 Adımda Mantolama Kış aylarında dış ortamdaki soğuk havanın iç mekanlarda ısı kaybına neden olmasını; yaz

Detaylı

Prekast Betonarme Panelli Toprakarme İstinat Duvarları

Prekast Betonarme Panelli Toprakarme İstinat Duvarları Prekast Betonarme Panelli Toprakarme İstinat Duvarları MacRes MacRes: Tekno Maccaferri nin Prekast Betonarme Panelli Toprakarme İstinat duvarları, inşaat mühendisliği yapılarında sayısı gün geçtikçe artan

Detaylı

Hitit Prefabrik Hakkında

Hitit Prefabrik Hakkında İÇERİK Hitit Prefabrik ile ilgili kurumsal bilgiler, ürün ve hizmetler için özet bilgilere bu dokümanda bulabilirsiniz. Detaylı bilgiler için doküman üzerindeki bağlantıları izleyerek web sitemizin ilgili

Detaylı

Enerji Verimli Çelik Evler

Enerji Verimli Çelik Evler Enerji Verimli Çelik Evler Enerji verimliliği nedir? Enerji verimliliği son yıllarda sıkça duyduğumuz bir kavram. Genel olarak; yaşam standardını düşürmeden, enerjinin verimli kullanılarak tüketimin azaltılmasına

Detaylı

Mantolama Sistemleri

Mantolama Sistemleri Mantolama Sistemleri 6 7 8 Kale Mantolama Sistemleri Uygulama Katmanları Kale Taşyünü sistem uygulama katmanları. 1. Kale Taşyünü Mantotech Yapıştırma Harcı 2. Kale Taşyünü Isı Yalıtım Levhası 3. Kale

Detaylı

Giydirme Cephe Sistemleri

Giydirme Cephe Sistemleri Giydirme Cephe Sistemleri Aduro Ahşap, 20 yılı aşkın süredir tasarım ve yapı sektöründe faaliyet gösteren Yeni Güney İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. nin bir uzantısı olarak 1998 yılından beri faaliyet göstermekte

Detaylı

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma ÇATI ELEMANLARI Dersi Dış mekan içinde yapılan ve daha çok dinlenme ihtiyacını karşılayan yapay çatı elemanları Pergola Kameriye Çardaklar Sığınma ve Korunma Işık ve Gölge Yoğunluğu Yağış durumu Çatı elemanlarının

Detaylı

GAZBETONLU. HAFİF ÇELiK YAPI. SiSTEMLERİ

GAZBETONLU. HAFİF ÇELiK YAPI. SiSTEMLERİ GAZBETONLU HAFİF ÇELiK YAPI SiSTEMLERİ Patentli Sistemimiz PACKET Gazbetonlu ÇELİK YAPI MESKEN Çelik Yapı nın kendine ait patentli yapı sistemi olan PACKET, çelik yapının bildiğiniz tüm avantajlarından

Detaylı

Doğal taş kaplı metal kiremit sistemi

Doğal taş kaplı metal kiremit sistemi Doğal taş kaplı metal kiremit sistemi Yüksek kalite, Uygun Fiyat, Zamanında Teslimat Şirket Profili Jung-ang Steel, Dünya çapında çatı kaplama sektöründe kullanılan metal kiremit imalatçısı ve dağıtımcısıdır.

Detaylı

Moba Cephe ALÜMİNYUM CEPHE SİSTEMLERİ.

Moba Cephe ALÜMİNYUM CEPHE SİSTEMLERİ. mc Moba Cephe ALÜMİNYUM CEPHE SİSTEMLERİ www.mobacephe.com 1 mc Moba Cephe ALÜMİNYUM CEPHE SİSTEMLERİ www.mobacephe.com FAALİYET ALANLARIMIZ ALÜMİNYUM GİYDİRME CEPHE ve STRÜKTÜREL SİLİKON CEPHELER OTOMATİK

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

PETEK KOMPOZIT TAŞ YÜNÜ PANELI

PETEK KOMPOZIT TAŞ YÜNÜ PANELI PETEK KOMPOZIT TAŞ YÜNÜ PANELI KUSURSUZ DEĞER VE KALITE İLKEMIZDIR MİMARİ KURUMSAL KİMLİK GÖRÜNTÜ GÖRÜNTÜ ENDÜSTRİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HAKKINDA RİJİTLİK ARCHICOM TM ürünlerinin katmanlı yapısı (iki adet

