DEVRİMCİ-HALKÇI YEREL YÖNETİMLER. Umut ve Mücadele Mekânlarından Deneyimler. Yayına Hazırlayanlar Ahmet Kerim Gültekin İbrahim Gündoğdu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVRİMCİ-HALKÇI YEREL YÖNETİMLER. Umut ve Mücadele Mekânlarından Deneyimler. Yayına Hazırlayanlar Ahmet Kerim Gültekin İbrahim Gündoğdu"

Transkript

1 DEVRİMCİ-HALKÇI YEREL YÖNETİMLER Umut ve Mücadele Mekânlarından Deneyimler Yayına Hazırlayanlar Ahmet Kerim Gültekin İbrahim Gündoğdu

2 Patikakitap: 03 Araştırma-İnceleme: 02 Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler Umut ve Mücadele Mekânlarından Deneyimler Yayına Hazırlayanlar Ahmet Kerim Gültekin İbrahim Gündoğdu Birinci Basım: 2013 Baskı Öncesi Hazırlık Patikakitap ISBN: Sertifika no: Baskı: Kayhan Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Davutpaşa Cad. Güven San. Sit. C Blok No.: 244 Topkapı/İstanbul Tel.: Sertifika No.: Patikakitap Osmanağa mah. Serasker Cad. Erol Apt. No:39 Kat:3 Kadıköy-İstanbul Tel: e-posta:

3 DEVRİMCİ-HALKÇI YEREL YÖNETİMLER Umut ve Mücadele Mekânlarından Deneyimler Yayına Hazırlayanlar Ahmet Kerim Gültekin İbrahim Gündoğdu

4 Jeoloji Mühendisleri Odası nın katkılarıyla basılmıştır

5 İÇİNDEKİLER Önsöz...7 I TARİHSEL, KURAMSAL VE SİYASAL YAKLAŞIMLAR Kapitalizm, Kent ve İktidar Bülent BATUMAN...13 Sermaye Birikiminin Saçılma Sürecinde Yerelin Kapitalistleşme Eğilimleri ve Anti-Kapitalist Yerellikleri Düşünmek Fuat ERCAN...25 Yerel Yönetimler ve Emekçiler Yüksel AKKAYA...47 Yerelleşme ve Küreselleşme Bağlamında Özerklik ve Otonomi Haluk GERGER...61 Devrimci Yerel Yönetimler ve Aşağıdakilerin Demokrasisi Foti BENLİSOY...69 İslamcı Neoliberaller, Sosyal Belediyecilik ve Günümüzde Sosyalist Belediyeciliğin Olmazsa Olmazları Ali Ekber DOĞAN...83 II DÜNYA VE TÜRKİYE DE POLİTİKA VE UYGULAMA DENEYİMLERİ Zapatista Özerk Belediyeleri Deneyimleri Aylin TOPAL...99 Porto Alegre Deneyiminden Çıkan İki Sonuç Üzerine Mustafa Bayram MISIR Batı da Anti-Kapitalist Yerellikler, Politikalar ve Sonuçlar İbrahim GÜNDOĞDU...137

6 Hindistan da Fiili Yerel Yönetim Deneyimleri Onur GÜLBUDAK Devrimci-Halkçı Bir Yerel Yönetim Deneyimi: Fatsa Belediyesi Can HAMAMCI Kent Mekânına Aşağıdan Müdahalenin Bir Örneği Olarak 1 Mayıs Mahallesi Deneyimi Şükrü ASLAN Konut Sorunu ve Kentsel Dönüşüm Serdar NİZAMOĞLU DERSİM / Mazgirt İlçe Belediyesi Tekin TÜRKEL DERSİM / Hozat İlçe Belediyesi Cevdet KONAK HATAY / Samandağ İlçe Belediyesi Mithat NEHİR HATAY / Aknehir Belde Belediyesi Mehmet MÜBAREK AMED Büyükşehir Belediyesi Osman BAYDEMİR DERSİM / Pertek İlçe Belediyesi Kenan ÇETİN...235

7 Önsöz Yerel yönetimler; dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle geçen yüzyılın son çeyreğinden itibaren, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel boyutlarıyla öne çıkan tartışma başlıklarından biridir. Ulusal ve uluslararası literatürdeki güncel tartışmalara baktığımızda bu konuda iki karakteristik eğilim tespit edebiliriz. İlki, küresel kapitalizmin bugünkü neo-liberalizm çağında; insanın toplumsal, biyolojik varlığına ve doğaya dair her şeyin, her yerde ve herkes için satılabilir metaya dönüştürüldüğü bir dönemde; yerel yönetimlerin neo-liberal piyasa ekonomisinin yeni taşeron aktörleri olarak kurgulanması ve hatta fiilen bu şekilde işletilmesidir. Buna uygun gelecek anayasal ve idari düzenlemelerin hali hazırda hukuk içerisinde fiili hukuksuzluklarla birlikte, yürürlükte olduğu görülmektedir. Bu haliyle yerel yönetimlerin, uluslararası sermayenin alabildiğine ayrıştırdığı, sosyo-ekonomik ve kültürel niteliğiyle tanımladığı yerel pazarların yine yerel aktörlerce genel neo-liberal sürece eklemlenmesinin önemli araçları olarak tasarlandığı anlaşılmaktadır. Özerklik, yerel inisiyatif, demokrasi ve özgürlükler gibi kavramların, bu eğilimin oluşturduğu söylem içerisinde öne çıkması dönemin önemli özelliklerindendir. Öte yandan ilgili tartışmaların diğer hakim eğilimine baktığımızda ise genel olarak küresel kapitalizmin eleştirisine yaslandığını; önermelerini bu eleştiri içerisinde olgunlaştırmakla birlikte, bilimsel doğruluğunu ve somut katkılarını alternatif yerel yönetimler mücadelelerinden alarak tarihsel bir sürekliliğe, uluslararası bir deneyime ve birikime dayandığını görüyoruz. İşte elinizdeki bu kitapta bir araya getirilen görüşler, araştırmalar ve belki de en değerlisi tarihsel ve güncel somut örnekleriyle kendi deneyimlerimiz, yerel yönetimler üzerine olan ulusal ve uluslararası literatüre anti-kapitalist bir çerçeveden bakan son derece önemli bir katkı niteliğindedir. 7

