ÖDEVİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİNİN: ADI-SOYADI: SİNAN BALDAĞ NUMARASI: 802 SINIFI: 10 FEN/C DERS ÖĞRETMENİNİN ADI: FAHRETTİN KALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖDEVİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİNİN: ADI-SOYADI: SİNAN BALDAĞ NUMARASI: 802 SINIFI: 10 FEN/C DERS ÖĞRETMENİNİN ADI: FAHRETTİN KALE"

Transkript

1 ÖDEVİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİNİN: ADI-SOYADI: SİNAN BALDAĞ NUMARASI: 802 SINIFI: 10 FEN/C DERS ÖĞRETMENİNİN ADI: FAHRETTİN KALE

2 SORU 1)Aynı düzlemde bulunan A,B,C vektörlerinin bileşenlerinin değerleri nelerdir? (sin53=cos37=0,8 sin37=cos53=0,6) A)yatay bileşenler; B)yatay bileşenler; C)dikey bileşenler; A=12m A=16m A=20m B=40m B=20m B=24m C=18m C=18m C=18m D)dikey bileşenler; E)yatay bileşenler A=18m A=12m B=20m B=40m C=24m C=16m ÇÖZÜM-1: Yatay bileşenler: Dikey bileşenler: A.cos53=20.0,6=12m A.sin53=20.0,8=16m B.cos37=50.0,8=40m B.sin37=50.0,6=30m C.cos53=30.0,6=18m C.sin53=30.0,8=24m Cevap A şıkkı olur. ************************************ SORU 2)Anı düzlemdeki A,B,C vektörleri için;

3 1.Aralarındaki açı sıfır dereceyken toplamları maximum değeri alır. 2.Toplamlarının minimum değeri 0 dir. 3.A-B<C<A+B şartı sağlanıyorsa A+B+C=0 dır. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A)1 B)2 C)1-3 D)1-2 E)1-2-3 ÇÖZÜM-2: Yalnız 1 dir çünkü aralarındaki açı 0 dereceyken vektörlerin toplamı KESİN olarak maximum değerini alır.diğer seçeneklerde bir kesinlik olmadığı için cevap A şıkkıdır. *********************** SORU 3)Aynı düzlemdeki Fx ve Fy kuvvetlerinin bileşkesi R dir. 1)A açısı büyütülürse R küçülür. 2)A=180 derece durumunda R en büyük durumunu alır. 3)A=0 derece durumunda R en büyük değerini alır. Yargılarından hangisi doğrudur? A)1 B)2 C)1-2 D)1-3 E)1-2-3 ÇÖZÜM-3:

4 1 doğrudur çünkü 2 açı arasındaki açı büyüdükçe bileşke kuvvet küçülür.2 yanlıştır çünkü R=180 olduğu zaman en büyük değil en küçük değerini alır.3 doğrudur çünkü iki açı arasındaki değer 0 olduğunda R en büyük değerini alır.yani cevap 1-3 D şıkkıdır. SORU 4)Aynı düzlemdeki A,B,C,D,E vektörleri için Verilen A+B+C+D-E işleminin sonucu olan vektör hangisidir? A)2E B)-2E C)E D)-E E)0 ÇÖZÜM-4: A+B+C+D=-E -E+(-E)=-2E Yanıt =-2E B şıkkıdır. ********************** SORU 5) vektörlerin bileşkesi kaç birimdir? A)+X yönünde 3 birim B)+X yönünde 4 birim C)+Y yönünde 1birim D)+Y yönünde 5 birim E)+X yönünde 4 birim

5 ÇÖZÜM-5: X Y K L M birim Bileşke +Y yönünde 1 birimdir. *********************** SORU 6) A B C Şekildeki vektörler için: A+B+C toplam vektörünü çokgen yöntemi ile gösteriniz. ÇÖZÜM-6: C A B ********************** SORU 7) K+L+M vektörü kaç birimdir? A)4 birim B)5 birim C)6 birim C)7 birim E) 8 birim ÇÖZÜM-7: K ve L zıt R=7-3=4 birim

6 Bu toplam ise M ile dik olduğundan pisagor bağıntısından =9+16=25 kök=5 birim bulunur.cevap B şıkkıdır. ****************** SORU 8) Şekilde: A A-B ve B-A Vektörünü bulunuz. B ÇÖZÜM-8: B vektörü ters çevrilerek toplama işlemi yapılır X Y X Y A vektörü ters çevrilerek toplama işlemi yapılır A 1 2 B 2 0 Fark vektörler bulunur. -B A ********************************************** SORU 9) Şekildeki vektörlerin bileşkeleri kaç birimdir? (sin37= Cos53= 0,6 ) (sin53= Cos37= 0,8 ) ÇÖZÜM-9: ****************** 10.sin37= sin53=8 10.cos37=8 8 L=10 br 10.cos53=6 6 6 K=10br

7 SORU 10) Aynı düzlemdeki K,L,M,N,P vektörleri şekildeki gibidir.buna göre: 1-)N+M=K 2-)K+L+P=0 3-)N+L+P=-M eşitliklerinden hangileri doğrudur? A)1 B)2 C)1-2 D)1-3 E)1-2-3 ÇÖZÜM-10: Şekildeki vektörleri uç uca ekleme metoduyla çözdüğümüz zaman 1. nin doğru olduğunu,2. nin doğru olduğunu,3. nün de doğru olduğunu görüyoruz o zaman da cevap E şıkkı yani olur. ************************ SORU 11)Aşağıdakilerden hangisi vektörel değildir? A)Uzunluk B)Kuvvet C)Ağırlık D)Moment E)Yerdeğiştirme ÇÖZÜM-11: A şıkkıdır.çünkü B,C,D ve E şıkkındaki verilen ifadelerin hepsi vektöreldir.sadece uzunluk vektörel değildir. ************************* SORU 12) K,L,M,N ve P vektörlerinin bileşkeleri aşağıdakilerden hangisidir? A)K B)P C)2P D)3P E)K+N

8 ÇÖZÜM-12:Bu vektörlerin bileşkeleri demek K+L+M+N+P demektir.bu ifadeyi incelersek K+L=P, M+N=P olur buna göre P+P+P=3P olur.yani cevap D şıkkıdır. ********************* SORU 13) K,L,M,N,P vektörleri için yazılan eşitliklerden hangisi yanlış olabilir? A)K+M=P B)L+N=P C)P+M=L D)M+K=L+N E)M-N=L-K ÇÖZÜM-13: A şıkkındaki ifadeyi kontrol etmek için şekle baktığımızda K ve M vektörlerinin zaten uç uca ekli bir şekilde olduğunu ve bunun da P yi oluşturduğunu görürüz.yani A şıkkı doğrudur. B şıkkı için de aynı şeyler geçerli yine uç uca ekli biçimde verilmiş. C şıkkını incelediğimiz de bize soruda M=-N türünden bir ifade verilmediği için yanlış olan şık C şıkkıdır.yani sorunun cevabı C şıkkıdır. ************************** SORU 14)Aynı düzlemde verilen K,L,M,N vektörleri için yazılan aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? (AB=BC) 1)L-K=N 2)K+L=2M 3)M+N/2=L A)1 B)2 C)1-2 D)1-3 E)1-2-3 ÇÖZÜM-14:

9 1. denklemi incelediğimizde uç uca ekleme yöntemiyle doğru olduğunu görürüz.yine 2. denklemde de uç uca ekleme metodunu kullandığımızda onun da doğru olduğunu görüyoruz.3. denklem de ise AB=BC verildiği için bunun da doğruluğu kanıtlanmış oluyor.üçünün de doğru olduğu şık ise E şıkkı olduğu için cevap ta E şıkkıdır. ******************** SORU 15) Büyüklükleri A = 6 birim ve B = 8 birim olan iki vektörün aralarındaki açıların büyüklüğü ne kadar olmalıdır ki bileşke vektör sırasıyla; a. 2 b. 10 c. 14 birim olsun? A)0,90,180 B)45,60,30 C)120,0,60 D)30,45,120 E)180,90,0 ÇÖZÜM-15: İki vektörün arasındaki en küçük değer bu iki vektörün farkıyla bulunur bu işlemi uyguladığımızda cevap 2 gelir ama iki vektörün farkını alabilmek için vektörlerin aynı doğrultuda ama ters yönlerde olmaları lazımdır.bu da aralarındaki açının 180 derece olmasını gerektirir.10 değerini elde etmek için üçgenini katı olan üçgeninden faydalanmak gerekir üçgeninin oluşabilmesi için 6 ve 8 vektörlerinin aralarındaki açının 90 derece olması lazımdır.son cevap ise iki vektörün bileşkesinin en büyük değerini alabilmesi için aralarındaki açının 0 derece olması lazım.yani cevap 180,90,0 derecedir.bu da E şıkkı yapar. ******************************** SORU 16) Yukarıdaki şekillerde verilen kuvvetlerin bileşkeleri sırasıyla R1,R2,R3 tür. bağıntısı verildiğine göre R1,R2,R3 ün büyüklüklerinin sıralaması nasıldır? A)R1>R2>R3 B)R2>R3>R1 C)R3>R2>R1 D)R1>R2=R3 E)R1=R2=R3 ÇÖZÜM-16:

10 İki kuvvet arasındaki açı büyüdükçe bileşke küçülür.bu yüzden sıralama C şıkkındaki gibi olmalıdır. ************************* SORU 17) Şekildeki vektör çiftlerinin bileşkelerinin büyüklükleri eşit olduğuna göre K,L,M vektörlerinin büyüklükleri nasıl sıralanır? A)K>L>M B)L>M>K C)M>K>L D)L>K>M E)K>M>L ÇÖZÜM-17: 1. ve 2. şekli incelediğimizde 1. şekildeki açı daha büyük olmasına rağmen bileşkeler eşit bu yüzden K>M dir.1. ve 3. şekli incelediğimizde 3. şekildeki açı daha büyük olmasına rağmen bileşkeleri eşit K lar eşit olduğu için M>L olur.yani cevap K>M>L olur.yani cevap E şıkkıdır. ************************ SORU 18) Yandaki K,L,M,N vektörlerinin büyüklük sıralaması nasıldır? A)K=N>M>L B)K>N>L>M C)K>N>M=L D)N>K>M=L E)K=N>M=L ÇÖZÜM-18: K pisagor bağıntısından kök beş birim gelir.n 2 birim, L=M ve 1 birimdir. Buna göre sıralama K>N>M=L dir.yani C şıkkıdır. ************************

11 SORU 19) ÇÖZÜM-19: Uç uca ekleme metodunu şıklara tek tek uyguladığımızda cevap A şıkkı olur.zaten soruda hangisi olabilir diye geçtiği için tek tek denememiz gerekir. *********************** SORU 20) Sürtünmesiz yatay düzlemin O noktasında durmakta olan noktasal bir cisme F1 ve F2 kuvvetleriyle birlikte hangi kuvvet uygulanmalıdır ki bileşke +x yönünde olsun? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 ÇÖZÜM-20: Yine bir deneme-yanılma sorusu bütün şıklarda uç uca ekleme yöntemini kullandığımız zaman cevap E şıkkı oluyor. **********************

12 SORU 21) Bir hareketli önce batı yönünde 60 km, sonra güney yönünde 30 km, daha sonra doğu yönünde 20 km yol alıyor. Hareketlinin yer değiştirme vektörünün büyüklüğü nedir? A)110 B)10 C)50 D)80 E)40 ÇÖZÜM-21: Batıyla doğu ters yönlü olduğu için 60-20=40km gelir.son durum batıya doğru 40km güneye doğru 30 km olur.batıyla doğu arasındaki açı 90 derece olduğu için üçgeninin katı olan üçgeni olur.bunun sunucunda da cevap 50 olur. ****************************** SORU 22)Aşağıdakilerden hangisi vektörel büyüklük değildir? A)Güç B)Ağırlık C)İvme D)Hız E)Momentum ÇÖZÜM-22:Ağırlık, ivme, hız ve momentum vektörel büyüklüklerdir ama güç vektörel bir büyüklük değildir.cevap A şıkkıdır. ****************************** SORU 23) A B C A, B, ve C vektörleri şekilde verilmiştir.buna göre A+B+C toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A)2A B)2B C)2C D)-2B E)0 ÇÖZÜM-23: Uç uca ekleme yöntemini uyguladığımızda C+B=A olduğunu görüyoruz.o zaman denklem: A+A şeklini alıyor ve cevap 2A A şıkkı oluyor. **************************

13 SORU 24) N K M L Uç uca eklenmiş K, L, M ve N vektörlerinden hangileri ters çevrilirse dört vektörün toplamı 0 olur? A)L ve N B)K ve M C)K ve L D)K, L ve M E)K ÇÖZÜM-24: Vektörlerin toplamının 0 olması için okların uçlarının karşılıklı birleştiği yerden okların başlangıç yerinin karşılıklı birleştiği yere kadar ters çevrilmesi lazımdır.yani şıklarda ya K ve L ya da M ve N olamsı lazımdır.şıklarda olansa K ve L dir bu da C şıkkı yapar. ********************** SORU 25) K M L Aynı düzlemde yer alan vektörler şekildeki gibi verilmiştir.üç vektörün toplamının 0 olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A)K yi yok etme B)L yi yok etme C)M yi ters çevirme D)K yi ters çevirme E)L yi ters çevirme

14 ÇÖZÜM-25: İki ok ucunun karşılaştığı bölgedeki bir ok ucunu okların başlangıç yerine doğru çevirirsek 3 vektörün toplamı 0 olur yani cevap E şıkkı olmalıdır. ******************* SORU 26) Şekildeki A, B, C, D ve E vektörleri aynı düzlemdedir.buna göre; 1.A=D 2. C = D 3.D=-E 4. A+C = C+E 5.A+C+D=B eşitliklerinden kaç tanesi doğrudur? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 ÇÖZÜM-26:A= 2=D 1. doğru C = 2= D mutlak değer içinde olduğu zaman doğru olur 2. de doğru D nin doğrultusun da D ve E ters yönlü ve eşittir.3. de doğrudur. A+C = C+E bu ifade de mutlak değer içinde olduğu zaman doğrudur.4. de doğru ama 5. de A+C+D=B ifadesi yanlıştır.yani 4 tanesi doğrudur D şıkkı doğrudur ******************** SORU 27) K, L, M vektörlerinin bileşkesi R dir.buna göre şekilde verilmeyen M vektörü numaralı vektörlerden hangisidir?

