ÖDEVİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİNİN: ADI-SOYADI: SİNAN BALDAĞ NUMARASI: 802 SINIFI: 10 FEN/C DERS ÖĞRETMENİNİN ADI: FAHRETTİN KALE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖDEVİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİNİN: ADI-SOYADI: SİNAN BALDAĞ NUMARASI: 802 SINIFI: 10 FEN/C DERS ÖĞRETMENİNİN ADI: FAHRETTİN KALE"

Transkript

1 ÖDEVİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİNİN: ADI-SOYADI: SİNAN BALDAĞ NUMARASI: 802 SINIFI: 10 FEN/C DERS ÖĞRETMENİNİN ADI: FAHRETTİN KALE

2 SORU 1)Aynı düzlemde bulunan A,B,C vektörlerinin bileşenlerinin değerleri nelerdir? (sin53=cos37=0,8 sin37=cos53=0,6) A)yatay bileşenler; B)yatay bileşenler; C)dikey bileşenler; A=12m A=16m A=20m B=40m B=20m B=24m C=18m C=18m C=18m D)dikey bileşenler; E)yatay bileşenler A=18m A=12m B=20m B=40m C=24m C=16m ÇÖZÜM-1: Yatay bileşenler: Dikey bileşenler: A.cos53=20.0,6=12m A.sin53=20.0,8=16m B.cos37=50.0,8=40m B.sin37=50.0,6=30m C.cos53=30.0,6=18m C.sin53=30.0,8=24m Cevap A şıkkı olur. ************************************ SORU 2)Anı düzlemdeki A,B,C vektörleri için;

3 1.Aralarındaki açı sıfır dereceyken toplamları maximum değeri alır. 2.Toplamlarının minimum değeri 0 dir. 3.A-B<C<A+B şartı sağlanıyorsa A+B+C=0 dır. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A)1 B)2 C)1-3 D)1-2 E)1-2-3 ÇÖZÜM-2: Yalnız 1 dir çünkü aralarındaki açı 0 dereceyken vektörlerin toplamı KESİN olarak maximum değerini alır.diğer seçeneklerde bir kesinlik olmadığı için cevap A şıkkıdır. *********************** SORU 3)Aynı düzlemdeki Fx ve Fy kuvvetlerinin bileşkesi R dir. 1)A açısı büyütülürse R küçülür. 2)A=180 derece durumunda R en büyük durumunu alır. 3)A=0 derece durumunda R en büyük değerini alır. Yargılarından hangisi doğrudur? A)1 B)2 C)1-2 D)1-3 E)1-2-3 ÇÖZÜM-3:

4 1 doğrudur çünkü 2 açı arasındaki açı büyüdükçe bileşke kuvvet küçülür.2 yanlıştır çünkü R=180 olduğu zaman en büyük değil en küçük değerini alır.3 doğrudur çünkü iki açı arasındaki değer 0 olduğunda R en büyük değerini alır.yani cevap 1-3 D şıkkıdır. SORU 4)Aynı düzlemdeki A,B,C,D,E vektörleri için Verilen A+B+C+D-E işleminin sonucu olan vektör hangisidir? A)2E B)-2E C)E D)-E E)0 ÇÖZÜM-4: A+B+C+D=-E -E+(-E)=-2E Yanıt =-2E B şıkkıdır. ********************** SORU 5) vektörlerin bileşkesi kaç birimdir? A)+X yönünde 3 birim B)+X yönünde 4 birim C)+Y yönünde 1birim D)+Y yönünde 5 birim E)+X yönünde 4 birim

5 ÇÖZÜM-5: X Y K L M birim Bileşke +Y yönünde 1 birimdir. *********************** SORU 6) A B C Şekildeki vektörler için: A+B+C toplam vektörünü çokgen yöntemi ile gösteriniz. ÇÖZÜM-6: C A B ********************** SORU 7) K+L+M vektörü kaç birimdir? A)4 birim B)5 birim C)6 birim C)7 birim E) 8 birim ÇÖZÜM-7: K ve L zıt R=7-3=4 birim