8 Bu kitap 3-4 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara da, Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezi nde (ABEM) nde gerçekleştirilen Devrimci- Halkçı Yerel Yönetimler Sempozyumu nda sunulan tebliğlerden derlenmiştir. Sempozyumda devrimci yerel yönetim deneyimleri, hem uluslararası boyutuyla hem de ulusal boyutuyla ele alınmıştır. Toplantının en özgün niteliği, kuşkusuz ülkemizde devrimci, halkçı bir yerel yönetim programıyla yönetime gelen belediyelerin ilk kez bir araya gelmesi ve yine ilk kez deneyimlerini tarihsel ve güncel boyutlarıyla kamuoyuyla paylaşmaları olmuştur. Sempozyum oturumlarının katılımcıları ise yerel yönetimlerle ilgili tartışmalarda alanlarında öne çıkan kişilerdir. Demokratik siyasi partilerin, milletvekillerinin, sendikaların, çeşitli emek ve meslek örgütü temsilcilerinin meslek odalarının yanı sıra oldukça yoğun bir izleyici kitlesinin iki gün boyunca eksilmeyen katılımıyla toplanan sempozyum, birçok demokratik kitle örgütünün düzenleme kurulunda yer aldığı ve Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler Çalışma Grubu nun özverili gayretleriyle vücut bulmuştur. Burada sempozyumun örgütlenme sürecine ve sempozyum sonrasında yapılan çalışmalara kısaca da olsa değinme gereği duyuyorum. Zira sempozyumun ve ardından gerçekleştirilen çalışmaların ortaya çıkardığı nitelik ve birikim, tam olarak bu kolektif emeğe ve birikime yaslanmaktadır diye düşünüyorum. Daha sonra kendisini Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler Çalışma Grubu olarak isimlendiren, çoğunluğunu genç akademisyenlerin ve meslek örgütü çalışanlarının oluşturduğu ekip konuyla ilgili tartışmalarını ve girişimlerini olgunlaştırması ve birlikte; Dersim-Hozat ve Dersim-Mazgirt belediyelerinin davetleriyle devam eden süreç bu çercevede önemlidir. Dünyadaki ve Türkiye deki örnekleri ve tartışmalarıyla alternatif, devrimci yerel yönetimler mücadelesi hakkındaki bilgi birikimini bir araya getirmek, bunu farklı mesleki ve akademik ilgi ışığında ortaklaşa değerlendirmek ve güncel örnekleriyle yan yana getirerek mevcut mücadeleye kuramsal ve pratik katkılar sunabilmek temel hedeflerdir. Bu maksatla İstanbul ve Ankara da akademisyenlerin, emek-meslek örgütleri temsilcilerinin ve konuyla ilgilenen yurttaşların katılımıyla çeşitli toplantılar örgütlenmiştir. Akabinde, 2011 in Temmuz ayı içerisinde Dersim-Hozat ve Dersim-Mazgirt belediyelerinin davetlisi olarak Dersim e gidilmiştir. 8

9 Hozat Belediye Başkanı Sayın Cevdet Konak ve Mazgirt Belediye Başkanı Sayın Tekin Türkel in şahsında Hozat ve Mazgirt halkının konukseverliğiyle karşılanan misafirler yaklaşık 5 gün boyunca çeşitli paneller, görüşmeler, toplantılar ve geziler gerçekleştirerek doğrudan gözlem ve değerlendirme imkanı bulmuşlardır. Böylesi bir deneyim üzerine tartışmalarını daha geniş bir akademi ve emek-meslek örgütü camiasına ulaştıran bu çalışma grubu sempozyumun niteliğinin ve tarihsel öneminin ortaya çıkışında belirleyici olmuştur. Nihayetinde Dersim den Hozat, Mazgirt ve Pertek; Hatay dan Samandağ ve Aknehir ile Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) belediyelerini temsilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi nin, belediye başkanları düzeyinde katılımıyla gerçekleşen sempozyum son derece önemli bir ihtiyacı karşılamış ve yerel yönetimler mücadelesi açısından da dikkate değer bir tecrübeyi ortaya çıkarmıştır. Türkiye de 1970 lerin sonlarında öne çıkan Fatsa Deneyimi nden sonra ilk kez böylesi bir ölçekte tartışmalar yapılmış, somut örnekler değerlendirilmiş, uluslararası örnekleriyle mukayese edilerek devrimci, halkçı yerel yönetimler mücadelesi için bir yol haritası oluşturmak hedeflenmiştir. Kamuoyunda ilgi uyandıran sempozyum; sürdürdüğü çeşitli atölye çalışmalarıyla birlikte hem katılımcı belediyelerle irtibatını sürdürmüş hem de sempozyumda hedeflenen devrimci, halkçı yerel yönetimler mücadelesine somut katkılar üretebilmek için seferber olmuştur. Ekoloji Politikaları, Enerji Politikaları, Toplumsal Cinsiyet Politikaları, Katılım ve Özyönetim Politikaları, Şehircilik Politikaları, Afet Politikaları, Üretim, Bölüşüm ve Emek Politikaları ve Kültür-Kimlik Politikaları atölyeleri altında Ocak 2012-Mayıs 2012 tarihleri arasında akademisyenlerin, öğrencilerin, emek-meslek örgütü üye ve çalışanlarının ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımlarıyla sürdürülen çalışmalar sonunda Haziran 2012 de Devrimci- Halkçı Yerel Yönetimler Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Daha sonra kitaplaştırılan bu toplantıda atölye çalışmaları süresince olgunlaşan fikirler, ilgili yerel yönetimlerin de katkılarıyla somut politika önerilerine dönüştürülmüştür. Elinizdeki kitap, yaklaşık iki yıldır süre giden çalışmaların, ortaya çıkardıklarının sadeleştirilmiş ve gözden geçirilmiş bir özetini sunmaktadır. 9

10 Türkiye bir yandan azgın neo-liberal ekonomik ve sosyal politikalar altında sancılı, yıkıcı ve gerici bir sömürü ve zorbalık saltanatına teslim edilirken bir yandan da ezilenlerin ve emekçilerin mücadelesine tanıklık ediyor. Türkiye nin küresel kapitalizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve askeri çıkarlarına her uyum(lulaştırma) döneminde olduğu gibi AKP hükümetleri döneminde de toplumsal muhalefet azgın ve hukuksuz saldırıların hedefi olmakta; kazanılmış haklar tecavüze uğramaktadır. Neo-liberal piyasa ekonomisinin taşeronları haline getirilmek istenen yerel yönetimler alanında, safını ezilenlerin ve emekçilerin yanında tutanlar günümüz Türkiyesi nin zorlu siyasal mücadele hayatının dayattığı güçlüklerle karşı karşıyadır ve bunların üstesinden gelme kararlılığını sergileyeceklerdir. Onlarca belediye başkanının, yüzlerce belediye çalışanının, devrimci-halkçı belediyecilik çalışmalarıyla ilgili yüzlerce uzman ve akademisyenin; ve aynı zamanda bu belediyeleri var eden yurtsever, sosyalist, devrimci fikirlere sahip binlerce yurttaşın hapishaneleri tıklım tıklım doldurduğu şu günlerde, elinizdeki kitabı ortaya çıkaran sempozyum da bir terör örgütü faaliyeti olarak yargılanmaktadır. Kitap, bu anlamda günceldeki ve yakın gelecekteki siyasal mücadelede temsil ettiği fikirler bakımından da ayrı bir önem taşımaktadır. Hiç kuşkusuz ki ezilenlerin ve emekçilerin anti-emperyalist, devrimci, yurtsever mücadelesi; yerel yönetimlerde halkın söz, yetki ve karar süreçlerinde eşitlikçi, doğayla barışık ve demokratik katılımını sağlayacağı gibi, bu zorlu günlerin de aşılmasını sağlayacaktır. Dr. Ahmet Kerim Gültekin Aralık 2012 Sincan F1 Kapalı Hapishanesi 10

11 I TARİHSEL, KURAMSAL VE SİYASAL YAKLAŞIMLAR

12

13 KAPİTALİZM, KENT VE İKTİDAR Bülent Batuman* Tarihsel olarak kent, kapitalizmin türediği koşulların önemli bir kısmını içinde barındırmışsa da kapitalizmden önce ortaya çıkmış bir olgudur. Özellikle Ortaçağ ın feodal üretim tarzı koşulları içerisinde kent, bu üretim tarzını bir anlamda yadsıyan, onun zıddı olan bir ortam niteliği kazanmıştır. Tam da bu yüzden, feodal üretim tarzını yıkıp yenisini üretecek olan kapitalist üretim ilişkilerinin nüvelerini içinde barındıran kentler, tam bir baskı sistematiği anlamına gelen, yani, üreticilerin, köylülerin, serflerin zor yoluyla toprağa bağlı olduğu, toprağa bağlı oldukları için de toprak mülkiyetine sahip olan egemenlere bağımlı olduğu koşullarda, özgürlük adaları olarak ortaya çıkmıştır. Bu koşullarda kentler, paranın ve malların serbestçe dolaşabildiği bir ağ aslında küresel ölçekte bir ağ oluşturur. Yani kentler hem kırla ilişkileri içinde bir zıtlık teşkil etmekte hem de bütün üretim tarzına karşı kendi içinde çalışan küresel bir ağ örgütlemektedir. Burada söz konusu olan küresellik, bugün anladığımız anlamda bir yoğunlaşmayı içermese de İpek Yolu vb. olgular düşünüldüğünde, bu ağın küresel niteliği açık hale gelmektedir. Sanayinin ortaya çıkmasıyla birlikte kentin konumu tersine dönmeye başlar. Bilindiği gibi, mekânsal olarak sanayi kentte ortaya çıkmış değildir. Ortaçağ kenti norm olarak kabul edilirse, sanayi, kenti yadsıyan, ona yabancı olan bir olgu olarak, kırda ortaya çıkar. Zira kentteki lonca ve benzeri örgütlenmeler böyle bir üretim * Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü 13

14 ortamına izin verecek yapıda değildir. Bu koşullarda ilk manüfaktürlerin, hammaddelere, ulaşım olanaklarına ve benzeri kaynaklara yakın ortamlarda ortaya çıktığı görülür. Modern kentin ortaya çıkışı açısından önemli olan nokta ise sanayinin kente sirayet etmeye başlamasıdır. Belli bir aşamada hem sanayinin etrafında yeni kentler oluşmaya başlar hem de eski kentler sanayi ile tanışarak dönüşüme uğrar. Sanayinin genel anlamda kente sirayet etmesi, kentin kendisini ve hatta tanımını dönüştürür. Bu yeni bir tarihsel olgu olarak sanayi kentinin ortaya çıkışıdır. Burada önemli bir nokta da kentin iktidar odağı olarak ortaya çıkmaya başlamasıdır; yani topyekûn üretim tarzı içerisindeki iktidar odaklarının kente kaymaya başlaması. Bu, aşağıda daha detaylı olarak tartışacağımız gibi, politik tarih açısından önemli bir tarihsel durumdur. Modern Kent: Varsıllık, Yoksulluk ve İktidarın Mekânı 19. yüzyıla gelindiğinde, sanayinin belirlemeye başladığı kentin en göze çarpan özelliği yoğunlaşmadır. Zira bu kentte nüfusun, üretimin, zenginliğin, refahın ve modernliğin; öte yandan da bunlara koşut olarak sefaletin, yoksulluğun ve açlığın yoğunlaşması söz konusudur. Bu diyalektiği ilk okumaya çalışan düşünürlerden biri Engels tir tarihli, ünlü İngiltere de Emekçi Sınıfın Durumu başlıklı çalışmasında Engels i, Manchester ı anlamaya çalışan, yani bir sanayi kentini, ortaya çıkan yeni bir olguyu tanımlamaya çalışan bir bilim adamı titizliğinde buluruz. 1 Bu çalışmada, bir yandan olanca gençliği ve devrimci hisleriyle, karşılaştığı şeyi bir yere oturtmaya çalışan, onunla etik bir hesaplaşmaya giren bir Engels görmekteyiz; bir yandan da bütün objektifliğiyle kenti anlamaya çalışan bir Engels. Çünkü karşısındaki, 1 Engels,F. (1997).İngiltere de Emekçi Sınıfın Durumu. Ankara: Sol Yayınları. Engels in bu çalışmasını kentsel açıdan değerlendiren bir çalışma için bkz. Markus,S. (1985).Engels, Manchester & The Working Class. Londra: Norton & Co. 14