15 A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 ÇÖZÜM-27:M vektörü L vektörünü K vektörünün ucuna eklediğimizde L vektörünün ucundan R bileşke vektörünün ucuna çizdiğimiz doğrudur.yani cevap D şıkkı 4 numaralı vektördür. ********************* SORU 28) Aynı düzlemde bulunan K, L, M ve N vektörlerinin toplamı 0 dır.buna göre şekilde gösterilmeyen N vektörü numaralandırılmış vektörlerden hangisidir? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 ÇÖZÜM-28:N vektörünü bulmak için L yi K nın M yi de L nin ucuna eklemeliyiz. Daha sonra da bileşke 0 olduğu için M nin ucundan K nın başlangıcına doğru çizeceğimiz doğru N vektörünü verir.bu da E şıkkı olur. ********************* SORU 29) K vektörü şekil II de gösterilen vektörlerden hangisidir? A)1 B)2 C)2 D)4 E)5

16 ÇÖZÜM-29: X Y 3/ K+L 6 1 K-3L X Y 4K = 20 8 => K 5 2 olur.bu da E şıkkı olur. ************************ SORU 30) Aynı noktaya aynı düzlemdeki dört kuvvet şekildeki gibi uygulanmıştır.bileşke kuvvetin +y yönünde olabilmesi için; I.F1 kuvvetini kaldırmak, II. F2 yi kaldırmak, III.F4 ü zıt yönde uygulamak İşlemlerinden hangileri yapılabilir? A)I B)II C)I-II D)I-III E)II-III ÇÖZÜM-30:Bu soruda şıklardan gitmeliyiz. A şıkkını deneyip F1 kaldırdığımız da uç uca ekleme metodunu kullandığımızda bu şıkkın yanlış olduğunu görürüz. B şıkkını deneyip F2 kuvvetini kaldırıp uç uca ekleme metodunu kullandığımızda bu şıkkın da yanlış olduğunu görürüz. C şıkkını deneyip uç uca ekleme metodunu kullandığımızda bu şıkkın da yanlış olduğunu görürüz. D şıkkını deneyip uç uca ekleme metodunu kullandığımızda bu şıkkın da bileşke kuvveti +y yönüne çevirmediğini görürüz. Son olarak E şıkkını deneyip uç uca ekleme metodunu kullandığımızda ise bileşke kuvvetin +y yönüne doğru gittiğini görürüz.yani cevap E şıkkı olur. ******************** SORU 31) F1=5N 120 F2=8N Şekildeki kuvvetlerin bileşkesi kaç N dur? (cos120 0 = -1/2) A)5 B)6 C)7 D)8 E)9

17 ÇÖZÜM-31: R 2 = (-1/2) = (-1/2) R 2 =49-40=49 R=7N Cevap C şıkkıdır. *************************** SORU 32) Bileşke vektör kaçtır? F1=3N 60 (Cos60=0,5) F2=5N A)5 B)6 C)7 D)8 E)9 ÇÖZÜM-32: R 2 = ,5=34+15=49 R=7N bulunur.cevap C şıkkıdır. **************** SORU 33) F1=4N 30cm F2=1N Bileşke kuvvet F1 den kaç cm uzakta olur ve büyüklüğü kaç N olur? A)3 B)5 C)6 D)7 E)9 ÇÖZÜM-33: 1.(30+X)=4X 3X=30 X=30/3=10cm Büyüklüğü=4-1=3N Cevap A şıkkıdır. ********************

18 SORU 34) F1=4N 20cm F2=6N Şekildeki 20 cm uzunluğundaki çubuğa iki ucundan F 1 ve F 2 kuvvetleri uygulanıyor. Buna göre, bileşke kuvvetin F 1 e uzaklığı ve büyüklüğü nedir? A)12cm-10N B)20cm-20N C)14cm-15N D)24cm-16N E)22cm-18N ÇÖZÜM-34: 4.X=6(20-X) 4X=120-6X 10X=120 X=120/10=12cm Büyüklüğü=4N+6N=10N Cevap A şıkkı olur. ******************** SORU 35) V T X Y Z Aynı düzlemdeki vektörlerin X+Y+Z+V+T toplam vektörünün şiddetini bulmak için hangi vektörün şiddetinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir? A)X B)Y C)Z D)T E)V ÇÖZÜM-35: Uç uca ekleme yöntemini uyguladığımızda sonuç Y gelir.yani Y vektörünün şiddetinin bilinmesi yeterlidir.cevap: B şıkkıdır.

19 ********************** SORU 36) K P N M L Yandaki 5 vektörün toplamı hangi vektörlerin toplamı ile aynıdır? A)K-M B)M-N C)L-P D)L-M-N E)K-P ÇÖZÜM-36: L, M ve N vektörlerinin toplamı 0 a eşit olduğundan 5 vektörün bileşkesi sadece K ve P vektörlerinin toplamlarına eşittir.yani cevap E şıkkı K-P olur. ************************ SORU 37) a b c e d Aynı düzlemde vektörler verilmiştir.buna göre; I.a+b+e = 0 II.a+b+c+d+e = 0 III.b+c+d=0 Yargılarından hangisi doğrudur? A)I B)III C)I-II D)I-III E)I-II-III ÇÖZÜM-37: I. seçenekte a b ve e vektörleri uç uca eklenmiş vektörlerdir ve bileşkeleri 0 dır ve doğrudur.ii. seçenekte bütün vektörlerin toplamı b ye eşit olduğu için bu

20 seçenek yanlıştır.iii seçenekte ise b c d vektörleri uç uca eklendiği için bileşkeleri 0 dır ve doğrudur. O zaman sadece I. ve III. Seçenek doğru olur cevapta D şıkkı olur. **************************** SORU 38) 1.Hız 2.Özkütle 3.Moment 4.Isı 5.Akım şiddeti Yukarıdaki fiziksel niceliklerden kaç tanesi vektörel büyüklüktür? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 ÇÖZÜM-38: Verilen fiziksel büyüklüklerden sadece hız ve moment vektöreldir.yani cevap B şıkkı 2 dir. ************************* SORU 39) e d c a b Aynı düzlemdeki a, b, c, d ve e vektörlerinin toplamı nedir? A)1 B)b+a C)a D)c E)2 ÇÖZÜM-39: a b ve c vektörleri uç uca eklenmiştir ve bileşkeleri 0 dır.geriye kalan e ve d vektörlerinin bileşkesi ise c ye eşittir. D şıkkıdır. ********************