6 Bu toplam ise M ile dik olduğundan pisagor bağıntısından =9+16=25 kök=5 birim bulunur.cevap B şıkkıdır. ****************** SORU 8) Şekilde: A A-B ve B-A Vektörünü bulunuz. B ÇÖZÜM-8: B vektörü ters çevrilerek toplama işlemi yapılır X Y X Y A vektörü ters çevrilerek toplama işlemi yapılır A 1 2 B 2 0 Fark vektörler bulunur. -B A ********************************************** SORU 9) Şekildeki vektörlerin bileşkeleri kaç birimdir? (sin37= Cos53= 0,6 ) (sin53= Cos37= 0,8 ) ÇÖZÜM-9: ****************** 10.sin37= sin53=8 10.cos37=8 8 L=10 br 10.cos53=6 6 6 K=10br

7 SORU 10) Aynı düzlemdeki K,L,M,N,P vektörleri şekildeki gibidir.buna göre: 1-)N+M=K 2-)K+L+P=0 3-)N+L+P=-M eşitliklerinden hangileri doğrudur? A)1 B)2 C)1-2 D)1-3 E)1-2-3 ÇÖZÜM-10: Şekildeki vektörleri uç uca ekleme metoduyla çözdüğümüz zaman 1. nin doğru olduğunu,2. nin doğru olduğunu,3. nün de doğru olduğunu görüyoruz o zaman da cevap E şıkkı yani olur. ************************ SORU 11)Aşağıdakilerden hangisi vektörel değildir? A)Uzunluk B)Kuvvet C)Ağırlık D)Moment E)Yerdeğiştirme ÇÖZÜM-11: A şıkkıdır.çünkü B,C,D ve E şıkkındaki verilen ifadelerin hepsi vektöreldir.sadece uzunluk vektörel değildir. ************************* SORU 12) K,L,M,N ve P vektörlerinin bileşkeleri aşağıdakilerden hangisidir? A)K B)P C)2P D)3P E)K+N

8 ÇÖZÜM-12:Bu vektörlerin bileşkeleri demek K+L+M+N+P demektir.bu ifadeyi incelersek K+L=P, M+N=P olur buna göre P+P+P=3P olur.yani cevap D şıkkıdır. ********************* SORU 13) K,L,M,N,P vektörleri için yazılan eşitliklerden hangisi yanlış olabilir? A)K+M=P B)L+N=P C)P+M=L D)M+K=L+N E)M-N=L-K ÇÖZÜM-13: A şıkkındaki ifadeyi kontrol etmek için şekle baktığımızda K ve M vektörlerinin zaten uç uca ekli bir şekilde olduğunu ve bunun da P yi oluşturduğunu görürüz.yani A şıkkı doğrudur. B şıkkı için de aynı şeyler geçerli yine uç uca ekli biçimde verilmiş. C şıkkını incelediğimiz de bize soruda M=-N türünden bir ifade verilmediği için yanlış olan şık C şıkkıdır.yani sorunun cevabı C şıkkıdır. ************************** SORU 14)Aynı düzlemde verilen K,L,M,N vektörleri için yazılan aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? (AB=BC) 1)L-K=N 2)K+L=2M 3)M+N/2=L A)1 B)2 C)1-2 D)1-3 E)1-2-3 ÇÖZÜM-14:

9 1. denklemi incelediğimizde uç uca ekleme yöntemiyle doğru olduğunu görürüz.yine 2. denklemde de uç uca ekleme metodunu kullandığımızda onun da doğru olduğunu görüyoruz.3. denklem de ise AB=BC verildiği için bunun da doğruluğu kanıtlanmış oluyor.üçünün de doğru olduğu şık ise E şıkkı olduğu için cevap ta E şıkkıdır. ******************** SORU 15) Büyüklükleri A = 6 birim ve B = 8 birim olan iki vektörün aralarındaki açıların büyüklüğü ne kadar olmalıdır ki bileşke vektör sırasıyla; a. 2 b. 10 c. 14 birim olsun? A)0,90,180 B)45,60,30 C)120,0,60 D)30,45,120 E)180,90,0 ÇÖZÜM-15: İki vektörün arasındaki en küçük değer bu iki vektörün farkıyla bulunur bu işlemi uyguladığımızda cevap 2 gelir ama iki vektörün farkını alabilmek için vektörlerin aynı doğrultuda ama ters yönlerde olmaları lazımdır.bu da aralarındaki açının 180 derece olmasını gerektirir.10 değerini elde etmek için üçgenini katı olan üçgeninden faydalanmak gerekir üçgeninin oluşabilmesi için 6 ve 8 vektörlerinin aralarındaki açının 90 derece olması lazımdır.son cevap ise iki vektörün bileşkesinin en büyük değerini alabilmesi için aralarındaki açının 0 derece olması lazım.yani cevap 180,90,0 derecedir.bu da E şıkkı yapar. ******************************** SORU 16) Yukarıdaki şekillerde verilen kuvvetlerin bileşkeleri sırasıyla R1,R2,R3 tür. bağıntısı verildiğine göre R1,R2,R3 ün büyüklüklerinin sıralaması nasıldır? A)R1>R2>R3 B)R2>R3>R1 C)R3>R2>R1 D)R1>R2=R3 E)R1=R2=R3 ÇÖZÜM-16:

10 İki kuvvet arasındaki açı büyüdükçe bileşke küçülür.bu yüzden sıralama C şıkkındaki gibi olmalıdır. ************************* SORU 17) Şekildeki vektör çiftlerinin bileşkelerinin büyüklükleri eşit olduğuna göre K,L,M vektörlerinin büyüklükleri nasıl sıralanır? A)K>L>M B)L>M>K C)M>K>L D)L>K>M E)K>M>L ÇÖZÜM-17: 1. ve 2. şekli incelediğimizde 1. şekildeki açı daha büyük olmasına rağmen bileşkeler eşit bu yüzden K>M dir.1. ve 3. şekli incelediğimizde 3. şekildeki açı daha büyük olmasına rağmen bileşkeleri eşit K lar eşit olduğu için M>L olur.yani cevap K>M>L olur.yani cevap E şıkkıdır. ************************ SORU 18) Yandaki K,L,M,N vektörlerinin büyüklük sıralaması nasıldır? A)K=N>M>L B)K>N>L>M C)K>N>M=L D)N>K>M=L E)K=N>M=L ÇÖZÜM-18: K pisagor bağıntısından kök beş birim gelir.n 2 birim, L=M ve 1 birimdir. Buna göre sıralama K>N>M=L dir.yani C şıkkıdır. ************************

11 SORU 19) ÇÖZÜM-19: Uç uca ekleme metodunu şıklara tek tek uyguladığımızda cevap A şıkkı olur.zaten soruda hangisi olabilir diye geçtiği için tek tek denememiz gerekir. *********************** SORU 20) Sürtünmesiz yatay düzlemin O noktasında durmakta olan noktasal bir cisme F1 ve F2 kuvvetleriyle birlikte hangi kuvvet uygulanmalıdır ki bileşke +x yönünde olsun? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 ÇÖZÜM-20: Yine bir deneme-yanılma sorusu bütün şıklarda uç uca ekleme yöntemini kullandığımız zaman cevap E şıkkı oluyor. **********************

12 SORU 21) Bir hareketli önce batı yönünde 60 km, sonra güney yönünde 30 km, daha sonra doğu yönünde 20 km yol alıyor. Hareketlinin yer değiştirme vektörünün büyüklüğü nedir? A)110 B)10 C)50 D)80 E)40 ÇÖZÜM-21: Batıyla doğu ters yönlü olduğu için 60-20=40km gelir.son durum batıya doğru 40km güneye doğru 30 km olur.batıyla doğu arasındaki açı 90 derece olduğu için üçgeninin katı olan üçgeni olur.bunun sunucunda da cevap 50 olur. ****************************** SORU 22)Aşağıdakilerden hangisi vektörel büyüklük değildir? A)Güç B)Ağırlık C)İvme D)Hız E)Momentum ÇÖZÜM-22:Ağırlık, ivme, hız ve momentum vektörel büyüklüklerdir ama güç vektörel bir büyüklük değildir.cevap A şıkkıdır. ****************************** SORU 23) A B C A, B, ve C vektörleri şekilde verilmiştir.buna göre A+B+C toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A)2A B)2B C)2C D)-2B E)0 ÇÖZÜM-23: Uç uca ekleme yöntemini uyguladığımızda C+B=A olduğunu görüyoruz.o zaman denklem: A+A şeklini alıyor ve cevap 2A A şıkkı oluyor. **************************