Detaylı

lite SEPARATÖR SİSTEMLER Derzli Separatör Sistemi Cam Cama Separatör Sistemi

lite SEPARATÖR SİSTEMLER Derzli Separatör Sistemi Cam Cama Separatör Sistemi lite Derzli Separatör Sistemi Cam Cama Separatör Sistemi SEPARATÖR SİSTEMLER DİVERSA LİTE S NOVA 102 1989 dan beri Türk Yap Sektörü ne modern mimarinin gereklilikleri olan malzeme ve uygulama yöntemlerini

Detaylı

İçerik. Otomotiv/Taşıt Tekstilleri ve Spacer Örme Kumaşlar

İçerik. Otomotiv/Taşıt Tekstilleri ve Spacer Örme Kumaşlar İçerik Otomotiv/Taşıt Tekstilleri ve Spacer Örme Kumaşlar Otomotiv/Taşıt Tekstillerine Genel Bakış Spacer Kumaşların Yapısı ve Teknik Özellikleri Spacer Kumaşların Üretim Özellikleri, Uygulama Alanları

Detaylı

Master Panel 1000 WT Cephe

Master Panel 1000 WT Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 WT Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım www.litho-flex.com Binlerce yıldır doğal taş bir yapı malzemesi olarak birçok farklı alanlarda kullanılmıştır. Lithoflex Doğal Taş Kaplaması klasik

Detaylı

Sanılanın aksine her ormanın ve ağacın bir yaşı vardır ve zamanla ormanlarında yenilenmesi gerekir.

Sanılanın aksine her ormanın ve ağacın bir yaşı vardır ve zamanla ormanlarında yenilenmesi gerekir. Ahşap pencere kullandığınızda kesilen ağaçlara mı üzülüyorsunuz. Buna bir son verin çünkü sizin için kullandığımız ürünler FSC damgalı sürdürülebilir orman politikasına uygun olarak kesilmiş ağaçlardır.

Detaylı

ÇALIŞMA ALANLARINIZA YENİ BİR SOLUK GETİYORUZ

ÇALIŞMA ALANLARINIZA YENİ BİR SOLUK GETİYORUZ ÇALIŞMA ALANLARINIZA YENİ BİR SOLUK GETİYORUZ Mimari Tasarım Projelendirme İmalat Of is is Mobilyaları Uygulama www.tapso.com Ofis Mağaza Hastane Otel Restaurant Tapso Project Gibi Düşünmek Tapso Project

Detaylı

TAVUKÇULUK VE ATERMĐT

TAVUKÇULUK VE ATERMĐT TAVUKÇULUK VE ATERMĐT Sayılarla Atermit Firması Kuruluş: 1956 2012 Üretimden Net Ciro: 80 Milyon $ / 144 Milyon TL 2012 Đthalat: 16 Milyon $ 2012 Đhracat : 11 Milyon $ Fabrikalar: 4 Satış Ofisleri: 5 Çalışan

Detaylı

KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE

KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE Ferforje bir sanat olarak tanımlanmaktadır. Ferforje, Fransızca "Fer forgé" kelimesinden gelmektedir ve Fransızca'da "dövme demir" anlamına gelmektedir. Günümüzde Ferforje

Detaylı

Metaxdoor MR30/GLA-GLM. Cam Döner Kapı

Metaxdoor MR30/GLA-GLM. Cam Döner Kapı Metaxdoor MR30/GLA-GLM Cam Döner Kapı Metaxdoor Mr30/GLA-MR30/GLM cam döner kapılar size sunduğu esneklik ile hayallerinizdeki girişi yaratmanızı sağlar. MR30/GLA-MR30/GLM cam döner kapılarda teknoloji

Detaylı

TÜRKİYE DE YEŞİL BİNA KAVRAMI ÖRNEK : GAZİANTEP EKOLOJİK BİNA

TÜRKİYE DE YEŞİL BİNA KAVRAMI ÖRNEK : GAZİANTEP EKOLOJİK BİNA TÜRKİYE DE YEŞİL BİNA KAVRAMI ÖRNEK : GAZİANTEP EKOLOJİK BİNA Seda MÜFTÜOĞLU GÜLEÇ Y.Mimar Yeşil Bina Uzmanı Ekolojik Kent Tasarım Şube Müdürü GAZİANTEP EKOLOJİK BİNA Proje Başlangıç Tarihi: 2012 Temmuz

Detaylı

ÇİFT DUVAR ARASINDA ISI YALITIMI

ÇİFT DUVAR ARASINDA ISI YALITIMI ÇİFT DUVAR ARASINDA ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi Diğer bir ismi sandviç duvar yalıtımıdır. Cam

