DEVRİMCİ-HALKÇI YEREL YÖNETİMLER. Umut ve Mücadele Mekânlarından Deneyimler. Yayına Hazırlayanlar Ahmet Kerim Gültekin İbrahim Gündoğdu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVRİMCİ-HALKÇI YEREL YÖNETİMLER. Umut ve Mücadele Mekânlarından Deneyimler. Yayına Hazırlayanlar Ahmet Kerim Gültekin İbrahim Gündoğdu"

Transkript

1 DEVRİMCİ-HALKÇI YEREL YÖNETİMLER Umut ve Mücadele Mekânlarından Deneyimler Yayına Hazırlayanlar Ahmet Kerim Gültekin İbrahim Gündoğdu

2 Patikakitap: 03 Araştırma-İnceleme: 02 Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler Umut ve Mücadele Mekânlarından Deneyimler Yayına Hazırlayanlar Ahmet Kerim Gültekin İbrahim Gündoğdu Birinci Basım: 2013 Baskı Öncesi Hazırlık Patikakitap ISBN: Sertifika no: Baskı: Kayhan Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Davutpaşa Cad. Güven San. Sit. C Blok No.: 244 Topkapı/İstanbul Tel.: Sertifika No.: Patikakitap Osmanağa mah. Serasker Cad. Erol Apt. No:39 Kat:3 Kadıköy-İstanbul Tel: e-posta:

3 DEVRİMCİ-HALKÇI YEREL YÖNETİMLER Umut ve Mücadele Mekânlarından Deneyimler Yayına Hazırlayanlar Ahmet Kerim Gültekin İbrahim Gündoğdu

4 Jeoloji Mühendisleri Odası nın katkılarıyla basılmıştır

5 İÇİNDEKİLER Önsöz...7 I TARİHSEL, KURAMSAL VE SİYASAL YAKLAŞIMLAR Kapitalizm, Kent ve İktidar Bülent BATUMAN...13 Sermaye Birikiminin Saçılma Sürecinde Yerelin Kapitalistleşme Eğilimleri ve Anti-Kapitalist Yerellikleri Düşünmek Fuat ERCAN...25 Yerel Yönetimler ve Emekçiler Yüksel AKKAYA...47 Yerelleşme ve Küreselleşme Bağlamında Özerklik ve Otonomi Haluk GERGER...61 Devrimci Yerel Yönetimler ve Aşağıdakilerin Demokrasisi Foti BENLİSOY...69 İslamcı Neoliberaller, Sosyal Belediyecilik ve Günümüzde Sosyalist Belediyeciliğin Olmazsa Olmazları Ali Ekber DOĞAN...83 II DÜNYA VE TÜRKİYE DE POLİTİKA VE UYGULAMA DENEYİMLERİ Zapatista Özerk Belediyeleri Deneyimleri Aylin TOPAL...99 Porto Alegre Deneyiminden Çıkan İki Sonuç Üzerine Mustafa Bayram MISIR Batı da Anti-Kapitalist Yerellikler, Politikalar ve Sonuçlar İbrahim GÜNDOĞDU...137

6 Hindistan da Fiili Yerel Yönetim Deneyimleri Onur GÜLBUDAK Devrimci-Halkçı Bir Yerel Yönetim Deneyimi: Fatsa Belediyesi Can HAMAMCI Kent Mekânına Aşağıdan Müdahalenin Bir Örneği Olarak 1 Mayıs Mahallesi Deneyimi Şükrü ASLAN Konut Sorunu ve Kentsel Dönüşüm Serdar NİZAMOĞLU DERSİM / Mazgirt İlçe Belediyesi Tekin TÜRKEL DERSİM / Hozat İlçe Belediyesi Cevdet KONAK HATAY / Samandağ İlçe Belediyesi Mithat NEHİR HATAY / Aknehir Belde Belediyesi Mehmet MÜBAREK AMED Büyükşehir Belediyesi Osman BAYDEMİR DERSİM / Pertek İlçe Belediyesi Kenan ÇETİN...235

7 Önsöz Yerel yönetimler; dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle geçen yüzyılın son çeyreğinden itibaren, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel boyutlarıyla öne çıkan tartışma başlıklarından biridir. Ulusal ve uluslararası literatürdeki güncel tartışmalara baktığımızda bu konuda iki karakteristik eğilim tespit edebiliriz. İlki, küresel kapitalizmin bugünkü neo-liberalizm çağında; insanın toplumsal, biyolojik varlığına ve doğaya dair her şeyin, her yerde ve herkes için satılabilir metaya dönüştürüldüğü bir dönemde; yerel yönetimlerin neo-liberal piyasa ekonomisinin yeni taşeron aktörleri olarak kurgulanması ve hatta fiilen bu şekilde işletilmesidir. Buna uygun gelecek anayasal ve idari düzenlemelerin hali hazırda hukuk içerisinde fiili hukuksuzluklarla birlikte, yürürlükte olduğu görülmektedir. Bu haliyle yerel yönetimlerin, uluslararası sermayenin alabildiğine ayrıştırdığı, sosyo-ekonomik ve kültürel niteliğiyle tanımladığı yerel pazarların yine yerel aktörlerce genel neo-liberal sürece eklemlenmesinin önemli araçları olarak tasarlandığı anlaşılmaktadır. Özerklik, yerel inisiyatif, demokrasi ve özgürlükler gibi kavramların, bu eğilimin oluşturduğu söylem içerisinde öne çıkması dönemin önemli özelliklerindendir. Öte yandan ilgili tartışmaların diğer hakim eğilimine baktığımızda ise genel olarak küresel kapitalizmin eleştirisine yaslandığını; önermelerini bu eleştiri içerisinde olgunlaştırmakla birlikte, bilimsel doğruluğunu ve somut katkılarını alternatif yerel yönetimler mücadelelerinden alarak tarihsel bir sürekliliğe, uluslararası bir deneyime ve birikime dayandığını görüyoruz. İşte elinizdeki bu kitapta bir araya getirilen görüşler, araştırmalar ve belki de en değerlisi tarihsel ve güncel somut örnekleriyle kendi deneyimlerimiz, yerel yönetimler üzerine olan ulusal ve uluslararası literatüre anti-kapitalist bir çerçeveden bakan son derece önemli bir katkı niteliğindedir. 7