13 SORU 24) N K M L Uç uca eklenmiş K, L, M ve N vektörlerinden hangileri ters çevrilirse dört vektörün toplamı 0 olur? A)L ve N B)K ve M C)K ve L D)K, L ve M E)K ÇÖZÜM-24: Vektörlerin toplamının 0 olması için okların uçlarının karşılıklı birleştiği yerden okların başlangıç yerinin karşılıklı birleştiği yere kadar ters çevrilmesi lazımdır.yani şıklarda ya K ve L ya da M ve N olamsı lazımdır.şıklarda olansa K ve L dir bu da C şıkkı yapar. ********************** SORU 25) K M L Aynı düzlemde yer alan vektörler şekildeki gibi verilmiştir.üç vektörün toplamının 0 olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A)K yi yok etme B)L yi yok etme C)M yi ters çevirme D)K yi ters çevirme E)L yi ters çevirme

14 ÇÖZÜM-25: İki ok ucunun karşılaştığı bölgedeki bir ok ucunu okların başlangıç yerine doğru çevirirsek 3 vektörün toplamı 0 olur yani cevap E şıkkı olmalıdır. ******************* SORU 26) Şekildeki A, B, C, D ve E vektörleri aynı düzlemdedir.buna göre; 1.A=D 2. C = D 3.D=-E 4. A+C = C+E 5.A+C+D=B eşitliklerinden kaç tanesi doğrudur? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 ÇÖZÜM-26:A= 2=D 1. doğru C = 2= D mutlak değer içinde olduğu zaman doğru olur 2. de doğru D nin doğrultusun da D ve E ters yönlü ve eşittir.3. de doğrudur. A+C = C+E bu ifade de mutlak değer içinde olduğu zaman doğrudur.4. de doğru ama 5. de A+C+D=B ifadesi yanlıştır.yani 4 tanesi doğrudur D şıkkı doğrudur ******************** SORU 27) K, L, M vektörlerinin bileşkesi R dir.buna göre şekilde verilmeyen M vektörü numaralı vektörlerden hangisidir?

15 A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 ÇÖZÜM-27:M vektörü L vektörünü K vektörünün ucuna eklediğimizde L vektörünün ucundan R bileşke vektörünün ucuna çizdiğimiz doğrudur.yani cevap D şıkkı 4 numaralı vektördür. ********************* SORU 28) Aynı düzlemde bulunan K, L, M ve N vektörlerinin toplamı 0 dır.buna göre şekilde gösterilmeyen N vektörü numaralandırılmış vektörlerden hangisidir? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 ÇÖZÜM-28:N vektörünü bulmak için L yi K nın M yi de L nin ucuna eklemeliyiz. Daha sonra da bileşke 0 olduğu için M nin ucundan K nın başlangıcına doğru çizeceğimiz doğru N vektörünü verir.bu da E şıkkı olur. ********************* SORU 29) K vektörü şekil II de gösterilen vektörlerden hangisidir? A)1 B)2 C)2 D)4 E)5