15 yepyeni bir olgudur. Kente baktığı zaman kentin merkezinde ışıltılı vitrinler, tiril tiril dükkânlar gören Engels, bu ışıltılı cephelerin arkasına bakma ihtiyacı duyar. Burada gözlediği şey ise kelimelerin anlatmaya kifayetsiz kaldığı bir yoksulluktur. Bu yoksulluğu tasvire girişen Engels sayfalarca anlatımın ardından kendi yazdıkları üzerine şu tespiti yapar: Manchester ın Old Town kesimi işte böyle. Ama buraya kadar yazdıklarımı yeniden okuyunca itiraf etmeliyim ki, abartı şöyle dursun, bu satırlar hiç değilse yirmi-otuz bin kişinin oturduğu bu yörenin pisliği, yıkıklığı, oturulamazlığı ve sağlık, havalandırma, temizlik gibi gereklere meydan okuyuşu konusunda gerçek bir izlenim vermeye yetecek kadar kara bir tablo değildir. 2 Kenti oluşturan bu ikili yapıyı tespit eden Engels, bu iki olgunun, yani kentin merkezindeki refah ile o merkezi tarif eden sokak cephelerinin arkasında saklı bulunan yoğunlaşmış yoksulluğun, aslında aynı madalyonun iki yüzü olduğunu söyler. Engels in tasvirinde dikkat edilmesi gereken nokta, bu kentsel durumun bir komplo sonucu ortaya çıkmadığıdır. Yani üretilen refahın, maliyeti olan yoksulluğu ışıltılı vitrinlerin arkasında saklıyor oluşu, birilerinin kasten tasarlayarak ürettiği bir durum değildir. Engels bunun kendiliğinden bir gelişme diyalektiği olduğunu, kapitalizmin ürettiği kentin tabiatı gereği böyle olduğunu vurgulamaktadır. Burada önemli bir nokta da, özellikle 1848 devrimlerinin bastırılmasıyla beraber kentin aynı zamanda iktidarların da asli mekânı olduğunun tescillenmesidir. Yani bir yandan kentte üretici güçlerin ve onların ürettiği değerlerin yoğunlaşması söz konusudur ama bir yandan da bunların özgürce devinmeleri, örgütlenmeleri ve eylemlik üretmeleri söz konusudur. Bunun karşısında da bu eylemlilikleri bastırmaya yönelen mekanizmalarıyla iktidarın kentte yerleştiği ortaya çıkar. 1848, burjuvazinin tarihsel olarak gericileşmeye başlamasını, özgürlüklerin genişlemesi ve benzeri konularda daha muhafazakâr bir tutum almasını, muhafazakâr güçlerle iş birliği yapmasını temsil eder. Kentsel açıdan da bastırılan 1848 devrimlerinin ardından özellikle devrimcilerin 2 A.g.e., s

16 ve devrimci düşüncenin kentle ilişkisinin bundan sonra daha şüpheci, kentten uzak durmaya çalışan, kente temkinli yaklaşan, ona ve ürettiği dinamiklere çok güvenmeyen bir mecraya yöneldiği görülür. Öyleyse 19. yüzyılın ortasına gelindiğinde aslında kente dair iki durum tespit edilebilir. Bir tanesi somut, tarihsel durumdur; fiziksel yapısını sanayinin belirlediği bir kent ortaya çıkmış bulunmaktadır. İkincisi ise algısal durumdur; kentin toplumsal algısı yoksulluk tarafından belirlenmektedir. Yoksulluğun belirlediği kent algısından söz ederken, bu algının hem devrimciler için hem de burjuvazi için geçerli olduğuna dikkat edilmelidir. Devrimciler açısından üretici güçler burada, kentte yoğunlaşmaktadır, bu mekânda gözlenen sefaletle hesaplaşılması gerekmektedir, toplumsal adaletsizliğin burada giderilmesi gereklidir. Burjuvazi için ise suçun, sosyal problemlerin ve ayaklanma tehlikesinin işaretidir yoksulluk. Onun için egemenler de yoksulluğu çözmeye çalışmaktadır; hayırseverlik faaliyetlerinin bu dönemlerde yaygınlaştığı görülür. Ve bu tarihsel noktadan sonra, daha sonra şehircilik olarak adlandırılacak olan bilgi ve eylem alanı ortaya çıkmaya başlar. Ama bu uzun bir sürece yayılacak ve şehirciliğin somut bir disiplin olarak tariflendiğini görmek için 1920 lere kadar beklemek gerekecektir. Modern Kent Karşısında Sosyalist Ütopyalar Yukarıda değinildiği gibi, devrimciler açısından özellikle kentin iktidarla bu kadar yakın ilişki içerisinde olması, yani iktidarın kentte kendini bu kadar baskın bir şekilde örgütleyebiliyor oluşu kır-kent çelişkisinin çözümlenmesi olarak tarif edilen şeyin bu açıdan da ele alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu önerme, bir yandan kent ile kır arasındaki dengesizliğin çözülmesi, bu iki hayat tarzı arasındaki uçurumun kapanması, bu iki yönetim koşulu arasında bir uzlaşma sağlanması anlamına gelmektedir. Ama bir yandan aslında soru, bu kadar baskıyı da üretebilen kentleri ne yapmalı sorusudur. Hem içerdiği yoksulluğu çözmek anlamında, hem de barındırdığı iktidarı çözündürmek anlamında, kentleri 16

17 ne yapmalıyız sorusu 19. yüzyılın ortasından sonra devrimci kuramlar, devrimci düşünürler için önemli bir soru olacaktır. Bu noktada, bu soruya cevap vermeye çalışan bazı düşünürlerle devam edebiliriz. Bu düşünürlerden bir tanesi, Rus Narodniklerinin önderlerinden olan Nikolay Gavriloviç Çernişevski dir. Çernişevski, Rus devrimcilere çok ilham vermiş olan ünlü romanı Nasıl Yapmalı da kent-kır karşıtlığı meselesine nasıl baktığını somut bir örnekle açıklar. 3 Bu örnek, 1851 de Londra da inşa edilmiş olan gerçek bir yapıdır: Crystal Palace (Billur Saray) yapısı. Bu yapı aslında dünya fuarı için inşa edilmiş dev bir seradan başka bir şey değildir. Döneminin en ileri teknolojisi ile üretilen yapı dökme demir ve camdan ibarettir. O güne dek görülmemiş ölçüde hafif ve bir o kadar da saydam olan yapı, çok hızlı üretilmiş, çok hızlı sökülen, tekrar inşa edilebilen, iç mekân ile dış mekân arasında sürekliliği sağlayan ve bu anlamda da doğa ile farklı bir ilişkiyi ima eden bir yapıdır. Bu yapıyı 1859 da, yeniden inşa edildiği Sydenham Hill de gören ve çok etkilenen Çernişevski, yapıyı Nasıl Yapmalı nın içinde kullanır. 4 Romanın başkahramanı Vera Pavlovna nın rüyasında gezindiği ütopik gelecekte, Crystal Palace yapısı, fütüristik, komünist bir toplumun fiziksel çevresini oluşturan temel imge olarak ortaya çıkar. Rüyasında, geleceğin Rusyası nda gezen Vera Pavlovna nın burada karşılaştığı şey aslında uçsuz bucaksız yeşilliğin, yani doğanın içerisine serpiştirilmiş, birbirinden iki ya da üç mil uzaklıkta yer alan billur saraylardan ibaret bir dokudur. Çernişevski için kentler gelecekte çözülüp seyrelecek ve bu billur saraylar, içlerinde bütün kentsel işlevleri barındırarak ve tam bir şeffaflık içerisinde, doğa ile bütünleşik, barışık bir yaşamın mekânları olacaktır. Bu tasvir, bugün anladığımız anlamda modern kentin tam olarak zıddıdır. Zira bu imge, kentin imlediği yoğunlaşmanın ve o yoğunlaşmanın getirdiği sonsuz olasılığın ve anonimleşmenin reddi 3 Çernişevski, N. G. (2003). Nasıl Yapmalı?, 2 cilt. İstanbul: Evrensel Yayınları. 4 Bu konuda bir tartışma için bkz. Berman, M. (1994). Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Modernite Deneyimi. İstanbul: İletişim Yayınları. 17

18 anlamına gelmektedir. Burada, özgür toplumun, kentin çözünmesiyle ortaya çıkacağı düşüncesinin, yukarıda değinilen iktidar ve kent ilişkisi ile yakından ilintili olduğuna dikkat edilmelidir. Bu kurgunun, 1848 sonrasında iktidar ve kent arasındaki ilişkiden etkilenerek oluştuğunu söylemek mümkündür. Ve bu tahayyül, yani kentin sorunları olarak görünen ama aslında kenti kent yapan yoğunlaşmanın ve çelişkiler yumağı halinin yok edilmesi çabası, 20. yüzyılın başlarında şehircilik disiplininin ortaya çıkmasıyla beraber çeşitli mimarlarda, plancılarda, düşünürlerde de bulacağımız bir tahayyüldür. Bunun tipik bir örneği, ünlü mimar-şehirci Le Corbusier de bulunabilir ler ve 30 larda ürettiği çok bilinen plan ve eskizlerinde Le Corbusier geniş yeşil alanlara dağılmış devasa yapı blokları resmeder. Bu bloklar ofislerden konutlara farklı işlevleri içlerinde bir araya getirirken, önerilen dış mekân dokusu içinde kentsel yoğunluk yerini yeşilin sürekliliğine bırakır. Bu imgenin aslında Çernişevski den gelen ve 20. yüzyıla taşınan bir imge olduğunu söylemek mümkündür. Aynı tartışma Sovyet devriminden sonra da sürer. Özellikle 20 lerin sonlarında, yıllarında kapitalizmin yaratmış olduğu modern kentleri ne yapmalıyız sorusu ciddi bir tartışma konusu haline gelir. Özellikle avangard konstrüktivistler arasında çok ciddi biçimde tartışılan bu konuya ilişkin, farklı görüşleri savunan iki kamp ortaya çıkar. 5 Bunlardan ilki, kentin yarattığı yoğunlaşmanın ürettiği dinamiklerin devrimci dinamikler olduğunu iddia ederek, kentleri yoğunlaştırmaya devam etmek gerektiğini öne sürer. Bu kampın, bu fikre uygun olarak önereceği yapı tipolojisi, sosyal yoğunlaştırıcılar olarak tanımladıkları yoğun ve yüksek yapı öbekleridir. Buna karşılık, ikinci kamp ise kentsizleşme diye Türkçeleştirebileceğimiz bir yaklaşımı savunur; önerilen, kentsiz bir kentleşme sürecidir. Burada, kentlerin barındırdığı işlevlerin yukarıda anılan örneklerde de gördüğümüz gibi doğaya saçılması, bunların, Sovyet ülkesini baştan başa kateden yerleşim kurdeleleri 5 Daha detaylı bir tartışma için, bkz. Batuman, B. (2009). Kent Karşıtı Kentleşme: Rus/ Sovyet Ütopyasında Doğa ve Kent. Arredamento Mimarlık, 5,

19 boyunca, düşük yoğunluklu odaklar biçiminde yayılması savunulmaktadır. Bu görüşün savunucularından Okhitoviç e göre kent, ticaret kapitalizminin ürünü olarak ortaya çıkmıştır ve kapitalist üretim tarzı ile birlikte yok olmaya mahkûmdur. Bu çerçevede kent ve kır arasındaki karşıtlığı ortadan kaldırmanın yolu köyleri şehirleştirmek yahut kentleri tarımsallaştırmak değildir; hatta sosyalist kent kavramı bile burjuva bir kategoriden ibarettir. Teknolojinin sağladığı merkezkaç etkisiyle gelişecek yeni yerleşim biçimi ki artık yerleşimler yerine tek bir yerleşimden söz edilmelidir bir kent olarak değil, bir süreç olarak adlandırılmalıdır. Bu sürecin adı kentsizleşmedir 6. Bu hattın, yani kentleri çözündürmeyi savunan görüşün biraz ötesinde, biraz daha farklı bir pozisyonu coğrafyacı ve anarşist kuramcı Kropotkin de buluyoruz. Kente bakışı biraz daha farklı bir diyalektik içeren Kropotkin in 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında ürettiği fikirler için dönüp baktığı ve ilham aldığı yer Ortaçağ kentidir. Özellikle Sosyal Darwincilerle hesaplaşma içerisinde olan Kropotkin, çok bilinen Darwinci kavramlara, hayatta kalma mücadelesi, türler arası savaş ve benzeri argümanlara karşı karşılıklı yardımlaşma kavramını öne çıkartır. Karşılıklı yardımlaşmayı doğada gözlediğini söyleyen Kropotkin, Ortaçağ kentini, feodal baskı koşullarında insanların dayanışmayla, karşılıklı yardımlaşmayla ürettikleri bir olgu olarak gösterir. 7 Bu çerçevede bir Ortaçağ kenti okuması yapan Kropotkin kenti bir federasyon olarak ele alır. Burada, bir yandan kentin kendisinin bir federasyon olarak kavranması, bir yandan da (Hansa Birliği örneğine benzer şekilde) kentler arası bir federasyonun olasılığı söz konusudur. Kropotkin e göre federasyon olarak kent içinde iki farklı tipte örgütlenme mevcuttur. Bunlardan biri sokakların ve mahallelerin oluşturduğu mekânsal örgütlenmelerdir ve bu örgütlenmelerin barındırdığı sosyal deneyim aslında kırdan kente gelmiştir. Diğer yanda da, tipik örneği loncalar 6 Aktaran Cooke, C. (2000). Cities of Socialism: Technology and Ideology in the Soviet Union in the 1920s. The Modern City Revisited.(der.) T. Decker, SPON Press, Londra, s Kropotkin, P. (2001). Karşılıklı Yardımlaşma: Evrimin Bir Faktörü. İstanbul: Kaos Yayınları. 19

20 olan, örgütsel ya da kurumsal denilebilecek bir örgütlenme hali söz konusudur. Ve bu ikinci grup örgütlenmeler tam olarak kentsel olgulardır; ilk defa kentte ortaya çıkmışlardır. Kenti bu örgütlenmelerin bir federasyonu olarak algılayan Kropotkin, bir özgürlük adası olan Ortaçağ kentinin böyle ortaya çıktığını söyler. Bu noktada Kropotkin in ortaya attığı bir soru önemlidir: Bu kentler hangi tarihsel koşulların sonucu olarak merkezi devletlere boyun eğmişlerdir? Bu sorunun tartışmamız açısından önemi, modern kentin içerdiği iktidarın kendi içinden çıkmayıp ona dışarıdan dayatıldığı kabulüne dayanmasıdır. Kropotkin in bu soruya verdiği cevap, Ortaçağ kentinin, yarattığı özgürlüğü ve refahı yayamamış olmasıdır. Burada Paris Komünü ne dair bir ima sezinlenebilir; zira Komün, ürettiği yeni iktidar biçimini yayamadığı için boğulmuş olan bir devrimdir. Kropotkin bu deneyimden böyle bir ders çıkarmakta ve bunu tarihsel olarak geriye doğru yansıtmaktadır. Geçerken Kropotkin in de bir mimari biçim olarak sera yapılarıyla ilgilendiğini belirtmek gereklidir. Kropotkin için sera, tarımı iklimin belirsizliklerinden özgürleştiren bir icat olarak değerlidir. 8 Daha önce bir lüks olan ve zengin malikânelerinde egzotik meyve ve bitkilerin yetiştirildiği seralar, ucuz cam ve seri üretim yapı elemanları gibi teknolojik olanaklar sayesinde, milyonlar için sebze ve meyve üretiminin olanağını yaratır. Yine de, kırla kurulan ilişki bakımından Kropotkin in kentinin, Çernişevski nin kentinden farklı olduğuna dikkat edilmelidir. Kropotkin de sera yapısı, Çernişevski de olduğu gibi kenti sönümlendiren bir araç değildir; tersine tarımsal üretimi kentselleştirmenin bir aracıdır. Yani burada, bir mecaz olarak değil, düz anlamıyla sera yapısının devasa ölçekte tarımsal üretimi sürdürmesinden bahsedilmektedir. Bu anlamda da söz konusu olan, sera yapısının, rasyonel ve komünal bir yaşam biçiminin, doğayı kentselleştirerek kendisine eklemlediği bir araç olarak ortaya çıkmasıdır. Öyleyse, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla doğru uzanan belirgin hattan söz etmek mümkün görünmektedir. Kabaca söylenirse Kropotkin, P. (1992). Fields, Factories and Workshops. Londra: Transaction Publishers.s

21 yüzyılın ortasından 20. yüzyılın ortasına kadar, özellikle tarihseltoplumsal süreçlere soldan bakanların, devrimci bir pozisyonu olanların ve devrimci kuramcıların kente bakışlarında ikili bir durum söz konusudur. Bir yandan kent özgürleştirici tarihsel dinamikleri üreten bir ortam olarak görünmektedir. Ama bir yandan da aynı kent, iktidarın konuşlandığı merkez niteliği taşıdığı için, ona karşı derin bir şüphe oluşmuş bulunmaktadır. Hatta Lenin in, devrimin mihrakının Doğu ya kaydığını söylemesini dahi böyle okumak mümkündür: Bu kayma salt coğrafi olmayıp aynı zamanda kentten kıra doğru bir kaymayı işaret eder. Modern Kentlerden Kentsel Devrime 20. yüzyılın ortasından sonra ise toplumsal mücadeleler ekseninde kentin yeniden öne çıkmaya başladığı görülür. Kapitalist üretim koşullarının tüm yerküreye hâkim olmasıyla beraber, kente dair yeni algıların ortaya çıktığını görüyoruz. Bu dönüşüme ilişkin fikirlerini takip edeceğimiz kişi, 20. yüzyılın en önemli Marksist kuramcılarından bir tanesi olan Fransız düşünür Henri Lefebvre dir. 60 ların sonlarından başlayarak 70 lerin sonuna kadar giden süreçte ürettiği bir dizi çalışmada Lefebvre, kentsel devrim, mekân üretimi ve devlet gibi temalar üzerinden, kenti ve kentsel mekânın üretimini ele almıştır. 9 Lefebvre e göre, tarihsel olarak Ortaçağ kentinin temsil ettiği tarımsal kentten sonra endüstriyel kentin ortaya çıkışı, toplumsal yapıların dönüşümü açısından ele alınmalıdır. Bu açıdan ise Lefebvre, kentler etrafında gelişen toplumsal yapıları tarif ederken modern topluma yeni bir ayrım önerir. Sırasıyla tarımsal toplum ve endüstriyel toplumların ardından özgül bir kentsel toplum un ortaya çıkışından bahseden Lefebvre, böylelikle, endüstriyel ve kentsel arasından bir farklılaşma tanımlamış 9 Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. Londra: Blackwell ; Lefebvre, H. (2003). The Urban Revolution.Minneapolis ve Londra: University of Minnesota Press ; Lefebvre, H. (2009). State, Space, World: Selected Essays. (der.) N. Brenner ve S. Elden. Minneapolis ve Londra: University of Minnesota Press. 21

22 olur. Lefebvre in kentsel toplumla kastettiği şey, kır da dâhil olmak üzere, küresel varoluş biçimimizin, bütün mekânları, bütün coğrafyalarıyla kente tabi hale gelmesidir. Yani söz konusu olan kırın ortadan kalkması ve tüm yer kürenin fiziksel olarak kentsel mekânlarla kaplanması yahut tüm dünya nüfusunun kentlere taşınması değil, kentsel problematiğin genelleşmesidir. Lefebvre, kentsel toplumdan söz ederken kentselliği, üç düzeyli bir yapının orta düzeyi olarak tarif eder. Bu düzeylerin bir ucunda global düzey bulunmaktadır. Burada kasıt, bugün kullandığımız anlamda küresellik olmayıp daha çok bu ifadeyle anlatılmak istenen makro bir ölçektir. Global düzeyi, kentsel düzey takip etmektedir ve son olarak mikro ölçeğe tekabül eden gündelik düzey gelir. 10 Gündelik düzey Lefebvre için önemli bir kavramdır. Çünkü gündelik hayat, onun anladığı kentsel toplumun önemli bir boyutunu oluşturmaktadır ve bu anlamda da önemli bir toplumsal/siyasal analiz konusudur. Lefebvre, gündelik hayatı, her gün yaptığımız tarifli işlevleri ve etkinlikleri çıkardığımız zaman, hayatımızda geriye kalan etkinlik alanının tamamı olarak tarif eder. Gündelik hayat, bireylerin sokaklarda yürürken, boş zamanlarını değerlendirirken, sıradan işler yaparken deneyliyor olduğu şeylerin bütünüdür. Lefebvre gündelik hayatı hem yabancılaşmanın, sıkıcılığın ve kapitalizmin ürettiği bunaltının ortamı olarak hem de beklenmedik olasılıkların, direniş ve özgürleşme olasılıklarının ortaya çıkabileceği yer olarak görmektedir. Burada dikkat çekici olan nokta, devrimci dönüşümlerin olasılığını barındıran yerler olarak örneğin iş yerindeki çalışma ortamının değil de bizim boş zaman olarak gördüğümüz, sıradan etkileşimlerimizin alanı olan gündelik hayatın işaret edilmesidir. Paris Komünü nü böyle bir örnek olarak okuyan Lefebvre, Komün ü beklenmedik bir patlamayla ortaya çıkan bir festival olarak değerlendirir. Akılda tutmak gerekir ki, Lefebvre in Komün üzerine değerlendirmeleri, bu değerlendirmeleri ürettiği tarihsel bağ- 10 Lefebvre, H. (2003). The Urban Revolution.Minneapolis ve Londra: University of Minnesota Press.s