8 Bu kitap 3-4 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara da, Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezi nde (ABEM) nde gerçekleştirilen Devrimci- Halkçı Yerel Yönetimler Sempozyumu nda sunulan tebliğlerden derlenmiştir. Sempozyumda devrimci yerel yönetim deneyimleri, hem uluslararası boyutuyla hem de ulusal boyutuyla ele alınmıştır. Toplantının en özgün niteliği, kuşkusuz ülkemizde devrimci, halkçı bir yerel yönetim programıyla yönetime gelen belediyelerin ilk kez bir araya gelmesi ve yine ilk kez deneyimlerini tarihsel ve güncel boyutlarıyla kamuoyuyla paylaşmaları olmuştur. Sempozyum oturumlarının katılımcıları ise yerel yönetimlerle ilgili tartışmalarda alanlarında öne çıkan kişilerdir. Demokratik siyasi partilerin, milletvekillerinin, sendikaların, çeşitli emek ve meslek örgütü temsilcilerinin meslek odalarının yanı sıra oldukça yoğun bir izleyici kitlesinin iki gün boyunca eksilmeyen katılımıyla toplanan sempozyum, birçok demokratik kitle örgütünün düzenleme kurulunda yer aldığı ve Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler Çalışma Grubu nun özverili gayretleriyle vücut bulmuştur. Burada sempozyumun örgütlenme sürecine ve sempozyum sonrasında yapılan çalışmalara kısaca da olsa değinme gereği duyuyorum. Zira sempozyumun ve ardından gerçekleştirilen çalışmaların ortaya çıkardığı nitelik ve birikim, tam olarak bu kolektif emeğe ve birikime yaslanmaktadır diye düşünüyorum. Daha sonra kendisini Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler Çalışma Grubu olarak isimlendiren, çoğunluğunu genç akademisyenlerin ve meslek örgütü çalışanlarının oluşturduğu ekip konuyla ilgili tartışmalarını ve girişimlerini olgunlaştırması ve birlikte; Dersim-Hozat ve Dersim-Mazgirt belediyelerinin davetleriyle devam eden süreç bu çercevede önemlidir. Dünyadaki ve Türkiye deki örnekleri ve tartışmalarıyla alternatif, devrimci yerel yönetimler mücadelesi hakkındaki bilgi birikimini bir araya getirmek, bunu farklı mesleki ve akademik ilgi ışığında ortaklaşa değerlendirmek ve güncel örnekleriyle yan yana getirerek mevcut mücadeleye kuramsal ve pratik katkılar sunabilmek temel hedeflerdir. Bu maksatla İstanbul ve Ankara da akademisyenlerin, emek-meslek örgütleri temsilcilerinin ve konuyla ilgilenen yurttaşların katılımıyla çeşitli toplantılar örgütlenmiştir. Akabinde, 2011 in Temmuz ayı içerisinde Dersim-Hozat ve Dersim-Mazgirt belediyelerinin davetlisi olarak Dersim e gidilmiştir. 8

9 Hozat Belediye Başkanı Sayın Cevdet Konak ve Mazgirt Belediye Başkanı Sayın Tekin Türkel in şahsında Hozat ve Mazgirt halkının konukseverliğiyle karşılanan misafirler yaklaşık 5 gün boyunca çeşitli paneller, görüşmeler, toplantılar ve geziler gerçekleştirerek doğrudan gözlem ve değerlendirme imkanı bulmuşlardır. Böylesi bir deneyim üzerine tartışmalarını daha geniş bir akademi ve emek-meslek örgütü camiasına ulaştıran bu çalışma grubu sempozyumun niteliğinin ve tarihsel öneminin ortaya çıkışında belirleyici olmuştur. Nihayetinde Dersim den Hozat, Mazgirt ve Pertek; Hatay dan Samandağ ve Aknehir ile Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) belediyelerini temsilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi nin, belediye başkanları düzeyinde katılımıyla gerçekleşen sempozyum son derece önemli bir ihtiyacı karşılamış ve yerel yönetimler mücadelesi açısından da dikkate değer bir tecrübeyi ortaya çıkarmıştır. Türkiye de 1970 lerin sonlarında öne çıkan Fatsa Deneyimi nden sonra ilk kez böylesi bir ölçekte tartışmalar yapılmış, somut örnekler değerlendirilmiş, uluslararası örnekleriyle mukayese edilerek devrimci, halkçı yerel yönetimler mücadelesi için bir yol haritası oluşturmak hedeflenmiştir. Kamuoyunda ilgi uyandıran sempozyum; sürdürdüğü çeşitli atölye çalışmalarıyla birlikte hem katılımcı belediyelerle irtibatını sürdürmüş hem de sempozyumda hedeflenen devrimci, halkçı yerel yönetimler mücadelesine somut katkılar üretebilmek için seferber olmuştur. Ekoloji Politikaları, Enerji Politikaları, Toplumsal Cinsiyet Politikaları, Katılım ve Özyönetim Politikaları, Şehircilik Politikaları, Afet Politikaları, Üretim, Bölüşüm ve Emek Politikaları ve Kültür-Kimlik Politikaları atölyeleri altında Ocak 2012-Mayıs 2012 tarihleri arasında akademisyenlerin, öğrencilerin, emek-meslek örgütü üye ve çalışanlarının ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımlarıyla sürdürülen çalışmalar sonunda Haziran 2012 de Devrimci- Halkçı Yerel Yönetimler Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Daha sonra kitaplaştırılan bu toplantıda atölye çalışmaları süresince olgunlaşan fikirler, ilgili yerel yönetimlerin de katkılarıyla somut politika önerilerine dönüştürülmüştür. Elinizdeki kitap, yaklaşık iki yıldır süre giden çalışmaların, ortaya çıkardıklarının sadeleştirilmiş ve gözden geçirilmiş bir özetini sunmaktadır. 9