16 ÇÖZÜM-29: X Y 3/ K+L 6 1 K-3L X Y 4K = 20 8 => K 5 2 olur.bu da E şıkkı olur. ************************ SORU 30) Aynı noktaya aynı düzlemdeki dört kuvvet şekildeki gibi uygulanmıştır.bileşke kuvvetin +y yönünde olabilmesi için; I.F1 kuvvetini kaldırmak, II. F2 yi kaldırmak, III.F4 ü zıt yönde uygulamak İşlemlerinden hangileri yapılabilir? A)I B)II C)I-II D)I-III E)II-III ÇÖZÜM-30:Bu soruda şıklardan gitmeliyiz. A şıkkını deneyip F1 kaldırdığımız da uç uca ekleme metodunu kullandığımızda bu şıkkın yanlış olduğunu görürüz. B şıkkını deneyip F2 kuvvetini kaldırıp uç uca ekleme metodunu kullandığımızda bu şıkkın da yanlış olduğunu görürüz. C şıkkını deneyip uç uca ekleme metodunu kullandığımızda bu şıkkın da yanlış olduğunu görürüz. D şıkkını deneyip uç uca ekleme metodunu kullandığımızda bu şıkkın da bileşke kuvveti +y yönüne çevirmediğini görürüz. Son olarak E şıkkını deneyip uç uca ekleme metodunu kullandığımızda ise bileşke kuvvetin +y yönüne doğru gittiğini görürüz.yani cevap E şıkkı olur. ******************** SORU 31) F1=5N 120 F2=8N Şekildeki kuvvetlerin bileşkesi kaç N dur? (cos120 0 = -1/2) A)5 B)6 C)7 D)8 E)9

17 ÇÖZÜM-31: R 2 = (-1/2) = (-1/2) R 2 =49-40=49 R=7N Cevap C şıkkıdır. *************************** SORU 32) Bileşke vektör kaçtır? F1=3N 60 (Cos60=0,5) F2=5N A)5 B)6 C)7 D)8 E)9 ÇÖZÜM-32: R 2 = ,5=34+15=49 R=7N bulunur.cevap C şıkkıdır. **************** SORU 33) F1=4N 30cm F2=1N Bileşke kuvvet F1 den kaç cm uzakta olur ve büyüklüğü kaç N olur? A)3 B)5 C)6 D)7 E)9 ÇÖZÜM-33: 1.(30+X)=4X 3X=30 X=30/3=10cm Büyüklüğü=4-1=3N Cevap A şıkkıdır. ********************

18 SORU 34) F1=4N 20cm F2=6N Şekildeki 20 cm uzunluğundaki çubuğa iki ucundan F 1 ve F 2 kuvvetleri uygulanıyor. Buna göre, bileşke kuvvetin F 1 e uzaklığı ve büyüklüğü nedir? A)12cm-10N B)20cm-20N C)14cm-15N D)24cm-16N E)22cm-18N ÇÖZÜM-34: 4.X=6(20-X) 4X=120-6X 10X=120 X=120/10=12cm Büyüklüğü=4N+6N=10N Cevap A şıkkı olur. ******************** SORU 35) V T X Y Z Aynı düzlemdeki vektörlerin X+Y+Z+V+T toplam vektörünün şiddetini bulmak için hangi vektörün şiddetinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir? A)X B)Y C)Z D)T E)V ÇÖZÜM-35: Uç uca ekleme yöntemini uyguladığımızda sonuç Y gelir.yani Y vektörünün şiddetinin bilinmesi yeterlidir.cevap: B şıkkıdır.

19 ********************** SORU 36) K P N M L Yandaki 5 vektörün toplamı hangi vektörlerin toplamı ile aynıdır? A)K-M B)M-N C)L-P D)L-M-N E)K-P ÇÖZÜM-36: L, M ve N vektörlerinin toplamı 0 a eşit olduğundan 5 vektörün bileşkesi sadece K ve P vektörlerinin toplamlarına eşittir.yani cevap E şıkkı K-P olur. ************************ SORU 37) a b c e d Aynı düzlemde vektörler verilmiştir.buna göre; I.a+b+e = 0 II.a+b+c+d+e = 0 III.b+c+d=0 Yargılarından hangisi doğrudur? A)I B)III C)I-II D)I-III E)I-II-III ÇÖZÜM-37: I. seçenekte a b ve e vektörleri uç uca eklenmiş vektörlerdir ve bileşkeleri 0 dır ve doğrudur.ii. seçenekte bütün vektörlerin toplamı b ye eşit olduğu için bu

20 seçenek yanlıştır.iii seçenekte ise b c d vektörleri uç uca eklendiği için bileşkeleri 0 dır ve doğrudur. O zaman sadece I. ve III. Seçenek doğru olur cevapta D şıkkı olur. **************************** SORU 38) 1.Hız 2.Özkütle 3.Moment 4.Isı 5.Akım şiddeti Yukarıdaki fiziksel niceliklerden kaç tanesi vektörel büyüklüktür? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 ÇÖZÜM-38: Verilen fiziksel büyüklüklerden sadece hız ve moment vektöreldir.yani cevap B şıkkı 2 dir. ************************* SORU 39) e d c a b Aynı düzlemdeki a, b, c, d ve e vektörlerinin toplamı nedir? A)1 B)b+a C)a D)c E)2 ÇÖZÜM-39: a b ve c vektörleri uç uca eklenmiştir ve bileşkeleri 0 dır.geriye kalan e ve d vektörlerinin bileşkesi ise c ye eşittir. D şıkkıdır. ********************

21 SORU 40) K L M N Aynı düzlemdeki K, L, M, N vektörleri şekildeki gibidir.buna göre; I.N II.L+M III.L Vektörlerinden hangileri K vektörünün tersidir? (Bölmeler eşit aralıklıdır) A)I B)II C)III D)I-II E)I-II-III ÇÖZÜM-40: Şekilde de görüldüğü gibi N=-K dır.yani I. si doğru.ama L+M=K dır, -K değil bu yüzden II. si yanlıştır.şekilde L vektörünün K ya eşit olmadığı görülmektedir.yani cevap A şıkkıdır. ********************* SORU 41) 4 M 3 L 5 2 K 1 Şekil 1 Şekil 2 Şekil 1 de aynı düzlemde K, L, ve M vektörleri verilmiştir.buna göre, K+2L+M toplamı Şekil 2 deki vektörlerden hangisidir? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

22 ÇÖZÜM-41: M K+2L+M 2L K ************************ SORU 42) a b d e Aynı düzlemdeki a, b, c, d vektörleri verilmiştir.buna göre, aşağıdakilerden hangisinin şiddeti en küçüktür? A)a+b B)a+c C)a+d D)b+d E)c+d ÇÖZÜM-42: C şıkkı dışındaki verilen bütün ifadelerin bir şiddeti vardır ama C şıkkındaki ifadenin şiddeti 0 dır.çünkü a ve d vektörleri ters yönlü vektörlerdir. ********************** SORU 43) K L M Eşit bölmeli düzlemde K, L, M vektörleri verilmiştir. Buna göre;

23 1.K=M 2.K=-2L 3.K-M=0 yargılarından hangileri doğrudur? A)1 B)2 C)3 D)1-3 E)1-2-3 ÇÖZÜM-43: Şekilde de görüldüğü gibi 1. ifade yani K=M ifadesi doğrudur.2l=-k dır ama her iki tarafı da - ile çarptığımızda -2L=K olur 2. ifade de doğrudur.k=m olduğu için K-M=0 da doğrudur. Yani cevap E şıkkı olur. *************************** SORU 44) K L N M Aynı düzlemde K, L, M, N vektörleri verilmiştir.buna göre aşağıdakilerden hangisinin şiddeti en büyüktür? A)K+L B)K-N C)L+M D)K-L E)N+M ÇÖZÜM-44: Bu soruyu çözmek için şıkları tek tek incelemek lazım. A şıkkını incelediğimizde şekilden K=-L olduğunu görürüz ve K+L=0 ifadesini elde ederiz. B şıkkını incelediğimizde N=½K olduğunu görürüz ve K-N=1birim olur. C şıkkını incelediğimizde M=½L olduğunu görürüz ve L+M=3birim olur. D şıkkını incelediğimizde K=-L olduğunu görürüz ve K-L=4birim olur. E şıkkını incelediğimizde ise N=-M olduğunu görürüz ve N+M= olur.buna göre cevap K-L=4 birim olan C şıkkıdır. **********************

24 SORU 45) K+L 3 4 K-L Şekil-2 Şekil-I Aynı düzlemdeki K ve L vektörlerinin K+L ve K-L vektörleri Şekil-1 deki gibidir.buna göre, L vektörü Şekil-2 deki vektörlerden hangisidir? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 ÇÖZÜM-45: X Y K+L -1-1 K-L K= 2-2 => K=(1,-1) => K+L=(-1,1)= (1,-1)+(X,Y)=(-1,-1) =(X,Y)=(-2,0) => L=(-2,0) dır ve cevap ta B şıkkıdır. *********************** SORU 46) 1.Hız 2.İvme 3.Uzunluk 4.Ağırlık Yukarıdaki niceliklerden hangileri vektörel büyüklük değildir? A)2 B)3 C)4 D)1-2 E)3-4 ÇÖZÜM-46: Yukarıda verilen niceliklerden sadece uzunluk vektörel bir büyüklük değildir. Geriye kalan niceliklerin hepsi vektöreldir.yani cevap B şıkkıdır. **************************

25 SORU 47) Doğu(-) K+L M-L Batı(+) -M Aynı düzlemdeki vektörlerden elde edilen K+L, M-L, -M vektörleri şekildeki gibidir.buna göre K vektörü aşağıdakilerden hangisi gibidir? A) B) C) D) E) ÇÖZÜM-47: -M=-2birim ise M=2 birimdir.m-l=-1 birim ise 2-L=-1 =>L=3 birim olur. K+L=2 birim ise K+3=2 olur ve K vektörü buradan -1 gelir.cevap ta B şıkkı olur. *********************** SORU 48) K L M N Aynı düzlemde K, L, M, ve N vektörleri şekildeki gibi verilmiştir.buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)K-N=L-M B)N-L=K-M C)K+N=3M D)M-L=K E)L-N=K-2N ÇÖZÜM-48: Bu soruyu sadece şıkları inceleyerek yapabiliriz. A şıkkında verilen ifadeleri uç uca ekleyerek denediğimizde bu şıkkın doğru olduğunu görürüz.sorunun cevabı A şıkkı olur. ***********************

26 SORU 49) b a c Şekilde a ve be vektörlerinin kesişim noktası merkezi olan çember üzerindeki a, b ve c vektörlerinin toplamı a+b+c aşağıdakilerden hangisine eşittir? A)2a B)2b C)2c D)-2a E)0 ÇÖZÜM-49: a b ve c vektörlerini uç uca eklediğimizde bileşke vektör çemberin çapı olur.a=½çemberin çapı olur.cevap ta 2a yani A şıkkı olur. ********************* SORU 50) K L M N Aynı düzlemdeki K, L, M ve N vektörlerinin toplamının şiddeti ile hangi vektörün şiddeti aynı büyüklüktedir? A)K B)L C)M D)N E)L+M ÇÖZÜM-50:Bütün vektörleri uç uca eklediğimizde sonuç 5 büyüklüğünde bir değer kalır.bu değer de L vektörünün şiddetine eşittir.yani cevap B şıkkıdır. ******************

27 SORU 51) (İki soru üst üste aynı sayıyı yazmışım kontrol ederken fark ettim bu da fazladan oldu.) -x K+L +x L Aynı düzlemdeki K ve L vektörlerinden L ve K+L vektörleri verilmiştir.buna göre K vektörü aşağıdakilerden hangisidir?(bölmeler eşit aralıklıdır.) A) B) C) D) E) ÇÖZÜM-51:Şekilde L vektörünün ucundan K+L vektörünün ucuna doğru çizeceğimiz doğru parçası bize K vektörünü verir.bu da 2 birimlik+x yönünde bir doğru parçası yapar.yani cevap B şıkkıdır. YARARLANILAN KAYNAKLAR: 1-)BİL DERSANESİ LİSE-2 FİZİK KİTABI (KONU ANLATIMLI) 2-)DERECE YAYINLARI LİSE-2 FİZİK KİTABI (KONU ANLATIMLI) SON

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77 UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM Sayfa No. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi.............. 7. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri.......................................... 77. BÖLÜM uzayda Bir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI GENEL FİZİK II DERS NOTLARI Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mustafa POLAT Prof. Dr. Leyla TATAR YILDIRIM 1 BÖLÜM-1 Elektrik Yükü Bu bölümde, maddenin özelliklerinden birisi olan elektrik yükü ile tanışacağız.

Detaylı

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET 2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET Sarmal Yayları Tanıyalım İş ve Enerji Enerji Çeşitleri ve Dönüşümleri Basit Makineler Enerji ve Sürtünme i Bu ünitede öğrencilerin; Sarmal yayların özelliklerini farketmeleri,,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 12. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2007 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A SINAV TARİHİ

Detaylı

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ KAZANIMLAR Örnek uzay Olasılık kavramı Bir olayın olasılığının hesaplanması Teorik olasılık kavramı Deneysel olasılık kavramı Öznel olasılık kavramı Bağımsız olay Bağımlı olay

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

10. Sınıf FİZİK SORU BANKASI. Aydın AKBAY

10. Sınıf FİZİK SORU BANKASI. Aydın AKBAY 10. Sınıf FİZİ SORU BANASI Aydın ABA Copright Evrensel İletişim ayın Dağıtım San. Tic. td. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSE İETİŞİM TD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın tamamının ya

Detaylı

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom Ali Nesin Okura Not: Henüz bitmemiş ve gözden geçirilmemiş kitap notlarıdır. İçinde yanlışlar, eksiklikler, dikkatsizlikler, yanlış ifadeler, kötü anlatımlar olabilir. anesin@nesinvakfi.org adresine yollanan

Detaylı

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR 20 SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR Ahmet YAŞAYAN. GİRİŞ Büyük ölçekli haritaların alışılmış yöntemlerle üretiminde, arazide uygulama amacı ile de kullanılabilecek poligon

Detaylı

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ GİRİŞ Önceki bölümde cisme etkiyen kuvvetlerin dengesi incelenerek gerilme kavramı geliştirildi. Bu bölümde ise şekil değiştiren cisim mekaniğinin en önemli kavramlarından biri olan

Detaylı

Örnek...1 : mx+3y+12=0 ve 2x 5y+3=0 doğruları para - lelse m kaçtır?

Örnek...1 : mx+3y+12=0 ve 2x 5y+3=0 doğruları para - lelse m kaçtır? İKİ DOĞRUNUN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU DURUM 1 PARALEL DOĞRULAR ve doğruları paralel doğrular ise eğimleri eşittir. Yani / / m 1 =m 2 Ayr ıca : a 1 x+b 1 y+c 1 =0 =0} / / a 1 a 2 = b 1 c 1 c 2 Örnek...1 :

Detaylı

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları 4.Ders Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları Tanım:,U, P bir olasılık uzayı ve X, X,,X n : R n X, X,,X n X, X,,X n olmak üzere, her a, a,,a n R n için : X i a i, i,, 3,,n U özelliği sağlanıyor

Detaylı

Analiz I (Temel Gerçel Analiz)

Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Ali Nesin Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Nesin Yayıncılık A.Ş. İnönü Mahallesi Çimen Sokak No: 50/A Elmadağ Şişli/İstanbul Tel: 022 29 49 89 Faks: 022 234 7 77 nesin@nesinyayinevi.com www.nesinyayinevi.com

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

OLASILIK OLASILIK ÇÖZÜM: Örnek Uzay: A= {1, 2, 3, 4, 5, 6}, s(e)= 6 İstenilen Olay: A = { }, s(a) = 0 Zarın 8 gelme olasılığı:

OLASILIK OLASILIK ÇÖZÜM: Örnek Uzay: A= {1, 2, 3, 4, 5, 6}, s(e)= 6 İstenilen Olay: A = { }, s(a) = 0 Zarın 8 gelme olasılığı: OLASILIK OLASILIK OLASILIK Değişik renkteki topların bulunduğu bir kutudan rastgele alınan bir topun hangi renkte olduğu, bir para atıldığında yazı veya tura gelmesi... v.b gibi sonucu kesin olarak bilinmeyen

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

18. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A

18. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A KDENİZ ÜNİVERSİTESİ 18. ULUSL NTLY MTEMTİK OLİMPİYTLRI BİRİNCİ ŞM SORULRI SINV TRİHİ VESTİ:30 MRT 2013 - Cumartesi 10.00-12.30 Bu sınav 25 sorudan oluşmaktadır vesınav süresi 150 dakikadır. SINVL İLGİLİ

Detaylı