21 SORU 40) K L M N Aynı düzlemdeki K, L, M, N vektörleri şekildeki gibidir.buna göre; I.N II.L+M III.L Vektörlerinden hangileri K vektörünün tersidir? (Bölmeler eşit aralıklıdır) A)I B)II C)III D)I-II E)I-II-III ÇÖZÜM-40: Şekilde de görüldüğü gibi N=-K dır.yani I. si doğru.ama L+M=K dır, -K değil bu yüzden II. si yanlıştır.şekilde L vektörünün K ya eşit olmadığı görülmektedir.yani cevap A şıkkıdır. ********************* SORU 41) 4 M 3 L 5 2 K 1 Şekil 1 Şekil 2 Şekil 1 de aynı düzlemde K, L, ve M vektörleri verilmiştir.buna göre, K+2L+M toplamı Şekil 2 deki vektörlerden hangisidir? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

22 ÇÖZÜM-41: M K+2L+M 2L K ************************ SORU 42) a b d e Aynı düzlemdeki a, b, c, d vektörleri verilmiştir.buna göre, aşağıdakilerden hangisinin şiddeti en küçüktür? A)a+b B)a+c C)a+d D)b+d E)c+d ÇÖZÜM-42: C şıkkı dışındaki verilen bütün ifadelerin bir şiddeti vardır ama C şıkkındaki ifadenin şiddeti 0 dır.çünkü a ve d vektörleri ters yönlü vektörlerdir. ********************** SORU 43) K L M Eşit bölmeli düzlemde K, L, M vektörleri verilmiştir. Buna göre;

23 1.K=M 2.K=-2L 3.K-M=0 yargılarından hangileri doğrudur? A)1 B)2 C)3 D)1-3 E)1-2-3 ÇÖZÜM-43: Şekilde de görüldüğü gibi 1. ifade yani K=M ifadesi doğrudur.2l=-k dır ama her iki tarafı da - ile çarptığımızda -2L=K olur 2. ifade de doğrudur.k=m olduğu için K-M=0 da doğrudur. Yani cevap E şıkkı olur. *************************** SORU 44) K L N M Aynı düzlemde K, L, M, N vektörleri verilmiştir.buna göre aşağıdakilerden hangisinin şiddeti en büyüktür? A)K+L B)K-N C)L+M D)K-L E)N+M ÇÖZÜM-44: Bu soruyu çözmek için şıkları tek tek incelemek lazım. A şıkkını incelediğimizde şekilden K=-L olduğunu görürüz ve K+L=0 ifadesini elde ederiz. B şıkkını incelediğimizde N=½K olduğunu görürüz ve K-N=1birim olur. C şıkkını incelediğimizde M=½L olduğunu görürüz ve L+M=3birim olur. D şıkkını incelediğimizde K=-L olduğunu görürüz ve K-L=4birim olur. E şıkkını incelediğimizde ise N=-M olduğunu görürüz ve N+M= olur.buna göre cevap K-L=4 birim olan C şıkkıdır. **********************

24 SORU 45) K+L 3 4 K-L Şekil-2 Şekil-I Aynı düzlemdeki K ve L vektörlerinin K+L ve K-L vektörleri Şekil-1 deki gibidir.buna göre, L vektörü Şekil-2 deki vektörlerden hangisidir? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 ÇÖZÜM-45: X Y K+L -1-1 K-L K= 2-2 => K=(1,-1) => K+L=(-1,1)= (1,-1)+(X,Y)=(-1,-1) =(X,Y)=(-2,0) => L=(-2,0) dır ve cevap ta B şıkkıdır. *********************** SORU 46) 1.Hız 2.İvme 3.Uzunluk 4.Ağırlık Yukarıdaki niceliklerden hangileri vektörel büyüklük değildir? A)2 B)3 C)4 D)1-2 E)3-4 ÇÖZÜM-46: Yukarıda verilen niceliklerden sadece uzunluk vektörel bir büyüklük değildir. Geriye kalan niceliklerin hepsi vektöreldir.yani cevap B şıkkıdır. **************************

25 SORU 47) Doğu(-) K+L M-L Batı(+) -M Aynı düzlemdeki vektörlerden elde edilen K+L, M-L, -M vektörleri şekildeki gibidir.buna göre K vektörü aşağıdakilerden hangisi gibidir? A) B) C) D) E) ÇÖZÜM-47: -M=-2birim ise M=2 birimdir.m-l=-1 birim ise 2-L=-1 =>L=3 birim olur. K+L=2 birim ise K+3=2 olur ve K vektörü buradan -1 gelir.cevap ta B şıkkı olur. *********************** SORU 48) K L M N Aynı düzlemde K, L, M, ve N vektörleri şekildeki gibi verilmiştir.buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)K-N=L-M B)N-L=K-M C)K+N=3M D)M-L=K E)L-N=K-2N ÇÖZÜM-48: Bu soruyu sadece şıkları inceleyerek yapabiliriz. A şıkkında verilen ifadeleri uç uca ekleyerek denediğimizde bu şıkkın doğru olduğunu görürüz.sorunun cevabı A şıkkı olur. ***********************

26 SORU 49) b a c Şekilde a ve be vektörlerinin kesişim noktası merkezi olan çember üzerindeki a, b ve c vektörlerinin toplamı a+b+c aşağıdakilerden hangisine eşittir? A)2a B)2b C)2c D)-2a E)0 ÇÖZÜM-49: a b ve c vektörlerini uç uca eklediğimizde bileşke vektör çemberin çapı olur.a=½çemberin çapı olur.cevap ta 2a yani A şıkkı olur. ********************* SORU 50) K L M N Aynı düzlemdeki K, L, M ve N vektörlerinin toplamının şiddeti ile hangi vektörün şiddeti aynı büyüklüktedir? A)K B)L C)M D)N E)L+M ÇÖZÜM-50:Bütün vektörleri uç uca eklediğimizde sonuç 5 büyüklüğünde bir değer kalır.bu değer de L vektörünün şiddetine eşittir.yani cevap B şıkkıdır. ******************

27 SORU 51) (İki soru üst üste aynı sayıyı yazmışım kontrol ederken fark ettim bu da fazladan oldu.) -x K+L +x L Aynı düzlemdeki K ve L vektörlerinden L ve K+L vektörleri verilmiştir.buna göre K vektörü aşağıdakilerden hangisidir?(bölmeler eşit aralıklıdır.) A) B) C) D) E) ÇÖZÜM-51:Şekilde L vektörünün ucundan K+L vektörünün ucuna doğru çizeceğimiz doğru parçası bize K vektörünü verir.bu da 2 birimlik+x yönünde bir doğru parçası yapar.yani cevap B şıkkıdır. YARARLANILAN KAYNAKLAR: 1-)BİL DERSANESİ LİSE-2 FİZİK KİTABI (KONU ANLATIMLI) 2-)DERECE YAYINLARI LİSE-2 FİZİK KİTABI (KONU ANLATIMLI) SON

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir.