10 Türkiye bir yandan azgın neo-liberal ekonomik ve sosyal politikalar altında sancılı, yıkıcı ve gerici bir sömürü ve zorbalık saltanatına teslim edilirken bir yandan da ezilenlerin ve emekçilerin mücadelesine tanıklık ediyor. Türkiye nin küresel kapitalizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve askeri çıkarlarına her uyum(lulaştırma) döneminde olduğu gibi AKP hükümetleri döneminde de toplumsal muhalefet azgın ve hukuksuz saldırıların hedefi olmakta; kazanılmış haklar tecavüze uğramaktadır. Neo-liberal piyasa ekonomisinin taşeronları haline getirilmek istenen yerel yönetimler alanında, safını ezilenlerin ve emekçilerin yanında tutanlar günümüz Türkiyesi nin zorlu siyasal mücadele hayatının dayattığı güçlüklerle karşı karşıyadır ve bunların üstesinden gelme kararlılığını sergileyeceklerdir. Onlarca belediye başkanının, yüzlerce belediye çalışanının, devrimci-halkçı belediyecilik çalışmalarıyla ilgili yüzlerce uzman ve akademisyenin; ve aynı zamanda bu belediyeleri var eden yurtsever, sosyalist, devrimci fikirlere sahip binlerce yurttaşın hapishaneleri tıklım tıklım doldurduğu şu günlerde, elinizdeki kitabı ortaya çıkaran sempozyum da bir terör örgütü faaliyeti olarak yargılanmaktadır. Kitap, bu anlamda günceldeki ve yakın gelecekteki siyasal mücadelede temsil ettiği fikirler bakımından da ayrı bir önem taşımaktadır. Hiç kuşkusuz ki ezilenlerin ve emekçilerin anti-emperyalist, devrimci, yurtsever mücadelesi; yerel yönetimlerde halkın söz, yetki ve karar süreçlerinde eşitlikçi, doğayla barışık ve demokratik katılımını sağlayacağı gibi, bu zorlu günlerin de aşılmasını sağlayacaktır. Dr. Ahmet Kerim Gültekin Aralık 2012 Sincan F1 Kapalı Hapishanesi 10

11 I TARİHSEL, KURAMSAL VE SİYASAL YAKLAŞIMLAR

12

13 KAPİTALİZM, KENT VE İKTİDAR Bülent Batuman* Tarihsel olarak kent, kapitalizmin türediği koşulların önemli bir kısmını içinde barındırmışsa da kapitalizmden önce ortaya çıkmış bir olgudur. Özellikle Ortaçağ ın feodal üretim tarzı koşulları içerisinde kent, bu üretim tarzını bir anlamda yadsıyan, onun zıddı olan bir ortam niteliği kazanmıştır. Tam da bu yüzden, feodal üretim tarzını yıkıp yenisini üretecek olan kapitalist üretim ilişkilerinin nüvelerini içinde barındıran kentler, tam bir baskı sistematiği anlamına gelen, yani, üreticilerin, köylülerin, serflerin zor yoluyla toprağa bağlı olduğu, toprağa bağlı oldukları için de toprak mülkiyetine sahip olan egemenlere bağımlı olduğu koşullarda, özgürlük adaları olarak ortaya çıkmıştır. Bu koşullarda kentler, paranın ve malların serbestçe dolaşabildiği bir ağ aslında küresel ölçekte bir ağ oluşturur. Yani kentler hem kırla ilişkileri içinde bir zıtlık teşkil etmekte hem de bütün üretim tarzına karşı kendi içinde çalışan küresel bir ağ örgütlemektedir. Burada söz konusu olan küresellik, bugün anladığımız anlamda bir yoğunlaşmayı içermese de İpek Yolu vb. olgular düşünüldüğünde, bu ağın küresel niteliği açık hale gelmektedir. Sanayinin ortaya çıkmasıyla birlikte kentin konumu tersine dönmeye başlar. Bilindiği gibi, mekânsal olarak sanayi kentte ortaya çıkmış değildir. Ortaçağ kenti norm olarak kabul edilirse, sanayi, kenti yadsıyan, ona yabancı olan bir olgu olarak, kırda ortaya çıkar. Zira kentteki lonca ve benzeri örgütlenmeler böyle bir üretim * Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü 13

14 ortamına izin verecek yapıda değildir. Bu koşullarda ilk manüfaktürlerin, hammaddelere, ulaşım olanaklarına ve benzeri kaynaklara yakın ortamlarda ortaya çıktığı görülür. Modern kentin ortaya çıkışı açısından önemli olan nokta ise sanayinin kente sirayet etmeye başlamasıdır. Belli bir aşamada hem sanayinin etrafında yeni kentler oluşmaya başlar hem de eski kentler sanayi ile tanışarak dönüşüme uğrar. Sanayinin genel anlamda kente sirayet etmesi, kentin kendisini ve hatta tanımını dönüştürür. Bu yeni bir tarihsel olgu olarak sanayi kentinin ortaya çıkışıdır. Burada önemli bir nokta da kentin iktidar odağı olarak ortaya çıkmaya başlamasıdır; yani topyekûn üretim tarzı içerisindeki iktidar odaklarının kente kaymaya başlaması. Bu, aşağıda daha detaylı olarak tartışacağımız gibi, politik tarih açısından önemli bir tarihsel durumdur. Modern Kent: Varsıllık, Yoksulluk ve İktidarın Mekânı 19. yüzyıla gelindiğinde, sanayinin belirlemeye başladığı kentin en göze çarpan özelliği yoğunlaşmadır. Zira bu kentte nüfusun, üretimin, zenginliğin, refahın ve modernliğin; öte yandan da bunlara koşut olarak sefaletin, yoksulluğun ve açlığın yoğunlaşması söz konusudur. Bu diyalektiği ilk okumaya çalışan düşünürlerden biri Engels tir tarihli, ünlü İngiltere de Emekçi Sınıfın Durumu başlıklı çalışmasında Engels i, Manchester ı anlamaya çalışan, yani bir sanayi kentini, ortaya çıkan yeni bir olguyu tanımlamaya çalışan bir bilim adamı titizliğinde buluruz. 1 Bu çalışmada, bir yandan olanca gençliği ve devrimci hisleriyle, karşılaştığı şeyi bir yere oturtmaya çalışan, onunla etik bir hesaplaşmaya giren bir Engels görmekteyiz; bir yandan da bütün objektifliğiyle kenti anlamaya çalışan bir Engels. Çünkü karşısındaki, 1 Engels,F. (1997).İngiltere de Emekçi Sınıfın Durumu. Ankara: Sol Yayınları. Engels in bu çalışmasını kentsel açıdan değerlendiren bir çalışma için bkz. Markus,S. (1985).Engels, Manchester & The Working Class. Londra: Norton & Co. 14