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

GAZİEMİR AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

GAZİEMİR AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI GAZİEMİR AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TUTANAK 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi Gaziemir Aktepe

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ İletişim: www.bartin.edu.tr/ Tel : 03782235126 Fax : 03782235065 Adres : Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi

JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi JÜRİ GÖRÜŞÜ ÇUHADAROĞLU sponsorluğunda gerçekleştirilen ÇUHADAROĞLU Alüminyum 2013 Öğrenci Yarışması nın ana teması Expo 2016 Antalya Kulesi Projesi dir. Yarışmacılardan sembolik bir kule tasarımı istenmiş

Detaylı

A Framework for an Emancipatory Social Science

A Framework for an Emancipatory Social Science Lecture 1 A Framework for an Emancipatory Social Science Erik Olin Wright University of Wisconsin - Madison November, 2007 Çerçeveeve I. Ö Özgürleştirici Sosyal Bilim nedir? II. Üç Vazife III. Sosyalizm'in

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı Amaç Yerel Yönetimler sertifika programının düzenleniş amacı yaklaşan 2014

Detaylı

"1. İSTANBUL TASARIM BİENALİ" TEKNİK GEZİ RAPORU

1. İSTANBUL TASARIM BİENALİ TEKNİK GEZİ RAPORU "1. İSTANBUL TASARIM BİENALİ" TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı, MİM 103 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında, 1. İstanbul Tasarım Bienali teknik gezisi

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım.

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. Sayın Birlik Başkanım, Odamızın Değerli Yöneticileri, Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım; Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. İstanbul dan, İzmir den, Sivas

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

KENTSEL TASARIM ve KATILIM

KENTSEL TASARIM ve KATILIM KENTSEL TASARIM ve KATILIM Kentsel Tasarım Kamusal Mekan Kamusal Mekan Olarak Yeşil Alan Katılım OET Ya sonra? Kentsel Tasarım Kentsel tasarım, çağdaş yaşama hizmet eden yapılar ve kamusal mekan arasında

Detaylı

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 TÜİK MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 İl Genel Meclisi Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi Üyeleri ISSN????-???? TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

HAKKIMIZDA Şirketimiz, akademik ve uzman kadrosuyla siyasal, sosyal, medya, piyasa (pazar), yerel yönetimler, gizli müşteri vb. araştırmalar, eğitim ve proje geliştirme alanlarında genel danışmanlık hizmetleri

Detaylı

Bu çalışmada Devrimci İşçi Sendikaları

Bu çalışmada Devrimci İşçi Sendikaları TEZ ÖZETLERİ HAZIRLAYANLAR: ASLI KAYHAN MERVE MENEKŞE ÖZER TÜRKİYE'DE SENDİKA SİYASET İLİŞKİSİ: DİSK ÖRNEĞİ (1967-1975) YAZAR: SÜREYYA ALGÜL DANIŞMAN: Prof. Dr. DENİZ VARDAR Marmara Üniversitesi Sosyal

Detaylı

CATI YALITIM CEPHE DOSYA MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP. MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL

CATI YALITIM CEPHE DOSYA MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP. MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL TÜRK YE N N ULUSLARARASI YATIRIM, PROJE VE MÜTEAHH TL K DERG S MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP CATI DOSYA CEPHE YALITIM CEPHE YALITIM ÇATI BOĞAÇHAN DÜNDARALP

Detaylı

KENTTE YAŞAMAK HAKLAR VE SORUMLULUKLAR. PROF. DR. HASAN ERTÜRK herturkulu@hotmail.com

KENTTE YAŞAMAK HAKLAR VE SORUMLULUKLAR. PROF. DR. HASAN ERTÜRK herturkulu@hotmail.com KENTTE YAŞAMAK HAKLAR VE SORUMLULUKLAR PROF. DR. HASAN ERTÜRK herturkulu@hotmail.com KENT NEDİR? KENTLER TARİHİN DEĞİŞİK DÖNEMLERİNDE FARKLI SOSYO-EKONOMİK İŞLEVLER ÜSTLENMİŞLERDİR. MEDİNE KARYE CİTE POLİS

Detaylı

Ahmet Kerim Gültekin & İbrahim Gündoğdu, Devrimci-halkçı yerel yönetimler/umut ve mücadele mekânlarından deneyimler, İstanbul: Patika Kitap, 240 s.

Ahmet Kerim Gültekin & İbrahim Gündoğdu, Devrimci-halkçı yerel yönetimler/umut ve mücadele mekânlarından deneyimler, İstanbul: Patika Kitap, 240 s. Değerlendirme / Review Ahmet Kerim Gültekin & İbrahim Gündoğdu, Devrimci-halkçı yerel yönetimler/umut ve mücadele mekânlarından deneyimler, İstanbul: Patika Kitap, 240 s. Değerlendiren: Muhammed Turan

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu Sonuç Bildirisi 17-18 ARALIK 2009 TOPRAK MÜLKİYETİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu Sonuç Bildirisi 17-18 ARALIK 2009 TOPRAK MÜLKİYETİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ Toprak Mülkiyeti Sempozyumu Sonuç Bildirisi 17-18 ARALIK 2009 TOPRAK MÜLKİYETİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, 1978 Toprak Reformu Kongresi ile bundan çeyrek yüzyıl sonra yapılan

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Çalışma alanları. 19 kasım 2012

Çalışma alanları. 19 kasım 2012 Çalışma alanları 19 kasım 2012 Çalışma alanları Hizmet alanları Sanayi alanları Tarım tarımsal üretim tarım+ticaret kenti Sanayi imalat sanayi atölyeden hafif sanayi fabrikaya ağır sanayi seri üretim (fordizm)

Detaylı

TÜM BİRARAYA GELMELER KİŞİSEL KATKILAR İLE İLERLİYOR, BUNUN YAYGINLAŞMASINI SÜRMESİNİ BEKLİYORUM

TÜM BİRARAYA GELMELER KİŞİSEL KATKILAR İLE İLERLİYOR, BUNUN YAYGINLAŞMASINI SÜRMESİNİ BEKLİYORUM pratik dunyalarımız dan iş taşımadık - ama - tam da pratik dünya da nasıl davranıyorsak burada da oyle davrandık, bir konut için düşünme biçimimiz ile bir kule ye yaklaşımımız; bakanak, shadowspace, seacube

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...XII I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER A. YEREL YÖNETİMLER...3 İl Özel İdareleri...3 Belediyeler...3... Köy İdareleri...4 Mahalle Muhtarlıkları...4 Yerel Yönetim

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

AĞUSTOS 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, basın özgürlüğü kapsamında yaptığı açıklama nedeniyle hakkında hazırlanan fezlekeden

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP Sunu 1. Savaş? Savaş Ortamı 2. Tarihe dokunmak 3. IŞİD in Irak ve Suriye de ardışık saldırıları ve sonrasında gelişen Halk Sağlığı sorunları 4.