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. D şıkkında 3N - 1N = 2N dir. E şıkkında kök 10 dur. 3 ün karesi artı

Detaylı

KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ

KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ VEKTÖRLER KUVVET KAVRAMI MOMENT KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ BASİT MAKİNELER -1- VEKTÖRLER -2- Fizik te büyüklükleri ifade ederken sadece sayı ile ifade etmek yetmeye bilir örneğin aşağıdaki büyüklükleri ifade

Detaylı

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Kuvvetin döndürme etkisine tork ya da moment denir. Bir kuvvetin bir noktaya göre torku; kuvvet ile dönme noktasının kuvvete dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment

Detaylı

VEKTÖRLER SORULAR 1.) 3.) 4.) 2.)

VEKTÖRLER SORULAR 1.) 3.) 4.) 2.) VETÖRER SORUR 1.) 3.) ynı düzlemde bulunan, ve vektörleri için verilen; I. = II. II = II III. = 2 Şekildeki aynı düzlemli vektörlerle tanımlanmış + + = D işleminin sonucunda elde edilen D vektörünün büyüklüğü

Detaylı

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir.

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir. HAZİNE-1 HAZİNE-2 Doğrunun A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [AB] DOĞRU PARÇASI denir. Doğrultusu (üzerinde bulunduğu doğru) ve uzunluğundan söz edilebilir.

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

VEKTÖRLER. 1. Skaler Büyüklükler

VEKTÖRLER. 1. Skaler Büyüklükler VEKTÖRLER Fizikte bazı büyüklükler sayılarla ifade edilebildiği halde, bazılarının ifade edilebilmesinde sayılar yeterli olmamaktadır. Sayılarla birlikte yönün de belirtilmesi gerekir. Bu nedenle fizikte

Detaylı

13. ÜNİTE KUVVET VE VEKTÖRLER

13. ÜNİTE KUVVET VE VEKTÖRLER 13. ÜNİTE KUVVET VE VEKTÖRLER KONULAR 1. VEKTÖR 2. Skaler Büyüklükler 3. Vektörel Büyüklükler 4. Vektörün Yönü 5. Vektörün Doğrultusu 6. Bir Vektörün Negatifi 7. Vektörlerin Toplanması 8. Uç Uca Ekleme

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SOU BANKASI 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAEKET 1. Konu VEKTÖLE TEST ÇÖZÜMLEİ 1 Vektörler Test 1 in Çözümleri 3. 4 N 1. 1,2 = 2 3 2 3 120 4 N 4 N 6 N 4 N Şekil I Şekil II A Şekil I Şekil II A 3 Değeri

Detaylı

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N DENGE VE DENGE ŞARTLARI Bir cisim duruyorsa veya düzgün hızla bir doğru boyunca hareket ediyorsa ya da sabir hızla bir eksen etrafında dönüyorsa ``cisim dengededir`` denir. Cisim olduğu yerde duruyorsa,

Detaylı

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ 1. BÖLÜM FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER - DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ SRULAR 1. I. ork (x) II. Güç (P) III. Açısal momentum (L) Yukarıdakilerden hangisi

Detaylı

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket Bölüm-4 İki Boyutta Hareket Bölüm 4: İki Boyutta Hareket Konu İçeriği 4-1 Yer değiştirme, Hız ve İvme Vektörleri 4-2 Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket 4-3 Eğik Atış Hareketi 4-4 Bağıl Hız ve Bağıl İvme

Detaylı

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 005 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 1. AB = olmak üzere, A

Detaylı

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M FİZİK DÖNEM ÖDEVİ OPTİK SORULARI 1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M 2. Üstten görünüşü şekildeki

Detaylı

STATİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ

STATİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar Mühendislik mekaniği: Kuvvet etkisi altındaki cisimlerin denge veya hareket koşullarını inceleyen bilim dalı Genel olarak mühendislik mekaniği Sert (rijit) katı cisimlerin

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

A ile B kentleri arası 480 km dir. A kentinden 60 km/sa hızla hareket eden bir araç kaç saat sonra B kentine ulaşır? A) 7 B)8 C)9 D)10 E) 11

A ile B kentleri arası 480 km dir. A kentinden 60 km/sa hızla hareket eden bir araç kaç saat sonra B kentine ulaşır? A) 7 B)8 C)9 D)10 E) 11 HAREKET SORULARI SORU 1 A ile B kentleri arası 480 km dir. A kentinden 60 km/sa hızla hareket eden bir araç kaç saat sonra B kentine ulaşır? A) 7 B)8 C)9 D)10 E) 11 X = 480 km, V = 60 km/sa X = V.t =>

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANLATIMLI 1. ÜNİTE: UVVET VE HAREET 1. onu VETÖRLER ETİNLİ VE TEST ÇÖZÜMLERİ 1 Vektörler 1. Ünite 1. onu (Vektörler). F = A nın Çözümleri F 4 = 6 N 1. = F F 4 = F 60 60 0 5 60 0 0 F = F =

Detaylı

ÇÖZÜMLÜ PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI. F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta

ÇÖZÜMLÜ PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI. F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta ÇÖZÜMLÜ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI Örnek 1: 4br 2br F 1 =3N F 2 =2N F 3 =4N F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta 3 + 2 + 4 9 Örnek 2 : Moment alırken

Detaylı

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir?

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? 1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? A) -1/6 B) 1 C) 1/2 D) 1/5 E) 3 2) Durgun halden harekete geçen bir cismin konum-zaman grafiği şekildeki

Detaylı

ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN

ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN 1. SORULAR Yalıtkan bir ortamda bulunan noktasal üç yükten K(+q),L(-q),M(+2q) dur. K ile L arasındaki uzaklık d, L ile M arasıdaki uzaklık 2d dir. K yükünün L yüküne

Detaylı

Bir cismin iki konumu arasındaki vektörel uzaklıktır. Başka bir ifadeyle son konum (x 2 ) ile ilk konum

Bir cismin iki konumu arasındaki vektörel uzaklıktır. Başka bir ifadeyle son konum (x 2 ) ile ilk konum DOĞRUSAL ve BAĞIL HAREKET Hareket Maddelerin zamanla yer değiştirmesine hareket denir. Fakat cisimlerin nereye göre yer değiştirdiği ve nereye göre hareket ettiği belirtilmelidir. Örneğin at üstünde giden

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 4 Skaler: Fiziki büyüklükler SKALER BÜYÜKLÜK SEMBOLÜ BİRİMİ Kütle m Kilogram Hacim V m 3 Zaman t Saniye Sıcaklık T Kelvin Sadece sayısal değer ve birim verilerek ifade edilen

Detaylı

3 VEKTÖRLER. Pilot uçağın kokpit inden havaalanını nasıl bulur?

3 VEKTÖRLER. Pilot uçağın kokpit inden havaalanını nasıl bulur? 3.1 Koordinat sistemleri 3.2 Kartezyen koordinatlar 3.3 Vektörler 3.4 Vektörlerin bileşenleri 3.5 Vektörlerin toplanması 3.6 Vektörlerin çıkarılması 37Bii 3.7 Birim vektör 3 VEKTÖRLER Pilot uçağın kokpit

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI NU ANAIMI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENGE EİNİ VE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge 1. Ünite 8. onu (ork ve Denge) A nın Çözümleri 1. Çubuk dengede olduğuna göre noktasına göre toplam tork sıfırdır.