15 yepyeni bir olgudur. Kente baktığı zaman kentin merkezinde ışıltılı vitrinler, tiril tiril dükkânlar gören Engels, bu ışıltılı cephelerin arkasına bakma ihtiyacı duyar. Burada gözlediği şey ise kelimelerin anlatmaya kifayetsiz kaldığı bir yoksulluktur. Bu yoksulluğu tasvire girişen Engels sayfalarca anlatımın ardından kendi yazdıkları üzerine şu tespiti yapar: Manchester ın Old Town kesimi işte böyle. Ama buraya kadar yazdıklarımı yeniden okuyunca itiraf etmeliyim ki, abartı şöyle dursun, bu satırlar hiç değilse yirmi-otuz bin kişinin oturduğu bu yörenin pisliği, yıkıklığı, oturulamazlığı ve sağlık, havalandırma, temizlik gibi gereklere meydan okuyuşu konusunda gerçek bir izlenim vermeye yetecek kadar kara bir tablo değildir. 2 Kenti oluşturan bu ikili yapıyı tespit eden Engels, bu iki olgunun, yani kentin merkezindeki refah ile o merkezi tarif eden sokak cephelerinin arkasında saklı bulunan yoğunlaşmış yoksulluğun, aslında aynı madalyonun iki yüzü olduğunu söyler. Engels in tasvirinde dikkat edilmesi gereken nokta, bu kentsel durumun bir komplo sonucu ortaya çıkmadığıdır. Yani üretilen refahın, maliyeti olan yoksulluğu ışıltılı vitrinlerin arkasında saklıyor oluşu, birilerinin kasten tasarlayarak ürettiği bir durum değildir. Engels bunun kendiliğinden bir gelişme diyalektiği olduğunu, kapitalizmin ürettiği kentin tabiatı gereği böyle olduğunu vurgulamaktadır. Burada önemli bir nokta da, özellikle 1848 devrimlerinin bastırılmasıyla beraber kentin aynı zamanda iktidarların da asli mekânı olduğunun tescillenmesidir. Yani bir yandan kentte üretici güçlerin ve onların ürettiği değerlerin yoğunlaşması söz konusudur ama bir yandan da bunların özgürce devinmeleri, örgütlenmeleri ve eylemlik üretmeleri söz konusudur. Bunun karşısında da bu eylemlilikleri bastırmaya yönelen mekanizmalarıyla iktidarın kentte yerleştiği ortaya çıkar. 1848, burjuvazinin tarihsel olarak gericileşmeye başlamasını, özgürlüklerin genişlemesi ve benzeri konularda daha muhafazakâr bir tutum almasını, muhafazakâr güçlerle iş birliği yapmasını temsil eder. Kentsel açıdan da bastırılan 1848 devrimlerinin ardından özellikle devrimcilerin 2 A.g.e., s

16 ve devrimci düşüncenin kentle ilişkisinin bundan sonra daha şüpheci, kentten uzak durmaya çalışan, kente temkinli yaklaşan, ona ve ürettiği dinamiklere çok güvenmeyen bir mecraya yöneldiği görülür. Öyleyse 19. yüzyılın ortasına gelindiğinde aslında kente dair iki durum tespit edilebilir. Bir tanesi somut, tarihsel durumdur; fiziksel yapısını sanayinin belirlediği bir kent ortaya çıkmış bulunmaktadır. İkincisi ise algısal durumdur; kentin toplumsal algısı yoksulluk tarafından belirlenmektedir. Yoksulluğun belirlediği kent algısından söz ederken, bu algının hem devrimciler için hem de burjuvazi için geçerli olduğuna dikkat edilmelidir. Devrimciler açısından üretici güçler burada, kentte yoğunlaşmaktadır, bu mekânda gözlenen sefaletle hesaplaşılması gerekmektedir, toplumsal adaletsizliğin burada giderilmesi gereklidir. Burjuvazi için ise suçun, sosyal problemlerin ve ayaklanma tehlikesinin işaretidir yoksulluk. Onun için egemenler de yoksulluğu çözmeye çalışmaktadır; hayırseverlik faaliyetlerinin bu dönemlerde yaygınlaştığı görülür. Ve bu tarihsel noktadan sonra, daha sonra şehircilik olarak adlandırılacak olan bilgi ve eylem alanı ortaya çıkmaya başlar. Ama bu uzun bir sürece yayılacak ve şehirciliğin somut bir disiplin olarak tariflendiğini görmek için 1920 lere kadar beklemek gerekecektir. Modern Kent Karşısında Sosyalist Ütopyalar Yukarıda değinildiği gibi, devrimciler açısından özellikle kentin iktidarla bu kadar yakın ilişki içerisinde olması, yani iktidarın kentte kendini bu kadar baskın bir şekilde örgütleyebiliyor oluşu kır-kent çelişkisinin çözümlenmesi olarak tarif edilen şeyin bu açıdan da ele alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu önerme, bir yandan kent ile kır arasındaki dengesizliğin çözülmesi, bu iki hayat tarzı arasındaki uçurumun kapanması, bu iki yönetim koşulu arasında bir uzlaşma sağlanması anlamına gelmektedir. Ama bir yandan aslında soru, bu kadar baskıyı da üretebilen kentleri ne yapmalı sorusudur. Hem içerdiği yoksulluğu çözmek anlamında, hem de barındırdığı iktidarı çözündürmek anlamında, kentleri 16