Detaylı

MULTIPLAN Sürdürülebilir Sistemler Serisi LEED Sertifikasyonu

MULTIPLAN Sürdürülebilir Sistemler Serisi LEED Sertifikasyonu MULTIPLAN Sürdürülebilir Sistemler Serisi LEED Sertifikasyonu LEED-NC: Yeni Binalar LEED-EB: Mevcut Binalar LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) USGBC tarafından geliştirilen LEED ( Leadership

Detaylı

TÜRKİYE DE ASMA-GERME MEMBRAN SİSTEMLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

TÜRKİYE DE ASMA-GERME MEMBRAN SİSTEMLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER TÜRKİYE DE ASMA-GERME MEMBRAN SİSTEMLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER Asma germe membran sistemler, mimaride ilk defa 1950 li yıllarda Strohmeyer, Horst Berger, Walter Birdair dillendirilmeye başlanarak

Detaylı

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır.

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır. FİYAT LİSTESİ Rockwool Fiyat si Sayfa Teras Çatılar Dachrock...3 Durock.....4 Roofrock...5 Yüzer Döşemeler Steprock ( Steprock ND, HD )...........6, 7 Floorrock ( Floorrock C )....... 8 Ara Bölme Duvarları

Detaylı

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ ZENON PANEL MALZEME VE BİLEŞENLERİ

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ ZENON PANEL MALZEME VE BİLEŞENLERİ ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ ZENON PANEL MALZEME VE BİLEŞENLERİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. ZENON PANEL DUVAR SİSTEMİ AÇIKLAMALARI... 4 2.1. Zenon Panel duvar sisteminin esasları... 4 2.2. Zenon Panel

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Laboratuar Yerel Kredi AKTS Çağdaş Yapı GTM Güz 2 0 0 2 2 Malzemeleri 066 Önkoşul(lar)-var ise

Detaylı

AMEX-10. Boru içten tamir elemanları

AMEX-10. Boru içten tamir elemanları -10 Boru içten tamir elemanları . Şirket Tanıtımı., 30 yılı aşkın süredir bütün boru hattı uygulamalarının rehabilitasyon ve tamirinde uzmanlaşmış bir şirkettir. Uygulamalarımız, 30 yılı aşkın süredir

Detaylı

PROFESYONEL Kabinet ve Ekipman Çözümü

PROFESYONEL Kabinet ve Ekipman Çözümü PROFESYONEL Kabinet ve Ekipman Çözümü GreenCAB marka kabinet ve aksesuarları profesyonel tüm markaların kabin içinde yerleşimine uygun bir markadır. Her tip yapıda, iç dış mekan için üretilmiş ürünlere

Detaylı

HAKKIMIZDA SONSUZA KADAR CAM BAYİLİKLERİMİZ. TRAKYA YAPI ve CAM. Trakya Cam Sanayii A.Ş 'nin; Isı Cam üretici bayisi (kapsamlı)

HAKKIMIZDA SONSUZA KADAR CAM BAYİLİKLERİMİZ. TRAKYA YAPI ve CAM. Trakya Cam Sanayii A.Ş 'nin; Isı Cam üretici bayisi (kapsamlı) profesyonel Katalog 2 HAKKIMIZDA Murat Cam 1974 yılından beri cam sektöründe kalite ve hizmet anlayışıyla haklı olarak adından söz ettirmektedir. Murat Cam haziran 1992 tarihinde Trakya Cam ve Plastik

Detaylı

Yatırım Teklifi. Çok Amaçlı Profesyonel Akıllı Cam Üretimi: Proje:

Yatırım Teklifi. Çok Amaçlı Profesyonel Akıllı Cam Üretimi: Proje: Yatırım Teklifi Çok Amaçlı Profesyonel Akıllı Cam Üretimi: Proje: Profesyonel akıllı cam üretimi için gerekli araç-gereç, makine, personel, vs. gerekleri karşılamak üzere, faiz geri ödemeli kredi anlaşması

Detaylı

yalıtımı sağlama alın... /akggazbeton

yalıtımı sağlama alın...  /akggazbeton yalıtımı sağlama alın... www.akg-gazbeton.com /AKG.Gazbeton @AKG_Gazbeton /akggazbeton Yeni Nesil Yalıtım Plağı Minepor Minepor, mineral esaslı yapısı sayesinde, yangın güvenliği sağlayan A1 sınıfı hiç

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30 Otomatik Yana Açılır Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatİk Kayar Kapılar MS30/SLD Otomatik Kayar

Detaylı

ONURLU İNŞAAT TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. TEL: 0216 469 21 07-08 FAX: 0216 469 21 09 MAIL:info@onurluinsaat.com. www.onurluinsaat.

ONURLU İNŞAAT TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. TEL: 0216 469 21 07-08 FAX: 0216 469 21 09 MAIL:info@onurluinsaat.com. www.onurluinsaat. ONURLU İNŞAAT TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TRIOTEKS BUHAR DENGELEYICI ÖRTÜLERI YETKİLİ SATICISI TEMELDEN ÇATIYA YAPI &YALITIM MALZEMELERİ SATIŞ MERKEZİ TEL: 0216 469 21 07-08 FAX: 0216 469

Detaylı

Hakkımızda LAVİSER olarak 2003 yılında; gayrimenkul, dekorasyon, mobilya ve tadilat sektöründe ilk adımı attık. 2014 yılında bünyemize kattığımız Laviser markamızla dekorasyon sektöründe inovatif düşünce

Detaylı

ELEKTRİKLİ CAM ÇATILAR

ELEKTRİKLİ CAM ÇATILAR ELEKTRİKLİ CAM ÇATILAR Elektrikli cam veya polikarbonat çatılar CEMYAPI tarafından üretildiği sürece ayağınız sağlam zemine basıyor demektir. 1991 yılından beri üretici olarak faaliyetine devam eden firmamız

Detaylı

KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI

KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI Yeni Bina İnşaatlarında veya mevcutların restorasyonunda İzoBOZZ ve Feltbi Ürünleri Isı ve Ses Yalıtımı sağlamak ve açık alanlarda çınlama - yankılanma

Detaylı

YARARLAR ÇELİK KONSTRÜKSİYON. Solar Enerji ve Otokorkuluk Montajı

YARARLAR ÇELİK KONSTRÜKSİYON. Solar Enerji ve Otokorkuluk Montajı YARARLAR ÇELİK KONSTRÜKSİYON Solar Enerji ve Otokorkuluk Montajı YARARLAR ÇELİK KONSTRÜKSİYON 2011 yılında; bariyer montajı, solar enerji montajı ve çelik konstrüksiyon üzerine faaliyet göstermek amacıyla

Detaylı

Boryspili/Kiev KENETLİ PANELLER. da üretilir.mimari amaçlara uygun DELTA S İ S T E M

Boryspili/Kiev KENETLİ PANELLER. da üretilir.mimari amaçlara uygun DELTA S İ S T E M 1 Boryspili/Kiev KENETLİ PANELLER Hafif olmaları nedeniyle kenetli çatı panelleri birçok kenar yüksekliği ve ende 100 mt yi geçen boylarda mobil formlama makineleri ile şantiyede üretilirler.bu avantajlar

Detaylı

Geleceğin Enerji Çözümleri

Geleceğin Enerji Çözümleri Geleceğin Enerji Çözümleri NGIM HOLDİNG 2 2 1971 de kuruldu. 29 Ortalama yaş ile 600 den fazla çalışan. 6 Farklı sektörde faaliyet gösteren 10 firma. Satışların %40 nı ihracat oluşturmaktadır. Yıllık 100M

Detaylı

KONUT DEĞERLEME VE YAPIM TEKNİKLERİ

KONUT DEĞERLEME VE YAPIM TEKNİKLERİ Konut Değerleme ve Yapım Teknikleri Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı KONUT DEĞERLEME VE YAPIM TEKNİKLERİ 1 Konut Değerleme Ve Yapım Teknikleri İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

Davetkar Atıf YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ

Davetkar Atıf YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ Davetkar Atıf fotoğraflar: Alp Eren (Altkat Architectural Photography) ARALIK 17 / OCAK 18 - XXI 42 YARIŞMA SONUCU ELDE EDİLEN PROJE, HEM SÜREKLİ KULLANICILARI HEM DE ÇEVRE

Detaylı

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 401/ALM 401/FRA 401 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 409/ALM 409/FRA 409 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

Tensaform Membran Yapılar San. Tic. A.Ş. TEXTILE FACADE SYSTEMS. TEKSTİL cephe kaplama SİSTEmlerİ

Tensaform Membran Yapılar San. Tic. A.Ş. TEXTILE FACADE SYSTEMS. TEKSTİL cephe kaplama SİSTEmlerİ Tensaform Membran Yapılar San. Tic. A.Ş. TEXTILE FACADE SYSTEMS TEKSTİL cephe kaplama SİSTEmlerİ about us HAKKIMIZDA Mimari membran uygulamalarında bizi liderliğe taşıyan deneyimlerimizi, şimdi yepyeni

Detaylı

Standart Manuel Döner Kapı

Standart Manuel Döner Kapı Metaxdoor MR30/SM Standart Manuel Döner Kapı Sağlam ve ekonomik bir giriş çözümü aradığınız heryerde metaxdoor MR30/SM manuel döner kapı en iyi tercihtir. MR30/Sm serisi manuel döner kapılar Bozulması

Detaylı

>> Dekoratif Aydınlatmalar

>> Dekoratif Aydınlatmalar Ring Lamp Dekoratif Halka Armatür Wallwasher IP20 Duvar Yıkama İç Mekan Mekanlarınıza farklı bir hava katacak olan Ring Lamp bir halkasından yumuşak bir ışık yayarken, istenen rengin uygulanabildiği diğer

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Çalışma ve yaşam alanlarının önemli bir parçası olan depolama birimleri, kullanıcının daha esnek, dayanıklı, konforlu ve estetik alanlar sunmalıdır. Cube, bu değerler

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin ve ekolojik isteklerinin de dikkate alınması gerekir. Her bitki ölçü,

Detaylı

Çelik yapı sistemi, inşaat sektörüne; güven, hız ve işlerlik kazandırıyor...

Çelik yapı sistemi, inşaat sektörüne; güven, hız ve işlerlik kazandırıyor... Çünkü çelik, inşaat teknolojisinde bir devrimdir. Sağlamlığı, dayanıklılığı ve direnci kıyaslanamaz. Çelik teknolojisi, geleneksel yöntemlere meydan okuyor... Çünkü Çelik teknolojisi kusursuz bir konfor,

Detaylı

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe ÇELİK YAPILAR Cephe elemanı yatay ve düşey elemanların oluşturduğu forma bağlı olarak rüzgar yüklerini iki yada tek doğrultuda aktarır. Bu, döşemenin düşey yükler altındaki davranışına benzer. 8 1 Çelik

Detaylı

GERGİ TAVAN NEDİR?

GERGİ TAVAN NEDİR? GERGİ TAVAN NEDİR? Sadece günümüzdeki şıklığıyla değil tarihten bugüne değin gelişimiyle de incelenmesi gereken gergi tavan sistemleri dünyanın ilk tavana özel dekorasyon çeşidi olarak bilinmektedir. Roma,

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EKSTRÜDE POLİSTREN KÖPÜK (XPS)

Detaylı

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI DERS 7 YAPISAL ELEMANLAR ALAN KULLANIM-TESVİYE-MERDİVENLER-RAMPALAR-DUVARLAR Yrd.Doç.Dr. Simay Kırca Merdiven Basamaklaryoladikolacakşekildedüzenlenmelidir. Mediven kenar

Detaylı

Her uygulama için optimum bir çözüm

Her uygulama için optimum bir çözüm Technical Textiles Benninger Technical Textiles Proses iş akışı Her uygulama için optimum bir çözüm Yağ sökme Ön yıkama Hazırlık yıkaması Elastanın serbest bırakılması Yağ kalıntılarının miktarını azaltır

Detaylı

TEFLON KAPLAMA ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

TEFLON KAPLAMA ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI 1 HAKKIMIZDA AG Kauçuk, AGmet Metal olarak uzun yıllardır makine, kalıp ve aparat üretimi üzerine yaptığımız çalışmalardan edindiğimiz tecrübe ile piyasanın değişik alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi. Temmuz 2017

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi. Temmuz 2017 Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi Temmuz 2017 CEPHE SİSTEM EĞİTİMİ -2 NEVİN GÜNEY TOK --- 19/07/2017 CEPHE NEDİR Giydirme cephe, çağdaş mimari kavramları alüminyum, cam kombinasyonu ile çözen,

Detaylı

Özel Dekoratif Kaplamalar

Özel Dekoratif Kaplamalar Özel Dekoratif Kaplamalar DOĞANIN BÜYÜLÜ DOKULARI Capatect Isı Yalıtım Sistemi yaşadığımız mekanlara doğallık taşıyan yepyeni bir kaplama serisi sunuyor. Özel efektli dış cephe kaplama ürünleri MagicFine

Detaylı

Döner Kapılar. Hastane Kapıları. Dairesel Kayar Kapılar. 90 Derece METAXDOOR MS30. Kapılar. Kayar Kapılar. Otomatik Yana Açılır

Döner Kapılar. Hastane Kapıları. Dairesel Kayar Kapılar. 90 Derece METAXDOOR MS30. Kapılar. Kayar Kapılar. Otomatik Yana Açılır Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Dairesel Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatik Yana Açılır Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatİk Kayar Kapılar MS30/SLD Otomatik Kayar Kapı

Detaylı

Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü

Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç.Dr. Süleyman Adanur 2 Doç.Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç.Dr. Barış

Detaylı