Detaylı

[ AN ] doğrusu açıortay olduğundan;

[ AN ] doğrusu açıortay olduğundan; . Bir havuzu bir musluk 6 saatte, başka bir musluk 8 saatte dolduruyor. Bu iki musluk kapalı iken, havuzun altında bulunan üçüncü bir musluk, dolu havuzu saatte boşaltabiliyor. Üç musluk birden açılırsa,boş

Detaylı

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR KONULAR 1. DOĞRUDA AÇILAR 2. Açı 3. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler 4. Açı Ölçü Birimleri 5. Ölçülerine Göre Açılar 6. Açıortay 7. Tümler Açı 8. Bütünler Açı 9. Ters

Detaylı

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ Sabit kabul edilen bir noktaya göre bir cismin konumundaki değişikliğe hareket denir. Bu sabit noktaya referans noktası denir. Fizikte hareket üçe ayrılır Ötelenme Hareketi:

Detaylı

YAPI STATİĞİ MESNETLER

YAPI STATİĞİ MESNETLER YAPI STATİĞİ MESNETLER Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR STATİK Kirişler Yük Ve Mesnet Çeşitleri Mesnetler Ve Mesnet Reaksiyonları 1. Kayıcı Mesnetler 2. Sabit Mesnetler 3. Ankastre (Konsol) Mesnetler 4. Üç

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ 4.BÖLÜM: STATİK MOMENT - MOMENT (TORK) Moment (Tork): Kuvvetin döndürücü etkisidir. F 3 M ile gösterilir. Vektörel büyüklüktür. F 4 F 3. O. O F 4

Detaylı

İç bükey Dış bükey çokgen

İç bükey Dış bükey çokgen Çokgen Çokgensel bölge İç bükey Dış bükey çokgen Köşeleri: Kenarları: İç açıları: Dış açıları: Köşegenleri: Çokgenin temel elemanları Kenar Köşegen ilişkisi Bir köşe belirleyiniz ve belirlediğiniz köşeden

Detaylı

YGS MATEMATİK SORULARI !+7! 6! 5! işleminin sonucu kaçtır? A) 24 B)32 C)42 D)48 E)56. ifadesinin eşiti hangisidir?

YGS MATEMATİK SORULARI !+7! 6! 5! işleminin sonucu kaçtır? A) 24 B)32 C)42 D)48 E)56. ifadesinin eşiti hangisidir? 2017 YGS MATEMATİK SORULARI 1. 4. 4.7!+7! 6! 5! işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin eşiti hangisidir? A) 24 B)32 C)42 D)48 E)56 A)1/2 B)1/4 C)1/6 D)1/8 E)1/12 2. 2 9 5.2 4 12 3 işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ Öğrencinin: Adı Soyadı : Ekrem Selçuk OYMAK Numarası : 1215 Sınıfı : 10 Fen A Öğretmenin: Adı Soyadı : Fahrettin KALE Konu : KÜTLE

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

1. O(0,0) merkezli, 3 birim yarıçaplı. 2. x 2 +y 2 =16 denklemi ile verilen. 3. O(0,0) merkezli ve A(3,4)

1. O(0,0) merkezli, 3 birim yarıçaplı. 2. x 2 +y 2 =16 denklemi ile verilen. 3. O(0,0) merkezli ve A(3,4) HAZİNE-1 Düzlemde sabit M(a,b) noktasından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri, M merkezli R yarıçaplı çemberdir. HAZİNE-2 O(0,0) merkezli, R yarıçaplı çemberin denklemi; x 2 +y 2 =R 2 dir.

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur.

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur. Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Haziran 6 Matematik II Soruları ve Çözümleri x, x. f(x) x ise fonksiyonu için,, x olduğuna göre, a b kaçtır? lim + x f ( x) a ve lim x f ( x) b A) B) C) D) E) Çözüm x x için

Detaylı

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir.

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir. ANALĐTĐK GEOMETRĐ 1. Analitik Düzlem Bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme analitik düzlem denir. Analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik koordinat düzlemi olarak da

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA)

STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA) STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA) Mekanik sistemler üzerindeki kuvvetler denge halindeyse sistem hareket etmeyecektir. Sistemin denge hali için gerekli kuvvetlerin hesaplanması statik hesaplamalarla yapılır.

Detaylı

Vektörler Bölüm Soruları 1. İki vektör eşit olmayan büyüklüklere sahiptir. Toplamları sıfır olabilir mi? Açıklayınız.

Vektörler Bölüm Soruları 1. İki vektör eşit olmayan büyüklüklere sahiptir. Toplamları sıfır olabilir mi? Açıklayınız. Vektörler Bölüm Soruları 1. İki vektör eşit olmayan büyüklüklere sahiptir. Toplamları sıfır olabilir mi? Açıklayınız. 2. Bir parçacığın yerdeğiştirmesinin büyüklüğü, alınan yolun uzunluğundan daha büyük

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI 0 KULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 0 SINIFLAR SRULARI (5xy) dört basamaklı sayıdır 5 x y 6 - a 3 Yukarıdaki bölme işlemine göre y nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4 m pozitif bir tamsayı olmak üzere;

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 7 MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde * işlemi, Z * Z Z + Z + Z Z biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, ( i) * (+i) işleminin sonucu nedir? A) + 8i B) - 8i C) 8 + i

Detaylı

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır?

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır? 99 ÖYS.,8 + (, + ), işleminin sonucu kaçtır? B) 7 D) 86 987 B) D). a, b, c birer pozitif gerçel sayı ve a=b b=c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a

Detaylı

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ LYS 016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ Dikdörtgenin içinde köşegeni çizerek alanı iki eşit parçaya ayırabiliriz. 7 / 36 BED üçgeni ile DEC üçgeninin alanlarının oranı, tabanları arasındaki orana eşittir. Buna göre;

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

GÜZ YARIYILI FİZİK 1 DERSİ

GÜZ YARIYILI FİZİK 1 DERSİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI FİZİK 1 DERSİ Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ofis: FEF A Blok, 812 nolu oda Tel.: +90 264 295 (6092) 1 Bölüm 3 İKİ BOYUTTA HAREKET 2 İçerik Yerdeğistirme,

Detaylı

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM EŞİTSİZLİKLER A. TANIM f(x)>0, f(x) - eşitsizliğinin

Detaylı

1986 ÖYS. 3 b. 2 b C) a= 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 D) 8 E)