17 ne yapmalıyız sorusu 19. yüzyılın ortasından sonra devrimci kuramlar, devrimci düşünürler için önemli bir soru olacaktır. Bu noktada, bu soruya cevap vermeye çalışan bazı düşünürlerle devam edebiliriz. Bu düşünürlerden bir tanesi, Rus Narodniklerinin önderlerinden olan Nikolay Gavriloviç Çernişevski dir. Çernişevski, Rus devrimcilere çok ilham vermiş olan ünlü romanı Nasıl Yapmalı da kent-kır karşıtlığı meselesine nasıl baktığını somut bir örnekle açıklar. 3 Bu örnek, 1851 de Londra da inşa edilmiş olan gerçek bir yapıdır: Crystal Palace (Billur Saray) yapısı. Bu yapı aslında dünya fuarı için inşa edilmiş dev bir seradan başka bir şey değildir. Döneminin en ileri teknolojisi ile üretilen yapı dökme demir ve camdan ibarettir. O güne dek görülmemiş ölçüde hafif ve bir o kadar da saydam olan yapı, çok hızlı üretilmiş, çok hızlı sökülen, tekrar inşa edilebilen, iç mekân ile dış mekân arasında sürekliliği sağlayan ve bu anlamda da doğa ile farklı bir ilişkiyi ima eden bir yapıdır. Bu yapıyı 1859 da, yeniden inşa edildiği Sydenham Hill de gören ve çok etkilenen Çernişevski, yapıyı Nasıl Yapmalı nın içinde kullanır. 4 Romanın başkahramanı Vera Pavlovna nın rüyasında gezindiği ütopik gelecekte, Crystal Palace yapısı, fütüristik, komünist bir toplumun fiziksel çevresini oluşturan temel imge olarak ortaya çıkar. Rüyasında, geleceğin Rusyası nda gezen Vera Pavlovna nın burada karşılaştığı şey aslında uçsuz bucaksız yeşilliğin, yani doğanın içerisine serpiştirilmiş, birbirinden iki ya da üç mil uzaklıkta yer alan billur saraylardan ibaret bir dokudur. Çernişevski için kentler gelecekte çözülüp seyrelecek ve bu billur saraylar, içlerinde bütün kentsel işlevleri barındırarak ve tam bir şeffaflık içerisinde, doğa ile bütünleşik, barışık bir yaşamın mekânları olacaktır. Bu tasvir, bugün anladığımız anlamda modern kentin tam olarak zıddıdır. Zira bu imge, kentin imlediği yoğunlaşmanın ve o yoğunlaşmanın getirdiği sonsuz olasılığın ve anonimleşmenin reddi 3 Çernişevski, N. G. (2003). Nasıl Yapmalı?, 2 cilt. İstanbul: Evrensel Yayınları. 4 Bu konuda bir tartışma için bkz. Berman, M. (1994). Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Modernite Deneyimi. İstanbul: İletişim Yayınları. 17

18 anlamına gelmektedir. Burada, özgür toplumun, kentin çözünmesiyle ortaya çıkacağı düşüncesinin, yukarıda değinilen iktidar ve kent ilişkisi ile yakından ilintili olduğuna dikkat edilmelidir. Bu kurgunun, 1848 sonrasında iktidar ve kent arasındaki ilişkiden etkilenerek oluştuğunu söylemek mümkündür. Ve bu tahayyül, yani kentin sorunları olarak görünen ama aslında kenti kent yapan yoğunlaşmanın ve çelişkiler yumağı halinin yok edilmesi çabası, 20. yüzyılın başlarında şehircilik disiplininin ortaya çıkmasıyla beraber çeşitli mimarlarda, plancılarda, düşünürlerde de bulacağımız bir tahayyüldür. Bunun tipik bir örneği, ünlü mimar-şehirci Le Corbusier de bulunabilir ler ve 30 larda ürettiği çok bilinen plan ve eskizlerinde Le Corbusier geniş yeşil alanlara dağılmış devasa yapı blokları resmeder. Bu bloklar ofislerden konutlara farklı işlevleri içlerinde bir araya getirirken, önerilen dış mekân dokusu içinde kentsel yoğunluk yerini yeşilin sürekliliğine bırakır. Bu imgenin aslında Çernişevski den gelen ve 20. yüzyıla taşınan bir imge olduğunu söylemek mümkündür. Aynı tartışma Sovyet devriminden sonra da sürer. Özellikle 20 lerin sonlarında, yıllarında kapitalizmin yaratmış olduğu modern kentleri ne yapmalıyız sorusu ciddi bir tartışma konusu haline gelir. Özellikle avangard konstrüktivistler arasında çok ciddi biçimde tartışılan bu konuya ilişkin, farklı görüşleri savunan iki kamp ortaya çıkar. 5 Bunlardan ilki, kentin yarattığı yoğunlaşmanın ürettiği dinamiklerin devrimci dinamikler olduğunu iddia ederek, kentleri yoğunlaştırmaya devam etmek gerektiğini öne sürer. Bu kampın, bu fikre uygun olarak önereceği yapı tipolojisi, sosyal yoğunlaştırıcılar olarak tanımladıkları yoğun ve yüksek yapı öbekleridir. Buna karşılık, ikinci kamp ise kentsizleşme diye Türkçeleştirebileceğimiz bir yaklaşımı savunur; önerilen, kentsiz bir kentleşme sürecidir. Burada, kentlerin barındırdığı işlevlerin yukarıda anılan örneklerde de gördüğümüz gibi doğaya saçılması, bunların, Sovyet ülkesini baştan başa kateden yerleşim kurdeleleri 5 Daha detaylı bir tartışma için, bkz. Batuman, B. (2009). Kent Karşıtı Kentleşme: Rus/ Sovyet Ütopyasında Doğa ve Kent. Arredamento Mimarlık, 5,

19 boyunca, düşük yoğunluklu odaklar biçiminde yayılması savunulmaktadır. Bu görüşün savunucularından Okhitoviç e göre kent, ticaret kapitalizminin ürünü olarak ortaya çıkmıştır ve kapitalist üretim tarzı ile birlikte yok olmaya mahkûmdur. Bu çerçevede kent ve kır arasındaki karşıtlığı ortadan kaldırmanın yolu köyleri şehirleştirmek yahut kentleri tarımsallaştırmak değildir; hatta sosyalist kent kavramı bile burjuva bir kategoriden ibarettir. Teknolojinin sağladığı merkezkaç etkisiyle gelişecek yeni yerleşim biçimi ki artık yerleşimler yerine tek bir yerleşimden söz edilmelidir bir kent olarak değil, bir süreç olarak adlandırılmalıdır. Bu sürecin adı kentsizleşmedir 6. Bu hattın, yani kentleri çözündürmeyi savunan görüşün biraz ötesinde, biraz daha farklı bir pozisyonu coğrafyacı ve anarşist kuramcı Kropotkin de buluyoruz. Kente bakışı biraz daha farklı bir diyalektik içeren Kropotkin in 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında ürettiği fikirler için dönüp baktığı ve ilham aldığı yer Ortaçağ kentidir. Özellikle Sosyal Darwincilerle hesaplaşma içerisinde olan Kropotkin, çok bilinen Darwinci kavramlara, hayatta kalma mücadelesi, türler arası savaş ve benzeri argümanlara karşı karşılıklı yardımlaşma kavramını öne çıkartır. Karşılıklı yardımlaşmayı doğada gözlediğini söyleyen Kropotkin, Ortaçağ kentini, feodal baskı koşullarında insanların dayanışmayla, karşılıklı yardımlaşmayla ürettikleri bir olgu olarak gösterir. 7 Bu çerçevede bir Ortaçağ kenti okuması yapan Kropotkin kenti bir federasyon olarak ele alır. Burada, bir yandan kentin kendisinin bir federasyon olarak kavranması, bir yandan da (Hansa Birliği örneğine benzer şekilde) kentler arası bir federasyonun olasılığı söz konusudur. Kropotkin e göre federasyon olarak kent içinde iki farklı tipte örgütlenme mevcuttur. Bunlardan biri sokakların ve mahallelerin oluşturduğu mekânsal örgütlenmelerdir ve bu örgütlenmelerin barındırdığı sosyal deneyim aslında kırdan kente gelmiştir. Diğer yanda da, tipik örneği loncalar 6 Aktaran Cooke, C. (2000). Cities of Socialism: Technology and Ideology in the Soviet Union in the 1920s. The Modern City Revisited.(der.) T. Decker, SPON Press, Londra, s Kropotkin, P. (2001). Karşılıklı Yardımlaşma: Evrimin Bir Faktörü. İstanbul: Kaos Yayınları. 19