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme U Z L A Ş M A Y Ö N E T İ M İ N İ N 6 TEMEL İLKESİ 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme UZLAŞMA YÖNETİMİNİN 6B BASAMAKLARI Günümüzde, Planlama ve Proje Geliştirme süreçleri,

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik

BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik BURCU ŞENTÜRK 1984 yılında Eskişehir de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü nü bitirdi. ODTÜ Sosyoloji Bölümü nde yüksek

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE PROJE ORTAKLIKLARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE PROJE ORTAKLIKLARI KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE PROJE ORTAKLIKLARI A.Faruk GÖKSU Şehir Plancısı Geçtiğimiz yüzyılın, özellikle son çeyreğinde yaşanılan hızlı kentleşme sonucunda, oluşan kentsel dokuların, yeniden, bu kez, sosyal

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Geçen Haftanın Ödevi???

Geçen Haftanın Ödevi??? Bilginin Neden Olduğu Değişimler Ekonomik Alanda Yaşanan Değişimin Etkileri Siyasi Alanda Yaşanan Değişimin Etkileri Sosyal Alanda Yaşanan Değişimin Etkileri Kültürel Alanda Yaşanan Değişimin Etkileri

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Genel olarak ticaret ve işbölümü ne kadar fazla serbest olursa ve rekabet mevcut ise halk o ölçüde fazla fayda sağlar. Adam Smith

Genel olarak ticaret ve işbölümü ne kadar fazla serbest olursa ve rekabet mevcut ise halk o ölçüde fazla fayda sağlar. Adam Smith C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak- İş Konfederasyonu Yayını, 2002. NİÇİN BAZI MİLLETLER ZENGİN, BAZILARI YOKSUL? Genel olarak ticaret ve işbölümü ne kadar fazla serbest

Detaylı

"Medeniyet" Üsküdar'da tartışılacak

Medeniyet Üsküdar'da tartışılacak On5yirmi5.com "Medeniyet" Üsküdar'da tartışılacak Bağlarbaşı Kültür Merkezi 9-10 Şubat tarihlerinde 'Yüceltme ve Reddiye Arasında Medeniyeti Anlamak' başlıklı uluslararası bir sempozyum yapılacak. Yayın

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü

DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi Seçmeli Dersin Seviyesi Doktora ( İktisat ) Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar

Detaylı

Türkiye de Bilim ve Teknoloji Politikası Tasarımı için Araştırma İhtiyacı

Türkiye de Bilim ve Teknoloji Politikası Tasarımı için Araştırma İhtiyacı Türkiye de Bilim ve Teknoloji Politikası Tasarımı için Araştırma İhtiyacı TÜBİTAK-BTP Mayıs 1999 Sunuş Ulusal bilim ve teknoloji (B&T) politikası tasarımcılarının ana hareket noktalarından birini, ülkenin

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

21.YÜZYILDA KÜRESEL EKONOMİK GÜÇ KAYMASI TEMMUZ 2009

21.YÜZYILDA KÜRESEL EKONOMİK GÜÇ KAYMASI TEMMUZ 2009 EKONOMİ 21.YÜZYILDA KÜRESEL EKONOMİK GÜÇ KAYMASI TEMMUZ 2009 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com 21. YÜZYILDA KÜRESEL EKONOMİK GÜÇ KAYMASI

Detaylı

Bölüm - 1 GARDEN CITY. (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bölüm - 1 GARDEN CITY. (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm - 1 GARDEN CITY (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü BAHÇE ŞEHİR Ebenezer Howard Tomorrow: A peaceful path to reform

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

Konsept Yorum 200 EYLÜL 2010

Konsept Yorum 200 EYLÜL 2010 Konsept Yorum 200 EYLÜL 2010 Var olduğundan bu yana çevre şartlarına göre şekillenen fiziksel, yapısal ve davranışsal değişimleri ile türünü güçlendirerek sürdüren canlılar arasında insan, bu doğal değişimlerle

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

2. Iletisim Adresi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

2. Iletisim Adresi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1. Kisisel Bilgiler (Ad,Soyad) : H. Tülin Öngen (Hoşgör) Doğum yeri ve tarihi: Ankara, 1949 Mezun olduğu okullar: İzmir Kız Lisesi (İzmir, 1964-1967) W. Groves High School (Birmingham, Michigan, A.B.D.

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

ESKI.SEHIR. MIMARLIK FESTIVALI

ESKI.SEHIR. MIMARLIK FESTIVALI Urban-Snooping, "kentsel alan" ile verilerin toplanması ve işlenmesi alanında istatiksel bir yaklaşım olan "data-snooping" kavramının, oldukça kabaca bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Urban-snooping,

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok

Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İÇERİK Şehir ve Bölge Planlama Lisans Eğitiminde Bölge Planlamanın yeri Bölge Planlamaya yönelik

Detaylı

BROADACRE CITY. Frank Lloyd Wright. Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

BROADACRE CITY. Frank Lloyd Wright. Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü BROADACRE CITY Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü The new city will be nowhere, yet everywhere. () BROADACRE CITY Howard ın Bahçeşehir önerisi

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: Bilgiyi Üretmek, Analiz Etmek ve Yönetmek. A.Semih İŞEVİ * ve Baha KUBAN **

Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: Bilgiyi Üretmek, Analiz Etmek ve Yönetmek. A.Semih İŞEVİ * ve Baha KUBAN ** Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: Bilgiyi Üretmek, Analiz Etmek ve Yönetmek A.Semih İŞEVİ * ve Baha KUBAN ** Giriş Bu çalışmada, Şişecam Araştırma ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

GENÇLİK: BİR KELİMENİN TELAKKİSİ

GENÇLİK: BİR KELİMENİN TELAKKİSİ GENÇLİK: BİR KELİMENİN TELAKKİSİ Kasım, 2006 GENÇLİK: BİR KELİMENİN TELAKKİSİ Ne ekersen onu biçersin sözü; Türk toplumunun sosyal yaşantısında yerleşik bir hüviyet kazanan tümce biçiminde tezahür etmiştir.

Detaylı