1986 ÖYS. 3 b. 2 b C) a= 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 D) 8 E) ÖYS. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? 0. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk ve AECD bir paralel kenardır.. Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgendir. AECD nin alanı cm Buna göre CEB üçgeninin

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ DİNAMİK MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Konum, Hız ve İvme - Newton Kanunları 2. MADDESEL NOKTALARIN KİNEMATİĞİ - Doğrusal

Detaylı

a.c = 48 3a + 2b c = 37 ise, a nın alacağı en küçük değer kaçtır?

a.c = 48 3a + 2b c = 37 ise, a nın alacağı en küçük değer kaçtır? . a,b,c birbirinden farklı tamsayılar ve a sıfırdan. a, b, c R olmak üzere farklı olmak üzere, a.b = 0 c

Detaylı

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi Fizik-1 UYGULAMA-7 Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi 1) Bir tekerlek üzerinde bir noktanın açısal konumu olarak verilmektedir. a) t=0 ve t=3s için bu noktanın açısal konumunu, açısal hızını

Detaylı

VEKTÖRLER. DOĞRU PARÇASI: Doğrunun A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [AB] DOĞRU PARÇASI denir.

VEKTÖRLER. DOĞRU PARÇASI: Doğrunun A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [AB] DOĞRU PARÇASI denir. VEKTÖRLER DOĞRU PRÇSI: Doğrunun ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [B] DOĞRU PRÇSI denir. Doğrultusu (üzerinde bulunduğu doğru) ve uzunluğundan söz edilebilir.

Detaylı

DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELEMESİ

DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELEMESİ Koordinatlar DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELEMESİ Bilindiği gibi, düzlemdeki her bir noktaya bir (a,b) sıralı ikilisi, her bir (a,b) sıralı ikilisine bir nokta karşılık gelir. Eğer bir A noktasına karşılık gelen

Detaylı

MERCEKLER. Kısacası ince kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır.

MERCEKLER. Kısacası ince kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır. MERCEKLER İki küresel yüzey veya bir düzlemle bir küresel yüzey arasında kalan saydam ortamlara mercek denir. Şekildeki gibi yüzeyler kesişiyorsa ince kenarlı mercek olur ki bu mercek üzerine gelen bütün

Detaylı

2(1+ 5 ) b = LYS MATEMATİK DENEMESİ. işleminin sonucu kaçtır? A)2 5 B)3 5 C)2+ 5 D)3+ 5 E) işleminin sonucu kaçtır?

2(1+ 5 ) b = LYS MATEMATİK DENEMESİ. işleminin sonucu kaçtır? A)2 5 B)3 5 C)2+ 5 D)3+ 5 E) işleminin sonucu kaçtır? 017 LYS MATEMATİK DENEMESİ Soru Sayısı: 50 Sınav Süresi: 75 ı 1. 4. (1+ 5 ) 1+ 5 işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B)3 5 C)+ 5 işleminin sonucu kaçtır? D)3+ 5 E)1+ 5 A) B) 1 C) 1 D) E) 3. 4 0,5.16 0,5 işleminin

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI 4. + :. 4 7 7 7 =? + : 6 4. x, y, z, a, b, c Z olmak üzere x+a = y+b = z+c= - bağıntısı vardır. x,y,z sayılarının aritmetik ortalaması olduğuna göre, a, b, c sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır? A)

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamik, kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi inceler. Kuvvet Hareketsiz bir cismi harekete ettiren ve ya hareketini değiştiren etkiye kuvvet denir. Dinamiğin, Newton

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 2. Konu BAĞIL HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 2. Konu BAĞIL HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF SRU BANASI 1. ÜNİTE UVVET VE HAREET 2. onu BAĞIL HAREET TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Bağıl Hareket Test 1 in Çözümleri 1. t = 0 anında =, L = 0 olduğundan nın L ye göre hızı dir. t 1 anında; = L = 2 3. X

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır.

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır. . A = {,,,4,5,6 } kümesinin boş olmayan bütün alt kümelerindeki en küçük elemanların aritmetik ortalaması kaçtır? 6 7 8 9 40 A) B) C) D) E) 9 0 0 ÖZEL EGE LİSESİ. MATEMATİK YARIŞMASI. (abc) üç basamaklı,

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI BİREYSEL YARIŞMA SORULARI CEVAPLARI CEVAP KAĞIDI ÜZERİNE YAZINIZ. SORU KİTAPÇIĞINI KARALAMA MAKSATLI KULLANABİLİRSİNİZ 1

Detaylı

3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması. 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile Çarpımı RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ

3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması. 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile Çarpımı RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ 1-STATİĞİN TEMEL İLKELERİ 1- BİRİMLER 2-TRİGONOMETRİ 3-VEKTÖRLER 3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması 3.3 Vektörlerin uç-uca eklenerek toplanması 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile

Detaylı

çemberi ile O Çemberlerin birbirine göre durumlarını inceleyelim. İlk durumda alalım. olduğu takdirde O2K1

çemberi ile O Çemberlerin birbirine göre durumlarını inceleyelim. İlk durumda alalım. olduğu takdirde O2K1 . merkezli R yarıçaplı Ç çemberi ile merkezli R yarıçaplı ve noktasından geçen Ç çemberi veriliyor. Ç üzerinde, T Ç K T Ç, ve K K T K olacak şekilde bir T noktası alınıyor. Buna göre, uzunluklarından birinin

Detaylı

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 16 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 16 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 6 Haziran 99 Matematik Soruları Ve Çözümleri. 0,80+ (0,+ ).0, işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) E) Çözüm I. Yol 0,80+ (0,+ ).0, 80 00 + ( 0 + ). 80 + ( + ). 00 0 80

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 5 Ağırlık merkezi STATİK Bir cisim moleküllerden meydana gelir. Bu moleküllerin her birine yer çekimi kuvveti etki eder. Bu yer çekimi kuvvetlerinin cismi meydana getiren

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır.

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır. Manyetik Alanlar Manyetik Alanlar Duran ya da hareket eden yüklü parçacığın etrafını bir elektrik alanın sardığı biliyoruz. Hatta elektrik alan konusunda şu sonuç oraya konulmuştur. Durgun bir deneme yükü

Detaylı

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme

Detaylı

1. Ünite 3. Konu Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması

1. Ünite 3. Konu Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması FİİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1. Ünite 3. Konu Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması A nın anıtları 1.... Temel büyüklükler kendi başına ifade edildiğinde bir anlamı vardır. 2. Fizikte kullanılan

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz.

MATEMATİK ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz. MATEMATİK. DENEME ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI. f : X tanımlı y = f() fonksiyonu için lim f ( ) = L ise aşağıdaki önermelerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur? 0 I. X dir. 0 II. f() fonksiyonu

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU

Öğr. Gör. Serkan AKSU Öğr. Gör. Serkan AKSU www.serkanaksu.net İki nokta arasındaki yerdeğiştirme, bir noktadan diğerine yönelen bir vektördür, ve bu vektörün büyüklüğü, bu iki nokta arasındaki doğrusal uzaklık olarak alınır.

Detaylı

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm:

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm: EKSTREMUM PROBLEMLERİ Ekstremum Problemleri Bu tür problemlerde bir büyüklüğün (çokluğun alabileceği en büyük (maksimum değer ya da en küçük (minimum değer bulunmak istenir. İstenen çokluk bir değişkenin

Detaylı

.O Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır.

.O Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır. İş güç enerji sorusu k noktasındakı Ek=8mgh O noktasında ise 5 mgh surtunmeden dolayı 3 mgh kayıp var..o Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır. cisim

Detaylı

1990 ÖYS. 1. si 13 olan si kaçtır? A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 65 B) 63 C) 56 D) 54 E) 45

1990 ÖYS. 1. si 13 olan si kaçtır? A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 65 B) 63 C) 56 D) 54 E) 45 990 ÖYS. si olan si kaçtır? A) 9 B) 8 C) D) 60 E) 5. Ağırlıkça %0 si şeker olan 0 kg lık un-şeker karışımına 8 kg daha un eklendiğine göre, yeni şeker (kg) karışımın oranı kaçtır? un (kg) A) B) C) D) E)

Detaylı

Hız. t 1 2t 1 3t 1 4t 1. Zaman 1-4- P. Suya göre hızları şekildeki gibi olan K ve L motorlarında, K motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır.

Hız. t 1 2t 1 3t 1 4t 1. Zaman 1-4- P. Suya göre hızları şekildeki gibi olan K ve L motorlarında, K motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır. 1-4- P A M Suya göre hızları şekildeki gibi olan ve motorlarında, motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır. Akıntı hızı sabit, bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre motoru hangi noktada karşı kıyıya çıkar?

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 27.10.2016 DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamiğin Prensipleri (Newton Kanunları) 1) Eylemsizlik Prensibi (Dengelenmiş Kuvvetler) 2) Temel Prensip (Dengelenmemiş Kuvvetler) 3) Etki-Tepki

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500 984 ÖYS. + + a a + a + a işleminin sonucu nedir? a A) +a B) a C) +a D) a E) +a a b ab. ifadesinin kısaltılmış biçimi a b + a b + ab a + b A) a b a b D) a b B) a b a + b E) ab(a-b) C) a b a + b A) 87 B)

Detaylı

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11 98 ÖSS. >0 olmak koşulu ile 2+, 3+, 4+ sayıları bir dik üçgenin kenar uzunluklarını göstermektedir. Bu üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir? A) 2 B) 2 9 C) 0 D) 5 E) 2a c 6. 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

Soru 1: Şekil-1 de görülen düzlem gerilme hali için: b) elemanın saat yönünde 30 0 döndürülmesi ile elde edilen yeni durum için elemana tesir

Soru 1: Şekil-1 de görülen düzlem gerilme hali için: b) elemanın saat yönünde 30 0 döndürülmesi ile elde edilen yeni durum için elemana tesir Soru 1: Şekil-1 de görülen düzlem gerilme hali için: a) elemanın saat yönünde 30 0 döndürülmesi ile elde edilen yeni durum için elemana tesir eden gerilme bileşenlerini, gerilme dönüşüm denklemlerini kullanarak

Detaylı

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 996 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? A) B) 8 C) 6 D) E) Çözüm Toplam öğrenci

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İkinci Dereceden Denklemler a, b ve c reel sayı, a ¹ 0 olmak üzere ax + bx + c = 0 şeklinde yazılan denklemlere ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Aşağıdaki denklemlerden

Detaylı

UZAYDA VEKTÖRLER ve DOĞRU DÜZLEM

UZAYDA VEKTÖRLER ve DOĞRU DÜZLEM UD VEKTÖRLER ve DĞRU DÜLEM. ir küpün ayrıtlarını taşıyan doğrular kaç farklı doğrultu oluşturur? ) ) ) D) 7 E) 8. ir düzgün altıgenin en uzun köşegeni ile aynı doğrultuda kaç farklı kenar vardır?. şağıdaki

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DAĞHAN MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK İÇİNDEKİLE 1. GİİŞ - Skalerler ve ektörler - Newton Kanunları 2. KUET SİSTEMLEİ - İki Boyutlu

Detaylı

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7 998 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal sayısının 7 katı, iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı

Detaylı

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir.

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir. HAREKET Bir cismin zamanla çevresindeki diğer cisimlere göre yer değiştirmesine hareket denir. Hareket konumuzu daha iyi anlamamız için öğrenmemiz gereken diğer kavramlar: 1. Yörünge 2. Konum 3. Yer değiştirme

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

ÖRNEK: Öteleme ile oluşturulmuş bir süsleme. ÖRNEK: 2)GEOMETRİK HAREKETLER

ÖRNEK: Öteleme ile oluşturulmuş bir süsleme. ÖRNEK: 2)GEOMETRİK HAREKETLER ÖTELEME: Bir şeklin duruşunun, biçiminin, boyutlarının bozulmadan yer değiştirmesine o şekli öteleme denir. Ötelemede biçim, boyut, yön değişmez. Yer değişir. Bir şekil ötelendiği zaman şekil üzerindeki

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATĠK DENEMESĠ-1 Muharrem ġahġn TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEġĠLYURT Gökhan KEÇECĠ Saygın DĠNÇER Mustafa YAĞCI Ġ:K Ve TMÖZ üyesi 14 100 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

Fizik 101: Ders 17 Ajanda

Fizik 101: Ders 17 Ajanda izik 101: Ders 17 Ajanda Dönme hareketi Yön ve sağ el kuralı Rotasyon dinamiği ve tork Örneklerle iş ve enerji Dönme ve Lineer Kinematik Karşılaştırma açısal α sabit 0 t 1 0 0t t lineer a sabit v v at

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16.MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF FİNAL SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16.MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF FİNAL SORULARI 10. SINIF FİNAL SORULARI 1. a,b,c,d sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere, + c + d = 0 denkleminin kökleri a ve b, + a + b = 0 denkleminin kökleri c ve d ise b + d değerini bulunuz.. sin + cos cos +

Detaylı

Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35

Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35 Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A 1. ABC üçgeninde BF BD, EC CD olacak şekilde AC kenarı üzerinde E noktası, o BC m(ba C) 70 ise m(fd E) kaç derecedir? AB kenarı üzerinde F noktası,

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Kuvvet Vektörleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö.Soyuçok. 2 Kuvvet Vektörleri Bu bölümde,

Detaylı

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET TİTREŞİM VE DALGALAR Periyodik Hareketler: Belirli aralıklarla tekrarlanan harekete periyodik hareket denir. Sabit bir nokta etrafında periyodik hareket yapan cismin hareketine titreşim hareketi denir.

Detaylı

Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar

Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar v hızıyla hareket eden m kütleli bir parçacığın doğrusal momentumu kütle ve hızın çarpımına eşittir; p = mv Momentum vektörel bir niceliktir, yönü hız vektörü

Detaylı