20 olan, örgütsel ya da kurumsal denilebilecek bir örgütlenme hali söz konusudur. Ve bu ikinci grup örgütlenmeler tam olarak kentsel olgulardır; ilk defa kentte ortaya çıkmışlardır. Kenti bu örgütlenmelerin bir federasyonu olarak algılayan Kropotkin, bir özgürlük adası olan Ortaçağ kentinin böyle ortaya çıktığını söyler. Bu noktada Kropotkin in ortaya attığı bir soru önemlidir: Bu kentler hangi tarihsel koşulların sonucu olarak merkezi devletlere boyun eğmişlerdir? Bu sorunun tartışmamız açısından önemi, modern kentin içerdiği iktidarın kendi içinden çıkmayıp ona dışarıdan dayatıldığı kabulüne dayanmasıdır. Kropotkin in bu soruya verdiği cevap, Ortaçağ kentinin, yarattığı özgürlüğü ve refahı yayamamış olmasıdır. Burada Paris Komünü ne dair bir ima sezinlenebilir; zira Komün, ürettiği yeni iktidar biçimini yayamadığı için boğulmuş olan bir devrimdir. Kropotkin bu deneyimden böyle bir ders çıkarmakta ve bunu tarihsel olarak geriye doğru yansıtmaktadır. Geçerken Kropotkin in de bir mimari biçim olarak sera yapılarıyla ilgilendiğini belirtmek gereklidir. Kropotkin için sera, tarımı iklimin belirsizliklerinden özgürleştiren bir icat olarak değerlidir. 8 Daha önce bir lüks olan ve zengin malikânelerinde egzotik meyve ve bitkilerin yetiştirildiği seralar, ucuz cam ve seri üretim yapı elemanları gibi teknolojik olanaklar sayesinde, milyonlar için sebze ve meyve üretiminin olanağını yaratır. Yine de, kırla kurulan ilişki bakımından Kropotkin in kentinin, Çernişevski nin kentinden farklı olduğuna dikkat edilmelidir. Kropotkin de sera yapısı, Çernişevski de olduğu gibi kenti sönümlendiren bir araç değildir; tersine tarımsal üretimi kentselleştirmenin bir aracıdır. Yani burada, bir mecaz olarak değil, düz anlamıyla sera yapısının devasa ölçekte tarımsal üretimi sürdürmesinden bahsedilmektedir. Bu anlamda da söz konusu olan, sera yapısının, rasyonel ve komünal bir yaşam biçiminin, doğayı kentselleştirerek kendisine eklemlediği bir araç olarak ortaya çıkmasıdır. Öyleyse, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla doğru uzanan belirgin hattan söz etmek mümkün görünmektedir. Kabaca söylenirse Kropotkin, P. (1992). Fields, Factories and Workshops. Londra: Transaction Publishers.s

21 yüzyılın ortasından 20. yüzyılın ortasına kadar, özellikle tarihseltoplumsal süreçlere soldan bakanların, devrimci bir pozisyonu olanların ve devrimci kuramcıların kente bakışlarında ikili bir durum söz konusudur. Bir yandan kent özgürleştirici tarihsel dinamikleri üreten bir ortam olarak görünmektedir. Ama bir yandan da aynı kent, iktidarın konuşlandığı merkez niteliği taşıdığı için, ona karşı derin bir şüphe oluşmuş bulunmaktadır. Hatta Lenin in, devrimin mihrakının Doğu ya kaydığını söylemesini dahi böyle okumak mümkündür: Bu kayma salt coğrafi olmayıp aynı zamanda kentten kıra doğru bir kaymayı işaret eder. Modern Kentlerden Kentsel Devrime 20. yüzyılın ortasından sonra ise toplumsal mücadeleler ekseninde kentin yeniden öne çıkmaya başladığı görülür. Kapitalist üretim koşullarının tüm yerküreye hâkim olmasıyla beraber, kente dair yeni algıların ortaya çıktığını görüyoruz. Bu dönüşüme ilişkin fikirlerini takip edeceğimiz kişi, 20. yüzyılın en önemli Marksist kuramcılarından bir tanesi olan Fransız düşünür Henri Lefebvre dir. 60 ların sonlarından başlayarak 70 lerin sonuna kadar giden süreçte ürettiği bir dizi çalışmada Lefebvre, kentsel devrim, mekân üretimi ve devlet gibi temalar üzerinden, kenti ve kentsel mekânın üretimini ele almıştır. 9 Lefebvre e göre, tarihsel olarak Ortaçağ kentinin temsil ettiği tarımsal kentten sonra endüstriyel kentin ortaya çıkışı, toplumsal yapıların dönüşümü açısından ele alınmalıdır. Bu açıdan ise Lefebvre, kentler etrafında gelişen toplumsal yapıları tarif ederken modern topluma yeni bir ayrım önerir. Sırasıyla tarımsal toplum ve endüstriyel toplumların ardından özgül bir kentsel toplum un ortaya çıkışından bahseden Lefebvre, böylelikle, endüstriyel ve kentsel arasından bir farklılaşma tanımlamış 9 Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. Londra: Blackwell ; Lefebvre, H. (2003). The Urban Revolution.Minneapolis ve Londra: University of Minnesota Press ; Lefebvre, H. (2009). State, Space, World: Selected Essays. (der.) N. Brenner ve S. Elden. Minneapolis ve Londra: University of Minnesota Press. 21

22 olur. Lefebvre in kentsel toplumla kastettiği şey, kır da dâhil olmak üzere, küresel varoluş biçimimizin, bütün mekânları, bütün coğrafyalarıyla kente tabi hale gelmesidir. Yani söz konusu olan kırın ortadan kalkması ve tüm yer kürenin fiziksel olarak kentsel mekânlarla kaplanması yahut tüm dünya nüfusunun kentlere taşınması değil, kentsel problematiğin genelleşmesidir. Lefebvre, kentsel toplumdan söz ederken kentselliği, üç düzeyli bir yapının orta düzeyi olarak tarif eder. Bu düzeylerin bir ucunda global düzey bulunmaktadır. Burada kasıt, bugün kullandığımız anlamda küresellik olmayıp daha çok bu ifadeyle anlatılmak istenen makro bir ölçektir. Global düzeyi, kentsel düzey takip etmektedir ve son olarak mikro ölçeğe tekabül eden gündelik düzey gelir. 10 Gündelik düzey Lefebvre için önemli bir kavramdır. Çünkü gündelik hayat, onun anladığı kentsel toplumun önemli bir boyutunu oluşturmaktadır ve bu anlamda da önemli bir toplumsal/siyasal analiz konusudur. Lefebvre, gündelik hayatı, her gün yaptığımız tarifli işlevleri ve etkinlikleri çıkardığımız zaman, hayatımızda geriye kalan etkinlik alanının tamamı olarak tarif eder. Gündelik hayat, bireylerin sokaklarda yürürken, boş zamanlarını değerlendirirken, sıradan işler yaparken deneyliyor olduğu şeylerin bütünüdür. Lefebvre gündelik hayatı hem yabancılaşmanın, sıkıcılığın ve kapitalizmin ürettiği bunaltının ortamı olarak hem de beklenmedik olasılıkların, direniş ve özgürleşme olasılıklarının ortaya çıkabileceği yer olarak görmektedir. Burada dikkat çekici olan nokta, devrimci dönüşümlerin olasılığını barındıran yerler olarak örneğin iş yerindeki çalışma ortamının değil de bizim boş zaman olarak gördüğümüz, sıradan etkileşimlerimizin alanı olan gündelik hayatın işaret edilmesidir. Paris Komünü nü böyle bir örnek olarak okuyan Lefebvre, Komün ü beklenmedik bir patlamayla ortaya çıkan bir festival olarak değerlendirir. Akılda tutmak gerekir ki, Lefebvre in Komün üzerine değerlendirmeleri, bu değerlendirmeleri ürettiği tarihsel bağ- 10 Lefebvre, H. (2003). The Urban Revolution.Minneapolis ve Londra: University of Minnesota Press.s

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

Dosya Editörleri: Berin F. Gür, Doç. Dr., TEDÜ, Mimarlık Bölümü T. Elvan Altan, Prof. Dr., ODTÜ, Mimarlık Bölümü

Dosya Editörleri: Berin F. Gür, Doç. Dr., TEDÜ, Mimarlık Bölümü T. Elvan Altan, Prof. Dr., ODTÜ, Mimarlık Bölümü AOÇ l 39 55'51.4"N 32 47'57.3"E Dosya Editörleri: Berin F. Gür, Doç. Dr., TEDÜ, Mimarlık Bölümü T. Elvan Altan, Prof. Dr., ODTÜ, Mimarlık Bölümü İKTİDARIN GÖSTERİ(Ş) MEKÂNI: CUMHURBAŞKANLIĞI KOMPLEKSİ

Detaylı

SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı ISBN 978-9944-5612-3-5 Sosyal Araştırmalar Vakfı 14 Yakın Tarih Dizisi - 1 Kapitalizmi Planlamak Türkiye de Planlama ve DPT nin Dönüşümü Ümit AKÇAY

Detaylı

qijikares4444:layout1 12.02.2011 19:38 Page1 ocak - şubat / rêbendan - reşemî 2011

qijikares4444:layout1 12.02.2011 19:38 Page1 ocak - şubat / rêbendan - reşemî 2011 qijikares4444:layout1 12.02.2011 19:38 Page1 Q I J I K A ocak - şubat / rêbendan - reşemî 2011 3 R E Ş qijikares4444:layout1 12.02.2011 19:38 Page2 Q I J I K A R E Ş RADİKAL POLİTİKA DERGİSİ KOVARA POLÎTÎKAYÊ

Detaylı

YENİ MEDYA ORTAMLARINDA AĞLAR OLUŞTURAN TOPLUMSAL HAREKET DENEYİMLERİ

YENİ MEDYA ORTAMLARINDA AĞLAR OLUŞTURAN TOPLUMSAL HAREKET DENEYİMLERİ YENİ MEDYA ORTAMLARINDA AĞLAR OLUŞTURAN TOPLUMSAL HAREKET DENEYİMLERİ İdil Sayımer 1 ÖZET Günümüzde İnternet le birlikte ortaya çıkan yeni medya ortamları bireysel ve toplumsal iletişim süreçleri ile birlikte

Detaylı

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ Bu Rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Metropol Kent Samsun da Kentlilik Bilinci Araştırma Projesi

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Yayın Tarihi: EYLÜL, 2011 MARKA Yayınları Serisi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ Birinci bölüm ARAŞTIRMA PROJESİNİN TANITIMI İkinci Bölüm ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Üçüncü Bölüm ARAŞTIRMANIN

Detaylı

11. Hafta Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm: St. Simon, Fourier, Owen ve Marx

11. Hafta Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm: St. Simon, Fourier, Owen ve Marx 11. Hafta : St. Simon, Fourier, Owen ve Marx Siyasal düşünceler bağlamında önceki haftalarda ele alınan düşünürlerin önemli bir kısmı aynı zamanda liberal kuramın temel ilkelerinin şekillenmesine katkı

Detaylı

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal Alan Sözcüğünün Tanımları Kamusal alan sözcüğünün tanımları şeklinde bir başlığın kullanılması daha başlangıçta bu kavramın genel-geçer bir tanımının yapılamaması

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ BİLİMDALI AVRUPA SİNEMASI,

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ BİLİMDALI AVRUPA SİNEMASI, T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI İLETİŞİM BİLİMLERİ BİLİMDALI AVRUPA SİNEMASI, KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR VE KİMLİK SORUNLARI Yüksek Lisans Tezi IŞIL SÖNMEZ

Detaylı

GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) 11 2) 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME KÜLTÜRÜ

GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) 11 2) 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME KÜLTÜRÜ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) Kültür-Folk Kültürü-Popüler Kültür ve Kitle Kültürü... 11 2) Geleneksel ve Modern Üretim ve Tüketim Biçimleri... 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? dm_6.indd 1 29.05.2008 14:26:10

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? dm_6.indd 1 29.05.2008 14:26:10 Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? dm_6.indd 1 29.05.2008 14:26:10 Devrimci Marksizm Sayı: 6-7 İlkbahar - Yaz 2008 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER (RADİKAL DEMOKRASİ KURAMLARINA 60. YASAMA DÖNEMİNDE TBMM

Detaylı

Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram

Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram 67 Planlama 2013;23(2):67-76 doi: 10.5505/planlama.2013.98608 ARAŞTIRMA / ARTICLE Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram Urban Theory of Chicago School: Urban Ecological Theory Gencay Serter

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE BOLOGNA SÜRECİ NEYE HİZMET EDİYOR? Adnan Gümüş Nejla Kurul

ÜNİVERSİTELERDE BOLOGNA SÜRECİ NEYE HİZMET EDİYOR? Adnan Gümüş Nejla Kurul ÜNİVERSİTELERDE BOLOGNA SÜRECİ NEYE HİZMET EDİYOR? Adnan Gümüş Nejla Kurul Eğitim Sen Yükseköğretim Bürosu (YÖB) Mart 2011 EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) *** Adına Sahibi: Zübeyde Kılıç

Detaylı

İnsanlık emperyalist barbarlığa teslim olmayacak, bütün değerlerinin imha edilmesine göz yummayacaktır.

İnsanlık emperyalist barbarlığa teslim olmayacak, bütün değerlerinin imha edilmesine göz yummayacaktır. Program GİRİŞ İnsanlığın sosyalizme ve komünist topluma doğru tarihsel ilerleyişi sürmektedir. Eşitlik ve özgürlüğe, sömürünün yeryüzünden silineceği bir düzene doğru dev adımlar atılan 20. yüzyılın, bu

Detaylı

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA 1 PEYZAJ MİMARLIĞI 2. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU - 2012 "Yeni Yüzyılda Peyzaj Mimarlığının Gelişimi, Değişimi, Dönüşümü" ÇAĞRI`MIZDIR "PMOGenç geçmiş Peyzaj Mimarlığı öğrenci örgütlenmelerinin bugüne devrettiği

Detaylı

Dosya Editörü İpek Yada Akpınar. Dosya Koordinatörü Elvan Altan Ergut. Yayına Hazırlayan Pelin Özgümüş. Kapak Tasarım ve Uygulama Ömer Burak Polat

Dosya Editörü İpek Yada Akpınar. Dosya Koordinatörü Elvan Altan Ergut. Yayına Hazırlayan Pelin Özgümüş. Kapak Tasarım ve Uygulama Ömer Burak Polat 1 7 11 21 32 38 47 50 59 65 77 85 95 98 102 108 113 120 125 131 KENTSEL ÇEVREYE MÜDAHELE VE BÜYÜK PROJELER Dosya Editörü: İpek Yada Akpınar, Y. Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mekânsal

Detaylı

An Alternative Status in Media: AHALI and Counter Public Sphere. Medyada Alternatif Bir Hal: AHALİ ve Karşıt Kamusallık

An Alternative Status in Media: AHALI and Counter Public Sphere. Medyada Alternatif Bir Hal: AHALİ ve Karşıt Kamusallık Kurgu Online International Journal of Communication Studies, vol.1, October 2009 An Alternative Status in Media: AHALI and Counter Public Sphere Abstract Çağdaş Ceyhan Commercialization of media context

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği adına SAHİBİ Osman BAYDEMİR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği adına SAHİBİ Osman BAYDEMİR 21 53 65 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği adına SAHİBİ Osman BAYDEMİR YAYIN DANIŞMA KURULU İsmail DOĞAN Halil BAYHAN A.Menaf ŞEKER Önder ŞAHİNER Zülküf KIŞANAK Cemile EMİNOĞLU Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Paris Banliyö Hareketini Anlamak: Manuel Castells'i Yeniden Okumak

Paris Banliyö Hareketini Anlamak: Manuel Castells'i Yeniden Okumak Paris Banliyö Hareketini Anlamak: Manuel Castells'i Yeniden Okumak Kıvılcım Akkoyunlu Ertan Son zamanlarda Fransa 'daki banliyö hareketi ile dünyada önemli bir siyasal gündem haline gelen kentsel siyasal

Detaylı

YENİ LİBERAL POLİTİKALAR, KENT ve MEKAN Çankaya da (Ankara) Yapılaşmanın Çözümlemesi, 1985-2000

YENİ LİBERAL POLİTİKALAR, KENT ve MEKAN Çankaya da (Ankara) Yapılaşmanın Çözümlemesi, 1985-2000 YENİ LİBERAL POLİTİKALAR, KENT ve MEKAN Çankaya da (Ankara) Yapılaşmanın Çözümlemesi, 1985-2000 Kübra CİHANGİR ÇAMUR * Yirminci yüzyılın son yirmi yılını oluşturan ve 80 Sonrası olarak belleklere yerleşen

Detaylı

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306 SAYILI YASA İSTANBUL ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Faruk AYDIN

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306 SAYILI YASA İSTANBUL ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Faruk AYDIN T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULAŞTIRMA UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306

Detaylı

Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2

Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2 Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2 2013, Adres Yayınları Sayfa Düzeni: Liberte Yayınları

Detaylı

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i 2012/213 50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i SEM NER AÇILIfi - TEBL - PANEL STANBUL, 2012 1 İşbu kitap, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans

Detaylı

TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI VE GÜLSUYU MAHALLESİ ÖRNEĞİ. Cem ERGUN

TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI VE GÜLSUYU MAHALLESİ ÖRNEĞİ. Cem ERGUN SOSYOLOJİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI VE GÜLSUYU MAHALLESİ ÖRNEĞİ Cem ERGUN VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes

Detaylı

1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA

1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA 1 1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA 1 Mayıs günlerindeyiz. AKP ve yandaş medya 1 Mayıs a yönelik provokasyonlarına başladı. AKP güdümündeki medya kanallarında bir süredir özelliklede Birleşik HAZİRAN

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI ULUSLARARASI TECRÜBELER IŞIĞINDA TAMAMLAYICI BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ OLARAK OYAK MODELİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı